Sunteți pe pagina 1din 26

Text proiect lege Propuneri Argumente

Art 3 alin(4). Ordonatorii de credite au Art3 alin (4) Ordonatorii de credite Federaia Cultur i Mass-Media FAIR-
obligatia sa stabileasca salariile de au obligatia sa asigure sumele necesare MediaSind:
baza/soldele functiilor de pentru stabilirea salariilor de
baza/indemnizatiile lunare, sporurile, baza/soldelor functiilor de Neobligarea ordonatorilor de credite de a
alte drepturi salariale in bani si in baza/salariile functiilor de asigura sumele de bani necesare acoperirii
natura prevazute de lege, sa asigure baza/indemnizatiilede cheltuielilor de personal precum si de a
promovarea personalului in functii, incadrare/indemnizatiile lunare, previziona toate modificarile ce apar pe
grade si trepte profesionalesi sporurile, alte drepturi salariale in bani parcursul exercitiului financiar al tuturor
avansarea in gradatii in conditiile si in natura prevazute de lege, sa institutiilor pot crea blocaje, migrari de
legii, astfel incat sa se incadreze in asigure sumele necesare de bani pentru personal, situatii confictuale.
sumele aprobate cu aceasta destinatie promovarea personalului in functii si
in bugetul propriu.. grade /trepte profesionale si avansarea
in gradatii in conditiile legii
Art. 7 Termeni Echivalarea salariului de baz cu Pro Lex: Toate drepturile salariale sunt
c) indemnizaia de ncadrare reprezint salariul de funcie, cum se aplic n raportate la salariul de baz. Raportul ntre cel
suma de bani corespunztoare funciei, prezent. mai mic salariu de baz i cel mai mare salariu
gradului, gradaiei i vechimii n Echivalarea indemnizaiei lunare i de baz este de 1 la 12.
funcie, prevzut n anexele la indemnizaiei de ncadrare cu salariul Solda a funciei de baz / salariul al funciei
prezenta lege; d) indemnizaia lunar de baz. de baz este echivalent cu salariul de baz
reprezint suma de bani la care au (art. 7 lit. e).
dreptul persoanele care ocup funcii Definirea i celorlalte drepturi salariale n prezent, n MAI, salariul de baz este
de demnitate public sau asimilate i raportarea lor la salariul de baz i echivalentul salariul de funcie (o component
acestora, fiind unica form de echivalentul acestuia. a salariului funciei de baz).
remunerare a activitii Indemnizaia lunar i indemnizaia de
corespunztoare funciei acestora; ncadrare (art. 7 lit. d) nu sunt echivalate cu
persoanele care ocup funcii de salariul de baz, astfel cum se deduce din
demnitate public nu beneficiaz de celelalte articole (ex. art. 5)
sporuri permanente, sporuri temporare Pentru toi bugetarii, gradaiile de vechime
i/sau de doctorat; e) salariul funciei se calculeaz la salariul de baz, iar pentru
de baz se compune din salariul de militari i poliiti, gradaiile de vechime se
funcie, salariul gradului profesional calculeaz la salariu de funcie, deci la o
deinut, gradaii i, dup caz, salariul valoare mai mic dect salariul de baz.
de comand i este echivalent cu Pn n 2023, creterea salariului de baz
salariul de baz; f) solda funciei de minim pe economie nu va aduce o cretere i a
baz se compune din solda de funcie, salariilor funciilor de baz ale poliitilor.
solda de grad, gradaii i, dup caz,
solda de comand i este echivalent
cu salariul de baz;

Art. 10 - Salariile de baz i gradaiile La Art. 10 alin(2) i . (4) din Legea Federatia Sindicatelor din Administratie
(1) Salariile de baz sunt difereniate Cadru privind salarizarea personalului
pe funcii, grade/trepte i gradaii. In perioada 2007-2010, sporul de vechime era
pltit din fonduri publice, propunem
(2) Fiecrei funcii, fiecrui reglementat de Contractul Colectiv de Munca
modificarea dupa cum urmeaza:
grad/treapt profesional i corespund Unic la Nivel National care stabilea anumite
cinci gradaii, corespunztoare (4) Tranele de vechime n munc n limite, minime si maxime, ale acestuia.
tranelor de vechime n munc, cu funcie de care se acord cele 5
excepia funciilor de demnitate public gradaii, precum i procentele In prezent, conform Codului muncii, art. 40,
i funciilor de conducere pentru care corespunztoare acestora, calculate la alin. 2, lit. c, angajatorii au obligatia sa acorde
gradaia este inclus n indemnizaia salariul de baz avut la data ndeplinirii salariatilor drepturile ce decurg din lege, dar si
lunar/salariul de baz prevzut pentru condiiilor de trecere n gradaie i din contractele colective sau individuale de
aceste funcii n anexele la lege. incluse n acesta sunt urmtoarele:
(3) Salariile de baz prevzute n munca. In concluzie, daca in contractul de
- gradaia 1 - de la 3 la 5 ani i se
anexele I VIII din prezenta lege munca este prevazut sporul de vechime, atunci
determin prin majorarea salariului de
pentru funciile de execuie sunt la baz prevzut n anexele la prezenta angajatorul trebuie sa il acorde in momentul in
gradaia 0. lege cu procentul de 7,5% , rezultnd care salariatul a atins gradul de vechime in
(4) Tranele de vechime n munc n noul salariu de baz; munca specificat. Cuantumul sporului total
funcie de care se acord cele 5 - gradaia 2 - de la 5 la 10 ani i se fiind 25 % ct a fost i pn acum i nu 22,5 %
gradaii, precum i procentele determin prin majorarea salariului de
ct propune Legea Cadru.
corespunztoare acestora, calculate la baz avut cu procentul de 5%,
salariul de baz avut la data ndeplinirii rezultnd noul salariu de baz; n HG nr. 281 din 17 iunie 1993 cu privire la
condiiilor de trecere n gradaie i - gradaia 3 - de la 10 la 15 ani i se salarizarea personalului din unitile bugetare -
incluse n acesta sunt urmtoarele: determin prin majorarea salariului de
abrogat, se prevedea
- gradaia 1 - de la 3 la 5 ani i se baz avut cu procentul de 5%,
determin prin majorarea salariului de rezultnd noul salariu de baz; Sporuri la salariul de baz
baz prevzut n anexele la prezenta - gradaia 4 - de la 15 la 20 de ani i se
lege cu procentul de 7,5% , rezultnd determin prin majorarea salariului de ART. 7 (1) Persoanele salarizate potrivit
noul salariu de baz; baz avut cu procentul de 5%, prezentei hotrri beneficiaz, la funcia de
- gradaia 2 - de la 5 la 10 ani i se rezultnd noul salariu de baz; baz, de un spor de vechime n munc de pn
determin prin majorarea salariului de - gradaia 5 - peste 20 de ani i se
la 25%, calculat la salariul de baz,
baz avut cu procentul de 5%, determin prin majorarea salariului de
rezultnd noul salariu de baz; baz avut cu procentul de 2,5%, corespunztor timpului efectiv lucrat n
- gradaia 3 - de la 10 la 15 ani i se rezultnd noul salariu de baz. program normal de lucru, astfel:
determin prin majorarea salariului de (5) Gradaia obinut se acord cu
baz avut cu procentul de 5% , ncepere de la data de nti a lunii Trana de vechime n munc Cota la
rezultnd noul salariu de baz; urmtoare celei n care s-au mplinit salariul de baz
- gradaia 4 - de la 15 la 20 de ani i se condiiile de acordare.
ntre 3 i 5 ani 5%
determin prin majorarea salariului de
de la 5 la 10 ani 10%
baz avut cu procentul de 2,5% ,
de la 10 la 15 ani 15%
rezultnd noul salariu de baz;
de la 15 la 20 ani 20%
- gradaia 5 - peste 20 de ani i se
peste 20 ani 25%
determin prin majorarea salariului de
baz avut cu procentul de 2,5% ,
rezultnd noul salariu de baz.
(5) Gradaia obinut se acord cu
ncepere de la data de nti a lunii
urmtoare celei n care s-au mplinit
condiiile de acordare.
Art. 11 (1) Stabilirea veniturilor Reglementarea concret a Pro Lex:
lunare pentru personalul pltit din drepturilor salariale, conform Salarizarea nu are legtur cu munca prestat.
fonduri publice din instituiile i principiilor legii. Angajai care desfoar presteaz aceeai
autoritile publice ale administraiei Meninerea prevederilor din Legea nr. munc vor primi o remuneraie diferit de la o
publice locale, astfel cum sunt definite 284/2010 n ceea ce privete ncadrarea localitate la alta sau chiar diferit de la an la an
la art. 2 alin. (1) pct. 5 i pct. 39 din pe funcii i grade profesionale, n acelai loc de munc.
Legea nr. 273/2006 privind finanele urmnd a se reglementa doar Nu se respect principiul egalitii, prin
publice locale, cu modificrile i cuantumul. asigurarea de salarii de baz egale pentru
completrile ulterioare, cu excepia munc cu valoare egal (art. 6 lit. C)
instituiilor i autoritile publice Conform Directivei 2000/JIC/78, privind
finanate integral din venituri proprii se crearea cadrului general n favoarea
face prin hotrre a consiliului local, a tratamentului egal privind ocuparea forei de
consiliului judeean sau a consiliului munc i condiiile de angajare, n vederea
general al municipiului Bucureti, dup definirii i constatrii discriminrii directe,
caz. tratamentul difereniat trebuie analizat prin
prisma unor persoane aflate n situaii doar
compatibile, nu neaprat in situaii similare.
Dreptul la o remuneraie egal pentru munc
egal este reglementat i la art. 6 din Codul
Muncii i art. 23 din declaraia Universal a
Drepturilor Omului, iar OG nr. 137/2000 cu
modificrile ulterioare, prevede la art. 1 alin. 2
principiul egalitii ntre ceteni, caz n care
excluderea privilegiilor i discriminrilor sunt
garantate n special n exercitarea unor drepturi
inclusiv salariul egal pentru munc egal.
Potrivit jurisprudenei constante a
instanei de contencios constituional, precum
i a celei a Curii Europene a Drepturilor
Omului, principiul egalitii n faa legii
presupune instituirea unui tratament egal
pentru situaii care, n funcie de scopul
urmrit, nu sunt diferite, iar un tratament diferit
nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a
legiuitorului, ci trebuie s se justifice n mod
raional i obiectiv.
Existena mai multor acte normative,
adoptate succesiv ntr-un interval scurt de timp,
n baza crora s-a intenionat salarizarea unic
a bugetarilor nu poate constitui un temei legal
pentru instituirea unui tratament difereniat i
pentru nesocotirea principiului egalitii de
tratament fa de toi salariaii i care
presupune plat egal pentru munc de valoare
egal.
Criteriul temporal sau acela al unor
reglementri diferite nu poate justifica
diferene de salarizare ntre persoane care
exercit aceeai funcie i care au aceeai
pregtire profesional.
Pentru toate categoriile de personal aflate
n situaii identice, salarizarea trebuie s se fac
la nivelul de salarizare n plat pentru funciile
similare din instituia/autoritatea public unde
sunt ncadrai. Atunci cnd este analizat
identitatea de situaii ntre doi angajai, nu
trebuie verificat identitatea de reglementare, ci
trebuie avut n vedere identitatea de activitate
desfurat i de pregtire profesional.
Art. 14 - Drepturi salariale pentru Se modifica Art. 14 alin. (1) din Legea Federatia Sindicatelor din Administratie
deinerea titlului tiinific de doctor Cadru privind salarizarea personalului
Conform legislaiei actuale cuantumul
pltit din fonduri publice, dupa cum
(1) Personalul care deine titlul indemnizaiei este de 15 % din salariul de baz
urmeaz:
tiinific de doctor beneficiaz de o al salariatului - aa cum este normal pentru c
indemnizaie lunar pentru titlul 1) Personalul care deine titlul tiinific aceast indemnizaie reprezint valoarea
tiinific de doctor n cuantum de 50% de doctor beneficiaz de o individuala a fiecrui individ
din nivelul salariului de baz minim indemnizaie lunar pentru titlul
brut pe ar garantat n plat, dac i tiinific de doctor n cuantum de 15 %
desfoar activitatea n domeniul din nivelul salariului de baz al
pentru care deine titlul. salariatului, dac i desfoar
activitatea n domeniul pentru care
(2) Personalul didactic de predare care
deine titlul.
solicit i obine gradul didactic I prin
echivalare, potrivit prevederilor
ordinului ministrului educaiei
naionale, nu primete sporul pentru
titlul tiinific de doctor. Cadrele
didactice opteaz n favoarea sporului
pentru titlul tiinific de doctor sau
pentru echivalarea cu gradul didactic I.
Art. 15 - Drepturi salariale pentru Se modifica Art. 15 din Legea Cadru Federatia Sindicatelor din Administratie
activitatea de control financiar privind salarizarea personalului pltit
Conform legislaiei actuale cuantumul pentru
preventiv din fonduri publice, dupa cum
personalul care exercit activitatea de control
urmeaza:
Personalul care exercit activitatea de financiar preventiv, pe perioada de exercitare
control financiar preventiv, pe perioada Art. 15 - Drepturi salariale pentru a acesteia, beneficiaz de o mrire de 25 % din
de exercitare a acesteia, beneficiaz de activitatea de control financiar salariul de baz.
salariul de baz mai mare cu 5%. preventiv

Personalul care exercit activitatea de


control financiar preventiv, pe perioada
de exercitare a acesteia, beneficiaz de
salariul de baz mai mare cu 25%.
Art. 21 Sporul pentru munca Reglementarea muncii suplimentare Pro Lex: Dei din titlul articolului rezult
suplimentar i muncii prestate n zilele de srbtori c ar fi vorba de sporul pentru munca
(1) Munca suplimentar prestat peste legale, repaus sptmnal i n alte zile suplimentar, la alin. 1 se menioneaz i
programul normal de lucru, precum i n care, n conformitate cu legea, nu se munca prestat n zilele de srbtori legale,
munca prestat n zilele de srbtori lucreaz, conform Codului muncii, cu repaus sptmnal i n alte zile n care, n
legale, repaus sptmnal i n alte zile indicarea cuantumului sporului. conformitate cu legea, nu se lucreaz. Codul
n care, n conformitate cu legea, nu se muncii trateaz diferit munca suplimentar de
lucreaz, se compenseaz prin ore Munca suplimentar, repausul munca prestat n repaus sptmnal sau n
libere pltite n urmtoarele 60 de zile sptmnal i srbtori legale zilele de srbtori legale i n alte zile n care,
calendaristice dup efectuarea acesteia. n conformitate cu legea, nu se lucreaz.
(2) n cazul n care compensarea prin Art. 21. - (1) Munca suplimentar se Potrivit Codului muncii, compensarea cu
ore libere pltite nu este posibil n compenseaz prin ore libere pltite n timp liber corespunztor n termen de 60 de
termenul prevzut la alin. (1), munca urmtoarele 60 de zile calendaristice zile este pentru munca suplimentar, pentru
suplimentar prestat peste programul dup efectuarea acesteia. munca prestat n repaus sptmnal se acord
normal de lucru va fi compensat n (2) n aceste condiii salariatul un spor, iar pentru munca prestat n zilele de
luna urmtoare cu un spor de 75% din beneficiaz de salariul corespunztor srbtori legale i n alte zile n care, n
salariul de baz/solda funciei de pentru orele prestate peste programul conformitate cu legea, nu se lucreaz se
baz/salariul de funcie/indemnizaia normal de lucru. compenseaz cu timp liber n urmtoarele 30
de ncadrare, corespunztor orelor (3) n cazul n care compensarea prin zile sau cu un spor de cel puin 100% din
suplimentare efectuate. (3) n cazul n ore libere pltite nu este posibil n salariul de baz.
care compensarea prin ore libere pltite termenul prevzut la alin. (1), munca
nu este posibil n termenul prevzut la suplimentar va fi pltit salariatului
alin. (1), munca suplimentar prestat prin adugarea unui spor de 75% din
n zilele de repaus sptmnal, de salariul de baz/solda funciei de
srbtori legale i n celelalte zile n baz/salariul funciei de
care, n conformitate cu reglementrile baz/indemnizaia de ncadrare
n vigoare, nu se lucreaz, va fi corespunztor orelor suplimentare
compensat n luna urmtoare cu un efectuate.
spor de 100% din salariul de (4) Prin excepie de la alin. (3)
baz/solda de funcie/ salariul de munca suplimentar efectuat n zilele
funcie/indemnizaia de ncadrare, de repaus sptmnal, n zilele de
corespunztor orelor suplimentare srbtori legale i n alte zile n care, n
efectuate. (4) Plata muncii n condiiile conformitate cu legea, nu se lucreaz,
alin. (2) i (3) se poate face numai dac va fi pltit prin adugarea unui spor
efectuarea orelor suplimentare a fost de 100% din salariul de baz/solda
dispus de eful ierarhic n scris, fr a funciei de baz/salariul funciei de
se depi 360 de ore anual. n cazul baz/indemnizaia de ncadrare
prestrii de ore suplimentare peste un corespunztor orelor suplimentare
numr de 180 de ore anual este necesar efectuate.
acordul sindicatelor reprezentative sau,
dup caz, al reprezentanilor Art. 211 - Munca prestat n timpul
salariailor, potrivit legii. (5) La repausului sptmnal va fi pltit
locurile de munc la care durata salariatului prin adugarea unui spor de
normal a timpului de lucru a fost 100% din salariul de baz/solda
redus, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, funciei de baz/salariul funciei de
depirea programului de lucru astfel baz/indemnizaia de ncadrare.
aprobat se poate face numai temporar,
fiind obligatorie compensarea cu timp Art. 212 (1) - Munca prestat n zilele
liber corespunztor. (6) Prevederile de srbtori legale i n alte zile n care,
prezentului articol nu se aplic n conformitate cu legea, nu se
persoanelor salarizate prin plata cu ora, lucreaz, se compenseaz cu timp liber
prin cumul de funcii n cadrul aceleiai corespunztor n urmtoarele 30 de
instituii sau autoriti publice sau zile.
persoanelor angajate cu timp parial. (2) n cazul n care compensarea prin
ore libere pltite nu este posibil n
termenul prevzut la alin. (1), munca
prestat n zilele de srbtori legale i
n alte zile n care, n conformitate cu
legea, nu se lucreaz, se pltete prin
adugarea unui spor de 100% din
salariul de baz/solda funciei de
baz/salariul funciei de
baz/indemnizaia de ncadrare.
Art.23, Sporul pentru conditii de Art.23 Sporul pentru conditii de Federaia Cultur i Mass-Media FAIR-
munca. munca. MediaSind:
Locurile de munca,categoriile de Locurile de munca,categoriile de
personal, marimea concreta a sporului personal, marimea concreta a sporului Daca nu se stabileste o data concreta pentru
intocmirea si aplicarea Regulamentului cadru
pentru conditii de munca prevazut in pentru conditii de munca prevazut in pe fiecare domeniu de activitate nu se vor
Anexele nr. I-VIII, precum si conditiile Anexele nr. I-VIII, precum si conditiile intocmi aceste regulemente dupa cum avem
de acordare a acestuia se stabilesc prin de acordare a acestuia se stabilesc prin exemplul concret cu Legea 284/2010 care este
Regulament-cadru elaborat de catre Regulament-cadru elaborat de catre azi in vigoare si unde nici pana in ziua de azi
fiecare dintre ministerele fiecare dintre ministerele nu avem Regulement de aplicare a sporului de
coordonatoare ale celor 6 domenii de coordonatoare ale celor 6 domenii de conditii grele de munca.
activitate bugetara respective activitate bugetara respective
administratie, sanatate si asistenta administratie, sanatate si asistenta
sociala, invatamant, justitie, cultura, sociala, invatamant, justitie, cultura,
diplomatie, de catre institutiile de diplomatie, de catre institutiile de
aparare, ordine publica si securitate aparare, ordine publica si securitate
nationala precum si de catre autoritatile nationala precum si de catre autoritatile
publice autonome, care se aproba prin publice autonome, care se aproba prin
hotarare a Guvernului, la propunerea hotarare a Guvernului, la propunerea
fiecaruia dintre ministerele fiecaruia dintre ministerele
coordonatoare,fiecare dintre institutiile coordonatoare,fiecare dintre institutiile
de aparare, ordine publica si securitate de aparare, ordine publica si securitate
nationala sau autoritate publica central nationala sau autoritate publica central
autonome, cu avizul Ministerului autonome, cu avizul Ministerului
Muncii si Justituiei Sociale si a Muncii si Justituiei Sociale si a
Ministerului Finantelor Publice si cu Ministerului Finantelor Publice si cu
consultareafederatiilor sindicale consultareafederatiilor sindicale
representative domeniului de activitate. reprezentative domeniului de activitate
in termen de cel mult 6 luni de la data
intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 25 Limitarea sporurilor, Eliminarea plafonului pentru toi Pro Lex: Toate sporurile, indemnizaiile,
compensaiilor, adaosurilor, primelor, ordonatorii de credite sau, dac nu este adaosurile, majorrile au o justificare dat de
premiilor i indemnizaiilor i a altor acceptat propunere, atunci s fie condiiile de munc sau felul muncii. O
drepturi eliminat pentru cei care se finaneaz limitare/plafonare ar conduce la neacordarea
(1) Suma sporurilor, compensaiilor, din venituri proprii. unor astfel de drepturi, dei munca se
adaosurilor, primelor, premiilor i desfoar n aceleai condiii.
indemnizaiilor acordate cumulat pe Aceast prevedere nu se aplic tuturor, spre
total buget pentru fiecare ordonator de exemplu, personalul din justiie beneficiaza de
credite nu poate depi 30% din suma de aceasta derogare Anexa V Justitie,
salariilor de baz, a soldelor funciilor capitolul VIII, Sectiunea IX , articolul 29
de baz, a salariilor funciilor de baz
sau a indemnizaiilor lunare de
ncadrare, dup caz.
(2) ncepnd cu anul 2018, la stabilirea
limitei de sporuri prevzut de alin. (1),
se includ i drepturile prevzute n
Anexa II , Capitolul II, art. 2 alin. (1) i
art. 3 din prezenta lege.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplic
personalului trimis n misiune n
strintate.
Art.26- Premii si prime, al.(2) Art.26- Premii si prime, al.(2) Federaia Cultur i Mass-Media FAIR-
Premiile de excelenta se pot acorda in Premiile de excelenta se pot acorda in MediaSind:
cursul anului personalului care a cursul anului personalului care a
realizatsau a participat direct la realizat sau a participat direct la Trebuie stabilit concret modul de acordare a
obtinerea unor rezultate in activitatea obtinerea unor rezultate in activitatea acestor prime sau premii in bani pentru a
institutiei/autoritatii publice sau a institutiei/autoritatii publice sau a elimina orice suspiciune si interpretare cu
sistemului din care fac parte, a sistemului din care fac parte, a privire la persoanele care pot beneficia de
participat la activitati cu caracter participat la activitati cu caracter aceste drepturi, precum si de a evita abuzurile.
deosebit, a efectuat lucrari cu caracter deosebit, a efectuat lucrari cu caracter
exceptional ori a avut un volum de exceptional ori a avut un volum de
activitate de depaseste in mod activitate de depaseste in mod
semnificativ volumul de activitat, in semnificativ volumul de activitat, in
raport cu complexitatea sarcinilor, raport cu complexitatea sarcinilor.
Modul concret de acordare a acestor
premii sau prime va fi stabilit prin
Regulamentul de evaluare a
personalului contractual si va fi acordat
dupa consultarea sindicatului
reprezentativ din fiecare institutie.

Art. 31 (6) Promovarea n grade sau Eliminarea alin. 6 de la art. 31 Pro Lex: Legea reglementeaz salarizarea
trepte profesionale imediat superioare personalului bugetar, nu reglementarea
se face din 3 n 3 ani, n funcie de raporturilor de serviciu sau de munc. Legile
performanele profesionale individuale, speciale sau Codul muncii au ca domeniu de
apreciate cu calificativul foarte bine, reglementare raporturile de munc sau de
cel puin de dou ori n ultimii 3 ani de serviciu. Prin art. 31 alin. 6 se depete cadrul
activitate, de ctre comisia desemnat de reglementare al legii i se modific
prin dispoziie a ordonatorului de prevederi din alte acte normative specializate.
credite bugetare, din care fac parte Prin introducerea condiiei de promovare
sindicatele sau, dup caz, reprezentanii n grade profesionale din 3 n 3 ani i
salariailor. introducerea condiiei de apreciere cu
calificativul foarte bine, se modific att
perioada de promovare pentru toate categoriile
de bugetari (legea nu face excepii), inclusiv la
militari i poliiti, dei fiecare familie
ocupaional are un numr diferit de grade
profesionale.
Prin introducerea condiiei de apreciere
cu calificativul foarte bine se restrnge
posibilitatea de promovare i se creeaz o
discriminare fa de cei ce au fost promovai cu
calificativul bine, mai ales pentru cei ce
ndeplinesc stagiul de timp n anul adoptrii
legii. De asemenea, evoluia n carier trebuie
s fie accesibil tuturor angajailor care i
ndeplinesc bine atribuiile din fia postului.
Per a contrario, dac eti bun i apreciat cu
calificativul Bine, efectul este negativ, de
nendeplinire a condiiilor de participare
Art. 37 Aplicarea legii Pro Lex: Pro Lex:
(2) b. prin excepie de la lit.a, se acord b. prin excepie de la lit. a, se acord La alin. 2 lit. b) se face o discriminare a
urmtoarele creteri salariale: urmtoarele creteri salariale: poliitilor fa de militari n ceea ce privete
- soldele de funcie ale personalului - salariile de funcie/soldele de funcie salarizarea de la data intrrii n vigoare a legii,
militar, se majoreaz cu 20% fa de ale poliitilor, funcionarilor publici cu dei au avut i au aceleai reglementri n
nivelul acordat pentru luna martie statut special din sistemul materie de salarizare.
2017; administraiei penitenciarelor i ale
- salariile de funcie ale poliitilor i personalului militar, se majoreaz cu Federaia Cultur i Mass-Media FAIR-
funcionarilor publici cu statut special 20%; MediaSind:
din sistemul administraiei
penitenciarelor, se majoreaz cu 5% Federaia Cultur i Mass-Media Personalul contractual prevazut pe Anexa VIII-
fa de nivelul acordat pentru luna FAIR-MediaSind: Administratie cap. II lit. B si C, nu a
martie 2017; beneficiat de majorari salariale impreuna cu
angajatii de la functiile artistice si cu cei din
- Salariile personalului contractual din administratia publica locala , categorii care au
domeniul cultura care se regaseste pe beneficiat anul acesta de majorari salariale.
anexaVIII-administratie (functii
comune) cap. II lit. B si cap. II lit. C
cu 20% fata de nivelul de salarizare
din luna martie 2017
Art. 37 Aplicarea legii Art. 37 Aplicarea legii Pro Lex:
(3) ncepnd cu data de 1 ianuarie (3) ncepnd cu data de 1 ianuarie Este o eroare material ca la lit. c) s se
2018 se acord urmtoarele creteri 2018 se acord urmtoarele creteri prevad o excepie de la lit. c).
salariale: salariale:
c) salariile de baz, soldele de c) salariile de baz, soldele funciei de La alin. 3 lit. c) se face o discriminare a
funcie/salariile de baz/salariile funciei de militarilor i poliitilor fa de ceilali bugetari,
funcie/indemnizaiile de ncadrare, ale baz/indemnizaiile de ncadrare, ale cu excepia celor de la lit. a) i b), prin faptul
personalului salarizat potrivit prezentei personalului salarizat potrivit prezentei c pentru aceti se majoreaz salariile/soldele
legi, cu excepia celui prevzut la legi, cu excepia celui prevzut la de funcie, iar pentru ceilali, se majoreaz
literele a) i b) i c) se majoreaz cu literele a) i b) i d) se majoreaz cu salariile de baz.
25% fa de nivelul acordat pentru luna 25% fa de nivelul acordat pentru luna
decembrie 2017; decembrie 2017;
Art. 37 (5) n situaia n care, ncepnd Eliminarea alin. 5 de la art. 37 sau Pro Lex:
cu 1 ianuarie 2018, salariile de reformularea, n sensul acordrii Acest lucru va conduce la o diminuare a
baz/soldele funciilor de baz/salariile salariilor existente n plat. salariilor de baz a unor angajai (ex. ANAF).
funciilor de baz/indemnizaiile de Propunere modificarea dup cum Acelai raionament ca propunerea noast a
ncadrare sunt mai mari dect cele urmeaz: fost folosit de legiuitor n OUG nr. 20/2016 la
prevzute n anexele la prezenta lege Art. 37 (5) n situaia n care, ncepnd art. 31 alin. (110) cu modificrile i completrile
pentru anul 2022 sau devin ulterior mai cu 1 ianuarie 2018, salariile de ulterioare, astfel cum a fost aprobate prin
mari ca urmare a majorrilor se acord baz/soldele funciilor de baz/salariile Legea nr. 250/2016.
cele prevzute pentru anul 2022. funciilor de baz/indemnizaiile de Federaia Cultur i Mass-Media FAIR-
ncadrare sunt mai mari dect cele MediaSind:
prevzute n anexele la prezenta lege
pentru anul 2022 se menin n plat n situaia n care prezenta anexa nr III a
salariile de baz avute. proiectului de Lege s-ar aplica ncepnd cu
data de 01.01.2018 urmtoarele salarii se vor
diminua, cu consecine deosebit de grave, dup
cum urmeaz:
- ef partid gr. II/2 - scdere cu 1500 lei
- solist balet gr. II/0 scdere cu 1000 lei
- artist instrumentist gr. II/0 - scdere cu
1000 lei
- artist instrumentist gr. II/1 scdere cu
1700 lei
- artist liric oper gr. II / 0 - scdere cu 1000
lei
- artist liric oper gr. II / 1 / scdere cu 1700
lei
- artist liric oper II / 2 - scdere cu 1770
lei
- artist liric oper gr. II / 3 / scdere cu 1900
lei
- artist liric oper gr. II/4 - scdere cu 1990
lei
- secretar literar gr. I/1
- muncitor din asisc tr. I/5
- consilier artistic;secretar artistic - cu pn
la 2000 lei
Art. 40 Pensiile de serviciu Eliminarea art. 41. Pro Lex:
Pn la aplicarea integral a Articolul suspend temporar actualizarea (pn
prevederilor prezentei legi, se suspend n 2022) actualizarea pensiilor serviciu. Practic,
temporar actualizarea n funcie de Guvernul propune neaplicarea Legii nr.
majorarea salariilor a pensiilor de 223/2015. n aceste condiii, pensiile speciale
serviciu ale funcionarilor publici nu au fost actualizate din 2015 i nu vor mai fi
parlamentari reglementat de alin. (5) actualizate nc 4 ani. Ce ncredere mai pot
al art. 731 din Legea nr. 215/2015, ale avea cetenii n stat (statul de drept), n
membrilor Corpului diplomatic i condiiile n care se dau legi a cror aplicare se
consular al Romniei reglementat de suspendat ulterior prin alte acte normative?
alin. (5) al art. 6 din Legea nr.
216/2015, ale judectorilor i
procurorilor reglementat de alin. (5) al
art. 85 din Legea nr. 303/2004, ale
militarilor, poliitilor i funcionarilor
publici cu statut special din sistemul
administraiei penitenciare
reglementat de art. 60 alin. (1) din
Legea nr. 223/2015, precum i
actualizarea indemnizaiei pentru limit
de vrst de care beneficiaz deputaii
i senatorii, prevzut la art. 49 alin.
(6) din Legea nr. 96/2006 privind
Statutul deputailor i al senatorilor,
republicat.
La anexa VI Familia ocupaional de Toate sporurile s se raporteze la Pro Lex:
funcii bugetare Aprare, ordine salariul/solda funciei de baz, n Nu se respect principiile legii i Directiva
public i siguran naional situaia n care se menine echivalarea European 78/CE/2000.
salariului/soldei funciei de baz cu Salarizarea militarilor i poliitilor se face
salariul de baz. dup funcii, nu dup munc.
Reglementarea tuturor elementelor de Astfel, dei atribuiile prevzute n fiele
stabilire a salariilor, dup clas, grad, posturilor sunt identice, deci munca este de
coeficient de ierarhizare, fr alte valoare egal, remuneraia se face dup
reglementri secrete. ncadrarea subiectiv n funcii.
Respectarea principiilor legii, Nu se respect prevederile Legii nr.
salarizarea poliitilor s se fac dup 360/2002, art. 22 alin. (5), n sensul ca funciile
felul muncii. s fie reglementate prin lege (fiind
Referitor la valorificarea studiilor reglementate prin HG secret) i nici
superioare propunere: prevederile art. 22. (1) Funciile poliitilor
1. Aplicarea prevederilor specifice se difereniaz prin categorie, grad profesional
funcionarilor publici n ceea ce i coeficient de ierarhizare.. n fapt, n loc s
privete promovarea n clas; se stabileasc coeficienii de ierarhizare ntre
2. Reglementarea sporului de 25% minimul i maximul funciei corespunztoare
pentru agenii cu studii superioare, gradului, s-au reglementat funcii care au
acesta fiind mai nsemnat dect aferente coeficieni de ierarhizare i care
ncadrarea salarial prevzut de lege. prevd cu ce grade pot fi ocupate.
Avansarea n grad poate fi blocat de
neexistena unei funcii care s permit a fi
ocupat cu gradul n care urmeaz a se efectua
avansarea.
Sunt poliiti ncadrai pe o funcie,
desfoar activitile prevzute n fia postului
pentru acea funcie i sunt salarizai
corespunztor unei funcii inferioare pe
motivul c nu are gradul corespunztor pentru
ocuparea funciei respective.
Nu exist o difereniere n salarizarea
poliitilor dup felul muncii.
Poliitii cu atribuii n domeniul didactic
i sanitar sunt salarizai ca poliiti, dei fac
munc de valoare egal cu a angajailor din
domeniile specifice, didactic, respectiv
sntate;
Poliitii cu atribuii n domeniul
criminalistic sunt salarizai diferit fa de
criminalitii din Ministerul Justiiei, dei fac
aceeai munc;
n condiiile n care funcionarii publici
beneficiaz de posibilitatea promovrii n clas,
dup absolvirea studiilor superioare, iar agenii
de poliie primeau un spor de 25%, legea
prevede o salarizare diferit n funcie de
nivelul studiilor (diferena fiind foarte mic).
Este de notorietate faptul c n multe structuri
de poliie nu se poate face o difereniere ntre
ageni i ofieri, acetia prestnd aceeai
munc.
Anexa VI, Capitolul II, art. 11 Art. 11 alin (2) va fi modificat astfel: Pro Lex:
(2) Fiecare gradaie reprezint 6% din Argumente: principiile legii i Directiva
solda de funcie/salariu de funcie. 78/CE/2000
n prezent procentul acordat pentru fiecare
gradaie reprezint 6% din solda de
funcie/salariul de funcie i nu 3% cum se
propune n proiect.
Anexa VI, Capitolul II, art. 12, alin (2) La Anexa VI, Capitolul II, art. 12, alin Pro Lex:
lit c) (2) propunem modificarea lit c) dup La Anexa V Capitolul VIII art. 5, pentru risc i
cum urmeaz: suprasolicitare neuropsihic se acord un spor
c) pentru activitile care solicit o de pn la 25%.
ncordare psihic foarte ridicat, un In prezent, n temeiul aceleiai prevederi din
spor de pn la 25% din solda de legea nr. 284/2010, poliitii din cadrul
funcie/salariul de funcie/salariul de structurilor de combatere a criminalitii
baz, corespunztor timpului efectiv organizate, primesc un spor de 20%.
lucrat la locurile de munc respective.
Anexa VI, Capitolul II, art. 12, alin (2) La Anexa VI, Capitolul II, art. 12, alin Pro Lex:
Text nou (2) se completeaz cu: Argumente: principiile legii i armonizarea
d) Pentru personalul didactic din prevederilor privind predarea simultan de
instituiile de nvmnt din sistemul ctre personalul didactic.
de aprare, ordine public i siguran Deoarece predarea simultan la 2-5 clase de
naional care asigur predarea elevi/grupe de cursani implic un efort i un
simultan la 2-5 clase de elevi/grupe de consum psihic deosebit este necesar ca i n
cursani se acord pentru perioada de instituiile de nvmnt din sistemul de
predare simultan o majorare a aprare, ordine public i siguran naional s
salariului funciei de baz, dup cum se aplice aceeai regul ca n familia
urmeaz: ocupaional nvmnt (anexa I, capitolul 1,
- pentru 2 clase de elevi/grupe de litera B, art 7) i s se armonizeze prevederile
cursani, o cretere cu 7% a salariului existente n prezentul proiect de lege.
de baza deinut;
- pentru 3 clase de elevi/grupe de Not: n prezent, spre exemplu, personalul
cursani, o cretere cu 10% a salariului didactic din instituiile de nvmnt din
de baza deinut; sistemul de aprare, ordine public i siguran
- pentru 4 clase de elevi/grupe de naional predau simultan tematici total diferite
cursani, o cretere cu 15% a salariului att la clase de elevi/grupe de cursani poliiti
de baza deinut; provenii din ncadrare surs extern, ct i la
- pentru 5 clase de elevi/grupe de clase de elevi/grupe de cursani Poliie local
cursani, o cretere cu 20% a salariului conform prevederilor Legii 155/2010.
de baza deinut.
anexa VI, Capitolul II Art. 14. (1) 1.Completarea alin. 1, Pro Lex: 1.Securizarea frontierelor externe ale
Pentru munca cu grad ridicat de risc Pentru munca cu grad ridicat de risc Uniunii Europene gestionate de ctre Romnia
sau, dup caz, n condiii de pericol sau, dup caz, n condiii de pericol constituie din 2007 o responsabilitate asumat
deosebit, desfurat n exercitarea deosebit, desfurat n exercitarea de ctre statul romn, iar misiunile i
atribuiilor funcionale, stabilite atribuiilor funcionale, stabilite potrivit responsabilitile celor care contribuie prin
potrivit domeniilor de responsabilitate domeniilor de responsabilitate ale munca lor la realizarea efectiv a astfel de
ale unitii, personalul militar, poliitii, unitii, personalul militar, poliitii, activiti implic un grad ridicat de risc n
funcionarii publici cu statut special din funcionarii publici cu statut special din contextul intensificrii activitilor
sistemul administraiei penitenciare i sistemul administraiei penitenciare i infracionale transfrontaliere la frontierele
personalul civil care execut, conduc, personalul civil care execut, conduc, externe ale U.E.
coordoneaz sau contribuie la coordoneaz sau contribuie la 2.Prin alin. 1 se reglementeaz o compensaie
realizarea misiunilor de operaii realizarea misiunilor de operaii de pn la 30% pentru cei ce lucreaz ntr-un
speciale, misiunilor i/sau activitilor speciale, a celor de supraveghere i mediu cu grad ridicat de risc sau n condiii de
deosebite ori de specialitate, misiunilor control a frontierelor externe ale pericol deosebit, iar prin alin. 3 se
operative de protecie a demnitarilor, a Uniunii Europene pentru securizarea reglementeaz o compensaie de 30% pentru
aciunilor de gardare, protecie i acestora, misiunilor i/sau activitilor cei ce desfoar activiti pentru prevenirea i
control antiterorist, supraveghere deosebite ori de specialitate, misiunilor combaterea corupiei n rndul personalului
operativ, a procedurilor speciale i operative de protecie a demnitarilor, a propriu.
activitilor de paz, supraveghere, aciunilor de gardare, protecie i La alin. 4 se prevede faptul c
escortare, reeducare, integrare i control antiterorist, supraveghere prevederile alin. 3 nu se aplic celor care
asisten medical i psihologic operativ, a procedurilor speciale i beneficiaz de compensaia prevzut la alin. 1,
pentru persoanele arestate preventiv activitilor de paz, supraveghere, rezultnd astfel situaii n care persoane ce
sau condamnate cu pedepse privative escortare, reeducare, integrare i lucreaz att n mediu cu grad ridicat de risc
de libertate ori care au solicitat sau au asisten medical i psihologic pentru sau n condiii de pericol deosebit, ct i
dobndit o form de protecie n persoanele arestate preventiv sau structuri pentru prevenirea i combaterea
Romnia, culegere, prelucrare, condamnate cu pedepse privative de corupiei n rndul personalului propriu, s
centralizare, verificare i valorificare a libertate ori care au solicitat sau au primeasc o compensaie mai mic dect
informaiilor sau dobndit o form de protecie n colegii care desfoar doar activiti pentru
datelor/situaiilor/documentelor/actelor, Romnia, culegere, prelucrare, prevenirea i combaterea corupiei n rndul
investigaii, aciuni i intervenie, centralizare, verificare i valorificare a personalului propriu.
efectuarea actelor de cercetare penal informaiilor sau
special beneficiaz de o compensaie datelor/situaiilor/documentelor/actelor,
de risc/pericol 104 deosebit de pn la investigaii, aciuni i intervenie,
30% calculat la solda de efectuarea actelor de cercetare penal
funcie/salariul de funcie/salariul de special beneficiaz de o compensaie
baz. de risc/pericol 104 deosebit de pn la
(2) Compensaia prevzut la alin. (1) 30% calculat la solda de
se acord i personalului din structurile funcie/salariul de funcie/salariul de
din domeniile informaii pentru baz.
aprare, cercetare sau operaii speciale
ale Ministerului Aprrii Naionale. 3. Reformularea alin. 4,
(3) Personalul militar, poliitii, Prevederile alin. (1) nu se aplic
funcionarii publici cu statut special din personalului militar, poliitilor,
sistemul administraiei penitenciare i funcionarilor publici cu statut special
personalul civil care desfoar din sistemul administraiei penitenciare
activiti privind prevenirea i i personalului civil care beneficiaz de
combaterea corupiei n rndul compensaia prevzut la alin. (3).
personalului propriu beneficiaz de o
compensaie de 30% din solda de
funcie/salariul de funcie/salariul de
baz.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplic
personalului militar, poliitilor,
funcionarilor publici cu statut special
din sistemul administraiei penitenciare
i personalului civil care beneficiaz de
compensaia prevzut la alin. (1).
La anexa VI, articol nou (1) Personalul militar, poliitii, Pro Lex:
funcionarii publici cu statut special din Argumente: armonizarea legislaiei privind
sistemul administraiei penitenciarelor stabilitatea pe funcie ntre familiile
i personalul civil din cadrul ocupaionale.
instituiilor publice din sistemul de
aprare care au o vechime de cel puin
5 ani n sistemul de ordine public i
siguran naional primesc lunar un
spor de stabilitate de 5%, calculat la
solda de funcie/salariul funciei de
baz/salariul de baz., care face parte
din acesta i care constituie baz de
calcul pentru sporuri i alte drepturi
care se acord n raport cu salariul de
baz.

(2) Pentru fiecare perioad de 5 ani de


vechime nentrerupt n funcii publice
din sistemul de aprare, care depete
pragul iniial de 5 ani, la procentul
prevzut la alin. (1) se adaug cte
cinci procente.

(3) Sporul de stabilitate acordat n


condiiile alin. (1) i (2) nu poate
depi 25% din solda de
funcie/salariul funciei de baz/salariul
de baz.
Anexa VI, Capitolul II, art. 23 La Anexa VI, Capitolul II, art. 23 Pro Lex:
Personalul militar, poliitii, propunem reformularea articolului n majoritatea statelor din UE exist o
funcionarii publici cu statut special din dup cum urmeaz: difereniere salarial ntre cei ce lucreaz n
sistemul administraiei penitenciare i Personalul militar, poliitii, operativ fa de cei din neoperativ (din
personalul civil care sunt ncadrai n funcionarii publici cu statut special din structurile suport, cum ar fi financiar, resurse
structurile centrale ale instituiilor din sistemul administraiei penitenciare i umane, logistic, administrativ etc).
sistemul naional de aprare, ordine personalul civil care sunt ncadrai n Este cunoscut faptul c n structurile operative
public i siguran naional sau n structurile centrale ale instituiilor din condiiile de munc, riscurile i efortul depus
structuri militare ale NATO sau UE sistemul naional de aprare, ordine sunt cu totul altele dect n neoperativ.
dislocate pe teritoriul Romniei, public i siguran naional sau n O astfel de prevedere ar pune n acord
beneficiaz de majorarea soldei de structuri militare ale NATO sau UE principiile legii.
funcie/salariului de funcie/salariului dislocate pe teritoriul Romniei,
de baz cu 12,5%. precum i cei care execut efectiv
misiunile prevzute la articolele 21 i
22 din OUG 104/2001 privind
organizarea i funcionarea Poliiei
de Frontier Romne i art. 26 din
Legea 218/2002 privind organizarea
i funcionarea Poliiei Romne,
beneficiaz de majorarea soldei de
funcie/salariului de funcie/salariului
de baz cu 12,5%.
Anexa VI art 76 La Anexa VI art 76, propunem Federaia Sindicatelor Libere ale
introducerea unui nou alineat cu Salariailor Civili din Unitile Ministerului
urmtorul coninut: Aprrii naionale
(3) Pentru activitatea prestat n HG 0366/1994 i argumentele menionate n
instituiile publice de aprare, ordine adresa federaiei, anex la prezenta.
public i securitate naional,
personalul civil beneficiaz de o
majorare a salariului de baz cu pn la
30%. Aceast majorare face parte din
salariul de baz i se va acorda
difereniat pe categorii de personal prin
ordin al ordonatorului principal de
credite.
Anexa VI, Capitolul II Articol nou Reglementarea dreptul Pro Lex:
militarilor/poliitilor la ajutoare sau Legea nu mai reglementeaz dreptul
pli compensatorii la ieirea la pensie, militarilor/poliitilor la ajutoare sau pli
conform Legii nr. 284/2010 compensatorii la ieirea la pensie.
Anexa VII Anexa nr. VII Federaia APEHID
Capitolul I salarii de baz Sistemul naional de gospodrire a apelor
Infrastructur critic naional, ndeplinete
La art.1 se adaug aliniatul (2) condiia de unicat n cadrul infrastructurilor
naionale, iar funcionarea acestuia n condiii
Art.1 de siguran este necesar prin prisma
(2) Salariile de baz ale personalului importanei vitale pe care o are ca suport
de execuie din autoritile i instituiile material n funcionarea sistemelor economice,
publice, menionate la alin.1, care sociale i politice.
administreaz infrastructuri critice Un nivel necorespunztor de protecie a
naionale aa cum sunt identificate i infrastructurilor critice cu rol de aprare
definite n O.U.G. nr.98/2011 i n mpotriva inundaiilor, poate aduce atingere
Directiva 2008/114/CE, se majoreaz securitii naionale datorit impactului
cu 30% fa de gril. semnificativ generat.
Nu are impact asupra bugetului de stat pentru
c acest domeniu de activitate se
autofinaneaz pe baza unui mecanism
economic propriu i unic la nivel naional.
Anexa VIII Familia ocupaional de La Anexa VIII Familia ocupaional Pro Lex:
funcii bugetare Administraie de funcii bugetare Administraie, O prevedere similar este la Art. 13 din Anexa
Articol nou Capitolul I lit. B se introduce un nou VI, Capitolul II, Seciunea a 2-a
articol cu urmtorul coninut: Propunerea este ntemeiat pe Directiva
Dispoziiile legale prin care sunt 2000/JIC/78, principiile de la art. 6 lit. b i c.
stabilite sporuri, indemnizaii i alte
drepturi de natur salarial pentru
personalul din alte domenii de
activitate din sectorul bugetar se aplic
i personalului din Familia
ocupaional Administraie care se
afl in situaii similare, cu avizul
ministerului Muncii i Justiiei
Sociale.
Anexa VIII Familia ocupaional de Respectarea principiilor legii, Pro Lex: Personalul din administraia public
funcii bugetare Administraie introducerea n grila de salarizare i a local va fi salarizat anual, dup decizia
angajailor din administraia public politic a administraiei locale.
local i meninerea majorrii salariilor n proiect nu se mai face distincie n
personalului poliiei locale cu 7,5%. poliitii locali i ceilali angajai ai
administraiei publice locale, neregsindu-se
prevederea legal cu privire la majorarea
salariilor poliitilor locali cu 7,5% (trei clase
de salarizare)
Anexa VIII, capitolul I lit. A Enumerarea Arhivelor Naionale la Pro Lex: La nivelul Arhivelor Naionale exist
Anexa VIII, capitolul I, lit. A personal contractual (arhivari i arhiviti) i
funcionari publici. Funcionarii publici nu se
regsesc la anexa VIII.
Nu se tie ce reglementri se aplic
funcionarilor publici din cadrul Arhivelor
Naionale.
Dei este o instituie public central
conform art. 1 alin 1 din HG 1376/2009,
Arhivele Naionale nu sunt enumerate la Anexa
VIII, capitolul 1, lit. A salarii pentru
administraia public central, cu menionarea
expres a denumirii instituiei.
Anexa VIII La anexa VIII se va introduce un Fora Legii:
articol nou cu urmtorul coninut: Propunerea a fost analizat i acceptat de
Salarizarea personalului Autoritii Senat ca proiect de modificare a OUG nr.
Naionale pentru Protecia 57/2015
Consumatorului, precum i a celui din
comisariatele regionale i judeene se
stabilete corespunztor nivelului de
salarizare aferent funciilor din cadrul
Autoritii Naionale Sanitare
Veterinare i pentru Sigurana
Alimentelor.