Sunteți pe pagina 1din 1

Pilonul II Situaie actualizat la data de 01.11.

2016
Penalitatea de
Comisionul Taxa de Audit Tarifele de informare
Comisionul transfer
Nr. Grad de suportat din suportat din suplimentar Banca Auditor
Denumire Administrator Denumire Fond suportat din suportat din
crt. risc activul activul suportate din activul depozitar financiar
Contribuii activul
fondului fondului personal
personal
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AEGON PENSII -
SOCIETATE DE nu va depi costul
Fondul de Pensii 55.000 lei/an Pricewaterhouse
1 ADMINISTRARE A mediu 2,5% 0,05%/lun 5% efectiv al punerii la BRD-GSG
Administrat Privat VITAL (TVA inclus) Coopers Audit
FONDURILOR DE PENSII dispoziie al informaiilor
PRIVATE S.A.
ALLIANZ-IRIAC PENSII
PRIVATE SOCIETATE DE Fondul de Pensii nu va depi costul
48.500 lei/an
2 ADMINISTRARE A Administrat Privat AZT mediu 2,5% 0,05%/lun 5% efectiv al punerii la BRD-GSG KPMG Audit
(fr TVA)
FONDURILOR DE PENSII VIITORUL TU dispoziie al informaiilor
PRIVATE S.A.
BCR PENSII, SOCIETATE
nu va depi costul Ernst&Young
DE ADMINISTRARE A Fondul de Pensii 33.300 lei/an
3 mediu 2,5% 0,05%/lun 5% efectiv al punerii la BRD-GSG Assurance
FONDURILOR DE PENSII Administrat Privat BCR (TVA inclus)
dispoziie al informaiilor Services
PRIVATE S.A.
BRD SOCIETATE DE
nu va depi costul Banca Ernst&Young
ADMINISTRARE A Fondul de Pensii 23.827 lei/an
4 mediu 2,5% 0,05%/lun 5% efectiv al punerii la Comercial Assurance
FONDURILOR DE PENSII Administrat Privat BRD (TVA inclus)
dispoziie al informaiilor Romn Services
PRIVATE S.A.
GENERALI SOCIETATE DE
nu va depi costul Ernst&Young
ADMINISTRARE A Fondul de Pensii 71.100 lei/an
5 ridicat 2,5% 0,05%/lun 5% efectiv al punerii la BRD-GSG Assurance
FONDURILOR DE PENSII Administrat Privat ARIPI (TVA inclus)
dispoziie al informaiilor Services
PRIVATE S.A.
NN PENSII SOCIETATE DE
nu va depi costul Ernst&Young
ADMINISTRARE A UNUI Fondul de Pensii 110.825 lei/an
6 mediu 2,5% 0,05%/lun 5% efectiv al punerii la BRD-GSG Assurance
FOND DE PENSII Administrat Privat NN (TVA inclus)
dispoziie al informaiilor Services
ADMINISTRAT PRIVAT S.A.

METROPOLITAN LIFE
SOCIETATE DE Fondul de Pensii nu va depi costul
13.600 lei/an Unicredit
7 ADMINISTRARE A UNUI Administrat Privat mediu 2,5% 0,05%/lun 5% efectiv al punerii la Deloitte Audit
(fr TVA) Bank
FOND DE PENSII ALICO dispoziie al informaiilor
ADMINISTRAT PRIVAT S.A.