Sunteți pe pagina 1din 10

COALA GIMNAZIAL NR.

13 BRAOV

PROFESOR: NICOLAESCU MARIA

CLASA PREGTITOARE A,B,C

NIVEL: BEGINNERS

PLANIFICAREA CALENDARISTIC

LIMBA ENGLEZ

AN COLAR 2017-2018

1
COALA GIMNAZIAL NR. 13 BRAOV Aprobat,
PROFESOR: NICOLAESCU MARIA Director
CLASA PREGTITOARE A,B,C
NIVEL: BEGINNERS
NR. ORE/SPT.: 1 OR/SPT. Avizat,
Planificare realizat conform OMEN Nr. 3418/19.03.2013 ef de catedr

PLANIFICARE CALENDARISTIC PENTRU DISCIPLINA LIMBA ENGLEZ


AN COLAR 2017-2018
SEMESTRUL I

NR.
UNITATEA DE INVATARE COMPETENE SPECIFICE CONINUTURI SPTMNA OBSERVAII
ORE
1.1 Oferirea unei reacii adecvate la salut i la
o ntrebare/instruciune scurt i simpl rostit
clar i foarte rar, care este nsoit de gesturi Vocabulary:
de ctre interlocutor Hello, good bye
2.1 Reproducerea unor informaii Structures
INTRODUCTION simple/cntece/poezii scurte i simple cu 1h 11.09-15.09.2017
sprijinul profesorului Whats your name?
1.3 Manifestarea curiozitii fa de sesizarea My name is
semnificaiei globale a unor filme i a unor Im ..
cntece pentru copii n limba modern
respectiv.
1.1 Oferirea unei reacii adecvate la salut i la
o ntrebare/instruciune scurt i simpl rostit Vocabulary
clar i foarte rar, care este nsoit de gesturi Hi, hello, good bye
de ctre interlocutor
Structures
2.1 Reproducerea unor informaii
UNIT 1: GREETINGS
simple/cntece/poezii scurte i simple cu How are you? 1h 18.09-22.09.2017
sprijinul profesorului Im fine, thank you!
1.3 Manifestarea curiozitii fa de sesizarea Im happy/sad/hungry!
semnificaiei globale a unor filme i a unor
cntece pentru copii n limba modern

2
respectiv.

Lesson: CLASSROOM
COMMANDS:
Vocabulary
1.1 Oferirea unei reacii adecvate la salut i la stand up, sit down,
o ntrebare/instruciune scurt i simpl rostit show, listen, draw,
clar i foarte rar, care este nsoit de gesturi say, colour, come
de ctre interlocutor here
1.2 Recunoaterea denumirilor unor obiecte
Structures
din universul imediat, n mesaje articulate clar
i rar Stand up!
1.3 Manifestarea curiozitii fa de sesizarea Sit down!
semnificaiei globale a unor filme i a unor Say!
cntece pentru copii n limba modern 25.09.-29.09.2017
respectiv.
Come here!
UNIT 2: SCHOOL 2.1 Reproducerea unor informaii SONG: If youre happy and 3h 02.10.-06.10.2017
simple/cntece/poezii scurte i simple cu you know it
sprijinul profesorului 09.10.-13.10.2017
cu sprijinul profesorului Lesson: SCHOOL
2.2 Oferirea unor informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
OBJECTS
despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului Vocabulary:
3.1 Manifestarea curiozitii pentru decodarea desk, chair, book, pen,
unor mesaje scrise simple i scurte din pencil, pencil case,
universul imediat
schoolbag
Structure:
Please give me the...

1.1 Oferirea unei reacii adecvate la salut i la 23.10.-


o ntrebare/instruciune scurt i simpl rostit 27.10.2017:
clar i foarte rar, care este nsoit de gesturi
de ctre interlocutor
Sptmna
1.2 Recunoaterea denumirilor unor obiecte Altfel
REVIEW AND EVALUATION din universul imediat, n mesaje articulate clar
Revision of units 1-2 1h 16.10.-20.10.2017
i rar
2.2 Oferirea unor informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
despre universul imediat, cu sprijin din partea

3
interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare n
care reproduce sau creeaz rime/mesaje
scurte.
Lesson: NUMBERS
Vocabulary
One, two, three, four,
1.2 Recunoaterea denumirilor unor obiecte five, six, seven, eight,
din universul imediat, n mesaje articulate clar nine, ten
i rar Structures
1.3 Manifestarea curiozitii fa de sesizarea Count
semnificaiei globale a unor filme i a unor
cntece pentru copii n limba modern One book, two 06.11.-10.11.2017
respectiv. books.
UNIT 3: NUMBERS AND
COLOURS
2.1 Reproducerea unor informaii Draw.. 3h 20.11.-24.11.2017
simple/cntece/poezii scurte i simple cu Lesson: COLOURS
sprijinul profesorului 27.11.-29.11.2017
2.2 Oferirea unor informaii elementare,
Vocabulary
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst), red, yellow, blue,
despre universul imediat, cu sprijin din partea orange, green, brown,
interlocutorului pink, violet, white,
black
Structure
Colour...

1.2 Recunoaterea denumirilor unor obiecte


din universul imediat, n mesaje articulate clar
i rar
1.3 Manifestarea curiozitii fa de sesizarea
semnificaiei globale a unor filme i a unor Lesson: MY TOYS
cntece pentru copii n limba modern Vocabulary
respectiv. doll, robot, toy car, teddy 04.12.-08.12.2017
2.1 Reproducerea unor informaii
UNIT 4: TOYS simple/cntece/poezii scurte i simple cu
bear, ball, boat 2h
sprijinul profesorului Structures 11.12.-15.12.2017
2.2 Oferirea unor informaii elementare, Whats this?
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst), It is a ...
despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
3.1 Manifestarea curiozitii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple i scurte din

4
universul imediat

1.3 Manifestarea curiozitii fa de sesizarea


semnificaiei globale a unor filme i a unor
cntece pentru copii n limba modern
respectiv.
2.1 Reproducerea unor informaii
Vocabulary
simple/cntece/poezii scurte i simple cu Santa Clause, bells,
sprijinul profesorului present, Christmas
UNIT 5: ITS CHRISTMAS TIME! 1h 18.12.-22.12.2017
3.1 Manifestarea curiozitii pentru decodarea tree
unor mesaje scrise simple i scurte din Structures
universul imediat
4.1 Participarea la proiecte de grup/la nivelul Merry Christmas!
clasei n care elaboreaz cu sprijin scurte
mesaje scrise

1.1 Oferirea unei reacii adecvate la salut i la


o ntrebare/instruciune scurt i simpl rostit
clar i foarte rar, care este nsoit de gesturi
de ctre interlocutor
1.2 Recunoaterea denumirilor unor obiecte
din universul imediat, n mesaje articulate clar
i rar
REVIEW 2.2 Oferirea unor informaii elementare,
Revision of units 4-6 1h 15.01.-19.01.2018
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare n
care reproduce sau creeaz rime/mesaje
scurte.
1.1 Oferirea unei reacii adecvate la salut i la Lesson: MY FAMILY
o ntrebare/instruciune scurt i simpl rostit Vocabulary
clar i foarte rar, care este nsoit de gesturi
Family, mother,
de ctre interlocutor
1.2 Recunoaterea denumirilor unor obiecte father, sister, brother,
din universul imediat, n mesaje articulate clar grandmother,
UNIT 6: MY FAMILY i rar grandfather 1h 22.01.-26.01.2018
2.1 Reproducerea unor informaii Structures
simple/cntece/poezii scurte i simple cu
sprijinul profesorului
Who is this?
2.2 Oferirea unor informaii elementare, This is my
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
despre universul imediat, cu sprijin din partea
5
interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare n
care reproduce sau creeaz rime/mesaje
scurte.
3.1 Manifestarea curiozitii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple i scurte din
universul imediat

FINAL REVISION All competences Vocabulary/Structures 1h 29.01.-02.02.2018

SEMESTRUL II

UNITATEA DE NR.
COMPETENE SPECIFICE CONINUTURI SPTMNA OBSERVAII
INVATARE ORE
1.1 Oferirea unei reacii adecvate la Lesson: FARM ANIMALS
salut i la o ntrebare/instruciune Vocabulary
scurt i simpl rostit clar i foarte
rar, care este nsoit de gesturi de dog, cat, pig, horse, cow
ctre interlocutor Structure
1.2 Recunoaterea denumirilor unor What is it?
obiecte din universul imediat, n It is a...
mesaje articulate clar i rar
2.1 Reproducerea unor informaii 12.02.-16.02.2018
simple/cntece/poezii scurte i Lesson: PETS
simple cu sprijinul profesorului Vocabulary
UNIT 7: ANIMALS 3h 19.02.-23.02.2018
2.2 Oferirea unor informaii parrot, fish, dog, cat
elementare, punctuale, despre sine Structure
(nume, gen, vrst), despre 26.02.-02.03.2018
universul imediat, cu sprijin din What is it?
partea interlocutorului It is a...
2.3 Participarea la jocuri de
comunicare n care reproduce sau Asking and answering about one's
creeaz rime/mesaje scurte.
3.1 Manifestarea curiozitii pentru
favourite animal: What's your favourite
decodarea unor mesaje scrise animal? My favourite animal is ....
simple i scurte din universul Drawing one's favourite animal and
6
imediat presenting it

Lesson: FRUIT
1.2 Recunoaterea denumirilor unor
obiecte din universul imediat, n
Vocabulary
mesaje articulate clar i rar Apple, pear, grapes, banana,
1.3 Manifestarea curiozitii fa de lemon, orange, lemon, peach,
sesizarea semnificaiei globale a apricot, cherry, strawberry
unor filme i a unor cntece pentru Structures
copii n limba modern respectiv.
2.1 Reproducerea unor informaii What s this? 05.03.-09.03.2018
simple/cntece/poezii scurte i Its a
UNIT 8: FRUIT AND
simple cu sprijinul profesorului Lesson: VEGETABLES 3h 12.03.-16.03.2018
VEGETABLES 2.2 Oferirea unor informaii
elementare, punctuale, despre sine
Vocabulary 19.03.-23.03.2018
(nume, gen, vrst), despre
universul imediat, cu sprijin din Vegetables, potato, tomato,
partea interlocutorului carrot, union, cucumber, cabbage
3.1 Manifestarea curiozitii pentru Structures
decodarea unor mesaje scrise What is it?
simple i scurte din universul
imediat It is a..
Give me the
1.1 Oferirea unei reactii adecvate la
o instructiune scurta si simpla Vocabulary
UNIT 9: ITS 1.2 Recunoasterea unor elemente 26.03.-30.03.2018
din universul imediat Egg, Easter, lamb, Easter egg, 1h
EASTER TIME!
1.3 Participarea la jocuri de Easter rabbit, basket,
comunicare / dialoguri simple
1.1 Oferirea unei reacii adecvate la
salut i la o ntrebare/instruciune
scurt i simpl rostit clar i foarte
rar, care este nsoit de gesturi de
ctre interlocutor
1.2 Recunoaterea denumirilor unor 11.04.-13.04.2018
obiecte din universul imediat, n
REVIEW mesaje articulate clar i rar
Revision of units 8-10. 1h
2.2 Oferirea unor informaii
elementare, punctuale, despre sine
(nume, gen, vrst), despre
universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de
7
comunicare n care reproduce sau
creeaz rime/mesaje scurte.

1.1 Oferirea unei reacii adecvate la Lesson: MY HOUSE


salut i la o ntrebare/instruciune
scurt i simpl rostit clar i foarte
Vocabulary
rar, care este nsoit de gesturi de Roof, window, door, floor,
ctre interlocutor. Structures
1.2 Recunoaterea denumirilor unor What s this?
obiecte din universul imediat, n This is a...
mesaje articulate clar i rar 16.04.-20.04.2018
UNIT 10: MY 2.1 Reproducerea unor informaii
simple/cntece/poezii scurte i Lesson: THE ROOMS OF THE
HOUSE AND THE 23.04.-27.04.2018
simple cu sprijinul profesorului HOUSE 3h
ROOMS OF THE 2.2 Oferirea unor informaii
HOUSE elementare, punctuale, despre sine
Vocabulary 30.04.-04.05.2018
(nume, gen, vrst), despre
universul imediat, cu House, bedroom, living room,
dining room, bathroom, kitchen
sprijin din partea interlocutorului Structures
3.1 Manifestarea curiozitii pentru What s this?
decodarea unor mesaje scrise
simple i scurte din universul This is the...
imediat

1.2 Recunoaterea denumirilor unor Lesson: MY FACE


obiecte din universul imediat, n Vocabulary
mesaje articulate clar i rar
1.3 Manifestarea curiozitii fa de
Head, eye, nose, mouth, ear,
sesizarea semnificaiei globale a eyebrows 07.05.-11.05.2018
unor filme i a unor cntece pentru Structures
copii n limba modern respectiv. What is it?
2.1 Reproducerea unor informaii
UNIT 11: MY FACE It is a
simple/cntece/poezii scurte i 3h
AND MY BODY simple cu sprijinul profesorului Show me the. 14.05.-18.05.2018
2.2 Oferirea unor informaii My nose/ my mouth
elementare, punctuale, despre sine Lesson: MY BODY
(nume, gen, vrst), despre Vocabulary
universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului Head, arm, leg, shoulders, hand, 21.05.-25.05.2018
3.1 Manifestarea curiozitii pentru foot
decodarea unor mesaje scrise Structures
simple i scurte din universul What is it?
8
It is a
Show me the.
My head/ my arm
1.1 Oferirea unei reacii adecvate la
salut i la o ntrebare/instruciune
scurt i simpl rostit clar i foarte
rar, care este nsoit de gesturi de
ctre interlocutor
1.2 Recunoaterea denumirilor unor
obiecte din universul imediat, n
mesaje articulate clar i rar
REVIEW 2.2 Oferirea unor informaii
Revision of units 11-12 1h 29.05.-31.05.2018
elementare, punctuale, despre sine
(nume, gen, vrst), despre
universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de
comunicare n care reproduce sau
creeaz rime/mesaje scurte.
1.2 Recunoaterea denumirilor unor
obiecte din universul imediat, n
mesaje articulate clar i rar
1.3 Manifestarea curiozitii fa de
sesizarea semnificaiei globale a
unor filme i a unor cntece pentru
copii n limba modern respectiv. Vocabulary
2.1 Reproducerea unor informaii Snow White, Little Mermaid,
simple/cntece/poezii scurte i
UNIT 12: STORY prince, witch, Cinderella, pirate 04.06.-08.06.2018
simple cu sprijinul profesorului 1h
TIME 2.2 Oferirea unor informaii Structures
elementare, punctuale, despre sine What is your name?
(nume, gen, vrst), despre My name is..
universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
3.1 Manifestarea curiozitii pentru
decodarea unor mesaje scrise
simple i scurte din universul
imediat
1.1 Oferirea unei reacii adecvate la
salut i la o ntrebare/instruciune
GENERAL
scurt i simpl rostit clar i foarte All units. 1h 11.06.-15.06.2018
REVISION rar, care este nsoit de gesturi de
ctre interlocutor
9
1.2 Recunoaterea denumirilor unor
obiecte din universul imediat, n
mesaje articulate clar i rar
2.2 Oferirea unor informaii
elementare, punctuale, despre sine
(nume, gen, vrst), despre
universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de
comunicare n care reproduce sau
creeaz rime/mesaje scurte.

10