Sunteți pe pagina 1din 1

Dispozitia 8/2014 M.Of. 647 din 02-sep-2014

DISPOZIŢIE nr. 8 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea condiţiilor minime generale privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant

În temeiul dispoziţiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, având în vedere propunerea Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie din data de 25 iulie 2014, preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România dispune:

Art. 1

Se aprobă condiţiile minime generale privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. Art. 2 Prezenta dispoziţie intră în vigoare de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, Mihai Aniţei

ANEXĂ:

psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare

CONDIŢIILE MINIME GENERALE privind formarea profesională în specialităţile

psiholog practicant

     

Structura formării profesionale

   

Formare

Autocunoaştere şi

 

Total număr

Durata

Specialitatea

Treapta de

specializare

profesională

complementară*

(minim)

dezvoltare

personală/practică,

după caz

(minim)

Supervizare

profesională

(minim)

de ore

(minim)

minimă

(an/ani)

Consiliere

Psiholog

250

de ore

50 de ore

0

300 de ore

1 an şi 6 luni

psihologică**

practicant sub

supervizare

Psiholog

250

de ore

50 de ore (efectuate deja în prima perioadă - 1 an şi 6 luni)

50 de ore (contract de supervizare profesională)

350

de ore

2,5 ani

practicant

(efectuate deja în prima perioadă - 1 an şi 6 luni)

(din care 300 efectuate în prima perioadă - 1 an şi 6 luni)

autonom

Psihoterapie**

Psiholog

500

de ore

150 de ore

0

650 de ore

2 ani

practicant sub

supervizare

Psiholog

500

de ore

150 de ore (efectuate deja în primii 2 ani)

150 de ore (minimum 2 ani)

800

de ore

3 ani

practicant

(efectuate deja în primii 2 ani)

(din care 650 efectuate deja în primii 2 ani)

autonom

Psihologie

Psiholog

500

de ore

0

50 de ore (minimum 1 an)

550

de ore

2 ani

clinică

practicant

(250 de ore/an)

 

autonom

* Formarea profesională complementară formării iniţiale este valabilă numai cu condiţia realizării într-un program de formare profesională complementară avizat de către Colegiul Psihologilor din România, certificatul/diploma care atestă formarea profesională complementară având rubrici exprese pentru sigla şi semnătura reprezentantului legal al organizaţiei profesionale. Diploma/Certificatul va conţine sau va avea în anexă/anexe, în mod obligatoriu, numărul de ore total şi perioada stagiului de formare profesională complementară. Diploma/Certificatul emisă/emis de către furnizorul de formare profesională conţine număr şi serie, respectiv numele şi prenumele titularului. ** Formarea profesională complementară formării iniţiale în psihoterapie/consiliere psihologică se realizează pentru o metodă psihoterapeutică, aceasta putând conţine un număr mai mare de ore de formare profesională faţă de minimul prevăzut în prezenta anexă, în funcţie de standardul de formare în metodă, raportat la standardul internaţional stabilit de către deţinătorul dreptului de autor asupra metodei, potrivit competenţelor profesionale dobândite şi nivelului tipului de psihoterapie, după caz. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 647 din data de 2 septembrie 2014