Sunteți pe pagina 1din 3

Badea Georgeta Beatris,Anul I,sem II 2015-Nr.

Matricol A 52855
Categoria IV-Evaluarea intreprinderii

Partea I

12.Se cunosc urmtoarele informaii despre trei ntreprinderi comparabile:


Indicatori A B C
Active 750 7500 750
Capitaluri proprii 600 6000 450
Datorii 150 1500 300
Profit nainet de impozit i dobnzi 30 900 30
S se estimeze capitalurile proprii ale firmei A i s se verifice coerena intern a indicatorilor.

Raspuns:

Capitalurile proprii reflect potenialul ntreprinderii de a face fa unor eventuale dificulti


legate de rambursarea datoriilor, constituind o msur a solvabilitii ntreprinderii.
. Indicatori de lichiditate
Indicatorii din aceasta grupa arata capacitatea activelor din cadrul entitatii de a se transforma
in bani, fara riscuri.
1. Lichiditate curenta
Indicatorul arata suma cu care activele circulante depasesc datoriile pe termen scut si ofera
garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata si acceptabila
este in jur de 2. Deci, cu cat valoarea acestuia este mai mare, cu atat situatia entitatii este
mai buna.
2. Lichiditate imediata = Active curente Stocuri = Datorii curente
Acest indicator elimina stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat in disponibilitati,
exprimand capacitatea entitatii de a plati datoriile. Valoarea recomandata este in jur de 1. Cu
cat testul acid este mai mare decat 1, cu atat situatia entitatii este mai buna.
II. Indicatori de risc
1. Gradul de indatorare = Capital imprumutat x 100 sau
Capital propriu

Capital imprumutat = credite peste 1 an


Capital angajat = capital social + rezerve + credite peste 1 an
Indicatorul arata cat la suta din capitalurile proprii reprezinta creditele peste 1 an si
posibilitatea acoperirii acestora din rezerve si capitalul social.
Riscul nu trebuie sa se ridice la mai mult de 30%.
2. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor =
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
Acest indicator determina de cate ori entitatea achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea
acestuia este mai mica, cu atat pozitia entitatii este mai riscanta.
III. Indicatori de activitate (de gestiune)
Indicatorii de activitate furnizeaza informatii cu privire la:
viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatilor comerciale de baza ale
entitatii.
Viteza de rotatie a stocurilor = Costul vanzarilor
Indicatorul arata de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului
2. Numarul de zile de stocare (durata medie de vanzare) =
Stocul mediu x 365 Costul vanzarilor
Indicatorul indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate. Cu cat numarul de
zile este mai mic, cu atat situatia este mai buna, in sensul ca stocurile sunt utilizate in
procesul de productie, aprovizionarile cu stocuri sunt ritmice si nu exista riscul de a inregistra
stocuri cu miscare lenta sau greu vandabile.
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti x 365 =
Cifra de afaceri
Cand valoarea indicatorului este mare, rezulta ca in unitate sunt probleme legate de controlul
creditului acordat clientilor si in consecinta creantele sunt mai greu de incasat (clienti rai
platnici). Entitatea trebuie sa ia masurile care se impun pentru urgentarea incasarii acestora.
4. Viteza de rotatie a creditelor-furnizori =
Sold mediu furnizori x 365
(sau Cifra de afaceri)
Indicatorul exprima numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai.
5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri =
Active imobilizate
Indicatorul exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei
de afaceri. De asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin
examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.
6. Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri =
Total active
Indicatorul evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei
de afaceri generate de activele entitatii.
IV. Indicatori de profitabilitate
Indicatorii din aceasta grupa exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele
disponibile.
1. Rentabilitatea capitalului angajat
= Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
Indicatorul reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere.
2. Marja bruta din vanzari = Profit brut din vanzari x 100 =
Cifra de afaceri
O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi
controleze costurile de productie sau sa obtina un pret optim de vanzare.
3 . Profitabilitate = Profit din exploatare
Atunci cand profitabilitatea este mai mica decat rata dobanzii de baza pe termen lung,
conducerea entitatii ar trebui sa analizeze situatia in sensul orientarii activelor intr-o alta
directie de utilizare sau chiar sa procedeze la lichidarea unitatii sau alta procedura de
reorganizare, in cazul in care profitabilitatea nu poate fi imbunatatita.
V. Solvabilitatea pe termen lung
Pe baza indicatorilor din aceasta grupa, se stabileste capacitatea entitatii de a face fata
datoriilor pe termen lung.
1. Raportul datorii la capitalul propriu = Total datorii =
Capital propriu
Daca acest indicator este prea ridicat, acest lucru ar putea semnaliza ca entitatea si-a
consumat intreaga capacitate de indatorare si nu dispune de o marja de manevra in cazul
unor evenimente viitoare nefavorabile.
Daca tendinta de evolutie a indicatorului este ascendenta, aceasta ar putea insemna ca
profiturile sunt prea scazute pentru a putea acoperi nevoile entitatii.
Daca evolutia este descendenta, atunci s-ar putea ca entitatea sa se afle intr-o situatie
favorabila si sa fie in masura sa pregateasca terenul pentru o viitoare expansiune.
2. Raportul Imobilizari corporale nete la capitalul propriu =
= Capital propriu Imobilizari necorporale
Acest indicator da informatii cu privire la calitatea curenta a capitalului propriu, deoarece sunt
eliminate active necorporale, precum fondul comercial, a carui materializare depinde in
totalitate de activitatile viitoare.
3. Gradul de acoperire a dobanzilor = Profit din exploatare =Cheltuieli privind dobanzile
Indicatorul exprima capacitatea entitatii de a face fata obligatiilor de plata a dobanzilor, care
este mai curand o functie a capacitatii acesteia de a genera un flux de trezorerie pozitiv din
activitatea de exploatare, atat pe termen scurt, cat si in perspectiva. Astfel, gradul de
acoperire a dobanzilor arata cat de stabila este capacitatea entitatii de a-si onora obligatiile
de plata privind dobanzile.Acestia sunt principalii indicatori pe care o entitate ar trebui sa-i
calculeze in momentul in care se face analiza patrimoniala pe baza situatiilor financiare.
Interpretarea acestor indicatori scoate in evidenta riscul de insolvabilitate a entitatii. Aceasta
consta in incapacitatea entitatii de a-si onora angajamentele asumate fata de terti.
Analiza elementelor de activ si de pasiv, prin prisma criteriilor de lichiditate presupune si
realizarea unei abordari juridice a capitalurilor proprii. Din punct de vedere contabil,
capitalurile proprii sunt la nivelul actuvului net si reprezinta interesul rezidual al
actionarilor/asociatilor.
Astfel, potrivit prevederilor art. 15324 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care consiliul
de administratie, respectiv directoratul constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin
situatiile financiare anuale aprobate conform legii activul net, determinat ca diferenta intre
totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea
capitalului social, vor convoca adunarea generala extraordinara, pentru a hotari reintregirea
capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii.