Sunteți pe pagina 1din 2

Assalamualaikum Wr.

Wb

Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyuzhirohu aladdini kullih walau
karihal musrikun. Ashadu alla ilaa haillalah wa ashaduanna muhammada rosulullah.
Amma badu.

Yang terhormat Bapak/Ibu Kepala sekolah;


Yang kami hormati Bapak/Ibu majelis guru dan stap/Tu ;
Yang kami banggakan anak didik sekalian.

Pertama sekali, puji dan syukur marilah selalu kita ucapkan kehadirat Allah SWT atas
segala rahmat dan karunianya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan upacara
pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat.

Selanjutnya sholawat dan salam tak luput kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah
saw dengan membacakan Allahumma solliaala saiyidinah Muhammmad waala ali
saiyidinah Muhammad. Semoga dengan selalu bersholawat kepada Beliau, kita
mendapat safaat pada hari kiamat kelak, amin ya robbal alamin.

Anak didik sekalian yang kami banggakan.


Pada amanat kali ini, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, yaitu :
Pertama, menyikapi pelaksanaan upacara pagi ini. Kami menilai upacara pagi ini
terlaksana dengan cukup baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelaksana
upacara pagi ini. Memang ada kekurangan yang kita lihat yakni saat penaikan bendera
merah putih tadi. Antara lagu dan gerakan bendera tidak selaras. Lagu telah selesai
sementara bendera belum sampai ke puncak. Ini perlu diperbaiki dengan cara seringlah
berlatih sehingga penampilan pada upacara senin depan tidak terulang lagi.
Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta upacara
yang telah mengikuti upacara ini dengan tertib dan hikmat. Upacara yang kita lakukan
setiap pagi Senin ini adalah perwujudan atau tanda kita menghargai jasa para
pahlawan. Jadi, ikutilah upacara ini dengan baik hingga selesai nanti.

Kedua, menyikapi tentang kebersihan dan kedisiplinan. Kebersihan lingkungan sekolah


kita ini adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Mari kita jaga kebersihan
sekolah kita dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih
akan membuat kita nyaman belajar dan berada di sekolah yang kita cintai ini.
Selanjutnya mengenai kedisiplinan. Masih ada kami lihat di antara anak-anak yang
datang terlambat. Kami harap semua anak-anak kami datanglah tepat waktu ke
sekolah. Mari kita jadikan kedisiplinan dan kebersihan sebagai ciri khas dari sekolah
yang kita cintai ini.

Ketiga, berkenaan dengan proses belajar mengajar. minggu depan kita akan
mengadakan Ujian Tengah Semester. Persiapkanlah diri kalian dengan senantiasa
mengulang pelajaran di rumah. Keberhasilan kalian dalam ujian nanti tergantung pada
kegigihan kalian dalam belajar dan tentunya disertai dengan berdoa.
Demikianlah amanat ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Terimakasih atas segala
perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wasalamu alaikum, Wr. Wb.