Sunteți pe pagina 1din 1

CONSTRUCTOR : ...........................................................................

OBIECTUL : .....................................................................................
ADRESA : ..........................................................................................

PROCES VERBAL DE RECEPTIE


-fundatii *
-infrastructura*
-structura de rezistenta*

Nr........ /Data ...............................

Subsemnatii ............................................din partea beneficiarului


avand functia Diriginte de santier
............................................din partea proiectantului
avand functia Proiectant rezistenta si
..........................................din partea constructorului
avand functia Sef de santier
intruniti in comisia de receptie, la cererea unitatii executante, in conformitate cu
Legea 10/1995, am procedat la receptia lucrarilor privind :
-fundatiile*
-infrastructura*
-structura de rezistenta*
Verificand lucrarile executate si documentele care atesta calitatea lucrarilor se
constata ca:
1.Lucrarile sunt executate in conformitate cu planurile de executie ale proiectului nr.
.........................................plansele nr. ...........................................................................si
cu detaliile de executie modificate din dispozitiile de santier nr./data ...........................,
si comunicare de santier a proiectantului nr./data --/--,
2. Comisia hotaraste: se pot continua lucrarile de:
-structura de rezistenta**
-finisaje**

Receptia se face sub rezerva incercarilor de laborator pe betonul intarit.

Nume Prenume Semnatura

DIRIGINTE DE
SANTIER

PROIECTANT

CONSTRUCTOR
RTE

RCTCC

* Se anuleaza cele care nu fac obiectul receptiei


**Ramane numai pozitia care urmeaza fazei receptionat

S-ar putea să vă placă și