Sunteți pe pagina 1din 435

Aprobat

prin Hotrrea Guvernului nr. 808


din 7 octombrie 2014

Planul naional de aciuni pentru implementarea


Acordului de Asociere Republica Moldova Uniunea European pentru anii 2014-2016

Num- Prevederile Prioritile Msurile de implementare Instituiile Termenul de Acoperirea


rul Acordului de Asociere Agendei responsabile implemen- financiar
arti- de Asociere tare
colului
din
Acord
1 2 3 4 5 6 7

TITLUL I. PRINCIPII GENERALE

2 (1) Respectarea principiilor 1. Asigurarea respectrii principiilor respective Autoritile publice 2015-2016 n limitele
democratice, a drepturilor omului n procesul de implementare a agendei de centrale resurselor
i a libertilor fundamentale, reforme interne a Republicii Moldova bugetare i din
astfel cum snt proclamate n fondurile
Declaraia Universal a extrabugetare
Drepturilor Omului i definite n
Convenia european pentru
aprarea drepturilor omului i a
libertilor fundamentale, n Actul
final de la Helsinki din 1975 al
Conferinei pentru Securitate i
Cooperare n Europa, precum i n
Carta de la Paris pentru o nou
Europ din 1990, reprezint baza
politicilor interne i externe ale
prilor i constituie un element
esenial al prezentului acord.
Combaterea proliferrii armelor
de distrugere n mas, a
materialelor conexe i a vectorilor
acestora constituie, de asemenea,
un element crucial al prezentului
acord
2
1 2 3 4 5 6 7

(2) Prile i reitereaz 2. Asigurarea respectrii principiilor respective Autoritile publice 2015-2016 n limitele
angajamentul fa de principiile n procesul de implementare a agendei de centrale resurselor
economiei de pia, fa de reforme interne a Republicii Moldova bugetare i din
dezvoltarea durabil i fa de un fondurile
multilateralism eficace extrabugetare
(3) Prile i reafirm respectul 3. Asigurarea respectrii principiilor respective Autoritile publice 2015-2016 n limitele
fa de principiile statului de drept n procesul de implementare a agendei de centrale resurselor
i ale bunei guvernane, precum i reforme interne a Republicii Moldova bugetare i din
obligaiile lor internaionale, n fondurile
special n cadrul ONU, al extrabugetare
Consiliului Europei i al OSCE
(4) Prile se angajeaz s 4. Realizarea planurilor naionale de aciuni Ministerul 2015-2016 n limitele
ncurajeze cooperarea i bunele pentru anii 2014-2016 n domeniul afacerilor Afacerilor Interne, resurselor
relaii de vecintate, inclusiv interne, inclusiv viznd componentele cu Serviciul Vamal, bugetare i din
cooperarea n domeniul caracter transnaional ale acestora Centrul Naional fondurile
dezvoltrii de proiecte de interes Anticorupie, extrabugetare
comun, ndeosebi cele legate de Serviciul de Informaii
prevenirea i combaterea i Securitate
corupiei, a activitilor criminale,
organizate sau de alt tip, inclusiv
cele cu caracter transnaional, i a
terorismului. Acest angajament
constituie un factor-cheie n
dezvoltarea relaiilor i a
cooperrii ntre pri i contribuie
la meninerea pcii i a stabilitii
n regiune

TITLUL II. DIALOGUL POLITIC I REFORMELE, COOPERAREA N DOMENIUL POLITICII EXTERNE I DE SECURITATE

3 Obiectivele dialogului politic


Dialogul politic n toate domeniile de interes reciproc, inclusiv n ceea ce privete aspectele externe i de securitate, precum i reformele interne, este dezvoltat i consolidat n
continuare ntre pri. Acest lucru va antrena creterea eficacitii cooperrii politice i va promova convergena n ceea ce privete aspectele de politic extern i de securitate
(2) Obiectivele dialogului politic 1. Realizarea eficient a prevederilor Acordului Ministerul Afacerilor 2016 n limitele
snt: de Asociere Republica Moldova UE avnd Externe i Integrrii resurselor
(a) Aprofundarea asocierii politice drept obiectiv asocierea politic a rii noastre Europene, autoritile bugetare
i sporirea convergenei i a cu UE administraiei publice
eficacitii politice i a politicii de centrale
securitate
(c) Consolidarea cooperrii i a 2. Intensificarea dialogului n cadrul Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
dialogului ntre pri cu privire la organizaiilor internaionale i europene Externe i Integrrii resurselor
3
1 2 3 4 5 6 7

securitatea internaional i la relevante n vederea eficientizrii aciunilor Europene, autoritile bugetare i din
gestionarea crizelor n lume, viznd asigurarea stabilitii i securitii la nivel administraiei publice fondurile
ndeosebi pentru a aborda global i regional centrale extrabugetare
problemele i principalele
ameninri la nivel mondial i
regional
(e) Consolidarea respectrii 2.1. Dialogul politic 3. Ajustarea continu a actelor legislative i Ministerul Muncii, 2015-2016 n limitele
principiilor democratice, a statului i reforma normative la prevederile Conveniei ONU Proteciei Sociale i resurselor
de drept i a bunei guvernane, a - Implementarea privind drepturile persoanelor cu dizabiliti Familiei, Ministerul bugetare i din
drepturilor omului i a libertilor Planului naional de Sntii, Ministerul fondurile
fundamentale, inclusiv a aciuni n domeniul Educaiei, Ministerul extrabugetare
drepturilor persoanelor care drepturilor omului pe Justiiei, Ministerul
aparin minoritilor, precum i anii 2011-2014 cu Dezvoltrii
contribuirea la consolidarea accent pe grupurile Regionale i
reformelor politice naionale cele mai vulnerabile i Construciilor,
coordonarea Ministerul Finanelor,
planificrii n Oficiul Avocatului
domeniul drepturilor Poporului,
omului cu procesul Consiliul pentru
bugetar, pentru a aloca prevenirea i eliminarea
resurse suficiente unei discriminrii i
implementri efective asigurrii egalitii
4. Implementarea observaiilor i Ministerul Muncii, 2015-2016 n limitele
recomandrilor Comitetului ONU pentru Proteciei Sociale i resurselor
Drepturile Economice, Sociale i Culturale pe Familiei bugetare i din
marginea celui de-al doilea Raport periodic al fondurile
Republicii Moldova privind implementarea extrabugetare
Pactului internaional cu privire la drepturile
economice, sociale i culturale pe anii 2012-
2015
5. Semnarea i pregtirea pentru ratificarea Ministerul Muncii, 2014-2016 n limitele
Protocolului opional la Pactul internaional cu Proteciei Sociale i resurselor
privire la drepturile economice, sociale i Familiei bugetare i din
culturale cu privire la procedura de plngeri fondurile
individuale extrabugetare

6. Reformarea sistemului rezidenial de ngrijire Ministerul Muncii, Semestrul II, n limitele


a persoanelor cu dizabiliti mentale Proteciei Sociale i 2016 resurselor
Familiei, Ministerul bugetare i din
Sntii fondurile
extrabugetare
4
1 2 3 4 5 6 7

7. Recunoaterea capacitii juridice pentru Ministerul Justiiei, 2015-2016 n limitele


persoanele cu dizabiliti i nlocuirea tutelei Ministerul Muncii, resurselor
pentru aduli prin modele alternative de suport Proteciei Sociale i bugetare i din
n luarea deciziilor (racordarea cadrului Familiei, Ministerul fondurile
legislativ naional la prevederile articolului 12 Sntii extrabugetare
din Convenia ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabiliti)
8. Semnarea Conveniei Consiliului Europei Ministerul Muncii, Semestrul I, n limitele
privind prevenirea i combaterea violenei Proteciei Sociale i 2016 resurselor
mpotriva femeilor i a violenei n familie Familiei, Ministerul bugetare
Afacerilor Interne,
Procuratura General,
Ministerul Afacerilor
Externe i Integrrii
Europene
9. Ajustarea Codului penal i altor legi naionale Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
relevante la standardele internaionale n Interne, Procuratura resurselor
domeniu i consolidarea implementrii acestora General, Ministerul bugetare
pentru prevenirea, protecia, investigarea, Justiiei
judecarea, pedepsirea fptailor i reabilitarea
victimelor
10. Coordonarea procesului de definitivare i Ministerul Muncii, 2015-2016 n limitele
promovare a proiectului de lege cu privire la Proteciei Sociale i resurselor
modificarea i completarea unor acte legislative Familiei, Ministerul bugetare
din domeniul prevenirii i combaterii violenei Afacerilor Interne,
n familie, n vederea eficientizrii Procuratura General,
mecanismului de soluionare a actelor de Ministerul Justiiei
violen n familie i asigurrii armonizrii
cadrului legal naional la standardele europene

11. Asigurarea accesului la asistena juridic Consiliul Naional 2015-2016 n limitele


garantat de stat pentru victimele violenei pentru Asisten resurselor
domestice Juridic Garantat de bugetare
Stat
12. Asigurarea instruirii obligatorii a Institutul Naional al 2015-2016 n limitele
judectorilor, procurorilor, poliitilor i Justiiei, Ministerul resurselor
reprezentanilor organelor de drept privind Afacerilor Interne, bugetare i din
prevederile legale internaionale i naionale Procuratura General, fondurile
referitoare la violena n baz de gen Ministerul Justiiei, extrabugetare
Consiliul Superior al
Magistraturii
5
1 2 3 4 5 6 7

13. Consolidarea sistemului de colectare a Ministerul Muncii, 2015-2016 n limitele


datelor dezagregate pentru cauzele de violen Proteciei Sociale i resurselor
domestic Familiei, Ministerul bugetare i din
Afacerilor Interne, fondurile
Biroul Naional de extrabugetare
Statistic
14. Elaborarea i adoptarea Strategiei de Biroul Relaii 2016 n limitele
integrare a minoritilor naionale pentru Interetnice resurselor
Republica Moldova bugetare i din
fondurile
extrabugetare
15. Implementarea Planului de aciuni privind Biroul Relaii 2015 n limitele
susinerea populaiei de etnie rom din Interetnice, resurselor
Republica Moldova pentru anii 2011-2015, Ministerul Muncii, bugetare i din
Hotrrea Guvernului nr. 494 din 8 iulie 2011 Proteciei Sociale i fondurile
Familiei, autoritile extrabugetare
administraiei publice
centrale i locale
16. Elaborarea i adoptarea Planului de aciuni Biroul Relaii Trimestrul IV, n limitele
privind susinerea populaiei de etnie rom din Interetnice, 2015 resurselor
Republica Moldova pentru anii 2016-2020 Ministerul Muncii, bugetare i din
Proteciei Sociale i fondurile
Familiei extrabugetare
17. Organizarea aciunilor de promovare Oficiul Avocatului 2015-2016 n limitele
(reuniuni, mese rotunde, conferine, concursuri, Poporului, resurselor
campanii de informare, spoturi sociale) a Comisia pentru bugetare i din
drepturilor i libertilor fundamentale ale implementarea Planului fondurile
omului naional de aciuni n extrabugetare
domeniul drepturilor
omului pe anii 2011-
2014,
Biroul Relaii
Interetnice
18. Organizarea unor aciuni de promovare a Biroul Relaii 2015-2016 n limitele
toleranei i a diversitii culturale Interetnice, resurselor
Oficiul Avocatului bugetare i din
Poporului, fondurile
autoritile extrabugetare
administraiei publice
locale
6
1 2 3 4 5 6 7

19. Elaborarea planurilor sectoriale n domeniul Comisia pentru 2016 n limitele


drepturilor omului n baza Planului naional de implementarea Planului resurselor
aciuni n domeniul drepturilor omului pe anii naional de aciuni n bugetare i din
2011-2014, aprobat prin Hotrrea domeniul drepturilor fondurile
Parlamentului nr. 90 din 12 mai 2011 i a omului pe anii 2011- extrabugetare
recomandrilor internaionale, cu indicarea 2014
costurilor aferente, necesare pentru realizarea
activitilor planificate n concordan cu Cadrul
de Cheltuieli Bugetare pe Termen Mediu

Not 1: Planuri elaborate


Not 2: Estimri efectuate

20. Modificarea legislaiei pentru a elimina Ministerul Justiiei, 2016 n limitele


barierele identificate de Consiliul pentru Consiliul pentru resurselor
prevenirea i eliminarea discriminrii i prevenirea i eliminarea bugetare i din
asigurarea egalitii discriminrii i fondurile
asigurarea egalitii extrabugetare

Not: Consiliul pentru prevenirea i eliminarea


discriminrii i asigurarea egalitii va elabora
proiectul de propuneri i l va remite
Ministerului Justiiei pentru promovare
21. Consolidarea capacitii autoritilor Consiliul pentru 2015-2016 n limitele
publice, organelor de drept, sectorului privat i a prevenirea i eliminarea resurselor
societii civile n domeniul prevenirii i discriminrii i bugetare i din
combaterii discriminrii asigurarea egalitii, fondurile
Oficiul Avocatului extrabugetare
Poporului,
autoritile publice
centrale i locale
2.1 (iii). Dialogul 22. Organizarea celui de-al IV-lea ciclu de Biroul Relaii 2014-2015 n limitele
politic i reforma monitorizare a implementrii Conveniei-cadru Interetnice, resurselor
- Luarea n pentru protecia minoritilor naionale n autoritile publice bugetare
considerare a Republica Moldova de ctre Consiliul Europei centrale i locale
recomandrilor (prezentarea celui de-al IV-lea Raport periodic
structurilor i al Republicii Moldova privind implementarea
experilor Consiliului Conveniei-cadru)
7
1 2 3 4 5 6 7

Europei referitoare la 23. Asigurarea implementrii recomandrilor Biroul Relaii 2015-2016 n limitele
conformarea la - celui de-al IV-lea ciclu de monitorizare a Interetnice, resurselor
Convenia-cadru implementrii Conveniei-cadru pentru protecia autoritile publice bugetare i din
pentru protecia minoritilor naionale n Republica Moldova de centrale i locale fondurile
minoritilor naionale ctre Consiliul Europei extrabugetare
i implementarea
acestora n modul
convenit cu structurile
sau experii
menionai mai sus
2.1. Dialogul politic 24. Modificarea cadrului normativ relativ la Ministerul Justiiei 30 n limitele
i reforma activitatea Agentului Guvernamental, n special septembrie resurselor
- Asigurarea n sensul introducerii unor reglementri 2014 bugetare
executrii efective a specifice n privina executrii hotrrilor i
hotrrilor Curii deciziilor CEDO
Europene pentru Not: Proiect elaborat i remis spre examinare
Drepturile Omului Guvernului
2.1. Dialogul politic 25. Elaborarea proiectului de modificare a Ministerul Justiiei, 30 n limitele
i reforma cadrului normativ privind funcionarea Consiliul de Mediere decembrie resurselor
- Meninerea instituiei medierii n domenii specifice (litigii 2014 bugetare i din
mecanismelor pre- i familiale, civile i comerciale, de munc, de fondurile
extrajudiciare efective contencios administrativ, privind protecia extrabugetare
pentru soluionarea consumatorului)
litigiilor, inclusiv n
domeniul drepturilor Not: Proiect de lege elaborat i remis
i libertilor Guvernului spre examinare
fundamentale ale
omului
4 Reforma intern 2.1. Dialogul politic 1. Elaborarea proiectului de modificare a Ministerul Justiiei Semestrul II, n limitele
Prile coopereaz n urmtoarele i reforma Constituiei Republicii Moldova n partea ce 2016 resurselor
domenii: - Clarificarea ine de componena i criteriile de selectare a bugetare
(a) dezvoltarea, consolidarea i competenelor Curii judectorilor Curii Constituionale
creterea stabilitii i a Constituionale i
eficacitii instituiilor procedurilor de Not: Proiect de lege elaborat i remis spre
democratice i a statului de drept; desemnare a examinare Guvernului
(b) asigurarea respectrii membrilor acesteia, n
drepturilor omului i a libertilor cooperare strns cu
fundamentale; Comisia de la Veneia
8
1 2 3 4 5 6 7

(c) realizarea de noi progrese n 2.1. Dialogul politic 2. Adoptarea proiectului de lege cu privire la Ministerul Justiiei 30 n limitele
ceea ce privete reforma i reforma finanarea partidelor politice i a campaniilor septembrie resurselor
sistemului judiciar i a legislaiei, - Actualizarea electorale 2014 bugetare
astfel nct s se asigure cadrului juridic cu
independena sistemului judiciar, privire la finanarea Not: Proiectul este deja transmis
s se consolideze capacitatea partidelor politice i Parlamentului
administrativ a acestuia i s se campaniilor electorale
garanteze imparialitatea i n lumina opiniilor
eficacitatea organismelor de comune ale
asigurare a respectrii legii; OSCE/ODIHR i ale
(d) continuarea reformei Comisiei de la
administraiei publice i crearea Veneia, precum i ale
unui corp al funcionarilor publici recomandrii naintate
responsabil, eficient, transparent de ctre Grupul de
i profesionist, precum i State mpotriva
(e) asigurarea eficacitii n lupta Corupiei (GRECO)
mpotriva corupiei, ndeosebi n cu privire la
vederea mbuntirii cooperrii transparena finanrii
internaionale privind combaterea partidelor
corupiei, precum i a asigurrii 2.1. Dialogul politic 3. Elaborarea proiectului de modificare a Ministerul Justiiei Semestrul II, n limitele
unei puneri n aplicare eficace a i reforma Constituiei Republicii Moldova n partea ce 2016 resurselor
instrumentelor juridice - Revizuirea legislaiei ine de termenul iniial de numire a judectorilor bugetare
internaionale relevante, cum ar fi n vigoare care i selectarea judectorilor Curii Supreme de
Convenia Organizaiei Naiunilor consider numirea Justiie, precum i n vederea concretizrii
Unite mpotriva corupiei din judectorilor cu titlu rolului Consiliului Superior al Magistraturii n
2003 permanent drept procesul de autoadministrare a sistemului
extindere a primei judectoresc, componenei i competenelor
numiri, pentru care acestuia
judectorii trebuie s
ntruneasc cerinele Not: Proiect de lege elaborat i remis spre
prestabilite examinare Guvernului
9
1 2 3 4 5 6 7

2.1. Dialogul politic 4. Elaborarea proiectului de modificare a actelor Ministerul Justiiei Semestrul II, n limitele
i reforma legislative necesare implementrii modificrilor 2016 resurselor
- Revizuirea legislaiei operate n Constituia Republicii Moldova bugetare
n vigoare pentru a (prevzute la punctul de mai sus)
acorda un rol
preeminent Not: Proiect de lege elaborat i remis spre
Consiliului Superior examinare Guvernului
al Magistraturii n
luarea deciziilor cu
privire la alocarea
resurselor pentru
instanele de judecat

2.1. Dialogul politic 5. Revizuirea proiectului de lege cu privire la Ministerul Justiiei 30 n limitele
i reforma rspunderea disciplinar a judectorilor decembrie resurselor
- Revizuirea legislaiei 2014 bugetare
n vigoare cu privire Not: Proiectul este deja transmis
la judectori, Parlamentului
procurori, avocai i
alte profesii ce in de
domeniul juridic
pentru promovarea
toleranei zero fa de
corupie i prevenirea
tuturor formelor de
comportament corupt;
implementarea noului
sistem de rspundere
disciplinar pentru
judectori, asigurnd
responsabilitatea
acestora
n faa societii
10
1 2 3 4 5 6 7

2.1. Dialogul politic 6. Revizuirea cadrului constituional privind Ministerul Justiiei Semestrul II, n limitele
i reforma procedura de numire i demitere a procurorului 2016 resurselor
- ntreprinderea general i stabilirea unor criterii clare, bugetare
aciunilor pentru transparente i obiective de selectare a
promovarea candidailor pentru aceast funcie
independenei
instituiilor din Not: Proiect de lege elaborat i remis spre
sectorul justiiei, examinare Guvernului
astfel nct acestea s
nu fie supuse presiunii
politice sau oricror
altor forme de
presiune din partea
administraiei,
Guvernului sau
Parlamentului;
implementarea noului
sistem de rspundere
disciplinar pentru
judectori, asigurndu-
se onorarea
responsabilitii
acestora n faa
societii

2.1. Dialogul politic 7. Definitivarea modificrilor legislative cu Ministerul Justiiei, 2016 n limitele
i reforma privire la reforma Procuraturii Procuratura General resurselor
- Realizarea reformei bugetare i din
instituionale fondurile
extrabugetare
8. Avizarea acestor modificri de ctre instituii Ministerul Justiiei, 2014-2015 n limitele
internaionale competente (Comisia de la Procuratura General resurselor
Veneia ODIHR) bugetare

9. Adoptarea i implementarea noilor prevederi Ministerul Justiiei, 2015-2016 n limitele


Procuratura General resurselor
bugetare i din
fondurile
extrabugetare
11
1 2 3 4 5 6 7

10. Elaborarea i aprobarea unui proiect de lege Centrul Naional Semestrul II,
n vederea restabilirii garaniilor de Anticorupie 2015
independen a Centrului Naional Anticorupie
2.1. Dialogul politic 11. Elaborarea proiectului de hotrre a Ministerul Justiiei, 2016 n limitele
i reforma Guvernului privind transferul poliiei Ministerul Afacerilor resurselor
- Avansarea judectoreti n subordinea Ministerului Justiiei Interne bugetare i din
procedurilor de fondurile
transferare a Not: Proiect de hotrre elaborat i remis spre extrabugetare
competenelor asupra examinare Guvernului
centrelor de detenie
preventiv de la
Ministerul Afacerilor
Interne ctre
Ministerul Justiiei
2.1. Dialogul politic 12. Elaborarea proiectului de modificare a unor Ministerul Justiiei, 1 octombrie n limitele
i reforma acte legislative, inclusiv a Legii nr. 152-XVI din Institutul Naional al 2014 resurselor
- Revizuirea cadrului 8 iunie 2006 privind Institutul Naional al Justiiei bugetare
juridic privind Justiiei i a altor acte legislative i normative
Institutul Naional al referitoare la instruirea procurorilor,
Justiiei, cu scopul de judectorilor i a altor persoane care contribuie
a moderniza sistemul la nfptuirea justiiei
de instruire a
judectorilor i Not: Proiect de lege elaborat i remis spre
procurorilor i de a examinare Guvernului
asigura eficientizarea
activitii acestuia
2.1. Dialogul politic 13. Iniierea procedurii de completare a Ministerul Justiiei Semestrul II, n limitele
i reforma Constituiei Republicii Moldova cu dispoziii 2015 resurselor
- Implementarea privind Avocatul Poporului bugetare
reformei institutului
de Avocat al Not: Proiect de lege de modificare elaborat i
Poporului/ remis spre examinare Guvernului
Ombudsman n 14. Realizarea reformei interne a Instituiei Oficiul Avocatului 2015-2016 n limitele
conformitate cu Legea naionale de protecie a drepturilor omului, Poporului resurselor
nr. 52 din 3 aprilie conform prevederilor Legii cu privire la bugetare i din
2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) fondurile
extrabugetare
12
1 2 3 4 5 6 7

Avocatul Poporului 15. ntreprinderea aciunilor de promovare a Oficiul Avocatului 2015-2016 n limitele
(Ombudsmanul) reformei instituiei naionale de protecie a Poporului resurselor
drepturilor omului i de informare a populaiei bugetare i din
despre atribuiile funcionale ale Avocatului fondurile
Poporului extrabugetare
16. Crearea condiiilor adecvate pentru Cancelaria de Stat, 2015-2016 n limitele
activitatea eficient a instituiei naionale a Ministerul Finanelor resurselor
Ombudsmanului, prin alocarea mijloacelor bugetare i din
necesare procurrii unui sediu fondurile
extrabugetare
2.1 (iii). Dialogul 17. Consolidarea mecanismului de monitorizare Comisia pentru 2014-2016 n limitele
politic i reforma i implementare a Planului naional de aciuni n implementarea Planului resurselor
domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014 naional de aciuni n bugetare i din
domeniul drepturilor fondurile
omului pe anii 2011- extrabugetare
2014
18. Elaborarea Planului naional de aciuni n Comisia pentru 2016 n limitele
domeniul drepturilor omului potrivit implementarea Planului resurselor
recomandrilor Evalurii Periodice Universale naional de aciuni n bugetare i din
din ciclul II, structurilor convenionale i domeniul drepturilor fondurile
procedurilor speciale ale ONU, UE i CoE omului pe anii 2011- extrabugetare
2014
2.3. Cooperarea n 19. Implementarea prevederilor Conveniei Centrul Naional 2015-2016 n limitele
domeniul justiiei, ONU mpotriva corupiei din 2003, inclusiv prin Anticorupie, resurselor
libertii i securitii organizarea la nivel naional a edinelor i Ministerul Justiiei, bugetare i din
ntrunirilor cu reprezentanii structurilor de for Serviciul de Informaii fondurile
i Securitate, extrabugetare
Ministerul Afacerilor
Interne, Procuratura
General

2.1. Dialogul politic 20. Investigarea eficient i prompt a cazurilor Procuratura General, 2015-2016 n limitele
i reforma de tortur i rele tratamente Ministerul Justiiei resurselor
Maltratare i tortur (Departamentul bugetare
- Instituirea unui Instituiilor
cadru de politic Penitenciare),
cuprinztor pentru Ministerul Sntii
prevenirea i (examinarea medical a
combaterea deinuilor)
13
1 2 3 4 5 6 7

impunitii n baza 21. Organizarea activitii de prevenire a torturii Oficiul Avocatului Semestrul II, n limitele
liniilor directorii conform Legii cu privire la Avocatul Poporului Poporului, Ministerul 2015 resurselor
privind eradicarea (Ombudsmanul) Afacerilor Interne, bugetare i din
impunitii pentru Institutul Naional al fondurile
nclcri grave ale Justiiei, extrabugetare
drepturilor omului Ministerul Justiiei
(Consiliul Europei,
2011)
- Abordarea efectiv a
oricror cazuri
raportate de maltratare
a deinuilor de ctre
oficialii organelor de
ocrotire a normelor de
drept, n special n
detenia preventiv
- Garantarea statului 22. Elaborarea i aprobarea normelor de Centrul Naional Trimestrul IV, n limitele
de drept i protecia conduit i integritate n cadrul organelor de Anticorupie, 2015 resurselor
drepturilor omului ocrotire a normelor de drept Ministerul Afacerilor bugetare i din
prin dezvoltarea unei Interne, Procuratura fondurile
fore a poliiei General extrabugetare
accesibile, 23. Elaborarea Conceptului sectorial de Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
responsabile, prevenire a criminalitii Interne resurselor
eficiente, transparente bugetare i din
i profesioniste, fondurile
introducerea unei extrabugetare
abordri bazate pe 24. Dezvoltarea i perfecionarea sistemului de Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
drepturile poliiei, pregtire iniial i continu a poliitilor bazat Interne resurselor
precum i lupta pe principiile comunitare ale activitii poliiei bugetare i din
mpotriva fondurile
criminalitii, inclusiv extrabugetare
a criminalitii 25. Implementarea continu a principiului Procuratura General, 2015-2016 n limitele
informatice toleran zero fa de corupie, acte de tortur, Ministerul Afacerilor resurselor
nclcarea drepturilor i libertilor legitime, Interne, Centrul bugetare
atitudini i tratamente discriminatorii din partea Naional Anticorupie,
angajailor sistemului afacerilor interne Ministerul Justiiei,
Serviciul Vamal
14
1 2 3 4 5 6 7

26. Consolidarea capacitilor de prevenire i Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele


combatere a criminalitii prin modernizarea Interne, Centrul resurselor
metodelor, mijloacelor i indicatorilor de Naional Anticorupie, bugetare i din
performan utilizai Procuratura General, fondurile
Serviciul Vamal extrabugetare
27. Asigurarea capacitilor sporite i Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
interoperabilitii autoritilor de resort pentru Interne resurselor
garantarea ordinii i securitii n spaiile bugetare i din
publice fondurile
extrabugetare
- Asigurarea 28. Realizarea Planului de aciuni pe anii 2014- Centrul Naional 2015 n limitele
respectrii drepturilor 2015 privind implementarea Strategiei naionale Anticorupie resurselor
i libertilor anticorupie, aprobat prin Hotrrea bugetare i din
fundamentale ale Parlamentului nr. 76 din 15 mai 2014 fondurile
omului prin cooperare 29. Elaborarea i promovarea unui proiect de Centrul Naional Trimestrul III, extrabugetare
cuprinztoare n lege privind ajustarea Strategiei naionale Anticorupie 2015
vederea proteciei anticorupie pe anii 2011-2015 la noile
drepturilor i prevederi ale cadrului normativ naional
libertilor 30. Consolidarea parteneriatului cu societatea Centrul Naional 2015-2016
fundamentale ale civil i organizaiile internaionale n vederea Anticorupie
omului implementrii i monitorizrii implementrii
Planului de aciuni pe anii 2014-2015 privind
Anticorupie i implementarea Strategiei naionale anticorupie
reforma pe anii 2011-2015
administrativ 31. Publicarea pe pagina web a Centrului Centrul Naional 2015-2016
Naional Anticorupie a rapoartelor de Anticorupie
- Implementarea implementare a Planului de aciuni pe anii 2014-
Strategiei naionale 2015 privind implementarea Strategiei naionale
anticorupie pe anii anticorupie pe anii 2011-2015, precum i a
2011-2015 i Planului informaiilor despre activitatea Grupului de
de aciuni pe anii monitorizare
2014-2015 privind
implementarea
acesteia, n colaborare
strns cu societatea
civil i organizaiile
internaionale
15
1 2 3 4 5 6 7

- Consolidarea 32. Ajustarea cadrului legislativ n vederea Centrul Naional Trimestrul IV,
coordonrii i definirii, corelrii i delimitrii competenelor Anticorupie, Comisia 2015
schimbului de de soluionare a cauzelor contravenionale de Naional de Integritate,
informaie ntre ctre Comisia Naional de Integritate i Centrul Procuratura General,
autoritile Naional Anticorupie, precum i a societatea civil
responsabile de competenelor organelor de urmrire penal ale
prevenirea i lupta Centrului Naional Anticorupie, ale
mpotriva corupiei, Ministerului Afacerilor Interne i ale
inclusiv prin stabilirea procurorilor
aranjamentelor de 33. Restabilirea mecanismului de conlucrare Centrul Naional Semestrul II,
lucru clare dintre ntre Centrul Naional Anticorupie i entitile Anticorupie, entitile 2015
Centrul Naional publice centrale privind desfurarea procedurii publice
Anticorupie i de testare a integritii profesionale
Comisia Naional de 34. Eficientizarea mecanismului de aplicare a Centrul Naional 2015-2016
Integritate procedurii de evaluare a riscurilor de corupie n Anticorupie
cadrul autoritilor i entitilor publice, inclusiv
n domeniul utilizrii fondurilor UE
35. Identificarea i realizarea parteneriatului Comisia Naional de Trimestrul IV, n limitele
regional i elaborarea Strategiei de cooperare Integritate 2015 resurselor
pentru identificarea i schimbul de informaii bugetare i din
legate de veniturile obinute i proprietile fondurile
deinute de ctre subiecii de declaraii peste extrabugetare
hotarele rii
- Consolidarea 36. Implementarea eficient a mecanismului de Comisia Naional de 2014 n limitele
capacitilor analiz a declaraiilor pe venit, declaraiilor de Integritate resurselor
funcionale ale interese i incompatibiliti n procesul bugetare i din
Comisiei Naionale de funcionrii Comisiei Naionale de Integritate fondurile
Integritate extrabugetare
37. Facilitarea schimbului de informaii ntre Comisia Naional de 2015-2016 n limitele
Comisia Naional de Integritate i alte autoriti Integritate, resurselor
publice prin completarea listei instituiilor Cancelaria de Stat bugetare i din
obligate s livreze informaii prin surse fondurile
electronice Comisiei Naionale de Integritate, extrabugetare
inclusiv . S. Cadastru i Comisia Naional
pentru Piaa Financiar, n baza Platformei de
interoperabilitate (Mconnect)
16
1 2 3 4 5 6 7

2.2. Politica extern 38. Elaborarea unui studiu de fezabilitate Ministerul Justiiei 2015 n limitele
i de securitate privind necesitatea racordrii legislaiei resurselor
- Implementarea naionale la Acordul privind privilegiile i bugetare i din
Statutului de la Roma imunitile Curii Penale Internaionale fondurile
al Curii Penale extrabugetare
Internaionale i
instrumentelor
relevante ale acesteia,
acordnd o atenie
39. Elaborarea proiectului de modificare a Ministerul Justiiei 2016 n limitele
cuvenit pstrrii
cadrului normativ n vederea asigurrii resurselor
integritii sale
cooperrii eficiente cu Curtea Penal bugetare
Internaional

Not: Proiect de lege elaborat i remis spre


examinare Guvernului
5 Politica extern i de securitate 2.2. Politica extern 1. Implementarea Acordului-cadru de Grupul de lucru privind 2015-2016 n limitele
i de securitate participare a Republicii Moldova la operaiunile coordonarea participrii resurselor
- Intensificarea de gestionare a crizelor ale UE Republicii Moldova la bugetare i din
cooperrii cu UE pe Politica de Securitate i fondurile
linia Politicii de Aprare Comun a UE extrabugetare
Securitate i Aprare 2. Elaborarea i aprobarea unei noi legi privind Ministerul Afacerilor Semestrul II, n limitele
Comun participarea Republicii Moldova la misiunile Externe i Integrrii 2015 resurselor
internaionale Europene, bugetare i din
Ministerul Aprrii, fondurile
Grupul de lucru privind extrabugetare
coordonarea participrii
Republicii Moldova la
Politica de Securitate i
Aprare Comun a UE
3. Consolidarea participrii la consultrile dintre Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
Republica Moldova i UE privind Politica de Externe i Integrrii resurselor
- Lansarea i Securitate i Aprare Comun a UE (staff to Europene, bugetare i din
ncheierea staff consultations) Ministerul Aprrii, fondurile
negocierilor pe Ministerul Afacerilor extrabugetare
marginea Acordului Interne,
UE Republica Grupul de lucru privind
Moldova cu privire la coordonarea participrii
procedurile de Republicii Moldova la
securitate pentru Politica de Securitate i
schimbul de Aprare Comun a UE
17
1 2 3 4 5 6 7

informaie secret 4. Negocierea i semnarea Acordului dintre Serviciul de Informaii Semestrul II, n limitele
privind chestiunile Republica Moldova i UE privind procedurile i Securitate, Ministerul 2015 resurselor
legate de PSAC, ca de securitate pentru schimbul de informaii Afacerilor Externe i bugetare
urmare a Acordului clasificate Integrrii Europene
dintre Republica
Moldova i Uniunea
European care
stabilete cadrul
pentru participarea
Republicii Moldova n
operaiunile Uniunii
Europene de
gestionare a situaiilor
de criz, n vigoare de
la 1 iulie 2013
(1) Prile i intensific dialogul 2.2. Politica extern 5. Susinerea n cadrul ONU, UE, OSCE i Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
i cooperarea i promoveaz i de securitate Consiliului Europei prin co-sponsorizare i/sau Externe i Integrrii resurselor
convergena treptat n domeniul - Dialogul i vot a rezoluiilor i iniiativelor comune ale Europene bugetare
politicii externe i de securitate, cooperarea n statelor membre UE, precum i alinierea la
inclusiv n domeniul politicii de domeniul Politicii discursurile, poziiile i explicaiile de vot
securitate i aprare comun Externe i de concordante cu prioritile naionale
(PSAC), i abordeaz, n special, Securitate Comune 6. Crearea cadrului normativ privind aplicarea Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, n limitele
aspecte privind prevenirea (PESC) au drept scop msurilor restrictive internaionale. Externe i Integrrii 2014 resurselor
conflictelor i gestionarea crizelor, convergena treptat, Definitivarea proiectului de lege respectiv i Europene bugetare
stabilitatea regional, dezarmarea, inclusiv privind aprobarea acestuia de ctre Guvern
18
1 2 3 4 5 6 7

neproliferarea, controlul Politica de Securitate 7. Organizarea la nivel naional a edinelor i Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
armamentului i controlul i Aprare Comun ntrunirilor cu reprezentanii structurilor de for i Securitate, resurselor
exporturilor de armament. (PSAC), i vor aborda n vederea acumulrii deprinderilor de Ministerul Aprrii, bugetare
Cooperarea se bazeaz pe valori n particular gestionare a situaiilor de criz, asigurare a Procuratura General,
comune i pe interese reciproce i chestiunile legate de stabilitii regionale, dezarmare a populaiei i Ministerul Afacerilor
urmrete creterea convergenei securitate, prevenirea nonproliferare a armamentului Interne, Centrul
i a eficacitii politicilor, fcnd conflictelor i Naional Anticorupie,
apel la forurile bilaterale, gestionarea situaiilor alte instituii abilitate
internaionale i regionale de criz, stabilitatea
regional,
dezarmarea,
neproliferarea,
controlul armelor i
controlul exporturilor.
Cooperarea n acest
domeniu se va baza pe
valori comune i
interese reciproce i
se va axa pe sporirea
convergenei i
eficacitii politice,
utiliznd forurile
bilaterale,
internaionale i
regionale

- Dezvoltarea
cooperrii cu privire
la regimul de
sanciuni al UE
(2) Prile i reafirm 8. Asigurarea respectrii de ctre Republica Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
angajamentul fa de principiile Moldova a principiilor suveranitii i Externe i Integrrii resurselor
de respectare a suveranitii, a integritii teritoriale, inviolabilitii hotarelor i Europene bugetare i din
integritii teritoriale, a independenei, conform celor stabilite n Carta fondurile
inviolabilitii frontierelor i a ONU i Actul Final de la Helsinki din 1975 al extrabugetare
independenei, stabilite n Carta Conferinei pentru Securitate i Cooperare n
Organizaiei Naiunilor Unite i n Europa, precum i fa de promovarea acestor
Actul final de la Helsinki din principii n relaiile lor bilaterale i multilaterale
1975 al Conferinei pentru
Securitate i Cooperare n Europa,
precum i fa de promovarea
19
1 2 3 4 5 6 7

acestor principii n relaiile lor


bilaterale i multilaterale
6 Curtea Penal Internaional 2.2. Politica extern 1. Asigurarea eficienei urmririi penale la nivel Procuratura General, 2016 n limitele
(1) Prile reafirm c cele mai i de securitate naional i internaional, inclusiv prin preluarea Centrul Naional resurselor
grave infraciuni care preocup practicilor Curii Penale Internaionale i Anticorupie, bugetare
ntreaga comunitate internaional efectuarea modificrilor de rigoare n cadrul Ministerul Afacerilor
nu trebuie s rmn nepedepsite activitii autoritilor naionale abilitate Interne, Serviciul
i c trebuie s se asigure Vamal
urmrirea penal eficace a
acestora, prin adoptarea de msuri
la nivel naional i internaional,
inclusiv la nivelul Curii Penale
Internaionale (CPI)
(2) Prile consider c nfiinarea 2. Acordarea asistenei juridice corespunztoare Procuratura General, 2015-2016 n limitele
i funcionarea eficace a CPI n cazurile de solicitare din partea Curii Penale Ministerul Justiiei resurselor
constituie o evoluie important Internaionale bugetare
pentru pacea i justiia
3. Aderarea la Acordul privind privilegiile i Ministerul Justiiei, 2016 n limitele
internaional. Prile convin s
imunitile Curii Penale Internaionale (New Ministerul Afacerilor resurselor
sprijine CPI prin punerea n
York, 9 septembrie 2002) Externe i Integrrii bugetare
aplicare a Statutului de la Roma al
Europene
Curii Penale Internaionale i a
instrumentelor sale conexe, innd 4. Participarea la negocierile Tratatului Procuratura General, 2015-2016 n limitele
seama n mod corespunztor de multilateral de asisten juridic i extrdare Ministerul Justiiei, resurselor
meninerea integritii acestuia pentru urmrirea penal naional pentru Ministerul Afacerilor bugetare
atrociti Externe i Integrrii
Europene
7 Prevenirea conflictelor i 2.2. Politica extern 1. Consolidarea capacitilor n domeniul Ministerul Aprrii, 2015-2016 n limitele
gestionarea crizelor i de securitate prevenirii conflictelor i gestionrii situaiilor de Ministerul Afacerilor resurselor
Prile mbuntesc cooperarea - Sporirea cooperrii criz Interne, bugetare i din
practic n ceea ce privete practice n prevenirea Serviciul de Informaii fondurile
prevenirea conflictelor i conflictelor i i Securitate, Centrul extrabugetare
gestionarea crizelor, n special n gestionarea situaiilor Naional Anticorupie
vederea unei posibile participri a de criz prin
Republicii Moldova la facilitarea participrii
operaiunile civile i militare de Republicii Moldova la Not: Se refer la cadrul legal intern
gestionare a crizelor, conduse de operaiunile de regulamente, mecanism de selecie, detaare,
UE, precum i la exerciiile i gestionare a situaiilor postrevenire
20
1 2 3 4 5 6 7

activitile de formare relevante, de criz civile i 2. Dezvoltarea capabilitilor Armatei Naionale Ministerul Aprrii, 2015-2016 n limitele
de la caz la caz i ca urmare a militare conduse de i experilor naionali de participare la Ministerul Afacerilor resurselor
unei posibile invitaii din partea UE i la activitile de operaiuni internaionale i ale UE Interne, Ministerul bugetare i din
UE consultare i instruire Justiiei, Procuratura fondurile
n domeniul PSAC (n General, Serviciul de extrabugetare
baza Acordului-cadru Not: Se refer la personal, interoperabilitate, Informaii i Securitate
de participare n instruire, asigurare logistic
vigoare de la 1 iulie
2013 i n cadrul
multilateral al 3. Asigurarea participrii experilor naionali la Ministerul Aprrii, 2015-2016 n limitele
Panelului cursuri de instruire, traininguri, seminare Ministerul Afacerilor resurselor
Parteneriatului Estic relevante n vederea familiarizrii cu procesul Interne, Ministerul bugetare
privind PSAC) decizional n domeniul Politicii de Securitate i Justiiei, Procuratura
Aprare Comun General, Serviciul de
Informaii i Securitate,
Ministerul Afacerilor
Externe i Integrrii
Europene
4. Elaborarea i aprobarea proiectului de lege Serviciul de Informaii Trimestrul IV, n limitele
privind Serviciul Naional de Informaii al i Securitate 2015 resurselor
Republicii Moldova bugetare

5. Elaborarea i aprobarea proiectului de lege Serviciul de Informaii Trimestrul IV, n limitele


privind aprobarea Concepiei securitii i Securitate 2015 resurselor
informaionale a Republicii Moldova bugetare

6. Elaborarea i aprobarea proiectului de lege cu Serviciul de Informaii Trimestrul IV, n limitele


privire la activitatea contrainformativ i i Securitate 2015 resurselor
activitatea informativ extern bugetare

7. Elaborarea i aprobarea proiectului de lege Serviciul de Informaii Trimestrul IV, n limitele


pentru modificarea i completarea Legii nr. 170- i Securitate 2015 resurselor
XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofierului bugetare
de informaii i securitate

8. Elaborarea i aprobarea proiectului de lege Ministerul Aprrii Trimestrul IV, n limitele


pentru republicarea Legii nr. 345-XV din 2015 resurselor
25 iulie 2003 cu privire la aprarea naional bugetare
21
1 2 3 4 5 6 7

9. Elaborarea cadrului strategic legal privind Ministerul Aprrii Semestrul I, n limitele


aprarea naional n corespundere cu Foaia de 2016 resurselor
parcurs pentru implementarea fazei I a bugetare
Iniiativei de Consolidare a Capacitilor de
Aprare
8 Stabilitatea regional 2.2. Politica extern 1. Desfurarea consultrilor cu UE, statele Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
(1) Prile i intensific eforturile i de securitate membre UE i OSCE pe problematica securitii Externe i Integrrii resurselor
comune de promovare a - Promovarea regionale i promovarea consecvent a unei Europene bugetare
stabilitii, securitii i respectrii principiilor politici externe conforme dreptului
dezvoltrii democratice n regiune suveranitii i internaional, aplicnd exclusiv instrumente
i, n special, colaboreaz n integritii teritoriale, diplomatice
vederea soluionrii panice a inviolabilitii
conflictelor regionale hotarelor i
independenei,
conform celor stabilite
n Carta ONU i Actul
Final de la Helsinki al
OSCE

(2) Prile i reitereaz 2.2. Politica extern 2. Promovarea continu a dialogului cu Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
angajamentul de a gsi o soluie i de securitate principalii actori internaionali; ntreprinderea Externe i Integrrii resurselor
durabil la problema - Promovarea demersurilor politico-diplomatice pentru Europene, bugetare
transnistrean, respectnd pe soluionrii panice a obinerea asistenei necesare mbuntirii Cancelaria de Stat
deplin suveranitatea i integritatea conflictelor i situaiei social-economice a regiunii (Biroul pentru
teritorial a Republicii Moldova, stabilitii i transnistrene n perioada postconflict reintegrare)
precum i de a facilita n comun securitii
reabilitarea postconflict. n internaionale pe baza 3. Continuarea eforturilor n cadrul negocierilor Cancelaria de Stat 2015-2016 n limitele
ateptarea unei soluionri i fr multilateralismului pentru deschiderea discuiilor asupra subiectelor (Biroul pentru resurselor
a aduce atingere formatului de efectiv politice, de securitate i statutului regiunii reintegrare) bugetare
negociere stabilit, problema transnistrene
transnistrean va constitui unul 4. Aprofundarea dialogului cu reprezentanii Cancelaria de Stat 2015-2016 n limitele
dintre principalele subiecte de pe Tiraspolului i partenerii internaionali implicai (Biroul pentru resurselor
agenda dialogului politic i a n procesul de reglementare a conflictului reintegrare) bugetare
cooperrii dintre pri, precum i transnistrean (formatul 5+2 OSCE,
n dialogul i cooperarea cu ali Federaia Rus, Ucraina, UE i SUA);
actori internaionali interesai continuarea eforturilor pentru consolidarea
statutului UE i SUA n negocieri
22
1 2 3 4 5 6 7

5. Promovarea obiectivului de retragere a Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele


forelor armate i a muniiilor Federaiei Ruse Externe i Integrrii resurselor
de pe teritoriul Republicii Moldova n Europene, bugetare
conformitate cu angajamentele internaionale i Ministerul Aprrii,
continuarea eforturilor de transformare a Cancelaria de Stat
operaiunii de pacificare ntr-o misiune civil cu (Biroul pentru
mandat internaional reintegrare)
- Meninerea 6. Promovarea i susinerea implementrii Cancelaria de Stat 2015-2016 n limitele
participrii proiectelor pentru consolidarea ncrederii i (Biroul pentru resurselor
constructive a Prilor mbuntirea condiiilor de via a populaiei de reintegrare) bugetare i din
n procesul de pe cele dou maluri ale Nistrului fondurile
negociere condus de extrabugetare
OSCE axat pe 7. Consolidarea cooperrii cu UE, Consiliul Cancelaria de Stat 2015-2016 n limitele
soluionarea Europei i ali parteneri externi n cadrul (Biroul pentru resurselor
conflictului programului Msuri de consolidare a ncrederii reintegrare) bugetare i din
transnistrean dintre cele dou maluri ale rului Nistru fondurile
extrabugetare
8. Crearea condiiilor de dezvoltare a comerului Ministerul Economiei, 2015-2016 n limitele
ntre agenii economici de pe cele dou maluri Cancelaria de Stat resurselor
ale Nistrului (Biroul pentru bugetare i din
reintegrare) fondurile
extrabugetare
9. Promovarea relaiilor comerciale cu UE, Ministerul Economiei, 2015-2016 n limitele
cu includerea comunitii de afaceri de pe Cancelaria de Stat resurselor
ambele maluri ale Nistrului (Biroul pentru bugetare i din
reintegrare), fondurile
Serviciul Vamal extrabugetare
- Continuarea 10. Consolidarea cooperrii cu Misiunea Cancelaria de Stat 2015-2016 n limitele
dialogului constructiv Comisiei Europene de Asisten la Frontier (Biroul pentru resurselor
cu toi omologii (EUBAM), inclusiv pentru reluarea deplin a reintegrare), bugetare i din
relevani privind traficului feroviar de mrfuri i pasageri prin Ministerul Afacerilor fondurile
problemele de regiunea transnistrean Interne, Ministerul extrabugetare
frontier care vizeaz Finanelor
conflictul 11. Monitorizarea implementrii Cancelaria de Stat 2015-2016 n limitele
transnistrean Memorandumului de nelegere ntre Guvernul (Biroul pentru resurselor
Republicii Moldova, Comisia European i reintegrare), bugetare i din
Guvernul Ucrainei cu privire la Misiunea Ministerul Afacerilor fondurile
Comisiei Europene de Asisten la Frontier n Interne, Ministerul extrabugetare
Republica Moldova i Ucraina, semnat la 7 Finanelor
octombrie 2005
23
1 2 3 4 5 6 7

12. Promovarea conceptului de restabilire a Cancelaria de Stat 2015-2016 n limitele


spaiilor unice (juridic, economic, social, de (Biroul pentru resurselor
aprare, vamal, umanitar, informaional etc. ) pe reintegrare), Ministerul bugetare i din
ambele maluri Finanelor fondurile
extrabugetare
(3) Aceste eforturi urmresc
principii comune privind
meninerea pcii i securitii n
lume, stabilite de Carta
Organizaiei Naiunilor Unite, de
Actul final de la Helsinki din
1975 al Conferinei pentru
Securitate i Cooperare n Europa
i de alte documente multilaterale
relevante
9 Armele de distrugere n mas 2.2. Politica extern 1. Prevenirea/combaterea proliferrii armelor de Ministerul Aprrii, 2015-2016 n limitele
i de securitate distrugere n mas prin implementarea la nivel Ministerul Afacerilor resurselor
naional a obligaiilor existente n conformitate Interne, Agenia bugetare i din
cu tratatele i acordurile internaionale la care Naional de fondurile
Republica Moldova este parte Reglementare a extrabugetare
Activitilor Nucleare i
Radiologice, Serviciul
Not: Se vor prezenta aciunile ntreprinse la de Informaii i
nivel naional Securitate,
Ministerul Afacerilor
Externe i Integrrii
Europene
2. Desfurarea dialogului cu partenerii strini Ministerul Aprrii, 2015-2016 n limitele
n vederea implementrii aciunilor privind Ministerul Afacerilor resurselor
neproliferarea i distrugerea armelor i Interne, Agenia bugetare i din
muniiilor Naional de fondurile
Reglementare a extrabugetare
Activitilor Nucleare i
Not: Se vor prezenta aciunile ntreprinse la Radiologice, Serviciul
nivel internaional de Informaii i
Securitate,
Ministerul Afacerilor
Externe i Integrrii
Europene
24
1 2 3 4 5 6 7

(1) Prile consider c - Cooperarea n i 3. Dezvoltarea cooperrii cu UE i n particular Ministerul Economiei 2015-2016 n limitele
proliferarea armelor de distrugere contribuirea la cu Oficiul Federal German pentru Economie i resurselor
n mas (ADM) i a vectorilor contracararea Controlul Exporturilor (BAFA) n vederea bugetare i din
acestora, att ctre actori statali, proliferrii armelor de perfecionrii legislaiei naionale din domeniul fondurile
ct i ctre actori nestatali, distrugere n mas i controlului exporturilor de mrfuri strategice i extrabugetare
reprezint una dintre cele mai materialelor conexe, cu dubl destinaie
grave ameninri la adresa pcii i precum i mijloacelor 4. Cooperarea Uniunii Europen, NATO, Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
stabilitii internaionale. Prin de livrare a acestora Consiliul Europei, n vederea implementrii Externe i Integrrii resurselor
urmare, prile convin s prin conformarea proiectelor privind atenuarea riscurilor Europene, Ministerul bugetare i din
coopereze i s contribuie la deplin cu i provocate de materialele chimice, biologice, Aprrii, Ministerul fondurile
combaterea proliferrii ADM i a implementarea la radiologice i nucleare (CBRN) Afacerilor Interne, extrabugetare
vectorilor acestora prin nivel naional a Ministerul Mediului,
respectarea n totalitate i prin obligaiilor existente Ministerul Sntii
punerea n aplicare la nivel ale Prilor stipulate 5. Cooperarea cu UE n procesul de Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
naional a obligaiilor care le revin n tratatele i implementare a tratatelor i conveniilor Externe i Integrrii resurselor
n temeiul tratatelor i acordurilor acordurile internaionale n domeniul neproliferrii armelor Europene, bugetare i din
internaionale privind dezarmarea internaionale cu de distrugere n mas: Ministerul Aprrii, fondurile
i neproliferarea i a altor obligaii privire la dezarmare i a) Tratatul cu privire la neproliferarea armelor Ministerul Afacerilor extrabugetare
internaionale relevante. Prile neproliferare, precum nucleare (NPT); Interne,
convin c aceast dispoziie i a altor obligaii b) Tratatul cu privire la interzicerea total a Ministerul Mediului
reprezint un element esenial al internaionale testelor nucleare (CTBT);
prezentului acord relevante c) Convenia cu privire la interzicerea folosirii,
stocrii, producerii i transferului minelor
antipersonal i distrugerea acestora, Legea
nr. 973-XIV din 27 aprilie 2000, Convenia
asupra interzicerii, perfecionrii, producerii i
stocrii armelor bacteriologice (biologice) i
toxice i asupra distrugerii lor (Legea nr. 360-
XV din 5 noiembrie 2004);
d) Convenia asupra interzicerii sau limitrii
utilizrii anumitor arme clasice care pot fi
considerate ca producnd efecte traumatizante
excesive sau ca lovind fr discriminare i
Protocoalele anexate la Convenie (Legea
nr. 975-XIV din 27 aprilie 2000;
e) alte tratate n domeniu
25
1 2 3 4 5 6 7

(2) n plus, prile convin s 6. Monitorizarea negocierilor asupra Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
coopereze i s contribuie la instrumentelor internaionale n domeniul Externe i Integrrii resurselor
combaterea proliferrii ADM i a neproliferrii armelor de distrugere n mas n Europene bugetare i din
vectorilor acestora prin: cadrul organizaiilor internaionale relevante fondurile
(a) Luarea de msuri n vederea extrabugetare
ratificrii tuturor celorlalte
instrumente internaionale
relevante ori a aderrii la acestea,
dup caz, i n vederea punerii n
aplicare integrale a acestora
(b) Instituirea unui sistem eficace Instituirea unui sistem 7. Elaborarea cadrului legislativ/normativ Ministerul Economiei, Semestrul II, n limitele
de control al exporturilor eficient de control al necesar pentru instituirea i funcionarea unui Ministerul Aprrii, 2015 resurselor
naionale, care s controleze att exporturilor naionale sistem eficient de control al exporturilor Ministerul Afacerilor bugetare i din
exporturile, ct i tranzitul i tranzitului naionale, care s monitorizeze att exporturile, Externe i Integrrii fondurile
bunurilor legate de ADM, inclusiv mrfurilor legate de ct i tranzitul mrfurilor legate de armele de Europene, extrabugetare
un control al utilizrii finale a armele de distrugere distrugere n mas, inclusiv utilizarea final a Ministerul Afacerilor
tehnologiilor cu dubl utilizare n mas, inclusiv tehnologiilor cu dubl utilizare n legtur cu Interne,
legat de ADM, i care s prevad controlul privind armele de distrugere n mas, i care s prevad Ministerul Mediului
sanciuni eficace n cazul utilizarea final a sanciuni eficiente n cazul nclcrii regimului
nclcrii controalelor exporturilor armelor de distrugere exporturilor
n mas asupra 8. Elaborarea Planului naional de aciuni Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
tehnologiilor cu dubl privind implementarea Rezoluiei 1540 a Externe i Integrrii resurselor
destinaie, i care s Consiliului de Securitate al ONU privind Europene, bugetare i din
prevad sanciuni neproliferarea armelor de distrugere n mas i a Ministerul Aprrii, fondurile
eficiente n cazul iniiativei UE privind crearea centrelor de Ministerul Economiei, extrabugetare
nclcrii controlului excelen n domeniul diminurii riscurilor Ministerul Afacerilor
exportului provocate de materialele chimice, biologice, Interne,
radiologice i nucleare Agenia Naional de
Reglementare a
Activitilor Nucleare i
Radiologice
9. Implementarea Regulamentului sanitar Ministerul Sntii, 2014-2016 n limitele
internaional (elaborat de Organizaia Mondial Agenia Naional de resurselor
a Sntii n 2005) Reglementare a bugetare i din
Activitilor Nucleare i fondurile
Radiologice, extrabugetare
Ministerul Aprrii
26
1 2 3 4 5 6 7

(3) Prile convin s instituie un 10. Continuarea dialogului n cadrul Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
dialog politic periodic, care s mecanismelor existente de consultri politice n Externe i Integrrii resurselor
nsoeasc i s consolideze aceste vederea informrii reciproce despre ultimele Europene bugetare i din
elemente tendine n domeniu fondurile
extrabugetare
10 Armele de calibru mic i - Dezvoltarea 1. Consolidarea capacitilor instituionale i Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
armamentul uor i controlul posibilitilor de preluarea bunelor practici internaionale n lupta i Securitate, Ministerul resurselor
exporturilor de arme cooperare n lupta mpotriva traficului de arme i distrugerea Afacerilor Interne, bugetare i din
convenionale mpotriva traficului de stocurilor Ministerul Aprrii fondurile
arme i distrugerea extrabugetare
depozitelor de 2. Organizarea msurilor de distrugere prin Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
armament topirea armelor cu destinaie civil, retrase din Interne resurselor
circuitul civil bugetare i din
fondurile
extrabugetare
3. Elaborarea mecanismului de marcare a Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
armelor din circuitul civil, importate n Interne, resurselor
Republica Moldova Serviciul de Informaii bugetare i din
i Securitate, fondurile
Ministerul Economiei extrabugetare
- Dezvoltarea 4. Asigurarea schimbului de informaii i Serviciul de Informaii 2014-2016 n limitele
posibilitilor de monitorizarea n domeniul prevenirii i i Securitate, resurselor
cooperare i efectuare combaterii traficului ilicit de arme i muniii Ministerul Afacerilor bugetare
a schimbului de Interne
informaii privind
depistarea i 5. Asigurarea accesului responsabililor din Ministerul Afacerilor 2015 n limitele
urmrirea cadrul Ministerul Afacerilor Interne la portalul Interne resurselor
armamentului ilegal iARMS (INTERPOL Illicit Arms Records and bugetare i din
tracing Management System) al OIPC Interpol fondurile
n scopul schimbului informaional i cooperrii extrabugetare
investigative ntre organele de aplicare a legii
privind circulaia ilicit a armelor de foc la nivel
internaional, precum i a armelor ilicite care au
fost utilizate n comiterea infraciunilor
6. Elaborarea Regulamentului cu privire la Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, n limitele
regimul armelor i al muniiilor cu destinaie Interne 2014 resurselor
civil bugetare i din
fondurile
extrabugetare
27
1 2 3 4 5 6 7

(1) Prile recunosc c fabricarea, 2.2. Politica extern 7. Ratificarea Tratatului privind comerul cu Ministerul Economiei 2014 n limitele
transferul i circulaia ilicite de i de securitate arme (ATT) resurselor
arme de calibru mic i armament - Dialogul i bugetare
uor (SALW), inclusiv muniia cooperarea n
aferent, precum i acumularea n domeniul Politicii
exces a acestora, gestionarea lor Externe i de
ineficient, stocurile securizate n Securitate Comune
mod necorespunztor i (PESC) au drept scop
rspndirea necontrolat a acestor convergena treptat,
arme reprezint n continuare o inclusiv privind
ameninare grav la adresa pcii i Politica de Securitate
securitii internaionale i Aprare Comun
(PSAC), i vor aborda
n particular
chestiunile legate de
securitate, prevenirea
conflictelor i
gestionarea situaiilor
de criz, stabilitatea
regional,
dezarmarea,
neproliferarea,
controlul armelor i
controlul exporturilor.
Cooperarea n acest
domeniu se va baza pe
valori comune i
interese reciproce i
se va axa pe sporirea
convergenei i
eficacitii politice,
utiliznd forurile
bilaterale,
internaionale i
regionale
(2) Prile convin s respecte i s 2.2. Politica extern 8. Aprofundarea schimbului de informaii ntre Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
execute pe deplin obligaiile care i de securitate organele de drept, organizaiile naionale i i Securitate, resurselor
le revin n ceea ce privete - Combaterea partenerii externi pe tematica eradicrii Ministerul Afacerilor bugetare i din
combaterea comerului ilicit cu comerului ilicit cu comerului ilicit cu arme de calibru mic i Interne fondurile
SALW, inclusiv cu muniia arme de calibru mic i armament uor, precum i organizarea extrabugetare
aferent, n temeiul acordurilor armament uor, atelierelor de lucru pe problema vizat
28
1 2 3 4 5 6 7

internaionale n vigoare i al inclusiv cu muniiile 9. Implementarea Programului de Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
rezoluiilor Consiliului de pentru acestea, n aciune al Naiunilor Unite pentru prevenirea, Interne, resurselor
Securitate al ONU, precum i cadrul acordurilor combaterea i eradicarea comerului ilicit cu Ministerul Afacerilor bugetare i din
angajamentele care le revin n internaionale arme de calibru mic i armament uor (SALW) Externe i Integrrii fondurile
cadrul altor instrumente existente i i prezentarea rapoartelor anuale n conformitate Europene extrabugetare
internaionale aplicabile n acest rezoluiilor cu rezoluiile n acest sens ale Adunrii
domeniu, cum ar fi Programul de Consiliului de Generale a ONU
aciune al ONU pentru prevenirea, Securitate al ONU i
combaterea i eradicarea n baza
comerului ilicit cu SALW sub angajamentelor n
toate aspectele sale cadrul altor
instrumente
internaionale
aplicabile n acest
domeniu
(3) Prile se angajeaz s 10. Participarea la atelierele de lucru sau la Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
coopereze i s asigure conferinele internaionale privind aspectele i Securitate, resurselor
coordonarea, complementaritatea legate de SALW, organizate sub egida ONU, Ministerul Afacerilor bugetare i din
i sinergia eforturilor pe care le OSCE i altor organizaii internaionale i Interne fondurile
depun pentru a combate comerul iniiative regionale extrabugetare
ilicit cu SALW, inclusiv cu
muniia aferent, i distrugerea
stocurilor excesive, la nivel
global, regional, subregional i
naional
(4) Mai mult, prile convin s i - Continuarea 11. Revizuirea legislaiei naionale n vederea Ministerul Economiei, 2015-2016 n limitele
continue cooperarea n domeniul cooperrii n consolidrii mecanismului naional n domeniul Ministerul Aprrii, resurselor
controlului exporturilor de arme domeniul controlului controlului exporturilor de arme convenionale Comisia bugetare i din
convenionale, innd seama de exporturilor de arme n conformitate cu Poziia Comun a UE privind interdepartamental de fondurile
Poziia comun 2008/944/PESC a convenionale, n controlul exporturilor de tehnologii i control asupra extrabugetare
Consiliului din 8 decembrie 2008 lumina Poziiei echipament militar exportului,
de definire a normelor comune Comune a UE privind reexportului, importului
care reglementeaz controlul controlul exporturilor i tranzitului de mrfuri
exporturilor de tehnologie i de tehnologii i strategice
echipament militar echipamente militare
(5) Prile convin s instituie un 12. Consolidarea i aprofundarea dialogului Ministerul Economiei, 2015-2016 n limitele
dialog politic periodic, care s dintre Republica Moldova i UE la nivel de Ministerul Aprrii, resurselor
nsoeasc i s consolideze aceste experi n domeniu Comisia bugetare i din
demersuri interdepartamental de fondurile
control asupra extrabugetare
exportului,
29
1 2 3 4 5 6 7

reexportului, importului
i tranzitului de mrfuri
strategice
11 Cooperarea internaional n 2.2. Politica extern 1. Elaborarea i promovarea proiectului de lege Serviciul de Informaii Trimestrul IV, n limitele
lupta mpotriva terorismului i de securitate cu privire la prevenirea i combaterea i Securitate, Ministerul 2015 resurselor
- Cooperarea pentru terorismului Aprrii, Ministerul bugetare i din
aprofundarea Afacerilor Interne, fondurile
consensului Ministerul Justiiei extrabugetare
internaional cu
privire la drepturile 2. Participarea la elaborarea Conveniei privind Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
omului, bazat pe lupta fenomenul terorismului internaional, cu i Securitate, Ministerul resurselor
mpotriva ulterioara aderare la actul vizat Aprrii, Ministerul bugetare i din
terorismului, inclusiv Afacerilor Interne, fondurile
privind definiia Ministerul Justiiei extrabugetare
juridic a actelor de
terorism, prin 3. Cooperarea n vederea realizrii prevederilor Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
promovarea acordului conveniilor ncheiate la nivel internaional i i Securitate, resurselor
privind Convenia regional privind prevenirea, suprimarea i Ministerul Aprrii, bugetare i din
cuprinztoare cu reprimarea terorismului internaional Ministerul Afacerilor fondurile
privire la terorismul Interne, extrabugetare
internaional, precum Ministerul Justiiei
i mbuntirea n 4. Asigurarea schimbului de informaii despre Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
continuare a cadrului organizaiile teroriste, n conformitate cu dreptul i Securitate, Ministerul resurselor
legislativ internaional Aprrii, Ministerul bugetare i din
i de reglementare Afacerilor Interne, fondurile
naional n domeniul Ministerul Justiiei, extrabugetare
luptei mpotriva Ministerul Afacerilor
terorismului Externe i Integrrii
Europene
5. Dezvoltarea cooperrii cu UE i statele Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
membre ale UE n vederea combaterii traficului i Securitate, Ministerul resurselor
de arme i distrugerii muniiilor Aprrii, Ministerul bugetare i din
Afacerilor Interne fondurile
extrabugetare
30
1 2 3 4 5 6 7

6. Dezvoltarea cu UE i statele membre ale UE Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele


a colaborrii i schimbului de informaii n i Securitate, Ministerul resurselor
vederea identificrii i urmririi armelor ilegale Aprrii, Ministerul bugetare i din
Afacerilor Interne fondurile
extrabugetare

7. Cooperarea i participarea la combaterea Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele


proliferrii armelor de distrugere n mas, i Securitate, Ministerul resurselor
precum i a materialelor i mijloacelor de livrare Aprrii, Ministerul bugetare i din
a acestora Afacerilor Interne fondurile
extrabugetare

8. Consolidarea capacitilor instituionale prin Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele


adoptarea exemplelor eficiente i experienelor i Securitate, Ministerul resurselor
considerate bune practici n domeniul Aprrii, Ministerul bugetare i din
combaterii terorismului Afacerilor Interne fondurile
extrabugetare
9. Cooperarea continu n domeniul controlului Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
exporturilor tehnologii i echipamente militare i Securitate, Ministerul resurselor
Aprrii, Ministerul bugetare i din
Afacerilor Interne fondurile
extrabugetare
(1) Prile convin s colaboreze la - Continuarea 10. Participarea la platformele regionale i Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
nivel bilateral, regional i dezvoltrii internaionale privind prevenirea i combaterea i Securitate, alte resurselor
internaional pentru a preveni i a capacitilor terorismului instituii de stat, bugetare i din
combate terorismul n instituionale prin conform competenelor fondurile
conformitate cu dreptul adoptarea celor mai legale extrabugetare
internaional, cu rezoluiile ONU bune practici i 11. Dezvoltarea cooperrii interinstituionale, Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
n domeniu, cu standardele experiene regionale i internaionale n vederea combaterii i Securitate, alte resurselor
internaionale n domeniul internaionale n terorismului instituii de stat, bugetare i din
drepturilor omului, cu dreptul domeniul luptei conform competenelor fondurile
refugiailor i cu dreptul umanitar mpotriva terorismului legale extrabugetare
12. Implementarea instrumentelor internaionale Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
relevante ale ONU n domeniul prevenirii i i Securitate, alte resurselor
combaterii terorismului instituii de stat, bugetare i din
conform competenelor fondurile
legale extrabugetare
31
1 2 3 4 5 6 7

(2) n acest sens, prile - Realizarea 13. Aprofundarea schimbului de informaii cu Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
coopereaz n special n vederea schimbului de instituiile omoloage din alte state n domenii de i Securitate, alte resurselor
aprofundrii consensului informaie privind prevenirii i combaterii terorismului instituii de stat, bugetare
internaional privind lupta organizaiile i conform competenelor
mpotriva terorismului, inclusiv grupurile teroriste, legale
prin definirea juridic a actelor activitile i reele de
teroriste i prin iniierea de sprijinire a acestora,
demersuri n vederea ajungerii la n conformitate cu 14. Ajustarea cadrului legislativ n vederea Serviciul de Informaii Trimestrul IV, n limitele
un acord referitor la Convenia dreptul internaional i definirii actelor de terorism n conformitate cu i Securitate 2015 resurselor
general privind terorismul legislaia prilor cele mai bune practici europene i internaionale bugetare i din
internaional fondurile
extrabugetare
15. Efectuarea permanent a schimbului de Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
informaii operative cu serviciile speciale i Securitate resurselor
partenere pe cazuri i situaii concrete, conform bugetare i din
procedurilor stabilite fondurile
extrabugetare
(3) n cadrul punerii n aplicare 16. Elaborarea i prezentarea n adresa Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
integrale a Rezoluiei 1373 (2001) partenerilor externi a rapoartelor naionale i Securitate, alte resurselor
a Consiliului de Securitate al privind msurile ntreprinse n domeniul instituii de stat, bugetare
ONU i a altor instrumente ale implementrii Rezoluiei 1373 a Consiliului de conform competenelor
ONU relevante, precum i a Securitate al ONU legale
conveniilor i instrumentelor
internaionale aplicabile, prile 17. Desfurarea dialogului cu partenerii externi Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
fac schimb de informaii cu n vederea prelurii bunelor practici de i Securitate, resurselor
privire la organizaiile i grupurile implementare a instrumentelor i conveniilor alte instituii de stat, bugetare
teroriste, la activitile acestora i ONU n domeniul prevenirii i combaterii conform competenelor
la reelele de sprijin, n terorismului legale
conformitate cu dreptul
internaional i cu legislaia
prilor
TITLUL III. JUSTIIE, LIBERTATE I SECURITATE
12 Supremaia legii 1. Implementarea Strategiei de reform a Ministerul Justiiei 2015-2016 n limitele
(1) n cadrul cooperrii n spaiul sectorului justiiei pentru anii 2011-2016, resurselor
de libertate, securitate i justiie, aprobate prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie bugetare i din
prile acord o importan 2011, i a Planului de aciuni pentru fonduri
deosebit promovrii statului de implementarea acesteia, aprobat prin Hotrrea extrabugetare
drept, inclusiv independenei Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012
sistemului judiciar, accesului la
justiie i dreptului la un proces
echitabil
32
1 2 3 4 5 6 7

(2) Prile coopereaz pe deplin - Cooperarea n 2. Valorificarea mecanismelor de cooperare cu Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
cu privire la funcionarea eficace domeniul justiiei, instituiile UE i statele membre UE n vederea Interne, Ministerul resurselor
a instituiilor n domeniul libertii i securitii consolidrii funcionrii eficiente a instituiilor Justiiei, Procuratura bugetare i din
asigurrii respectrii legii i al de aplicare/administrare a legii, inclusiv prin General, Centrul fonduri
administrrii justiiei preluarea celor mai bune practici n vederea Naional Anticorupie, extrabugetare
sporirii colaborrii la nivel naional Serviciul de Informaii
i Securitate, Serviciul
Vamal, Ministerul
Afacerilor Externe i
Integrrii Europene
13 Protecia datelor cu caracter 2.3. Cooperarea n 1. Realizarea Planului de aciuni privind Centrul Naional pentru 2015-2016 n limitele
personal domeniul justiiei, implementarea Strategiei naionale n domeniul Protecia Datelor cu resurselor
(1) Prile convin s coopereze n libertii i securitii proteciei datelor cu caracter personal pentru Caracter Personal, n bugetare i din
vederea asigurrii unui nivel nalt anii 2013-2018, aprobat prin Legea nr. 229 din colaborare cu entitile fonduri
de protecie a datelor cu caracter - Continuarea 10 octombrie 2013, inclusiv: responsabile desemnate extrabugetare
personal n conformitate cu implementrii expres n Planul de
instrumentele juridice i cu cadrului legislativ i aciuni
standardele internaionale, ale UE asigurarea unui nivel a) nregistrarea operatorilor i a sistemelor de Centrul Naional pentru 2015-2016 n limitele
i ale Consiliului Europei nalt de protecie a date cu caracter personal gestionate de acetia n Protecia Datelor cu resurselor
datelor cu caracter Registrul de eviden a operatorilor de date cu Caracter Personal bugetare
personal, n caracter personal
conformitate cu b) Elaborarea instruciunilor privind prelucrarea Centrul Naional pentru 2015-2016 n limitele
instrumentele i datelor cu caracter personal n diferite sectoare Protecia Datelor cu resurselor
standardele Europene Caracter Personal, bugetare i din
autoritile publice fonduri
- Fortificarea n centrale extrabugetare
continuare a c) Formarea profesional a personalului Centrul Naional pentru 2015-2016 n limitele
dezvoltrii capacitii Centrului Naional pentru Protecia Datelor cu Protecia Datelor cu resurselor
autoritii pentru Caracter Personal prin instruire continu, Caracter Personal bugetare i din
protecia datelor cu schimb de experien cu instituiile similare, fonduri
caracter personal seminare, traininguri, vizite de studiu, ateliere extrabugetare
(Centrul Naional de lucru, conferine internaionale
pentru Protecia d) Dezvoltarea infrastructurii Centrului Naional Centrul Naional pentru 2015-2016 n limitele
Datelor cu Caracter pentru Protecia Datelor cu Caracter Personal Protecia Datelor cu resurselor
Personal) i (dotarea cu echipament, tehnic IT, sisteme Caracter Personal bugetare i din
monitorizarea informatice, mijloace de transport) fonduri
aplicrii standardelor extrabugetare
33
1 2 3 4 5 6 7

de protecie a datelor 2. Elaborarea i aprobarea proiectului de lege Centrul Naional pentru Semestrul II, n limitele
n toate sectoarele, n pentru modificarea Legii nr. 182-XVI din 10 Protecia Datelor cu 2015 resurselor
special n cele iulie 2008, n scopul de a revizui efectivul-limit Caracter Personal bugetare
referitoare la aplicarea al Centrului Naional pentru Protecia Datelor cu
legii Caracter Personal, concretizrii atribuiilor,
precum i de a asigura consolidarea capacitilor
instituionale ale acestei autoriti
(2) Orice prelucrare a datelor cu 3. Avizarea i coordonarea obligatorie cu Centrul Naional pentru 2015-2016 n limitele
caracter personal intr sub Centrul Naional pentru Protecia Datelor cu Protecia Datelor cu resurselor
incidena dispoziiilor legale caracter Personal a proiectelor tratatelor Caracter Personal, bugetare i din
menionate n anexa I la prezentul internaionale care reglementeaz schimbul de Ministerul Justiiei, fonduri
acord. Transferul de date cu informaii cu transmiterea transfrontalier a Ministerul Afacerilor extrabugetare
caracter personal ntre pri are datelor cu caracter personal, pentru a asigura Interne, Procuratura
loc numai dac acesta este necesar respectarea prevederilor art. 32 al Legii nr. 133 General, Ministerul
pentru punerea n aplicare, de din 8 iulie 2011 privind protecia datelor cu Muncii, Proteciei
ctre autoritile competente ale caracter personal Sociale i Familiei
prilor, a prezentului acord sau a
altor acorduri ncheiate ntre pri
Anexa I, Titlul III: Modificarea actelor legislative relevante n Ministerul Tehnologiei 2014-2015 n limitele
Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European si a conformitate cu Hotrrea Curii de Justiie a UE Informaiei i resurselor
Consiliului din 15 martie 2006 privind pstrarea datelor prin care Directiva 2006/24/CE a Parlamentului Comunicaiilor, bugetare
generate sau prelucrate n legtur cu furnizarea serviciilor European i a Consiliului din 15 martie 2006 Centrul Naional pentru
de comunicaii electronice accesibile publicului sau de privind pstrarea datelor generate sau prelucrate Protecia Datelor cu
reele de comunicaii publice i de modificare a Directivei n legtur cu furnizarea serviciilor de Caracter Personal,
2002/ 58/CE comunicaii electronice accesibile publicului sau Ministerul Afacerilor
de reele de comunicaii publice i de modificare Interne, Procuratura
a Directivei 2002/58/CE este declarat nevalid General, Agenia
Naional pentru
Reglementare n
Comunicaii
Electronice i
Tehnologia Informaiei
34
1 2 3 4 5 6 7

Anexa I , Titlul III, 1 i 2 Completarea Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 Ministerul Justiiei, 2015 n limitele
Angajamente i principii cu privire la protecia datelor cu privind protecia datelor cu caracter personal cu Centrul Naional pentru resurselor
caracter personal prevederi care ar urmri crearea cadrului juridic Protecia Datelor cu bugetare i din
necesar aplicrii Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Caracter Personal, fonduri
Consiliului privind protecia datelor cu caracter Ministerul Afacerilor extrabugetare
personal prelucrate n cadrul cooperrii Interne, Centrul
poliieneti i judiciare n materie penal i cu Naional Anticorupie,
prevederi de armonizare la Recomandarea nr. R Procuratura General,
(87) 15 din 17 septembrie 1987 a Comitetului de Serviciul Vamal,
Minitri al Consiliului Europei care Serviciul de Informaii
reglementeaz utilizarea datelor cu caracter i Securitate
personal n activitatea poliiei
14 Cooperarea n domeniul 1. Extinderea cooperrii dintre instituiile de Ministerul Afacerilor 2016 n limitele
migraiei, al azilului i al aplicare a legii n vederea gestionrii comune a Interne, Procuratura resurselor
gestionrii frontierelor fluxurilor de migraie, inclusiv instituirea General, Serviciul de bugetare
(1) Prile reafirm importana mecanismelor naionale i regionale Informaii i Securitate
unei gestionri comune a corespunztoare, prin: schimb de informaii;
fluxurilor de migraie ntre conlucrare comun pe dosare penale concrete;
teritoriile lor i consolideaz msuri de profilaxie pe segmentul dat,
dialogul amplu purtat n prezent traininguri (mese rotunde), traininguri
cu privire la toate aspectele legate specializate n domeniul proteciei refugiailor i
de migraie, inclusiv migraia beneficiarilor de protecie internaional
legal, protecia internaional, 2. Implementarea Planului de aciuni pentru anii Ministerul Afacerilor 2014-2015 n limitele
migraia ilegal, traficul de 2011-2015 privind implementarea Strategiei Interne, cu implicarea resurselor
migrani i traficul de persoane naionale n domeniul migraiei tuturor instituiilor bugetare i din
i azilului (2011-2020), aprobat prin Hotrrea vizate n Plan fonduri
Guvernului nr. 1009 din 26 decembrie 2011 extrabugetare

Not: Informaia compilat va fi prezentat


Ministerului Afacerilor Externe i Integrrii
Europene de ctre Ministerul Afacerilor Interne
3. Elaborarea i aprobarea Planului de aciuni Ministerul Afacerilor Semestrul II, n limitele
pentru anii 2015-2020 privind implementarea Interne, cu implicarea 2015 resurselor
Strategiei naionale n domeniul migraiei i tuturor instituiilor bugetare i din
azilului (2011-2020) vizate n Plan fonduri
extrabugetare
35
1 2 3 4 5 6 7

(2) Aceasta se axeaz, n special, 2.3. Cooperarea n 4. Elaborarea anual a Raportului analitic al Ministerul Afacerilor Anual n limitele
pe: domeniul justiiei, Profilului Migraional Extins al Republicii Interne, resurselor
libertii i securitii Moldova Ministerul Tehnologiei bugetare i din
Informaiei i fonduri
(a) Cauzele i consecinele - Continuarea Comunicaiilor, extrabugetare
migraiei actualizrii Profilului Ministerul Afacerilor
Migraional Extins Externe i Integrrii
dup publicarea Europene,
iniial reuit i Ministerul Muncii,
integrarea acestuia, n Proteciei Sociale i
limita posibilitilor, Familiei, Ministerul
n procesul decizional Educaiei,
cu privire la politica Biroul Naional de
n domeniul migraiei Statistic, Biroul Relaii
Interetnice
Cancelaria de Stat
(Biroul pentru relaii cu
diaspora)
5. Colaborarea cu autoritile administraiei Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
publice centrale i organele centrale de Interne, Ministerul resurselor
specialitate, cu autoritile administraiei publice Tehnologiei Informaiei bugetare i din
locale n vederea colectrii de date pentru i Comunicaiilor, fonduri
elaborarea Profilului Migraional Extins Ministerul Afacerilor extrabugetare
Externe i Integrrii
Europene, Ministerul
Muncii, Proteciei
Sociale i Familiei,
Ministerul Educaiei,
Biroul Naional de
Statistic, Biroul Relaii
Interetnice, Cancelaria
de Stat (Biroul pentru
relaii cu diaspora)
36
1 2 3 4 5 6 7

6. Desfurarea periodic a reuniunilor Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele


grupurilor tematice de lucru pentru examinarea Interne, Ministerul resurselor
rezultatelor Raportului analitic al Profilului Tehnologiei Informaiei bugetare i din
Migraional Extins, precum i a tendinelor i i Comunicaiilor, fonduri
necesitilor de dezvoltare a politicilor n Ministerul Afacerilor extrabugetare
domeniul migraiei Externe i Integrrii
Europene, Ministerul
Muncii, Proteciei
Sociale i Familiei,
Ministerul Educaiei,
Biroul Naional de
Statistic, Biroul Relaii
Interetnice, Cancelaria
de Stat (Biroul pentru
relaii cu diaspora)
(b) Elaborarea i punerea n 2.3. Cooperarea n 7. Ajustarea Legii nr. 270-XVI din 18 decembrie Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, n limitele
aplicare a legislaiei i a domeniul justiiei, 2008 privind azilul n Republica Moldova la Interne, Ministerul 2014 resurselor
practicilor naionale privind libertii i securitii legislaia UE i cele mai bune practici europene Justiiei bugetare i din
protecia internaional, n fonduri
vederea respectrii dispoziiilor - Continuarea extrabugetare
Conveniei de la Geneva privind implementrii
statutul refugiailor din 1951, a eficiente a Legii
Protocolului privind statutul nr. 270-XVI din 18
refugiailor din 1967 i a altor decembrie 2008
instrumente internaionale privind azilul n
relevante i n vederea asigurrii Republica Moldova,
respectrii principiului care ofer un cadru
nereturnrii solid pentru protecia
persoanelor care au
nevoie de protecie
internaional;
asigurarea modificrii
Legii pentru a o ajusta
n continuare la
standardele
internaionale i
europene
37
1 2 3 4 5 6 7

- Meninerea 8. Transpunerea i aplicarea standardelor Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, n limitele


procedurii calitative internaionale i europene n procedura Interne, Ministerul 2014 resurselor
pentru determinarea naional de azil Justiiei bugetare i din
statutului de refugiat fonduri
extrabugetare
9. Implementarea Curriculei europene de azil, Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
inclusiv instruirea judectorilor i a procurorilor Interne, Consiliul resurselor
n acest domeniu Superior al bugetare i din
Magistraturii, fonduri
Institutul Naional al extrabugetare
Justiiei
10. Elaborarea ghidului pentru consilierii de Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, n limitele
eligibilitate privind persoanele vulnerabile Interne, 2014 resurselor
Ministerul Muncii, bugetare i din
Proteciei Sociale i fonduri
Familiei extrabugetare
11. Elaborarea metodologiei privind cercetarea Ministerul Afacerilor Trimestrul III, n limitele
informaiei din rile de origine a solicitanilor Interne 2014 resurselor
de azil bugetare i din
fonduri
extrabugetare
12. Elaborarea instruciunilor interne privind Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, n limitele
procedurile administrative de examinare a Interne 2014 resurselor
dosarelor de azil bugetare

- Continuarea 13. Organizarea continu a seminarelor, Institutul Naional al 2014-2016 n limitele


instruirii judectorilor instruirilor, trainingurilor privind standardele de Justiiei, Ministerul resurselor
i magistrailor n calitate n procedura de azil pentru toi actorii Afacerilor Interne, bugetare i din
chestiunile legate de implicai Consiliul Superior al fonduri
azil i imigraie, n Magistraturii, extrabugetare
special pentru a se Procuratura
ocupa de procedurile General
legale de atac n
domeniile respective
- Activarea actelor de 14. Organizarea confecionrii i eliberrii Ministerul Tehnologiei Trimestrul IV, n limitele
identitate biometrice documentelor de cltorie pentru refugiai i Informaiei i 2014 resurselor
i iniierea eliberrii beneficiarii de protecie umanitar Comunicaiilor, semestrul I, bugetare i din
documentelor de Ministerul Afacerilor 2015 fonduri
Interne extrabugetare
38
1 2 3 4 5 6 7

cltorie pentru 15. Realizarea unui studiu cu privire la situaia Ministerul Afacerilor 2016 n limitele
refugiai apatridiei pe teritoriul Republicii Moldova Interne resurselor
bugetare i din
fonduri
extrabugetare

(c) Normele n materie de 2.3. Cooperarea n 16. Dezvoltarea i implementarea unui nou Ministerul Afacerilor 2015 n limitele
admisie, drepturile i statutul domeniul justiiei, concept de ghieu unic Interne resurselor
persoanelor admise, tratamentul libertii i securitii bugetare i din
echitabil i integrarea persoanelor fonduri
care nu au cetenia statului- - Continuarea extrabugetare
gazd, aflate n situaie de edere consolidrii Biroului
legal, precum i educaia, Migraie i Azil 17. Renovarea, modernizarea i, dup caz, Ministerul Afacerilor 2015 n limitele
formarea i msurile de combatere (BMA) drept actor reamplasarea ghieelor unice de documentare a Interne resurselor
a rasismului i a xenofobiei coordonator pentru strinilor (Nord, Centru i Sud) bugetare i din
gestionarea robust a fonduri
fluxurilor de migraie, extrabugetare
mbuntirea n
continuare a 18. Dezvoltarea i implementarea noilor servicii Ministerul Afacerilor 2015 n limitele
condiiilor de primire de documentare pentru strini Interne resurselor
i documentare a bugetare i din
strinilor, n special fonduri
activitii ghieelor extrabugetare
unice pentru
documentarea 19. Consolidarea n continuare a cadrului legal Ministerul Afacerilor 2015 n limitele
cetenilor strini la i normativ, precum i a regulamentelor Interne, Ministerul resurselor
nivel central i local instituionale interne n scopul de a facilita Tehnologiei Informaiei bugetare i din
documentarea strinilor i Comunicaiilor, fonduri
Ministerul Muncii, extrabugetare
Proteciei Sociale i
Familiei
20. Elaborarea materialelor informative pentru Ministerul Afacerilor 2015 n limitele
fiecare dintre categoriile de migrani privind Interne resurselor
drepturile i obligaiile acestora n Republica bugetare i din
Moldova, inclusiv privind procedurile i fonduri
detaliile practice de documentare n Republica extrabugetare
Moldova
39
1 2 3 4 5 6 7

21. Dezvoltarea funcionalitilor noi n cadrul Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele


subsistemului informaional al Biroului Migraie Interne, Ministerul resurselor
i Azil al Ministerului Afacerilor Interne i Tehnologiei Informaiei bugetare i din
completarea Registrului de stat al populaiei cu i Comunicaiilor, fonduri
informaii privind strinii Ministerul Muncii, extrabugetare
Proteciei Sociale i
Familiei, Ministerul
Afacerilor Externe i
Integrrii Europene,
Centrul Naional pentru
Protecia Datelor cu
Caracter Personal
22. Elaborarea unui modul privind analiza Ministerul Afacerilor 2015 n limitele
riscurilor n cadrul sistemului informaional al Interne resurselor
Biroului Migraie i Azil din subordinea bugetare i din
Ministerului Afacerilor Interne fonduri
extrabugetare
23. Elaborarea i semnarea acordurilor Ministerul Afacerilor 2014-2015 n limitele
interinstituionale privind schimbul de Interne, autoritile resurselor
informaii publice centrale bugetare
24. Instruirea continu a personalului Biroului Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
Migraie i Azil prin traininguri, seminare, vizite Interne resurselor
de studiu, preluarea practicilor statelor membre bugetare i din
UE fonduri
extrabugetare
- Dezvoltarea n 25. Consolidarea cadrului legal n domeniul Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
continuare a cadrului integrrii refugiailor, beneficiarilor de protecie Interne, Ministerul resurselor
de integrare umanitar i altor categorii de ceteni strini Muncii, Proteciei bugetare i din
Sociale i Familiei, fonduri
Ministerul Educaiei, extrabugetare
Ministerul Sntii,
Ministerul Finanelor,
Ministerul Culturii
26. Elaborarea acordului interinstituional Ministerul Afacerilor Trimestrul III, n limitele
pentru implementarea eficient a cadrului legal Interne, Ministerul 2014 resurselor
n domeniul integrrii strinilor Muncii, Proteciei bugetare
Sociale i Familiei,
Ministerul Sntii,
Ministerul Educaiei,
Ministerul Culturii
40
1 2 3 4 5 6 7

27. Crearea centrelor de integrare pentru strini Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
Interne, Ministerul resurselor
Muncii, Proteciei bugetare i din
Sociale i Familiei, fonduri
Ministerul Sntii, extrabugetare
Ministerul Educaiei,
Ministerul Culturii,
Ministerul Finanelor
28. Desfurarea activitilor de informare Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
pentru a exclude manifestrile de rasism i Interne, Ministerul resurselor
xenofobie Muncii, Proteciei bugetare i din
Sociale i Familiei, fonduri
Ministerul Educaiei, extrabugetare
Ministerul Sntii,
Ministerul Finanelor,
Ministerul Culturii,
Consiliul pentru
prevenirea i eliminarea
discriminrii i
asigurarea egalitii,
Oficiul Avocatului
Poporului,
Consiliul Coordonator
al Audiovizualului,
Biroul Relaii
Interetnice
29. Realizarea schimbului de informaii i de Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
bune practici cu statele membre UE privind Interne, Ministerul resurselor
integrarea refugiailor i beneficiarilor de Muncii, Proteciei bugetare i din
protecie internaional Sociale i Familiei, fonduri
Ministerul Educaiei, extrabugetare
Ministerul Sntii,
Ministerul Finanelor,
Ministerul Culturii,
Biroul Relaii
Interetnice
(d) Instituirea unei politici 2.3. Cooperarea n 30. Ajustarea politicilor i cadrului regulator de Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, n limitele
preventive eficace mpotriva domeniul justiiei, prevenire a migraiei ilegale conform Interne 2014 resurselor
migraiei ilegale, a traficului de libertii i securitii standardelor UE i celor mai bune practici bugetare i din
migrani i de persoane, inclusiv a europene (elaborarea noilor metodologii de fonduri
unor mijloace de combatere a activitate) extrabugetare
41
1 2 3 4 5 6 7

reelelor de traficani de migrani - Continuarea 31. Consolidarea infrastructurii i a Ministerul Afacerilor 2014-2015 n limitele
i de persoane i de asigurare a consolidrii serviciilor echipamentului seciilor regionale de combatere Interne resurselor
proteciei victimelor acestui tip de regionale ale a ederii ilegale a strinilor (mun. Cahul i bugetare i din
trafic subdiviziunii pentru Bli) fonduri
combaterea migraiei extrabugetare
ilegale a Biroului 32. Elaborarea metodologiei de depistare a Ministerul Afacerilor 2014-2015 n limitele
Migraie i Azil, migranilor cu edere ilegal Interne, Ministerul resurselor
precum i asigurarea Muncii, Proteciei bugetare i din
prezenei unitare a Sociale i Familiei, fonduri
Biroului la nivel Ministerul Afacerilor extrabugetare
regional i crearea Externe i Integrrii
facilitilor la nivel Europene, Ministerul
local distincte de cele Tehnologiei Informaiei
ale poliiei naionale i Comunicaiilor,
Serviciul de Informaii
i Securitate
33. Elaborarea metodologiei de analiz a Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, n limitele
riscurilor n domeniul migraiei i azilului Interne 2014 resurselor
bugetare i din
fonduri
extrabugetare
34. Consolidarea capacitilor profesionale ale Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
angajailor seciilor regionale de combatere a Interne resurselor
ederii ilegale a strinilor bugetare i din
fonduri
extrabugetare
- Consolidarea 35. Renovarea Centrului de plasament temporar Ministerul Afacerilor 2014-2015 n limitele
infrastructurii al strinilor n conformitate cu standardele UE Interne resurselor
existente (inclusiv a (renovarea izolatorului disciplinar) bugetare i din
centrelor de detenie) fonduri
i completarea cu extrabugetare
personal a organelor 36. Revizuirea i aprobarea instruciunilor Ministerul Afacerilor Trimestrul IV, n limitele
responsabile pentru a interne de activitate ale Centrului de plasament Interne 2014 resurselor
asigura ntoarcerea temporar al strinilor bugetare i din
efectiv a fonduri
conaionalilor rilor extrabugetare
42
1 2 3 4 5 6 7

tere care locuiesc 37. Dezvoltarea sistemelor informaionale n Ministerul Afacerilor 2015 n limitele
ilegal i/sau snt n vederea schimbului de date Interne, Ministerul resurselor
tranzit de pe teritoriul Tehnologiei Informaiei bugetare i din
Republicii Moldova; i Comunicaiilor, fonduri
asigurarea respectrii Centrul de Guvernare extrabugetare
drepturilor Electronic,
imigranilor aflai n Centrul Naional pentru
detenie Protecia Datelor cu
administrativ, Caracter Personal
precum i dezvoltarea 38. Consolidarea continu a capacitilor Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
n continuare a instituiei responsabile de executarea Interne resurselor
cadrului de integrare procedurilor de returnare i expulzare prin bugetare i din
seminare, traininguri, instruiri, vizite de studiu, fonduri
pregtirea formatorilor extrabugetare
(f) n domeniul gestionrii 2.3. Cooperarea n 39. Elaborarea studiului de fezabilitate i Ministerul Tehnologiei 2014-2015 n limitele
frontierelor i al securitii domeniul justiiei, identificarea necesitilor pentru dezvoltarea Informaiei i resurselor
documentelor, cooperarea se libertii i securitii capacitilor software de recunoatere facial Comunicaiilor bugetare i din
axeaz pe chestiuni privind fonduri
organizarea, formarea, cele mai - mbuntirea n extrabugetare
bune practici i alte msuri continuare a
operaionale, precum i gestionrii 40. Aprobarea cadrului normativ necesar pentru Ministerul Tehnologiei 2015-2016 n limitele
consolidarea cooperrii dintre frontierelor, aplicarea sistemului de recunoatere facial Informaiei i resurselor
Agenia European pentru meninerea la un nivel Comunicaiilor bugetare
Gestionarea Cooperrii Operative nalt a controalelor la 41. Achiziionarea sistemului de recunoatere Ministerul Tehnologiei 2015-2016 n limitele
la Frontierele Externe ale Statelor frontier i facial i consolidarea capacitilor pentru Informaiei i resurselor
Membre ale Uniunii Europene supravegherii aplicarea acestui sistem Comunicaiilor bugetare i din
(FRONTEX) i serviciile poliiei frontierelor, precum i fonduri
de frontier ale Republicii extinderea i extrabugetare
Moldova modernizarea 42. Utilizarea pe larg a sistemului de Ministerul Tehnologiei 2014-2016 n limitele
facilitilor de recunoatere facial ca subsistem care urmeaz Informaiei i resurselor
supraveghere video s devin parte a Registrului de stat al Comunicaiilor bugetare i din
fixe i mobile populaiei, ca resurs primar pe baza creia are fonduri
loc eliberarea documentelor de identitate i extrabugetare
monitorizarea fluxurilor migraionale, la care
snt conectate nu doar instituiile de for
Ministerul Afacerilor Interne, Poliia de
Frontier, Serviciul Vamal, dar i alte agenii,
precum instituiile fiscale, organele cadastrale,
Camera de Liceniere, Comisia Electoral
Central etc.
43
1 2 3 4 5 6 7

43. Elaborarea i utilizarea Directoriului Cheilor Ministerul Tehnologiei 2014-2016 n limitele


Publice (PKD) Informaiei i resurselor
Comunicaiilor bugetare i din
fonduri
extrabugetare
44. Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru Ministerul Tehnologiei 2014-2015 n limitele
utilizarea Directoriului Cheilor Publice (PKD) Informaiei i resurselor
Comunicaiilor bugetare i din
fonduri
extrabugetare
45. Dezvoltarea capacitilor de utilizare a Ministerul Tehnologiei 2014-2016 n limitele
Directoriului Cheilor Publice (PKD) Informaiei i resurselor
Comunicaiilor bugetare i din
fonduri
extrabugetare
46. Aplicarea regulilor ICAO la eliberarea Ministerul Tehnologiei 2014-2016 n limitele
actelor i utilizarea Directoriului Cheilor Informaiei i resurselor
Publice (PKD) Comunicaiilor bugetare i din
fonduri
extrabugetare
47. Asigurarea operaionalitii complete a Ministerul Tehnologiei 2014-2016 n limitele
Directoriului Cheilor Publice (PKD) naional Informaiei i resurselor
Comunicaiilor bugetare i din
fonduri
extrabugetare
44
1 2 3 4 5 6 7

48. Dezvoltarea sistemului de supraveghere fix Ministerul Afacerilor 2015-2016 Proiectul Armele
a frontierei prin instalarea camerelor video i a Interne de distrugere n
celor pe principii de termoviziune de-a lungul mas Programul
frontierei de stat de Prevenire i
Proliferare (ADM
PPP), realizat n
baza Acordului
dintre Guvernul
Republicii
Moldova i
Guvernul SUA cu
privire la
cooperare n
vederea facilitrii
acordrii
asistenei, semnat
la Chiinu la 21
martie 2012
- mbuntirea 49. Dezvoltarea sistemului integrat de Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
imaginii situaionale management al frontierei de stat, care va include Interne, Ministerul resurselor
la nivel naional i un ansamblu de subsisteme tehnice i Tehnologiei Informaiei bugetare i din
local prin continuarea operaionale, structurate pe o platform de i Comunicaiilor, fonduri
reglrii analizei comunicaii electronice comune, n conformitate Serviciul Vamal, extrabugetare
riscurilor, gestionrii cu cele mai bune practici UE i cu principiile Centrul Naional pentru
informaiei i a conceptului EUROSUR Protecia Datelor cu
fluxului de date Caracter Personal
50. Elaborarea i aprobarea prin hotrre de Ministerul Afacerilor 2014 n limitele
Guvern a Strategiei naionale de management Interne, Consiliul resurselor
integrat al frontierei de stat pentru anii 2014- Naional pentru bugetare
2016 Managementul Integrat
al Frontierei de Stat
45
1 2 3 4 5 6 7

51. Realizarea aplicaiilor informatice care Ministerul Afacerilor 2014-2016 Proiectul


permit schimbul de informaii n timp real ntre Interne Reeaua de
structurile naionale i internaionale cu atribuii comunicaii fixe i
n supravegherea i controlul trecerii frontierelor mobile pentru
Serviciul
Grniceri al
Republicii
Moldova,
realizat n baza
Acordului-cadru
dintre Guvernul
Republicii
Moldova i
Comisia
Comunitilor
Europene privind
asistena extern,
semnat la
Bruxelles la
11 mai 2006
- Asigurarea n 52. Dotarea subdiviziunilor de frontier cu Ministerul Afacerilor 2014-2015 Proiectul comun
continuare a maini de teren moderne, sisteme mobile de Interne dintre Republica
infrastructurii monitorizare video i pe principii de Moldova i
adecvate, termoviziune, montate pe mijloace de transport, Ucraina
echipamentului echipament i tehnic de calcul mobil pentru STRONGBOR
tehnic, sistemelor TI, consultarea bazelor de date (dezvoltarea
resurselor financiare patrulrii
i umane, n comune), realizat
conformitate cu n cadrul
Strategia i planurile Iniiativei
de aciune ale Parteneriatului
Republicii Moldova Estic-IBM
de management 53. Dotarea, conform cerinelor Catalogului Ministerul Afacerilor 2014-2016 Suportul bugetar
integrat al frontierei Schengen, a punctelor de trecere cu echipament Interne n implementarea
special pentru controlul de nivelul al doilea al Planului de
documentelor i controlul mijloacelor de aciuni privind
transport n scopul depistrii persoanelor liberalizarea
ascunse regimului de vize
46
1 2 3 4 5 6 7

54. Construcia capital/reconstrucia edificiilor Ministerul Afacerilor 2014-2016 Planul de


subdiviziunilor Poliiei de Frontier (direciile Interne dezvoltare a
regionale Est i Sud, sectoarele Poliiei de infrastructurii
Frontier Sii i Volontiri) frontierei de stat
pentru anii 2012-
2014, aprobat prin
Hotrrea
Guvernului nr.
476 din 28 iunie
2011;
Legea bugetului
de stat pe anul
2014 nr. 339 din
23 decembrie
2013 (anexa nr. 3
Alocaiile pentru
autoritile
publice centrale,
destinate finanrii
investiiilor
capitale)
55. Implementarea sistemului avansat de Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
informaii despre pasageri (API) n punctul de Interne, Centrul resurselor
trecere a frontierei Aeroport-Chiinu Naional pentru bugetare i din
Protecia Datelor cu fonduri
Caracter Personal extrabugetare
- Susinerea i 56. Instruirea angajailor Poliiei de Frontier n Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
extinderea n scopul sporirii gradului de integritate i Interne resurselor
continuare a mbuntirii conduitei profesionale bugetare i din
programelor de fonduri
instruire i a msurilor extrabugetare
anticorupie 57. Consolidarea capacitilor de monitorizare a Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
activitii poliitilor de frontier n scopul Interne resurselor
prevenirii i combaterii aciunilor de corupie bugetare i din
(supravegherea video n cabinele de control, fonduri
desfurarea controalelor inopinate i evidena extrabugetare
statistic a acestora, controlul integritii
poliitilor de frontier etc. )
47
1 2 3 4 5 6 7

- Exploatarea n 58. Implementarea Planului de aciuni al Ministerul Afacerilor 2014-2015 n limitele


continuare a Misiunii Uniunii Europene de Asisten la Interne, Serviciul resurselor
oportunitilor de Frontiera Moldo-Ucrainean EUBAM (10 Phase Vamal, bugetare,
aciuni comune, Action Plan) Serviciul de Informaii programe i
instruire i consultan i Securitate proiecte comune
de specialitate din realizate n baza
partea EUBAM, Acordului-cadru
Frontex i statelor dintre Guvernul
membre ale UE Republicii
Moldova i
Comisia
Comunitilor
Europene privind
asistena extern,
semnat la
Bruxelles la 11
mai 2006

59. Semnarea i implementarea Planului de Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele


cooperare cu Agenia European pentru Interne resurselor
Gestionarea Cooperrii Operaionale la bugetare;
Frontierele Externe ale Statelor Membre ale programe i
Uniunii Europene (FRONTEX) pentru anii proiecte comune
2015-2017 realizate n baza
Aranjamentului de
lucru, semnat n
august 2008
60. Diversificarea cadrului juridic de cooperare Ministerul Afacerilor 2014 - 2016 n limitele
cu serviciile de frontier ale statelor limitrofe, Interne, Ministerul resurselor
statelor-membre ale UE i cu alte instituii de Afacerilor Externe i bugetare i din
specialitate din cadrul UE, precum i cu statele Integrrii Europene fonduri
tere extrabugetare
61. Continuarea cooperrii cu statele vecine n Ministerul Afacerilor 2014 - 2016 n limitele
vederea finalizrii procesului de demarcare a Interne resurselor
frontierei de stat bugetare
62. Continuarea participrii la operaiunile Ministerul Afacerilor 2014 - 2016 n limitele
comune i la proiecte-pilot internaionale pe Interne resurselor
sectoare de frontier terestre, aeriene i bugetare i din
maritime, precum i gzduirea proiectelor fonduri
Puncte de coordonare terestr 2014 n extrabugetare
punctele de trecere a frontierei de stat
48
1 2 3 4 5 6 7

63. Implementarea fazei a doua a proiectului Ministerul Afacerilor 2014 n limitele


Fixed and Mobile Communication Network for Interne resurselor
Moldovan Border Guards Service bugetare;
Proiectul
Reeaua de
comunicaii fixe i
mobile pentru
Serviciul
Grniceri al
Republicii
Moldova,
realizat n baza
Acordului-cadru
dintre Guvernul
Republicii
Moldova i
Comisia
Comunitilor
Europene privind
asistena extern,
semnat la
Bruxelles la 11
mai 2006
64. Continuarea eforturilor n vederea Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
implementrii de ctre Departamentul Poliiei Interne, Ministerul resurselor
de Frontier a Sistemului Uniunii Europene de Afacerilor Externe i bugetare i din
supraveghere a frontierei EUROSUR Integrrii Europene fonduri
extrabugetare
- Utilizarea efectului 65. Semnarea i implementarea Protocolului Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
de prghie al prezenei dintre Departamentul Poliiei de Frontier al Interne resurselor
EUBAM pentru a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii bugetare
intensifica i dezvolta Moldova i Serviciul Vamal al Republicii
n continuare Moldova i Administraia Serviciului
cooperarea cu Grniceresc de Stat al Ucrainei i Serviciul
Serviciul de Grniceri Fiscal de Stat al Ucrainei privind punctele de
al Ucrainei, inclusiv contact la frontiera de stat moldo-ucrainean
49
1 2 3 4 5 6 7

n domeniul 66. Semnarea Acordului dintre Guvernul Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
schimbului Republicii Moldova i Cabinetul de Minitri al Interne resurselor
automatizat de date Ucrainei cu privire la organizarea schimbului de bugetare
nominale informaii privind persoanele i mijloacele de
transport cu care persoanele traverseaz
frontiera de stat moldo-ucrainean

- Explorarea 67. Semnarea i implementarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
oportunitilor cu Guvernul Republicii Moldova i Cabinetul de Interne, Serviciul resurselor
partenerii ucraineni Minitri al Ucrainei privind cooperarea la Vamal bugetare
pentru crearea efectuarea controlului n comun al persoanelor,
punctelor de trecere a al mijloacelor de transport i al mrfurilor la
frontierei comune frontiera de stat moldo-ucrainean
suplimentare i 68. Continuarea implementrii proiectului-pilot Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
patrularea n comun a de efectuare a controlului comun n punctul de Interne, Serviciul resurselor
frontierei, inclusiv pe trecere Briceni-Rossoan, dislocat pe Vamal bugetare
segmentul central al teritoriul Ucrainei
frontierei Moldova- 69. Continuarea patrulrii comune a frontierei Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
Ucraina de stat moldo-ucrainene Interne resurselor
bugetare
(3) De asemenea, cooperarea 70. Valorificarea oportunitilor existente n Comitetul Naional de 2014-2016 n limitele
poate facilita migraia circular n contextul Parteneriatului de Mobilitate Monitorizare a resurselor
interesul dezvoltrii Republica Moldova Uniunea European Implementrii bugetare i din
Parteneriatului de fonduri
Mobilitate RM-UE extrabugetare
15 Circulaia persoanelor - Continuarea 1. Continuarea implementrii Acordului dintre Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
(1) Prile garanteaz punerea n implementrii Republica Moldova i Comunitatea European Interne, Ministerul resurselor
aplicare integral a urmtoarelor eficiente a Acordului cu privire la readmisia persoanelor n situaie de Afacerilor Externe i bugetare i din
acte: dintre Republica edere ilegal, ratificat prin Legea nr. 238-XVI Integrrii Europene fonduri
(a) Acordul dintre Comunitatea Moldova i din 8 noiembrie 2007 extrabugetare
European i Republica Moldova Comunitatea 2. Negocierea i semnarea cu statele membre Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
privind readmisia persoanelor European privind UE a protocoalelor adiionale la Acordul dintre Interne, Ministerul resurselor
aflate n situaie de edere ilegal, readmisia persoanelor Republica Moldova i Comunitatea European Afacerilor Externe i bugetare i din
care a intrat n vigoare la data de aflate n edere ilegal privind readmisia persoanelor aflate n situaie Integrrii Europene fonduri
1 ianuarie 2008 i a msurilor pentru de edere ilegal extrabugetare
reintegrarea
50
1 2 3 4 5 6 7

cetenilor moldoveni 3. Negocierea i semnarea cu statele tere a Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
acordurilor de readmisie a persoanelor aflate n Interne, Ministerul resurselor
situaie de edere ilegal Afacerilor Externe i bugetare i din
Integrrii Europene fonduri
extrabugetare

(b) Acordul dintre Comunitatea 4. Monitorizarea, n limitele competenelor, a Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
European i Republica Moldova implementrii prevederilor Acordului dintre Externe i Integrrii resurselor
privind facilitarea eliberrii Republica Moldova i Comunitatea European Europene bugetare
vizelor, care a intrat n vigoare la privind facilitarea eliberrii vizelor, ratificat prin
data de 1 ianuarie 2008, astfel Legea nr. 237-XVI din 8 noiembrie 2007
cum a fost modificat la data de 27
iunie 2012
(2) Prile depun eforturi pentru 5. Implementarea aciunilor/msurilor de Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
creterea mobilitii cetenilor i salvgardare n vederea prevenirii i combaterii Externe i Integrrii resurselor
iau msuri progresive n direcia eventualelor abuzuri ale liberalizrii regimului Europene, Grupul de bugetare i din
atingerii, la momentul oportun, a de vize pentru cetenii Republicii Moldova lucru privind fonduri
obiectivului comun de a avea un pentru ederile de scurt durat n UE coordonarea extrabugetare
regim de cltorii fr viz, dac liberalizrii regimului
sunt ntrunite condiiile necesare de vize
pentru asigurarea unei mobiliti 6. Aplicarea Planului de aciuni pentru Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
bine gestionate i desfurate n implementarea Matricei de politici pentru Externe i Integrrii resurselor
condiii de siguran, prevzute n suportul bugetar direct privind liberalizarea Europene, Ministerul bugetare i din
cadrul Planului de aciune privind regimului de vize 2014-2016 Afacerilor Interne, fonduri
liberalizarea vizelor Grupul de lucru privind extrabugetare
coordonarea
liberalizrii regimului
de vize
16 Prevenirea i combaterea Politici naionale de 1. Implementarea activitilor preconizate n Cancelaria de Stat 2015-2016 n limitele
criminalitii organizate, a prevenire i Planul naional de prevenire i combatere a (Secretariatul resurselor
corupiei i a altor activiti combatere a traficului traficului de fiine umane (2014-2016) permanent al bugetare i din
ilegale de fiine umane Comitetului naional fonduri
(1) Prile coopereaz n ceea ce pentru combaterea extrabugetare
privete prevenirea i combaterea - Implementarea traficului de fiine
tuturor formelor de activiti Planului naional de umane),
infracionale i ilegale, organizate prevenire i autoritile publice
51
1 2 3 4 5 6 7

sau nu, inclusiv cele cu caracter combatere a traficului 2. Dezvoltarea i pilotarea conceptului de Cancelaria de Stat 2015-2016 n limitele
transnaional, cum ar fi: de fiine umane pentru monitorizare i evaluare a politicilor naionale (Secretariatul resurselor
anii 2014-2016, de prevenire i combatere a traficului de fiine permanent al bugetare i din
aprobat prin Hotrrea umane Comitetului naional fonduri
Guvernului nr. 484 pentru combaterea extrabugetare
(a) traficul de migrani i traficul din 26 iunie 2014 traficului de fiine
de persoane - Aprofundarea umane)
cooperrii cu privire 3. Consolidarea continu a mecanismului de Cancelaria de Stat 2015 - 2016 n limitele
la trafic n cadrul armonizare i colectare a datelor n domeniul (Secretariatul resurselor
organizaiilor prevenirii i combaterii traficului de fiine permanent al bugetare i din
internaionale umane Comitetului naional fonduri
relevante (OSCE, pentru combaterea extrabugetare
ONU) traficului de fiine
umane), Ministerul
Muncii, Proteciei
Sociale i Familiei,
Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul
Justiiei
- mbuntirea 4. Coordonarea procesului de definitivare i Cancelaria de Stat 2015-2016 n limitele
cadrului legal existent promovare a proiectului de lege de modificare i (Secretariatul resurselor
n domeniul prevenirii completare a Legii nr. 241-XVI din 20 permanent al bugetare i din
i combaterii octombrie 2005 privind prevenirea i Comitetului naional fonduri
traficului de fiine combaterea traficului de fiine umane i a altor pentru combaterea extrabugetare
umane acte legislative traficului de fiine
umane), Ministerul
Justiiei
(b) contrabanda i traficul de 5. Organizarea i desfurarea aciunilor Serviciul Vamal, 2015-2016 n limitele
bunuri, inclusiv n domeniul comune de prevenire i combatere a traficului Ministerul Afacerilor resurselor
armelor de calibru mic i al ilicit de mrfuri pe perimetrul frontierei moldo- Interne bugetare i din
drogurilor ilicite ucrainene i perimetrul administrativ cu fonduri
regiunea transnistrean extrabugetare
6. Consolidarea cooperrii cu OLAF, Serviciul Vamal, 2015-2016 n limitele
FRONTEX, EUBAM, Europol Centrul Naional resurselor
Anticorupie, bugetare i din
Ministerul Afacerilor fonduri
Interne extrabugetare
52
1 2 3 4 5 6 7

7. Pregtirea pentru semnarea acordului Ministerul Afacerilor 2014-2015 n limitele


operaional cu Europol Interne, Ministerul resurselor
Afacerilor Externe i bugetare
Integrrii Europene,
Centrul Naional pentru
Protecia Datelor cu
Caracter Personal
(c) activitile economice i 8. Consolidarea colaborrii n domeniul Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
financiare ilegale, cum ar fi combaterii infraciunilor economice i Interne, Ministerul resurselor
contrafacerea, frauda fiscal i evaziunilor fiscale, inclusiv prin ncheierea Finanelor, bugetare
fraudele legate de achiziiile acordurilor de cooperare i schimb de informaii Inspectoratul Fiscal
publice ntre instituiile omoloage din statele membre Principal de Stat
ale UE

(e) corupia activ i cea pasiv, 2.1. Dialogul politic 9. Instruirea continu a personalului organelor Institutul Naional al 2015-2016 n limitele
att n sectorul privat, ct i n cel i reforma de drept i justiiei n domeniul prevenirii i Justiiei, Centrul resurselor
public, inclusiv abuzul de funcii combaterii corupiei, n special la nivel nalt Naional Anticorupie, bugetare i din
i traficul de influen - Continuarea Ministerul Afacerilor fonduri
reformei sectorului Interne, Consiliul extrabugetare
justiiei, n special Superior al
asigurarea Magistraturii,
independenei i Ministerul Justiiei,
eficienei sistemului Procuratura General
judiciar, organelor de 10. Implementarea eficient a mecanismului de Centrul Naional 2015 n limitele
urmrire penal, verificare a stilului de via al angajailor Anticorupie, resurselor
precum i a autoritilor naionale Ministerul Afacerilor bugetare i din
autoritilor de drept, Interne fonduri
care trebuie s fie extrabugetare
libere de influene 11. Dezvoltarea i consolidarea capacitilor n Centrul Naional 2015-2016 n limitele
politice sau lupta mpotriva corupiei la nivel nalt i a Anticorupie, resurselor
interferene excesive; corupiei n organele de drept Ministerul Afacerilor bugetare i din
intensificarea luptei Interne, Procuratura fonduri
mpotriva corupiei General, extrabugetare
Comisia Naional de
Integritate,
Serviciul Vamal
53
1 2 3 4 5 6 7

12. Elaborarea, aprobarea i implementarea unui Cancelaria de Stat, 2015-2016 n limitele


regulament-cadru cu privire la ocuparea prin Ministerul Justiiei resurselor
concurs a funciei de demnitate public i a bugetare i din
funciei publice de conducere de nivel superior fonduri
extrabugetare
- Asigurarea deplinei 13. Revizuirea prevederilor Codului penal al Centrul Naional Trimestrul IV, n limitele
funcionri a Republicii Moldova i Codului contravenional Anticorupie 2015 resurselor
Centrului Naional al Republicii Moldova pentru a aplica obiectivul bugetare i din
Anticorupie, inclusiv sanciunii descurajatoare i concretizarea fonduri
prin participarea n anumitor particulariti privind incriminarea extrabugetare
cooperarea actelor de corupie ce in de competena
internaional Centrului Naional Anticorupie
mpotriva corupiei 14. Dezvoltarea i consolidarea capacitilor Centrul Naional 2015-2016 n limitele
angajailor Centrului Naional Anticorupie Anticorupie resurselor
privind prevenirea i combaterea corupiei, bugetare i din
inclusiv a corupiei la nivel nalt, precum i a fonduri
capacitilor de testare a integritii profesionale extrabugetare
n sectorul public
15. Instruirea entitilor publice privind punerea Centrul Naional 2015-2016 n limitele
n aplicare a mecanismelor instituionale de Anticorupie resurselor
cultivare a integritii profesionale i bugetare i din
instituionale, precum i a procedurii de testare a fonduri
integritii profesionale extrabugetare
(f) falsificarea de documente i 16. Consolidarea capacitilor i dezvoltarea Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
prezentarea de declaraii false continu a abilitilor privind depistarea Interne, Ministerul resurselor
documentelor false, precum i a falsului n Tehnologiei Informaiei bugetare i din
documente i Comunicaiilor, fonduri
Ministerul Afacerilor extrabugetare
Externe i Integrrii
Europene, Ministerul
Justiiei
(g) criminalitatea informatic 17. Consolidarea capacitilor n domeniul Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
combaterii criminalitii informatice Interne, Procuratura resurselor
General, Serviciul de bugetare i din
Informaii i Securitate fonduri
extrabugetare
54
1 2 3 4 5 6 7

18. Implementarea Planului comun de aciuni n Procuratura General, 2014-2015 n limitele


domeniul prevenirii i combaterii criminalitii Ministerul Tehnologiei resurselor
informatice pentru perioada anilor 2013-2015 Informaiei i bugetare i din
Comunicaiilor, fonduri
Ministerul Aprrii, extrabugetare
Serviciul de Informaii
i Securitate, Serviciul
Vamal, Centrul
Naional pentru
Protecia Datelor cu
Caracter Personal,
S Centrul de
telecomunicaii
speciale, Agenia de
Stat pentru Proprietate
Intelectual, Agenia de
Stat pentru Protecia
Moralitii, Institutul
Naional al Justiiei,
Ministerul Afacerilor
Interne, Comisia
Electoral Central
19. Ajustarea cadrului legal privind prevenirea Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
i combaterea criminalitii, inclusiv celei Interne, Procuratura resurselor
informatice General, Ministerul bugetare i din
Justiiei, Ministerul fonduri
Tehnologiei Informaiei extrabugetare
i Comunicaiilor,
Serviciul de Informaii
i Securitate
20. Dezvoltarea unui concept integrat de analiz Ministerul Afacerilor 2015 n limitele
a riscului n domeniul combaterii criminalitii Interne, Procuratura resurselor
informatice General, Serviciul de bugetare
Informaii i Securitate
21. Participarea la platformele multilaterale Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
privind prevenirea criminalitii informatice Interne, Procuratura resurselor
General, Serviciul de bugetare i din
Informaii i Securitate fonduri
extrabugetare
55
1 2 3 4 5 6 7

22. Asigurarea unei cooperri eficiente cu Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele


unitatea EC3 din cadrul Europol Interne resurselor
bugetare i din
fonduri
extrabugetare
23. Consolidarea capacitilor instituionale prin Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
instruirea specialitilor, preluarea celor mai Interne, Procuratura resurselor
bune practici i experiene n domeniul General, Serviciul de bugetare i din
schimbului de informaii cu privire la Informaii i Securitate, fonduri
combaterea criminalitii informatice Ministerul Tehnologiei extrabugetare
Informaiei i
Comunicaiilor
24. Consolidarea capacitilor instituionale prin Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
preluarea celor mai bune practici i experiene Interne, Serviciul de resurselor
n domeniul schimbului de informaii cu privire Informaii i Securitate, bugetare i din
la fenomenul criminalitii (crim organizat, Centrul Naional fonduri
trafic de persoane, droguri, confiscarea Anticorupie, extrabugetare
bunurilor ilicite etc. ) Serviciul Vamal
25. Consolidarea capacitilor instituionale prin Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
preluarea celor mai bune practici i experiene i Securitate, Ministerul resurselor
n domeniul combaterii terorismului cibernetic Afacerilor Interne, bugetare i din
Serviciul Vamal fonduri
extrabugetare
(2) Prile intensific cooperarea - Stabilirea unei 26. Consolidarea mecanismului de colaborare Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
bilateral, regional i cooperri mai strnse interinstituional a organelor de drept n Interne, Centrul resurselor
internaional ntre organele de cu Europol, inclusiv prevenirea i combaterea crimei organizate Naional Anticorupie, bugetare i din
asigurare a respectrii legii, prin ncheierea unui Procuratura General, fonduri
inclusiv consolidarea cooperrii acord de cooperare Serviciul de Informaii extrabugetare
dintre Oficiul European de Poliie operaional i Securitate,
(Europol) i autoritile Serviciul Vamal
competente ale Republicii 27. Organizarea atelierelor de lucru, a Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
Moldova. Prile se angajeaz s seminarelor, a conferinelor, a exerciiilor n Interne, Centrul resurselor
pun n aplicare n mod eficace domeniul activitii speciale de investigaie, Naional Anticorupie, bugetare i din
standardele internaionale inclusiv participarea la vizite de studiu n Institutul Naional al fonduri
relevante i, n special, cele vederea prelurii experienei i a celor mai bune Justiiei, Procuratura extrabugetare
consacrate n Convenia practici General, alte autoriti
Organizaiei Naiunilor Unite 28. Acordarea i primirea asistenei juridice Procuratura General, 2015-2016 n limitele
mpotriva criminalitii privind infraciunile vizate de Convenie, Ministerul Justiiei resurselor
transnaionale organizate schimbul de informaii cu celelalte state care au bugetare
(UNTOC) din 2000 i cele trei aderat la Convenie
protocoale la aceasta, n
56
1 2 3 4 5 6 7

Convenia Organizaiei Naiunilor 2.1. Dialogul politic 29. Implementarea eficient a recomandrilor Procuratura General, 2015-2016 n limitele
Unite mpotriva corupiei din i reforma GRECO Ministerul Justiiei, resurselor
2003 i n instrumentele relevante Anticorupie i Comisia Electoral bugetare i din
ale Consiliului Europei privind reforma Central, Centrul fonduri
prevenirea i combaterea corupiei administrativ Naional Anticorupie extrabugetare

- Abordarea
eforturilor de
prevenire i
combatere a corupiei
la toate nivelurile
societii, n special a
corupiei la nivel nalt,
precum i a cazurilor
care implic oficiali
de nivel nalt sau
daune la scar larg, i
implementarea
recomandrilor
relevante ale Grupului
de State ale
Consiliului Europei
mpotriva Corupiei
(GRECO)

17 Lupta mpotriva drogurilor - Implementarea n 1. Implementarea Strategiei naionale antidrog Comisia Naional 2015-2016 n limitele
ilicite continuare a Strategiei pe anii 2011-2018, aprobat prin Hotrrea Antidrog, Ministerul resurselor
i planurilor de aciuni Guvernului nr. 1208 din 27 decembrie 2010 i Afacerilor Interne, bugetare i din
relevante, precum i asigurarea realizrii aciunilor prevzute n Procuratura General, fonduri
elaborarea unui nou Planul naional de aciuni antidrog 2014-2016, Serviciul de Informai extrabugetare
plan de aciuni aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 764 din 18 i Securitate, Serviciul
septembrie 2014 Vamal, Ministerul
Sntii, Ministerul
Educaiei, Ministerul
Muncii, Proteciei
Sociale i Familiei,
Centrul Naional
Anticorupie, alte
autoriti cu atribuii n
domeniu
57
1 2 3 4 5 6 7

(1) n limitele competenelor i 2.3. Cooperarea n 2. Definitivarea metodelor de cooperare Ministerul Sntii, 2015 n limitele
prerogativelor fiecreia, prile domeniul justiiei, necesare pentru prevenirea consumului de Comisia Naional resurselor
coopereaz n vederea adoptrii libertii i securitii droguri i combaterea fenomenului traficului de Antidrog, Ministerul bugetare i din
unei abordri echilibrate i droguri Educaiei, Ministerul fonduri
integrate cu privire la lupta - Asigurarea n Afacerilor Interne, extrabugetare
mpotriva drogurilor. Politicile i continuare a unei Serviciul de Informai
aciunile n acest domeniu au abordri echilibrate i i Securitate, Serviciul
drept obiectiv s consolideze integrate fa de Vamal, Ministerul
structurile de combatere a problemele legate de Muncii, Proteciei
drogurilor ilicite, s reduc oferta, droguri pentru a face Sociale i Familiei,
traficul i cererea de droguri fa consecinelor alte autoriti cu
ilicite i s gestioneze pentru sntate i atribuii n domeniu
consecinele abuzului de droguri sociale ale abuzului 3. Consolidarea capacitilor Observatorului Ministerul Sntii 2015-2016 n limitele
asupra sntii i a societii, de droguri, precum i Naional pentru Droguri resurselor
precum i s previn n mod mai asigurarea prevenirii bugetare i din
eficace deturnarea precursorilor mai eficiente a fonduri
chimici utilizai pentru fabricarea consumului de droguri extrabugetare
ilicit a drogurilor i a i ntreprinderea 4. Mediatizarea i informarea societii civile Comisia Naional 2015-2016 n limitele
substanelor psihotrope eforturilor pentru despre riscurile i consecinele consumului de Antidrog, Ministerul resurselor
reducerea furnizrii, droguri i traficului ilicit de droguri Sntii, Ministerul bugetare i din
traficului i cererii de Educaiei, Ministerul fonduri
droguri ilegale Afacerilor Interne extrabugetare

- Fortificarea
structurilor
instituionale pentru
combaterea drogurilor
ilegale
(2) Prile convin asupra - Dezvoltarea n 5. Depistarea n circuitul ilegal a substanelor Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
metodelor de cooperare necesare continuare a noi cu efecte narcotice, psihotrope sau similare Interne, Serviciul vamal resurselor
pentru atingerea acestor obiective. cooperrii i acestora bugetare i din
Aciunile se ntemeiaz pe schimbului de fonduri
principii stabilite de comun acord, informaie i extrabugetare
n conformitate cu conveniile continuarea cooperrii 6. Completarea, conform solicitrilor, a Ministerul Sntii 2015-2016 n limitele
internaionale n domeniu, cu Centrul European tabelelor i listelor substanelor narcotice, resurselor
Strategia UE n materie de droguri pentru Monitorizarea psihotrope i precursorilor acestora, supuse bugetare
(2013 - 2020), Declaraia politic Drogurilor i controlului, aprobate prin Hotrrea Guvernului
privind orientrile care trebuie Dependenei de nr. 1088 din 5 octombrie 2004
58
1 2 3 4 5 6 7

urmate pentru reducerea cererii de Droguri (EMCDDA) 7. Completarea, conform solicitrilor, a listelor Ministerul Afacerilor 2015-2016 n limitele
droguri, adoptate n cadrul celei i n cadrul Grupului substanelor narcotice, psihotrope i plantelor Interne resurselor
de a 20-a sesiuni speciale a Pompidou al care conin astfel de substane depistate n trafic bugetare
Adunrii Generale a Organizaiei Consiliului Europei ilicit, precum i cantitile acestora, aprobate
Naiunilor Unite privind prin Hotrrea Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie
drogurile, din iunie 1998 2006
18 Splarea de bani i finanarea 2.2. Politica extern 1. Realizarea prevederilor Strategiei naionale Centrul Naional 2015-2016 n limitele
terorismului i de securitate de prevenire i combatere a splrii banilor i Anticorupie, Banca resurselor
finanrii terorismului pentru anii 2013-2017 i Naional a Moldovei, bugetare i din
- Implementarea a Planului de aciuni pentru implementarea Procuratura General, fonduri
standardelor din Strategiei nominalizate, aprobate prin Legea nr. Ministerul Justiiei, extrabugetare
recomandrile 130 din 6 iunie 2013 Ministerul Afacerilor
Grupului de Aciune Interne, Serviciul de
Financiar Informaii i Securitate,
Internaional n Ministerul Finanelor,
domeniul splrii de Comisia Naional a
bani (FATF) cu privire Pieei Financiare,
la finanarea Serviciul Vamal,
terorismului Not: Informaia compilat va fi prezentat de Ministerul Economiei,
ctre Centrul Naional Anticorupie Ministerul Tehnologiei
Informaiei i
Comunicaiilor, Biroul
Naional de Statistic
2.4. Cooperare 2. Transpunerea n legislaia naional a Centrul Naional Trimestrul IV, n limitele
economic prevederilor Directivei 2005/60/CE a Anticorupie, Banca 2015 resurselor
Servicii financiare Parlamentului European i a Consiliului din 26 Naional a Moldovei, bugetare i din
octombrie 2005 privind prevenirea utilizrii Comisia Naional a fonduri
- Elaborarea legislaiei sistemului financiar n scopul splrii banilor i Pieei Financiare, extrabugetare
naionale cu privire la finanrii terorismului, inclusiv prin modificarea Ministerul Justiiei,
prevenirea i i completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie Ministerul Finanelor,
contracararea splrii 2007 cu privire la prevenirea i combaterea Ministerul Economiei
de bani i finanrii splrii banilor i finanrii terorismului
59
1 2 3 4 5 6 7

terorismului, n 3. Transpunerea n legislaia naional a Centrul Naional Trimestrul IV, n limitele


special prin prevederilor Directivei 2006/70/CE a Comisiei Anticorupie, Banca 2015 resurselor
implementarea din 1 august 2006 de stabilire a msurilor de Naional a Moldovei, bugetare i din
legislaiei UE aplicare a Directivei nr. 2005/60/CE a Comisia Naional a fonduri
relevante mpotriva Parlamentului European i a Consiliului n ceea Pieei Financiare, extrabugetare
splrii de bani i ce privete definiia persoanelor expuse Ministerul Justiiei,
combaterii finanrii politic i criteriile tehnice de aplicare a Ministerul Finanelor,
terorismului procedurile simplificate de precauie privind Ministerul Economiei
clientela, precum i de exonerare pe motivul
unei activiti financiare desfurate n mod
ocazional sau la scar foarte limitat, n mod
special prin modificarea i completarea Legii
nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la
prevenirea i combaterea splrii banilor i
finanrii terorismului
4. Implementarea n legislaia naional privind Centrul Naional Trimestrul I, n limitele
prevenirea i combaterea splrii banilor i Anticorupie, Banca 2016 resurselor
finanrii terorismului a recomandrilor Naional a Moldovei, bugetare i din
Grupului de Aciune Financiar Internaional n Comisia Naional a fonduri
domeniul splrii de bani Pieei Financiare, extrabugetare
Ministerul Justiiei,
Ministerul Finanelor,
Ministerul Economiei
(1) Prile coopereaz pentru a 2.3. Cooperarea n 5. Asigurarea schimbului de informaii n Centrul Naional 2015-2016 n limitele
preveni utilizarea sistemelor lor domeniul justiiei, domeniul prevenirii i combaterii splrii Anticorupie, Serviciul resurselor
financiare i a celor nefinanciare libertii i securitii banilor i finanrii terorismului de ctre de Informaii i bugetare
relevante n scopul splrii organele competente Securitate, Ministerul
veniturilor provenite din activiti Afacerilor Interne,
infracionale, precum i n scopul Banca Naional a
finanrii terorismului. Aceast Moldovei, Comisia
cooperare cuprinde i recuperarea Naional a Pieei
activelor sau a fondurilor Financiare, Ministerul
provenite din veniturile obinute Justiiei, Ministerul
din infraciuni Finanelor, Ministerul
Economiei, Ministerul
Tehnologiei Informaiei
i Comunicaiilor
60
1 2 3 4 5 6 7

(2) Cooperarea n acest domeniu 2.3. Cooperarea n 6. Armonizarea cadrului normativ pentru Centrul Naional Trimestrul IV, n limitele
permite realizarea unor schimburi domeniul justiiei, reglementarea colaborrii cu instituiile similare Anticorupie, Banca 2015 resurselor
de informaii utile n cadrul libertii i securitii din alte state n domeniul CSB/CFT, n Naional a Moldovei, bugetare i din
legislaiilor respective ale prilor 2.4. Cooperarea conformitate cu standardele internaionale Comisia Naional a fonduri
i adoptarea de standarde adecvate economic Pieei Financiare, extrabugetare
pentru combaterea splrii de bani Ministerul Justiiei
i a finanrii terorismului, - Intensificarea Ministerul Finanelor,
echivalente cu cele adoptate de cooperrii cu FATF, Ministerul Economiei,
organismele internaionale Consiliul Europei, Serviciul de Informaii
relevante care acioneaz n acest MONEYVAL, i Securitate
domeniu, cum ar fi Grupul de precum i cu 7. Asigurarea schimbului de informaii cu Centrul Naional 2015-2016 n limitele
Aciune Financiar Internaional autoritile relevante serviciile de informaii financiare din alte state Anticorupie resurselor
n domeniul splrii de bani din statele membre ale cu privire la infraciunile de splare a banilor i bugetare i din
(FATF) UE i semnarea finanare a terorismului, precum i la crimele fonduri
Memorandumurilor predicate extrabugetare
de nelegere dintre 8. Instituirea, optimizarea i consolidarea Centrul Naional 2015-2016 n limitele
autoritile de structurilor interne responsabile de colaborarea Anticorupie, resurselor
investigare financiar naional i internaional, inclusiv n domeniul Procuratura General, bugetare i
ale Republicii prevenirii i combaterii splrii banilor i Ministerul Afacerilor fondurilor externe
Moldova i ale finanrii terorismului, precum i a crimelor Interne, Serviciul de
statelor membre ale predicate Informaii i Securitate,
UE Serviciul Vamal,
Banca Naional a
Moldovei, Comisia
Naional a Pieei
Financiare, Ministerul
Finanelor, Ministerul
Economiei
9. ncurajarea cooperrii cu autoritile Centrul Naional 2015-2016 n limitele
competente din alte state prin semnarea unor Anticorupie, resurselor
acorduri de colaborare, care ar permite inclusiv Procuratura General, bugetare i din
schimbul de informaii n domeniul prevenirii i Ministerul Afacerilor fonduri
combaterii splrii banilor i finanrii Interne, Serviciul de extrabugetare
terorismului i a crimelor predicate Informaii i Securitate,
Serviciul Vamal,
Banca Naional a
Moldovei, Comisia
Naional a Pieei
Financiare, Ministerul
Finanelor, Ministerul
Economiei
61
1 2 3 4 5 6 7

10. Executarea cererilor de comisii rogatorii n Procuratura General, 2015-2016 n limitele


domeniul splrii banilor, finanrii terorismului Ministerul Justiiei resurselor
i al crimelor predicate bugetare

11. Participarea la edinele de lucru i Centrul Naional 2015-2016 n limitele


reuniunile organizaiilor internaionale de profil Anticorupie, resurselor
(Grupul Egmont, Comitetul MONEYVAL, Procuratura General, bugetare i din
Conferina statelor-pri la Convenia de la Ministerul Justiiei, fonduri
Varovia (2005), CARIN, Comitetul ONU de Banca Naional a extrabugetare
combatere a terorismului etc. ) Moldovei, Comisia
Naional a Pieei
Financiare, Ministerul
Afacerilor Interne
19 Combaterea terorismului 2.1. Politica extern 1. Implementarea prevederilor Strategiei globale Serviciul de Informaii 2015-2016 Conform
Prile convin s coopereze n i de securitate a ONU mpotriva terorismului din 2006, altor i Securitate, alte programelor
domeniul prevenirii i al instrumente ale ONU, ale conveniilor i altor instituii de stat, sectoriale i n
suprimrii actelor de terorism, n - Cooperarea n instrumente internaionale aplicabile; conform competenelor limitele bugetelor
deplin conformitate cu aprofundarea consolidarea capacitilor instituionale prin legale anuale ale
principiile statului de drept, cu consensului preluarea experienei altor state n domeniul instituiilor
dreptul internaional n domeniul internaional cu combaterii terorismului responsabile
drepturilor omului, cu dreptul privire la drepturile
refugiailor i dreptul umanitar, omului, bazat pe lupta
precum i n conformitate cu mpotriva
Strategia global a ONU de terorismului, la
combatere a terorismului din 2006 definiia juridic a
i cu actele cu putere de lege i actelor de terorism,
actele administrative respective inclusiv prin
ale prilor. Acestea trebuie s promovarea acordului
procedeze astfel, n special n privind Convenia
cadrul punerii n aplicare depline cuprinztoare cu
a Rezoluiilor 1267 (1999), 1373 privire la Terorismul
(2001), 1540 (2004) i 1904 Internaional, precum
(2009) ale Consiliului de i mbuntirea n
Securitate al ONU i a altor continuare a cadrului
instrumente ale ONU n domeniu, legislativ i de
precum i a conveniilor i a reglementare naional
instrumentelor internaionale n domeniul luptei
aplicabile: mpotriva terorismului
62
1 2 3 4 5 6 7

2.3. Cooperarea n 2. Aprofundarea schimbului de informaii i de Serviciul de Informaii 2015 n limitele


domeniul justiiei, opinii privind tendinele terorismului, metodele i Securitate, Ministerul resurselor
libertii i securitii i mijloacele de combatere a terorismului, Afacerilor Interne bugetare
inclusiv a schimbului de practici n domeniul
aprrii dreptului omului n lupta mpotriva
fenomenului vizat

(a) prin schimbul de informaii - Schimbul de 3. Actualizarea continu a listelor persoanelor, Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
privind gruprile teroriste i informaie privind grupurilor i entitilor care aparin sau sunt i Securitate resurselor
reelele lor de sprijin, n organizaiile i asociate cu Taliban i organizaia al-Qaeda, bugetare
conformitate cu reglementrile grupurile teroriste, meninute de Comitetul Consiliului de
internaionale i naionale activitile acestora i Securitate al Organizaiei Naiunilor Unite, i a
reele de sprijinire ale listei persoanelor, gruprilor i entitilor
acestora n implicate n activiti teroriste, aprobate prin
conformitate cu Poziia Comun 2001/931/PESC a Consiliului
dreptul internaional i Uniunii Europene din 27 decembrie 2001
legislaia Prilor 4. Elaborarea i prezentarea n adresa Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
partenerilor externi (ONU, CODEXTER, i Securitate resurselor
OSCE) a rapoartelor naionale privind msurile bugetare
ntreprinse n domeniul prevenirii i combaterii
terorismului
(b) prin schimbul de opinii cu 5. Asigurarea schimbului de informaii cu Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
privire la tendinele terorismului serviciile speciale partenere din alte state i i Securitate, alte resurselor
i la mijloacele i metodele de organizaii internaionale cu privire la tendinele instituii de stat, bugetare
combatere a acestui fenomen, terorismului, mijloacele i metodele de conform competenelor
inclusiv n domenii tehnice i n combatere a acestui fenomen legale
domeniul formrii, precum i prin
schimbul de experien n ceea ce - Continuarea 6. Instituirea, optimizarea i consolidarea Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
privete prevenirea terorismului dezvoltrii capacitii structurilor interne responsabile de colaborarea i Securitate, alte resurselor
instituionale prin naional i internaional pe segmentul instituii de stat, bugetare i din
adoptarea celor mai prevenirii i combaterii terorismului conform competenelor fonduri
bune practici i legale extrabugetare
experiene
internaionale n
domeniul luptei
mpotriva terorismului
(c)prin schimbul de cele mai bune 7. Participarea la platformele multilaterale Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele
practici n domeniul proteciei privind aprarea drepturilor omului n lupta i Securitate, alte resurselor
drepturilor omului n lupta mpotriva terorismului instituii de stat, bugetare
mpotriva terorismului conform competenelor
legale
63
1 2 3 4 5 6 7

8. Implementarea instrumentelor internaionale Serviciul de Informaii 2015-2016 n limitele


relevante ale ONU n domeniul aprrii i Securitate, alte resurselor
drepturilor omului instituii de stat, bugetare
conform competenelor
legale
20 Cooperare judiciar 2.3. Cooperarea n 1. Implementarea instrumentelor internaionale Ministerul Justiiei, 2015-2016 n limitele
(1) Prile convin s dezvolte o domeniul justiiei, relevante ale ONU, CoE n vederea dezvoltrii Serviciul de Informaii resurselor
cooperare judiciar n materie libertii i securitii cooperrii judiciare n materie civil, comercial i Securitate, bugetare
civil i comercial n ceea ce i penal Procuratura General,
privete negocierea, ratificarea i - Sporirea n Centrul Naional
punerea n aplicare a conveniilor continuare a Anticorupie,
multilaterale privind cooperarea cooperrii judiciare pe Ministerul Afacerilor
judiciar n materie civil i, n chestiunile civile i Interne,
special, a conveniilor Conferinei comerciale prin Ministerul Tehnologiei
de la Haga de drept internaional aderarea la i Informaiei i
privat n domeniul cooperrii implementarea Comunicaiilor
judiciare i al litigiilor conveniilor
internaionale, precum i n multilaterale privind
domeniul proteciei copilului cooperarea judiciar
(2) n ceea ce privete cooperarea civil, n particular a 2. Semnarea Acordului de cooperare cu Eurojust Procuratura General, Semestrul II, n limitele
judiciar n materie penal, prile Conveniilor i asigurarea ndeplinirii tuturor Ministerul Justiiei, 2015 resurselor
depun eforturi n vederea Conferinei de la condiionalitilor premergtoare intrrii n Ministerul Afacerilor bugetare
intensificrii cooperrii privind Haga cu privire la vigoare a acestuia Externe i Integrrii
asistena juridic reciproc. dreptul internaional Europene, Centrul
Aceasta ar include, dup caz, privat n domeniul Not: Asigurarea bunei desfurri a misiunii pentru Protecia Datelor
aderarea la instrumentele cooperrii judiciare, de evaluare care va fi efectuat de ctre cu Caracter Personal
internaionale relevante ale ONU sporirea cooperrii Eurojust, aceasta fiind una dintre procedurile
i ale Consiliului Europei i judiciare n interne ale Eurojust premergtoare intrrii n
punerea n aplicare a acestora, chestiunile penale prin vigoare
precum i o mai strns cooperare aderarea la i 3. Continuarea cooperrii cu Eurojust n cazuri Procuratura General, 2015-2016 n limitele
cu Eurojust implementarea concrete prin asisten juridic internaional n Centrul Naional pentru resurselor
conveniilor relevante, materie penal i prin schimb de informaii Protecia Datelor cu bugetare i din
n special a privind evoluiile i activitile autoritii Caracter Personal fonduri
conveniilor independente naionale de protecie a datelor extrabugetare
Consiliului Europei
- Stabilirea unei
cooperri mai strnse
cu Eurojust, inclusiv
prin ncheierea unui
acord de cooperare
operaional
64
1 2 3 4 5 6 7

TITLUL IV. COOPERAREA ECONOMIC I ALTE TIPURI DE COOPERARE SECTORIAL

CAPITOLUL 1. REFORMA ADMINISTRAIEI PUBLICE


21 Cooperarea se axeaz pe dezvoltarea unei administraii publice eficiente i responsabile n Republica Moldova, cu scopul de a sprijini instituirea statului de drept, de a garanta
faptul c instituiile de stat funcioneaz n folosul ntregii populaii din Republica Moldova i de a promova dezvoltarea armonioas a relaiilor dintre Republica Moldova i
partenerii si. Se acord o atenie deosebit modernizrii i dezvoltrii funciilor executive, n scopul de a oferi servicii de calitate pentru cetenii Republicii Moldova
22 Cooperarea include urmtoarele 2.4. Cooperarea 1. Elaborarea Strategiei de reform a Cancelaria de Stat Trimestrul III, n limitele
domenii: economic administraiei publice 2014 resurselor
(a) Dezvoltarea instituional i Reforma bugetare
funcional a autoritilor publice administraiei publice 2. Aprobarea Regulilor de procedur ale Cancelaria de Stat Trimestrul IV, n limitele
pentru a spori eficiena activitii i managementul Guvernului 2014 resurselor
acestora i pentru a asigura un finanelor publice bugetare
proces de luare a deciziilor i de - Sporirea 3. Dezvoltarea i aplicarea n autoritile publice Cancelaria de Stat, Trimestrul IV, n limitele
planificare strategic eficient, capacitilor a unui proces eficient de planificare strategic (3 autoritile publice 2015 resurselor
participativ i transparent instituionale i ale ani) i de planificare operaional (1 an) bugetare
resurselor umane ale 4. Consolidarea capacitilor funcionarilor Cancelaria de Stat Trimestrul IV, n limitele
administraiei publice publici n domeniul formulrii i implementrii 2014 resurselor
centrale i locale politicilor publice, inclusiv prin implementarea bugetare
pentru elaborarea i mecanismului de analiz ex-ante i ex-post a
implementarea impactului politicilor publice
politicii i asigurarea 5. Aplicarea sistemului de management al Cancelaria de Stat Trimestrul IV, n limitele
prestrii eficiente a performanei bazat pe obiective (autoritate 2016 resurselor
serviciilor publice de public, subdiviziune, funcionar public) i bugetare
calitate nalt evaluarea performanelor la fiecare nivel
6. Modificarea i completarea cadrului normativ Autoritile publice, Trimestrul IV, n limitele
existent n raport cu prevederile Legii nr. 98 din Cancelaria de Stat 2015 resurselor
4 mai 2012 privind administraia public bugetare
central de specialitate
7. Modificarea i completarea Legii nr. 98 din 4 Cancelaria de Stat Trimestrul IV, n limitele
mai 2012 privind administraia public central 2015 resurselor
de specialitate bugetare

(b) Modernizarea serviciilor 8. Elaborarea i promovarea proiectului de lege Cancelaria de Stat Trimestrul III, n limitele
publice, inclusiv introducerea i cu privire la serviciile publice 2014 resurselor
punerea n aplicare a e-guvernrii, bugetare
n vederea creterii eficienei 9. Elaborarea i aprobarea Metodologiei privind Cancelaria de Stat Trimestrul II, n limitele
furnizrii de servicii pentru reingineria serviciilor publice 2014 resurselor
ceteni i a reducerii costurilor bugetare
65
1 2 3 4 5 6 7

aferente desfurrii de activiti 10. Elaborarea i aprobarea Metodologiei Cancelaria de Stat Trimestrul II, n limitele
economice universale de stabilire a tarifelor pentru 2014 resurselor
serviciile publice prestate contra plat bugetare
11. Dezvoltarea versiunii a II-a a Portalului Cancelaria de Stat Trimestrul II, Proiectul e-
www.servicii.gov.md 2016 Transformarea
Guvernrii
12. Elaborarea amendamentelor la Cancelaria de Stat Trimestrul II, Proiectul
Regulamentul privind administrarea 2016 e-Transformarea
coninutului portalului guvernamental unic al Guvernrii
serviciilor publice i integrarea n portal a
serviciilor publice electronice, n legtur cu
dezvoltarea versiunii actualizate (V2. 0) a
portalului www.servicii.gov.md
13. Crearea i/sau actualizarea fielor serviciilor Ministerele, alte Trimestrul I, Proiectul
publice n portalul servicii.gov.md autoriti administrative 2015 e-Transformarea
centrale, instituiile trimestrul IV, Guvernrii
publice autonome, 2016
Cancelaria de Stat
14. Lansarea sistemului informaional Cancelaria de Stat, Trimestrul IV, Proiectul
Registrul digital agricol n baza Platformei Ministerul Agriculturii 2015 e-Transformarea
guvernamentale de registre i acte permisive i Industriei Alimentare Guvernrii
(PGRAP)
15. Lansarea sistemului informaional e- Cancelaria de Stat, Trimestrul IV, Proiectul
Autorizaie transport (solicitarea, eliberarea, Ministerul 2015 e-Transformarea
repartizarea i analiza cererilor online de Transporturilor i Guvernrii
autorizaii unitare pentru efectuarea Infrastructurii
transporturilor auto internaionale de mrfuri i Drumurilor, Centrul
cltori) n baza Platformei guvernamentale de Naional pentru
registre i acte permisive (PGRAP) Protecia Datelor cu
Caracter Personal
16. Lansarea sistemului informaional Cancelaria de Stat, Trimestrul IV, Proiectul
Depunerea online i monitorizarea declaraiei Comisia Naional de 2015 e-Transformarea
cu privire la venituri i proprietate i declaraiei Integritate, Centrul Guvernrii
de interese personale Naional pentru
Protecia Datelor cu
Caracter Personal
17. Digitizarea Arhivei Strii Civile, etapa a II-a Cancelaria de Stat, Trimestrul IV, Proiectul
(acte din perioada sovietic per total 9 mil. Ministerul Justiiei 2016 e-Transformarea
acte) Guvernrii
66
1 2 3 4 5 6 7

18. Continuarea digitizrii Arhivei Cadastrale Cancelaria de Stat, Trimestrul IV, Proiectul
(per total 20 mil. file) Agenia Relaii 2016 e-Transformarea
Funciare i Cadastru Guvernrii
19. Lansarea serviciului electronic Cancelaria de Stat Trimestrul II, Proiectul
guvernamental de jurnalizare (MLog) 2016 e-Transformarea
Guvernrii
20. Elaborarea i promovarea proiectului Cancelaria de Stat Trimestrul IV, Proiectul
hotrrii de Guvern cu privire la serviciul 2015 e-Transformarea
guvernamental de notificare (MNotify) Guvernrii
21. Lansarea serviciului electronic Cancelaria de Stat Trimestrul III, Proiectul
guvernamental de notificare (MNotify) 2016 e-Transformarea
Guvernrii
22. Dezvoltarea i lansarea serviciului electronic Cancelaria de Stat, Trimestrul IV, Proiectul
guvernamental de livrare (MDelivery) Ministerul Justiiei, 2016 e-Transformarea
Ministerul Tehnologiei Guvernrii
Informaiei i
Comunicaiilor,
Ministerul Afacerilor
Externe i Integrrii
Europene
23. Elaborarea i promovarea proiectului Cancelaria de Stat Trimestrul IV, Proiectul
hotrrii de Guvern cu privire la serviciul 2016 e-Transformarea
guvernamental de livrare (MDelivery) Guvernrii
24. Integrarea e-serviciilor sectoriale cu Ministerele, alte Trimestrul II, Proiectul
serviciile de platform disponibile (serviciul autoriti administrative 2015 e-Transformarea
electronic guvernamental de autentificare i publice centrale, trimestrul IV, Guvernrii
control al accesului (MPass), serviciul electronic instituiile publice 2016
guvernamental integrat de semntur digital autonome, Cancelaria
(MSign), Serviciul guvernamental pli de Stat
electronice (MPay), serviciul electronic
guvernamental de jurnalizare (MLog), serviciul
guvernamental de notificare (MNotify)
25. Extinderea infrastructurii platformei Cancelaria de Stat Trimestrul IV, Proiectul
tehnologice guvernamentale comune 2016 e-Transformarea
(MCloud 2) Guvernrii
67
1 2 3 4 5 6 7

26. Migrarea gradual a sistemelor Cancelaria de Stat, Conform Proiectul


informaionale ale autoritilor administraiei ministerele, alte planurilor e-Transformarea
publice centrale pe platforma tehnologic autoriti administrative instituionale Guvernrii
guvernamental comun (MCloud), n publice centrale, de migrare
conformitate cu solicitrile din partea instituiile publice
autoritilor respective i, dup caz, cu planurile autonome, Centrul
instituionale aprobate Naional pentru
Protecia Datelor cu
Caracter Personal
27. Implementarea cadrului de Cancelaria de Stat Trimestrul IV, Proiectul
interoperabilitate: (a) finalizarea pilotrii 2016 e-Transformarea
platformei de interoperabilitate MConnect; Guvernrii
(b) aprobarea cadrului normativ relevant
platformei
28. Conectarea la platforma de interoperabilitate Ministerele i alte Trimestrul III, n limitele
(MConnect) n regim de producie a autoriti administrative 2016 resurselor
principalelor surse de date deinute de publice centrale vizate, bugetare
autoritile administraiei publice Centrul de Guvernare
Electronic
29. Elaborarea i implementarea planurilor Ministerele, alte Trimestrul II, Proiectul
anuale instituionale de deschidere a datelor autoritile 2015 e-Transformarea
guvernamentale pe portalul date.gov.md administrative publice trimestrul IV, Guvernrii
centrale, instituiile 2016
publice autonome
30. Elaborarea i aprobarea Metodologiei Cancelaria de Stat Trimestrul II, Proiectul
privind digitizarea implicit a serviciilor publice 2016 e-Transformarea
Guvernrii
31. Instruirea funcionarilor publici n subiecte Cancelaria de Stat, Trimestrul II, Proiectul
relevante n contextul Agendei de ministerele, alte 2015 e-Transformarea
e-Transformare a Guvernrii autoriti administrative trimestrul IV, Guvernrii,
publice centrale, 2016 n limitele
instituiile publice resurselor
autonome bugetare

(c) Crearea unui corp al 2.4. Cooperarea 32. Coordonarea, monitorizarea i evaluarea Cancelaria de Stat Trimestrul IV, n limitele
funcionarilor publici profesionist, economic implementrii procedurilor de personal n 2016 resurselor
bazat pe principiul Reforma autoritile administraiei publice: efectuarea bugetare
responsabilitii manageriale i pe administraiei publice vizitelor de monitorizare i evaluare, precum i
delegarea eficace a autoritii, elaborarea rapoartelor de evaluare
68
1 2 3 4 5 6 7

precum i pe recrutarea, formarea, i managementul 33. Asigurarea transparenei i sporirea Cancelaria de Stat Trimestrul IV, n limitele
evaluarea i remunerarea finanelor publice accesului la funciile publice vacante prin 2016 resurselor
efectuate n condiii echitabile i - Sporirea utilizarea Portalului guvernamental bugetare
transparente capacitilor www.cariere.gov.md
instituionale i ale 34. Desfurarea aciunilor de promovare a Cancelaria de Stat Trimestrul IV, n limitele
resurselor umane ale imaginii pozitive a funcionarilor publici n 2016 resurselor
administraiei publice scopul recrutrii i selectrii celor mai buni bugetare
centrale i locale candidai la funciile publice
pentru elaborarea i 35. Implementarea tuturor instrumentelor de Cancelaria de Stat Trimestrul III, n limitele
implementarea motivare financiar a funcionarilor publici 2016 resurselor
politicii i asigurarea (avansarea n trepte de salarizare, sporul pentru bugetare
prestrii eficiente a performana colectiv, premiul anual)
serviciilor publice de 36. Elaborarea Programului de dezvoltare Cancelaria de Stat Trimestrul II, n limitele
calitate nalt profesional a personalului din serviciul public 2016 resurselor
pe termen mediu (2016-2018) bugetare
37. Elaborarea i realizarea de ctre fiecare Autoritile publice, Trimestrul IV, n limitele
autoritate public a planurilor de instruire Cancelaria de Stat 2016 resurselor
(extern i intern) a funcionarilor publici bugetare
38. Realizarea unui studiu analitic al serviciului Cancelaria de Stat Trimestrul IV, Proiectul de
public din ar (evaluare extern) de ctre 2016 colaborare cu
instituiile europene (SIGMA), cu elaborarea SIGMA
ulterioar a aciunilor de rigoare privind
conformarea la principiile europene de
administrare
(d) Gestionarea eficace i 2.4. Cooperarea 39. Sporirea competenei profesionale a Cancelaria de Stat Trimestrul IV, n limitele
profesionist a resurselor umane economic secretarilor de stat i a altor categorii de 2016 resurselor
i dezvoltarea carierei Reforma conductori prin realizarea activitilor de bugetare, proiect
administraiei publice dezvoltare profesional twinning
i managementul 40. Acordarea suportului consultativ necesar Cancelaria de Stat Trimestrul IV, n limitele
finanelor publice conductorilor autoritilor publice, 2016 resurselor
- Sporirea funcionarilor publici din serviciile resurse bugetare
capacitilor umane, referitor la implementarea
instituionale i ale procedurilor/instrumentelor de gestionare a
resurselor umane ale resurselor umane
administraiei publice 41. Stimularea i promovarea funcionarilor Cancelaria de Stat, Trimestrul IV,
centrale i locale publici performani, ajustarea cadrului normativ Ministerul Muncii, 2015
pentru elaborarea i n acest sens, inclusiv revizuirea art. 14 din Proteciei Sociale i
implementarea Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind Familiei,
politicii i asigurarea sistemul de salarizare a funcionarilor publici, Ministerul Finanelor
prestrii eficiente a care prevede stabilirea treptei inferioare la
promovarea n funcie
69
1 2 3 4 5 6 7

serviciilor publice de 42. Fortificarea managementului funciei Cancelaria de Stat Trimestrul IV, n limitele
calitate nalt publice i al funcionarilor publici la nivel 2016 resurselor
central i la nivel de autoritate public bugetare,
proiect twinning
(e) Promovarea valorilor etice n 43. Preluarea bunelor practici europene n Cancelaria de Stat, Surse
rndul funcionarilor publici domeniu: Academia de neidentificate
a) organizarea unor cursuri de instruire cu Administrare Public, Trimestrul IV,
participarea partenerilor din rile membre ale Centrul Naional 2016
UE; Anticorupie,
b) desfurarea unor vizite de studiu Comisia Naional de
44. Organizarea instruirilor n baza ghidului Integritate Trimestrul IV, n limitele
Aplicarea codului de conduit a funcionarilor 2016 resurselor
publici din Republica Moldova bugetare
45. Elaborarea i diseminarea materialelor Trimestrul IV, Surse
informaionale n domeniu 2016 neidentificate
46. Elaborarea unui modul de instruire (cu o Trimestrul IV, n limitele
durat de 40 de ore) 2015 resurselor
bugetare
23 Cooperarea vizeaz toate 2.4. Cooperarea 1. Implementarea Planului de aciuni privind Cancelaria de Stat
nivelurile administraiei publice, economic implementarea Strategiei naionale de Trimestrul IV,
inclusiv administraia local Reforma descentralizare pentru anii 2012-2015, aprobat 2015
administraiei publice prin Legea nr. 68 din 5 aprilie 2012
i managementul 2. Elaborarea strategiilor sectoriale de Cancelaria de Stat Trimestrul IV,
finanelor publice descentralizare 2016
- Sporirea 3. Ajustarea cadrului legal la principiile Cancelaria de Stat Trimestrul IV,
capacitilor constituionale privind descentralizarea 2016
instituionale i ale serviciilor publice i autonomiei locale, precum
resurselor umane ale i la prevederile Cartei Europene a Autonomiei
administraiei publice Locale
centrale i locale 4. Reexaminarea competenelor atribuite Cancelaria de Stat Trimestrul IV,
pentru elaborarea i autoritilor publice locale de nivelul nti i al 2016
implementarea doilea n conformitate cu principiile
politicii i asigurarea descentralizrii
prestrii eficiente a 5. Elaborarea unui mecanism eficient de transfer Cancelaria de Stat Trimestrul IV,
serviciilor publice de al competenelor autoritilor publice locale n 2016
calitate nalt baza capacitii administrative ale comunitilor
6. Definitivarea procesului de separare a Cancelaria de Stat Trimestrul IV,
funciilor administraiei centrale de funciile 2016
administraiilor publice locale, prin
mecanismele descentralizrii i desconcentrrii
serviciilor publice
70
1 2 3 4 5 6 7

7. Crearea i dezvoltarea capacitilor Cancelaria de Stat Trimestrul IV,


instituionale de atragere a resurselor financiare 2016
pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea
i evaluarea planurilor urbanistice generale i a
strategiilor de dezvoltare local
8. Asigurarea transparenei procesului Cancelaria de Stat Trimestrul IV,
decizional i creterea nivelului de participare a 2016
populaiei prin instituirea mecanismelor i
practicilor de organizare a audierilor i
dezbaterilor publice la nivel local, n special n
mediul rural, n procesul elaborrii bugetului
local, strategiilor de dezvoltare local etc.

CAPITOLUL 2. DIALOGUL ECONOMIC

24 (1) UE i Republica Moldova faciliteaz procesul de reform economic, mbuntind nelegerea mecanismelor fundamentale ale economiei fiecreia dintre ele. Cooperarea
dintre pri are drept scop promovarea unor politici economice pertinente pentru economiile de pia funcionale, precum i elaborarea i punerea n aplicare a acestor politici
economice
(2) Republica Moldova depune eforturi n sensul instituirii unei economii de pia funcionale i al apropierii treptate a politicilor sale de cele ale UE, n conformitate cu
principiile directoare ale unor politici fiscale i macroeconomice solide, inclusiv independena bncii centrale i stabilitatea preurilor, soliditatea finanelor publice i
sustenabilitatea balanei de pli
71
1 2 3 4 5 6 7

25 (1) n acest scop, prile convin s 2.4. Cooperarea 1. Pregtirea rapoartelor privind politica Ministerul Anual n limitele
coopereze n urmtoarele economic macroeconomic i reformele structurale, precum i Economiei, resurselor
domenii: - Schimbul de privind performanele i perspectivele Ministerul bugetare
(a) Schimbul de informaii experien din partea macroeconomice i strategiile de dezvoltare Finanelor,
privind politicile macroecono- UE, inclusiv din economic Banca Naional
mice i reformele structurale, partea Bncii Centrale a Moldovei
precum i privind rezultatele i Europene, n
perspectivele macroeconomice i domeniul politicilor
strategiile de dezvoltare monetare, valutare i
economic al politicilor de
(b) Analiza n comun a aspectelor reglementare i
economice de interes reciproc, supraveghere a
inclusiv elaborarea unor msuri sectorului financiar i
de politic economic i a bancar, precum i
instrumentelor necesare pentru sprijinirea dezvoltrii
punerea n aplicare a acestora, i consolidrii
cum ar fi metodele de previziuni capacitilor
economice i elaborarea de Republicii Moldova n
documente strategice privind aceste domenii
politicile, n vederea consolidrii
procesului de elaborare a
politicilor Republicii Moldova n
conformitate cu principiile i cu
practicile UE, precum i
(c) Schimbul de expertiz n sfera
macroeconomic i
macrofinanciar, inclusiv n ceea
ce privete finanele publice,
evoluia i reglementrile aferente
sectorului financiar, politicile i
cadrele monetare i cele privind
cursul de schimb, asistena
financiar extern i statisticile
economice
72
1 2 3 4 5 6 7

2. Efectuarea schimbului de experien cu UE n Ministerul Pe parcurs


domeniu Economiei,
Ministerul
Finanelor,
Banca Naional
a Moldovei

3. naintarea propunerilor pentru agenda de discuii Ministerul Pe parcurs


a structurilor relevante instituite n conformitate cu Economiei,
titlul VII al Acordului de Asociere Ministerul
Finanelor,
Banca Naional
a Moldovei
(2) Cooperarea include, de
asemenea, schimbul de informaii
cu privire la principiile i
funcionarea uniunii economice i
monetare europene (UEM)
26 Va avea loc un dialog periodic cu naintarea propunerilor privind instituirea unei Ministerul Trimestrul IV,
privire la aspectele reglementate structuri specializate de cooperare permanent cu Economiei, 2014
de prezentul capitol UE n domeniul economic, n conformitate cu Ministerul
prevederile Acordului de Asociere Finanelor,
Banca Naional a
Moldovei
CAPITOLUL 3. DREPTUL SOCIETILOR COMERCIALE, CONTABILITATE I AUDIT I GUVERNANA CORPORATIV
73
1 2 3 4 5 6 7

27 (1) Recunoscnd importana unui 2.4. Cooperarea 1. Armonizarea legislaiei naionale n domeniu Comisia Naional a Trimestrul IV,
set eficace de norme i practici n economic cu acquis-ul UE conform prevederilor anexei II Pieei Financiare, 2015
domeniul dreptului societilor Dreptul societilor la Acord Ministerul Economiei,
comerciale i al guvernanei comerciale, evidena Ministerul Finanelor
corporative, precum i n contabil i audit i Banca Naional a
domeniul contabilitii i al guvernarea Moldovei
auditului, n sensul instituirii unei corporativ
economii de pia pe deplin - Schimbul de
funcionale i al promovrii informaie oportun,
schimburilor comerciale ntre relevant i corect
pri, acestea convin s coopereze despre starea
n ceea ce privete: lucrurilor privind
(a) Protecia acionarilor, a legislaia n vigoare n
creditorilor i a altor pri Republica Moldova i
interesate n conformitate cu conformarea acesteia
normele UE n domeniu cu acquis-ul UE, n
(b) Introducerea unor standarde conformitate cu 2. Elaborarea unei noi Legi privind activitatea de Ministerul Finanelor Trimestrul IV,
internaionale relevante la nivel formatul convenit audit, conform prevederilor Directivei 2016
naional i a unei apropieri ntre Pri, i 2006/43/EC a Parlamentului European i a
treptate ntre normele Republicii prezentarea unui plan Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal
Moldova i cele ale UE n de aciuni mai detaliat al conturilor anuale i al conturilor consolidate
domeniul contabilitii i al pentru implementarea 3. Elaborarea unei noi Legi a contabilitii,
auditului acquis-ului UE conform prevederilor Directivei 2013/34/UE a
conform graficului Parlamentului European i a Consiliului din 26
convenit iunie 2013 privind situaiile financiare anuale,
situaiile financiare consolidate i rapoartele
conexe ale anumitor tipuri de ntreprinderi
(c) Dezvoltarea n continuare a 2.4. Cooperarea 4. Preluarea prevederilor cadrului european de Comisia Naional a Trimestrul IV,
politicii n materie de guvernan economic guvernare corporativ Pieei Financiare, 2015
corporativ n conformitate cu Dreptul societilor Banca Naional a
standardele internaionale, comerciale, evidena Moldovei, Ministerul
precum i apropierea treptat ntre contabil i audit i Economiei,
normele Republicii Moldova i guvernarea Ministerul Finanelor
normele i recomandrile UE n corporativ n partea ce se refer la bnci: Banca Naional a 2015-2017 Proiectul twinning
acest domeniu - Dezvoltarea n 5. Implementarea Proiectului twinning de Moldovei Consolidarea
continuare a politicii asisten UE Consolidarea capacitii Bncii capacitii Bncii
de guvernare Naionale a Moldovei n domeniul reglementrii Naionale a
corporativ i i supravegherii bancare n contextul Moldovei n
promovarea implementrii cerinelor Acordului Basel II/III domeniul
74
1 2 3 4 5 6 7

conformrii la cadrul 6. Modificarea reglementrilor aferente Banca Naional a 2015-2017 reglementrii i


de guvernare sistemelor de control intern pentru Moldovei supravegherii
corporativ, potrivit implementarea cerinelor aferente administrrii bancare
standardelor riscurilor bancare
internaionale, precum
i regulilor i
recomandrilor UE n
acest domeniu

(2) Normele i recomandrile Not: A se vedea msurile propuse la articolul


relevante ale UE snt enumerate 30
n anexa II la prezentul acord
28 Prile urmresc s fac schimb Elaborarea unui plan de aciuni n care se vor Ministerul Justiiei, 2015 n limitele
de informaii i de expertiz n stabili etapele de aderare la reeaua Registrelor Camera nregistrrii de resurselor
ceea ce privete att sistemele Comerciale Europene (EBR), care va constitui o Stat bugetare
existente, ct i noile evoluii platform pentru efectuarea schimbului de
relevante n aceste domenii. n informaii
plus, prile depun eforturi pentru
a mbunti schimbul de
informaii dintre registrele
comerciale ale statelor membre i
registrul naional al societilor
comerciale din Republica
Moldova
29 Va avea loc un dialog periodic cu Meninerea dialogului, inclusiv n cadrul Ministerul Finanelor, Permanent
privire la aspectele reglementate structurilor create n contextul Acordului de Ministerul Economiei,
de prezentul capitol Asociere Comisia Naional a
Pieei Financiare,
Banca Naional a
Moldovei
30 Republica Moldova realizeaz apropierea legislaiei sale naionale de actele normative ale UE i de instrumentele internaionale menionate n anexa II la prezentul acord, n
conformitate cu dispoziiile din anexa respectiv:
75
1 2 3 4 5 6 7

Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European i a 1. Elaborarea unui proiect de lege pentru Ministerul Economiei, Trimestrul
Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, n modificarea i completarea unor acte legislative, Ministerul Justiiei IV, 2015
vederea echivalrii, a garaniilor impuse societilor n n scopul armonizrii legislaiei naionale la (Camera nregistrrii de
statele membre, n nelesul articolului 48 al doilea paragraf Directiva 2009/101/CE a Parlamentului Stat), Comisia
din tratat, pentru protejarea intereselor asociailor sau European i a Consiliului din 16 septembrie Naional a Pieei
terilor 2009 de coordonare, n vederea echivalrii, a Financiare
garaniilor impuse societilor n statele
membre, n nelesul articolului 48 al doilea
paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor
asociailor sau terilor

2. Punerea n aplicare a prevederilor noilor Trimestrul III,


modificri legislative 2016

A doua Directiv 77/91/CEE a Consiliului din 13 1. Elaborarea proiectului de lege pentru Ministerul Economiei, Trimestrul IV,
decembrie 1976 de coordonare, n vederea echivalrii, a modificarea i completarea Legii nr. 1134-XIII Comisia Naional a 2015
garaniilor impuse societilor n statele membre, n din 2 aprilie 1997 privind societile pe aciuni Pieei Financiare
nelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru
protejarea intereselor asociailor sau terilor, n ceea ce
privete constituirea societilor comerciale pe aciuni i
meninerea i modificarea capitalului acestora, astfel cum a
fost modificat prin Directivele 92/101/CEE, 2006/68/CE
i 2009/109/CE
Abrogat prin Directiva 2012/30/UE din 25 octombrie 2. Punerea n aplicare a prevederilor noilor Trimestrul III,
2012 modificri legislative 2016
76
1 2 3 4 5 6 7

A treia Directiv 78/855/CEE a Consiliului din 9 1. Elaborarea unui proiect de lege pentru Ministerul Economiei, Trimestrul IV,
octombrie 1978 n temeiul articolului 54 alineatul (3) litera modificarea i completarea unor acte legislative, Comisia Naional a 2016
(g) din tratat, privind fuziunile societilor comerciale pe n scopul armonizrii legislaiei naionale la Pieei Financiare
aciuni, astfel cum a fost modificat prin Directivele Directiva 78/855/CEE a Consiliului din 9
2007/63/CE i 2009/109/CE octombrie 1978 n temeiul articolului 54
alineatul (3) litera (g) din tratat, privind
fuziunile societilor comerciale pe aciuni,
astfel cum a fost modificat prin Directivele
2007/63/CE i 2009/109/CE

Not: Acest act european a fost abrogat prin


Directiva 2011/35/UE din 5 aprilie 2011. ns
avnd n vedere c noua Directiv doar a
consolidat textul anterior, fr a introduce noi
reglementri, n continuare va fi analizat
vechea Directiv

Trimestrul III,
2. Punerea n aplicare a prevederilor noilor 2017
modificri legislative

A asea Directiv 82/891/CEE a Consiliului din 17 1. Elaborarea unui proiect de lege pentru Ministerul Economiei, Trimestrul IV,
decembrie 1982 n temeiul articolului 54 alineatul (3) litera modificarea i completarea unor acte legislative, Comisia Naional a 2016
(g) din tratat, privind divizarea societilor comerciale pe n scopul armonizrii legislaiei naionale la Pieei Financiare
aciuni, astfel cum a fost modificat prin Directivele Directiva 82/891/CEE a Consiliului din
2007/63/CE i 2009/109/CE 17 decembrie 1982 n temeiul articolului 54
alineatul (3) litera (g) din tratat, privind
divizarea societilor comerciale pe aciuni,
astfel cum a fost modificat prin Directivele
2007/63/CE i 2009/109/CE

2. Punerea n aplicare a prevederilor noilor Trimestrul III,


modificri legislative 2017
77
1 2 3 4 5 6 7

A unsprezecea Directiv 89/666/CEE a Consiliului din 21 1. Elaborarea unui proiect de lege pentru Ministerul Justiiei Trimestrul IV, n limitele
decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor nfiinate modificarea i completarea Legii nr. 220 din (Camera nregistrrii de 2015 resurselor
ntr-un stat membru de anumite forme de societi 19 octombrie 2007 privind nregistrarea de stat a Stat) bugetare
comerciale care intr sub incidena legislaiei unui alt stat persoanelor juridice i a ntreprinztorilor
individuali, n scopul armonizrii legislaiei
naionale la Directiva 89/666/CEE din 21
decembrie 1989

2. Punerea n aplicare a prevederilor noilor Trimestrul III,


modificri legislative 2016

Directiva 2009/102/CE a Parlamentului European i a 1. Elaborarea unui proiect de lege pentru Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
Consiliului din 16 septembrie 2009 n materie de drept al modificarea i completarea unor acte legislative, 2016 resurselor
societilor comerciale privind societile comerciale cu n scopul armonizrii legislaiei naionale la bugetare i ale
rspundere limitat cu asociat unic Directiva 2009/102/CE a Parlamentului partenerilor de
European i a Consiliului din 16 septembrie dezvoltare
2009 n materie de drept al societilor
comerciale privind societile comerciale cu
rspundere limitat cu asociat unic

2. Punerea n aplicare a prevederilor noilor Trimestrul III,


modificri legislative 2017

Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European i a 1. Elaborarea noii Legi privind activitatea de Ministerul Finanelor Trimestrul IV, n limitele
Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al audit, conform prevederilor Directivei 2016 resurselor
conturilor anuale i al conturilor consolidate 2006/43/CE a Parlamentului European i a bugetare i ale
Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul partenerilor de
legal al conturilor anuale i al conturilor dezvoltare
consolidate

2. Punerea n aplicare a prevederilor noilor


modificri legislative Trimestrul III,
2017
78
1 2 3 4 5 6 7

Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European i a 1. Elaborarea noii Legi a contabilitii, conform Ministerul Finanelor Trimestrul IV, n limitele
Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaiile financiare prevederilor Directivei 2013/34/UE a 2016 resurselor
anuale, situaiile financiare consolidate i rapoartele conexe Parlamentului European i a Consiliului din 26 bugetare i ale
ale anumitor tipuri de ntreprinderi (de modificare a iunie 2013 privind situaiile financiare anuale, partenerilor de
Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European i a situaiile financiare consolidate i rapoartele dezvoltare
Consiliului i de abrogare a Directivelor 78/660/CEE i conexe ale anumitor tipuri de ntreprinderi
83/349/CEE ale Consiliului)
2. Punerea n aplicare a prevederilor noilor Trimestrul III,
modificri legislative 2017

Directiva 2004/25/CE privind ofertele publice de 1. Elaborarea i promovarea unui proiect de lege Trimestrul IV, n limitele
cumprare pentru modificarea i completarea unor acte 2017 resurselor
legislative, n scopul armonizrii legislaiei bugetare i ale
naionale la Directiva 2004/25/CE partenerilor de
dezvoltare
2. Punerea n aplicare a prevederilor noilor Trimestrul III,
modificri legislative 2018

Directiva 2007/36/CE privind exercitarea anumitor 1. Elaborarea i promovarea unui proiect de lege Trimestrul IV, n limitele
drepturi ale acionarilor n cadrul societilor comerciale pentru modificarea i completarea unor acte 2016 resurselor
cotate la burs legislative, n scopul armonizrii legislaiei bugetare i ale
naionale la Directiva 2007/36/CE partenerilor de
dezvoltare

2. Punerea n aplicare a modificrilor legislative Trimestrul III,


2017

A patra Directiv 78/660/CEEa Consiliului din 25 iulie 1. Elaborarea i promovarea unui proiect de lege Ministerul Finanelor Trimestrul IV, n limitele
1978 n temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din pentru modificarea i completarea unor acte 2016 resurselor
tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de legislative, n scopul armonizrii legislaiei bugetare i ale
societi comerciale naionale la Directiva 78/660/CEE partenerilor de
dezvoltare
2. Punerea n aplicare a modificrilor legislative Trimestrul III,
2017

1. Elaborarea i promovarea unui proiect de lege Ministerul Finanelor Trimestrul IV, n limitele
pentru modificarea i completarea unor acte 2016 resurselor
79
1 2 3 4 5 6 7

A aptea Directiv a Consiliului83/349/CEEdin 13 iunie legislative, n scopul armonizrii legislaiei bugetare i ale
1983 n temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din naionale la Directiva 83/349/CEE partenerilor de
tratat, privind conturile consolidate dezvoltare

2. Punerea n aplicare a modificrilor legislative Trimestrul III,


2017
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului 1. Elaborarea i promovarea unui proiect de lege Ministerul Finanelor Trimestrul IV, n limitele
European i al Consiliului din 19 iulie 2002 privind pentru modificarea i completarea unor acte 2015 resurselor
aplicarea standardelor internaionale de contabilitate legislative, n scopul armonizrii legislaiei bugetare i ale
naionale la Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 partenerilor de
dezvoltare
Trimestrul III,
2016
2. Punerea n aplicare a modificrilor legislative

CAPITOLUL 4. OCUPAREA FOREI DE MUNC, POLITICA SOCIAL I EGALITATEA DE ANSE

31 Prile i consolideaz dialogul i - 1. Examinarea oportunitii instituirii unui Ministerul Aprrii, Trimestrul IV, n limitele
cooperarea cu privire la mecanism independent pentru a asigura accesul Ministerul Afacerilor 2016 resurselor
promovarea Agendei privind salariailor cu statut special de persoan atestat Interne, Serviciul de bugetare
munca decent a Organizaiei (similar cu grad militar) la servicii de protecie Informaii i Securitate,
Internaionale a Muncii (OIM), a muncii Ministerul Muncii,
politica privind ocuparea forei de Proteciei Sociale i
munc, sntatea i securitatea la Familiei,
locul de munc, dialogul social, 2. Introducerea msurilor temporare speciale Ministerul Finanelor,
protecia social, incluziunea pentru a asigura o reprezentare echitabil a Ministerul Educaiei
social, egalitatea de anse ntre femeilor i brbailor n structurile decizionale
femei i brbai, combaterea 3. Reformarea sistemului de instruire
practicilor de discriminare i profesional, acordnd o atenie sporit
drepturile sociale, contribuind incluziunii persoanelor cu dezabiliti i a altor
astfel la promovarea unui numr grupuri vulnerabile
sporit de locuri de munc i de o
calitate mai bun, la reducerea
srciei, la consolidarea coeziunii
sociale, la dezvoltarea durabil i
la mbuntirea calitii vieii
32 Cooperarea, bazat pe schimbul 2.4. Cooperarea 1. Perfecionarea continu a metodologiei de Ministerul Muncii, 2014-2016 n limitele
de informaii i pe cele mai bune economic calculare a veniturilor la acordarea ajutorului Proteciei Sociale i resurselor
practici, poate acoperi o serie de Ocuparea forei de social Familiei, bugetare
aspecte care urmeaz s fie munc, politici Ministerul Finanelor,
80
1 2 3 4 5 6 7

identificate printre urmtoarele sociale i oportuniti 2. Revizuirea modalitii de calculare a Ministerul Agriculturii
domenii: egale veniturilor din agricultur, pentru o evaluare i Industriei Alimentare,
(a) Reducerea srciei i - Sporirea nivelului obiectiv a venitului lunar al familiei solicitante Biroul Naional de
mbuntirea coeziunii sociale proteciei sociale i de ajutor social Statistic
asigurarea eficienei i 3. Conectarea Sistemului informaional
viabilitii financiare a automatizat Asisten Social la baza de date
sistemelor de protecie a mai multe organe, ceea ce va permite o
social identificare corect a familiilor socialmente
vulnerabile
4. Ajustarea caracteristicilor, punctajului aferent Trimestrul IV,
i pragului pentru evaluarea bunstrii familiei 2016
potrivit nivelului de trai al populaiei

(b) Politica privind ocuparea 2.4. Cooperarea 5. Elaborarea unui studiu de evaluare a Ministerul Muncii, Trimestrul III, n limitele
forei de munc, al crei obiectiv economic implementrii Strategiei naionale privind Proteciei Sociale i 2015 resurselor
este sporirea numrului i a Ocuparea forei de politicile de ocupare a forei de munc pe anii Familiei bugetare
calitii locurilor de munc, prin munc, politici 2007-2015 i recomandrilor pentru elaborarea
asigurarea unor condiii de munc sociale i oportuniti unei noi Strategii de ocupare a forei de munc
decente, inclusiv n vederea egale
81
1 2 3 4 5 6 7

reducerii economiei informale i a - Elaborarea unei 6. Elaborarea unei noi Strategii de ocupare a Ministerul Muncii, Trimestrul IV, n limitele
muncii nedeclarate abordri strategice forei de munc Proteciei Sociale i 2015 resurselor
fa de ocuparea forei Familiei bugetare
de munc, n scopul
sporirii numrului
locurilor de munc cu
condiii de lucru mai
bune, cu o
corespundere mai
bun a capacitilor cu
locurile de munc
disponibile pe piaa
muncii, i promovarea
susinerii active i a
serviciilor de ocupare
eficient a forei de
munc;
implementarea
programelor de ar
cu privire la munca
decent dintre
Organizaia
Internaional a
Muncii i Republica
Moldova
(c) Promovarea unor msuri 2.4. Cooperarea 7. Dezvoltarea msurilor active pe piaa muncii; Ministerul Muncii, 2016 n limitele
active pe piaa forei de munc i economic aprobarea noii Legi privind ocuparea forei de Proteciei Sociale i resurselor
a unor servicii de ocupare a forei Ocuparea forei de munc i protecia social a persoanelor aflate n Familiei, bugetare,
de munc eficiente n vederea munc, politici cutarea unui loc de munc Agenia Naional asistena
modernizrii pieelor forei de sociale i oportuniti pentru Ocuparea Forei donatorilor
munc i a adaptrii la necesitile egale de Munc
acestei pieei - Fortificarea
capacitilor
administraiei 8. Dezvoltarea capacitilor de analiz,
responsabile de monitorizare i prognozare a pieei muncii
elaborarea i 9. Elaborarea i implementarea planurilor anuale
implementarea de ocupare a forei de munc
82
1 2 3 4 5 6 7

politicilor de ocupare 10. Dezvoltarea unui sistem de orientare i


a forei de munc i consiliere n carier n cadrul Ageniei Naionale
sociale, n special a pentru Ocuparea Forei de Munc i structurilor
politicilor privind ei teritoriale
serviciile de ocupare
i serviciile sociale
(d) ncurajarea unor piee ale 2.4. Cooperarea 11. Perfecionarea mecanismului de stimulare a Ministerul Muncii, 2015 n limitele
forei de munc i a unor sisteme economic angajatorilor pentru angajarea persoanelor Proteciei Sociale i resurselor
de securitate social mai Ocuparea forei de vulnerabile pe piaa muncii Familiei, bugetare,
favorabile incluziunii, care s munc, politici Agenia Naional asistena
integreze persoanele sociale i oportuniti pentru Ocuparea Forei donatorilor
dezavantajate, inclusiv persoanele egale de Munc,
cu handicap i cele care aparin - Elaborarea unei Ministerul Finanelor
minoritilor abordri strategice
fa de ocuparea forei
de munc, n scopul
sporirii numrului
locurilor de munc cu
condiii de lucru mai
bune, cu o
corespundere mai
bun a capacitilor cu
locurile de munc
disponibile pe piaa
muncii, i promovarea
susinerii active i a
serviciilor de ocupare
eficient a forei de
munc;
implementarea
programelor de ar
cu privire la munca
decent dintre
Organizaia
Internaional a
Muncii i Republica
Moldova
83
1 2 3 4 5 6 7

(e) Gestionarea eficient a 2.4. Cooperarea 12. Extinderea cooperrii prin negocierea i Ministerul Afacerilor 2014-2016 n limitele
migraiei forei de munc, al crei economic semnarea acordurilor n domeniul migraiei de Externe i Integrrii resurselor
obiectiv este consolidarea Ocuparea forei de munc circular/sezonier dintre Republica Europene, bugetare
impactului pozitiv asupra munc, politici Moldova i statele de destinaie UE n vederea Ministerul Muncii,
dezvoltrii sociale i oportuniti gestionrii n comun a fluxurilor de migraie, Proteciei Sociale i
egale inclusiv prin instituirea unor mecanisme Familiei
- Elaborarea unei naionale i regionale corespunztoare
abordri strategice 13. Implementarea Planului de aciuni pentru Ministerul Muncii, 2014-2016 n limitele
fa de ocuparea forei anii 2014-2016 privind susinerea reintegrrii Proteciei Sociale i resurselor
de munc, n scopul cetenilor rentori de peste hotare, aprobat prin Familiei, bugetare i din
sporirii numrului Hotrrea Guvernului nr. 339 din 20 mai 2014 Ministerul Economiei, fondurile externe
locurilor de munc cu Ministerul Educaiei
condiii de lucru mai 14. Realizarea schimbului de informaii i bune Ministerul Muncii, 2014-2016 n limitele
bune, cu o practici cu statele membre UE privind Proteciei Sociale i resurselor
corespundere mai reintegrarea cetenilor rentori de peste hotare Familiei, bugetare i din
bun a capacitilor cu Ministerul Economiei, fondurile externe
locurile de munc Ministerul Educaiei
disponibile pe piaa
muncii, i promovarea 15. Elaborarea Strategiei Diaspora 2025 Cancelaria de Stat 2014 n limitele
susinerii active i a (Biroul pentru relaii cu resurselor
serviciilor de ocupare diaspora) bugetare i din
eficient a forei de fondurile externe
munc;
implementarea
programelor de ar
cu privire la munca
decent dintre
Organizaia
Internaional a
Muncii i Republica
Moldova
(f) Egalitatea de anse, care 2.1. Dialogul politic i 16. Implementarea Programului naional de Ministerul Muncii, 2014-2015 n limitele
vizeaz mbuntirea egalitii de reforma asigurare a egalitii de gen pe anii 2010-2015 i Proteciei Sociale i resurselor
gen i asigurarea egalitii de Egalitatea de anse asigurarea monitorizrii Planului de aciuni Familiei, bugetare
anse ntre brbai i femei, pentru implementarea acestuia autoritile publice
precum i combaterea centrale relevante Trimestrul IV,
discriminrilor de orice tip 17. Elaborarea noului document de politici pe 2016
domeniul de asigurare a egalitii ntre femei i
brbai pentru perioada 2016-2020
84
1 2 3 4 5 6 7

(g) Politica social, care vizeaz 2.4. Cooperarea 18. Realizarea unui studiu care va avea ca Ministerul Muncii, Trimestrul IV, n limitele
sporirea nivelului de protecie economic finalitate naintarea propunerilor de politici Proteciei Sociale i 2016 resurselor
social, inclusiv n domeniul Ocuparea forei de relevante privind: Familiei bugetare
asistenei sociale i al asigurrilor munc, politica a) mbuntirea sustenabilitii financiare a
sociale, precum i modernizarea social i asigurarea sistemului public de asigurri sociale;
sistemelor de protecie social n oportunitilor egale b) prevenirea reducerii ratei de nlocuire;
ceea ce privete calitatea, - Sporirea nivelului c) convergerea pensiilor speciale spre condiiile
accesibilitatea i viabilitatea proteciei sociale i generale de pensionare
financiar asigurarea eficienei i
viabilitii financiare a
sistemelor de protecie 19. Iniierea negocierilor pe marginea Ministerul Muncii, 2014-2016 n limitele
social acordurilor bilaterale de securitate social cu Proteciei Sociale i resurselor
statele de destinaie a lucrtorilor migrani: Familiei, bugetare
Ocuparea forei de Italia, Grecia, Spania, Frana, Israel i Ministerul Afacerilor
munc, politici continuarea negocierilor cu Turcia, Lituania, Externe i Integrrii
sociale i oportuniti Letonia Europene
egale
- Pregtirea 20. Implementarea standardelor de prestare a Ministerul Muncii, Trimestrul IV, n limitele
implementrii acquis- serviciilor i a unui nou model de activitate Proteciei Sociale i 2016 resurselor
ului comunitar n pentru subdiviziunile de asisten social la Familiei bugetare
domeniul sntii i nivel local
siguranei la locul de 21. Consolidarea reelei de asisteni sociali prin Ministerul Muncii, Trimestrul IV, n limitele
munc, a legislaiei implementarea unui mecanism eficient de Proteciei Sociale i 2016 resurselor
muncii i a condiiilor instruire i evaluare profesional Familiei bugetare
de lucru, conform
celor menionate n
85
1 2 3 4 5 6 7

anexele relevante ale 22. Crearea Centrului de formare a asistenilor Trimestrul IV,
Acordului de sociali 2016
Asociere, n particular
pentru:
- a fortifica
capacitile
administrative i de
punere n aplicare a
legilor n domeniul
sntii i siguranei
la locul de munc i
legislaiei muncii, n
special ale
inspectoratului muncii
i organelor judiciare
relevante;
- a dezvolta
capacitatea
partenerilor sociali (de
ex. instruirea n
domeniul legislaiei i
standardelor UE cu
privire la sntate i
siguran cu referire la
legislaia muncii)
(h) consolidarea participrii 23. Realizarea consultrilor tripartite ntre Ministerul Muncii, Permanent n limitele
partenerilor sociali i promovarea partenerii sociali n problemele ce in de Proteciei Sociale i resurselor
dialogului social, inclusiv prin domeniul muncii i n problemele social- Familiei, bugetare
consolidarea capacitii tuturor economice de interes naional Confederaia Naional
prilor interesate 24. Coordonarea cu sindicatele i patronatele la a Sindicatelor din
nivel naional a tuturor actelor normative n Moldova,
domeniul raporturilor de munc Confederaia Naional
a Patronatului din
Republica Moldova
86
1 2 3 4 5 6 7

25. Continuarea dialogului ntre partenerii Ministerul Dezvoltrii 2014-2016 n limitele


sociali n domeniul construciilor Regionale i resurselor
Construciilor, bugetare
Federaia patronal
ConDruMat,
Federaia Sindicatelor
din Construcii i
Materialele de
Construcii
(i) Promovarea sntii i a 26. Promovarea campaniilor naionale n Ministerul Muncii, 2014-2016 n limitele
siguranei la locul de munc domeniul securitii i sntii n munc Proteciei Sociale i resurselor
Familiei bugetare i din
27. Elaborarea pliantelor, ghidurilor cu fondurile externe
informaii din domeniul securitii i sntii n
munc pentru distribuire ntreprinderilor i
cetenilor
28. Desfurarea atelierelor de lucru pe cele mai
stringente probleme n domeniul securitii i
sntii n munc
33 Prile ncurajeaz implicarea 2.4. Cooperarea 1. Realizarea consultrilor tripartite ntre Ministerul Muncii, Permanent n limitele
tuturor prilor interesate economic partenerii sociali n problemele ce in de Proteciei Sociale i resurselor
relevante, inclusiv a organizaiilor Dreptul societilor domeniul muncii i n problemele social- Familiei, bugetare
societii civile i ndeosebi a comerciale, evidena economice de interes naional Confederaia Naional
partenerilor sociali, n ceea ce contabil i audit i 2. Coordonarea cu sindicatele i patronatele la a Sindicatelor din
privete elaborarea politicilor i guvernarea nivel naional a tuturor actelor normative n Moldova,
reformele din Republica Moldova, corporativ domeniul raporturilor de munc Confederaia Naional
precum i cooperarea dintre pri - Dezvoltarea n a Patronatului din
n temeiul prezentului acord continuare a politicii Republica Moldova
de guvernare
corporativ i
promovarea alinierii
la codul de guvernare
corporativ, n
conformitate cu
standardele
internaionale, precum
i cu regulile i
recomandrile UE n
acest domeniu
34 Prile vizeaz mbuntirea 2.4. Cooperarea Cooperarea cu organizaiile regionale, Ministerul Muncii, Permanent n limitele
cooperrii privind ocuparea forei economic multilaterale i internaionale care au Proteciei Sociale i resurselor
87
1 2 3 4 5 6 7

de munc i politicile sociale n Ocuparea forei de competene n domeniul ocuprii forei de Familiei bugetare
toate forurile i organizaiile munc, politici munc pentru aprecierea i promovarea bunelor
relevante de la nivel regional, sociale i oportuniti practici n ceea ce ine de elaborarea i
multilateral i internaional egale implementarea politicilor de ocupare a forei de
- Fortificarea munc
capacitilor
administraiei
responsabile de
elaborarea i
implementarea
politicilor de ocupare
a forei de munc i
sociale, n special a
politicilor privind
serviciile de ocupare
i serviciile sociale
35 Prile promoveaz rspunderea i 2.4. Cooperarea Evaluarea i promovarea bunelor practici Ministerul Muncii, Permanent n limitele
responsabilitatea social a economic privind responsabilitatea social corporativ Proteciei Sociale i resurselor
ntreprinderilor i ncurajeaz Dreptul societilor Familiei bugetare
practicile comerciale comerciale, evidena
responsabile, cum ar fi cele contabil i audit i
promovate de iniiativa Global guvernarea
Compact a ONU i de Declaraia corporativ
tripartit de principii a - Dezvoltarea n
Organizaiei Internaionale a continuare a politicii
Muncii privind ntreprinderile de guvernare
multinaionale i politica social corporativ i
promovarea alinierii
la codul de guvernare
corporativ, n
conformitate cu
standardele
internaionale, precum
i cu regulile i
recomandrile UE n
acest domeniu
36 Va avea loc un dialog periodic cu Meninerea unui dialog permanent cu instituiile Ministerul Muncii, Pe parcurs
privire la aspectele reglementate UE, inclusiv n cadrul structurilor instituite n Proteciei Sociale i
de prezentul capitol contextul Acordului de Asociere Familiei,
Ministerul Economiei
88
1 2 3 4 5 6 7

37 Republica Moldova realizeaz 2.4. Cooperarea Elaborarea unui proiect de lege pentru Ministerul Muncii, Trimestrul IV, n limitele
apropierea legislaiei sale economic modificarea i completarea Codului muncii n Proteciei Sociale i 2015 resurselor
naionale de actele normative ale Dreptul societilor vederea aducerii acestuia n concordan cu Familiei bugetare
UE i de instrumentele comerciale, evidena Directiva 91/533/CEE din 14 octombrie 1991
internaionale menionate n contabil i audit i privind obligaia angajatorului de a informa
anexa III la prezentul acord, n guvernarea lucrtorii asupra condiiilor aplicabile
conformitate cu dispoziiile din corporativ contractului sau raportului de munc
anexa respectiv: - Dezvoltarea n
continuare a politicii
Dreptul muncii de guvernare
Directiva 91/533/CEE a corporativ i
Consiliului din 14 octombrie 1991 promovarea alinierii
privind obligaia angajatorului de la codul de guvernare
a informa lucrtorii asupra corporativ, n
condiiilor aplicabile contractului conformitate cu
sau raportului de munc standardele
internaionale, precum
i cu regulile i
recomandrile UE n
acest domeniu
Directiva 1999/70/CE a 2.4. Cooperarea Elaborarea unui proiect de lege pentru Ministerul Muncii, Trimestrul IV, n limitele
Consiliului din 28 iunie 1999 economic modificarea i completarea Codului muncii n Proteciei Sociale i 2015 resurselor
privind acordul-cadru cu privire la Dreptul societilor vederea aducerii acestuia n concordan cu Familiei bugetare
munca pe durat determinat, comerciale, evidena Directiva 1999/70/CE din 28 iunie 1999
ncheiat ntre CES, UNICE i contabil i audit i privind acordul-cadru cu privire la munca pe
CEEP guvernarea durat determinat, ncheiat ntre CES, UNICE
corporativ i CEEP
Directiva 97/81/CE a Consiliului - Dezvoltarea n Elaborarea unui proiect de lege pentru Ministerul Muncii, Trimestrul IV, n limitele
din 15 decembrie 1997 privind continuare a politicii modificarea i completarea Codului muncii n Proteciei Sociale i 2016 resurselor
acordul-cadru cu privire la munca de guvernare vederea aducerii acestuia n concordan cu Familiei bugetare
pe fraciune de norm, ncheiat de corporativ i Directiva 97/81/CE din 15 decembrie 1997
UCIPE, CEIP i CES. Anex: promovarea alinierii privind acordul-cadru cu privire la munca pe
Acord-cadru privind munca pe la codul de guvernare fraciune de norm, ncheiat ntre UCIPE, CEIP
fraciune de norm corporativ, n i CES
conformitate cu
standardele
internaionale, precum
i cu regulile i
recomandrile UE n
acest domeniu
89
1 2 3 4 5 6 7

Directiva 91/383/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 de Elaborarea unui proiect de hotrre de Guvern Ministerul Muncii, Trimestrul IV, n limitele
completare a msurilor destinate s promoveze pentru implementarea prevederilor Directivei Proteciei Sociale i 2016 resurselor
mbuntirea securitii i sntii la locul de munc n 91/383/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 de Familiei bugetare
cazul lucrtorilor care au un raport de munc pe durat completare a msurilor destinate s promoveze
determinat sau un raport de munc temporar mbuntirea securitii i sntii la locul de
munc n cazul lucrtorilor care au un raport de
munc pe durat determinat sau un raport de
munc temporar

Directiva 2001/23/CE a 2.4. Cooperarea Elaborarea unui proiect de lege pentru Ministerul Muncii, Trimestrul IV,
Consiliului din 12 martie 2001 economic modificarea i completarea Codului muncii n Proteciei Sociale i 2016
privind apropierea legislaiei Dreptul societilor vederea aducerii acestuia n concordan cu Familiei
statelor membre referitoare la comerciale, evidena Directiva 2001/23/CE din 12 martie 2001
meninerea drepturilor lucrtorilor contabil i audit i privind apropierea legislaiilor statelor membre
n cazul transferului de guvernarea referitoare la meninerea drepturilor lucrtorilor
ntreprinderi, uniti sau pri de corporativ n cazul transferului de ntreprinderi, uniti sau
ntreprinderi sau uniti - Dezvoltarea n pri de ntreprinderi sau uniti
continuare a politicii
de guvernare
corporativ i
promovarea alinierii
la codul de guvernare
corporativ, n
conformitate cu
standardele
internaionale, precum
i cu regulile i
recomandrile UE n
acest domeniu
Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European i a Elaborarea unui proiect de lege pentru Ministerul Muncii, Trimestrul IV, n limitele
Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru modificarea i completarea Codului muncii n Proteciei Sociale i 2016 resurselor
general de informare i consultare a lucrtorilor din vederea aducerii acestuia n concordan cu Familiei bugetare
Comunitatea European (Declaraie comun a Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European
Parlamentului European, a Consiliului i a Comisiei privind i a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a
reprezentarea lucrtorilor) unui cadru general de informare i consultare a
lucrtorilor din Comunitatea European
Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European i a 1. Iniierea consultrilor intersectoriale pe Ministerul Muncii, Trimestrul I, n limitele
Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea n aplicare a marginea conformrii legislaiei naionale la Proteciei Sociale i 2015 resurselor
principiului egalitii de anse i al egalitii de tratament prevederile Directivei Familiei bugetare
90
1 2 3 4 5 6 7

ntre brbai i femei n materie de ncadrare n munc i de 2. Elaborarea, dup caz, a unui proiect de Trimestrul I, n limitele
munc hotrre de Guvern pentru transpunerea 2016 resurselor
prevederilor Directivei n legislaia naional bugetare
Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 1. Iniierea consultrilor intersectoriale pe Ministerul Muncii, Trimestrul I, n limitele
2004 de aplicare a principiului egalitii de tratament ntre marginea conformrii legislaiei naionale la Proteciei Sociale i 2015 resurselor
femei i brbai privind accesul la bunuri i servicii i prevederile Directivei Familiei bugetare
furnizarea de bunuri i servicii 2. Elaborarea, dup caz, a unui proiect de Trimestrul I, n limitele
hotrre de Guvern pentru transpunerea 2016 resurselor
prevederilor Directivei n legislaia naional bugetare
Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 Elaborarea unui proiect de hotrre de Guvern Ministerul Muncii, Trimestrul II, n limitele
privind introducerea de msuri pentru promovarea pentru implementarea prevederilor Directivei Proteciei Sociale i 2016 resurselor
mbuntirii securitii i a sntii la locul de munc n 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 Familiei bugetare
cazul lucrtoarelor gravide, care au nscut de curnd sau privind introducerea de msuri pentru
care alpteaz [a zecea directiv special n sensul promovarea mbuntirii securitii i a
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] sntii la locul de munc n cazul lucrtoarelor
gravide, care au nscut de curnd sau care
alpteaz [a zecea directiv special n sensul
articolului 16 alineatul (1) din Directiva
89/391/CEE]
Sntate i siguran la locul de munc Elaborarea i promovarea proiectului de hotrre Ministerul Muncii, Trimestrul IV, n limitele
de Guvern care va aplica prevederile Directivei Proteciei Sociale i 2015 resurselor
Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 Familiei bugetare
privind condiiile minime de securitate i sntate pentru privind condiiile minime de securitate i
lucrul la monitor [a cincea directiv individual n sensul sntate pentru lucrul la monitor
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE]
Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European i a Elaborarea unui proiect de hotrre de Guvern Ministerul Muncii, Trimestrul IV, n limitele
Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerinele minime de care va aplica prevederile Directivei Proteciei Sociale i 2015 resurselor
securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 Familiei bugetare
riscurile generate de ageni fizici (vibraii) [a aisprezecea privind cerinele minime de securitate i
directiv special n sensul articolului 16 alineatul (1) din sntate pentru manipularea manual a
Directiva 89/391/CEE] ncrcturilor care prezint riscuri pentru
lucrtori i, n special, de producere a unor
Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 afeciuni dorsolombare [a patra directiv
privind cerinele minime de securitate i sntate pentru special n sensul articolului 16 alineatul (1) din
manipularea manual a ncrcturilor care prezint riscuri Directiva 89/391/CEE]
pentru lucrtori i, n special, de producere a unor afeciuni
dorsolombare [a patra directiv special n sensul
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]
91
1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 5. PROTECIA CONSUMATORILOR

38 Prile coopereaz pentru a asigura un nivel nalt de protecie a consumatorilor i pentru a se ajunge la compatibilitatea dintre sistemele lor de protecie a consumatorilor

39 Pentru a atinge aceste obiective, cooperarea poate include, dup caz:


(a) Urmrirea apropierii legislaiei n materie de protecie a consumatorilor, care s aib la baz prioritile menionate n anexa IV la prezentul acord, evitnd totodat barierele n
calea comerului pentru a garanta consumatorilor posibilitatea real de a alege
(b) Promovarea schimbului de informaii privind sistemele de protecie a consumatorilor, inclusiv legislaia n materie de protecie a consumatorilor i asigurarea respectrii
acesteia, sigurana produselor de consum, inclusiv supravegherea pieei, sisteme i instrumente de informare a consumatorilor, instruirea consumatorilor, abilitarea i
despgubirea acestora, precum i contracte de vnzare i de prestri de servicii ncheiate ntre comerciani i consumatori
(c) Promovarea activitilor de formare a funcionarilor din administraie i a altor reprezentani ai intereselor consumatorilor
(d) ncurajarea dezvoltrii asociaiilor independente de consumatori, inclusiv a organizaiilor neguvernamentale de consumatori (ONG), i a contactelor ntre reprezentanii
grupurilor de consumatori, precum i colaborarea dintre autoriti i ONG-urile care i desfoar activitatea n domeniul proteciei consumatorilor

40 Republica Moldova realizeaz apropierea legislaiei sale naionale de actele normative ale UE i de instrumentele internaionale menionate n anexa IV la prezentul acord, n
conformitate cu dispoziiile din anexa respectiv
Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European i a 1. Elaborarea i promovarea proiectului de Lege Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
Consiliului din 3 decembrie 2001 privind sigurana pentru modificarea i completarea unor acte 2015 resurselor
general a produselor legislative (Legea nr. 422-XVI din 12 decembrie bugetare
2006 privind securitatea general a produselor)

2. Punerea n aplicare a modificrilor legislative Ministerul Economiei, Trimestrul III,


autoritile 2016
administraiei publice
locale
Decizia 2006/502/CE a Comisiei din 11 mai 2006 prin care 1. Elaborarea i promovarea proiectului hotrrii Ministerul Economiei 2015-2017 n limitele
se solicit statelor membre s adopte msuri prin care s se de Guvern pentru adoptarea Reglementrii resurselor
asigure c doar brichetele care prezint caracteristici de tehnice cu privire la plasarea pe pia a bugetare
siguran pentru copii snt introduse pe pia i s interzic brichetelor
introducerea pe pia a brichetelor fantezie
2. Punerea n aplicare a Reglementrii tehnice Ministerul Economiei, Trimestrul III,
respective autoritile 2018
administraiei publice
locale
92
1 2 3 4 5 6 7

Dreptul contractelor 1. Elaborarea i promovarea proiectului de lege Ministerul Economiei n limitele


Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European i a pentru modificarea i completarea Legii nr. 105- 2015-2017 resurselor
Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale XV privind protecia consumatorilor din 13 bugetare
vnzrii de bunuri de consum i garaniile conexe martie 2003 n vederea includerii n aceasta a
prevederilor ce ar reglementa anumite aspecte
ale vnzrii de bunuri de consum i garanii
conexe

2. Punerea n aplicare a modificrilor la legea Ministerul Economiei, Trimestrul III,


respectiv alte instituii 2018
subordonate
Directiva 93/13/CEEa Consiliului din 5 aprilie 1993 Not: Aciune realizat. Legea nr. 256 din 9 Ministerul Economiei 2015-2017 n limitele
privind clauzele abuzive n contractele ncheiate cu decembrie 2011 privind clauzele abuzive n resurselor
consumatorii contractele ncheiate cu consumatorii, intrat n bugetare
vigoare la 24 mai 2012.
Punerea n aplicare: Legea nr. 23 din 1 martie
2012 pentru modificarea i completarea unor
acte legislative, n vigoare din 1 iunie 2012
Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 1. Elaborarea i promovarea proiectului de lege Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
privind pachetele de servicii pentru cltorii, vacane i pentru modificarea i completarea Codului Civil 2015 resurselor
circuite bugetare

2. Punerea n aplicare a amendamentelor Agenia Turismului Trimestrul III,


2017

Directiva 97/7/CE a Parlamentului European i a 1. Elaborarea i promovarea proiectului de lege Ministerul Economiei, Trimestrul IV, n limitele
Consiliului din 20 mai 1997 privind protecia privind drepturile consumatorilor la ncheierea Agenia pentru 2015 resurselor
consumatorilor cu privire la contractele la distan contractelor Protecia bugetare
Consumatorilor
2. Punerea n aplicare a legii respective Trimestrul I,
2018
Directiva 85/577/CEE a Consiliului din 20 decembrie
1985 privind protecia consumatorilor n cazul contractelor
negociate n afara spaiilor comerciale

Not: Ambele Directive 97/7/CE i 85/577/CEE vor fi


abrogate din 13 iunie 2014, fiind nlocuite cu Directiva
2011/83/UE privind drepturile consumatorilor la
ncheierea contractelor
93
1 2 3 4 5 6 7

Directiva 2008/122/CE a Parlamentului European i a Ministerul Justiiei, Trimestrul n limitele


Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecia 1. Elaborarea i promovarea amendamentelor la Ministerul Economiei, IV, 2015 resurselor
consumatorilor n ceea ce privete anumite aspecte Codul civil Agenia Turismului bugetare
referitoare la contractele privind dreptul de folosin a 2. Punerea n aplicare a amendamentelor
bunurilor pe durat limitat, la contractele privind Trimestrul III,
produsele de vacan cu drept de folosin pe termen lung, 2017
precum i la contractele de revnzare i de schimb
Directiva 87/357/CEE a Consiliului privind apropierea 1. Elaborarea i promovarea proiectului hotrrii Ministerul Economiei 2015-2016 n limitele
legislaiilor statelor membre referitoare la produsele care, de Guvern privind aprobarea reglementrii resurselor
nefiind ceea ce par a fi, pun n pericol sntatea sau tehnice privind produsele care, nefiind ceea ce bugetare
sigurana consumatorilor par a fi, pun n pericol sntatea sau sigurana
consumatorilor

2. Punerea n aplicare a reglementrii tehnice Ministerul Economiei, Trimestrul III,


respective Agenia Protecia 2017
Consumatorilor
Decizia 2009/251/CE a Comisiei din 17 martie 2009 prin 1. Elaborarea i promovarea proiectului actului Ministerul Mediului, 2015-2017 n limitele
care se solicit statelor membre s se asigure c produsele normativ privind interzicerea introducerii pe Ministerul Economiei, surselor bugetare,
care conin produsul biocid dimetil fumurat nu sunt pia a produselor care conin substana biocid Ministerul Sntii, suportul
introduse sau puse la dispoziie pe pia dimetil fumurat alte instituii partenerilor de
Not: Aceast decizie i-a ncetat aciunea pe 15 martie subordonate dezvoltare
2013, de aceea este necesar notificarea DG TRADE
pentru a decide ce urmeaz de ntreprins n cazul dat

Comercializare Not: Aciune realizat. Hotrrea Guvernului Ministerul Economiei Trimestrul


Directiva 98/6/CE a Parlamentului European i a nr. 966 din 18 octombrie 2010 pentru aprobarea IV, 2015
Consiliului din 16 februarie 1998 privind protecia Regulamentului privind modul de indicare a
consumatorului prin indicarea preurilor produselor oferite preurilor produselor oferite consumatorilor
consumatorilor spre comercializare, intrat n vigoare la 1
ianuarie 2013

Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European i a Not: Aciune realizat. Legea nr. 140 din 28 Ministerul Economiei Trimestrul IV,
Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale iulie 2011 pentru modificarea i completarea 2018
neloiale ale ntreprinderilor de pe piaa intern fa de unor acte legislative (Legea nr. 105-XV din
consumatori (Directiva privind practicile comerciale 13 martie 2003 privind protecia
neloiale) consumatorilor . a. ), intrat n vigoare la
1 ianuarie 2012
94
1 2 3 4 5 6 7

Credite de consum Not: Aciune realizat. Legea nr. 202 din Ministerul Economiei Trimestrul IV,
Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European i a 12 iulie 2013 privind contractele de credit 2016
Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori, intrat n vigoare la 12
pentru consumatori februarie 2013

Serviciile financiare Not: Aciune realizat. Legea nr. 157 din Trimestrul III,
Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European i a 18 iulie 2014 despre ncheierea i executarea 2014
Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea contractelor la distan privind serviciile
la distan a serviciilor financiare de consum financiare de consum, intrat n vigoare la
18 februarie 2015;
Legea nr. 159 din 18 iulie 2014 pentru
completarea art. 344 din Codul Contravenional
al Republicii Moldova nr. 218-XVI din
24 octombrie 2008, intrat n vigoare la
18 februarie 2015
Asigurarea respectrii legii 1. Elaborarea i promovarea proiectului de lege Ministerul Justiiei, 2015-2017 n limitele
Directiva 98/27/CE a Parlamentului European i a pentru modificarea i completarea unor acte Ministerul Economiei resurselor
Consiliului din 19 mai 1998 privind aciunile n ncetare n legislative (Legea nr. 134-XVI din 14 iunie bugetare, suportul
ceea ce privete intereselor consumatorilor 2007 cu privire la mediere, Codul de procedur partenerilor de
civil al Republicii Moldova) dezvoltare

2. Punerea n aplicare a amendamentelor Ministerul Justiiei,


legislative Ministerul Economiei, Trimestrul III,
Agenia Protecia 2018
Consumatorilor

1. Elaborarea i promovarea proiectului de lege Ministerul Economiei, 2015-2017 n limitele


Cooperare n materie de protecie a consumatorilor pentru modificarea i completarea Legii nr. 105- Agenia pentru resurselor
Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului XV din 13 martie 2003 n vederea includerii Protecia bugetare
European i al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind prevederilor ce ar reglementa mecanismul de Consumatorilor
cooperarea dintre autoritile naionale nsrcinate s cooperare
asigure aplicarea legislaiei n materie de protecie a
consumatorului (Regulamentul privind cooperarea n 2. Punerea n aplicare a amendamentelor Trimestrul III,
materie de protecie a consumatorului) legislative respective 2018
CAPITOLUL 6. STATISTICI
95
1 2 3 4 5 6 7

41 Prile i dezvolt i i 2.4. Cooperarea 1. Implementarea integral a metodologiei Biroul Naional de 2014-2016 Asistena tehnic
consolideaz cooperarea n economic Sistemului Conturilor Naionale al Organizaiei Statistic, la etapa de
materie de statistic, contribuind Statistica Naiunilor Unite, versiunea 2008 (SCN, ONU- Banca Naional a implementare i
prin aceasta la obiectivul pe 2008) i a metodologiei de elaborare a Moldovei, aplicare la
termen lung de furnizare prompt Conturilor Internaionale (MBP6, FMI 2009), Ministerul Agriculturii condiiile
a unor date statistice, comparabile armonizate cu metodologia Sistemului European i Industriei Alimentare Republicii
la nivel internaional i fiabile. Se de Conturi, versiunea 2010 (SEC-2010) Moldova,
estimeaz c un sistem statistic acordat n cadrul
naional durabil, eficient i proiectului de
independent din punct de vedere cooperare dintre
profesional va produce informaii Biroul Naional de
relevante pentru cetenii, Biroul Naional de Statistic i
ntreprinderile i factorii de Statistic Oficiul de
decizie din UE i din Republica Statistic din
Moldova, permindu-le astfel s Suedia
ia decizii n cunotin de cauz. 2. Aplicarea metodologiei de calcul (Elaborarea 2015-2016 Statistica Suediei,
Sistemul statistic naional ar calculelor experimentalen conformitate cu Fondul
trebui s respecte principiile SCN, ONU-2008; SEC-2010) al indicatorilor Internaional
fundamentale ale statisticilor care influeneaz, n primul rnd, mrimea Monetar
oficiale adoptate de ONU, innd produsului intern brut (PIB), i anume:
cont de acquis-ul UE n domeniul a) calculul serviciilor intermediarilor financiari
statistic, inclusiv de Codul de indirect msurate (SIFIM) i distribuirea
bune practici al statisticilor acestora pe activiti economice i sectoare
europene, pentru a alinia sistemul instituionale;
statistic naional la normele i b) volumului produciei bncii naionale;
standardele europene c) tratarea armamentului;
d) tratarea activitii de cercetare i dezvoltare
3. Elaborarea indicatorilor macroeconomici n Biroul Naional de 2014-2015 Asistena tehnic
preurile medii ale anului precedent i preurile Statistic acordat de
anului de baz Fondul
Internaional
Monetar
42 Cooperarea are drept scop: 2.4. Cooperarea 1. Actualizarea metadatelor i politicii de Biroul Naional de 2014-2015
(a) Consolidarea n continuare a economic diseminare i facilitarea utilizrii indicatorilor Statistic,
capacitii sistemului statistic Statistica statistici pentru diferite grupuri de utilizatori Banca Naional a
naional, cu accent pe un temei Moldovei
juridic solid, pe producerea de
date i de metadate adecvate, pe
96
1 2 3 4 5 6 7

politica n materie de diseminare 2. Iniierea crerii metadatelor n statistic Biroul Naional de 2015-2016 Acordul de
i pe uurina n utilizare, innd Statistic cooperare dintre
cont de diversele grupuri de Biroul Naional de
utilizatori, inclusiv de sectorul Statistic i
public i de cel privat, de Oficiul de
comunitatea academic i de ali Statistic al
utilizatori Suediei
(b) Alinierea progresiv a Not: A se vedea msurile de implementare
sistemului statistic al Republicii menionate la articolele 41, 42, 43, 46
Moldova la Sistemul Statistic
European
3. Calcularea unui indice armonizat al Biroul Naional de 2015-2016 Nu este acoperire
preurilor de consum (IAPC) conform Statistic financiar
standardelor UE

(c) Ajustarea furnizrii de date 4. Perfecionarea unor elemente primordiale Biroul Naional de 2014-2016 Nu este acoperire
ctre UE, lund n considerare utilizate la calculul IPC, conform standardelor Statistic financiar
aplicarea metodologilor europene internaionale:
i internaionale relevante, a) produse i servicii, populaie i teritoriu;
inclusiv clasificrile b) sistemul de ponderare utilizat;
c) perioada de colectare a preurilor;
d) tratarea produselor sezoniere;
e) ajustarea influenei calitii produselor
asupra evoluiei preurilor
97
1 2 3 4 5 6 7

(d) mbuntirea capacitii 5. Participarea personalului antrenat n Biroul Naional de Trimestrul IV,
profesionale i de gestionare a prelucrarea i elaborarea indicilor statistici la Statistic, 2016 n limitele
personalului statistic naional cursuri de instruire specializate, cum ar fi: Banca Naional a resurselor
pentru a facilita aplicarea a) cursul de instruire privind managementul; Moldovei bugetare,
standardelor statistice ale UE i a b) cursul de instruire Statistica n aciune Proiectul de
contribui la dezvoltarea sistemului (STAC); cooperare dintre
statistic al Republicii Moldova c) cursul introductiv de instruire privind Biroul Naional de
conturile regionale, n cadrul proiectului Statistic i
mbuntirea statisticii regionale n Oficiul de
Republica Moldova (ENPI/2014/349-632, Statistic al
ASEM (principalul rezultat al conturilor Suediei
regionale va fi elaborarea indicatorului
macroeconomic Produsul Regional Brut);
Seminarul Naional privind dialogul Utilizatori
Productori de statistic regional Introducere
n statistica regional n contextul politicilor
publice, organizat n cadrul Proiectului
mbuntirea statisticilor regionale n
Republica Moldova (ENPI/2014/349-632)
(e) Schimbul de experien ntre 6. Desfurarea vizitelor de studiu n oficiile de Biroul Naional de Trimestrul IV, n limitele
pri cu privire la dezvoltarea statistic ale rilor UE n cadrul proiectelor de Statistic, 2016 resurselor
know-how-ului n domeniul asisten tehnic Banca Naional a bugetare,
statistic Moldovei Proiectul de
cooperare dintre
Biroul Naional de
Statistic i
Oficiul de
Statistic al
Suediei
7. Participarea anual n cadrul seminarului de Biroul Naional de 2014-2016 n limitele a
nivel nalt organizat de ctre Comisia European Statistic resurselor
(EUROSTAT) bugetare oferite
de ctre Comisia
European
8. Participarea anual n cadrul Conferinei Biroul Naional de 2014-2016 n limitele
Statisticienilor Europeni Statistic, resurselor
Banca Naional a bugetare oferite
Moldovei de ctre Comisia
European
98
1 2 3 4 5 6 7

9. Asigurarea participrii Biroului Naional de Biroul Naional de 2014-2016 -


Statistic n cadrul grupului de experi Business Statistic
Registre

(f) Promovarea managementului 10. Implementarea Metodologiei de evaluare a Biroul Naional de Trimestrul IV, n limitele
calitii totale a ansamblului calitii datelor colectate pentru AFM i CBGC Statistic 2016 resurselor
proceselor de producere i de bugetare
diseminare a statisticilor 11. Iniierea discuiilor cu partenerii (Eurostat i Biroul Naional de 2015-2016 -
Proiectele de asisten tehnic etc. ) privind Statistic,
implementarea indicatorilor de calitate n Banca Naional a
sistemul naional de statistic Moldovei
43 Prile coopereaz n cadrul 2.4. Cooperarea 1. Elaborarea metodologiei i implementarea Biroul Naional de 2014-2016 n limitele
Sistemului Statistic European, n economic indicatorilor privind statistica inovaional Statistic, resurselor
care Eurostat este autoritatea Statistic conform cerinelor UE n sistemul statistic Ministerul Economiei bugetare i ale
statistic european. Cooperarea naional proiectului de
se axeaz inclusiv pe: cooperare dintre
(a) Statistici demografice, inclusiv Biroul Naional de
recensminte, i statistici sociale Statistic i
Oficiul de
Statistic al
Suediei
2.4. Cooperarea 2. Proiectarea hrilor tematice sau grafice Biroul Naional de Trimestrul III, n limitele
economic conform rezultatelor finale ale recensmntului Statistic 2016 resurselor
Statistic populaiei i al locuinelor bugetare
- Desfurarea
recensmntului 3. Elaborarea i publicarea culegerilor tematice Biroul Naional de Trimestrul IV, n limitele
populaiei, privind rezultatelor finale ale recensmntului Statistic 2016 resurselor
diseminarea populaiei i al locuinelor din anul 2014 bugetare
rezumatului i
rezultatelor detaliate
ale acestuia i
elaborarea unei
strategii de
mbuntire a
estimrilor statistice
n domeniul migraiei
99
1 2 3 4 5 6 7

(b) Statistici agricole, inclusiv 4. Elaborarea i aplicarea metodologiei de calcul Biroul Naional de Asistena tehnic
recensminte agricole i statistici al contului de producie pe agricultur, Statistic 2015-2016 acordat de
n materie de mediu silvicultur, economia vnatului i piscuitului n Fondul Monetar
conformitate cu Sistemul European al Internaional i
Conturilor Economice pe agricultur i Oficiul de
silvicultur Statistic al
Suediei
5. Crearea registrului productorilor agricoli pe 2015 Asistena tehnic
baza datelor RGA 2011 acordat de
Organizaia ONU
pentru Alimentaie
i Agricultur
(FAO)
6. Reorganizarea i perfecionarea cercetrilor Trimestrul IV, Asistena tehnic
statistice selective n agricultur 2016 acordat de UE i
din bugetul de stat
7. Elaborarea tipologiei exploataiilor agricole Trimestrul IV, Asistena tehnic
pe baza datelor RGA-2011 2016 acordat de FAO
8. Elaborarea metodologiilor cercetrilor 2016 Asistena tehnic
statistice conform metodologiei Eurostatului acordat de UE i
privind ancheta structural n agricultur FAO
9. Elaborarea i aplicarea metodologiilor de Asistena tehnic
calcul al cheltuielilor pentru protecia mediului, 2015-2016 acordat de UE i
evaluarea indicatorilor n domeniul mediului Oficiul de
conform metodologiilor Statistic al
Suediei
(c) Statistici comerciale, inclusiv 10. Utilizarea surselor de date administrative Biroul Naional 2015-2016 Nu este acoperire
registrele ntreprinderilor i (SDA) ale Inspectoratului Fiscal Principal de de Statistic, financiar
utilizarea surselor administrative Stat (IFPS) n producerea: Inspectoratul
n scopuri statistice a) indicatorilor privind statistica Fiscal Principal
ntreprinderilor i actualizarea registrului de Stat,
statistic; Casa Naional
b) SDA ale Casei Naionale de Asigurri de Asigurri Sociale,
Sociale (CNAS); Inspectoratul de Stat al
c) statisticilor privind ctigurile salariale pe Muncii
ocupaii, sexe i grupe de vrst;
d) impozitelor, taxelor, altor contribuii
obligatorii achitate/returnate nerezidenilor
(pentru statistica macroeconomic, vezi articolul
43 litera (d) msura 14
100
1 2 3 4 5 6 7

11. Evaluarea statisticilor privind accidentele de


munc deinute de Biroul Naional de Statistic
n raport cu normele europene (evaluarea
conceptelor definiiilor i a metodelor de
colectare a datelor)
12. Dezvoltarea capacitilor Inspectoratului de
Stat al Muncii n producerea statisticilor privind
accidentele de munc conform normelor
europene

(d) Statistici macroeconomice, 13. Elaborarea i implementarea unui software Biroul Naional de Trimestrul IV, Agenia Suedez
inclusiv conturi naionale, nou de preluare, verificare, procesare, validare Statistic 2016 de Cooperare
statistici de comer exterior i i extragere a datelor statistice privind comerul pentru Dezvoltare
statistici n materie de investiii exterior de mrfuri, care s fac fa tuturor Internaional
strine directe provocrilor legate de armonizarea statisticii (SIDA)
comerului exterior de mrfuri cu noile
standarde ale ONU i legislaiei UE
2.4. Cooperarea 14. Elaborarea unei serii de indicatori Biroul Naional de 2014-2015 Asistena tehnic
economic macroeconomici n conformitate cu standardele Statistic acordat de
Statistic internaionale i compatibili pe plan Agenia Suedez
- Implementarea stan- internaional, cum ar fi: pentru Dezvoltare
dardelor CPA 2008, a) produsul intern brut; Internaional
PRODCOM 2010, b) venitul naional brut; (SIDA)
SNA 2008 i c) venitul disponibil brut;
pregtirea pentru d) economiile brute etc.
implementarea
standardului ESA 15. Elaborarea statisticii privind investiiile Banca Naional a Trimestrul IV,
2010 strine directe Moldovei, 2016
Biroul Naional de
Statistic
16. Elaborarea, testarea i implementarea unui
software nou de preluare, verificare, procesare,
validare i extragere a datelor statistice privind
investiiile strine, cu grad sporit de detaliere
(e) Statistici n materie de energie, 17. Implementarea cercetrilor statistice lunare Biroul Naional de 2014-2015
inclusiv bilanuri i cercetarea viznd preurile n energetic Statistic
101
1 2 3 4 5 6 7

(f) Statistici regionale 18. Elaborarea produsului regional brut (PRB) Biroul Naional de Trimestrul IV, Asistena tehnic
n conformitate cu SCN, ONU-2008/SEC-20101 Statistic 2016 acordat de
Agenia Suedez
pentru Dezvoltare
i Cooperare
Internaional,
STATREG

19. Producerea datelor statistice n profil Biroul Naional de 2014-2015 Programul


regional conform cerinelor UE i practicilor Statistic, Naiunilor Unite
avansate ale rilor membre ale UE. Producerea Banca Naional a pentru Dezvoltare,
indicatorilor macroeconomici regionali Moldovei, Ministerul Guvernul
Dezvoltrii Regionale Romniei,
i Construciilor asistena tehnic a
UE
(g) Activiti orizontale, inclusiv 2.4. Cooperarea 20. Implementarea clasificrilor statistice ale Biroul Naional de 2015-2016
clasificri statistice, economic UE NACE, rev. 2, CPA 2008, PRODCOM n Statistic
managementul calitii, activiti Statistic sistemul statistic naional
de formare, diseminare i - mbuntirea
utilizarea tehnologiilor moderne calitii Registrului
ale informaiei statistic al
ntreprinderilor prin
elaborarea i
implementarea
102
1 2 3 4 5 6 7

procedurilor clare 21. mbuntirea calitii estimaiilor/ Biroul Naional de 2015-2016 Acordul de
pentru actualizarea indicatorilor prin implementarea metodelor de Statistic cooperare dintre
datelor despre imputare i editare a datelor Biroul Naional de
unitile economice, Statistic i
includerea tuturor Oficiul de
surselor Statistic al
administrative Suediei
disponibile,
mbunti-rea ariei de
acoperire a unitilor
locale i
ntreprinztorilor
individuali, inclusiv
prin restructurarea
sondajelor privind
activitile economice
n conformitate cu
standardele UE
- Elaborarea 22. Elaborarea unui curriculum i Biroul Naional de Trimestrul IV,
cadrului general de instituionalizarea cursurilor de instruire Statistic 2015
asigurare a calitii profesional continu n cadrul Biroului
care include politica Naional de Statistic
n domeniul resurselor
umane i instruirii
23. Includerea n Planul anual de instruire a unui
curs de instruire permanent privind
managementul calitii
44 Prile fac, printre altele, schimb de informaii i de experien i i dezvolt cooperarea, innd seama de experiena deja acumulat n ceea ce privete reforma sistemului
statistic lansat n cadrul diverselor programe de asisten. Eforturile snt direcionate spre alinierea n continuare la acquis-ul UE n domeniul statistic, pe baza strategiei
naionale pentru dezvoltarea sistemului statistic al Republicii Moldova i innd seama de dezvoltarea Sistemului Statistic European. n procesul de producere a datelor statistice
se pune accentul pe dezvoltarea n continuare a anchetelor prin sondaj i pe utilizarea registrelor administrative, innd totodat seama de nevoia de a reduce sarcina de rspuns.
Datele snt relevante pentru elaborarea i monitorizarea politicilor n domeniile cheie ale vieii sociale i economice
45 Va avea loc un dialog periodic cu 2.4. Cooperarea Not: A se vedea msurile de implementare
privire la aspectele reglementate economic menionate la articolul 42 litera (e)
de prezentul capitol. n msura n Statistic
care este posibil, activitile - Elaborarea
ntreprinse n cadrul Sistemului cadrului general de
Statistic European, inclusiv cele asigurare a calitii
referitoare la formare, ar trebui s care include politica
fie deschise participrii Republicii n domeniul resurselor
Moldova umane i instruirii
103
1 2 3 4 5 6 7

46 (1) Prile se angajeaz s 2.4. Cooperarea 1. Reanimarea Consiliului Statistic prin Biroul Naional de Trimestrul IV, n limitele
instituie i s revizuiasc n mod economic includerea activitii acestuia n procesul de Statistic 2015 resurselor
periodic un program de apropiere Statistica luare a deciziilor bugetare
treptat a legislaiei Republicii - Revizuirea legislaiei
Moldova de acquis-ul UE n n domeniul statisticii 2. Reiniierea discuiilor cu reprezentanii Biroul Naional de Trimestrul IV,
domeniul statisticii n conformitate cu EUROSTAT privind alinierea Sistemului Statistic 2015
recomandrile naional de statistic conform Culegerii de
evalurii globale (ex. cerine statistice ale UE
a fortifica poziia i
independena 3. Identificarea resurselor umane i financiare n Biroul Naional de Trimestrul IV,
directorului general al vederea asigurrii exerciiului de aplicare a Statistic 2016
Biroului Naional de Sistemului naional de statistic conform
Statistic, prin Culegerii de cerine statistice ale UE
introducerea unui
mandat de activitate 4. Introducerea modificrilor i completrilor n Biroul Naional de Trimestrul IV, n limitele
fix i criterii clare de Legea cu privire la statistica oficial, la Statistic 2015 resurselor
angajare i eliberare aspectele (inclusiv la aspectele ce in de bugetare
din funcie), independena profesional a directorului general
fortificarea proteciei al Biroului Naional de Statistic conform
confidenialitii principiilor fundamentale ale statisticii oficiale,
statistice n procesele precum i a Codului Statistic European de Bune
de producere i Practici)
diseminare, precum i
reactivarea 5. Aplicarea Codului Statistic European de Bune Biroul Naional de Trimestrul IV,
Consiliului Statistic Practici Statistic, 2016
Banca Naional a
Moldovei
(2) Acquis-ul UE n domeniul statisticii este prevzut n Iniierea discuiilor cu EUROSTAT privind Biroul Naional de Trimestrul IV,
Culegerea de cerine statistice, actualizat n fiecare an, procesul de armonizare a sistemului naional de Statistic 2015
considerat de ctre pri ca fiind anexat la prezentul statistic la Culegerea de cerine statistice ale
acord (anexa V) UE

Conform Acordului Spaiului Aerian Comun dintre Aprobarea Regulamentului privind rapoartele Ministerul Trimestrul IV,
Republica Moldova-UE i statele sale membre: statistice referitoare la transportul aerian de Transporturilor i 2015
Regulamentul (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului pasageri, mrfuri i pot Infrastructurii
European i al Consiliului din 27 februarie 2003 privind Drumurilor,
rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de Autoritatea Aeronautic
pasageri, mrfuri i pot Civil
104
1 2 3 4 5 6 7

Regulamentul (CE) nr. 1358/2003 al Comisiei din 31 iulie


2003 de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr.
437/2003 al Parlamentului European i al Consiliului
privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian
de pasageri, mrfuri i pot i de modificare a anexelor I i
II la acesta
CAPITOLUL 7. GESTIONAREA FINANELOR PUBLICE: POLITICA BUGETAR, CONTROLUL INTERN, INSPECIA FINANCIAR I AUDITUL EXTERN
47 Cooperarea n domeniul reglementat de prezentul capitol se concentreaz pe punerea n aplicare a standardelor internaionale, precum i a bunelor practici ale UE n acest
domeniu, care vor contribui la dezvoltarea unui sistem modern de gestionare a finanelor publice n Republica Moldova, care s fie compatibil cu principiile de baz ale UE i cu
principiile internaionale n materie de transparen, responsabilitate, economie, eficien i eficacitate
48 Sisteme bugetare i de 2.4. Cooperarea 1. Ajustarea, dup necesitate, a cadrului Ministerul Finanelor 2016 n limitele
contabilitate economic legislativ privind finanele publice la Strategia resurselor
(a)mbuntirea i sistematizarea Reforma de dezvoltare a managementului finanelor bugetare
documentelor n materie de administraiei publice publice 2013-2020
reglementare referitoare la i managementul 2. Monitorizarea implementrii Setului
sistemele bugetare, contabile, de finanelor publice metodologic unic privind elaborarea, aprobarea
trezorerie i de raportare, precum - Sporirea i modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul
i armonizarea acestora pe baza transparenei, Ministerului Finanelor din 31 decembrie 2014
unor standarde internaionale, supravegherii i 3. Dezvoltarea capacitilor autoritilor publice Ministerul Finanelor, 2015
respectnd totodat bunele practici rspunderii politicii i n domeniul planificrii bugetare pe termen autoritile
aplicate n sectorul public al UE perfecionarea mediu prin instruirea referitoare la aplicarea administraiei publice
managementului metodologiei unificate n domeniul planificrii centrale,
finanelor publice bugetare, conform Planului de instruire 2014- autoritile
2015, aprobat prin Ordinul Ministerului administraiei publice
Finanelor nr. 63 din 8 mai 2014 locale

(b) Dezvoltarea continu a 4. Identificarea unui mecanism de instruire Cancelaria de Stat, Trimestrul III,
planificrii bugetare multianuale continu a funcionarilor autoritilor Ministerul Finanelor 2015
i alinierea la bunele practici ale administraiei publice centrale i autoritilor
UE administraiei publice locale n domeniul
managementului finanelor publice
(c) Analizarea practicilor rilor 5. Studierea cadrului normativ-metodologic al Ministerul Finanelor Pe parcurs
europene n ceea ce privete rilor din UE cu sisteme administrative
relaiile dintre bugetele rilor bugetare comparabile i naintarea, n caz de
respective pentru a mbunti necesitate, a propunerilor de ajustare a
acest sector n Republica Moldova legislaiei naionale
105
1 2 3 4 5 6 7

(d) ncurajarea apropierii 6. Consolidarea bazei de venituri locale proprii 2014-2015


procedurilor de achiziii de ale autoritilor publice locale n conformitate
practicile existente la nivelul UE, cu Strategia naional de descentralizare (anexa
precum i nr. 2 la Planul de aciuni, poziia 2.1)
(e) Schimbul de informaii, de
experien i de bune practici,
inclusiv prin schimbul de personal
i prin aciuni comune de formare
n acest domeniu

49 Controlul intern, inspecia 2.4. Cooperarea 1. Elaborarea i actualizarea cadrului Ministerul Finanelor 2014-2016
financiar i auditul extern economic normativ/legislativ n domeniul controlului
Prile coopereaz, de asemenea, Reforma financiar public intern:
n ceea ce privete: administraiei publice
(a) mbuntirea n continuare a i managementul a) actualizarea Codului etic al auditorului intern Ministerul Finanelor Trimestrul IV,
sistemului de control intern finanelor publice i Cartei de audit intern; 2014
(inclusiv funcia de audit intern - Asigurarea
independent din punct de vedere mbuntirii n b) actualizarea Regulamentului privind Ministerul Finanelor Trimestrul IV,
funcional) n ceea ce privete continuare a evaluarea, raportarea sistemului de management 2014
autoritile de stat i cele locale sistemului de control financiar i control i emiterea declaraiei
prin intermediul armonizrii cu intern, sub privind buna guvernare
standardele i metodologiile responsabilitate c) elaborarea Regulamentului-cadru de Ministerul Finanelor Trimestrul II,
internaionale general acceptate, managerial organizare i funcionare a subdiviziunii 2015
precum i cu bunele practici ale descentralizat, economie i finane
UE inclusiv a auditului
funcional
independent n d) revizuirea Standardelor naionale de control Ministerul Finanelor Trimestrul IV,
autoritile de stat, intern n sectorul public 2015
prin armonizarea la
standardele i e) revizuirea Manualului de management Ministerul Finanelor Trimestrul I,
metodologiile financiar i control 2016
internaionale general f) revizuirea Regulamentului privind certificarea Ministerul Finanelor Trimestrul IV,
acceptate i n auditorilor interni din sectorul public 2016
conformitate cu cele
mai bune practici UE 2. Finalizarea procesului de instituire a unitilor Autoritile Trimestrul I,
de audit intern pentru autoritile administraiei administraiei publice 2016
publice centrale i locale de nivelul al doilea centrale,
autoritile publice
locale de nivelul al
doilea
106
1 2 3 4 5 6 7

3. Fortificarea capacitilor auditorilor interni Ministerul Finanelor 2014-2016


prin instituirea unui sistem de dezvoltare
profesional continu a auditorilor interni din
sectorul public

4. Fortificarea capacitilor managerilor Ministerul Finanelor 2014-2016


entitilor i managerilor operaionali pentru
implementarea/dezvoltarea sistemului de
management financiar i control n entitile
publice
(b) Dezvoltarea unui sistem 5. Organizarea instruirii n domeniu pentru Permanent
corespunztor de inspecie colaboratorii Inspeciei Financiare
financiar, care va completa
funcia de audit intern, fr a se 6. Publicarea pe pagina oficial a rapoartelor de
suprapune ns acesteia, i va activitate
asigura controlul adecvat al
veniturilor i al cheltuielilor
publice pe parcursul unei perioade 7. Realizarea schimbului de experien n
de tranziie i ulterior domeniu cu instituiile de resort ale statelor
membre UE
(c) Cooperarea eficace ntre 2.4. Cooperarea 8. Coordonarea proiectelor de acte normative n Ministerul Finanelor Anual
actorii implicai n gestiunea i economic domeniul controlului financiar public intern cu
controlul financiar, auditul i Reforma actorii implicai i cu prile interesate
inspecia cu actorii responsabili de administraiei publice
buget, trezorerie i contabilitate i managementul
pentru a stimula dezvoltarea finanelor publice
guvernanei
107
1 2 3 4 5 6 7

(d) Consolidarea competenelor - Asigurarea 9. Fortificarea competenelor Unitii centrale Ministerul Finanelor 2014-2016
Unitii centrale de armonizare mbuntirii n de armonizare prin instruire i dezvoltare
pentru controlul financiar intern continuare a profesional continu, schimb de experien
public (PIFC) sistemului de control
intern, sub
responsabilitate
managerial
descentralizat,
inclusiv a auditului
funcional
independent n
autoritile de stat,
prin armonizarea la
standardele i
metodologiile
internaionale general
acceptate i n
conformitate cu cele
mai bune practici UE
(e) Punerea n aplicare a 2.4. Cooperarea 10. Aprobarea actelor normative interne privind Curtea de Conturi Trimestrul IV, n limitele
standardelor de audit extern economic punerea n aplicare, n cadrul misiunilor de 2016 resurselor
acceptate la nivel internaional ale Reforma audit, a standardelor de audit extern acceptate la bugetare,
Organizaiei Internaionale a administraiei publice nivel internaional ale Organizaiei suportul bugetar
Instituiilor Supreme de Audit i managementul Internaionale a Instituiilor Supreme de Audit oferit de Comisia
(INTOSAI) finanelor publice (INTOSAI) European
- Asigurarea Reformei
dezvoltrii n Managementului
continuare a funciei Finanelor Publice
de audit extern a
Curii de Conturi n
11. Realizarea activitilor de instruire a Curtea de Conturi Trimestrul IV, n limitele
conformitate cu
auditorilor Curii de Conturi privind utilizarea n 2016 resurselor
standardele acceptate
activitatea de audit a ISSAI-urilor bugetare,
pe pan internaional
suportul bugetar
(INTOSAI)
acordat de
Comisia
European
Reformei
Managementului
Finanelor Publice
108
1 2 3 4 5 6 7

12. Modificarea i completarea Legii Curii de Curtea de Conturi Trimestrul I, n cadrul


Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 2016 proiectului
twinning
Consolidarea i
ntrirea auditului
public extern n
Republica
Moldova
13. Iniierea procesului de modificare i Curtea de Conturi Trimestrul IV, n cadrul
completare a Constituiei Republicii Moldova 2016 proiectului
pentru garantarea independenei Curii de twinning
Conturi n calitate de instituie suprem de audit Consolidarea i
(conform Raportului privind progresele ntrirea auditului
nregistrate n implementarea reformelor ce in public extern n
de controlul financiar public intern i auditul Republica
extern, elaborat de ctre DG Buget din cadrul Moldova
Comisiei Europene)
(f) Schimbul de informaii, de 14. Cooperarea n domeniul auditului extern i Ministerul Finanelor, 2014-2016
experien i de bune practici, inspeciei financiare Inspecia Financiar,
printre altele cu ajutorul Curtea de Conturi
schimbului de personal i al
aciunilor comune de formare n
acest domeniu

50 Lupta mpotriva fraudei i a 2.1. Dialogul politic i 1. Identificarea i instituirea mecanismului de Centrul Naional Trimestrul IV,
corupiei reforma recuperare a veniturilor ilicite Anticorupie, 2016
Prile vor coopera, de asemenea, Lupta mpotriva Ministerul Justiiei,
n ceea ce privete: corupiei i reforma Ministerul Afacerilor
(a) Schimbul de informaii, de administraiei publice Interne,
experien i de bune practici - Instituirea unui Ministerul Finanelor
cadru funcional
pentru investigaiile
financiare eficiente i
recuperarea activelor

2. Consolidarea capacitilor Curii de Conturi Curtea de Conturi Trimestrul IV,


privind prevenirea i combaterea fraudelor i 2016
109
1 2 3 4 5 6 7

(b) mbuntirea metodelor de corupiei n gestionarea fondurilor UE prin


combatere i de prevenire a participarea reprezentanilor Curii de Conturi la
fraudei i a corupiei n domeniile activitile de dezvoltare profesional n cadrul
reglementate de prezentul capitol, evenimentelor organizate de ctre organizaiile
inclusiv cooperarea ntre de profil
organismele administrative
relevante
3. Realizarea schimbului de experiene i bune Centrul Naional Trimestrul IV,
practici dintre autoritile naionale specializate Anticorupie, 2016
i statele membre UE n domeniul prevenirii i Procuratura General,
combaterii fraudelor i corupiei la gestionarea Ministerul Afacerilor
fondurilor UE Interne,
Ministerul Finanelor,
Curtea de Conturi,
Comisia parlamentar
economie, buget i
finane
4. Expedierea ctre organele responsabile de Trimestrul IV,
prevenire i combaterea corupiei a materialelor 2016
de audit n care exist suspiciuni de fraud i
corupie

5. Informarea comisiei parlamentare de profil Trimestrul IV,


asupra cauzelor i situaiilor suspecte de fraud 2016
i corupie identificate n cadrul misiunilor de
audit

(c) Asigurarea unei cooperri 2.4. Cooperare 6. Stabilirea mecanismelor de colaborare cu Centrul Naional Trimestrul IV,
eficace cu instituiile i economic instituiile i organele UE specializate n Anticorupie, 2015
organismele relevante ale UE, n Reforma controlul, auditul managementul fondurilor UE Procuratura General,
cazul controalelor, inspeciilor i administraiei publice Ministerul Afacerilor
auditurilor la faa locului legate de i managementul Interne,
gestiunea i controlul fondurilor finanelor publice Ministerul Finanelor,
UE, conform normelor i - Asigurarea Curtea de Conturi
procedurilor relevante cooperrii eficiente cu
110
1 2 3 4 5 6 7

instituiile i organele 7. Modificarea i completarea Legii Curii de Curtea de Conturi Trimestrul I, n cadrul
UE relevante, inclusiv Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 2016 proiectului
Oficiul European twinning
Antifraud, n cazul Consolidarea i
verificrilor la faa ntrirea auditului
locului din cadrul public extern n
inspeciilor legate de Republica
managementul i Moldova
controlul mijloacelor
din fondurile UE, care
urmeaz s fie
acordate n
conformitate cu
regulile i procedurile
relevante
51 Va avea loc un dialog periodic cu 2.4. Cooperarea Asigurarea unui dialog permanent cu instituiile Centrul Naional 2015-2016
privire la aspectele reglementate economic UE, inclusiv n cadrul structurilor stabilite de Anticorupie,
de prezentul capitol Reforma Acordul de Asociere Procuratura General,
administraiei publice Ministerul Afacerilor
i managementul Interne,
finanelor publice Ministerul Finanelor,
- Sporirea Curtea de Conturi
capacitilor
instituionale i
resurselor umane ale
administraiei publice
centrale i locale
pentru elaborarea i
implementarea
politicii, precum i
asigurarea prestrii
eficiente a serviciilor
publice de calitate
nalt

CAPITOLUL 8. FISCALITATE

52 Prile coopereaz pentru a consolida buna guvernan n domeniul fiscal, n vederea mbuntirii n continuare a relaiilor economice, a comerului, a investiiilor i a
concurenei loiale
111
1 2 3 4 5 6 7

53 n ceea ce privete articolul 52 din 1. Elaborarea propunerilor aferente modificrii Inspectoratul Fiscal Continuu n limitele
prezentul acord, prile recunosc i completrii legislaiei fiscale privind Principal de Stat resurselor
i se angajeaz s pun n aplicare eficientizarea procedurilor de administrare bugetare
principiile bunei guvernane n fiscal, pentru excluderea barierelor care
domeniul fiscal, i anume, mpiedic facilitarea colectrii impozitelor i
principiul transparenei, al taxelor
schimbului de informaii i al 2. Elaborarea i aprobarea Planului de Inspectoratul Fiscal Trimestrul IV, n limitele
concurenei loiale n domeniul dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru Principal de Stat 2015 resurselor
fiscal, la care au aderat statele anii 2016-2020 n conformitate cu cele mai bune bugetare
membre la nivelul UE. n acest practici internaionale
sens, fr a aduce atingere
competenelor UE i ale statelor 3. Elaborarea mecanismului de recuperare a Ministerul Finanelor, Trimestrul IV, n limitele
membre, prile mbuntesc creanelor fiscale n conformitate cu Convenia Inspectoratul Fiscal 2016 resurselor
cooperarea internaional n Organizaiei pentru Cooperare i Dezvoltare Principal de Stat bugetare
domeniul fiscal, faciliteaz Economic (OCDE) privind asistena
colectarea veniturilor fiscale administrativ reciproc n materie fiscal
legale i elaboreaz msuri n
vederea punerii n aplicare eficace 4. Revizuirea i elaborarea acordurilor de Ministerul Finanelor, Continuu n limitele
colaborare cu statele membre UE n partea ce Inspectoratul Fiscal resurselor
a principiilor menionate anterior
ine de schimbul de informaie referitor la Principal de Stat bugetare
patrimoniul i veniturile att ale contribuabililor
rezideni, ct i ale celor nerezideni
5. Simplificarea mecanismului de eliberare a Inspectoratul Fiscal Trimestrul n limitele
certificatelor de reziden i a certificatului Principal de Stat III, 2016 resurselor
despre sumele veniturilor obinute n Republica bugetare
Moldova i impozitele achitate
54 Prile i dezvolt i i 1. Elaborarea unui set de riscuri de conformare Inspectoratul Fiscal Semestrul II,
consolideaz cooperarea care fiscal n baza datelor obinute de la Serviciul Principal de Stat 2015
urmrete mbuntirea i Vamal
dezvoltarea regimului fiscal i a
administraiei fiscale din 2. Modificarea legislaiei n scopul nvestirii Inspectoratul Fiscal Trimestrul II,
Republica Moldova, inclusiv Serviciului Fiscal de Stat cu atribuii de Principal de Stat 2016
consolidarea capacitii de investigare i urmrire penal
colectare i control, cu un accent
deosebit pe procedurile de 3. Unificarea i majorarea independenei Inspectoratul Fiscal Trimestrul II,
rambursare a taxei pe valoarea Serviciului Fiscal de Stat Principal de Stat 2016
adugat (TVA), pentru a evita 4. Perfecionarea mecanismelor i Inspectoratul Fiscal Trimestrul III,
acumularea arieratelor, pentru a instrumentelor software n scopul depistrii Principal de Stat 2016
asigura colectarea eficace a rapide a fraudelor fiscale i planificrii
impozitelor i pentru a consolida controalelor n baza analizei de risc
112
1 2 3 4 5 6 7

combaterea fraudei fiscale i a 5. Elaborarea Manualului de control fiscal Inspectoratul Fiscal Trimestrul IV,
evaziunii fiscale. Prile depun Principal de Stat 2016
eforturi pentru a consolida
cooperarea i schimburile de
experien n combaterea fraudei
fiscale, n special a fraudei de tip
carusel
6. Elaborarea i implementarea Sistemului Inspectoratul Fiscal Trimestrul IV,
informaional automatizat Managementul Principal de Stat 2016
cazurilor, care va conine modulele I
Restituirea TVA, Control Fiscal,
Contestaii i IV Asisten legal
7. Armonizarea cadrului legal i a termenelor de Ministerul Finanelor Trimestrul IV,
restituire, reglementate de Codul fiscal, la 2016
normele utilizate de spaiul UE (conform anexei
VI din Acordul de Asociere), n vederea
reducerii efectului de ntrziere la executarea
restituirilor TVA
55 Prile i dezvolt cooperarea i Armonizarea treptat a cotelor accizelor la Ministerul Finanelor Trimestrul III, -
i armonizeaz politicile n ceea produsele din tutun, prevzute n Codul fiscal 2016, cu
ce privete contracararea i nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu structura i excepia art. 7
combaterea fraudei i a ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat, alin. (2), art. 8-
contrabandei cu produse supuse prevzute n Directiva 2011/64/UE a Consiliului 12, art. 14 alin.
accizelor. Cooperarea include, din 21 iunie 2011 (1), alin. (2) i
printre altele, aproprierea treptat alin. (4), art. 18
a ratelor accizelor la produse din i 19 ale
tutun, n msura posibilului, innd directivei
seama de constrngerile menionate,
contextului regional, inclusiv care vor fi
printr-un dialog la nivel regional implementate
i n conformitate cu Convenia- pn n anul
cadru pentru controlul tutunului a 2025
Organizaiei Mondiale a Sntii
din 2003 (CCCT a OMS). n acest
scop, prile depun eforturi s i
consolideze cooperarea n context
regional
56 Va avea loc un dialog periodic cu Asigurarea unui dialog permanent cu instituiile Ministerul Finanelor Continuu
privire la aspectele reglementate UE, inclusiv n cadrul structurilor stabilite de
de prezentul capitol Acordul de Asociere
113
1 2 3 4 5 6 7

57 Republica Moldova realizeaz apropierea legislaiei sale


naionale de actele normative ale UE i de instrumentele
internaionale menionate n anexa VI la prezentul acord, n
conformitate cu dispoziiile din anexa respectiv.

Armonizarea legislaiei fiscale naionale cu prevederile


Directivei 2006/112/EC din 28 noiembrie 2006 privind 1. Modificarea i completarea Codului fiscal nr. Ministerul Finanelor Trimestrul IV, A fost solicitat
sistemul comun al taxei pe valoare adugat: 1163-XIII din 24 aprilie 1997 2016 asistena
- locul operaiunilor taxabile (titlul V, art. 31-32); experilor n
- locul operaiunilor taxabile (titlul V, art. 36 alin. (1), art. 2. Modificarea i completarea Legii nr. 1417- armonizarea
38, 39, 43-49, 53-56 i 58-61); XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea n legislaiei fiscale
- faptul generator i exigibilitatea TVA (titlul VI, art. 62-66, aplicare a titlului III al Codului fiscal naionale la
70 i 71); Directiva
- baza de impozitare (titlul VII, art. 72-82 i 85-92); 2006/112/EC din
- deducerilor (titlul X, art. 167-169 i 173-192); 28 noiembrie
- dispoziii diverse (titlul XIV, art. 401) 2006 privind
sistemul comun al
taxei pe valoarea
adugat

Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 1. Modificarea i completarea Codului fiscal nr. Ministerul Finanelor Trimestrul IV,
privind scutirea de taxa pe valoare adugat i de accize 1163-XIII din 24 aprilie 1997 2016
pentru bunurile importate de ctre persoanele care
cltoresc din ri tere 2. Modificarea i completarea Legii nr. 1417-
XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea n
aplicare a titlului III al Codului fiscal
3. Modificarea i completarea Legii nr. 1054-
XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea n
aplicare a titlului IV din Codul fiscal
Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 Armonizarea treptat a cotelor accizelor la Ministerul Finanelor Trimestrul III,
privind structura i ratele accizelor aplicate tutunului produsele din tutun, prevzute n Codul fiscal 2016,
prelucrat nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu structura i cu excepia art.
ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat, 7 alin. (2), art.
prevzute de Directiva 2011/64/UE a 8-12 i art. 14
Consiliului din 21 iunie 2011 alin. (1), (2) i
(4), art. 18 i
19, care vor fi
implemen-tate
pn n anul
2025
114
1 2 3 4 5 6 7

Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 1. Modificarea i completarea Codului fiscal nr. Ministerul Finanelor Trimestrul III, A fost solicitat
2008 privind regimul general al accizelor 1163-XIII din 24 aprilie 1997 2016 asisten din
Se aplic urmtoarele dispoziii ale acestei directive: partea experilor
- art. 1 al directivei respective 2. Modificarea i completarea Legii nr. 1054- pentru
XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea n armonizarea
aplicare a titlului IV din Codul fiscal legislaiei fiscale
naionale la
prevederile
Directivei
2008/118/CE a
Consiliului din 16
decembrie 2008
privind regimul
general al
accizelor,
Directivei
92/83/CEE a
Consiliului din 19
octombrie 1992
privind
armonizarea
structurilor
accizelor la alcool
i buturi
alcoolice i a celei
de-a treisprezecea
Directiv
86/560/CEE a
Consiliului din 17
noiembrie 1986
privind
armonizarea
legislaiilor
statelor membre
referitoare la
impozitele pe
cifra de afaceri
A treisprezecea directiv 86/560/CEE a Consiliului din 1. Modificarea i completarea Codului fiscal Ministerul Finanelor Pe parcurs
17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislaiilor statelor nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
115
1 2 3 4 5 6 7

membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri 2. Modificarea i completarea Legii nr. 1417-
Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adugat XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea n
persoanelor impozabile care nu snt stabilite pe teritoriul aplicare a titlului III al Codului fiscal
Comunitii
Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 1. Modificarea i completarea Codului fiscal Ministerul Finanelor Trimestrul IV,
privind armonizarea structurilor accizelor la alcool i nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 2016
buturi alcoolice
2. Modificarea i completarea Legii nr. 1054-
XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea n
aplicare a titlului IV din Codul fiscal

CAPITOLUL 9. SERVICIILE FINANCIARE

58 Recunoscnd importana unui set eficace de reguli i practici n domeniile serviciilor financiare pentru a institui o economie de pia pe deplin funcional i pentru a promova
schimburile comerciale ntre pri, acestea convin s coopereze n domeniul serviciilor financiare n conformitate cu urmtoarele obiective:
(a) Sprijinirea procesului de adaptare a reglementrilor n sectorul serviciilor financiare la nevoile unei economii de pia deschise
(b) Asigurarea unei protecii 2.4. Cooperarea 1. Elaborarea i promovarea proiectului de lege Comisia Naional a 2014-2016 n limitele
eficace i adecvate a investitorilor economic privind modificarea i completarea Legii Pieei Financiare resurselor bugetare
i a altor consumatori de servicii Protecia nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind
financiare consumatorului societile pe aciuni cu prevederi ce prevd
- Prile vor coopera protecia drepturilor investitorilor
pentru a fortifica 2. Elaborarea ghidului practic privind depistarea Comisia Naional a
capacitatea de fraude, abuzuri, manipulri pe piaa Pieei Financiare
administrativ de financiar nebancar
aplicare a proteciei
consumatorului n 3. Dezvoltarea sistemului informaional pentru Comisia Naional a
Republica Moldova, asigurrile obligatorii de rspundere civil auto Pieei Financiare
n special prin 4. Elaborarea i editarea Ghidului investitorului
instruirea pe piaa de capital, Ghidului investitorului la
oficialitilor bursa de valori, Ghidului participantului la
guvernamentale i fondul de pensii facultative
altor reprezentani ai
intereselor
consumatorului
privind transpunerea
legislaiei UE, precum
i implementarea i
punerea n aplicare a
acesteia
(c) Asigurarea stabilitii i 2.4. Cooperarea 5. Evaluarea gradului de aliniere a legislaiei Banca Naional a 2015-2016 Asistena UE
integritii sistemului financiar al economic privind banca central la acquis-ul i cele mai Moldovei
bune practici ale UE
116
1 2 3 4 5 6 7

Republicii Moldova n totalitatea - Consolidarea 6. Evaluarea capacitii organului de 2015-2017 Proiectul twinning
sa independenei, a supraveghere bancar i consolidarea capacitii Consolidarea
competenelor de acestuia ca urmare a implementrii Proiectului capacitii Bncii
supraveghere i twinning Consolidarea capacitii Bncii Naionale a
reglementare ale Naionale a Moldovei n domeniul reglementrii Moldovei n
Bncii Naionale a i supravegherii bancare n contextul domeniul
Moldovei, prin implementrii cerinelor Acordului Basel II/III reglementrii i
revizuirea legislaiei supravegherii
cu privire la banca bancare n
central n contextul
conformitate cu cele implementrii
mai bune practici ale cerinelor
UE, inclusiv cu Acordului Basel
sprijinul experilor din II/III
UE, dar i din Banca 7. Operarea, n caz de necesitate, a Trimestrul IV, n limitele
Central European amendamentelor la legislaia n vigoare 2016 resurselor bugetare
(BCE)

(d) Promovarea cooperrii dintre 2.4. Cooperarea 8. Negocierea i ncheierea acordurilor de Banca Naional a 2015-2016
diferiii actori ai sistemului economic colaborare cu supraveghetorii financiari din Moldovei
financiar, inclusiv autoritile de Servicii financiare rile UE ale cror bnci au procurat cote
reglementare i de control - Stabilirea substaniale n capitalul bncilor autohtone sau
contactelor i a au deschis sucursale pe teritoriul Republicii
schimbului de Moldova
informaie cu 9. ncheierea acordurilor de aderare a Comisiei Comisia Naional a 2015-2016 n limitele
supraveghetorii Naionale a Pieei Financiare la organismele Pieei Financiare resurselor bugetare
financiari ai UE internaionale de profil i a acordurilor de
colaborare cu autoritile de reglementare a
pieei financiare nebancare din alte ri
10. Elaborarea i promovarea proiectului de lege Centrul Naional Trimestrul IV, n limitele
privind modificarea Legii nr. 190-XVI din 26 Anticorupie 2015 resurselor bugetare
iulie 2007 cu privire la prevenirea i combaterea
splrii banilor i finanrii terorismului

(e) Asigurarea supravegherii independente i eficace

59 (1) Prile ncurajeaz cooperarea dintre autoritile de reglementare i de control competente, inclusiv schimbul de informaii, mprtirea experienei privind pieele financiare
i alte msuri de acest fel
(2) O atenie deosebit se acord dezvoltrii capacitii administrative a acestor autoriti, inclusiv prin schimbul de personal i prin aciuni comune de formare
117
1 2 3 4 5 6 7

60 Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol

61 Republica Moldova realizeaz apropierea legislaiei sale naionale de actele normative ale UE i de instrumentele internaionale menionate n anexa XXVIII la prezentul acord,
n conformitate cu dispoziiile din anexa respectiv
(Msurile de implementare pentru articolele 58-61 ale prezentului capitol snt indicate n titlul V, capitolul 6 i anexa XXVIII a acordului dat

CAPITOLUL 10. POLITICA INDUSTRIAL I ANTREPRENORIAL

62 Prile i dezvolt i i 2.4. Cooperarea 1. Realizarea Planului de aciuni privind Ministerul Economiei 2015-2016 n limitele
consolideaz cooperarea privind economic implementarea Strategiei de dezvoltare a resurselor bugetare
politica industrial i Politica industrial i sectorului ntreprinderilor mici i mijlocii pentru i ale partenerilor
antreprenorial, mbuntind cu privire la anii 2012-2020 de dezvoltare
astfel mediul de afaceri pentru toi ntreprinderi
operatorii economici, dar cu un - Avansarea n
accent deosebit pe ntreprinderile implementarea
mici i mijlocii (IMM-uri). Strategiei de
Cooperarea sporit ar trebui s dezvoltare a sectorului
mbunteasc cadrul ntreprinderilor mici i
administrativ i de reglementare mijlocii pentru anii
att pentru ntreprinderile din UE, 2012-2020 (spre
ct i pentru cele din Republica exemplu prin
Moldova care funcioneaz n UE dezvoltarea ulterioar
i n Republica Moldova, i ar a parcurilor tiinifice
trebui s fie ntemeiat pe i tehnologice i
politicile industriale i pe incubatoarelor de
politicile privind IMM-urile ale afaceri conform celor
UE, innd seama de principiile i indicate n strategie)
de practicile recunoscute la nivel i Strategiei de
internaional n acest domeniu competitivitate a rii,
care este parte a
Strategiei naionale de
dezvoltare Moldova
2020
63 n acest scop, prile coopereaz 1. Examinarea practicilor statelor membre UE i Ministerul Economiei, Permanent
pentru: rilor ENP n vederea ajustrii politicilor la
(a) Aplicarea strategiei destinate principiile SBA
dezvoltrii IMM-urilor, bazate pe Organizaia pentru
principiile iniiativei n favoarea 2. Conlucrarea cu partenerii de dezvoltare n Dezvoltarea Sectorului
ntreprinderilor mici (Small vederea prelurii expertizei acestora i atragerii ntreprinderilor Mici i
Business Act pentru Europa) i asistenei pe segmentul SBA Mijlocii,
118
1 2 3 4 5 6 7

monitorizarea procesului de 3. Organizarea evenimentelor de contientizare Ministerul Economiei,


punere n aplicare prin dialog i a principiilor SBA autoritile publice
raportare periodic. Aceast 4. Implementarea i realizarea Foii de parcurs centrale relevante
cooperare se axeaz, de asemenea, pentru ameliorarea competitivitii n Republica 2014-2017
pe microntreprinderi, care snt Moldova
extrem de importante, att pentru 5. Implementarea unor programe de monitoring Ministerul Economiei, 2015-2016
economia UE, ct i pentru cea a pentru ntreprinderile absolvente ale business Organizaia pentru
Republicii Moldova incubatoarelor, n scopul identificrii i Dezvoltarea Sectorului n limitele
promovrii bunelor practici ntreprinderilor Mici i resurselor bugetare
(b) Crearea condiiilor-cadru mai Mijlocii i din asistena
bune, prin schimbul de informaii donatorilor
i de bune practici, contribuind 6. Identificarea resurselor n vederea elaborrii Ministerul Economiei 2016 Asistena
astfel la mbuntirea i implementrii unor programe de adaptare a donatorilor
competitivitii. Aceast IMM-urilor la economia verde i la noile
cooperare include gestionarea tehnologii
schimbrilor structurale 7. Dezvoltarea instrumentarului pentru o Ministerul Economiei, Trimestrul III,
(restructurarea), dezvoltarea gestionare eficienta a proiectelor de parteneriat Agenia Proprietii 2015
parteneriatelor public-privat, public-privat Publice
aspecte legate de mediu i 8. Asigurarea transparenei informaionale prin Agenia Proprietii Trimestrul I,
energie, cum ar fi eficiena dezvoltarea paginii web a Ageniei Proprietii Publice 2015
energetic i o producie mai Publice (compartimentul Parteneriat public-
ecologic privat)
9. Organizarea atelierelor de lucru n domeniul Ministerul Economiei, Permanent
parteneriatului public-privat la nivelul Agenia Proprietii
autoritilor publice centrale i locale, cu Publice
implicarea instituiilor financiare i a mediului
de afaceri

10. Capitalizarea n continuare a programelor: Ministerul Economiei, 2015-2016 n limitele


a) Programul de atragere a remitenelor n Organizaia pentru resurselor bugetare
economia naional PARE 1+1; Dezvoltarea Sectorului i ale partenerilor
b) Programul naional de abilitare economic a ntreprinderilor Mici i de dezvoltare
tinerilor Mijlocii
11. Elaborarea i implementarea unor programe Organizaia pentru 2015-2016
de suport pentru creterea i internaionalizarea Dezvoltarea Sectorului
IMM-urilor ntreprinderilor Mici i
Mijlocii
119
1 2 3 4 5 6 7

12. Elaborarea i implementarea unor programe Organizaia pentru 2016


de susinere a antreprenorialului feminin n Dezvoltarea Sectorului
zonele rurale ntreprinderilor Mici i
Mijlocii

(c) Simplificarea i raionalizarea 13. Elaborarea i implementarea unor Ministerul Educaiei, 2016
reglementrilor i practicilor n programe/iniiative pe componentele educaie Organizaia pentru
materie de reglementare, cu un antreprenorial i cultur antreprenorial Dezvoltarea Sectorului
accent specific pe schimbul de ntreprinderilor Mici i
bune practici privind tehnicile de Mijlocii
reglementare, inclusiv principiile
UE 14. Elaborarea i implementarea mecanismelor Academia de tiine, 2016
de vouchere inovaionale Agenia de Inovare i
Transfer Tehnologic,
Organizaia pentru
Dezvoltarea Sectorului
ntreprinderilor Mici i
Mijlocii

15. Elaborarea i implementarea schemelor de Ministerul Economiei, 2015 Proiectul Bncii


garantare a creditelor Organizaia pentru Mondiale
Dezvoltarea Sectorului Ameliorarea
ntreprinderilor Mici i Competitivitii II
Mijlocii

16. Revizuirea condiiilor i procedurilor de Ministerul Economiei Trimestrul IV,


eliberare a licenelor pentru unificarea i 2015
perfecionarea acestora, inclusiv examinarea
posibilitii de optimizare a numrului genurilor
de activitate supuse licenierii
17. Promovarea principiului instituirii unui Ministerul Economiei,
mecanism unic de eliberare a actelor permisive autoritile publice Trimestrul IV,
(ghieu unic) central i locale 2016

18. Consolidarea instituiei de analiz a Ministerul Economiei Trimestrul IV,


impactului de reglementare n procesul de creare 2015
a actelor legislative i normative, inclusiv n
cadrul procesului de armonizare a legislaiei
naionale cu cea european
120
1 2 3 4 5 6 7

19. Elaborarea i implementarea indicatorilor de Ministerul Economiei Trimestrul IV,


performan pentru autoritile publice care 2015
reglementeaz activitatea de ntreprinztor
(d) ncurajarea dezvoltrii 2.4. Cooperarea 20. Implementarea Strategiei inovaionale a Ministerul Economiei, 2015-2020 n limitele
politicii n domeniul inovrii, prin economic Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 Academia de tiine a resurselor bugetare
schimbul de informaii i de bune Politica industrial i Inovaii pentru competitivitate Moldovei, i din surse externe
practici privind comercializarea n cu privire la autoritile publice
domeniul cercetrii i al ntreprinderi centrale, autoritile
dezvoltrii (inclusiv instrumente - Avansarea n publice locale,
de sprijin pentru ntreprinderile stabilirea i instituiile implicate
nou-nfiinate bazate pe implementarea unui 21. Elaborarea i promovarea proiectului de lege Ministerul Economiei, 2015-2016
tehnologie), dezvoltarea de poluri cadru conceptual, cu privire la Fondul de inovare i transfer Academia de tiine a
(clustere) i accesul la finanare legislativ i tehnologic Moldovei
operaional, care ar 22. Elaborarea i promovarea unor propuneri pe
stimula dezvoltarea marginea documentelor de politici n domeniul
conform clusterelor a cercetare-dezvoltare-inovare, inclusiv a Codului
sectorului industrial al cu privire la tiin i inovare
Republicii Moldova 23. Elaborarea noii legi cu privire la parcurile Trimestrul IV,
tiinifico-tehnologice i incubatoarele de 2015
inovare
24. Introducerea modificrilor n cadrul Ministerul Economiei, Trimestrul III,
legislativ referitoare la noiunile de cluster i Agenia pentru Inovare 2015
dezvoltarea clusterial: i Transfer Tehnologic
a) completarea Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie
1992 cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi n limitele
cu prevederi referitoare la posibilitatea de resurselor bugetare
asociere a ntreprinderilor sub form de cluster; i din surse externe
b) completarea Strategiei inovaionale a
Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020
Inovaii pentru competitivitate
25. Efectuarea analizei economice a sectorului 2015-2016
industrial, elaborarea Hrii competenelor
26. Elaborarea Strategiei dezvoltrii clusteriale a 2016
sectorului industrial al Republicii Moldova
27. Susinerea, prin diverse programe, a Permanent n limitele
capacitaii ntreprinderilor mici i mijlocii de resurselor bugetare
absorbie a tehnologiilor inovative i din surse externe
121
1 2 3 4 5 6 7

28. Consolidarea capacitii de cooperare a Permanent n limitele


ntreprinderilor mici i mijlocii prin integrarea resurselor bugetare
acestora n reelele de clustere i din surse externe

29. Implementarea Strategiei de cretere a 2014-2016 n limitele


competitivitii industriei tehnologiei Ministerul resurselor bugetare
informaiei pe anii 2014-2020 Tehnologiilor i din fondurile
Informaiei i extrabugetare
Comunicaiilor

30. Elaborarea i adoptarea proiectului de lege Ministerul Tehnologiei Trimestrul IV, n limitele
cu privire la parcurile din industria tehnologiei Informaiei i 2015 resurselor bugetare
informaiei Comunicaiilor i din surse externe

31. Identificarea criteriilor relevante de selectare Agenia pentru Inovare 2015-2016 Strategia
a proiectelor de inovare i transfer tehnologic i Transfer Tehnologic inovaional a
Republicii
Moldova pentru
perioada 2013-
32. Elaborarea stimulentelor pentru ncurajarea 2020 Inovaii
participrii ntreprinderilor mici i mijlocii la pentru
dezvoltarea i implementarea inovaiilor competitivitate,
33. Elaborarea stimulentelor pentru creterea Strategia de
numrului ntreprinderilor mici i mijlocii dezvoltare a
start-up, bazate pe tehnologii moderne sectorului
ntreprinderilor
mici i mijlocii
pentru anii 2012-
2020
34. Crearea platformelor online pentru schimbul
de informaii i bune practici cu privire la Programul
comercializarea de realizri n cercetare i Orizont 2020
dezvoltare

35. Acordarea asistenei informaionale i Agenia pentru Inovare Programul


metodologice instituiilor de cercetare i i Transfer Tehnologic Orizont 2020,
companiilor private pentru elaborarea i Legea nr. 138-XVI
promovarea proiectelor acestora n cadrul din 21 iunie 2007
Programului Orizont 2020 cu privire la
122
1 2 3 4 5 6 7

36. Crearea instrumentelor de finanare venture Ministerul Economiei, parcurile


a proiectelor inovaionale prin elaborarea, Academia de tiine a tiinifico-
adoptarea i implementarea Legii privind Moldovei tehnologice i
finanarea venture incubatoarele de
37. Promovarea bunelor practici de transfer Agenia pentru Inovare inovare
tehnologic i afaceri inovaionale prin i Transfer Tehnologic
participarea ntreprinderilor n programe i
proiecte internaionale n domeniu
38. mbuntirea infrastructurii de cercetare din Ministerul Educaiei,
sistemul de nvmnt superior Academia de tiine a
Moldovei
39. Dezvoltarea unei reele de mentorat a start- Agenia pentru Inovare n limitele
up-urilor inovaionale i a ntreprinderilor de tip i Transfer Tehnologic resurselor bugetare
in-off i din fondurile
40. Implementarea Strategiei de cretere a Ministerul Tehnologiei extrabugetare
competitivitii industriei tehnologiei Informaiei i
informaiei pe anii 2014-2020 Comunicaiilor
(e) ncurajarea intensificrii 2.4. Cooperarea 41. Dezvoltarea reelei incubatoarelor de afaceri Ministerul Economiei, 2015-2016
contactelor ntre ntreprinderile economic i crearea incubatoarelor noi
din UE i ntreprinderile din Politica industrial i 42. Facilitarea accesului ntreprinderilor mici i Organizaia pentru 2015-2016
Republica Moldova i ntre aceste cu privire la mijlocii la informare prin intermediul Dezvoltarea
ntreprinderi i autoritile din UE ntreprinderi Entreprise Europe Network ntreprinderilor Mici i
i din Republica Moldova - Asigurarea Mijlocii
participrii Republicii 43. Dezvoltarea unui dialog constructiv n Ministerul Economiei Nu necesit
Moldova la lucrrile privina politicilor elaborate cu reprezentanii 2015-2016 cheltuieli
panelului sectorului ntreprinderilor mici i mijlocii, prin suplimentare
ntreprinderilor mici i crearea i consolidarea Consiliului consultativ
mijlocii i altor foruri pentru ntreprinderile mici i mijlocii
care contribuie la 44. Asigurarea participrii reprezentanilor Ministerul Economiei, 2015-2016
dezvoltarea i Republicii Moldova (sectorul public, privat, Organizaia pentru
revizuirea politicilor asociativ, academic) n cadrul platformelor Dezvoltarea
ntreprinderilor mici i pentru ntreprinderile mici i mijlocii la nivel ntreprinderilor Mici i
mijlocii european, regional, bilateral Mijlocii,
Organizaia de Atragere
a Investiiilor i
Promovarea Exportului
din Moldova
45. Elaborarea unor proiecte de parteneriat Ministerul Economiei 2015
pentru a fi prezentate n cadrul platformelor
123
1 2 3 4 5 6 7

(f) Sprijinirea desfurrii unor 46. Acordarea unui suport financiar Ministerul Economiei, Trimestrul IV, n limitele
activiti n materie de promovare investitorilor strini i autohtoni n organizarea Organizaia de Atragere 2015 resurselor bugetare
a exporturilor n Republica cursurilor de instruire, n vederea dezvoltrii a Investiiilor i
Moldova abilitilor profesionale ale angajailor Promovarea Exportului
ntreprinderilor din Moldova
(g) Facilitarea modernizrii i 47. Elaborarea proiectelor hotrrilor de Guvern Ministerul Economiei Permanent
restructurrii industriei Republicii cu privire la acordarea titlului de parc industrial
Moldova n anumite sectoare
48. Elaborarea proiectului hotrrii de Guvern
pentru modificarea i completarea Hotrrii 2016
Guvernului nr. 652 din 1 septembrie 2011 Cu
privire la aprobarea Regulamentului privind
modul de desfurare a concursului de selectare
a rezidenilor i a proiectelor investiionale
pentru parcul industrial, precum i a Raportului-
model privind activitatea desfurat n cadrul
parcului industrial
64 Va avea loc un dialog periodic cu Stabilirea unei platforme de dialog permanent Ministerul Economiei, Pe parcurs
privire la aspectele reglementate cu UE, inclusiv n cadrul structurilor create prin alte instituii vizate
de prezentul capitol. Aceasta va Acordul de Asociere
atrage, de asemenea, participarea
unor reprezentani ai
ntreprinderilor din UE i din
Republica Moldova
CAPITOLUL 11. SECTORUL MINIER I AL MATERIILOR PRIME
65 Prile i dezvolt i i Desemnarea instituiilor i unitilor Ministerul Mediului, Trimestrul IV, n limitele
consolideaz cooperarea n responsabile n cadrul acestora pentru efectuarea Ministerul Economiei 2016 resurselor
domeniul industriilor miniere i al schimbului de informaii i cooperarea cu UE n bugetare
comerului cu materii prime, implementarea acestui capitol
avnd drept obiectiv promovarea
nelegerii reciproce,
mbuntirea mediului de afaceri,
schimbul de informaii i
cooperarea privind aspectele
neenergetice, legate n special de
extracia minereurilor metalifere
i a mineralelor industriale
124
1 2 3 4 5 6 7

66 n acest scop, prile coopereaz 1. Elaborarea mecanismului privind efectuarea Ministerul Economiei, Trimestrul IV, n limitele
n urmtoarele domenii: schimbului de informaii Ministerul Mediului 2014 resurselor
(a) Schimbul de informaii ntre bugetare
pri cu privire la evoluiile n
sectoarele lor miniere i ale
materiilor prime
(b) Schimbul de informaii cu 2. Iniierea schimbului de informaii privind Ministerul Economiei 2015 n limitele
privire la aspecte legate de comerul cu materii prime resurselor
comerul cu materii prime, n bugetare
vederea promovrii schimburilor
bilaterale
(c) Schimbul de informaii i de 3. Iniierea schimbului de informaii i bune Ministerul Mediului 2015-2016 n limitele
cele mai bune practici n ceea ce practici, privind aspectele de dezvoltare resurselor
privete aspecte legate de durabil, instruirea, abilitile i sigurana n bugetare
dezvoltarea durabil a industriilor industriile miniere
miniere
(d) Schimbul de informaii i de 4. Iniierea schimbului de informaii i bune Ministerul Muncii, 2015 Nu necesit
cele mai bune practici n ceea ce practici n legtur cu instruirea, abilitile i Proteciei Sociale i cheltuieli
privete activitile de formare, sigurana n industriile miniere Familiei suplimentare
competenele i sigurana n
industriile miniere

CAPITOLUL 12. AGRICULTURA I DEZVOLTAREA RURAL


67 Prile coopereaz pentru a promova dezvoltarea agricol i rural, ndeosebi prin apropierea treptat a politicilor i a legislaiei

68 Cooperarea dintre pri n 2.4. Cooperarea 1. Elaborarea i aprobarea Planului de aciuni Ministerul Agriculturii Semestrul II, Din bugetul de
domeniul agriculturii i al economic privind implementarea Strategiei naionale de i Industriei Alimentare 2015 stat i cu asistena
dezvoltrii rurale acoper, printre Agricultura i dezvoltare agricol i rural a Republicii UE
altele, urmtoarele subiecte: dezvoltarea rural Moldova 2014- 2020
(a) Facilitarea nelegerii - Elaborarea i
reciproce a politicilor de implementarea unui
dezvoltare agricol i rural nou plan de aciuni cu
scopul apropierii
sectorului de politicile
UE i legislaia cu
privire la politica
agrar i dezvoltarea
rural
125
1 2 3 4 5 6 7

(b) Consolidarea capacitilor 2.4. Cooperarea 2. Elaborarea i implementarea Planului de Ministerul Agriculturii Trimestrul III, Din bugetul de
administrative la nivel central i economic instruire i seminare cu privire la planificarea i Industriei Alimentare 2014 stat i asistena
local, n planificarea, evaluarea i Agricultura i evalurii i implementrii politicilor n acordat de UE
punerea n aplicare a politicilor n dezvoltarea rural conformitate cu regulamentele i bunele practici
conformitate cu reglementrile i - Instruirea ale UE, necesitile derivate din activitile de
cu cele mai bune practici ale UE administraiei centrale implementare a aciunilor legislative planificate
i locale n politici de 3. Implementarea planului de instruiri 2015-2016
dezvoltare rural
- Fortificarea 4. Asigurarea dezvoltrii instituionale a AIPA n Continuu n limitele
capacitii Ageniei de vederea alinierii la standardele europene pentru resurselor
Intervenie i Pli acreditarea ageniilor de pli (Regulamentul bugetare
pentru Agricultur n Comisiei (CE) nr. 885/2006 de stabilire a
vederea asigurrii normelor comunitare detaliate pentru aplicarea
transparenei, Regulamentului Consiliului nr. 1290/2005
eficienei i privind acreditarea ageniilor de pli i a altor
previzibilitii organisme i lichidarea conturilor FEGA i
debursrii ajutorului FEADER)
din partea statului 5. Asigurarea implementrii obiectivelor Continuu
Strategiei naionale de dezvoltare agricol i
rural a Republicii Moldova 2014-2020 i a
aciunilor cuprinse de Planul de aciuni privind
implementarea Strategiei
(c) Promovarea modernizrii i a 2.4. Cooperarea 6. Creterea investiiilor n modernizarea Ministerul Agriculturii Continuu
caracterului durabil al produciei economic lanului agroalimentar i furajer, inclusiv i Industriei Alimentare
agricole Agricultura i conformarea cu cerinele UE privind sigurana i
dezvoltarea rural calitatea alimentelor
(d) Schimbul de cunotine i de - Creterea 7. Creterea calitii nvmntului, a Ministerul Agriculturii Continuu n limitele
bune practici referitoare la politici competitivitii cercetrilor i serviciilor de extensiune n i Industriei Alimentare resurselor
de dezvoltare rural pentru a produciei agricole sectorul agroalimentar, inclusiv facilitarea bugetare
promova bunstarea economic a - Elaborarea i sistemelor de informare
comunitilor rurale implementarea unui
nou plan de aciuni cu
scopul apropierii
sectorului de politicile
UE i legislaia cu
privire la politica
agrar i dezvoltarea
rural
126
1 2 3 4 5 6 7

(e) mbuntirea competitivitii 2.4. Cooperarea 8. Facilitarea accesului la pieele de capital, de Ministerul Economiei, Continuu n limitele
sectorului agricol i a eficienei i economic inputuri i producie pentru agricultori Ministerul Finanelor, resurselor
transparenei pieelor Agricultura i Ministerul Agriculturii bugetare
dezvoltarea rural i Industriei Alimentare
- Creterea
competitivitii
produciei agricole
(f) Promovarea unor politici n 2.4. Cooperarea 9. Elaborarea procedurii de nregistrare a Ministerul Agriculturii Semestrul I,
domeniul calitii i a economic agenilor economici, productori de produse cu i Industriei Alimentare, 2015
mecanismelor lor de control, n Agricultura i denumiri de indicaii geografice (IG), denumiri Agenia de Stat pentru
special privind indicaiile dezvoltarea rural de origine protejate (DPO) i specialiti Proprietate Intelectual
geografice i agricultura ecologic - Elaborarea i tradiionale garantate (STG)
implementarea 10. Elaborarea procedurii privind omologarea Semestrul I,
politicii, cadrului caietelor de sarcini Indicaii geografice, 2015
juridic i instituional Denumiri de origine protejate i Specialiti
(inclusiv a cerinelor tradiionale garantate
de siguran a
alimentelor i 11. Asigurarea sistemului de calitate a Semestrul II,
standardelor de produselor IG, DOP, STG 2015
marketing) n 12. Actualizarea actelor legislative i normative Ministerul Agriculturii Semestrul II,
domeniul agriculturii privind producia agroalimentar ecologic i Industriei Alimentare 2015
i dezvoltrii rurale conform noilor prevederi ale UE
13. Sprijinirea practicilor de gestionare a Ministerul Agriculturii Continuu
terenurilor agricole i a apei; sprijinirea i Industriei Alimentare,
msurilor de adaptare la schimbrile climatice i Ministerul Mediului
de atenuare a efectelor acestora
14. Elaborarea recomandrilor agrotehnice Ministerul Agriculturii Continuu
pentru sprijinirea tehnologiilor i a produselor i Industriei Alimentare
ecologice, inclusiv a biodiversitii
(g) Diseminarea cunotinelor 15. Acordarea sprijinului pentru crearea i Ministerul Agriculturii Continuu
ctre productorii agricoli i dezvoltarea rural i serviciilor n agroturism i Industriei Alimentare,
promovarea serviciilor de Agenia Turismului
informare public a acestora
127
1 2 3 4 5 6 7

(h) Consolidarea armonizrii 16. Amendarea legislaiei naionale n scopul Ministerul Agriculturii Semestrul I,
aspectelor abordate n cadrul stabilirii aplicrii directe a metodelor adoptate i i Industriei Alimentare, 2015
organizaiilor internaionale la publicate de ctre Organizaia Internaional a Ministerul Economiei
care prile snt membre Viei i Vinului (OIV) fr a recurge la
transpunerea i publicarea nemijlocit n
legislaia naional (conform practicii UE). Se
va implementa prin adoptarea hotrrii de
Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului
de organizare a pieei vinicole
17. Modificarea legislaiei n vederea stabilirii Ministerul Agriculturii Semestrul I,
unei aplicri directe, fr a se recurge la i Industriei Alimentare 2015
publicarea i/sau transpunerea n legislaia
naional (conform practicii UE) a specificrilor
tehnice i limitelor impuse produselor
oenologice ale OIV publicate n Codul
Internaional Oenologic, a condiiilor,
instruciilor i limitelor pentru utilizarea lor
stabilite n Codul Internaional al Practicilor
Oenologice (OIV)
69 Va avea loc un dialog periodic cu Meninerea unui dialog activ cu UE, inclusiv n Ministerul Agriculturii Permanent
privire la aspectele reglementate cadrul structurilor de cooperare stabilite n i Industriei Alimentare
de prezentul capitol cadrul Acordului de Asociere
70 Republica Moldova realizeaz apropierea legislaiei sale Modificarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie Ministerul Agriculturii Semestrul I,
naionale de actele normative ale UE i de instrumentele 2008 privind protecia indicaiilor geografice, i Industriei Alimentare, 2015
internaionale menionate n anexa VII la prezentul acord, denumirilor de origine i specialitilor Agenia de Stat pentru
n conformitate cu dispoziiile din anexa respectiv: tradiionale garantate Proprietate Intelectual

O politic a calitii
Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20
martie 2006 privind protecia indicaiilor geografice i a
denumirilor de origine ale produselor agricole i alimentare
Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 al Comisiei din Elaborarea proiectului de modificare a Agenia de Stat pentru Semestrul I,
14 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului privind procedura de depunere, Proprietate Intelectual, 2016
Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind examinare i nregistrare a indicaiilor Ministerul Agriculturii
protecia indicaiilor geografice i a denumirilor de origine geografice, a denumirilor de origine i a i Industriei Alimentare
ale produselor agricole i alimentare specialitilor tradiionale garantate, aprobat
prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova
nr. 610 din 5 iulie 2010
128
1 2 3 4 5 6 7

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din Elaborarea i promovarea aprobrii Ministerul Agriculturii Semestrul I,
22 octombrie 2007 de instituire a unei organizri comune a Regulamentului de organizare a pieei vinicole i Industriei Alimentare 2015
pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la
anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), partea
privind indicaia geografic a vinurilor din Partea II Titlul
II Capitolul I
Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie Not: Prevederi similare privind programele de Ministerul Agriculturii Semestrul II,
2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului sprijin valabile pentru Republica Moldova snt i Industriei Alimentare 2015
(CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea cuprinse n legislaia naional, i anume:
comun a pieei vitivinicole n ceea ce privete programele Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind
de sprijin, comerul cu rile tere, potenialul de producie asigurarea subvenionat a riscurilor de
i privind controalele n sectorul vitivinicol, i anume titlul producie n agricultur; Hotrrea Guvernului
V - Controalele n sectorul vitivinicol nr. 152 din 26 februarie 2013 Cu privire la
aprobarea modului de repartizare a mijloacelor
fondului de subvenionare a productorilor
agricoli pentru anul 2013
Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 Modificarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie Ministerul Agriculturii Semestrul I,
martie 2006 privind specialitile tradiionale garantate din 2008 privind protecia indicaiilor geografice, i Industriei Alimentare, 2015
produse agricole i alimentare denumirilor de origine i specialitilor Agenia de Stat pentru
tradiionale garantate Proprietate Intelectual
Regulamentul (CE) nr. 1216/2007 al Comisiei din 18 Modificarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie Ministerul Agriculturii Semestrul I,
octombrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a 2008 privind protecia indicaiilor geografice, i Industriei Alimentare, 2016
Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind denumirilor de origine i specialitilor Agenia de Stat pentru
specialitile tradiionale garantate din produse agricole i tradiionale garantate Proprietate Intelectual
alimentare
Not: n conformitate cu prevederile Hotrrii
Guvernului nr. 610 din 5 iulie 2010 Pentru
aprobarea Regulamentului privind procedura
de depunere, examinare i nregistrare a
indicaiilor geografice, a denumirilor de origine
i a specialitilor tradiionale garantate,
Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare
va elabora i va aproba prin ordin procedurile
de nregistrare i omologare
Agricultur ecologic Modificarea Hotrrii Guvernului nr. 149 din 10 Ministerul Agriculturii Semestrul II,
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din februarie 2006 Pentru implementarea Legii cu i Industriei Alimentare 2015
28 iunie 2007 privind producia ecologic i etichetarea privire la producia agroalimentar ecologic
produselor ecologice
129
1 2 3 4 5 6 7

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5


septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind
producia ecologic i etichetarea produselor ecologice n
ceea ce privete producia ecologic, etichetarea i
controlul
Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din
8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului n ceea ce
privete regimul de import al produselor ecologice din ri
tere
Regulamentul (CE) nr. 1295/2008 al Comisiei din Elaborarea i aprobarea unei hotrri de Guvern Ministerul Agriculturii Semestrul I,
18 decembrie 2008 privind importul de hamei din ri tere referitor la acest subiect i Industriei Alimentare 2015
Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 Elaborarea i promovarea adoptrii Ministerul Agriculturii Semestrul I, n limitele
privind comercializarea seminelor de plante furajere modificrilor la Hotrrea Guvernului nr. 836 i Industriei Alimentare 2015 resurselor
din 11 noiembrie 2011 Pentru aprobarea bugetare
Cerinelor privind calitatea i comercializarea
seminelor de plante furajere
Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie Elaborarea i promovarea hotrrii de Guvern Ministerul Agriculturii Semestrul I,
1999 privind comercializarea materialului forestier de privind comercializarea materialului forestier de i Industriei Alimentare 2015
reproducere reproducere
Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din Elaborarea i promovarea modificrilor la Ministerul Agriculturii Semestrul II,
21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Hotrrea Guvernului nr. 929 din 31 decembrie i Industriei Alimentare 2015
Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 i (CE) 2009 Cu privire la aprobarea Reglementrii
nr. 1182/2007 ale Consiliului n sectorul fructelor i tehnice Cerine de calitate i comercializare
legumelor pentru fructe i legume proaspete

Toate dispoziiile din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 snt


aplicabile, inclusiv anexele, cu excepia titlului III i a
titlului IV din acest regulament
Standarde de comercializare pentru animale vii i produse Modificarea Hotrrii Guvernului nr. 1406 din Ministerul Agriculturii Semestrul I,
de origine animal 10 decembrie 2008 Pentru aprobarea Normei i Industriei Alimentare 2016
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului i al sanitar-veterinare privind clasificarea i sistemul
Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a de etichetare a crnii de bovine, precum i a
unui sistem de identificare i nregistrare a bovinelor i produselor din carne de bovine
privind etichetarea crnii de vit i mnzat i a produselor
din carne de vit i mnzat
Regulamentul (CE) nr. 1825/2000 al Comisiei din Modificarea Hotrrii Guvernului nr. 1406 din Ministerul Agriculturii Semestrul I,
25 august 2000 de stabilire a normelor de aplicare a 10 decembrie 2008 Pentru aprobarea Normei i Industriei Alimentare 2016
Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului sanitar-veterinare privind clasificarea i sistemul
European i al Consiliului privind etichetarea crnii de vit de etichetare a crnii de bovine, precum i a
130
1 2 3 4 5 6 7

i mnzat i a produselor din carne de vit i mnzat produselor din carne de bovine

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 1. Modificarea Hotrrii Guvernului nr. 1406 din Ministerul Agriculturii Semestrul I, n limitele
22 octombrie 2007 de instituire a unei organizri comune a 10 decembrie 2008 Pentru aprobarea Normei i Industriei Alimentare 2016 resurselor
pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la sanitar-veterinare privind clasificarea i sistemul bugetare
anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) de etichetare a crnii de bovine, precum i a
Aplicarea urmtoarelor dispoziii ale acestui regulament: produselor din carne de bovine
- pentru aspecte orizontale: articolul 113 i anexele I, III i
IV; 2. Modificarea Hotrrii Guvernului nr. 696 din Semestrul I,
- pentru carnea de pasre i ou: anexa XIV prile A, B i 4 august 2010 Cu privire la aprobarea 2016
C: toate articolele; Reglementrii tehnice Carne materie prim.
- pentru carnea de mnzat: articolul 113b, anexa XI a: toate Producerea, importul i comercializarea
articolele; 3. Adoptarea unei hotrri de Guvern privind Semestrul II,
- pentru carnea de bovine adulte, de porc i de oaie: anexa reglementrile de calitate a laptelui materie 2015
V; prim i a produselor lactate
- pentru lapte i produse lactate: articolele 114 i 115 cu
anexele, anexa XII: toate articolele, anexa XIII: toate
articolele, anexa XV: toate articolele
Regulamentul (CE) nr. 566/2008 al Comisiei din 18 iunie Modificarea Hotrrii Guvernului nr. 1406 din Ministerul Agriculturii Semestrul I,
2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 10 decembrie 2008 Pentru aprobarea Normei i Industriei Alimentare 2016
(CE) nr. 1234/2007 al Consiliului n ceea ce privete sanitar-veterinare privind clasificarea i sistemul
comercializarea crnii provenind de la bovine n vrst de de etichetare a crnii de bovine, precum i a
12 luni sau mai tinere produselor din carne de bovine
Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 al Comisiei din Modificarea Hotrrii Guvernului nr. 696 din Ministerul Agriculturii Semestrul I,
10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a 4 august 2010 Cu privire la aprobarea i Industriei Alimentare 2016
grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, Reglementrii tehnice Carne materie prim.
porcine i ovine i privind raportarea preurilor acestora Producerea, importul i comercializarea
Aplicarea tuturor dispoziiilor din acest regulament, cu
excepia articolelor 18, 26, 35 i 37 din acest regulament
Regulamentul (CE) nr. 445/2007 al Comisiei din Elaborarea i promovarea proiectului hotrrii Ministerul Agriculturii Semestrul I,
23 aprilie 1997 de stabilire a anumitor norme de aplicare a de Guvern pentru transpunerea regulamentului i Industriei Alimentare 2015
Regulamentului (CE) nr. 2991/94 al Consiliului de stabilire
a standardelor pentru grsimile tartinabile i a
Regulamentului (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului privind
protecia denumirilor laptelui i produselor lactate folosite
pentru comercializare
Regulamentul (CE) nr. 273/2008 al Comisiei din 5 martie Adoptarea unei hotrri de Guvern privind Ministerul Agriculturii Semestrul II,
2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului reglementrile de calitate a laptelui materie i Industriei Alimentare 2015
(CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind metodele de prim i a produselor lactate
analiz i evaluare calitativ a laptelui i a produselor
lactate
131
1 2 3 4 5 6 7

Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al Comisiei din 16 iunie Modificarea Hotrrii Guvernului nr. 773 din Ministerul Agriculturii Semestrul I,
2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 3 octombrie 2013 Cu privire la aprobarea i Industriei Alimentare 2016
(CE) nr. 1234/2007 al Consiliului n ceea ce privete Normei sanitar-veterinare de stabilire a
standardele de comercializare a crnii de pasre cerinelor de comercializare a crnii de pasre

CAPITOLUL 13. PESCUITUL I POLITICA MARITIM

71 Politica n domeniul pescuitului 1. Elaborarea i promovarea proiectului de lege Ministerul Mediului, Trimestrul I, n limitele
Prile i dezvolt i i de modificare i completare a Legii nr. 149-XVI Ministerul Agriculturii 2016 resurselor
consolideaz cooperarea privind din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, i Industriei Alimentare bugetare
aspecte referitoare la guvernan pescuitul i piscicultura, n vederea mbuntirii
n domeniul maritim i al fondului piscicol
pescuitului, dezvoltnd astfel o 2. Elaborarea i promovarea proiectului de lege Ministerul Mediului, Trimestrul II,
cooperare bilateral i pentru modificarea i completarea Codului Ministerul Agriculturii 2016
multilateral mai strns n contravenional i a Codului penal al Republicii i Industriei Alimentare
sectorul pescuitului. De Moldova
asemenea, prile ncurajeaz o
abordare integrat a chestiunilor
legate de pescuit i promoveaz 3. Elaborarea i aprobarea proiectului de hotrre Ministerul Mediului, Trimestrul III, n limitele
dezvoltarea durabil a acestui a Guvernului pentru modificarea i completarea Ministerul Agriculturii 2016 resurselor
sector Regulamentului privind pescuitul sportiv (de i Industriei Alimentare bugetare
amatori) i industrial-comercial n bazinele
acvatice industriale

4. Elaborarea i implementarea Planului de Ministerul Agriculturii Trimestrul IV, n limitele


aciuni privind dezvoltarea sectorului piscicol i i Industriei 2016 resurselor
conservarea resurselor genetice piscicole n Alimentare, bugetare
bazinele artificiale ale Republicii Moldova Ministerul Mediului
132
1 2 3 4 5 6 7

72 Prile ntreprind aciuni comune, Identificarea structurilor regionale pentru Ministerul Mediului, Trimestrul IV, n limitele
fac schimb de informaii i i stabilirea cooperrii i iniierea schimbului de Ministerul Agriculturii 2015 resurselor
ofer reciproc sprijin pentru a informaii n domeniul gestionrii i conservrii i Industriei Alimentare bugetare
promova: resurselor acvatice
(a) Buna guvernan i cele mai
bune practici n gestionarea
activitilor de pescuit pentru a
asigura conservarea i gestionarea
stocurilor de pete ntr-un mod
durabil, pe baza unei abordri
ecosistemice
(b) Pescuitul responsabil i
gestionarea pescuitului n
conformitate cu principiile
dezvoltrii durabile, astfel nct s
se conserve stocurile de pete i
ecosistemele ntr-o stare sntoas
(c) Cooperarea prin intermediul
unor organizaii regionale
corespunztoare, responsabile de
gestionarea i conservarea
resurselor acvatice vii
73 Prile acord sprijin unor 1. Elaborarea i aprobarea Regulamentului Ministerul Agriculturii Trimestrul IV, n limitele
iniiative precum schimbul privind comercializarea produselor piscicole i Industriei 2016 resurselor
reciproc de experien i Alimentare, bugetare
acordarea de sprijin, pentru a Ministerul Economiei
asigura punerea n aplicare a unei
politici durabile n domeniul
pescuitului, inclusiv:
(a) Gestionarea resurselor
piscicole i de acvacultur
(b) Inspecia i controlul 2. Asigurarea includerii n Planul de aciuni Ministerul Agriculturii Trimestrul II, n limitele
activitilor de pescuit, precum i privind implementarea Strategiei naionale de i Industriei Alimentare 2016 resurselor
dezvoltarea de structuri dezvoltare agricol i rural a msurilor privind bugetare
administrative i judiciare promovarea organizaiilor productorilor
corespunztoare, capabile s piscicoli
aplice msuri adecvate
(c) Colectarea de date privind
capturile, debarcrile i de date
biologice i economice
133
1 2 3 4 5 6 7

(d) mbuntirea eficienei 3. Elaborarea i punerea n aplicare a Planului Ministerul Agriculturii Trimestrul IV, n limitele
pieelor, n special prin naional de aciuni privind dezvoltarea sectorului i Industriei 2016 resurselor
promovarea organizaiilor de piscicol i conservarea resurselor genetice Alimentare, Ministerul bugetare
productori, furnizarea de piscicole n bazinele artificiale ale Republicii Mediului
informaii ctre consumatori i Moldova
prin standarde de marketing i
trasabilitate
(e) Dezvoltarea unei politici
structurale pentru sectorul 4. Colectarea datelor cu privire la capturi, Ministerul Mediului, Pe parcurs n limitele
pescuitului, acordndu-se o atenie debarcri, date biologice i economice Ministerul Economiei resurselor
deosebit dezvoltrii durabile a bugetare
zonelor pescreti care snt
definite ca fiind o zon cu un rm
lacustru ori incluznd iazuri sau
un estuar i care prezint un nivel
semnificativ de ocupare a forei
de munc n sectorul pescuitului
74 Politica maritim 1. Asigurarea participrii la reuniunile grupurilor Ministerul Pe parcurs
innd seama de cooperarea n de lucru regionale pentru cooperare referitor la Transporturilor i
domeniile pescuitului, bazinul Mrii Negre, n particular la reuniunile Infrastructurii
transporturilor, mediului i n alte OCEMN Drumurilor
politici aferente domeniului
maritim, prile dezvolt, de
asemenea, cooperarea i sprijinul 2. Asigurarea includerii consideraiunilor privind Ministerul
reciproc, dac este cazul, n ceea mediul n dezvoltarea politicii transportului Transporturilor i
ce privete aspectele maritime, n maritim Infrastructurii
special prin susinerea activ a Drumurilor,
unei abordri integrate a afacerilor Ministerul Mediului
maritime i a bunei guvernane n
regiunea Mrii Negre n cadrul
forurilor maritime internaionale
competente
75 Va avea loc un dialog periodic cu Stabilirea unui dialog permanent cu UE referitor Ministerul Trimestrul IV, n limitele
privire la aspectele reglementate la politica maritim, inclusiv prin desemnarea Transporturilor i 2014 resurselor
de prezentul capitol unui punct de contact naional pentru Infrastructurii bugetare
coordonarea aciunilor ce in de implementarea Drumurilor
Strategiei UE privind bazinul Mrii Negre

CAPITOLUL 14. COOPERAREA N SECTORUL ENERGETIC


134
1 2 3 4 5 6 7

76 Prile convin s i continue cooperarea actual referitoare la aspecte legate de energie pe baza principiilor de parteneriat, interes reciproc, transparen i previzibilitate.
Cooperarea ar trebui s aib drept scop eficiena energetic, integrarea pieelor i convergena n materie de reglementare n sectorul energetic, innd seama de necesitatea de a
asigura competitivitatea i accesul la energie sigur, durabil din punct de vedere ecologic i la preuri accesibile, inclusiv prin dispoziiile Tratatului de instituire a Comunitii
Energiei
77 Cooperarea include, printre altele, 2.4. Cooperarea 1. Asigurarea cadrului necesar i implementarea Ministerul Economiei, Pe parcurs n limitele
urmtoarele domenii i obiective: economic corespunztoare a Strategiei energetice a Agenia Naional resurselor
(a) Elaborarea de strategii i Energie Republicii Moldova pn n anul 2030 pentru Reglementare n bugetare i din
politici n domeniul energiei - ntreprinderea unor Energetic, suportul bugetar
pai spre integrarea alte autoriti vizate acordat de UE,
pieei energetice a partenerii de
Republicii Moldova n dezvoltare
(b) Dezvoltarea unor piee ale piaa UE, inclusiv prin 2. Implementarea pachetului energetic III prin Ministerul Economiei, Trimestrul IV, n limitele
energiei competitive, transparente implementarea celui transpunerea acquis-ului UE i elaborarea Agenia Naional 2015 resurselor
i nediscriminatorii n de-al treilea pachet legilor cu privire la energia electric i gazele pentru Reglementare n Derogare art. bugetare,
conformitate cu standardele UE, pentru piaa de naturale (n redacie nou) Energetic 9 al Directivei Secretariatul
inclusiv cu obligaiile prevzute n energie electric i 2009/73/CE a Comunitii
Tratatul de instituire a gaze, lund n Parlamentului Energetice
Comunitii Energiei, prin considerare hotrrea European i a
reforme normative i prin Consiliului Consiliului din
participarea la cooperarea Ministerial al 13 iulie 2009
regional n domeniul energetic Comunitii privind
Energetice cu privire normele
la perioada de comune pentru
divizare a serviciilor piaa intern n
(c) Dezvoltarea unui climat de de distribuie i sectorul
investiii atractiv i stabil prin transportare n gazelor
abordarea condiiilor sectorul gazelor, naturale i de
instituionale, juridice, fiscale i precum i prin abrogare a
de alt tip implementarea foii de Directivei
parcurs a 2003/55/CE
interconectrilor de (1 ianuarie
energie electric 2020)
dintre Moldova i
Romnia, cum ar fi
135
1 2 3 4 5 6 7

extinderea conductei 3. Demararea procesului de aderare la ENTSO- Ministerul Economiei Trimestrul IV, Grantul din
de gaze Iai-Ungheni, E prin elaborarea studiului de fezabilitate 2015 Programul
pentru a permite privind interconectarea sistemelor operaional
livrarea gazelor ctre electroenergetice ale Ucrainei i Republicii comun (Romnia-
Moldova Moldova la sistemul ENTSO-E Ucraina
Republica
Moldova)
2007-2013,
contribuia
fiecrei ri
(d) Infrastructura energetic, 2.4. Cooperarea 4. Diversificarea surselor energetice prin Ministerul Economiei 2016 Partenerii de
inclusiv proiecte de interes economic construcia interconexiunilor electrice cu dezvoltare (Banca
comun, pentru a diversifica Energie Romnia (Streni-Ungheni-Iai), Isaccea- European pentru
sursele i furnizorii de energie i ntreprinderea pailor Vulcneti-Chiinu: reconstrucie i
rutele de transport n mod eficient spre integrarea pieei a) studiul de fezabilitate; Dezvoltare etc.),
din punct de vedere economic i energetice a b) demararea proiectului tehnic n limitele
ecologic, printre altele prin Republicii Moldova resurselor
facilitarea de investiii finanate cu piaa UE, inclusiv bugetare
prin mprumuturi i granturi prin implementarea 5. Diversificarea cilor de aprovizionare cu Ministerul Economiei Trimestrul III, n limitele
foii de parcurs a resurse energetice n domeniul gazului prin 2014 resurselor
interconectrilor de construcia i darea n exploatare a gazoductului bugetare
energie electric Iai-Ungheni
dintre Moldova i 6. Etapa a II-a a construciei gazoductului Iai- Ministerul Economiei 2016 Partenerii de
Romnia, cum ar fi Ungheni (Ungheni-Chiinu): dezvoltare (Banca
extinderea conductei a) studiul de fezabilitate; European pentru
de gaze Iai-Ungheni, b) proiectul tehnic; reconstrucie i
pentru a permite c) demararea construciilor Dezvoltare, Banca
livrarea gazelor ctre European de
Moldova Investiii etc.),
Comisia
European

(e) mbuntirea i consolidarea - Implementarea 7. Transpunerea n legislaia naional a Ministerul Economiei 2021 n limitele
stabilitii i a securitii pe legislaiei UE cu Directivei CE/119/2009 cu privire la rezervele resurselor
termen lung a furnizrii i a privire la rezervele obligatorii de produse petroliere bugetare
comerului cu energie, a strategice de produse
136
1 2 3 4 5 6 7

tranzitului i a transportului de petroliere i creterea 8. Efectuarea modificrilor n Legea nr. 461-XV Ministerul Economiei 2016 n limitele
energie, pe o baz reciproc produciei de energie n 30 iulie 2001 privind piaa produselor resurselor
avantajoas i nediscriminatorie, electric pe malul petroliere bugetare
n conformitate cu normele UE i drept al rului Nistru
cu cele internaionale

(f) Promovarea eficienei - Implementarea 9. Elaborarea i implementarea Planului naional Ministerul Economiei, Trimestrul IV, n limitele
energetice i a economiei de legislaiei naionale cu de aciuni n domeniul eficienei energetice Agenia pentru 2015 resurselor
energie, printre altele n ceea ce privire la energia pentru anii 2016-2018 Eficien Energetic bugetare
privete performana energetic a regenerabil, n 10. Aprobarea proiectului de lege privind Ministerul Economiei Trimestrul III, n limitele
cldirilor, precum i dezvoltarea i scopul sporirii cotei promovarea utilizrii energiei din surse 2015 resurselor
sprijinirea surselor regenerabile surselor de energie regenerabile, care transpune Directiva bugetare
de energie n mod economic i regenerabil n 2009/28/CE
ecologic consumul total de
energie pn la 17%
(g) Reducerea emisiilor de gaze ctre anul 2020, 11. Implementarea Planului naional de aciuni Ministerul Economiei, Pe parcurs n limitele
cu efect de ser, inclusiv prin precum i adoptarea i n domeniul energiei din surse regenerabile Agenia pentru resurselor
proiecte n domeniul eficienei implementarea legilor pentru anii 2013-2020 Eficien Energetic bugetare
energetice i al energiei din surse care transpun
regenerabile directivele UE cu
privire la eficiena
energetic, n special 12. Implementarea Legii privind etichetarea Ministerul Economiei, Pe parcurs n limitele
privind performana energetic Agenia pentru resurselor
energetic a cldirilor Eficien Energetic, bugetare
i privind etichetarea Agenia pentru
i informaia standard Protecia
despre produs, cu Consumatorilor
includerea datelor 13. Implementarea proiectelor n domeniul Fondul pentru Eficien Pe parcurs n limitele
privind consumul de eficienei energetice i valorificarea surselor de Energetic, resurselor
energie i alte resurse, energie regenerabile, inclusiv prin Fondul Agenia pentru bugetare,
pentru produsele cu pentru Eficien Energetic Eficien Energetic, partenerii de
impact energetic investitorii poteniali dezvoltare (UE,
PNUD, BERD
etc.)
(h) Cooperarea tiinific i 14. Cercetarea impactului soluiilor de realizare Academia de tiine a 2015-2017 n limitele
tehnic i schimbul de informaii a interconexiunilor cu sistemul electroenergetic Moldovei resurselor
pentru dezvoltarea i al Romniei n baza liniei electrice aeriene bugetare
mbuntirea tehnologiilor n (LEA) 330/400 kV, inclusiv liniilor electrice
producia, transportul, furnizarea dirijate autocompensate (LEDA)
137
1 2 3 4 5 6 7

i utilizarea final a energiei, 15. Cercetarea impactului dezvoltrii generrii


acordndu-se o atenie deosebit distribuite, inclusiv cu participarea surselor
tehnologiilor ecologice i regenerabile de energie, asupra regimului de
eficiente din punct de vedere funcionare a sistemului electroenergetic al
energetic Republicii Moldova

(i) Cooperarea poate avea loc n 16. Elaborarea proiectului nuclear regional n Academia de tiine a 2014-2016 n limitele
domeniul siguranei nucleare, al siguran i securitate sporit Moldovei resurselor
securitii i al proteciei bugetare
mpotriva radiaiilor, n 17. Implementarea SSAC (State System of Academia de tiine a 2014-2016 n limitele
conformitate cu principiile i Accounting for and Control of Nuclear Moldovei resurselor
standardele Ageniei Material) n limitele competenelor bugetare
Internaionale pentru Energie
Atomic (AIEA), precum i cu 18. Creterea siguranei funcionrii reactorului Academia de tiine a 2014-2016 n limitele
tratatele i conveniile nuclear prin elaborarea sistemului de utilizare Moldovei resurselor
internaionale relevante, ncheiate tehnologic a combustibilului ars on-site i bugetare
n cadrul AIEA, precum i n distribuit
conformitate cu Tratatul de
instituire a Comunitii Europene
a Energiei Atomice, dup caz
78 Va avea loc un dialog periodic cu Asigurarea meninerii unui dialog permanent cu Ministerul Economiei Pe parcurs n limitele
privire la aspectele reglementate UE n domeniul energetic, inclusiv n cadrul resurselor
de prezentul capitol. Grupului de lucru pentru dezvoltarea proiectelor bugetare
de interconectare a COM-RO-RM

79 Republica Moldova realizeaz apropierea legislaiei sale Elaborarea i aprobarea proiectului de Lege cu Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
naionale de actele normative ale UE i de instrumentele privire la energie electric (n redacie nou) 2015 resurselor
internaionale menionate n anexa VIII la prezentul acord, bugetare,
n conformitate cu dispoziiile din anexa respectiv Secretariatul
Comunitii
Energie electric Energetice
Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune
pentru piaa intern a energiei electrice
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului Elaborarea i aprobarea proiectului de lege cu Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
European i al Consiliului din 13 iulie 2009 privind privire la energia electric (n redacie nou) 2015 resurselor
condiiile de acces la reea pentru schimburile bugetare
transfrontaliere de energie electric
138
1 2 3 4 5 6 7

Gaz natural Elaborarea i aprobarea proiectului de lege cu Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European i a privire la gazele naturale (n redacie nou) 2015 resurselor
Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune Derogare art. bugetare,
pentru piaa intern n sectorul gazelor naturale 9 al Directivei Secretariatul
2009/73/CE a Comunitii
Parlamentului Energetice
European i a
Consiliului din
13 iulie 2009
privind
normele
comune pentru
piaa intern n
sectorul
gazelor
naturale i de
abrogare a
Directivei
2003/55/CE
(1 ianuarie
2020)
Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului Elaborarea i aprobarea proiectului de lege cu Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
European i al Consiliului din 13 iulie 2009 privind privire la gazele naturale (n redacie nou) 2015 resurselor
condiiile de acces la reelele pentru transportul gazelor bugetare
naturale
Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului Elaborarea i aprobarea proiectului de lege cu Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
European i al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind privire la gazele naturale (n redacie nou) 2015 resurselor
msurile de garantare a securitii aprovizionrii cu gaze bugetare
naturale
Petrol Transpunerea directivei n legislaia naional Ministerul Economiei, 2021 n limitele
Directiva 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie Ministerul Mediului, resurselor
2009 privind obligaia statelor membre de a menine un Cancelaria de Stat bugetare
nivel minim de rezerve de iei i/sau de produse petroliere
Infrastructur Transpunerea regulamentului n legislaia Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului naional 2016 resurselor
din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la bugetare
proiectele de investiii n infrastructura energetic din
cadrul Uniunii Europene
Prospectarea i explorarea hidrocarburilor 1. Transpunerea directivei n legislaia Ministerul Economiei, Trimestrul IV,
naional Ministerul Mediului, 2016
139
1 2 3 4 5 6 7

Directiva 94/22/CE privind condiiile de acordare i 2. Cercetarea zcmintelor existente Cancelaria de Stat n limitele
folosire a autorizaiilor de prospectare, explorare i resurselor
extracie a hidrocarburilor 3. Elaborarea regulamentului privind condiiile bugetare
de acordare i folosire a autorizaiilor de
prospectare, explorare i extracie a
hidrocarburilor
Eficien energetic Not: Transpus prin Legea nr. 92 din 29 mai Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European i a 2014 2014 resurselor
Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea bugetare
cogenerrii pe baza cererii de energie termic util pe piaa
intern a energiei, abrogat prin: Directiva 2012/27/UE a
Parlamentului European i a Consiliului din 25 octombrie
2012 privind eficiena energetic, de modificare a
Directivelor 2009/125/CE i 2010/30/UE i de abrogare a
Directivelor 2004/8/CE i 2006/32/CE
Decizia Comisiei din 19 noiembrie 2008 de stabilire a
orientrilor detaliate pentru implementarea anexei II la
Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European i a
Consiliului (2008/952/CE)
Decizia Comisiei din 21 decembrie 2006 de stabilire a
valorilor armonizate ale randamentului de referin pentru
producia separat de electricitate i cldur n conformitate
cu Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European i a
Consiliului (2007/74/CE), abrogat prin: Decizia
2011/87/UE de punere n aplicare a Comisiei din
19 decembrie 2011 de stabilire a valorilor de referin
armonizate ale randamentului pentru producia separat de
energie electric i cldur, n aplicarea Directivei
2004/8/CE a Parlamentului European i a Consiliului, i de
abrogare a Deciziei 2007/74/CE a Comisiei [notificat cu
numrul C(2011) 9523]
Directiva 2010/31/UE din 19 mai 2010 privind 1. Promovarea Legii privind performana Ministerul Dezvoltrii 2014-2016 n limitele
performana energetic a cldirilor energetic a cldirilor (proiectul legii urmeaz Regionale i resurselor
s fie adoptat de Parlament) Construciilor bugetare
2. Promovarea cerinelor minime de
performan energetic a cldirilor pentru
specialiti
3. Promovarea metodologiei de calcul al
performanei energetice a cldirilor pentru
specialiti
140
1 2 3 4 5 6 7

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European i a Transpunerea directivei n legislaia naional Ministerul Mediului, Trimestrul IV, n limitele
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea Ministerul 2016 resurselor
vehiculelor de transport rutier nepoluante i eficiente din Transporturilor i bugetare
punct de vedere energetic Infrastructurii
Drumurilor
Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European i a Promovarea i aprobarea proiectului de lege Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru privind cerinele n materie de proiectare 2014 resurselor
pentru stabilirea cerinelor n materie de proiectare ecologic aplicabile produselor cu impact bugetare
ecologic aplicabile produselor cu impact energetic energetic

Directive/Regulamente de punere n aplicare: Aprobarea regulamentelor menionate ca urmare Ministerul Economiei Trimestrul II, n limitele
aprobrii legii privind cerinele n materie de 2016 resurselor
Regulamentul (CE) nr. 278/2009 al Comisiei din 6 aprilie proiectare ecologic aplicabile produselor cu bugetare
2009 de punere n aplicare a Directivei 2005/32/CE a impact energetic
Parlamentului European i a Consiliului n ceea ce privete
cerinele n materie de proiectare ecologic pentru puterea
absorbit n regim fr sarcin i pentru randamentul mediu
n regim activ al surselor externe de alimentare
Regulamentul (UE) nr. 347/2010 al Comisiei din 21 Transpunerea regulamentului n legislaia Ministerul Economiei Trimestrul III, n limitele
aprilie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) naional 2015 resurselor
nr. 245/2009 n ceea ce privete cerinele de proiectare bugetare
ecologic pentru lmpile fluorescente fr balast
ncorporat, lmpile cu descrcare de intensitate ridicat i
balasturile i corpurile de iluminat compatibile cu astfel de
lmpi
Regulamentul (CE) nr. 245/2009 al Comisiei n ceea ce Transpunerea regulamentului n legislaia Ministerul Economiei Trimestrul III, n limitele
privete cerinele de proiectare ecologic aplicabile naional 2015 resurselor
lmpilor fluorescente fr balast ncorporat, lmpilor cu bugetare
descrcare de intensitate ridicat, precum i balasturilor i
corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lmpi
Regulamentul (CE) nr. 244/2009 al Comisiei n ceea ce Transpunerea regulamentului n legislaia Ministerul Economiei Trimestrul III, n limitele
privete cerinele de proiectare ecologic pentru lmpi de naional 2015 resurselor
uz casnic nondirecionale bugetare
Regulamentul (CE) nr. 107/2009 al Comisiei din 4 Transpunerea regulamentului n legislaia Ministerul Economiei Trimestrul II, n limitele
februarie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a naional 2016 resurselor
Parlamentului European i a Consiliului n ceea ce privete bugetare
cerinele de proiectare ecologic pentru unitile simple de
conversie semnal
141
1 2 3 4 5 6 7

Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei din 17 Transpunerea regulamentului n legislaia Ministerul Economiei Trimestrul II, n limitele
decembrie 2008 de implementare a Directivei 2005/32/CE naional 2016 resurselor
a Parlamentului European i a Consiliului n ceea ce bugetare
privete cerinele n materie de ecoproiectare pentru
consumul de energie electric n modul standby i oprit al
echipamentelor electrice i electronice de uz casnic i de
birou
Regulamentul (CE) nr. 641/2009 al Comisiei din 22 iulie Transpunerea regulamentului n legislaia Ministerul Economiei Trimestrul II, n limitele
2009 de punere n aplicare a Directivei 2005/32/CE a naional 2016 resurselor
Parlamentului European i a Consiliului cu privire la bugetare
cerinele de proiectare ecologic aplicabile pompelor de
circulaie fr etanare independente i pompelor de
circulaie fr etanare integrate n produse
Regulamentul (CE) nr. 640/2009 al Comisiei din 22 iulie Transpunerea regulamentului n legislaia Ministerul Economiei Trimestrul III, n limitele
2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a naional 2015 resurselor
Parlamentului European i a Consiliului n ceea ce privete bugetare
cerinele de proiectare ecologic pentru motoarele electrice
Regulamentul (CE) nr. 643/2009 al Comisiei din 22 iulie Transpunerea regulamentului n legislaia Ministerul Economiei Trimestrul II, n limitele
2009 de punere n aplicare a Directivei 2005/32/CE a naional 2016 resurselor
Parlamentului European i a Consiliului cu privire la bugetare
cerinele de proiectare ecologic pentru aparatele frigorifice
de uz casnic
Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei din 22 iulie Transpunerea regulamentului n legislaia Ministerul Economiei Trimestrul II, n limitele
2009 de punere n aplicare a Directivei 2005/32/CE a naional 2016 resurselor
Parlamentului European i a Consiliului cu privire la bugetare
cerinele de proiectare ecologic aplicabile aparatelor TV
Directiva 92/42/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 Transpunerea directivei n legislaia naional Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
privind cerinele de randament pentru cazanele noi de ap 2016 resurselor
cald cu combustie lichid sau gazoas bugetare
Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European i a Not: Transpus prin Legea nr. 44 din 27 martie Ministerul Economiei
Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin 2014 privind etichetarea produselor cu impact
etichetare i informaii standard despre produs, a energetic
consumului de energie i de alte resurse al produselor cu
impact energetic
Directive/Regulamente de punere n aplicare: Aprobarea regulamentelor menionate ca Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
Directiva 2003/66/CE a Comisiei din 3 iulie 2003 de urmare a aprobrii legii privind etichetarea 2015 resurselor
modificare a Directivei 94/2/CE de punere n aplicare a energetic bugetare
Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la indicarea
consumului energetic pe etichetele frigiderelor,
congelatoarelor i combinelor frigorifice electrocasnice
142
1 2 3 4 5 6 7

Directiva 2002/40/CE a Comisiei din 8 mai 2002 de Transpunerea directivei n legislaia naional Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la 2014 resurselor
etichetarea energetic a cuptoarelor electrice de uz casnic bugetare

Directiva 2002/31/CE a Comisiei din 22 martie 2002 de Transpunerea regulamentului n legislaia Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
punere n aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului naional 2014 resurselor
privind etichetarea consumului de energie al aparatelor de bugetare
climatizare de uz casnic, abrogat prin: Regulament
delegat (UE) nr. 626/2011 al Comisiei din 4 mai 2011 de
completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului
European i a Consiliului n ceea ce privete etichetarea
energetic a aparatelor de climatizare
Directiva 98/11/CE a Comisiei din 27 ianuarie 1998 de Transpunerea regulamentului n legislaia Ministerul Economiei Trimestrul IV,
punere n aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului naional 2014
privind etichetarea energetic a lmpilor de uz casnic,
abrogat prin: Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012
al Comisiei din 12 iulie 2012 de completare a Directivei
2010/30/UE a Parlamentului European i a Consiliului n
ceea ce privete etichetarea energetic a lmpilor electrice
i a corpurilor de iluminat
Directiva 97/17/CE a Comisiei din 16 aprilie 1997 de Transpunerea regulamentului n legislaia Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
punere n aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu naional 2015 resurselor
privire la etichetarea energetic a mainilor de splat vase bugetare
de uz casnic.
abrogat prin: Regulamentul delegat (UE) nr. 1059/2010
al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a
Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European i a
Consiliului cu privire la cerinele de etichetare energetic
aplicabile mainilor de splat vase de uz casnic
- Directiva 96/89/CE a Comisiei din 17 decembrie 1996 de Transpunerea regulamentului n legislaia Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
modificare a Directivei 95/12/CE, naional 2014 resurselor
abrogat prin: Regulamentul nr. 1061/2010 de completare bugetare
a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European i a
Consiliului cu privire la cerinele de etichetare energetic
aplicabile mainilor de splat rufe de uz casnic
143
1 2 3 4 5 6 7

Directiva 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea Not: Transpus prin Legea nr. 44 din 27 martie Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
energetic a mainilor de splat rufe de uz casnic, 2014 privind etichetarea produselor cu impact 2014 resurselor
abrogat prin: Directiva 2010/30/UE a Parlamentului energetic bugetare
European i a Consiliului din 19 mai 2010 privind
indicarea, prin etichetare i informaii standard despre
produs, a consumului de energie i de alte resurse al
produselor cu impact energetic
Directiva 96/60/CE a Comisiei din 19 septembrie 1996 de Transpunerea directivei n legislaia naional Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
punere n aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu 2015 resurselor
privire la etichetarea energetic a mainilor combinate de bugetare
splat i uscat rufe de uz casnic

Directiva 95/13/CE a Comisiei din 23 mai 1995 de punere Transpunerea regulamentului n legislaia Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
n aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire naional 2014 resurselor
la etichetarea energetic a usctoarelor electrice de uz bugetare
casnic cu tambur,
abrogat prin: Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012
al Comisiei din 1 martie 2012 de completare a Directivei
2010/30/UE a Parlamentului European i a Consiliului cu
privire la cerinele de etichetare energetic a usctoarelor
de rufe de uz casnic cu tambur
Directiva 95/12/CE a Comisiei din 23 mai 1995 de punere Transpunerea regulamentului n legislaia Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
n aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire naional 2014 resurselor
la etichetarea energetic a mainilor de splat rufe de uz bugetare
casnic,
abrogat prin: Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010
al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a
Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European i a
Consiliului cu privire la cerinele de etichetare energetic
aplicabile mainilor de splat rufe de uz casnic
Directiva 94/2/CE a Comisiei din 21 ianuarie 1994 de Transpunerea regulamentului n legislaia Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
punere n aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu naional 2015 resurselor
privire la indicarea prin etichetare a consumului de energie bugetare
al frigiderelor, congelatoarelor i combinelor frigorifice de
uz casnic,
abrogat prin: Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010
al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a
Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European i a
Consiliului cu privire la cerinele de etichetare energetic a
aparatelor frigorifice de uz casnic
144
1 2 3 4 5 6 7

Regulamentul (CE) nr. 106/2008 din 15 ianuarie 2008 Aprobarea regulamentului ca urmare a aprobrii Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
privind un program comunitar de etichetare referitoare la legii privind etichetarea energetic 2015 resurselor
eficiena energetic a echipamentelor de birou bugetare
Decizia Consiliului nr. 2006/1005/CE din 18 decembrie Aprobarea deciziei ca urmare a aprobrii legii Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
2006 privind ncheierea Acordului dintre Guvernul Statelor privind etichetarea energetic 2015 resurselor
Unite ale Americii i Comunitatea European privind bugetare
coordonarea programelor de etichetare referitoare la
eficiena energetic a echipamentelor de birou
Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului Aprobarea regulamentului ca urmare a aprobrii Ministerul Economiei Trimestrul IV, n limitele
European i al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind legii privind etichetarea energetic 2015 resurselor
etichetarea pneurilor n ceea ce privete eficiena bugetare
consumului de combustibil i ali parametri eseniali
Energie regenerabil Aprobarea proiectului de lege privind Ministerul Economiei Trimestrul III, n limitele
Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizrii promovarea utilizrii energiei din surse 2015 resurselor
energiei din surse regenerabile, de modificare i ulterior de regenerabile bugetare
abrogare a Directivelor 2001/77/CE i 2003/30/CE

CAPITOLUL 15. TRANSPORTURI

80 Prile:
(a) i extind i i consolideaz cooperarea n domeniul transporturilor pentru a contribui la dezvoltarea unor sisteme de transport durabile;
(b) promoveaz operaiuni de transport eficiente, desfurate n condiii de siguran i securitate, precum i intermodalitatea i interoperabilitatea sistemelor de transport;
(c) depun eforturi pentru a mbunti principalele legturi de transport ntre teritoriile lor
81 Cooperarea include, printre altele, 2.4. Cooperarea 1. Elaborarea concepiilor de dezvoltare Ministerul 2015-2016 n limitele
urmtoarele domenii: economic sectorial n baza Strategiei de transport i Transporturilor i resurselor
(a) Elaborarea unei politici Transport logistic pe anii 2013-2022, n special n Infrastructurii bugetare i din
naionale durabile n domeniul - Implementarea noii perioada de referin Drumurilor sursele externe
transporturilor care s Strategii de transport oferite de
reglementeze toate modurile de i logistic pe anii 2. Elaborarea Planului de reformare a sectorului Banca European
transport, n special pentru a 2013-2022 feroviar al Republicii Moldova i . S. Calea pentru
asigura sisteme de transport Ferat din Moldova Reconstrucie i
eficiente i sigure i pentru a Dezvoltare
promova integrarea consideraiilor 3. Elaborarea conceptului de dezvoltare a
din domeniul transporturilor n sectorului transporturilor rutiere n baza
alte domenii de politic; Strategiei de transport i logistic pe anii 2013-
(b) Elaborarea unor strategii 2022, pentru perioada de referin
sectoriale prin prisma politicii
145
1 2 3 4 5 6 7

naionale n domeniul 4. Continuarea implementrii listei proiectelor Conform


transportului (inclusiv cerinele investiionale (prevzute n Strategia de perioadei de
legale pentru modernizarea transport i logistic pe anii 2013-2022, referin
echipamentului tehnic i a flotelor aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 827 din
de transport, n conformitate cu 28 octombrie 2013) n domeniul transportului
cele mai nalte standarde rutier, feroviar, naval i aerian
internaionale) rutier, feroviar, pe
ci navigabile interioare, aerian,
precum i a intermodalitii,
inclusiv a calendarelor i a
obiectivelor de referin n
materie de punere n aplicare, a
definirii responsabilitilor
administrative i a planurilor
financiare
(c) mbuntirea politicii n 2.4. Cooperarea 5. Elaborarea i implementarea normelor tehnice Ministerul Permanent n limitele
domeniul infrastructurii n economic i standardelor ajustate la cerinele Transporturilor i resurselor
vederea unei mai bune identificri Transport internaionale i UE n domeniul infrastructurii Infrastructurii bugetare, din
i evaluri a proiectelor de - Implementarea noii Drumurilor, surse externe i
infrastructur pentru diferitele Strategii de transport Ministerul Dezvoltrii din Fondul rutier
moduri de transport i logistic pe anii Regionale i
2013-2022 Construciilor
6. Elaborarea i implementarea unei noi politici Ministerul 2016 n limitele
de reparaie i ntreinere a drumurilor locale Transporturilor i resurselor
Infrastructurii bugetare, din
Drumurilor, surse externe i
autoritile publice din Fondul rutier
locale,
Ministerul Finanelor
(e) Aderarea la organizaiile i 7. Aderarea la urmtoarele convenii: Ministerul 2015 n limitele
acordurile internaionale relevante a) Convenia asupra semnalizrii rutiere, Transporturilor i resurselor
n domeniul transporturilor, deschis semnrii la Viena la 8 noiembrie 1968, Infrastructurii bugetare
inclusiv la procedurile de i Acordul european ce completeaz Convenia Drumurilor
asigurare a punerii n aplicare asupra semnalizrii rutiere din
riguroase i a respectrii eficace a 1 mai 1971
acordurilor i a conveniilor b) Acordul privind adoptarea de condiii Ministerul 2016 n limitele
internaionale n domeniul uniforme de omologare i recunoatere Transporturilor i resurselor
transporturilor reciproc a omologrii echipamentelor i Infrastructurii bugetare
pieselor vehiculelor cu motor, adoptat la Geneva Drumurilor
la 20 martie 1958
146
1 2 3 4 5 6 7

c) Convenia vamal privind admiterea Ministerul 2016 n limitele


temporar a vehiculelor rutiere n scopuri Transporturilor i resurselor
comerciale din 18 mai 1956 Infrastructurii bugetare
Drumurilor
d) Convenia vamal relativ la containere din 2 Ministerul 2016 n limitele
decembrie 1972 Transporturilor i resurselor
Infrastructurii bugetare
Drumurilor,
Ministerul Finanelor
e) Convenia privind transporturile Ministerul 2016 n limitele
internaionale feroviare (COTIF) din 9 mai Transporturilor i resurselor
1980, semnat la Berna Infrastructurii bugetare
Drumurilor,
Ministerul Finanelor
f) Convenia privind garaniile internaionale n Ministerul 2015-2016 n limitele
materie de echipamente mobile i protocoalele Transporturilor i resurselor
acesteia, adoptat la Cape Town la 16 noiembrie Infrastructurii bugetare
2001 Drumurilor,
Ministerul Finanelor
(g) Promovarea utilizrii 8. Crearea i implementarea sistemelor Ministerul 2016 n limitele
sistemelor inteligente de transport informaionale integrate de gestionare a reelei Transporturilor i resurselor
i a tehnologiei informaiei n de rute regulate de cltori, precum i a Infrastructurii bugetare
gestionarea i exploatarea tuturor activitii de testare tehnic a unitilor de Drumurilor
modurilor de transport, precum i transport
sprijinirea intermodalitii i a 9. Implementarea sistemului de bilet electronic Ministerul 2016 n limitele
cooperrii n utilizarea sistemelor pe piaa serviciilor de transport auto de pasageri Transporturilor i resurselor
spaiale i a aplicaiilor Infrastructurii bugetare
comerciale care faciliteaz Drumurilor
transportul 10. Implementarea sistemului de bilet electronic Ministerul Trimestrul II, n limitele
pe piaa serviciilor de transport feroviar Transporturilor i 2016 resurselor
Infrastructurii bugetare
Drumurilor
82 (1) Cooperarea vizeaz, de 1. Modernizarea i reabilitarea infrastructurii de Ministerul 2014-2016 n limitele
asemenea, mbuntirea transport prioritare pe direciile de conexiune cu Transporturilor i resurselor
circulaiei pasagerilor i a TEN-T Infrastructurii bugetare i din
bunurilor, sporirea fluiditii 2. Construcia centrului logistic multimodal n Drumurilor, fondurile externe
fluxurilor de transport dintre Chiinu (2018) Ministerului Finanelor
Republica Moldova, UE i rile 3. Dezvoltarea Sistemului ICT la posturile (Serviciului Vamal),
tere din regiune, prin eliminarea vamale interne i la punctele de trecere a Ministerul Afacerilor
obstacolelor administrative, frontierei Interne
147
1 2 3 4 5 6 7

tehnice i de alt tip, mbuntirea 4. Modernizarea i extinderea punctelor de


reelelor de transport i trecere a frontierei cu UE
modernizarea infrastructurii n 5. Simplificarea i uniformizarea procedurilor
special pe axele principale care de vmuire a mrfurilor prin preluarea
leag prile. Aceast cooperare experienei rilor UE n domeniu
include aciuni menite s
faciliteze procesul de trecere a 6. Promovarea i implementarea controlului
frontierei comun la frontiera UE

7. Perfecionarea i dezvoltarea sistemului


informaional FRONTIERA, prin intermediul
cruia se efectueaz schimbul de informaii n
regim online ntre autoritile care particip la
controlul mrfurilor i mijloacelor de transport
la frontier, conform principiilor multi-agency
8. Promovarea recunoaterii reciproce a
statutului AEO
(2) Cooperarea include schimbul 9. Colaborarea n cadrul proiectelor TRACECA Ministerul Permanent n limitele
de informaii i activiti comune: n vederea elaborrii i implementrii msurilor Transporturilor i resurselor
(a) la nivel regional, ndeosebi pentru mbuntirea atractivitii coridorului Infrastructurii bugetare
lund n considerare i integrnd TRACECA (prin nlturarea obstacolelor fizice Drumurilor i din fondurile
progresele realizate n temeiul i administrative, mbuntirea infrastructurii externe
diverselor acorduri de cooperare de transport, a siguranei circulaiei) i ajustrii
n materie de transport regional, legislaiei naionale din domeniu la legislaia UE
cum ar fi Coridorul de transport i internaional
Europa-Caucaz-Asia
(TRACECA), cooperarea n
materie de transport n cadrul 10. Colaborarea n cadrul organizaiilor Ministerul Permanent n limitele
Parteneriatului estic i alte internaionale de transport (UNECE, OIM, Transporturilor i resurselor
iniiative n domeniul Comisia Dunrii, OACI, ECAC, OCCF) i Infrastructurii bugetare i din
transporturilor; instituiilor specializate ale UE Drumurilor, fondurile externe
(b) la nivel internaional, inclusiv (EUROCONTROL, EASA, EMSA etc.) Autoritatea Aeronautic
n ceea ce privete organizaiile Civil
internaionale de transport i
acordurile i conveniile
internaionale ratificate de ctre
pri, precum i n cadrul
diverselor agenii de transport ale
UE
148
1 2 3 4 5 6 7

83 Va avea loc un dialog periodic cu Asigurarea unui dialog permanent cu UE n Ministerul Permanent n limitele
privire la aspectele reglementate domeniul transporturilor, inclusiv n cadrul Transporturilor i resurselor
de prezentul capitol structurilor prevzute de Acordul de Asociere Infrastructurii bugetare
(Panelul de transport al PaE etc.) Drumurilor
84 Prile coopereaz n ceea ce privete mbuntirea 2014-2016 n limitele
legturilor de transport n conformitate cu dispoziiile resurselor
menionate n anexa IX la prezentul acord bugetare i din
fondurile externe
Anexa IX 1. Elaborarea sistemului inteligent de gestionare Ministerul Afacerilor 2018 n limitele
2. n acest context, prile recunosc importana punerii n a circulaiei rutiere i a sistemului de gestionare Interne, Ministerul resurselor
aplicare a principalelor msuri prioritare ale strategiei i control al traficului rutier Transporturilor i bugetare i din
privind investiiile n infrastructura de transport din Infrastructurii fondurile externe
Republica Drumurilor
Moldova, care vizeaz reabilitarea i extinderea unor
legturi feroviare i rutiere de importan internaional ce
traverseaz teritoriul Republicii Moldova, ncepnd cu
drumurile naionale M3 Chiinu Giurgiuleti i M14
Brest Briceni Tiraspol Odessa, precum i actualizarea
i modernizarea conexiunilor feroviare cu rile nvecinate,
utilizate pentru traficul internaional i pentru tranzit
3. Prile recunosc importana mbuntirii legturilor de
transport asigurndu-le o mai mare fluiditate, siguran i
fiabilitate. Acest lucru este n avantajul reciproc al UE i al
Republicii Moldova. Prile coopereaz n scopul de a
dezvolta noi legturi de transport n special prin:
(a) Cooperare politic, proceduri administrative
mbuntite la punctele de trecere a frontierei i eliminarea
blocajelor din infrastructur
(b) Cooperare n domeniul transporturilor n cadrul
Parteneriatului estic
(c) Cooperare cu instituiile financiare internaionale care
pot contribui la un transport mbuntit

(d) Dezvoltarea n continuare, n Republica Moldova, a


unui mecanism de coordonare i a unui sistem de informare
care s garanteze eficiena i transparena planificrii
infrastructurii, inclusiv a sistemelor de gestionare a
traficului, tarifarea i finanarea
(e) Adoptarea unor aciuni de facilitare a trecerii frontierei, Not: Msurile vor fi adoptate n conformitate Ministerul Finanelor 2014-2016 n limitele
n conformitate cu dispoziiile capitolului 5 (Regimul cu capitolul 5 (Administraia vamal i (Serviciul Vamal) resurselor
vamal i facilitarea comerului) din titlul V (Comer i facilitarea comerului) din titlul V (Comerul i bugetare
149
1 2 3 4 5 6 7

aspecte legate de comer) din prezentul acord, care vizeaz aspectele legate de comer)
mbuntirea funcionrii reelei de transport n vederea
mbuntirii fluiditii fluxurilor de transport dintre UE,
Republica Moldova i partenerii regionali
(f) Schimbul de bune practici privind opiunile de finanare 2. Implementarea celor mai bune practici cu Ministerul 2016 n limitele
ale proiectelor (att msuri legate de infrastructur, ct i privire la opiunile de finanare a proiectelor Transporturilor i resurselor
orizontale), inclusiv parteneriate public privat, legislaie Infrastructurii bugetare i din
relevant i taxe de utilizare Drumurilor, fondurile externe
.S. Calea Ferat din
Moldova
(g) Luarea n considerare, atunci cnd este relevant, a 3. Integrarea aspectelor de mediu n dezvoltarea Ministerul n limitele
dispoziiilor n materie de mediu prevzute n capitolul 16 i implementarea politicilor de transport Transporturilor i Permanent resurselor
(Mediul nconjurtor) din titlul IV (Cooperarea economic Infrastructurii bugetare
i alte tipuri de cooperare sectorial) din prezentul acord, n Drumurilor,
special a evalurii impactului strategic i a evalurii Ministerul Mediului
impactului asupra mediului, precum i a actelor legislative
ale UE n materie de natur i calitatea aerului
(h) Dezvoltarea, la nivel regional, a unor sisteme eficiente 4. Elaborarea unui sistem modern pentru Ministerul 2016 n limitele
de gestionare a traficului, cum ar fi Sistemul european de asigurarea unui flux informaional integrat Transporturilor i resurselor
management al traficului feroviar (ERTMS), care s asigure pentru gestionarea traficului feroviar Infrastructurii bugetare i din
rentabilitatea, interoperabilitatea i un nivel ridicat al Drumurilor fondurile externe
calitii
4. Prile vor coopera pentru a stabili reeaua strategic de 5. Actualizarea, dup caz, a propunerilor pe Ministerul Pe parcurs n limitele
transport a Republicii Moldova conectat la reeaua TEN-T marginea reelei strategice de conectare a Transporturilor i resurselor
i la reelele din regiune regiunii Parteneriatului Estic (inclusiv Moldova) Infrastructurii bugetare
la TEN-T, aprobat n cadrul Reuniunii Drumurilor
Minitrilor Transporturilor UE i Parteneriatului
Estic i Consiliul Minitrilor Transporturilor UE
la 8-9 octombrie 2013 la Luxemburg
5. Prile vor coopera pentru a conecta reeaua strategic de 6. n baza Listei proiectelor prioritare spre Ministerul 2016 n limitele
transport a Republicii Moldova la reeaua transeuropean finanare de ctre UE, aprobat odat cu Transporturilor i resurselor
de transport (TEN T), precum i la reelele din regiune Reeaua strategic de conectare a regiunii Infrastructurii bugetare i din
Parteneriatul Estic (inclusiv Moldova) la TEN-T Drumurilor fondurile externe
(octombrie 2013, Luxemburg), snt identificate
urmtoarele obiective pe termen scurt:
a) promovarea construciei podului Ungheni
(MD)-Ungheni (RO) peste rul Prut
b) reabilitarea drumului naional M 14 Brest-
Chiinu-Odesa pe tronsonul Chiinu-Criva
150
1 2 3 4 5 6 7

85 Republica Moldova realizeaz apropierea legislaiei sale naionale de actele normative ale UE i de instrumentele internaionale menionate n anexa X i n anexa XXVIII D la
prezentul acord, n conformitate cu dispoziiile din anexele respective
Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 1. Aprobarea noului Cod al transporturilor rutier Ministerul 2014 -
privind instalarea i utilizarea dispozitivelor limitatoare de Transporturilor i
vitez pentru anumite categorii de vehicule din cadrul 2. Elaborarea i aprobarea Regulamentului Infrastructurii
Comunitii privind condiiile de montare, reparare i Drumurilor 2015
verificare a tahografelor i limitatoarelor de
vitez, a regulamentului privind eliberarea, Not:
nlocuirea, schimbarea i nnoirea cartelelor Termenul
tahografice, precum i pentru descrcarea i preconizat
stocarea datelor din tahografele i cartelele pentru
tahografice aprobare
de ctre
Guvern -
trimestrul III,
2015

Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de Elaborarea reglementrii tehnice naionale n Ministerul 2016 n limitele
stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circul n baza Directivei 96/53/CE Transporturilor i resurselor
interiorul Comunitii, a dimensiunilor maxime autorizate Infrastructurii bugetare
n traficul naional i internaional i a greutii maxime Drumurilor
autorizate n traficul internaional.
Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European i a Elaborarea i adoptarea proiectului de lege Ministerul 2015-2016 n limitele
Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecia tehnic auto privind condiiile de admitere n trafic a Transporturilor i resurselor
pentru autovehicule i remorcile acestora unitilor de transport i inspecia tehnic Infrastructurii bugetare
periodic Drumurilor

Condiii de securitate 1. Aprobarea noului Cod al transporturilor Ministerul 2014


rutiere Transporturilor i
151
1 2 3 4 5 6 7

Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European i a 2. Elaborarea i aprobarea Regulamentului Infrastructurii 2015-2016 n limitele
Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul transporturilor rutiere de mrfuri periculoase Drumurilor resurselor
interior de mrfuri periculoase Not: bugetare
Termenul
preconizat
pentru
aprobare de
ctre Guvern
trimestrul III,
2015

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului Aprobarea noului Cod al transporturilor rutiere Ministerul 2014 n limitele
European i al Consiliului din 15 martie 2006 privind Transporturilor i resurselor
armonizarea anumitor dispoziii ale legislaiei sociale n Infrastructurii bugetare
domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Drumurilor
Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 i (CE) nr. 2135/98 ale
Consiliului i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
3820/85 al Consiliului Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al
Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de
nregistrare n transportul rutier

Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European i a 1. Aprobarea noului Cod al transporturilor Ministerul 2014 n limitele
Consiliului din 15 martie 2006 privind condiiile minime rutiere Transporturilor i resurselor
pentru punerea n aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 2. Elaborarea i aprobarea Regulamentului Infrastructurii 2017 bugetare
3820/85 i (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind privind legislaia social referitoare la Drumurilor
legislaia social referitoare la activitile de transport rutier activitile de transport rutier

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului Aprobarea noului Cod al transporturilor rutiere Ministerul Realizat
European i al Consiliului din 21 octombrie 2009 de Transporturilor i
stabilire a unor norme comune privind condiiile care Infrastructurii
trebuie ndeplinite pentru exercitarea ocupaiei de operator Drumurilor,
de transport rutier Ministerul
Aplicarea urmtoarelor dispoziii ale acestui regulament: Tehnologiilor
- articolele 3, 4, 5, 6, 7 (fr valoarea monetar a capacitii Informaionale i
financiare), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i anexa I la acest Comunicaiilor
regulament

Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European i a Elaborarea Regulamentului privind organizarea Ministerul 2016 n limitele
Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului timpului de lucru al persoanelor care efectueaz Transporturilor i resurselor
de lucru al persoanelor care efectueaz activiti mobile de activiti mobile de transport rutier Infrastructurii bugetare
transport rutier Drumurilor,
152
1 2 3 4 5 6 7

Ministerul Finanelor

Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European i a Elaborarea i aprobarea Regulamentului cu Ministerul 2016-2017 n limitele
Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniial i privire la organizarea activitii centrelor de Transporturilor i resurselor
formarea periodic a conductorilor auto ai anumitor calificare iniial i formare periodic a Infrastructurii bugetare
vehicule rutiere destinate transportului de mrfuri sau de conductorilor auto Drumurilor
pasageri
Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European i a Modificarea Legii drumurilor nr. 509-XIII din Ministerul 2016 n limitele
Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la 22 iunie 1995 i a titlului IX din Codul fiscal Transporturilor i resurselor
vehiculele grele de marf pentru utilizarea anumitor Infrastructurii bugetare
infrastructuri Drumurilor
Directiva 91/440/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 1. Elaborarea noului Cod feroviar 2015-2016 n limitele
privind dezvoltarea cilor ferate comunitare Ministerul resurselor
Aplicarea urmtoarelor dispoziii ale acestei directive: 2. Organizarea workshopurilor specializate cu Transporturilor i 2016 bugetare i din
- introducerea independenei administrrii i mbuntirea privire la bunele practici ale statelor membre Infrastructurii fondurile externe
situaiei financiare (articolele 2, 3, 4, 5 i 9); UE referitoare la modelele de antreprenoriat Drumurilor
- separarea dintre gestiunea infrastructurii i operaiunile de privind prestarea serviciilor de transport feroviar
transport (articolele 6, 7 i 8), abrogat prin: Directiva
2012/34/UE a Parlamentului European i a Consiliului din
21 noiembrie 2012 privind instituirea spaiului feroviar
unic european
Directiva 95/18/CE a Consiliului din 19 iunie 1995 privind Elaborarea i aprobarea Regulamentului Ministerul 2016 n limitele
acordarea de licene ntreprinderilor feroviare Ageniei Feroviare din Republica Moldova Transporturilor i resurselor
Aplicarea urmtoarelor dispoziii ale acestei directive: Infrastructurii bugetare i din
- introducerea de licene n conformitate cu condiiile Drumurilor fondurile externe
enumerate la articolele 1, 2, 3, 4 [cu excepia articolului 4
alineatul (5)], 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 15 din aceast
directiv

Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European i a Elaborarea i aprobarea Regulamentului Ministerul 2016 n limitele
Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea Ageniei Feroviare din Republica Moldova Transporturilor i resurselor
capacitilor de infrastructur feroviar, tarifarea utilizrii Infrastructurii bugetare i din
infrastructurii feroviare i certificarea n materie de Drumurilor fondurile externe
siguran
Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului 1. Elaborarea Regulamentului privind Ministerul Trimestrul IV, n limitele
European i al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind transportul de marf pe calea ferat Transporturilor i 2015 resurselor
reeaua feroviar european pentru un transport de marf 2. Organizarea workshopurilor specializate Infrastructurii 2015 bugetare i din
competitiv privind implementarea reglementrilor Drumurilor fondurile externe
153
1 2 3 4 5 6 7

Norme tehnice i de siguran, interoperabilitate 1. Elaborarea i aprobarea proiectului de lege Ministerul 2015-2016 n limitele
Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European i a privind investigarea accidentelor i incidentelor Transporturilor i resurselor
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind sigurana cilor n transporturi Infrastructurii bugetare i din
ferate comunitare (Directiva privind sigurana feroviar) 2. Elaborarea i aprobarea Regulamentului Drumurilor 2015-2016 fondurile externe
Ageniei Feroviare din Republica Moldova

Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European i a Elaborarea i aprobarea Regulamentului Ministerul 2015-2016 n limitele
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea Ageniei Feroviare din Republica Moldova Transporturilor i resurselor
mecanicilor de locomotiv care conduc locomotive i Infrastructurii bugetare i din
trenuri n sistemul feroviar comunitar Drumurilor fondurile externe
Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European i a Elaborarea i aprobarea Regulamentului Ministerul 2016 n limitele
Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea Ageniei Feroviare din Republica Moldova Transporturilor i resurselor
sistemului feroviar n Comunitate Infrastructurii bugetare i din
Drumurilor fondurile externe
Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 1. Elaborarea Regulamentului privind Ministerul 2017 n limitele
privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri transporturile comodale Transporturilor i resurselor
de transporturi combinate de mrfuri ntre state membre 2. Elaborarea noilor reglementri tehnice Infrastructurii bugetare i din
aferente Drumurilor fondurile externe

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului Elaborarea noului Cod feroviar Ministerul 2015 n limitele
European i al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind Transporturilor i resurselor
serviciile publice de transport feroviar i rutier de cltori Infrastructurii bugetare i din
Drumurilor fondurile externe
Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului 1. Elaborarea actelor legislative i normative de Ministerul 2016 n limitele
European i al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind rigoare Transporturilor i resurselor
drepturile i obligaiile cltorilor din transportul feroviar 2. Elaborarea unui mecanism de compensare a Infrastructurii bugetare i din
prejudiciilor fa de cltori pe calea ferat Drumurilor fondurile externe

3. Organizarea workshopurilor specializate


(pentru operatorii de transport feroviar) privind
implementarea reglementrilor
Directiva 96/75/CE a Consiliului din 19 noiembrie 1996 Elaborarea, aprobarea i adoptarea proiectului Ministerul 2017 n limitele
privind sistemele de navlosire i de stabilire a preurilor n de lege de modificare a Legii nr. 176 din 12 Transporturilor i resurselor
transportul naional i internaional pe cile navigabile iulie 2013 privind transportul naval intern al Infrastructurii bugetare i din
interioare n Comunitate Republicii Moldova Drumurilor fondurile externe
154
1 2 3 4 5 6 7

Directiva 87/540/CEE a Consiliului din 9 noiembrie 1987 1. Aprobarea hotrrii de Guvern privind accesul Ministerul 2017 n limitele
privind iniierea profesiei de operator de transport de la profesia de transportator de mrfuri pe cale Transporturilor i resurselor
mrfuri pe cale navigabil n transportul naional i navigabil n transportul naional i internaional Infrastructurii bugetare i din
internaional i privind recunoaterea reciproc a i privind recunoaterea reciproc a diplomelor, Drumurilor fondurile externe
diplomelor, certificatelor i altor titluri oficiale de calificare certificatelor i a altor titluri oficiale de
pentru aceast activitate calificare pentru aceast activitate
2. Instruirea personalului

Directiva 96/50/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind Aprobarea hotrrii de Guvern privind condiiile Ministerul 2017 n limitele
armonizarea condiiilor de obinere a brevetelor de de obinere a brevetelor de conductor al navei Transporturilor i resurselor
comandant de nav pentru transportul de mrfuri i cltori de navigaie intern pentru transportarea Infrastructurii bugetare i din
pe cile navigabile interioare din Comunitate mrfurilor i cltorilor Drumurilor fondurile externe
Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European i a Aprobarea prin ordinul ministrului Ministerul 2017 n limitele
Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a cerinelor transporturilor i infrastructurii drumurilor a Transporturilor i resurselor
tehnice pentru navele de navigaie interioar cerinelor tehnice pentru navele de navigaie Infrastructurii bugetare i din
interioar Drumurilor fondurile externe
Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European i a Elaborarea, aprobarea i adoptarea proiectului Ministerul 2016 n limitele
Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul de lege de modificare a Legii nr. 176 din 12 Transporturilor i resurselor
interior de mrfuri periculoase iulie 2013 privind transportul naval intern al Infrastructurii bugetare i din
Republicii Moldova Drumurilor fondurile externe

Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European i a Elaborarea, aprobarea i adoptarea proiectului Ministerul 2017 n limitele
Consiliului din 7 septembrie 2005 privind serviciile de de lege de modificare a Legii nr. 176 din 12 Transporturilor i resurselor
informaii fluviale (RIS) armonizate pe cile navigabile iulie 2013 privind transportul naval intern al Infrastructurii bugetare i din
interioare de pe teritoriul Comunitii Republicii Moldova Drumurilor fondurile externe

Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European i a 1. Elaborarea i aprobarea hotrrii de Guvern Ministerul 2016 n limitele
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea privind respectarea obligaiilor statului-pavilion Transporturilor i resurselor
obligaiilor statelor de pavilion 2. Elaborarea, aprobarea i adoptarea proiectului Infrastructurii bugetare i din
de lege privind modificarea Legii nr. 599-XIV Drumurilor fondurile externe
din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea
Codului navigaiei maritime comerciale al
Republicii Moldova
Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European i a 1. Elaborarea i aprobarea hotrrii de Guvern Ministerul 2017 n limitele
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului privind respectarea obligaiilor statului-port Transporturilor i resurselor
portului Infrastructurii bugetare i din
Drumurilor fondurile externe
2. Aderarea la Memorandumul de nelegere
privind controlul statului portului n regiunea
Mrii Negre
155
1 2 3 4 5 6 7

Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European i a 1. Elaborarea i aprobarea prin hotrre de Ministerul 2017 n limitele
Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem de Guvern a Regulamentului de monitorizare i Transporturilor i resurselor
monitorizare i informare privind traficul navelor maritime informare privind traficul naval Infrastructurii bugetare i din
i de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului Drumurilor fondurile externe
2. Colaborarea cu EAMSA n vederea utilizrii
sistemului SafeSeaNet
3. Crearea serviciului de monitorizare i dirijare
a navelor maritime, ca subdiviziune a Ageniei
Navale a Republicii Moldova
Directiva Consiliului 1999/35/CE a Parlamentului Elaborarea i aprobarea hotrrii de Guvern Ministerul 2017 n limitele
European i a Consiliului de instituire a principiilor privind cerinele minime fa de navele de Transporturilor i resurselor
fundamentale care reglementeaz investigarea accidentelor pasageri Ro-Ro Infrastructurii bugetare i din
din sectorul de transport maritim Drumurilor fondurile externe

Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului 1. Elaborarea i aprobarea hotrrii de Guvern Ministerul 2017 n limitele
European i al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind privind rspunderea n caz de accident a Transporturilor i resurselor
rspunderea n caz de accident a transportatorilor de transportatorilor de persoane pe mare Infrastructurii bugetare i din
persoane pe mare 2. Elaborarea, aprobarea i adoptarea proiectului Drumurilor fondurile externe
de lege privind modificarea Legii nr. 599-XIV
din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea
Codului navigaiei maritime comerciale al
Republicii Moldova

Regulamentul (CE) nr 336/2006 al Parlamentului Elaborarea i aprobarea hotrrii de Guvern Ministerul Trimestrul III, n limitele
European i al Consiliului din 15 februarie 2006 privind privind aplicarea Codului internaional de Transporturilor i 2016 resurselor
aplicarea Codului Internaional de Management al management al siguranei Infrastructurii bugetare i din
Siguranei pe teritoriul Comunitii Drumurilor fondurile externe

Regulamentul (CE) nr. 417/2002 al Parlamentului Elaborarea i aprobarea hotrrii de Guvern Ministerul Trimestrul IV, n limitele
European i al Consiliului din 18 februarie 2002 privind privind accelerarea introducerii cerinelor Transporturilor i 2015 resurselor
accelerarea introducerii cerinelor referitoare la coca dubl referitoare la coca dubl sau a unor standarde de Infrastructurii bugetare i din
sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru proiectare echivalente pentru petrolierele cu Drumurilor fondurile externe
petrolierele cu coc simpl, coca simpl
abrogat prin: Regulamentul (UE) nr. 530/2012 al
Parlamentului European i al Consiliului din 13 iunie 2012
privind accelerarea introducerii cerinelor referitoare la
coca dubl sau a unor standarde de proiectare echivalente
pentru petrolierele cu coc simpl
156
1 2 3 4 5 6 7

Directiva 2001/96/CE a Parlamentului European i a Aprobarea hotrrii de Guvern privind cerinele Ministerul 2017 n limitele
Consiliului din 4 decembrie 2001 de stabilire a cerinelor i i procedurile pentru ncrcarea i descrcarea n Transporturilor i resurselor
procedurilor armonizate pentru ncrcarea i descrcarea n siguran a vrachierelor Infrastructurii bugetare i din
siguran a vrachierelor Drumurilor fondurile externe

Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European i a Aprobarea hotrrii de Guvern privind nivelul Ministerul 2016 n limitele
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind nivelul minim de minim de formare a navigatorilor Transporturilor i resurselor
formare a navigatorilor Infrastructurii bugetare i din
Drumurilor fondurile externe

Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European i a 1. Elaborarea i aprobarea hotrrii de Guvern Ministerul 2017 n limitele
Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalaiile privind instalaiile portuare pentru deeurile Transporturilor i resurselor
portuare de preluare a deeurilor provenite din exploatarea generate de nave i reziduurile de ncrctur Infrastructurii bugetare i din
navelor i a reziduurilor de ncrctur Drumurilor fondurile externe
2. Construcia instalaiilor pentru deeurile
generate de nave i a reziduurilor de ncrctur
n Portul Internaional Giurgiuleti
Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al Parlamentului 1. Elaborarea i aprobarea hotrrii de Guvern Ministerul 2017 n limitele
European i al Consiliului din 14 aprilie 2003 privind privind interzicerea compuilor organostanici pe Transporturilor i (conform resurselor
interzicerea compuilor organostanici pe nave nave Infrastructurii Acordului de bugetare i din
Drumurilor Asociere, fondurile externe
2. Aderarea Republicii Moldova la Convenia aceste norme
internaional privind controlul sistemelor urmeaz a fi
antivegetative duntoare utilizate la nave transpuse pn
(Convenia AFS) n septembrie
2017)

Condiii tehnice 1. Elaborarea i aprobarea hotrrii de Guvern Ministerul 2017 n limitele


Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European i a privind formalitile de raportare pentru navele Transporturilor i resurselor
Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalitile care sosesc n i / sau pleac din port Infrastructurii bugetare i din
aplicabile navelor la sosirea n i/sau la plecarea din Drumurilor fondurile externe
porturile statelor membre ale Comunitii 2. Aderarea Republicii Moldova la Convenia
OMI privind facilitarea traficului maritim
internaional, adoptat la 9 aprilie
1965(Convenia FAL)
157
1 2 3 4 5 6 7

Condiii sociale Elaborarea i aprobarea hotrrii de Guvern Ministerul 2017 n limitele


Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerinele minime de securitate i Transporturilor i resurselor
privind cerinele minime de securitate i sntate pentru sntate pentru promovarea unei mai bune Infrastructurii bugetare i din
promovarea unei mai bune asistene medicale la bordul asistene medicale la bordul navelor Drumurilor fondurile externe
navelor

Directiva 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999 1. Elaborarea i emiterea ordinului Ministerului Ministerul 2017 n limitele
privind Acordul de organizare a timpului de lucru al Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor de Transporturilor i resurselor
navigatorilor, ncheiat ntre Asociaia Proprietarilor de aprobarea a Regulamentului privind echipajul Infrastructurii bugetare i din
Nave din Comunitatea European (ECSA) i Federaia minim al navelor de transport cu autopropulsie Drumurilor fondurile externe
Sindicatelor Lucrtorilor din Transporturi din Uniunea
European (FST) anexa: Acordul european de organizare 2. Elaborarea i aprobarea modificrilor la 2017
a timpului de lucru al navigatorilor Legea nr. 176 din 12 iulie 2013 privind
transportul naval intern al Republicii Moldova
Directiva 1999/95/CE a Parlamentului European i a 1. Elaborarea i emiterea ordinului Ministerului Ministerul 2016 n limitele
Consiliului din 13 decembrie 1999 privind aplicarea Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor de Transporturilor i resurselor
dispoziiilor referitoare la timpul de lucru al navigatorilor la aprobarea a Regulamentului privind echipajul Infrastructurii bugetare i din
bordul navelor care fac escal n porturile Comunitii minim al navelor de transport cu autopropulsie Drumurilor fondurile externe

2. Aderarea la Convenia MLC 2006 2016

Securitate maritim 1. Aprobarea hotrrii de Guvern privind Ministerul 2016 n limitele


Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European i a consolidarea securitii navelor i a instalaiilor Transporturilor i resurselor
Consiliului din 26 octombrie 2005 privind consolidarea portuare Infrastructurii bugetare i din
securitii portuare 2. Elaborarea reglementrilor tehnice i a Drumurilor 2016 fondurile externe
procedurilor de control
Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului Aprobarea hotrrii de Guvern privind Ministerul 2016 n limitele
European i al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securitii navelor i a instalaiilor Transporturilor i resurselor
consolidarea securitii navelor i a instalaiilor portuare portuare Infrastructurii bugetare i din
Drumurilor fondurile externe

CAPITOLUL 16. MEDIUL NCONJURTOR

86 Prile i dezvolt i i consolideaz cooperarea n chestiuni legate de mediu, contribuind astfel la obiectivul pe termen lung privind dezvoltarea durabil i ecologizarea
economiei. Se prevede c protecia sporit a mediului va aduce beneficii cetenilor i ntreprinderilor din UE i din Republica Moldova, inclusiv prin mbuntirea sntii
publice, prin conservarea resurselor naturale, prin sporirea eficienei economice i ecologice, prin integrarea mediului n alte domenii de politic, precum i prin utilizarea de
tehnologii moderne, mai curate, care s contribuie la modele de producie mai sustenabile. Cooperarea se desfoar innd seama de interesele prilor pe baza egalitii i a
158
1 2 3 4 5 6 7

beneficiilor reciproce, precum i de interdependena existent ntre pri n domeniul proteciei mediului i de acordurile multilaterale n acest domeniu
87 Cooperarea vizeaz conservarea, protejarea, mbuntirea i reabilitarea calitii mediului, protecia sntii umane, utilizarea durabil a resurselor naturale i promovarea
msurilor la nivel internaional pentru a aborda problemele legate de mediu la nivel regional sau global, inclusiv n urmtoarele domenii:
(a) guvernana n materie de mediu i aspecte orizontale, inclusiv o evaluare a impactului asupra mediului i o evaluare strategic de mediu, educaia i formarea, rspunderea
pentru daune aduse mediului, combaterea infraciunilor mpotriva mediului, cooperarea transfrontalier, accesul la informaii n materie de mediu, la procesele de luare a
deciziilor i la procedurile de control administrativ i judiciar eficace;
(b) calitatea aerului;
(c) calitatea apei i gestionarea resurselor de ap, inclusiv gestionarea riscurilor de inundaii, deficitul de ap i seceta;
(d) gestionarea deeurilor i a resurselor, precum i transferul deeurilor;
(e) protejarea naturii, inclusiv conservarea i protecia diversitii biologice i peisagistice;
(f) poluarea industrial i riscurile industriale;
(g) produsele chimice;
(h) poluarea fonic;
(i) protecia solului;
(j) mediul urban i rural;
(k) taxele i redevenele de mediu;
(l) sistemele de monitorizare i de informare n domeniul mediului;
(m) inspeciile i asigurarea respectrii legii;
(n) ecoinovarea, inclusiv cele mai bune tehnologii disponibile

88 Prile se angajeaz, printre altele: 1. Iniierea dialogului de cooperare cu Agenia Ministerul Mediului Trimestrul III,
(a) s fac schimb de informaii i European a Mediului, identificarea prioritilor 2015
de experien; de cooperare n domeniu
(b) s pun n aplicare activiti
comune de cercetare i un schimb 2. Asigurarea schimbului periodic de informaii Ministerul Mediului 2014-2016
de informaii privind tehnologiile i experien, inclusiv n cadrul Subcomitetului
ecologice; pentru cooperare economic i sectorial
instituit n cadrul Acordului de Asociere
159
1 2 3 4 5 6 7

(c) s planifice gestionarea 3. Asigurarea sprijinirii aciunilor ce in de Ministerul Mediului 2015-2016


riscurilor i a accidentelor implementarea noului Program de cooperare
industriale; teritorial EaPTC Republica Moldova Ucraina,
(d) s pun n aplicare activiti pe dimensiunea sectorului de mediu
comune la nivel regional i
internaional, inclusiv cu privire la
acordurile multilaterale n
domeniul mediului ratificate de
pri, precum i activiti comune
n cadrul ageniilor competente,
dup caz.
Prile acord o atenie deosebit
aspectelor transfrontaliere i
cooperrii regionale
89 Cooperarea include, printre altele, 2.4. Cooperarea 1. Asigurarea implementrii corespunztoare a Ministerul Mediului Trimestrul IV, n limitele
urmtoarele obiective: economic Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 i a 2016 resurselor
(a) Dezvoltarea unei strategii Mediu Planului de aciuni privind implementarea bugetare
globale privind mediul, care s - Asigurarea adoptrii acesteia, aprobate prin Hotrrea Guvernului
reglementeze reformele de ctre Republica nr. 301 din 24 aprilie 2014
instituionale planificate (nsoite Moldova a unei
de calendare) pentru asigurarea strategii naionale de
punerii n aplicare i a respectrii mediu, precum i a
legislaiei n materie de mediu; unui plan de aciuni 2. Efectuarea analizei funcionale a structurilor Ministerul Mediului Trimestrul I, n limitele
repartizarea competenelor n pentru implementarea de mediu i elaborarea unui concept de 2016 resurselor
materie de administrare n acesteia reorganizare i optimizare a acestora bugetare
domeniul mediului la nivel - Realizarea
naional, regional i municipal; reformelor 3. Asigurarea reformelor instituionale i Ministerul Mediului Trimestrul II, n limitele
proceduri de luare a deciziilor i instituionale necesare consolidarea capacitilor n sectorul de mediu 2016 resurselor
de punere n aplicare a deciziilor; pentru a implementa n conformitate cu rezultatele analizei bugetare
proceduri privind promovarea eficient legile i funcionale
integrrii mediului n alte domenii politicile n domeniul
de politic; promovarea unor mediului 4. Elaborarea cadrului normativ necesar pentru Ministerul Mediului Trimestrul IV, n limitele
msuri privind economia crearea seciilor ecologice n cadrul autoritilor 2016 resurselor
ecologic i a ecoinovrii, publice locale bugetare
identificarea resurselor umane i
financiare necesare i a unui 5. Instituionalizarea funciilor de protecie a Ministerul Mediului Trimestrul IV, n limitele
mecanism de revizuire fondului forestier, solurilor, aerului i a 2016 resurselor
schimbrilor climatice n cadrul sistemului de bugetare
protecie a mediului
(b) Elaborarea unor strategii 6. Elaborarea documentelor de politici n Ministerul Mediului Trimestrul III, n limitele
sectoriale privind calitatea domeniul gestionrii bazinelor hidrografice i 2016 resurselor
aerului; calitatea apei i proteciei resurselor de ap bugetare
160
1 2 3 4 5 6 7

gestionarea resurselor de ap; 7. Elaborarea i aprobarea Strategiei n Ministerul Mediului Trimestrul II, n limitele
gestionarea deeurilor i a domeniul proteciei aerului atmosferic 2016 resurselor
resurselor; biodiversitatea i bugetare i din
protecia naturii; poluarea Fondul Global de
industrial, riscurile industriale i Mediu (GEF)
produsele chimice, poluarea 8. Asigurarea implementrii corespunztoare a Ministerul Mediului Trimestrul IV, n limitele
fonic, protecia solului, mediul Strategiei i a Planului de aciuni n domeniul 2016 resurselor
urban i rural, ecoinovarea, conservrii diversitii biologice, aprobate prin bugetare
inclusiv calendare i obiective de Hotrrea Guvernului nr. 274 din 18 mai 2015
referin bine definite n materie 9. Elaborarea Planului de aciuni pentru Ministerul Mediului Trimestrul II, n limitele
de punere n aplicare, implementarea Programului naional privind 2016 resurselor
responsabiliti administrative, managementul durabil al substanelor chimice n bugetare
precum i strategii de finanare perioada 2016-2020
pentru investiii n infrastructur 10. Revizuirea i actualizarea Planului naional Ministerul Mediului Trimestrul II, n limitele
i tehnologie de implementare a Conveniei de la Stokholm 2016 resurselor
privind poluanii organici persisteni bugetare
11. Asigurarea implementrii corespunztoare a Ministerul Mediului 2016 n limitele
Strategiei de gestionare a deeurilor n resurselor
Republica Moldova pentru anii 2013-2027, bugetare
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 248 din
10 aprilie 2013
12. Includerea capitolului protecia solului n Agenia Relaii 2016 n limitele
proiectul Codului funciar i elaborarea Funciare i Cadastru, resurselor
mecanismului de implementare a acestui capitol Ministerul Agriculturii bugetare
i Industriei Alimentare,
Ministerul Mediului

90 Organizarea unui dialog periodic Asigurarea unui dialog permanent cu instituiile Ministerul Mediului Pe parcurs n limitele
cu privire la aspectele UE, inclusiv n cadrul structurilor stabilite de resurselor
reglementate de prezentul capitol Acordul de Asociere bugetare

91 Republica Moldova realizeaz apropierea legislaiei sale naionale de actele normative ale UE i de instrumentele internaionale menionate n anexa XI la prezentul acord, n
conformitate cu dispoziiile din anexa respectiv
161
1 2 3 4 5 6 7

2.4. Cooperarea economic Not: Realizarea obiectivului se asigur prin Ministerul Mediului Pe parcurs n limitele
Mediu transpunerea: Directivei 2003/4/CE (Aarhus); resurselor
- Continuarea implementrii eficiente a conveniilor de la Directivei 2001/42/CE i Directivei bugetare, suportul
Espoo, Aarhus i Rotterdam 2011/92/UE(Espoo); Regulamentului (CE) nr. partenerilor de
689/2008 i Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 dezvoltare
(Rotterdam)

Guvernarea de mediu i integrarea politicii de mediu n 1. Asigurarea implementrii Legii nr. 86 din 29 Ministerul Mediului Trimestrul I, n limitele
celelalte politici mai 2014 privind evaluarea impactului asupra 2016 resurselor
mediului, inclusiv prin procedura evalurii bugetare
Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European i a impactului asupra mediului
Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice i private asupra 2. Elaborarea i aprobarea mecanismului de Ministerul Mediului 2016 n limitele
mediului punere n aplicare a Legii privind evaluarea resurselor
Aplicarea urmtoarelor dispoziii ale directivei: impactului asupra mediului bugetare
- adoptarea legislaiei naionale i desemnarea autoritii
(autoritilor) competente;
- stabilirea condiiilor n care proiectele din anexa I
urmeaz s fie supuse unei evaluri a impactului asupra
mediului i a unei proceduri de desemnare a proiectelor din
anexa II care necesit o evaluare a impactului asupra
mediului (art. 4);
- determinarea domeniului de aplicare a informaiilor care
urmeaz a fi furnizate de iniiatorul proiectului (art. 5);
- instituirea unei proceduri de consultare cu autoritile din
domeniul mediului i a unei proceduri de consultare public
(art. 6);
- ncheierea de nelegeri cu rile vecine pentru schimbul
de informaii i consultri (art. 7);
- stabilirea de msuri pentru notificarea publicului cu
privire la rezultatul deciziilor privind cererile de obinere a
autorizaiei (art. 9);
instituirea unor ci de atac eficiente, cu un cost care s nu
fie prohibitiv i rapid la nivel administrativ i judiciar cu
participarea publicului i a ONG-urilor (art. 11)
Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European i a 1. Elaborarea i adoptarea Legii privind Ministerul Mediului Trimestrul I, n limitele
Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor evaluarea strategic de mediu 2016 resurselor bugetare
anumitor planuri i programe asupra mediului
162
1 2 3 4 5 6 7

2. Elaborarea i aprobarea mecanismului de Ministerul Mediului Trimestrul III, n limitele


Aplicarea urmtoarelor dispoziii ale directivei: punere n aplicare a Legii privind evaluarea 2016 resurselor bugetare
- adoptarea legislaiei naionale i desemnarea autoritii strategic de mediu
(autoritilor) competente;
- instituirea unei proceduri de stabilire a planurilor sau
programelor care necesit o evaluare strategic a mediului
i a condiiilor n care planurile sau programele pentru care
evaluarea strategic de mediu este obligatorie trebuie
supuse unei astfel de evaluri (art. 3);
- instituirea unei proceduri de consultare cu autoritile din
domeniul mediului i a unei proceduri de consultare public
(art. 6);
- ncheierea de nelegeri cu rile vecine pentru schimbul
de informaii i consultri (art. 7)
Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European i a 1. Elaborarea i adoptarea Legii privind accesul Ministerul Mediului Trimestrul I, n limitele
Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaia de mediu 2016 resurselor bugetare
la informaiile despre mediu
Aplicarea urmtoarelor dispoziii ale directivei:
- adoptarea legislaiei naionale i desemnarea autoritii
(autoritilor) competente; 2. Elaborarea i aprobarea mecanismului de Ministerul Mediului Trimestrul II, n limitele
- stabilirea unor nelegeri practice n temeiul crora punere n aplicare a Legii privind accesul la 2016 resurselor bugetare
informaiile n materie de mediu s fie puse la dispoziia informaia de mediu
publicului i a excepiilor aplicabile (art. 3 i 4);
- garantarea faptului c autoritile publice pun la dispoziia
publicului informaiile referitoare la mediu [art. 3 alin. (1)]
- stabilirea unor proceduri de revizuire a deciziilor de a nu
furniza informaii referitoare la mediu sau de a furniza doar
informaii pariale (art. 6);
- crearea unui sistem de difuzare a informaiilor despre
mediu ctre public (art. 7)
163
1 2 3 4 5 6 7

Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European i a Not: Transpunerea se asigur prin adoptarea Ministerul Mediului Trimestrul III, n limitele
Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participrii Legii privind evaluarea impactului asupra 2016 resurselor bugetare
publicului la elaborarea anumitor planuri i programe mediului, Legii privind evaluarea strategic de
privind mediul mediu i Legii privind accesul la informaia de
Aplicarea urmtoarelor dispoziii ale directivei: mediu, expuse anterior
- adoptarea legislaiei naionale i desemnarea autoritii
(autoritilor) competente;
- crearea unui mecanism de furnizare a informaiilor ctre
public (art. 2 alin. (2) lit. (a) i art. 2 alin. (2) lit. (d));
- crearea unui mecanism de consultare public (art. 2 alin.
(2) lit. (b) i art. 2 alin. (3));
- stabilirea unui mecanism pentru observaii i opinii
exprimate de public pentru a fi luate n considerare n
procesul decizional (art. 2 alin. (2) lit. (c));
- garantarea efectiv, n timp util i cu un cost care s nu fie
prohibitiv a accesului la justiie, la nivel administrativ i
judiciar n ceea ce privete legalitatea de fond sau de
procedur a deciziilor, a aciunilor sau a omisiunilor
autoritilor publice n aceste proceduri pentru publicul
vizat, inclusiv ONG-uri (art. 3 alin. (7) i art. 4 alin. (4),
evaluarea impactului asupra mediului i IPPC (IED))
Calitatea aerului 1. Evaluarea cadrului instituional, a sistemului Ministerul Mediului Trimestrul IV, n limitele
Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European i a de management i de protecie a aerului i 2015 resurselor bugetare
Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului elaborarea unui studiu de evaluare privind
nconjurtor i un aer mai curat pentru Europa situaia n acest domeniu
Aplicarea urmtoarelor dispoziii ale directivei: 2. Stabilirea criteriilor i regimului de evaluare a Ministerul Mediului Trimestrul IV, n limitele
- adoptarea legislaiei naionale i desemnarea autoritii calitii aerului n relaie cu poluanii 2016 resurselor bugetare
(autoritilor) competente (art. 3); atmosferici
- stabilirea i clasificarea zonelor i a aglomerrilor (art. 4); 3. Elaborarea noului proiect de lege cu privire la Ministerul Mediului, Trimestrul IV, n limitele
- crearea unui sistem de evaluare, cu ajutorul unor criterii calitatea i protecia aerului atmosferic Ministerul Sntii 2017 resurselor bugetare
corespunztoare, a calitii aerului nconjurtor n raport cu
poluanii atmosferici (art. 5, 6 i 9); 4. Elaborarea i aprobarea Strategiei n Ministerul Mediului Trimestrul II, n limitele
- stabilirea unor planuri de calitate a aerului nconjurtor domeniul proteciei aerului atmosferic 2016 resurselor bugetare
pentru zonele i aglomerrile n care nivelul de poluani
depete valoarea-limit/valoarea-int (art. 23);
- stabilirea unor planuri de aciune pe termen scurt pentru
zonele i aglomerrile n care exist riscul ca pragurile de
alert s fie depite (art. 24);
- stabilirea unui sistem de furnizare a informaiilor ctre
public (art. 26)
164
1 2 3 4 5 6 7

Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European i a Evaluarea cadrului instituional, a lacunelor din Ministerul Mediului Trimestrul IV, n limitele
Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, legislaia naional n vederea identificrii 2016 resurselor bugetare
cadmiul, mercurul, nichelul i hidrocarburile aromatice modului de transpunere a Directivei
policiclice n aerul nconjurtor 2004/107/CE
Aplicarea urmtoarelor dispoziii ale directivei:
- adoptarea legislaiei naionale i desemnarea autoritii
(autoritilor) competente

Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 Elaborarea i aprobarea Regulamentului privind Ministerul Mediului Trimestrul IV, n limitele
privind reducerea coninutului de sulf din anumii reducerea coninutului de sulf din anumii 2015 resurselor bugetare
combustibili lichizi combustibili lichizi
Aplicarea urmtoarelor dispoziii ale directivei:
- adoptarea legislaiei naionale i desemnarea autoritii
(autoritilor) competente;
- crearea unui sistem de eantionare eficient i a unor
metode analitice corespunztoare de analiz (art. 6);
- interzicerea utilizrii pcurii grele i a motorinei cu un
coninut de sulf mai mare dect valorile-limit stabilite (art.
3 alin. (1) i art. 4 alin. (1));
- aplicarea valorilor-limit pentru coninutul de sulf din
combustibilii marini (art. 4a i 4b)
Directiva 94/63/CE din 20 decembrie 1994 privind 1. Elaborarea noului proiect de lege cu privire la Ministerul Mediului Trimestrul IV, n limitele
controlul emisiilor de compui organici volatili (COV) calitatea i protecia aerului atmosferic 2017 resurselor bugetare
rezultai din depozitarea carburanilor i din distribuia
acestora de la terminalele la staiile de distribuie a
carburanilor, astfel cum a fost modificat prin
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003
Aplicarea urmtoarelor dispoziii ale directivei:
- adoptarea legislaiei naionale i desemnarea autoritii
(autoritilor) competente;
- identificarea tuturor terminalelor pentru depozitarea i 2. Efectuarea inventarierii terminalelor pentru Ministerul Mediului Trimestrul IV, n limitele
ncrcarea carburanilor (art. 2); depozitarea i ncrcarea petrolului 2016 resurselor bugetare
- stabilirea unor msuri tehnice pentru a reduce pierderile 3. Elaborarea proiectului Reglementrii tehnice Ministerul Mediului Trimestrul IV, n limitele
de carburani de la instalaiile de depozitare la terminale i privind limitarea pierderilor de petrol la 2016 resurselor bugetare
la staiile de distribuie a carburanilor i n timpul instalaiile de depozitare din terminale i staiile
ncrcrii/descrcrii containerelor mobile la terminale (art. de deservire i n timpul ncrcrii i descrcrii
3, 4 i 6 i anexa III) containerelor mobile la terminale
165
1 2 3 4 5 6 7

Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European i a Evaluarea cadrului instituional, a lacunelor din Ministerul Mediului Trimestrul IV, n limitele
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor legislaia naional n vederea identificrii 2016 resurselor
de compui organici volatili cauzate de utilizarea de modului de transpunere a Directivei 2004/42/CE bugetare,
solveni organici n anumite vopsele i lacuri i n Proiectul regional
produsele de refinisare a vehiculelor Aplicarea Protecia
urmtoarelor dispoziii ale directivei: mediului n
- adoptarea legislaiei naionale i desemnarea autoritii bazinele rurilor
(autoritilor) competente; internaionale
- stabilirea de limite maxime pentru coninutul de COV
pentru vopsele i lacuri (art. 3 i anexa II faza II)

Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European i a Evaluarea cadrului instituional, a lacunelor din Ministerul Mediului Trimestrul IV, n limitele
Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele legislaia naional n vederea identificrii 2016 resurselor bugetare
naionale de emisie pentru anumii poluani atmosferici modului de transpunere a Directivei 2001/81/CE
Aplicarea urmtoarelor dispoziii ale directivei:
- adoptarea legislaiei naionale i desemnarea autoritilor
competente care urmeaz s ndeplineasc cerina de a
prezenta rapoarte privind inventarele de emisii i de
raportare n temeiul directivei

Calitatea apei i gestionarea resurselor 1. Definitivarea procesului de elaborare a n limitele


Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European i a mecanismului de punere n aplicare a Legii resurselor bugetare
Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru apelor, n particular:
de politic comunitar n domeniul apei, astfel cum a fost a) Elaborarea i aprobarea planurilor de Ministerul Mediului Trimestrul IV,
modificat prin Decizia nr. 2455/2001/CE. gestionare a districtelor bazinelor hidrografice 2016
Aplicarea urmtoarelor dispoziii ale directivei: Nistru i Dunrea-Prut-Marea Neagr
- adoptarea legislaiei naionale i desemnarea autoritii
(autoritilor) competente b) Modificarea Hotrrii Guvernului nr. 894 din Ministerul Me