Sunteți pe pagina 1din 6

SCOALA GIMNAZIALA LUNCA

Pascani, Jud. Iai, Str. Mihai Viteazu Nr.172 Cod postal: 705204
E-mail: pascanisclunca@yahoo.com http://scoalagimnazialaluncapascani.ro/
Tel/Fax: 0232 767002

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

PROGRAM COLAR ADAPTAT


LIMBA I LITERATURA ROMN
CLASA a VI-a
Anul colar 2017-2018

Realizat de prof.Dolhscu Petronela

Programa adaptat de limba i literatura romn clasa aVI-a 1


COMPETENE GENERALE, SOCIALE I CIVICE

1. Receptarea mesajului oral n diferite situaii de


comunicare
2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n
producerea de mesaje orale n situaii de
comunicare monologat i dialogat
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare i
nonliterare, n scopuri diverse
4. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n
producerea de mesaje scrise, n diferite contexte
de realizare, cu scopuri diverse

VALORI I ATITUDINI

Cultivarea interesului pentru lectur i a plcerii de a citi, a gustului


estetic n domeniul literaturii
Stimularea gndirii autonome, reflexive i critice n raport cu diversele
mesaje receptate
Cultivarea unei atitudini pozitive fa de comunicare prin contientizarea
impactului limbajului asupra celorlali i prin nevoia de a nelege i de a
folosi limbajul ntr-o manier pozitiv, responsabil din punct de vedere
social
Cultivarea unei atitudini pozitive fa de limba romn i recunoaterea
rolului acesteia pentru dezvoltarea personal i mbogirea orizontului
cultural
Dezvoltarea interesului fa de comunicarea intercultural

Programa adaptat de limba i literatura romn clasa aVI-a 2


CLASA a VI-a

COMPETENE SPECIFICE I CONINUTURI ASOCIATE

1. Receptarea mesajului oral n diferite situaii de comunicare


Competene specifice Coninuturi asociate
1.1 distingerea ntre informaiile -mesaje orale diverse;
eseniale i cele de detaliu dintr- -structurarea textului oral (actualizare);
un mesaj oral -structura textului oral de tip narativ, descriptiv i informativ;
-acte de vorbire;
1.2 sesizarea sensului unitilor lexi- -structura fonematic a cuvntului;
cale noi n funcie de context -forme lexicale corecte/ incorecte;
-receptare auditiv a cuvintelor noi n texte literare i nonliterare;
serii sinonimice i antonimice; stabilirea sensului unui cuvnt
necunoscut prin apel la context;
-familia lexical;
1.3 sesizarea abaterilor de la -corectitudinea structurii gramaticale (morfologic i sintactic)
normele gramaticale ntr-un n fluxul enunurilor orale;
mesaj oral -abateri de la normele gramaticale (acord, flexiune) ntr-un mesaj
oral;
1.4 aplicarea principiilor ascultrii -organizarea textului dialogat;
active n manifestarea unui -acte de vorbire.
comportament comunicativ
adecvat

2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n


situaii de comunicare monologat i dialogat

Competene specifice Coninuturi asociate


2.1 nlnuirea clar i corect a -ordonarea ideilor n comunicare (actualizare): realizarea oral a
ideilor ntr-un monolog (narativ, unui plan simplu i dezvoltarea acestuia prin adugarea ideilor
descriptiv, informativ) secundare;
-rezumarea oral a unui text dat (actualizare);
-alctuirea unor texte orale narative, descriptive i informative;
2.2 utilizarea relaiilor de sinonimie, -sensurile i semnificaia unor cuvinte n diferite contexte;
de antonimie, n organizarea -utilizarea, n contexte diverse, a achiziiilor lexicale noi;
mesajului oral -utilizarea adecvat, n contexte diverse, a unor sinonime,
antonime;
-familii lexicale;
2.3 utilizarea categoriilor -alctuirea corect a propoziiilor simple i dezvoltate;
gramaticale nvate, n diverse -folosirea corect, ntr-un context dat, a categoriilor gramaticale
tipuri de propoziii specifice prilor de vorbire nvate (actualizare i coninuturi
noi): verbul, substantivul, pronumele, numeralul, adjectivul,
adverbul, prepoziia, conjuncia, interjecia;
-pri de propoziie: predicatul, subiectul, acordul predicatului cu
subiectul, atributul, complementul;
2.4 adaptarea vorbirii la situaia -textul dialogat: dialoguri pe diverse teme de interes pentru elevi;
concret de dialog sau de -monologul oral (texte narative, descriptive, informative);
monolog adaptarea vorbirii la -pronunarea fluent a unor secvene semnificative ale mesajului
situaia concret de dialog sau de oral, reglarea tonului, a intonaiei, n funcie de starea de spirit
Programa adaptat de limba i literatura romn clasa aVI-a 3
monolog (bucurie, surpriz, suprare);
-comunicare oral cu scop declarat de informare, de luare de
atitudine, de opinie;
-acte de vorbire (de exemplu: formularea unor propuneri,
expunerea unor opinii despre ceva sau cineva, prezentarea unor
impresii, exprimarea acordului sau a dezacordului n faa unui
auditoriu cunoscute, descrierea unui obiect, a unei persoane sau a
unui loc etc.).
2.5 participarea la diferite situaii de -acte de vorbire (de exemplu: susinerea unei conversaii impuse
comunicare, manifestnd o sau propuse; susinerea unui schimb verbal ntr-o conversaie de
atitudine favorabil progresiei grup, utiliznd corect limba literar, posibilitile expresive ale
comunicrii limbii vorbite;
-adecvarea elementelor nonverbale la mesajul transmis.

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare i nonliterare, n scopuri diverse


Competene specifice Coninuturi asociate
3.1 diferenierea elementelor de an- -identificarea problemei principale abordate ntr-un text literar
samblu de cele de detaliu n sau nonliterar (ntr-o descriere: -elementele i trsturile
cadrul textului citit obiectelor descrise; ntr-o naraiune: aciunea, participanii la
aciune, timpul i spaiul n care se petrec evenimentele; ntr-un
anun sau ntr-o tire: ideile eseniale i intenia comunicativ din
spatele acestora);
-subiectul operei literare, timpul i spaiul n naraiune
-structura crii: rolul cuprinsului, al prefeei, postfeei i al
notelor;
-texte literare epice i lirice; texte nonliterare: anunul, tirea;
3.2 identificarea modurilor de -caracteristicile operelor epice (n proz sau versuri): naraiunea
expunere ntr-un text epic i a la persoana a III-a i la persoana I, subiectul operei literare,
procedeelor de expresivitate timpul i spaiul n naraiune, autor, narator, personaj; descrierea
artistic ntr-un text liric (portretul literar, tabloul); dialogul ca mijloc de caracterizare a
personajelor;
-rolul figurilor de stil nvate n diferite texte literare, populare
i culte (personificare, comparaie, enumeraie, repetiie);
-texte nonliterare: anunul, tirea;
3.3 sesizarea valorii expresive a -explicarea unor expresii i a unor cuvinte noi identificate ntr-un
unitilor lexicale n textele citite text citit, n context sau cu ajutorul dicionarelor;
-rolul sinonimiei i al antonimiei ntr-un text dat; sensurile
cuvintelor n contexte diferite;
3.4 sesizarea organizrii -categorii morfologice specifice prilor de vorbire: verbul (timp,
morfologice i sintactice a persoan); substantivul (gen, numr); pronumele (persoana,
textelor citite (nonliterare i numrul); numeralul (numeralul cardinal i numeralul ordinal);
literare) adjectivul (forme flexionare); prepoziia (regimul cazual);
conjuncia; interjecia
-felul propoziiilor, fraza;
-pri de propoziie: predicatul, subiectul; acordul predicatului cu
subiectul; atributul, complementul;

4. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise, n


diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

Competene specifice Coninuturi asociate


4.1 redactarea textelor cu destinaii -structurarea detaliilor n jurul ideii principale;
diverse -rezumatul unui text citit (literar sau nonliterar);

Programa adaptat de limba i literatura romn clasa aVI-a 4


-relatarea unor fapte/ ntmplri; prezentarea unor informaii
privitoare la realitatea nconjurtoare;
-motivarea unei opinii, pornind de la diverse teme discutate n
clas, de la texte studiate sau fapte/ persoane din realitate;
-descrierea de tip tablou i de tip portret; povestirea unor texte
narative/filme vzute etc.;
4.2 utilizarea unui lexic diversificat, -utilizarea sinonimelor, a antonimelor adecvate n contexte date;
recurgnd la categoriile -familia lexical;
semantice studiate pentru
exprimarea nuanat
4.3 nlnuirea corect a frazelor n -utilizarea corect, n propoziie i n fraz, a semnelor de
textul redactat, utiliznd corect punctuaie (punctul, virgula, punctul i virgula, linia de dialog,
semnele ortografice i de linia de pauz) i a semnelor ortografice (cratima, punctul);
punctuaie -aplicarea topicii normale n propoziie i n fraz; ortografierea
diftongilor, a triftongilor i a vocalelor n hiat; aplicarea regulilor
fonetice de desprire n silabe a cuvintelor.
4.4 alctuirea rezumatului unui text -identificarea i ordonarea secvenelor narative dintr-un text dat,
literar sau nonliterar n vederea rezumrii acestuia; alctuirea planului de idei;
transformarea textului dialogat n text narativ;
-rezumarea textelor narative (pregtire, redactare, verificare)
-rezumarea unui text nonliterar; povestirea unui film, a unei
piese de teatru etc.

CONINUTURI
1. Lectura
1.1. Cartea obiect cultural. Structura crii: cuprins, prefa, postfa, note.
1.2. Teoria literar
1.2.1. Structura operei literare. Modurile de expunere. Naraiunea (autor, narator, personaj;
naraiunea la persoana a III-a i naraiunea la persoana I; subiectul operei literare, momentele
subiectului; timpul i spaiul n naraiune). Descrierea (portretul literar, tabloul). Dialogul
(mijloc de caracterizare a personajelor).
1.2.2. Figurile de stil (actualizare).
1.2.3. Versificaia (actualizare).
1.3. Textul
1.3.1. Texte literare populare i culte aparinnd diverselor genuri i specii.
1.3.2. Texte nonliterare: anunul, tirea.

2. Practica raional i funcional a limbii


2.1. Comunicarea oral
2.1.1. Structurarea textului oral
Ordonarea ideilor n comunicare (actualizare).
2.1.2. Textul dialogat i cel monologat.
Monologul: text narativ, text descriptiv, text informativ. Rezumatul oral (actualizare).

*Se recomand ca elevii s poat realiza urmtoarele acte de vorbire:


- identificarea sau diferenierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta;
- susinerea unui schimb verbal ntr-o conversaie de grup;

Programa adaptat de limba i literatura romn clasa aVI-a 5


- exprimarea gusturilor, expunerea unor opinii despre ceva sau cineva, stabilirea unei
analogii, a unei comparaii, exprimarea unei impresii personale;
- formularea unei propuneri, acceptarea ori refuzul unei propuneri;
- descrierea unui obiect sau a unei persoane (a unui loc);
- prezentarea unei aciuni complexe.
2.2. Comunicarea scris
2.2.1. Procesul scrierii
Organizarea unui text n funcie de destinaie (scrisoarea, anunul).
Semnele de punctuaie: punctul i virgula, linia de dialog i linia de pauz. Semnele
ortografice: cratima, punctul ca semn ortografic.
2.2.2. Contextele de realizare
Relatarea. *Oferirea de informaii privind diverse aspecte ale realitii nconjurtoare.
Motivarea unei opinii privitoare la textele studiate sau la fapte/persoane din realitate.
Descrierea de tip tablou, de tip portret. Povestirea.
Rezumatul.

3. Elemente de construcie a comunicrii

3.1. Lexicul (actualizare)


Noiunea de vocabular.
Familia lexical.
Sinonimele (actualizare). Antonimele (actualizare).
3.2. Noiuni de fonetic (actualizare). Regulile de desprire a cuvintelor n silabe. Ortografia pentru
desprirea n silabe (inclusiv folosirea cratimei i a apostrofului).
3.3. Noiuni de sintax (actualizare). Felul propoziiilor.
3.4. Morfosintaxa.
3.4.1. Verbul (actualizare).
3.4.2. Substantivul (actualizare).
3.4.3. Substitui ai substantivului
3.4.3.1. Pronumele
Pronumele personal.
3.4.3.2. Numeralul (actualizare).
Numeralul cardinal i numeralul ordinal.
3.4.4. Determinanii substantivului
Adjectivul (actualizare).
3.4.5. Prile de vorbire neflexionare
3.4.5.1. Adverbul (actualizare).
3.4.5.2. Prepoziia (actualizare).
3.4.5.3. Conjuncia (actualizare).
3.4.5.4. Interjecia (actualizare).
3.5. Sintaxa propoziiei (actualizare).
3.5.1. Predicatul.
3.5.2. Subiectul
Acordul predicatului cu subiectul.
3.5.3. Atributul (actualizare).
3.5.4. Complementul (actualizare).

Programa adaptat de limba i literatura romn clasa aVI-a 6

S-ar putea să vă placă și