Sunteți pe pagina 1din 23

MODEL RAPORT ARGUMENTATIV DIRECTOR GIMNAZIU

Numele i prenumele: ______________________________________________________


Unitatea de nvmnt: COALA GIMNAZIAL _______________________________
Perioada evaluat: _________________________
UNITATEA DE COMPETEN
I. Proiectarea strategiei de coordonare i direciilor de dezvoltare a unitii de nvmnt:

ATRIBUII CRITERII DE PERFORMAN UTILIZATE N Documente justificative


Nr. crt. Argumente/Realizri
EVALUATE EVALUARE
1.1. Stabilirea obiectivelor cuprinse n
documentele manageriale strategice i
operaionale prin consultare/colaborare cu
autoritile publice locale, cu consultarea
partenerilor sociali, n conformitate cu specificul
unitii de nvmnt, ca parte integrant a
strategiei educaionale i a politicilor
educaionale la nivelul inspectoratului colar i a
Asigur corelarea programului de guvernare n vigoare; evaluarea
obiectivelor unitii riscurilor ce pot afecta atingerea obiectivelor
de nvmnt cu cele instituiei, n calitate de entitate finanat din
stabilite la nivel fonduri publice:
naional i local Corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului
naional de nvmnt i a celui teritorial cu cele
specifice unitii de nvmnt aa cum sunt
reflectate n proiectul colii i alte documente
stabilete atribuiile manageriale
1. coordonatorului Elaborarea proiectului de curriculum al colii
pentru proiecte i privind:
programe educative o aplicarea curriculumului naional dezvoltarea
colare i regional/local de curriculum curriculumul la
extracolare, n decizia colii
funcie de specificul
o Elaborarea proiectului privind: activitatea
unitii; extracurricular (extra-clasa i extra-coal):
concursurile colare la nivelul unitii simpozioane,
conferine
Asigurarea coerenei ntre curriculumul naional i
curriculum la decizia colii
Asigurarea coordonrii ntre diferitele
discipline/cadre didactice
Rezolvarea conflictelor de prioritate ntre
reprezentanii diverselor discipline n interesul
copiilor/tinerilor
1.2. Validarea obiectivelor la nivelul Consiliului
de Administraie i asigurarea asumrii acestora
de personalul unitii de nvmnt:
Crearea i dezvoltarea unei culturi organizaionale
care promoveaz i susine ncrederea, creativitatea
i inovarea, munca de calitate, spiritul de echipa i
colaborarea
Aprecierea i recunoaterea meritelor i rezultatelor
elevilor i ale personalului
Asigur 2.1. Elaborarea i/sau revizuirea metodelor i
managementul procedurilor consemnate n documentele
2. strategic i manageriale n concordan cu principiile unui
operaional al unitii management eficient:
Existena
de nvmnt i este procedurilor operaionale care
direct responsabil de reglementeaz activitile principale ale fiecrui
calitatea educaiei compartiment conform prevederilor legale
Existena autorizaiei sanitare, PSI etc., conform
furnizate de unitatea
de nvmnt; prevederilor legale
Organizarea activitii de SSM conform legii
coordoneaz Organizarea activitii PSI i ISU conform legii
elaborarea proiectului
Organizarea colectivelor de elevi (clase, grupe de
de dezvoltare studiu)
instituional a Completarea la zi a documentelor colare
unitii de nvmnt,
Calitatea activitii manageriale: stilul de conducere
prin care se stabilete
(managerul susine implicarea personalului pentru
politica educaional
dezvoltarea instituionala si creterea calitii actului
a acesteia
didactic, stimuleaz lucrul n echip, ia decizii
corecte, transparen n decizie, tact i implicare n
gestionarea conflictelor, este perceput ca leader i
creeaz un climat adecvat), cu respectarea cerinelor
legale
2.2. Elaborarea i/sau revizuirea procedurile de
monitorizare i autoevaluare a activitii unitii
de nvmnt:
Existena documentelor de evaluare i analiz, la
nivelul:
- Consiliului de administraie
- Consiliului profesoral
- CEAC
- Comisiilor metodice
- Compartimentelor funcionale
Elaborarea raportului anual cu privire la calitatea
educaiei
Existena instrumentelor de evaluare a calitii
serviciilor educaionale i a gradului de satisfacie a
beneficiarilor (fie de evaluare, chestionare etc.)
Controlul i monitorizarea procesului instructiv
educativ prin:
- numrul asistenelor la ore conform legislaiei (ore,
catedre, activiti extra-clas) activitile de formare
organizate n unitatea de nvmnt
- ntlniri formale, informale cu cadrele didactice
evaluri interne, simulri organizate la nivelul
unitii de nvmnt pentru stabilirea nivelului de
pregtire a elevilor ntlniri cu elevii/prinii n
vederea evalurii calitii procesului de predare-
nvare
Funcionarea comisiei de asigurare a calitii la
nivelul colii, conform legii:
o asigurarea standardelor de funcionare ale unitii
o urmrirea i evaluarea continu a rezultatelor
nvrii
coordoneaz
o ntocmirea rapoartelor RAEI
activitatea de
Elaborarea rapoartelor privind activitatea de
elaborare a ofertei asigurare a calitii ofertei educaionale i a
educaionale a unitii programelor de mbuntire a calitii educaiei, cu
de nvmnt i o respectarea Legii nr. 87/2006 privind asigurarea
propune spre aprobare calitii n educaie
consiliului de ntocmirea rapoartelor semestriale i anuale de
administraie activitate a unitii colare
Existena planurilor de msuri i de mbuntire a
deficienelor
2.3. Stabilirea obiectivelor, activitilor,
responsabilitilor i termenelor de realizare n
PDI i n programele de dezvoltare a sistemelor
de control managerial, n acord cu codul de
control intern:
Existena i calitatea documentelor de proiectare-
planificare cu respectarea prevederilor Legii
aprob, prin decizie, educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i
regulamentele de completrile ulterioare i a Regulamentului de
funcionare ale organizare i funcionare a unitilor de nvmnt
cercurilor, asociaiilor preuniversitar i ale ordinelor i instruciunilor
tiinifice, tehnice, specifice:
sportive i cultural-
- la nivelul colii: programe manageriale anuale,
artistice ale elevilor rapoarte semestriale, anuale, materiale de analiz
din unitatea de - la nivelul compartimentelor: planuri de activitate,
nvmnt, n baza rapoarte semestriale, anuale, materiale de analiz
hotrrii consiliului
- la nivelul comisiilor metodice: planuri anuale,
de administraie rapoarte semestriale i anuale, materiale de analiz
Existena ofertei educaionale cu respectarea
prevederilor Legii educaiei naionale nr.1/2011, cu
numete, prin decizie, modificrile i completrile ulterioare
componena Existena strategiei de marketing educaional pentru
comisiilor pentru unitatea colar cu respectarea prevederilor Legii
examenele de educaiei naionale nr.1/2011, cu modificrile i
corigene, amnri completrile ulterioare i a Legii nr. 87/2006 privind
sau diferene asigurarea calitii n educaie
Componena, planificarea ntlnirilor, temele
ntlnirilor, documente, procese verbale, rapoarte de
activitate, hotrri, anexe ale:
- Consiliul de administraie
- Consiliul profesoral
- CEAC
- Comisiilor metodice, cu respectarea prevederilor
legislaiei n vigoare
Implementarea controlului managerial intern
conform prevederilor legale
Organizarea compartimentelor funcionale ale
unitii colare decizii de numire a persoanelor cu
funcii/atribuii de conducere/coordonare
Existenta documentelor legislative si a altor acte
normative care reglementeaz activitatea unitii,
accesul personalului la aceste documente
Constituirea comisiilor/stabilirea responsabililor
pentru aplicarea normelor I.S.U., N.S.S.M., P.S.I. cu
respectarea prevederilor legele
3. 3.1. Proiectarea bugetului unitii de nvmnt,
corelat cu domeniile de activitate i ale PDI,
precum i asigurarea aprobrii n C.A.:
Elaborarea proiectului de Buget de venituri si
cheltuieli, pe surse de finanare, n conformitate cu
prevederile legale
Propune in consiliul Elaborarea Programului de achiziii publice,
de administraie, spre
conform legii
aprobare, proiectul de
buget corelat cu ntocmirea documentaiei pentru primirea finanrii
domeniile de necesare lucrrilor i obiectivelor de investiii
activitate i ale PDI 3.2. Realizarea listei de prioriti a cheltuielilor
corespunztoare etapei, pe principiile necesitii
i oportunitii i aprobarea n consiliul de
administraie, n conformitate cu prevederile
legale:
Repartizarea fondurilor alocate, conform legii, pe
capitole de cheltuieli i articole bugetare n
conformitate cu legislaia n vigoare
4. Propune
inspectoratului colar,
spre aprobare,
proiectul planului de
colarizare, avizat de
consiliului de
administraie;
coordoneaz 4.1. Fundamentarea planului de colarizare pe
efectuarea anual a analiza de nevoi realizat la nivelul unitii/zonei
recensmntului 4.2. Elaborarea proiectului planului de
copiilor/elevilor din colarizare la nivelul unitii de nvmnt
circumscripia 4.3. Supunerea spre avizare consiliului de
colar; administraie a proiectului planului de
ntreprinde msuri n colarizare la nivelul unitii de nvmnt
vederea prevenirii
abandonului colar i
a absenteismului;
stabilete componena
formaiunilor de
studiu n baza
hotrrii consiliului
de administraie
Elaboreaz proiectul
5.1. ntocmirea proiectului de ncadrare:
de ncadrare cu
ntocmirea corect a fiei de vacantare i prezentarea
personal didactic de
ei la termenul stabilit serviciului Personal
predare, precum i
ntocmirea corect a statului de funcii i prezentarea
schema de personal
5. n termenul stabilit la serviciul Plan
didactic auxiliar i
ntocmirea corect a statului de personal i
nedidactic i le
prezentarea n termenul stabilit la serviciul Plan
supune, spre
5.2. Asigurarea aprobrii n C.A. a proiectului de
aprobare, consiliului
ncadrare
de administraie
II. Organizarea activitilor unitii de nvmnt:

Nr. ATRIBUII CRITERII DE PERFORMAN I INDICATORI


Argumente/Realizri Documente justificative
crt. EVALUATE DE CALITATE
ntocmete, conform
legii, fiele posturilor
pentru personalul din
subordine;
angajeaz personalul
din unitate prin
ncheierea contractului
individual de munc;
propune consiliului de
administraie
vacantarea posturilor,
organizarea
concursurilor pe post i
angajarea personalului
didactic auxiliar i
nedidactic; 1.1. Elaborarea fielor de post ale angajailor n
coordoneaz conformitate cu atribuiile postului i cu
organizarea i organigrama unitii de nvmnt. Existena
desfurarea fiei postului pentru fiecare categorie de personal
concursului de ocupare i pentru fiecare funcie
a posturilor pentru 1.2. Repartizarea concret a sarcinilor, potrivit
1. didactic auxiliar i atribuiilor compartimentelor i posturilor.
nedidactic; Realizarea ncadrrii corecte pe post a cadrelor
aprob concediile de didactice i a personalului didactic auxiliar i a
odihn ale personalului personalului nedidactic
didactic de predare, 1.3 Realizarea ncadrrii corecte pe post a
didactic auxiliar i cadrelor didactice i a personalului didactic
nedidactic, pe baza auxiliar i a personalului nedidactic
solicitrilor scrise ale
acestora, conform
legislaiei n vigoare;
aprob concediu fr
plat i zilele libere
pltite, conform
prevederilor legale i
ale contractului
colectiv de munc
aplicabil, pentru ntreg
personalul, n
condiiile asigurrii
suplinirii activitii
acestora
Rspunde de selecia,
angajarea i ncetarea
raporturilor de munc
ale personalului din 2.1 Selectarea personalului n concordan cu
unitate, precum i de legislaia n vigoare:
selecia personalului Realizarea procedurilor de ocupare a posturilor i
nedidactic; catedrelor vacante pentru personalul din subordine
consemneaz zilnic n conform normelor legale
condica de prezen 2.2 ncadrarea/angajarea personalului n
2. absenele i ntrzierile concordan cu legislaia n vigoare
la orele de curs ale 2.3 ncadrarea n normativul de personal didactic
personalului didactic i nedidactic
de predare, 2.4 ncheierea contractelor de munc cu
precum i ntrzierile personalul didactic i nedidactic, conform
personalului didactic prevederilor legale n vigoare
auxiliar i nedidactic,
de la programul de
lucru
ndeplinete atribuiile
prevzute de actele
normative n vigoare
privind mobilitatea 3.1. Gestionarea etapelor de mobilitate a
personalului didactic,
personalului didactic, n conformitate cu
de metodologia de
3. prevederile Metodologiei-cadru privind
ocupare a posturilor
didactice care se mobilitatea personalului didactic de predare din
vacanteaz n timpul nvmntul preuniversitar
anului colar,
precum i de alte acte
normative elaborate
Coordoneaz procesul 4.1. Asigurarea obinerii autorizaiilor i avizelor
de obinere a legale necesare funcionrii unitii de
autorizaiilor i nvmnt:
4.
avizelor legale Existena autorizaiei sanitare, PSI etc., conform
necesare funcionrii prevederilor legii

unitii de nvmnt Organizarea activitii de SSM conform legii
Organizarea activitii PSI i ISU conform legii
5.1 Implicarea unitii de nvmnt n proiecte
de parteneriat cu uniti de nvmnt similare
din Uniunea European sau din alte zone:
5. Identificarea surselor de finanare i a posibilitilor
de aplicare pentru proiecte europene i proiecte
comunitare
Existena unei planificri cu privire la accesarea
Lanseaz proiecte de proiectelor europene
de Depunerea aplicaiilor pentru proiectele europene i
parteneriat cu uniti
nvmnt similare din a proiectelor FSE
Uniunea Europeansau Organizarea echipelor care lucreaz la proiecte:
din alte zone scrierea aplicaiilor, implementarea proiectelor
Implementarea proiectelor aprobate i gestionarea
corect a documentelor
Elaborarea rapoartelor cu privire la calitatea
proiectelor i a impactului acestora n activitatea
elevilor i cadrelor didactice
Oferirea cadrului logistic (spaii, aparatur,
expertiz/consultan etc.) pentru proiecte, programe

III. Conducerea/coordonarea activitii unitii de nvmnt:

ATRIBUII Documente justificative


CRITERII DE PERFORMAN I INDICATORI
Nr. crt. Argumente/Realizri
EVALUATE DE CALITATE

1.1 Implementarea planului managerial prin


alocarea resurselor umane, materiale financiare
planificate:
Implementeaz planul
existena procedurilor de monitorizare a stadiului
1 managerial al unitii
implementrii planului managerial
de nvmnt
stabilirea msurilor remediale
1.2 Respectarea termenelor stabilite prin planul
managerial
Stabilete, prin
decizie, componena
catedrelor i comisiilor
din cadrul unitii de
nvmnt, numete
coordonatorii
structurilor care
aparin de unitatea de
nvmnt, n baza 2.1 Constituirea i emiterea deciziilor de
hotrrii consiliului de constituire a comisiilor i grupurilor de lucru la
administraie; nivelul unitii de nvmnt: cadre didactice,
numete, dup personal nedidactic, prini, elevi, n baza
consultarea consiliului hotrrii consiliului de administraie
profesoral, n baza 2.2 Emiterea deciziei de constituire a comisiei
hotrrii consiliului de SCMI prin respectarea standardelor de calitate
administraie, 2.3 Desemnarea coordonatorilor structurilor
profesorii dirigini la unitilor cu personalitate juridic n baza hotrrii
2 clase, consiliului de administraie
precum i
coordonatorul pentru
proiecte i programe
educative colare i
extracolare;
numete cadrul
didactic care face parte
din consiliul clasei, ce
poate prelua atribuiile
profesorului diriginte,
n condiiile n care
acesta este
indisponibil pentru o
perioad de timp, din
motive obiective

Propune consiliului de
administraie, spre
aprobare, 3.1. Propunerea spre aprobare consiliului de
3 Regulamentul de administraie a ROFUI i
organizare i a Regulamentului intern
funcionare al unitii
de nvmnt
4.1 Propunerea spre aprobarea consiliului de
Prezint, anual, un
administraie a raportului privind calitatea
raport asupra calitii
4 educaiei
educaiei n unitatea de
nvmnt 4.2 Prezentarea raportului n consiliul profesoral
i n consiliul reprezentativ al prinilor

Elaboreaz 5.1. Activitatea de ndrumare, control i evaluare


instrumente interne de a activitilor se bazeaz pe
lucru, utilizate n utilizarea unor instrumente interne de lucru:
activitatea de Existena instrumentelor de evaluare a calitii
ndrumare, control i serviciilor educaionale i a gradului de satisfacie a
evaluare a tuturor beneficiarilor (fie de evaluare, chestionare etc.)
activitilor care se Controlul i monitorizarea procesului instructiv
desfoar n unitatea educativ prin:
de nvmnt i le
- numrul asistenelor la ore conform legislaiei (ore,
supune spre aprobare
catedre, activiti extra-clas)
consiliului de
- activitile de formare organizate n unitatea de
administraie;
nvmnt
- ntlniri formale, informale cu cadrele didactice
coordoneaz comisia
- evaluri interne, simulri organizate la nivelul
de ntocmire a orarului
i l propune spre unitii de nvmnt pentru stabilirea nivelului de
aprobare consiliului de pregtire a elevilor
5 administraie; - ntlniri cu elevii/prinii n vederea evalurii
calitii procesului de predare-nvare
aprob graficul Funcionarea comisiei de asigurare a calitii la
serviciului n unitatea nivelul colii, conform Legii nr. 87/2006 privind
de nvmnt al asigurarea calitii n educaie:
personalului didactic -asigurarea standardelor de funcionare ale unitii
i al elevilor; -urmrirea i evaluarea continu a rezultatelor
atribuiile acestora nvrii
sunt precizate n -ntocmirea rapoartelor RAEI
regulamentul de Elaborarea rapoartelor privind activitatea de
organizare i asigurare a calitii ofertei educaionale i a
funcionare al unitii programelor de mbuntire a calitii educaiei, cu
de nvmnt; respectarea Legii nr. 87/2006 privind asigurarea
calitii n educaie ntocmirea rapoartelor
aprob graficul semestriale i anuale de activitate a unitii colare
desfurrii lucrrilor Existena planurilor de msuri i mbuntire a
scrise semestriale deficienelor
6.1 Procurarea documentelor curriculare si a
Asigur, prin efii bazei logistice necesare:
catedrelor i manuale, auxiliare curriculare cri pentru bibliotec
responsabilii logistica
comisiilor metodice, 6.2 Verificarea aplicrii planurilor-cadru de
aplicarea planului de nvmnt
nvmnt, a 6.3 Verificarea i avizarea planificrilor
programelor colare i calendaristice ale cadrelor didactice i ale
a metodologiei privind comisiilor metodice
evaluarea rezultatelor 6.4 Analizarea rezultatelor colare ale elevilor:
6 colare; Elaborarea/operaionalizarea criteriilor de
i asum, alturi de monitorizare i evaluare a calitii educaiei colare
consiliul de Analizarea rezultatelor la testele iniiale, evaluri,
administraie, simulri i propunerea soluiilor de mbuntire
rspunderea public Analizarea rezultatelor obinute la evaluarea
pentru performanele naional
unitii de nvmnt
Analizarea rezultatelor obinute la olimpiadele i
pe care o conduce concursurile colare recunoscute de inspectoratul
colar sau Ministerul Educaiei Naionale
Controleaz, cu
sprijinul efilor de
catedra
/responsabililor
comisiilor metodice,
7 calitatea procesului
instructiv-educativ,
prin verificarea
documentelor, prin
asistene la ore i prin
participri la diverse
activiti educative
extracurriculare i
extracolare. n cursul
unui an colar
directorul efectueaz
sptmnal 4 asistene 7.1 Efectuarea de asistene la ore, cel puin una pe
la orele de curs, astfel semestru la fiecare cadru didactic
nct fiecare cadru 7.2 Verificarea documentelor colare ale cadrelor
didactic s fie asistat didactice i comisiilor
cel puin o dat pe 7.3 Participarea la activiti educative
semestru; extracolare
aprob asistena la
orele de curs sau la
activiti educative
colare/extracolare a
efilor de catedr /
responsabililor de
comisii metodice, cu
respectarea
prevederilor legale n
vigoare; propune
consiliului de
administraie, spre
aprobare, calendarul
activitilor educative
al unitii de
nvmnt
IV. Motivarea/antrenarea personalului din subordine:
Documente justificative
Nr. ATRIBUII CRITERII DE PERFORMAN I INDICATORI
Argumente/Realizri
crt. EVALUATE DE CALITATE
Coordoneaz comisia
de salarizare i aprob
trecerea personalului
1.1. Promovarea i salarizarea personalului cu
salariat al unitii de
respectarea prevederilor legale n vigoare.
1. nvmnt, de la o
Realizarea procedurilor de evaluare si
gradaie salarial la
alta, n condiiile promovare a personalului
prevzute de legislaia
n vigoare
2.1. Evaluarea anual a activitii personalului
unitii de nvmnt pe baza fielor/
procedurilor existente, cu respectarea
metodologiilor n vigoare, n conformitate cu
atribuiile i sarcinile din fia postului
2.2. P reocuparea de motivare a personalului
innd cont de rezultatele evalurilor:
Repartizarea echitabil i n conformitate
cu criteriile naionale i locale, a stimulentelor
materiale i morale stabilite prin lege pentru
Rspunde de evaluarea
personalul unitii
periodic i motivarea
2.
personalului Stimularea prin mijloace materiale i
morale, a formrii, autoformrii i dezvoltrii
profesionale.
2.3 2.3.Asigurarea cadrului instituional pentru
participarea personalului la procesul decizional
prin colectivele i organele de conducere colectiv
existente: colectivele de catedr, Consiliul de
Administraie i Consiliul Profesoral
2.4 2.4.Asigurarea condiiilor de perfecionare
profesional a personalului, conform
prevederilor legislaiei n vigoare
3. Apreciaz personalul 3.1 Participarea la inspeciile de specialitate
didactic de predare, la pentru acordarea gradelor didactice
inspeciile pentru 3.2 ntocmirea aprecierii pentru cadrele didactice
obinerea gradelor care solicit nscrierea la concursul pentru
didactice, precum i obinerea gradaiei de merit
pentru acordarea
gradaiilor de merit
Informeaz 4.1. Propunerea conferirii de distincii i premii
inspectoratul colar cu pentru personalul didactic din unitatea de
privire la rezultatele de nvmnt
excepie ale
personalului didactic,
pe care l propune
pentru conferirea
distinciilor i
premiilor, conform
prevederilor legale;
4.
coordoneaz
activitile de pregtire
organizate de cadrele
didactice cu rezultate
deosebite, pentru
elevii care particip la
olimpiade, concursuri,
competiii sportive i
festivaluri naionale i
internaionale

V. Monitorizarea/evaluarea/controlul activitilor din unitatea de nvmnt:


Documente justificative
Nr. ATRIBUII CRITERII DE PERFORMAN I INDICATORI
Argumente/Realizri
crt. EVALUATE DE CALITATE

Coordoneaz i
rspunde de
colectarea datelor
statistice pentru
sistemul naional de 1.1 Colectarea datelor statistice pentru sistemul
indicatori pentru
naional de indicatori pentru educaie i
educaie, pe care le
monitorizarea introducerii datele n SIIIR, n
1. transmite
termenele solicitate
inspectoratului colar
i rspunde de 1.2 Monitorizarea gestionrii bazelor de date
introducerea datelor specifice unitii de nvmnt
in Sistemul de
Informaii Integrat al
nvmntului din
Romania (SIIIR)
Asigur arhivarea
documentelor oficiale
i colare,
rspunde de 2.1. Monitorizarea arhivrii i pstrrii
ntocmirea, documentelor colare oficiale, cu respectarea legii
eliberarea, 2.2 Monitorizarea, ntocmirea, completarea i
reconstituirea, gestionarea documentelor colare, cu respectarea
anularea, completarea legislaiei n vigoare
2. i gestionarea actelor
de studii i
a documentelor de
eviden colar;
numete i
controleaz
personalul care
rspunde de sigiliul
unitii de nvmnt
Realizeaz
procedurile
3. disciplinare i de
rezolvare a
contestaiilor,
conform prevederilor
Legii nr. 53/2003, cu
modificrile i
completrile
ulterioare i a Legii
educiei naionale nr.
1/2011, cu
modificrile i
completrile
ulterioare;
aplic sanciuni
pentru abaterile
disciplinare 3.1 Asigur respectarea prevederilor legale n
svrite de soluionarea abaterilor disciplinare, de rezolvare a
personalul unitii petiiilor nregistrate la nivelul unitii de
nvmnt
de nvmnt, n
limita prevederilor
legale n vigoare;
rezolv rapid,
eficient, obiectiv i
transparent
conflictele din
unitatea de
nvmnt;
rezolv rapid,
eficient, obiectiv i
transparent
conflictele dintre
elevi, cadre
didactice i
nedidactice, prini
Aplic sanciunile
prevzute de
regulamentul de
organizare i
funcionare a
4.1 Respectarea ROFUIP i
unitilor de
4. ROFUI n cazul abaterilor disciplinare svrite
nvmnt
de elevi
preuniversitar i de
regulamentul intern
pentru abaterile
disciplinare svrite
de elevi

Asigur aplicarea i
respectarea normelor
de sntate i
securitate n munc;
rspunde de
respectarea condiiilor 5.1. Asigurarea instruirii personalului privind
i a exigenelor
normele de SSM
privind normele de
5.
igien colar, de
5.2. Asigurarea asistenei sanitare i a condiiilor
protecie i securitate
n munc, de protecie optime de munc, conform normelor de SSM
civil i de paz
contra incendiilor, n
unitatea de
nvmnt

Monitorizeaz 6.1 Monitorizarea aplicrii planului de


activitatea cadrelor dezvoltare personal a debutanilor.
didactice debutante i 6.2 Consilierea profesional a cadrelor didactice
6.
sprijin integrarea debutante
acestora in colectivul 6.3 Organizarea activitii de mentorat n
unitii de nvmnt unitatea de nvmnt
Rspunde de
asigurarea manualelor 7.1 Stabilirea, prin decizie, a responsabilului cu
colare pentru elevii manualele
din nvmntul 7.2. Identificarea i comunicarea necesarului de
obligatoriu, conform
manuale ctre inspectoratul colar/Ministerul
prevederilor legale.
7. Educaiei Naionale
Asigur personalului
7.3 Monitorizarea distribuirii manualelor ctre
didactic condiiile
necesare pentru elevi
studierea i alegerea 7.4 Controlarea recuperrii manualelor la
manualelor pentru sfritul anului colar
elevi

Rspunde de
stabilirea necesarului 8.1. Coordonarea comisiei de acordare a burselor
de burse colare i a colare:
8. altor faciliti la Alocarea burselor i distribuirea alocaiilor
nivelul unitii de de stat pentru copii,
nvmnt, conform i a celorlalte forme de ajutor stabilite prin lege
legislaiei n vigoare
9.1. ncadrarea n bugetul aprobat al unitii de
nvmnt:
Realizarea execuiei bugetare, n conformitate cu
Rspunde de prevederile legale
Administrarea eficienta a resurselor materiale
ncadrarea in bugetul
9.
aprobat al unitii de ncheierea exerciiului financiar, cu respectarea
nvmnt normelor legale referitore la destinaia fondurilor, n
conformitate cu legislaia n vigoare
ntocmirea documentelor i a rapoartelor tematice
curente i speciale, cerute de inspectoratul colar,
Ministerul
10.1. Educaiei i
Atragerea Naionale sau alteresurselor
utilizarea instituii
abilitate prin lege
extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale:
Utilizarea fondurilor extrabugetare conform
Se preocup de prioritilor stabilite n proiectele i programele
atragerea de resurse colii i n bugetul de venituri i cheltuieli
10. extrabugetare, cu
Evaluarea realizrii planului de achiziii i al
respectarea
utilizrii fondurilor extrabugetare
prevederilor legale
Asigurarea de servicii (consultan i expertiz, baz
logistic, micro-producie, oferirea de spaii pentru
diverse activiti etc.) n contrapartid pentru
organizaii, ca surse alternative de finanare
11.1 Respectarea standardelor de dotare
Rspunde de minimal a unitii de nvmnt
realizarea, utilizarea, 11.2 Existenta si funcionarea comisiei de recepie
pstrarea, a bunurilor materiale
11. completarea i 11.3 Organizarea inventarierii anuale a
modernizarea bazei patrimoniului unitii, cu respectarea legii
materiale 11.4 Preocuparea privind utilizarea, pstrarea,
i sportive a unitii completarea i modernizarea bazei materiale a
de nvmnt; unitii de nvmnt

12. Urmrete modul de 12.1. Respectarea termenelor i


ncasare a veniturilor legalitatea ncasrii veniturilor
Rspunde n ceea ce
privete necesitatea, 13.1. ntocmirea documentelor legale privind
oportunitatea i managementul financiar
legalitatea angajrii i Monitorizarea ntocmirii documentelor legale
13. utilizrii creditelor privind execuia financiar
bugetare, 13.2 Urmrete aprobarea deciziilor de natur
n limita i cu financiar n consiliul de administraie, numai
destinaia aprobate dupa precizarea temeiului legal in vigoare
prin bugetul propriu
14.1 Asigurarea nivelului optim privind pstrarea
Rspunde de integritii i funcionalitatea bunurilor aflate n
integritatea i buna administrare
14. funcionare a 14.2 Asigurarea nivelului satisfaciei
bunurilor aflate n beneficiarilor privind dotarea i funcionalitatea
administrare bunurilor aflate n administrare

Rspunde de 15.1 Asigurarea respectrii legii n ntocmirea


organizarea i inerea documentelor financiar contabile. Arhivarea i
la zi a contabilitii i pstrarea documentelor financiar-contabile
prezentarea la termen conform prevederilor legale:
15.
a bilanurilor Asigurarea transparenei n elaborarea i execuia
contabile i a bugetar
conturilor de execuie 15.2 Supunerea spre aprobarea consiliului de
bugetar administraie a raportului de execuie bugetar
Rspunde de
ntocmirea corect i
la termen a statelor
lunare de plat a 16.1. Asigurarea ntocmirii corecte i
16.
drepturilor salariale i la termen a statelor de plat
a hotrrilor
judectoreti sau a
altor legi

VI. Relaii de comunicare:


Documente justificative
Nr. ATRIBUII CRITERII DE PERFORMAN I
Argumente/Realizri
crt. EVALUATE INDICATORI DE CALITATE
1.1. Asigurarea comunicrii i fluxului
informaional la nivelul unitii de nvmnt,
Rspunde de
conform procedurilor
transmiterea corect i la
1. 1.2. 1.2 ntocmirea documentelor i a rapoartelor
termen a datelor
tematice curente i speciale, cerute de
solicitate de
inspectoratul colar, Ministerul Educaiei
inspectoratul colar
Naionale sau alte instituii abilitate prin lege
1.3. Respectarea termenelor de raportare a
Raporteaz n timpul cel
datelor solicitate de inspectoratul colar
mai scurt orice situaie
2.1. Respectarea procedurii de comunicare
de natur s afecteze
2. intra
procesul instructiv
i interinstituional
educativ sau imaginea
colii
3.1. Dezvoltarea i meninerea legturii cu
Colaboreaz cu autoritile administraiei publice locale
autoritile administraiei 3.2. Consultarea reprezentanilor prinilor i
publice locale i ai elevilor
consult partenerii 3.3. Colaborarea cu organizaii
sociali i neguvernamentale i alte instituii ale
reprezentanii prinilor
societii civile, cu instituii de specialitate n
i elevilor;
vederea schimbului de informaii i a
3. solicit
stabilirii de activiti comune
instituiilor/organizaiilor
competente desemnarea 3.4. Organizarea de ntlniri periodice cu
reprezentanilor lor n reprezentanii comunitii locale: membri n
consiliul de administraie organele alese de conducere de la nivel local,
al unitii de nvmnt, prini, oameni de afaceri, reprezentani ai
conform normelor legale Bisericii i ai organizaiilor culturale etc.,
n vigoare privind creterea adecvrii ofertei
educaionale a colii la specificul comunitar

Aprob vizitarea unitii


de nvmnt de ctre
persoane din afara
unitii, inclusiv de ctre
reprezentani ai mass-
media (fac excepie de la
aceasta prevedere 4.1. Elaborarea procedurii de acces n unitatea
reprezentanii de nvmnt
4. instituiilor cu drept de 4.2. Comunicarea cu mass-media respectnd
ndrumare i control principiul transparenei i asigurrii accesului
asupra unitilor de la informaii de interes public
nvmnt, precum i
persoanele care participa
la procesul de
monitorizare i evaluare
a calitii sistemului de
nvmnt)

5.1. Respectarea prevederilor legale n


Se consult cu procesul de consultare a reprezentanilor
reprezentanii organizaiilor sindicale reprezentative la nivel
organizaiilor sindicale de sector de activitate nvmnt
5. reprezentative la nivel de preuniversitar
sector de activitate 5.2. Organizarea i funcionarea comisiei
nvmnt paritare la nivel de unitate
preuniversitar
Manifest loialitate fa 6.1. Promovarea imaginii unitii de
6. de unitatea de nvmnt, prin activiti specifice, la nivel
nvmnt local,
judeean/naional
VII. Pregtire profesional:
Documente justificative
ATRIBUII CRITERII DE PERFORMAN I
Nr. crt. Argumente/Realizri
EVALUATE INDICATORI DE CALITATE
1.1. ntocmirea analizei nevoilor de formare
profesional prin raportare la competenele
necesare realizrii sarcinilor incluse n fia
postului
Monitorizeaz 1.2. Implementarea planului de formare
activitatea de existent n unitatea de nvmnt
1. formare continu a 1.3. Selectarea personalului pentru care se
personalului din impune participarea la forme de
unitate perfecionare/formare pe baza unor criterii
specifice i transparente
1.4. Evaluarea periodic a eficienei activitii
de perfecionare/formare i identificarea
msurilor de ameliorare
Coordoneaz 2.1 Asigurarea aprobrii Planului de
realizarea planurilor formare/dezvoltare profesional n consiliul
2. de administraie al unitii de nvmnt
de formare
profesional 2.2 Participarea la cursuri de formare/
dezvoltare profesional
3.1 Asigurarea implementrii optime a
Monitorizeaz planurilor de formare profesional a
implementarea
personalului didactic de predare,
planurilor de formare
didactic-auxiliar i nedidactic
3. profesional a
personalului didactic
de predare, didactic-
auxiliar i nedidactic

Data,
Numele i prenumele directorului,
Semntura,

E.G.