Sunteți pe pagina 1din 29

Unitatea de nvmnt: coala Gimnazial Barcani-structura Ladauti

Disciplina : Limba englez


Clasa: a III-a an scolar 2016-2017
Manual: Limba modern Englez Booklet
Nr. de ore/sptmn: 2 ore
Profesor: Nicolescu Medi-Magdalena

Planificare pe uniti
SEMESTRUL I

Unitatea de nvare: REVISION


Numr de ore alocate: 4

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Recapitularea noiunilor din clasa a II-a 1.1 - exerciii de corelare; Postere Evaluare 4h In S2
Tema: 2.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Jocuri frontala are loc
Copiluldespre sine: nume, gen, varsta, 2.3 Fise Observare S1 testarea
hobby Jucarii sistematica S2 initiala
Animale - exerciii de confirmare a nelegerii
manualul Test si
Culori globale a unui text audiat, prin ndeplinirea
predictiv discutii
Numere unei sarcini simple (de ex. bifeaz, pe baza
Alfabetul ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.); testului

Vocabular: - exerciii de rspuns la


Insusirifizicesi morale, partilecorpului, comenzi/ntrebri/formule de comunicare
imbracaminte, n societate;
culori,animalesalbaticesianimaledomestice
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
Gramatica: - activiti de simulare;
Prezentulsimplu (every day),
prezentulcontinuu (now), can/cant, have
got, substantivul (nr plural),
articolulnehotaratsihotarat, adjectival
posesiv (singular)

Functiicomunicative:
a salutasi a raspunde la salut, a se
prezentasi a prezentapecineva, a
identificaelemente din universul familiar, a
descriepersoane, animale, locuri, a
exprimaceeaceiti place

Unitatea de nvare: 1. A New Friend


Numr de ore alocate:3

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson1: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 6) sistematica
Tema: Copilul despre sine (nume, ge, 2.1 - exerciii de confirmare a nelegerii globale a Fise de S3
varsta, hobby) 2.2 unui text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini lucru Evaluare
2.3 simple (de ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
deseneaz etc.);
Vocabular: nume, sex, varsta, salutul 3.2
- exerciii de repetare dup model;
CD
- exerciii de corectare a pronuniei i
Gramatica: Verbul to be intonaiei;
timpul prezent simplu (afirmativ, negativ, - alctuire de enunuri cu elementele de
interogativ) actualizare vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
Functii comunicative: a saluta si a coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
raspunde la salut, a se prezenta si a - dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
prezenta pe cineva - activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 2: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 8) sistematica
Tema: Copilul despre sine 2.1 - exerciii de confirmare a nelegerii globale a Fise de S3
2.2 unui text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini lucru Evaluare
simple (de ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz,
Vocabular: partile zilei, ceasul, culorile, 2.3
deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
numerele 3.2 CD
- exerciii de repetare dup model;
4.1 - exerciii de corectare a pronuniei i
Gramatica: pluralulsubstantivelor intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
Functii comunicative: a exprima ora, vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 3: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 10) sistematica
Tema: Copilul despre sine 2.1 - exerciii de confirmare a nelegerii globale a Fise de S4
2.2 unui text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini lucru Evaluare
simple (de ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz,
Vocabular: obiecte din mediul 2.3
deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
inconjurator 3.2 CD
- exerciii de repetare dup model;
4.1 - exerciii de corectare a pronuniei i
Gramatica: Verbul to have got intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
Functii comunicative: a exprima posesia vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Unitatea de nvare: 2. The GoldenBook
Numr de ore alocate: 3

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson1: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 14) sistematica
Tema: Copilul despre sine (scoala) 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale Fise de S4
3.2 a unui text audiat, prin ndeplinirea unei lucru Evaluare
sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete,
Vocabular: obiecte scolare mimeaz, deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
CD
- exerciii de repetare dup model;
Gramatica: Verbul to be - exerciii de corectare a pronuniei i
timpul prezent simplu actualizare intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
Functii comunicative: a vorbi si a vocabular i structuri noi;
intreba despre locatia obiectelor - joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson2: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 16) sistematica
Tema: Copilul despre sine (scoala) 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale Fise de S5
3.2 a unui text audiat, prin ndeplinirea unei lucru Evaluare
sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete,
Vocabular: obiecte scolare, alfabetul mimeaz, deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
CD
- exerciii de repetare dup model;
Gramatica: a / an - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
Functii comunicative: a vorbi si a - alctuire de enunuri cu elementele de
intreba despre locatia obiectelor vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson3: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 18) sistematica
Tema: Copilul despre sine (scoala) 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale Fise de S5
3.2 a unui text audiat, prin ndeplinirea unei lucru Evaluare
sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete,
Vocabular: obiecte scolare mimeaz, deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
CD
- exerciii de repetare dup model;
Gramatica: Prepoziia de loc (on, - exerciii de corectare a pronuniei i
under, in, nextto) intonaiei;
Where's the...? - alctuire de enunuri cu elementele de
vocabular i structuri noi;
Functii comunicative: a vorbi si a - joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
intreba despre locatia obiectelor coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
Scurte dialoguri
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h Srbtoare
notiunilorinvatate individuale sistematica american:
si pe grupe S6 Halloween
(pag 21) Evaluare
frontala
Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h
competentelor acumulate individuala scrisa S6
Unitatea de nvare: 3. The Chinese Dragon
Numr de ore alocate: 3

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson1: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 22) sistematica
Tema: Familia. Membrii familiei 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale Fise de S7
2.3 a unui text audiat, prin ndeplinirea unei lucru Evaluare
sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete,
Vocabular: membrii familiei 3.2
mimeaz, deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
3.3 CD
- exerciii de repetare dup model;
Cultur i civilizaie: nume i prenume - exerciii de corectare a pronuniei i
tipice intonaiei;
Functii comunicative: a se prezenta si a - alctuire de enunuri cu elementele de
prezenta pe cineva vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 2: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h S8
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 24) sistematica Vacanta
Tema: Familia. Membrii familiei 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale Fise de S7
2.3 a unui text audiat, prin ndeplinirea unei lucru Evaluare
sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete,
Gramatica: adjectivul posesiv 3.2
mimeaz, deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
3.3 CD
- exerciii de repetare dup model;
Functii comunicative: a prezenta - exerciii de corectare a pronuniei i
membrii familiei intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 3: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 26) sistematica
Tema: Copilul despre sine 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale Fise de S9
2.3 a unui text audiat, prin ndeplinirea unei lucru Evaluare
sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete,
Vocabular: adjective (slim, plump, 3.2
mimeaz, deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
short, tall) 3.3 CD
- exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i
Gramatica:Pozitia adjectivului intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
Functii comunicative: a prezenta vocabular i structuri noi;
membrii familiei - joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Unitatea de nvare: 4. The Tree House
Numr de ore alocate: 3

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson1: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 30) sistematica
Tema: Casa 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale Fise de S9
2.3 a unui text audiat, prin ndeplinirea unei lucru Evaluare
sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete,
Vocabular: Tipuri de case 3.2
mimeaz, deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
3.3 CD
- exerciii de repetare dup model;
Gramatica: up/down - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
Functii comunicative: a identifica - alctuire de enunuri cu elementele de
elemente din universul familial vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 2: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 32 sistematica
Tema: Casa. Incaperile casei 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale Pag 66) S10
2.3 a unui text audiat, prin ndeplinirea unei Fise de Evaluare
sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete,
Vocabular: Incaperile casei 3.2
mimeaz, deseneaz etc.);
lucru frontala
3.3 Ilustratii
- exerciii de repetare dup model;
Gramatica:there is / there are - exerciii de corectare a pronuniei i CD
intonaiei;
Functii comunicative: a identifica - alctuire de enunuri cu elementele de
elemente din universul familial, a vocabular i structuri noi;
intreba despre locatia obiectelor - joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 3: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 34 sistematica
Tema: Casa. Mobilierul casei 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale Pag 66) S10
2.3 a unui text audiat, prin ndeplinirea unei Fise de Evaluare
sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete,
Vocabular: mobilierul casei 3.2
mimeaz, deseneaz etc.);
lucru frontala
3.3 Ilustratii
- exerciii de repetare dup model;
Gramatica: prepozitiile de loc (under, in, - exerciii de corectare a pronuniei i CD
behind, in front of) intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
Functii comunicative: a identifica vocabular i structuri noi;
elemente din universul familial, a - joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
intreba despre locatia obiectelor coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h
notiunilorinvatate individuale sistematica
si pe grupe S11
(pag 29, Evaluare
pag 36) frontala
Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h
competentelor acumulate individuala scrisa S11
Unitatea de nvare: 5. Chewbook is in London
Numr de ore alocate: 3

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson1: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 38) sistematica
Tema: Copilul despre sime 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale Fise de S12
(imbracamintea) 2.3 a unui text audiat, prin ndeplinirea unei lucru Evaluare
3.2 sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete, Ilustratii frontala
mimeaz, deseneaz etc.);
Vocabular: Imbracaminte 3.3
- exerciii de repetare dup model;
CD
- exerciii de corectare a pronuniei i
Gramatica:prep de loc (in front of) intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
Functii comunicative: a descrie persoane vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 2: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 40) sistematica
Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale Fise de S12
2.3 a unui text audiat, prin ndeplinirea unei lucru Evaluare
sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete,
Vocabular: Imbracamintea 3.2
mimeaz, deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
3.3 CD
- exerciii de repetare dup model;
Gramatica:have got - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
Functii comunicative: a identifica - alctuire de enunuri cu elementele de
elemente din mediul inconjurator, a da vocabular i structuri noi;
informatii de ordin personal - joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 3: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 42) sistematica
Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale Fise de S13
2.3 a unui text audiat, prin ndeplinirea unei lucru Evaluare
sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete,
Vocabular: Orasul / cladiri 3.2
mimeaz, deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
3.3 CD
- exerciii de repetare dup model;
Gramatica:Prep de loc (behind, between, - exerciii de corectare a pronuniei i
next to) intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
Cultura si civilizatie: Locuri si localitati vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
Functii comunicative: a identifica coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
elemente din mediul inconjurator - dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Unitatea de nvare: 6. Welcome to Italy
Numr de ore alocate: 3

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson1: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 46) sistematica
Tema: Copilul si luma inconjuratoare 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale Fise de S13
2.3 a unui text audiat, prin ndeplinirea unei lucru Evaluare
sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete,
Gramatica:Can I have? 3.2
mimeaz, deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
3.3 CD
- exerciii de repetare dup model;
Functii comunicative: a solicita - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 2: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 48) sistematica
Tema: Copilul si luma inconjuratoare 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale Fise de S14
2.3 a unui text audiat, prin ndeplinirea unei lucru Evaluare
sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete,
Vocabular: Cumparaturi 3.2
mimeaz, deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
3.3 CD
- exerciii de repetare dup model;
Gramatica:Some / Any - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
Functii comunicative: a identifica - alctuire de enunuri cu elementele de
elemente din mediul inconjurator vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 3: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 50) sistematica
Tema: Copilul despre sine / Copilul si 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale Fise de S14
luma inconjuratoare 2.3 a unui text audiat, prin ndeplinirea unei lucru Evaluare
3.2 sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete, Ilustratii frontala
mimeaz, deseneaz etc.);
Vocabular: La magazin / Cumparaturi 3.3
- exerciii de repetare dup model;
CD
- exerciii de corectare a pronuniei i
Gramatica:Much / Many intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
Functii comunicative: a identifica vocabular i structuri noi;
elemente din mediul inconjurator - joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h
notiunilorinvatate individuale sistematica
si pe grupe S15
(pag 52, Evaluare
pag 53) frontala
Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h
competentelor acumulate individuala scrisa S15
Unitatea de nvare: 7. The Christmas Book
Numr de ore alocate: 3

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson1: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 54) sistematica
Tema: Copilul despre sine / Activitati 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale Fise de S16
2.3 a unui text audiat, prin ndeplinirea unei lucru Evaluare
sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete,
Vocabular: Christmas 3.2
mimeaz, deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
3.3 CD
- exerciii de repetare dup model;
Gramatica:Can / Cant - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
Functii comunicative: A exprima - alctuire de enunuri cu elementele de
abilitatea vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 2: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 56) sistematica
Tema: Activitati specifice iernii 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale Fise de S16
2.3 a unui text audiat, prin ndeplinirea unei lucru Evaluare
sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete,
Gramatica:Can 3.2
mimeaz, deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
3.3 CD
- exerciii de repetare dup model;
Functii comunicative: A exprima - exerciii de corectare a pronuniei i
abilitatea intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 3: 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 58 sistematica
Tema: Sarbatori 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale Pag 67) S17
2.3 a unui text audiat, prin ndeplinirea unei Fise de Evaluare
sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete,
Vocabular: Christmas 3.2
mimeaz, deseneaz etc.);
lucru frontala
3.3 Ilustratii
- exerciii de repetare dup model;
Functii comunicative: a exprima - exerciii de corectare a pronuniei i CD
abilitatea intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
Cultura si civilizatie: Sarbatori specifice vocabular i structuri noi;
(Christmas, New Years Eve) - joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Unitatea de nvare: 8. We are surfing in Hawaii
Numr de ore alocate: 3

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson 1 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 6) sistematica
Tema: Copilul despre sine / Activitati 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii Fise de S17
(Holiday activities) 3.2 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea lucru Evaluare
3.3 unei sarcini simple (de ex. bifeaz, Ilustratii frontala
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Vocabular: Summer activities 4.1
- exerciii de repetare dup model;
CD
4.2 - exerciii de corectare a pronuniei i
Gramatica:Can / Cant intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
Functii comunicative: S vorbeasc despre vocabular i structuri noi;
activitati specifice verii - joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai multe
cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 2 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 8 sistematica
Tema: Copilul despre sine / Activitati 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii Pag 12) S18
(Holiday activities) 3.2 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea Fise de Evaluare
3.3 unei sarcini simple (de ex. bifeaz, lucru frontala
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Vocabular: Summer activities 4.1
- exerciii de repetare dup model;
Ilustratii
4.2 - exerciii de corectare a pronuniei i CD
Gramatica:Present Continuous (aff, neg, intonaiei;
inter) - alctuire de enunuri cu elementele de
vocabular i structuri noi;
Functii comunicative: S vorbeasc despre - joc-concurs pentru alctuirea de
activitati specifice verii propoziii coerente coninnd mai multe
cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 3 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 11 sistematica
Tema: Copilul despre sine / Activitati 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii Pag 13) S18
(Holiday activities) 3.2 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea Fise de Evaluare
3.3 unei sarcini simple (de ex. bifeaz, lucru frontala
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Vocabular: Summer activities 4.1
- exerciii de repetare dup model;
Ilustratii
Writing an e-mail / a post card 4.2 - exerciii de corectare a pronuniei i CD
Gramatica:Present Continuous (aff, neg, intonaiei;
inter) - alctuire de enunuri cu elementele de
vocabular i structuri noi;
Functii comunicative: S vorbeasc despre - joc-concurs pentru alctuirea de
activitati specifice verii propoziii coerente coninnd mai multe
S scrie un scurt e-mail sau vedere unui cuvinte noi;
prieten - dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h
competentelor acumulate individuala scrisa S19
Final Revision Manual Observare 1h
(pag 64) sistematica
Fise de S19
lucru Evaluare
Ilustratii frontala
CD
SEMESTRUL II

Unitatea de nvare: 9. The FlyingBook


Numr de ore alocate: 3

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson 1 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 14) sistematica
Tema: Farm animals 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii Fise de S1
3.2 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea lucru Evaluare
unei sarcini simple (de ex. bifeaz,
Vocabular: farm animals 3.3
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
CD
- exerciii de repetare dup model;
Gramatica:There is / There are - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
Functii comunicative: A - alctuire de enunuri cu elementele de
vorbidespreanimalele de la ferm; vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai multe
cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 2 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 16) sistematica
Tema: Farm animals 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii Fise de S1
3.2 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea lucru Evaluare
unei sarcini simple (de ex. bifeaz,
Vocabular: animals 3.3
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
CD
- exerciii de repetare dup model;
Gramatica: The plural of nouns (regular / - exerciii de corectare a pronuniei i
irregular) intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
Functii comunicative: Intuireanumrului, vocabular i structuri noi;
a genului observareamrcilorspecifice - joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai multe
cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 3 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 18) sistematica
Tema: ri i atracii turistice (Romania, 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii Fise de S2
Bran Castle); 3.2 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea lucru Evaluare
3.3 unei sarcini simple (de ex. bifeaz, Ilustratii frontala
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Vocabular: Bran Castle 4.1
- exerciii de repetare dup model;
CD
4.2 - exerciii de corectare a pronuniei i
Gramatica:Present Continuous (aff, neg, intonaiei;
inter) - alctuire de enunuri cu elementele de
Adjectives: cold, dark vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de
Functii comunicative: S vorbeasc despre propoziii coerente coninnd mai multe
puncte turistice cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Unitatea de nvare: 10. The Mystery Agency
Numr de ore alocate: 3

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson 1 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 22) sistematica
Tema: Copilul si mediul inconjurator (jobs) 1.3 - exerciii de confirmare a nelegerii Fise de S2
2.1 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea lucru Evaluare
unei sarcini simple (de ex. bifeaz,
Vocabular: Jobs 2.2
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
3.2 CD
- exerciii de repetare dup model;
Gramatica: Prepoziii de loc (next to, in 3.3 - exerciii de corectare a pronuniei i
front of, behind, at, to); intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
vocabular i structuri noi;
Functii comunicative: A vorbi despre - joc-concurs pentru alctuirea de
meserii propoziii coerente coninnd mai multe
A indica o locaie; cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 2 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 24) sistematica
Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3 - exerciii de confirmare a nelegerii Fise de S3
2.1 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea lucru Evaluare
unei sarcini simple (de ex. bifeaz,
Vocabular: Days of the week 2.2
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
3.2 CD
- exerciii de repetare dup model;
Gramatica: Present Simple 3.3 - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
Functii comunicative: A decrie activitile - alctuire de enunuri cu elementele de
de rutin; vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai multe
cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 3 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 26 sistematica
Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3 - exerciii de confirmare a nelegerii Pag 28) S3
(Expressing time) 2.1 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea Fise de Evaluare
2.2 unei sarcini simple (de ex. bifeaz, lucru frontala
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Vocabular: Daily activities. The time 3.2
- exerciii de repetare dup model;
Ilustratii
3.3 - exerciii de corectare a pronuniei i CD
Gramatica: Present Simple intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
Expressing the time vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai multe
Functii comunicative: A decrie activitile cuvinte noi;
de rutin; - dialoguri, conversaii;
Oferirea de informaii (referitoare la - joc de rol;
exprimareaorei) - activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Celebrating the 8th of March 1.1 - exercitii de pronuntare corecta Manual Observare 1h
1.3 - ex de redactare de scurte enunturi sistematica
Song : I love mommy 4.1 (felicitarea) Felicitari S4
Detalieri tematice: CD
S pronune corect cuvintele noi:March,
flowers, mommy, card, holiday;
Crearea de colaje cu tema Happy
Birthday, Mommy;
S interpreteze linia melodic a melodiei;
Acte de vorbire:
- felicitarea
Unitatea de nvare: 11. At the Carnival
Numr de ore alocate: 3+1

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson 1 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 30) sistematica
Tema: Copilul si mediul inconjurator 2.1 - exerciii de confirmare a nelegerii Fise de S4
(Seasons) 2.2 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea lucru Evaluare
3.2 unei sarcini simple (de ex. bifeaz, Ilustratii frontala
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Vocabular: The seasons 3.3
- exerciii de repetare dup model;
CD
- exerciii de corectare a pronuniei i
Gramatica: I like / I love / I dont like intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
vocabular i structuri noi;
Functii comunicative: A exprima ceea ce iti - joc-concurs pentru alctuirea de
place si a ceea ce nu iti place propoziii coerente coninnd mai multe
cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 2 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 32) sistematica
Tema: Copilul si mediul inconjurator 2.1 - exerciii de confirmare a nelegerii Fise de S5
(Seasons) 2.2 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea lucru Evaluare
3.2 unei sarcini simple (de ex. bifeaz, Ilustratii frontala
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Vocabular: The weather 3.3
- exerciii de repetare dup model;
CD
- exerciii de corectare a pronuniei i
Months of the year intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
Functii comunicative: exprimarea timpului vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai multe
cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 3 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 34) sistematica
Tema: Copilul si mediul inconjurator 2.1 - exerciii de confirmare a nelegerii Fise de S5
(Seasons) 2.2 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea lucru Evaluare
3.2 unei sarcini simple (de ex. bifeaz, Ilustratii frontala
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Gramatica:I like/ I love/ I dont like + ING 3.3
- exerciii de repetare dup model;
CD
verb - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
Functii comunicative: A exprima ceea ce iti - alctuire de enunuri cu elementele de
place si a ceea ce nu iti place vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai multe
cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h
notiunilorinvatate individuale sistematica
si pe grupe S6
(pag 12-13 Evaluare
Pag 20) frontala
Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h
competentelor acumulate individuala scrisa S6
Project: April Fools Day 1.1 - ex de completare Manual Observare 1h
Detalieri tematice: 1.3 - ex de redactare de felicitari (pag 62) sistematica
Ziua Pclelii; -ex de intelegere a unui text
S creeze modaliti de a pcli pe cineva; 4.2 Fise de S7
Funcii comunicative: lucru
A pcli un/o coleg(); Ilustratii
CD
Elemente de construcie a comunicrii:
Present Simple

Unitatea de nvare: 12. WizbookPaints in Paris


Numr de ore alocate: 3

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson 1 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 38) sistematica
Tema: Copilul si mediul inconjurator 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii Fise de S7
(Hobbys) 3.2 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea lucru Evaluare
3.3 unei sarcini simple (de ex. bifeaz, Ilustratii frontala
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Vocabular: Free time activities - exerciii de repetare dup model;
CD
- exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
Functii comunicative: A vorbi despre - alctuire de enunuri cu elementele de
activiti din timpul liber vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai multe
cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 2 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 40) sistematica
Tema: Copilul si mediul inconjurator 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii Fise de S8
(Hobbys) 3.2 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea lucru Evaluare
3.3 unei sarcini simple (de ex. bifeaz, Ilustratii frontala
Gramatica: This / That, These / Those ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.); CD
- exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i
Present Simple + everyday/ year;
intonaiei;
PresentContinuous + now/ today; - alctuire de enunuri cu elementele de
vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de
Functii comunicative: A vorbi despre propoziii coerente coninnd mai multe
activiti din timpul liber cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 3 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 42 sistematica
Tema: Copilul si mediul inconjurator 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii Pag 44) S8
(Hobbys) 3.2 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea Fise de Evaluare
3.3 unei sarcini simple (de ex. bifeaz, lucru frontala
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Vocabular: Writing a letter - exerciii de repetare dup model;
Ilustratii
- exerciii de corectare a pronuniei i CD
Gramatica: Pronumele personal intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
vocabular i structuri noi;
Functii comunicative: A vorbi despre - joc-concurs pentru alctuirea de
activiti din timpul liber propoziii coerente coninnd mai multe
cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Project 1.1 - ex de completare de enunturi lacunare Manual Observare 1h
Happy Ester! 1.3 - ex de identificare (pag 63) sistematica
Detalieri tematice: - ex de alcatuire de scurte enunturi Fise de S9
-Crearea de colaje cu tema Dear Easter - dialoguri, scurte conversatii lucru Evaluare
Bunny; Ilustratii frontala
CD
-S asculte i s pronune corect cuvintele noi:
Easter Bunny, eggs, basket, Jesus Christ, cross,
lamb;

-S interpreteze linia melodic a cntecelului;

-S prezinte ce vor Pate:For Easter I want

Acte de vorbire: Exprimarea a ceea ce ii place i


a ceea ce nu i place
Sptmna altfel: 2h
S tii mai multe, s fii mai bun S10

Unitatea de nvare: 13. At theDoctors


Numr de ore alocate: 4

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson 1 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 46) sistematica
Tema: Copilul despre sine (Doctors / 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii Fise de S11
Illnesses) 3.2 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea lucru Evaluare
3.3 unei sarcini simple (de ex. bifeaz, Ilustratii frontala
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Vocabular: Illnesses (headache, toothache, - exerciii de repetare dup model;
CD
stomach ache, cold) - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
Gramatica: have got/ has got - alctuire de enunuri cu elementele de
vocabular i structuri noi;
Functii comunicative: Exprimarea posesiei - joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai multe
cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 2 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 2h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 48) sistematica
Tema: Copilul despre sine (Body) 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii Fise de S11
3.2 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea lucru Evaluare S12
unei sarcini simple (de ex. bifeaz,
Vocabular: Parts of the body 3.3
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Ilustratii frontala
CD
- exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i
Functii comunicative: A prezenta prile intonaiei;
corpului - alctuire de enunuri cu elementele de
vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai multe
cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 3 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 50) sistematica
Tema: Copilul si mediul inconjurator (Wild 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii Fise de S12
animals) 3.2 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea lucru Evaluare
3.3 unei sarcini simple (de ex. bifeaz, Ilustratii frontala
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Vocabular: Wild animals - exerciii de repetare dup model;
CD
- exerciii de corectare a pronuniei i
Gramatica : Adjectivele: long/ short, big/ intonaiei;
small, thin/ fat, tall/ short - alctuire de enunuri cu elementele de
vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de
Functii comunicative: A prezenta prile propoziii coerente coninnd mai multe
corpului cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h
notiunilorinvatate individuale sistematica
si pe grupe S13
(pag 45 Evaluare
Pag 52) frontala
Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h
competentelor acumulate individuala scrisa S13

Unitatea de nvare: 14. We are allfriends


Numr de ore alocate: 2

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson 1 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 54 sistematica
Tema: Copilul despre sine (Party) 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii Pag 56) S14
2.3 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea Fise de Evaluare
unei sarcini simple (de ex. bifeaz,
Vocabular: Party / Location 3.2
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
lucru frontala
3.3 Ilustratii
- exerciii de repetare dup model;
Gramatica: Writing a party invitation - exerciii de corectare a pronuniei i CD
intonaiei;
How much? - alctuire de enunuri cu elementele de
vocabular i structuri noi;
Functii comunicative: Descriereasimpl - joc-concurs pentru alctuirea de
A localiza obiecte i cldiri propoziii coerente coninnd mai multe
cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 2 1.1 - exerciii de corelare; Manual Observare 1h
1.3 - rspunsuri la ntrebri de control; (pag 58 sistematica
Tema: Copilul despre sine 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii Pag 60) S14
2.3 globale a unui text audiat, prin ndeplinirea Fise de Evaluare
unei sarcini simple (de ex. bifeaz,
Vocabular: Building and locations 3.2
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
lucru frontala
3.3 Ilustratii
- exerciii de repetare dup model;
Gramatica: Possesive adjective - exerciii de corectare a pronuniei i CD
intonaiei;
Whose / Nouns - alctuire de enunuri cu elementele de
vocabular i structuri noi;
Functii comunicative: Descriereasimpl - joc-concurs pentru alctuirea de
A localiza obiecte i cldiri propoziii coerente coninnd mai multe
cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Revision 4h
S15-
16