Sunteți pe pagina 1din 15

Planificarea anuala a activitatii de invatare clasa a 11-a (L2), filiera teoretica si vocationala

Manualul: UPSTREAM UPPER-INTERMEDIATE

Nr. Continutul tematic al Competente specifice vizate Nr. de Obser


crt. unitatii de invatare ore Sapta vatii
alocate mana
1. UNIT 1 CROSSING 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise,
BARRIERS referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de
Topic: communication; specializare
language; gestures 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale
Vocabulary: means/ways relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru
of communication; types 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un
of languages; gestures & text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru
feelings; 2.2 Prezentarea orala/ relatarea in scris a unui fapt divers/ film/
say/tell/speak/talk; fixed intamplari/ eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind
phrases & phrasal verbs elementele semnificative
related to communication 2.3 Completarea de documente (formular, chestionar etc.) de uz curent si
Structure: articles; specifice domeniului de specializare
determiners; too/enough; 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei
partitives; countable/ scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat
uncountable nouns 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii
Function: expressing (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in
preferences; cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/
comparing /contrasting; situatii/ experiente traite sau aflate
making suggestions; 3.3 Participarea la conversatii folosind un limbaj adecvat la context si
responding respectand conventiile folosite in conversatie si normele sociale si
positively/negatively; culturale
making assumptions; 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
saying goodbye; writing succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/
informal, semi-formal discutii in grup pe teme de interes
and formal letters 3.5 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
Culture Clip; Theatre for pe scurt a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei dezbateri in
the Deaf grup pe teme culturale
4.4 Reformularea unei idei emise in cadrul unui dialog pe teme
culturale/ literare, printr-un enunt explicativ mai amplu, la solicitarea
interlocutorului
2. UNIT 2 MOODS AND 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise,
FEELINGS referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de
Topic: feelings; emotion; specializare
happiness 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale
Vocabulary: moods and relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru
emotions; physical 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un
sensations; expressing text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru
feelings; extreme 1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte
adjectives; similes; literare diferite pentru a rezolva
phrasal verbs; o sarcina de lucru
prepositions 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei
Structure: Present Simple scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat
& Present Continuous; 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii
Stative Verbs; Used to (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in
Be/Get used to; word cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/
formation: forming situatii/ experiente traite sau aflate
adjectives 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
Function: asking about succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/
and expressing feelings; discutii in grup pe teme de interes
exclamations; indirect 4.1 Redarea (oral si/ sau in scris), prin cuvinte proprii, a unor mesaje/
questions; writing texte simple din domenii cunoscute
transactional letters 4.3 Luarea de notite dintr-o discutie de grup/ lectura pe o tema de
(requesting information; interes, in vederea realizarii
making complaints) unui raport/ unei informari
Literature: Jane Austen 4.4 Reformularea unei idei emise in cadrul unui dialog pe teme
Sense & Sensibility culturale/ literare, printr-un enunt explicativ mai amplu, la solicitarea
interlocutorului
3. SELF-ASSESSMENT 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un
MODULE 1 text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru
2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei
scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat
3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii
(surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in
cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/
situatii/ experiente traite sau aflate
3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/
discutii in grup pe teme de interes
4. UNIT 3 MAKING A 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise,
LIVING referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de
Topic: work/jobs; earning specializare
a living; money 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale
matters relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru
Vocabulary: job skills 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un
and qualities; forms of text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru
money; confused words; 1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte
idioms/phrasal verbs literare diferite pentru a rezolva
related to money; o sarcina de lucru
prepositions 2.1 Elaborarea, oral/ in scris, de descrieri clare si detaliate pe subiecte
Structure: -ing form or din domenii de interes personal si / sau profesional
infinitive; reported 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei
speech; introductory scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat
verbs; word formation: 3.1 Oferirea de raspunsuri concrete si de ordin personal la un chestionar/
forming negative sondaj sau in cadrul unui interviu
adjectives 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii
Function: expressing and (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in
asking for opinions; cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/
agreeing/disagreeing; situatii/ experiente traite sau aflate
encouraging/responding 3.3 Participarea la conversatii folosind un limbaj adecvat la context si
positively/negatively; respectand conventiile folosite in conversatie si normele sociale si
demanding and giving culturale
explanations; asking for 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
and giving advice; succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/
writing reports and letters discutii in grup pe teme de interes
of application 4.3 Luarea de notite dintr-o discutie de grup/ lectura pe o tema de
interes, in vederea realizarii
unui raport/ unei informari
5. UNIT 4 MAKE 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise,
YOURSELF AT HOME referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de
Topic: dwellings; specializare
household items 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale
Vocabulary: types of relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru
houses; rooms/areas of a 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un
house; appliances and text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru
furniture; idioms and 1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte
fixed phrases with literare diferite pentru a rezolva
home; phrasal verbs; o sarcina de lucru
prepositions 2.1 Elaborarea, oral/ in scris, de descrieri clare si detaliate pe subiecte
Structure: Present din domenii de interes personal si / sau profesional
Perfect; Present Perfect 2.2 Prezentarea orala/ relatarea in scris a unui fapt divers/ film/
Continuous;word intamplari/ eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind
formation: adjective elementele semnificative
endings 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei
Function: expressing scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat
wishes; making a 3.1 Oferirea de raspunsuri concrete si de ordin personal la un chestionar/
complaint; avoiding sondaj sau in cadrul unui interviu
giving a direct answer; 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii
making (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in
suggestions/recommenda cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/
tions; expressing the situatii/ experiente traite sau aflate
result of suggestions 3.3 Participarea la conversatii folosind un limbaj adecvat la context si
(letters, articles) respectand conventiile folosite in conversatie si normele sociale si
Literature Corner: culturale
Charles Dickens Great 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
Expectations succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/
discutii in grup pe teme de interes
3.5 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
pe scurt a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei dezbateri in
grup pe teme culturale
4.3 Luarea de notite dintr-o discutie de grup/ lectura pe o tema de
interes, in vederea realizarii
unui raport/ unei informari
4.4 Reformularea unei idei emise in cadrul unui dialog pe teme
culturale/ literare, printr-un enunt explicativ mai amplu, la solicitarea
interlocutorului
6. SELF-ASSESSMENT 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale
MODULE 2 relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru
2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei
scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat
3.1 Oferirea de raspunsuri concrete si de ordin personal la un chestionar/
sondaj sau in cadrul unui interviu
3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii
(surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in
cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/
situatii/ experiente traite sau aflate
7. UNIT 5 MODERN 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise,
LIVING referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de
Topic: modern trends; specializare
lifestyles 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale
Vocabulary: appearance relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru
and character; media; 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un
fame; idioms and fixed text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru
phrases related to 1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte
lifestyles; phrasal verbs; literare diferite pentru a rezolva
prepositions o sarcina de lucru
Structure: adjectives; 2.1 Elaborarea, oral/ in scris, de descrieri clare si detaliate pe subiecte
adverbs; comparisons; din domenii de interes personal si / sau profesional
word formation: 2.2 Prezentarea orala/ relatarea in scris a unui fapt divers/ film/
adjective suffixes intamplari/ eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind
Function: asking for elementele semnificative
personal views; 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei
expressing likes & scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat
dislikes and justifying; 2.5 Utilizarea unor materiale de referinta adecvate pentru a verifica
spreading news; reacting corectitudinea limbii folosite in redactare
to news; making 3.1 Oferirea de raspunsuri concrete si de ordin personal la un chestionar/
suggestions/giving sondaj sau in cadrul unui interviu
alternatives; paying 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii
compliments; discursive (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in
writing (articles, letters, cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/
compositions) situatii/ experiente traite sau aflate
Culture Clip: The Magic 3.3 Participarea la conversatii folosind un limbaj adecvat la context si
of Pantomime respectand conventiile folosite in conversatie si normele sociale si
culturale
3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/
discutii in grup pe teme de interes
3.5 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
pe scurt a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei dezbateri in
grup pe teme culturale
4.1 Redarea (oral si/ sau in scris), prin cuvinte proprii, a unor mesaje/
texte simple din domenii cunoscute
4.4 Reformularea unei idei emise in cadrul unui dialog pe teme
culturale/ literare, printr-un enunt explicativ mai amplu, la solicitarea
interlocutorului
8. UNIT 6 GOING 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise,
PLACES referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de
Topic: holidays; specializare
travelling 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale
Vocabulary: getting relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru
around; holiday objects; 1.3 Decodarea semnificatiei unor elemente de vocabular nefamiliare, din
signs; travel; describing context, prin asocieri/ conexiuni sau folosind materiale de referinta
holiday experiences; 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un
phrasal verbs and fixed text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru
phrases related to travel; 2.1 Elaborarea, oral/ in scris, de descrieri clare si detaliate pe subiecte
idioms; prepositions din domenii de interes personal si / sau profesional
Structure: modal verbs; 2.2 Prezentarea orala/ relatarea in scris a unui fapt divers/ film/
word formation: intamplari/ eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind
derivatives elementele semnificative
Function: interrupting; 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei
encouraging; scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat
persuading/agreeing/disa 2.5 Utilizarea unor materiale de referinta adecvate pentru a verifica
greeing; complaining; corectitudinea limbii folosite in redactare
criticising; apologizing; 3.1 Oferirea de raspunsuri concrete si de ordin personal la un chestionar/
asking for opinion; sondaj sau in cadrul unui interviu
complimenting; 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii
thanking; writing (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in
narratives (1) cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/
Literature Corner: situatii/ experiente traite sau aflate
William Somerset 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
Maugham The Moon succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/
and Sixpence discutii in grup pe teme de interes

9. SELF-ASSESSMENT 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise,
MODULE 3 referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de
specializare
1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte
literare diferite pentru a rezolva
o sarcina de lucru
3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii
(surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in
cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/
situatii/ experiente traite sau aflate
3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/
discutii in grup pe teme de interes

10. UNIT 7 HISTORY 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise,
Topic: history; historical referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de
figures specializare
Vocabulary: peace and 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale
conflict; taking control; relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru
idioms/ fixed phrases 1.3 Decodarea semnificatiei unor elemente de vocabular nefamiliare, din
related to history; phrasal context, prin asocieri/ conexiuni sau folosind materiale de referinta
verbs; prepositions 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un
Structure: past forms; text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru
past modals; word 1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte
formation: verb suffixes literare diferite pentru a rezolva
Function: asking for o sarcina de lucru
confirmation/ responding 2.1 Elaborarea, oral/ in scris, de descrieri clare si detaliate pe subiecte
positively/ negatively; din domenii de interes personal si / sau profesional
expressing uncertainty; 2.2 Prezentarea orala/ relatarea in scris a unui fapt divers/ film/
narrating personal intamplari/ eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind
experiences; writing elementele semnificative
narratives (2) 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei
Culture Clip: Amelia scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat
Earhart 2.5 Utilizarea unor materiale de referinta adecvate pentru a verifica
corectitudinea limbii folosite in redactare
3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii
(surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in
cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/
situatii/ experiente traite sau aflate
3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/
discutii in grup pe teme de interes
3.5 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
pe scurt a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei dezbateri in
grup pe teme culturale
4.1 Redarea (oral si/ sau in scris), prin cuvinte proprii, a unor mesaje/
texte simple din domenii cunoscute
4.4 Reformularea unei idei emise in cadrul unui dialog pe teme
culturale/ literare, printr-un enunt explicativ mai amplu, la solicitarea
interlocutorului
11. UNIT 8 LEARNING 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise,
LESSONS referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de
Topic: education specializare
Vocabulary: education 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale
systems; places in a relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru
school; types of school; 1.3 Decodarea semnificatiei unor elemente de vocabular nefamiliare, din
exams and qualifications; context, prin asocieri/ conexiuni sau folosind materiale de referinta
idioms/ fixed phrases 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un
text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru
related to education; 1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte
phrasal verbs; literare diferite pentru a rezolva
prepositions o sarcina de lucru
Structure: the passive; 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei
the causative; word scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat
formation: -ing/-ed 2.5 Utilizarea unor materiale de referinta adecvate pentru a verifica
endings corectitudinea limbii folosite in redactare
Function: congratulating; 3.1 Oferirea de raspunsuri concrete si de ordin personal la un chestionar/
consoling; expressing sondaj sau in cadrul unui interviu
and justifying 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii
opinions/agreeing/disagr (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in
eeing; giving opposing cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/
views; reacting; stating situatii/ experiente traite sau aflate
opinions in letters- 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
articles-compositions succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/
Literature Corner: discutii in grup pe teme de interes
Thomas Hughes Tom 3.5 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
Browns Schooldays pe scurt a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei dezbateri in
grup pe teme culturale
4.4 Reformularea unei idei emise in cadrul unui dialog pe teme
culturale/ literare, printr-un enunt explicativ mai amplu, la solicitarea
interlocutorului
12. SELF-ASSESSMENT 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise,
MODULE 4 referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de
specializare
1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale
relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru
1.3 Decodarea semnificatiei unor elemente de vocabular nefamiliare, din
context, prin asocieri/ conexiuni sau folosind materiale de referinta
1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un
text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru
1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte
literare diferite pentru a rezolva
o sarcina de lucru
3.1 Oferirea de raspunsuri concrete si de ordin personal la un chestionar/
sondaj sau in cadrul unui interviu
3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii
(surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in
cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/
situatii/ experiente traite sau aflate
3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/
discutii in grup pe teme de interes
13. UNIT 9 PLANET 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise,
ISSUES referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de
Topic: environmental specializare
issues 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale
Vocabulary: green issues; relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru
environmental problems; 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un
phrasal verbs/ idioms & text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru
fixed phrases related to 1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte
the environment; literare diferite pentru a rezolva
prepositions o sarcina de lucru
Structure: future forms; 2.1 Elaborarea, oral/ in scris, de descrieri clare si detaliate pe subiecte
conditionals; mixed din domenii de interes personal si / sau profesional
conditionals; wishes; 2.2 Prezentarea orala/ relatarea in scris a unui fapt divers/ film/
word formation: prefixes intamplari/ eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind
Function: asking indirect elementele semnificative
questions; expressing 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei
ignorance/uncertainty; scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat
expressing concern; 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii
introducing a topic; (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in
asking about feelings; cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/
expressing situatii/ experiente traite sau aflate
fear/anxiety/hope/negativ 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
e feelings; expressing succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/
frustration; writing discutii in grup pe teme de interes
reviews 3.5 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
Culture Clip: Save Our pe scurt a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei dezbateri in
Seeds grup pe teme culturale
4.1 Redarea (oral si/ sau in scris), prin cuvinte proprii, a unor mesaje/
texte simple din domenii cunoscute
4.4 Reformularea unei idei emise in cadrul unui dialog pe teme
culturale/ literare, printr-un enunt explicativ mai amplu, la solicitarea
interlocutorului
14. UNIT 10 THE CYCLE 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise,
OF LIFE referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de
Topic: health; eating specializare
habits; stages in life 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale
Vocabulary: healthy relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru
lifestyle; healthy eating; 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un
food & drinks; phrasal text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru
verbs; idioms related to 1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte
health; accidents & literare diferite pentru a rezolva
injuries; prepositions o sarcina de lucru
Structure: relative 2.3 Completarea de documente (formular, chestionar etc.) de uz curent si
clauses; clauses of specifice domeniului de specializare
concession/purpose; 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei
question tags scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat
Function: giving advice; 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii
rejecting/accepting (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in
advice cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/
Literature Corner: Louisa situatii/ experiente traite sau aflate
May Alcott 3.3 Participarea la conversatii folosind un limbaj adecvat la context si
LittleWomen respectand conventiile folosite in conversatie si normele sociale si
culturale
3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/
discutii in grup pe teme de interes
15. SELF-ASSESSMENT 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise,
MODULE 5 referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de
specializare
1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale
relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru
1.3 Decodarea semnificatiei unor elemente de vocabular nefamiliare, din
context, prin asocieri/ conexiuni sau folosind materiale de referinta
2.1 Elaborarea, oral/ in scris, de descrieri clare si detaliate pe subiecte
din domenii de interes personal si / sau profesional
2.2 Prezentarea orala/ relatarea in scris a unui fapt divers/ film/
intamplari/ eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind
elementele semnificative
3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii
(surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in
cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/
situatii/ experiente traite sau aflate
3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea
succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/
discutii in grup pe teme de interes
4.1 Redarea (oral si/ sau in scris), prin cuvinte proprii, a unor mesaje/
texte simple din domenii cunoscute