Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE EMITERE AVIZ Cod F-089.

1
Persoane fizice PF; Asociaii de proprietari/locatari/chiriai - A

DOMNULE DIRECTOR, Nr. nregistrare

Subsemnatul.................................................domiciliat n jud...,comuna.
loc..................................................strada..nrbl...sc..et......aptel....
Reprezentant al Asociaiei de proprietari/locatari.......................................................................................................
v rog s-mi aprobai eliberarea urmtorului document:
1. Aviz definitiv pentru: Cu proiect: ap sau canalizare Cu proiect ap i canalizare
a) branament ap i/sau racord canalizare; schimbare soluie de branare i/sau racordare a) e) :
b) redimensionare branament ap i/sau racord canalizare; redimensionare contor a) e)
c) separare branament ap i/sau racord canalizare la imobilele necondominiale a) e)
d) montare contor pe branament existent a)
Acte necesare (copii):
I. actul de proprietate sau certificat de motenitor PF; contract de nchiriere imobile aflate n proprietatea
Primriilor locale, D.A.P.P.P. Iai; declaraie notarial coproprietari/motenitori cnd este cazul - PF
II. plan de ncadrare n zon pe suport topografic sc.1:1000 vizat de O.C.P.I. Iai - 2 exemplare; - PF, A
III. extras de plan cadastral actualizat la zi pe suport topografic sc.1:500 vizat de O.C.P.I. Iai - 2 exemplare;
- PF, A
IV. extras de carte funciar de informare actualizat la zi - PF
V. act identitate; - PF, preedinte A ; certificatul de nregistrare fiscal CIF, acordul de asociere A
VI. autorizaia de construire a imobilului emis de primria local.; c) - PF
VII. declaraia privind inventarul punctelor de consum ap din instalaia interioar; b) - PF, A
VIII. breviar de calcul cu necesar de ap i stabilirea cantitii de ap uzat i meteoric evacuat, ntocmit de
un proiectant de specialitate, n cazul imobilelor cu alt destinaie dect locuine individuale - PF
IX. ncheierea de sentin judectoreasc, privind nfiinarea asociaiei de proprietari/locatari. A
e) Aviz branament propriu de ap n vederea trecerii la ncheierea de contracte de furnizare /prestare a
serviciului n nume propriu a proprietarilor dintr-un condominiu; branament de ap propriu echipat cu
distribuitor: Cu proiect: ap sau canalizare Cu proiect ap i canalizare
Acte necesare (copii):
Documentele precizate la poz. I, - V de mai sus - PF
declaraia privind inventarul punctelor de consum ap din instalaia interioar; b) - PF
dovada achitrii tuturor debitelor, la zi, emis de ctre Asociaia de proprietari/locatari/chiriai, privind
consumul de ap i deversarea apelor uzate la canalizare PF
acordul scris al Asociaiei de proprietari/locatari/chiriai, notarial, privind execuia noii instalaii interioare
de ap i modificarea instalaiei interioare de ap existente (traversarea spaiilor comune/individuale dup
caz funcie de condiiile tehnice din imobilul condominial) - PF
2. Aviz definitiv pentru ncheierea contractelor individuale de furnizare/prestare a serviciului la imobilele
condominiale
Acte necesare (copii):
Actul de proprietate sau certificat de motenitor PF; contract de nchiriere n cazul locatarilor din imobilele
aflate n proprietatea Primriilor locale, D.A.P.P.P. Iai; - PF
act identitate; - PF
plan de ncadrare n zon pe suport topografic sc.1:1000 vizat de O.C.P.I. Iai - 2 exemplare; - PF, A
extras de plan cadastral actualizat la zi pe suport topografic sc.1:500 vizat de O.C.P.I. Iai - 2 exemplare;
- PF, A
extras de carte funciar de informare actualizat la zi - PF
declaraia privind inventarul punctelor de consum ap din instalaia interioar; b) - PF
acordul scris al tuturor proprietarilor,notarial i exprimat prin Hotrrea adunrii generale a Asociaiei de
proprietari/locatari/chiriai, luat cu unanimitate de voturi - PF
dovada achitrii la zi a tuturor debitelor datorate ctre operator, prezentat de ctre utilizatorul colectiv
(Asociaia de proprietari/locatari/chiriai). - PF
3. Aviz pentru amplasament construcie a):
Acte necesare (copii):
certificat de urbanism; - PF, A
plan de ncadrare n zon pe suport topografic sc.1:1000 2 ex ; plan de situaie pe suport topografic
sc.1:500 cu soluia propus, ntocmite de proiectantul de specialitate, vizate spre neschimbare de
arhitectul lucrrii 2 ex; - PF, A
memoriu tehnic de prezentare a lucrrilor de construire, ntocmit de un proiectant de specialitate. - PF, A
4. Aviz amplasament pentru reele: electrice, gaze naturale, telefonie, termoficare, CATV a):
Acte necesare (copii):
certificat de urbanism; - PF, A

1/2
Operator de date cu caracter personal, nregistrat la Autoritatea Naional
de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal sub nr.36460
CERERE EMITERE AVIZ Cod F-089.1
Persoane fizice PF; Asociaii de proprietari/locatari/chiriai - A
plani de ncadrare n zon pe suport topografic sc.1:1000 2 ex ; plan de situaie pe suport topografic
sc.1:500 cu soluia proiectantului de specialitate pentru faza avizat; - PF, A
memoriu tehnic de prezentare a lucrrilor, ntocmit de un proiectant de specialitate. - PF, A
5. Aviz definitiv pentru schimbare utilizator, de la persoane juridice la PF / A, de la PF la A, de la PF la PF,
de la A la A n situaia n care contorul este montat pe branament a):
(n caz contrar se va bifa punctul 1 d aviz i proiect)
Acte necesare (copii):
act de proprietate; - PF, A
act identitate - PF, preedinte A
plan de ncadrare n zon pe suport topografic sc.1:1000 vizat de O.C.P.I. Iai - 2 exemplare; - PF, A
extras de plan cadastral actualizat la zi pe suport topografic sc.1:500 vizat de O.C.P.I. Iai - 2 exemplare;
- PF, A
extras de carte funciar de informare actualizat la zi - PF
autorizaia de construire a imobilului emis de primria local/ncheiere de intabulare O.C.P.I.; - PF, A
declaraia privind inventarul punctelor de consum ap din instalaia interioar; b) - PF, A
ncheierea de sentin judectoreasc, privind nfiinarea asociaiei de proprietari/locatari. - A
6. Aviz definitiv branare/racordare pentru extinderi de reele publice de ap i/sau canalizare;devieri
reele ap i/sau canalizare i punere n siguran a):
Cu proiect: ap sau canalizare Cu proiect ap i canalizare i)
Acte necesare:
Dou exemplare din documentaia tehnicFaza D.T.A.C. vizat de un verificator autorizat M.L.P.A.T.-
PF,A
7. Aviz de principiu pentru PUZ/PUD a):
Acte necesare:
Documentaie PUZ/PUD ntocmit de un proiectant de specialitate/arhitect RUR. - PF, A
8. Aviz de principiu pentru extinderi reele publice de ap i/sau canalizare; devieri reele ap i/sau
canalizare i punere n siguran a):
Acte necesare (copii):
act de proprietate sau certificat de motenitor sau contract de nchiriere; - PF
plan ncadrare n zon pe suport topografic sc.1:1000 /sc.1:2000 vizat de O.C.P.I. Iai - 2 exemplare -
PF, A
extras de plan cadastral actualizat la zi pe suport topografic sc.1:500 vizat de O.C.P.I. Iai - 2 exemplare;
- PF, A
extras de carte funciar de informare actualizat la zi - PF
plan de situaie cu soluiile propuse ntocmite de proiectantul de specialitate 2 exemplare - PF, A
breviar de calcul ntocmit de un proiectant de specialitate n instalaii ap-canal. - PF, A
9. Aviz tehnic de nfiinare Asociaie de proprietari a) A gratuit
Acte necesare (copii):
plan de ncadrare n zon sc.1:1000 sau sc.1:2000; plan de situaie imobil - 2 exemplare; - PF, A
se va meniona asociaia din care face parte blocul la momentul depunerii cererii .
10. Taxa unic branament ap sau/i racord canalizare (include avizul, antemsuratoare, deviz, plan de
situaie, schia montaj sau detaliu de execuie branament/racord) a) :
ap sau canalizare ap i canalizare
Acte necesare: vezi punctul 1 de mai sus
Solicit acest document pentru imobilul/spaiul situat n jud. .....comuna ..........................,
localitatea.........................................., strada .................. nr bl sc . ap
telefon .Pot fi contactat la aceast adres n zilele de.........ntre orele....
NOT: a) Se va bifa n dreptul documentului solicitat;
b) Se va completa pe formularul F-111 Declaraie client
c) Nu se aplic n cazul imobilelor D.A.P.P.P. Iai
d) documentaia ce trebuie depus de ctre Persoan fizic (PF) , Asociaie de proprietari/locatari/chiriai (A),
e) Se va bifa corespunztor n cazul n care se solicit i realizarea proiectului
f) Toate tarifele includ TVA i sunt conform tarifar aprobat
g) n cazul n care nu se emite aviz/ntocmete proiect, datorit condiiilor nefavorabile ale locaiei, clientul va fi notificat n scris iar contravaloarea
avizului/proiectului i va fi returnat n termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
h) n cazul n care clientul nu poate asigura transportul reprezentantului APAVITAL n i de la locaie, acesta se angajeaz s plteasc cheltuielile de transport
aferente verificrii tehnice la recepia avizului/proiectului (1,76 lei/km, TVA inclus, pentru Zona Metropolitan Iai i . lei/km, TVA inclus, pentru alt locaie).
i) Nu se aplic n cazul documentaiilor tehnice ntocmite de S.C. APAVITAL S.A.ATELIERUL DE PROIECTARE

Data.. Semntura client .......


Factur/chitan nr....................... din ....................
ValoareRON Viza funcionar informaii clieni ........................

2/2
Operator de date cu caracter personal, nregistrat la Autoritatea Naional
de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal sub nr.36460