Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

1
la Metodologia stabilirii
tarifelor pentru prestarea
serviciilor
medico-sanitare

Denumirea investigaiei

Calculul cheltuielilor aferente remunerrii personalului medical (anual)


(lei)
Contribuii de Primele de asigurare Total
Nr. Denumirea Remunerarea
asigurri sociale obligatorie de
d/o specialistului muncii
de stat obligatorii asisten medical
1 2 3 4 5 6*
1.
2.

Contribuii de Primele de
Nr. Denumirea Ajutor asigurri asigurare Total
Premiu*
d/o specialistului material* sociale de stat obligatorie de
obligatorii asisten medical
1 2 3 4 5 6 7*
1.
2.

Nr.
Denumirea specialistului Formarea profesional**
d/o
1 2 3*
1.
2.

Nr. Denumirea
Total col.6*+col.7*+col.3* Bat Cmin invest
d/o specialistului
1 2 3 4 5=3/4
1.
2.

* Ajutor material i premiu n mrime de un salariu de funcie.


** Pentru formarea profesional, se calculeaz media pentru 5 ani.

S-ar putea să vă placă și