Sunteți pe pagina 1din 30
Cabinet Medical Individual Ra eae p PPensncasae| re ren SS Vs ie’ ey es enanntits ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR DR. IOANA SOARE A@NALIZE MEDICALE EXPLICATE EDITIA Fa INTRODUCERE, Analiza de laborator este un mifjloe prin care medicul objine informatii care fi permit si completeze tabloul clinic al pacientuli putind atfl si puna un diagnostic cit mai coret. Analiza medical poate folost si ca mijloe in prevenirea celor ‘mai multe dintre afeejiunile mai des intnite i mu numa (profilaxic). Astfel este suficient si stim ef afeciunile sistemului vascular si ‘cancerele afecteuza o mare parte @ populajci, si in special anumite rape de virsti, pentru a adoptao atitudine preventiva, Exist multe analize medicale gi numarul lor creste odati cu descoperitile de ultima ori, De asemenea tehnicile de recoltar, prelucrare, au evoluat gj ele odati cu progresul tchnologie din utimit ani, Modalitii de recoltare permise cu doar eftiva ani in urmd, astizi sunt de neconceput. Expunerile radioscopice ating in prezent niveluri de prope o mie de ori mi rec entra oferi o percepfie cit mai corecta privind diversitatea si rmulttudinen analizclor medicale, vom incerea in continuare 0 clasifcare care, desi neexhaustivd, sperm s fie Kimuritare. [Exist mat-multe eriteri dupa eate analzele medicale pot fi clasificate up natura prelevi: umori: singe, urn, lichid cefalorahidian, pleural, peritoneal sau sinovial (articular), exudat faringian, secretii ocular, nazale, scoreie otic, secretie vaginal, spermograma; ~ fesu: biopsli, examen scuama, fir de par, fragment unghie. ‘Dupa tipul de investieatie: = analize de laborator investiga imagistce: ~ invazive: radiografi eu substan de contrast, seintigrafi, endoscopi; ~ neinvazive: examen de fund de och, ecografie, tomogratie ceuraze X(CT), RMN, PET probe functionale: ECG de efor, Holter, spirogram, et. aceasta carte sunt prezentate doar o parte dine analizele de laborator, in tabel, in ordine alfabeticd, Valorile considerate normale sunt valori medii pentru o populatie dati, nu neapaat din Romania gi ot difer in functie de sex, vst, ras, zona geograticd Oricé rezultat anormal ‘de pe buletinul de analize tebuie ‘qpmunicat medicului dumneavoastri de familie si trebuie repetat de fous ori Ia laboratoare diferite. De exemplu: glicemie mai Diagnosticul de certtudine de diabot zaharat nu se pune decét dup, repetareaglicemiei precum si dupa efectuarea ator analize, Atenfie ! Nu va tratai singuri! De exemplu; 9g, hemoglobin, deci anemic. Dar ce a provocat anemia? Doar medicul poate aplica un ‘ratament coreetjindnd seams de eazele boli acai va facai analizele de contol, aveti grit si nu n dimineata respectivi, si nu aveti vroze, diaree,urticaie si fem fie in perioada menstrual, Aces factori modified temporar analizele medicale, Analizele medicale cate ar fi bine si se fick anual, in seop profilactc, sunt hemograma, VSH, glicemia, colesterolul, eratinina, TGO, TGP; ‘examenul sumar de urind; - MRF - mieroradiofotogratia pulmonar ~ECG - electrocardiograma; - examentl ginecologic sau rectal (la barbat); + examenvl sinilor la ambele sexe. Se mai pot efectua: examenul oftalmologic, ecografia abdominal, ‘Analizele medicale au valoare doar in context itoricului i al semnelor clinice ale boli, Doar medicul poate aprecia necesitatca $i ‘coreetitudinea unui tratament. Sfituii-va cu medicul de familie! Autorul [Acid ascorbic 220m Urina 20.40) me/2sh ng x 5,68 ~ v0} Ceanalizam Ce recoltimn Nivel Valor edi considerate normale ‘Keanti HIV anticorpianti- | SAnge cerescut in faza de SIDA Virusulimuno- | Absent Aefiienei umane, verifcai prin ‘metodcle ELISA, ‘Westem blot si imunoflurescena ‘ereseut agente de alcool Acctona ‘Sige Aiahe aeideretozc, coma eetond aciclica | 1080 mg diabetics in mod obligatoru, resaturaa, ce face | urina post cide (neingerare de pariedin grupul|-<125me24h | glucid), vomismente Eorpilorcetonici, | mg x0,0172=nmel | preungite,vomismente cetonemice, la munctori din industria chica scent: seorbut Urina cereseut in itoxicagia eu plum vitamins hidrsotubita, dn Feat, out, legume veri galbene, ‘eat, porumb, Tasole, eu olin hemoglobine. a AND, ARN si proteinelor. Sige 4-15 yg rivocite 130-450 ngit sedzu: < 4ug/ in anemia Imegaloblasici-este sdomonsrativa concentratia intaoritroctard a acidull fic =150 n/m malabsori, lcoolism, malnutie (foarte rar), sareing,tratament cu agonist a acidui fli, Ce anal Ce recoltm Nivel “alr me conde romale ‘Acizi grasi liberi Siinge 7 08020 9 Acid homovanilic | Urina * enya 227 meth imgx 549 pnt ‘eid Shox recut od. Dow masioooa indobacei Using Sut carlin cacer SmIAA 378mg h ingx 524 pmo celle mic spa ta nko nc ons de banane, nam, ‘Ald hiparie [Urn <2 Aci tac Singe caer eee prods prin 90 160 mg/l insuficienta hepatica, cola din tector | LER dscomponsr adic Sau prin metabolism | 108~ 190mg | insufcten espatoriy anaeoh din giort, | me x0.01 ‘epic, bl de dee al icogenuli infaret,Heoplasm, ‘dezaminare,oxidare ‘Acid mandclie industria sirenoli Acid oxalic | mg x 1,06 = uno} ‘ei piravie ‘Siinge 3 10 met 211,36 = pmol ‘Reid tidloracetic | U ‘ereseut: mneiior din media <200 mel cutwiclortilens, fe Bk Bas al Ceanaliam Ce recom ‘Nivel Valor medi considerate stale rescut:guy od. Lesel Nyhan, ‘Acid urie Singe leucemi,policitomia vera, Aprodusfinal de | 40—70mg/lla | tumosi maligne neerozante, egradare al barbat fclampric, insu, renal, gcc, Purinelorlibere- | 35—6Omp/tia | abet zaharat, mixedem, denind, Temeie hiperperatiroidism,acromegalie hipoxantna, 15-40 mp/tla | acidozA octets hipelipidemic uanina. opi tip IVs psoriazis: inant, “obecitae,alcoolsm: diuretic: mgx'5.95~ mol | tuberculstatice gi citostatice, radioteapie. ssa diopati, enn rina tubulare renal, necroze hepatic 250-700 mg/24h | severe, b.Wilson, miclom 25mp/kgel24h | multipl, SIADH,xantinuries ia copit sub Lan | eistinoa; sarin in rmaale gle; trat.cu allopurinol, mg x 0,006 = nmol| probenecid, fnilbutzzon’, Seroiz, adiografi cu substan ela recotar, hemolizat; tratament cu coin, tefilin, sali, vitamina C, cexpecorant aad ‘ereseut:polinevityifavet vanilmandelie ‘miocardic: nsufcien cardia MA Ursin TTA: go: tumor ae sistemul prods in T-6mg24h | simpatic, septicemie: astm, metabolism mgx0,54= mol | cancer, hiperiroidie; uremic, intermedia ‘carcinoid abuz de fumat, adrenaline’, por, sess. noradrenaline prin ‘Malt ereseut:feceromoctom ‘ortometiare, peste 5mg/24h. ferork ingestia de banane, ce cafea in ultimle 24h. ‘Conant | Ge reoliar Nivel ACT aa a Vale meat fnorerienewons, dete, contra norma texatve,sntconeeponale oa “ei ili ee 33m Cia) acid us Una WaT rescaled conical wsodion | 254mg pear ae ‘si bl tan, seid chino inex 2.54 nol SEG aso ta eB! pazoioli cheno es pyaar se ACTH Binge [reset adeno hipaa eee. sean cu mai =hormongt adreno- | £80 po tet pba ee entice le cromozoril sorter ex 0.29= pol promi, eine {Grzem joven; hepatic AE-boeenon—] Singe 185 450 re, ets anuioreie ni abena| seat: dae insipid palmate a fen dro’ reset 2000 9 ane ‘areata ea ‘Samcil Stnn nincing hornon | Sage rescue ses, denoae ee stg hepatic hepa, tamer rodusde gianda | <50 yt Me itecpvaina. | eith<20yeint | sinusalecododermale, camer surarenaa, rind Se peace en pa mediaorchinical | 17924 sarin More Using ‘Alou Singe 03512 gh oun L ‘Ag His Australia } Singe ‘recut hipsraldoteronim, ‘Antigen Hs Aldostero 10-20 ng culcat_| HTA renal, sd Barter, scalps pai | loge = Hoemon 110=300 ng in| feocromocio, hierdie, Symi padi, strut steridi, | picioare tumoare renal producstoare Eres prods de nds | Urind renin, cancer pulmonar cu Seek a Suprarnal 2010p h___|eclule nic, supapreducie de a aes 0 Ceaaiin |] Oren Tiel Cena | — Gere Nia othe conti ema ANF i Sige aaa = Acidadenorin | 466 ne ee ae SSMU, ASLO te pce wmonotoore” | Uren seen coe, ato ag , m4 stintepetcing O-|<80 Ui | soci nui a img 3058 nol as ite2000) | Sata inet tae dor So us Sa eo acai Amilaza pancreatit, oreion, ASK <240 Umi ~ Amigdalite repetate cu titrl encima saliva sau | Siinge obsinicie a canal pancreatic, “Antisteptodomazi- crescut indica necesita panceatitce areal] 0-10 | uerpenrne eta os <1o0uint |Site Sito s ase puree ae a Tama aur ne tieogenia” —[Seisoun | Sint pranscop nase mt cesta 600 pl cant caval eae 2500 U ASLO, Rewia ASLO pameorics oeeeias Sia pees goss Sateen ete ferepesi a boi deo See end, cd, Sar ancl semen frei oe tag aces Fen dagostet ea Tian iim cielo Somes dealer Ses ‘Siinge - = ‘creseut contraindica interventi Anarontendions [04 apn br ieee Somemserad | 122g ence ovo maligne eal tex30= mmol pose scala apn rin postal dun tie eee Androstron [182724 eae seeps eee tara eure canon ces O36 meth “nen CATS Sng Sc caer orn femeie alicoproteind <35 Uiml aadenocarcinom uterin, de tract a hl de pra anes, dn eran sn CA 15-3 | Sige <30 Uiml | ereseut: in metastazele 7 pers = -cancerului de sin a “Antigen CA 19-9 ge < 37 Umi | ereseut: in cancerul pancreatic Moaeee | nga ene = Seat cnc epic 310mg bb pesonpes fires a OER Ce analizam Ce recom Nivel ‘Ce recoltim Niel Ngan Valor mod Valor mes sconsidente erie consider ocle ‘ntigen prostatic “ereseut: Rept 02 ein specific: PSA Singe<2.5 ngéml_| creseut: dupa tgcu de prota, Singe foxice,infetisevers “elicoprotelni fn prostate, adenoma saw pigment deculoare | 03-1 mgfdltotat | insufcientl cardiac dreapt, secretth de itll cancere de prostats> 4 yg _alben-brina, devivat Feat ras abees hepatic, tumor: Presa pert cu in hemoglobind, | 0.1.03 meal | hepatic, saci, eter obstruct ocenjost dice tant cu nomi zo ‘metildopa, tetraciclina, Slrpromecik cosas “ i prezentin singe, coagulul seminal in calculi bil ‘reseat Wa cu cumarnie, Antitrombina IH | Sange75~ 100% | colestra tubreloatie arin fedpat: uric ceseut de Sings reset trombone netic ania O287 moll — | Cae hemolitce: anemic AAT eo ep, Sreconjugts | maid ia hematin seicemi, nto dp incest Coil eso! bemaouelr ) train mara il to strc mardi tac paring 1.71 nt | imesinale polctemie ver “onl | eteemespaet Menjonim | hpriirbinenis de shunt ‘Apalipoprotcne iterate itil | Cane heptoclre: ca ‘ApoA ene Sings ‘resets Ap in bal arteretor ‘Su blvbina | deca ser joven componentanajori | ApoAL Sear ine hpeti, nt proteicha HDL, | 1.101.309 portocay;tatament 0 Sinttizat in fiat si | - Apo cent apo en Wier ah wet nn timertoiaas | oSsOnson | sae [ates dure integra | sae aac eer ee Ieee ast arogn h | cucitsatice,radioterapie. mineral toxiara gravidich ex88S=mmol | sciaut insufcien glomerular Cabicoteron 50-140 min = "hormon "steroid | Simge 2~ 15 yg/l_| crest: adenoume hipoiare = elearance pus. de_contexul | yg'x2,89= nmol _ | Sau suparenale trogen Gu Capra reseut bola Wilbon, coz slandeisuprarenale rit mineral Singe Hepatic, hemocromatod cer ‘Sings ‘reset Cashing tm sligostementesenyial | 0.81.5 mg/ | obsiretiy inlamati acute 5 ortiz crete §: 70-230 ugh | circadian bolt sts gf deporiat in fieateu | mgx 15,75~nmol | er: anemie;neroze; lence Tormon steroid oce 20: 25-100 | opera, infec severe, psitoze | | rol nformarea bs Hodgkin, cancer mama, rods de cortex | ug acute: trope, hemoglbine Urind tna times de saris Bland supearenae. Sedat: insu CSR primar si aslo regenrara | <25 ya/24h nticoncepfonale orale ring 12-509/24h | se, rerio ia nimi, | yex0016~ pmol | pial 45 UIDah Gfostat- Erivite ‘Ganga recut ol Reatce eon, dehidrogenaza_| $— 130g Hb ‘ransferart Singe «ancer hepatic, colestza. Ghutation Gamma —GT <28 UM Enzim principala de diagnostic +s ‘Stage -enzima hepatica ‘nabuzl de alcool, ere aici ipeptid | 0240.36 eh 1 determing induce enzimaticd format inciting, | gx 325 mmol rmirozoma slicocol acid erescu:s. Zalinger ison, glutamic, cu rol Gastring Singe ssi cr. atofic, ulcer intaceular de 40-200 peimt_—_| duodenal, stenoza plored uritr de oxigen, ‘etoxifan 3 benign, excluded antrum” dup opetaia Biloth I activator enzimatic, Ceanalizin | Ce recta Nivel Ceanalizim | Cerecotin Nivel "esr ed Wate met considerate male comer normale Tapioglbin | Singe Creseat tana, Sange 1-3pt colgenaze Ib-Hemoglobina | 138/100 ml | creseut deshidratare, 2x 15,5~ pmol pigmencorzanic | birbl Poliglobli; potictemia vera, BTC singe royuconint in| 12-16 9/00 ml | accident vascular, tumor, Bgonadotrofina | Bibs, fms tn obolle oq, cul | femeie sncefalit corinies lipsa arene UU | moe tobi, saci eatranporta | 00m x 02= | seazut:anemi,hperidatae ‘slicoproeinace | Sarin ina 10-4 | multiple polaris, cxigenut dela | mmo ontine hexoraming, | siptimand clanpsie eritoblsor eal ma asta i | © 2%- Hl fetal taco, pods. de” | 50000-18000 | cancer, leacemi,lnfoame, fioxidut decarbon™ | 55-75% sincorobast | UU tmeanoome felajeutsila | HD gicosilat fiat ivinichial | Dupage 12 | sede: tn saci exraterine plan Soe aic fetal ule cancer | 10000-50000 UML 15-35% Hb A2 rina Hemograna— | Singe Sarina hemerocite | 40™"52¥ a brbat aisazi 1500 35— 479 lafemeie Seas 2500 85a 9 1500001 Demoglobinsttb | 13,3—17 g/ml 23082 Iabarbt 10 000-50 00 A 12-15 100m Sip 8 fori 0000-200 000 ow ghbulerogi | 4255410 Spt. 12: hemi il? a bert 1000-50 000 UIA cae) B75 10 milion? “rimestal I-I la femcie 2000550001 S98 hettematoerit | Singe creseutdesidratare, = rapontce | 40-52% 1a bart | potglabulie police ver -VGMevolum expend masa * | 35499 a fence | Saat heme nem. pobularmediy | 27—320g eescul macrocioa, an. rtrd "TGMH 32 38g100m! | Bieomer fata votum ‘cen gx062=mmol | sehewt microctors dat de sge encontrar medic de hhemoglobina ‘Global ‘reseatinesiTeucoml | Ceamatianm Ge recolttm Nivel Leucocite- WBC seizut: vireze,citosatice, Valor medi neutofile inadiee considerate normale ceozinofle Tall ‘Sige buzofile creseutalerpi paracitone Hidroxiprogesteron | 0.5 -2,5 ye limtocite 17-OHPhormen |» barbat rmonocite cereseut viroze leacemi lin, steroidie produs de | 0.71.5 pel | Trombecite Pt * corpulgalben fem ‘resent levcemia cx monocite ‘ovarian, cu roll dea | faza folculara crescut deshidatare, cancer preg organismal | 22~ scizat: purpura, CID, entra sein, femeie ostatice, faza luteal “istaaia gx3.03 = nmol amin’ bioaetiva | + Singe plasmao,1-| Crescut: tn sti alerice, ye ce reat din OS nei snafilctic, Widrosiprotina | Urina decarbosiarea| 10~35 mp/24h- histidine, secrets | Sénge total total demonocit, unsle | 42:88 ug/l 03-23 m4 cele din sistema liber nervos si endocrin deport in 1 Singe mastocit si bazofile, Hiroxi- 29g) 1ouln hormonitor tiroiien 2 rink Barbar 10400124 » Cop impuber >10UI24h Faza folculars 10-35 UW24h Vif ovulatr: 30-80 UW24 Fava hte: ro-2uv4h Postmenopazt 345 UU i Tipaza - enzima,prezent in | Singe creseutcalaamilaa, dae sucurle digestive, cu |0~ 166 UIA radu reser lipaze nu se rolul dea favoriza oreleazi cu severttea boli in hidroliza esterilor Panereatita seus ipaza se aciziloegrasi cu Imentine eescu mai molt ip slicerina, pentru ‘edt amilazas insficienta 20% tn ntoxicatia eu ogartmul zecimal | Snge arterial | merabolid:perdre de ci + monoxid de carbon | mlx 0,448 = mmol | gaze de la sob, n mine de ‘user sehimbat al | 7.38745 Cale digest sa renal, Satria ‘ban, nen Concentrate enlor | Sage eres | hipopotasemi,medicamene: Iemoglobine la ‘eridrogen ino” |7.36~ 7.42 rexptatorie i hiperentai fumitori 23% | Soluce indica | Xirin Scrat acidord devompensata ‘Oxigen trai) | Sage terial fonizaen acid sau | 4,6~7.8 ‘metabolic in abel sahara 95—100% tered a slate Tectacidort, pierre de baze: PBI Proeinele respective respirators hipoventa Bence Jones, ‘reset mielom Bence Jones, =proeinepatotogice | Urina Iictom mull, neo Pirwwat kinaza | Singe eitocite cu greuate > 600 mete ml | paraprtenemi sau afetiuni 15 Uvgde ‘moleculard mick ear emoglding (22000-45000 D) steosarcane,mielom 2 reprezcatind trulipl, boul Hodstin, Singe recut Bl profesional fa Innurile uoare ale macroglobulin: Phumb < 06 me/ Iocitr onetor poate, Js (happe sau limfostreom). Uri intial ernie latte lamb) 01 mg24h | uid, medicatie cu Bismut PDF - Produyide | Singe mg 1,826-ynol egradares fibrin’ | 0.55 nel ‘recut hepa oa Porfirina heats enon hepatic et substan organicd_| Singe erivocte | obstretiv; hemoeromatoa, proteed cu nveleu | Urind insufcien panreatid; anen Peptidut C Singe crest: in diabetzahart tip Teraprli, de bat Aeucemi porn eritopoit = parame 1-3 mel >Tiginl dupa hipoglicemie penta hemoglobin, (GV) potira acuta rodctict endogene | postprandial: provoeatd,Ininsulinoame. totem fntermitent (); porta eta Se insling, <7 het Scheu: nitdcauna in dabet a (); prt simptomaic proinsulin inetiva. | dupa elucagon = — | zahara tp (QV); itosicai cu plumb, nivel bazalx 23 ‘mercr, zinc arene, + | rin 60-100, teaclorura de carbon, mgi2th barbiturce erescut: in port opus, Porfobitingen | rina oxic cu plumb, rain <2mg4h tratamentl cu slfamie, img x 442 = pmol 38 Ceanalisim | Cerecotio Nive Ceanalizim | —Cerecoiioe Nivel "alr tt “Valor ed consarienrmale omnes orale erect Snir eal ‘Crest: pron 6 oval K Potasia Singe Sino sfc el, PTH Parathormon | Singe 20-80 | calcul in hiperparairoidisma =Ktalium, miner |3,5=4,5mEq | sete are economies oasis hormonal polnl primar; PSH si fost erescut, curolin opie tennis. lander paratroide ail setzut in ‘rctabolsma Insc conicosupmreal hiperartroidismalscundar protcinelor, a, din insti onal tr de dsb mains, ciel ape, eee eae pretohipopuraoisinm, ‘lection in aes PTH ees, fostat ice relate ula fest: pede real pia Sela hipetoidsmal sen cardia ore Side malatsobje ccitabli tipealdstrom 5. Cosi set tla iatrogenic fn neuromuscular. Parco rads, {sani paratrcopia pos ‘Grr fle, tinedonis i A distri lett mete. Soon Se ransiyreting, | Singe proteint de transport | 023-046 gf Urns recut faa polit tn ae 40 100mEqn | isuficena renal cut; nefita Pei 1 m= Immol | interstitial; aeidoza tabulera Pregnant iad ena sd. Fanconi: sd. Barter, hipealdostronisan 5. Cushing, sd: Con, de hipercalcemie; iat zaharat,acidoza gi lesions metaboies ‘ACTH, gluccorticoii, ‘gentamicin, nate sedzut: viru diroe, dens} ‘astroimtestinal, sonde, iste: ‘efroptioligurice (GN, pielonefis,neioscleror8, ‘efropatia cu pierdere de sare); ‘oat Addison; uremic extrarenal, abuz de laxative in faa sarin in timpul sarin Tava folicuar < Img 24h faza luteal 3.9 me/2ah * postmenopau Ime? Supt-4:5mar24h Sipt. 10:7 ma/24h Sit. 14:11 mg/2th Sipe. 18:17 mg/24h Sipe. 22:28 mg/24h ‘Supt 26532 mela Spt. 30:40 mg/2ah apt. 3480 mg/24h Spt 38:60 me/24h rez, siaceastt ‘ring se aries, EL amane in continua Tapat. Dupt exact 3 ‘fe, rineaa di ou, cerind ses evacueze complet erie, Se misoars volun! mgx3.12= pmol Pregnanetriol | Uring Temeie< 2 me/24 h barbat 1 mg/24 copil < 0,5 me/24h ‘mgx 2,972 = mol Presiunea paral | Sange = aCO2!PCOD | 3545 nmi Presiunea partial | Sige a oxigenului-PO2 | 75100 mm He Prob ADDIS = pena evaluarea | Uring canttativa alema- | - polinucleare llr ga levccitlor | sub 1000/min, ‘in uring, dup cura. | -sub1000 desetede 24h. | hematin Proba ADDIS- HAMBURGER — | Urina ‘reseut: in lomerulonctita pentrucvaluarea | hematipina la | acu, subacul,eronicd, boala camttativa a Imiliow24h: | Osler, lupus ertematos, hematior. periartita nodoas,tuberevloza leucocitelor gia | -teuoocte pin | renal, cilinrilor din urns. | 2 maioane/2¢h Bolnavul ete pus urneze dimineaa a | -ciindi =1-2/nin Ge recoltime ‘lor medi conaente nore ‘Nivel = imaara sarin impulse ‘Singe brat < 1 gl “fa Tofu < Ine aa luteal> Oe ostmenopauzt het Sipe 10:30 0 Sipe 14:40 yt Sipe 18 45 pt ‘ape 22:50 et ‘Sipe. 26: 60 pet ‘Sipe 30: $0 et Supe 34: 100 net Supt. 38: 120 e/ Spt 40: 160 pt gx 3,12 = mmol Sint 4 20paT Prolactin Sin CCreseut in sarin, perioada hormon produs de | 2~ 15 ue lpr, in adenoamele hipofizaanterioari, | ygx0.04~nmol _ | hipofizare secretane, sindron carroll dea menting empty sella, sindromul lactajia $i coral MEN1I, ciroz, hipotirvidie, salen ovarian insfien rena, in teatamentol eu neurolepie ‘emetildopa cimetidin, fenotizine, verapamil, TRH, STH. Prostaglandina E | Singe 250-1300 g/t creat erm = Saas |S ‘Valori medi ere a ‘Valoei medi ery res ‘Siimge ‘ereseut: hemoconcentrafie Proteina C reactiva =< een een Proteine ba sci nemodilutie, denutritie, = polipeptid produs | Sfinge fazei acute”, are modificiri town | SERio an |einirmets | [arate |etSmen | stccocace vn soe an), oe nets = EEE asp | smears e Som Le kagn | inc = epibotin, Singe sek: tending la tromboze eT eee Bien ition | seer ee oes ve Froperton | tags Tis deal eee aba Sei amen] pant caer weet ea aboot | meee Jini anime Pglbuine! Fares catia positv: i neoplasme ale 0.15 gf ‘Gazut une! suspiciuni | reactia negativi | tubului digestiv, ulcer gastric -yglobuline: ‘de hemoragie sau duodenal, polipoze et Si as Lae aoe reer rata So opibata Siow: | sonia fae rin late - (fotecnancc anes | [ieee atte |SPian | |mmmecas sc ie dete aves neem Taiioce {exec gingilor ‘para do dnt + scaune prezentind singe de provenientt Inemoroidali = epistaxis cu Inghitrea singel EW Reaciia BORDET- WASSERMANN, = reacfe de fine a complement, efectuat in see sau In ichidul is am 1382148 mEq | de deshidratare,hipomatromia Helper Supresso, Using congenital, nsutcent fotos stadia. 100-300 mEa24h | canis sindom Cashing sau rea infetici HIV {img Immol | trtament cu conzon “Test de lculare | Singe Feu al Tap Scrat: por scat, ste de Coss 4 hiperidatare Gatopene), Gros Ou2m perder erescute prin dare, “Hanger ont Are osmotic, Sabet spi, Tunkel zine | €35U Vernes Secreto Siu sau reristen a TMacLagan | £100 Vernes ‘ADH, inicio conico- TRoguecoioidal [0-1 surarnal =timol 24 U MeLagan Somatomedina C 2 1Gr Singe reseut boi hepatic a cop ibe Sedat alias ; “gae fetor de ceytere, | <10j/-sub Sani | ptt Lavo, kwasiorko pee re lof Se hoemon polipepiic, | <225pai-la | seReut: pam african, eel wierd Similar pining, | pubenate~ | Suboutlinorenenervoas. aS Sincetieat nat | 100) peste 50 estosteron ‘Sings faiesbisciene | |Ea indrosteron | 410 g/l baat erie 02:06 yl femsie protein de transport, esa sal ‘rol de sfctoral Urina ete THA Tetrahidro- [20-50 yo? restr. sldosteron y8X2,75= nmol “ Ceanalizim Ce recon Nivel ‘Ceanalizim Ge recoltim ‘Nivel alot medi Valor mat considerate male comiderstenomale “Timp de eefalinis | Sage “Timp de Singerare kaolin 305s Duke Singe reset in tombopeni, “Timp de cowgulare Timpul de singerare |1.30~4min | defcinje rombocitar, boa ip ectagalag i Bkgs ‘uneipig intepate Willebrand intubjtimpLec- | 6=12 min amicagutan ie de 3mm lime st ‘Normal in hemi White ce de coagulare diseninata 3mm adincine a investgheazs inuasulars CID, Fobulul wee coagultiitatea schaut erarethnick, investigheazt sloball a sstemulut Iipereoagulabiiate. hemostaza primart. | < 10min endogen plasma. =i ‘Timp Howell “Timp de trombini_| Singe 1822s testde Singe ‘react in wombopen Tiroda(explorares) recut treotoxicom congulabiliate | 1323 min | disfonti plachetare sau in =T3=Triodtioning | Singe ipentroie doar e073 cress slobalt care curs ratamentla ~T3 toad 1-18 49 ast txied nodular, trogen stimeaz gi fnetia anticoagulant Est testa de 14g1,536= nmol} sedzuthiposioiie,mixedem teombociar i leo folosit in urmarrea <1 bert 2O-S8agn | iahlbarea convert T,—Ts activitateafatorilor heparinoterapics ngxis=pmol | ex prin steroii, amiodaron, plasmatc propranolol. radiograft cu ‘Timp de ‘reseut deficit de FTE Substant de contest oda protrombina hipopracombinemie. reset: hierdie dour cu Timp Quick | Singe purahenofii Singe esc, iretoxicoz indus “timp de cougulare | 1214s ‘Owren(efcitde factor V), ~Tetoal 40-130 He | io; bata Basedow, adenom extrinsec, bons Alexander, deficit. de 12x 1.28 nmol _ | auronom, stadil de debut a investinte ce fector VI deficient de factor K Talier 7-2 neh ‘ne iit, sumone exploreact ‘tur, hipo- i afibrinogenemi, 1ngx 129=pmal | hipofizar, mola hidatiforma, complexul anticoagulant cirulan, mediate cu iod protombin !niatoi complex cea hiotrodie: dic Sc cvaucar in bloc protrombinie (all V.a VI, a iod, defect de site a iron protrombina (I). 5). hiperheprinemti,prezenia Airoidita er, resi tiridian proconvertina (V)? ‘de antiombine substan antitiroiiene, iti: ‘roacelerna (VD, sera nauficient de vit K, insufcen hipofizara defi factor Start 0. Prin apo absorb (sprue, ter sae Prin obstrocti),aiizare = Complex 80-1005 (atectreparenchinsioast api reeidivelor) TSH 0.25.6 l/l dupa 70 ai: 025-9 mt ‘TR-Tirocaletonina | veri caleitonina ‘Transminaze cereseut: inaret miocardic aminotransteraze | Singe (Gresterea TGO evideniaila “ASAT SGOT! | =30 UM lupo, nivel maxim fa 16- ‘160 |e, reverie a normal dup = ALAT/ SGPT) 3.62), opera pe nia, ror ‘masa cardia, cateterism cardiac; hepatit,ciroza hepatic, iter obstruct, leziun hepatcetoxice(haltan alcool) Aistofie muscular prosresivi, ‘mai arin miocardit, infarct sau emboliepulm. status Asthmaticas infarct renal sa cerebral; panereati acuts Jeptosproz, mononucleozs, ut, dermatomiozis; ‘mioglobinure:taumatsme, operat [— Ceanatiaam ‘Ge rect Nivel Valo medi considerate normale ‘Transfering ‘Siimge Capacica de area er

S-ar putea să vă placă și