Sunteți pe pagina 1din 2

2r/0$ ! 17 9 ; 4$ FAX :J7l?

222327 Q KilUII{HaY ra3 @ 0002/000s

l,ista
Consumatorilor cnsnici pi non-casnici la crrc va fi cfectrrattr sistarea livrlrii Eazclor
ncturale in pcrioada 25-28.09.2017 in lcgfrturd cu efectuares lucrdrilor planificate
s.Bubuicci.
or.Chiqindu:
(lonsumatori non-casnici
str, Uzinelor, l4fr
str, Uzinelor. ??.5

str. lJzinelor ll)E

str. Uzinclot'201/12

str. [-]zinclor ?()5/l "Disms'colr ?"

str. tJzinclor 204/l "Valera ljrunzg"


str. Llzinclor lTla 'l'rgns" ACER"

str. Uziuelor 205 "Pan sim lcmn"


$tr. Uzinelor'. 20.5 ''$tJM-39"

str, Llzinclor 205/2 "'l"ehrno-ltal Bloc"


str. LJzinclor 20-5/l "lJisrnccrrn 7"

str, Uzinclor I 88 l)rrnaj


str. Ljzinlor lllll Bqswol

str. Uzinelor 198 Vitopanc


ljr.inelor' [98 Andriura Mihail
Ljzirtclor | 98 Zercorriu
Uzinelor 204/ I "Rorn-Prirn"
Uzirrelor 142/ | "Polistar"
lJzinclor 210/l Europ+sn l)rinks
I,Jz.inclor 210/?

lndustrialE 6lll
Indusrirl{ 6l/l
Irtdustriarlt 73 " Lusmccom "
lndustirinlir 73 VAMA
Industriai { 75''Con"'am "
21/0S ? L7 B;44 FAI :J7IZ?22327 0 K]II|II{E lf raE @000t/000t

I,unca Bicului 26/l "Comalocs"


Lunca Rtcului ?8/l SRL Agnt-t)
ljzinelor 186 S'I'ATISTIC:A
Lunca Btcului 4 l/ l Autoprinr

Consumatori crsnici
str.LJzinilonPaftr:li2l 134; 136; l40tl42: l44r 146; t48; 150: l-52; t54; t54Ar 156; l5s(t-6)l
160(2-5); l6?(l'a); l(i2l3; 164(l-4); lri(r(t-.5): ld8(t-l{r); t70l lZ0ts{l-(r): j70S; tTZ;tj4; t76: l78: lg0:
I8?;lg2A; l84t ?04/1.

stt.Uzinilor:lmpura:2]3(l-4); ?l3ll:2l3Cr 21517:?t7 2t7t2;Ztt)i?:??I:225t2?7t?27/?:22()t


233; 233,4.; 235: ?37i2j7Al ?.'t9; 241; 24U4:Z4tAr ?43.