Sunteți pe pagina 1din 4

Enel Distributie

Dobrogea

MEMORIU TEHNIC DE MEDIU


conform ord. 135/2010,anexa 5

1 . DATE GENERALE
1. Denumirea lucrrii : IMBUNATATIRE TENSIUNE IN LOCALITATEA TOPALU, JUD.CONSTANTA
2. Beneficiar - ENEL DISTRIBUTIE DOBORGEA-ZR CONSTANTA
3. Proiectant de specialitate : ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA-BIROU PROIECTARE CONSTRUCTII
MT+JT.
4. Date ce stau la baza intocmirii documentaiei :
comanda de proiectare ;
tema de proiectare ; situatie
existenta in teren ; plan de
situatie.

1.5. Amplasamentul ijudeul Constanta, localitatea Topalu

2. DATE SPECIFICE PROIECTULUI


2.1 Descrierea generala a amplasamentului
Amplasamentul instalaiilor electrice proiectate are urmatoarele caracteristici :
- Conform STAS 6054-77, adancimea maxima de inghet in zona este de 0,80 m de la cota terenului
natural.
- Din punct de vedere al condiiilor meteorologice, conf. NTE 04/004/00, in zona meteorologica C,
caracterizata prin urmatoarele:
temperatura maxima = + 40 grade C;
temperatura minima = - 30 grade C;
temperatura medie = + 15 grade C;
presiunea dinamica de baza la vant maxim fara chiciura = 55 daN/mp;
presiunea dinamica de baza la vant simultan cu chiciura = 17 daN/mp;
grosimea stratului de chiciura = 22 mm.
- Din punct de vedere al gradului de poluare, conf. NTE 001/03/00, in zona de poluare II.
- Din punct de vedere al indicelui cronokeraunic, conf. NTE 001/03/00, in zona C, caracterizata printr-un
numr de 87 ore de furtuna cu descrcri electrice frecvente in decursul unui an.
- Din punct de vedere seismic, conform normativului P 100-92, in zona seismica D, avand coeficientul Ks
= 0,16 si perioada de colt Tc = 1,5 sec.

2.2 Descrierea investiiei


Se vor executa urmatoarele lucrri :
- PTA 20/0.4 KV 160 Kva
-LES 20 KV L=0,600 km
- LEA 20 KV 1 = 0,050 km -reamenajare
LEA jt existenta 1=3,22 km -Adaptare
branamente
Postul de transformare se va realiza conform ghidului de proiectare si constructie PTA rev.O LES 20 kV
proiectata se va realiza cu cablu tripolar cu elice vizibila ,izolaie din polietilena reticulara
3*(1*185) mmp, pozat pe cat posibil in spaiul verde in sant pe pat de nisip , folosind profile de canalizare ENEL
tip A. Cablul va fi protejat in tub PVC pe toata lungimea de traseu. Taseul cablului va fi cel indicat pe planul de
situatie anexat.
LEA 20 KV nou proiectata se va racorda din LEA 20 KV 6502 si va utiliza stlpi tip 12G coronament
traversa cu izolatori compozii,conductor Ol Al 50/8 mmp
Reamenajare LEA jt consta in :
-inlocuire stlpi fisurai
-realizare separaii intre posturile de transformare(plantare stlpi speciali terminali ,montare prize de
pamant la capete de reea )
- inlocuire conductor subdimensionat
Se vor adapta branamentele amplasate pe traseul LEA jt proiectate
Se vor reface pavajele si zonele verzi afectate de lucrri. Deseurile nerecuperabile vor fi
colectate si transportate la rampa de gunoi a localitatii cu aprobarea Consiliului Local Topalu.
2.3 Situaia existenta

Datorita strii necorespunzatoare a reelelor de joasa tensiune(lungimi mari pe plecrile de joasa


tensiune ,conductor subdimensionat, reele monofazate sau bifazate ),caderea de tensiune la capete de reea
este mai mare 10 %,depasindu-se limita admisa de SR EN 50160 / 1998 - Caracteristicile tensiunii furnizate de
reelele publice de distributie.Din aceste motive este necesara o imbunatatire de tensiune tensiune in zona PTA
1432 si PTA 1400 din loc.Topalu care presupune realizarea unui PTA de 160 KVA care sa preia 111 abonai .

2.4 Obiectivele proiectului


Alimentarea cu energie electrica a consumatorilorf in condiii optime tehnico-economice, cu
respectarea normativelor tehnice in vigoare.

2.5 Necesitatea si oportunitatea investitiei


Pentru respectarea strategiei ENEL DISTRIBUIE DOBROGEA , cu privire la dezvoltarea , modernizarea i
sistematizarea instalaiilor electrice , avnd ca scop funcionarea acestora n condiii de siguran i securitate
i care s permit distribuia i furnizarea energiei electrice la nivelul de calitate n conformitate cu standardul
de performan , este necesaraceasta imbunatatire de tensiune

2.6 Zona si amplasamentul


Suprafaa masurata a terenului ocupat temporar de instalaiile proiectate este de 800 mp.

2.7 Statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat


Terenul situat in intravilanul localitatii aparine domeniului public .

2.8 Descrierea constructiv, funcional i tehnologic

- PTA 20/0.4 KV 160


Kva -LES 20 KV
L=0,600 km
- LEA 20 KV 1=0,050 km -reamenajare
LEA jt existenta 1=3,22 km -Adaptare
branamente
Postul de transformare se va realiza conform ghidului de proiectare si constructie PTA rev.O LES 20 kV
proiectata se va realiza cu cablu tripolar cu elice vizibila ,izolaie din polietilena reticulara
3*(1*185) mmp, pozat pe cat posibil in spaiul verde in sant pe pat de nisip , folosind profile de canalizare
ENEL tip A. Cablul va fi protejat in tub PVC pe toata lungimea de traseu. Taseul cablului va fi cel indicat pe
planul de situatie anexat.
LEA 20 KV nou proiectata se va racorda din LEA 20 KV 6502 si va utiliza stlpi tip 12G coronament
traversa cu izolatori compozii,conductor Ol Al 50/8 mmp
Reamenajare LEA jt consta in :
-inlocuire stlpi fisurai
-realizare separaii intre posturile de transformare(plantare stlpi speciali terminali ,montare prize de
pamant la capete de reea )
- inlocuire conductor subdimensionat
Se vor adapta branamentele amplasate pe traseul LEA jt proiectate

3.Modul de asigurare al utilitatilor


Nu este cazul.
Canalizarea menajera:
Investitia NU necesita canalizare menajera, nerezultand ape uzate prin utilizarea acestora.
Reele exterioare de canalizare
Investitia NU necesita reea exterioara de canalizare.
Canalizarea pluviala
Investitia NU necesita canalizare pluviala.
Funciunea obiectului de investitii ce urmeaza a fi realizat NU va genera efecte semnificative asupra
mediului.
4. SURSE DE POLUANT! SI PROTECIA FACTORILOR DE MEDIU
4.1 Protectia calitatii apelor
NU vor exista surse de poluani pentru ape.

4.2 Protectia aerului


Surse : - praf ; gaze de eapament Masuri: -
vehiculele vor fi verificate ITP.
4.3 Protectia impotriva zgomotului si vibraiilor
Lucrul cu utilajele folosite (autoremorcher, trailer, autovehicule transport, autobetoniera) se va face la ore
care sa nu afecteze programul de odihna al locuitorilor din zona.
4.4 Protectia impotriva radiaiilor
NU este cazul.

4.5 Protectia solului si subsolului


Lucrrile proiectate nu produc emisii de poluani, nici nu sunt necesare dotri si masuri pentru controlul
emisiilor de poluani in mediu.

Ele nu sunt nocive, nu produc ageni poluani pentru aer, sol sau panza freatica.
Dupa terminarea execuiei pe teren nu raman materiale care sa degradeze sau sa polueze zona.

4.6 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice


NU este cazul.

4.7 Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public


Amplasarea instalaiilor proiectate se face cu respectarea normativelor in vigoare, fara ca aceasta sa
prezinte risc de afectare a populaiei.

Gospodrirea deeurilor
Pamantul rezultat in urma spturii fundaiilor se imprastie in cazul fundaiilor turnate iar materialele
rezultate din curatirea terenului de iarba si buruieni se vor transporta la groapa de gunoi a localitatii, unde se vor
depozita in containere.
Se vor respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare.

4.9 Gospodrirea substanelor toxice si periculoase


NU este cazul.

5. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI


La realizarea i exploatarea investitiei se vor respecta legislaia si normativele n vigoare pentru protecia
mediului, respectiv:
- Ordinul 860 / 2002 al Ministrului Apelor i Proteciei Mediului pentru aprobarea procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a acordului de mediu.
- Ordonana de urgen nr. 34 / 2002 privind prevenirea, reducerea i
controlul integrat al polurii.
Ordonana de urgen nr. 283 / 2000 privind regimul deeurilor.
Prin exploatarea nu se va produce poluare sonor, nivelul zgomotului produs fiind sub limita admis.^
n procesul tehnologic nu rezult ape uzate.
Nu sunt alte emisii poluante pentru aer, apa, sol i subsol.

6. LUCRRI NECESARE ORGANIZARII DE ANTIER


Pentru ca lucrrile de antier sa se desfasoare in condiii optime trebuie sa fie bine organizate. In acest
scop se elaboreaza proiectul de organizare a execuiei lucrrilor care cuprinde masurile pentru asigurarea din timp
a materialelor, a utilajelor si a forei de munca, precum si masuri necesare ca lucrrile sa se poata executa in
ordine tehnologica.
Organizarea antierului in procesul tehnologic de execuie al construciei cuprinde mai multe procese de
lucrri (curatarea terenului, organizare depozit materiale, spturi, fundaii, montare stlpi, conductoare, anvelopa
beton).
Organizarea superioara a execuiei lucrrilor presupune programarea, lansarea si pregatirea execuiei pe
antier prin metode care sa permit corelarea sarcinilor a obiectivului la anumite termene cu mijloacele materiale si
umane de care se dispune.
In organizarea procesului tehnologic de execuie se vor adopta reguli pe perioada de execuie care sa
preintampine poluarea mediului si afectarea spatiilor verzi.
7. LUCRRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIIEI
Masurile specifice protectiei si refacerii mediului in activitatea de organizarea de antier vor fi urmatoarele:
- evacuarea deeurilor rezultate in urma lucrrilor de construire care se va face organizat in baza
contractului cu firma specializata;

8. MASURI DE PROTECIA MUNCII SI P.S.I.

Cerinele legale in vigoare referitoare la protectia muncii si PSI: o L. 319/2006 - Legea securitatii si

sanatatii in munca
o HGR 1425 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca
o HG 300/2006 - Legea privind cerine minime de securitate si sanantate pentru antierele temporare
sau mobile

o L. 307/2006 - Lege privind apararea impotriva incendiilor


o O MAI 163/2007 - Ordin al Ministerului Administartiei si Internelor privind aprobarea Normelor
generale de aparare impotriva incendiilor Cerinele legale in vigoare referitoare la mediu:
o OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin L 265/2006 o Legea 426/2002 pentru
aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deeurilor o Legea 431/2003 privind aprobarea Ordonanei de
urgenta a Guvernului pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Ordonana de urgenta a Guvernului nr.
16/2001 privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile

o Legea 465/2001 pentru aprobarea Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001


privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile Pentru anumite
tipuri de deeuri regimul acestora este reglementat in :
o HGR 448/2005 privind deeurile de echipamente electrice i electronice
o HGR 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i deeurilor de ambalaje
o HGR 1057/2001 privind regimul bateriilor i acumulatorilor care conin substane
periculoase
o HGR 734/2006 pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea,
reducerea i controlul polurii mediului cu azbest o HGR 291/2005 privind modificarea H.G.
nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului
special privind gestiunea i controlul bifenililor policlorurai i ale altor compui similari
o HGR 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate - modificat prin HG nr.
441/30.04.2002 si prin HG nr. 1159/02.10.2003

9. ANEXE - PIESE DESENATE


- certificat de urbanism
- plan de incadrare in zona
- plan de situatie.