Sunteți pe pagina 1din 7

COALA GIMNAZIAL NR.

13 BRAOV Aprobat,
PROFESOR: NICOLAESCU MARIA Director
CLASA I B, C L1
MANUAL: Fairyland 1, Editura Express Publishing
NR. ORE/SPT.: 1 OR/SPT. Avizat,
Planificare realizat conform OMEN Nr. 3418/19.03.2013 ef de catedr

PLANIFICARE CALENDARISTIC PENTRU DISCIPLINA LIMBA ENGLEZ


AN COLAR 2017-2018
SEMESTRUL I

Nr. UNITI DE Nr.


CONINUTURI COMPETENE SPECIFICE SPTMNA OBSERVAII
crt. NVARE ore
1.1 Oferirea unei reacii adecvate la o
LESSON: Greetings ntrebare/instruciune scurt i simpl
Introduce themselves and rostit clar i foarte rar, adresat cu
1. Module 1 greet others atenie de ctre interlocutor
Vocabulary 1.2 recunoaterea localizrii elementare 11.09-15.09.2017
UNIT 1: Hello! Hi, hello, good bye (stnga, dreapta, aici, acolo) a unor
Structures obiecte din universul imediat, n 3h 18.09-22.09.2017
How are you? mesaje articulate clar i rar 25.09.-29.09.2017
Im fine, thank you! 1.3 Manifestarea curiozitii fa de
sesizarea semnificaiei globale a unor
LESSON: Colours filme i a unor cntece pentru copii n
Vocabulary limba modern respectiv.
Red, blue, orange, 2.3 Participarea la jocuri de
pink, black, white, comunicare n care reproduce sau
yellow
creeaz rime/ mesaje scurte
Structure
2.4 Exprimarea unei cereri simple
What colour is this?
pentru a obine un obiect din universul
Its ...
imediat
LESSON: School objects 23.10.-
2.3 Participarea la jocuri de 27.10.2017:
Vocabulary
1
Schoolbag, pencil, comunicare n care reproduce sau Sptmna Altfel
UNIT 2: book, pun, rubber, creeaz rime/ mesaje scurte
My schoolbag pencil case Holiday:
Structure 2.4 Exprimarea unei cereri simple 3h 02.10.-06.10.2017 30.10.-03.11.2017
Whats this? pentru a obine un obiect din universul
09.10.-13.10.2017
Its a... imediat
16.10.-20.10.2017
LESSON: Numbers 1-5 3.1 Manifestarea curiozitii pentru
Vocabulary decodarea unor mesaje scrise simple i
One, two, three, four, scurte din universul imediat
five
Structure 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
What number is this? nivelul clasei n care elaboreaz cu
This is... sprijin scurte mesaje scrise

REVISION AND 1h
06.11.-10.11.2017
EVALUATION

1.3 Manifestarea curiozitii fa de


LESSON: Parts of a house sesizarea semnificaiei globale a unor
Module 2 Vocabulary
House, roof, window, filme i a unor cntece pentru copii n
UNIT 3: floor, wall, door limba modern respectiv.
13.11.-17.11.2017
My home Structure 2.3 Participarea la jocuri de
2. Whats this? 20.11.-24.11.2017
Its a... comunicare n care reproduce sau 3h
27.11.-29.11.2017
creeaz rime/ mesaje scurte
LESSON: Furniture 04.12.-08.12.2017
2.4 Exprimarea unei cereri simple
Vocabulary
Table, chair, bed, pentru a obine un obiect din universul
cupboard imediat
Structure 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
What is it?
Its a... nivelul clasei n care elaboreaz cu

2
LESSON: Toys sprijin scurte mesaje scrise
Vocabulary
Doll, ball, car, train, 1.3 Manifestarea curiozitii fa de
UNIT 4: plane, teddy
sesizarea semnificaiei globale a unor
My toys Structure
11.12.-15.12.2018
Whats this? filme i a unor cntece pentru copii n
This is a.. limba modern respectiv. 15.01.-19.01.2018
Heres a .. 22.01.-26.01.2018
2.3 Participarea la jocuri de
Ive got a..
LESSON: Numbers 6-10 comunicare n care reproduce sau 3h
Vocabulary creeaz rime/ mesaje scurte
Six, seven, eight, nine,
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
ten
Structure nivelul clasei n care elaboreaz cu
What number is this? sprijin scurte mesaje scrise
This is...
Five and three is eight.
Count from 1-1o
Size (big-small)

1.1 Oferirea unei reacii adecvate la o


Seasons
Greetings! ntrebare/instruciune scurt i simpl 1h 18.12.-22.12.2017
rostit clar i foarte rar, adresat cu
atenie de ctre interlocutor
FINAL 1.2 recunoaterea localizrii elementare
29.01.-02.02.2018
REVISION (stnga, dreapta, aici, acolo) a unor 1h
obiecte din universul imediat, n
mesaje articulate clar i rar
1.3 Manifestarea curiozitii fa de
sesizarea semnificaiei globale a unor

3
filme i a unor cntece pentru copii n
limba modern respectiv.
2.1 Reproducerea unor cntece/poezii
scurte i simple
2.2 Formularea unor mesaje scurte de
prezentare personal (hobby-uri,
adresa), cu sprijin din partea
interlocutorului

SEMESTRUL II

4
Nr. UNITI DE Nr. SPTMNA
CONINUTURI COMPETENE SPECIFICE OBSERVAII
crt. NVARE ore
1.1 Oferirea unei reacii adecvate la
3. Module 3 LESSON:
o ntrebare/instruciune scurt i
Parts of the face
UNIT 5: My face Vocabulary simpl rostit clar i foarte rar, 12.02.-16.02.2018
Nose, hair, mouth, adresat cu atenie de ctre 19.02.-23.02.2018
tongue 3h
Structure interlocutor 26.02.-02.03.2018
Touch your nose! 1.2 recunoaterea localizrii
Ive got blonde hair
Wash your hair! elementare (stnga, dreapta, aici,
acolo) a unor obiecte din universul

LESSON: Food and food imediat, n mesaje articulate clar i


UNIT 6: preferences rar 12.03.-16.03.2018
My food Vocabulary
Bananas, eggs, milk, 1.3 Manifestarea curiozitii fa de 19.03.-23.03.2018
sandwiches, biscuits, sesizarea semnificaiei globale a 26.03.-30.03.2018
cheese, tea, pizza, 4h
apples, popcorn, ice unor filme i a unor cntece pentru 11.04.-13.04.2018
cream cola copii n limba modern respectiv.
Structure
I like bananas. 2.2 Formularea unor mesaje scurte
Give me some, de prezentare
please.
personal (hobby-uri, adresa), cu
I dont like popcorn.
Make a lunchbox sprijin din partea interlocutorului
REVISION AND 2.4 Exprimarea unei cereri simple 1h 16.04.-20.04.2018
EVALUATION
pentru a obine un obiect din 05.03.-09.03.2018
1h
Mothers Day universul imediat
3.1 Manifestarea curiozitii pentru
5
decodarea unor mesaje scrise
simple i scurte din universul
imediat
4.1. Participarea la proiecte de
grup/ la nivelul clasei n care
elaboreaz cu sprijin scurte mesaje
scrise

4. Module 4 2.1 Reproducerea unor cntece/poezii


scurte i simple
UNIT 7: My LESSON: Animals 23.04.-27.04.2018
animals Vocabulary 2.3 Participarea la jocuri de
Cat, cow, hen, dog, comunicare n care reproduce sau 4h
30.04.-04.05.2018
sheep, horse creeaz rime/ mesaje scurte
Structure 07.05.-11.05.2018
The dog goes woof! 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
14.05.-18.05.2018
Two yellow cows! nivelul clasei n care elaboreaz cu
sprijin scurte mesaje scrise
LESSON: Abilities
Actions: jump, climb, swim,
fly, run 1.2 recunoaterea localizrii
elementare (stnga, dreapta, aici,
LESSON: The five senses
UNIT 8: My Vocabulary acolo) a unor obiecte din universul 21.05.-25.05.2018
senses See, smell, hear, taste, imediat, n mesaje articulate clar i rar
2h
29.05.-31.05.2018
touch
1.3 Manifestarea curiozitii fa de
Structure
Touch your... sesizarea semnificaiei globale a unor
I can see a... filme i a unor cntece pentru copii n
limba modern respectiv.
LESSON: Day/Night
Vocabulary
Sun, moon, day, night,
6
stars
Structure
Its day.
This is the...
1.1 Oferirea unei reacii adecvate la o
ntrebare/instruciune scurt i simpl
rostit clar i foarte rar, adresat cu
04.06.-08.06.2018
REVISION AND atenie de ctre interlocutor 1h
EVALUATION
1.2 recunoaterea localizrii
elementare (stnga, dreapta, aici,
acolo) a unor obiecte din universul
imediat, n mesaje articulate clar i rar
1.3 Manifestarea curiozitii fa de 11.06.-15.06.2018
GENERAL sesizarea semnificaiei globale a unor
1h
REVISION
filme i a unor cntece pentru copii n
limba modern respectiv.
2.1 Reproducerea unor cntece/poezii
scurte i simple
2.2 Formularea unor mesaje scurte de
prezentare personal (hobby-uri,
adresa), cu sprijin din partea
interlocutorului