Sunteți pe pagina 1din 6

CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE
Denumirea obiectivului de investiie:Descarcare retea de canalizare
pluviala din zona locuintelor sociale, Ansamblul Subcetate
Amplasament: intravilanul municipiului Bistria , Ansamblul de locuinte
Subcetate
Beneficiar: municipiul Bistria

Cap.1.OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII


Prezentul Caiet de sarcini st la baza elaborarii documentatiei tehnico-
economice la obiectivul de investitii: Descarcare retea de canalizare pluviala din zona
locuintelor sociale,Ansamblul Subcetate .
Serviciile de proiectare vor fi achiziionate de la un singur ofertant care s
ndeplineasc condiiile impuse de autoritatea contractant.
Obiectul contractului de servicii, ce urmeaz a fi atribuit, const n elaborarea
documentatiei tehnico-economice ( pe faze de proiectare ) realizat in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.28/2008 privind aprobarea
continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii si a Ordinului nr.863/2008, astfel :

Faza 1 cuprinde:
Documentaia pentru obinerea avizelor i acordurilor solicitate prin
Certificatul de Urbanism ( inclusiv Studiu de coexistenta daca este cazul ,
elaborata de catre o firma autorizata conform Ordinului nr.59/2013 )
Ridicarile topografice necesare in complectarea datelor puse la dispozitie ,
conform Ordinului nr.700/2014
Studiu de Fezabilitate care trebuie s respecte coninutul cadru al studiului
de fezabilitate n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului Romniei Nr. 28
din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-
economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Devizul General va cuprinde cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor
cuprinse in obiectul de investitie la cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza, vor
fi cuprinse distinct ca obiecte la capitolul adecvat ;

1
Faza 2 cuprinde:
Documentaia pentru obinerea avizelor i acordurilor solicitate prin
certificatele de urbanism solicitat la faza PAC, sau documentaiile de specialitate
solicitate de avizatori necesare pentru obinerea de autorizaii.Acestea se vor supune
aprobarii/avizarii institutiilor si organelor abilitate , de catre proiectant .
Proiectul tehnic, Caietele de sarcini si Detaliile de executie, vor fi elaborate
conform prevederilor Ordinului nr.863/2008 pentru aprobarea "Instruciunilor de aplicare a
unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru
al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de
intervenii".
Documentaia pentru obinerea autorizaiei de construire va respecta
prevederile Legi nr.50/1991 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare ,
precum si Ordinul nr.839/2009, aceasta va cuprinde si planul de situatie cu viza OCPI
conform prevederilor anexei 1 la Legea 50/1991, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;

Proiectul tehnic, va fi supus spre verificare specialistilor verificatori de proiecte


atestai . Plata verificatorului intr n atribuiile proiectantului i va fi tarifat n oferta de
proiectare.
In ceea ce privete asigurarea nivelului de calitate corespunztor cerinelor
proiectului, le revine aceeai rspundere att proiectantului ct i specialitilor
verificatori de proiecte atestai, propui de proiectanti.
Numele i datele de contact precum i dovada calitii de verificator vor fi
naintate de ctre Ofertant, Autoritii Contractante, spre informare.
Proiectantul are obligaia de a prezenta i partea economic confidenial a
lucrrilor pe devize de specialitati .
Caietele de sarcini se vor elabora cu specificaile tehnice i ncadrarea n
standardele existente in vigoare.
Avnd n vedere prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea n construcii, cu
modificrile i completrile ulteriore, proiectantul are urmatoarele obligaii (fr
cheltuieli):
s precizeze prin proiect categoria de important a constructiei;
s prezinte planul de trasare a lucrrilor;
s asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator
cerintelor esentiale, cu respectarea reglementrilor tehnice si a clauzelor contractuale;
s prezinte proiectele elaborate n fata specialistilor verificatori de proiecte
atestati si s solutioneze neconformittile si neconcordantele semnalate;
s elaboreze caietele de sarcini si instructiunile tehnice privind executia
lucrrilor, exploatarea, ntretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, proiectele de
urmarire privind comportarea n timp a constructiilor;
s stabileasc, prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrrile
aferente cerintelor esentiale si s participe pe santier la verificrile de calitate legate
de acestea;
s stabileasc modul de tratare a defectelor aprute n executie, din vina

2
proiectantului, la constructiile la care trebuie s asigure nivelul de calitate
corespunzator cerintelor esentiale, precum si urmarirea aplicrii pe santier a
solutiilor adoptate, dupa nsusirea acestora de ctre specialisti verificatori de proiecte
atestati, la cererea investitorului;
s participe la ntocmirea crtii tehnice a constructiei si la receptia lucrrilor
executate;
tot ca obligatii ale proiectantului fr cheltuieli sunt si rspunsurile la
solicitrile de clarificri formulate de ofertanti pe perioada desfsurrii procedurii de
atribuire a contractului de executie si participarea la predarea amplasamentului;

Faza 3 cuprinde:
Asistena tehnic pe parcursul executrii lucrrilor. Asistenta tehnica
ncepe dup ncheierea contractului de execuie cu ofertantul declarat ctigtor prin
procedura de atribuire a contractului de lucrari si se va desfasura pe toata durata de
executie a lucrarilor .
Serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii
lucrarilor si care se tarifeaza in cadrul asistentei tehnice consta in urmatoarele
activitati:
Sa participe ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul pe santier,
pentru emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea
proiectului in concordanta cu situatia din teren. Modificarile aduse, din motive
obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati vor fi realizate
numai de catre proiectantul lucrarii si insusita de catre specialistii verificatori de
proiecte. Deplasarea pe santier se efectueaza in conformitate cu termenele din
graficul de executie, din proprie initiativa, la solicitarea dirigintelui de santier
(achizitorului), la sesizarea proprie sau la sesizarea executantului;
Raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele
completari sau detalii suplimentare, dispozitii de santier, etc., in cel mai scurt timp
posibil. Dispozitiile de santier emise vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand
conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor
fi insotite de justificari;
Plata asistentei tehnice se va face numai pe baza de raport de activitate;
Trecerea la elaborarea documentaiilor prevzute n faza 2, se va face numai
dup comunicarea aprobrii Studiului de Fezabilitate de ctre beneficiarul
proiectului, respectiv aprobarea n Consiliul local al municipiului Bistrita si
aprobarea fondurilor prin bugetul local.
n momentul aprobrii S.F. de ctre beneficiar proiectantul va fi prezent i va
susine documentaia att n comisiile Consiliului local ct i n edina Consiliului
local n care se va prezenta spre aprobare S.F.
Proiectantul va avea obligaia de a susine n faa Consiliului Tehnico-
Economic (CTE) din cadrul Primriei Municipiului Bistrita studiu de fezabilitate si
dupa caz proiectul tehnic i i va asuma rspunderea pentru soluiile proiectate, ct i
estimarea cantitilor de lucrri i ncadrrile n categoriile de lucrri. De asemenea,

3
are obligaia de a prelua toate condiiile din CTE precum si din avizele/acordurile
solicitate n baza Certificatelor de urbanism de la faza S.F. i faza PAC.
La elaborarea fazelor de proiectare si ntocmirea tuturor documentelor care fac
obiectul contractului, prestatorul are obligatia de a aplica toate normativele si
prescriptiile tehnice n vigoare.

4. DURATA DE ELABORARE A PROIECTULUI


4.1 Data de ncepere
Termenul pentru nceperea ndeplinirii obligaiilor contractuale de ctre
proiectant va fi comunicat prin ordinul de ncepere a contractului, emis de
autoritatea contractant n cel mult doua zile de la data comunicrii constituirii
garaniei de bun execuie. Garania de bun execuie a contractului se constituie n
maxim 2 zile de la semnarea contractului de ctre ambele pri.
4.2 Durata contractului - 4 luni

Durata contractului este de 4.0 luni si se etapizeaza astfel:


Etapa I cuprinde : 2,0 luni defalcata astfel:
- Elaborare Faza 1 de proiectare maxim 35 zile calendaristice de la ordinul
de ncepere a contractului.
- 10 zile calendaristice verificarea documentatie de beneficiar si supunere
avizare C.T.E.
- 5 zile calendaristice termenul de rezolvare a tuturor observaiilor Comisiei
tehnico economice de la prima susinere de ctre proiectant n faa acestei comisii.
- 10 zile calendaristice verificarea documentatiei predate de proiectant dupa
rezolvarea observatiilor CTE si pregatirea documentelor pentru supunerea aprobarii
Consiliului local.
Etapa II cuprinde : 2,0 luni defalcata astfel
- elaborare Faza 2 de proiectare maxim 35 zile calendaristice de la
indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
comunicarea aprobarii Studiului de Fezabilitate de ctre Consiliul
local al municipiului Bistria
aprobarea fondurilor prin bugetul local.
- 10 zile calendaristice verificarea documentatie de beneficiar si formularea
observatiilor;
- 5 zile calendaristice termenul de rezolvare a tuturor observaiilor de ctre
proiectant .
- 10 zile calendaristice verificarea documentatiei predate de proiectant dupa
rezolvarea observatiilor .
Faza 3 se va ntinde pe toat durata de realizare a lucrrilor , incepand cu
data comunicata de beneficiar privind contractarea si inceperea executiei lucrarilor .

4
5. PREDAREA DOCUMENTAIEI DE PROIECTARE
Studiul de Fezabilitate se pred beneficiarului, pe suport de hrtie n 4
exemplare complete parte scris i desenat (2 originale si 2 copii ),iar apoi scanate
pe suport electronic;
Documentaiile pentru obinerea avizelor i acordurilor solicitate prin
certificatele de urbanism se predau n 2 exemplare pe suport de hrtie,iar apoi
scanate pe suport electronic pentru fiecare avizator n parte.
Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini i Detaliile de execuie, se predau
beneficiarului pe suport de hrtie n 6 exemplare ( 3 originale si 3 copi) iar apoi
scanate pe suport electronic, iar ridicarile topografice si in format DWG
Documentaia pentru obinerea autorizaiei de construire n 2 exemplare
originale pe suport de hrtie, precum i scanate pe suport electronic;
6. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Prin asumarea proiectrii unei investiii, prin soluiile propuse, ofertantul i
asum, pe lng cele de ordin profesional i responsabilitatea bunei gestionri a
resurselor financiare destinate de ctre autoritatea contractant pentru realizarea
serviciului.
Valoarea ofertat a serviciului trebuie s rezulte din nsumarea onorariilor de
proiectare pentru fiecare faza de proiectare prevzute la cap.2,
astfel pentru - faza 1 de proiectare :
- Studiu de Fezabilitate ;
- documentaiile pentru obinerea avizelor i acordurilor solicitate prin
certificatul de urbanism solicitat la faza S.F. ( Studiu de coexistenta daca este cazul ,
elaborata de catre o firma autorizata conform Ordinului nr.59/2013 );
- Ridicarile topografice vor fi elaborate conform Ordinului nr.700/2014
privind aprobarea Regulamentului de avizare , receptive si inscriere in evidentele de
cadastru si carte funciara .
pentru - faza 2 de proiectare :
- documentaiile pentru obinerea avizelor i acordurilor solicitate prin
certificatul de urbanism solicitat la faza PAC
- proiectul tehnic, caietele de sarcini si detalii de execuie;
- verificarea proiectului de ctre verificator de proiecte atestati ;
- documentaia pentru obinerea autorizatiei de construire si planului de
situatie actualizat cu viza OCPI;
pentru faza 3
- asisten tehnic pe parcursul executrii lucrrilor;
Se va prezenta modul de calcul al valorii ofertate pe etapele fazelor de
proiectare , fie pe baza orar, fie procent din valoarea investiiei .La valoarea de
proiectare ofertata se adauga diverse si neprevazute in procent de 10% , rezultand
valoarea totala ofertata.
In oferta financiar, proiectantul va prezenta o programare ealonat n timp a
fazelor necesare elaborrii proiectrii pentru obiectivul de investiii, identificnd n

5
mod clar durata acestora i personalul responsabil de ndeplinirea fazelor contractului
conform cerinele prevzute n Caietul de sarcini i Tema de proiectare . Graficul de
timp pentru ndeplinirea sarcinilor.

6.MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE


Ofertanii au obligaia de a face dovada conformitii serviciilor cu cerinele
prevzute n Caietul de sarcini i tema de proiectare .
In acest scop propunerea tehnica va conine, un comentariu al specificaiilor
tehnice coninute n tema de proiectare i caietul de sarcini .
Ofertanii trebuie s prezinte o descriere detaliat a metodologiei i a planului
de lucru conceput pentru prestarea serviciilor cu nominalizarea personalului
responsabil;
Se va prezenta graficul de timp pentru prestarea serviciului defalcat pe faze
de proiectare.
Se vor pune la dispozitia ofertantului :
- Certificatul de urbanism nr. .620 /14.04.2015
- Plan de situatie cu traseul
- Plan cu Ridicarile topografice , extrase din lucrarea SISDIEBDU-GIS, in format PDF ;
Se va pune la dispozitia contractantului Ridicarile topografice extras din lucrarea Sistem
informational specific domeniului imobiliar edilitar si de constituire a bancii de
date urbane in municipiul Bistrita in format DWG, contractantul trebuie sa dispuna
de tehnica necesara ( Software) care poate recunoaste atat informatii grafice
( spatiale ) cat si alfanumerice ( atribut )

Se propune data de ...................... pentru vizitarea amplasamentului.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU INVESTITII,


FECHETE VALENTINA NICOLETA BRETFELEAN

INTOCMIT,
POP ADRIANA

S-ar putea să vă placă și