Sunteți pe pagina 1din 7

coala Gimnazial Aurel Pop , Oorhei Avizat,

Anul colar: 2017-2018 Director


Disciplina: Limba englez
Clasa: Pregatitoare C/ Pregatitoare-Alparea / Pregatitoare sectia maghiara, L1
Nr. de ore/sptmn: 1 h Avizat,
Profesor: Salagean Anne-Mari ef catedr

PLANIFICARE CALENDARISTIC
An colar 2017-2018

Competene specifice clasa pregtitoare

1. Receptarea de mesaje orale simple


1.1. Oferirea unei reacii adecvate la salut i la o ntrebare/ instruciune scurt i simpl rostit clar i foarte rar, care este
nsoit de gesturi de ctre interlocutor
1.2. Recunoaterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, n mesaje articulate clar i rar
1.3. Manifestarea curiozitii fa de sesizarea semnificaiei globale a unor filme i a unor cntece pentru copii n limba
modern respectiv

2. Exprimarea oral n situaii de comunicare uzual


2.1. Reproducerea unor informaii simple/cntece/poezii scurte i simple cu sprijinul profesorului
2.2. Oferirea unor informaii elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, vrst), despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
2.3. Participarea la jocuri de comunicare n care se reproduce sau creeaz rime/mesaje scurte

3. Receptarea de mesaje scrise simple


3.1. Manifestarea curiozitii pentru decodarea unor mesaje scrise simple i scurte din universul imediat
4. Redactarea de mesaje scrise simple n situaii de comunicare uzual
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei n care se elaboreaz cu sprijin scurte mesaje scrise

Programa colar pentru disciplina COMUNICARE N LIMBA MODERN 1 Clasa pregtitoare, clasa I i clasa a II-a, aprobat
prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013

1
SEMESTRUL I
( 17 sptmni)
Nr. Unitatea de Coninuturi Competene specifice Nr. Spt. Observaii
crt. nvare ore
1. Greetings: good morning, good afternoon, good 1.1 Oferirea unei reacii adecvate la
evening, good night salut i la o ntrebare/ instruciune
Colours: green, white, yellow, red scurt i simpl rostit clar i foarte rar,
Introducing one's self: My name is, My care este nsoit de gesturi de ctre 4 S2
favourite colour is interlocutor S3
Hello Asking questions: What's your name, How old 1.2 Recunoaterea denumirilor unor S4
are you? What's your favourite colour? obiecte din universul imediat, n mesaje S5
The possessive adjective: my, the personal
articulate clar i rar;
pronoun I, the verb to be
2.1 Reproducerea unor informaii
Numbers 1-5
Obeying and giving commands: stand up, sit simple/cntece/poezii scurte i simple
down, turn around, jump, run cu sprijinul profesorului
2.2 Oferirea unor informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen,
vrst), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare
n care se reproduce sau creeaz
rime/mesaje scurte
2. Revision: Unit Hello! 1.1 Oferirea unei reacii adecvate la
Family members: mother, father, sister, brother, salut i la o ntrebare/ instruciune Sptmna
grandmother, grandfather, uncle, aunt, cousin scurt i simpl rostit clar i foarte rar, S6 30.X-3.XI
Describing the family: This is my family, my care este nsoit de gesturi de ctre 4 S7 Vacan
Family mother's name is, My father's name is, my interlocutor S8
brother's name is, my sister name's is 1.2 Recunoaterea denumirilor unor S9
Drawing a picture of one's family and presenting obiecte din universul imediat, n mesaje
it
articulate clar i rar;
The demonstrative adjective: this
1.3 Manifestarea curiozitii fa de
Numbers: 6-10
The conjunction: and sesizarea semnificaiei globale a unor
filme i a unor cntece pentru copii n
limba modern respectiv

2
2.1 Reproducerea unor informaii
simple/cntece/poezii scurte i simple
cu sprijinul profesorului
2.2 Oferirea unor informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen,
vrst), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare
n care se reproduce sau creeaz
rime/mesaje scurte
3.1 Manifestarea curiozitii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple
i scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/
la nivelul clasei n care se elaboreaz
cu sprijin scurte mesaje scrise
Revision: Units Hello, Family 1.2 Recunoaterea denumirilor unor
Types of houses: house, flat obiecte din universul imediat, n mesaje
Rooms in a house: living-room, bedroom, articulate clar i rar; 5 S10
House and bathroom, kitchen, attic, cellar 1.3 Manifestarea curiozitii fa de S11
3 Rooms in a Pieces of furniture: bed, lamp, table, chair, sesizarea semnificaiei globale a unor S12 S14 Merry
House cupboard filme i a unor cntece pentru copii n S13 Christmas!
Describing one's house: My house has got three limba modern respectiv S14
rooms, describing one's room: In my room there
2.1 Reproducerea unor informaii
is a
simple/cntece/poezii scurte i simple
The verb have got
The structure: there is cu sprijinul profesorului
The indefinite article a, an 2.2 Oferirea unor informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen,
vrst), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului

2.3 Participarea la jocuri de comunicare


n care se reproduce sau creeaz
rime/mesaje scurte

3
3.1 Manifestarea curiozitii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple
i scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/
la nivelul clasei n care se elaboreaz
cu sprijin scurte mesaje scrise

4. Revision: Units Hello, Family, House and 1.1 Oferirea unei reacii adecvate la S15
School Rooms in a House salut i la o ntrebare/ instruciune S16
School objects: desk, blackboard, whiteboard, scurt i simpl rostit clar i foarte rar, 3 S17
note-book, coursebook, pencil box, school bag, care este nsoit de gesturi de ctre
window, door interlocutor
Recognizing objectes: On the table there is, 1.2 Recunoaterea denumirilor unor
Under the table there is obiecte din universul imediat, n mesaje
Prepositions: on, under
articulate clar i rar;
2.1 Reproducerea unor informaii
Obeying and giving commands: open the door,
close the window, clean the blackboard, close simple/cntece/poezii scurte i simple
your book, show your pen cu sprijinul profesorului
Asking and answering questions: What's this? 2.2 Oferirea unor informaii elementare,
It's a pencil punctuale, despre sine (nume, gen,
vrst), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare
n care se reproduce sau creeaz
rime/mesaje scurte
3.1 Manifestarea curiozitii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple
i scurte din universul imediat

Semestrul II
( 17 sptmni din care 1 sptman(26-30 martie) este dedicata sptmnii coala Altfel)
Nr. Unitatea de Coninuturi Competene specifice Nr. Spt. Observaii

4
crt. nvare ore
Revision: Units Hello, Family, House and 1.1 Oferirea unei reacii adecvate la salut i la o
Rooms in a House, School ntrebare/ instruciune scurt i simpl rostit clar i S1
Types of animls: pets (cat, dog, parrot, foarte rar, care este nsoit de gesturi de ctre 3 S2
Animals rabbit, hamster), animals on a farm (horse, interlocutor S3
5. cow, hen, chicken, sheep), wild animals 1.2 Recunoaterea denumirilor unor obiecte din
( monkey, crocodile, tiger, lion, hippo) universul imediat, n mesaje articulate clar i rar;
Asking and answering about one's favourite 1.3 Manifestarea curiozitii fa de sesizarea
animal: What's your favourite animal? My
semnificaiei globale a unor filme i a unor cntece
favourite animal is
pentru copii n limba modern respectiv
Drawing one's favourite animal and
presenting it 2.1 Reproducerea unor informaii
simple/cntece/poezii scurte i simple cu sprijinul
profesorului
2.2 Oferirea unor informaii elementare, punctuale,
despre sine (nume, gen, vrst), despre universul
imediat, cu sprijin din partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare n care se
reproduce sau creeaz rime/mesaje scurte
3.1 Manifestarea curiozitii pentru decodarea unor
mesaje scrise simple i scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei
n care se elaboreaz cu sprijin scurte mesaje scrise
Revision: Unit Animals 1.2 Recunoaterea denumirilor unor obiecte din S4 S7
Types of food: vegetables, fruit, drinks, universul imediat, n mesaje articulate clar i rar; 4 S5 ( 26-30
desserts 2.1 Reproducerea unor informaii S6 martie)
6. Food Meals of the day: breakfast, lunch, 5 o'clock simple/cntece/poezii scurte i simple cu sprijinul S8 coala Altfel
tea, dinner profesorului Vacana de
Asking and answering: What's your favourite primvar
2.2 Oferirea unor informaii elementare, punctuale, 02.04-
food? My favourite food is despre sine (nume, gen, vrst), despre universul
Drawing and presenting one's favourite food 08.04.2018
imediat, cu sprijin din partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare n care se
reproduce sau creeaz rime/mesaje scurte
3.1 Manifestarea curiozitii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple i scurte din universul

5
imediat
4.1 Participarea la proiecte de grup/ la nivelul
clasei n care se elaboreaz cu sprijin scurte
mesaje scrise
Revision: Units Animals, Food 1.1 Oferirea unei reacii adecvate la salut i la o 4 S9
Seasons: spring, summer, autumn, winter ntrebare/ instruciune scurt i simpl rostit clar i S10
7. Weather Weather forecast: windy, rainy, sunny, foarte rar, care este nsoit de gesturi de ctre S11
cloudy interlocutor S12
Temperatures: cold, warm, hot 1.2 Recunoaterea denumirilor unor obiecte din
Describing a season: In winter is cold. universul imediat, n mesaje articulate clar i rar;
Autumn is windy. 2.1 Reproducerea unor informaii
Drawing a weather chart.
simple/cntece/poezii scurte i simple cu sprijinul
profesorului
2.2 Oferirea unor informaii elementare, punctuale,
despre sine (nume, gen, vrst), despre universul
imediat, cu sprijin din partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare n care se
reproduce sau creeaz rime/mesaje scurte
3.1 Manifestarea curiozitii pentru decodarea unor
mesaje scrise simple i scurte din universul imediat
4.1 Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei
n care se elaboreaz cu sprijin scurte mesaje scrise
8. Revision: Units Animals, Food, Weather 1.2 Recunoaterea denumirilor unor obiecte din 3 S13
Clothes Types of clothes: boy's clothes: shirt, universul imediat, n mesaje articulate clar i rar; S14
trousers, tie, hat and girl's clothes: skirt, 2.2 Oferirea unor informaii elementare, punctuale, S15
blouse, dress despre sine (nume, gen, vrst), despre universul
Types of clothes for each season imediat, cu sprijin din partea interlocutorului
Drawing and presenting one's favourite 2.3 Participarea la jocuri de comunicare n care se
clothes reproduce sau creeaz rime/mesaje scurte
4.1 Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei
n care se elaboreaz cu sprijin scurte mesaje scrise
9. Revision Units: Units Hello, Family, House and 1.1 Oferirea unei reacii adecvate la salut i la o 2 S16
Rooms in a House, School, Animals, ntrebare/ instruciune scurt i simpl rostit clar i S17
Weather, Clothes foarte rar, care este nsoit de gesturi de ctre

6
interlocutor
1.2 Recunoaterea denumirilor unor obiecte din
universul imediat, n mesaje articulate clar i rar;
2.1 Reproducerea unor informaii
simple/cntece/poezii scurte i simple cu sprijinul
profesorului
2.2 Oferirea unor informaii elementare, punctuale,
despre sine (nume, gen, vrst), despre universul
imediat, cu sprijin din partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare n care se
reproduce sau creeaz rime/mesaje scurte
4.1 Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei
n care se elaboreaz cu sprijin scurte mesaje scrise

S-ar putea să vă placă și