Sunteți pe pagina 1din 7

Planificarea anuala a activitatii de invatare clasa a 10-a (L2)

Manualul: UPSTREAM intermediate


Nr. Nr. de Observ
crt. Continutul tematic al unitatii de invatare Competente specifice vizate ore Sapt. atii
alocate
1. UNIT 1 MY HOME IS MY CASTLE 1.1 Identificarea informatiilor esentiale dintr-o conversatie pe
Topic: dwellings subiecte familiare, clar articulata cu viteza normala, in conditiile in
Vocabulary: dwellings & appliances; household chores; care se permite cererea de reformulare si repetare a unor idei
colours & rooms; home safety 1.2 Extragerea ideilor esentiale dintr-un text pe baza unor intrebari
Structure: present tenses; adverbs of frequency; state verbs; de sprijin
phrasal verbs: break, bring 2.1 Participarea spontana in conversatii scurte pe subiecte de interes
Function: compare types of houses; suggest ways to make 2.2 Redactarea unei scrisori personale in care sunt exprimate
houses safe for children; renting a house; expressing multumiri sau scuze , descrieri simple ale unor intamplari
sympathy; requesting services; writing an advertisement & 3.1 Exprimarea acordului si dezacordului fata de opiniile exprimate
an informal letter de partenerii de dialog in cadrul grupului de colegi
Culture clip: The Charming Past 3.2 Comunicarea pentru realizarea unei sarcini simple de rutina care
necesita un schimb de informatii simplu si direct
3.3 Exprimarea unor sugestii catre un coleg/ grup de colegi si
aplicarea unor sugestii care i se dau in vederea realizarii unei
sarcini de lucru
4.1Transformarea unor notite continand informatii esentiale in
propozitii dezvoltate
2. UNIT 2WHILE THERES LIFE,THERES HOPE 1.1 Identificarea informatiilor esentiale dintr-o conversatie pe
Topic: life events subiecte familiare, clar articulata cu viteza normala, in conditiile in
Vocabulary: facial features; feelings; stages in life; life care se permite cererea de reformulare si repetare a unor idei
relationships; work 1.2 Extragerea ideilor esentiale dintr-un text pe baza unor intrebari
Structure: past tenses; used to/ would; phrasal verbs: carry, de sprijin
come 2.1 Participarea spontana in conversatii scurte pe subiecte de interes
Function: discuss important things in life; express opinions 1.4 Inregistrarea informatiilor receptate oral sau in scris sub forma
on family matters; Talk about memories of early childhood; de notite
braking the news; describing people; introducing people; 2.3 Elaborarea unei descrieri simple a unui eveniment sau a unor
writing a narrative experiente personale
Literature corner: Jack & Jill Louisa May Alcott 3.4 Notarea informatiilor pertinente din tr-o comunicare pe subiecte
cunoscute, rostita clar si rar, pe care opoate intrerupe pentru a cere
formulari sau repetari
4.1Transformarea unor notite continand informatii esentiale in
propozitii dezvoltate
4.3 Reformularea, la cererea partenerului de dialog, a unei replici in
cadrul unei conversatii pe teme familiare
3. SELF-ASSESSMENT MODULE 1 1.1 Identificarea informatiilor esentiale dintr-o conversatie pe
subiecte familiare, clar articulata cu viteza normala, in conditiile in
care se permite cererea de reformulare si repetare a unor idei
2.3 Elaborarea unei descrieri simple a unui eveniment sau a unor
experiente personale
3.1 Exprimarea acordului si dezacordului fata de opiniile exprimate
de partenerii de dialog in cadrul grupului de colegi
3.2 Comunicarea pentru realizarea unei sarcini simple de rutina care
necesita un schimb de informatii simplu si direct
3.3 Exprimarea unor sugestii catre un coleg/ grup de colegi si
aplicarea unor sugestii care i se dau in vederea realizarii unei
sarcini de lucru
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee esentiala
4. UNIT 3 TRAVEL BROADENS THE MIND 1.2 Extragerea ideilor esentiale dintr-un text pe baza unor intrebari
Topic: travel; holidays; festivals de sprijin
Vocabulary: weather; types of holidays & holiday 1.3 Selectarea unor informatii relevante din mai multe fragmente de
equipment; holiday resorts; holiday troubles; travellers tips; texte informative pentru a indeplini o sarcina de lucru
festivals; 1.4 Inregistrarea informatiilor receptate oral sau in scris sub forma
Structure: future tenses; conditionals type 0 &1; the definite de notite
article; phrasal verbs: cut; do 2.2 Redactarea unei scrisori personale in care sunt exprimate
Function: discussweekend activities; speculations; holiday multumiri sau scuze , descrieri simple ale unor intamplari
experiences; accepting/refusing invitations; cancelling a 2.3 Elaborarea unei descrieri simple a unui eveniment sau a unor
hotel reservation; renting a vehicle ; wrting a letter of experiente personale
complaint & a semi-formal transactional letter 3.1 Exprimarea acordului si dezacordului fata de opiniile exprimate
Culture Clip: Spectacular Nature de partenerii de dialog in cadrul grupului de colegi
3.4 Notarea informatiilor pertinente din tr-o comunicare pe subiecte
cunoscute, rostita clar si rar, pe care opoate intrerupe pentru a cere
formulari sau repetari
5. UNIT 4 EARTH IS DEARER THAN GOLD 1.1 Identificarea informatiilor esentiale dintr-o conversatie pe
Topic: environment; energy subiecte familiare, clar articulata cu viteza normala, in conditiile in
Vocabulary: planet Earth; environmental problems; care se permite cererea de reformulare si repetare a unor idei
conservation; energy crisis; preservation and animals and 1.2 Extragerea ideilor esentiale dintr-un text pe baza unor intrebari
plants de sprijin
Structure: comparisons; too/enough; -ing form/infinitive; 2.3 Elaborarea unei descrieri simple a unui eveniment sau a unor
phrasal verbs: fall, get experiente personale
Function: suggest ways to protect animals from extinction; 3.1 Exprimarea acordului si dezacordului fata de opiniile exprimate
suggest solutions to improve the environment; complaining; de partenerii de dialog in cadrul grupului de colegi
offering solutions to problems; expressing hesitation; 3.2 Comunicarea pentru realizarea unei sarcini simple de rutina care
writing an essay necesita un schimb de informatii simplu si direct
Literature Corner: 3.3 Exprimarea unor sugestii catre un coleg/ grup de colegi si
aplicarea unor sugestii care i se dau in vederea realizarii unei
sarcini de lucru
4.1Transformarea unor notite continand informatii esentiale in
propozitii dezvoltate
4.3 Reformularea, la cererea partenerului de dialog, a unei replici in
cadrul unei conversatii pe teme familiare
6. SELF-ASSESSMENT MODULE 2 1.1 Identificarea informatiilor esentiale dintr-o conversatie pe
subiecte familiare, clar articulata cu viteza normala, in conditiile in
care se permite cererea de reformulare si repetare a unor idei
1.2 Extragerea ideilor esentiale dintr-un text pe baza unor intrebari
de sprijin
2.3 Elaborarea unei descrieri simple a unui eveniment sau a unor
experiente personale
3.3 Exprimarea unor sugestii catre un coleg/ grup de colegi si
aplicarea unor sugestii care i se dau in vederea realizarii unei
sarcini de lucru
7. UNIT 5 EARLY TO BED 1.1 Identificarea informatiilor esentiale dintr-o conversatie pe
Topic: health; daily routines; subiecte familiare, clar articulata cu viteza normala, in conditiile in
Vocabulary: health; daily routines; stress & relaxation; care se permite cererea de reformulare si repetare a unor idei
describing feelings; character adjectives 1.2 Extragerea ideilor esentiale dintr-un text pe baza unor intrebari
Structure: -ing/-ed participles; modal verbs; question tags; de sprijin
phrasal verbs: give, go 1.3 Selectarea unor informatii relevante din mai multe fragmente de
Function: discuss ways to relax; speculating; give advice; texte informative pentru a indeplini o sarcina de lucru
losing your temper; making an appointment;describing 2.1 Participarea spontana in conversatii scurte pe subiecte de interes
symptoms; writing an informal letter & a for and against 2.2 Redactarea unei scrisori personale in care sunt exprimate
essay multumiri sau scuze , descrieri simple ale unor intamplari
2.3 Elaborarea unei descrieri simple a unui eveniment sau a unor
experiente personale
3.3 Exprimarea unor sugestii catre un coleg/ grup de colegi si
aplicarea unor sugestii care i se dau in vederea realizarii unei
sarcini de lucru
4.1Transformarea unor notite continand informatii esentiale in
propozitii dezvoltate
8. UNIT 6 BETTER SAFE THAN SORRY 1.1 Identificarea informatiilor esentiale dintr-o conversatie pe
Topic: technology; crime subiecte familiare, clar articulata cu viteza normala, in conditiile in
Vocabulary: technology at home; electrical appliances; types care se permite cererea de reformulare si repetare a unor idei
of offence; descriptions of objects 1.2 Extragerea ideilor esentiale dintr-un text pe baza unor intrebari
Structure: order of adjectives; the passive; relatives; relative de sprijin
clauses; phrasal verbs: hold, keep 1.3 Selectarea unor informatii relevante din mai multe fragmente de
Function: discuss pros & cons of using computers; discuss texte informative pentru a indeplini o sarcina de lucru
effects of modern technology on our lives; reporting a theft; 2.1 Participarea spontana in conversatii scurte pe subiecte de interes
giving instructions; writing a news report and an opinion essay 2.3 Elaborarea unei descrieri simple a unui eveniment sau a unor
experiente personale
3.3 Exprimarea unor sugestii catre un coleg/ grup de colegi si
aplicarea unor sugestii care i se dau in vederea realizarii unei
sarcini de lucru
3.4 Notarea informatiilor pertinente din tr-o comunicare pe subiecte
cunoscute, rostita clar si rar, pe care opoate intrerupe pentru a cere
formulari sau repetari
4.1Transformarea unor notite continand informatii esentiale in
propozitii dezvoltate
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee esentiala
9. SELF-ASSESSMENT MODULE 3 1.1 Identificarea informatiilor esentiale dintr-o conversatie pe
subiecte familiare, clar articulata cu viteza normala, in conditiile in
care se permite cererea de reformulare si repetare a unor idei
1.2 Extragerea ideilor esentiale dintr-un text pe baza unor intrebari
de sprijin
2.3 Elaborarea unei descrieri simple a unui eveniment sau a unor
experiente personale
3.2 Comunicarea pentru realizarea unei sarcini simple de rutina care
necesita un schimb de informatii simplu si direct
3.3 Exprimarea unor sugestii catre un coleg/ grup de colegi si
aplicarea unor sugestii care i se dau in vederea realizarii unei
sarcini de lucru
4.1Transformarea unor notite continand informatii esentiale in
propozitii dezvoltate
10. UNIT 7 PENNY WISE, POUND FOOLISH 1.1 Identificarea informatiilor esentiale dintr-o conversatie pe
Topic: shopping; advertising subiecte familiare, clar articulata cu viteza normala, in conditiile in
Vocabulary: shops & department stores; clothes; products; care se permite cererea de reformulare si repetare a unor idei
credit cards; shopping complaints; online shopping 1.2 Extragerea ideilor esentiale dintr-un text pe baza unor intrebari
Structure: causative form; reported speech (statements, de sprijin
questions, orders); phrasal verbs: look, let 1.3 Selectarea unor informatii relevante din mai multe fragmente de
Function: ask for information; discuss pros & cons of texte informative pentru a indeplini o sarcina de lucru
advertising; discuss dress code; expressing opinions; making 2.3 Elaborarea unei descrieri simple a unui eveniment sau a unor
complaints; buying clothes; making descriptions, writing an experiente personale
article 3.1 Exprimarea acordului si dezacordului fata de opiniile exprimate
de partenerii de dialog in cadrul grupului de colegi
3.2 Comunicarea pentru realizarea unei sarcini simple de rutina care
necesita un schimb de informatii simplu si direct
3.3 Exprimarea unor sugestii catre un coleg/ grup de colegi si
aplicarea unor sugestii care I se dau in vederea realizarii unei
sarcini de lucru
4.1Transformarea unor notite continand informatii esentiale in
propozitii dezvoltate
11. UNIT 8 YOU ARE WHAT YOU EAT 1.1 Identificarea informatiilor esentiale dintr-o conversatie pe
Topic: food; healthy eating; eating habits subiecte familiare, clar articulata cu viteza normala, in conditiile in
Vocabulary: types of food; recipes; kitchen utensils; ways of care se permite cererea de reformulare si repetare a unor idei
cooking; places to eat; diners complaints 1.2 Extragerea ideilor esentiale dintr-un text pe baza unor intrebari
Structure: quantifiers (some, any, no, (a) little, (a) few; de sprijin
countable/uncountable nouns; reported speech (special 2.3 Elaborarea unei descrieri simple a unui eveniment sau a unor
introductory verbs); phrasal verbs; phrasal verbs: make, put experiente personale
Function: give advice; compare junk food to home cooked 3.2 Comunicarea pentru realizarea unei sarcini simple de rutina care
food; accepting/refusing invitations; doing your shopping; necesita un schimb de informatii simplu si direct
ordering a meal/ fast food; writing a recipe and an 3.3 Exprimarea unor sugestii catre un coleg/ grup de colegi si
assesment report aplicarea unor sugestii care I se dau in vederea realizarii unei
sarcini de lucru
4.1Transformarea unor notite continand informatii esentiale in
propozitii dezvoltate
4.3 Reformularea, la cererea partenerului de dialog, a unei replici in
cadrul unei conversatii pe teme familiare
12. SELF-ASSESSMENT MODULE 4 1.1 Identificarea informatiilor esentiale dintr-o conversatie pe
subiecte familiare, clar articulata cu viteza normala, in conditiile in
care se permite cererea de reformulare si repetare a unor idei
1.2 Extragerea ideilor esentiale dintr-un text pe baza unor intrebari
de sprijin
2.2 Redactarea unei scrisori personale in care sunt exprimate
multumiri sau scuze , descrieri simple ale unor intamplari
3.2 Comunicarea pentru realizarea unei sarcini simple de rutina care
necesita un schimb de informatii simplu si direct
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee esentiala
4.3 Reformularea, la cererea partenerului de dialog, a unei replici in
cadrul unei conversatii pe teme familiare
13. UNIT 9 EVERY MAN TO HIS TASTE 1.1 Identificarea informatiilor esentiale dintr-o conversatie pe
Topic: sports and entertainment subiecte familiare, clar articulata cu viteza normala, in conditiile in
Vocabulary: types of sports; qualities; places & equipment; care se permite cererea de reformulare si repetare a unor idei
free-time activities; types of entertainment; the paralympics 1.2 Extragerea ideilor esentiale dintr-un text pe baza unor intrebari
Structure: Conditionals Type 2 & 3; wishes; would rather; de sprijin
phrasal verbs: run, see, set 1.4 Inregistrarea informatiilor receptate oral sau in scris sub forma
Function: give opinions; guess content; talk about hobbies; de notite
asking for permission & polite requests; taking a phone 2.2 Redactarea unei scrisori personale in care sunt exprimate
message; inviting a friend to a sporting event multumiri sau scuze , descrieri simple ale unor intamplari
2.3 Elaborarea unei descrieri simple a unui eveniment sau a unor
experiente personale
3.1 Exprimarea acordului si dezacordului fata de opiniile exprimate
de partenerii de dialog in cadrul grupului de colegi
3.3 Exprimarea unor sugestii catre un coleg/ grup de colegi si
aplicarea unor sugestii care I se dau in vederea realizarii unei
sarcini de lucru
4.1Transformarea unor notite continand informatii esentiale in
propozitii dezvoltate
14. UNIT 10 SPREAD THE NEWS 1.1 Identificarea informatiilor esentiale dintr-o conversatie pe
Topic: the media; disasters subiecte familiare, clar articulata cu viteza normala, in conditiile in
Vocabulary: the news; natural/man-made disasters; care se permite cererea de reformulare si repetare a unor idei
newspapers; TV Guide; cinema; types of films 1.2 Extragerea ideilor esentiale dintr-un text pe baza unor intrebari
Structure: future perfect; linkers & quantifiers de sprijin
(either/neither, although, both, all, none); phrasal verbs: 2.2 Redactarea unei scrisori personale in care sunt exprimate
stand, take, turn) multumiri sau scuze , descrieri simple ale unor intamplari
Function: compare types of films; express preferences; talk 2.3 Elaborarea unei descrieri simple a unui eveniment sau a unor
about disasters; gossip; making arrangements; making experiente personale
excuses 3.1 Exprimarea acordului si dezacordului fata de opiniile exprimate
de partenerii de dialog in cadrul grupului de colegi
3.3 Exprimarea unor sugestii catre un coleg/ grup de colegi si
aplicarea unor sugestii care I se dau in vederea realizarii unei
sarcini de lucru
4.1Transformarea unor notite continand informatii esentiale in
propozitii dezvoltate
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee esentiala
15. SELF-ASSESSMENT MODULE 5 1.1 Identificarea informatiilor esentiale dintr-o conversatie pe
subiecte familiare, clar articulata cu viteza normala, in conditiile in
care se permite cererea de reformulare si repetare a unor idei
1.2 Extragerea ideilor esentiale dintr-un text pe baza unor intrebari
de sprijin
3.2 Comunicarea pentru realizarea unei sarcini simple de rutina care
necesita un schimb de informatii simplu si direct
3.1 Exprimarea acordului si dezacordului fata de opiniile exprimate
de partenerii de dialog in cadrul grupului de colegi
4.3 Reformularea, la cererea partenerului de dialog, a unei replici in
cadrul unei conversatii pe teme familiare