Sunteți pe pagina 1din 47

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETRII TIINIFICE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

Anexa nr. 2 la OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016

STANDARD DE PREGTIRE
PROFESIONAL

Calificarea profesional:

LCTU MECANIC PRESTRI SERVICII

Nivel 3

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic

2016

Acest standard de pregtire profesional a fost elaborat n cadrul proiectului Curriculum Revizuit n nvmntul
Profesional i Tehnic (CRIPT), ID 58832.
Proiectul a fost finanat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 -2013
Axa prioritar: 1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe
cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.1 Accesul la educaie i formare profesional iniial de calitate
GRUPUL DE LUCRU:

Ing. Sandu Elena - prof. grd.I, Liceul de Transporturi, Ploieti

Ing. Burduel Daniela


- prof. grd.I, Colegiul Tehnic Mecanic Grivia, Bucureti
Gabriela
Ing. Petroiu Carmen
- prof. grd.I, Liceul Tehnologic Constantin Brncoveanu,
Trgovite

Ing. Ghergu Diana - prof. grd.I, Colegiul Tehnic Energetic, Bucureti

Ing. Gordin Stoica Anca - prof. grd.I, Colegiul UCECOM Spira Haret, Bucureti

Ing. Clinescu Carmen - prof. grd.I, Colegiul Tehnic de Aeronautic Henri Coand,
Felicia Olivia Bucureti

Ing. Anastasiu Nicoleta - prof. grd.I, Colegiul Tehnic Radu Negru, Galai

Ing. Ionic Maria - prof. grd.I, Liceul Tehnologic Astra, Piteti

Ing. Mihailov Valentina - prof. grd.I, Colegiul Tehnic Energetic, Bucureti

Ing. Rudnic Mona-Aliss - prof. grd.I, Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, Bucureti

Ing. Salai Maria - prof. grd.I, Colegiul Tehnic Reia

Ing. Filip Melania - prof. grd.I, Colegiul Tehnic Mircea Cristea, Braov

Ing. Gheu Camelia - prof, ing., grd.I, Colegiul Tehnic Mircea cel Btrn,
Carmen Bucureti

ANGAJATOR CONSULTAT:
Ing. Radu Marin - director TROMET S.C.M. Ploieti

COORDONARE C.N.D.I.P.T.: Inspector de specialitate / Expert curriculum

ANGELA POPESCU
I. NOT INTRODUCTIV

Titlul calificrii: Lctu mecanic prestri servicii

Descrierea succint a calificrii: Lctuul mecanic prestri servicii confecioneaz produse de


artizanat i de uz casnic i deasemenea ntreine i repar accesoriile i bunurile gospodreti.
Lctuul mecanic prestri servicii execut i repar confeciilor metalice artizanale, de uz casnic
i gospodresc.

Ocupaii COR* (Clasificarea Ocupaiilor din Romnia) ce pot fi practicate, inclusiv codurile
din COR:
- Lctu mecanic - 721410;
- Lctu-montator -721411;
- Lctu mecanic de ntreinere i reparaii universale - 721424;
- Lctu SDV - 722201.

* NOT: Lista ocupaiilor COR care pot fi practicate, este dat cu titlu de exemplu.
Absolvenii care dobndesc aceast calificare pot practica i alte ocupaii din domeniu, de
acelai nivel sau de nivel inferior, n funcie de decizia angajatorului.
Lista unitilor de rezultate ale nvrii:

Uniti de rezultate ale nvrii tehnice generale

1. Realizarea schiei piesei mecanice n vederea executrii ei


2. Realizarea pieselor prin operaii de lcturie general
3. Montarea organelor de maini n subansambluri mecanice
4. Msurarea mrimilor tehnice specifice proceselor industriale
5. Realizarea desenului tehnic pentru organe de maini
6. Realizarea asamblrilor mecanice

Uniti de rezultate ale nvrii tehnice specializate

7. Realizarea confeciilor metalice artizanale, de uz casnic i gospodresc


8. Executarea produselor artizanale, de uz casnic i gospodresc pe maini de prelucrare
mecanic

Competenele cheie, vizate de calificarea descris prin standardul de pregtire profesional,


specifice celor 8 domenii de competene cheie descrise prin LEN nr. 1/2011, simt integrate n
unitile de rezultate ale nvrii tehnice generale sau specializate, aa cum sunt prezentate n
rezultatele nvrii descrise n continuare, pentru fiecare unitate de rezultate ale nvrii. Acestea
sunt evideniate cu caractere italice.

Nivelul de calificare conform Cadrului naional al calificrilor - 3

Oportuniti la finalizarea programului de formare: angajarea pe piaa muncii n una din


ocupaiile specificate sau continuarea studiilor ntr-o calificare de nivel superior.
II. TABEL DE CORELARE A UNITILOR DE REZULTATE ALE NVRII (UR) CU
UNITILE DE COMPETEN/COMPETENE SPECIFICE OCUPAIILOR CARE
POT FI PRACTICATE
UR - Competenele Competenele Competene propuse de
Calificarea din IPT profesionale din profesionale din angajator - TROMET
- Lctu mecanic Standardul Ocupaional Standardul S.C.M. Ploieti - pentru
prestri servicii (SO) Lctu mecanic Ocupaional (SO) calificarea din IPT
Lctu mecanic de
ntreinere i reparaii
universale
1. Realizarea schiei Comunicare n limba Comunicare n limba Interpretarea i utilizarea
piesei mecanice n matern matern documentaiei tehnice
vederea executrii ei Comunicare n limbi Comunicare n limbi specifice: desene de
strine strine execuie, fie de consum
Competen Competen materiale, specificaii
matematic i competene matematic i tehnice, fie tehnologice
de baz n tiin i competene de baz n
tehnologie tiin i tehnologie
Competene Competene
informatice informatice
A nva s nvei A nva s nvei
Competene sociale i Competene sociale i
civice civice
Spirit de iniiativ i Spirit de iniiativ i
antreprenoriat antreprenoriat
Exprimare i Exprimare i
contiin cultural contiin cultural
Aplicarea Aplicarea prevederilor
prevederilor legale legale referitoare la
referitoare la sntatea i sntatea i securitatea
securitatea n munc i n n munc i n domeniul
domeniul situaiilor de situaiilor de urgen
urgen Aplicarea normelor de
Aplicarea normelor de protecie a mediului
protecie a mediului Aplicarea
Aplicarea procedurilor procedurilor de calitate
de calitate Organizarea locului
Organizarea locului de munc
de munc
2. Realizarea Comunicare n limba Comunicare n limba Asigurarea cureniei la
pieselor prin matern matern locul de munc
operaii de Comunicare n limbi Comunicare n limbi Interpretarea i utilizarea
lctuerie general strine strine documentaiei tehnice
Competen Competen specifice: desene de
matematic i competene matematic i execuie, proceduri de
de baz n tiin i competene de baz n lucru, proceduri de control,
tehnologie tiin i tehnologie specificaii tehnice, fie
Competene Competene tehnologice
informatice informatice Alegerea materialelor i
A nva s nvei A nva s nvei semifabricatelor necesare
Competene sociale i Competene sociale i executrii pieselor
civice civice Alegerea i utilizarea
Spirit de iniiativ i Spirit de iniiativ i SDV - urilor, utilajelor i
antreprenoriat antreprenoriat echipamentelor de lucru
Exprimare i Exprimare i specifice operaiilor
contiin cultural contiin cultural tehnologice de executat
Aplicarea prevederilor Aplicarea Executarea pieselor prin
legale referitoare la prevederilor legale operaii de lcturie
sntatea i securitatea n referitoare la sntatea Alegerea i utilizarea
munc i n domeniul i securitatea n munc dispozitivelor/
situaiilor de urgen i n domeniul situaiilor verificatoarelor pentru
Aplicarea normelor de de urgen controlul calitii lucrrilor
protecie a mediului Aplicarea normelor efectuate
Aplicarea procedurilor de protecie a mediului Verificarea utilajelor i
de calitate Aplicarea echipamentelor de lucru
Organizarea locului de procedurilor de calitate Raportarea rezultatelor
munc Organizarea locului activitii profesionale
Executarea operaiilor de munc desfurate
de tiere- debitare ntreinerea Respectarea normelor de
Executarea operaiilor echipamentelor de lucru securitate i sntate n
de gurire- filetare munc
Executarea operaiilor Colaborarea cu membrii
de ndreptare, fasonare echipei de lucru n scopul
Executarea operaiilor ndeplinirii sarcinilor de la
de ndoire locul de munc
Executarea operaiilor Respectarea normelor de
de ajustare protecie a mediului
Executarea operaiilor
de montaj
3. Montarea Pregtete piesele SDV - urile sunt Montarea organelor de
organelor de maini pentru montaj identificate corect, pe maini
n subansambluri Pregtete mainile, baza fielor tehnologice Utilizarea documentaiei
mecanice utilajele i SDV-urile ale lucrrilor planificate tehnice specifice: desene de
pentru montaj Uneltele, sculele i execuie, proceduri de lucru,
Execut operaiile de dispozitivele de lucru proceduri de control,
montaj sunt alese, pentru fiecare specificaii tehnice, fie
operaie n parte, tehnologice
corespunztor scopului Alegerea i utilizarea
n care se utilizeaz SDV-urilor, utilajelor i
Ansamblul este echipamentelor de lucru
verificat n scopul specifice
identificrii eventualelor
defecte de montaj i
remedierii lor
4. Msurarea Materiale sunt Cerinele de calitate Alegerea i utilizarea
mrimilor tehnice verificate dimensional i sunt identificate dispozitivelor/
specifice proceselor calitativ n vederea conform normelor verificatoarelor pentru
industriale identificrii eventualelor privind abaterile i controlul calitii lucrrilor
defecte toleranele admisibile la efectuate
Cerinele de calitate operaiile tehnologice de
simt identificate conform execuie
normelor privind abaterile Corectitudinea
i toleranele admisibile la asamblrilor este
operaiile controlat cu
tehnologice de execuie instrumente adecvate, n
scopul efecturii
ajustrilor finale
5. Realizarea Detaliile tehnice i Cerinele de calitate Reprezentarea grafic a
desenului tehnic tehnologice relevante sunt sunt identificate, pe baza organelor de maini
pentru organe de identificate conform indicaiilor din fiele
maini documentaiei tehnologice, desenul de
tehnologice execuie i procedurile /
Cerinele de calitate planurile de control
sunt identificate, pe baza
indicaiilor din fiele
tehnologice, desenul de
execuie i procedurile /
6. Realizarea Comunicare n limba Comunicare n Asigurarea cureniei la
asamblrilor matern limba matern locul de munc
mecanice Comunicare n limbi Comunicare n Interpretarea i utilizarea
strine limbi strine documentaiei tehnice
Competen Competen specifice: desene de montaj,
matematic i competene matematic i proceduri de lucru, proceduri
de baz n tiin i competene de baz n de control, specificaii
tehnologie tiin i tehnologie tehnice
Competene Competene Alegerea materialelor i
informatice informatice semifabricatelor necesare
A nva s nvei A nva s nvei executrii ansamblurilor
Competene sociale Competene sociale mecanice simple
civice i civice Alegerea i utilizarea SDV
Spirit de iniiativ i Spirit de iniiativ - urilor, utilajelor i
Antreprenoriat i antreprenoriat echipamentelor de lucru
Exprimare i contiin Exprimare i specifice operaiilor
cultural contiin cultural tehnologice de executat
Aplicarea prevederilor Aplicarea Executarea asamblrii
legale referitoare la prevederilor legale demontabile i
sntatea i securitatea n referitoare la sntatea nedemontabile a pieselor
munc i n domeniul i securitatea n munc Alegerea i utilizarea
situaiilor de urgen i n domeniul situaiilor dispozitivelor/
Aplicarea normelor de de urgen verificatoarelor pentru
protecie a mediului Aplicarea normelor controlul calitii lucrrilor
Aplicarea procedurilor de protecie a mediului efectuate
de calitate Aplicarea Verificarea utilajelor i
Organizarea locului de procedurilor de calitate echipamentelor de lucru
munc Organizarea locului Raportarea rezultatelor
ntreinerea de munc activitii profesionale
echipamentelor de lucru ntreinerea desfurate
echipamentelor de lucru Respectarea normelor de
securitate i sntate n
munc
Colaborarea cu membrii
echipei de lucru n scopul
ndeplinirii sarcinilor de la
locul de munc
Respectarea normele de
protecie a mediului
7. Realizarea Comunicare n limba Comunicare n limba Asigurarea cureniei la
confeciilor metalice matern matern locul de munc
artizanale, de uz Comunicare n limbi Comunicare n limbi Utilizarea documentaiei
casnic i gospodresc strine strine tehnice specifice
Competen Competen Alegerea materialelor i
matematic i competene matematic i semifabricatelor necesare
de baz n tiin i competene de baz n executrii pieselor
tehnologie tiin i tehnologie Alegerea i utilizarea
Competene Competene SDV - urilor, utilajelor i
informatice informatice echipamentelor de lucru
A nva s nvei A nva s nvei specifice operaiilor
Competene sociale i Competene sociale tehnologice de executat
civice i civice Executarea prilor
Spirit de iniiativ i Spirit de iniiativ i componente ale confeciilor
antreprenoriat antreprenoriat metalice artizanale, de uz
Exprimare i Exprimare i casnic i gospodresc
contiin cultural contiin cultural Alegerea i utilizarea
Aplicarea prevederilor Aplicarea dispozitivelor/
legale referitoare la prevederilor legale verificatoarelor pentru
sntatea i securitatea n referitoare la sntatea controlul calitii lucrrilor
munc i n domeniul i securitatea n munc efectuate
situaiilor de urgen i n domeniul situaiilor Verificarea utilajelor i
Aplicarea normelor de de urgen echipamentelor de lucru
protecie a mediului Aplicarea normelor Asamblarea elementelor
Aplicarea procedurilor de protecie a mediului componente ale confeciilor
de calitate Aplicarea metalice
Organizarea locului de procedurilor de calitate Utilizarea dispozitivelor
munc Organizarea locului pentru ridicarea i
ntreinerea de munc transportul elementelor
echipamentelor de lucru ntreinerea componente ale confeciilor
Executarea operaiilor echipamentelor de lucru metalice
de tiere- debitare Diagnosticarea strii Raportarea rezultatelor
Executarea operaiilor de funcionare activitii profesionale
de gurire- filetare ntreinerea curent a desfurate
Executarea operaiilor mainii Respectarea normelor de
de ndreptare, fasonare Remedierea securitate i sntate n
Executarea operaiilor defeciunilor munc
de ndoire Colaborarea cu membrii
Executarea operaiilor echipei de lucru n scopul
de ajustare ndeplinirii sarcinilor de la
Executarea operaiilor locul de munc
de montaj Respectarea normelor de
protecie a mediului
8. Executarea Comunicare n limba Comunicare n Asigurarea cureniei la
produselor matern limba matern locul de munc
artizanale, de uz Comunicare n limbi Comunicare n limbi Utilizarea documentaiei
casnic i strine strine tehnice specifice
gospodresc pe Competen Competen Alegerea materialelor i
maini de matematic i competene matematic i semifabricatelor necesare
prelucrare prin de baz n tiin i competene de baz n executrii pieselor
achiere tehnologie tiin i tehnologie Alegerea i utilizarea
Competene Competene SDV - urilor, utilajelor i
informatice informatice echipamentelor de lucru
A nva s nvei A nva s nvei specifice operaiilor
Competene sociale i Competene sociale tehnologice de executat
civice i civice Utilizarea mainilor i
Spirit de iniiativ i Spirit de iniiativ i utilajelor specifice executrii
antreprenoriat antreprenoriat elementelor componente ale
Exprimare i Exprimare i produselor artizanale, de uz
contiin cultural contiin cultural casnic i gospodresc
Aplicarea Aplicarea Alegerea i utilizarea
prevederilor legale prevederilor legale dispozitivelor/
referitoare la sntatea i referitoare la sntatea verificatoarelor pentru
securitatea n munc .i n i securitatea n munc controlul calitii lucrrilor
domeniul situaiilor de i n domeniul situaiilor efectuate
urgen de urgen Verificarea utilajelor i
Aplicarea normelor Aplicarea normelor echipamentelor de lucru
de (protecie a mediului) de protecie a mediului Raportarea rezultatelor
Aplicarea Aplicarea activitii profesionale
procedurilor de calitate procedurilor de calitate desfurate
Organizarea locului de Organizarea locului de Respectarea normelor de
munc munc securitate i sntate n
ntreinerea ntreinerea munc
echipamentelor de lucru echipamentelor de lucru Colaborarea cu membrii
Executarea operaiilor Diagnosticarea strii echipei de lucru n scopul
de tiere-debitare de funcionare ndeplinirii sarcinilor de la
Executarea operaiilor ntreinerea curent a locul de munc
de gurire-filetare mainii Respectarea normelor de
Executarea operaiilor Remedierea protecie a mediului
de defeciunilor
ndreptare, fasonare
Executarea operaiilor
de ndoire
Executarea operaiilor
de ajustare
Executarea operaiilor
de montaj
III. UNITILE DE REZULTATE ALE NVRII
CORESPUNZTOARE COMPETENELOR IDENTIFICATE PENTRU
OCUPAIA / OCUPAIILE VIZATE I STANDARDELE DE EVALUARE
ASOCIATE ACESTORA
Unitatea de rezultate ale nvrii tehnice generale 1:
REALIZAREA SCHIEI PIESEI MECANICE N VEDEREA EXECUTRII
EI
Rezultatele nvrii:
Cunotine Abiliti Atitudini
1.1.1. Materiale i 1.2.1. Selectarea materialelor i a 1.3.1.Asumarea rspunderii n
instrumente necesare pentru instrumentelor pentru ntocmirea schiei aplicarea normelor generale de
realizarea schiei piesei piesei mecanice; reprezentare a pieselor;
mecanice 1.2.2. Pregtirea materialelor i a 1.3.2.Respectarea conduitei n
instrumentelor pentru ntocmirea schiei timpul ntocmirii schiei pentru
piesei mecanice; realizarea pieselor mecanice;
1.1.2. Normele generale 1.2.3. Utilizarea normelor generale 1.3.3.Interrelaionarea n timpul
utilizate la ntocmirea pentru ntocmirea schiei utilizate ntocmirii schiei pentru
schiei piesei mecanice necesare executrii piesei mecanice; realizarea pieselor mecanice;
(tipuri de linii, formate, 1.3.4. Asumarea rolurilor care
indicator) i revin n timpul ntocmirii
1.1.3. Reguli de reprezentare 1.2.4. Utilizarea regulilor de reprezentare schiei pentru realizarea
n proiecie ortogonal a ntocmirea schiei utilizate necesare pieselor mecanice;
pieselor (reprezentarea n executrii piesei mecanice; 1.3.5. Colaborarea cu membrii
vedere a formelor constructive 1.2.5. Realizarea vederilor i seciunilor echipei pentru ndeplinirea
pline, reprezentarea n piesei mecanice necesare executrii riguroas a sarcinilor ce le
seciune a formelor acesteia; revin n timpul ntocmirii
constructive cu goluri) schiei pentru realizarea
1.1.4. Principii i metode de 1.2.6. Utilizarea normelor i regulilor de pieselor mecanice;
cotare a pieselor mecanice cotare n vederea realizrii schiei piesei 1.3.6.Respectarea termenelor de
reprezentate (utilizarea mecanice, necesar operaiilor de realizare a sarcinilor ce le revin
elementelor din geometria lctuerie; n timpul ntocmirii schiei
plan, elementele cotrii, 1.2.7. Identificarea elementelor din pentru realizarea pieselor
execuia grafic i dispunerea geometria plan necesare realizrii mecanice;
pe desen a elementelor cotrii, schiei piesei mecanice; 1.3.7. Asumarea iniiativei n
(reguli de cotare) 1.2.8. Cotarea pieselor mecanice rezolvarea unor probleme;
reprezentate n proiecie ortogonal; 1.3.8 Asumarea
1.1.5. Abateri de prelucrare 1.2.9. nscrierea abaterilor dimensionale, responsabilitii n ceea ce
(abateri dimensionale, abateri de form i de poziie pe schia piesei privete respectarea normelor
de form i de poziie) mecanice necesare executrii acesteia; generale utilizate la ntocmirea
1.2.10. Interpretarea abaterilor schiei piesei mecanice.
dimensionale, de form i de poziie
pentru realizarea pieselor mecanice prin
operaii de lctuerie;
1.1.6. Reguli de reprezentare 1.2.11. Identificarea elementelor
a schiei dup model geometrice din spaiu necesare realizrii
(utilizarea elementelor schiei piesei mecanice;
geometrice din spaiu, fazele 1.2.12. ntocmirea schiei piesei mecanice
executrii schiei) n vederea executrii acesteia prin operaii
de lctuerie;
1.2.13. Interpretarea schiei piesei mecanice
n vederea executrii ei.
1.2.14. Utilizarea vocabularului comun i a
celui de specialitate.
1.2.15. Utilizarea vocabularului comun i a
celui de specialitate ntr-o limb modern.
Not: In codul de trei cifre, prima cifr corespunde numrului de ordine al unitii de rezultate ale
nvrii n cadrul calificrii, a doua cifr corespunde numrului de ordine al categoriei
rezultatului nvrii (1 - cunotine, 2 - abiliti, 3 - atitudini) iar a treia cifr numrului de ordine
al rezultatului nvrii n cadrul fiecrei categorii de rezultate ale nvrii.

Domenii de competene cheie i rezultate ale nvrii specifice acestora, integrate i


dezvoltate n cadrul unitii de rezultate ale nvrii tehnice generale Realizarea schiei
piesei mecanice n vederea executrii ei:
Competene de comunicare n limba romn i n limba matern:
Utilizarea vocabularului comun i a celui de specialitate.
Competene de comunicare n limbi strine:
- Utilizarea vocabularului comun i a celui de specialitate ntr-o limb modern.
Competene de baz de matematic, tiine i tehnologie:
- Interpretarea abaterilor dimensionale, de form i de poziie pentru realizarea pieselor
mecanice prin operaii de lctuerie.
Competena de a nva s nvei:
- Asumarea responsabilitii n ceea ce privete respectarea normelor generale utilizate la
ntocmirea schiei piesei mecanice.
Competene sociale i civice:
Colaborarea cu membrii echipei pentru ndeplinirea riguroas a sarcinilor ce le revin n timpul
ntocmirii schiei pentru realizarea pieselor mecanice.
Competene antreprenoriale:
- Asumarea iniiativei n rezolvarea unor probleme;
- Asumarea rolurilor care i revin n timpul ntocmirii schiei pentru realizarea pieselor
mecanice.
Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete, materii
prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobndirii
rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic)
- instrumente i materiale specifice reprezentrii schiei: planet, rigl gpa^^T^are,
compasuri, florare, creioane, gum de ters, hrtie de desen;
- seturi de corpuri geometrice, piese; \Vi
- videoproiector, calculator, soft-uri educaionale
- piese mecanice simple.
Standardul de evaluare asociat unitii de rezultate ale nvrii Criterii i indicatori de
realizare i ponderea acestora:
Nr. Criterii de realizare i ponderea
Indicatorii de realizare i ponderea acestora
crt. acestora
1. Primirea i planificarea sarcinii de 35% Selectarea materialelor i instrumentelor 50%
lucru pentru ntocmirea schiei n vederea
realizrii unor piese mecanice.
Pregtirea materialelor i instrumentelor
pentru ntocmirea schiei n vederea 50%
realizrii unor piese mecanice.
2. Realizarea sarcinii de lucru ntocmirea schiei n vederea realizrii
50%
unor piese mecanice
Respectarea normelor i regulilor de
ntocmire a schiei n vederea realizrii 30%
unor piese mecanice.
50%
Folosirea corespunztoare a
instrumentelor de desen tehnic n vederea 10%
ntocmirii schiei piesei mecanice
Verificarea calitii schiei piesei
10%
mecanice
3. Prezentarea i promovarea sarcinii Utilizarea vocabularului de specialitate n
15% 100%
realizate prezentarea schiei piesei mecanice
Unitatea de rezultate ale nvrii tehnice generale 2:
REALIZAREA PIESELOR PRIN OPERAII DE LCTUERIE
GENERAL
Rezultatele nvrii:
Cunotine Abiliti Atitudini
2.1.1. Atelierul de lctuerie 2.2.1. Organizarea locului de 2.3.1. Respectarea
- dotarea atelierului de munc cerinelor ergonomice la
lctuerie; locul de munc
- cerine ergonomice de
organizare a locului de munc;
- norme generale de sntate i 2.3.2. Colaborarea cu
securitate n munc; membrii echipei de lucru,
- norme generale de protecie a n scopul ndeplinirii
mediului. sarcinilor de la locul de
2.1.2. Tipuri de materiale i 2.2.2.Identificarea materialelor munc
semifabricate necesare executrii metalice dup culoare, aspect
pieselor prin operaii de 2.2.3. Alegerea materialelor i
lctuerie semifabricatelor necesare executrii 2.3.3. Respectarea
- proprietile fizice, mecanice i pieselor prin operaii de lctuerie prescripiilor din desenele
tehnologice ale materialelor 2.2.4. Descrierea tratamentelor de execuie la realizarea
metalice; termice aplicate oelurilor i fontelor pieselor prin operaii de
- aliaje feroase: oeluri i fonte; 2.2.5. Utilizarea simbolurilor lcturie
- tratamente termice aplicate standardizate ale materialelor pentru
otelurilor i fontelor: recoacere, realizarea pieselor prin operaii de
clire, revenire; lctuerie 2.3.4. Asumarea, n
- metale i aliaje neferoase: cuprul cadrul echipei de la locul
i aliajele sale, aluminiul i aliajele de munc, a
sale; responsabilitii pentru
- semifabricate: table, platbande, sarcina de lucru primit
bare, profile, evi, srme.

2.1.3. Mijloace utilizate n 2.2.6. Alegerea mijloacelor de 2.3.5. Asumarea


atelierul de lctuerie pentru msurat i verificat n funcie de iniiativei n rezolvarea
msurarea i verificarea mrimea fizic de msurat unor probleme
dimensiunilor geometrice 2.2.7. Utilizarea mijloacelor de
(ublere, micrometre, echere, rigle msurat i verificat lungimi,
de control) unghiuri, suprafee 2.3.6. Respectarea
2.1.4. Operaii pregtitoare 2.2.8. Alegerea sculelor, normelor de securitate i
aplicate semifabricatelor n dispozitivelor i verificatoarelor sntate n munc
vederea executrii pieselor (SDV-urilor) i utilajelor n funcie de
(curare manual, ndreptare operaia de lcturie executat
manual, trasare - SDV-uri, 2.2.9. Utilizarea SDV-urilor i 2.3.7. Adoptarea unei
tehnologii de execuie, metode de utilajelor n funcie de operaia de atitudini responsabile fa
control, norme de securitate i lctuerie executat de protecia mediului
sntate n munc, protecia 2.2.10. Curarea manual a
mediului) semifabricatelor
2.2.11. ndreptarea manual a
semifabricatelor
2.2.12. Executarea controlului
calitii semifabricatelor ndreptate
2.2.13.Trasarea semifabricatelor
2.2.14. Executarea controlului
semifabricatelor trasate
2.2.15. Calculul dimensiunilor
maxime i minime ale pieselor,
conform desenelor de execuie
2.1.5. Debitarea manual a 2.2.16. Debitarea manual a
semifabricatelor (SDV-uri, semifabricatelor
tehnologii de execuie, metode de 2.2.17. Executarea controlului
control, norme de securitate i calitii semifabricatelor debitate
sntate n munc) 2.2.18. Calculul lungimii
semifabricatului necesar obinerii
2.1.6. ndoirea manual a unei piese prin operaia de ndoire
semifabricatelor 2.2.19. ndoirea manual a tablelor i
- Lungimea semifabricatului benzilor
necesar obinerii unei piese prin 2.2.20. ndoirea manual a barelor i
operaia de ndoire; profilelor
- ndoirea manual a tablelor, 2.2.21. ndoirea manual a evilor
barelor i profilelor, evilor i 2.2.22. ndoirea manual a srmelor
srmelor (SDV-uri, tehnologii de 2.2.23. Executarea controlului
execuie, metode de control a calitii semifabricatelor prelucrate
semifabricatelor prelucrate prin prin ndoire
operaia de ndoire, norme de
securitate i sntate n munc)
2.1.7. Noiuni generale despre 2.2.24. Alegerea SDV-urilor n
prelucrarea prin achiere a funcie de forma suprafeelor de
materialelor metalice (adaos de prelucrat i de materialul
prelucrare, tipuri de achii, scule semifabricatului
achietoare, micri necesare la 2.2.25. Stabilirea adaosului de
achiere, regim de achiere) prelucrare la executarea unei piese
2.2.26. Definirea parametrilor
regimului de achiere
2.1.8. Pilirea metalelor 2.2.27. Pilirea manual a suprafeelor
(clasificarea pilelor, tehnologii de 2.2.28. Executarea controlului
execuie, metode de control a calitii suprafeelor prelucrate prin
suprafeelor prelucrate prin pilire, pilire
norme de securitate i sntate n 2.2.29. Curarea de bavuri i
munc) impuriti a suprafeelor i muchiilor
2.1.9. Polizarea pieselor (pietre de semifabricatelor prin operaia de
polizor, tipuri de polizoare, metode polizare
de verificare i montare a pietrelor
de polizor, tehnologia de execuie,
norme de securitate i sntate n
munc)
2.1.10. Gurirea i prelucrarea 2.2.30. Executarea operaiei de
gurilor gurire a semifabricatelor
- Gurirea (SDV - uri, maini de 2.2.31. Prelucrarea gurilor prin
gurit, tehnologii de execuie, alezare, teire, lrgire, adncire
metode de control, cauzele 2.2.32. Controlul gurilor executate
apariiei rebuturilor, norme de 2.2.33. Colectarea difereniat a
securitate i sntate n munc) deeurilor rezultate n urma
- Prelucrarea gurilor prin alezare, prelucrrilor
teire, lrgire, adncire (SDV - uri,
tehnologii de execuie, metode de
control, norme de securitate i
sntate n munc)
2.1.11. Filetarea 2.2.34. Alegerea SDV-urilor necesare
- Elementele geometrice ale filetrii, n funcie de elementele
filetului, clasificarea filetelor geometrice ale filetului
- Filetarea manual exterioar 2.2.35. Executarea manual a filetelor
(SDV-uri, tehnologie de execuie, exterioare
metode de control, norme de 2.2.36. Executarea controlului
securitate i sntate n munc) calitii filetelor exterioare realizate
- Filetarea manual interioar 2.2.37. Executarea manual a filetelor
(SDV-uri, tehnologie de execuie, interioare
metode de control, norme de 2.2.38. Executarea controlului
securitate i sntate n munc) calitii filetelor interioare realizate
2.1.12. Documentaia tehnologic 2.2.39. Utilizarea documentaiei
utilizat n atelierul de tehnice / tehnologice pentru
lcturie (fia tehnologic). executarea operaiilor de lcturie
general
2.2.40. Utilizarea corect a
vocabularului comun i a celui de
specialitate
2.2.41. Comunicarea/ Raportarea
rezultatelor activitii profesionale
desfurate
Not: n codul de trei cifre, prima cifr corespunde numrului de ordine al unitii de rezultate ale
nvrii n cadrul calificrii, a doua cifr corespunde numrului de ordine al categoriei
rezultatului nvrii (1 - cunotine, 2 - abiliti, 3 - atitudini) iar a treia cifr numrului de ordine
al rezultatului nvrii n cadrul fiecrei categorii de rezultate ale nvrii.

Domenii de competene cheie i rezultate ale nvrii specifice acestora integrate i dezvoltate
n cadrul unitii de rezultate ale nvrii tehnice generale Realizarea pieselor prin operaii
de lctuerie general:
Competene de comunicare n limba romn i n limba matern:
- Utilizarea corect a vocabularului comun i a celui de specialitate
- Comunicarea/ Raportarea rezultatelor activitii profesionale desfurate
Competene de baz de matematic, tiine i tehnologie:
- Calculul dimensiunilor maxime i minime ale pieselor, conform desenelor de execuie
- Calculul lungimii semifabricatului necesar obinerii unei piese prin operaia de ndoire
Competena a nva s nvei:
- Utilizarea mijloacelor de msurat i verificat lungimi, unghiuri, suprafee
- Utilizarea documentaiei tehnice/ tehnologice pentru executarea operaiilor de lctuerie
general
- Utilizarea SDV-urilor i utilajelor n funcie de operaia de lctuerie executat
Competene sociale i civice:
- Colaborarea cu membrii echipei de lucru, n scopul ndeplinirii sarcinilor de la locul de
munc
Competene antreprenoriale:
- Asumarea iniiativei n rezolvarea unor probleme
- Asumarea, n cadrul echipei de la locul de munc, a responsabilitii pentru sarcina de
lucru primit

Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete, materii


prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobndirii
rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic)
- perii de srm, hrtie abraziv pentru curarea manual a semifabricatelor;
- SDV-uri pentru operaia de ndreptare manual: plac de ndreptat, ciocane, nicovale;
- SDV - uri folosite la trasare: mas de trasat, ac de trasat, punctator, compas, trasator paralele,
distanier, ciocan, rigl, ubler;
- SDV - uri folosite la debitarea manual: foarfece manuale, cleti pentru tiat, fierstraie
manuale, dli, rigle, ublere, echere;
- SDV - uri folosite la ndoirea manual: menghin, nicoval, dispozitive pentru ndoirea
evilor, dom cilindric cu manivel, ublere, rigle, raportoare, abloane;
- scule i verificatoare folosite la pilire: pile de diferite tipuri, ublere, rigle de control, echere,
abloane;
- polizoare: stabile i portabile;
- scule i verificatoare folosite la polizare: pietre de polizor, ublere;
- scule i verificatoare folosite la gurire: burghie elicoidale, dispozitive pentru prinderea
burghiului, dispozitive pentru prinderea piesei pe masa mainii, ublere, micrometre;
- scule i verificatoare folosite la alezare, teire, lrgire: alezoare, teitoare, lrgitoare, ublere,
micrometre;
- SDV - uri folosite la filetarea manual: tarozi, filiere, manivele port-tarod, port-filiere,
ublere, micrometre, calibre-tampon, calibre-inel.
- semifabricate: table, platbande, bare, profile, evi, srme;
- materiale-, metalice feroase (oeluri, fonte), aliaje ale cuprului, aliaje ale aluminiului;
- mijloace de msurat i verificat: lungimi, unghiuri, suprafee;
- utilaje: maini de gurit, polizoare.

Standardul de evaluare asociat unitii de rezultate ale nvrii

Criterii i indicatori de realizare i ponderea acestora:


Nr. Criterii de realizare i ponderea
Indicatorii de realizare i ponderea acestora
crt. acestora
1. Primirea i planificarea 35% Citirea desenului de execuie/fiei tehnologice n 30%
sarcinii de lucru vederea executrii piesei prin operaii de
lctuerie
Alegerea semifabricatelor, SDV- urilor/utilajelor
necesare executrii piesei prin operaii de 40%
lctuerie
Organizarea locului de munc 30%
Respectarea prescripiilor tehnice din desenul de
execuie/fia tehnologic a piesei de executat prin 30%
operaii de lctuerie
Executarea piesei prin operaii de lctuerie,
30%
utiliznd corespunztor SDV-urile/utilaj ele
Realizarea sarcinii de Verificarea calitii piesei executate prin operaii
2. 50% 20%
lucru de lctuerie
Respectarea normelor cu privire la protecia
20%
muncii i protecia mediului
Utilizarea terminologiei de specialitate n
Prezentarea i promovarea descrierea tehnologiilor de execuie i a metodelor
3. 15% 100%
sarcinii realizate de control aplicate piesei realizate prin operaii de
lctuerie
Unitatea de rezultate ale nvrii tehnice generale 3:
MONTAREA ORGANELOR DE MAINI N SUBANSAMBLURI
MECANICE

Rezultatele nvrii:

Cunotine Abiliti Atitudini


3.1.1. NOIUNI GENERALE 3.2.1. Corelarea cauz-efect cu 3.3.1. Preocuparea pentru
DESPRE ORGANELE DE MAINI privire la consecinele documentare folosind
(rol, clasificare, fore preluate de ctre solicitrilor mecanice simple tehnologia informaiei
organele de maini, tipuri de solicitri asupra organelor de maini 3.3.2. Colaborarea cu
simple, condiii impuse organelor de membrii echipei de lucru,
maini, standardizarea organelor de n scopul ndeplinirii
maini, interschimbabilitatea sarcinilor de la locul de
organelor de maini) munc
3.1.2. ORGANE DE MAINI 3.2.2. Alegerea niturilor, conform 3.3.3. Receptivitate pentru
SIMPLE documentaiei tehnice, n vederea dezvoltarea capacitii de a
Organe de asamblare executrii asamblrilor nituite executa sarcini de lucru
- nituri (elementele i dimensiunile sub supraveghere
nitului, clasificare, tipuri de nituri, 3.2.3. Alegerea uruburilor,
materiale de execuie); piulielor i aibelor, conform 3.3.4. Asumarea, n cadrul
- uruburi (clasificarea uruburilor documentaiei tehnice, n vederea echipei de la locul de
dup rolul funcional i din punct de executrii asamblrilor filetate munc, a responsabilitii
vedere constructiv, forme constructive pentru sarcina de lucru
de uruburi, materiale de execuie); 3.2.4. Alegerea penelor, conform primit
- piulie (rol, forme constructive, documentaiei tehnice, n vederea
materiale de execuie); executrii asamblrilor prin pene 3.3.5. Asumarea iniiativei
- aibe (rol, tipuri de aibe, n rezolvarea problemelor
materiale de execuie); 3.2.5. Alegerea arcurilor, specifice locului de munc
- pene (clasificarea penelor dup conform documentaiei tehnice,
rolul funcional i dup poziia penei n vederea executrii 3.3.6. Respectarea
n raport cu piesele asamblate, asamblrilor elastice normelor de securitate i
materiale de execuie); sntate n munc
- arcuri (clasificare, tipuri de arcuri,
materiale i elemente de tehnologie). 3.3.7. Adoptarea unei
atitudini responsabile fa
de protecia mediului
3.1.3. ORGANE DE MAINI 3.2.6. Alegerea materialelor 3.3.8. Preocuparea pentru
COMPLEXE necesare pregtirii montrii colectarea i transmiterea
3.1.3.1. Organ n micare de rotaie arborilor informaiilor relevante cu
- arbori i osii (rol, pri componente, privire la construcia i
clasificare, materiale i tehnologii de 3.2.7. Pregtirea montrii funcionarea
execuie, montarea arborilor, NSSM). arborilor; echipamentelor de lucru
utilizate
3.1.3.2. Organe de legtur pentru 3.2.8. Alegerea SDV-urilor 3.3.9. Asumarea
transmiterea micrii de rotaie necesare montrii cuplajelor rspunderii pentru
- cuplaje (rol, tipuri constructive de 3.2.9. Utilizarea SDV-urilor n prevenirea i reducerea
cuplaje, montarea cuplajelor, SDV-uri vederea montrii cuplajelor impactului negativ al
necesare la montarea cuplajelor, 3.2.10. Montarea cuplajelor activitii proprii asupra
NSSM la montarea cuplajelor). mediului
3.1.3.3. Organe de rezemare 3.2.11. Alegerea SDV-urilor 3.3.10. Respectarea
lagre cu alunecare (rol, clasificare, necesare montrii lagrelor cu termenelor/ timpului de
domenii de utilizare, avantaje i alunecare realizare a sarcinilor
dezavantaje, elemente constructive, 3.2.12. Utilizarea SDV-urilor n
materiale pentru cuzinei, ungerea vederea montrii lagrelor cu
lagrelor cu alunecare, tipuri de alunecare
lubrifiani, montarea i demontarea 3.2.13. Montarea i demontarea
lagrelor cu alunecare, SDV-uri lagrelor cu alunecare
necesare montrii lagrelor cu 3.2.14. Alegerea lubrifiantului
alunecare, norme de protecie a necesar ungerii lagrelor cu
mediului, NSSM la montarea i alunecare
demontarea lagrelor cu alunecare); 3.2.15. Ungerea lagrelor cu
alunecare
- lagre cu rostogolire (pri 3.2.16. Alegerea SDV-urilor
componente, avantaje i dezavantaje, necesare montrii lagrelor cu
clasificarea rulmenilor, materiale i rostogolire
elemente de tehnologie, tipuri de 3.2.17. Utilizarea SDV-urilor n
lubrifiani, ungerea lagrelor cu vederea montrii lagrelor cu
rulmeni, etanarea rulmenilor, rostogolire
montarea i demontarea rulmenilor, 3.2.18. Montarea i demontarea
SDV-uri necesare montrii lagrelor cu rostogolire
rulmenilor, norme de protecie a 3.2.19. Alegerea lubrifiantului
mediului, NSSM la montarea i necesar ungerii lagrelor cu
demontarea lagrelor cu rostogolire). rostogolire
3.2.20. Ungerea lagrelor cu
rostogolire
3.I.3.4. Organe pentru conducerea 3.2.21. Alegerea SDV-urilor
i nchiderea circulaiei fluidelor necesare asamblrii conductelor
- conducte (definire, pri 3.2.22. Utilizarea SDV-urilor n
componente, materiale de vederea asamblrii conductelor
execuie,piese fasonate, 3.2.23. Asamblarea conductelor
compensatoare de dilatare, 3.2.24. Verificarea asamblrii
asamblarea conductelor, SDV-uri evilor i tuburilor
necesare asamblrii conductelor, 3.2.25. Alegerea SDV-urilor
controlul asamblrii evilor i necesare montrii organelor de
tuburilor, NSSM la asamblarea nchidere a circulaiei fluidelor
conductelor); 3.2.26. Utilizarea SDV-urilor n
- organe de nchidere a circulaiei vederea montrii organelor de
fluidelor (condiii impuse acestor nchidere a circulaiei fluidelor
organe, tipuri constructive, montarea 3.2.27. Montarea organelor de
organelor de nchidere a circulaiei nchidere a circulaiei fluidelor
fluidelor, SDV-uri necesare la 3.2.28. Utilizarea corect a
montarea organelor de nchidere a vocabularului comun i a celui
circulaiei fluidelor, NSSM la de specialitate
montarea organelor de nchidere a 3.2.29. Comunicarea/
circulaiei fluidelor). Raportarea rezultatelor
I = IO
activitii profesionale
desfurate
Not: In codul de trei cifre, prima cifr corespunde numrului de ordine al unitii de
rezultate ale nvrii n cadrul calificrii, a doua cifr corespunde numrului de ordine al
categoriei rezultatului nvrii (1 - cunotine, 2 - abiliti, 3 atitudini) iar a treia cifr
numrului de ordine al rezultatului nvrii n cadrul fiecrei categorii de rezultate ale nvrii.
Domenii de competene cheie i rezultate ale nvrii specifice acestora, integrate i
dezvoltate n cadrul unitii de rezultate ale nvrii tehnice generale Montarea organelor
de maini n subansambluri mecanice:

- Receptivitate pentru dezvoltarea capacitii de a executa sarcini de lucru sub supraveghere


Competene antreprenoriale:
- Asumarea iniiativei n rezolvarea problemelor specifice locului de munc;
- Preocuparea pentru colectarea i transmiterea informaiilor relevante cu privire la
construcia i funcionarea echipamentelor de lucru utilizate.
Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete, materii
prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobndirii
rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic)
- videoproiector, calculator, softuri educaionale;
- organe de asamblare: nituri, uruburi, piulie, aibe, pene, arcuri, flane, fitinguri, armturi;
- organe de maini complexe: arbori, osii, cuplaje, lagre cu alunecare, rulmeni;
- lubrifiani: uleiuri, unsori;
- materiale de adaos: electrozi;
- SDV-uri pentru asamblri: truse de chei, cleti, urubelnie;
- mijloace de msurat i verificat: ublere, micrometre, lere de filet, calibre - tampon, calibre
inel, rigle, echere;
- utilaje: prese, echipamente pentru sudare cu arc electric;
- sisteme tehnice n construcia crora s se regseasc diferite tipuri de organe de maini;
- banc de lucru, menghin;
- echipamente de protecie specifice.
Standardul de evaluare asociat unitii de rezultate ale nvrii
Criterii i indicatori de realizare i ponderea acestora:
Nr.
crt. Criterii de realizare i ponderea acestora Indicatorii de realizare i ponderea acestora
Alegerea organelor de maini
complexe, conform documentaiei 50%
Primirea i planificarea sarcinii de tehnice
1. 35%
lucru Alegerea SDV-urilor/utilajelor
necesare montrii organelor de maini 50%
complexe
Realizarea operaiilor de pregtire a
30%
montrii organelor de maini
Montarea organelor de maini,
utiliznd corespunztor SDV- 30%
2. Realizarea sarcinii de lucru 50%
urile/utilajele
Verificarea montaj ului rglizat 20%
Respectarea normefc th -p^yire la
20%
protecia muncivfprotectia me^i^lui
Descrierea operaiilor executate n
vederea montrii organelor de maini i 60%
a controlului efectuat
3. Prezentarea i promovarea sarcinii 15% Utilizarea terminologiei de specialitate
realizate n descrierea operaiilor executate n
vederea montrii organelor de maini i 40%
a controlului efectuat
Unitatea de rezultate ale nvrii tehnice generale 4:
MSURAREA MRIMILOR TEHNICE SPECIFICE PROCESELOR
INDUSTRIALE
Rezultatele nvrii:
Cunotine Abiliti Atitudini
4.1.1. Noiuni fundamentale 4.2.1. Enumerarea unitilor de 4.3.1. Respectarea normelor
din teoria msurtorilor msur din Sistemul ergonomice la locul de munc;
(Sistemul Internaional de uniti Internaional de uniti, 4.3.2. Respectarea procedurilor de
de msur, mrimi fizice, corespunztoare mrimilor de lucru;
mijloace de msurare i control, baz din domeniul mecanic i 4.3.3. Colaborarea cu membrii
metode de msurare, erori de electric; echipei de lucru, n scopul
msurare - tipuri, cauze, relaii 4.2.2. Efectuarea ndeplinirii sarcinilor de la locul de
matematice de determinare). transformrilor de uniti de munc;
4.1.2. Mijloace de msurare i msur; 4.3.4. Asumarea iniiativei n
control utilizate pentru 4.2.3. Selectarea metodelor i a rezolvarea unor probleme;
realizarea pieselor conform mijloacelor de msurare i 4.3.5. Asumarea, n cadrul echipei
documentaiei tehnice (principii control n funcie de mrimea de la locul de munc, a
de funcionare i caracteristici de msurat i de domeniul ei de responsabilitii pentru sarcina de
tehnice): variaie; lucru primit;
- Mijloace de msurare i 4.2.4. Determinarea erorilor n 4.2.6. Respectarea normelor de
control pentru lungimi; securitate la locul de munc, precum
- Mijloace de msurare i procesul de msurare , calcul i a normelor de prevenire i
control pentru unghiuri; procentual. stingere a incendiilor;
- Mijloace de msurare i 4.2.5. Prelucrarea matematic 4.2.7. Purtarea permanent i cu
control pentru suprafee; a valorilor msurate. responsabilitate a echipamentului de
- Mijloace de msurare i 4.2.6.Selectarea mijloacelor de protecie n scopul prevenirii
control pentru mase; msurare i control specifice accidentelor de munc i a bolilor
- Mijloace de msurare i pentru fiecare din mrimile profesionale;
control pentru fore; tehnice msurate; 4.3.8. Respectarea normelor de
- Mijloace de msurare i 4.2.7. Utilizarea mijloacelor de protecie a mediului i de colectare
control pentru presiuni; msurare i control pentru selectiv a deeurilor.
- Mijloace de msurare i lungimi, unghiuri, suprafee,
control pentru debite; mase, fore, presiuni, debite, tir y5\
de msurare i viteze, turaii i acceleraii,
- Mijloace
control pentru mrimi cinematice: temperaturi, filete i roi ))
viteze, turaii, dinate, mrimi electrice ________\ V-Vi. ^_________/7________
(intensitatea curentului
electric, tensiunea electric,
rezistena electric, puterea
electric, energia electric)
4.2.8. Corelarea aparatului de
msur cu mrimea de msurat
si cu domeniul de variaie al
mrimii de

acceleraii. msurat;
- Mijloace de msurare i 4.2.9. Verificarea strii de
control pentru temperaturi; funcionare a aparatelor de
- Mijloace de msurare i msur, n conformitate cu
control pentru filete; cartea tehnic i normele de
- Mijloace de msurare i securitate a muncii;
control pentru roi dinate;
- Aparate analogice i digitale 4.2.10. Efectuarea reglajelor
pentru msurarea mrimilor iniiale ale aparatelor de
electrice din circuitele de c.c. msur n funcie de natura
i c.a. (tipuri constructive, mrimii msurate i de
simboluri folosite pentru domeniul de variaie al
marcare, caracteristici tehnice acesteia;
i metrologice, domenii de 4.2.11. Decodificarea
msurare, scheme de montaj); simbolurilor folosite pentru
- Norme de SSM, de protecia marcarea aparatelor de
mediului i PSI specifice msurat;
operaiilor de msurare i 4.2.12. Selectarea mijloacelor
control utilizate pentru de msurare i control pentru
realizarea pieselor conform fiecare dintre mrimile
documentaiei tehnice. electrice care caracterizeaz un
circuit electric;
4.2.13. Realizarea montajelor
de msurare;
4.2.14. Efectuarea de msurri
pentru mrimile electrice care
caracterizeaz un circuit
electric:
msurarea intensitii curentului
electric;
msurarea tensiunii
4.1.3. Precizia prelucrrii i electrice;
asamblrii pieselor msurarea rezistenei
- noiuni ce caracterizeaz electrice;
precizia dimensional: arbore, - msurarea puterii electrice;
alezaj, dimensiune (nominal, msurarea energiei
efectiv, limit), abatere, electrice.
toleran;
precizia formei4.2.15. Calcularea
macrogeometrice: abateridimensiunilor limit, calculul
geometrice (abateri de form,toleranelor;
abateri de poziie); 4.2.16. Interpretarea abaterilor
precizia formei microgeometrice: dimensionale de form i
rugozitatea poziie ale suprafeelor

^8%
pieselor;
4.2.17. Verificarea preciziei
Ny^/Vrifi
_

de prelucrare a unei piese;


V'y

4.2.18. Identificarea
simbolurilor ajustajelor, a
$1 aff/' "abaterilor de form i poziie
nscrise n documentaie;
4.2.19. Alegerea mijloacelor de
msurare specifice n vederea
determinrii abaterilor
dimensionale, de form i
poziie ale pieselor
4.2.20. Utilizarea mijloacelor
de msurare i control n
vederea determinrii abaterilor
dimensionale de form i
poziie ale pieselor;
4.2.21. Identificarea
simbolurilor rugozitii unei
suprafee;
4.2.22. Utilizarea corect a
vocabularului comun i a celui
de specialitate;
4.2.23.
Comunicarea/Raportarea
rezultatelor activitii
profesionale desfurate.

Not: In codul de trei cifre, prima cifr corespunde numrului de ordine al unitii de rezultate ale
nvrii n cadrul calificrii, a doua cifr corespunde numrului de ordine al categoriei
rezultatului nvrii (1 - cunotine, 2 - abiliti, 3 - atitudini) iar a treia cifr numrului de ordine
al rezultatului nvrii n cadrul fiecrei categorii de rezultate ale nvrii.
Domenii de competene cheie i rezultate ale nvrii specifice acestora, integrate i
dezvoltate n cadrul unitii de rezultate ale nvrii tehnice generale Msurarea mrimilor
tehnice specifice proceselor industriale:
* Competene de comunicare n limba romn i n limba matern:
Utilizarea corect a vocabularului comun i a celui de specialitate;
- Comunicarea/Raportarea rezultatelor activitii profesionale desfurate.
Competene de baz de matematic, tiine i tehnologie:
- Efectuarea transformrilor de uniti de msur;
Determinarea erorilor n procesul de msurare, calcul procentual;
- Prelucrarea matematic a valorilor msurate;
Calcularea dimensiunilor limit ale piesei, calculul toleranelor;
- Interpretarea abaterilor dimensionale, de form i poziie ale suprafeelor pieselor;
> Competena de a nva s nvei:
- Selectarea mijloacelor de msurare i control specifice pentru fiecare din mrimile tehnice
msurate
Utilizarea mijloacelor de msurare i control pentru lungimi, unghhjtfrpxjmfree, mase, fore,
presiuni, debite, viteze, turaii i acceleraii, temperaturj/flete i fi dinate, mrimi electrice
(intensitatea curentului electric, tensiunea eleclifr rezisfenf&fefitric, puterea electric, energia
electric) pt
- Decodificarea simbolurilor folosite pentru marcarea aparatelor de msjfrmp J %)
- Realizarea montajelor de msurare
- Efectuarea de msurri pentru mrimile electrice care caracterizeaz un circuit electric
Alegerea mijloacelor de msurare specifice n vederea determinrii abaterilor dimensionale, de
form i poziie ale pieselor
Utilizarea mijloacelor de msurare i control n vederea determinrii abaterilor dimensionale, de
form i poziie ale pieselor Competene sociale i civice:
Colaborarea cu membrii echipei de lucru, n scopul ndeplinirii sarcinilor de la locul de
munc;
Competene antreprenoriale:
- Asumarea iniiativei n rezolvarea unor probleme;
- Asumarea, n cadrul echipei de la locul de munc, a responsabilitii pentru sarcina de
lucru primit.
Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete, materii
prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobndirii
rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic)
- instrumente i AMC-uri folosite pentru msurarea parametrilor specifici ai mainilor,
utilajelor i instalaiilor: ubler, micrometru, comparator cu cadran, comparator de interior,
comparator pentru verificarea circularitii alezajelor, ortotest, pasametru, cale plan paralele,
calibre, lere, cale unghiulare, echere, raportor universal, planimetru polar, termometre de sticl cu
lichid, termomanometre, termometre cu rezisten, termometre cu termoelemente, pirometre optice,
pirometre de radiaie total, manometre cu elemente elastice, traductoare de presiune, dinamometre
cu elemente elastice, dinamometre hidraulice, dinamometre pneumatice, traductoare de for,
tahometre, vitezometre, calibre filetate, micrometru de filete, microscopul universal, micrometrul
optic de roi dinate, sublerul de roi dinate, ampermetre, voltmetre, ohmetre, wattmetre, contor
electric, seturi de piese mecanice;
- mijloace didactice: videoproiector, calculator, soft-uri educaionale, manual,
documentaia tehnic specific;
- plane, machete, materiale video cu AMC-uri folosite n lucrri de ntreinere i reparaii.
- seturi de piese mecanice.
Standardul de evaluare asociat unitii de rezultate ale nvrii Criterii i indicatori de
realizare i ponderea acestora:
Nr. Criterii de realizare i ponderea
crt. acestora Indicatorii de realizare i ponderea acestora
Respectarea planificrii sarcinii de lucru conform
20%
fielor de lucru
Organizarea locului de munc pentru executarea
operaiilor de utilizare amijloacelor de msurare i
1. 35% control folosite pentru msurarea mrimilor 30%
tehnice specifice proceselor industriale
Primirea i planificarea
sarcinii de lucru Selectarea mijloacelor de msurare i control
/. I ^ I I*- " 1
1 specifice pentru fiecare din mrimile tehnice 30%
1 te 1 r
msurate
\ tr
1 \
1
\ JsJ Alegerea mijloacelor de msurare i control n
, ^dA/,^7 vederea determinrii abaterilor dimensionale, de 20%
form i poziie ale pieselor

Utilizarea mijloacelor de msurare i control


pentru lungimi, unghiuri, suprafee, mase, fore, 30%
presiuni, debite, viteze, turaii i acceleraii,
temperaturi, filete i roi dinate, mrimi electrice
Utilizarea mijloacelor de msurare i control n
vederea determinrii abaterilor dimensionale, de 20%
Realizarea fomi i poziie ale pieselor
2. sarcinii de50%
lucru
Realizarea montajelor de msurare 20%

Folosirea corespunztoare a echipamentului de


10%
lucru
Respectarea normelor cu privire la protecia
muncii i protecia mediului 20%

Descrierea lucrrii executate 20%


i Analiza i interpretarea rezultatelor 20%
Prezentarea sarcinii
3. promovarea 15% Utilizarea terminologiei de specialitate n
realizate descrierea metodelor i mijloacelor de msurare i
60%
control a parametrilor specifici ai mainilor,
utilajelor i instalaiilor
Unitatea de rezultate ale nvrii tehnice generale 5:
REALIZAREA DESENULUI TEHNIC PENTRU ORGANE DE MAINI
Rezultatele nvrii:
Cunotine Abiliti Atitudini
5.1.1. Starea suprafeelor 5.2.1. nscrierea datelor privind starea 5.3.1. Asumarea
(rugozitatea) suprafeelor, pe desenul la scar rspunderii privind notarea
strii suprafeelor, pe
desenul la scar;
5.1.2.Reprezentarea, 5.2.2.Utilizarea regulilor de reprezentare 5.3.2.Respectarea
cotarea i notarea filetelor a filetelor i flanelor pentru ntocmirea conduitei n timpul
i flanelor desenului la scar; ntocmirii desenului la
5.2.3. Utilizarea regulilor de cotare a scar;
filetelor i flanelor pentru ntocmirea 5.3.3.Interrelaionarea n
desenului la scar; timpul ntocmirii desenului
la scar a
5.1.3 .Notarea tratamentului 5.2.4.nscrierea tratamentului termic pe organelor de maini;
termic desenul la scar; 5.3.4.Asumarea rolurilor
care i revin n timpul
ntocmirii desenului la
5.1.4. Precizarea regulilor 5.2.5Alegerea scrii de reprezentare n scar a organelor de
de reprezentare la scar a vederea realizrii desenului la scar', maini',
pieselor (scara de 5.2.6.Reprezentarea la scar a organelor 5.3.5. Colaborarea cu
reprezentare, etapele de de maini; membrii echipei pentru
execuie ale desenului la 5.2.1 .Interpretarea desenului la scar a ndeplinirea riguroas a
scar) organelor de maini; sarcinilor ce le revin n
5.2.S.Utilizarea vocabularului comun i a timpul ntocmirii
celui de specialitate n limba romn i n desenului la scar a
limba matern', organelor de maini;
5.2.9. Utilizarea vocabularului comun i a 5.3.6.Respectarea
celui de specialitate ntr-o limb modern termenelor de realizare a
sarcinilor ce le revin n
timpul ntocmirii
5.1.5.Reprezentarea i 5.2.10. Utilizarea regulilor de reprezentare desenului la scar a
cotarea organelor de i cotare a niturilor i a asamblrilor organelor de main;
asamblare i a asamblrilor nituite pentru ntocmirea desenului la 5.3.1 Asumarea iniiativei
folosite n realizarea scar; n rezolvarea unor
ansamblurilor (nituri i 5.2.11. Utilizarea regulilor de reprezentare probleme;
asamblrile nituite, i cotare a asamblrilor sudate pentru 5.3.8 .Asumarea
asamblri sudate, asamblri ntocmirea desenului la scar; responsabilitii n ceea
filetate, pene i asamblrile 5.2.12. Utilizarea regulilor de reprezentare ce privete respectarea
nrin pene, asamblrile cu i cotare a penelor i a asamblrilor prin normelor generale utilizate la
'er&tttedastice) pene pentru ntocmirea desenului la scar; ntocmirea
5.2.13. Utilizarea regulilor de reprezentare desenului la scar.
i cotare a asamblrilor cu elemente elastice
48^ yi] pentru ntocmirea desenului la
scar;
ywjij
5jj5uReprezentarea i 5.2.14. Utilizarea regulilor de reprezentare
cotarea organelor de i cotare a arborilor i axelor pentru
transmitere a micrii de ntocmirea desenului la scar;
rotaie i a puterii mecanice 5.2.15. Utilizarea regulilor de reprezentare i
(arbori i axe, arbori i butuci cotare a arborilor i butucilor canelai pentru
canelai, lagre, roi dinate i ntocmirea desenului la scar;
roi pentru curea, cablu i 5.2.16. Utilizarea regulilor de reprezentare i
lan, angrenaje, elemente cotare a lagrelor pentru ntocmirea
flexibile) desenului la scar;
5.2.17. Utilizarea regulilor de reprezentare i
cotare a arborilor i butucilor canelai pentru
ntocmirea desenului la scar;
5.2.18.Utilizarea regulilor de reprezentare i
cotare a roilor dinate i a angrenajelor
pentru ntocmirea desenului la scar;
5.2.19. Utilizarea regulilor de reprezentare i
cotare a roilor pentru curea, cablurilor i a
lanurilor pentru ntocmirea desenului la
scar;
5.2.20. Utilizarea regulilor de reprezentare i
cotare a elementelor flexibile pentru
ntocmirea desenului la scar.
Not: n codul de trei cifre, prima cifr corespunde numrului de ordine al unitii de rezultate ale
nvrii n cadrul calificrii, a doua cifr corespunde numrului de ordine al categoriei
rezultatului nvrii (1 - cunotine, 2 - abiliti, 3 - atitudini) iar a treia cifr numrului de ordine
al rezultatului nvrii n cadrul fiecrei categorii de rezultate ale nvrii.
Domenii de competene cheie i rezultate ale nvrii specifice acestora, integrate i
dezvoltate n cadrul unitii de rezultate ale nvrii tehnice generale Realizarea desenului
tehnic pentru organe de maini:
Competene de comunicare n limba romn i n limba matern:
Utilizarea vocabularului comun i a celui de specialitate n limba romn i n limba matern
Competene de comunicare n limbi strine:
Utilizarea vocabularului comun i a celui de specialitate ntr-o limb modern;
Competene de baz de matematic, tiine i tehnologie:
- Alegerea scrii de reprezentare n vederea realizrii desenului la scar
- Interpretarea desenului la scar a organelor de maini
Competena de a nva s nvei:
- Asumarea responsabilitii n ceea ce privete respectarea normelor generale utilizate la
ntocmirea desenului la scar
Competene sociale i civice:
- Colaborarea cu membrii echipei pentru ndeplinirea riguroas a sarcinilor ce le revin n
timpul ntocmirii desenului la scar a organelor de maini.
Competene antreprenoriale:
- Asumarea iniiativei n rezolvarea unor probleme;
- Asumarea rolurilor care i revin n timpul ntocmirii desenului Ip. sqar a organelor de
maini.
Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete, materii
prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobndirii
rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic)
- instrumente i materiale specifice reprezentrii schiei: planet, rigl gradat, echere,
compasuri, florare, creioane, gum de ters, hrtie de desen;
- seturi de corpuri geometrice, piese;
- videoproiector, calculator, soft-uri educaionale;
- organe de maini i diferite asamblri ale acestora.
Standardul de evaluare asociat unitii de rezultate ale nvrii
Criterii i indicatori de realizare i ponderea acestora:
Nr. Criterii de realizare i ponderea
crt. acestora Indicatorii de realizare i ponderea acestora
Analiza strii suprafeelor pentru
ntocmirea desenului la scar a organelor 50%
de maini.
Primirea i planificarea sarcinii de
1. 35%
lucru
Pregtirea materialelor i instrumentelor
50%
pentru ntocmirea desenului la scar a
organelor de maini.
ntocmirea desenului la scar a organelor
de maini. 50%

Respectarea normelor i regulilor de


ntocmire a desenului la scar a organelor 30%
de maini.
2. Realizarea sarcinii de lucru 50% Folosirea corespunztoare a
instrumentelor de desen tehnic n vederea
10%
ntocmirii desenului la scar a organelor
de maini.
Verificarea calitii desenului la scar a
organelor de maini necesar executrii 10%
lor.
Utilizarea vocabularului de specialitate n
Prezentarea i promovarea sarcinii
3. 15% prezentarea desenului la scar a organelor 100%
realizate
de maini.
Unitatea de rezultate ale nvrii tehnice generale 6:
REALIZAREA ASAMBLRILOR MECANICE
Rezultatele nvrii:
Cunotine Abiliti Atitudini
6.1.1. NOIUNI GENERALE
DESPRE TEHNOLOGIA
ASAMBLRII (structura
procesului tehnologic de asamblare,
documentaia tehnologic necesar
realizrii operaiei de asamblare,
metode de asamblare, precizia de
prelucrare i asamblare, operaii
pregtitoare aplicate pieselor n
vederea asamblrii, SDV-uri i
utilaje necesare executrii 6.2.1. Realizarea schemei de
operaiilor pregtitoare, norme de asamblare a unui produs 6.3.1. Colaborarea cu
protecie a mediului, NSSM simplu; membrii echipei de lucru, n
specifice operaiilor tehnologice 6.2.2. Alegerea SDV- scopul ndeplinirii sarcinilor
pregtitoare executate n vederea urilor/utilajelor necesare de la locul de munc;
asamblrii) executrii operaiilor 6.3.2. Asumarea, n cadrul
6.1.2. ASAMBLRI pregtitoare aplicate pieselor n echipei de la locul de munc,
NEDEMONTABILE vederea asamblrii; a responsabilitii pentru
6.1.2.1. Asamblri prin nituire 6.2.3. Utilizarea SDV- sarcina de lucru primit;
- clasificarea mbinrilor nituite; urilor/utilajelor n vederea 6.3.3. Preocuparea pentru
- dimensiunile constructive ale executrii operaiilor documentare folosind
mbinrilor nituite; pregtitoare aplicate pieselor n tehnologia informaiei;
condiii tehnice impuse mbinrilor vederea asamblrii; 6.3.4. Preocuparea pentru
nituite; 6.2.4. Alegerea SDV-urilor colectarea i transmiterea
operaii tehnologice pregtitoare necesare executrii asamblrii informaiilor relevante cu
aplicate n vederea realizrii prin nituire manual; privire la construcia i
mbinrilor nituite; 6.2.5. Utilizarea SDV-urilor n funcionarea
- nituirea manual (SDV-uri vederea asamblrii prin nituire echipamentelor de lucru
folosite la nituirea manual, prese manual; utilizate;
manuale de nituit, tehnologia 6.2.6. Nituirea manual a 6.3.5. Respectarea
nituirii manuale, NSSM la nituirea semifabricatelor/pieselor; termenelor/ timpului de
manual); 6.2.7. Culegerea de pe Internet realizare a sarcinilor;
- nituirea mecanic (clasificarea a informaiilor referitoare la 6.3.6. Asumarea iniiativei n
mainilor de nituit, maini de nituit: tipurile de maini de nituit; rezolvarea unor probleme;
electrice, hidraulice, pneumatice, 6.2.8. Nituirea mecanic a 6.3.7. Respectarea normelor
tehnologia nituirii mecanice, NSSM semifabricatelor/pieselor; de securitate i sntate n
la nituirea mecanic); 6.2.9. Verificarea mbinrilor munc;
- controlul mbinrilor nituite; nituite realizate; 6.3.8. Respectarea msurilor
- defectele mbinrilor nituite i 6.2.10. Remedierea defectelor de prevenire a accidentelor n
remedierea acestora. mbinrilor nituite; munc i a bolilor pfo&sbm|^
6.1.2.2. Asamblri prin sudare 6.2.11. Alegerea materialelor, XT'Tfgrr-i _______

- sudabilitatea metalelor iSDV-urilor i utilajelor


aliajelor metalice; necesare executrii asamblrii
- clasificarea mbinrilor sudate;prin sudare manual cu arc
formele i dimensiunileelectric;
rosturilor; 6.2.12. Utilizarea
- procedee de sudare prin topirematerialelor, SDV-urilor i
i prin presiune; utilajelor n vederea
- clasificarea procedeelor deasamblrii prin sudare
sudare prin topire; manual cu arc electric,
- sudarea manual cu arc electric6.2.13. Sudarea manual cu
(principiu, electrozi de sudare,arc electric a
scule, dispozitive i utilajesemifabricatelor/pieselor;
pentru sudare, parametrii6.2.14. Controlul mbinrilor
regimului de sudare, tehnologiasudate;
sudrii cu arc electric, NSSM la6.2.15. Remedierea defectelor
sudarea manual cu arc electric); mbinrilor sudate;
- defectele mbinrilor sudate i
remedierea acestora;
- controlul mbinrilor sudate
(ncercri distructive i
nedistructive).

6.I.2.3. Asamblri prin lipire

- avantajele i dezavantajele6.2.16. Alegerea materialelor,


asamblrii prin lipire; SDV-urilor i echipamentelor
- domenii de utilizare; necesare executrii asamblrii
- materiale i aliaje de adaos; prin lipire;
- procedee de lipire: lipire moale,6.2.17. Utilizarea
lipire tare; materialelor, SDV-urilor i
- scule i echipamente pentruechipamentelor n vederea
lipire; asamblrii prin lipire;
- tehnologia mbinrii prin lipire;6.2.18. Asamblarea prin lipire
- controlul mbinrilor lipite; a semifabricatelor/pieselor;
- NSSM la lipire. 6.2.19. Controlul mbinrilor
lipite;
6.I.2.4. Asamblri prin ncleiere
(cu adezivi)

- avantajele i dezavantajele6.2.20. Alegerea materialelor


asamblrii prin ncleiere; Si SDV-urilor necesare
- domenii de utilizare; executrii asamblrii prin
- clasificarea adezivilor; ncleiere;
- tehaelgi4 mbinrii prin6.2.21. Utilizarea materialelor
nWH$\ Si SDV-urilor n vederea
/^controlul mbinrilor cu asamblrii prin ncleiere;
/St . jdtMti' .1
^zivifllW i ~ \^\NSM||-f
~ 6.2.22. Asamblarea prin
aisfriablarea prin ncleiere a
iiisVc <-V semifabricatelor/pieselor; 6.2.23.
Controlul mbinrilor
cu adezivi;
6.1.3. ASAMBLRI DEMONT
ABILE

6.1.3.1. Asamblri filetate

- avantajele i dezavantajele 6.2.24. Alegerea sculelor


asamblrilor filetate; necesare executrii asamblrii
- sigurana n exploatare a prin filet;
asamblrilor cu uruburi, 6.2.25. Utilizarea sculelor n
prezoane i piulie; vederea asamblrii prin filet;
- asigurarea piulielor mpotriva 6.2.26. Asamblarea prin filet a
autodesfacerii; pieselor;
- scule folosite la montarea i 6.2.27. Asigurarea piulielor
demontarea asamblrilor filetate; mpotriva autodesfacerii;
montarea i demontarea 6.2.28. Controlul asamblrilor
prezoanelor; prin filet;
- tehnologia de execuie a
asamblrilor prin filet;
- controlul asamblrilor prin filet;
NSSM la realizarea asamblrilor
prin filet.

6.1.3.2. Asamblri prin form

- asamblri prin pene (montarea 6.2.29. Alegerea SDV-urilor


Si demontarea penelor, SDV-uri necesare executrii asamblrii
necesare, NSSM la realizarea prin pene/caneluri/cu profile
asamblrilor prin pene); poligonale/cu tifturi/cu
asamblri prin caneluri boluri;
(clasificarea asamblrilor dup 6.2.30. Utilizarea SDV-urilor
forma canelurilor i dup modul n vederea asamblrii prin
n care se realizeaz centrarea pene/caneluri/cu profile
canelurilor butucului pe cele ale poligonale/cu tifturi/cu
arborelui, tehnologia de execuie boluri;
a asamblrilor prin caneluri, 6.2.31. Asamblarea prin
SDV-uri necesare, NSSM la pene/caneluri/cu profile
realizarea asamblrilor prin poligonale/cu tifturi/cu
caneluri); boluri a pieselor;
- asamblri cu profile poligonale
(avantajele i dezavantajele
asamblrii cu profile, tipuri de
profile, domeniile de utilizare ale
arborilor cu profil K);
- asamblri cu tifturi i boluri
(forme constructive, materiale de
execuie, rolul asamblrilor cu
tifturi i boluri, tehnologii de /fj?/
execuie, NSSM la asamblarea / /& I >
/CD

cu tifturi i boluri).
6.I.3.3. Asamblri prin fore de
frecare 6.2.32. Alegerea SDV-urilor
- asamblri prin strngere pe con necesare executrii asamblrii
(SDV-uri, tehnologie de prin strngere pe con/cu inele
execuie, controlul asamblrii, tronconice/cu brri elastice;
NSSM la asamblarea prin 6.2.33. Utilizarea SDV-urilor
strngere pe con); n vederea asamblrii prin
- asamblri cu inele tronconice strngere pe con/cu inele
(avantajele i dezavantajele tronconice/cu brri elastice;
asamblrii cu inele tronconice, 6.2.34. Asamblarea prin
SDV-uri, tehnologie de execuie, strngere pe con/cu inele
NSSM la asamblarea cu inele tronconice/cu brri elastice;
tronconice);
- asamblri cu brri elastice
(avantajele asamblrii cu brri
elastice, tipuri de brri de
strngere, SDV-uri, tehnologie de
execuie, NSSM la asamblarea cu
brri elastice).

6.1.3.4. Asamblri elastice 6.2.35. Alegerea SDV-urilor


- domenii de utilizare; necesare executrii asamblrii
- montarea arcurilor elicoidale elastice;
(arcuri comprimate, arcuri 6.2.36. Utilizarea SDV-urilor n
tensionate, SDV-uri, tehnologie de vederea asamblrii elastice;
execuie, dispozitive necesare 6.237. Realizarea asamblrilor
precomprimrii arcurilor); elastice;
tehnologia asamblrii i montrii 6.2.38. Utilizarea corect a
arcurilor n foi; vocabularului comun i a celui
- controlul asamblrilor cu arcuri; de specialitate;
- NSSM la asamblarea arcurilor. 6.2.39. ComunicareaI
Raportarea rezultatelor
activitii profesionale
desfurate.

Not: In codul de trei cifre, prima cifr corespunde numrului de ordine al unitii de rezultate ale
nvrii n cadrul calificrii, a doua cifr corespunde numrului de ordine al categoriei rezultatului
nvrii (1 - cunotine, 2 abiliti, 3 - atitudini) iar a treia cifr numrului de ordine al
rezultatului nvrii n cadrul fiecrei categorii de rezultate ale nvrii.

Domenii de competene cheie i rezultate ale nvrii specifice acestora, integrate i


dezvoltate n cadrul unitii de rezultate ale nvrii tehnice generale Realizarea asamblrilor
mecanice:

Competene de comunicarea n limba romn i n limba matern:


-.^Ufrfzm^a corect a vocabularului comun i a celui de specialitate;
.^'^CorftiiltQrea/Raportarea rezultatelor activitii profesionale desfurate.
/& Competeri\ de baz de matematic, tiine i tehnologie:
I g ( fffRealizara schemei de asamblare a unui produs simplu.
U s mm ia/
Competena de a nva s nvei:
Utilizarea SDV-urilor/utilajelor n vederea executrii operaiilor pregtitoare aplicate pieselor n
vederea asamblrii
Utilizarea SDV-urilor n vederea asamblrii prin nituire manual
Utilizarea materialelor, SDV-urilor i utilajelor n vederea asamblrii prin sudare
manual cu arc electric
Utilizarea materialelor, SDV-urilor i echipamentelor n vederea asamblrii prin lipire Utilizarea
materialelor i SDV-urilor n vederea asamblrii prin ncleiere Utilizarea sculelor n vederea
asamblrii prin filet - Asigurarea piulielor mpotriva autodesfacerii
Utilizarea SDV-urilor n vederea asamblrii prin pene/caneluri/cu profile poligonale/cutifturi/cu
boluri
Utilizarea SDV-urilor n vederea asamblrii prin strngere pe con/cu inele tronconice/cu brri
elastice
Utilizarea SDV-urilor n vederea asamblrii elastice
Competene digitale de utilizare a tehnologiei informaiei ca instrument de nvare i
cunoatere:
- Culegerea de pe Internet a informaiilor referitoare la tipurile de maini de nituit;
- Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informaiei.
Competene sociale i civice:
- Colaborarea cu membrii echipei de lucru, n scopul ndeplinirii sarcinilor de la locul de
munc;
- Respectarea termenelor/ timpului de realizare a sarcinilor.
Competene antreprenoriale:
- Asumarea iniiativei n rezolvarea unor probleme;
- Asumarea, n cadrul echipei de la locul de munc, a responsabilitii pentru sarcina de
lucru primit;
- Preocuparea pentru colectarea i transmiterea informaiilor relevante cu privire la
construcia i funcionarea echipamentelor de lucru utilizate.
Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete, materii
prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobndirii
rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic)
- videoproiector, calculator, softuri educaionale;
- bancuri de lucru, menghine;
- organe de asamblare: uruburi, piulie, aibe, pene, tifturi, boluri, nituri, inele elastice,
brri elastice;
- materiale de adaos : aliaje de lipit, adezivi, electrozi;
- SDV-uri pentru asamblri: ciocane, cpuitoare i contracpuitoare, truse de chei, cleti,
urubelnie;
- mijloace de msurat i verificat: ublere, micrometre, lere de filet, calibre - tampon, calibre
inel, rigle, echere;
-utilaje: maini de gurit stabile i portabile, maini de nituit, ciocane de lipit, echipamente pentru
sudare cu arc electric;
- semifabricate: table, platbande, bare, profile, evi;
- organe de asamblare: uruburi, piulie, aibe, pene, tifturi, inele elastice,
brri elastice; rJt/
- echipamente de protecie specifice. (sfe \rt\
Standardul de evaluare asociat unitii de rezultate ale nvrii Criterii i indicatori de
realizare i ponderea acestora:
Nr. Criterii de realizare i ponderea acestora Indicatorii de realizare i ponderea acestora
crt.
1. Primirea i planificarea sarcinii de 35% Alegerea organelor de 50%
lucru asamblare/materialelor, conform
documentaiei tehnice
Alegerea SDV-urilor i utilajelor n
50%
vederea executrii unei asamblri
Executarea operaiei de asamblare 30%
Executarea operaiei de asamblare,
utiliznd corespunztor SDV- 30%
2. Realizarea sarcinii de lucru 50% urile/utilajele
Verificarea ansamblului executat 20%
Respectarea normelor cu privire la
20%
normele de protecie a muncii
Utilizarea terminologiei de specialitate
n descrierea tehnologiilor de execuie
Prezentarea i promovarea sarcinii a asamblrii i a metodelor de control 100%
3. 15%
realizate aplicate ansamblului realizat
Unitatea de rezultate ale nvrii tehnice specializate 7:
REALIZAREA CONFECIILOR METALICE ARTIZANALE, DE UZ
CASNIC I GOSPODRESC
Rezultatele nvrii:
Cunotine Abiliti Atitudini

7.1.1. Tipuri de confecii 7.2.1. Evoluia confeciilor 7.3.1. Verificarea i


metalice: metalice, de uz casnic i pregtirea utilajelor din
- confecii metalice pentrugospodresc de-a lungul atelierele mecanice de
asigurarea cldirilor i atimpului; profil;
terenurilor; 7.2.2. Utilizarea Internet-ului n
- mobilier metalic; cutarea, colectarea i 7.3.2. Executarea
- confecii metalice prelucrarea informaiilor operaiilor tehnologice sub
decorative; necesare la locul de munc; supraveghere, cu grad de
- obiecte de uz casnic. 7.2.3. Executarea unor confecii autonomie restrns;
artizanale de uz casnic i
gospodresc estetice; 7.3.3. Colaborarea cu
membrii echipei de lucru, n
scopul ndeplinirii
7.1.2. Semifabricate utilizate 7.2.4. Alegerea semifabricatelor sarcinilor de la locul de
pentru realizarea confeciilor utilizate pentru realizarea munc;
metalice artizanale, de uz casnic confeciilor metalice;
i gospodresc: 7.3.4. Asumarea, n cadrul
- bare; echipei de la locul de
- table munc, a responsabilitii
pentru sarcina de lucru
- eav;
primit;
- platbande;
- srme; 7.3.5. Asumarea iniiativei
- profile standardizate. n rezolvarea unor

7.1.3. Documentaia tehnic 7.2.5. Interpretarea probleme;


necesar executrii documentaiei tehnice utilizate la 7.3.6. Respectarea
construciilor metalice: executarea confeciilor metalice; normelor de securitate i
(desene de ansamblu, desene de 7.2.6. Utilizarea documentaiei sntate n munc;
execuie, desene de montaj, tehnice specifice executrii
semnificaia simbolurilor i confeciilor metalice; 7.3.7. Respectarea
reprezentrilor utilizate n 7.2.7. Respectarea prescripiilor normelor de protecie a
desenele de construcii din documentaia tehnic la mediului.
metalice);
executarea construciilor metalice;
7.2.8. Utilizarea semnificaiei
simbolurilor i reprezentrilor
utilizate n desenele confeciilor
7.1.4. Operaii pregtitoare metalice;
pentru executarea reperelor 7.2.9. Alegerea SDV-urilor i
care compun confeciile utilajelor n funcie de operaia
metalice (curarea, ndreptarea, pregtitoare de executat;
trasarea, debitarea materialului 7.2.10. Utilizarea SDV-urilor i
din bar); utilajelor n funcie de operaia
JpJ
tehnologic de executat;
7.2.11. Executarea operaiilor
pregtitoare pentru executarea
reperelor care compun confeciile
metalice;
7.1.5. Operaii de prelucrare
prin achiere a confeciilor 7.2.12. Executarea operaiilor de
metalice (pilire, polizare, gurire, prelucrare prin achiere;
strunjire, frezare);

7.1.6. Operaii de prelucrare


prin deformare plastic la 7.2.13. Executarea operaiilor de
rece (ndoire, ambutisare, prelucrare prin deformare
perforare, decupare, torsionare); plastic la rece;

7.1.7. Operaii de prelucrare


prin procedee de prelucrare Ia 7.2.14. Executarea operaiilor de
cald a confeciilor metalice prelucrare prin procedee de
prelucrare la cald;
7.1.8. Asamblarea confeciilor
metalice artizanale, de uz 7.2.15. Executarea operaiilor
casnic i gospodresc: de asamblare a confeciilor
nedemontabile (prin sudare, metalice;
lipire, nituire, prin filete, pene, 7.2.16. Respectarea succesiunii
tifturi, caneluri sau cu elemente operaiilor de asamblare a
elastice, operaii de verificare si elementelor componente ale
control a confeciilor metalice, confeciilor metalice;
operaii de finisare i marcare a 7.2.17. Verificarea calitii
confeciilor metalice, norme de execuiei confeciilor metalice;
securitate i sntate n munc 7.2.18. Executarea operaiilor
i norme de protecie a mediului). de finisare si marcare;

7.1.9. Procedee de protejare a


confeciilor metalice (prin 7.2.19. Realizarea proteciei
vopsire, brunare, nichelare, anticorozive a confeciilor
cromare, zincare, plasticare, metalice;
metode de verificare a 7.2.20. Verificarea acoperirilor
acoperirilor de protecie de protecie anticoroziv;
anticoroziv)
7.2.21. Utilizarea dispozitivelor de
7.1.10. Dispozitive i instalaii de ridicat i transportat;
ridicat i transportat
(vinciup^^cqcuri), scripei,
pa^l&tpopalane, trolii, el^foare, >
.macnde, poduri, tt^te,/|
^iereV^jansportoare <fc|uid^^|
pelcj Sy vuitor);
7.2.22. Comunicarea/Raportarea
rezultatelor activitii profesionale
desfurate.
7.2.23. Utilizarea corect a
vocabularului comun i a celui de
specialitate
7.2.24. Capacitatea de a nelege,
din crile tehnice ale utilajelor,
texte redactate ntr-o limb
strin.

Not: n codul de trei cifre, prima cifr corespunde numrului de ordine al unitii de rezultate ale
nvrii n cadrul calificrii, a doua cifr corespunde numrului de ordine al categoriei
rezultatului nvrii (1 - cunotine, 2 - abiliti, 3 - atitudini) iar a treia cifr numrului de ordine
al rezultatului nvrii n cadrul fiecrei categorii de rezultate ale nvrii.
Domenii de competene cheie i rezultate ale nvrii specifice acestora, integrate i
dezvoltate n cadrul unitii de rezultate ale nvrii tehnice specializate Realizarea
confeciilor metalice artizanale, de uz casnic i gospodresc:
Competene de comunicare n limba romn i n limba matern:
Utilizarea corect a vocabularului comun i a celui de specialitate; Comunicarea/raportarea
rezultatelor activitilor profesionale desfurate.
Competene de comunicare n limbi strine:
Capacitatea de a nelege, din crile tehnice ale utilajelor, texte redactate ntr-o limb strin.
Competene de baz de matematic, tiine i tehnologie:
- Interpretarea documentaiei tehnice utilizate la executarea confeciilor metalice.
Competene digitale de utilizare a tehnologiei informaiei ca instrument de nvare i
cunoatere:
Utilizarea Internet-ului n cutarea, colectarea i prelucrarea informaiilor necesare la locul de
munc.
Competena a nva s nvei:
- Utilizarea documentaiei tehnice specifice executrii confeciilor metalice;
- Utilizarea semnificaiei simbolurilor i reprezentrilor utilizate n desenele confeciilor
metalice;
- Utilizarea SDV-urilor i utilajelor n funcie de operaia tehnologic de executat;
- Utilizarea dispozitivelor de ridicat i transportat.
Competene sociale i civice:
Colaborarea cu membrii echipei de lucru, n scopul ndeplinirii sarcinilor de la locul de munc;
- Asumarea, n cadrul echipei de la locul de munc, a responsabilitii pentru sarcina de
lucru primit.
Competene antreprenoriale:
- Asumarea iniiativei n rezolvarea unor probleme.
Competene de sensibilizare i de expresie cultural: ^
- Evoluia confeciilor metalice, de uz casnic i gospodresc de-a ItMgullitippM;
Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete, materii
prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobndirii
rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic)
- scule i echipamente pentru pregtirea materialelor metalice: perii de srm, hrtie
abraziv, rzuitoare, aparate de sablare, bi de decapare;
- utilaje folosite la ndreptarea manual;
- maini de ndreptat (mecanic) table, bare, profile i evi;
- instrumente i dispozitive folosite la trasare;
- scule i utilaje folosite la debitarea materialelor;
- dispozitive i maini de ndoit;
- scule i utilaje folosite la pilire;
- scule i utilaje folosite pentru gurire;
- scule i dispozitive folosite la filetare;
- polizoare;
- dispozitive de msur i control;
- scule, dispozitive i utilaje folosite la operaiile de prelucrare prin deformare plastic;
- maini pentru precurbarea tablelor;
- maini pentru ndoit tabl;
- maini pentru curbat profile;
- abkant, valuri pentru roluire i curbare table i profile, calapoade i abloane pentru
ndoiri la cald i rece;
- utilaje, scule i dispozitive de lucru pentru executarea asamblrilor nedemontabile;
- utilaje, scule i dispozitive de lucru pentru executarea asamblrilor demontabile;
- aparate/instalaii pentru acoperiri metalice;
- dispozitive de ridicat i transportat.
Standardul de evaluare asociat unitii
Criterii i indicatori de realizare i ponderea acestora:
Nr. Criterii de realizare i ponderea Indicatorii de realizare i ponderea acestora
crt. acestora
Interpretarea documentaiei tehnice n vederea
executrii confeciilor metalice 20%
Alegerea semifabicatelor, SDV-urilor/utilajelor
necesare executrii confeciilor metalice 15%
Alegerea materialelor necesare protejrii
anticorozive a confeciilor metalice 15%
Primirea i planificarea
35% Alegerea SDV-urilor/utilajelor necesare pentru
sarcinii de lucru
asamblarea confeciilor metalice 15%
Alegerea dispozitivelor de msur i control
necesare pentru verificarea execuiei confeciilor 15%
metalice
1. Asigurarea condiiilor de aplicare a normelor cu
/ privire la protecia muncii i a mediului 20%
Ls Respectarea prescripiilor tehnice din desenele de
1O execuie/desenele de ansamblu/fiele tehnologice 10%
1l^ ale confeciilor metalice
Ir.
V'y Utilizarea corespunztoare a SDV-urilor/utilaielor
n vederea executrii confeciilor metalice 15%
2. Realizarea sarcinii de lucru 50% Executarea operaiilor pregtitoare a suprafeelor
construciei metalice n vederea acoperirii 15%
anticorozive
Protej ararea anticoroziv a confeciilor metalice 15%
Utilizarea corespunztoare a SDV-urilor la
asamblarea confeciilor metalice 15%
Utilizarea corespunztoare a dispozitivelor de
msur i control la verificarea execuiei 15%
confeciilor metalice
Utilizarea corespunztoare a dispozitivelor de
ridicat i transportat 15%
Descrierea tehnologiilor de execuie aplicate n
vederea executrii confeciilor metalice 15%
Descrierea tehnologiei de execuie a operaiei de
limitare a coroziunii prin procedee de protejare 15%
3. Prezentarea i promovarea 15% Utilizarea terminologiei de specialitate n descrierea
sarcinii realizate tehnologiei de execuie a operaiei de protejare 20%
anticoroziv
Descrierea tehnologiei de asamblare a confeciilor
metalice 15%
Descrierea metodelor de control utilizate pentru
verificarea confeciilor metalice 15%
Utilizarea terminologiei de specialitate n descrierea
tehnologiilor de execuie i a metodelor de control
20%
aplicate confeciilor metalice
Unitatea de rezultate ale nvrii tehnice specializate 8:
EXECUTAREA PRODUSELOR ARTIZANALE, DE UZ CASNIC I
GOSPODRESC PE MAINI DE PRELUCRARE MECANIC
Rezultatele nvrii:
Cunotine Abiliti Atitudini

8.1.1. Tipuri de materiale 8.2.1. Utilizarea Internet-ului n 8.3.1. Respectarea


metalice i semifabricate cutarea, colectarea i prescripiilor din documentaia
utilizate pentru realizarea prelucrarea informaiilor tehnic pentru executarea
produselor pe maini de necesare la locul de munc; confeciilor metalice;
prelucrare prin achiere 8.2.2. Alegerea materialelor 8.3.2.Verificarea i pregtirea
8.1.2. Documentaia tehnic metalice i a semifabricatelor utilajelor din atelierele
folosit n procesul de utilizate pentru realizarea mecanice de profil;
prelucrare prin achiere produselor artizanale, de uz 8.3.3. Executarea operaiilor
(desene de ansamblu, desene de casnic i gospodresc pe maini tehnologice sub supraveghere,
execuie, desene de montaj, de prelucrare prin achiere cu grad de autonomie restrns;
semnificaia simbolurilor i 8.2.3. Interpretarea 8.3.4. Colaborarea cu
reprezentrilor utilizate n documentaiei tehnice utilizate n membrii echipei de lucru, n
desenele de construcii metalice); procesul de prelucrare prin scopul ndeplinirii sarcinilor
8.1.3. Prelucrri prin achiere achiere de la locul de munc;
- Elementele constructive i 8.2.4. Utilizarea documentaiei 8.3.5. Asumarea, n cadrul
geometrice ale sculelor achietoare tehnice specifice executrii echipei de la locul de munc,
- Tipuri de materiale folosite la produselor artizanale metalice', a responsabilitii pentru
fabricarea sculelor achietoare 8.2.5. Respectarea prescripiilor sarcina de lucru primit;
- Elemmtsle regimului de din documentaia tehnic la 8.3.6. Asumarea iniiativei n
/^Opeiafii devmelucrare prin executarea produselor artizanale; rezolvarea unor probleme;
achier^M^struftife, frezare, 8.2.6. Utilizarea semnificaiei 8.3.7. Respectarea normelor
^oliz|re, filetare, Wl^p^grvjare, simbolurilor i reprezentrilor de securitate i sntate n
rabotare, utilizate n desenele produselor munc;
- ^bperaif^de prelucrare a artizanale de uz casnic i 8.3.8. Respectarea normelor
gospodresc; de protecie a mediului;
8.2.7. Alegerea SDV-urilor 8.3.9. Capacitatea de a nva
necesare prelucrrilor prin din experienele anterioare i
achiere dorina de auto-depire.
8.2.8. Utilizarea SDV-urilor i
utilajelor n funcie de operaia
tehnologic de prelucrare
8.2.9. Alegerea regimului de
achiere n funcie de maina i
materialul de prelucrat
8.2.10. Executarea pieselor pe
strunguri
8.2.11. Executarea controlului
operaiei de strunjire
8.2.12. Executarea pieselor pe

lemnului (strunguri pentru maini de frezat


lemn, maini de frezat, maini 8.2.13. Executarea controlului
de rindeluit ferstraie, maini operaiei de ffezare
de lefuit, maini de burghiat i 8.2.14. Realizarea guririi pe
scobit)
maini de gurit
8.2.15. Executarea controlului
operaiei de gurire
8.2.16. Realizarea filetrii
pieselor
8.2.17. Executarea controlului
operaiei de filetare
8.2.18. Executarea operaiei de
rectificare a suprafeelor pieselor
8.2.19. Executarea controlului
operaiei de rectificare
8.2.20. Realizarea operaiei de
gravare
8.2.21. Executarea operaiei de
rabotare-mortezare
8.2.22. Executarea controlului
operaiei de rabotare-mortezare
8.2.23. Executarea produselor din
lemn pe maini de prelucrare prin
achiere
8.1.4. Operaii de deformri
plastice (la rece i la cald) 8.2.24. Executarea pieselor prin
deformare plastic la rece
8.2.25. Executarea pieselor prin
deformare plastic la cald
8.1.5. Metode de protecie a
materialelor metalice 8.2.26. Curarea i vopsirea
mpotriva coroziunii produselor metalice
8.2.27. Executarea operaiilor de
protecie a materialelor metalice
mpotriva coroziunii
8.2.28. Verificarea calitii
operaiilor de protecie a
materialelor
8.1.6. Asamblarea produselor
artizanale, de uz casnic i 8.2.29. Alegerea organelor de
gospodresc asamblare, a SDV-urilor i
utilajelor necesare executrii
operaiei de asamblare 8.2.30.
Utilizarea organelor de
asamblare, a SDV-urilor i
utilajelor necesare executrii
operaiei de asamblare
8.2.31. Executarea operaiilor
de asamblare a produselor
artizanale, de uz casnic i /i? -><>A \7A
|s| ifj
gospodresc
8.2.32. Respectarea succesiunii
operaiilor de asamblare a
produselor artizanale, de uz
casnic i gospodresc
8.2.33. Executarea operaiilor
de finisare i marcare
8.2.34. Controlul tehnic n
procesul de asamblare
8.2.35. Utilizarea dispozitivelor
pentru transportul elementelor
componente ale produselor
8.1.7. Dispozitive i instalaii de
8.2.36. Executarea transportului
ridicat i transportat
pieselor i al subansamblelor
(cricuri, palane, scripei, trolii,
macarale, poduri rulante);
8.1.8. Executarea sculelor pentru
diferite domenii ale produciei 8.2.37. Alegerea SDV-urilor
artizanale necesare executrii sculelor
(tmplrie, dulgherie, croitorie, 8.2.38. Executarea unor scule din
broderie, ferrie, zidrie, cizmrie, diferite domenii de activitate
tapierie) 8.2.39. Verificarea calitii
sculelor

8.2.40.Alegerea SDV-urilor
8.1.9. Realizarea uneltelor
necesare executrii uneltelor
pentru activiti gospodreti
8.2.41. Executarea uneltelor
(greble, furci, lopei, plnii, mistrii,
pentru activiti gospodreti
cleti, scafe, frae,unelte pentru
8.2.42. Verificarea calitii
grdinrit)
uneltelor

8.1.10. Recondiionarea sculelor


8.2.43. Remedierea eventualelor
i uneltelor
defecte constatate
8.2.44. Executarea operaiilor de
ascuire al sculelor achietoare
folosite la operaiile de prelucrare
prin achiere
8.2.45. Verificarea calitii
lucrrilor de recondiionare a
sculelor i uneltelor

8.2.46. Utilizarea corect a


vocabularului comun i a celui de
specialitate
8.2A1 .Comunicarea/raportarea
rezultatelor activitilor
profesionale desfurate
\ v-\
o MW^otcodul de trei cifre, prima cifr corespunde numrului de ordine al unitii de
^etulaie atfefnvrii n cadrul calificrii, a doua cifr corespunde numrului de ordine al
categoriei rezultatului nvrii (1 - cunotine, 2 - abiliti, 3 - atitudini) iar a treia cifr numrului
de ordine al rezultatului nvrii n cadrul fiecrei categorii de rezultate ale nvrii.
Domenii de competene cheie i rezultate ale nvrii specifice acestora, integrate i
dezvoltate n cadrul unitii de rezultate ale nvrii tehnice specializate Executarea
produselor artizanale, de uz casnic i gospodresc pe maini de prelucrare mecanic:
Competene de comunicare n limba romn i n limba matern:
Utilizarea corect a vocabularului comun i a celui de specialitate;
- Comunicarea/raportarea rezultatelor activitilor profesionale desfurate.
Competene de baz de matematic, tiine i tehnologie:
- Interpretarea documentaiei tehnice folosit n procesul de prelucrare prin achiere.
Competene digitale de utilizare a tehnologiei informaiei ca instrument de nvare i
cunoatere:
Utilizarea Internet-ului n cutarea, colectarea i prelucrarea informaiilor necesare la locul de
munc.
Competena a nva s nvei:
Utilizarea documentaiei tehnice specifice executrii produselor artizanale metalice;
Utilizarea semnificaiei simbolurilor i reprezentrilor utilizate n desenele produselor artizanale
de uz casnic i gospodresc;
Utilizarea organelor de asamblare, a SDV-urilor i utilajelor necesare executrii operaiei de
asamblare;
Utilizarea dispozitivelor pentru transportul elementelor componente ale produselor;
- Utilizarea SDV-urilor i utilajelor n funcie de operaia tehnologic de prelucrare.
Competene sociale i civice:
- Colaborarea cu membrii echipei de lucru, n scopul ndeplinirii sarcinilor de la locul de
munc;
- Asumarea, n cadrul echipei de la locul de munc, a responsabilitii pentru sarcina de
lucru primit.
Competene antreprenoriale:
- Asumarea iniiativei n rezolvarea unor probleme.
Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete, materii
prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobndirii
rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic)
- scule i echipamente pentru pregtirea materialelor metalice: perii de srm, hrtie abraziv,
rzuitoare, aparate de sablare, bi de decapare;
- maini unelte pentru prelucrri mecanice: strunguri, maini de frezat, maini de gurit,
polizoare, maini de rectificare, gravare, rabotare, mortezare i alezare;
- maini unelte pentru prelucrarea lemnului: ferstraie, maini^ de lefuit, maini
de burghiat i scobit, strunguri pentru lemn, maini de frezat, de.
- scule i dispozitive pentru demontare-montare; ffiC
- utilaje, scule i dispozitive de lucru pentru executarea asamblrilor nedemontabile;
- utilaje, scule i dispozitive de lucru pentru executarea aamblri&Ldemofttbile;

45
- aparate/instalaii pentru acoperiri metalice;
- dispozitive de ridicat i transportat.
Standardul de evaluare asociat unitii de rezultate ale nvrii Criterii i indicatori de
realizare i ponderea acestora:
Nr. Criterii de realizare i ponderea acestora Indicatorii de realizare i ponderea acestora
crt.

Interpretarea documentaia tehnologic 30%


n vederea executrii pieselor
Alegerea semifabicatelor, sculelor i
Primirea i planificarea sarcinii de
1. lucru
35% dispozitivelor/utilajelor necesare 40%
executrii pieselor
Asigurarea condiiilor de aplicare a
normelor cu privire la protecia muncii 30%
i a mediului
Respectarea prescripiilor tehnice din
documentaia tehnologic n vederea 30%
executrii pieselor
Utilizarea corespunztoare a sculelor i
2. Realizarea sarcinii de lucru 50%
dispozitivelor/utilajelor n vederea 50%
executrii pieselor
Verificarea calitii pieselor executate 20%

3. 15% 40%
Descrierea tehnologiilor de execuie
aplicate n vederea executrii pieselor
Descrierea metodelor de control
utilizate pentru verificarea 30%
Prezentarea i promovarea sarcinii pieselor/ansamblurilor
realizate
Utilizarea terminologiei de specialitate
n descrierea tehnologiilor de execuie 30%
i a metodelor de control aplicate
pieselor
IV. REZULTATE ALE NVRII SPECIFICE ALTOR DISCIPLINE (MATEMATIC,
LIMB MODERN, TIINE ETC.) NECESARE PENTRU DOBNDIREA CALIFICRII
PROFESIONALE LCTU MECANIC PRESTRI
SERVICII
Matematic:
- Realizarea de calcule simple cu numere reale (adunare, scdere, nmulire, mprire, operaii
cu puteri i radicali - rdcina ptrat), media aritmetic, ecuaii de gradul I i II, rapoarte i
proporii, calcule procentuale, regula de trei simpl;
- Aplicarea corect a formulelor de calcul (nlocuirea datelor numerice n formule);
- Reprezentarea i interpretarea unor dependene funcionale prin tabele, diagrame i grafice;
- Utilizarea unitilor de msur n realizarea de transformri pentru lungime, suprafa,
volum/capacitate, mas, timp;
Calcularea de arii i volume.
Fizic:
- Utilizarea instrumentelor pentru msurarea lungimii, ariei, volumului, duratei, masei;
Identificarea fenomenelor din domeniile: mecanic, cldur, electricitate;
Explicarea unor aplicaii din tehnic stabilind o legtur cu fenomenele ntlnite n fizic;
Organizarea, utilizarea i interpretarea datelor experimentale culese;
- Rezolvarea unor probleme cu caracter teoretic sau aplicativ;
Reprezentarea grafic a variaiei unor mrimi fizice.
Chimie:
- Utilizarea aparaturii i a echipamentelor de laborator, a tehnologiilor informatice pentru a
studia proprietile i transformrile substanelor chimice etc.;
- Utilizarea aparaturii i a echipamentelor de laborator, a tehnologiilor informatice pentru
studiul diferitelor substane;
- Investigarea unor proprieti i utilizri ale substanelor simple i compuse.
Limba i literature romn:
Citirea textelor literare sau nonliterare, demonstrnd nelegerea acestora;
Folosirea adecvat a cuvintelor n diverse contexte i respectarea normelor morfosintactice n
propoziii i fraze, n exprimarea oral i scris;
- Utilizarea corect a prilor de vorbire flexibile i neflexibile n exprimarea oral i scris;
- Redactarea de texte diverse folosind adecvat semnele ortografice i de punctuaie;
- nelegerea sensurilor cuvintelor i a semnificaiei unui mesaj oral.
Limba strin:
- nelegerea unui mesaj/text scris sau audiat
Index al prescurtrilor i abrevierilor
CNC Cadrul naional al calificrilor
EQF Cadrul european al calificrilor
UR Unitate de rezultate ale nvrii
PT nvmnt profesional i tehnic
S.C. Societate comercial
S.A. Societate pe aciuni
AMC Aparate de msur i control
SDV Scule, dispozitive i verificatoare
SSM Sntatea i securitatea muncii
PSI Prevenirea i stingerea incendiilor

Competene de comunicare n limba romn i n limba matern:


Utilizarea corect a vocabularului comun i a celui de specialitate.
Comunicarea/ Raportarea rezultatelor activitii profesionale desfurate.
Competene de baz de matematic, tiine i tehnologie:
Corelarea cauz-efect cu privire la consecinele solicitrilor mecanice simple asupra organelor de
maini.
Competena de a nva s nvei:
Utilizarea SDV-urilor n vederea montrii cuplajelor;
Utilizarea SDV-urilor n vederea montrii lagrelor cu alunecare;
Utilizarea SDV-urilor necesare montrii lagrelor cu rostogolire;
Utilizarea SDV-urilor n vederea asamblrii conductelor;
Utilizarea SDV-urilor n vederea montrii organelor de nchidere a circulaiei fluidelor.
Competene digitale de utilizare a tehnologiei informaiei ca instrument de nvare i
cunoatere:
Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informaiei.
Competene sociale i civice:
------------Colaborarea cu membrii echipei de lucru, n scopul ndeplinirii sarcinilor de la locul
tnuncjs\
- * Asundyea, n cadrul echipei de la locul de munc, a responsabilitii pentru sarcina
mcfu.pnm\ta;
^fPespecjtarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor;
Afuptarea rspunderii pentru prevenirea i reducerea impactului negativ al Kfjypk'tmi0i^proprii
asupra mediului;