Sunteți pe pagina 1din 6

Sinteza lucrarii elaborate in cadrul proiectului

de cercetare ID_381/2007

Titlul proiectului: CONTROLUL OPTIMAL SI STABILIZAREA MODELELOR


CONTINUE ALE DINAMICII POPULATIEI
Director de proiect: Prof.dr. Sebastian ANITA
An de raportare: 2008

In anul 2008 echipa s-a concentrat pe realizarea obiectivelor propuse, si anume: studii de
documentare asupra subiectelor vizate, discutia problemelor in cadrul seminariilor
stiintifice organizate, vizite de documentare si colaborare in strainatate, continuarea
studiilor incepute in etapa anterioara si elaborarea si publicarea unor lucrari pe baza
rezultatelor obtinute.
Obiectivele vizate in aceasta etapa a proiectului au fost concretizate prin tratarea unei
probleme de control optimal asociata unui sistem de tip Lotka-Volterra, prin continuarea
studierii stabilizabilitatii pentru un sistem de tip prada-rapitor cu rate vitale periodice si a
unor sisteme generale de tip prada-rapitor si epidemiologice si prin publicarea rezultatelor
in lucrari stiintifice.
S-au abordat subiecte de o deosebita importanta practica, cu aplicatii in biologie,
demografie, economie si epidemiologie.
Rezultatele obtinute se refera la obtinerea de conditii necesare de optimalitate in cazul
unei probleme de control optimal pentru un sistem de tip prada-rapitor cu functionala
generala de raspuns si de conditii necesare si conditii suficiente pentru stabilizarea unor
sisteme de tip reactie-difuzie care descriu dinamicile unor populatii structurate. In cazul
stabilizabilitatii sunt considerate comenzi care actioneaza pe un subdomeniu al domeniului
initial, fapt de o importanta majora in implementarea strategiilor de control in cazuri
practice.
A fost publicata o lucrare inceputa in 2007 si terminata in acest an si dedicata problemei
comportarii asimptotice a dinamicii populatiei depinzand de varsta, cu termen logistic si
rate vitale periodice:
L.I. Anita, S. Anita, V. Arnautu, ,,Large time behaviour for an age-dependent
population model with logistic term and periodic vital rates, Applied Mathematics
and Computation, doi:10.1016/j.amc.2008.09.016 (revista ISI).
Rezultatele continute aici sunt strans legate de studiul problemei recoltarii optimale pentru
modelele cu termen logistic si rate periodice.
A fost de asemenea incheiat studiul comportarii asimptotice a solutiei ecuatiei neliniare a
dinamicii populatiei cu difuzie, iar rezultatele au fost publicate in lucrarea:
C.O. Tarniceriu, ,,Asymptotic behavior for a nonlinear age-structured population
model with diffusion, Analele Stiintifice ale Universitatii ,,Al.I. Cuza Iasi, fasc. 2
(2008), 417-428.
In aceasta lucrare este studiata comportarea asimptotica a solutiei unei probleme neliniare
care modeleaza dinamica unei populatii cu dependenta de varsta si difuzie spatiala.
Modelul mai include un termen logistic care depinde de densitatea totala a populatiei,
termen care reprezinta o rata suplimentara a mortalittii cauzata de suprapopulare.
In modelul tratat in aceasta lucrare, ratele vitale sunt considerate a depinde de varst, iar
procesul nasterilor este descris de o ecuatie integrala cunoscuta in literatura de specialitate
sub numele de renewal law. Sunt prescrise condiii la limita de tip Neumann omogene,
care corespund cazurilor de populatii izolate.

In aceasta etapa a proiectului s-a continuat studiul stabilizabilitatii (inceput in 2007) pentru
un sistem de tip prada-rapitor cu rate vitale periodice, in urma caruia a rezultat articolul
S. Anita, C.O. Tarniceriu, ,,Stabilization for a periodic predator-prey system,
publicat in revista ISI - Abstract and Applied Analysis, vol. 2007, Article ID 86183, 17
pages, 2007, doi:10.1155/2007/86183.
In acest articol se trateaza un sistem de tip reactie-difuzie care modeleaza dinamica unor
populatii de tip prada-rapitor intr-un mediu periodic. Modelul abordat descrie evolutia a
dou populatii care interactioneaza si difuzeaza intr-un domeniu marginit si izolat. Ratele
vitale ale respectivelor populatii sunt considerate a fi functii periodice de timp (perioada
este de obicei de un an), si sunt prezentate intr-o forma generala; pentru cazuri particulare
ale functiilor considerate se obtin modele binecunoscute in literatura de specialitate.
Problema investigata este cea a stabilizarii la zero a uneia dintre componentele solutiei cu
pastrarea nenegativitatii celor doua componente ale solutiei, prin controale care actioneaza
intr-un subdomeniu al habitatului. Populatia care urmeaza a fi stabilizata spre zero este cea
a rapitorilor, fapt ce are sens atunci cand populatia de rapitori nu este o populatie indigena
a regiunii considerate.
In lucrare sunt investigate dou strategii de control: o strategie directa, printr-un control
care actioneaza asupra populatiei de rapitori, si una indirecta, prin actionarea cu un
control asupra populatiei prada. Ambele strategii sunt implementate intr-un subdomeniu al
domeniului in care evolueaza cele dou specii.
In primul caz se gaseste atat conditia necesara cat si conditia suficienta pentru stabilizarea
spre zero a populatiei de rapitori, iar in cel de-al doilea caz se obtine doar conditia
suficienta pentru realizarea stabilizarii.
In ambele cazuri controlul stabilizant este redat in form feedback, fapt foarte important
pentru situatiile practice. Pentru fiecare caz in parte, se demonstreaza ca problema
stabilizarii la zero a solutiei cu restrictiile de stare specificate este legata de marimea
principalelor autovalori corespunzatoare unor operatori convenabil alesi corespunzand
multimilor complementare suportului controlului.
Totodata se demonstreaza in cazul in care controlul actioneaza asupra populatiei de
rapitori, ca daca populatia de rapitori este stabilizata spre zero, atunci populatia prada
tinde spre o solutie periodica in timp.
Ultimul capitol al lucrarii este dedicat optimizarii pozitiei suportului controlului si formei
suportului controlului, asa incat principala autovaloare a problemei de valori proprii
considerate sa fie maximizata.

In lucrarea
N.C. Apreutesei, ,,An optimal control problem for prey-predator system with general
functional response, trimisa la Applied Mathematics Letters (revista ISI)
a fost studiata o problema de control optimal pentru un sistem de tip prada-rapitor cu
functionala generala de raspuns. Controlul este aici rata de amestec a populatiilor iar
functionala de cost este de tip Mayer. Numarul punctelor de ,,switch ale controlului
optimal se obtine in functie de semnul unei anumite constante specifice.

In lucrarea
N. Apreutesei, A. Ducrot, V. Volpert, ,,Competition of species with intra-specific
competition, va apare in Math. Modelling Nat. Phenomena, 3 (2008), no. 5
(acceptata) au fost pasi importanti in investigarea dinamicii populatiilor descrise de ecuatii
integro-diferentiale, unde termenul integral corespunde consumului nelocal al resurselor
de catre indivizii aceleiasi specii. S-a studiat in ce mod competitia intra-specifica
influenteaza competitia dintre specii. S-a demonstrat existenta undelor calatoare pentru
cazul in care suportul nucleului integralei satisface anumite conditii naturale.
Lucrarea contine rezultate importante in investigarea sistemelor de populatii care
interactioneaza. Metodele prezentate sunt utile atat pentru sistemele de tip prada-rapitor
cat si pentru modelul lui V. Capasso.

In lucrarea
S. Anita, V. Capasso, ,,Stabilization for a reaction-diffusion system modelling a class
of spatially structured epidemic systems. The periodic case, aparuta in Advances in
Dynamics and Control: Theory, Methods and Applications (Eds. S. Sivasundaram, J.
Vasundhara Devi, F.E. Udwadia, I. Lasiecka), A volume in honour of A.V.
Balakrishnan, Cambridge Scientific Publishers, 2008, ISBN 978-1-904868-69-9
s-a tratat o problema de nula stabilizabilitate cu restrictii de stare pentru modelul
epidemiologic cu rate periodice al lui V. Capasso. Importanta acestui rezultat este
subliniata de faptul ca este gasit un control stabilizant in forma feedback. Este evident ca
ratele care apar in modelul investigat sunt periodice (perioada este de 1 an).
Se demonstreaza ca este posibila diminuarea exponentiala a epidemiei prin reducerea
concentratiei poluantului intr-o submultime nevida si suficient de mare a mediului poluat.
Modelul este folosit in descrierea unor boli infectioase ca febra tifoida, malaria, holera,
etc, boli care se transmit prin poluarea mediului inconjurator de catre populatia infectata.
Deasemenea, un sistem de tipul celui studiat poate fi adoptat ca un bun model ce descrie
propagarea unor boli in productiile agricole sau in paduri.
Procesul este modelat prin doua functii de stare, una reprezentand populatia infectata, si
cea de-a doua concentratia poluantului intr-o anumita pozitie a domeniului considerat.
Cele doua variabile de stare satisfac un sistem de tip reactie difuzie care include si un
termen integral care descrie transmiterea poluarii produse intr-o anumita pozitie a
habitatului de catre populatia infectata in alta pozitie a aceluiasi habitat. Cum in cazurile
reale strategia de eradicare a unei infectii presupune cunoasterea precisa a domeniului
infectat, lucru care este de cele mai multe ori greu de stabilit, cat si gasirea de metode cat
mai rapide pentru implementarea unor programe sanitare eficiente, problema tratata de
autori este de o importanta reala deoarece presupune aplicarea strategiilor de eradicare a
poluarii intr-o subregiune a regiunii poluate.
Prin urmare se abordeaza problema stabilizarii exponentiale spre zero a infectiei in
intregul habitat printr-un control care actioneaza intr-o subregiune, si totodata urmarindu-
se pastrarea nenegativitatii celor doua variabile de stare, conditie naturala datorata
semnificatiei biologice pe care o au. Se demonstreaza ca problema studiata este strans
legata de marimea principalei autovalori a unei probleme de valori proprii asociate
sistemului considerat (si construita intr-un mod pe care il indicam in lucrare). Cum
comportarea asimptotica a solutiei sistemului este dictata de aceasta principala
autovaloare, trebuie subliniata importanta obtinerii unor rezultate care sa realizeze
maximizarea autovalorii principale prin gasirea pozitiei si geometriei optimale a suportului
controlului. Acest aspect va fi tratat in urmatoarele etape de catre autori.

Se afla intr-un stadiu avansat studiul care se va concretiza in redactarea lucrarii:


S. Anita, V. Capasso, ,,A stabilization strategy for a reaction-diffusion system
modelling a class of spatially structured epidemic systems (think globally, act
locally).
In lucrarea mentionata este investigata o problema de control asociata modelului lui V.
Capasso care descrie propagarea unei epidemii cu transmisie indirecta si se urmareste
obtinerea de conditii necesare si conditii suficiente pentru obtinerea nulei stabilizabilitati
interne cu restrictii de stare. In acest material se vor include si rezultate privind diverse
strategii de stabilizare prrecum si un studiu al geometriei optimale a suportului controlului
stabilizant. Lucrarea va fi definitivata si publicata in urmatoarea etapa a derularii
grantului.

Rezultatele obtinute au fost prezentate de catre membrii echipei in cadrul unor prestigioase
manifestari stiintifice:
- ``9-eme Colloque Franco-Roumain de Mathematique Appliquees'', Brasov, Roumanie,
28 aout-2 septembre, 2008;
- ``International Exploratory Workshop Differential Equations and Applications in Life
Sciences'', Iasi, Romania 4-7 Septembrie, 2008;
- ``Directii actuale si de perspectiva in cercetarea matematica'', Diaspora in Cercetarea
Stiintifica Romaneasca, Bucuresti, Romania 17-19 Septembrie, 2008;
precum si in cadrul unor conferinte invitate la Universitatea Lyon 1, Universitatea de
Stiinte din Milano si la Universitatea Tehnica din Viena.
Tot in aceast etapa a proiectului a fost finalizata teza de doctorat de catre Carmen Oana
Tarniceriu, teza care a fost sustinut pe 3 iulie 2008, si in urma sustinerii candidata a
obtinut titlul de Doctor n Matematica. Teza are la baza rezultatele autoarei obtinute in
cadrul prezentului grant.

Mentionam ca toate subiectele aflate in atentia noastra sunt de actualitate, realizarea lor
bazandu-se pe o atenta investigare a ultimelor aparitii stiintifice din literatura de
specialitate; rezultatele ce urmeaza a fi obtinute au o deosebita relevanta din punct de
vedere practic.

Director de proiect:
Prof. dr. Sebastian Anita