Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. S.R.L.

Str.
Loc.
Jud. Cluj
Cod postal 4..
Tel. 0..
Nr. de inregistrare in Registrul comertului:
Cod unic de inregistrare (CUI): .
Nr.

DECIZIA
NR. /

Subscrisa, S.C. S.R.L. inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul


.. cu sediul social declarat in , prin
reprezentantul sau legal ,

Avand in vedere dispozitiile legale referitoare la activitatea de


securitate si sanatate in munca, indeosebi Legea nr. 319/2006 si HG
1425/2006 Normele Metodologice de aplicarea Legii 319/2006 (modificata
cu HG 955/2010), cap. III, sectiunea 3, art. 20(1),

EMITE URMATOAREA DECIZIE:

Art.1 Incepand cu data de domnul / doamna avavand functia de


expert in domeniul securitatii si sanatatii in munca, se numeste Conducator
al serviciului extern de prevenire si protectie pentru a se ocupa de
activitatea de prevenire si protectie la societatile cu care se vor incheia
contracte.
Art2. Persoana nominalizata la articolul 1, va avea sarcini si atributii
conform fisei postului si va duce la indeplinire prezenta decizie.

ANGAJATOR Am luat la cunostinta


Semnatura