Sunteți pe pagina 1din 210

FAMILIARIZAREA

POSTUL DE CONDUCERE
1. Comanda regulatorului de
vitez /limitatorului de vitez
2. Comanda reglaje volan
3. Comenzi lumini, semnalizare
direc ie
4. Tablou de bord
5. Airbag ofer
Claxon
6. Schimb tor de viteze
7. Frna de mn

8. Comenzi retrovizoare electrice


Comenzi geamuri electrice
Comand neutralizare geamuri
electrice spate
9. Comand deschidere capot
10. Cutie siguran e
11. Reglaj pe n l ime a
proiectoarelor
12. Aerator lateral orientabil i
obturabil
13. Ajutaj dezghe are geamuri
portier fa
14. Difuzor (tweeter)

15. Ajutaj dezghe are parbriz

4
FAMILIARIZAREA
POSTUL DE CONDUCERE
1. Antifurt i contact
2. Comanda sub volan a radioului
auto
3. Comanda terg toare/sp lare
geamuri/computer de bord
4. Buton alarm
Buton nchidere centralizat
Buton semnal avarie
Buton control dinamic al
stabilit ii (ESP/ASR)
Martor desfacere/neixare
centur de siguran
5. Ecran multifunc ie
6. Airbag pasager
7. Torpedou/Prize audio/video
8. Comenzi nc lzire scaune
9. Priz 12 vol i
10. Scrumier fa
11. Comenzi nc lzire/aer
condi ionat
12. Schimb tor CD
13. Radio auto RD4 sau
radiotelefon GPS RT4
14. Aeratoare centrale orientabile i
obturabile.

5
FAMILIARIZAREA
CHEIA CU TELECOMAND nchiderea centralizat NEUTRALIZARE AIRBAG
Ap sarea butonului B permite nchi- PASAGER*
derea vehiculului.
Aceasta este semnalat prin aprin-
derea l mpilor semnalizatoare pentru
aproximativ dou secunde.
Deblocarea
O ap sare pe butonul C permite
deblocarea vehiculului.
Aceasta este semnalat prin clipirea
rapid a luminilor de semnalizare
pentru aproximativ dou secunde.

Telecomanda permite nchiderea PORNIREA


simpl , blocarea anti-intruziune, des- Cu contactul ntrerupt, introduce i
chiderea i localizarea vehiculului, cheia n comanda de neutralizare a
precum i rabatarea i replierea re- airbag-ului pasager 1, ntoarce i-o
trovizoarelor exterioare. n pozi ia OFF, apoi scoate i cheia
Cheia permite ac ionarea mecanic men innd aceast pozi ie.
i independent a nchiderii torpe- ndat ce scoate i scaunul de copil,
doului, a capacului rezervorului de readuce i comanda airbag-ului n
carburant, a comenzii de neutralizare pozi ia ON pentru a reactiva airbagul.
airbag pasager, siguran a copiilor i
punerea contactului.
Cheia permite ac ionarea, de la portie- Controlul neutraliz rii
ra oferului, a nchiderii centralizate, a Un obiect mai greu, ag at de
bloc rii anti-intruziune, a deschiderii cheie (de exemplu o port-cheie...) Cnd contactul este pus,
portierelor i a portbagajului, precum ap snd pe axul cheii, poate provo- este conirmat prin aprinde-
i rabatarea i replierea retrovizoare- ca disfunc ionarea acesteia. rea acestui martor ce indic
lor exterioare. faptul c airbagul pasager
1. Pozi ia STOP : este neutralizat (pozi ia
61 Contactul este ntrerupt. OFF a comenzii).
2. Pozi ia Mers : Martorul r mne aprins pe ntreaga
Contactul este pus i accesoriile durat a neutraliz rii.
pot func iona.
Plierea/Deplierea cheii
3. Pozi ia Demaraj : * n func ie de destina ie.
Ap sa i n prealabil pe butonul A.
Este ac ionat demarorul.
92
6
FAMILIARIZAREA
SCAUNE FA
1. Reglaj longitudinal.
2. Reglaj n n l ime al scaunului
oferului sau pasagerului.
3. Reglaj nclinare sp tar.
4. Acces la locurile din spate
(varianta cu 3 ui).
5. Reglaj de n l ime i nclinare a
tetierei.

Nu rula i niciodat cu tetie-


rele scoase de la locul lor.

6. Cotier fa rabatabil (varianta


cu 5 ui).
7. Sertar de depozitare.
8. Comand nc lzire scaune.

51

7
FAMILIARIZAREA
NCALZIRE/AER
CONDI IONAT MANUAL

1. Reglaj temperatur .

2. Reglare debit aer.

3. Reglarea direc ion rii


luxului de aer.
41

4. Comand intrare aer/


Recirculare aer.

5. Dezghe are lunet


spate i retrovizoare.

6. Pornire/Oprire aer
condi ionat.

44
8
FAMILIARIZAREA
SFATURI DE REGLARE

nc lzire sau Aer condi ionat manual

Doresc...
Recirculare
Repartizare aer Debit aer aer/Intrare Temperatur AC manual
din exterior

MAI CALD

MAI RECE

DEZABURIRE
DEJIVRARE

9
FAMILIARIZAREA
AER CONDI IONAT AUTOMAT
BIZONAL
oferul i pasagerul din fa pot s
regleze iecare temperatura dup
cum doresc.
Acorda i ntietate utiliz rii modului
automat, care optimizeaz ansam-
blul func iilor : temperatur , debit de
aer, repartizarea aerului i recircula-
rea aerului.

1. Program automat
confort

2. Reglare temperatur 5. Pornire/Oprire aer 8. Intrare aer/Recirculare


ofer. condi ionat. aer.

3. Reglare temperatur 6. Reglare direc ionare 9. Dezghe are lunet


pasager. lux aer. spate i retrovizoare.

4. Program automatic 7. Reglare debit aer.


vizibilitate.

46
10
FAMILIARIZAREA
SISTEMUL DE RIDICARE RETROVIZOARE ELECTRICE REGLAJUL PE INALTIME
ELECTRIC A GEAMURILOR SI IN PROFUNZIME AL
VOLANULUI

1. Sistemul de ridicare electric Aeza ii comanda 6 n partea


a geamului ofer. dreapt sau stng pentru a Cu autovehiculul oprit, trage i
2. Sistemul de ridicare electric selecta retrovizorul ce trebuie comanda A pentru a debloca
a geamului pasager. reglat. volanul.
3. Sistemul de ridicare electric Actiona i comanda 7 n cele patru Regla i n l imea i profunzimea
a geamurilor spate dreapta. direc ii pentru a efectua reglajul. pozi iei acestuia.
4. Sistemul de ridicare electric Reaeza i comanda 6 n pozi ie Bloca i-l prin mpingerea complet
a geamurilor spate stnga. central . a comenzii A.
5. Neutralizare comand Pe timpul sta ion rii, retrovizoarele 50
geamuri pentru locurile din se rabateaz electric, prin tragerea
spate. spre spate a comenzii 6, sau n mod
automat la nchiderea vehiculului cu
Func ionare manual : ajutorul telecomenzii sau al cheii.
Ap sa i sau trage i comutatorul f r 49
s dep i i punctul de rezisten .
Geamul se oprete de ndat ce
nu mai ac iona i comutatorul.
Func ionare automat :
Ap sa i sau trage i comutatorul
dincolo de punctul de rezisten .
Un singur impuls nchide sau des-
chide complet geamul.
65

11
FAMILIARIZAREA
COMANDA ILUMINARE COMANDA TERG TOARE
GEAMURI

Pozi ia este vizualizat n tabloul de Vehicule echipate cu lumini Fa


bord prin martorul corespunz tor. de cea spate (inelul B)
2 Curs rapid .
Lumini cea spate (roti- 1 Curs normal .
Faruri fa i spate (inelul A) rea nainte a inelului B)
I Curs intermitent .
Lumini stinse 0 Oprire.
AUTO Baleiaj automat sau o
Vehicule echipate cu proiectoare singur curs .
de cea fa i lumini cea spate Sp lare parbriz : trage i maneta de
Aprindere automat a (inelul C) comand nspre dumneavoastr .
farurilor
Proiectoare cea fa Spate
(prima rotire a inelului Oprit.
Lumini pozi ie spre n fa )

Proiectoare cea fa
i lumini cea spate Curs intermitent .
Faza scurt / (a doua rotire a inelului
Faza lung spre n fa )
Stingere : rotirea inelu- Sp lare lunet .
lui spre n spate).
71
74
12
FAMILIARIZAREA
LIMITATORUL DE VITEZ REGULATORUL DE VITEZ

102

1. Selectare/Oprire func ie. 1. Selectare/Oprire func ie. Aiaj pe tabloul de bord


2. Reducerea vitezei. 2. Memorarea unei viteze/
3. Creterea vitezei. Reducerea vitezei memorate.
4. Activare/Neutralizare sistem. 3. Memorarea unei viteze/
Creterea vitezei memorate.
4. Neutralizare/Reactivare sistem.
Reglajele trebuie f cute cu motorul
pornit. Pentru a i memorat sau activat ,
viteza vehiculului trebuie s ie mai
98 mare de 40 Km/h, alndu-se cel
pu in n treapta a IV-a de viteze pen-
tru cutia de viteze manual (sau
treapta a II-a pentru cutia de viteze
automat ).
100
Func ia regulator sau limitator de
vitez apare pe tabloul de bord a-
tunci cnd este activat .
O ap sare pe buton permite aiarea
alternativ a func iei activate i a to-
talizatorilor de kilometraj.

13
FAMILIARIZAREA
ASISTEN A GRAFIC LA CUTIA DE VITEZE AUTOMAT
PARCAREA CU SPATELE "TIPTRONIC-SYSTEM
PORSCHE"

Gril selectare pozi ii


Deplasa i schimb torul n gril pen-
tru a selecta o pozi ie sau alta.
Odat selectat , martorul pozi iei
este aiat pe ecranul tabloului de
bord.

1. Schimb tor de viteze.


Pornirea motorului
2. Buton "SPORT".
3. Buton "Z PAD ". Cu frna de mn activat , selecta i
A. Declanarea. pozi ia P sau N.
B. Detec ia. Aiare pe tabloul de bord Pune i contactul.
C. Activarea/Neutralizarea. P : Parking (sta ionare). Pornirea vehiculului
Activa i/dezactiva i sistemul R : Reverse (mararier).
Cu motorul pornit, n pozi ia P sau N,
trecnd prin meniul de N : Neutral (punctul mort). ap sa i pedala de frn i elibera i
conigurare al ecranului D : Drive (mers). frna de mn .
multifunc ie.
M : mod Manual. Selecta i pozi ia R, D sau M.
La trecerea n mararier, sunte i ghi-
dat de un semnal sonor i unul graic, S : program Sport. Elibera i n mod progresiv pedala de
n func ie de ecranul multifunc ie, pe : program Z pad . frn ; vehiculul se va pune imediat
parcursul manevrei de dat cu spatele. n micare.
1 2 3 4 5* 6* : raporturile angajate.
104 95
* n func ie de dot ri

14
PANOUL CENTRAL PENTRU VARIANTELE PE BENZIN /DIESEL. 19. Indicator de neutralizare a
CUTIE DE VITEZ MANUAL airbag-ului pasagerului*
20. Indicator pentru faza scurt a
farurilor
21. Indicator pentru faza lung a
farurilor
22. Indicator al farurilor de cea
fa
23. Indicator al farurilor de cea
spate
24. Indicator de prenc lzire al
motorului Diesel
25. Indicator al presiunii uleiului din
motor*
26. Indicator de nc rcare a
bateriei*

1. Turometru 10. Alert centralizat STOP


2. Indicator de temperatur a 11. Indicator de schimbare a
lichidului de r cire direc iei spre dreapta
3. Martor indicator al nivelului 12. Indicator de func ionare
minim al carburantului
13. Indicator de frn de sta ionare,
4. Indicator al nivelului de al nivelului lichidului de frn
carburant i al repartitorului electronic de
5. Indicator de vitez frnare (REF)
6. Indicator de ntre inere, al 14. Indicator al sistemului ABS
nivelului de ulei, totalizator de
kilometri i limitator/regulator de 15. Indicator pentru controlul
vitez dinamic al stabilit ii
(ESP/ASR)
7. Buton pentru repunerea pe zero
a contorului de kilometri pe zi 16. Indicator centur ofer neprins
8. Buton al reostatului de iluminare 17. Indicator al sistemului
anti-poluare
9. Indicator de schimbare a
direc iei spre stnga 18. Indicator pentru airbag-uri * n func ie de destina ie.
15
PANOUL CENTRAL PENTRU VARIANTA SPORT PE BENZINA/ 21. Indicator pentru faza scurt a
DIESEL, CUTIE DE VITEZ MANUAL /AUTOMAT farurilor
22. Indicator pentru faza lung a
farurilor
23. Indicator al farurilor de ceat fa
24. Indicator al farurilor de cea
spate
25. Indicator de prenc lzire a
motorului Diesel
26. Indicator al presiunii uleiului din
motor*
27. Indicator de nc rcare a bateriei*
28. Indicator al programului sport
29. Indicator pozi ie schimb tor de
viteze
30. Indicator al programului
"z pad "
1. Indicator de temperatur a 11. Alert centralizat STOP
uleiului din motor 12. Indicator de schimbare a
2. Turometru direc iei spre dreapta
3. Indicator de temperatur a 13. Indicator de service
lichidului de r cire 14. Indicator de frn de sta ionare,
4. Led indicator al nivelului minim al nivelului lichidului de frn
al carburantului i al repartitorului electronic de
5. Indicator al nivelului de frnare (REF)
carburant 15. Indicator al sistemului de
6. Indicator de vitez antiblocare a ro ilor ABS
7. Indicator de ntre inere, al 16. Indicator pentru controlul
nivelului de ulei, totalizator de dinamic al stabilit ii (ESP/ASR)
kilometri i limitator/regulator de 17. Indicator centur de siguran
vitez neprins
8. Buton pentru repunerea pe zero 18. Indicator al sistemului anti-
a contorului de kilometri pe zi poluare
9. Buton al reostatului de iluminare 19. Indicator pentru airbag-uri
10. Indicator de schimbare a 20. Indicator de neutralizare a
direc iei spre stnga airbag-ului pasagerului* * n func ie de destina ie.
16
PANOUL CENTRAL PENTRU VARIANTA PE BENZIN , CUTIE DE 19. Indicator centur de siguran
VITEZ AUTOMAT neprins
20. Indicator al sistemului
anti-poluare
21. Indicator pentru airbag-uri
22. Indicator de neutralizare a
airbag-ului pasagerului*
23. Indicator pentru faza scurt a
farurilor
24. Indicator pentru faza lung a
farurilor
25. Indicator al farurilor de ceat fa
26. Indicator al farurilor de cea spate
27. Indicator al presiunii uleiului din
motor*
28. Indicator de nc rcare a bateriei*

1. Turometru 10. Indicator al programului sport


2. Indicator de temperatur a 11. Indicator al treptei de vitez
lichidului de r cire
12. Indicator de schimbare a
3. Led indicator al nivelului minim direc iei spre stnga
al carburantului
13. Alert centralizat STOP
4. Indicator al nivelului de
carburant 14. Indicator de schimbare a
direc iei spre dreapta
5. Indicator de vitez
6. Indicator de ntre inere, al 15. Indicator de func ionare
nivelului de ulei, totalizator de 16. Indicator de frn de sta ionare,
kilometri i limitator/regulator de al nivelului lichidului de frn
vitez i al repartitorului electronic de
7. Buton pentru repunerea pe zero frnare (REF)
a contorului de kilometri pe zi 17. Indicator al sistemului de
8. Buton al reostatului de iluminare antiblocare ro i ABS
9. Indicator al programului 18. Indicator pentru controlul
"z pad " dinamic al stabilit ii (ESP/ASR) * n func ie de destina ie.
17
INDICATOARELE DE Indicatorul de service Pentru a regenera iltrul se reco-
FUNC IONARE Se aprinde la iecare punere mand rularea (imediat ce condi iile
a contactului pentru cteva de circula ie o permit) cu o vitez de
Un indicator de alert care clipe- secunde. Dac indicatorul 60 km/h sau mai mult pentru cel pu-
te n timpul mersului sau care st in 5 minute (pn la stingerea indi-
permanent aprins indic o defec- r mne aprins sau se aprin-
de n timpul mersului, acompaniat de catorului). Dac indicatorul r mne
iune n func ionare. Aprinderea aprins, consulta i un Centru Service
anumitor indicatoare poate i n- un mesaj sonor i de un mesaj pe
ecranul multifunc ie indic una din ur- PEUGEOT.
so it de un semnal sonor i de La regenerarea iltrului cu particu-
un mesaj pe ecranul multifunc ie. m toarele probleme :
Nu neglija i acest avertisment : le pot ap rea sub panoul de bord
- o defec iune a nc rc rii bateriei* zgomote de releu.
consulta i ct mai rapid un Centru - o defec iune n func ionarea cutiei
Service PEUGEOT. - prezenta apei n iltrul motorin
automate de viteze (Diesel)*
n timpul mersului, dac indica- - o defec iune a sistemului anti-de-
torul de alert centralizat STOP Exist riscul deterior rii siste-
maraj mului de injec ie.
se aprinde, este absolut necesar
oprirea autovehiculului n deplin - o defec iune a sistemului de control Consulta i rapid un Centru Service
siguran . al motorului PEUGEOT.
Indicator de alert - o defec iune a sistemului de con- - un nivel minim al lichidului de r cire**
centralizat STOP trol al vitezei (limitator/regulator de
vitez ) Oprirea este obligatorie.
Se aprinde pentru Aten ie : atepta i r cirea motoru-
cteva secunde la i- - o defec iune a sistemului de asis-
ten la sta ionare lui pentru a completa nivelul. Cir-
ecare punere a con- cuitul de r cire este sub presiune.
tactului. - o defec iune a sistemului de aprin-
dere automat a farurilor Pentru a evita riscurile de arsuri,
Este cuplat cu indicatorul de "presiu- deschide i capacul numai dou ture
ne a uleiului in motor*", indicatorul de - o defec iune a sistemului de reglaj pentru a scade presiunea. Cnd
"nivel minim al lichidului de frnare", automatic al farurilor presiunea a sc zut, desface i de tot
indicatorul "repartitorului electronic - o defec iune a sistemului de detec- capacul i completa i nivelul.
de frnare defect" i indicatorul de ie a uml rii insuiciente a ro ilor Consulta i un Centru Service
temperatur a lichidului de r cire. - o roat dezumlat PEUGEOT.
Oprirea este absolut necesar - uzura bateriei telecomenzii
dac indicatorul clipete n timpul - una sau mai multe ui deschise la
mersului. o viteza a autovehiculului mai mare
Consulta i un Centru Service de 10 km/h
PEUGEOT. - un nivel minim n rezervorul de adi-
Se aprinde de asemenea n cazul tiv motorin (Diesel)
unei pene de cauciuc, acompaniat - lips a uleiului din motor
de un semnal sonor i de un mesaj - un nceput de satura ie a iltrului cu
pe ecranul multifunc ie ce localizea- particule (Diesel) datorat unor con-
z roata cu probleme. di ii urbane de rulare foarte prelun-
* n func ie de destina ie. gite : vitez redus , blocaje etc.
** n func ie de motorizare.
18
Indicatorul frnei de Indicatorul de centur Indicatorul sistemului
sta ionare, al nivelului desf cut sau neixat de control dinamic al
minim al lichidului de La punerea contactului, in- stabilit ii (ESP/ASR)
frn i al repartitorului dicatorul se aprinde dac Se prinde la iecare punere
electronic de frnare oferul nu are ixat centu- a contactului pentru cteva
defect ra de siguran . secunde.
Este cuplat cu indicatorul de alert Cu motorul pornit i uile nchise, Dac indicatorul r mne aprins sau
centralizat STOP. indicatorul se stinge automat dup se aprinde n timpul mersului, acom-
Se aprinde la iecare punere a con- 30 secunde. paniat de un semnal sonor i un me-
tactului pentru cteva secunde. n caz de neprindere a centurii : saj pe ecranul multifunc ie, consulta i
Aprinderea acestui indicator este un Centru Service PEUGEOT.
- la o vitez mai mic de 20 km/h
acompaniat de un semnal sonor i indicatorul se aprinde n timpul mersului, ncepe s clipeas-
de un mesaj pe ecranul multifunc ie, - la o vitez mai mare de 20 km/h i c dac sistemul este activat.
indicnd : pentru dou minute, indicatorul cli- Se aprinde permanent n cazul neu-
- detectarea frnei de mn trase pete, acompaniat de un semnal traliz rii sistemului.
sau incomplet l sate. sonor cresc tor. Dup trecerea ce-
- o sc dere excesiv a lichidului de lor dou minute, indicatorul r mne
frnare (dac indicatorul r mne aprins att timp ct oferul nu are
aprins chiar i n cazul n care frna ixat centura de siguran .
este l sat )
- o func ionare defectuoas a repar-
titorului electronic de frnare, dac Indicatorul sistemului de Indicatorul sistemului
se aprinde i indicatorul ABS antiblocare ro i (ABS) anti poluare
n ultimele dou cazuri, trebuie ne- Se prinde la iecare punere Se prinde la iecare punere
ap rat oprit autovehiculul. a contactului pentru cteva a contactului.
Consulta i rapid un Centru Service secunde. Trebuie s se opreasc la cteva se-
PEUGEOT. Dac indicatorul r mne aprins sau cunde dup pornirea motorului.
se aprinde la vitez mai mare de Dac n timp ce motorul merge se
12 km/h, indic o func ionare defec- aprinde, acompaniat de un semnal
tuoas a sistemului ABS. sonor i un mesaj pe ecranul multi-
Vehiculul r mne cu o frnare clasi- func ie, indic o func ionare defectu-
c , cu asisten . oas a sistemului antipoluare.
Aprinderea acestui indicator este Consulta i rapid un Centru Service
acompaniat de emiterea unui sem- PEUGEOT.
nal sonor i a unui mesaj pe ecranul
multifunc ie.
Consulta i rapid un Centru Service
PEUGEOT.

19
Indicatorul airbag-urilor Indicatorul de presiune a Indicatorul
Se prinde la iecare punere uleiului din motor* nivelului minim al
a contactului pentru cteva Cuplat cu indicatorul de carburantului
secunde. alert centralizat STOP. Se prinde la iecare
Dac n timp ce motorul merge se Aprinderea acestui indicator n timp punere a contactului
aprinde, acompaniat de un semnal ce motorul merge este acompaniat pentru cteva se-
sonor i un mesaj pe ecranul multi- de un semnal sonor i un mesaj pe cunde.
func ie, indic : ecranul multifunc ie. Aprinderea acestui indicator n timp
- o defec iune a airbag-urilor frontale Oprirea este obligatorie. ce motorul merge este acompaniat
sau de un semnal sonor i un mesaj pe
n cazul lipsei uleiului n circuitul de ecranul multifunc ie.
- o defec iune a airbag-urilor laterale lubreiere, completa i nivelul.
sau cortin Consulta i rapid un Centru Service
Din momentul n care indicatorul se
Consulta i un Centru Service aprinde, mai ave i aproximativ 50 km
PEUGEOT. de autonomie (capacitatea rezervo-
PEUGEOT.
rului e de aproximativ 60 litri).

Indicatorul de Indicatorul nc rc rii Alerta de presiune a uleiului din


neutralizare a airbag-ului bateriei* motor*
pasagerului* Se prinde la iecare punere Cuplat cu indicatorul de alarm cen-
Se prinde la iecare punere a contactului pentru cteva tralizat STOP.
a contactului pentru cteva secunde. n timpul mersului, mesajul de aler-
secunde. Aprinderea acestui indicator n timp t a presiunii uleiului din motor este
Dac airbag-ul pasagerului este neu- ce motorul merge este acompaniat acompaniat de un semnal sonor.
tralizat, indicatorul r mne aprins. de un semnal sonor i un mesaj pe Oprirea este obligatorie.
n cazul n care indicatorul clipe- ecranul multifunc ie.
n cazul lipsei uleiului n circuitul de
te, consulta i un Centru Service n func ie de destina ie, acest indica- lubriiere, completa i nivelul.
PEUGEOT. tor poate i nlocuit de indicatorul de
func ionare. Consulta i rapid un Centru Service
PEUGEOT.
Acesta poate indica :
Indicatorul de - o func ionare defectuoas a circui-
prenc lzire a motorului tului de nc rcare ;
Diesel
- papucii de la baterie sau de la de-
Se prinde la iecare punere maror desf cu i ;
a contactului pentru cteva - o curea a alternatorului t iat sau
secunde. sl bit ;
Atepta i stingerea lui nainte de a - o pan a alternatorului.
ac iona pedala de accelera ie. Consulta i un Centru Service
PEUGEOT.
* n func ie de destina ie.
20
Indicatorul temperaturii Indicator al temperaturii Indicatorul treptelor de vitez
lichidului de r cire uleiului din motor ale cutiei automate de viteze

Park (Sta ionare)

Reverse (Mararier)

Neutral (Punct mort)

Drive (Conducere)
Att timp ct acul r mne n zona A n timpul mersului, indic temperatu-
nsemn c temperatura e bun . ra uleiului.
Dac acul trece n zona B, tempera- Temperatura este prea mare dac Mod manual :
tura este prea mare. Indicatorul de este atins grada ia maxim .
alert centralizat STOP clipete, Prima treapt
Oprirea este obligatorie.
acompaniat de un semnal sonor i
de un mesaj pe ecranul multifunc ie. Consulta i un Centru Service
PEUGEOT.
Oprirea este obligatorie. A 2-a treapt
Aten ie : Atepta i r cirea motorului
pentru a completa nivelul.
Circuitul de r cire este sub presiune. A 3-a treapt
Pentru a evita riscurile de arsuri, des-
chide i capacul numai dou ture pen-
tru a scade presiunea. A 4-a treapt
Cnd presiunea a sc zut, desface i
de tot capacul i completa i nivelul.
Consulta i un Centru Service
PEUGEOT. A 5-a treapt **

A 6-a treapt **

** In func ie de versiune.
21
n supra-regim sau n sub-regim, ra- AFIAJUL TABLOULUI DE BORD Indicatorul de ntre inere
portul de vitez selec ionat clipete
timp de cteva secunde, apoi treap- V informeaz asupra termenului ur-
ta de viteza n care s-a trecut este m toarei revizii prev zute conform
aiat . planului de ntre inere a constructo-
rului.
Acest termen este calculat plecnd
de la ultima punere pe zero a indica-
Valoare invalid n func ionarea torului (vezi capitolul corespunz tor).
manual Este determinat de doi parametri :
Este aiat dac treapta de - kilometrajul parcurs,
vitez nu este bine aleas - timpul scurs de la ultima revizie.
(maneta se al ntre dou Observa ie : num rul de kilometri ce
pozi ii). mai pot i parcuri sunt pondera i de
factorul timp, n func ie de obiceiurile
de condus ale utilizatorului.

Asigur succesiv dup punerea


contactului trei func ii :
Indicatorul cutiei de viteze - indicator de ntre inere,
automate - indicator al nivelului uleiului din
motor,
- totalizator kilometric (kilometraj to-
Indicatorul "SPORT" tal i zilnic).
Se aprinde la selectarea Observa ie : kilometrajul total i zil-
programului de func ionare nic sunt aiate pentru 30 de secunde
"SPORT" a cutiei de viteze la luarea contactului, la deschiderea
automate. uii oferului i la nchiderea/deschi-
derea vehiculului.

Panoul aieaz de asemenea in-


Indicatorul "Z PADA" forma ii referitoare la regulatorul sau
Se aprinde la selectarea limitatorul de vitez , cnd unul din
programului de func ionare cele dou este activat (vezi capitolul
"Z PAD " a cutiei de viteze corespunz tor).
automate.

22
Func ionare Num rul de kilometri r mai pn Termenul pentru revizie este
De la punerea contactului, cheia ce la urm toarea revizie este mai mic dep it
simbolizeaz opera iile de ntre inere de 1 000 km La iecare punere a contactului i
se aprinde pentru 5 secunde ; aia- Exemplu : v r mn 900 de km pn pentru 5 secunde, cheia de ntre ine-
jul totalizatorului kilometric v indic la urm toarea revizie. re clipete.
num rul de kilometri (rotunjit) care v La punerea contactului i pentru
r mn pn la urm toarea revizie. 5 secunde, panoul aieaz : Exemplu : a i dep it termenul de
revizie cu 300 km, revizia vehiculului
De exemplu, v r mn 4 800 km dumneavoastr trebuie f cut urgent.
pn la urm toarea revizie. La punerea contactului i pentru
La punerea contactului i pentru 5 secunde, panoul aieaz :
5 secunde, indicatorul indic :

Dup 5 secunde de la punerea con-


tactului totalizatorul kilometrilor i
reia func ionarea normal i cheia
r mne aprins .
V semnaleaz c o revizie trebuie 5 secunde dup punerea contactului,
Dup 5 secunde, totalizatorul kilo- f cut curnd. Panoul indic apoi totalizatorul kilometrilor i reia func-
metric i reia func ionarea normal kilometrajul total i zilnic. ionarea normal i cheia de ntre i-
i indic kilometrajul total i zilnic. nere r mne aprins . Panoul indica
apoi kilometrajul total i zilnic.
Observa ie : cheia de ntre inere
poate s se aprind i n cazul n
care a i dep it scaden a de doi ani.

23
Repunerea pe zero a indicatorului Indicatorul nivelului uleiului Joj manual
de ntre inere de motor
Exist dou repere de ni-
La punerea contactului, nivelul uleiu- vel pe joj :
lui din motor este indicat pentru
cteva secunde, dup informa ia de - nu dep ii niciodat
ntre inere. nivelul A,
- n pozi ia B, completa i
Nivelul uleiului corect nivelul uleiului cu tipul de
ulei adaptat motoriz rii
dumneavoastr .

A = maxim.
B = minim.
Lipsa uleiului
Clipirea indicato-
rului "OIL", cuplat
Service-ul PEUGEOT efectueaz la indicatorul de
aceast opera ie dup iecare revi- func ionare, acom-
zie. paniat de un sem-
Dac a i efectuat dumneavoastr nal sonor i de un
singuri repara ia vehiculului, proce- mesaj pe ecranul multifunc ie, indic
dura de repunere pe zero este urm - o lipsa a uleiului ce poate deteriora
toarea : motorul.
ntrerupe i contactul, Dac lipsa uleiului e conirmat de ve-
ap sa i pe butonul de repunere riicarea manual cu joja, completa i
pe zero a contorului de kilometri imediat nivelul.
zilnici i men ine i-l ap sat, Defec iune la joj
pune i contactul. Clipirea indicatoru-
Aiajul kilometrilor ncepe o num r - lui "OIL --" indic
toare invers . o nefunc ionare
a jojei de nivel al
Cnd indicatorul arat "=0" da i dru- uleiului.
mul butonului ; cheia de ntre inere
dispare.
Important : dup aceast opera ie, Consulta i un Centru Service
dac dori i s debrana i bateria, n- PEUGEOT.
chide i vehiculul i atepta i cel pu in Veriicarea nivelului nu este vala-
5minute, altfel repunerea pe zero nu bil dect dac vehiculul se a
va i validat . pe un sol orizontal, cu motorul n-
chis de mai mult de 15 minute.
24
n supra-regim sau n sub-regim, ra- AFIAJUL TABLOULUI DE BORD Indicatorul de ntre inere
portul de vitez selec ionat clipete
timp de cteva secunde, apoi treap- V informeaz asupra termenului ur-
ta de viteza n care s-a trecut este m toarei revizii prev zute conform
aiat . planului de ntre inere a constructo-
rului.
Acest termen este calculat plecnd
de la ultima punere pe zero a indica-
Valoare invalid n func ionarea torului (vezi capitolul corespunz tor).
manual Este determinat de doi parametri :
Este aiat dac treapta de - kilometrajul parcurs,
vitez nu este bine aleas - timpul scurs de la ultima revizie.
(maneta se al ntre dou Observa ie : num rul de kilometri ce
pozi ii). mai pot i parcuri sunt pondera i de
factorul timp, n func ie de obiceiurile
de condus ale utilizatorului.

Asigur succesiv dup punerea


contactului trei func ii :
Indicatorul cutiei de viteze - indicator de ntre inere,
automate - indicator al nivelului uleiului din
motor,
- totalizator kilometric (kilometraj to-
Indicatorul "SPORT" tal i zilnic).
Se aprinde la selectarea Observa ie : kilometrajul total i zil-
programului de func ionare nic sunt aiate pentru 30 de secunde
"SPORT" a cutiei de viteze la luarea contactului, la deschiderea
automate. uii oferului i la nchiderea/deschi-
derea vehiculului.

Panoul aieaz de asemenea in-


Indicatorul "Z PADA" forma ii referitoare la regulatorul sau
Se aprinde la selectarea limitatorul de vitez , cnd unul din
programului de func ionare cele dou este activat (vezi capitolul
"Z PAD " a cutiei de viteze corespunz tor).
automate.

22
n supra-regim sau n sub-regim, ra- AFIAJUL TABLOULUI DE BORD Indicatorul de ntre inere
portul de vitez selec ionat clipete
timp de cteva secunde, apoi treap- V informeaz asupra termenului ur-
ta de viteza n care s-a trecut este m toarei revizii prev zute conform
aiat . planului de ntre inere a constructo-
rului.
Acest termen este calculat plecnd
de la ultima punere pe zero a indica-
Valoare invalid n func ionarea torului (vezi capitolul corespunz tor).
manual Este determinat de doi parametri :
Este aiat dac treapta de - kilometrajul parcurs,
vitez nu este bine aleas - timpul scurs de la ultima revizie.
(maneta se al ntre dou Observa ie : num rul de kilometri ce
pozi ii). mai pot i parcuri sunt pondera i de
factorul timp, n func ie de obiceiurile
de condus ale utilizatorului.

Asigur succesiv dup punerea


contactului trei func ii :
Indicatorul cutiei de viteze - indicator de ntre inere,
automate - indicator al nivelului uleiului din
motor,
- totalizator kilometric (kilometraj to-
Indicatorul "SPORT" tal i zilnic).
Se aprinde la selectarea Observa ie : kilometrajul total i zil-
programului de func ionare nic sunt aiate pentru 30 de secunde
"SPORT" a cutiei de viteze la luarea contactului, la deschiderea
automate. uii oferului i la nchiderea/deschi-
derea vehiculului.

Panoul aieaz de asemenea in-


Indicatorul "Z PADA" forma ii referitoare la regulatorul sau
Se aprinde la selectarea limitatorul de vitez , cnd unul din
programului de func ionare cele dou este activat (vezi capitolul
"Z PAD " a cutiei de viteze corespunz tor).
automate.

22
Func ionare Num rul de kilometri r mai pn Termenul pentru revizie este
De la punerea contactului, cheia ce la urm toarea revizie este mai mic dep it
simbolizeaz opera iile de ntre inere de 1 000 km La iecare punere a contactului i
se aprinde pentru 5 secunde ; aia- Exemplu : v r mn 900 de km pn pentru 5 secunde, cheia de ntre ine-
jul totalizatorului kilometric v indic la urm toarea revizie. re clipete.
num rul de kilometri (rotunjit) care v La punerea contactului i pentru
r mn pn la urm toarea revizie. 5 secunde, panoul aieaz : Exemplu : a i dep it termenul de
revizie cu 300 km, revizia vehiculului
De exemplu, v r mn 4 800 km dumneavoastr trebuie f cut urgent.
pn la urm toarea revizie. La punerea contactului i pentru
La punerea contactului i pentru 5 secunde, panoul aieaz :
5 secunde, indicatorul indic :

Dup 5 secunde de la punerea con-


tactului totalizatorul kilometrilor i
reia func ionarea normal i cheia
r mne aprins .
V semnaleaz c o revizie trebuie 5 secunde dup punerea contactului,
Dup 5 secunde, totalizatorul kilo- f cut curnd. Panoul indic apoi totalizatorul kilometrilor i reia func-
metric i reia func ionarea normal kilometrajul total i zilnic. ionarea normal i cheia de ntre i-
i indic kilometrajul total i zilnic. nere r mne aprins . Panoul indica
apoi kilometrajul total i zilnic.
Observa ie : cheia de ntre inere
poate s se aprind i n cazul n
care a i dep it scaden a de doi ani.

23
Repunerea pe zero a indicatorului Indicatorul nivelului uleiului Joj manual
de ntre inere de motor
Exist dou repere de ni-
La punerea contactului, nivelul uleiu- vel pe joj :
lui din motor este indicat pentru
cteva secunde, dup informa ia de - nu dep ii niciodat
ntre inere. nivelul A,
- n pozi ia B, completa i
Nivelul uleiului corect nivelul uleiului cu tipul de
ulei adaptat motoriz rii
dumneavoastr .

A = maxim.
B = minim.
Lipsa uleiului
Clipirea indicato-
rului "OIL", cuplat
Service-ul PEUGEOT efectueaz la indicatorul de
aceast opera ie dup iecare revi- func ionare, acom-
zie. paniat de un sem-
Dac a i efectuat dumneavoastr nal sonor i de un
singuri repara ia vehiculului, proce- mesaj pe ecranul multifunc ie, indic
dura de repunere pe zero este urm - o lipsa a uleiului ce poate deteriora
toarea : motorul.
ntrerupe i contactul, Dac lipsa uleiului e conirmat de ve-
ap sa i pe butonul de repunere riicarea manual cu joja, completa i
pe zero a contorului de kilometri imediat nivelul.
zilnici i men ine i-l ap sat, Defec iune la joj
pune i contactul. Clipirea indicatoru-
Aiajul kilometrilor ncepe o num r - lui "OIL --" indic
toare invers . o nefunc ionare
a jojei de nivel al
Cnd indicatorul arat "=0" da i dru- uleiului.
mul butonului ; cheia de ntre inere
dispare.
Important : dup aceast opera ie, Consulta i un Centru Service
dac dori i s debrana i bateria, n- PEUGEOT.
chide i vehiculul i atepta i cel pu in Veriicarea nivelului nu este vala-
5minute, altfel repunerea pe zero nu bil dect dac vehiculul se a
va i validat . pe un sol orizontal, cu motorul n-
chis de mai mult de 15 minute.
24
Buton de repunere pe zero a Reostat iluminare
contorului kilometric zilnic

Cu contactul pus, ap sa i pe buton Cu farurile aprinse, ap sa i pe buton


pn la apari ia zerourilor. pentru a varia intensitatea ilumin rii
O presiune pe buton permite alterna- postului de conducere. Cnd ilumi-
rea ai rii totalizatorului kilometric narea atinge punctul minim (sau ma-
i a regulatorului sau limitatorului de xim), elibera i butonul, apoi ap sa i
vitez , cnd unul din cele dou este din nou, pentru a o crete (sau dimi-
activat. nua).
Cnd ob ine i intensitatea dorit ,
elibera i butonul.

25
COMPUTERUL DE BORD

Sistemul v ofer informa ii instan-


tanee asupra parcursului efectuat
(autonomie, consum, ...).

Ecran monocrom A Datele computerului de bord sunt Aducerea la zero


urm toarele :
- autonomia,

Aiajul datelor - consumul instantaneu,

- distan a parcurs ,

Ap sa i mai mult de dou secun-


de pe comand pentru a aduce la
zero distan a parcurs , consumul
- consumul mediu, mediu i viteza medie.

Ap sa i pe butonul alat la extre- - viteza medie.


mitatea comenzii terg toarelor,
pentru aiarea succesiv a di-
feritelor date din calculatorul de
bord.

26
CALCULATORUL DE BORD Aiarea datelor - op iunea traseu "2" cu :
- distan a parcurs
- consumul mediu
Este sistemul care v ofer informa- - viteza medie,
ii instantaneu, pe parcursul traseului
efectuat (autonomie, consum...). pentru al doilea traseu.

Ecran monocrom C
Aducerea la zero a traseului

Ap sa i pe butonul alat n cap tul


comenzii terg torului de parbriz,
pentru a aia succesiv diferitele
Ecran color op iuni ale calculatorului de bord.

- op iunea informa iilor


instantanee cu :
- autonomie
- consumul instantaneu
- distan a ce r mne de Cnd traseul dorit este aiat ap -
parcurs. sa i mai mult de dou secunde pe
comand .

Traseele "1" i "2" sunt independen-


- op iunea traseului "1" te i de utilizare identic .
cu :
Traseul "1" permite efectuarea, de
- distan a parcurs exemplu, a calculelor zilnice i tra-
- consumul mediu seul "2" a calculelor lunare.
- viteza medie
pentru primul traseu.

27
Cteva deini ii...

Autonomie Consum instantaneu Distan a r mas de


(km sau mile) (l/100 km sau km/l sau mpg) parcurs
(km sau mile)
Ea indic num rul de kilo- Aceasta este cantitatea me-
metri care mai pot i nc die de carburant consumat Aceasta este distan a care
parcuri cu carburantul r mas n re- de cteva secunde. r mne de parcurs pn la destina ia
zervor n func ie de consumul mediu inal . Ea este calculat ie in mod in-
calculat pe ultimii kilometri parcuri. stantaneu de c tre sistemul de navi-
gare dac un ghidaj a fost activat, ie
Aceast func ie se aieaz prin introducere de c tre utilizator.
ncepnd de la 30 km/h. Dac distan a nu este anun at , apar
Putem s vedem aceast ci- aiate liniu e n locul cifrelor.
fr m rindu-se ca urmare a
schimb rii stilului de condus
sau a reliefului, ceea ce oca-
zioneaz o important varia ie a con- Viteza medie
sumului instantaneu. (km/h sau mph)
Consum mediu
Aceasta este viteza medie
(l/100 km sau km/l sau calculat de la ultima adu-
mpg) cere la zero a calculatorului
Aceasta este cantitatea (cu contactul pus)
Imediat ce autonomia este mai mic de carburant consumat de la ultima
de 30 km, se aieaz liniu e. Dup aducere la zero a calculatorului.
completarea nivelului de carburant
cu cel pu in 5 litri, autonomia este
recalculat i se aieaz imediat ce
dep ete 100 km. Distan a parcurs
(km sau mile)
Ea indic distan a parcur-
Dac n locul cifrelor liniu e- s de la ultima aducere la
le se aieaz totui atunci zero a calculatorului.
cnd circula i, consulta i un
Centru Service PEUGEOT.

28
MENIUL"TRIP COMPUTER" Ecran C MENIUL "DIAGNOSTICS"
(CALCULATOR DE BORD) (Diagnostic)
Apsa i pe tasta "MENU" pentru
Acesta este sistemul care v d in- a intra n meniul general Ecran color
forma ii generale asupra st rii anu- Ap sa i pe s ge i, apoi pe tas- Ap sa i pe tasta "MENU" pentru
mitor echipamente de la vehiculul ta "OK" pentru a selecta meniul a accesa meniul general
dumneavoastr , cum ar i jurnalul de "Trip Computer" (Calculator de
alerte, starea func iilor... bord) Roti i butonul i ap sa i pe el pentru
a selecta meniul "Diagnostics"

Jurnalul alertelor
El recapituleaz mesajele de alert
active aindu-le succesiv pe ecra-
nul multifunc ie.
n meniul "Calculator de bord"
Starea func iilor alege i una dintre aplica iile urm -
Recapituleaz starea activ sau toare :
inactiv a func iilor prezente pe
vehicul.

Introducere distan pn la
destina ie Din meniul "Diagnostics" alege i
una dintre urm toarele aplica ii :
Aceasta v permite introducerea unei
valori aproximative ale distan ei pn
la destina ia inal .

29
ECRANUL MONOCROM A Conigurarea parametrilor
(f r radio auto RD4) Ve i avea la dispozi ie trei taste pen-
tru a comanda ecranul dumneavoas-
tr :
- "ESC" pentru a abandona opera ia
n curs, Meniu general
- "MENU" pentru a naviga in meniu Ap sa i tasta "MENU" pentru a deru-
si submeniuri, la elementele meniului general :
- "OK" pentru a selecta meniul dorit.
- conigura ia vehiculului,
- op iuni,
- reglaje aiaj,
- limbi,
- unit i.
Ap sa i tasta "OK" pentru a selecta
meniul dorit.

Prezentare
Aieaz informa iile urm toare :
- ora
- data
- temperatura exterioar * (aceasta
clipete n cazul n care exist risc
de formare a poleiului)
- controlul sistemului de deschidere
(portiere, port-bagaj, etc.)
- mesajele de alert (ex : "Emission
control system faulty" (Sistem anti-
poluare defect) sau de informare
(ex : "Auto light on" (Faruri auto
aprinse), aiate periodic, pot i
terse ap snd tasta "ESC",
- Calculatorul de bord (vede i capito-
lul corespunz tor).

* Numai cu aer condi ionat


30
Reglaje aiaj Languages (Limbi)
O dat meniul "Display settings" O dat meniul "Limbi" selectat, pute i
(Reglaje aiaj) selectat, pute i ac- schimba limba de aiaj a ecranului (fran-
cesa urm toarele reglaje : cez - Franais, italian - Italiano, olande-
- anul, z - Nederlands, portughez - Portugues,
Conigura ia autovehiculului - luna, portugheza Bazilia - Portugues-Brasil,
- ziua, German - Deutsch, englez - English,
Odat ce meniul "Vehicle Conigura- spaniol - Espanol).
tion" (Conigura ia autovehiculului) - ora,
este selectat, pute i s activa i sau - minutele,
s dezactiva i echipamentele urm - - modul 12 sau 24 de ore.
toare : Units (Unit i)
- terg toarele cuplate la mararier O dat selectat meniul "Units" ve i
(vezi capitolul "Vizibilitate"), putea schimba unit ile parametrilor
- iluminare de nso ire (vezi capitolul urm tori :
"Vizibilitate"),
- ajutor la sta ionare (vezi capitolul - temperatur (C sau F),
"Conducere"). - consumul de carburant (l/100, mpg
sau km/l)
Dup ce a i selectat un reglaj, ap -
sa i tasta "OK" pentru a-i schimba
Op iuni valoarea
Odat ce meniul Options (Op iuni)
este selectat, pute i lansa un diag-
nostic referitor la starea echipamen-
telor (activ, inactiv, defect).

Atepta i aproximativ zece secunde


f r a ac iona pentru ca data modi-
icat s ie nregistrat sau ap sa i
tasta "ESC" pentru a anula.
Apoi ecranul va reveni la aiajul Din motive de siguran , o-
curent. ferul va regla conigura ia
ecranelor multifunc ie cnd
maina va sta iona.

31
ECRANUL MONOCROM A

Meniul general Conigura ia autovehiculului


Ap sa i tasta "MENU" pentru a ac- O dat selectat meniul "Vehicle Con-
cesa meniul general, apoi ap sa i iguration" (Conigurare vehicul), ve i
tastele "" sau "" pentru a derula putea activa sau dezactiva echipa-
elementele urm toare : mentele urm toare :
- radio-CD, - terg tor cuplat la mararier (Vezi
- conigura ia vehiculului, capitolul "Vizibilitate"),
- op iuni, - lumin de nso ire (Vezi capitolul
- reglaje aiaj, "Vizibilitate"),
- limbi, - ajutor la parcare (Vezi capitolul
Prezentare "Conducere").
- unit i.
Aieaz informa iile urm toare, prin Ap sa i pe tasta "OK" pentru a se-
platina de comand a radioului auto lecta meniul dorit.
RD4 :
- ora
- data
- temperatura exterioar * (aceasta
clipete n cazul n care exist risc
de formare a poleiului)
- aiajele surselor audio (radio, CD, Radio-CD Op iuni
etc)
- controlul sistemului de deschidere Cu radioul-CD auto RD4 deschis, O dat meniul "Options" (Op iun)
(portiere, port-bagaj, etc.) cnd selecta i meniul "Radio-CD", selectat, ve i putea face un diagnostic
pute i activa sau anula, func iile le- asupra st rii echipamentelor (activ,
- mesajele de alert (ex : "Emission gate de utilizarea radioului (traseu inactiv, stricat).
control system faulty" (Sistem anti- RDS, mod REG), a CD-ului sau a
poluare defect) sau de informare schimb torului CD (introscan, lectur
(ex : "Auto light on" (Faruri auto aleatorie, repetarea CD).
aprinse), aiate periodic, pot i
terse ap snd tasta "ESC", Pentru mai multe detalii privind apli-
- Calculatorul de bord (vede i capito- ca ia "Radio-CD" v rugam s con-
lul corespunz tor). sulta i partea cu informa ii despre
RD4 din capitolul "Audio i Telema-
tic ".
* Numai cu aer condi ionat
32
Reglaje aiaj Limbi
Odat ce a i intrat n meniul "Display O dat meniul "Languages" (Limb )
settings" (Reglaje aior), pute i selectat, pute i schimba limba de ai-
accesa reglajele urm toare : aj a ecranului (francez , italian ,
- anul, olandez , portughez , portughez
- luna, Brazilia, german , englez , spaniol ).
- ziua,
- ora,
- minutele,
- modul 12 sau 24 de ore.
Unit i
O dat selectat meniul "Units" (Unit i)
ve i putea schimba unit ile parametri-
lor urm tori :
- temperatur (C sau F),
- consumul de carburant (l/100, mpg
sau km/l)

Dup ce a i selectat un reglaj, ap -


sa i pe tastele "" sau "" pentru
a-i schimba valoarea.

Ap sa i tastele "" sau "" pentru


a trece la reglajul urm tor sau a v
ntoarce la reglajul anterior.
Ap sa i pe tasta "OK" pentru a n-
registra modiicarea i a reveni la ai- Din motive de siguran , o-
ajul curent sau ap sa i tasta "ESC" ferul va regla conigura ia
pentru anulare. ecranelor multifunc ie cnd
maina va sta iona.

33
ECRANUL MONOCROM C
(f r radio auto RD4)

Meniu general :
Ap sa i tasta "MENU" pentru a ac-
cesa meniul general :
- computer de bord (a se vedea capi-
tolul respectiv),
- personalizare-conigurare.

Roti i selectorul pentru a selecta me-


Conigurarea parametrilor niul dorit, apoi valida i ap snd pe
Ve i avea la dispozi ie trei taste i un selector.
Prezentare selector pentru a efectua comenzi pe
Aieaz informa iile urm toare : ecranul dumneavoastr :
- ora - "MENU" pentru a ap rea meniul
- data general,
- temperatura exterioar (aceasta - "MODE" pentru a schimba aplica-
clipete n cazul n care exist risc ia permanent (computer de bord,
de formare a poleiului) dat etc.),
- controlul sistemului de deschidere - "ESC" pentru a abandona opera ia
(portiere, port-bagaj, etc.) n curs,
- mesajele de alert (ex : "Emission - Rotirea selectorului : deplasare Meniu "Personalisation-
control system faulty" (Sistem anti- pe ecran sau modiicarea unui re- Coniguration" (Personalizare-
poluare defect) sau de informare glaj, Conigurare)
(ex : "Automatic headlamp lighting - Ap sare pe selector : validarea
activated" (Aprindere automat a select rii. O dat selectat acest meniu, pute i
proiectoarelor activate), aiate pe- accesa urm toarele func ii :
riodic, pot i terse ap snd tasta - deinirea parametrilor vehiculului,
"ESC", - conigurarea aiajului,
- Calculatorul de bord (vede i capito- - alegerea limbii.
lul corespunz tor).

34
Deinirea parametrilor vehiculului Conigurarea aiajului Alegerea limbii
O dat selectat acest meniu, pute i O dat selectat meniul, ve i putea O dat meniul selectat pute i schimba
activa sau dezactiva urm toarele accesa reglajele urm toare : limba de aiaj a ecranului (german ,
echipamente : - reglare luminozitate-video, englez , spaniol , francez , italian ,
- terg tor cuplat la mararier, (Vezi - reglare dat i or , olandez , portughez , portughez
capitolul "Vizibilitate"), - alegerea unit ilor. Brazilia).
- lumin de nso ire i de durat (Vezi
capitolul "Vizibilitate"),
- ajutor la parcare (Vezi capitolul
"Conducere").

Exemplu : "Duration of the follow-me-


home lighting" (Durata luminii de nso ire) Dup ce a i selectat un reglaj, ap -
sa i pe indicator.
nvrti i indicatorul pentru a schimba
valoarea.

Ap sa i pe indicator pentru a
nregistra modiicarea i pentru a
trece la reglajul urm tor sau pe tasta
"ESC" pentru a anula.

Din motive de siguran ,


oferul va regla conigura ia
ecranelor multifunc ie cnd
maina va sta iona.

35
ECRANUL MONOCROM C

Meniu general
Ap sa i tasta "MENU" pentru a
accesa meniul general :
- func ii audio,
- computer de bord (vezi capitolul
Comenzi corespunz tor),
Pornind de la fa ada radioului auto - personalizare-conigurare,
RD4, pute i :
- telefon (kit mini libere).
ap sa tasta "MENU" pentru a
accesa meniul general, Ap sa i tastele "" sau "" pen-
Aiaje pe ecran tru a selecta meniul dorit, apoi va-
ap sa tastele "" sau "" pen- lida i ap snd tasta "OK".
Aieaz informa iile urm toare : tru a derula diferitele elemente pe
ecran,
- ora
- data ap sa tasta "MODE" pentru
- temperatura exterioar * (aceasta schimbarea aplica iei perma- Meniul "Audio Functions"
clipete n cazul n care exist risc nente (computer de bord, surs (Func ii audio)
de formare a poleiului), audio, ...),
Cnd radioul auto RD4 este deschis,
- controlul sistemului de deschidere ap sa pe tastele "" sau "" o dat selectat acest meniu, ve i
(portiere, port-bagaj, etc.), pentru a schimba o valoare de putea activa sau dezactiva func iile
- aiajele surselor audio (radio, CD, reglaj, legate de folosirea radioului (RDS,
etc), ap sa tasta "OK" pentru validare, REG, Radio Text), a CD-ului sau a
schimb torului de CD (introscan, ci-
- computerul de bord (vezi capitolul sau tire aleatorie, reluarea CD).
corespunz tor). Pentru mai multe detalii despre apli-
ap sa tasta "ESC" pentru aban-
Mesajele de alert (ex : "Emission con- donarea opera iei n curs. ca ia "Audio functions" (Func ii Audio)
trol system faulty" (Sistem antipoluare consulta i sec iunea RD4 a capitolului
defect) sau de informare (ex : "Auto- "Audio i Telematic ".
matic headlamps lighting activated"
(Aprindere automat a proiectoarelor Meniul "Trip computer"
activat ), pot apare temporar. Acestea (Calculator de bord)
pot i terse ap snd tasta "ESC".
Odat acest meniu selectat, pute i con-
sulta informa ii asupra st rii vehiculului
* Numai pentru vehiculele dotate cu (jurnal de alerte, stare func ii, ...).
aer condi ionat.
36
Exemplu : reglarea duratei luminii de Conigurarea aiajului
nso ire. O dat selectat meniul, ve i putea ac-
Ap sa i tastele "" sau "" apoi cesa reglajele urm toare :
tasta "OK" pentru selectarea me- - reglare luminozitate-video,
niului dorit. - reglare dat i or ,
Meniul "Personalisation- - alegerea unit ilor.
Coniguration" (Personalizare-
Conigurare)
Odat ce a i selectat acest meniu,
pute i accesa func iile urm toare : Alegerea limbii
- deinirea parametrilor vehiculului, O dat meniul selectat pute i schim-
Ap sa i tastele "" sau "" apoi ba limba de aiaj a ecranului (ger-
- conigurarea aiajului, tasta "OK" pentru a selecta linia
- alegerea limbii. mana,engleza, spaniola, franceza,
"Lighting and signaling"/iluminat italiana, olandeza, portugheza, por-
i semnalizare. tugheza -Brazilia).

Deinirea parametrilor vehiculului


O dat selectat acest meniu, pute i Meniul "Telephone" (Telefon)
activa sau dezactiva urm toarele
echipamente : Cu radioul auto RD4 pornit,odat
acest meniu selectat, pute i s con-
- terg tor spate cuplat cu mararie- igura i kitul mini libere Bluetooth
rul (a se vedea capitolul "Vizibilita- Ap sa i pe tastele "" sau "" (cuplare), s consulta i diferite agen-
tea"), pentru reglarea valorii dorite (15, de ale telefonului (jurnalul de apeluri,
- lumin de nso ire (a se vedea ca- 30 sau 60 secunde), apoi tasta servicii, ...) i s gestiona i comuni-
pitolul "Vizibilitatea"), "OK" pentru validare. ca iile (terminare convorbire, apela-
- ajutor la sta ionare (Vezi capitolul re, apelare dubl , mod secret, ...).
"Conducere"). Pentru mai multe detalii despre apli-
ca ia "Telefon", consulta i sec iunea
RD4 a capitolului "Audio i Telema-
tic ".

Ap sa i pe tastele "" sa "", Pentru m suri de siguran ,


apoi tasta "OK" pentru selectarea conigura ia ecranelor multi-
c su ei "OK" i valida i sau pe func ie se face de c tre ofer,
tasta "ESC" pentru anulare. cu motorul neap rat oprit.

37
ECRANUL COLOR Meniu general
La aprinderea radiotelefonului GPS
RT4, selecta i meniul corespunz tor
urm toarelor aplica ii :
- sistem de ghidare asistat
- ghidare dup hart
- informa ii despre traic
- surse audio (radio, CD, Jukebox...)
- agendele i func iile telefonului
- conigurarea ecranului i parame-
trajul echipamentelor vehiculului
- vizualizare video
- diagnosticare vehicul (jurnal alerte Comenzi
i starea func iilor) De la tastatura radiotelefonului GSP
RT4, pentru a alege una dintre apli-
Aiaje pe ecran ca ii :
ap sa i pe tasta "MENU" pentru a
La punerea contactului el aieaz accesa meniul general
automat i direct urm toarele infor-
ma ii : roti i butonul pentru a deplasa se-
- ora lec ia
- data ap sa i pe buton pentru a valida
- temperatura exterioar (n caz de selec ia
risc de producere polei ve i i aver- sau
tiza i de un mesaj) ap sa i pe tasta "ESC" pentru a
Mesaje de alert (ex. "Fuel level low" p r si func ia n curs i pentru a
(Nivel sc zut carburant) i de stare a reveni la aiajul precedent
func iilor vehiculului (ex. "Automatic
switching on the headlamps activa- Pentru mai multe detalii privind aces-
ted" (Aprindere faruri auto activat ) te aplica ii, consulta i sec iunea RT4
pot apare temporar. Acestea pot i din capitolul "Audio i Telematic ".
terse ap snd pe tasta "ESC".

38
Alegerea limbii
O dat meniul "Coniguration" (Con-
igura ie) selectat, ve i avea acces la
urm torii parametri :
- alegerea limbii de aiare a infor-
ma iilor i comenzilor vocale (fran-
ceza, engleza, italiana,portugheza,
spaniola, germana, olandeza.

Meniul "Coniguration" Conigurare aiaj


(Conigura ie) O dat meniul "Coniguration" (Con-
igura ie) selectat, ve i avea acces la
Ap sa i tasta "MENU" a radiotele- urm torii parametri :
fonului GPS RT4 pentru a accesa
meniul general. - alegerea paletei de culori disponi-
bile pentru aiaj
Roti i butonul pentru a selecta - reglarea luminozit ii i str lucirea
meniul "Coniguration" (Conigu- aiajului
ra ie), apoi ap sa i pe el pentru a - reglarea datei i a orei (modul 12
valida. sau 24 ore, ajustarea minutelor pe
GPS)
O dat selectat acest meniu, ve i putea - alegerea unit ilor (temperatur n
Celsius sau Fahrenheit ; consum Deinirea parametrilor vehiculului
avea acces la func iile urm toare :
n l/100 km sau mpg sau km/l) O dat selectat meniul "Deine the
vehicle parameters" (Deinire para-
metri vehicul) ve i putea activa sau
dezactiva anumite echipamente ne-
Sunete cesare condusului i confortului :
O dat meniul "Sounds" (Sunete) se- - ajutor la parcarea cu spatele (vezi
lectat, ve i avea acces la parametri capitolul "Conducere")
urm tori : - terg tor cuplat la mersul napoi
- reglare comenzi vocale (vezi capitolul "Vizibilitate")
- reglare a sintezei vocale (volum a - lumin de nso ire i de durat (vezi
indica iilor si al celorlalte mesaje, capitolul "Vizibilitate")
voce masculin sau feminin
- activare intrare auxiliar AUX

39
Exemplu : reglarea duratei luminii de Radiotelefonul GPS RT4 tre-
nso ire buie s se reini ializeze i s
Roti i butonul pentru a selecta porneasc pentru a schimba
meniul "Lighting Coniguration" vocea sintezei vocale (mas-
(Conigurare lumin ), apoi ap sa i culin sau feminin ) sau lim-
pe el pentru a valida ba sistemului.

Pentru motive de siguran ,


conigurarea ecranelor multi-
func ie de c tre ofer se va
face numai cu motorul oprit.

Meniul "Video"
Pute i brana un aparat video (came-
r video, aparat foto numeric, lector
Selecta i rndul "Duration of the DVD..) pe cele trei prize audio/video
follow-me-home lighting" (Durat situate n torpedo.
lumin de nso ire), apoi valida i Aiajul video nu este posibil de-
ct cu vehiculul oprit.
O dat acest meniu selectat, pute i
alege :
- "Activate video mode" (Activare n
mod video) pentru a activa/neutra-
liza aparatul video,
- "Video parameters" (Parametri vi-
deo) pentru a regla forma de aiare,
luminozitatea, contrastul i culorile.
Ap sa i pe tasta "MODE" sau
"DARK" pentru a deconecta ai-
ajul de la video
Selecta i durata apoi ap sa i pe
buton Ap sa i succesiv pe tasta "SOUR-
Roti i butonul pentru a regla va- CE" (SURS ) pentru a selecta o
loarea dorit (15, 30 sau 60 se- alt surs radio dect cea video.
cunde) apoi ap sa i pe el
Selecta i op iunea "YES" (DA)
apoi valida i.
40
CONFORTUL 3
Sfaturi de folosire
Dac dup o sta ionare prelungit
la soare, temperatura interioar
r mne foarte ridicat , nu ezita i
s aerisi i habitaclul timp de c-
teva minute.
Regla i comanda debitului de aer
la un nivel corespunz tor pentru a
asigura o bun aerisire a habita-
clului.
Cnd comanda debitului de aer
este n pozi ia 0 (dezactivare a
sistemului), confortul termic nu
mai este asigurat. Un uor lux de
aer, datorat deplas rii vehiculului,
este totui perceptibil.
Pentru a ob ine o repartizare
omogen a aerului, ave i grij s
nu obtura i grila de intrare a aerului
exterior, situat la baza parbrizului,
clapele de aerisire i trecerile de
aer de sub scaunele din fa , pre-
cum i extrac ia de aer din spatele
trapelor din portbagaj.
Ave i grij ca iltrul habitaclului s
ie n bun stare de func ionare.
nlocui i periodic elementele il-
trante. Dac mediul nconjur tor
o impune, schimba i-l de dou ori
VENTILA IA mai des.
1. Duze de dejivrare sau de 3. Clapete de aerisire laterale.
dezaburire a parbrizului. nchide i sistemul de deji-
4. Clapete de aerisire centrale. vrare al lunetei din spate i
2. Duze de dejivrare sau de 5. Aerisire la picioarele ocupan ilor al retrovizoarelor exterioare
dezaburire a geamurilor locurilor din fa . de ndat ce considera i ne-
portierelor din fa . cesar, pentru c un consum
6. Aerisire la picioarele ocupan ilor
locurilor din spate. mai mic de curent atrage un consum
mai mic de carburant.

41
3 CONFORTUL
NC LZIREA/VENTILAREA 3. Reglarea repartiz rii aerului

Parbriz i geamuri laterale.

Parbriz, geamuri laterale i


picioarele ocupan ilor.

Picioarele ocupan ilor


(clapete de aerisire
nchise).

Clapete de aerisire centrale


i laterale.

Att nc lzirea ct i ventilarea nu


func ioneaz dect cu motorul pornit. Repartizarea aerului poate i dirijat
pozi ionnd butonul de comand pe
o pozi ia intermediar , indicat de
1. Reglarea temperaturii 2. Reglarea debitului de aer "".

Roti i butonul de comand Din pozi ia 1 n pozi ia 4, n-


de la albastru (frig) la rou vrti i butonul de comand
(cald) pentru a schimba pentru a ob ine un debit de
temperatura dup dorin a aer suicient s v asigure
dumneavoastr . confortul.

42
CONFORTUL 3
4. Intrarea aerului/ 5. Degivrarea lunetei din spate Dezaburirea rapid a parbrizului
Recircularea aerului i a retrovizoarelor Pentru dejivrarea sau dezaburirea
rapid a parbrizului i a geamurilor
Recircularea aerului interior permi- O ap sare pe butonul de laterale :
te izolarea habitaclului de mirosurile comand asigur dejivra-
sau fumul exterior. rea lunetei din spate i a - plasa i comanda de repartizare a
retrovizoarelor exterioare. aerului n pozi ia "parbriz i gea-
Intrarea aerului exterior permite evi- muri laterale",
tarea i eliminarea aburirii parbrizului
i a geamurilor laterale.
Se stinge automat pentru a evita un - pozi iona i butonul de comand a
consum de curent prea mare. intr rii aerului 4 n pozi ia "Intrarea
Folosit n climat umed, recircularea O nou ap sare l repune n func iune. aerului exterior" (ledul butonului 4
aerului reprezint risc de aburire a stins),
geamurilor. Este posibil oprirea func ion rii de-
jivr rii nainte de oprirea automat - pozi iona i butonul de comand a
ap snd nc o dat tasta. temperaturii 1 i a debitului aeru-
lui 2 n pozi ia maxim,aa cum se
Ap sarea o singur dat a materializeaz de simbolul "Parbriz
butonului 4 permite recir- i geamuri laterale" existent pe pa-
cularea aerului din interior. noul frontal,
Acest lucru se vede prin - nchide i clapetele de aerisire cen-
aprinderea ledului. Imediat trale.
ce este posibil, ap sa i din nou pe
butonul 4 pentru a permite intrarea
aerului exterior, pentru a evita riscu-
rile de degradare a calit ii aerului.
precum i aburirea. Acest lucru se
observ cnd ledul se stinge.

43
3 CONFORTUL
AERUL CONDI IONAT MANUAL 4. Reglarea repartiz rii aerului

Parbriz i geamuri laterale

Parbriz, geamuri laterale i


picioarele ocupan ilor

Picioarele ocupan ilor


(clapetele de aerisire nchise)

Clapetele de aerisire
centrale i laterale
Aerul condi ionat nu func ioneaz
dect cu motorul pornit.
Repartizarea aerului poate i reglat
1. Pornire/Oprire instala ie r cire 2. Reglarea temperaturii pozi ionnd butonul de comand pe
o pozi ie intermediar , indicat de
"".
Instala ia de r cire este pre- nvrti i butonul de comand
v zut pentru func ionarea de la albastru (frig) la rou
eicient n toate anotim- (cald) pentru a ob ine tem-
purile, cu geamurile nchi- peratura care v convine.
se. Vara, permite sc derea
temperaturii, iar iarna, la peste 0 C,
m rete eicacitatea dezaburirii. 3. Reglarea debitului de aer
Ap sa i pe ntrerup tor, ledul se aprinde.
Instala ia de r cire nu func ionea- Din pozi ia 1 n pozi ia 4, nvr-
z cnd comanda regl rii debitului ti i butonul de comand pentru
aerului 3 este n pozi ia "0". a ob ine un debit de aer suici-
ent pentru asigurarea confor-
tului dumneavoastr .

44
CONFORTUL 3
5. Intrarea aerului/ 6. Dejivrarea lunetei din spate i n anumite cazuri cnd solici-
Recircularea aerului a retrovizoarelor ta i motorul (tractarea sarcinii
maxime pe o pant abrupt
Recircularea aerului interior permi- O ap sare pe butonul de n condi iile unei tempera-
te izolarea habitaclului de mirosurile comand asigur dejivra- turi exterioare ridicate), oprirea ae-
sau fumul exterior. rea lunetei din spate i a rului condi ionat permite recuperarea
Intrarea aerului exterior permite evi- retrovizoarelor exterioare. puterii motorului, ameliornd, astfel,
tarea i eliminarea aburirii parbrizului Se stinge automat pentru capacitatea de remorcare.
i a geamurilor laterale. a evita un consum de curent prea nchide i ferestrele pentru a asigura
Folosit o dat cu aerul condi ionat, mare. func ionarea optim a aerului condi-
recircularea aerului permite mbun - O nou ap sare l repune n func iu- ionat.
t irea performan elor acesteia. ne. Sistemul de aer condi ionat nu con i-
Folosit n climat umed, recircularea Este posibil oprirea func ion rii de- ne clor, astfel c nu reprezint nici un
aerului reprezint risc de aburire a jivr rii nainte de oprirea automat pericol pentru stratul de ozon.
geamurilor. ap snd nc o dat tasta. Porni i sistemul de aer condi ionat 5 -
10 minute o dat sau de dou ori pe
lun pentru a-l men ine n bun stare
de func ionare.
Ap sarea o singur dat a Dezaburirea rapid a parbrizului Apa provenit din condensarea ae-
butonului 5 permite recir- Pentru degivrarea sau dezaburirea rului condi ionat se evacueaz printr-
cularea aerului. Acest lucru rapid a parbrizului i a geamurilor un oriiciu prev zut n acest scop.
se vede prin aprinderea le- laterale : Dedesubtul vehiculului oprit se poate
dului. forma astfel o balt de ap .
- plasa i comanda de repartizare a
Imediat ce este posibil, ap sa i pe aerului n pozi ia "parbriz i gea- Pentru a asigura buna func ionare a
butonul 5 pentru a permite intrarea muri laterale", sistemului de aer condi ionat v re-
aerului exterior pentru a evita riscul - pozi iona i butonul de comand a comand m s -l veriica i regulat.
de degradare a calit ii aerului pre- temperaturii 2 i de debit al aeru- Dac sistemul nu face frig, nu-l ac-
cum i dejivrarea i dezaburirea. lui 3 n pozi ie maxim , aa cum se tiva i i contacta i un Centru Service
Acest lucru se observ cnd ledul se materializeaz de simbolul "Parbriz PEUGEOT.
stinge. i geamuri laterale" existent pe pa-
noul frontal,
- nchide i clapetele de aerisire cen-
trale,
- pozi iona i butonul de comand in-
trare aer 5 n pozi ia "Intrare aer ex-
terior" (ledul butonului 5 stins),
- pune i n func iune aerul condi io-
nat ap snd tasta 1.

45
3 CONFORTUL
AERUL CONDI IONAT AUTOMAT BIZONAL Pentru un confort optim, este indica-
t evitarea unei diferen e de reglare
stnga/dreapta mai mare de 3.
Pentru a r cori sau a nc lzi la maxim
habitaclu, este posibil dep irea va-
lorilor de 15, nvrtind pn la aiajul
"LO", sau respectiv 27, nvrtind pn
la aiajul "HI".

Cnd intra i n vehicul, dac


temperatura interioar este
mult prea mic sau mult prea
mare fa de valoarea de
confort, nu este necesar schimba-
rea valorii pe aiaj pentru ajungerea
la confortul dorit. Sistemul remediaz
automat i cel mai repede posibil di-
feren a de temperatur .

Aerul condi ionat nu func ioneaz Cu motorul rece, pentru a se evita o


dect cu motorul pornit. difuziune prea mare a aerului rece, 4. Programare automat vizibili-
tate
Func ionarea automat aerisirea nu va atinge nivelul optim
dect progresiv. Pentru a dezaburi sau a
1. Programul automat dejivra parbrizul i geamu-
confort 2. Reglare pe partea oferului rile laterale repede (umidi-
3. Reglare pe partea pasagerului tate, mul i pasageri, ghea
Ap sa i tasta "AUTO". etc.), programul automat
Simbolul "AUTO" apare. oferul i pasagerul s u din fa confort poate s se dovedeasc in-
pot regla iecare dintre ei tempe- suicient.
V recomand m folosirea ratura n func ie de necesit i.
acestui mod : regleaz au- Atunci selecta i programul automat
tomat i optim ansamblul Valoarea indicat pe aiaj co- vizibilitate.
func iilor, temperatura n habitaclul, respunde nivelului de confort i
Sistemul regleaz imediat aerul con-
debitul de aer i recircularea aerului, nu unei temperaturi n grade Celsius sau
di ionat, debitul de aer, intrarea ae-
conform valorii de confort pe care a i Fahrenheit.
rului i repartizeaz ventilarea optim
selectat-o. Acest sistem este prev - Roti i butonul de comand 2 sau 3 c tre c tre parbriz i geamurile laterale.
zut s func ioneze eicient n toate stnga sau c tre dreapta pentru a micora
anotimpurile, cu geamurile nchise. respectiv a m ri aceast valoare Pentru a-l ntrerupe, ap sa i din nou
tasta 4 sau tasta "AUTO", ledul tas-
O reglare n jurul valorii 21 permite ob i- tei se stinge i apare "AUTO".
nerea unui confort optim. Totui, n func ie
de necesit i se folosete i o reglare ntre
valorile 18 i 24.
46
CONFORTUL 3
Func ionarea manual 7. Reglarea debitului de aer 9. Degivrarea lunetei din spate
i a retrovizoarelor
Ve i putea, n func ie de preferin e,
s alege i altceva dect ceea ce v Ap snd aceast tast ve i
propune sistemul, schimbnd un re- asigura dejivrarea lunetei
glaj. Celelalte func ii vor i reglate tot din spate i a retrovizoare-
n mod automat. O ap sare a tastei lor exterioare. Ledul tastei
"AUTO" permite revenirea la func io- 9 se aprinde.
narea integral automat . Ap sa i pe tasta "elice mic " sau Degivrarea se ntrerupe automat
"elice mare" pentru a micora res- pentru a evita consumul prea mare
pectiv m ri debitul de aer. de carburant. Este posibil ntrerupe-
5. Pornire/Oprire aer condi ionat
Simbolul debitului de aer, elicea, se rea func ion rii degivr rii nainte de
umple progresiv n func ie de valoa- ntreruperea sa automat prin ap -
Ap sarea acestei taste per- rea cerut . sarea nc o dat a tastei.
mite oprirea r cirii aerului.
Evita i folosirea prelungit
a acestui mod (risc de a-
buri, miros, umiditate). 8. Intrarea aerului/ 10. Dezactivarea sistemului
Ap sa i din nou pe aceast tast Recircularea aerului Ap sa i tasta "elicea mic " a debi-
imediat ce va i posibil, pentru a re- Ap sarea acestei taste per- tului de aer 7 pn ce simbolul elicei
veni la func ionarea automat a ae- mite recircularea aerului in- dispare.
rului condi ionat. Se va aia simbolul terior. Simbolul recircul rii Aceast ac iune dezactiveaz toate
"A/C". aerului 8 apare aiat. func iile sistemului de aer condi io-
Sistemul de recirculare a nat, cu excep ia dejivr rii lunetei din
aerului permite izolarea habitaclului spate 9.
6. Reglarea repartiz rii aerului de mirosurile i fumul de afar . Confortul termic nu mai este asigu-
Evita i func ionarea prelungit a re- rat. Un lux uor de aer, datorat de-
Ap sarea succesiv a circul rii aerului interior (risc de abu- plas rii vehiculului, r mne totui
acestei taste permite orien- rire i de degradare a aerului). perceptibil.
tarea alternativ a debitului Imediat ce este posibil ap sa i din O alt ap sare a tastei "elicea
de aer c tre : nou pe aceasta tast pentru a permi- mare" a debitului de aer 7, sau a
te intrarea aerului exterior i pentru a tastei "AUTO" reactiveaz sistemul
- parbriz i geamurile laterale (deza- evita aburirea. la valorile dinaintea dezactiv rii.
burire sau dejivrare),
- parbriz, geamuri laterale i picioa-
rele pasagerilor,
- picioarele pasagerilor,
- clapetele de aerisire centrale, cla-
petele de aerisire laterale i picioa-
rele pasagerilor,
- clapetele de aerisire centrale i laterale.
47
3 CONFORTUL
n anumite cazuri cnd soli-
cita i prea mult motorul (trac-
tarea sarcinii maxime pe o
pant abrupt n condi iile
unei temperaturi exterioare ridicate),
oprirea aerului condi ionat permite
recuperarea puterii motorului, ameli-
ornd, astfel, capacitatea de remor-
care.
nchide i ferestrele pentru a asigura
func ionarea optim a aerului condi-
ionat.
Sistemul de aer condi ionat nu con i-
ne clor, astfel c nu reprezint nici un
pericol pentru p tura de ozon.
Porni i sistemul de aer condi ionat 5 -
10 minute o dat sau de dou ori pe
lun pentru a-l men ine n bun stare
de func ionare.
Apa provenit din condensarea ae-
rului in sistemul de climatizare se
evacueaz printr-un oriiciu prev zut
n acest scop. Condensarea creat
provoac la oprire o scurgere de ap
normal dedesubtul vehiculului.
Pentru a asigura buna func ionare a
sistemului de aer condi ionat v re-
comand m s -l veriica i regulat.
Dac sistemul nu face frig, nu-l ac-
tiva i i contacta i un Centru Service
PEUGEOT.

48
CONFORTUL 3
RETROVIZOARELE Rabatare Retrovizoarele exterioare cu
- din interior : comand manual
cu contactul pus, trage i butonul
de comand A spre n spate.
- din exterior :
nchide i vehiculul cu telecoman-
da sau cu cheia.
Observa ie : dac oglinzile retrovi-
zoare sunt rabatate cu comanda A,
ele nu se vor mai deplia la deschide-
rea vehiculului cu telecomanda sau
cheia. Trebuie s trage i din nou co-
manda A.

Retrovizoarele exterioare cu Deplierea :


Manipula i levierul de reglare n cele
comand electric - din interior : patru direc ii pentru a face reglajul.
cu contactul pus, trage i butonul
Reglare de comand A spre n spate. La sta ionare, retrovizoarele exte-
rioare sunt rabatabile manual.
Plasa i butonul de comand A la - din exterior :
dreapta sau la stnga pentru a deschide i vehiculul cu teleco-
selecta oglinda retrovizoare co- manda sau cu cheia.
respunz toare.
Deplasa i butonul de comand B Extremitatea oglinzii retrovi-
n cele patru direc ii pentru a efec- zoare de la ofer este asferi-
tua reglajul. c (zon exterioar delimitat
Rabatarea sau deplierea re-
Plasa i din nou butonul de coman- trovizoarelor exterioare poate de nite puncte) pentru a re-
d A n pozi ia central . i dezactivat de un Centru duce "unghiul mort".
Service PEUGEOT. n plus, obiectele v zute n retrovi-
zoarele de pe partea oferului i de
pe partea pasagerului sunt n realita-
te mai aproape dect par.
Trebuie, deci, s inem cont de asta
pentru a aprecia corect distan a fa
de vehiculele care vin din spate.

49
3 CONFORTUL
Oglinda retrovizoare Oglinda retrovizoare REGLAREA N N L IME SAU
interioar zi/noapte automat interioar manual ADNCIME A VOLANULUI
Oglinda retrovizoare interioar are
dou pozi ii :
- zi (normal),
- noapte (antiorbire).
Pentru a trece de la una la alta, ap -
sa i sau trage i maneta alat pe mar-
ginea inferioar a oglinzii.

Aceasta asigur automat i progresiv


trecerea de la utilizarea de zi la cea
de noapte. Pentru a evita orbirea,
oglinda retrovizoare interioar se n-
tunec automat n func ie de intensi-
tatea luminozit ii venite din spate. La oprire, debloca i volanul tr gnd
Aceasta se deschide la culoare de de maneta de comand A.
ndat ce lumina (fascicul de lumin Regla i n l imea i adncimea vola-
de la vehiculele din spate, soare) nului.
scade, asigurnd astfel o vizibilitate Bloca i ap snd pn la fund maneta
optim . comenzii A.
Func ionare
Pune i contactul i ap sa i pe buto-
nul 1 :
- led 2 aprins (ntrerup tor ap sat) :
func ionare automat .
- led 2 stins : oprirea sistemului auto-
mat. Oglinda r mne ct se poate
de deschis la culoare.

Particularitate
Pentru a asigura o vizibilitate optim n
timpul manevrelor, oglinda se deschide
la culoare automat de ndat ce schim-
b torul este introdus n mersul napoi.
50
3 CONFORTUL
Oglinda retrovizoare Oglinda retrovizoare REGLAREA N N L IME SAU
interioar zi/noapte automat interioar manual ADNCIME A VOLANULUI
Oglinda retrovizoare interioar are
dou pozi ii :
- zi (normal),
- noapte (antiorbire).
Pentru a trece de la una la alta, ap -
sa i sau trage i maneta alat pe mar-
ginea inferioar a oglinzii.

Aceasta asigur automat i progresiv


trecerea de la utilizarea de zi la cea
de noapte. Pentru a evita orbirea,
oglinda retrovizoare interioar se n-
tunec automat n func ie de intensi-
tatea luminozit ii venite din spate. La oprire, debloca i volanul tr gnd
Aceasta se deschide la culoare de de maneta de comand A.
ndat ce lumina (fascicul de lumin Regla i n l imea i adncimea vola-
de la vehiculele din spate, soare) nului.
scade, asigurnd astfel o vizibilitate Bloca i ap snd pn la fund maneta
optim . comenzii A.
Func ionare
Pune i contactul i ap sa i pe buto-
nul 1 :
- led 2 aprins (ntrerup tor ap sat) :
func ionare automat .
- led 2 stins : oprirea sistemului auto-
mat. Oglinda r mne ct se poate
de deschis la culoare.

Particularitate
Pentru a asigura o vizibilitate optim n
timpul manevrelor, oglinda se deschide
la culoare automat de ndat ce schim-
b torul este introdus n mersul napoi.
50
CONFORTUL 3
SCAUNELE DIN FA
1. Reglare longitudinal
Ridica i maneta de comand i m-
pinge i scaunul nainte sau napoi.

2. Reglarea n n l ime
a scaunului oferului
i a pasagerului
Trage i n sus sau ap sa i n jos de
cte ori este necesar pentru a ob ine
pozi ia c utat .

3. Reglarea nclin rii sp tarului


mpinge i maneta de comand n spate.

4. Acces la locurile din spate


(varianta cu 3 portiere)
Trage i maneta de comand pentru a
rabata sp tarul i trage i n fa scau-
nul. La punerea sa la loc, scaunul re-
vine n pozi ia ini ial .
Observa ie : ve i putea folosi de ase-
menea comanda 3. Proceda i apoi la
reglarea nclin rii.

Nimeni i nimic nu trebuie s


mpiedice culisarea scaunu-
lui pentru a reveni la pozi ia
ini ial ; revenirea la aceast
pozi ie este necesar pentru bloca-
rea longitudinal .

51
3 CONFORTUL
6. Cotierele 8. Comanda de nc lzire a
Ele sunt rabatabile i detaabile. scaunelor
Pentru a le aeza, ap sa i pe butonul
aezat ntre cotier i scaun i trage-
i-le.

7. Sertare
Dispune i de un sertar sub iecare
scaun din fa . Cu motorul pornit, ap sa i pe ntreru-
- Pentru a-l deschide, ridica i-l i tra- p tor. Temperatura este reglat auto-
ge i. mat.
- Pentru a-l scoate, duce i-l pn la Dac mai ap sa i o dat , se ntreru-
5. Reglarea n n l ime a sfritul cursei, ap sa i pe extremi-
nclin rii tetierei pe func ionarea.
t ile glisierei i ridica i-l, apoi tra- Observa ie : comanda de activare
Pentru a o n l a trage i-o n sus. ge i. a nc lzirii scaunului (scaunelor) r -
Pentru a o putea scoate, ap sa i cla- - Pentru a-l pune la loc, la cap tul mne n memorie dou minute dup
peta A i trage i tetiera n sus. cursei, ap sa i dedesubtul sertaru- deconectare.
Pentru a o pune la loc, pozi iona i ti- lui pentru a-l bloca.
jele n oriiciile din axul sp tarului. Sub scaunul din fa pe partea pasa-
gerului, este amenajat pe podea un
Pentru a cobor tetiera, ap sa i si- loc n care pute i pune trusa de prim TETIERELE DIN SPATE
multan clapeta A i tetiera. ajutor i triunghiul de semnalizare
Tetiera este prev zut cu o arm tur (modele mici). Au o pozi ie de folosire (sus) i o po-
care are o crest tur ce nu permite zi ie de aranjare (jos).
coborrea tetierei ; acesta este un i acestea sunt demontabile.
dispozitiv de securitate n caz de oc. Pentru a le scoate, trage i n sus
pn la limit i ap sa i pe clapet .

Reglajul este corect atunci cnd


partea superioar a tetierei este
la nivelul superior al capului. Nu pune i obiecte grele n Nu conduce i niciodat cu
sertare. tetierele scoase. Acestea
trebuie s ie la locul lor i
Pentru a o nclina, bascula i partea corect reglate.
de jos n fa sau n spate.
52
CONFORTUL 3
SCAUNELE SPATE (BERLIN )

Pentru a rabata scaunul din spa-


te stnga (la 2/3) sau dreapta (la
1/3), ncepe i ntotdeauna cu baza
scaunului, niciodat cu sp tarul
(risc de stricare).
- mpinge i scaunul (scaunele) din
fa , dac este necesar,
- ridica i partea din fa a bazei scau-
nului 1,
- bascula i baza scaunului 1 c tre
scaunul (scaunele) din fa ,
- veriica i pozi ionarea bun a cen-
turii pe partea lateral a sp tarului,
- trage i n fa comanda 2 pentru a Atunci cnd ve i pune la loc scaunele :
debloca sp tarul 3, - rabata i sp tarul i bloca i-l (ledul
- pune i tetierele n pozi ia joas , rou al comenzii 2 nu trebuie s ie
- bascula i sp tarul 3. aprins),
Observa ie : baza scaunului 1 poate - rabata i baza scaunului.
i tras pentru a m ri spa iul de de- Aten ie s nu bloca i centurile i
pozitare. s pozi iona i bine locaurile de
Prinde i locurile de ixare ale bazei blocare.
pentru a le scoate din locaurile lor.

53
3 CONFORTUL
SCAUNELE DIN SPATE
(BREAK)

Rabatarea scaunelor : Plasarea bazei scaunului (pozi ie


Pentru a rabata scaunele din spate rezemat de scaunele din fa ) :
stnga (la 2/3) i dreapta (1/3), nce- Apuca i baza scaunului 1 de jos pen-
pe i ntotdeauna cu baza scaunu- tru a o trage din niele de ixare i
lui, niciodat cu sp tarul (risc de trage i n sus.
deteriorare).
- mpinge i scaunul (scaunele) din Punerea la loc a bazei scaunului (din
fa , dac este necesar, pozi ia rezemat de scaunele din fa ) :
- trage i mnerul A situat ntre baza - plasa i baza scaunului 1 n niele
scaunului 1 i sp tar 3, n fa , apoi de ixare,
trage i-l n sus pentru a ridica baza - pentru a bloca, ap sa i deasupra
scaunului i a bascula spre scaunul bazei scaunului 1.
(scaunele) din fa , - trage i spre n fa comanda 2 pen-
- veriica i pozi ionarea bun a cen- tru a debloca sp tarul 3, Punerea la loc a scaunelor :
turii pe sp tar, - pune i tetierele n pozi ia joas , - rabata i sp tarul i bloca i-l (ledul
- bascula i sp tarul 3. rou al comenzii 2 nu trebuie s ie
Observa ie : baza scaunului 1 poate aprins),
i tras pentru a m ri spa iul de de- - rabata i baza scaunului.
pozitare.
Aten ie s nu bloca i centurile i
s le pozi iona i bine n locaurile
de blocare.

54
CONFORTUL 3
GENERALITATI CU PRIVIRE IMONTAREA UNUI SCAUN
LA SCAUNELE PENTRU PENTRU COPII CU O
COPII CENTURA N TREI PUNCTE
Preocupare constant a irmei PEUGEOT,
n momentul proiect rii vehiculului dum- "Cu spatele spre direc ia de mers" "Cu fa a c tre direc ia de mers"
neavoastr , siguran a copiilor dumnea- Atunci cnd scaunul pentru copii "cu Atunci cnd scaunul pentru copii
voastr depinde n aceeai m sur i de spatele c tre direc ia de mers" este "cu fa a c tre direc ia de mers" este
dumneavoastr . montat pe locul pasagerului din montat pe locul pasagerului din
Pentru a asigura o siguran optima fa , airbagul pasagerului** trebuie fa , regla i scaunul vehiculului n
respecta i sfaturile urm toare : neap rat dezactivat. Altfel, copilul pozi ia longitudinal intermediar , cu
- conform Directivei 2003/20, to i risc s ie grav r nit sau chiar sp tarul ridicat i l sa i airbagul pa-
copiii cu vrsta mai mic de omort la deschiderea airbagului. sagerului activat**.
12 ani sau cu n l ime mai mic
de un metru cincizeci trebuie s
ie transporta i n scaune de co-
pii omologate* adaptate greut ii
lor, n locurile echipate cu centura
de siguran sau cu sistem de prin-
dere ISOFIX*.
- statistic, locurile cele mai sigure
pentru transportul copiilor sunt
cele din spatele vehiculului dum-
neavoastr .
- copilul care are mai pu in de 9 kg
trebuie obligatoriu transportat n
pozi ia "cu spatele la drum" att
pe locurile din fa ct i pe cele
din spate.

PEUGEOT v recomand s trans-


porta i copilul dumneavoastr pe
scaunele din spate ale vehiculului :
- "cu spatele spre direc ia de
mers" pn la vrsta de 2 ani,
- "cu fa a spre direc ia de mers" * Reglement rile privind transportul
peste vrsta de 2 ani. copiilor sunt speciice iec rei ri.
Consulta i legisla ia n vigoare din Pozi ie longitudinal
ara dumneavoastr . intermediar
** n func ie de versiune.
55
3 CONFORTUL
SCAUNELE PENTRU COPII RECOMANDATE DE PEUGEOT
PEUGEOT v propune o gam complet de scaune de referin pentru copii
ixate cu ajutorul unei centuri de siguran n trei puncte :

Grupa 0 : de la natere pn la 10 kg
Grupa 0+ : de la natere pn la 13 kg

L1 L2
"BRITAX "RMER
Babysure" Baby-Safe Plus"
(E11 0344117) (E1 03301146)
Se instaleaz Se instaleaz
cu spatele c tre cu spatele c tre
direc ia de mers. direc ia de mers.

Grupele 1, 2 i 3 : de la 9 kg pn la 36 kg

L3
Airbag pasager OFF** "KIDDY Life"
(E1 03301135)
Pentru siguran a copiilor (ntre 9 i 18 kg),
PEUGEOT v recomand folosirea centurii
de siguran .

Grupele 2 i 3 : de la 15 la 36 kg

L5
"KLIPPAN
L4 Optima"
(E17 030007)
"RECARO Start" ncepnd de la
(E1 03301108). 6 ani (aproximativ
22 kg) este folosit
doar n l torul.
** n func ie de versiune.
56
3 CONFORTUL
SCAUNELE PENTRU COPII RECOMANDATE DE PEUGEOT
PEUGEOT v propune o gam complet de scaune de referin pentru copii
ixate cu ajutorul unei centuri de siguran n trei puncte :

Grupa 0 : de la natere pn la 10 kg
Grupa 0+ : de la natere pn la 13 kg

L1 L2
"BRITAX "RMER
Babysure" Baby-Safe Plus"
(E11 0344117) (E1 03301146)
Se instaleaz Se instaleaz
cu spatele c tre cu spatele c tre
direc ia de mers. direc ia de mers.

Grupele 1, 2 i 3 : de la 9 kg pn la 36 kg

L3
Airbag pasager OFF** "KIDDY Life"
(E1 03301135)
Pentru siguran a copiilor (ntre 9 i 18 kg),
PEUGEOT v recomand folosirea centurii
de siguran .

Grupele 2 i 3 : de la 15 la 36 kg

L5
"KLIPPAN
L4 Optima"
(E17 030007)
"RECARO Start" ncepnd de la
(E1 03301108). 6 ani (aproximativ
22 kg) este folosit
doar n l torul.
** n func ie de versiune.
56
CONFORTUL 3
MONTAREA SCAUNELOR PENTRU COPII LEGATE CU CENTURA DE SIGURAN
Conform reglement rilor europene (Directiva 2000/3), acest tabel v indic posibilitatea instal rii scaunelor pentru copii ixate
cu centura de siguran i omologate la nivel mondial (a) n func ie de greutatea copilului i locul din vehicul.

Greutatea copilului/vrsta orientativ

Locul Sub 13 kg De la 9 la 18 kg De la 15 la 25 kg De la 22 la 36 kg
(grupele 0 (b) i 0+) (grupa 1) (grupa 2) (grupa 3)
Pn l.a aprox. 1 an 1 3 ani 3 6 ani 6 10 ani

Locul pasagerului
din fa (c)
- ix U U U U
- reglabil pe n l ime (R) U (R) U (R) U (R) U (R)

Scaunele laterale U U U U
din spate

Scaunul din U U U U
spate centru

(a) Scaunul universal pentru copii : scaunul pentru copii care se poate instala n orice vehicul cu centur de siguran .
(b) Grupa 0 : de la natere la 10 kg.
(c) Consulta i legisla ia n vigoare n ara dumneavoastr , nainte de a instala copilul dumneavoastr pe acest scaun.
U : locul adaptat pentru instalarea scaunului pentru copii prins cu centura de siguran i omologat la nivel mondial "cu
spatele c tre direc ia de mers" i/sau "cu fa a spre direc ia de mers".
U (R) : idem U, cu scaunul vehiculului reglat n pozi ia cea mai nalt .

57
3 CONFORTUL
SFATURI CU PRIVIRE
LA SCAUNELE
DE COPII
Proasta instalare a unui scaun pen- Copiii sub 10 ani nu trebuie s ie Pentru siguran , nu l sa i :
tru copii ntr-un vehicul atrage dup transporta i "cu fa a c tre direc ia de - unul sau mai mul i copii singuri i
sine proasta protejare a copilului n mers" pe locul pasagerului din fa , f r s ie supraveghea i n main ,
caz de coliziune. dect n cazul n care locurile din - un copil sau un animal n main ,
Fixa i centurile de siguran sau cen- spate sunt deja ocupate de al i copii la soare, cu geamurile nchise,
turile scaunului copilului limitnd la sau dac n spate nu sunt destule - cheile la ndemna copiilor n inte-
maxim jocul n func ie de corpul co- scaune sau deloc. riorul mainii.
pilului, chiar pe trasee scurte. Dezactiva i airbagul pasagerului* Pentru a mpiedica deschiderea acci-
Pentru instalarea optim a scaunului de ndat ce un scaun pentru copii dental a portierelor, folosi i dispoziti-
pentru copii "cu fa a c tre direc ia de "cu spatele c tre direc ia de mers" vul "Securitate copii"*.
mers", veriica i ca sp tarul scaunului este instalat pe locul din fa . n caz
contrar copilul risc s ie grav r nit Ave i grij s nu deschide i mai mult
s ie sprijinit pe sp tarului scaunului de 1/3 geamurile din spate*.
mainii i tetiera s nu jeneze. sau chiar omort la deschiderea air-
bagului. Pentru a v proteja copiii de razele
Dac trebuie s scoate i tetiera, asi- soarelui, echipa i geamurile din spa-
gura i-v c este bine aranjat sau te cu storuri laterale.
prins pentru a evita transformarea Instalarea n l torului
ei ntr-un proiectil n caz de frnare.
Partea toracic a centurii trebuie s
ie pozi ionat pe um rul copilului
f r s ating gtul.
Veriica i dac partea abdominal a
centurii de siguran trece peste ol-
durile copilului.
PEUGEOT v recomand folosirea
unui n l tor cu sp tar, echipat cu o
centur la nivelul um rului.

* n func ie de versiune.
58
CONFORTUL 3
DISPOZITIVE DE FIXARE
"ISOFIX"
Este vorba despre dou inele alate Acest sistem de ixare ISOFIX v
Autoturismul dv. a fost omologat con- ntre sp tarul i ezutul scaunului. asigur o montare iabil , solid i
form reglement rii ISOFIX. Scaunele de copii ISOFIX sunt pre- rapid a scaunului de copil n auto-
Scaunele*, reprezentate mai jos, v zute cu dou sisteme de nchidere turismul dumneavoastr .
sunt prev zute cu dispozitive de ixa- care se ixeaz uor n aceste inele.
re ISOFIX regulamentare :

* n func ie de destina ie.


59
3 CONFORTUL
SCAUNELE PENTRU COPII ISOFIX RECOMANDATE DE PEUGEOT
I OMOLOGATE PENTRU VEHICULUL DUMNEAVOASTR

KIDDY ISOFIX RMER Duo Plus ISOFIX

Grupa 0+ : de la natere la 13 kg Grupa 1 : de la 9 pn la 18 kg Grupa 1 : de la 9 pn la 18 kg

Se instaleaz cu spatele la Se instaleaz cu fa a la Se instaleaz doar cu fa a


direc ia de mers. direc ia de mers. la direc ia de mers.

Fixat f r leg toarea de sus.


Trei nclin ri ale ansamblului scaunu-
Ansamblul s u trebuie s se sprijine Scaunul din fa al vehiculului trebuie lui : pozi ie aezat , repaus i alungit.
pe sp tarul scaunului din fa al vehi- s ie neap rat reglat n pozi ie longitu-
culului. dinal intermediar . Regla i scaunul din fa al vehiculului
n aa fel nct picioarele copilului s
nu ating sp tarul.

Aceste scaune pentru copii pot i folosite de asemenea pe locurile neprev zute cu ancorare ISOFIX. n aceste cazuri,
sunt obligatoriu ataate de scaunul vehiculului prin centura de siguran n trei puncte.
Urm ri i indica iile de montare a scaunului pentru copii din cartea tehnic de instalare a scaunului furnizat
de produc torul acestuia.

60
DESCHIDERILE 4
Deplierea/Replierea cheii Deschiderea
Pentru a deplia sau replia cheia, ap - O ap sare pe butonul C permite
sa i n prealabil butonul A. deschiderea vehiculului.
Ea este semnalat de clipirea rapid
a semnalizatoarelor de direc ie timp
nchiderea simpl de aproximativ 2 secunde.
n acelai timp se desfac i retrovi-
Cu telecomanda zoarele.
O ap sare pe butonul B permite
nchiderea simpl a vehiculului.
O ap sare de mai mult de 2 se-
cunde pe butonul B permite i
nchiderea automat a geamurilor
i a hubloului din trapa mainii. nchiderea complex
CHEIA CU TELECOMAND
Fiecare ac iune este semnalat de Face comenzile exterioare i interi-
Telecomanda permite nchiderea sim- aprinderea ix a semnalizatoarelor oare ale portierelor inoperante.
pl , nchiderea complex deschiderea de direc ie timp de aproximativ 2 se- Dezactiveaz de asemenea butonul
i localizarea vehiculului, precum i cunde. de nchidere centralizat interior.
rabatarea i deplierea retrovizoarelor n acelai timp, retrovizoarele exte-
exterioare. rioare se rabateaz . Cu telecomanda
Cheia ne permite s ac ion m me- O ap sare pe butonul B permite
canic i independent broasca de la nchiderea simpl a vehiculului
torpedo, buonul rezervorului, co- Cu cheia sau o ap sare de mai mult de
manda de dezactivare a airbagului 2 secunde pe butonul B permite
pasagerului, securitatea copiilor i Roti i cheia n broasca portierei de i nchiderea automat a geamu-
contactul. la ofer pentru a nchide vehicu- rilor i a trapei.
lul.
Cheia ne permite s comand m n cinci secunde, o alt ap sare
electric de la portiera oferului, n- Aceast ac iune este semnalat de permite nchiderea complex a
chiderea simpl , nchiderea com- aprinderea ix a semnalizatoarelor vehiculului.
plex i deschiderea portierelor i a de direc ie timp de aproximativ 2 se-
cunde. Fiecare ac iune este semnalat de
portbagajului, precum i rabatarea i aprinderea ix a semnalizatoarelor
deplierea oglinzilor retrovizoare exte- n acelai timp, retrovizoarele exte- de direc ie timp de aproximativ 2 se-
rioare. rioare se rabateaz . cunde.
Dac una dintre portiere sau portba-
gajul este deschis, nchiderea cen-
tralizat nu se efectueaz .

61
4 DESCHIDERILE
Cu cheia Cheie uitat ntrerupe i contactul.
Roti i cheia n broasca portierei de Cheia uitat n antifurtul de direc ie Pune i din nou contactul.
la ofer pentru a nchide vehicu- este semnalat printr-un bip sonor la Ap sa i imediat pe butonul de n-
lul. deschiderea portierei oferului. chidere al telecomenzii cteva se-
n cinci secunde, roti i din nou cunde.
cheia pentru nchiderea complex Schimbarea bateriei de la ntrerupe i contactul i scoate i
a mainii. telecomand cheia cu telecomand din anti-
Fiecare ac iune este semnalat de furt.
aprinderea ix a semnalizatoarelor Telecomanda este din nou opera io-
de direc ie timp de aproximativ 2 se- nal .
cunde.

Cnd vehiculul este nchis,


dac deschiderea este ac- ANTIDEMARAJUL
ionat din greeal , f r a ELECTRONIC
deschide vreo portier timp
de 30 de secunde, vehiculul se va Blocheaz sistemul de control al mo-
nchide automat. torului cteva secunde dup ce a fost
Rabatarea i desfacerea retrovizoa- decuplat contactul i mpiedic porni-
relor exterioare poate i dezactivat rea vehiculului prin efrac ie.
la un Centru Service PEUGEOT. Cheia con ine un cip electronic ce are
un cod special. La punerea contac-
Baterii : CR1620/3 vol i. tului, codul trebuie s ie recunoscut
Informa ia "baterie slab " v va i pentru ca demarajul s ie posibil.
dat de aiajul martorului de servi- n cazul n care sistemul nu func-
ciu, nso it de un semnal sonor i un ioneaz , martorul de serviciu se
mesaj pe ecranul multifunc ie. aprinde, nso it de un semnal sonor
Localizarea vehiculului Pentru a nlocui bateria, desface i i de un mesaj pe ecranul multifunc-
Pentru a localiza vehi- dispozitivul cu ajutorul unei monede ional.
culul, nchis n prealabil, pe la crest tur (loca). n acest caz vehiculul nu demareaz .
ntr-o parcare : Dac dup schimbarea bateriei, tele- Consulta i de urgen un Centru Ser-
comanda nu func ioneaz , efectua i vice PEUGEOT.
o procedur de reini ializare. Un obiect greu atrnat de cheie (port-
chei...) care apas pe axa cheii alat
Reini ializarea telecomenzii n contact, poate provoca o proast
ap sa i pe butonul B, plafonierele
se aprind iar semnalizatoarele de Dup debranarea sistemului, schim- func ionare a acesteia.
direc ie clipesc cteva secunde. barea bateriei sau, n caz de nefunc-
ionare, a telecomenzii, trebuie s o
reini ializa i.
62
DESCHIDERILE 4
Nota i cu grij num rul i- La cump rarea unui vehicul de
ec rei chei. Acest num r ocazie :
este codiicat pe eticheta - veriica i dac sunte i n posesia
care nso ete cheia. cardului de coniden ialitate ;
- efectua i o memorare a cheilor la
n caz de pierdere, Punctul dum- un Punct de Service PEUGEOT
neavoastr de Service PEUGEOT pentru a i siguri c cheile pe
v va putea furniza repede alte care le ave i sunt singurele care
chei. permit pornirea vehiculului.
Telecomanda cu frecven nalt
este un sistem sensibil ; nu o ma- Nu aduce i nici o modiicare la sis-
nipula i prin buzunare pentru c temul de antidemaraj electronic.
exist riscul de a deschide vehi-
CARD CONFIDEN IAL culul f r s vre i.
Telecomanda nu func ioneaz at-
l primi i n momentul livr rii autotu- ta timp ct cheia este n antifurt,
rismului cu dublura de chei. chiar dac contactul este pus, n
Acesta are un cod de identiicare ne- afar de cazul procedurii de reini-
cesar pentru orice interven ie la un ializare.
Punct de Service PEUGEOT asupra Nu ac iona i dispozitivul de nchi-
sistemului de antidemaraj electronic. dere complex dac este cineva n
Acest cod este acoperit cu o pelicu- interiorul mainii.
l care trebuie nl turat numai cnd
este cazul. Conducerea cu portierele nchise
poate face accesul n caz de ur- Nu arunca i bateriile de la te-
P stra i card-ul dv. ntr-un loc sigur, gen major n habitaclu mai di- lecomand , ele con in metale
niciodat n interiorul autoturismu- icil. nocive pentru mediu.
lui.
Ca m sur de siguran (copii la Duce i-le la un punct de co-
Cnd c l tori i departe de cas , lua i bord), scoate i cheia din antifurt lectare autorizat.
acest card ca i actele personale. cnd pleca i din main , chiar i
pentru pu in timp.
Evita i manipularea butoanelor te-
lecomenzii cnd sunte i departe i
nu v vede i vehiculul. Risca i s
o face i inoperant . i atunci este
necesar o nou reini ializare.

63
4 DESCHIDERILE
Cu cheia Cheie uitat ntrerupe i contactul.
Roti i cheia n broasca portierei de Cheia uitat n antifurtul de direc ie Pune i din nou contactul.
la ofer pentru a nchide vehicu- este semnalat printr-un bip sonor la Ap sa i imediat pe butonul de n-
lul. deschiderea portierei oferului. chidere al telecomenzii cteva se-
n cinci secunde, roti i din nou cunde.
cheia pentru nchiderea complex Schimbarea bateriei de la ntrerupe i contactul i scoate i
a mainii. telecomand cheia cu telecomand din anti-
Fiecare ac iune este semnalat de furt.
aprinderea ix a semnalizatoarelor Telecomanda este din nou opera io-
de direc ie timp de aproximativ 2 se- nal .
cunde.

Cnd vehiculul este nchis,


dac deschiderea este ac- ANTIDEMARAJUL
ionat din greeal , f r a ELECTRONIC
deschide vreo portier timp
de 30 de secunde, vehiculul se va Blocheaz sistemul de control al mo-
nchide automat. torului cteva secunde dup ce a fost
Rabatarea i desfacerea retrovizoa- decuplat contactul i mpiedic porni-
relor exterioare poate i dezactivat rea vehiculului prin efrac ie.
la un Centru Service PEUGEOT. Cheia con ine un cip electronic ce are
un cod special. La punerea contac-
Baterii : CR1620/3 vol i. tului, codul trebuie s ie recunoscut
Informa ia "baterie slab " v va i pentru ca demarajul s ie posibil.
dat de aiajul martorului de servi- n cazul n care sistemul nu func-
ciu, nso it de un semnal sonor i un ioneaz , martorul de serviciu se
mesaj pe ecranul multifunc ie. aprinde, nso it de un semnal sonor
Localizarea vehiculului Pentru a nlocui bateria, desface i i de un mesaj pe ecranul multifunc-
Pentru a localiza vehi- dispozitivul cu ajutorul unei monede ional.
culul, nchis n prealabil, pe la crest tur (loca). n acest caz vehiculul nu demareaz .
ntr-o parcare : Dac dup schimbarea bateriei, tele- Consulta i de urgen un Centru Ser-
comanda nu func ioneaz , efectua i vice PEUGEOT.
o procedur de reini ializare. Un obiect greu atrnat de cheie (port-
chei...) care apas pe axa cheii alat
Reini ializarea telecomenzii n contact, poate provoca o proast
ap sa i pe butonul B, plafonierele
se aprind iar semnalizatoarele de Dup debranarea sistemului, schim- func ionare a acesteia.
direc ie clipesc cteva secunde. barea bateriei sau, n caz de nefunc-
ionare, a telecomenzii, trebuie s o
reini ializa i.
62
DESCHIDERILE 4
Nota i cu grij num rul i- La cump rarea unui vehicul de
ec rei chei. Acest num r ocazie :
este codiicat pe eticheta - veriica i dac sunte i n posesia
care nso ete cheia. cardului de coniden ialitate ;
- efectua i o memorare a cheilor la
n caz de pierdere, Punctul dum- un Punct de Service PEUGEOT
neavoastr de Service PEUGEOT pentru a i siguri c cheile pe
v va putea furniza repede alte care le ave i sunt singurele care
chei. permit pornirea vehiculului.
Telecomanda cu frecven nalt
este un sistem sensibil ; nu o ma- Nu aduce i nici o modiicare la sis-
nipula i prin buzunare pentru c temul de antidemaraj electronic.
exist riscul de a deschide vehi-
CARD CONFIDEN IAL culul f r s vre i.
Telecomanda nu func ioneaz at-
l primi i n momentul livr rii autotu- ta timp ct cheia este n antifurt,
rismului cu dublura de chei. chiar dac contactul este pus, n
Acesta are un cod de identiicare ne- afar de cazul procedurii de reini-
cesar pentru orice interven ie la un ializare.
Punct de Service PEUGEOT asupra Nu ac iona i dispozitivul de nchi-
sistemului de antidemaraj electronic. dere complex dac este cineva n
Acest cod este acoperit cu o pelicu- interiorul mainii.
l care trebuie nl turat numai cnd
este cazul. Conducerea cu portierele nchise
poate face accesul n caz de ur- Nu arunca i bateriile de la te-
P stra i card-ul dv. ntr-un loc sigur, gen major n habitaclu mai di- lecomand , ele con in metale
niciodat n interiorul autoturismu- icil. nocive pentru mediu.
lui.
Ca m sur de siguran (copii la Duce i-le la un punct de co-
Cnd c l tori i departe de cas , lua i bord), scoate i cheia din antifurt lectare autorizat.
acest card ca i actele personale. cnd pleca i din main , chiar i
pentru pu in timp.
Evita i manipularea butoanelor te-
lecomenzii cnd sunte i departe i
nu v vede i vehiculul. Risca i s
o face i inoperant . i atunci este
necesar o nou reini ializare.

63
DESCHIDERILE 4
Nota i cu grij num rul i- La cump rarea unui vehicul de
ec rei chei. Acest num r ocazie :
este codiicat pe eticheta - veriica i dac sunte i n posesia
care nso ete cheia. cardului de coniden ialitate ;
- efectua i o memorare a cheilor la
n caz de pierdere, Punctul dum- un Punct de Service PEUGEOT
neavoastr de Service PEUGEOT pentru a i siguri c cheile pe
v va putea furniza repede alte care le ave i sunt singurele care
chei. permit pornirea vehiculului.
Telecomanda cu frecven nalt
este un sistem sensibil ; nu o ma- Nu aduce i nici o modiicare la sis-
nipula i prin buzunare pentru c temul de antidemaraj electronic.
exist riscul de a deschide vehi-
CARD CONFIDEN IAL culul f r s vre i.
Telecomanda nu func ioneaz at-
l primi i n momentul livr rii autotu- ta timp ct cheia este n antifurt,
rismului cu dublura de chei. chiar dac contactul este pus, n
Acesta are un cod de identiicare ne- afar de cazul procedurii de reini-
cesar pentru orice interven ie la un ializare.
Punct de Service PEUGEOT asupra Nu ac iona i dispozitivul de nchi-
sistemului de antidemaraj electronic. dere complex dac este cineva n
Acest cod este acoperit cu o pelicu- interiorul mainii.
l care trebuie nl turat numai cnd
este cazul. Conducerea cu portierele nchise
poate face accesul n caz de ur- Nu arunca i bateriile de la te-
P stra i card-ul dv. ntr-un loc sigur, gen major n habitaclu mai di- lecomand , ele con in metale
niciodat n interiorul autoturismu- icil. nocive pentru mediu.
lui.
Ca m sur de siguran (copii la Duce i-le la un punct de co-
Cnd c l tori i departe de cas , lua i bord), scoate i cheia din antifurt lectare autorizat.
acest card ca i actele personale. cnd pleca i din main , chiar i
pentru pu in timp.
Evita i manipularea butoanelor te-
lecomenzii cnd sunte i departe i
nu v vede i vehiculul. Risca i s
o face i inoperant . i atunci este
necesar o nou reini ializare.

63
4 DESCHIDERILE
Dac alarma s-a declanat n mai pu in de 10 secunde, ap -
de 10 ori consecutiv, a un- sa i butonul A pn se aprinde
sprezecea oar va deveni martorul.
inactiv . Iei i din main .
Dac ledul butonului A clipete repe- Activa i alarma, efectund o nchi-
de, nseamn c alarma s-a declan- dere sau o nchidere complex cu
at ct a i lipsit. telecomanda (martorul butonului
45 de secunde dup ap sarea bu- A clipete n tot acest timp).
tonului de nchidere al telecomenzii, Pentru a fi luat n considerare,
alarma se activeaz , oricare ar i sta- aceast activare trebuie efectuat
rea portierelor sau a portbagajului. dup iecare decuplare a contactului.
ALARMA
La sp larea mainii, pentru a evita
Realizeaz dou tipuri de protec ie : declanarea alarmei : Pan de telecomand
- perimetral , ea pornete n cazul - nchide i portierele cu cheia,
deschiderii unei portiere, a portba- Descuia i portierele cu cheia i
sau deschide i portiera. Alarma se de-
gajului sau a capotei.
- volumetric , pornete n cazul - activa i doar alarma perimetral . claneaz .
schimb rii volumului de aer din ha- Pune i contactul. Alarma se dez-
bitaclu (spargerea unui geam sau activeaz .
deplasarea n interior).
Disfunc iune
Activarea Dezactivarea La punerea contactului, aprinderea
ntrerupe i contactul i iei i din Descuia i vehiculul cu ajutorul cheii timp de 10 secunde a martorului bu-
main . cu telecomand (ledul butonului A tonului A indic o defec iune de co-
Activa i alarma, efectund o nchi- se stinge). nexiune a sirenei.
dere simpl sau una complex , cu Observa ie : dac alarma s-a de- Consulta i un Centru Service PEUGEOT
ajutorul telecomenzii (ledul de la bu- clanat ct a i lipsit, clipirea rapid pentru veriicarea sistemului.
tonul A clipete n tot acest timp). a martorului se ntrerupe la punerea
Observa ie : dac dori i s nchide i contactului. Activarea automat *
maina f r a activa alarma, nchide-
i-o de la broasc Activarea doar a alarmei de Alarma se activeaz automat dup
2 minute de la nchiderea ultimei por-
Atunci cnd alarma se declaneaz , tip perimetral tiere sau a portbagajului.
sirena sun iar semnalizatoarele de Ct lipsi i, dac dori i s l sa i un
direc ie clipesc timp de 30 de secunde. Pentru a evita declanarea alarmei la
geam ntredeschis sau un animal n deschiderea unei portiere sau a port-
Dup declanare, alarma este din main , trebuie s opta i doar pentru bagajului, este absolut necesar s
nou operativ . tipul de protec ie perimetral . ap sa i din nou pe butonul de des-
ntrerupe i contactul. chidere al telecomenzii.

* n func ie de destina ie.


64
DESCHIDERILE 4
GEAMURILE ELECTRICE Func ionarea automat : Reini ializarea sistemului de
Ap sa i ntrerup torul sau trage i-l ridicare electric a geamurilor
deasupra punctului de rezisten : Dup o rebranare a bateriei sau n
geamul se deschide sau se nchide caz de disfunc ie :
complet dup ce a i eliberat ntreru-
p torul. Un nou impuls oprete mi- - elibera i comanda i trage i din nou
carea geamului. pn la nchiderea complet ,
- men ine i comanda nc aproxima-
Observa ie : dup aproximativ 45 de tiv o secund de la nchidere,
secunde de la scoaterea cheii din
contact, nici un geam nu va mai pu- - ap sa i pe comand pentru a des-
tea i deschis sau nchis. Va trebui chide automat geamul,
s pune i din nou contactul pentru a - cnd geamul este l sat, ap sa i din
deschide sau nchide geamurile. nou pe comand timp de aproxima-
tiv o secund .
Anticonvergen n timpul acestor opera iuni func ia
Atunci cnd geamul urc i ntlne- de anticonvergen este inoperant .
te un obstacol, se oprete i coboar
din nou par ial.
1. Comanda geamului electric
de la ofer. Observa ie :
2. Comanda geamului electric n caz de deschidere intempestiv a Scoate i ntotdeauna cheia
de la pasager. geamului la nchiderea sa (de exem- din contact cnd p r si i ve-
3. Comanda geamului electric plu n caz de nghe ), ap sa i pe hiculul ie i pentru o scurt
din spate dreapta. comand pn la deschiderea sa perioad .
complet i apoi trage i-o repede
4. Comanda geamului electric pn la nchidere. Men ine i coman- n caz de convergen la manipula-
din spate stnga. da nc o secund dup nchidere. rea geamurilor, trebuie s inversa i
5. Dezactivarea comenzilor micarea geamului. Pentru aceasta
n timpul acestor opera iuni func ia ap sa i comanda corespunz toare.
geamurilor electrice la de anticonvergen este inoperant .
locurile din spate (securitate Cnd oferul ac ioneaz comanda
pentru copii). geamurilor electrice ale pasagerilor,
Dezactivarea comenzilor acesta trebuie s se asigure c nu
geamurilor electrice este nimeni care s mpiedice nchi-
Ave i 2 posibilit i: Pentru siguran a copiilor dumneavoa- derea corect a geamurilor.
str , ap sa i pe comanda 5 pentru oferul trebuie s se asigure c pa-
Func ionarea manual : dezactivarea comenzilor geamurilor sagerii folosesc corect sistemul de
electrice din spate, oricare ar i pozi- deschidere/nchidere a geamurilor.
Ap sa i pe ntrerup tor sau trage i-l ia acestora.
f r a deplasa punctul de rezisten . Ave i grij la copii n timp ce mane-
Geamul se oprete cnd elibera i n- O dat butonul ap sat, dezactivarea vra i geamurile.
trerup torul. este operat . O dat butonul tras,
dezactivarea este inoperant .

65
4 DESCHIDERILE
GEAMURILE DIN SPATE PORTIERELE ncuierea/Descuierea din interior

Deschiderea portierelor din Dac ap sa i pe butonul A se va n-


exterior cuia sau descuia vehiculul.
Ledul rou al butonului se aprinde la
Pentru a ntredeschide geamurile din ncuiere i se stinge la descuiere.
spate, bascula i levierul, apoi mpin-
ge i-l pn la cap t pentru a bloca Observa ie : dac vehiculul este n-
geamurile n pozi ie deschis . cuiat sau ncuiat cu nchiderea com-
plex din exterior, ledul rou clipete
iar butonul A este inoperant. n acest
caz, folosi i cheia sau telecomanda
pentru a descuia.

Deschiderea portierelor din


interior
Comanda de deschidere a portiere-
lor permite descuierea complet a
vehiculului.
Observa ie : comenzile de deschide-
re a portierelor sunt inoperante cnd
vehiculului este ncuiat cu nchiderea
complex .

66
4 DESCHIDERILE
GEAMURILE DIN SPATE PORTIERELE ncuierea/Descuierea din interior

Deschiderea portierelor din Dac ap sa i pe butonul A se va n-


exterior cuia sau descuia vehiculul.
Ledul rou al butonului se aprinde la
Pentru a ntredeschide geamurile din ncuiere i se stinge la descuiere.
spate, bascula i levierul, apoi mpin-
ge i-l pn la cap t pentru a bloca Observa ie : dac vehiculul este n-
geamurile n pozi ie deschis . cuiat sau ncuiat cu nchiderea com-
plex din exterior, ledul rou clipete
iar butonul A este inoperant. n acest
caz, folosi i cheia sau telecomanda
pentru a descuia.

Deschiderea portierelor din


interior
Comanda de deschidere a portiere-
lor permite descuierea complet a
vehiculului.
Observa ie : comenzile de deschide-
re a portierelor sunt inoperante cnd
vehiculului este ncuiat cu nchiderea
complex .

66
DESCHIDERILE 4
nchiderea centralizat automat Avertizare "portier deschis " Securitatea copiilor
a portierelor Dac o portier nu este bine nchis :
Portierele se ncuie automat n mers - cnd motorul este pornit, sunte i
(la o vitez mai mare de 10 km/h). avertiza i printr-un desen i un me-
La mai mult de 10 km/h, pentru a saj pe ecranul multifunc ie timp de
descuia momentan portierele, ap - cteva secunde,
sa i scurt butonul A. - cnd vehiculul este n mers (viteza
Pute i activa sau dezactiva aceast mai mare de 10 km/h), martorul de
func ie. serviciu se aprinde. Este nso it de
un semnal sonor, de un mesaj i un
desen pe ecranul multifunc ie timp
de cteva secunde.

Activarea
Ap sa i lung butonul A.
Activarea func iei este nso it de un Interzice deschiderea din interior a
mesaj pe ecranul multifunc ie. oric rei portiere din spate.
nvrti i comanda oric rei portiere
din spate un sfert de tur cu ajuto-
rul cheii de contact.

Dezactivarea
Ap sa i lung butonul A.
Dezactivarea func iei este nso it de
un mesaj pe ecranul multifunc ie.

Observa ie :
Dac una dintre portiere este des-
chis , nchiderea din interior sau n-
chiderea centralizat automat nu se
efectueaz .
Dac portbagajul este deschis, n-
chiderea din interior sau nchiderea
centralizat automat este activ .

67
DESCHIDERILE 4
nchiderea centralizat automat Avertizare "portier deschis " Securitatea copiilor
a portierelor Dac o portier nu este bine nchis :
Portierele se ncuie automat n mers - cnd motorul este pornit, sunte i
(la o vitez mai mare de 10 km/h). avertiza i printr-un desen i un me-
La mai mult de 10 km/h, pentru a saj pe ecranul multifunc ie timp de
descuia momentan portierele, ap - cteva secunde,
sa i scurt butonul A. - cnd vehiculul este n mers (viteza
Pute i activa sau dezactiva aceast mai mare de 10 km/h), martorul de
func ie. serviciu se aprinde. Este nso it de
un semnal sonor, de un mesaj i un
desen pe ecranul multifunc ie timp
de cteva secunde.

Activarea
Ap sa i lung butonul A.
Activarea func iei este nso it de un Interzice deschiderea din interior a
mesaj pe ecranul multifunc ie. oric rei portiere din spate.
nvrti i comanda oric rei portiere
din spate un sfert de tur cu ajuto-
rul cheii de contact.

Dezactivarea
Ap sa i lung butonul A.
Dezactivarea func iei este nso it de
un mesaj pe ecranul multifunc ie.

Observa ie :
Dac una dintre portiere este des-
chis , nchiderea din interior sau n-
chiderea centralizat automat nu se
efectueaz .
Dac portbagajul este deschis, n-
chiderea din interior sau nchiderea
centralizat automat este activ .

67
4 DESCHIDERILE
PORTBAGAJUL ncuiere sau descuiere simultan Comand de urgen
a portbagajului i a portierelor
ncuierea i descuierea portbagajului
se face cu telecomanda sau broasca
de la portiera oferului.
Pentru a deschide, trage i de maneta
A i ridica i portbagajul.
Observa ie : portbagajul se ncuie au-
tomat n mers, la 10 km/h. Se descuie
la deschidere uneia dintre portiere
sau la ap sarea butonului de nchi-
dere centralizat (vitez mai mic de
10 km/h).
Berlin Permite, n caz de incident de func-
ionare a comenzii centralizate, des-
cuierea portbagajului.
Rabata i scaunele din spate pen-
Avertizare "portbagaj deschis" tru a accesa broasca prin interio-
rul portbagajului.
Cnd capota portbagajului nu este
bine nchis : Introduce i o urubelni mic n
- cu motorul pornit, sunte i averti- oriiciul B al broatei pentru a des-
zat printr-un desen i un mesaj pe cuia portbagajul.
ecranul multifunc ie timp de cteva
secunde,
- cu vehiculul n mers (viteza mai
mare de 10 km/h), martorul de ser-
viciu se aprinde. Este nso it de un
semnal sonor, un mesaj i un desen
Break pe ecranul multifunc ie.

68
DESCHIDERILE 4
TRAPA DE PE CAPOT Observa ii : Scoate i ntotdeauna cheia
Dup rebranarea bateriei, n caz de din contact cnd p r si i ve-
disfunc ie, trebuie s ini ializa i anti- hiculul ie i pentru o scurt
convergen a : perioad .
- plasa i comanda n pozi ie ntre- n caz de convergen la manipula-
deschis maxi (a treia crest tur rea trapei, trebuie s inversa i mi-
spre dreapta), carea trapei. Pentru aceasta ap sa i
- atepta i ca trapa s ie n pozi ie comanda corespunz toare.
ntredeschis maxim , Cnd oferul ac ioneaz comanda
- ap sa i comanda timp de mai pu in trapei, acesta trebuie s se asigure
de o secund . c nu este nimeni care s mpiedice
nchiderea corect a acesteia.
n caz de deschidere intempestiv a oferul trebuie s se asigure c pa-
- Pentru a o ntredeschide : roti i trapei de nchidere (de exemplu, n sagerii folosesc corect trapa.
comanda c tre dreapta (trei reglaje caz de nghe ), i imediat dup opri-
posibile). Ave i grij la copii n timp ce mane-
rea trapei : vra i trapa de pe acoperiul vehicu-
- Pentru a deschide : roti i comanda lului.
c tre stnga (ase reglaje sunt po- - aduce i comanda n pozi ia "O" i
sibile). ap sa i imediat comanda,
- Pentru a nchide : readuce i co- - men ine i ap sarea pn la nchi-
manda n poz ia "O". derea total a trapei.
- Anticonvergen : atunci cnd cu-
pola ntlnete un obstacol n timp n timpul acestor opera iuni, func-
ce se nchide, se oprete i se des- ionarea anticonvergen ei este in-
chide din nou par ial. operant .
Trapa de nchidere este manual .

69
4 DESCHIDERILE
UMPLEREA REZERVORULUI Alimentarea cu carburant trebuie s
CU CARBURANT se fac cu motorul oprit.
Deschide i capacul de la carbu-
rant.
Introduce i cheia i apoi roti i c tre
stnga.
Scoate i buonul i ag a i-l de
crligul de pe partea inferioar a
trapei.
O etichet lipit pe partea din interior
a capacului v reamintete tipul de
carburant de folosit.
Cnd face i plinul rezervorului nu in-
sista i mai mult de a treia ntrerupere
a pistolului. Ar putea ap rea disfunc-
iuni.
Capacitatea rezervorului este de
aproximativ 60 de litri.
Nivel minim de carburant Dup umplerea rezervorului nchi-
de i buonul i ncuia i capacul.
Cnd nivelul minim
al rezervorului este
atins, acest martor se
aprinde pe tabloul de Anomalie de func ionare
bord. Cu contactul pus, dac acul indica-
Mai ave i aproximativ 50 km de torului nivelului de carburant r m-
parcurs. ne sau revine n pozi ia de repaus
(sub 0) acest lucru reprezint o dis-
func ie a jojei de carburant.
Consulta i un Centru Service PEUGEOT.

70
VIZIBILITATE 5
COMANDA LUMINILOR Schimbarea fazei scurte cu faza Vehiculele echipate cu
lung proiectoare de cea fa i de
Trage i comanda c tre dumnea- lumini de cea spate (inel C)
voastr .
Proiectoare de cea fa
Uitarea farurilor (prima rotire de inel spre n
fa ).
Dac este decuplat contactul i
aprinderea automat dezactivat , la
deschiderea portierei de la ofer, un Func ioneaz cu pozi iile i cu lumi-
semnal sonor se va auzi care v va nile de ntlnire.
avertiza c a i l sat farurile aprinse.

Proiectoare de cea fa i
lumini de cea spate Proiectoare de cea
fat i lumini de
Roti i inelul B sau C spre n fa cea spate ( a doua
pentru a le aprinde i spre n spa- rotire de inel spre n
te pentru a le stinge. Starea este fa ).
Faruri fa i spate (inelul A) redat de martorul de pe tabloul Observa ie : pentru a stinge luminile
Plasa i inelul A pe pozi ia dorit . de comand . de cea spate i proiectoarele fa ,
roti i inelul de dou ori la rnd spre
n spate.
Faruri stinse Vehicule echipate cu lumini de
cea spate (inelul B)
Lumin de cea spate Lumina de cea spate va i
neutralizat automat n ca-
Aprindere automat zul mont rii unui atelaj de
a farurilor remorcare sau de montare a
Func ioneaz mpreun cu lumina unui suport biciclet dotat cu
de ntlnire i cu lumina de drum. lumin de cea .
Lumini de pozi ie Observa ie : la deconectarea auto- Pe timp frumos sau pe ploa-
mat a farurilor, luminile de cea ie, ziua dar i noaptea, pro-
spate i luminile de ntlnire vor r - iectoarele de cea i lumi-
mne aprinse. Roti i inelul spre n nile de cea spate aprinse
Faza scurt / spate pentru a stinge luminile de sunt orbitoare i interzise.
Faza lung cea spate. Luminile de ntlnire se
vor stinge. Nu uita i s le stinge i imediat ce nu
mai sunt necesare.

71
5 VIZIBILITATE
Semnalizatoare de direc ie Lumin de nso ire manual Activare
(Follow me home) Roti i inelul A n pozi ia "AUTO".
Stnga : spre n jos. Cu lumina automat a farurilor Aprinderea automat este nso it
dezactivat , luminile de pozi ie i de de un mesaj pe ecranul multifunc-
Dreapta : spre n ntlnire r mn aprinse pe perioada
sus. ie.
selectat a ilumin rii de nso ire au-
tomat .
Observa ie : Dac uita i s repune i La vehiculul neechipat cu aprinde-
n pozi ia ini ial maneta de semna- re automat a farurilor, cnd p r - Dezactivarea
lizare, se va percepe m rirea sem- si i vehiculul, luminile de pozi ie i de Roti i inelul A ntr-o alt pozi ie
nalului sonor, n condi ii de rulare cu ntlnire r mn aprinse timp de 30 de dect cea "AUTO". Oprirea este
vitez de peste 80 km/h. secunde. nso it de un mesaj pe ecranul
Activare : multifunc ie.
opri i motorul, n caz de disfunc ie a captatorului
Lumin de nso ire automat de luminozitate, farurile se aprind
(Follow me home) face i un "apel de faruri", mpreun cu martorul de service, de
Cu contactul decuplat, cnd iei i din iei i i ncuia i vehiculul. un semnal sonor i de un mesaj pe
maina cu aprinderea automat a ecranul multifunc ie.
farurilor activat , luminile de pozi ie Neutralizare : Consulta i un Centru Service PEUGEOT.
i de ntlnire r mn aprinse pe pe- face i un nou "apel de faz ",
rioada selectat .
iei i i ncuia i vehiculul.

Pentru dezactivarea sau


activarea acestei func ii, Aprindere automat a farurilor
trece i prin meniul de con-
igurare a ecranului multi- Luminile de pozi ie i de ntlnire se
func ie. aprind automat n caz de luminozita-
te slab precum i n cazul func ion -
Durata de temporizare se poate re- rii terg toarelor. Se sting de ndat
gla (15, 30, 60, secunde) cu ajutorul ce luminozitatea a devenit din nou
meniului de conigurare a ecranului suicient de bun sau terg toarele Nu masca i captatorul de lu-
multifunc ie, n afar de cazul ecra- s-au oprit. minozitate, cuplat la captato-
nului monocrom A unde aceasta rul de ploaie, situat n mijlocul
este reglat dinainte. Observa ie : pe timp de cea sau parbrizului, n spatele oglinzii
pe z pad , captatorul de luminozita- retrovizoare interioare. Acesta serve-
Anulare : te poate detecta o lumin suicient . te la aprinderea automat a farurilor.
Prin urmare farurile nu se vor aprinde
face i un "apel de faruri", automat.
iei i i ncuia i vehiculul.

72
5 VIZIBILITATE
Semnalizatoare de direc ie Lumin de nso ire manual Activare
(Follow me home) Roti i inelul A n pozi ia "AUTO".
Stnga : spre n jos. Cu lumina automat a farurilor Aprinderea automat este nso it
dezactivat , luminile de pozi ie i de de un mesaj pe ecranul multifunc-
Dreapta : spre n ntlnire r mn aprinse pe perioada
sus. ie.
selectat a ilumin rii de nso ire au-
tomat .
Observa ie : Dac uita i s repune i La vehiculul neechipat cu aprinde-
n pozi ia ini ial maneta de semna- re automat a farurilor, cnd p r - Dezactivarea
lizare, se va percepe m rirea sem- si i vehiculul, luminile de pozi ie i de Roti i inelul A ntr-o alt pozi ie
nalului sonor, n condi ii de rulare cu ntlnire r mn aprinse timp de 30 de dect cea "AUTO". Oprirea este
vitez de peste 80 km/h. secunde. nso it de un mesaj pe ecranul
Activare : multifunc ie.
opri i motorul, n caz de disfunc ie a captatorului
Lumin de nso ire automat de luminozitate, farurile se aprind
(Follow me home) face i un "apel de faruri", mpreun cu martorul de service, de
Cu contactul decuplat, cnd iei i din iei i i ncuia i vehiculul. un semnal sonor i de un mesaj pe
maina cu aprinderea automat a ecranul multifunc ie.
farurilor activat , luminile de pozi ie Neutralizare : Consulta i un Centru Service PEUGEOT.
i de ntlnire r mn aprinse pe pe- face i un nou "apel de faz ",
rioada selectat .
iei i i ncuia i vehiculul.

Pentru dezactivarea sau


activarea acestei func ii, Aprindere automat a farurilor
trece i prin meniul de con-
igurare a ecranului multi- Luminile de pozi ie i de ntlnire se
func ie. aprind automat n caz de luminozita-
te slab precum i n cazul func ion -
Durata de temporizare se poate re- rii terg toarelor. Se sting de ndat
gla (15, 30, 60, secunde) cu ajutorul ce luminozitatea a devenit din nou
meniului de conigurare a ecranului suicient de bun sau terg toarele Nu masca i captatorul de lu-
multifunc ie, n afar de cazul ecra- s-au oprit. minozitate, cuplat la captato-
nului monocrom A unde aceasta rul de ploaie, situat n mijlocul
este reglat dinainte. Observa ie : pe timp de cea sau parbrizului, n spatele oglinzii
pe z pad , captatorul de luminozita- retrovizoare interioare. Acesta serve-
Anulare : te poate detecta o lumin suicient . te la aprinderea automat a farurilor.
Prin urmare farurile nu se vor aprinde
face i un "apel de faruri", automat.
iei i i ncuia i vehiculul.

72
VIZIBILITATE 5
Lumini de zi* REGLAJUL MANUAL AL REGLAJUL AUTOMAT A
Pentru vehiculele dotate cu lumini de PROIECTOARELOR PROIECTOARELOR
zi, la pornirea vehiculului, luminile de
ntlnire se aprind.

Acest martor se aprinde pe


panoul de bord.

Postul de conducere (panoul


de bord, ecranul multifunc-
ie, panoul comenzilor pen-
tru aerul condi ionat...) nu se
aprinde, exceptnd cazul n care se
trece n modul de aprindere automa- Pentru vehiculele echipate cu faruri La vehiculele echipate cu l mpi cu
t a luminilor sau n cazul aprindere halogene, n func ie de nc rcarea xenon :
manual a acestora. vehiculului, este recomandat regla- la oprire, sistemul regleaz automat
rea lor. n l imea fasciculului, orict de nc r-
0. 1 sau 2 persoane pe locurile din cat ar i vehiculul. oferul este asigu-
fa . rat n acest caz c beneiciaz de o
-. 3 persoane. iluminare optim i c nu jeneaz pe
ceilal i participan i la traic.
1. 5 persoane.
2. 5 persoane + nc rc tur
maxim autorizat .
3. ofer + nc rc tur
maxim autorizat .
n caz de disfunc ie, mar-
torul de service se aprinde,
Reglaj ini ial n pozi ie 0. nso it de un semnal so-
nor i un mesaj pe ecranul
multifunc ie. Sistemul pune
proiectoarele n pozi ie joas .
Nu atinge i l mpile cu xenon. Con-
sulta i un Centru Service PEUGEOT.

* n func ie de destina ie
73
5 VIZIBILITATE
COMANDA TERG TORULUI terg tor fa cu micare Pozi ia deosebit a terg torului
DE PARBRIZ automat fa
n minutul care urmeaz decupl -
rii contactului, orice ac iune asupra
comenzii terg torului pozi ioneaz
terg torul n mijlocul parbrizului.
Aceast ac iune permite terg toare-
lor s ie pozi ionate pentru parcarea
pe timp de iarn , s ie terse sau
schimbate (A se vedea capitolul "In-
forma ii practice - Paragraful "Schim-
barea unui terg tor").
Pentru a pozi iona la loc terg toare-
le dup interven ie, pune i contactul
i manevra i comanda.

terg tor fa cu micare 2 Micare rapid


intermitent (precipita ii abundente). Sp l tor parbriz i sp l tor
2 Micare rapid 1 Micare normal proiectoare
(precipita ii abundente). (ploaie moderat ). Trage i comanda de terg toare par-
1 Micare normal I Micare intermitent . briz spre dumneavoastr . Sp l torul
(ploaie moderat ). 0 Oprire. de parbriz apoi terg torul func ionea-
I Micare intermitent . z pentru o perioad determinat .
AUTO tergere automat sau
0 Oprire. pas cu pas (ap sa i n Sp l torul de parbriz i cel de proiec-
jos). toare func ioneaz simultan timp de
tergere pas cu pas dou secunde, doar dac este aprin-
(ap sa i n jos). s faza scurt sau faza lung .
n pozi ie intermitent , caden a mi-
n pozi ie Intermitent , caden a mi- c rii este propor ional cu viteza ve-
c rii este propor ional cu viteza ve- hiculului.
hiculului. n modul AUTO, caden a mic rii
este propor ional cu intensitatea
precipita iilor. Prima ap sare n jos a
comenzii activeaz tergerea auto-
mat .
Ap s rile urm toare declaneaz
tergerea pas cu pas.

74
VIZIBILITATE 5
tergere cu caden automat Nu obtura i captatorul de terg toarele din spate
ploaie, situat pe parbriz, n
La modul AUTO, terg torul func io- spatele oglinzii retrovizoare
neaz automat i i adapteaz viteza interioare.
n func ie de intensitatea precipita- La o sp lare automat decupla i con-
iilor. tactul.
Iarna, este recomandat s atepta i
dejivrarea complet a parbrizului na-
Activarea inte de a ac iona tergerea automat .
Activarea func iei este nso it de un
mesaj pe ecranul multifunc ie. Roti i inelul A pn la prima
diviziune pentru a ob ine o
Este necesar reactivarea tergere intermitent .
tergerii automate, dup i- La mersul napoi, dac
ecare decuplare a contac- terg torul din fa func io-
tului mai lung de 1 minut, neaz i terg torul din spate se va
ap snd comanda spre n jos. pune n func iune.

Pentru activarea sau dez-


activarea acestei func-
Dezactivarea ii, trece i prin meniul de
Dezactivarea func iei este nso it de conigurare a ecranului
un mesaj pe ecranul multifunc ie. multifunc ie.
Func ia este dezactivat cnd co- n caz de z pad sau de ghea abun-
manda terg toarelor este ac ionat dent , n momentul n care pune i
n pozi ia I, 1 sau 2. un suport pentru biciclet pe haion
n caz de disfunc ie a tergerii cu (break), dezactiva i terg torul de par-
caden automat , terg torul va briz automat trecnd prin meniul de
func iona n modul intermitent. conigura ie al ecranului multifunc ie.
Consulta i un Centru Service PEUGEOT
pentru veriicarea sistemului. Sp larea geamului din spate
Roti i inelul A mai departe de
prima diviziune, dispozitivul
de sp lare a geamului apoi
terg toarele func ioneaz
o anumit perioad de timp
determinat .

75
VIZIBILITATE 5
tergere cu caden automat Nu obtura i captatorul de terg toarele din spate
ploaie, situat pe parbriz, n
La modul AUTO, terg torul func io- spatele oglinzii retrovizoare
neaz automat i i adapteaz viteza interioare.
n func ie de intensitatea precipita- La o sp lare automat decupla i con-
iilor. tactul.
Iarna, este recomandat s atepta i
dejivrarea complet a parbrizului na-
Activarea inte de a ac iona tergerea automat .
Activarea func iei este nso it de un
mesaj pe ecranul multifunc ie. Roti i inelul A pn la prima
diviziune pentru a ob ine o
Este necesar reactivarea tergere intermitent .
tergerii automate, dup i- La mersul napoi, dac
ecare decuplare a contac- terg torul din fa func io-
tului mai lung de 1 minut, neaz i terg torul din spate se va
ap snd comanda spre n jos. pune n func iune.

Pentru activarea sau dez-


activarea acestei func-
Dezactivarea ii, trece i prin meniul de
Dezactivarea func iei este nso it de conigurare a ecranului
un mesaj pe ecranul multifunc ie. multifunc ie.
Func ia este dezactivat cnd co- n caz de z pad sau de ghea abun-
manda terg toarelor este ac ionat dent , n momentul n care pune i
n pozi ia I, 1 sau 2. un suport pentru biciclet pe haion
n caz de disfunc ie a tergerii cu (break), dezactiva i terg torul de par-
caden automat , terg torul va briz automat trecnd prin meniul de
func iona n modul intermitent. conigura ie al ecranului multifunc ie.
Consulta i un Centru Service PEUGEOT
pentru veriicarea sistemului. Sp larea geamului din spate
Roti i inelul A mai departe de
prima diviziune, dispozitivul
de sp lare a geamului apoi
terg toarele func ioneaz
o anumit perioad de timp
determinat .

75
5 VIZIBILITATE
PLAFONIERELE

Ea se stinge progresiv :
- la blocarea vehiculului
- dup punerea contactului
- contactul iind scos, se stinge dup
30 secunde de la nchiderea ultimei
portiere.

Stins n permanen .

Iluminat permanent
1. Plafoniera din fa 2. Lumina de lectur

n aceast pozi ie plafoniera Contactul cuplat, ac iona i


se aprinde automat : Dispune i de diferi i timpi de aprin- ntrerup torul corespunz tor.
dere :
- la deblocarea vehiculului
- la scoaterea cheii din contact - cu contactul pus, aproximativ
- la deschiderea unei portiere 10 minute
- n momentul localiz rii vehiculului - n modul economic, aproximativ
30 secunde
- cu motorul pornit, f r limit

76
VIZIBILITATE 5
Ea se stinge progresiv :
- la blocarea vehiculului
- dup punerea contactului
- cu contactul ntrerupt, timp de
30 secunde dup nchiderea ulti-
mei portiere.

Stins n permanen

Iluminat permanent cnd


contactul este pus(func ie
3. Plafoniera din spate nedisponibil n modul eco- 4. Lumina de lectur (break)
nomic) Lumina de lectur se aprinde :
n aceast pozi ie, plafoniera - la deblocarea vehiculului
se aprinde automat : Observa ie : la berlin , plafoniera - la scoaterea cheii din contact
din fa (n pozi ie"iluminat perma- - la deschiderea unei portiere
- la deblocarea vehiculului nent") for eaz aprinderea plafonie-
- la scoaterea cheii din contact rei spate dac ntrerup torul este pe - n momentul localiz rii vehiculului
- la deschiderea unei portiere pozi ia central .
- n momentul localiz rii vehiculului Ea se stinge progresiv :
Pentru a stinge plafoniera din spate,
pune i ntrerup torul pe pozi ia" stin- - la blocarea vehiculului
s n permanen ". - dup punerea contactului
- cu contactul ntrerupt, timp de
30 secunde dup nchiderea ulti-
mei portiere.

Contactul iind pus (func ie nedispo-


nibil n modul economic) ap sa i pe
ntrerup tor pentru a ob ine un ilumi-
nat permanent,
Pentru a stinge lumina de lectur ,
ap sa i din nou pe ntrerup tor.

77
6 AMENAJ RILE
PARASOLAR CU OGLIND CONSOLA DIN PLAFONUL FERESTRE DE TELEPLAT /
LUMINAT CAROSERIEI PARCARE

Cu contactul pus, oglinda se lumi- Consola din plafonul caroseriei con- Parbrizul atermic are dou suprafe e
neaz automat la deschiderea lap- ine plafoniera din fa i un loc de nerelectorizante alate de o parte i
sului de nchidere. p strat ochelarii. de alta la baza oglinzii retrovizoare
Pentru a deschide spa iul de p stra- interioare.
re a ochelarilor sau pentru a-l nchi- Acestea sunt destinate expunerii car-
de, ap sa i pe amprenta capacului. telelor de plat automat a diverselor
taxe de drum sau de parcare.

78
AMENAJ RILE 6
2. Scrumier fa
Trage i de capac pentru a deschide
scrumiera.
Pentru a o goli, dup ce o deschide i,
ap sa i pe clap i trage i-o.

3. Loc de aranjare

4. Priz 12 Vol i ( max. 100 W)


Este o priz de tip brichet , prev zut
cu un buon. Ea este alimentat de la
pozi ia de mers.

5. Compartiment de depozitare
pe portier

6. Depozitare/port pahare sau


doze

7. Spa iu pentru p strat a monezi

8. Cutie pentru resturi


AMENAJ RI INTERIOARE Pentru a o goli, deschide i-o complet
(trece i de punctul dur) apoi trage i de
cuv pentru a o scoate din suport.
1. Torpedo climatizat Con ine 3 prize* B pentru branarea Pentru a o pune la loc, bloca i-o pe
Este prev zut cu o broasc . unui aparat video. capac.
Pentru a deschide torpedoul, ridica i Con ine amenaj ri speciale pentru
mnerul. o sticl cu ap , un stilou, ghidul de
utilizare al vehiculului, o pereche de
El se lumineaz la deschiderea ca- ochelari, ise, etc.
pacului.
Are o gur de ventila ie obturabil A,
prin care p trunde acelai aer clima-
tizat care p trunde i prin clapetele
de aerisire ale habitaclului.
* Doar la ecranul color DT.
79
6 AMENAJ RILE
MONTAREA/DEMONTAREA COTIERA DIN SPATE
COVOARELOR (BERLIN I BREAK)

La prima montare a covoarelor, folosi i Cobor i-o pentru a avea acces


exclusiv elementele de ixare furnizate la etajera de aranjare situat pe
n buzun raul anexat. sp tar.
La demontarea covorului din partea Ridica i capacul. Con ine un com-
oferului : partiment de aranjare precum i
- trage i scaunul n spate la maxim, dou suporturi pentru pahare i
- deuruba i pn la cap t uruburile 2 port-stilouri.
de ixare,
- scoate i uruburile de ixare, apoi
covorul.
La remontare, pozi iona i co-
rect covorul i pune i la loc
uruburile de ixare.
Veriica i comportamentul co-
vorului.
Pentru a evita orice situa ie de jenare
sub pedale :
- nu folosi i dect covorae adaptate
sistemului de ixare existent n ve-
hicul. Utilizarea acestor ix ri este
absolut necesar .
- nu suprapune i niciodat mai multe
covorae.
80
AMENAJ RILE 6
KIT ECRAN TIMP LIBER
Acest ansamblu video permite pasa-
gerilor din spate s petreac un mo-
ment pl cut n timpul difuz rii ilmului
sau jocului lor preferat, datorit co-
nect rii unui lector de DVD sau a unei
console de jocuri pe suportul central,
montat ntre scaunele din fa .

Kitul ecran timp liber con ine :


- un monitor color LCD 16/9 7 inci,
care poate i orientat n trei direc ii,
- 2 c ti stereo HF f r ir,
- un picior demontabil,
- 3 prize audio/video pe soclul ix i
n torpedo.
Monitorul i piciorul pot i demontate
i aranjate iecare n propria hus de
protec ie.
Kitul ecran timp liber accept orice
fel de surs audio/video, compatibi-
l PAL/NTSC, cum ar i : lector DVD,
camer video, consol de jocuri etc.
Aceste surse se braneaz la cele
3 prize audio/video AV1 din torpedo
sau AV2 din soclul ix.

Pentru mai multe detalii,


consulta i manualele de utili-
zare "Familiarizare kit video"
i "Monitor color LCD7 inch
VMA8582".

81
6 AMENAJ RILE

82
AMENAJ RILE 6
AMENAJ RILE
PORTBAGAJULUI (BERLIN )
1. Plac mascare spate 4. Plas pentru oprirea bagajelor
Pentru a ridica placa : Ag at de inelele de ancorare, permi-
- desface i cele dou cordoane, te ixarea bagajelor dumneavoastr .
- ridica i uor placa, apoi trage i-o.
5. Spa ii de aranjare deschise
Pentru a o aranja, sunt mai multe po-
sibilit i : 6. Priz de 12 Vol i (max. 100 W)
- ie n spatele scaunelor din fa , Este o priz de tip brichet , instalat
- ie n spatele banchetei din spate. pe suportul pl cii, n partea stng .
Ea este alimentat de la pozi ia "Pornit".
2. Ag tori

3. Inele de ancorare

83
6 AMENAJ RILE

84
AMENAJ RILE 6
AMENAJ RILE
PORTBAGAJULUI (BREAK)
1. Plac de mascare a bagajelor 4. Inele de ancorare n planeul 8. Fixarea plasei de oprire
Pentru a o instala : i montan ii portbagajului nc rc tur nalt
- pozi iona i extremit ile din fa ale Plasa de oprire a nc rc turii nalte
pl cii de mascare a bagajelor pe 5. Inele de ancorare banchet poate i instalat n spatele scaunelor
suportul lor i ap sa i uor pentru a din fa sau din spate.
o pune pe direc ie, 6. Plas de re inere a bagajelor Deschide i locaurile de ixare nalt
- deplia i complet placa de mascare corespunz toare.
a bagajelor, Fixa i ag torile plasei n inelele de
ancorare de pe planeu sau de pe Instala i extremit ile barei metalice
- pozi iona i extremit ile din spate n aceste locauri de ixare.
ale pl cii de mascare a bagajelor bancheta din spate rabatat (2 pozi ii
orizontale) sau ixa i ag torile pla- Pentru a instala plasa de oprire a n-
pe suportul lor i ap sa i uor pen- c rc turii nalte :
tru a o pune la loc. sei de inelele de ancorare din mon-
tan ii portbagajului sau de inelele - n spatele scaunelor din fa , ridi-
Pentru a o scoate : planeului situate n spatele portba- ca i baza scaunului din spate, prin-
- desface i extremit ile din spate, gajului (o pozi ie vertical ). de i corzile plasei n locaurile de
- replia i n ntregime placa de mas- ixare apoi rabata i bancheta,
care a bagajelor, - n spatele banchetei din spate,
7. Priz de 12 Vol i (max 100 W)
- desface i extremit ile din fa i tra- prinde i corzile plasei de inelele de
ge i placa de mascare a bagajelor. Este o priz de tip brichet , instalat ancorare din planeu.
Pentru a o depozita mpinge i-o sub pe suportul pl cii de mascare a ba- Inelele se situeaz n extremitatea
bancheta spate (locaul A). gajelor, n partea stng . de sus a locaurilor de ixare de sus
Ea este alimentat de la pozi ia "Pornit". corespunz toare.
2. Compartiment de aranjare ntinde i cele dou corzi.
planeu (2/3 - 1/3)
9. Mner de sus inere i de
3. Plase de depozitare ag at haine.
Una dintre cele 2 con ine plasa de
re inere a bagajelor.

85
7 SIGURAN
CLAXON SEMNALULDE AVARIE

Dac ap sa i pe buton, luminile de


schimbare a direc iei clipesc.
Ap sa i pe una din extremit ile vo-
lanului. Poate func iona i cnd contactul
este ntrerupt.

Aprinderea automat a
luminilor de avarie*
Cnd se frneaz brusc, n func ie
de for a decelera iei, luminile de ava-
rie se aprind automat. Acestea se
opresc automat prima oar cnd se
accelereaz .
Pute i s le opri i ap snd pe buton.

* n func ie de destina ie.


86
SIGURAN 7
DETECTAREA PNEURILOR Pneu spart Orice repara ie, schimbare
SLABE Martorul STOP se aprinde nso it de de pneuri la o roat echipat
un semnal sonor i de un mesaj pe cu acest sistem trebuie s se
ecranul multifunc ie care localizeaz fac la un Punct de Service
roata cu probleme. PEUGEOT.
Opri i-v imediat evitnd orice mane- Dac n momentul schimb rii pneu-
vr brusc cu volanul sau frnele. rilor, instala i o roat nedetectat de
vehiculul dumneavoastr (exemplu :
Schimba i roata stricat (spart sau montarea pneurilor de iarn ), trebuie
foarte dezumlat ) i veriica i presiu- s reini ializa i sistemul la un Punct
nea pneurilor ct de repede posibil. de Service PEUGEOT.

Sistemul de detectare a pneurilor


slabe reprezint un ajutor la condus,
care nu nlocuiete nici vigilen a, nici
r spunderea oferului.
Captator nedetectat sau stricat
Captatori, monta i n iecare valv ,
controleaz presiunea pneurilor la Martorul de service se aprin- Acest sistem nu v scutete de veri-
rulare i declaneaz avertizarea n de, nso it de un semnal so- icarea periodic a presiunii pneurilor
caz de defec iune (vitez mai mare nor i de un mesaj pe ecranul (a se vedea colantul constructorului
de 20 km/h). multifunc ie care localizeaz la baza portierei), pentru a benei-
roata/ro ile nedetectat (e) cia de comportamentul dinamic al
sau la care apare o defec iune a sis- vehiculului i pentru a evita o uzur
Ro i dezumate temului. prematur a pneurilor, n special n
caz de rulare (nc rc tur mare, vi-
Martorul se service se aprin- tez mare).
de, nso it de un semnal so- Consulta i un punct de lucru PEUGEOT Veriicarea presiunii pneurilor trebuie
nor i de un mesaj pe ecranul pentru a nlocui captatorul stricat. s ie f cut la rece, cel pu in o dat
multifunc ie care localizeaz pe lun . Veriica i i presiunea ro ii de
roata cu probleme. rezerv .
Veriica i presiunea pneurilor Sistemul de detectare a pneurilor
ct mai repede posibil. Acest control Observa ii :
slabe poate i uneori perturbat de
trebuie s aib loc la rece. Acest mesaj se aieaz i cnd una emisiile radioelectrice de frecven
dintre ro i este ndep rtat de pe vehi- din apropiere.
cul, la reparare sau n timpul mont rii
uneia sau mai multor ro i neechipate
cu captator.
Ro ile de rezerv nu au captator.

87
7 SIGURAN
SISTEMELE ABS Aprinderea acestui martor, SISTEMUL DE ASISTEN LA
(ANTIBLOCAREA RO ILOR) mpreun cu aprinderea FRNAREA DE URGEN
I REF (REPARTITOR martorilor STOP i ABS,
ELECTRONIC DE FRNARE) nso ite de un semnal so- Acest sistem permite ca, n caz de ur-
nor i de un mesaj, indic gen s se ating mai repede presiu-
Sistemul ABS asociat repartitorului disfunc ia frn rii care ar nea optim a frn rii, pentru reducerea
electronic de frnare, m rete stabi- putea provoca pierderea controlului distan ei de oprire.
litatea i manevrabilitatea vehiculului vehiculului la frnare. Se declaneaz n func ie de viteza
dumneavoastr la frnare, n special Oprirea este absolut necesar de ac ionare a pedalei de frn . Acest
pe carosabil deteriorat sau alunecos. n ambele cazuri, precum i consultarea lucru se traduce printr-o diminuare a
Observa ie : n cazul schimb rii ro i- unui Punct de Service PEUGEOT. rezisten ei pedalei i creterea eici-
lor (pneuri sau jante), ave i grij ca ele en ei de frnare.
s ie omologate.
Dispozitivul de antiblocaj intervine
automat cnd exist risc de blocare
a ro ilor.
Func ionarea normal a sistemu-
lui ABS se poate manifesta prin
uoare vibra ii pe pedala de frn .
Aprinderea acestui martor, n caz de frnare de urgen ,
nso it de un semnal sonor ap sa i foarte tare f r s
i de un mesaj, indic dis- elibera i.
func ia sistemului ABS care
are putea provoca pierderea
controlului vehiculului la frnare.

88
SIGURAN 7
ANTIDERAPAJ ROAT (ASR) Dezactivarea Controlul func ion rii
I CONTROLUL DINAMIC AL
STABILIT II (ESP) Cnd apare o disfunc ie la
cele dou sisteme, ledul
Aceste sisteme se al n strns le- ntrerup torului clipete i
g tur i completeaz ABS-ul. martorul se aprinde, nso it
Sistemul ASR mbun t ete motri- de un semnal sonor i de
citatea pentru a evita patinarea ro i- un mesaj pe ecranul multifunc ie.
lor, ac ionnd asupra frnelor ro ilor Consulta i un Punct de Service PEUGEOT
motrice i asupra motorului. Acesta pentru veriicarea sistemelor.
permite, de asemenea, mbun t i-
rea stabilit ii direc iei autoturismului
cnd se accelereaz .
n cazul unei abateri a traiectoriei urma-
te de autoturism de la cea dorit de o- n condi ii excep ionale (demarajul
fer, sistemul ESP ac ioneaz automat vehiculului mpotmolit, imobilizat n
asupra frnei uneia sau mai multor ro i z pad , pe sol instabil etc.), poate i Sistemele ASR/ESP ofer un
i asupra motorului pentru a readuce util dezactivarea sistemului ASR i surplus de siguran la con-
autoturismul pe traiectoria dorit . ESP pentru a determina patinarea dusul normal, dar nu trebuie
ro ilor i pentru a-i reg si aderen a. s incite oferul s rite inutil
Ap sa i ntrerup torul "ESP OFF" sau s ruleze cu vitez prea mare.
situat n partea central a pl cii de Func ionarea acestor sisteme este
bord. asigurat sub rezerva respect rii in-
dica iilor constructorului referitoare
Func ionarea sistemelor ASR i la ro i (pneuri i jante), elementele
ESP Ledul ntrerup torului i componente ale sistemului de frna-
martorul se aprind : siste- re, componentele electronice i pro-
Martorul clipete cnd se cedurile de montare i interven ie ale
activeaz sistemul ASR mele ASR i ESP sunt dez-
activate. re elei PEUGEOT.
sau ESP. Dup un oc, veriica i sistemele la
un Punct de Service PEUGEOT.
Reactivarea
Automat n caz de decuplare a
contactului.
Automat la mai mult de 50 km/h
(n afara motoarelor pe benzin
2 litri 16V 180 cai putere).
Manual printr-o nou ap sare pe
ntrerup tor.
89
7 SIGURAN
CENTURILE DE SIGURAN Deblocarea centurilor de Martor de derulare/nederulare a
sigutan centurii
La punerea contactului,
martorul se aprinde cnd
oferul nu i-a pus centura.

Cu motorul pornit i uile nchise,


martorul se stinge automat dup
30 secunde.
n caz de desfacere a centurii :
- sub 20 km/h, martorul se aprinde
ix
- peste 20 km/h i timp de dou mi-
nute martorul clipete, nso it de un
semnal sonor cresc tor. Dup ce
Ap sa i butonul rou al dispozitivu- au trecut cele 2 minute, martorul
lui de blocare, apoi scoate i cap tul r mne aprins att timp ct oferul
de ixare. nu-i pune centura.
Centurile de siguran
fa cu pretensiune
pirotehnic i limitator de Centuri de siguran spate
Reglarea n n l ime a centurilor efort Locurile din spate sunt echipate cu
de siguran fa Securitatea la ocurile frontale a fost 3 centuri dotate iecare cu trei punc-
mbun t it datorit adopt rii centurilor te de prindere i o bobin de rulare.
Pentru a cobor punctul de prindere, Locurile laterale sunt echipate cu li-
prinde i comanda 1 i culisa i-o spre cu pretensiune pirotehnic i limitator de
efort pentru locurile din fat . n func ie de mitatoare de efort.
n jos.
importan a ocului, sistemul de pretensi-
Pentru a urca punctul de prindere, une pirotehnic ntinde instantaneu cen-
culisa i comanda 1 spre n sus. turile i le lipete de corpul ocupan ilor.
Centurile cu pretensiune pirotehnic
sunt active cnd contactul este pus.
Blocarea centurilor de siguran
Limitatorul de efort atenueaz pre-
Trage i de centur , apoi insera i siunea centurii pe corpul ocupan ilor
pena n unitatea de nchidere n caz de accident.
Veriica i blocarea lor f cnd o ncer-
care de trac iune asupra centurii

90
SIGURAN 7
Oricare ar i locul dumnea- Pentru a i eicient , o centur de si- Recomand ri pentru scaunele de
voastr n main , pune i- guran : copii :
v ntotdeauna centura de - trebuie s ie ntins ct mai aproape - folosi i scaunele de copii adaptate,
siguran , chiar pe distan e de corp, dac pasagerul are sub 12 ani sau
scurte. - trebuie s cuprind o singur per- m soar mai pu in de 1.50 m,
Nu inversa i buclele centurii, pentru soan adult , - nu folosi i chinga ghidant * la insta-
c aceasta nu i mai ndeplinete pe - nu trebuie s ie rupt sau deirat , larea scaunului de copii,
deplin rolul. - nu trebuie s ie g urit , - nu folosi i niciodat o singur cen-
Dac scaunele sunt echipate cu co- - nu trebuie s ie transformat sau tur pentru mai multe persoane,
tiere*, partea de pe burt a centurii modiicat . - nu c l tori i niciodat cu un copil n
trebuie s treac pe sub cotier . bra e.
Centurile de siguran sunt dotate cu n conformitate cu actualele reguli de
dispozitive de nf urare care permit siguran , toate repara iile i veriic - n func ie de natura i importan a o-
reglarea automat a lungimii chingii rile trebuie f cute la un Punct de Ser- curilor, dispozitivul pirotehnic poate s
la talia dumneavoastr . Retractarea vice PEUGEOT ce poate garanta c se declaneze nainte i independent
centurii se face automat atunci cnd interven iile au fost f cute corect. de deschiderea airbagurilor. Declan-
nu este folosit . Veriica i periodic centurile dumneavoas- area dispozitivelor de pretensionare
nainte i dup utilizare, asigura i-v tr la un Punct de Service PEUGEOT i este nso it de o uoar degajare de
c centura este corect derulat . n special veriica i dac exist urme de fum inofensiv i de un zgomot, datorate
deteriorare a acestora. activ rii cartuului pitotehnic integrat n
Partea de jos a centurii trebuie s ie sistem.
aezat ct mai jos posibil, sub bazin. terge i chingile centurii cu ap cu
s pun sau cu un produs de cur ire n orice caz, martorul airbag se aprinde.
Partea superioar trebuie s ie pozi- textil , comercializat de un Punct de
ionat la subra . Dup acest oc, veriica i i eventual n-
Service PEUGEOT. locui i sistemul centurilor de siguran la
Aceste bobine de rulare sunt dotate cu Dup rabatarea sau deplasarea unui un Punct de Service PEUGEOT.
un sistem automat de blocare ce se scaun sau a banchetei din spate, asi-
declaneaz n momentul unei colizi- gura i-v c centura este corect pozi-
uni, unei frn ri de urgen sau a unei ionat i rulat .
r sturn ri a vehiculului. Pute i elibera
dispozitivul tr gnd rapid de centur i
l snd-o liber .

* n func ie de model.
91
7 SIGURAN
AIRBAGURILE AIRBAGURILE FRONTALE Dezactivarea airbag-ului
pasager*
Airbag-urile au fost concepute pentru
a spori siguran a pasagerilor n cazul
unor ciocniri violente ; acestea com-
pleteaz ac iunea centurilor de sigu-
ran cu limitator de efort.
n acest caz, detectoarele electronice
nregistreaz i analizeaz decelera ia
brutal a autoturismului : dac se atin-
ge pragul declan rii, airbag-urile se
desfac imediat pentru a proteja ocu-
pan ii autoturismului.
Imediat dup oc, airbag-urile se
dezuml repede pentru a nu mpie-
dica nici vizibilitatea, nici eventuala
ieire a pasagerilor. Pentru a asigura siguran a copi-
Sunt introduse n mijlocul volanu- lului dumneavoastr , dezactiva i
Airbag-urile nu se declaneaz n neap rat airbag-ul pasager atunci
cazul unor ciocniri mai uoare pentru lui pentru ofer i n tabloul de bord
pentru pasagerul din fa . Se declan- cnd instala i un scaun pentru co-
care centura de siguran este suici- pii cu spatele la osea pe scaunul
ent n asigurarea protec iei optime ; eaz simultan, doar dac airbagul
pasager nu a fost dezactivat. din fa al pasagerului. n caz con-
intensitatea unui impact depinde de trar, copilul ar risca s ie grav r nit
natura obstacolului i de viteza auto- sau omort n caz de declanare a
turismului n momentul coliziunii. airbag-ului.
Contact t iat, introduce i cheia
Airbag-urile nu func ioneaz dect Defec iune airbag frontal n comanda de dezactivare a air-
cu contactul pus. baig-ului pasager 1, ntoarce i-o
Not : gazul care iese din airbag-uri Dac acest martor se pe pozi ia "OFF", apoi scoate i-o
poate i uor iritant. aprinde, nso it de un sem- men innd aceast pozi ie.
nal sonor i de un mesaj
pe ecranul multifunc ional,
prezenta i-v la un Punct
de Service PEUGEOT pentru o veri-
icare a sistemului.

* n func ie de destina ie.


92
SIGURAN 7
n pozi ia OFF, airbag-ul de la pasa- AIRBAG-URI LATERALE* I
ger nu se va declana n caz de oc. AIRBAG-URILE CORTIN *
De ndat ce ve i scoate scaunul pen-
tru copii, roti i comanda airbag-ului
n pozi ia ON pentru a activa din nou
airbag-ul i a asigura astfel securita-
tea pasagerului n caz de oc.

Controlul dezactiv rii


Cu contactul pus, este asi- Airbag-urile laterale sunt integrate n
gurat, prin aprinderea aces- sp tarele scaunelor din fa , pe par-
tui martor care indic faptul tea dinspre portier .
c airbag-ul de la pasager Airbag-urile cortin sunt integrate n
este dezactivat (pozi ia montan ii i partea superioar a ha-
OFF a comenzii). bitaclului.
Martorul se aprinde pe toat durata Se declaneaz unilateral, n partea
dezactiv rii. n care se produce coliziunea.

Anomalie airbag-uri
Dac martorul dezactiv rii Dac acest martor se aprin-
airbagului pasager clipete, de, nso it iind de un sem-
consulta i un Punct de Ser- nal sonor i de un mesaj pe
vice PEUGEOT. ecranul multifunc ie, con-
n caz de aprindere permanent a sulta i un Punct de Service
celor 2 martori ai airbag-ului, nu insta- PEUGEOT pentru veriicarea siste-
la i acest scaun pentru copii cu spatele mului.
c tre direc ia de mers. Consulta i un
Punct de Service PEUGEOT.
* n func ie de destina ie.
93
7 SIGURAN
Pentru ca airbag-urile Airbag-uri frontale Airbaguri laterale*
frontale, laterale* i Nu conduce i innd volanul de bra- Nu acoperi i scaunele dect cu
cortin * s ie pe deplin e sau l snd minile pe axul cen- huse omologate. Prezenta i-v la
eiciente, ine i cont de tral al volanului. un service PEUGEOT.
urm toarele m suri de Nu pune i picioarele pe plana de Nu ixa i i nu lipi i nimic pe sp ta-
siguran : bord, de partea pasagerului. rele scaunelor, deoarece ar putea
Pune i-v centura de siguran re- ncerca i s nu fuma i n m sura n cauza r nirea toracelui sau a bra-
glat corespunz tor. care se poate, desfacerea airbag- elor cnd se uml airbagu lateral.
Adopta i o pozi ie aezat normal urilor putnd cauza arsuri sau exis- Nu v apropia i mai mult dect tre-
i vertical . tnd pericolul unor r niri datorate buie de u .
Nu l sa i nimic ntre pasageri i air- ig rii sau pipei.
baguri (copil, animal, obiect...). Ar Nu demonta i, nu perfora i i nu lo-
putea mpiedica buna func ionare a vi i volanul.
airbag-urilor sau r ni pasagerii.
Orice interven ie asupra sistemelor
airbag este strict interzis cu ex-
cep ia personalului caliicat al Re-
elei PEUGEOT.
Dup un accident sau dac auto-
turismul a f cut obiectul unui furt, Airbaguri cortin *
veriica i sistemele airbag. Nu ixa i i nu lipi i nimic pe stlpii
uii sau pe plafon, deoarece ar pu-
tea cauza r ni la cap cnd se uml
airbagul cortin .
Nu demonta i uruburile mnerelor
de sus inere introduse n plafon,
acestea contribuie la ixarea airba-
gurilor cortin .

* n func ie de destina ie.


94
SIGURAN 7
n pozi ia OFF, airbag-ul de la pasa- AIRBAG-URI LATERALE* I
ger nu se va declana n caz de oc. AIRBAG-URILE CORTIN *
De ndat ce ve i scoate scaunul pen-
tru copii, roti i comanda airbag-ului
n pozi ia ON pentru a activa din nou
airbag-ul i a asigura astfel securita-
tea pasagerului n caz de oc.

Controlul dezactiv rii


Cu contactul pus, este asi- Airbag-urile laterale sunt integrate n
gurat, prin aprinderea aces- sp tarele scaunelor din fa , pe par-
tui martor care indic faptul tea dinspre portier .
c airbag-ul de la pasager Airbag-urile cortin sunt integrate n
este dezactivat (pozi ia montan ii i partea superioar a ha-
OFF a comenzii). bitaclului.
Martorul se aprinde pe toat durata Se declaneaz unilateral, n partea
dezactiv rii. n care se produce coliziunea.

Anomalie airbag-uri
Dac martorul dezactiv rii Dac acest martor se aprin-
airbagului pasager clipete, de, nso it iind de un sem-
consulta i un Punct de Ser- nal sonor i de un mesaj pe
vice PEUGEOT. ecranul multifunc ie, con-
n caz de aprindere permanent a sulta i un Punct de Service
celor 2 martori ai airbag-ului, nu insta- PEUGEOT pentru veriicarea siste-
la i acest scaun pentru copii cu spatele mului.
c tre direc ia de mers. Consulta i un
Punct de Service PEUGEOT.
* n func ie de destina ie.
93
7 SIGURAN
Pentru ca airbag-urile Airbag-uri frontale Airbaguri laterale*
frontale, laterale* i Nu conduce i innd volanul de bra- Nu acoperi i scaunele dect cu
cortin * s ie pe deplin e sau l snd minile pe axul cen- huse omologate. Prezenta i-v la
eiciente, ine i cont de tral al volanului. un service PEUGEOT.
urm toarele m suri de Nu pune i picioarele pe plana de Nu ixa i i nu lipi i nimic pe sp ta-
siguran : bord, de partea pasagerului. rele scaunelor, deoarece ar putea
Pune i-v centura de siguran re- ncerca i s nu fuma i n m sura n cauza r nirea toracelui sau a bra-
glat corespunz tor. care se poate, desfacerea airbag- elor cnd se uml airbagu lateral.
Adopta i o pozi ie aezat normal urilor putnd cauza arsuri sau exis- Nu v apropia i mai mult dect tre-
i vertical . tnd pericolul unor r niri datorate buie de u .
Nu l sa i nimic ntre pasageri i air- ig rii sau pipei.
baguri (copil, animal, obiect...). Ar Nu demonta i, nu perfora i i nu lo-
putea mpiedica buna func ionare a vi i volanul.
airbag-urilor sau r ni pasagerii.
Orice interven ie asupra sistemelor
airbag este strict interzis cu ex-
cep ia personalului caliicat al Re-
elei PEUGEOT.
Dup un accident sau dac auto-
turismul a f cut obiectul unui furt, Airbaguri cortin *
veriica i sistemele airbag. Nu ixa i i nu lipi i nimic pe stlpii
uii sau pe plafon, deoarece ar pu-
tea cauza r ni la cap cnd se uml
airbagul cortin .
Nu demonta i uruburile mnerelor
de sus inere introduse n plafon,
acestea contribuie la ixarea airba-
gurilor cortin .

* n func ie de destina ie.


94
CONDUCEREA 8
FRN DE STA IONARE CUTIA DE VITEZE AUTOMAT Park (parcare) : pentru imobilizarea
"TIPTRONIC-SISTEM vehiculului i pentru a porni motorul,
PORSCHE" frna de sta ionare este tras sau
Blocare eliberat
Trage i frna de sta ionare pentru
imobilizarea mainii dumneavoastr . Reverse (mers napoi) : pentru a
efectua un mers napoi (selecta i
aceast pozi ie, vehiculul iind oprit,
motorul la ralanti)
Deblocare
Neutral (punctul mort) : pentru a
Trage i de mner i ap sa i pe buton porni motorul i pentru a sta iona,
pentru a debloca frna de sta ionare. frna de mn este tras
Observa ie : dac n timpul mersului
este angajat din neaten ie pozi ia N,
l sa i motorul la ralanti nainte de a
Dac vehiculul merge, trece n pozi ia D pentru a accelera.
aprinderea acestui bec
de avertizare i a becului Drive (conducere) : pentru a circula,
STOP, nso it de un sem- n mod automat
nal sonor i de un mesaj pe
ecranul multifunc ie, indic faptul c Manual (manual) : pentru a selecta
frna este tras sau c aceasta nu vitezele
este tras cum nu trebuie. Cutia automat cu patru sau ase S : program sport
viteze v ofer posibilitate de a alege
confortul de automatism integral, : program z pad
mbog it cu un program sport i
de un program pentru z pad sau
schimbarea manual a vitezelor.
Pornirea motorului
Grila de selectare a pozi iilor frna de sta ionare tras , selecta i
pozi ia P sau N de pe gril
Deplasa i schimb torul de viteze
pe gril pentru a selecta o pozi- roti i cheia de contact n pozi ia
ie. Demaraj
n timpul sta ion rii n pant ,
ndrepta i ro ile c tre trotuar Martorul de selectare se aieaz n caz contrar, sunte i avertizat de un
i trage i frna de sta ionare. pe ecranul tabloului de comand . semnal sonor i un mesaj pe ecranul
multifunc ie.

95
CONDUCEREA 8
FRN DE STA IONARE CUTIA DE VITEZE AUTOMAT Park (parcare) : pentru imobilizarea
"TIPTRONIC-SISTEM vehiculului i pentru a porni motorul,
PORSCHE" frna de sta ionare este tras sau
Blocare eliberat
Trage i frna de sta ionare pentru
imobilizarea mainii dumneavoastr . Reverse (mers napoi) : pentru a
efectua un mers napoi (selecta i
aceast pozi ie, vehiculul iind oprit,
motorul la ralanti)
Deblocare
Neutral (punctul mort) : pentru a
Trage i de mner i ap sa i pe buton porni motorul i pentru a sta iona,
pentru a debloca frna de sta ionare. frna de mn este tras
Observa ie : dac n timpul mersului
este angajat din neaten ie pozi ia N,
l sa i motorul la ralanti nainte de a
Dac vehiculul merge, trece n pozi ia D pentru a accelera.
aprinderea acestui bec
de avertizare i a becului Drive (conducere) : pentru a circula,
STOP, nso it de un sem- n mod automat
nal sonor i de un mesaj pe
ecranul multifunc ie, indic faptul c Manual (manual) : pentru a selecta
frna este tras sau c aceasta nu vitezele
este tras cum nu trebuie. Cutia automat cu patru sau ase S : program sport
viteze v ofer posibilitate de a alege
confortul de automatism integral, : program z pad
mbog it cu un program sport i
de un program pentru z pad sau
schimbarea manual a vitezelor.
Pornirea motorului
Grila de selectare a pozi iilor frna de sta ionare tras , selecta i
pozi ia P sau N de pe gril
Deplasa i schimb torul de viteze
pe gril pentru a selecta o pozi- roti i cheia de contact n pozi ia
ie. Demaraj
n timpul sta ion rii n pant ,
ndrepta i ro ile c tre trotuar Martorul de selectare se aieaz n caz contrar, sunte i avertizat de un
i trage i frna de sta ionare. pe ecranul tabloului de comand . semnal sonor i un mesaj pe ecranul
multifunc ie.

95
8 CONDUCEREA
Pornirea vehiculului Cnd trebuie efectuate ope- Nu selecta i niciodat pozi ia
ra iuni de ntre inere cu mo- N cnd vehiculul circul .
Cu motorul pornit pentru a porni vehi- torul pornit, trage i frna de Nu selecta i niciodat pozi ii-
culul pornind de la pozi ia P : mn i selecta i pozi ia P. le P sau R dac vehiculul nu
ap sa i imediat pe pedala de frn este imobilizat.
elibera i frna de mn Nu trece i de la o pozi ie la alta pen-
tru optimizarea frn rii pe o osea
selecta i pozi ia R, D sau M apoi Func ionare automat alunecoas
micora i progresiv ap sarea pe Trecere automat n cele patru sau
pedala de frn : vehiculul ncepe ase viteze
imediat s circule. Programele Sport i Z pad
Selecta i pozi ia D de pe gril .
Pute i porni de asemenea din pozi ia N.
Cutia de viteze adapteaz automat n plus fa de programul auto-adap-
viteza n func ie de stilul de condus, tant dispune i de dou programe
de conigura ia drumului i de sarci- speciice.
na vehiculului. Programul se vizualizeaz pe ecra-
Cutia de viteze func ioneaz n mo- nul tabloului de bord.
dul auto-adaptant, f r interven ie
din partea dumneavoastr . Programul Sport
Cnd motorul func ioneaz Pentru a ob ine o accelera ie maxi- Ap sa i pe tasta S o data ce mo-
n ralanti, frnele iind elibe- m f r a atinge schimb torul, ap - torul este pornit
rate, dac pozi ia R, D sau sa i pn la cap t pedala accelera iei Cutia de viteze va alege n mod auto-
M este selectat , vehiculul (kick down). Cutia de viteze va mic- mat un stil de condus dinamic.
se deplaseaz , chiar f r interven ia ora automat viteza sau va men ine
asupra accelera iei. viteza selectat pn la atingerea re-
Pentru acest motiv, nu l sa i copiii gimului maxim al motorului. Programul Z pad
f r supraveghere n interiorul ve- n momentul frn rii, cutia de viteze Acest program uureaz demarajele
hiculului, cu motorul pornit. va micora n mod automat viteza i motricitatea cnd condi iile de ade-
Dac selectarea manetei nu este pe pentru a oferi o frn de motor ei- ren sunt slabe.
pozi ia P, la deschiderea portierei cient . Apsa i pe tasta , o dat ce mo-
oferului sau aprox. 45 de secunde n momentul cnd ridica i brusc picio- torul este pornit
dup ntreruperea contactului, se rul de pe accelera ie, cutia de viteze
aude un semnal sonor i apare un Cutia de viteze se adapteaz la con-
nu va trece la o vitez superioar dusul pe drumuri alunecoase.
mesaj. Repozi iona i maneta pe po- pentru a mbun t i siguran a.
zi ia P. Semnalul sonor se ntrerupe Observa ie : ve i putea reveni ori-
i mesajul dispare. cnd la programul auto- adaptant
Ap sa i din nou pe tasta S sau
pentru a dezactiva programul n
curs.

96
CONDUCEREA 8
Func ionare manual Observa ii Anomalie de func ionare
Trecerea manual n cele patru sau Trecerea de la o vitez la alta nu este
ase viteze : realizat dect dac condi iile de vi- Orice perturba ie n func i-
tez ale vehiculului i regimul moto- onare este semnalat de
selecta i pozi ia M de pe gril rului o permit, n caz contrar se vor aprinderea acestui martor, de
impune momentan instruc iunile de un semnal sonor i un mesaj
mpinge i schimb torul spre sem- pe ecranul multifunc ie.
nul + pentru a trece n viteza su- func ionare automat .
perioar ntr-o vitez inferioar sau superioa- n acest caz, cutia de vite-
r celei cerute de regimul de mers, ze func ioneaz n modul de urgen
trage i schimb torul spre semnul viteza selectat va clipi timp de c- (blocaj pe viteza a 3-a ). Ve i putea
- pentru a trece ntr-o vitez infe- teva secunde apoi se va aia viteza resim i n acest caz un oc puternic
rioar real angajat . trecnd de la P la R i de la N la R
Trecerea de la pozi ia D (conducere (acest oc nu prezint risc pentru cu-
La oprire sau la vitez foarte sc zu- tia de viteze).
n mod automat) n pozi ia M (condu- t , cutia de viteze selecteaz auto-
cere n mod manual) se poate face n mat viteza M1. Nu dep i i viteza de 100 km/h n li-
orice moment. mita reglement rilor locale.
Programele S (sport) i (z pad )
sunt inoperante la schimbarea ma- Consulta i un Centru Service PEUGEOT.
nual a vitezelor.

Valoare invalid n func ionarea


manual
Se aieaz dac o vitez a
fost prost selectat (selec-
torul ntre dou viteze)

n caz de pan de baterie,


dac maneta este n pozi ia
P, trecerea la o alt pozi ie
va i imposibil .
Mai ales, nu for a i schimb torul de
viteze deoarece risca i s deteriora i
cutia de viteze automat .

97
8 CONDUCEREA
LIMITATORUL DE VITEZ * Afiajul pe tabloul de bord Memorarea unei viteze
Aceast memorizare se poate face
f r activarea limitatorului.
O ap sare scurt pe tastele 2 i 3 di-
minueaz sau m rete cu 1 km/h.
O ap sare lung diminueaz sau
m rete cu 5 km/h.
O ap sare prelung diminueaz sau
m rete viteza programat cu unit i
de 5 km/h.

Acest limitator de vitez , de genera ie


nou , beneiciaz de un aiaj n ta- Activarea/dezactivarea
bloul de bord pentru a vedea viteza Cnd func ia limitatorului de vitez limitatorului
programat . este activat , o ap sare pe buton O prim ap sare pe tasta 4 activeaz
El ajut oferul s nu dep easc vi- permite aiarea totalizatorilor de ki- limitatorul, o a doua l dezactiveaz .
teza vehiculului programat de aces- lometri. O dat limitatorul activat, aiajul in-
ta. O dat ce viteza limit este atins , Dup cteva secunde sau la o nou dic (ex. : la 110 km/h).
ap sarea pedalei de accelera ie nu ap sare pe acest buton, aiajul revi-
mai produce nici un efect. ne la func ia limitator de vitez .
Limitatorul func ioneaz cu o vitez
programat de cel pu in 30 km/h :
acesta r mne activ oricare ar i ac i-
unea pedalelor de frn i ambreiaj. Selectarea func iei
Manipul rile trebuie s se fac : Plasa i roti a 1 pe pozi ia LIMIT.
Limitatorul nu este nc activ. Ast-
- la oprire, cu motorul pornit, fel aiajul indic :
sau
- cu vehiculul n mers.

* n func ie de destina ie.


98
CONDUCEREA 8
Dep irea vitezei programate Oprirea func iei
n situa ii excep ionale, folosi i acest Plasa i roti a 1 n pozi ia 0 sau de-
mod pentru dep irea vitezei progra- cupla i contactul pentru a opri sis-
mate. temul. Ultima vitez programat
O ap sare pe accelera ie pentru de- r mne n memorie.
p irea vitezei programate va i in-
activ , cu excep ia cazului n care
ap sa i foarte tare pe pedala de
accelera ie, dep ind punctul de re- Anomalie de func ionare
zisten .
n caz de disfunc ie a limitatorului,
Limitatorul se dezactiveaz momen- viteza programat este tears , liniu-
tan i viteza aiat pe bord clipete ele clipesc timp de cteva secunde.
(ex. : la 110 km/h).

n caz de coborre abrupt


sau de accelerare puternic ,
limitatorul de vitez nu va
Observa ie : viteza clipete i atunci Consulta i un Punct de Service PEUGEOT putea mpiedica vehiculul s
cnd limitatorul nu poate mpiedica pentru veriicarea sistemului. dep easc viteza programat .
vehiculul s dep easc viteza pro-
gramat (la coborrea abrupt , n Limitatorul nu poate n nici un caz s
caz de accelera ie puternic ). nlocuiasc respectarea regulilor de
limitare a vitezei, nici aten ia sau res-
Pentru a activa din nou limitatorul, ponsabilitatea oferului.
elibera i accelera ia, pentru a sc dea
la o vitez mai mic dect viteza pro- Pentru a evita orice situa ie de jenare
gramat . a ac ion rii pedalelor :
- i i aten i la corecta pozi ionare a
covoraului
- niciodat nu suprapune i mai multe
covorae.

99
8 CONDUCEREA
REGULATORUL DE VITEZ * Afiajul pe tabloul de bord Prima activare/memorare a vitezei
O dat ce a i atins viteza dorit , ap -
sa i pe tasta 2 sau 3. Viteza este
memorat i aiajul indic (ex : la
110 km/h) :

Acest regulator de vitez , de nou


genera ie, este cuplat cu limitatorul Observa ie : Este posibil s accele-
de vitez . El beneiciaz de un aiaj Cnd func ia regulatoare a vitezei ra i i s rula i temporar cu o vitez
pe tabloul de bord pentru vizualiza- este activat , o ap sare pe acest mai mare dect viteza memorat .
rea vitezei memorate. buton permite aiarea totalizatorului Valoarea vitezei memorate clipe-
Permite men inerea constant a vite- kilometric. te. Cnd pedala de accelera ie este
zei vehiculului programat de ofer. Dup cteva secunde sau la o nou eliberat , vehiculul se va ntoarce la
ap sare pe acest buton, aiajul revi- viteza memorat .
Pentru a i memorat sau activat
viteza vehiculului trebuie s ie mai ne la func ia regulator de vitez .
mare de 40 km/h, iind cel pu in n vi-
teza a patra n cazul vehiculelor echi-
pate cu o cutie de viteze manual . Dezactivarea reglement rii
Selectarea func iei
La vehiculele echipate cu cutie de vi- Dac dori i s dezactiva i reglemen-
teze automat , este necesar s ie n Plasa i roti a 1 pe pozi ia CRUISE. tarea :
pozi ia D, sau m car n viteza a doua Regulatorul nu este nc activ i nici Ap sa i pe tasta 4 sau pe pedala
la conducerea secven ial . o vitez nu este memorat . Aiajul de frn sau de ambreiaj.
indic : Aiajul va indica (ex. : la 110 km/h) :

* n func ie de destina ie.


100
CONDUCEREA 8
Reactivarea reglement rii Pentru a memora o vitez mai mic La modiicarea vitezei memo-
Dup dezactivarea reglement rii dect cea anterioar : rate prin ap sare prelungi-
ap sa i tasta 4. Vehiculul i reia ul- ap sa i tasta 2. t , i i aten i pentru c viteza
tima vitez memorat . Aiajul indic poate s creasc sau s sca-
O ap sare scurt o scade cu 1 km/h. d foarte repede.
(ex. la 110 km/h) :
O ap sare lung o scade cu 5 km/h. Nu folosi i regulatorul de vitez pe
O ap sare prelung o scade cu gru- carosabil alunecos sau cnd traicul
pe de cte 5 km/h. este intens.

Anularea vitezei memorate La coborre abrupt , regulatorul de


vitez nu va putea mpiedica vehiculul
la oprirea vehiculului, dup scoa- s dep easc viteza programat .
terea cheii din contact, nici o vitez
nu mai este memorat de sistem. Regulatorul nu poate n nici un caz
s nlocuiasc respectarea regulilor
Modiicarea vitezei memorate de limitare a vitezei, nici aten ia sau
Pentru a memora o vitez mai mare responsabilitatea oferului.
dect precedenta, ave i 2 posibilit i : Pentru a evita orice situa ie de jenare
F r a folosi accelera ia : Oprirea func ion rii n momentul ac ion rii pedalelor :
ap sa i tasta 3. Plasa i roti a 1 pe pozi ia 0 pentru - i i aten i la aezarea corect a co-
a opri sistemul. voraelor
O ap sare scurt m rete cu 1 km/h.
- nu suprapune i mai multe covorae.
O ap sare lung m rete cu 5 km/h.
O ap sare prelung m rete cu gru-
pe de cte 5 km/h. Anomalie de func ionare
n caz de disfunc ie a regulatorului, vi-
Folosind accelera ia : teza memorat este tears , liniu ele
crete i viteza memorat pn la clipesc timp de cteva secunde :
atingerea vitezei dorite,
ap sa i tastele 2 sau 3.

Consulta i un Punct de Service


PEUGEOT pentru veriicarea siste-
mului.

101
8 CONDUCEREA
REGULATORUL DE VITEZ * Afiajul pe tabloul de bord Prima activare/memorare a vitezei
O dat ce a i atins viteza dorit , ap -
sa i pe tasta 2 sau 3. Viteza este
memorat i aiajul indic (ex : la
110 km/h) :

Acest regulator de vitez , beneiciaz


de un aiaj pe tabloul de bord pentru Cnd func ia regulatoare a vitezei Observa ie : Este posibil s accele-
vizualizarea vitezei memorate. este activat , o ap sare pe acest ra i i s rula i temporar cu o vitez
buton permite aiarea totalizatorului mai mare dect viteza memorat .
Permite men inerea constant a vite- kilometric. Valoarea vitezei memorate clipe-
zei vehiculului programat de ofer. te. Cnd pedala de accelera ie este
Dup cteva secunde sau la o nou
Pentru a i memorat sau activat , ap sare pe acest buton, aiajul revi- eliberat , vehiculul se va ntoarce la
viteza vehiculului trebuie s ie mai ne la func ia regulator de vitez . viteza memorat .
mare de 40 km/h, iind cel pu in n vi-
teza a patra n cazul vehiculelor echi-
pate cu o cutie de viteze manual .
La vehiculele echipate cu cutie de vi- Selectarea func iei Dezactivarea reglement rii
teze automat , este necesar s ie n
pozi ia D, sau m car n viteza a doua Plasa i roti a 1 pe pozi ia ON. Re- Dac dori i s dezactiva i reglemen-
la conducerea secven ial . gulatorul nu este nc activ i nici tarea :
o vitez nu este memorat . Aia- Ap sa i pe tasta 4 sau pe pedala
jul indic : de frn sau de ambreiaj.
Aiajul va indica (ex. : la 110 km/h) :

* n func ie de destina ie.


102
CONDUCEREA 8
Reactivarea reglement rii Pentru a memora o vitez mai mic dect La modiicarea vitezei memo-
Dup dezactivarea reglement rii cea anterioar : rate prin ap sare prelungi-
ap sa i tasta 4. Vehiculul i reia vi- ap sa i tasta 2 t , i i aten i pentru c viteza
teza memorat . Aiajul indic (ex. la poate s creasc sau s sca-
O ap sare scurt o micoreaz cu 1 km/h. d repede.
110 km/h) : O ap sare lung o micoreaz cu 5 km/h. Nu folosi i regulatorul de vitez pe
O ap sare prelung o micoreaz cu grupe carosabil alunecos sau cnd traicul
de cte 5 km/h. este intens.

La o coborre abrupt , regulatorul de


Anularea vitezei memorate vitez nu va putea mpiedica vehiculul
la oprirea vehiculului, dup scoa- s dep easc viteza programat .
terea cheii din contact, nici o vitez Regulatorul nu poate n nici un caz
nu mai este memorat de sistem. s nlocuiasc respectarea regulilor
Modiicarea vitezei memorate
de limitare a vitezei, nici aten ia sau
Pentru a memora o vitez mai mare responsabilitatea oferului.
dect precedenta, ave i 2 posibilit i : Pentru a evita orice situa ie de jen
F r s accelera i : la ap sarea pedalelor :
ap sa i tasta 3. Oprirea func ion rii - ave i grij s aeza i corect covora-
O ap sare scurt o m rete cu 1 km/h. Plasa i roti a 1 pe pozi ia OFF ul
pentru a opri sistemul. - niciodat nu trebuie s suprapune i
O ap sare lung o m rete cu 5 km/h. mai multe covorae.
O ap sare prelung o m rete cu
grupe de cte 5 km/h.
Anomalie de func ionare
Folosind accelera ia : n caz de disfunc ie a regulatorului, vi-
teza programat este tears , liniu e-
crete i viteza memorat pn la le clipesc timp de cteva secunde :
atingerea vitezei dorite,
ap sa i tastele 2 sau 3

Consulta i un Punct de Service


PEUGEOT pentru veriicarea siste-
mului.

103
8 CONDUCEREA
AJUTOR GRAFIC I SONOR Oprirea sistemului
LA PARCAREA CU SPATELE
Acest sistem este format din 4 siste-
me de m surare a apropierii, instala-
te n bara de protec ie din spate.
Detecteaz orice obstacol (persoa-
n , vehicul, copac, barier ...) situat
n spatele vehiculului. Cu toate aces-
tea nu va putea detecta obstacolele
situate sub bara de protec ie.
Un obiect precum un ru, o baliz
de antier sau orice obiect asem n -
tor poate i detectat la nceputul mane-
vrei, dar nu mai poate i detectat cnd Informa ia apropierii este dat de :
vehiculul ajunge n apropierea lui.
- un semnal sonor din ce n ce mai
Observa ie : aceast func ie va i rapid pe m sur ce vehiculul se Trece i n punctul mort i sistemul
dezactivat automat n caz de tracta- apropie de obstacol, redevine inactiv.
re a unei remorci sau montarea unui - o imagine graic pe ecranul multi-
suport pentru biciclete (vehicul dotat func ie cu linii din ce n ce mai apro-
cu echipament de tractare sau cu su- Activare/Dezactivare
piate de vehicul.
port pentru biciclete recomandat de Pute i activa sau dezactiva
PEUGEOT). sistemul trecnd prin meni-
Urm rind ecranul multifunc ie, sem-
Pe timp urt sau pe timp de iarn asi- nalul sonor este emis printr-un emi- ul de conigura ie al ecra-
gura i-v c sistemul de captare nu tor de sunete sau prin difuzoarele nului multifunc ie.
este acoperit cu noroi, ghea sau din spate care emit :
z pad . La cuplarea mararierului, Activarea i dezactivarea
un semnal sonor (un bip prelung) - la dreapta pentru un obstacol de- sistemului sunt memorate la oprirea
indic faptul c sistemul de captare tectat la dreapta, vehiculului.
poate i murdar. - la stnga pentru un obstacol detec-
tat la stnga,
- la dreapta i la stnga pentru un n caz de defec iune la trece-
obstacol central. rea n mararier martorul de
Activarea Cnd distan a "spatele vehiculului/ service se aprinde, nso it de
Sistemul se activeaz n momentul obstacol" este mai mic de apro- un semnal sonor (bip scurt) i
n care cupla i mararierul. ximativ 30 de centimetri, semnalul de un mesaj pe ecranul multifunc ie.
sonor devine continuu, iar simbolul Consulta i un Punct de Service PEUGEOT.
Este nso it de un semnal sonor i de "Pericol" apare n func ie de ecranul
aiarea imaginii vehiculului n func- multifunc ie.
ie de ecranul multifunc ie.

104
9 VERIFIC RI
DESCHIDEREA CAPOTEI PANA DE CARBURANT
(DIESEL)
Din interior Tija de sus inere capot
n caz de pan de carburant, este
Fixa i tija pentru necesar s reamorsa i circuitul.
a men ine capota Pompa de reamorsare, urubul
deschis . de eliminare a gazului i conducta
nainte de a nchi- transparent de sub capota motorului
de capota, aeza i (vezi igura corespunz toare) :
tija n locaul ei.
Motor de 1.6 l HDI 16V
- umple i rezervorul cu carburant cu
cel pu in 5 litri de motorin ,
- desface i masca pentru a avea ac-
ces la pompa de reamorsare,
- ac iona i pompa manual de rea-
Bascula i spre dreapta comanda Pentru nchiderea capotei morsare, pn cnd carburantul
situat n partea stng , sub tabloul Cobor i capota i l sa i-o s cad apare pe tubul transparent cu co-
de bord. pn la sfritul cursei. nectorul verde,
- ac iona i demarorul pn la porni-
Veriica i blocarea capotei. rea motorului.
Din exterior
Motor de 2 l HDI 16V
- umple i rezervorul cu carburant cu
cel pu in cinci litri de motorin ,
- desface i masca pentru a avea ac-
ces la pompa de reamorsare,
- desface i urubul aerisire,
- ac iona i pompa manual de rea-
morsare, pn cnd iese motorin
din urubul de aerisire,
- strnge i la loc urubul de aerisire,
- ac iona i demarorul pn la porni-
rea motorului.
Anula i comanda i ridica i capota.

106
VERIFIC RI 9

MOTORUL PE BENZIN 1.4 LITRI 16V


1. Rezervor direc ie asistat . 4. Rezervor de lichid de frn 7. Filtru de aer
2. Rezervor de solu ie pentru
sp larea geamurilor i solu ie 5. Baterie 8. Joja de ulei a motorului
pentru sp larea proiectoarelor
6. Cutie cu siguran e 9. Rezervorul de ulei al motorului
3. Rezervor de lichid de r cire

107
9 VERIFIC RI

MOTORUL PE BENZIN 1.6 LITRI 16V


1. Rezervor direc ie asistat 4. Rezervor de lichid de frn 7. Filtru de aer

2. Rezervor de solu ie pentru


sp larea geamurilor i solu ie 5. Baterie 8. Joja de ulei a motorului
pentru sp larea proiectoarelor

3. Rezervor de lichid de r cire 6. Cutie cu siguran e 9. Rezervorul de ulei al motorului


108
VERIFIC RI 9

MOTORUL PE BENZIN 2 LITRI 16V


1. Rezervor direc ie asistat 4. Rezervor de lichid de frn 7. Filtru de aer

2. Rezervor de solu ie pentru


sp larea geamurilor i solu ie 5. Baterie 8. Joja de ulei a motorului
pentru sp larea proiectoarelor

3. Rezervor de lichid de r cire 6. Cutie cu siguran e 9. Rezervorul de ulei al motorului


109
9 VERIFIC RI

MOTORUL PE BENZIN 2 LITRI 16V (180 cp)


1. Rezervor direc ie asistat 4. Rezervor de lichid de frn 7. Filtru de aer

2. Rezervor de solu ie pentru


sp larea geamurilor i solu ie 5. Baterie 8. Joja de ulei a motorului
pentru sp larea proiectoarelor

3. Rezervor de lichid de r cire 6. Cutie cu siguran e 9. Rezervorul de ulei al motorului


110
VERIFIC RI 9

MOTORUL DIESEL TURBO 1.6 LITRI HDI 16V (90 cp/110 cp)
1. Rezervor direc ie asistat 4. Rezervor de lichid de frn 7. Joja de ulei a motorului

2. Rezervor de solu ie pentru


sp larea geamurilor i solu ie 5. Baterie 8. Rezervorul cu ulei al motorului
pentru sp larea proiectoarelor

3. Rezervor de lichid de r cire 6. Cutie cu siguran e 9. Pompa de reamorsare


111
9 VERIFIC RI

MOTORUL DIESEL TURBO 2 LITRI HDI 16V (136 cp)


1. Rezervor de direc ie asistat 4. Rezervor de lichid de frn 8. Rezervorul de ulei al motorului

2. Rezervor de solu ie pentru 5. Baterie 9. Joja de ulei a motorului


sp larea geamurilor i solu ie
pentru sp larea proiectoarelor 6. Cutie cu siguran e 10. Pompa de reamorsare

3. Rezervor de lichid de r cire 7. Filtru de aer 11. urubul de aerisire


112
VERIFIC RI 9
VERIFICAREA NIVELELOR Nivelul lichidului de frn Observa ie : lichidul de r cire nu tre-
buie schimbat.
Nivelul de ulei nlocuirea trebuie f cut nea-
p rat la intervalele prev zute,
Face i aceast veriicare conform planului de ntre inere Nivelul de lichid al direc iei
regulat i face i completa- al constructorului. asistate
rea ntre cele 2 schimburi
(consumul maxim este de Folosi i luidele recomandate Scoate i garnitura* (vezi paragraful
0.5 l la 1 000 km). de constructor, care r spund norme- "Schimbarea unui bec - faruri fa ")
lor DOT4.
Veriicarea se face cu vehiculul n pozi- Deschide i rezervorul, cu motorul
ie orizontal , cu motorul rece, cu ajuto- rece la temperatura ambiental , ni-
rul indicatorului de nivel al uleiului de pe Nivelul lichidului de r cire velul trebuie s ie mereu mai mare
panoul de bord sau cu joja manual . dect reperul MINIM, apropiat de re-
Folosi i lichidul recomandat de con- perul MAXIM.
Joja manual structor.
Cnd motorul este cald, temperatura li- Nivelul lichidului de sp lare
Exist 2 repere de nivel
pe joj : chidului de r cire este reglat de moto- a geamului i de sp lare a
ventilator. Acesta poate func iona i cu proiectoarelor
A = maxim cheia scoas din contact. Pentru o calitate optim de
Nu dep i i niciodat acest Pentru vehiculele dotate cu iltre cu cur ire i pentru siguran a
reper. particule, moto-ventilatorul poate dumneavoastr , v recoman-
B = minim func iona dup oprirea vehiculului, d m folosirea produselor
chiar cu motorul rece. agreate de PEUGEOT.
Mai mult, circuitul de r cire, iind sub
presiune, atepta i cel pu in o or dup Nivelul de aditiv motorin
oprirea motorului pentru a interveni.
Pentru a p stra iabilitatea (Diesel cu iltru cu particule)
Pentru a evita orice risc de ardere,
motorului i a dispozitivului deuruba i buonul cu 2 ture pentru Aprinderea martorului de service, n-
de antipoluare, nu este reco- a elibera presiunea. Cnd presiunea so it de un mesaj i de un semnal so-
mandat folosirea aditivilor a sc zut, scoate i buonul i comple- nor, indic nivelul minim al aditivului
n uleiul de motor. ta i nivelul. motorin .
Schimbul de ulei Este necesar completarea acestui
aditiv.
n func ie de indica iile din cartea de
ntre inere. Consulta i rapid un Punct de Service
PEUGEOT.
Alegerea gradului de vscozitate Nivelul trebuie s ie ntot-
n orice caz, uleiul ales va trebui s deauna mai sus de reperul
r spund exigen elor constructorului. MIN i apropiat de reperul
MAX
* n func ie de motorizare.
113
9 VERIFIC RI
Produse folosite Observa ie : dup ce vehiculul a Filtrul de ulei
func ionat mult vreme cu vitez
Evita i contactul prelungit al uleiul folo- redus sau la ralenti, pute i, n mod
sit cu pielea. nlocui i periodic cartuul,
excep ional, s constata i scoaterea n func ie de prevederile
Lichidul de frn este nociv pentru unor aburi pe eava de eapament. planului de ntre inere.
s n tate i foarte coroziv. Acetia nu au nici-o inluen asupra
comportamentului vehiculului sau
Nu arunca i uleiul folosit, li- asupra mediului. Cutie de viteze manual
chidul de frn sau lichidul
de r cire n gurile de scur- F r golire. Veriica i nivelul
gere ale canaliz rii sau pe Pl cu ele de frn n func ie de planul de ntre i-
jos. nere al constructorului.
Uzura frnelor depinde de
Goli i uleiul folosit n containere spe- stilul de conducere, n spe-
cial concepute pentru acest lucru de cial pentru vehiculele folo- Pentru a face veriicarea
re eaua PEUGEOT. site n orae, pe distan e principalelor nivele i
scurte. veriicarea anumitor ele-
VERIFIC RI mente, conform planului
Ar i deci necesar s se de ntre inere al construc-
Baterie controleze starea frnelor torului, consulta i pasajele cores-
chiar ntre 2 revizii ale ve- punz toare motoriz rii vehiculului
La apropierea perioadei hiculului. dumneavoastr din carnetul de n-
de iarn , veriica i bateria tre inere.
la un Punct de Service
PEUGEOT. Starea de uzur a discurilor i Nu folosi i dect produse re-
tamburilor de frn . comandate de PEUGEOT
Pentru orice informa ie referitoare la sau produse de calitate i cu
Filtrul de aer i iltrul starea de uzur a suprafe elor discu- caracteristici echivalente.
habitaclului rilor i tamburilor de frn , consulta i Pentru a optimiza func iona-
nlocui i periodic elemente- Punctul service PEUGEOT. rea organelor mainii, la fel de impor-
le iltrante. Dac mediul o tant ca i direc ia asistat i circuitul
impune, schimba i-le de Frna de sta ionare de frnare, PEUGEOT selecteaz i
dou ori mai des. propune produse speciice.
O curs prea lung a ma- Pentru a nu strica organele electrice,
netei sau constatarea unei este interzis total folosirea sp l -
Filtru cu particule (Diesel) pierderi a eicacit ii siste- rii la nalt presiune pentru a cur i
ntre inerea iltrului cu particule tre- mului impune efectuarea compartimentul motor.
buie s aib loc, conform planului de unui reglaj chiar n interva-
ntre inere al constructorului, de un lul dintre dou revizii.
Punct de Service PEUGEOT. Veriica i acest sistem la un Punct de
Service PEUGEOT.
114
9 VERIFIC RI
Produse folosite Observa ie : dup ce vehiculul a Filtrul de ulei
func ionat mult vreme cu vitez
Evita i contactul prelungit al uleiul folo- redus sau la ralenti, pute i, n mod
sit cu pielea. nlocui i periodic cartuul,
excep ional, s constata i scoaterea n func ie de prevederile
Lichidul de frn este nociv pentru unor aburi pe eava de eapament. planului de ntre inere.
s n tate i foarte coroziv. Acetia nu au nici-o inluen asupra
comportamentului vehiculului sau
Nu arunca i uleiul folosit, li- asupra mediului. Cutie de viteze manual
chidul de frn sau lichidul
de r cire n gurile de scur- F r golire. Veriica i nivelul
gere ale canaliz rii sau pe Pl cu ele de frn n func ie de planul de ntre i-
jos. nere al constructorului.
Uzura frnelor depinde de
Goli i uleiul folosit n containere spe- stilul de conducere, n spe-
cial concepute pentru acest lucru de cial pentru vehiculele folo- Pentru a face veriicarea
re eaua PEUGEOT. site n orae, pe distan e principalelor nivele i
scurte. veriicarea anumitor ele-
VERIFIC RI mente, conform planului
Ar i deci necesar s se de ntre inere al construc-
Baterie controleze starea frnelor torului, consulta i pasajele cores-
chiar ntre 2 revizii ale ve- punz toare motoriz rii vehiculului
La apropierea perioadei hiculului. dumneavoastr din carnetul de n-
de iarn , veriica i bateria tre inere.
la un Punct de Service
PEUGEOT. Starea de uzur a discurilor i Nu folosi i dect produse re-
tamburilor de frn . comandate de PEUGEOT
Pentru orice informa ie referitoare la sau produse de calitate i cu
Filtrul de aer i iltrul starea de uzur a suprafe elor discu- caracteristici echivalente.
habitaclului rilor i tamburilor de frn , consulta i Pentru a optimiza func iona-
nlocui i periodic elemente- Punctul service PEUGEOT. rea organelor mainii, la fel de impor-
le iltrante. Dac mediul o tant ca i direc ia asistat i circuitul
impune, schimba i-le de Frna de sta ionare de frnare, PEUGEOT selecteaz i
dou ori mai des. propune produse speciice.
O curs prea lung a ma- Pentru a nu strica organele electrice,
netei sau constatarea unei este interzis total folosirea sp l -
Filtru cu particule (Diesel) pierderi a eicacit ii siste- rii la nalt presiune pentru a cur i
ntre inerea iltrului cu particule tre- mului impune efectuarea compartimentul motor.
buie s aib loc, conform planului de unui reglaj chiar n interva-
ntre inere al constructorului, de un lul dintre dou revizii.
Punct de Service PEUGEOT. Veriica i acest sistem la un Punct de
Service PEUGEOT.
114
INFORMA II PRACTICE 10
SCHIMBAREA UNEI RO I (BERLINA)

Sta ionarea vehiculului


Pe ct posibil, imobiliza i vehiculul
pe teren orizontal, stabil i nealu-
necos.
Trage i frna de sta ionare, scoa-
te i cheia din contact i pune i n Sculele puse la dispozi ia dumneavoastr
viteza nti sau mararier (pozi ia P Sculele urm toare sunt puse ntr-o cutie de suport montat n centrul ro ii de
n cazul cutiei de viteze automate). rezerv :
Accesul la roata de rezerv i la cric
n portbagaj se face ridicnd plan- 1. Cheie de demontare a ro ii. 5. Inel amovibil de remorcare.
eul de mner. 2. Cric cu manivel . 6. Unealt pentru scoaterea
3. Ghid de centrare. urubului de la ro ile din
aluminiu.
4. Deschiz tor pentru urubul
antifurt. 7. Dispozitiv de demontare capac
roat aluminiu

Desene gravate pe cutia suport indic amplasarea uneltelor.

115
10 INFORMA II PRACTICE

Scoaterea ro ii din portbagaj


Deuruba i cu un sfert de tur uru-
bul galben central Demontarea ro ii Ridica i vehiculul.
Ridica i roata de rezerv spre Plasa i un opritor, dac este ne- Scoate i uruburile i apoi roata.
dumneavoastr , din spate cesar, sub roata diametral opus
celei pe care o nlocui i.
Scoate i roata de rezerv din port-
bagaj Scoate i capacul cu ajutorul cheii Remontarea ro ii
1 tr gnd pn la nivelul trecerii Pune i la loc roata ajutndu-v de
valvei. ghidul de centrare 3.
Desface i uruburile (n cazul ve- nuruba i uruburile cu mna i
hiculelor echipate cu ro i de alu- scoate i ghidul de centrare.
miniu, scoate i mai nti capacele
cromate : vezi paragraful : "Parti- Efectua i strngerea preliminar
cularit i legate de ro ile de alumi- cu cheia 1.
niu"). Cobor i cricul 2 i scoate i-l.
Plasa i cricul 2 ntr-unul dintre Bloca i urubul ro ii cu cheia 1.
cele 4 puncte de contact A prev - Pune i la loc capacul de protec ie,
zute sub main cel mai aproape n func ie de pozi ia valvei i ap -
de roata de schimbat. sa i cu palma minii.
Cobor i cricul 2 pn ce talpa sa
este n contact cu solul. Asigura-
i-v c axa t lpii cricului este la
baza locaului A utilizat.

116
INFORMA II PRACTICE 10
Pentru siguran efectua i
ntotdeauna schimbarea
ro ii :

- pe teren orizontal, stabil i nealu-


necos,
- cu frna de sta ionare tras i cu
contactul decuplat,
- cu maina n viteza nti sau n
mararier (pozi ia P pentru cutia
automat ),
- cu maina blocat .
Nu v b ga i niciodat sub maina
ridicat pe cric (folosi i o lumna-
re).
Aranjarea la loc a ro ii nlocuite Pune i la loc cutia cu scule n cen-
trul ro ii i prinde i-o. Dup schimbarea ro ii :
Pune i roata schimbat la locul
ei. Aeza i la loc podeaua fals a - veriica i rapid dac uruburile sunt
portbagajului. bine strnse precum i presiunea
ro ii de rezerv la un Punct de Ser-
Roata trebuie s ie bine po- vice PEUGEOT,
zi ionat pe orizontal, n cen- - repara i roata spart i pune i-o la
trul locaului ei. loc pe main .
Preconiz ri la folosirea ro ii de
Deuruba i cu cteva ture urubul Ro i echipate cu sistem de rezerv temporar *
galben central, apoi pune i-l la loc detectare a dezum rii Vehiculul dumneavoastr poate i
n centrul ro ii. Pentru mai multe informa ii vezi "De- echipat cu o roat cu jant diferit de
tectarea dezuml rii ro ilor" din sec- a ro ii standard.
Strnge i pn la cap t urubul iunea de indica ii de siguran .
central pentru a ine bine roata. Dup utilizare, ave i grij s o nlocui i
ct mai repede posibil.
In cazul folosirii ro ii de rezerv tem-
porar respecta i indica iile urm toa-
re pentru a nu altera comportamentul
vehiculului dumneavoastr :
- nu rula i cu mai mult de 80 km/h,
- nu monta i capacul de protec ie,
- conduce i cu pruden ,
- veriica i dac presiunea ro ii este ace-
* In func ie de versiune i destina ie. eai cu cea marcat pe autocolant.
117
INFORMA II PRACTICE 10
Particularit i ale jantelor din aluminiu urubul antifurt
Ro ile dumneavoastr sunt echipate
Capace uruburi Remontarea ro ii de rezerv cu uruburi antifurt, cte unul pentru
iecare roat .
Roat cu c p cel cromat
demonta i c p celul cromat,
deuruba i urubul cu ajutorul
cheii antifurt i al cheii de deuru-
bare a ro ii.
Roat cu capac de protec ie

uruburile ro ilor de aluminiu sunt Dac vehiculul dumneavoastr este


acoperite de c p cele cromate. echipat cu o roat de rezerv din
Scoate i-le cu ajutorul uneltei galbe- metal, la ixare, este normal ca la
ne 6 nainte de a desface uruburile. strngerea uruburilor s constata i
c aibele nu vin n contact cu janta. introduce i dispozitivul de demon-
Men inerea ro ii de rezerv este asi- tare 7 n fanta din capacul de pro-
gurat de punctul de sprijin conic al tec ie central,
iec rui urub. folosi i dispozitivul ca o prghie
pentru a declipsa capacul,
Montarea pneurilor de iarn deuruba i urubul cu ajutorul
cheii antifurt i al cheii de deuru-
Dac echipa i vehiculul cu pneuri de bare a ro ii.
iarn pe jantele de metal, trebuie ne-
ap rat s folosi i uruburi speciice Aceast cheia antifurt v-a
disponibile n re eaua PEUGEOT. fost nmnat la livrarea ve-
hiculului mpreun cu dublu-
ra cheii i cardul coniden i-
al.
Nota i cu aten ie num rul de cod
marcat pe capul dispozitivului anti-
furt. El v va permite s v procura i,
din re eaua dumneavoastr , o dublu-
r a acestui dispozitiv antifurt.

121
10 INFORMA II PRACTICE
SCHIMBAREA UNEI RO I (BREAK)

Scule la dispozi ia Sta ionarea vehiculului Accesul la roata de rezerv


dumneavoastr Pe ct posibil, imobiliza i vehiculul Deschide i portbagajul.
Ave i la dispozi ie urm toarele scu- pe teren orizontal, stabil i nealu- Deschide i trapa cu oriiciu pentru
le : necos. a debloca elevatorul i a avea ac-
- n spa iul din dreapta al porbagaju- Trage i frna de sta ionare, scoa- ces la piuli .
lui, te i cheia din contact i pune i Desface i complet piuli a cu aju-
1. Cheie de demontare a ro ii. schimb torul n viteza nti sau torul cheii de demontare a ro ii 1
2. Inel amovibil de remorcare. mararier (pozi ia P n cazul cutiei pentru a derula cablul elevatoru-
3. Cheie pentru urubul antifurt. de viteze automate). lui.

- n cutia din centrul ro ii de rezerv ,


4. Cric cu manivel .
5. Ghid de centrare.
6. Unealt pentru urub de ro i de
aluminiu.

118
INFORMA II PRACTICE 10

Scoate i ansamblul roat -cutie Demontarea ro ii Plasa i cricul 4 ntr-unul dintre


prin spatele vehiculului. Culisa i capacul cutiei pentru a cele 4 puncte de contact A prev -
Scoate i placa zim at pentru a avea acces la scule. zute sub main cel mai aproape
elibera roata, dup cum se vede de roata de schimbat.
Plasa i un opritor, dac este ne-
i n imagine. cesar, sub roata diametral opus Cobor i cricul 4 pn ce talpa sa
celei pe care o nlocui i. este n contact cu solul. Asigura-
i-v c axa t lpii cricului este la
Scoate i capacul cu ajutorul cheii baza locaului A utilizat.
1 tr gnd pn la nivelul trecerii
valvei (la vehiculele dotate cu ro i Ridica i vehiculul.
din metal). Scoate i un urub i instala i ghi-
Desface i uruburile (n cazul ve- dul de centrare 5 pe locul s u.
hiculelor echipate cu ro i de alu- Scoate i i celelalte uruburi i
miniu, a se vedea paragraful : apoi roata.
"Particularit i legate de ro ile de
aluminiu").
Observa ie : pute i folosi cealalt
extremitate a uneltei 6 pentru a
desface uruburile de la roat .

119
10 INFORMA II PRACTICE
Remontarea ro ii Ro i echipate cu sisteme de Dup schimbarea ro ii :
Pune i la loc roata ajutndu-v de detectare a dezum rii - veriica i rapid dac uruburile sunt
ghidul de centrare 5. Pentru mai multe informa ii vezi sec- bine strnse precum i presiunea
nuruba i uruburile cu mna i iunea "Detectarea dezuml rii ro ii" ro ii de rezerv la un Punct de Ser-
scoate i ghidul de centrare 5. din capitolul ce trateaz probleme de vice PEUGEOT,
siguran . - repara i roata spart i pune i-o la
Efectua i strngerea preliminar loc pe main ,
cu cheia 1.
- controla i buna pozi ionare a ro ii de
Cobor i complet cricul 4 i scoa- rezerv la un Service PEUGEOT.
te i-l. Pentru siguran efectua i
Bloca i urubul ro ii cu cheia 1. ntotdeauna schimbarea
ro ii :
Pune i la loc capacul de protec ie,
n func ie de pozi ia valvei i ap -
sa i cu palma minii. - pe teren orizontal, stabil i nealu-
Aranja i sculele i roata n cutia necos,
din portbagaj i bloca i capacul. - cu frna de sta ionare tras i cu
contactul decuplat,
Pune i cutia jos i centra i roata
de rezerv deasupra. - cu maina n viteza nti sau n
mararier (pozi ia P pentru cutia
Pune i deasupra i placa zim at automat ), Preconiz ri la folosirea temporar
pe capacul cutiei. a ro ii de rezerv *
- cu maina blocat .
Remonta i roata sub main Vehiculul dumneavoastr poate i
strngnd piuli a cu cheia de de- echipat cu o roat cu jant diferit de
Niciodat s nu intra i sub un a ro ii standard.
montare a ro ii 1. vehicul ridicat pe cric (folosi i o
Strnge i pn la cap t i verii- proptea). Dup utilizare, ave i grij s o nlo-
ca i dac roata este bine ixat cui i ct mai repede posibil.
Niciodat s nu monta i cutia de
de planeul din spate. scule sub vehicul f r roata de re- Respecta i indica iile urm toare pen-
nchide i trapa cu oriiciu pentru a zerv . tru a nu altera comportamentul vehi-
bloca elevatorul. culului dumneavoastr :
Nu utiliza i maini de nurubat n
Aranja i restul sculelor n partea locul cheii speciale pentru rularea- - nu rula i cu mai mult de 80 km/h,
dreapt a portbagajului. derularea cablului troliului. - nu monta i capacul,
- conduce i cu pruden ,
- veriica i dac presiunea ro ii este
aceeai cu cea marcat pe autoco-
lant.

* n func ie de versiune i destina ie.


120
INFORMA II PRACTICE 10
Particularit i ale jantelor din aluminiu urubul antifurt
Ro ile dumneavoastr sunt echipate
Capace uruburi Remontarea ro ii de rezerv cu uruburi antifurt, cte unul pentru
iecare roat .
Roat cu c p cel cromat
demonta i c p celul cromat,
deuruba i urubul cu ajutorul
cheii antifurt i al cheii de deuru-
bare a ro ii.
Roat cu capac de protec ie

uruburile ro ilor de aluminiu sunt Dac vehiculul dumneavoastr este


acoperite de c p cele cromate. echipat cu o roat de rezerv din
Scoate i-le cu ajutorul uneltei galbe- metal, la ixare, este normal ca la
ne 6 nainte de a desface uruburile. strngerea uruburilor s constata i
c aibele nu vin n contact cu janta. introduce i dispozitivul de demon-
Men inerea ro ii de rezerv este asi- tare 7 n fanta din capacul de pro-
gurat de punctul de sprijin conic al tec ie central,
iec rui urub. folosi i dispozitivul ca o prghie
pentru a declipsa capacul,
Montarea pneurilor de iarn deuruba i urubul cu ajutorul
cheii antifurt i al cheii de deuru-
Dac echipa i vehiculul cu pneuri de bare a ro ii.
iarn pe jantele de metal, trebuie ne-
ap rat s folosi i uruburi speciice Aceast cheia antifurt v-a
disponibile n re eaua PEUGEOT. fost nmnat la livrarea ve-
hiculului mpreun cu dublu-
ra cheii i cardul coniden i-
al.
Nota i cu aten ie num rul de cod
marcat pe capul dispozitivului anti-
furt. El v va permite s v procura i,
din re eaua dumneavoastr , o dublu-
r a acestui dispozitiv antifurt.

121
10 INFORMA II PRACTICE
SCHIMBAREA UNUI BEC

1. Luminile de ntlnire Rebrana i conectorul.


(H1-55 W sau lampa cu Pune i la loc capacul de protec ie.
xenon).
ATEN IE : RISC DE ELECTROCU-
TARE
nlocuirea uneia dintre l mpile cu xe-
non trebuie s ie f cut la un Punct
de Service PEUGEOT. Manipula i l mpile cu o crp
uscat .
Faruri fa 2. Luminile de drum (H7-55 W). Proiectoarele sunt prev zute
n compartimentul motor, pe partea Scoate i capacul de protec ie co- cu sticl policarbonat aco-
dreapt , scoate i masca* : respunz tor l mpii defecte. perite cu un lac protector. Nu le ter-
- ap sa i pe centrul iec rui cui din Debrana i conectorul. ge i cu crpa uscat sau abraziv ,
plastic A, nici cu vreun produs detergent
Ap sa i pe extremitatea iec rei sau solvent.
- scoate i iecare cui din plastic, agrafe de ixare. nlocui i lampa.
- scoate i masca. Folosi i un burete i ap cu s pun.
La remontare, asigura i-v de
buna pozi ionare a dispozitivelor
Dup interven ie nu uita i s pune i de orientare i de blocarea agra-
corect la loc : felor de ixare.
- pozi iona i masca*,
- pune i iecare cui de plastic A ap -
snd deasupra.

* In func ie de motorizare.
122
INFORMA II PRACTICE 10
Semnalizatoare laterale cu clipire
integrat .

3. Farurile de pozi ie (W 5 W). 5. Proiectoare de cea


Scoate i capacul de protec ie co- (H11-55 W).
respunz tor l mpii defecte. Pentru nlocuirea acestor l mpi,
consulta i un Punct de Service mpinge i semnalizatorul lateral n
Debrana i conectorul. fa i degaja i-l.
PEUGEOT.
Scoate i lampa i nlocui i-o. Scoate i semnalizatorul lateral i
nlocui i-l.
4. Semnalizatoare de direc ie Pentru a vi-l procura, contacta i un
(PY 21 W ambr ). Punct de Service PEUGEOT.
Roti i la un sfert de tur port-becul
i scoate i-l.
nlocui i lampa.

Observa ie : n anumite condi ii cli-


matice (temperatur sc zut , umi-
ditate), prezen a aburului pe fa a
interioar a geamului proiectoa-
relor este normal ; acesta va dis- L mpile de culoarea ambrei,
pare cteva minute dup aprinderea aa cum sunt cele de la sem-
farurilor. nalizatoarele de direc ie, tre-
buie s ie nlocuite cu l mpi
caracteristice i de culoare
identic .

123
10 INFORMA II PRACTICE
Faruri spate (berlin ) Al treilea stop (berlin )
(4 l mpi W 5 W)

1. Semnalizatoare de direc ie Aceste 6 l mpi se schimb din inte- Cu ajutorul unei chei tubulare de
(P 21 W). riorul portbagajului : 10 mm, desface i cele 2 piuli e de
2. Lumini de mararier (P 21 W), ndep rta i garnitura portbagajului ixare 1.
pe partea dreapt . pentru a avea acces la suportul Scoate i blocul luminilor, mpin-
Lumin de cea (P 21 W), l mpilor, gndu-l spre exterior.
pe partea stng . ap sa i pe cele dou clapete i Ap sa i cele dou clapete 2 pen-
3. Stopuri (P 21 W). scoate i suportul l mpilor, tru a scoate suportul l mpilor.
4. Pozi ii (dou ) (x 2) (R 5 W). nlocui i lampa defect . nlocui i lampa defect .
La remontare, ave i grij s pune i La remontare, ave i grij ca blocul
bine garnitura. de lumini s ie bine pus la loc.

124
INFORMA II PRACTICE 10
Luminile din spate (break) Al treilea stop (berlin )
(4 l mpi W 5 W)

1. Stopuri (P 21 W). scoate i suportul l mpilor ap snd Scoate i cu aten ie garnitura su-
2. Pozi ii (x 2) (R 5 W). clapeta A, perioar a voletului din spate,
declipsnd-o din iecare parte,
3. Semnalizatoare de direc ie nlocui i lampa defect . perpendicular cu sensul de anga-
(P 21 W). Observa ie : utiliza i, dac este ne- jare.
4. Lumini de mararier (P 21 W), cesar, cheia pentru schimbarea ro i-
pe partea dreapt . Introduce i urubelni a n cele
lor pentru scoaterea piuli elor. 2 g uri exterioare B pentru a exer-
Lumin de cea (P 21 W), pe La remontare, ave i grij ca suportul cita presiune asupra clapetelor C.
partea stng . l mpilor i al becurilor s ie bine pus
la loc. mpinge i farul c tre exterior, men-
innd clapetele ap sate.
Aceste 6 l mpi se schimb prin de- Trage i farul c tre exterior, bascu-
montarea farului : Lumini plac de nmatriculare lndu-l.
ndep rta i garnitura lateral co- (W 5 W)
respunz toare a portbagajului nlocui i lampa defect .
pentru a avea acces la faruri, Introduce i o urubelni sub ire La remontare, ave i grij ca blocul
ntr-unul dintre oriiciile exterioare de iluminare s ie bine pus la loc,
scoate i piuli a farului din interiorul ale capacului transparent.
portbagajului, precum i garnitura superioar a
mpinge i-l spre exterior pentru a-l voletului din spate.
scoate i piuli a de ixare a farului desprinde i.
din exteriorul portbagajului,
Scoate i capacul transparent.
scoate i farul,
nlocui i becul defect.
declipsa i fasciculul,

125
10 INFORMA II PRACTICE
SCHIMBAREA UNEI Siguran e plana de bord
SIGURAN E
Cutiile cu siguran e sunt plasate n
partea inferioar a planei de bord
(n partea oferului) i n comparti-
mentul motor (partea stng ).

nlocuirea unei siguran e


nainte de nlocuirea unei siguran e
este necesar cunoaterea cauzei
incidentului i modalitatea de reme-
diere. Numerele siguran elor sunt in-
dicate pe cutie.
nlocui i ntotdeauna o siguran de-
fect cu una de aceeai valoare a in- Deuruba i urubul un sfert de
tensit ii (aceeai culoare). tur cu o moned (1) apoi des-
Utiliza i penseta special situat n face i voletul, tr gnd de partea
interiorul capacului cutiei de siguran- superioar dreapta (2).
e din habitaclu, n acelai loc g sin-
du-se i siguran ele de schimb.
Siguran a Intensitate Func ii

F1 15 A terg toare spate.

F2 30 A nchidere ncuietori i nchidere antiintruziune.

F3 5A Cutie comand airbag-uri i sistem pretensionare pirotehnic.

Contactori pedal de frn (STOP) i ambreiaj,


contactori nivel ap motor, senzor unghi volan,
F4 10 A senzor dublu ESP, iltru de particule, priz
diagnostic, retrovizor eletrocrom.

Ac ionare electric geamuri fa , trap ,


F5 30 A
Bon (Bine) Mauvais (Greit) dezghe are retrovizoare.
126
10 INFORMA II PRACTICE
Siguran ele din
compartimentul motor
Pentru a ajunge la siguran ele situate
n compartimentul motor (lng bate-
rie), declipsa i capacul.
Dup interven ie, nchide i capacul la
loc, avnd grij s asigura i etana-
rea cutiei cu siguran e. sau

Cutie cu siguran e 1 Cutie cu siguran e 2

Siguran a Intensitate Func ii

F1 20 A Alimentare calculator motor i releu de mare vitez GMV.

F2 15 A Claxon.

F3 10 A Pomp sp l tor geamuri fa -spate.

F4 20 A Pomp sp l tor faruri.

F5 15 A Pomp carburant i electrovan aerisire Canister (benzin 2 litri).

Calculator cutie de viteze automat , comand releu blocare func ionare cutie de viteze
F6 10 A automat , contactor comand impuls, releu de mare vitez GMV, l mpi xenon stnga i
dreapta.

F7 10 A Calculator ABS/ESP, calculator grup electropomp de direc ie asistat .

128
INFORMA II PRACTICE 10
Siguran a Intensitate Func ii

F8 25 A Comand demaror.

F9 10 A Cutie de nc lzire suplimentar (Diesel), contactor nivel ap .

Dispozitive de ac ionare a calculatorului motor (bobin aprindere, electrovane, sonde


F10 30 A oxigen, calculatoare, injectoare dispozitive de renc lzire) electroventil purj Canister
(benzin 1,4 litri i benzin 1,6 litri).

F11 40 A Pulsor aer condi ionat.

F12 30 A Vitez mic /mare terg toare fa .

F13 40 A Alimentare calculator func ii inteligente (+ dup contact).

F14 30 A Pomp de aer (benzin 2 litri).

F15* 10 A Faz lung dreapta.

F16* 10 A Faz lung stnga.

F17* 15 A Faz scurt stnga.

F18* 15 A Faz scurt dreapta.

F41 15 A Calculator cutie automat cu ase viteze.

* Doar pentru cutia de siguran e 1.


129
10 INFORMA II PRACTICE

Siguran a Intensitate Func ii

30 A Grup motoventilator 200 W.


MF1*
50 A Grup motoventilator 400 i 460 W.

MF2* 30 A Pomp ABS/ESP.

MF3* 30 A Electrovane ABS/ESP.

MF4* 80 A Alimentare calculator func ii inteligente.

MF5* 80 A Alimentare calculator func ii inteligente.

MF6* 80 A Cutia cu Siguran e habitaclu.

MF8* 70 A Grup electropomp direc ie asistat .

Circuitul electric al vehiculului dumneavoastr este conceput pentru func ionarea cu echipamente de serie sau
op ionale.
nainte de instalarea altor echipamente sau accesorii electrice pe vehicul consulta i un Punct de Service
PEUGEOT.
PEUGEOT declin orice responsabilitate privind plata repara iei vehiculului dv. ca urmare a instal rii de accesorii auxiliare
care nu sunt furnizate sau recomandate de PEUGEOT i nici nu au fost instalate conform indica iilor fabricantului, n mod
special pentru orice aparat al c rui consum dep ete 10 mA.

* Maxi-siguran ele constituie o protec ie suplimentar a sistemelor electrice. Orice interven ie asupra maxi-siguran elor
trebuie realizat de un Punct de Service PEUGEOT.
130
10 INFORMA II PRACTICE
SCHIMBAREA UNEI Siguran e plana de bord
SIGURAN E
Cutiile cu siguran e sunt plasate n
partea inferioar a planei de bord
(n partea oferului) i n comparti-
mentul motor (partea stng ).

nlocuirea unei siguran e


nainte de nlocuirea unei siguran e
este necesar cunoaterea cauzei
incidentului i modalitatea de reme-
diere. Numerele siguran elor sunt in-
dicate pe cutie.
nlocui i ntotdeauna o siguran de-
fect cu una de aceeai valoare a in- Deuruba i urubul un sfert de
tensit ii (aceeai culoare). tur cu o moned (1) apoi des-
Utiliza i penseta special situat n face i voletul, tr gnd de partea
interiorul capacului cutiei de siguran- superioar dreapta (2).
e din habitaclu, n acelai loc g sin-
du-se i siguran ele de schimb.
Siguran a Intensitate Func ii

F1 15 A terg toare spate.

F2 30 A nchidere ncuietori i nchidere antiintruziune.

F3 5A Cutie comand airbag-uri i sistem pretensionare pirotehnic.

Contactori pedal de frn (STOP) i ambreiaj,


contactori nivel ap motor, senzor unghi volan,
F4 10 A senzor dublu ESP, iltru de particule, priz
diagnostic, retrovizor eletrocrom.

Ac ionare electric geamuri fa , trap ,


F5 30 A
Bon (Bine) Mauvais (Greit) dezghe are retrovizoare.
126
INFORMA II PRACTICE 10
Siguran a Intensitate Func ii

F6 30 A Ac ionare electric geamuri spate.

F7 5A Plafoniere fa i spate, lumini lectur , iluminare torpedou.

Radio auto, radiotelefon, ecran multifunc ie, siren alarm , senzor de volum alarm ,
F8 20 A dispozitiv de remorcare, modul coal -auto, alimentare comenzi sub volan.

F9 30 A Priz 12 V fa , priz 12 V spate.

F10 15 A Cutie de viteze automatic , calculator detectare presiune pneuri, contactor STOP.

F11 15 A Priz diagnostic, iltru de particule, antifurt curent slab.

F12 15 A Modul coal -auto, asisten la parcarea cu spatele.

F13 5A Cutia de viteze, senzor de ploaie i luminozitate.

Dispozitiv de remorcare, bord, cutie comand airbaguri i pretensionare pirotehnic ,


F14 15 A aer condi ionat automatic, kit mini libere.

F15 30 A Comenzi nchidere/deschidere ncuietori - Comand nchidere antiintruziune.

F16 - unt PARC.

F17 40 A Lunet spate cu sistem de nc lzire.

F39 20 A nc lzire scaune ofer i pasager.

127
INFORMA II PRACTICE 10
SCHIMBAREA UNEI LAMELE BATERIA nainte de a debrana bate-
DE TERG TOR ria trebuie s atepta i dou
minute dup ntreruperea
Pentru renc rcarea bateriei contactului.
cu un nc rc tor de baterii : Nu deconecta i bornele bateriei cu
- debrana i bateria ncepnd de la motorul pornit.
borna (-), Nu renc rca i bateria f r a deco-
- respecta i instruc iunile de utilizare necta bornele.
date de produc torul nc rc toru- nchide i geamurile i trapa nainte de
lui, deconectarea bateriei. Dac acestea
- veriica i starea de cur enie a bor- nu func ioneaz normal dup reco-
nelor i a conexiunilor. Dac ele nectarea bateriei, trebuie s le reini-
sunt sulfatate (depozit albicios sau ializa i (vezi capitolul "Reini ializare
verzui) cur a i-le. ac ionare geamuri" i "Trapa").
- reconecta i bateria ncepnd cu Dup reconectarea bateriei pune i
borna (-). contactul i atepta i un minut nainte
de a porni, pentru a permite ini iali-
Pozi ia special a terg toarelor zarea tuturor sistemelor electronice.
Pentru pornire cu ajutorul Dac i n acest mod persist anu-
fa altei baterii : mite disfunc ionalit i contacta i un
Dup mai pu in de un minut de Punct de Service PEUGEOT.
la ntreruperea contactului, ac io- - conecta i cablul rou la borna (+) a
na i comanda terg torului pentru celor dou baterii, Dup debranarea bateriei trebuie
pozi ionarea lamelelor n mijlocul - conecta i o extremitate a cablului s reini ializa i cheia cu telecomand
parbrizului (pozi ia de ntre inere). verde sau negru la borna (-) a bate- i sistemul de naviga ie GPS (vede i
riei care d curent, capitolul corespunz tor).
- conecta i cealalt extremitate a ca-
blului verde sau negru la un punct
Schimbarea unei lamele terg tor de mas al vehiculului alat n pan ,
Ridica i bra ul, apoi debloca i la- ct mai departe de baterie,
mela i scoate i-o. - ac iona i demarorul i l sa i moto-
rul s func ioneze, Bateriile con in substan e
Monta i lamela nou i rabata i nocive, cum ar i acidul sul-
bra ul. - atepta i atingerea tura iei de re-
lanti i deconecta i cablurile. furic i plumbul. Ele trebuie
Observa ie : lamela cea mai scur- eliminate conform prescrip-
t se monteaz pe bra ul din partea iilor legale i nu trebuie n nici un
dreapt . caz aruncate mpreun cu resturile
Pentru a readuce lamele la pozi ia menajere.
Este indicat, ca n cazul unei sta-
normal pune i contactul i ac io- ion ri ndelungate s debran- Recicla i bateriile folosite la un centru
na i comanda terg toarelor. a i bateria. de colectare agreat.

131
10 INFORMA II PRACTICE
FUNC IONAREA N MODUL FUNC IA DE DEGREVARE
ECONOMIC
Cu vehiculul n mers, anumite func ii
Dup oprirea motorului, anumite (climatizare, dejivrare, nc lzire ha-
func ii (terg toare, sp l tor geamuri, bitaclu la vehiculele Diesel, etc.) pot
trap , plafoniere, radio auto telefon, i dezactivate temporar n func ie de
faz scurt etc.) nu sunt utilizabile starea de nc rcare a bateriei.
dect pentru o durat cumulat de Reactivarea func iilor dezactivate se
aproximativ 30 minute, n scopul pro- face automat de ndat ce starea de
tej rii bateriei. nc rcare a bateriei o permite.
Odat trecute cele 30 minute apare
un mesaj de intrare n modul econo- Observa ie : cu riscul desc rc rii
mic pe ecranul multifunc ie i func iile bateriei, func iile dezactivate pot i
active sunt temporar dezactivate. reactivate manual.
Aceste func ii vor i reactivate la ur-
m toarea pornire a vehiculului.
Pentru a le reactiva imediat trebuie
pornit motorul i l sat s func ioneze
cteva secunde.
Timpul de care ve i dispune va i du-
blul timpului necesar punerii n func i-
une a motorului.Timpul de func ionare
al consumatorilor n acest mod este
cuprins ntre 5 i 30 de minute.

Observa ie : dac v a-
la i n mijlocul unei convorbiri
telefonice n momentul dezac-
tiv rii consumatorilor v pute i
continua convorbirea pn la
inal.

O baterie desc rcat nu per-


mite pornirea motorului.

132
INFORMA II PRACTICE 10
REMORCAREA VEHICULULUI Cu ridicarea vehiculului
DUMNEAVOASTR (numai dou ro i pe sol)
Este indicat ridicarea vehiculului cu
ajutorul unui utilaj profesional.

Particularit i ale cutiei de


viteze automate
La remorcarea f r ridicarea vehicu-
lului de pe sol, este obligatorie res-
pectarea regulilor urm toare :
- levierul cutiei de viteze n pozi ia N,
- remorcarea se va face cu o vitez
de maxim 50 km/h i pe o distan
F r ridicarea vehiculului Din fa : de maxim 50 km,
(toate cele patru ro i pe sol) deschide i obturatorul ap snd pe - nu ad uga i ulei n cutia de viteze.
Trebuie utilizat o bar de remorcaj. partea joas a acestuia
Inelul amovibil de remorcaj se al n nuruba i complet inelul de re-
roata de rezerv . morcaj.
Break : Inelul amovibil de remorcaj
se al n spa iul de depozitare din Din spate :
partea dreapt a portbagajului. deschide i obturatorul cu ajutorul
unei monede,
nuruba i complet inelul de re-
morcaj.

n cazul remorc rii cu moto-


rul oprit direc ia i frnele nu
mai sunt servoasistate.

133
10 INFORMA II PRACTICE
TRACTAREA UNEI REMORCI, Sfaturi pentru condusul cu Pneuri : veriica i presiunea n pne-
RULOTE, B RCI remorca uri att pentru vehiculul tractor ct i
pentru remorc , astfel nct s ie res-
V recomand m s utiliza i numai Repartizarea sarcinii n remorc : pectate recomand rile fabricantului.
dispozitive de remorcare originale repartiza i sarcina n remorc ast-
PEUGEOT care au fost testate i fel nct obiectele cele mai grele sa
ie ct mai aproape de osie, iar sar- Frne : tractarea crete distan a de
omologate din faza de proiectare a frnare.
vehiculului i s ncredin a i monta- cina pe bra ul de remorcare s ie
rea acestui dispozitiv unui Punct de apropiat dar s nu dep easc va-
Service PEUGEOT. loarea maxim autorizat . Iluminarea : veriica i semnalizarea
Vehiculul dumneavoastr este con- electric a remorcii.
ceput n principal pentru transport de R cirea : tractarea unei remorci n
persoane i bagaje, dar poate i utili- pant crete temperatura lichidului Vnt lateral : ine i cont de creterea
zat i la tractarea unei remorci. de r cire. inluen ei vntului asupra inutei de
Condusul cu remorca supune vehi- Ventilatorul iind ac ionat electric ca- mers.
culul care tracteaz la solicit ri mai pacitatea sa de r cire nu depinde de
mari i cere o aten ie sporit din par- regimul motorului.
tea conduc torului. Pentru sc derea regimului motorului
Densitatea aerului scade odat cu reduce i viteza.
creterea altitudinii, reducnd ast- Sarcina maxim remorcabil n pan-
fel performan ele motorului. Trebuie t timp mai ndelungat depinde de
redus sarcina maxim remorcabil nclina ia drumului i de temperatura
cu 10 % pentru iecare 1 000 m alti- exterioar .
tudine. n orice caz i i aten i la temperatura
Func ia de asisten la parcare va i lichidului de r cire.
dezactivat n mod automat n cazul n caz de aprindere a martorului de
remorc rii. alert , opri i vehiculul i motorul ct
mai curnd posibil.

134
INFORMA II PRACTICE 10
MONTAREA BARELOR DE PAVILION ECRAN DE PROTEC IE CONTRA
TEMPERATURILOR FOARTE SCAZUTE*

Ecranul de protec ie contra tempe-


raturilor foarte sc zute se instaleaz
pe partea de jos a para-ocurilor din
fa , pentru a evita intrarea de z pa-
d la nivelul ventilatorului de r cire a
ventilatorului.
n afar de perioadele cu ninsori
(temperaturi mai mari de 10 C),
Berlin : pentru instalarea bare- Greutatea maxim autori- scoate i ap r toarea.
lor transversale de pavilion utiliza i zat pe pavilion, pentru o
cele patru oriicii iletate prev zute n l ime maxim a sarci- MONTARE
n acest scop. Pentru a ajunge la ele nii ce nu dep ete 40 cm Aduce i ecranul de protec ie la
mpinge i obturatoarele acestora n (mai pu in n cazul port-biciclet ) : temperaturi foarte sc zute n fa a
sensul indicat de s geat . 80 kg (berlin ), 100 kg (break). para-ocului din fa .
Break : pentru instalarea barelor Dac n l imea dep ete 40 cm, Monta i-l ap snd la nivelul iec -
transversale de pavilion, respecta i adapta i viteza vehiculului n func- rei cleme de prindere.
pozi ionarea acestora. Este indicat ie de proilul drumului, pentru a DEMONTARE
prin repere pe iecare bar longitudi- nu deteriora barele de pavilion i Introduce i o urubelni n orii-
nal . ix rile acestora. ciile situate n apropierea iec rei
Utiliza i accesoriile omologate cleme de prindere
PEUGEOT respectnd indica iile de Face i o micare din levier pentru a
montaj ale constructorului. desprinde una dup alta clemele.

* n func ie de destina ie.


135
10 INFORMA II PRACTICE
ACCESORIILE VEHICULULUI "Confort" : "Design" :
DUMNEAVOASTR covora, compartiment huse scaune compatibile
DE TIP 307 portbagaj, plas re inere, cu airbagurile laterale, m-
cuier ix pe tetier , praguri ner aluminiu, proiectoare
O gam larg de accesorii de origi- din aluminiu la portiere, sau cea , lumini portiere, spoi-
ne, omologate de PEUGEOT v este din PVC. ler (berlin ), nervuri, jante
propus n re ea. Pentru timp liber : bare aluminiu, capace butuci
Aceste accesorii beneiciaz de ga- acoperi, port-biciclet pe hayon* ro i, eapament sport.
ran ia PEUGEOT. (break), port-skiuri, portbagaj pe
Aceste accesorii i piese, dup ce acoperi, n l toare i scaune copii,
au fost testate i aprobate n preala- consol radiotelefon, storuri laterale
bil din punct de vedere al iabilit ii i i storuri spate, cotier central fa ,
magazie CD, spa iu depozitare sub "Tecnic" :
siguran ei, sunt adaptate vehiculului
dumneavoastr de marc PEUGEOT. t blie (berlin ). lichid sp lare parbriz, produ-
Aceast ofert a Boutique PEUGEOT Atelaj de remorcare, ce trebuie obli- se de cur are i ntre inere
este structurat n 5 categorii : gatoriu montat de c tre Re eaua pentru interior i exterior.
PROTECT - CONFORT - AUDIO - PEUGEOT.
DESIGN - TECNIC i este dedicat :
Observa ie : Pentru a evita orice si-
tua ie care ar putea jena ac ionarea Montarea oric rui aparat
pedalelor electric care nu este recoman-
dat de Automobile PEUGEOT,
"Protect" : - ave i grij la pozi ionarea i ixarea poate conduce la defectarea
alarm anti-intruziune, gea- corect a covoraelor sistemelor electronice ale vehiculului
muri inscrip ionate, antifurt - nu suprapune i niciodat mai multe dumneavoastr .
ro i, trus sanitar , triunghi covorae.
V mul umim pentru aten ia acorda-
semnalizare, vest de nal- t acestei observa ii i v sf tuim s
t siguran , sistem de re- contacta i reprezentantul PEUGEOT
perare a vehiculului furat, "Audio" : pentru a v prezenta gama de acce-
gril anti-cine, lan uri z pad . radio auto, radiotelefon, sorii i echipamente recomandate.
ampliicatoare, naviga ii,
kit mini libere, kit ecran
timp liber, schimb tor CD,
n func ie de ara de comer- difuzoare, cititor DVD, kit
cializare, vestele de nalt racord cititor MP3 sau c u-
siguran , triunghiurile de tare CD, asisten la parca-
semnalizare, becurile de rea cu spatele.
schimb sunt obligatorii la * n cazul mont rii unui suport pen-
bordul vehiculului. tru biciclete pe hayon, neutraliza i
terg torul lunetei din meniul de con-
igurare al ecranului multifunc ie.
136
CARACTERISTICILE TECHNICE 11
MOTORIZ RI I CUTII DE VITEZE

MODELE : NFUC
Tipuri variante versiuni : KFUC NFUF
3A... 3C... 3E... NFUL

3G... KFUC

MOTOARE PE BENZIN 1,4 litri 16V 90 cp 1,6 litri 16V 110 cp

Cilindree (cm3) 1 360 1 587

Alezaj x curs (mm) 75 x 77 78,5 x 82

Putere maxim : norm CEE (kW/cp) 65/90 80/110

Regim de putere maxim (rot/min) 5 250 5 800

Cuplu maxim : norm CEE (Nm) 133 147

Regim de cuplu maxim (rot/min) 3 250 4 000

Carburant F r plumb F r plumb

Catalizator Da Da

Manual Manual Automat


CUTIE DE VITEZE
(5 trepte) (5 trepte) (4 trepte)

CAPACITATE ULEI (n litri)

Motor (cu schimbare iltru) 3,05 3,25

Cutie de viteze-punte 2 2 -

137
11 CARACTERISTICILE TECHNICE

MOTORIZ RI I CUTII DE VITEZE

MODELE :
Tipuri variante versiuni : RFJC RFJF RFKC
3A... 3C... 3E...

MOTOARE PE BENZIN 2 litri 16V 143 cp 2 litri 16V 180 cp

Cilindree (cm3) 1 997 1 997

Alezaj x curs (mm) 85 x 88 85 x 88

Putere maxim : norm CEE (kW) 103 130

Regim de putere maxim (rot/min) 6 000 7 000

Cuplu maxim : norm CEE (Nm) 200 202

Regim de cuplu maxim (rot/min) 4 000 4 750

Carburant F r plumb F r plumb

Catalizator Da Da

Manual Automatic Manual


CUTIE DE VITEZE
(5 trepte) (4 trepte) (5 trepte)

CAPACITATE ULEI (n litri)

Motor (cu schimbare iltru) 5 5,5

Cutie de viteze-punte 1,9 - 1,9

138
CARACTERISTICILE TECHNICE 11
MOTORIZ RI I CUTII DE VITEZE

MODELE :
9HXC 9HYB
Tipuri variante versiuni : 9HZC
9HVC 9HYC
3A... 3C... 3E...

9HYB
3G... 9HXC 9HZC
9HYC
1,6 l. Turbo HDI 16V
MOTOARE DIESEL 1,6 l. Turbo HDI 16V 110 cp
90 cp
Cilindree (cm3) 1 560 1 560
Alezaj x curs (mm) 75 x 88,3 75 x 88,3
Putere maxim : norm CEE (kW/cp) 66/90 80/110
Regim de putere maxim (rot/min) 4 000 4 000
Cuplu maxim : norm CEE (Nm) 215 240
Regim de cuplu maxim (rot/min) 1 750 1 750
Carburant Motorin Motorin
Catalizator Da Da
Filtru de particule Nu Da Nu

Manual Manual
CUTIE DE VITEZE
(5 trepte) (5 trepte)

CAPACITATE ULEI (n litri)

Motor (cu schimbare iltru) 3,75 3,75


Cutie de viteze-punte 1,9 1,9

139
11 CARACTERISTICILE TECHNICE

MOTORIZ RI I CUTII DE VITEZE

MODELE :
Tipuri variante versiuni : RHRH RHRJ
3A... 3C... 3E...

MOTOARE DIESEL 2 l. Turbo HDI 16V 136 cp

Cilindree (cm3) 1 997


Alezaj x curs (mm) 85 x 88
Putere maxim : norm CEE (kW/cp) 100/136
Regim de putere maxim (rot/min) 4 000
Cuplu maxim : norm CEE (Nm) 320
Regim de cuplu maxim (rot/min) 2 000
Carburant Motorin
Catalizator Da
Filtru de particule Da Da

Manual Automat
CUTIE DE VITEZE (6 trepte) (6 trepte)

CAPACITATE ULEI (n litri)

Motor (cu schimbare iltru) 5,25

Cutie de viteze-punte 2,4

140
CARACTERISTICILE TECHNICE 11
CONSUMURI BERLIN Conform directivei 80/1268/CEE
Tipuri
Cutie de variante Circuit urban Circuit extra-urban Circuit mixt Emisii CO2
Motor viteze versiuni (litri/100 km) (litri/100 km) (litri/100 km) (g/km)
3A... 3C...
1,4 litri 16V Manual KFUC 8,7 5,3 6,5 155

NFUC 10,0 5,8 7,4 174


1,6 litri 16V Manual
NFUL 10 5,8 7,4 174

1,6 litri 16V Automatic NFUF 11,2 6,0 7,9 189

2 litri 16V 143 cp Manual RFJC 10,7 6,0 7,7 184

2 litri 16V 143 cp Automatic RFJF 11,8 6,2 8,2 195

2 litri 16V 180 cp Manual RFKC 11,8 6,5 8,4 200

9HXC 6,1 4,3 4,9 129


1,6 l. Turbo HDI 16V Manual
90 cp
9HVC 6,1 4,3 4,9 129

9HZC 6,1 4,3 4,9 129


1,6 l. Turbo HDI 16V
110 cp Manual 9HYB 6,0 4,2 4,8 126

9HYC 6,2 4,3 5,0 132

Manual RHRH 7,1 4,5 5,4 142


2 l. Turbo HDI 16V
Automatic RHRJ 9,3 5,2 6,7 178
Consumurile prezentate aici, corespund valorilor comunicate n momentul tip ririi. Aceste valori sunt stabilite dup Directiva 80/
1268/CEE. Ele pot varia n func ie de comportamentul la volan, de condi iile de circula ie, de condi iile meteorologice, nc rc tura
vehiculului, de condi iile de ntre inere i de utilizarea accesoriilor.
141
11 CARACTERISTICILE TECHNICE

CONSUMURI SOCIT Conform directivei 80/1268/CEE


Tipuri Circuit
Cutie de variante Circuit urban Circuit mixt Emisii CO2
Motor extra-urban
viteze versiuni (litri/100 km) (litri/100 km) (g/km)
(litri/100 km)
3G...

1,4 litri 16V Manual KFUC 8,7 5,3 6,5 155

1,6 l. Turbo HDI 16V Manual 9HXC 6,1 4,3 4,9 129
90 cp

9HZC 6,1 4,3 4,9 129

1,6 l. Turbo HDI 16V Manual 9HYB 6,0 4,2 4,8 126
110 cp

9HYC 6,2 4,3 5,0 132

Consumurile prezentate aici, corespund valorilor comunicate n momentul tip ririi. Aceste valori sunt stabilite dup Directiva
80/1268/CEE. Ele pot varia n func ie de comportamentul la volan, de condi iile de circula ie, de condi iile meteorologice, n-
c rc tura vehiculului, de condi iile de ntre inere i de utilizarea accesoriilor.
142
CARACTERISTICILE TECHNICE 11
CONSUMURI BREAK Conform directivei 80/1268/CEE
Tipuri Circuit
Cutie de variante Circuit urban Circuit mixt Emisii CO2
Motor extra-urban
viteze versiuni (litri/100 km) (litri/100 km) (g/km)
(litri/100 km)
3E...
1,4 litri 16V Manual KFUC 8,8 5,5 6,7 159

1,6 litri 16V Manual NFUC 9,9 6,3 7,7 178

1,6 litri 16V Automatic NFUF 11,4 6,3 8,3 194

2 litri 16V 143 cp Manual RFJC 11,0 6,1 7,9 188

2 litri 16V 143 cp Automatic RFJF 12,2 6,3 8,4 199

9HXC 6,2 4,4 5,0 131


1,6 l. Turbo HDI 16V Manual
90 cp
9HVC 6,2 4,4 5,0 131

9HZC 6,2 4,4 5,0 131


1,6 l. Turbo HDI 16V Manual 9HYB 6,1 4,3 4,9 128
110 cp
9HYC 6,3 4,4 5,1 134

Manual RHRH 7,3 4,7 5,6 148


2 l. Turbo HDI 16V
Automatic RHRJ 9,5 5,4 6,9 183

Consumurile prezentate aici, corespund valorilor comunicate n momentul tip ririi. Aceste valori sunt stabilite dup Directiva
80/1268/CEE. Ele pot varia n func ie de comportamentul la volan, de condi iile de circula ie, de condi iile meteorologice, n-
c rc tura vehiculului, de condi iile de ntre inere i de utilizarea accesoriilor.
143
11 CARACTERISTICILE TECHNICE
MASE I SARCINI REMORCABILE BERLIN (n kg)
Motoare pe benzin 1,4 litri 16V 1,6 litri 16V
Cutie de viteze Manual Manual Auto.

Tipuri variante versiuni : NFUL


KFUC NFUF
3C 3A NFUC
Mas vehicul gol 1 249 1 233 1 279 1 262 1 318 1 301
Sarcin util 401 417 421 438 407 399
Masa maxim tehnic admisibil n 1 650 1 650 1 700 1 700 1 725 1 700
sarcin (MTAS)
Masa total rulant admisibil
(MTRA)
n pant 12 % 2 850 2 850 2 900 2 900 2 900 2 900
n pant 8% 2 850 2 850 2 900 2 900 2 900 2 900
Remorc cu sistem de frnare
(n limita MTRA)
n pant 12 % 1 200 1 200 1 200 1 200 1 175 1 200
n pant 8% 1 200 1 200 1 200 1 200 1 175 1 200
Remorc cu sistem* de frnare (cu
1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
reparti ia sarcinilor n limita MTRA)
Remorc f r sistem de frnare 620 615 635 630 650 650
Greutate recomandat pe bra ul de remorcare 60 60 60 60 60 60

Valorile MTRA i a sarcinilor remorcabile indicate sunt valabile pentru o altitudine de maxim 1 000 de metri. Sarcina remor-
cabil men ionat trebuie redus cu 10 % pentru iecare 1 000 de metri suplimentari.
n cazul vehiculului tractor viteza nu trebuie s dep easc 100 km/h sau s se ncadreze n limitele impuse de legisla ia rii
respective.
Temperaturile exterioare ridicate pot conduce la sc derea performan elor vehiculului ; n scopul protej rii motorului, dac
temperatura dep ete 37 C reduce i sarcina remorcat .
* Masa remorcii cu sistem de frnare poate i crescut , n limita MTRA, n m sura n care se reduce MTAS a vehiculului care
tracteaz . Aten ie, remorcarea cu un vehicul tractor nc rcat cu sarcin mic poate degrada inuta de drum a acestuia.
144
CARACTERISTICILE TECHNICE 11
MASE I SARCINI REMORCABILE BERLIN (n kg)

Motoare pe benzin 2 litri 16V 143 cp 2 litri 16V 180 cp

Cutie de viteze Manual Auto. Manual


Tipuri variante versiuni : RFJC RFJF RFKC
3C 3A
Mas vehicul gol 1 325 1 318 1 368 1 346 1 380 1 361
Sarcin util 395 382 382 384 360 364
Masa maxim tehnic admisibil n 1 720 1 700 1 750 1 730 1 740 1 725
sarcin (MTAS)
Masa total rulant admisibil
(MTRA)
n pant 12 % 3 200 3 200 3 200 3 200 2 550 2 550
n pant 8% 3 200 3 200 3 200 3 200 2 550 2 550
Remorc cu sistem de frnare
(n limita MTRA)
n pant 12 % 1 480 1 500 1 450 1 470 810 825
n pant 8% 1 480 1 500 1 450 1 470 810 825
Remorc cu sistem* de frnare (cu 1 500 1 500 1 470 1 470 1 000 1 000
reparti ia sarcinilor n limita MTRA)
Remorc f r sistem de frnare 660 655 680 670 690 680
Greutate recomandat pe crlig 60 60 60 60 40 40

Valorile MTRA i a sarcinilor remorcabile indicate sunt valabile pentru o altitudine de maxim 1 000 de metri. Sarcina remor-
cabil men ionat trebuie redus cu 10 % pentru iecare 1 000 de metri suplimentari.
n cazul vehiculului tractor viteza nu trebuie s dep easc 100 km/h sau s se ncadreze n limitele impuse de legisla ia rii
respective.
Temperaturile exterioare ridicate pot conduce la sc derea performan elor vehiculului ; n scopul protej rii motorului, dac
temperatura dep ete 37 C reduce i sarcina remorcat .
* Masa remorcii cu sistem de frnare poate i crescut , n limita MTRA, n m sura n care se reduce MTAS a vehiculului care
tracteaz . ; aten ie, remorcarea cu un vehicul tractor nc rcat cu sarcin mic poate degrada inuta de drum a acestuia.
145
11 CARACTERISTICILE TECHNICE
MASE I SARCINI REMORCABILE BERLIN (n kg)
1,6 l. Turbo HDI 16V
Motoare Diesel 1,6 l. Turbo HDI 16V 90 cp 110 cp 2 l. Turbo HDI 16V

Cutie de viteze Manual Manual Manual Auto.


Tipuri variante versiuni : 9HYB
9HXC 9HVC 9HZC RHRH RHRJ
3C 3A 9HYC

Mas vehicul gol 1 306 1 289 1 335 1 318 1 335 1 318 1 325 1 308 1 438 1 421 1 470 1 453

Sarcin util 464 481 435 452 435 452 445 462 412 429 385 387
Masa maxim tehnic admisibil n 1 770 1 770 1 770 1 770 1 770 1 770 1 770 1 770 1 850 1 850 1 855 1 840
sarcin (MTAS)
Masa total rulant admisibil
(MTRA)
n pant 12 % 3 130 3 130 3 130 3 130 3 130 3 130 3 130 3 130 3 450 3 450 3 450 3 440
n pant 8% 3 130 3 130 3 130 3 130 3 130 3 130 3 130 3 130 3 450 3 450 3 450 3 440
Remorc cu sistem de frnare
(n limita MTRA)
n pant 12 % 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 600 1 600 1 595 1 600
n pant 8% 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 600 1 600 1 595 1 600
Remorc cu sistem* de frnare (cu 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 600 1 600 1 600 1 600
reparti ia sarcinilor n limita MTRA)
Remorc f r sistem de frnare 650 640 655 655 655 655 660 650 715 710 735 725
Greutate recomandat pe crlig 60 60 60 60 60 60 60 60 65 65 65 65
Valorile MTRA i a sarcinilor remorcabile indicate sunt valabile pentru o altitudine de maxim 1 000 de metri. Sarcina remor-
cabil men ionat trebuie redus cu 10 % pentru iecare 1 000 de metri suplimentari.
n cazul vehiculului tractor viteza nu trebuie s dep easc 100 km/h sau s se ncadreze n limitele impuse de legisla ia rii
respective.
Temperaturile exterioare ridicate pot conduce la sc derea performan elor vehiculului ; n scopul protej rii motorului, dac
temperatura dep ete 37 C reduce i sarcina remorcat .
* Masa remorcii cu sistem de frnare poate i crescut , n limita MTRA, n m sura n care se reduce MTAS a vehiculului care
tracteaz . Aten ie, remorcarea cu un vehicul tractor nc rcat cu sarcin mic poate degrada inuta de drum a acestuia.
146
CARACTERISTICILE TECHNICE 11
MASE I SARCINI REMORCABILE AUTOVEHICUL SOCIETATE* (n kg)
1,6 l. Turbo HDI
Motoare 1,4 litrI 16V 1,6 l. Turbo HDI 16V 110 cp
16V 90 cp
Cutie de viteze Manual Manual Manual
9HYB
Tipuri variante versiuni : 3G... KFUC 9HXC 9HZC 9HYC

Mas vehicul gol 1 236 1 293 1 321 1 311

Sarcin util 441 457 470 474


Masa maxim tehnic admisibil n 1 677 1 750 1 791 1 785
sarcin (MTAS)
Masa total rulant admisibil
(MTRA)
n pant 12 % 2 850 3 130 3 130 3 130
n pant 8% 2 850 3 130 3 130 3 130
Remorc cu sistem de frnare
(n limita MTRA)
n pant 12 % 1 173 1 380 1 339 1 345
n pant 8% 1 173 1 380 1 339 1 345
Remorc cu sistem* de frnare 1 173 1 380 1 339 1 345
(cu reparti ia sarcinilor n limita MTRA)
Remorc f r sistem de frnare 615 645 660 655
Greutate recomandat pe crlig 50 60 54 54
Valorile MTRA i ale sarcinilor remorcabile indicate sunt valabile pentru o altitudine de maxim 1 000 de metri. Sarcina remor-
cabil men ionat trebuie redus cu 10 % pentru iecare 1 000 de metri suplimentari.
n cazul vehiculului tractor viteza nu trebuie s dep easc 80 km/h sau s se ncadreze n limitele impuse de legisla ia rii respective.
Temperaturile exterioare ridicate pot conduce la sc derea performan elor vehiculului ; n scopul protej rii motorului, dac
temperatura dep ete 37 C reduce i sarcina remorcat .
* Masa remorcii cu sistem de frnare poate i crescut , n limita MTRA, n m sura n care se reduce MTAC autovehiculului care
tracteaz ; aten ie, remorcarea cu un vehicul tractor nc rcat cu sarcina mic poate degrada inuta de drum a acestuia.

147
11 CARACTERISTICILE TECHNICE
MASE I SARCINI REMORCABILE BREAK (n kg)

Motoare pe benzin 1,4 litri 16V 1,6 litri 16V

Cutie de viteze Manual Manual Auto.

Tipuri variante versiuni : 3E KFUC NFUC NFUF


Mas vehicul gol 1 306 1 330 1 367
Sarcin util 394 470 453
Masa maxim tehnic admisibil n sarcin 1 700 1 800 1 820
(MTAS)
Masa total rulant admisibil (MTRA)
n pant 12 % 2 850 2 900 2 900
n pant 8% 2 850 2 900 2 900
Remorc cu sistem de frnare (n limita MTRA)
n pant 12 % 1 150 1 100 1 080
n pant 8% 1 150 1 100 1 080
Remorc cu sistem* de frnare (cu reparti ia 1 200 1 200 1 200
sarcinilor n limita MTRA)
Remorc f r sistem de frnare 650 665 680
Greutate recomandat pe crlig 60 60 60

Valorile MTRA i a sarcinilor remorcabile indicate sunt valabile pentru o altitudine de maxim 1 000 de metri. Sarcina remor-
cabil men ionat trebuie redus cu 10 % pentru iecare 1 000 de metri suplimentari.
n cazul vehiculului tractor viteza nu trebuie s dep easc 100 km/h sau s se ncadreze n limitele impuse de legisla ia rii
respective.
Temperaturile exterioare ridicate pot conduce la sc derea performan elor vehiculului ; n scopul protej rii motorului, dac
temperatura dep ete 37 C reduce i sarcina remorcat .
* Masa remorcii cu sistem de frnare poate i crescut , n limita MTRA, n m sura n care se reduce MTAS a vehiculului care
tracteaz . Aten ie, remorcarea cu un vehicul tractor nc rcat cu sarcin mic poate degrada inuta de drum a acestuia.
148
CARACTERISTICILE TECHNICE 11
MASE I SARCINI REMORCABILE BREAK (n kg)

Motoare pe benzin 2 litri 16V 143 cp

Cutie de viteze Manual Auto.

Tipuri variante versiuni : 3E RFJC RFJF


Mas vehicul gol 1 386 1 413
Sarcin util 424 437
Masa maxim tehnic admisibil n sarcin 1 810 1 850
(MTAS)
Masa total rulant admisibil (MTRA)
n pant 12 % 3 200 3 200
n pant 8% 3 200 3 200
Remorc cu sistem de frnare (n limita MTRA)
n pant 12 % 1 390 1 350
n pant 8% 1 390 1 350
Remorc cu sistem* de frnare (cu reparti ia 1 500 1 500
sarcinilor n limita MTRA)
Remorc f r sistem de frnare 690 705
Greutate recomandat pe bra ul de remorcare 60 60

Valorile MTRA i a sarcinilor remorcabile indicate sunt valabile pentru o altitudine de maxim 1 000 de metri. Sarcina remor-
cabil men ionat trebuie redus cu 10 % pentru iecare 1 000 de metri suplimentari.
n cazul vehiculului tractor viteza nu trebuie s dep easc 100 km/h sau s se ncadreze n limitele impuse de legisla ia rii
respective.
Temperaturile exterioare ridicate pot conduce la sc derea performan elor vehiculului ; n scopul protej rii motorului, dac
temperatura dep ete 37 C reduce i sarcina remorcat .
* Masa remorcii cu sistem de frnare poate i crescut , n limita MTRA, n m sura n care se reduce MTAS a vehiculului care
tracteaz . Aten ie, remorcarea cu un vehicul tractor nc rcat cu sarcin mic poate degrada inuta de drum a acestuia.
149
11 CARACTERISTICILE TECHNICE
MASE I SARCINI REMORCABILE BREAK (n kg)
1,6 l. Turbo HDI 16V 1,6 l. Turbo HDI 16V
Motoare Diesel 2 l. Turbo HDI 16V
90 cp 110 cp
Cutie de viteze Manual Manual Manual Auto.
9HYB
Tipuri variante, versiuni : 3E... 9HXC 9HVC 9HZC RHRH RHRJ
9HYC

Masa n gol 1 359 1 388 1 388 1 379 1 494 1 525

Sarcin util 471 442 442 451 426 380


Masa max. tehnic admisa n sarcina 1 830 1 830 1 830 1 830 1 920 1 905
(MTAS)
Masa totala rulant autorizat
(MTRA)
n pant 12 % 3 130 3 130 3 130 3 130 3 450 3 435
n pant 8% 3 130 3 130 3 130 3 130 3 450 3 435
Remorc frnat
(n limita MTRA)
n pant de 12 % 1 300 1 300 1 300 1 300 1 530 1 530
n pant de 8 % 1 300 1 300 1 300 1 300 1 530 1 530
Remorc frnat * (cu report de 1 300 1 300 1 300 1 300 1 530 1 530
sarcin n limita MTRA)
Remorc ne frnat 675 690 690 685 745 750
Greutate recomandat pe bra ul de remorcare 60 60 60 60 65 65
Valorile MTRA i a sarcinilor remorcabile indicate sunt valabile pentru o altitudine de maxim 1 000 de metri. Sarcina remor-
cabil men ionat trebuie redus cu 10 % pentru iecare 1 000 de metri suplimentari.
n cazul vehiculului tractor viteza nu trebuie s dep easc 100 km/h sau s se ncadreze n limitele impuse de legisla ia rii
respective.
Temperaturile exterioare ridicate pot conduce la sc derea performan elor vehiculului ; n scopul protej rii motorului, dac
temperatura dep ete 37 C reduce i sarcina remorcat .
* Masa remorcii cu sistem de frnare poate i crescut , n limita MTRA, n m sura n care se reduce MTAS a vehiculului care
tracteaz . Aten ie, remorcarea cu un vehicul tractor nc rcat cu sarcin mic poate degrada inuta de drum a acestuia.
150
CARACTERISTICILE TECHNICE 11
DIMENSIUNI (n mm)
berlin versiuni n 3 i 5 ui break

151
11 CARACTERISTICILE TECHNICE
ELEMENTE DE IDENTIFICARE PEUGEOT 307

A. Plac constructor D. Anvelope i referin vopsea Controlul presiunii pneurilor


Eticheta D pus pe montant, aproape de trebuie efectuat la rece, cel
supor ii portierei dinspre ofer indic : pu in o dat pe lun .
B. Serie saiu pe caroserie
- dimensiunile jantelor i anvelopelor,
- m rcile de anvelope omologate de O presiune a pneurilor insu-
C. Serie asiu pe plana de bord constructor, icient crete consumul de
- presiunea de umlare, carburant.
- referin a culorii vopselei.

152
S
O
S
MODE
SOURCE

BAND
1

4
ghi

7
pqrs
2
abc

5
jkl

8
tuv
3
def

6
mno

9
wxyz
ESC
RT4
RADIO AUTO MULTIMEDIA/TELEFON
FUNC IE JUKEBOX (10 GO)/GPS (EUROPE)
DARK TA PTY MENU LIST
0 #

Site-ul internet INFOTEC furnizeaz informa ii


CUPRINS
suplimentare i animate pe RT4. El poate i consultat la
urm toarea adres :
http://public.infotec.peugeot.com
O simpl nregistrare permite accesul i consultarea 01 Primii pai p. 154
gratuit a documenta iei de bord.
02 Meniu general p. 155
03 GPS p. 156
Radiotelefonul GPS RT4 este codat astfel nct s nu 04 Informa ii traic p. 164
poat func iona dect pe vehiculul dumneavoastr .
n cazul instal rii pe un alt vehicul, consulta i un Punct 05 Audio p. 166
Service PEUGEOT pentru conigurarea sistemului.
06 Telefon p. 172
07 Comenzi scurte p. 175
Pentru motive de siguran oferul trebuie neap rat s 08 Conigura ie p. 177
fac opera iunile care necesit o aten ie deosebit cu
vehiculul oprit. 09 Meniul ecran p. 178
Cnd motorul este oprit i pentru a proteja bateria,
radiotelefonul RT4 se poate opri dup cteva minute. ntreb ri frecvente p. 193

153
01 PRIMII PAI

2 SOURCE
1 2 3 10 14 15
abc def ESC

S
3 6 7 9 11 16 17
4 5 6
O
S
4 ghi jkl mno
MODE BAND
7 8 9
5 8 pqrs tuv wxyz
12 18
DARK TA PTY MENU LIST
0 #
13

1- Ejectare CD. 8- Pornit/Oprit func ie TA (Anun Traic). 14 - Selectare CD precedent/urm tor.


Ap sare lung : acces la modul PTY Selectare agend MP3/Jukebox precedent /urm toare.
2- Selectare surs : radio, Jukebox, CD, magazie CD i (TYpes de Programmes radio).
auxiliare (AUX, dac este activat n meniul Conigura ie). 15 - Reglaje ale op iunilor audio : balance nainte/napoi, stnga/
Ap sare lung : copie CD pe hard disc. 9- Acces la meniul de service "PEUGEOT". dreapta, loudness, ambian e sonore.
3- Ap sare lung pe tasta SOS : apel de urgen .
10 - Anulare a operatiunii n curs. 16 - Selectare i validare.
4- Selectarea aiajului pe ecran dintre modurile : TRIP, TEL, Ap sare lung : ntoarcere la aplica ia n curs.
NAV i AUDIO. 17 - Trap cartel SIM.
11 - C utare automat a unei frecven e inferioare/superioare.
5- Modiicarea aiajului pe ecran. Selectare cmp CD, MP3 sau Jukebox precedent /urm toare. 18 - Aiarea listei cu sta iile radio locale, a cmpurilor CD sau a
Ap sare lung : reini ializare a radiotelefonului GPS RT4. agendelor MP3/Jukebox.
12 - Aiare a meniului general. Ap sare lung : actualizare list sta ii radio locale.
6- Pornit/Oprit i Reglare volum.

7- Selectare gamei de unde FM1, FM2, FMast, AM. 13 - Tastatur de introducere a denumirilor prin ap sare cuccesiv .

154
02 MENIU GENERAL

Pentru a ntre ine cum


TRAFFIC INFORMATIONS : trebuie ecranul, este
informa ii TMC, mesaje. recomandat s folosi i o
crp moale, neabraziv (tip
crp pentru ters ochelarii)
i f r a folosi un produs
adi ional.

MAP (hart ) : orientare, detalii, AUDIO FUNCTIONS : radio,


aiaj. CD, Jukebox, op iuni.

NAVIGATION GUIDANCE : TELEMATIC : telefon, agend ,


GPS, etape, op iuni. SMS.

CONFIGURATION : parametri
VEHICLE CONFIGURATION :
vehiculului, aiare, or , limb ,
jurnal de alerte.
voce, priz auxiliar (AUX).

VIDEO : activare, parametri.

155
03 GPS
INTRODUCEREA UNEI ADRESE I
ACTIVARE A GHID RII

1 MENU ESC 5 Ap sa i pe buton pentru a valida ESC

Ap sa i pe tasta MENU.
selectarea.
MENU LIST MENU LIST

2 6
Roti i butonul i selecta i func ia
NAVIGATION GUIDANCE. Roti i butonul i selecta i func ia
ENTER AN ADDRESS
ESC ESC

(introducerea unei adrese).


MENU LIST MENU LIST

ENTER AN ADDRESS

3 Ap sa i pe buton pentru a valida ESC 7 Ap sa i pe buton pentru a valida ESC

selectarea. selectarea.
MENU LIST MENU LIST

4 8

Roti i butonul i selecta i func ia


Odat ara selectat , roti i butonul i
DESTINATION CHOICE
ESC ESC

selecta i func ia TOWN (ora).


(alegerea unei destina ii). MENU LIST MENU LIST

DESTINATION CHOICE TOWN

156
9 Ap sa i pe buton pentru a valida 12
ESC

Ap sa i pe buton pentru a valida ESC

selectarea. selectarea.
MENU LIST MENU LIST

10 13 Relua i etapele de la 8 la 12 pentru a valida func ia ROAD


(traseu) i N.
Roti i butonul i selecta i literele
oraului una cte una, validnd de
ESC

iecare dat prin ap sarea butonului. 14


Selecta i OK de pe cmpul ENTER
MENU LIST
ESC

AN ADDRESS (introducere adres ).


PARIS MENU LIST

OK

15
Ap sa i pe buton pentru a valida ESC

Pentru o introducere mai rapid , este posibil s 1 2 3


selectarea.
introduce i POST CODE n locul denumirii oraului.
abc def

4 5 6
ghi jkl mno MENU LIST

Folosi i tastatura alfanumeric pentru a tasta literele 7


pqrs
8
tuv
9
wxyz

i cifrele i "*" pentru a corecta. 0 #

Selecta i func ia STORE (arhivare) pentru a nregistra adresa


introdus n ia agendei i ap sa i pe buton pentru a valida
selectarea.

11 Punctele de interes (POI) semnaleaz ansamblul de locuri de service


din apropiere (hoteluri, magazine diverse, aeroporturi...).
ESC

Roti i butonul i selecta i OK.


OK MENU LIST STORE POI

157
03 GPS
Itinerariul ales de radiotelefonul GPS RT4 depinde direct de optiunile de ghidare.
OP IUNI NAVIGA IE Modiicarea acestor op iuni poate schimba complet itinerariul.

1 5
Ap sa i pe buton pentru validarea
MENU ESC ESC

Ap sa i pe tasta MENU..
selec iei..
MENU LIST MENU LIST

2 6
Roti i butonul i selecta i func ia
NAVIGATION GUIDANCE. Roti i butonul i selecta i func ia
ESC

DEFINE CALCULATION CRITERIA.. ESC

MENU LIST MENU LIST

DEFINE CALCULATION CRITERIA

3 7
Ap sa i pe buton pentru validarea ESC

Ap sa i pe buton pentru validarea ESC

selec iei.. selec iei.


MENU LIST MENU LIST

4 8

Roti i butonul i selecta i func ia Roti i butonul i selecta i, de exemplu,


GUIDANCE OPTIONS.. func ia DISTANCE/TIME.
ESC ESC

MENU LIST MENU LIST

GUIDANCE OPTIONS DISTANCE/TIME

158
SINTEZ VOCAL

9 Ap sa i pe buton pentru validarea ESC 1 MENU ESC

Ap sa i pe tasta MENIU..
selec iei..
MENU LIST MENU LIST

10
2
Roti i butonul i selecta i func ia Roti i butonul i selecta i func ia
TRAFIC INFO dac aceasta nu a fost ESC NAVIGA IE GHIDARE.
bifat . ESC

MENU LIST
MENU LIST

TRAFFIC INFO

Bifa i aceast c su pentru o func ionare optim a informa iei de 3


traic, vor i propuse rute deviate. Ap sa i pe buton pentru validarea
ESC

selec iei..
MENU LIST

11
Ap sa i pe buton pentru validarea ESC

Roti i butonul i selecta i func ia


selec iei.. 4
OP IUNI NAVIGA IE..
ESC

MENU LIST

GUIDANCE OPTIONS MENU LIST

12 Selecta i OK i ap sa i pe buton pentru


validare. ESC

5
Ap sa i pe buton pentru validarea ESC

selec iei..
OK MENU LIST

MENU LIST

159
03 GPS
SINTEZ VOCAL PENTRU
ACTION RI PE HART
GHIDARE

1 MENU
n timpul anun urilor,volumul iec rei sinteze vocale
ESC

Ap sa i tasta MENIU.
SOURCE

(ghidare, informa ii traic...) poate i reglat direct.


O
S
MODE BAND

MENU LIST
DARK TA PTY

6 2
Selecta i func ia REGLAREA Roti i butonul i selecta i func ia
SINTEZEI VOCALE i Ap sa i pe ESC HART .
buton pentru validarea selec iei..
ESC

MENU LIST

MENU LIST

ADJUST SPEECH SYNTHESIS

7
Selecta i func ia DEZACTIVARE i 3
Ap sa i pe buton pentru validarea ESC Ap sa i pe buton pentru validarea ESC

selec iei.. select rii.


MENU LIST

MENU LIST

DEACTIVATE
4 Roti i butonul i selecta i func ia
DETALII HART .
8 Aceasta permite selectarea
Selecta i OK i ap sa i pe buton ESC

pentru validare.
ESC
serviciilor vizibile pe hart
(hoteluri, restaurante...). MENU LIST

MENU LIST

OK
MAP DETAILS

160
03 GPS
VIZUALIZARE 3D Pentru o mai bun vizibilitate, dincolo de scara 10 km, harta trece n mod automat pe Orientare nord

1 5
MENU ESC
Ap sa i butonul pentru a valida ESC

Ap sa i pe tasta MENU selectarea


MENU LIST MENU LIST

2 6
Roti i butonul i selecta i func ia
HART ESC
Roti i butonul i selecta i op iunea
VIZIALIZARE 3D ESC

MENU LIST

MENU LIST

3D VIEW

3 7
Ap sa i pe buton pentru a valida
ESC

selectarea
MENU LIST
Selecta i OK ESC

MENU LIST

4
OK
Roti i butonul i selecta i func ia
ORIENTARE HART ESC

8
MENU LIST
Ap sa i butonul pentru validarea ESC

select rii
MAP ORIENTATION MENU LIST

161
03 GPS
AFAREA H R II NTR-O FEREASTR A
ECRANULUI SAU PE NTREG ECRANUL

1 5
Ap sa i pe buton pentru a valida
MENU ESC ESC

Ap sa i tasta MENU selectarea


MENU LIST MENU LIST

2 6
Roti i butonul i selecta i func ia Roti i butonul i selecta i op iunea
HARTA HART FEREASTR sau HART
PE NTREG ECRANUL
ESC

ESC

MENU LIST

MENU LIST

MAP IN WINDOW

FULL SCREEN MAP

3 Ap sa i pe buton pentru a valida ESC


7
selectarea
MENU LIST
Selecta i OK ESC

MENU LIST

4
OK
Roti i butonul i selecta i func ia
AFIARE HART ESC

8
MENU LIST
Ap sa i pe buton pentru validarea ESC

select rii
DISPLAY MAP MENU LIST

162
03 GPS
AD UGARE ETAP

1 6 Roti i butonul i selecta i


MENU n timpul ghid rii ap sa i pe tasta ESC

func ia AD UGARE ETAP


MENIU. (maxim 9 etape) i ap sa i pe buton ESC

MENU LIST
pentru validarea selec iei..
MENU LIST

ADD A STAGE

2 Roti i butonul i selecta i func ia


NAVIGA IE GHIDAJ. 7
ESC
Introduce i de exemplu o nou
adres . ESC

MENU LIST

ENTER AN ADDRESS MENU LIST

3 Ap sa i pe buton pentru validarea 8


Odat introdus destina ia, selecta i
ESC

selec iei..
ESC

OK i ap sa i pe buton pentru
validare.
MENU LIST

MENU LIST

4 Roti i butonul i selecta i func ia 9


ETAPE I ITINERARII.. ESC

Selecta i OK i ap sa i butonul pentru ESC

validarea ordinei etapelor.


JOURNEY LEGS AND ROUTE
MENU LIST

MENU LIST

Etapa trebuie atins sau eliminat pentru ca naviga ia s poat


5 continua spre destina ia urm toare..
Ap sa i pe buton pentru validarea
ESC

selec iei.. Dac nu, radiotelefonul GPS RT4 v va readuce sistematic la etapa
MENU LIST
precedent .
163
04 INFORMA IE TRAFIC
Noi preconiz m un iltru pe itinerariu i un iltru pentru spa iul din jurul vehiculului de :
- 5 km sau 10 km pentru o regiune cu circula ie dens ,
ACTIVA I FILTRUL DE ITINERARIU - 20 km pentru o regiune cu circula ie normal ,
- 100 km pentru traseele lungi (autostr zi).

1 MENU
ESC 5 Ap sa i butonul pentru validarea ESC

Ap sa i pe tasta MENIU select rii


MENU LIST MENU LIST

2 6
Roti i butonul i selecta i func ia Selecta i func ia FILTRU
INFORMA IE TRAFIC ESC
GEOGRAFIC i ap sa i pe buton ESC

pentru validare
MENU LIST
MENU LIST

GEOGRAPHIC FILTER

3 7
Ap sa i pe buton pentru validarea ESC

Roti i butonul i selecta i op iunea ESC

select rii PE ITINERARIU


MENU LIST MENU LIST

4 8

Roti i butonul i selecta i func ia Selecta i OK i ap sa i pe buton


FILTRU INFORMA II TMC ESC
pentru validare ESC

MENU LIST MENU LIST

FILTER TRAFFIC INFORMATION OK

164
04 INFORMATIE TRAFIC
PARAMETRARE A ANUN RII Preconiz m s nu bif m op iunea AFIARE MESAJE NOI pentru regiunile cu circula ie dens
MESAJELOR TMC

1 MENU ESC 6
Ap sa i tasta MENU Selecta i op iunea CITIRE MESAJE
MENU LIST Mesajele privind informa ii despre ESC

traic vor i citite prin sinteza vocal


MENU LIST

2 Roti i butonul i selecta i func ia


INFORMA II TRAFIC ESC
READ MESSAGES

MENU LIST

Selecta i op iunea
AFIARE MESAJE NOI
3 Mesajele privind Informa ii despre
Ap sa i pe buton pentru validarea ESC

traic sunt trecute prin iltrele selectate ESC

select rii (geograic...) i pot s se aieze i


f r ghidare
MENU LIST
MENU LIST

4 Roti i butonul i selecta i func ia NEW MESSAGE DISPLAY


PARAMETRI ANUN RII
MESAJELOR
ESC

CONFIGURE MESSAGE ANNOUNCEMENT


MENU LIST 7
Selecta i OK i ap sa i pe buton
pentru a valida ESC

5 Ap sa i butonul pentru validarea ESC


MENU LIST

select rii OK
MENU LIST

165
05 AUDIO
Mediul exterior (dealuri, cl diri, tunel, parc ri, subsol...) poate bloca primirea, inclusiv n modul de
urm rire RDS. Acest fenomen este normal n propagarea undelor radio i nu traduce sub nici-o form o
defec iune a radioului auto.

RADIO RDS
SELECTAREA UNUI POST

1 Ap sa i de mai multe ori pe tasta SOURCE


1 ESC

Ap sa i tasta MENIU
MENU
SOURCE (SURS ) i selecta i
SOURCE
S
O
S

RADIOUL..
MODE BAND

MENU LIST
DARK TA PTY

2 Ap sa i pe tasta BAND pentru a SOURCE


2
BAND
selecta una dintre gamele de unde :
S
O Selecta i FUNC IILE AUDIO apoi ESC

ap sa i pe OK
S
MODE BAND

FM1, FM2, Fmast, AM. DARK TA PTY

MENU LIST

3
Ap sa i scurt pe una dintre taste ESC
3 Selecta i func ia PREFERIN
pentru efectuarea unei c ut ri BAND FM apoi ap sa i pe OK ESC

automate a posturilor de radio.. MENU LIST

FM WAVEBAND PREFERENCES
MENU LIST

4 4 Selecta i ACTIVARE URM RIRE


Ap sa i pe una din taste pentru FRECVEN (RDS) apoi ap sa i pe
c utarea manual a posturilor de
ESC
ESC

OK. RDS se aieaz pe ecran.


radio.. MENU LIST

ACTIVATE FREQUENCY FOLLOWING (RDS)


MENU LIST

Ap sa i pe tasta LIST (LIST ) pentru Dac este aiat RDS, acesta permite continuarea ascult rii unei
LIST aiarea listei de posturi recep ionate aceluiai post datorit urm ririi frecven ei. Totui, n anumite condi ii,
local (max. 60). urm rirea acestui post RDS nu este asigurat pe ntreg teritoriul
ESC

Pentru actualizarea acestei liste, rii, posturile radio neacoperind 100 % din teritoriu. Acest lucru
ap sa i peste dou secunde.. MENU LIST

explic pierderea posturilor n momentul urm rii unui traseu.

166
AUDIO
CD MP3 CD
INFORMA II I SFATURI ASCULTARE CD SAU COMPILA IE MP3

Introduce i numai CD-uri de form circular . Unele


Formatul MP3, prescurtarea MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3 este o sisteme anti-piratare, pe discuri originale sau CD
norm de compresiune audio care permite instalarea mai multor zeci copiate de un dispozitiv de nregistrare personal,
de iiere muzicale pe acelai disc. S
O
SOURCE
1

4
ghi
2
abc

5
jkl
3
def

6
mno
ESC

pot provoca disfunc iuni independente de calitatea


lectorului original.
S
MODE BAND
7 8 9
pqrs tuv wxyz

DARK TA PTY MENU LIST


0 #

Introduce i un CD audio sau o compila ie MP3 n


Pentru a putea citi un CDR sau un CDRW nregistrat, selecta i n unitate i citirea va porni automat..
momentul nregistr rii standardele ISO 9660 nivel 1,2 sau Joliet de
preferin .
Dac discul este nregistrat ntr-un alt format, este posibil ca citirea 1 Dac este deja introdus un CD,
s nu se fac corect. ap sa i de mai multe ori pe tasta SOURCE

Pe acelai disc este recomandat s folosi i mereu acelai standard


SOURCE

SOURCE (SURS ) i selecta i CD


S
O
S

de nregistrare, cu viteza cea mai sc zut posibil (4 x maxim) pentru


MODE BAND

pentru a-l asculta.


o calitate acustic optim .
DARK TA PTY

n cazul special al unui CD multi-sesiuni este recomandat standardul


Joliet.
2 Ap sa i pe una dintre taste pentru
selectarea unei piese de pe CD.
Ap sa i pe tasta LIST (LIST ) pentru
ESC

Radioul auto nu citete dect iiere cu extensie ".mp3" cu un raport


de eantionare de 22,05 KHz sau 44,1 kHz. Orice alt tip de iier aiarea listei cu piesele de pe CD
sau cu repertoriile compila iei MP3..
MENU LIST

(.wma, .mp4, m3u...) nu poate i citit. LIST

V sf tuim s redacta i numele iierelor cu mai pu in de Citirea i aiarea unei compila ii MP3 poate depinde de programul
20 de caractere excluznd caracterele speciice ( ex. ".." ? ; ) de nregistrare i/sau de parametrii folosi i. V recomand m s
pentru a evita orice problem legat de citire sau de aiare. folosi i standardul de nregistrare ISO 9660..

167
FONC IA JUKEBOX
COPIEREA UNUI CD PE HARD

1
SOURCE
1 2
abc
3
def ESC

Introduce i un CD sau o compila ie


ESC Op iunea CREARE AUTO copiaz automat CD-ul ntr-un album de
tipul "album nr..."
S
O
4 5 6
ghi jkl mno
S
MODE BAND
7 8 9

MP3 i ap sa i pe tasta MENU.


pqrs tuv wxyz

DARK TA PTY MENU LIST


0 #

MENU LIST

Selecta i FUNC II AUDIO i ap sa i pe 6 Selecta i literele una cte una i


2
buton pentru a valida. selecta i OK pentru a valida. ESC

ESC

OK MENU LIST

MENU LIST

CD-ul audio sau MP3 este copiat pe hard. Copierea poate dura
aproximativ 20 minute n func ie de duritatea CD-ului. n aceast
3 Selecta i COPIERE PE JUKEBOX i perioad de copiere, CD-ul i albumele deja nregistrate pe hard nu
ap sa i pe buton pentru validare. ESC
pot i ascultate.

COPY CD TO JUKEBOX
MENU LIST Dac nu este vorba de un CD MP3 , Jukerbox compreseaz numai
CD-ul n format MP3. Compresia acestuia poate dura aproximativ
20 minute n func ie de duritatea CD-ului. Pe durata acestei faze
4 Selecta i CD COMPLET pentru a de compresie, CD-ul i albumele deja nregistrate pe hard pot i
copia ntreg CD-ul i ap sa i pe buton ESC
ascultate.
pentru a valida.
COMPLETE CD
MENU LIST O ap sare lung pe tasta SURS lanseaz copierea CD-ului.

5 Selecta i CREARE ALBUM i ap sa i Pentru o copie MP3, Jukebox nu p streaz dect ultimul nivel din
pe buton pentru validare. ESC album. Copierea iierelor din Jukebox pe CD nu este posibil .
Ac iunea OPRIRE COPIERE CD nu suprim iierele deja copiate
CREATE ALBUM MENU LIST
pe hardul Jukebox.

168
FONC IA JUKEBOX
REDENUMIRE A UNUI ALBUM

1 5
Selecta i albumul ce trebuie redenumit
Ap sa i pe tasta MENU.
ESC ESC
MENU

i ap sa i pe buton pentru validare.


MENU LIST MENU LIST

2 Selecta i AUDIO FUNCTIONS 6


(FUNC II AUDIO) i ap sa i pe buton Selecta i op iunea RENAME
pentru validare. (REDENUMIRE) i ap sa i butonul
pentru validare.
ESC ESC

MENU LIST MENU LIST

RENAME

3 7
Selecta i func ia JUKEBOX i ap sa i
Roti i butonul i selecta i literele titlului
pe buton pentru validare. ESC ESC

de album una cte una, validnd de


ESC

MENU LIST
iecare dat ap snd pe buton. MENU LIST
MENU LIST

JUKEBOX

4 Selecta i func ia JUKEBOX


MANAGEMENT i ap sa i butonul
pentru validare.
ESC
Folosi i tastatura alfanumeric pentru a tasta una cte una literele
titlului de album.
JUKEBOX MANAGEMENT
MENU LIST

169
FONC IA JUKEBOX
ASCULTARE JUKEBOX

8 2

Selecta i OK i ap sa i pe buton Efectua i ap s ri succesive pe tasta


pentru validare. ESC
SOURCE
SURS i selecta i func ia JUKEBOX. SOURCE

S
O
S
MODE BAND

MENU LIST DARK TA PTY

OK JUKEBOX

3 ESC

Ap sa i tasta LIST.
LIST

Pentru a redenumi cmpurile unui album, urma i aceeai procedur ,


selectnd cmpurile ce trebuie redenumite.
MENU LIST

Folosi i tasta ESC pentru a iei din lista cmpurilor.

ESC

Roti i butonul pentru selectare iiere.


MENU LIST

Selecta i func ia DELETE (SUPRIMARE) pentru a


terge un album sau un cmp din Jukebox. ESC

MENU LIST

Ap sa i tasta ESC pentru a reveni la primul nivel iiere.


DELETE

170
UTILIZARE INTRARE AUXILIAR (AUX) SCHIMB TOR CD
CABLU NELIVRAT ASCULTARE CD (NECOMPATIBIL MP3)

1
Ap sa i pe tasta MENIU.. apoi selecta i func ia CONFIGURARE.. Introduce i unul sau mai multe CD-uri
apoi SUNET apoi.. ACTIVARE INTRARE AUX pentru a activa n magazie. SOURCE

Ap sa i de mai multe ori pe tasta


SOURCE

intrarea auxiliar a radiotelefonului GSP RT4.


S
O
S

SOURCE (SURS ) i selecta i


MODE BAND

SCHIMB TOR CD..


DARK TA PTY

1
2
Conecta i echipamentul extern (MP3
1 2 3
abc def

Player) n mufele audio (alb i roie, 4 5 6 Ap sa i pe una dintre tastele tastaturii 1 2


abc
3
def

alfanumerice pentru selectarea


ghi jkl mno 4 5 6

de tip RCA) alate n torpedou..


ghi jkl mno

CD-ului respectiv..
7 8 9
7 8 9 pqrs tuv wxyz
pqrs tuv wxyz
0 #

0 #

2
3
Ap sa i de mai multe ori tasta SOURCE

Ap sa i pe una dintre taste pentru


SOURCE

SOURCE (SURS ) i selecta i AUX..


S
O ESC
S
MODE BAND

DARK TA PTY
selectarea unei piese de pe CD..
MENU LIST

Aiajul i controlul comenzilor se fac prin echipamentul extern.


Este imposibil s se copieze iierele pe hard disc de la schimb torul
Este imposibil s se copieze iierele pe hard disc de la intrarea de CD.
auxiliar .

171
06 TELEFON
INSTALAREA CARTELE SIM INTRODUCEREA CODULUI PIN
(NU ESTE FURNIZAT )

1 1
1 2 3
abc def

Tasta i codul PIN pe tastatur .


4 5 6 1 2 3

Deschide i trapa ap snd cu vrful


abc def
ghi jkl mno
4 5 6
ghi jkl mno
ESC

unui stilou butonul.


7 8 9
pqrs tuv wxyz 7
pqrs
8
tuv
9
wxyz

0 #
0 #
MENU LIST

PIN CODE

2 2
1 2 3
abc def

Introduce i cartela 4 5 6 1 2 3

SIM n suport i
abc def
ghi jkl mno

Valida i codul pin ap snd tasta #.


4 5 6
ESC ghi jkl mno

insera i-o apoi n


7 8 9
pqrs tuv wxyz 7 8 9
pqrs tuv wxyz

fant . MENU LIST


0 #
0 #

3 Pentru a scoate cartela SIM proceda i ESC

ca la etapa 1.
MENU LIST
Dup tastarea codului PIN, bifa i op iunea MEMORISER PIN pentru
a putea accesa telefonul f r a i nevoie sa tasta i acest cod la
lecare utilizare.
Introducerea i scoaterea cartelei SIM trebuie efectuat dup
oprirea radiotelefonului GPS RT4, cu contactul ntrerupt.

172
06 TELEFON
APELARE

1 Ap sa i pe tasta RIDICARE 5 Ap sa i pe tasta


RIDICARE RECEPTOR
1 2 3

RECEPTOR pentru aiarea meniului


1 2 3 abc def
abc def

4 5 6

pentru apelarea num rului format..


4 5 6

suprapus al telefonului..
ghi jkl mno
ghi jkl mno

7 8 9
7 8 9 pqrs tuv wxyz
pqrs tuv wxyz

1 2 3
abc def

6 Ap sa i tasta NCHIDERE
2
4 5 6
ghi jkl mno

pentru terminarea apelului.. 7


pqrs
8
tuv
9
wxyz

0 #

Roti i butonul i selecta i func ia


NUMEROTARE..
PRELUAREA SAU REFUZAREA UNUI
ESC

APEL
MENU LIST

DIAL

Ap sa i pe tasta
RIDICARE RECEPTOR pentru
pentru a
1 2 3

a 4
abc

5
def

accepta apelul.
ghi jkl mno

3 Ap sa i butonul pentru validarea ESC


7
pqrs
8
tuv
9
wxyz

selec iei..
MENU LIST

Ap sa i tasta NCHIDERE pentru a


1 2 3
abc def

refuza un apel.
4 5 6
ghi jkl mno

7 8 9
pqrs tuv wxyz

4 0 #

1 2 3
abc def

Forma i num rul de telefon al


1 2 3
abc def
4 5 6
ghi jkl mno

persoanei pe care dori i s o suna i


4 5 6
ghi jkl mno

7
pqrs
8
tuv
9
wxyz
cu ajutorul tastaturii alfanumerice..
7
pqrs
8
tuv
9
wxyz
Ap sa i mai mult de 2 secunde pe extremitatea
comenzii de sub volan pentru a accesa meniul
0 #

0 #

telefonului : list apeluri, agend , cutie vocal .

173
APEL DE URGEN CONSULTAREA SERVICIILOR

Ap sa i pe tasta cu simbolul de LEU


1 2 3
abc def

n caz de urgen , ap sa i tasta SOS


4 5 6

pentru a accesa serviciile PEUGEOT.


ghi jkl mno

7 8 9

pn la auzirea unui semnal sonor i


pqrs tuv wxyz

0 #

aiarea unui ecran VALIDARE/


ANULARE (dac a fost inserat
S cartela SIM valid ). SOURCE

Se declaneaz un apel c tre


O
S
S O

serviciile de urgen (112). Selecta i CENTRU DE CONTACT


S
MODE BAND

n unele ri*, acest apel de urgen


DARK TA PTY
CLIENT pentru orice solicitare de ESC

este preluat direct de platforma informa ii privind marca PEUGEOT.


PEUGEOT Urgence care localizeaz MENU LIST

vehiculul i avertizeaz serviciile de


CUSTOMER CONTACT CENTRE
ajutor respective ntr-un timp optim.

Selecta i PEUGEOT ASISTEN


pentru a lansa un apel de depanare.
ESC

* Sub rezerva semn rii contractului PEUGEOT Urgence gratuit i pe


termen nelimitat. Consulta i un Centru Service PEUGEOT.
MENU LIST

PEUGEOT ASSISTANCE

Odat contractul PEUGEOT Urgence semnat, este recomandat s


se fac primul apel la platforma PEUGEOT Urgence. * Aceste servicii i op iuni se supun condi iilor i disponibilit ii..

174
07 COMENZI SCURTE
COMENZI SUB VOLAN

RADIO : c utare automat frecven superioar .


CD/MP3/MAGAZIE CD : selectarea pistei urm toare.
Ap sare continu : citire rapid nainte.
CD/MAGAZIE CD : ap sare continu , avans rapid.
RADIO : selectare frecven memorat inferioar .
MP3/JUKEBOX : selectare repertoriu precedent.
MAGAZIE CD : selectare CD precedent.
Selectarea elementului precedent din meniu. M rirea volumului.

Mute : se face prin ap sare


- Schimbarea sursei sonore. simultan pe butoanele de
- Validarea unei selec ii. m rire i limitare a volumului.
- Deschiderea/nchiderea
telefonului. Restaurarea sunetului se face
- Ap sare mai lung de 2 secunde : prin ap sarea unuia dintre
accesare meniu telefon. cele dou butoane pentru
volum.

RADIO : selectare frecven memorat superioar .


MP3/JUKEBOX : selectarea repertoriului urm tor. Micorarea volumului.
MAGAZIE CD : selectare CD urm tor.
Selectarea elementului urmator dintr-un meniu.
RADIO : c utare automat frecven inferioar .
CD/MP3/JUKEBOX/MAGAZIE CD : selectare cmp
precedent.
CD/MAGAZIE CD : ap sare continu : retur rapid.

175
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3
COMENZI VOCALE aior audio
ghidare
AFIAREA LISTEI I FOLOSIREA EI naviga ie
calculator de bord
telefon
apelare denumire
magazie disc num rul 1 20
1 disc precedent/urm tor
citire aleatorie
list
Pentru aiarea listei comenzilor vocale disponibile, cmp nr
ap sa i extremitatea comenzii pentru iluminare pentru cmp precedent/urm tor repetati
a lansa recunoaterea vocal , apoi pronun a i HELP scan
(AJUTOR) sau WAT CAN I SAY (CE POT SA SPUN).
ghidare c tre formulare
info traic aior
citire
lector CD/jukebox citire aleatorie
list
cmpul num rul 1 ... 20
cmp precedent/urm tor
Agend (CD MP3) precedent/urm tor
Pentru aceeai opera iune, ap sa i repeta i
scan
lung pe tasta MEMU, i selecta i
navigare oprire/reluare
MENU
func ia VOICE COMMANDS LIST.
ESC

repertoar
vezi destina ie
formulare
MENU LIST

VOICE COMMANDS LIST vehicul


zoom plus/minus
radio autostore
list
2 memorie 16
precedent /urm toare
Ap sa i pe extremitatea comenzii pentru iluminat SMS/mesaj aiare
pentru a lansa recunoaterea vocal . citire
telefon cutie vocal
Pronun a i cuvintele unul cte unul i atepta i dup ultimul num r
iecare, semnalul sonor de conirmare. mesagerie vocal formulare
Lista care urmeaz este exhaustiv . agend

176
08 CONFIGURARE
REGLARE DAT l OR

1 MENU ESC
6
Ap sa i tasta MENIU.
MENU LIST

Roti i butonul i selecta i func ia


REGLARE DAT l OR . ESC

2 Roti i butonul i selecta i func ia


CONFIGURA IE.
MENU LIST

ESC

MENU LIST
ADJUST THE DATE AND TIME

7
3 Ap sa i butonul pentru a valida ESC

selectarea. Ap sa i butonul pentru a valida


selectarea.
ESC

MENU LIST

MENU LIST

4
Roti i butonul i selecta i func ia
CONFIGURA IE AFIAJ. ESC

8
Regla i parametrii unul cte unul i
valida i ap snd butonul. Selecta i
MENU LIST

DISPLAY CONFIGURATION
apoi op iunea OK de pe ecran apoi ESC

valida i.
MENU LIST

5 Ap sa i butonul pentru a valida ESC

selectarea. OK
MENU LIST

177
09 ARBORESCEN ECRANE
1 FUNC IA PRINCIPAL 3
reglare sintez vocal
2 ALEGEREA A set speech synthesis
3 alegerea A1 3
activare/dezactivare denumire de str zi
3 alegerea A2 activate/deactivate road names
2 ALEGEREA B... descrierea bazei cartograice
3
map data base description
3
tergerea ultimelor destina ii
3
ultimele destina ii delete last destinations
previous destinations 2
OPRIRE/RELUARE GHIDARE
1
NAVIGARE - GHIDAJ 2
ETAPE I ITINERARII STOP/RESUME GUIDANCE
NAVIGATION - GUIDANCE JOURNEY LEGS AND ROUTE
2
ALEGEREA UNEI DESTINA II 3
ad uga i o etap
SELECT DESTINATION add a stage
3
introducerea unei adrese 4 introduce i o adres 1
HART
enter an address enter an address MAP
4
ar : 4 agend 2 ORIENTARE DUP HART
country: directory MAP ORIENTATION
4
ora : 4
ultimele destina ii 3 orientarea vehiculului
town: previous destinations vehicle direction
4
drum : 3 ordonare/suprimare etape 3 orientare spre nord
road: order/delete journey legs north direction
4
Nr/_ : 3 deviere traseu 3
vizualizare 3D
N/_ : divert route 3D VIEW
3 destina ia aleas
4
locul actual 2
DETALII HART
curr. loc chosen destination MAP DETAILS
4
Arhivare 2 OP IUNI DE GHIDAJ 3
administra ie i siguran
Archive GUIDANCE OPTIONS administration and safety
4
POI 3 deinire criterii de calcul 4
prim rii, prefecturi
POI deine calculation criteria town halls, town centre
5 apropiat 4 cel mai rapid 4
universit i, scoli superioare
near fastest universities, colleges
5
pe itinerariu 4 cel mai scurt 4
spitale
on the route shortest hospitals
5 n jurul locului actual 4
distan /timp 3
hoteluri, restaurante i magazine
around current place distance/time hotels, restaurants and shops
5
c utare dup nume 4 cu preplat 4
hoteluri
search by name with tolls hotels
3
coordonate GPS 4 cu feribotul 4
restaurante
GPS coordinates with ferry restaurants
agend 4
info traic 4
ntreprinderi
3
directory trafic info vinyards

178
4
centre de afaceri 2
AFIAREA H R II 2
PARAMETRAREA ANUN ULUI MESAJ
business centres DISPLAY MAP CONFIGURE MESSAGE ANNOUNCEMENT
4
supermarket, shopping 3
hart pe ntreg ecranul 3 citirea mesajelor
supermarkets, shopping full screen map read messages
3
cultur , turism i spectacole 3
hart n fereastr 3 aiarea noilor mesaje
culture, tourism and shows map in window new message display
4
turism 2
DEPLASARE HART 2 ALEGEREA POSTULUI TMC
tourism MOVE THE MAP SELECT TMC STATION
4
cultur i muzee 3 urm rire TMC automat
culture and museums automatic TMC
4 cazinouri i via nocturn 3 urm rire TMC manual
casinos and nightlife 1
INFORMA II TRAFIC manual TMC
4 cinematografe i teatre TRAFFIC INFORMATION 3 lista posturilor TMC
cinemas and theatres 2
CONSULTA I MESAJELE list of TMC stations
4 spectacole i expozi ii READ MESSAGES
shows and exhibitions 2
SELECTA I INFORMA IILE TMC
3 centre sportive n aer liber FILTER TRAFFIC INFORMATION
sports and open air centres
3
iltru geograic 1 FUNC II AUDIO
4 centres, complexes sportifs geographic ilter AUDIO FUNCTIONS
sports centres n jurul vehiculului 2 PREFERIN E RADIO
4
4 terenuri de golf around the vehicle RADIO FAVOURITES
golf courses
4
n jurul locului 3 introducerea unei frecven e
4 patinoare, bowling around location enter a frequency
skating rinks, bowling alleys 4
pe itinerariu 3 activare dezactivare urm rire func ie RDS
4 sta iuni sporturi de iarn on the route activate/deactivate RDS mode
winter sports resorts 3
informa ii rutiere 3 activare/dezactivare mod regional
4 parcuri, gr dini road information activate/deactivate regional mode
parks, gardens 4
informa ii despre traic 3 aiare/mascare text radio
4 parcuri de distrac ii trafic information display/hide radio text
theme parks 4
nchidere trasee 2
PREFERIN E DE CITIRE CD, JUKEBOX
3 transporturi i automobile road closure CD, JUKEBOX FAVOURITES
transport and automobile 4
limitare de gabarit 3 activare/dezactivare Introscan (SCN)
4 aeroporturi i porturi size limit activate/deactivate Introscan (SCN)
airports, ports 4
starea drumului 3 activare/dezactivare Citire aleatorie (RDM)
4 g ri i autog ri road condition activate/deactivate Random mode (RDM)
stations, bus stations 4
meteo i vizibilitate 3 activare/dezactivare Repetare (RPT)
4 nchiriere vehicule weather and visibility activate/deactivate Repeat (RPT)
vehicle rental 3
informa ii urbane 3 activare/dezactivare aiaj detalii CD
4 locuri de odihn , parcare urban/city information activate/deactivate display of CD info
lay-bys, car parks 4
sta ionare 2 OPRIRE COPIERE
4 puncte de service, garaje parking STOP THE COPY
service stations, garages 4
transporturi n comun 2 COPIERE CD PE JUKEBOX
public transport COPY CD TO JUKEBOX
4 manifesta ii 3 copie complet CD
demonstrations copy complete CD

179
3
selectare multipl 2
AGEND 3
trimiterea unui SMS
multiple selection DIRECTORY SMS sending
album curent 3
control ie agend 3
redactarea unui SMS
3
current album managing directory iles SMS writing
pist curent 4
consultare sau modiicare i 3
stergerea listei de SMS-uri
3
current track consult or modify a ile delete list of text messages
JUKEBOX 4
ad ugare i 2
FUNC IILE TELEFONULUI
2
JUKEBOX add a ile TELEPHONE FUNCTIONS
control jukebox 4
suprimare i re ea
3 3
jukebox management delete a ile network
conigurare jukebox 4
suplimare toate iele 4
mod de c utare a re elei
3
jukebox coniguration delete all iles network search mode
hi-i (320 kbps) conigurare agend 5 mod automat
4 3
hi-i (320 kbps) conigure directory automatic mode
nalt (192 kbps) 4
selecta i o agend 5 mod manual
4
high (192 kbps) select a directory manual mode
normal (128 kbps) 4
denumi i agenda 4 re ele disponibile
4
normal (128 kbps) name directory networks available
terge i datele jukebox 4
alege i agenda de pornire 3 durata apelurilor
3
delete jukebox data select starting directory length of calls
CONTROL PLAYLIST transfer de ie 4 aducerea la zero
2 3
PLAYLIST MANAGEMENT ile transfer reset
4
comutare prin telecomand 3 control cod PIN
exchange by infrared manage PIN code
5
trimite i toate iele 4 activare/dezactivare
1
TELEMATIC send all records activate/deactivate
TELEMATICS 5
trimite i o i 4 memorare cod PIN
APELARE send one record save PIN number
2
CALL 5
primire prin telecomand 4 modiicare cod PIN
jurnal de apeluri receive by infrared modify PIN code
3
call list 4
schimba i cu cartela SIM 3 op iuni de apeluri
numerotare exchange with SIM card call options
3
dial trimite i toate iele c tre SIM 4 conigurare apeluri
5
agend send all records to SIM conigure calls
3
directory 5
trimite i o i c tre SIM 5 prezentarea denumirii num rului
cutie vocal send one record to SIM display my number
3
mailbox 5
primi i toate iele de la SIM 5 preluare automat dup X apeluri
servicii receive all SIM iles automatic reply after x ring(s)
3
services 5
primi i o i de la SIM 4 op iuni sonerie
centru de rela ii client receive a SIM ile ring options
4
customer contact centre 2
MINI-MESAJE (SMS) 5 pentur apelurile vocale
PEUGEOT assistance TEXT MESSAGES (SMS) for voice calls
4
PEUGEOT assistance 3
citire SMS-uri primite 5 pentru mini-mesaje (SMS)
mesaj primit received text messages reading for text messages (SMS)
4
messages received

180
semnal sonor mini-mesaj
6
text message ring MENU Ap sa i mai mult de 2 secunde
3
num r de reapelare vocal 1
VIDEO pe tasta MENU pentru a accesa
calls diversion to mailbox n VIDEO urm toarea structur .
3
terge i agend apeluri 2
ACTIVARE MOD VIDEO
delete calls log ACTIVATE VIDEO MODE
2
PARAMETRII VIDEO
VIDEO PARAMETERS 1
DIAGNOSTIC RADIOTELEFON
3
format de aisa AUDIO/TELEPHONE DIAGNOSTICS
1
CONFIGURARE display formats 2
ACOPERIRE GPS
CONFIGURATION 3
reglare luminozitate GPS COVERAGE
CONFIGURARE AFIAJ adjust luminosity 2
ENERGIE DE REZERV A APARATULUI
2
DISPLAY CONFIGURATION 3 reglare culoare UNIT BACKUP POWER
alegere culoare set colours 2
DESCRIEREA APARATULUI
3
choose colour 3
reglare contrast UNIT DESCRIPTION
3
reglare luminozitate set contrasts
1
LISTA COMENZILOR VOCALE
adjust luminosity VOICE COMMANDS LIST
3
reglare dat i or
1
DEMONSTAR IE NAVIGA IE
set date and time NAVIGATION DEMONSTRATION
3
alegere unit i 1
DIAGNOSTIC VEHICUL 1
CONFIGURARE SERVICII
select units VEHICLE DIAGNOSTICS SERVICES CONFIGURATION
SUNETE 2
JURNAL DE ALERGE
2
SOUND ALERT LOG
reglare comenzi vocale STAREA FUNC IILOR
3 2
voice commands setting STATUS OF FUNCTIONS
3
reglarea sintez vocal
2
RAZ DETECTOR DE DEZUMFLARE* Ap sa i succesiv tasta Musique
speech synthesis setting RESET TYRE PRESS. DETEC. SYS.* pentru a accesa urm toarele reglaje.
volum sfaturi ghidare
4
guidance instructions volume
4
volumul celorlalte mesaje
other message volume AMBIAN MUZICAL
4
alegere voce feminin /masculin SUNETE GRAVE
select female/male voice SUNETE ASCU ITE
3
activare/dezactivare surs auxiliar COREC IE VOLUM
activate/deactivate auxiliary source ECHILIBRU NAINTE-NAPOI
2
ALEGERE LIMB ECHILIBRU STNGA-DREAPTA
SELECT LANGUAGE COREC IE AUTO A VOLUMULUI
2
DEFINIRE PARAMETRII VEHICUL*
DEFINE VEHICLE PARAMETERS*

Fiecare surs audio (Radio, CD, MP3,


Jukebox, Schimb tor CD) are propriile
* Parametrii variaz n func ie de vehicul sale reguli separate.
* The parameters vary according to vehicle Versiune arborescen 7.0
181
NTREB RI FRECVENTE
Tabelul de mai jos regrupeaz r spunsurile la ntreb rile cele mai frecvente puse cu privire la radioul auto RD4 i la radiotelefonul RT4.

NTREBARE R SPUNS SOLU IE

Exist o diferen de Pentru a permite ascultarea n condi ii optime, reglajele audio (volum, Veriica i dac reglajele audio (volum, sunete
calitate sonor ntre sunete grave, ascu ite, ambian , Loudness) pot i adaptate la diferite grave, ascu ite, ambian , Loudness) sunt
diferite surse audio surse sonore, ceea ce poate duce la diferen e de sunet n cazul schimb rii adaptate la sursele ascultate. V sf tuim s
(radio, CD, Schimb tor sursei (radio, CD, schimb tor CD). regla i func iile AUDIO (grave, nalte, balans
CD...) nainte-napoi, stnga-dreapta) pe pozi ia din
mijloc, s selecta i ambian a muzical "nici una",
s regla i corec ia loudness pe pozi ia "activ " n
modul CD i pe pozi ia "inactiv " n modul radio.

CD-ul este ejectat CD-ul este aezat invers, ilizibil, nu con ine date audio sau con ine un - Veriica i sensul de introducere al CD-ului n
sistematic sau nu este format audio ilizibil de radioul auto. lector.
citit de lector. - Veriica i starea CD-ului : CD-ul nu va putea i
CD-ul este protejat de un sistem de protec ie anti-piratare nerecunoscut de citit dac este prea deteriorat.
radioul auto. - Veriica i con inutul, dac este vorba de un CD
gravat : consulta i informa iile i sfaturile de la
capitolul Audio.
- Lectorul CD al radioului auto nu citete
DVD-uri.
- Datorit unei calit i insuiciente unele CD-uri
gravate nu sunt citite de sistemul audio.
- Schimb torul CD nu citete CD MP3.

Sunetul lectorului de CD CD-ul folosit este zgriat sau de proast calitate. Introduce i CD-uri de bun calitate i p stra i-le n
este degradat. bune condi ii.

Reglajele radiourilor auto (sunete joase, nalte, ambian a) sunt neadaptate. Readuce i nivelul sunetelor grave sau nalte la zero
f r a selecta ambian a.

193
INTREBARE R SPUNS SOLU IE

Posturile memorate nu Gama de unde selectat nu este bun . Ap sa i tasta BAND AST pentru a reg si gama
func ioneaz de unde (AM, FM1, FM2, FMAST) in care sunt
(nu au sonor, 87,5 Mhz memorate posturile.
se terge...).

Anun ul traic (TA) este Postul radio nu particip la re eaua regional de informa ii asupra Trece i pe un post radio care difuzeaz informa ii
aiat. Nu primesc nici-o traicului. despre traic.
informa ie rutier .

Calitatea de recep ie Vehiculul este prea departe de emi torul postului ascultat sau niciun Activa i func ia RDS pentru a permite sistemului
a postului radio emi tor de posturi nu este prezent n zona geograic traversat . s veriice dac nu exist un emi tor mai
ascultat se degradeaz puternic n zona geograic respectiv .
progresiv sau posturile
radio memorate nu Relieful (dealuri, cl diri, tunel, parcare subteran ...) blocheaz Acest fenomen este normal i nu se traduce ca
func ioneaz (nu se recep ionarea, inclusiv modul de urm rire RDS. iind o stare de defectare a radioului auto.
aude nimic, 87,5 Mhz se
aieaz ...).
Antena lipsete sau a fost este stricat (cteodat la trecerea printre periile Veriica i antena la un Centru Service PEUGEOT.
din sp l torie sau la intrarea n parc rile subterane).

ntreruperi de sunet de Sistemul RDS caut pe durata acestei scurte ntreruperi a sunetului o Dezactiva i func ia RDS dac fenomenul este
la 1 la 2 secunde n eventual frecven care ar putea permite o mai bun recep ie a postului. prea frecvent i se ntmpl mereu pe acelai
modul radio. traseu.

Motorul oprit, radioul Cnd motorul este oprit, timpul de func ionare al radioului auto depinde de Porni i motorul vehiculului pentru a crete sarcina
auto se oprete dup sarcina bateriei. bateriei.
cteva minute de Oprirea este normal : radioul auto intr n modul economie de energie i
utilizare. se ntrerupe pentru a proteja bateria vehiculului.

Se aieaz pe ecran Pentru a proteja instala ia n caz de temperatur a mediului prea ridicat ntrerupe i sistemul audio timp de cteva minute
mesajul "sistemul audio radioul auto trece n modul automat de protec ie termic ceea ce duce la pentru a l sa sistemul s se r ceasc .
este supranc lzit". reducerea volumului sonor sau la oprirea citirii CD-ului.

194
Tabelul de mai jos regrupeaz r spunsurile la ntreb rile puse cel mai frecvent referitor la radiotelefonul RT4.

NTREBARE R SPUNS SOLU IE

C su a INFO TRAFIC La pornire, sistemului i sunt necesare cteva minute pentru a capta Atepta i ca informa iile de traic s ie bine
este bifat . Totui, nu informa iile de traic. primite (aiaj pe harta cu informa iile de traic).
sunt indicate n timp real
unele ambuteiaje de pe
traseu. n unele ri numai marile artere (autostr zi...) sunt men ionate n Acest fenomen este normal. Sistemul este
informa iile de traic. dependent de informa iile de traic disponibile.

Timpul de calcul al unui Performan ele sistemului pot s ie momentan mai ncetinite. dac un CD Atepta i s se ncheie copierea CD-ului sau opri i
traseu devine uneori mai este n curs de copiere pe Jukebox simultan cu calcularea itinerariului. copierea nainte de a porni sistemul de ghidaj.
lung dect de obicei.

Apelul de urgen Nu, deoarece reglementarea european impune s avem un card SIM Introduce i cardul SIM valabil n trapa
func ioneaz f r cardul pentru a putea transmite un apel de urgen . radiotelefonului GPS RT4.
SIM ?

Cardul meu SIM nu este RT4 admite cardurile SIM de 3,3 V, vechile carduri SIM de 5 V i de 1,8 V Consulta i operatorul dumneavoastr de telefonie.
recunoscut. nemaiiind recunoscute.

Dup ce am schimbat o Radiotelefonul GPS RT4 utilizeaz informa iile privitoare la rotirea ro ilor Atepta i ca sistemul s termine de calculat.
roat sistemul i pierde pentru a mbun t i localizarea GPS. n cazul schimb rii unei ro i sau cnd
localizarea. aceasta s-a dezumlat puternic, sistemul recalculeaz localizarea. Timp
de zece minute, aceast recalculare poate afecta calitatea localiz rii.

Localizarea pe hart La pornire, ini ializarea GPS poate dura cca. 3 minute pentru a capta Atepta i pornirea complet a sistemului. Veriica i
este greit sau corect informa iile de la mai mult de 3 sateli i. dac acoperirea GPS este de cel pu in trei sateli i
inexact . (ap sa i lung pe tasta MENU, apoi selecta i
Altitudinea nu se DIAGNOSTIC RADIOTELEPHONE, apoi
aieaz COUVERTURE GPS).

n func ie de condi iile geograice (tunel, ...) sau meteo, condi iile de Acest fenomen este normal. Sistemul este
recep ie a semnalului GPS pot varia. dependent de condi iile de recep ie a semnalului
GPS.

195
RD4
RADIO AUTO/KIT MINI LIBERE

CUPRINS
Site-ul internet INFOTEC furnizeaz informa ii
suplimentare i animate despre RD4. El poate i consultat
la urm toarea adres :
http://public.infotec.peugeot.com
O simpl nregistrare permite accesul i consultarea
gratuit a documenta iei de bord.
01 Primii pai p. 183
02 Meniu general p. 184
Radioul auto RD4 este codat astfel nct s nu poat 03 Audio p. 185
func iona dect pe vehiculul dumneavoastr . n caz de
utilizare pe un alt vehicul, consulta i un Punct Service 04 Kit mini- libere p. 188
PEUGEOT pentru conigurarea sistemului.
05 Prescurtare comenzi p. 189
06 Conigura ie p. 190
Din motive de siguran , oferul trebuie s execute
07 Arborescen e ecrane p. 191
opera iile ce necesit o aten ie sporit cu vehiculul oprit.
Cnd motorul este oprit i pentru a proteja bateria,
ntreb ri frecvente p. 193
radioul auto RD4 se poate ntrerupe dup cteva minute.

182
01 PRIMII PAI

2 9
3 4 5 6 7 8

1 11
10
15 14 13 12

1- Pornire/Oprire i reglare volum. 8- Abandonare opera iune n curs. 14 - Tastele de la 1 la 6 :


Selectare port radio memorizat.
2- Ejectare CD. 9- Pornire/oprire func ieTA (Anun Traic). Selectare CD n magazia CD.
Ap sare lung : acces la modul PTY Ap sare lung : memorizare a unui post.
3- Selectarea modului de aiare ecran. (TYpes de Programmes radio).
15 - Tasta DARK modiic aiajul ecranului pentru un confort
10 - Validare. mai bun n timpul condusului pe timp de noapte.
4- Selectare surs : radio, CD i magazie CD.
Prima ap sare : iluminare numai a benzii superiore.
A doua ap sare : aiare ecran negru.
5- Selectare a gamelor de unde FM1, FM2, FMast i AM. 11 - C utare automat a frecven ei inferioare/superioare.
A treia ap sare : retur la aiajul standard.
Selectare cmp CD sau MP3 precedent/urm tor.
6- Reglare op iuni audio :
balance nainte/napoi, stnga/dreapta, loudness, ambian e 12 - Selectare frecven radio inferioar /superioar .
sonore. Selectare CD precedent/urm tor.
Selectare agend MP3 precedent/urm tor.
7- Aiare a listei cu posturile locale, a cmpurilor din CD sau a
agendelor MP3. 13 - Aiare meniu general.

183
02 MENIU GENERAL

TELEPHONE (TELEFON) : kit


AUDIO FUNCTIONS (FUNC II
mini-libere,mbinare, controlul
AUDIO) : radio, CD, op iuni.
unei convorbiri.

> ECRAN MONOCROM C

TRIP COMPUTER (CALCULATOR DE PERSONALISATION-CONFIGURATION


BORD) : introducere distan , alerte, (PERSONALIZARE-CONFIGURA IE) :
starea func iilor. parametri vehicul, aiaj, limbi.

> NOCHROME DISPLAY A


(ECRAN MONOCROM A)

184
03 AUDIO
Mediul nconjur tor (dealuri, cl diri, tunel, parc ri, subsol...) pot bloca recep ionarea, inclusiv pe cea n
modul RDS. Acest fenomen este normal n propagarea undelor radio i nu se traduce printr-o
defec iune a radioului auto.

RADIO RDS
SELECTAREA UNUI POST

1 Ap sa i de mai multe ori pe tasta 1


SOURCE (SURS ) i selecta i Ap sa i tasta MENU.
radioul.

2 Ap sa i pe tasta BAND AST pentru a 2


Selecta i FONCTIONS AUDIO
selecta una dintre gamele de unde : (FUNC II AUDIO) apoi ap sa i pe
FM1, FM2, FMast, AM. OK.

3 Ap sa i scurt pe una dintre taste 3 Selecta i func ia PRFRENCES


pentru efectuarea unei c ut ri BANDE FM (PREFERIN E BAND
automate a posturilor de radio. FM) apoi ap sa i pe OK.
FM WAVEBAND PREFERENCES

4 Selecta i ACTIVER SUIVI DE


Ap sa i pe una din taste pentru 4 FRQUENCE (ACTIVARE URM RIRE
c utarea manual a posturilor de FRECVEN (RDS) apoi ap sa i pe
radio. OK. RDS se aieaz pe ecran.
ACTIVATE FREQUENCY FOLLOWING (RDS)

Ap sa i pe tasta LIST REFRESH


pentru aiarea listei de posturi de Dac este aiat RDS, aceasta permite ascultarea aceluiai post
radio disponibile n jurul autoturismului datorit urm ririi frecven ei. Totui, n anumite condi ii, urm rirea
(30 posturi maxim). postului RDS nu este asigurat n ntreaga ar , posturile radio
Pentru actualizarea acestei liste, neacoperind 100 % din teritoriu. Aceasta explic pierderea
ap sa i mai mult de dou secunde. recep ion rii unui post n momentul parcurgerii unui traseu.

185
MAGAZIE CD CD
ASCULTAREA UNUI CD (NECOMPATIBIL MP3) ASCULTAREA UNUI CD

1
Introduce i CD-urile unul cte unul n
magazie.
Introduce i numai discuri compacte avnd form
circular .
Efectua i ap s ri succesive pe tasta Unele sisteme anti-piratare, pe discuri originale sau
SOURCE i selecta i CD CHANGER CD copiate de un aparat de copiere personal, pot
(MAGAZIE CD). genera disfunc iuni independente de calitatea lectorului
original.

F r a ap sa tasta EJECT, introduce i un CD n lectorul


2 de CD, citirea ncepe automat.
Ap sa i pe una dintre tastele tastaturii
numerice pentru a selecta CD-ul
corespunz tor.
1
Pentru a asculta un disc deja
introdus,ap sa i succesiv pe tasta
SURS i selecta i CD-ul.
3

Ap sa i pe una dintre taste pentru a


selecta o pies din CD. 2
Men ine i ap sat una dintre taste Ap sa i pe una dintre taste pentru a
pentru avans rapid sau retur rapid. selecta o pies de pe CD.
Ap sa i pe tasta LIST REFRESH
pentru a aia lista c mpurilor din CD.

186
CD MP3 CD
INFORMA II I SFATURI ACTULTAREA UNEI COMPIL RI MP3*

Formatul MP3, prescurt rile de MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3 este
o norm de compresie audio care permite instalarea mai multor zeci Introduce i o compilare MP3 n lector.
de iiere muzicale pe acelai disc. Radioul auto caut toate c mpurile muzicale ceea
ce poate lua de la cteva secunde la cteva zeci de
Citirea i aiarea unei compila ii MP3 pot depinde de programul de secunde nainte de a ncepe citirea.
inscrip ionare i/sau de parametr rile folosite.

Pe un acelai disc, lectorul CD poate citi pan la 255 iiere MP3,


Pentru a putea citi un CDR sau un CDRW inscrip ionat, selecta i n repartizate pe 8 nivele ale agendei. Este totui recomandat s v
momentul inscrip ion rii standardele ISO 9660 nivel 1,2 sau Joliet. limita i la dou nivele pentru a reduce timpul de acces la citirea
Dac discul este inscrip ionat n alt format, este posibil ca lectura s CD-ului.
nu se poat efectua corect.
Se recomand ca pe un disc s se foloseasc ntotdeauna acelai
standard de inscrip ionare, cu o vitez ct mai mic posibil pentru a 1 Pentru a asculta un disc deja introdus,
ob ine o calitate acustic optim . efectua i mai multe ap s ri succesive
n cazul special al unui CD cu mai multe parti ii, este recomandat pe tasta SURS i selecta i CD-ul.
standardul Joliet.

2
Radioul auto nu citete dect iierele cu extensie ".mp3". Orice alt Ap sa i pe una dintre taste pentru a
tip de iier (.wma, .mp4...) nu va putea i citit. selecta o pies din CD.
Ap sa i tasta LIST REFRESH
pentru a aia lista cu repertoriul din
compilarea MP3.
V sf tuim s redacta i numele iierelor cu mai pu in de
20 de caractere excluznd caracterele particulare (ex : " " ? ; )
pentru a evita orice problem legat de citire sau de aiare.
* In func ie de nivelul de inisare.

187
04 KIT MINI-LIBERE Service-urile care ofer kit-urile mini libere sunt dependente de re ea, de
cartela SIM i de compatibilitatea aparatelor Bluetooth folosite.
Veriica i n manualul telefonului dumneavoastr i la operatorul
dumneavoastr serviciile la care ave i acces. n re ea este disponibil o
CUPLAREA UNUI TELEFON list cu numerele de telefon mobile, care v va propune cea mai bun
ofert . Consulta i un Punct de Service PEUGEOT.
ECRAN C

PRIMIRE APEL
Pentru motive de siguran i pentru c ele necesit o aten ie
deosebit din partea oferului, opera iile de cuplare a telefonului 1
Primirea unui apel este anun at de sonerie i de un aiaj suprapus
mobil Bluetooth la sistemul kit mni libere al RD4, trebuie s ie pe ecranul multifunc ie.
f cute cu vehiculul oprit i contactul pus.

Selecta i op iunea YES (DA) de pe


2 ecran cu ajutorul tastelor i valida i
cu OK.
1 Activa i func ia Bluetooth a telefonului i efectua i
YES
o c utare a accesoriilor Bluetooth existente n jurul
telefonului.

Ap sa i cap tul comenzii de sub volan pentru a


accepta apelul.
2 Selecta i accesoriul corespunz tor numelui
vehiculului, pe ecranul multifunc ie va apare un
aiaj suprapus de conigurare a aparatului.
TRIMITERE A UNUI APEL
Introduce i codul de identiicare al vehiculului (=1234).
3 n func ie de telefon, introducerea codului de Ap sa i mai lung pe cap tul comenzii de sub volan
identiicare poate i cerut nainte de aiarea pentru a accesa agenda.
suprapus a conigur rii.

Selecta i YES de pe ecran cu ajutorul 1


5 tastelor apoi valida i cu OK. Pentru a forma num rul utiliza i tastatura telefonului
dumneavoastr .
YES

188
05 PRESCURTAREA COMENZILOR
COMENZI SUB VOLAN

RADIO : c utare automat frecven superioar .


CD/CHANGEUR CD/MP3 : selectare a unei piese ce
urmeaz .
CD/CHANGEUR CD : ap sare continu : avans rapid.
RADIO : selectare post memorat anterior. Selectare element precedent.
CHANGEUR CD : selectare a CD-ului precedent.
Selectare a elementului precedent dintr-un meniu.
Creterea volumului.

Silence : func ie ob inut


prin ap sarea simultan pe
- Schimbarea sursei sonore.
tastele de cretere i limitare
- Validarea unei select ri.
de volum.
- Deschide i/nchide i telefonul.
- Ap sare mai mult de 2 secunde :
acces la meniul telefonului. Restaurare sunetului prin
ap sarea pe una dintre cele
dou taste de volum.

RADIO : selectare post memorat superior, Micorarea volumului.


CHANGEUR CD : selectare a CD-ului urm tor.
Selectare element urm tor dintr-un meniu.
RADIO : c utare automat frecven inferioar .
CD/CHANGEUR CD/MP3 : selectare pies
precedent .
CD/CHANGEUR CD : ap sare continu : retur rapid.
Selectare element urm tor.

189
06 CONFIGURARE
REGLARE DAT SI OR
ECRAN C

1 5
Ap sa i pe tasta MENU. Ap sa i pentru a valida selectarea.

Selecta i cu s ge ile func ia


2 PERSONALISATION 6
CONFIGURATION Selecta i cu s ge ile func ia
(PERSONALIZARE CONFIGURARE). ADJUST DATE AND TIME
(REGLARE DAT I OR ).

PERSONALISATION CONFIGURATION ADJUST DATE AND TIME

3 7
Ap sa i pentru a valida selectarea. Ap sa i pentru a valida selectarea.

4 8
Regla i parametrii unul cte unul
Selecta i cu s ge ile func ia
validnd cu tasta OK.
DISPLAY CONFIGURATION
Selecta i apoi OK pe ecran apoi
(CONFIGURARE AFIOR).
valida i.

DISPLAY CONFIGURATION OK

190
07 MENIU ECRAN monocrom A
A 1
REGLARE AFIAJ
1 FUNC IE PRINCIPAL DISPLAY ADJUST
2 ALEGEREA A AN
2
3 Alegerea A1 YEAR
3 Alegerea A2 LUN
2
2 ALEGERE B... MONTH
2
ZI
DAY
1
RADIO-CD 1
CONFIG VEHIC* 2
OR
RADIO-CD VEHICLE CONFIG* HOUR
2
URM RIRE RDS 2
ESS VIT MAR 2
MINUTE
RDS SEARCH REV WIPE ACT MINUTES
3
activ 3
activ 2
MOD 12 H/24 H
active active 12 H/24 H MODE
3
inactiv 3
inactiv
inactive inactive 1
LIMBI
2
MODE REG 2
FARURI AUTO LANGUAGES
REG MODE AUTO LIGHTS 2
FRANCEZ
3
activ 3
activ FRANCAIS
active active 2
ITALIAN
3
inactiv 3
inactiv ITALIANO
inactive inactive 2
OLANDEZ
2
INTROSCAN 2
ECLAI ACCOMP(LUMINA DE NSO IRE) NEDERLANDS
INTROSCAN GUIDE LAMPS 2
PORTUGHEZ
3
activ 3
activ PORTUGUES
ACTIVE active 2
PORTUGHEZ -BRAZILIA
3
inactiv 3
inactiv PORTUGUES-BRASIL
inactive inactive 2
GERMAN
2
REPETITION CD 2 AJUTOR PARKING DEUTSCH
CD REPEAT PARKING ASSIST 2
ENGLEZ
3
activ 3 activ ENGLISH
active active 2
SPANIOL
3
inactiv 3 inactiv ESPANOL
inactive inactive
2
LECT ALEATOIRE 1
UNIT I
RANDOM PLAY 1
OP IUNI UNITS
3
activ OPTIONS 2
TEMPERATUR : CELSIUS/FAHRENHEIT
active 2
ABANDONARE/CONSULTARE LISTA DEFECTE TEMPERATURE: CELSIUS/FAHRENHEIT
3
inactiv ABANDON/CONSULT LIST OF FAULTS 2
CONSUMURI CARBURANT : KM/L - L/100 - MPG
inactive 3
defecte activate (sau nu) FUEL CONSUMPTION: KM/L - L/100 - MPG
functions activated (or not)
3 mesaje alert
* Parametri variaz n func ie de vehicul.
warning messages * The parameters vary according to vehicle.
191
07 ARBORESCEN ECRAN monocrom C
2 STAREA FUNC IILOR
STATUS OF FUNCTIONS
1 FUNC II AUDIO 3 func ii activate sau dezactivate 1
TELEFON
AUDIO FUNCTIONS functions activated or deactivated TELEPHONE
2 PREFERIN E BAND FM 2
CONSULTAREA AGENDELOR**
FM BAND PREFERENCES CONSULTING DIRECTORIES**
3 urm rire frecven (RDS) 3
agend telefon
alternative frequencies (RDS) 1 PERSONALIZARE-CONFIGURARE telephone directory
4 activa i/dezactiva i PERSONALISATION-CONFIGURATION 3 jurnalul apelurilor
activate/deactivate 2 DEFINIREA PARAMETRILOR VHICULULUI* call log
3 mode regional (REG) DEFINE THE VEHICLE PARAMETERS* 3 agend service
regional mode (REG) 2 CONFIGURRE AFIOR services directory
4 activa i/dezactiva i DISPLAY CONFIGURATION 4 centru contact client
activate/deactivate 3 reglare luminozitate-video customer contact centre
3 aiaj radiotext (RDTXT) video brightness adjustment 4 apel de depanare
radio-text information (RDTXT) 4 video normal breakdown call
4 activa i/dezactiva i normal video 4 apel de urgen
activate/deactivate 4 video invers emergency call
2 PREFERIN E CD AUDIO inverse video 2 CONFIGURARE
AUDIO CD PREFERENCES 4 reglare luminozitate (- +) CONFIGURATION
3 repetare cd schimb tor (RPT) brightness (- +) adjustment 3 suprimare cuplare
cd changer repeat (RPT) 3 reglare dat i or deletion of a match
4 activa i/dezactiva i date and time adjustment 4 lista cupl rilor
activate/deactivate 4 reglare zi/lun /an list of matches
3 citire aleatorie domenii (RDM) day/month/year adjustment 3 consultare cupl ri
track random play (RDM) 4 reglare or /minut consulting matches
4 activa i/dezactiva i hour/minute adjustment 4 lista cupl rilor
activate/deactivate 4 alegere mod 12 h/24 h list of matches
choice of 12 h/24 h mode 3 alegerea unui mobil de conectat
3
alegere unit i choice of a mobile to connect
choice of units 4 lista mobilelor
1
CALCULATOR DE BORD 4
l/100 km - mpg - km/l list of mobiles
TRIP COMPUTER l/100 km - mpg - km/l 2
CONTROLUL UNEI CONVORBIRI
2
INTRODUCERE DISTAN PN LA DESTINA IE 4
Celsius/Fahrenheit MANAGEMENT OF A COMMUNICATION
ENTER DISTANCE TO DESTINATION Celsius/Fahrenheit 3
permutare**
3
distan : x km 2 ALEGEREA LIMBII switch**
distance: x km CHOICE OF LANGUAGE 3
nchidere apel n curs
2 JURNAL ALERTE * Parametri variaz n func ie de vehicul terminate the current call
WARNING LOG * The parameters vary according to vehicle. 3
mod secret
3 diagnostic secret mode
diagnostics ** n func ie de compatibilitatea telefonului Bluetooth i service-ului respectiv. activa i/dezactiva i
4
** According to compatibility of Bluetooth telephone and service contract. activate/deactivate

192