Sunteți pe pagina 1din 19

coala cu cls. I VIII Nr.

6 Nicolae Blcescu
Str. Nicolae Blcescu, Nr. 141, Piteti
Tel: 0248/287058/Fax: 0348/814412
Nr.............din..............................

COMISIA
METODICA A
LIMBILOR MODERNE
2012 - 2013

RESPONSABIL,
PROF. ALINA PLUGARU

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2011 - 2012

Cursuri luni, 12 septembrie 2011 vineri, 23 decembrie 2011


In perioada 2230 octombrie 2011, clasele din invatamantul primar si grupele
din invatamantul prescolar sunt in vacanta.

Vacanta de iarna sambata, 24 decembrie 2011 duminica, 15 ianuarie 2012


Semestrul al II-lea

Cursuri luni, 16 ianuarie 2012 vineri, 6 aprilie 2012

Vacanta de primavara sambata, 7 aprilie 2012 duminica, 22 aprilie 2012

Cursuri luni, 23 aprilie 2012 vineri, 22 iunie 2012

Vacanta de vara sambata, 23 iunie 2012 duminica, 9 septembrie 2012

Art. 3
In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri:
joi, 1 decembrie 2011 Ziua Nationala a Romaniei;
marti, 1 mai 2012 Ziua Muncii;
luni, 4 iunie 2012 a doua zi de Rusalii.

Art. 4
(1) Saptamana 26 aprilie 2012 din semestrul al II-lea este saptamana dedicata
activitatilor extracurriculare si extrascolare, avand un orar specific.
(2) Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata la alin. (1),
modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc in anexa care face parte
integranta din prezentul ordin.

Art. 5
(1) Tezele din semestrul I al anului scolar 2011 2012 se sustin, de regula, pana la
data de 30 noiembrie 2011.
(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 20112012 se sustin, de regula,
pana la data de 25 mai 2012.

INCADRAREA IN ANUL SCOLAR 2011 - 2012

Nume si prenume Specialitatea Incadrare


Plugaru Alina Limba engleza - II A, B; III A; IV A; V
responsabil B, C; VI A; VIII A, C
Petrisor Olga Limba franceza V A, C; VI A, C; VII A,
B; VIII A, B, C
Serban Carmen Limba engleza I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII
Dumitru Violeta Limba franceza V B, VI B, V, VI, VII,
VIII.

Preda Victorita Limba engleza VI B; VI C (baza


Scoala Musetesti)
Munteanu Cristiana Limba engleza IV B, C; V A; VII A, B
(baza catedra de
geografie
Andrei Daniela Limba engleza II C; III B; VIII B (baza
-
Tabel nominal cu profesorii de limbi moderne

Nume si prenume Studii Grad didactic Vechime Incadrare


Plugaru Alina Universitatea II 11 ani T
Pitesti
Petrisor Olga Universitatea Definitivat 36 ani T
Bucuresti
Serban Carmen IP3 Constanta Definitivat 36 ani T
Dumitru Violeta Universitatea Definitivat 3 ani suplinitor
Bucuresti

Preda Victorita Universitatea Definitivat 6 ani T


Pitesti
Munteanu Cristiana Universitatea Gradul I 24 ani T
Bucuresti
Andrei Daniela Universitatea Definitivat 6 ani suplinitor
Pitesti

Planificarea activitatii comisiei metodice a profesorilor de limbi moderne

Semestrul I
Activitatea desfasurata Responsabil termen
Informare privind activitatea comisiei metodicein anul
scolar 2010 2011
Planificarea activitatii metodice 2011 2012 Plugaru Alina septembrie
Stabilirea responsabilitatilor 2011 2012
Probleme de la consfatuirea cadrelor didactice
Testarea initiala a elevilor de la clasele V VIII
Analiza rezultatelor si masuri ce se impun pentru
inlaturarea lacunelor si obtinerea unor rezultate mai bune
Lectie deschisa Plugaru Alina Plugaru Alina octombrie
Referat - Dumitru Violeta Dumitru Violeta
Cerc pedagogic Toti membrii noiembrie
Ziua recunostintei inteleasa de copiii romani Munteanu
Cristiana
Referat - Limba engleza limba universala de comunicare Serban Carmen decembrie
Christmas carols Plugaru Alina
Noel Petrisor Olga

Semestrul al II-lea
Analiza activitatilor de pe semestrul I Plugaru Alina ianuarie
Referat limba engleza

Lectie deschisa limba franceza Petrisor Olga februarie


Ziua indragostitilor Andrei Daniela
Lectie deschisa limba franceza Dumitru Violeta martie
Ziua mamei Preda Victorita
Referat limba engleza Plugaru Alina

Cerc pedagogic Toti membrii aprilie


Serban Carmen
Sarbatorile de Paste
Referat limba engleza Plugaru Alina mai
Olimpiada de limba engleza
Masa rotunda Membrii iunie
Incheierea activitatilor comisiei metodice informare privind comisiei
activitatea desfasurata de membrii comisiei metodice de limbi metodice
moderne

Comisia metodica a profesorilor de limbi moderne


2011 2012

Responsabilitati

PLUGARU ALINA
Responsabil comisia metodica, baza didactica materiala
Organizarea olimpiadelor scolare
Perfectionarea cadrelor didactice
Ritmicitatea notarii la clasele a V-a a VIII-a, limba engleza
Baza de date a comisiei metodice
Teste de evaluare la clasele a V-a - a VIII-a
Pregatirea copiilor pentru olimpiada de limba engleza
Organizarea cabinetului de limbi moderne limba engleza

PETRISOR OLGA
Secretarul comisiei metodice
Ritmicitatea notarii la clasele a V-a si a VI-a, limba franceza
Organizarea cabinetului de limbi moderne limba franceza
Teste de evaluare la limba franceza

SERBAN CARMEN
Realizarea de teste pentru evaluare
Ritmicitatea notarii la clasele V VIII
Pregatirea copiilor pentru olimpiade
Raspunde de toate problemele legate de specialitate la Scoala nr. 9 Pitesti

DUMITRU VIOLETA
Ritmicitatea notarii la clasele a VII-a si a VIII-a, limba franceza
Teste de evaluare la limba franceza
Raspunde de problemele de predare a limbii franceze la Scoala nr. 9 Pitesti

PROGRAMUL MANAGERIAL AL COLECTIVULUI DE CATEDRA

A LIMBILOR MODERNE

Nr. Obiectivele Continutul si formele de realizare Termen Responsabili


crt. activitatilor
1 Studierea 1.1 Verificarea incadrarii personalului, Sept. Plugaru Alina
cadrului stabilirea optiunii pentru materia (resp.
organizatoric optionala comisie) si
1.2 Studierea noului curriculum si a membrii
prevederilor programelor si comisiei
manualelor scolare metodice
1.3 Intocmirea planificarilor
calendaristice anuale si semestriale
1.4 Stabilirea programului de evaluare
alternativa si de recapitulare
semestriala
1.5 Corelarea activitatii colectivului
metodic cu activitatea cercului
pedagogic si cu stagiile de formare
continua pe judet, zona si ciclu de
invatamant
2 Abilitare 2.1 Conspectarea bibliografiei aferente Perm. Membrii
curriculara 2.2 Elaborarea de modele de prelucrare comisiei
didactica a unor module pedagogice metodice
3 Diversificarea 3.1 Informarea personala Sem.I/II Membrii
resurselor 3.2 Aplicarea noilor strategii comisiei
strategice si 3.3 Verificarea gradului de rentabilitate metodice
materiale 3.4 Comunicarea rezultatelor obtinute
4 Valorificarea 4.1 Conceperea baremelor evaluative si a oct. Plugaru Alina
rezultatelor bateriilor de itemi propusi si membrii
inregistrate la 4.2 Inregistrarea rezultatelor comisiei
evaluarea 4.3 Prelucrarea rezultatelor metodice
predictiva 4.4 Elaborarea strategiilor recuperatorii
5 Urmarirea 5.1 Ameliorarea predarii eficientizate Analiza Membrii
progresului 5.2 Diversificarea tehnicilor de activitate in comisiei
scolar de invatare dirijata cunoasterea lor de vacanta metodice
catre elevi intersem.
5.3 Evaluarea si autoevaluarea
6 Valorificarea 6.1 Stabilirea nivelelor de In Plugaru Alina
valentelor competenta/performanta specifice anilor sedinta si membrii
formative de studiu din oct. comisiei
6.2 Masurarea acestor competente si metodice
performante, comunicarea rezultatelor
inregistrate
7 Aplicarea 7.1 Gasirea solutiilor, conlucrarea cu perm. Membrii
principiului celelalte cadre didactice din aria comisiei
interdisciplinar curriculara (lb. romana) metodice
8 Lansarea temei 8.1 Alegerea temei, corelarea ei cu Perm. c.d. in curs de
de cercetarea, tematicile de formare continua, stabilirea perfectionare
valorificarea strategiilor de lucru, inregistrarea
informatiilor si rezultatelor aplicatiilor, stabilirea
experientei concluziilor ameliorative
acumulate
9 Stabilirea 9.1 Stabilirea programului de formare in Sept. Plugaru Alina
lectiilor concordanta cu cel judeteansi cu
demonstrative, tematica cercului pedagogic
actiuni metodice 9.2 Participarea cointeresata a cadrelor
diverse didactice la actiunile de formare
abilitare initiale

Responsabil comisie metodica,


Prof. Plugaru Alina

CURRICULUM VITAE

1. Informatii personale

Nume: Plugaru Alina


Adresa: Str. Carpenului, bl. E3, sc. A, et.10, ap.66, Pitesti, Arges
Telefon: 0721286212
E-mail: alinaplugaru@yahoo.com
Specializare: Universitatea Pitesti, Facultatea de litere si istorie (romana
engleza)
Titular la unitatea
de invatamant din 1999
Gradul didactic si
anul obtinerii gradul II, 2005

2. Experienta personala

1999 2011 - profesor de limba engleza la Scoala nr. 6 Nicolae Balcescu


Pitesti

3. Studii si cursuri

2007 stagiul Consiliere si orientare


2006 simpozion judetean Ziua europeana a limbilor
- cursul Project Cycle Management Romania
- master Dinamica structurala a limbii romane actuale
2005 Certificate of attendance English Language Teaching Seminar
Making Writing Easy
2000 perfectionare METTEXT (primary)

4. Activitati extrascolare

2007 colaborator proiect Primavara Europei


- sprijin acordat campaniei de strangere de fonduri pentru copiii cu nevoi
organizata de Fundatia Umanitara Andrei
- coordonator al concursului de desen si eseuri cu tema Primavara Europei
2006 mentiune la concursul de reviste scolare, cu revista scolii, Curcubeu

ORARUL MEMBRILOR COMISIEI

Plugaru Alina luni: 9.00 12.00 (III A, IV A, II B)


- marti: 13.00 18.00 (V C, V B, VIII A, VI A, VIII C)
- miercuri: 14.00 18.00 (VI A, V C, VIII A, VIII C)
- joi: 13.00 17.00 (V B, VIII A, V Cd, VIII C)
- vineri 9.00 12.00 (II A, III A, IV A)

Serban Carmen luni: 8.00 13.00 (V, VI, VII, VIII, VIId)
- marti: 10.00 14.00 (IIB, IV, III, IV, IV)
- miercuri: 10.00 13.00 (V, VI, VII)
- joi: 10.00 15.00 (IIA, I, IV, III, III)
- vineri: 10.00 12.00 (VIII, VIII)

Preda Victorita vineri: 13.00 17.00 (VIB, VIC)

Andrei Daniela: - luni: 11.00 13.00 (IIC, IIIB)


- vineri: 15.00 18.00 (VIIIB)

Petrisor Olga: - luni: 12.00 16.00 (VIA, VA, VC, VIC)


- marti: 12.00 15.00 (VIIIC, VIIB, VIIIA)
- miercuri: 12.00 15.00 (VC, VIC, VIIA)
- joi: 12.00 16.00 (VIIA, VIIB, VIIIC, VIIIB)
- vineri: 12.00 16.00 (VA, VIIIA, VIIIB, VIA)

Manuale limba engleza

Clasa a II-a optional Engleza pentru copii


Clasa a III-a: Set Sail Express Publishing
Clasa a IV-a: Set Sail Express Publishing
Clasa a V-a: Pathway to English English Agenda- Ed. Didactica si Pedagogica
Clasa a VI-a: Generation 2000 Macmillan
Clasa a VII-a: Pathway to English English Scrapbook Oxford University
Press
Clasa a VIII-a: Reward Macmillan Heinemann

Manuale limba engleza structura

Clasa I optional Tilly and Fog


Clasa a II-a optional Splash
Clasa a III-a Way Ahead
Clasa a IV-a Way Ahead
Clasa a V-a Wow
Clasa a VI-a World Class
Clasa a VII-a Pathway to English English Scrapbook
Clasa a VIII-a Highflyer

Proces verbal
Incheiat astazi, 19.09 2011, in sedinta comisiei metodice a limbilor moderne din
Scoala nr. 6 Nicolae Balcescu Pitesti, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2010 2011
2. Discutarea si prelucrarea fisei de parcurs
3. Repartizarea responsabilitatilor pentru anul scolar 2011 2012
4. Prezentarea planului managerial pentru anul scolar 2011 2012
5. Discutarea si analizarea metodologiei de realizare a testelor initiale.
6. Comunicarea informatiilor primite la consfatuirile din 15.09.2011.

Drept care am intocmit prezentul proces verbal.

Plugaru Alina
Petrisor Olga
Serban Carmen
Dumitru Violeta

Manuale limba franceza

Clasa a V-a Limba franceza 2, Ed. Cavalloti,2001


Clasa a VI-a Limba franceza 2, Ed. Sigma, 2001
Clasa a VII-a Limba franceza 2, Ed. Sigma,2001
Clasa a VIII-a Limba franceza 2, Ed. Sigma, 2001

Raport de activitate comisia metodica limbi moderne


Anul scolar 2010 - 2011

Activitatea profesorilor de limbi moderne s-a desfasurat conform programei si planificarii


intocmite la inceputul anului. Toate cadrele didactice de la aceasta comisie, Serban Carmen,
Petrisor Olga, Cenusa Aura, Oprescu Aura, s-au implicat in desfasurarea activitatilor comisiei, au
participat la cercurile pedagogice.
Prin activitatea desfasurata s-a urmarit dezvoltarea capacitatii elevilor de dezvoltare orala si
in scris, dobandirea competentelor de comunicare.
Activitatea comisiei a cuprins lectii, referate, serbari cu ocazia iernii, 8 Martie.
In semestrul I s-au desfasurat activitatile:
- octombrie referat Petrisor Olga, Dimensiunea europeana in educatie
- noiembrie cerc pedagogic, participa toate cadrele didactice. Concurs de cantece si
poezii in limbile franceza si engleza, activitate sustinuta la Scoala nr. 9 de prof.
Serban Carmen la clasa Step by Step si prof. petrisor Olga.
- decembrie Sarbatorile de iarna in Romania si Europa; referat Petrisor Olga
(Sarbatorile de iarna in Europa); cantece de iarna in limbile romana si franceza la
clasa a VI-a A, prof. Cenusa Aura.
- ianuarie lectie sustinuta de prof. Petrisor Olga la clasa a VIII-a B

Semestrul al II-lea
- februarie referat cu tema Dobandirea competentelor de comunicare la clasa a IV-a
prof. Carmen Serban; prezentare de carte Cenusa Aura, Fiches danimation
- martie De ziua mamei, sarbatoare de cantec si poezie, activitate sustinuta de prof.
Cenusa Aura la clasa a VII-a B si Oprescu Mihaela.
- aprilie lectie la clasa a III-a B sustinuta de prof. Oprea Mihaela.
- mai cerc pedagogic la limba engleza sustinut de prof. de limba engleza Oprescu
Mihaela, Ionescu Stefania, Munteanu Cristiana.
- iunie masa rotunda incheierea activitatii comisiei metodice.

SCOALA NR. 6 NICOLAE BALCESCU PITESTI


STR. NICOLAE BALCESCU NR. 141
TEL. 0248/287058; FAX 0348/814412
DOSARUL CLASEI
A VI-A C

ANUL SCOLAR 2012 2013

PROF. DIRIG.,
PLUGARU ALINA

ELEVII CLASEI A V-A C

1. ANA FLORIN RAZVAN


2. APOSTOL ANDREI CONSTANTIN
3. BALASA DARIUS IONUT
4. CINCA DUMITRU DANUT
5. CRISTEA MARIA ELENA
6. COTIAC ELENA ALINA
7. DOBRE ANDREI COSMIN
8. DUTESCU FLAVIUS GEORGIAN
9. FLOREA VIRGIL IONUT
10.GARDIAN FLORIN
11.GOTEA ELENA TANIA
12.HUTAN IONELA COSMINA FLAVIA
13.MATEIESCU RAZVAN MIHAI
14.MOCANU GEORGIAN SEBASTIAN
15.PANTOIU GEORGIANA MARIANA
16.PATRUNA BOGDAN GABRIEL
17.POPA CONSTANTIN DANIEL
18.POPESCU FLORENTINA ANDREEA
19.POPESCU MADALINA NICOLETA
20.PRODAN MIHAI DANIEL
21.PROFIR MADALINA
22.RADU ALEXANDRA MIHAELA
23.RADUICA PAULA
24.ROSCA LAURA
25.SECEANU GEORGIANA CATALINA
26.STANA FLORENTINA BIANCA
27.STATE RALUCA
28.STANESCU ANDREI GHEORGHE
29.STANESCU GEORGE FLORIN
30.STROE MADALIN FLORENTIN
31.TUDOSE LOREDANA FLORENTINA

CONSILIUL PROFESORAL AL CLASEI A V-A C


NUME SI PRENUME SPECIALITATEA SEMNATURA
NITULESCU MADALINA lb. romana
PLUGARU ALINA lb. engleza
PETRISOR OLGA lb. franceza
DINU MAGDALENA istorie
ENE ELENA biologie
MANEA MIHAELA geografie
NEAGOE SILVIA religie
RADULESCU ALIN ed. plastica
IORDACHE AMONA ed. muzicala
FLAMANZEANU ADRIAN ed. tehnologica
SOLOMON TIBERIU ed. fizica
VASILE MARIANA informatica
lb. germana

ORARUL CLASEI A V-A C

LUNI 12.00 MARTI 12.00 MIERCURI 12.00


ROMANA MUZICA FRANCEZA
ED. FIZICA ENGLEZA ROMANA
FRANCEZA ROMANA GEOGRAFIE
RELIGIE MATEMATICA ENGLEZA
MATEMATICA BIOLOGIE MATEMATICA
ED. TEHNOL.

JOI 12.00 VINERI 12.00


BIOLOGIE ED. FIZICA
ROMANA ROMANA
MATEMATICA INFORMATICA
DIRIGENTIE OPT. GERMANA
ISTORIE
DESEN