Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE ECHIVALARE

Avizat,
Director
prof. Grigore Murean

Doamn/ domnule preedinte,

Subsemnatul/ subsemnata ......................................................................................,


ncadrat/ la ................................................................................................................................,
avnd funcia didactic ....,
specialitatea ..............................................................................................., solicit echivalarea n
credite profesionale transferabile a ..
...1, conform cu OMECTS nr. 5562/ 07.10.2011, art. 8 i 9.

Anexez prezentei cereri, copii n conformitate cu originalele a diplomelor care atest


participarea la formele de organizare a formrii continue pentru care solicit echivalarea n
credite profesionale transferabile, validate prin semntura personal.

Data, Semntura,

Domnului/ Doamnei preedinte al Comisiei pentru echivalarea n credite profesionale


transferabile a formelor de organizare a formrii continue

1
Se menioneaz forma de organizare a formrii continue pentru care se solicit echivalarea n credite profesionale transferabile (ex.: gradul
didactic II, gradul didactic I, studii universitare de master n domeniul de specialitate sau n domeniul tiinelor educaiei, studii universitare
de doctorat n domeniul de specialitate sau n domeniul tiinelor educaiei, program de conversie profesional n nvmnt prin studii
postuniversitare, licen n alte specializare).