Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule director,

Subsemnatul/a ______________________, domiciliat/a n localitatea


__________________, str. ______________________, nr.
_________, posesor/oare al BI/CI seria ____ numrul ________,
CNP ____________________, prin prezenta v rog a-mi aproba
participarea la concursul organizat n data de ___________, pentru
ocuparea postului _______________________________.
V mulumesc.

Data: Semntura:
___________ ______________