Sunteți pe pagina 1din 8

JUDEUL BIHOR -lei-

Alocaii de la bugetul
Nr.
U.A.T Denumire obiectiv investitii de stat 2017-2020
crt.

TOTAL 750,398,876.72
Reabilitarea, modernizarea i extinderea Grdiniei i
1 ABRAM 4,791,347.20
colii din localitatea Abram, jud. Bihor
Modernizare strzi de interes local n comuna Aueu,
2 AUEU 9,626,762.00
judeul Bihor
AVRAM Reabilitare coal General n Localitatea Avram
3 1,244,124.00
IANCU Iancu, Jud. Bihor
Reabilitare, modernizare i dotare coal din localitatea
AVRAM
4 Tamada, corpul de cldire C2, com. Avram Iancu, sat 642,539.00
IANCU
Tamada, jud. Bihor
Construire staie de tratare a apei pentru localitile
5 BALC 221,310.00
Almau Mic i Ghida, comuna Balc, judeul Bihor
Reabilitare i modernizare DC 130 Balc - Fagul Almau
6 BALC 6,223,566.00
Mare, comuna Balc, judeul Bihor
nfiinare reea de canalizare menajer n comuna Batr,
7 BATR 30,724,405.80
judeul Bihor
Modernizare coala gimnazial nr. 4 Arpel, comuna
8 BATR 330,783.80
Batr
Extindere alimentare cu ap potabil i canalizare ape
9 BOROD 9,783,361.41
uzate menajere n comuna Borod, jud. Bihor
Modernizare i extindere Grdinia cu program normal
10 BOROD 1,619,807.79
nr. 1 Borod, jud. Bihor
Construire centru medical i de permanen n comuna
11 BOROD 523,625.82
Borod, jud. Bihor
Reabilitarea i modernizarea sistemelor de alimentare
12 BOR 5,512,940.00
cu ap n satele comunei Bor, judeul Bihor
Alimentare cu ap potabil a localitii Ponoara,
13 BRATCA 2,743,386.72
comuna Bratca, judeul Bihor
Alimentare cu ap potabil a localitii Loru, comuna
14 BRATCA 1,584,862.23
Bratca, judeul Buhor
Extindere reea de ap n localitatea Dami, comuna
15 BRATCA 3,860,680.11
Bratca, judeul Bihor
Reabilitare i modernizare grdini n comuna Bratca,
16 BRATCA 564,804.44
judeul Bihor

17 BRUSTURI Alimentare cu ap n comuna Brusturi, judeul Bihor 14,206,946.71

Reea de canalizare, racorduri i staie de epurare n


18 BRUSTURI 13,725,845.70
comuna Brusturi, judeul Bihor
Extindere alimentare cu ap i nfiinare canalizare n
19 BUDUREASA 7,728,908.57
comuna Budureasa, judeul Bihor
20 BUDUREASA Modernizare drumuri comunale n comuna Budureasa 1,177,073.61

21 BUDUREASA Modernizare pod n comuna Budureasa, judeul Bihor 358,831.41

Extindere alimentare cu ap a localitii Remei,


22 BULZ 1,455,009.43
comuna Bulz
Modernizare i extindere la coala gimnazial nr.1 Bulz
23 BULZ 1,307,758.06
i Grdinia cu program normal nr.1 Bulz, comuna Bulz
mbuntirea infrastructurii rutiere n comuna Bulz,
24 BULZ 6,328,118.00
judeul Bihor
25 CBETI Reabilitare coal gimnazial nr. 1 Cbeti 1,111,516.00
Modernizare DC 218 Cbeti - Sohodol, Comuna
26 CBETI 5,660,880.00
Cbeti, Judeul Bihor
27 CPLNA Alimentare cu ap a localitii Suplacu de Tinca 2,831,736.99
nfiinare reea de canalizare menajer i extindere reea
28 CRPINET 10,205,581.61
ap n comuna Crpinet
Modernizare i extindere reele de alimentare cu ap i
29 CEFA 5,066,209.24
canalizare n comuna Cefa, judeul Bihor
Modernizare cldire pentru grdini cu program
30 CEFA prelungit n localitatea Cefa, comuna Cefa, judeul 525,563.68
Bihor
Modernizare drumuri i strzi n comuna Cefa, judeul
31 CEFA 525,528.44
Bihor
Modernizare i reabilitare termic la coala generala
32 CEICA 342,240.12
nr.1 din loc. Ceica com. Ceica

33 CEICA Modernizare prin asfaltare strzi Inceti, judeul Bihor 1,350,539.00

Regularizare vale i construcie pod n localitatea


34 CEICA 5,126,884.68
Cotiglet, comuna Ceica
Lucrri de reabilitare reea de iluminat public n
35 CHERECHIU 523,375.73
comuna Cherechiu, judeul Bihor
Extindere reele de alimentare cu ap n satul Ghiorac i
36 CIUMEGHIU nfiinare reele de canalizare n satele Ghiorac i 20,741,627.00
Ciumeghiu
Reabilitare coal i Grdini n loc. Bucuroaia, com.
37 COPCEL 1,240,173.00
Copcel
nfiinarea infrastructurii de ap uzat n comuna
38 CURELE 4,941,897.00
Curele, satele Cresuia i Beiuele, judeul Bihor
Reabilitare i Modernizare Grdinia cu Program
39 DERNA 322,482.86
Normal nr.3, loc. Dernioara, com Derna, jud. Bihor
Modernizare strzi de interes local n comuna Derna,
40 DERNA 6,820,403.07
judeul Bihor
Modernizare strzi n localitatea Diosig, comuna
41 DIOSIG 5,428,015.00
Diosig, judeul Bihor
Grup sanitar (P+1E) pentru coala gimnazial nr. 1
42 DOBRETI 213,933.00
Hidiel, com. Dobreti, jud. Bihor
Grup sanitar (P+1E) - coala gimnazial nr. 2
43 DOBRETI 216,882.00
Luncasprie, comuna Dobreti
Modernizare 15 km drumuri comunale i strzi n
44 DOBRETI 8,872,064.00
comuna Dobreti
Modernizarea staiilor de tratare a apei din comuna
45 DRGNETI 245,058.00
Drgneti
Extindere canalizare i ap potabil n comuna
46 DRGNETI 16,028,659.19
Drgneti, judeul Bihor
Modernizare coal gimnazial "Viorel Horj"
47 DRGNETI 283,288.22
Drgneti, jud. Bihor
48 DRGETI Modernizare strzi publice n Comuna Drgeti 2,727,432.00
49 FINI coal cu clasele I-IV, sat uncui 1,217,108.00
50 FINI Pod peste rul Criul Negru, comuna Fini, jud. Bihor 1,844,187.00

Modernizare coal gimnazial nr.1 Gepiu, comuna


51 GEPIU 362,931.44
Gepiu, jud. Bihor
Construire centru de permanen medical n localitatea
52 GEPIU 521,534.38
Gepiu, comuna Gepiu, jud. Bihor
Construire centru medical n localitatea Bicaci, comuna
53 GEPIU 520,701.38
Gepiu, jud. Bihor
54 GEPIU Modernizare DC 24 n comuna Gepiu, judeul Bihor 1,009,840.47
Extindere reele de ap n comuna Holod, localitile
55 HOLOD 2,324,752.00
Dumbrava i Valea Mare de Codru
Modernizare Grdini cu program normal nr.2 Vintere,
56 HOLOD 451,845.48
comuna Holod, jud. Bihor
Reabilitare termic i amenajare grupuri sanitare la
57 HOLOD coala cu clasele I-IV, localitatea Lupoaia, comuna 87,784.00
Holod
Modernizare strzi n comuna Holod, localitatea
58 HOLOD 2,935,029.09
Dumbrvia Mic
HUSASU DE Extindere coala gimnazial nr.1 n loc. Husasu de
59 1,156,319.20
TINCA Tinca, com. Husasu de Tinca, jud. Bihor
HUSASU DE mbuntirea infrastructurii rutiere n comuna Husasu
60 4,634,683.00
TINCA de Tinca
Extindere sistem de alimentare cu ap i ap uzat n
61 INEU 1,149,503.07
comuna Ineu localitile Ineu i Husasu de Cri
Extindere i modernizare coala gimnazial nr. 1
62 INEU 376,705.25
Botean, com. Ineu
63 INEU Reabilitare strzi n localitatea Ineu, comuna Ineu 5,257,942.45
JUDEUL
BIHOR prin Reabilitare i Modernizare DJ 764 Beiu - Roia -
64 CONSILIUL Atileu - Aled, Sector de la km 31 + 000 la km 64 + 115,655,449.75
JUDEEAN 655, L=33,655 km
BIHOR
JUDEUL
Reabilitare i modernizare DJ 767: DN 76 (Smbta) -
BIHOR prin
Dobreti, sector de la km 0+000 la 9+332, i DJ 767C:
65 CONSILIUL 54,501,501.65
DJ 767(Dobreti) - Lunca Sprie - DJ764, sector de la
JUDEEAN
km 0+000 la 11+762, Ltotala=21,004 km
BIHOR
JUDEUL
BIHOR prin Reabilitare i Modernizare DJ 767A Uileacu de Cri
66 CONSILIUL (DN1) - Blaia - Burzuc - Srbi (DN 19E), judeul 20,868,530.37
JUDEEAN Bihor
BIHOR
Modernizare coala Gimnazial nr. 1 Lzreni, comuna
67 LZRENI 498,814.99
Lzreni
Modernizare cldire pentru nfiinare centru medical de
68 LZRENI 511,827.47
permanen n comuna Lzreni, judeul Bihor

69 LZRENI Modernizare strzi n comuna Lzreni, judeul Bihor 1,212,299.58


LUGAU DE Construire cre i grdini cu program prelungit n
70 1,471,792.00
JOS satul Lugau de Sus, comuna Lugau de Jos
LUGAU DE Construire cre i grdini cu regim P+M n satul
71 1,767,745.00
JOS Urvind, comuna Lugau de Jos
Reabilitare, Modernizare i Extindere Grdinia cu
LUGAU DE
72 Program Normal nr.3, loc. Urvind, com. Lugau de Jos, 1,533,243.01
JOS
jud. Bihor
Reabilitare, Modernizare i Extindere coala
LUGAU DE
73 Gimnazial nr.1, loc. Urvind, com. Lugau de Jos, jud. 908,030.69
JOS
Reabilitare
Bihor i Modernizare Grdinia cu Program
LUGAU DE
74 Normal nr.1, loc. Lugau de Jos, com. Lugau de Jos, 560,675.25
JOS
Jud. Bihor i Modernizare Grdini cu Program
Reabilitare
LUGAU DE
75 Normal nr.2, loc. Lugau de Sus, com. Lugau de Jos, 507,197.00
JOS
jud. Bihor
Reabilitare i Modernizare coala Gimnazial Ovidiu
LUGAU DE
76 Drimba, loc. Lugau de Jos, com. Lugau de Jos, jud. 2,013,841.75
JOS
Bihor
LUGAU DE Reabilitare i Modernizare coala Primar nr.1, loc.
77 571,140.75
JOS Lugau de Sus, com. Lugau de Jos, jud. Bihor
Reeaua de canalizare n localitile Lunca i Hotrel,
78 LUNCA 6,822,765.87
comuna Lunca, jud. Bihor
Modernizare drum n zona de producie i depozitare a
79 MDRAS 1,915,982.59
localitii Mdras
Modernizare coala cu clasele I-VIII, sat Butani,
80 MGETI 168,210.86
comuna Mgeti, jud. Bihor
Reabilitare dispensar uman Mgeti, Comuna Mgeti,
81 MGETI 615,000.00
Judeul Bihor
MUNICIPIUL Extindere reele de ap i canalizare n cartierele Chet
82 12,480,964.56
MARGHITA i Ghenetea
MUNICIPIUL Extindere canalizare menajer i retehnologizare staie
83 2,273,447.20
MARGHITA de pompare str. Horea
MUNICIPIUL Construire i amenajare sal de mese Grdinia pentru
84 401,648.72
MARGHITA copii - str. J.Calvin
MUNICIPIUL
85 Reabilitare pod peste Barcu, str.I.L. Caragiale 3,609,710.28
MARGHITA
MUNICIPIUL Reabilitarea reelei de ap potabil n Municipiul
86 7,061,248.00
SALONTA Salonta pe 11 strzi
MUNICIPIUL Reabilitarea reelei de ap potabil pe str.Tincii din
87 1,273,771.00
SALONTA Municipiul Salonta
MUNICIPIUL Extinderea reelei de canalizare n Mun. Salonta - pe un
88 6,199,373.00
SALONTA numr de 15 strzi
MUNICIPIUL Reabilitare termic la Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta,
89 747,696.00
SALONTA str. Sarcadului nr.1
Modernizare strzi n localitatea Nojorid, comuna
90 NOJORID 5,520,998.00
Nojorid, lot 1
Modernizare grdinia cu program normal nr.2 Calacea,
91 OLCEA 518,083.36
com. Olcea, jud. Bihor
Extindere i modernizare reele de ap i canal n
92 ORA ALED 7,315,646.00
Oraul Aled, judeul Bihor
Construcie corp nou Liceul Teoretic Constantin erban
93 ORA ALED 3,147,549.80
Aled, judeul Bihor
Reabilitare i modernizare corp vechi Colegiul Tehnic
94 ORA ALED 835,000.00
Al.Roman din Oraul Aled, judeul Bihor
Reabilitare i modernizare corp vechi Liceul Teoretic
95 ORA ALED 576,600.00
Ct. erban, Oraul Aled, judeul Bihor
Reabilitare i modernizare cre cartier, Oraul Aled,
96 ORA ALED 153,000.00
judeul Bihor
Reabilitare i Modernizare Grdini cu program
97 ORA ALED 185,000.00
normal - Str. Teiului, Oraul Aled, judeul Bihor
Reabilitare i modernizare grdini cu program
98 ORA ALED 2,099,180.00
prelungit Aled, judeul Bihor
Reabilitare i modernizare coala Primar Pdurea
99 ORA ALED 430,000.00
Neagr, Oraul Aled, judeul Bihor
Reabilitare i modernizare coala Primar nr.1, Oraul
100 ORA ALED 295,000.00
Aled, judeul Bihor
Reabilitare i Modernizare Grdinia cu program
101 ORA ALED 187,000.00
normal nr.3 Peti, Oraul Aled, judeul Bihor
Modernizare strzi n Localitatea Bia, Oraul Nucet,
102 ORA NUCET 5,045,731.00
Judeul Bihor
ORA Modernizare drum comunal DC 7 km 10+440 - km
103 2,113,390.00
SCUENI 13+036, ora Scueni
104 ORA TEI Extindere reele de ap i canalizare oraul tei 6,736,404.00
105 ORA TEI Reabilitare i modernizare grdini tei 1,080,738.00
106 ORA TEI Reabilitarea Colegiului Naional "Avram Iancu" tei 1,411,406.02

Modernizarea unui drum existent spre staia de tratare a


107 ORA TEI 1,239,147.00
apei i fostul aeroport, pune i zona de agrement
Construire pod peste Criul Bia de pe Aleea Miron
108 ORA TEI 3,260,420.00
Pompiliu tei
ORA Reabilitare grdini cu program normal, Ora Vacu,
109 520,701.00
VACU Judeul Bihor
ORA
110 Modernizare DC 244 Cmp - Cmp Moi 3,773,640.20
VACU
mbuntirea infrastructurii rutiere n comuna Pocola,
111 POCOLA 6,328,562.00
judeul Bihor

112 POCOLA Modernizare iluminat public stradal n comuna Pocola 222,326.66

Modernizare drum comunal n satul Cmpani de


113 POMEZEU 1,720,740.00
Pomezeu, comuna Pomezeu, judeul Bihor
Pod peste rul Vida n localitatea Sitani comuna
114 POMEZEU 174,941.16
Pomezeu, judeul Bihor
Pod nou peste Valea Holod n dreptul DC 205, din
structur metalic din tabl de oel ondulat ce poate
115 RBGANI 479,741.00
suporta sarcin arc pe fundaii din beton - deschidere
10m
mbuntire infrastructur ap i ap uzat n satul
116 REMETEA 2,529,503.00
Meziad
nfiintare reea de canalizare i staie de epurare n
117 REMETEA 5,081,777.00
localitile Remetea, oimu, comuna Remetea
Reabilitare i modernizare coal n localitatea
118 REMETEA 1,134,665.00
Remetea, comuna Remetea, judeul Bihor
Reabilitare i modernizare coala gimnazial Petru
119 REMETEA Mihe n localitatea Meziad, comuna Remetea, judeul 685,440.00
Bihor
Etajare i reabilitare corp B de cldire coala cu clasele
120 ROIA 2,179,595.00
I-IV Roia
Extindere i reabilitare coal corp A, n localitatea
121 ROIA 1,471,533.00
Roia, comuna Roia
122 ROIORI Reabilitare strzi n comuna Roiori, judeul Bihor 6,135,939.00
123 SCDAT Extindere canalizare menajer n localitatea Sbolciu 2,868,929.40

124 SCDAT Modernizare strzi n comuna Scdat, judeul Bihor 2,802,821.64

Construire centru medical n localitatea Slard, comuna


125 SLARD 1,077,144.07
Slard, jud. Bihor
Modernizare reele de ap i nfiinare reea de
SNNICOLA
126 canalizare i staie de epurare n comuna Snnicolau 22,977,120.00
U ROMN
Romn
Modernizare Grdinia cu program normal nr. 2 Zvoiu,
127 SMBTA 285,607.28
com. Smbta, jud. Bihor
Modernizare si reabilitare termica la coala gimnazial
128 SMBTA 406,645.05
nr. 1 din loc. Smbta, com. Smbta
Modernizare i reabilitare termic la coala primar
129 SMBTA nr.1 i grdinia cu program normal din loc. Smbta, 282,252.85
com. Smbta
Construire centru de permanen medical n localitatea
130 SMBTA 523,019.77
Smbta, comuna Smbta, jud. Bihor

131 SMBTA Modernizare strzi n comuna Smbta, judeul Bihor 4,298,443.81

Modernizare grdini cu program normal "101


132 SNMARTIN 482,028.77
Dalmaieni" Cordu, jud. Bihor
Extinderea proiectului modernizare strzi n cartierul
133 SNMARTIN 5,949,694.63
nou - Snmartin
Modernizare infrastructura rutier de interes local n
134 SNMARTIN 3,742,078.30
comuna Snmartin, localitatea Cihei, judeul Bihor
135 SNMARTIN Modernizare strzi n cartierul de tineri din Haieu 2,705,025.52
Modernizare strzi de interes local n comuna
136 SNTANDREI 3,392,150.24
Sntandrei, jud. Bihor
nfiinare reea de canalizare n localitile Srbi si
137 SRBI 8,325,901.14
Fegernic, comuna Srbi
Construire grdini cu program prelungit n loc. Srbi,
138 SRBI 522,502.17
com. Srbi
Modernizare i reabilitare termic la coala gimnazial
139 SRBI 418,753.31
nr. 1 din loc. Srbi, com. Srbi
Modernizare i reabilitare termic la coala gimnazial
140 SRBI 370,056.67
nr. 2 din loc. Burzuc, com. Srbi
Modernizare strzi n comuna Srbi, km 6,00 n satele:
141 SRBI 4,696,830.34
Srbi, Burzuc, Fegernic, Sarcu, Chioag, Almau Mic
Reabilitare i Modernizare Grdinia cu Program
142 SPINU 530,880.42
Normal, loc. Spinu, com Spinu, jud. Bihor
Reabilitare i Modernizare coala Gimnazial nr. 1, loc
143 SPINU 777,489.75
Spinu, com Spinu, jud. Bihor
Reabilitare i modernizare coal primar nr.1 i
144 SPINU grdinia cu program normal, loc. Slite, com. Spinu, 573,171.83
jud. Bihor
mbuntirea infrastucturii rutiere n comuna Spinu,
145 SPINU 9,654,482.45
judeul Bihor
Reabilitarea i extinderea colii cu cls. I-IV din
146 IMIAN 900,907.00
Voivozi, comuna imian
Modernizare drum comunal DC 7 imian - ilindru,
147 IMIAN 4,102,464.00
etapa II
Reabilitare i Modernizare Dispensar, loc. inteu, com.
148 INTEU 603,359.11
inteu, jud. Bihor
Pod de legtur Huta- Voivozi, peste rul Bistra, com.
149 INTEU 1,263,720.74
inteu, jud. Bihor
Alimentare cu ap a localitilor Ursad i Poclua de
150 OIMI 3,060,847.63
Beiu comuna oimi, judeul Bihor
Realizare centru de permanen prin schimbare
151 OIMI 784,856.00
destinaie, n comuna oimi, judeul Bihor
152 UNCUIU Reabilitare pod Blnaca, com uncuiu 525,464.73
nfiinare dispensar medical n localitatea Tmeu,
153 TMEU 1,385,279.00
judeul Bihor
Modernizare drum DC 235 Trcaia - Trcia, comuna
154 TRCAIA 6,180,272.00
Trcaia, judeul Bihor
nfinare reea de canalizare menajer i staie de
155 TUTEU 20,594,002.28
epurare n comuna Tuteu, judeul Bihor
Construire pod peste Bistra n localitatea Poiana,
156 TUTEU 1,778,990.55
comuna Tuteu, judeul Bihor
Construire pod peste Bistra n localitatea Tuteu,
157 TUTEU 1,893,803.75
comuna Tuteu, judeul Bihor
Modernizare strzi de interes local, lucrri de art,
158 TILEAGD 8,060,494.62
accese n comuna Tileagd, judeul Bihor
Reabilitare i extindere coala cu clasele I-VIII
159 TINCA 1,258,265.16
Comuna Tinca, sat Gurbediu
160 TINCA Modernizare strzi publice n localitatea Tinca 3,249,280.00
Extindere reea de alimentare cu ap i canalizare n
161 TOBOLIU 10,862,866.00
comuna Toboliu, judeul Bihor
162 TOBOLIU Reabilitare strzi n comuna Toboliu, judeul Bihor 5,649,533.00
Extindere i reparaii la coala gimnazial "Nestor
163 TULCA 210,647.23
Porumb" Tulca, judeul Bihor
Modernizarea infrastructurii de interes local n comuna
164 TULCA 3,649,319.45
Tulca, Judeul Bihor
Extindere, modernizare i anvelopare termic la coala
165 ECHEA 501,502.28
gimnazial nr. 1 din localitatea Hotar, comuna echea

166 ECHEA Centru medical i de permanen n comuna echea 1,189,860.95

Reabilitare DC 179A (Hotar - DC 180) sector km


5+720 - 6+264, L=0,544 km i modernizare DC 179A
167 ECHEA 3,771,883.50
6+264 - 7+030 i DC 180 (Subpiatr - Fca) km 4+860
- 5+740, L=1,646, lung. total=2,19 km
nfiinare sistem de canalizare menajer n localitatea
UILEACU DE Foru i extindere sistem de alimentare cu ap n
168 11,068,747.00
BEIU localitile Foru, Prisaca, Vlanii de Beiu i Uileacu
de Beiu, judeul Bihor
Reabilitare Grdini cu program normal nr. 4
UILEACU DE
169 localitatea Vlanii de Beiu, Comuna Uileacu de Beiu, 172,152.00
BEIU
judeul Bihor
Reabilitare Grdini cu program normal nr.2 i coala
UILEACU DE
170 primar nr.1 localitatea Foru, comuna Uileacu de 339,091.00
BEIU
Beiu, judeul Bihor
UILEACU DE
171 Realizare centru de permanen n dispensar existent 798,128.00
BEIU
VADU Dotare centru de permanen cu echipamente medicale,
172 200,000.00
CRIULUI mobiler specific medical i nclzire central
Modernizare strzi de interes local, lucrri de art,
173 VRCIOROG 6,449,171.94
accese n comuna Vrciorog, judeul Bihor

S-ar putea să vă placă și