Sunteți pe pagina 1din 2

Comisioane si dobanzi de functionare a cardurilor si serviciilor card

Carduri de debit in lei pentru persoane fizice (1) (Valabil incepand cu 03.07.2017)
A. Parametrii specifici de produs Tip card
( Cardurile VISA Electron/MasterCard Standard se ataseaza pe cont
VISA Electron MasterCard Standard MasterCard World/Gold
comun )
Depunere minima in cont la deschiderea de cont si emiterea Card non salariu: 15 lei/cont
1. 0 ( zero ) lei
de carduri Card salariu: 0 ( zero ) lei
2. Sold minim intangibil pe cont ( suma blocata la utilizare ) Nu se constituie
3. Plafon zilnic de cheltuiala pentru tranzactii comerciale Disponibilul din cont
4. Plafon zilnic de retrageri de numerar per card In Romania: 3.500 lei; In strainatate: 1.500 EUR (echiv lei)
B. Comisioane si dobanzi aplicabile contului de card
I.Comisioane aplicabile contului de card
5. Deschidere cont de card 0 ( zero ) lei
6. Administrare lunara cont de card 2,5 lei ** 25 lei
Alimentare cont de card ( din salarii sau alte surse ), in Intrabancar: 0 lei (inclusiv la depunere de numerar)*
7.
numerar sau prin virament Interbancar: Comision banca corespondenta (in lei sau echiv. lei)
Comision aplicabil retragerilor de numerar
8. Retragere numerar fara utilizare card, ghiseu CEC Bank 0 ( zero ) lei
din cont curent
La ghiseul bancii/ prin email: 0 (zero) lei / extras
9. Emiterea /furnizarea extraselor de cont Expediat prin posta: 2 lei /extras
0 ( zero ) lei
II. Dobanzi ( achitate / incasate)
10. Dobanda bonificata la sold creditor La vedere ( 0 % p.a. )
11. Dobanda perceputa la sold debitor neautorizat 31 % pe an
III. Comisioane initiale si curente de utilizare card VISA Electron MasterCard Standard MasterCard World/Gold
Emitere initiala carduri principale VISA/MC Standard
Primul tip de card atasat pe cont: 0 lei
12. atasate pe acelasi cont (comisionare functie de momentul 0 ( zero ) lei
Al doilea tip de card atasat pe cont: 10 lei
atasarii la cont )
13. Emitere card pe alt produs 7 lei*** 0 ( zero ) lei
Reinnoire card la expirare / emiterea de carduri
14. 0 ( zero ) lei
suplimentare
15. Utilizare anuala card 0 ( zero ) lei
16. Interogari disponibil prin ATM/EPOS in retea CEC Bank 0,30 lei 0 ( zero ) lei
Interogare disponibil cont prin ATM in reteaua altor banci
17. 1,50 lei Serviciu neaplicabil 2,50 lei
din tara si strainatate care ofera aceasta facilitate
18. Emitere miniraport tranzactii card, retea ATM CEC Bank 0,50 lei 0 ( zero ) lei
19. Schimbare de catre client cod PIN, retea ATM CEC Bank 0,50 lei 0 ( zero ) lei
IV. Comisioane de utilizare card ( tranzactionare) VISA Electron MasterCard Standard MasterCard World/Gold
20. Comision tranzactii comerciale ( internationale, locale ) 0%
21. Comision eliberari de numerar
21.1 Banci din strainatate: - numerar prin ghiseu 1% plus 3,50 EUR (echiv lei)
21.2. Banci din strainatate: - numerar prin ATM 1% plus 2,50 EUR (echiv lei)
21.3. Banci din Romania: - numerar prin ghiseu si/sau ATM 0,50 % plus 3,50 lei 0,75 % plus 3 lei
21.4. Retea CEC Bank S.A.- numerar prin ATM 0,18 % 0 ( zero ) lei
21.5. Retea CEC Bank S.A.- numerar prin EPOS ghiseu 0,40 % 0 ( zero ) lei
22. Inrolare card pentru serviciul 3 D Secure Gratuit
23. Plata facturi utilitati si/sau servicii in retea ATM CEC Bank Gratuit
V. Comisioane pentru servicii speciale si de asistenta VISA Electron MasterCard Standard MasterCard World/Gold
24. Reemitere cod PIN 1 leu 5 lei
25. Blocare card la utilizare ( card anuntat pierdut/furat ) 0 ( zero ) lei
26. Inlocuire card in regim de urgenta ( card anuntat pierdut/furat ), inclusiv expedierea
26.1 In Romania 10 lei 10 lei
. Serviciu
26.2 In strainatate neaplicabil
120 EUR ( echiv lei )

27. Eliberare numerar in regim de urgenta ( card anuntat pierdut/furat )


27.1 In Romania, ghiseu CEC Bank 0 ( zero ) lei
. Serviciu
27.2 In strainatate neaplicabil
80 EUR ( echiv lei )
28. Refuzuri nejustificate la plata
28.1 Tranzactia contestata a avut loc in Romania 10 lei 20 lei
.
Carduri de debit in lei pentru persoane fizice (2) (Valabil incepand cu 03.07.2017)
28.2 Tranzactia contestata a avut loc in strainatate 20 lei 30 lei
29.. Remitere in strainatate plastice card reinnoite/inlocuite (cu exceptia cazurilor card pierdut/furat) si/sau a codurilor PIN
29.1 Remitere prin posta securizata plastice card Europa: 300 lei / remitere; Alte destinatii: 400 lei / remitere
29.2 Remitere nesecurizata, prin posta simpla, a codurilor PIN 5 lei / remitere

VI. Comisioane serviciu MoneySend MasterCard VISA Electron MasterCard Standard MasterCard World/Gold
Serviciu
30.1 Trimitere sume - national 1 leu + 0,1%
neaplicabil
- 6,75 lei pentru remiteri de pana la 800 lei inclusiv
- 1,5% din suma trimisa pentru remiteri peste 800
Serviciu
30.2 Trimitere sume - international lei
neaplicabil Suma maxima ce poate fi trimisa prin ATM-urile
CEC Bank este de 4.500 lei/luna/card
Serviciu
30.3 Primire sume 0 ( zero ) lei
neaplicabil
VII. Serviciu Info SMS
VISA Electron MasterCard Standard MasterCard World/Gold
(Serviciul presupune contract distinct)
31. Abonament lunar/cont inrolat 0,95 EUR (echivalent lei)** Gratuit
Tip card
Costurile facilitatii de descoperire de cont atasate la
conturile de carduri de debit persoane fizice VISA Electron MasterCard Standard MasterCard World/Gold

1. Cost analiza/acordare/redimensionare/administrare Gratuit


facilitate
ROBOR 3 luni + 7,92 pp/an Marja de
Risc (actualmente in total 8,78 % pe an)

Dobanda anuala standard perceputa la sold debitor Nivelul Marjei de Risc pentru ROBOR 3 luni + 7,5
autorizat curent (descoperire de cont autorizata, acordata descoperitul de cont autorizat este pp/an Marja de Risc
2.
de banca utilizatorului de card in baza unui contract distinct negociabil de catre banca in relatia cu (actualmente in total
de acordare / redimensionare limita de descoperire cont ) angajatorul platitor de salarii, functie de 8,36 % pe an)
complexitatea relatiilor de afaceri intre
parti.

3. Dobanda penalizatoare pentru sold debitor neautorizat 31 % pe an


Dobanda anuala standard + 3 pp pe an,
pentru sume restante
Dobanda penalizatoare pentru sume restante la SAU
4.
plata/exigibilizate Dobanda anuala standard + 2 pp pe an,
pentru cazurile prevazute de lege
* cu exceptia incasarilor din subventii agricole (ex: subventii APIA - comision 1 leu)
**nu se aplica pentru Pachet Beneficiu/Beneficiu Plus
***se aplica numai in cazul conventiilor de virare salarii, pentru cardurile emise inainte de expirarea valabilitatii cardurilor initiale

Nota:
1. Comisioanele pentru plati decontate in sistem intrabancar nu se aplica pentru transferuri intre conturile in aceeasi valuta
apartinand aceluiasi client
2. Comisioanele aferente operatiunilor de plati prin virament in sistem interbancar direct din contul de card fara utilizarea
cardului sunt cele aplicabile contului curent prevazute in Tariful de comisioane si speze pentru persoane fizice (Plati prin
virament in sistem interbancar si in relatia cu Trezoreria Statului; Plati interbancare/Trezoreria Statului prin Serviciul Internet
Banking - CEConline/TeleCEC)