Sunteți pe pagina 1din 4

Raspunsuri Mari

#=W
De Theodoros

4
i du g
- g
hu-
lu (
tău VWU 
- ui 
Vasilikos
S
VW4<7gggG;LLGL
P e Ta - tăl pe Fi - ul şi pe Sfâ

]- L
- g ](L
ân-tul g]3/
Duh M`UTre gg
- i-mea L
cea de L
o (]
Fi -g
-

&
in-ţă QY`g
şi L
ne H] G?
de - ges-pă ţi "! F
- ) - L
-

]- L
- g
- ]L
tă XS

4 g G;<GM`U1/ggg
M i !g
VW - la - pă - cii je ert fa –

g]L& u 4]g- 
la  -( dei XS

4
i 
VW cu 1
Du g
- g
hu ;
- gg
ul ]L
tău VNU
S
4
A VW
- ve -g>em
gL că -
tre 
Do - GG
- ;
om –<
nul

M`U

CVW4 1gg"; L


u - vred ni ci - e şi cu drep ta te

L]
e - L
- g
es ]L a -

- te XSU.G ne g
î g
în g
chi- LG
na aYZ 4
Ta @L

L
lui  Fi - !g
şi  ugluiG
şi H(
Sfâ -Lân
g] g
tu 
lui L g]3/
Duh M`UTre i

gg
mei ceiL
de L
o (]
Fi - !g&
 in-ţă QY`g
şi L
ne H] 
de - ges-pă

G? ţi "!F
ăr ) - H-4 ]L- g]L
tă XS

VW4
fâ g- 
ânt 
Sfâ g
- 
ânt 
Sfâ g
ânt

Do L g
S om nu

g
ul g
Sa
va -
ot aYW
pli G;
- in <g
es L
te
ce 
- L
ru ]
- L- g- >

g
ul L
şi g
pă
mâ g 
- ân tul g
de
sla 
- g - ta XS
va O
sa ;
-

H(
na L- g] g
înG
tru L
ce ]
- L- g
ei](
de L
sus M`U/
bi L, g
ne cuv
G
vân L
ta -

at g gg
es-te celG
ce $
vi G;
- <g
ne "aYW 
în < nu !
tru 

g- g
meg
leg
Do( om g
-  nug-]L
lui aYW 
O < na !g
sa / - g(]
- &
a 

QY`g
în-tru de "!g](
gg"ceiG?- ) - L4
e ]L- g]L
sus XS

4
A VW
- - L
min VWU

VW 4 gL g K ; g)+ 4
A - mi - - -

- (L
H - g]L
in XS

PVW4 g4gg"gg(>g"Fg"XSHF!
e Ti - ne Te - lă - u-dăm pe Ti

g"
ne1&
bi g
neg -
Te-cu vân L&
tăm g- >g G- ! g 4
- Găm ? 
Ţi


- < 
ie L<
î-Ţi 
mul 
- ţu L
mi g>(
- g"
imVNU
Doa g- gLg
- ]

H!
- L]L
- g ]LXSU
am-ne şi <L
ne 
ru / !ggŢig ?
gă ăm -
g-g9D g-] L&
e  QYDum-ne
` g L H]
ze g u  G?
-  - ) "! F
lu ui no -

H4
- ]L
- g
os]L
tru XS

S-ar putea să vă placă și