Sunteți pe pagina 1din 6

Avizat:

Disciplina: Lb. Engleza


Clasa pregatitoare
Manual: Super Minds Starter/Cambridge
Nr. ore/sapt: 1
PLANIFICARE CALENDARISTIC
2016-2017

Nr. Unitati de Continuturi C.S. Nr. ore Sapt . Obs.


Crt. invatare
1.Hello! Whats your name? 1.1 oferirea unei reacii adecvate la
HELLO My name is.. salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
1. Song: Whats your name? simpl rostit clar i foarte rar, care este
2.Colours What colour is this? nsoit de gesturi de ctre interlocutor 3 S1-S3
Its.. 2.1 reproducerea unor informaii 13.09
Song: Colour song
simple/cntece/poezii scurte i simple cu 20.09
3.Story:The water hole/role
play sprijinul profesorului 27.09
Vocabulary: Sorry! Thank 2.3 participarea la jocuri de comunicare n
you! care reproduce sau creeaz rime/mesaje
scurte

1.School objects: pencil, 1.1 oferirea unei reacii adecvate la


MY rubber, book, desk, chair, bag salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
2. CLASSROOM Song: In the classroom simpl rostit clar i foarte rar, care este 3 S4-S6
2. Actions at school: nsoit de gesturi de ctre interlocutor 4.10
stand up, sit down, open the
2.1 reproducerea unor informaii 11.10
book, close the book, pick up simple/cntece/poezii scurte i simple cu 18.10
the pencil sprijinul profesorului
3.Story and value: the Pencil 1.2 recunoaterea denumirii unor obiecte din
Lending universul imediat, n mesaje articulate clar i
Vocabulary: Where is my rar
pencil? Here you are! Thank
2.2 oferirea unor informaii elementare,
you very much
Games: Bring me the red punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
pencil! / Match & colour despre universul imediat, cu sprijin din
activities partea interlocutorului

1.Family members: mum, dad, 3.1 maniestarea curiozitii pentru decodarea


sister, brother, grandpa, unor mesaje scrise simple i scurte din S8 Its Halloween
3. MY FAMILY grandma universul imediat Vacanta time!
Song:Were the royal family 4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul 3 S7-S10 Happy
2.This is my. clasei n care elaboreaz cu sprijin scurte 25.10 Halloween!
3. Story and value: The
mesaje scrise 8.11
sandwiches(Sharing)
4. Games: Draw your 15.11
family/Make a finger family?
Colouring activities
1.Parts of the face: eyes, 1.1 oferirea unei reacii adecvate la Thanksgiving
MY FACE nose, face, teeth, mouth salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
4. Song: Hey, little clown simpl rostit clar i foarte rar, care este 3 S11-S13
2. Emotions: angry,happy,sad, nsoit de gesturi de ctre interlocutor 22.11
scared 1.2 recunoaterea denumirii unor obiecte din 29.11
Are you happy?
universul imediat, n mesaje articulate clar i 06.12
Yes, I am/No, Im not
Drawing&colouring activities rar
3. Story and value:The 2.2 oferirea unor informaii elementare,
monster( Dont play tricks) punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
1.Vocabulary: 1.1 oferirea unei reacii adecvate la
ITS WINTER Merry Christmas,Christmas salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
5. TIME! Tree,Santa Claus, simpl rostit clar i foarte rar, care este 2 S14-S15
MERRY Reindeer,Present, winter, nsoit de gesturi de ctre interlocutor 13.12
snow, snowman.
CHRISTMAS! 2.1 reproducerea unor informaii 20.12
Match&colour activities
simple/cntece/poezii scurte i simple cu
Create postcards
2. Carols sprijinul profesorului
4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul
clasei n care elaboreaz cu sprijin scurte
mesaje scrise
1.1

1.Vocabulary 1.2 oferirea unei reacii adecvate la


6. TOYS Doll, robot, toy car, teddy bear, salut i la o ntrebare/instruciune scurt i 3 S16-S18
ball, kite, plane; simpl rostit clar i foarte rar, care este 10.01
What s this? nsoit de gesturi de ctre interlocutor 17.01
A.. 2.1 reproducerea unor informaii 24.01
Song: Ive got a ball
simple/cntece/poezii scurte i simple cu
2.Story and value: The ball
(working together) sprijinul profesorului
3.Games 2.2 oferirea unor informaii elementare,
Match&colour activities punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
7. Stories Cinderella, Little Red Riding 2.1 reproducerea unor informaii 1 S19
Hood, Snow White simple/cntece/poezii scurte i simple cu 31.01
sprijinul profesorului
1.2 manifestarea curiozitii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple i
scurte din universul imediat
4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul
clasei n care elaboreaz cu sprijin scurte
mesaje scrise
1.Vocabulary: 1.1 oferirea unei reacii adecvate la
8. Bath, cupboard, bed, sofa, salut i la o ntrebare/instruciune scurt i S20-S22
MY HOUSE table, armchair simpl rostit clar i foarte rar, care este 3 14.02
Song: Tidy up nsoit de gesturi de ctre interlocutor 21.02
2. Prepositions: in,on,under 2.2 reproducerea unor informaii 28.02
The doll is in the bath etc
simple/cntece/poezii scurte i simple cu
3. Story and value: the Cap
( Listening to people) sprijinul profesorului
2.2 oferirea unor informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
1.Farm animals 1.1 oferirea unei reacii adecvate la
Dog, cat, pig, horse, cow, salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
ON THE FARM rabbit, sheep simpl rostit clar i foarte rar, care este 3 S23-S25
9. What is it? nsoit de gesturi de ctre interlocutor 07.03
It is a 2.1 reproducerea unor informaii 14.03
I like cats/dogs
simple/cntece/poezii scurte i simple cu 21.03
Song: The animal boogie
2. Numbers: one(cat), two sprijinul profesorului
(dogs), three( cows) 2.2 oferirea unor informaii elementare,
How many dogs? punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
3. Story and value: I like your despre universul imediat, cu sprijin din
colours (paying compliments) partea interlocutorului
My favourite colour is blue
1.Food 3.1 manifestarea curiozitii pentru
Carrots, sausages, apples, decodarea unor mesaje scrise simple i S26-S27
10. IM HUNGRY cakes, ice cream, chips scurte din universul imediat 2 28.03
Song: I dont like chips 4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul 04.04
I like/ I dont like clasei n care elaboreaz cu sprijin scurte me
Match&colour activities
2.1 reproducerea unor informaii
2.Story and value: Cakes and
ice cream ( dont be greedy) simple/cntece/poezii scurte i simple cu
sprijinul profesorului
11. ITS EASTER Vocabulary 1.1 oferirea unei reacii adecvate la 1 S28
TIME! Egg, Easter, lamb, Easter egg, salut i la o ntrebare/instruciune scurt i 11.04
Easter rabbit simpl rostit clar i foarte rar, care este
nsoit de gesturi de ctre interlocutor
2.1 reproducerea unor informaii
simple/cntece/poezii scurte i simple cu
sprijinul profesorului
ALL ABOARD 1.Means of transport: 1.1 oferirea unei reacii adecvate la
12. Boat, train, car, scooter, bus, salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
bike simpl rostit clar i foarte rar, care este 3 S29-S31
Song:Were having fun! nsoit de gesturi de ctre interlocutor 02.05
2. Daily activities: 2.1 reproducerea unor informaii 09.05
What are you doing?
simple/cntece/poezii scurte i simple cu 16.05
Im flying a kite/ Im
swimming/Im washing my sprijinul profesorului
hands 4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul
3. Oh what fun! (saying thank clasei n care elaboreaz cu sprijin scurte
you) mesaje scrise
2 oferirea unor informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
PARTY 1.Party clothes: 3.1 maniestarea curiozitii pentru decodarea
13. CLOTHES Hat, belt, shirt, badge, shoes unor mesaje scrise simple i scurte din S32-S34
Song: What a wonderful party! universul imediat 2 23.05 5-9 iunie
Party food 4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul 30.05 Sapt altfel
Draw your favourite food clasei n care elaboreaz cu sprijin scurte 06.06
Choose food for a class party
mesaje scrise
2. Story and value: Nice work!
( tidying up)
14. EVALUATION Vocabulary 1.1 oferirea unei reacii adecvate la
Name, toys, food, clothes, salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
numbers, colours, animals simpl rostit clar i foarte rar, care este
Structures nsoit de gesturi de ctre interlocutor
What is your name? 2.2 oferirea unor informaii elementare, 1 S35
My name is
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst), 13.06
How old are you?
I am.. despre universul imediat, cu sprijin din
Whats your favourite colour? partea interlocutorului