Sunteți pe pagina 1din 49

ORDINUL Nr.

din 2016
privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care
proiecteaz, execut i verific instalaii electrice

n temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. n) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 33/
2007 privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul
Energiei, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 160/2012,

preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei emite


urmtorul ordin:

Art. 1. Se aprob Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaz,


execut i verific instalaii electrice, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul
ordin.
Art. 2. Titularii de licene i atestate acordate de Autoritatea Naional de Reglementare n
Domeniul Energiei, precum i operatorii economici care desfoar activiti n sectorul energiei
electrice duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul preedintelui
Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 23/2013 privind aprobarea
Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaz, execut, verific i
exploateaz instalaii electrice din sisteme electroenergetice, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 271 din 14 mai 2013, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 4. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Decizia preedintelui
Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 3114/2013 privind aprobarea
Regulamentului pentru organizarea i funcionarea Comisiei de Atestare a operatorilor economici
care proiecteaz, execut i verific instalaii electrice.
Art. 5. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei,

NICULAE HAVRILE
ANEXA
Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaz,
execut i verific instalaii electrice

Capitolul I Dispoziii generale

Art. 1. Prezentul regulament este emis n conformitate cu dispoziiile art. 9 alin. (1) lit. n) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea i funcionarea
Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 160/2012, cu modificrile i completrile ulterioare i cu
respectarea dispoziiilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea
de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 68/2010, care transpune n legislaia naional
prevederile Directivei 2013/123/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 12
decembrie 2006 privind serviciile n cadrul pieei interne.

Art. 2. (1) Activitile de proiectare, executare i verificare a instalaiilor electrice se realizeaz de


ctre operatori economici care dein un atestat emis n condiiile prezentului regulament,
potrivit competenelor acordate de tipul de atestat pe care l dein, cu respectarea
prevederilor legii i ale reglementrilor n vigoare.

(2) Titularul de atestat nu poate deine simultan dou sau mai multe atestate care acord
aceleai competene.

(3) n situaia n care se acord unui operator economic un tip de atestat care include,
conform art. 8 din prezentul regulament, alt tip de atestat deinut de acesta, simultan se
retrage atestatul cu cele mai puine competene.

Art. 3. Prezentul regulament stabilete:

a) procedura de atestare a operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare,


executare i verificare de instalaii electrice, incluznd prevederi specifice pentru acordarea/
modificarea/ suspendarea/ retragerea/ refuzul acordrii atestatului;

b) drepturile i obligaiile operatorului economic care deine un atestat, denumit titular de


atestat.

Art. 4. (1) Prevederile regulamentului se aplic de ctre operatorul economic cruia i se acord,
modific, suspend sau i se retrag atestate pentru activitile de proiectare, executare i

2/47
verificare a instalaiilor electrice, de ctre operatorul economic prevzut la alin. (2), precum i
titularului de atestat, pe durata de valabilitate a acestuia.

(2) Operatorul economic, persoan juridic strin, nregistrat ntr-un stat membru UE/SEE/
Elveia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrri de
proiectare, executare i verificare instalaii electrice n Romnia, dac ndeplinete, cumulativ,
urmtoarele condiii:

a) deine un document echivalent cu un atestat emis potrivit prezentului regulament,


corespunztor tipurilor de lucrri ce vor fi realizate, emis de o autoritate public din ara de
origine sau de orice alt entitate din ara de origine, ndreptit s emit un astfel de
document,

b) transmite la ANRE o cerere redactat n limba romn, conform modelului din anexa nr. 2,
nsoit de o traducere informal n limba romn a documentului prevzut la litera a) i o
declaraie pe proprie rspundere, ntocmit sau tradus informal n limba romn conform
modelului din anexa nr. 3, semnat de reprezentantul legal al solicitantului, prin care acesta
i asum respectarea obligaiilor rezultate din calitatea de titular de atestat, precum i un
document de nregistrare la autoritile competente ara de origine, tradus informal n limba
romn,

c) deine o confirmare emis de ANRE prin care se recunoate acestuia dreptul de a presta
servicii transfrontaliere n Romnia, ntocmit conform modelului din anexa nr. 10, i se
confirm ndeplinirea cerintelor de la literele a), b) i e),

d) respect, pe durata desfurrii activitilor de proiectare, executare i verificare a


instalaiilor electrice, obligaiile prevzute la art. 30, corespunztor tipurilor de lucrri
realizate,

e) face dovada achitrii unui tarif egal cu tariful de emitere a unui atestat, conform art. 12 din
prezentul regulament, pentru tipul de atestat pentru care se solicit echivalarea
competenelor.

(3) Operatorul economic, persoan juridic strin, nregistrat ntr-o ar membr UE/SEE/
Elveia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrri de
proiectare, executare i verificare instalaii electrice n Romnia, pe durata de valabilitate a
documentului prevzut la alin. (2) lit. a), dar nu mai mult de 5 ani de la data emiterii
confirmrii prevzute la alin. (2) lit. c).

(4) Operatorul economic, persoan juridic strin nregistrat ntr-un alt stat dect Elveia sau
ntr-un stat care nu este stat membru UE/SEE, poate solicita i obine acordarea unui atestat

3/47
emis n condiiile prezentului regulament dac ndeplinete condiiile de acordare
corespunztoare tipului de atestat solicitat, prevzute n prezentul regulament i dac are
nregistrat pe teritoriul Romniei un sediu secundar, cu statut de sucursal, pentru ntreaga
durat de valabilitate a atestatului. Respectarea cerinelor specificate n regulament se poate
face inclusiv prin transmiterea de documente echivalente, emise n acest scop n ara de origine
a societii, traduse informal n limba romn.

Art. 5. (1) Prevederile regulamentului nu se aplic operatorilor economici care desfoar:

a) activiti de proiectare, producere sau furnizare/ comercializare de echipamente sau


materiale destinate utilizrii lor n instalaiile electrice,

b) activiti de proiectare, executare i verificare instalaii electrice de cureni slabi aferente


cldirilor civile i industriale,

c) activiti de executare lucrri de vopsire a elementelor de susinere a reelelor electrice/


defriare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene.

(2) Un operator economic care are, potrivit legii, calitatea de antreprenor general, n baza unui
contract de antrepriz ncheiat cu un beneficiar i care nu deine un atestat acordat de ANRE,
are dreptul de a subcontracta lucrrile de proiectare, executare sau verificare de instalaii
electrice care, prin contractul ncheiat cu beneficiarul investiiei, sunt n sarcina sa, numai ctre
operatori economici atestai conform prezentului regulament i numai cu acordul
beneficiarului. Antreprenorul general are obligaia de a coordona realizarea tuturor lucrrilor de
instalaii electrice printr-un angajat al su care deine calitatea de electrician autorizat, avnd
gradul de autorizare corespunztor nivelului de tensiune la care se realizeaz lucrrile;
antreprenorul general este responsabil pentru lucrrile de proiectare, executare sau verificare de
instalaii electrice realizate, n solidar cu operatorul economic titular de atestat cu care a
subcontractat realizarea acestor lucrri.

(3) Titularii de atestate care permit executarea de instalaii electrice au dreptul s efectueze
lucrri de mentenan la corpurile de iluminat stradal pietonal i rutier, temporar festiv i
ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalaiile electrice publice, n condiiile
atestatului deinut, precum i a respectrii cerinelor Legii iluminatului public nr. 230/ 2006, a
Contractului - cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuie a energiei
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul comun al
preedinilor ANRE/ANRSC nr. 5/93/2007, a legislaiei n domeniul securitii i sntii n
munc i a oricror reglementri aplicabile, emise de autoritile competente.

4/47
Art. 6. (1) n nelesul prezentului regulament, termenii utilizai se definesc dup cum urmeaz:

1. Atestat - Act administrativ acordat unui operator economic solicitant, prin care i se acord
acestuia dreptul de a desfura, dup caz, activiti de proiectare, executare i verificare de
instalaii electrice, n limitele i cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
2. Atestare - Activitatea privind acordarea unui atestat operatorului economic care
proiecteaz, execut i verific instalaii electrice, precum i modificarea, suspendarea sau
retragerea atestatului sau refuzul acordrii acestuia.
3. Electrician autorizat - Persoana fizic, titular a unei legitimaii care atest calitatea de
electrician autorizat, gradul, tipul i limitele de competen ale titularului, emis n
condiiile Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,
responsabililor tehnici cu execuia, precum i a experilor tehnici de calitate i
extrajudiciari n domeniul instalaiilor electrice, aprobat prin ordin al preedintelui
ANRE.
4. Executare Ansamblul activitilor desfurate de un operator economic atestat n vederea
realizrii/modificrii unei instalaii electrice, cu respectarea proiectelor tehnice i a
legislaiei, normelor, normativelor tehnice, prescripiilor i altor reglementri incidente
domeniului instalaiilor electrice.
5. Instalaie electric - Ansamblu de echipamente electrice asociate care au caracteristicile
coordonate pentru a ndeplini un scop dat; instalaia electric include partea electric a
centralelor electrice, reelele electrice i instalaiile electrice de utilizare; instalaia
electric face parte din sistemul electroenergetic naional sau dintr-un sistem
electroenergetic izolat.
6. Instalaie electric interioar - Instalaie electric de joas tensiune pentru prize i iluminat
aferent unei construcii, realizat n interiorul acesteia.
7. Operator economic - Orice persoan juridic de drept public (unitate administrativ
teritorial sau o structur proprie a acesteia, avnd personalitate juridic) sau persoan de
drept privat, care ofer n mod licit pe pia produse, servicii i/ sau executare de lucrri,
precum i persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile
familiale care-i desfoar activitatea n baza OUG 44/ 2008 sau alt act normativ ulterior.
8. Responsabil tehnic cu execuia - Persoana fizic, titular a unei legitimaii care atest
calitatea de responsabil tehnic cu execuia a titularului, emis n condiiile Regulamentului
pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu
execuia, precum i a experilor tehnici de calitate i extrajudiciari n domeniul
instalaiilor electrice, aprobat prin ordin al preedintelui ANRE.

5/47
9. Regulament - Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaz,
execut i verific instalaii electrice, aprobat prin ordin al preedintelui ANRE.

10.Titular de atestat - operator economic care deine un atestat acordat de ANRE n condiiile
prezentului regulament sau persoana fizic ce deine un atestat acordat de ANRE n
condiiile prezentului regulament, precum i operatorul economic care ndeplinete
condiiile prevzute la art. 4 alin. (2).

11. Verificator de proiecte - persoana fizic, titular a unei legitimaii care atest calitatea de
verificator de proiecte a titularului, emis n condiiile Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuia, precum i a
experilor tehnici de calitate i extrajudiciari n domeniul instalaiilor electrice, aprobat
prin ordin al preedintelui ANRE.
(2) Abrevieri utilizate sunt urmtoarele:
1. ANRE - Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei,
2. MDRAP - Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, sau orice succesor
al acestuia avnd atribuii n domeniul construciilor.
3. ANRSC - Autoritatea Naional de Reglementare a Serviciilor Publice de Gospodrire
Comunal, sau orice succesor al acesteia.
4. CA - Comisia de Atestare.
5. RENAR - Asociaia de Acreditare din Romnia, organism naional de acreditare al
laboratoarelor de ncercri/analize, etalonare metrologic, organisme de inspecie i de
certificare (sisteme de management al calitii / mediului, HACCP, produse/servicii i
personal), http://www.renar.ro.
6. RTE - Responsabil tehnic cu execuia.
7. SEE Spaiu Economic European.
8. SEN - Sistemul Electroenergetic Naional.
9. SMC - Sistem de Management al Calitii.
10. UE Uniunea European.
11. REVISAL Registrul de Eviden al Salariailor.

Capitolul II - Activiti supuse atestrii

ART. 7. Categoriile de instalaii electrice a cror proiectare, executare i verificare se face de ctre
un operator economic atestat n condiiile prezentului regulament, sunt:
a) instalaii electrice de joas tensiune: instalaii electrice de utilizare de joas tensiune,
branamente, linii electrice, aeriene sau subterane de joas tensiune, posturi de
6/47
transformare i staii electrice (partea de joas tensiune), precum i partea electric (partea
de joas tensiune) a centralelor electrice;
b) instalaii electrice de medie tensiune: instalaii electrice de utilizare de medie tensiune, linii
electrice, aeriene sau subterane, de medie tensiune, posturi de transformare i staii
electrice (partea de medie tensiune), precum i partea electric (partea de medie tensiune) a
centralelor;
c) instalaii electrice de nalt tensiune: instalaii electrice de utilizare de nalt tensiune, linii
electrice aeriene sau subterane i staii electrice cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu
110 kV.

Art. 8. (1) Atestatele emise de ANRE sunt:


a) Atestat de tip A - ncercri de echipamente i instalaii electrice; include competenele
atestatelor de tip A2 i A1;
b) Atestat de tip A1- ncercri de echipamente i instalaii electrice de joas tensiune;
c) Atestat de tip A2- ncercri de echipamente i instalaii electrice de joas i medie tensiune;
include competenele atestatului de tip A1;
d) Atestat de tip A3 - ncercri de echipamente i instalaii electrice n vederea certificrii
conformitii tehnice a centralelor electrice n raport cu normele tehnice aplicabile;
e) Atestat de tip B - proiectare i executare de instalaii electrice exterioare/ interioare pentru
incinte/ construcii civile i industriale, branamente aeriene i subterane, la tensiunea
nominal de 0,4 kV; include competenele atestatelor de tip Bp, Be, Bi i A1;
f) Atestat de tip Bp - proiectare de instalaii electrice exterioare/interioare pentru
incinte/construcii civile i industriale, branamente aeriene i subterane, la tensiunea
nominal de 0,4 kV;
g) Atestat de tip Be - executare de instalaii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/
construcii civile i industriale, branamente aeriene i subterane, la tensiunea nominal de
0,4 kV; include competenele atestatelor de tip Bi i A1;
h) Atestat de tip Bi - executare de instalaii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/
construcii civile i industriale; include competenele atestatului de tip A1;
i) Atestat de tip C1A - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni
nominale de 0,4 kV 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominal superioar de
cel mult 20 kV, staii de medie tensiune, precum i partea electric de medie tensiune a
staiilor de nalt tensiune; include competenele atestatului de tip Bp;
j) Atestat de tip C1B - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni
nominale de 0,4 kV 110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominal superioar de

7/47
cel mult 20 kV, staii de medie tensiune i 110 kV, precum i partea electric de medie
tensiune a staiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV; include
competenele atestatelor de tip C1A i Bp;
k) Atestat de tip C2A - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni
nominale de 0,4 kV 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominal superioar de
cel mult 20 kV, staii de medie tensiune, precum i partea electric de medie tensiune a
staiilor de nalt tensiune; include competenele atestatelor de tip Be, Bi, A2 i A1;
l) Atestat de tip C2B - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni
nominale de 0,4 kV 110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominal superioar de
cel mult 20 kV, staii de medie tensiune i 110 kV, precum i partea electric de medie
tensiune a staiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV; include
competenele atestatelor de tip Be, Bi, C2A, A2 i A1;
m)Atestat de tip D1 - proiectare de linii electrice aeriene i subterane cu orice tensiuni
nominale standardizate; include competenele atestatelor de tip C1B, C1A i Bp;
n) Atestat de tip D2 - executare de linii electrice aeriene i subterane cu orice tensiuni
nominale standardizate; include competenele atestatelor de tip C2B, C2A, Be, Bi, A, A2 i
A1;
o) Atestat de tip E1 - proiectare de posturi de transformare, staii electrice i de instalaii
aparinnd prii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; include
competenele atestatelor de tip C1B, C1A i Bp;
p) Atestat de tip E2 - executare de posturi de transformare, staii electrice i de lucrri la
partea electric a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; include
competenele atestatelor de tip E2PA, C2B, C2A, Be, Bi, A, A2 i A1;
q) Atestat de tip E2PA- executare de lucrri la instalaii electrice de protecie i automatizri
din staiile electrice.
(2) Competenele pe care le confer titularului tipurile de atestate prevzute la alin. (1), sunt
detaliate n anexa nr. 4 la prezentul regulament.

Art. 9. Durata de valabilitate a oricrui tip de atestat este de 5 ani i poate fi extins, pentru noi
perioade de 5 ani, n condiiile prezentului regulament.

Art. 10. Atestatele se acord i se emit de ctre ANRE, n condiiile prezentului regulament.

8/47
Capitolul III Procedura de solicitare a unui atestat

Art. 11. (1) Pentru obinerea unui atestat, solicitantul, prin reprezentantul su legal, nregistreaz la
ANRE o cerere de atestare ntocmit conform modelului prezentat n anexa nr. 1 din
regulament, n original.

(2) Cererea de atestare este nsoit de documente justificative, n funcie de tipul de atestat
solicitat, redactate sau traduse informal n limba romn, conform prevederilor prezentului
regulament.

(3) Nu poate solicita emiterea unui atestat operatorul economic aflat n procedur de faliment.

Art. 12. (1) Solicitantul de atestat are obligaia de a achita un tarif de emitere a atestatului, aprobat
prin ordin al preedintelui ANRE, pentru fiecare tip de atestat solicitat.

(2) Tariful de emitere a atestatului se achit integral, nainte sau odat cu nregistrarea cererii
prevzute la art. 11 alin. (1) i condiioneaz nregistrarea solicitrii de atestare n planul de
lucru.

(3) n situaia n care se constat c n termen de 10 zile de la data nregistrrii cererii prevzute
art. 11 alin. (1) suma aferent tarifului de emitere a atestatului nu a fost integral i efectiv virat
n contul de destinaie, solicitarea se claseaz fr alt formalitate, solicitantul fiind notificat cu
privire la acest lucru i cu privire la posibilitatea de a i se restitui documentele anexate cererii
sale.

Art. 13. (1) Operatorul economic care preia activitatea ce face obiectul unui atestat, ca urmare a
reorganizrii prin fuziune, divizare, transfer de activiti, etc. a operatorului economic titular al
respectivului atestat, n cazul n care dorete continuarea activitilor supuse atestrii, este
obligat s solicite acordarea unui nou atestat pe numele su n termen de maxim 30 de zile de la
data la care transferul devine efectiv sau, dup caz, de la data nmatriculrii n Registrul
Comerului a noului operator economic nfiinat.

(2) La cererea de solicitare a noului atestat solicitantul va anexa documente justificative din care
s reias reorganizarea titularului de atestat, respectiv nfiinarea noului operator economic, i
documentaia prevzut de prezentul regulament pentru obinerea respectivului tip de atestat.

(3) Pn la obinerea noului atestat pe numele su, dar nu mai trziu de 90 de zile de la data la
care transferul devine efectiv sau, dup caz, de la data nmatriculrii n Registrul Comerului a
noului operator economic nfiinat, operatorul economic care preia activitatea ce face obiectul

9/47
unui atestat valabil poate presta acea activitate cu condiia de a respecta condiiile de valabilitate
asociate tipului respectiv de atestat i toate reglementrile i normele tehnice aplicabile.

Art. 14. (1) Documentele justificative anexate cererii de emitere a unui atestat sunt:
a) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerului sau extras obinut n urma
interogrii bazei de date a Registrului Comerului, n copie, care s reflecte situaia
actualizat a solicitantului la data cererii de atestare, cu privire la starea sa, datele de
identificare i cile de comunicare ale acestuia i din care s rezulte c solicitantul are
nregistrat ca obiect de activitate principal sau secundar activiti de tipul celor supuse
atestrii; n cazul persoanelor fizice, documente care dovedesc c solicitantul ndeplinete
condiiile stabilite de lege privind organizarea i desfurarea unor activiti economice de
ctre persoanele fizice, fiind nregistrat n Romnia ca persoan fizic autorizat,
ntreprindere individual sau ntreprindere familial;

b) Lista cuprinznd dotrile tehnico-materiale pe care solicitantul le deine n proprietate


sau n folosin, ntocmit conform modelului din anexa nr. 5 din regulament; dotrile
cuprinse n list trebuie s cuprind cel puin dotrile minimale prezentate n anexa nr. 6 din
regulament, corespunztoare tipului de atestat solicitat;

c) Fia cu privire la personalul operatorului economic - structura cu personalul angajat/


contractat, existent la momentul solicitrii atestrii, alocat activitilor supuse atestrii,
ntocmit conform anexei nr. 7 din regulament; structura de personal trebuie s cuprind un
numr minim de 2 persoane, dintre care cel puin una s fie electrician autorizat, avnd
minim gradul i tipul de autorizare corespunztor nivelului maxim de tensiune i tipului de
activitate aferent atestatului solicitat; n cazul tipurilor de atestate de tip A, A1, A2, B, Bp,
Be, Bi, C2A i E2MT a doua persoan trebuie s fie cel puin electrician calificat, iar n
cazul celorlalte tipuri de atestate a doua persoan trebuie s fie inginer/subinginer cu
diplom ntr-unul dintre domeniile/specializrile acceptate pentru autorizarea persoanelor
fizice care realizeaz lucrri de instalaii electrice; fia va fi nsoit de un extras din
REVISAL, datat i semnat de reprezentantul legal al solicitantului de atestat, din care s
rezulte calitatea de angajai a celor dou persoane sau, dup caz, de copia certificat pentru
conformitate a contractelor de prestri servicii ncheiate cu acestea;

d) Declaraie pe propria rspundere a reprezentantului legal, ntocmit conform modelului


din anexa nr. 3 a regulamentului, prin care acesta angajeaz rspunderea operatorului
economic, cu privire la meninerea dotrii tehnico-materiale minime la nivelul dotrii
prezentate n anexa nr. 6 din regulament i asigurrii structurii minime de personal calificat

10/47
i autorizat prevzute n anexa nr. 8 din regulament, la momentul ncheierii de contracte
pentru desfurarea unei/unor activiti permise conform tipului de atestat deinut i pe toat
durata desfurrii efective a acestor activiti, precum i cu privire la respectarea
obligaiilor rezultate din calitatea de titular de atestat;

e) Documente care s fac dovada implementrii n cadrul operatorului economic a unui


sistem de management al calitii (SMC), certificat de una dintre societile acreditate de
RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaional, din care s reias c
solicitantul desfoar activitile supuse atestrii n condiiile standardului ISO 9001;

f) Dovada achitrii obligaiei financiare stabilite conform art. 12 din prezentul regulament.

(2) Indiferent de tipurile de atestate solicitate, documentele prevzute la alin. (1) se transmit
ntr-un singur exemplar, pe suport hrtie, redactate sau traduse informal n limba romn,
semnate de reprezentantul legal al solicitantului pe fiecare pagin.

(3) n momentul punerii n funciune a unui portal pus la dispoziie de ctre ANRE,
documentele prevzute la alin. (1) se vor putea transmite n format electronic, certificate cu
semntur electronic ce aparine solicitantului.

Capitolul IV - Procedura de acordare a unui atestat

Art. 15. (1) ANRE analizeaz dac cererea i documentele anexate acesteia, transmise de solicitant,
corespund prevederilor prezentului regulament.

(2) ANRE, din proprie iniiativ sau n urma unei sesizri primite, poate verifica, la sediul
social sau la sediile secundare/punctele de lucru ale solicitantului, autenticitatea documentaiei
justificative, transmise de acesta ca anex la cererea de atestare, precum i realitatea celor
prezentate n respectivele documente; rezultatul verificrii se nscrie ntr-un proces-verbal, care
se constituie parte integrant a documentaiei anexat cererii de atestare i se semneaz de
reprezentantul ANRE i de un reprezentant al solicitantului, care a fost de fa la verificrile
realizate de ANRE.

ART. 16. (1) n cazul n care documentaia transmis de solicitant nu este complet sau
conine neclariti, ANRE comunic solicitantului, n termen de maximum 30 de zile de la data
nregistrrii cererii, completrile sau clarificrile necesare, precum i informaii privitoare la
termenele de rspuns i de procesare a cererii.

11/47
(2) Solicitantul transmite completrile sau clarificrile solicitate n termen de cel mult 30 zile
lucrtoare de la primirea comunicrii. Completrile/ clarificrile sunt analizate i, dup caz, se
reia procedura la alin. (1).

(3) Dac solicitantul nu transmite toate completrile/clarificrile n termen de maxim 6 luni de


la data nregistrrii cererii, aceasta se claseaz i ca urmare va fi scoas din evidena ANRE,
solicitantul fiind informat printr-o adres.

(4) n cazul clasrii cererii de atestare n baza prevederilor alin. (3), dac solicitantul depune o
nou cerere pentru acordarea aceluiai tip de atestat n termen de 30 de zile de la clasarea
cererii, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) i (2) solicitantul va achita doar un
procent de 50% din tariful de emitere a atestatului.

ART. 17. (1) n termen de maxim 10 zile de la data la care documentaia este complet,
Direcia de specialitate din cadrul ANRE ntocmete un raport prin care propune acordarea sau
refuzul acordrii atestatului.

(2) Raportul este supus aprobrii n urmtoarea edin a Comisiei de Atestare.

(3) n cazul aprobrii, decizia de acordare/ refuz a atestrii, precum i atestatul, se emit de ctre
ANRE n cel mult 5 zile de la data edinei Comisiei de Atestare i se comunic solicitantului,
la cerere, n copie, prin fax sau email.

(4) Atestatele i deciziile n original se pot ridica de la sediul ANRE de ctre reprezentantul
legal sau de un reprezentant mputernicit al solicitantului.

Art. 18. (1) Atestatul se ntocmete, pentru fiecare tip prevzut la art. 8 alin. (1), n conformitate cu
coninutul-cadru prezentat n anexa nr. 9 din regulament.

(2) Atestatul emis are un numr de ordine unic, care se nregistreaz, n ordinea emiterii, ntr-un
registru electronic al ANRE.

Capitolul V Comisia de Atestare

Art. 19. (1) Comisia de Atestare este numit prin decizie a preedintelui ANRE i este format din
5 (cinci) membri, dintre care unul este preedinte, unul este vicepreedinte i trei sunt membri
cu drept de vot, dintre care unul are i rol de secretar al comisiei.

12/47
(2) Comisia de Atestare i desfoar activitatea n baza prezentului regulament i a unei
proceduri interne aprobate de ANRE, edintele fiind conduse de presedintele comisiei i, n
lipsa acestuia, de vicepreedinte.

(3) Comisia de Atestare are urmtoarele competene:

a) analizeaz Raportul cu privire la soluionarea cererii de atestare;

b) hotrte, cu majoritate simpl a voturilor, cu privire la atestare sau decide refuzul atestrii;

c) analizeaz Raportul cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea atestatului;

d) hotrte, cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea atestatului.

(4) edinele Comisiei de Atestare se programeaz i se desfoar cel puin o dat ntr-o lun
calendaristic, data edinei i ordinea de zi afindu-se pe pagina de internet a ANRE nainte de
data edinei.

(5) Hotrrile Comisiei de Atestare se iau cu majoritate simpl a voturilor, n baza rapoartelor
ntocmite i sunt consemnate ntr-un proces-verbal ntocmit n cadrul edinei.

(6) n baza procesului-verbal prevzut la alin. (5), ANRE emite decizia de atestare sau refuzul
atestrii, de modificare, suspendare sau retragere a atestatului i, dup caz, atestatul.

(7) edintele Comisiei de Atestare se desfoar n prezenta a cel putin 3 membri.

(8) n cazul n care votul este paritar, votul presedintelui/vicepreedintelui care conduce sedina
este decisiv.

Art. 20. (1) Hotrrea cu privire la acordarea, refuzul acordrii, extinderea duratei de valabilitate
sau refuzul extinderii duratei de valabilitate a unui atestat se ia cu considerarea urmtoarelor
criterii:
a) Completitudinea i veridicitatea documentaiei anexate cererii de atestare transmise de
solicitant, prin raportare la prevederile din prezentul regulament;
b) Existena unui cadru tehnico-organizatoric minimal, la momentul acordrii atestatului,
rezultat din documentele transmise de solicitant, care s permit titularului de atestat
realizarea de demersuri n vederea ncheierii de contracte de lucrri potrivit
competenelor tipului de atestat deinut;
c) Asigurarea condiiilor privind calitatea activitilor desfurate/lucrrilor realizate n
baza atestatului, prin sistemul de management al calitii implementat de solicitant i
certificat conform legislaiei n vigoare.

13/47
d) Angajamentul solicitantului cu privire la utilizarea structurii minime de personal i a
dotrilor minime cu ocazia desfurrii efective a lucrrilor contractate potrivit
competentelor rezultate din tipul de atestat deinut.
e) n cazul acordrii unui nou tip de atestat unui operator economic care este titular al unui
alt tip de atestat, precum i n cazul extinderii duratei de valabilitate a unui atestat,
evaluarea gradului de satisfacie al beneficiarilor lucrrilor realizate potrivit atestatului
deinut, realizat pe baza aprecierilor transmise de solicitant potrivit prevederilor art. 30
lit. h), prin raportare la valorile de referin stabilite de ANRE n anexa nr. 11 din
regulament.
f) n cazul extinderii duratei de valabilitate a unui atestat, existena unui cadru tehnico-
organizatoric adecvat, rezultat din documentele transmise de solicitant, n raport cu
obligaiile titularului de atestat i cu prevederile art. 22 alin. (5).
(2) ANRE poate refuza acordarea unui nou tip de atestat dac gradul de satisfacie anual al
beneficiarilor se situeaz, n ultimii 2 ani consecutivi de valabilitate ai unui alt atestat deinut
de acelai titular, sub valorile de referin stabilite de ANRE n anexa nr. 11 din regulament.
(3) ANRE poate refuza extinderea duratei de valabilitate a unui atestat dac gradul de
satisfacie anual al beneficiarilor se situeaz, n ultimii 3 ani consecutivi de valabilitate ai
atestatului, sub valorile de referin stabilite de ANRE n anexa nr. 11 din regulament i
titularul de atestat nu are contracte n derulare ncheiate potrivit drepturilor conferite de acel
tip de atestat.

Art. 21. Decizia privind refuzul de a atesta un operator economic poate fi contestat la ANRE n
termen de 15 zile de la data comunicrii deciziei.

(2) Contestaia se analizeaz i se soluioneaz n cadrul urmtoarei edine a Comisiei de


Atestare de la data primirii contestaiei, fiind consemnat n procesul verbal al edinei
comisiei.

(3) Rspunsul la contestaie se comunic solicitantului, n termen de 5 zile de la data edinei


Comisiei de Atestare.

Capitolul VI Procedura de modificare a unui atestat

Art. 22. (1) La cererea titularului de atestat ANRE decide modificarea atestatului atunci cnd a
survenit una dintre urmtoarele situaii:

a) schimbarea denumirii i/sau a formei juridice a titularului de atestat;

14/47
b) schimbarea sediului social al titularului de atestat;

c) titularul dorete extinderea duratei de valabilitate a unui atestat.

(2) Situaiile prevzute la alin. (1) lit. a) i b) sunt notificate la ANRE de catre titularul de
atestat, n termen de 10 de zile de la apariia lor, mpreun cu cererea de modificare a atestatului,
nsoit de documente care confirm modificrile survenite la titularul de atestat i dovada plii
tarifului de modificare a atestatului, care are valoarea de 25% din tariful de acordare a
respectivului tip de atestat, aprobat prin ordin al preedintelui ANRE.

(3) n situaia de la alin. (2) cererea de modificare se soluioneaz prin emiterea unui nou atestat
modificat, cu acelai numr de ordine i aceeai durat de valabilitate ca cel iniial.

(4) n situaia prevzut la alin (1) lit. c) cu cel puin 60 de zile nainte de data expirrii
atestatului, titularul acestuia nregistreaz la ANRE cererea de extindere a duratei de
valabilitate a atestatului, nsoit de documentele prevzute la art. 14 alin. (1), actualizate i de
dovada plii tarifului de extindere a valabilitii atestatului, care are valoarea egal cu cea a
tarifului de acordare a respectivului tip de atestat, aprobat prin ordin al preedintelui ANRE.

(5) n situaia de la alin. (4), dac titularul de atestat are lucrri contractate, lista prevzut la
art. 14 alin. (1) lit. c) trebuie s conin cel puin personalul prevzut n anexa nr. 8 din
regulament pentru respectivul tip de atestat; dac titularul de atestat nu are lucrri contractate
atunci lista va conine cel puin personalul prevzut la art. 14 alin. (1) lit. c) i meniunea c nu
exist lucrri contractate.

(6) n cazul unui atestat a crui perioad de valabilitate a expirat, fr a fi prelungit n condiiile
alin. (4), ANRE poate acorda un nou atestat pentru acelai tip n condiiile transmiterii
documentelor prezentate la art. 14 alin. (1), dar innd cont i de prevederile alin. (5).

(7) n situaia de la alin. (4) cererea se soluioneaz prin emiterea unui nou atestat cu acelai
numr de ordine i durata de valabilitate prelungit cu 5 ani.

(8) n situaii justificate de modificri legislative sau ca urmare a unor reglementri ANRE,
ANRE poate decide modificarea unui atestat i din proprie iniiativ, situaie n care nu se
percepe niciun tarif de la titularul acestuia.

ART. 23. (1) n termen de maxim 10 zile de la data la care documentaia este complet,
Direcia de specialitate din cadrul ANRE ntocmete un raport prin care propune modificarea
atestatului.

15/47
(2) Raportul prevzut la alin. (1) este supus aprobrii n urmtoarea edin a Comisiei de
Atestare.

(3) n cazul aprobrii, decizia de modificare a atestatului, precum i atestatul modificat, se emit
de ctre ANRE n cel mult 5 zile de la data edinei Comisiei de Atestare i se comunic
solicitantului, n copie, prin fax sau email.

(4) Atestatele i deciziile modificate se pot fi ridica de la sediul ANRE de ctre reprezentantul
legal sau de un reprezentant mputernicit al solicitantului.

Art. 24. n cazul pierderii originalului unui atestat, la solicitarea titularului de atestat, ANRE poate
emite un duplicat, dup prezentarea documentelor din care s rezulte c a fost efectuat
publicarea, ntr-un ziar de circulaie naional, a anunului privind pierderea atestatului, precum
i dup achitarea unui tarif corespunztor eliberrii unui duplicat, aprobat prin ordin al
preedintelui ANRE.

Capitolul VII - Suspendarea sau retragerea atestatului

Art. 25. (1) La notificarea transmis de un titular de atestat, la sesizarea transmis de o ter
persoan sau la constatarea de ctre ANRE din oficiu, ANRE poate decide suspendarea unui
atestat n urmtoarele situaii:

a) n cazul n care se constat c titularul de atestat ncalc n mod repetat o obligaie


prevzut la art. 30 din prezentul regulament, cu excepia celor de la art. 30 lit. b) i c). Prin
"mod repetat" se nelege cel puin de 2 ori ntr-o perioad de 1 an pentru aceeai obligaie;

b) n cazul n care se constat c titularul de atestat nu respect obligaiile cu privire la


asigurarea personalului calificat i/ sau autorizat, prevzute la art. 30 lit. b), sau obligaiile
cu privire la asigurarea dotrilor tehnice minime, prevzute n art. 30 lit. c);

c) n cazul n care nu a respectat o msur de conformare dispus de ANRE cu privire la


ndeplinirea unei obligaii care i revine n calitate de titular de atestat;

d) la cererea motivat a titularului de atestat.

(2) n situaia prevzut la alin. (1) lit. b), n decizia prin care se dispune suspendarea atestatului
ANRE stabilete msuri de conformare n sarcina titularului de atestat, pe durata suspendrii,
cu termene de ducere la ndeplinire.

16/47
(3) Prin decizia prin care se dispune suspendarea unui atestat se stabilesc condiiile n care
nceteaz suspendarea i/sau termenele la care nceteaz suspendarea.

Art. 26. La notificarea transmis de un titular de atestat, la sesizarea transmis de o ter persoan
sau la constatarea de ctre ANRE din oficiu, ANRE poate decide retragerea unui atestat n
urmtoarele situaii:

a) n cazul falimentului titularului sau radierii acestuia din registrul comerului; aceste situaii,
se aduc la cunotina ANRE de ctre titularul de atestat, n termen de 10 zile de la data
apariiei lor, mpreun cu cererea de retragere a atestatului i documente care confirm,
dup caz, falimentul sau radierea titularului de atestat;

b) n cazul n care titularul unui atestat care a fost suspendat de ANRE i, pe durata
suspendrii, nu a ndeplinit ntocmai i/sau la termen o msur de conformare dispus de
ANRE;

d) n cazul n care titularul unui atestat care a fost suspendat de ANRE, desfoar, pe durata
suspendrii, activiti sau lucrri care intr n domeniul de compentene aferente atestatului
suspendat, conform prevederilor din anexa nr. 4 la prezentul regulament;

c) n cazul n care titularul unui atestat a solicitat i i s-a acordat de ctre ANRE un nou atestat,
care include competenele atestatului pe care l deine; n aceast situaie, odat cu
acordarea noului atestat, ANRE retrage atestatul iniial, ale crui competene vor fi
exercitate potrivit noului atestat acordat;

d) n cazul situaiei prezentate n cuprinsul art. 13 alin. (1), n care operatorul economic titular
de atestat transfer unui alt operator economic activitatea ce face obiectul unui atestat
valabil, innd cont i de prevederile art. 13 alin. (3);

e) la cererea motivat a titularului de atestat.

Art. 27. La luarea deciziei cu privire la suspendarea/retragerea unui atestat, ANRE ine seama de
contractele pe care titularul de atestat le are n derulare i de efectele pe care le poate avea
suspendarea/retragerea atestatului asupra unui utilizator/operator de reea sau asupra alimentrii
cu energie electric a clientului final de energie electric, industrial sau asimilat, care este parte
n aceste contracte.

ART. 28. (1) Direcia de specialitate din cadrul ANRE ntocmete un raport prin care propune
suspendarea/retragerea atestatului.

17/47
(2) Raportul prevzut la alin. (1) este supus aprobrii n urmtoarea edin a Comisiei de
Atestare.

(3) n cazul aprobrii, decizia de suspendare/retragere a atestatului se emite de ctre ANRE n


cel mult 5 zile de la data edinei Comisiei de Atestare i se comunic solicitantului, n copie,
prin fax, email sau servicii potale.

(4) Deciziile de suspendare/retragere se pot fi ridica de la sediul ANRE de ctre reprezentantul


legal sau de un reprezentant mputernicit al solicitantului.

Capitolul VIII - Drepturi i obligaii ale titularului de atestat

Art. 29. (1) Pe perioada de valabilitate a atestatului titularul de atestat are dreptul de a desfura
activiti i de a realiza lucrri potrivit competenelor acordate de tipul de atestat pe care l
deine, prevzute n anexa nr. 4 la prezentul regulament.

(2) Pe perioada de valabilitate a atestatului titularul de atestat are dreptul s subcontracteze


lucrri de proiectare, executare sau verificare de instalaii electrice sau pri ale acestora, cu
respectarea prevederilor art. 30 lit. d).

Art. 30. Pe perioada de valabilitate a atestatului, titularul de atestat are urmtoarele obligaii:

a) S respecte prevederile regulamentului, ale legilor, normelor, normativelor i prescripiilor


tehnice n vigoare, precum i ale oricror reglementri emise de ANRE, aplicabile
activitilor atestate, inclusiv pe care privind protecia persoanelor, bunurilor i activitilor;

b) n momentul contractrii unei lucrri/activiti permise conform tipului de atestat deinut, s


dein cel puin o structur minim de personal autorizat/calificat conform cu prevederile
anexei nr. 8 din regulament, corespunztoare tipului de atestat deinut i s aloce personalul
din acea structur pentru realizarea lucrri/activitilor contractate;

c) Pe durata realizrii lucrrilor contractate potrivit tipului de atestat deinut, titularul de atestat
trebuie s dein n proprietate sau n folosin cel puin dotrile minime prevzute n anexa
nr. 6 la prezentul regulament;

d) S subcontracteze lucrri de instalaii electrice sau pri ale acestora numai ctre un titular
de atestat ce are competene corespunztoare tipurilor de lucrri pe care le subcontracteaz;

e) S realizeze lucrri de instalaii electrice numai la nivelul competenelor prevzute n


regulament pentru tipul de atestat deinut;

18/47
f) S realizeze lucrri de instalaii electrice numai dup obinerea tuturor autorizaiilor,
acordurilor i avizelor prevzute de legislaia aplicabil;

g) S transmit ANRE, ntocmai i la termen, orice informaie sau document solicitat, n


condiiile legii, care este necesar pentru activitatea ANRE, inclusiv notificrile i raportrile
prevzute de prezentul regulament.

h) S transmit la ANRE anual, pn la data mplinirii fiecrui an de valabilitate a atestatului, o


list a contractelor aferente lucrrilor de proiectare/ executare/ verificare instalaii electrice
ncheiate n ultimele 12 luni i o list a celor finalizate n ultimele 12 luni, potrivit
contractelor ncheiate, ntocmite conform modelului din anexa nr. 12 la prezentul
regulament, precum i copii ale aprecierilor ntocmite pentru fiecare lucrare finalizat,
ntocmite potrivit modelului din anexa nr. 13 i semnate de reprezentanii legali ai
beneficiarilor; la cererea ANRE se vor transmite, n termen de 10 zile de la comunicarea
solicitrii, copii ale proceselor-verbale de recepie la terminarea lucrrilor de executare de
instalaii electrice, semnate de ctre beneficiar sau, n cazul lucrrilor de proiectare realizate
copii ale proceselor-verbale de avizare, eliberate de ctre beneficiarii acestora;

i) S ndeplineasc msurile de conformare dispuse de ANRE n termenele stabilite;

j) S permit accesul reprezentanilor ANRE pentru realizarea de controale/inspecii/verificri,


n conformitate cu reglementrile n vigoare;

k) Titularul atestatelor ce permit ntocmirea documentaiilor de proiectare trebuie s se asigure


c acestea sunt supuse verificrii de ctre persoane autorizate ca verificator de proiecte n
domeniul instalaiilor electrice, n conformitate cu prevederile legale n vigoare i n
conformitate cu prescripiile i normele tehnice aplicabile, fiind n responsabilitatea
titularului de atestat ce a ntocmit documentaia de proiectare asigurarea acestei activiti cu
un specialist care deine autorizaie valabil de verificator de proiecte i care nu a participat
la ntocmirea proiectului;

l) Titularul atestatelor ce permit execuia lucrrilor de instalaii electrice, trebuie s execute


aceste lucrri doar pe baza unor documentaii de proiectare elaborate de titularii atestai i
verificate de persoane autorizate ca verificator de proiecte, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare;

m) Titularul atestatelor ce permit executarea de lucrri de instalaii electrice, trebuie s verifice


executarea aceste lucrri de ctre persoane autorizate ca responsabil tehnic cu execuia, n
conformitate cu legislaia n vigoare i cu prescripiile i normele tehnice aplicabile, fiind n

19/47
responsabilitatea titularului de atestat asigurarea acestei activiti cu un specialist de ter
parte care deine autorizaie valabil de responsabil tehnic cu execuia i care nu a participat
la realizarea lucrrii.

n) S instituie i s menin un sistem de nregistrare i soluionare privind reclamaiile fcute


la adresa sa de ctre clieni, n legtur cu modul n care i desfoar activitile pentru
care este atestat i s transmit, la cererea ANRE, informaii privind reclamaiile nregistrate
i modul lor de soluionare.

o) S menin sistemul de management al calitii certificat pe toat perioada de valabilitate a


atestatului, la nivelul celui corespunztor tipului de atestat deinut.

p) S nu se angajeze n practici cu potenial caracter anticoncurenial i s nu mpiedice ali


titulari de atestate s se angajeze n contractarea sau realizarea activitilor pentru care dein
atestate;

q) S asigure egalitatea de tratament a clienilor si.

Capitolul IX - Rspunderi i sanciuni

Art. 31. Nerespectarea prevederilor regulamentului atrage dup sine rspunderea administrativ
contravenional i/sau penal, conform prevederilor legale n vigoare.

Art. 32. Este interzis realizarea de activiti de proiectare, executare i verificare a instalaiilor
electrice de ctre persoane juridice sau persoane fizice care nu dein atestatul corespunztor
tipului de lucrri realizate.

Art. 33. Constatarea i sancionarea contraveniilor se fac n condiiile legii.

Art. 34. Nendeplinirea i/sau ndeplinirea necorespunztoare de ctre titularul de atestat a


obligaiilor impuse de lege n desfurarea activitilor ce fac obiectul atestatului nu atrage
rspunderea penal, civil, contravenional, administrativ sau material a ANRE, iar atestarea
operatorilor economici nu conduce la transferul de responsabiliti de la acetia ctre ANRE i
nici nu i exonereaz pe acetia de obligaiile ce le revin.

Capitolul X - Dispoziii finale i tranzitorii

Art. 35. Deciziile cu privire la acordarea, refuzul acordrii, modificarea, suspendarea sau retragerea
atestatetelor pot fi atacate n contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureti n condiiile

20/47
art. 5 alin. (7) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea i
funcionarea Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 160/2012.

Art. 36. (1) ANRE pune la dispoziie, pe baz de cerere scris, oricare dintre documentele elaborate
n vederea soluionrii unei cereri cu privire la acordarea, modificarea, suspendarea sau
retragerea unei atestri.

(2) Nu pot face obiect al accesului public documentele care conin date i informaii are sunt
secrete n conformitate cu legislaia specific, date si informaii confideniale sau informaii
sensibile comercial, a cror difuzare poate aduce prejudicii unor persoane fizice/juridice sau
unor instituii/autoriti publice.

Art. 37. (1) Atestatele emise anterior i aflate n termen de valabilitate la data intrrii n vigoare a
prezentului regulament, rmn valabile pn la expirarea duratei de valabilitate precizat pe
respectivele documente i pot fi modificate n sensul extinderii duratei de valabilitate, n
condiiile prezentului regulament.

(2) Titularii atestatelor prevzute la alin. (1) respect prevederile prezentului regulament.

(3) Competenele atestatului de tip E2MT, emis n baza Ordinului preedintelui ANRE nr.
23/2013, sunt aceleai ca cele ale atestatului de tip C2A, conform prezentului regulament.

(4) Tipurile de atestate F, Fv, Fd emise anterior intrrii n vigoare a prezentului regulament i
pierd valabilitatea la data intrrii n vigoare a prezentului regulament, activitile nefiind supuse
atestrii ANRE, conform art. 5 lit. c).

Art. 38. Tarifele percepute de ANRE n aplicarea prezentului regulament se actualizeaz anual prin
ordin al preedintelui ANRE.

Art. 39. n exercitarea atribuiilor de atestare ANRE poate colabora cu a asociaii profesionale de
utilitate public n domeniul energiei electrice, care desfoar activiti specifice, n baza unei
proceduri specifice.
Art. 40. (1) Pe pagina de Internet a ANRE se public:
a) Lista deciziilor de acordare/refuz;
b) Lista deciziilor de modificare a atestatelor;
c) Lista deciziilor de suspendare/retragere de atestate;
d) Lista cererilor de atestare refuzate sau clasate;
e) Lista atestatelor n vigoare, a celor suspendate, cu precizarea perioadei de suspendare,
precum i a celor retrase.
21/47
(2) ANRE poate publica, pe portalul propriu, datele i informaiile cuprinse n listele transmise
de acetia potrivit obligaiei de la art. 30 lit. h), precum i valorile gradului de satisfacie al
beneficiarilor contractelor finalizate de titularii de atestate.

22/47
ANEXA nr. 1 Model de cerere de atestare

Ctre: Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei ANRE

Domnule Preedinte,

Subsemnatul_______________________________, Cod Numeric Personal _________________,


posesor al actului de identitate seria _____ nr. ______________, eliberat de
____________________ la data ____________, n calitate de ______________________
(administrator/director general etc.), reprezentant legal al operatorului economic
______________________________________, cu sediul social n localitatea ____________, str.
_________________________, nr. ____, Bloc ___, Scara ___, Ap. ___, judeul __________, solicit
acordarea urmtoarelor tipuri de atestate: ___________________________________ (se vor
meniona tipurile de atestate solicitate).
Cererea este nsoit de documentele precizate n opis.

Menionez c operatorul economic pe care l reprezint:


- este nmatriculat n Registrului Comerului cu nr. ______________,
- are codul unic de nregistrare (CUI) nr. ______________________ i
- contul nr. ______________________________________ deschis la Banca
__________________ Sucursala _______________________ (denumirea/ localizarea
sucursalei bncii unde este deschis contul).

n scopul comunicrii cu Autoritatea Naional de Reglementare n domeniul Energiei, v aduc la


cunotin c pot fi contactat direct, la sediul operatorului economic, precum i la nr. telefon fix
__________________, nr. de fax __________________, nr. telefon mobil _______________ sau
prin mputernicit:______________________________, la nr. telefon fix __________________, nr.
de fax __________________, nr. telefon mobil _______________ (se anexeaz mputernicire
notarial sau avocaial ntocmit n condiiile legii).

Cunoscnd prevederile Codului Penal privind falsul n declaraii, certific pe propria rspundere,
veridicitatea i autenticitatea tuturor documentelor transmise.

Data _________________

Semntura reprezentant legal (n original)

23/47
ANEXA nr. 2 Model de cerere de confirmare a dreptului de a presta servicii
transfrontaliere, pentru realizarea de lucrri de de proiectare, executare i verificare instalaii
electrice n Romnia

Ctre: Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei ANRE


Domnule Preedinte,

Subsemnatul_______________________________, posesor al actului de identitate/paaportului


seria _____ nr. ______________, eliberat de ____________________ la data ____________, n
calitate de ______________________ (administrator/director general etc.), reprezentant legal al
operatorului economic __________________________________________, cu sediul social n
statul (membru al UE/SEE/Elveia) ____________________, adresa (complet a sediului social)
______________________________________________________________, solicit confirmarea
dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrri de
proiectare, executare i verificare instalaii electrice n Romnia, n
limitele competenelor acordate de urmtorul tip de atestat/urmtoarele tipuri de atestate:
________________________________________ (se vor meniona tipurile de atestate
corespunztoare).
Cererea este nsoit de documentele precizate n opis.

Menionez c operatorul economic pe care l reprezint:


- este nmatriculat n Registrului Comerului cu nr. ______________,
- are codul de nregistrare fiscal nr. ______________________ i
- contul nr. ______________________________________ deschis la Banca
_________________________ (denumirea/ localizarea bncii unde este deschis contul).
n scopul comunicrii cu Autoritatea Naional de Reglementare n domeniul Energiei, v aduc la
cunotin c pot fi contactat direct, la sediul operatorului economic, precum i la nr. telefon fix
__________________, nr. de fax __________________, nr. telefon mobil _______________ sau
prin mputernicit:______________________________, la nr. telefon fix __________________, nr.
de fax __________________, nr. telefon mobil _______________ (se anexeaz mputernicire
notarial sau avocaial ntocmit n condiiile legii).
Cunoscnd prevederile Codului Penal privind falsul n declaraii, certific pe propria rspundere,
veridicitatea i autenticitatea tuturor documentelor transmise.

Data _________________

Semntura reprezentant legal (n original)

24/47
ANEXA nr. 3 Model de Declaraie pe proprie rspundere
privind meninerea dotrilor i structurii de personal i
respectarea obligaiilor n calitate de titular de atestat
DECLARAIE PE PROPRIE RSPUNDERE

Subsemnatul_______________________________, Cod Numeric Personal _________________,


posesor al actului de identitate seria _____ nr. ______________, eliberat de
____________________ la data ____________, n calitate de ______________________
(administrator/director general etc.), reprezentant legal al operatorului economic
______________________________________, cu sediul n localitatea ____________, str.
_________________________, nr. ____, bloc ___, scara ___, ap. ___, judeul __________,
nregistrat la Oficiul Registrului Comerului sub nr. _________, avnd codul unic de nregistrare nr.
_______________, cunoscnd prevederile din Codul Penal privind falsul n declaraii, declar pe
propria rspundere urmtoarele:
1. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat de ANRE mi asum, n numele i pe seama
titularului de atestat, c va fi meninut de ctre titularul de atestat cel puin dotarea tehnico-
material minim prevzut n anexa nr. 6 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor
economici care proiecteaz, execut i verific instalaii electrice aprobat prin ordin al preedintelui
ANRE sau prevzut de orice reglementare ulterioar aprobat de ANRE, care va nlocui acest
regulament.
2. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat de ANRE mi asum, n numele i pe seama
titularului de atestat, c la momentul ncheierii de contracte pentru desfurarea unei/unor activiti
(servicii/lucrri) permise conform tipului de atestat, precum i pe toat durata desfurrii efective a
acestor activiti (servicii/lucrri), va fi asigurat de ctre titularul de atestat cel puin structura
minim de personal calificat i autorizat prevzut n anexa nr. 8 la Regulamentul pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteaz, execut i verific instalaii electrice aprobat prin ordin al
preedintelui ANRE sau prevzut de orice reglementare ulterioar aprobat de ANRE, care va
nlocui acest regulament.
3. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat de ANRE mi asum, n numele i pe seama
titularului de atestat, c acesta va respecta toate normele, reglementrile i prevederile legale
incidente n ceea ce privete lucrrile realizate i serviciile prestate, precum i c acesta va realiza
lucrri de instalaii electrice doar n limitele permise, conform tipului de atestat acordat de ANRE.

Data _________________

Semntura reprezentant legal (n original)

25/47
ANEXA nr. 4 Competenele titularilor de atestate acordate de ANRE

Tip Competenele titularului de atestat


atestat
A1 Realizeaz ncercri/msurtori la echipamentele i instalaiile electrice de joas
tensiune, conform reglementrilor din domeniu, inclusiv a normelor tehnice
incidente.
A2 Toate competenele atestatului de tip A1 i, n plus, realizeaz ncercri/ msurtori la
echipamentele i instalaiile electrice de medie tensiune, conform reglementrilor din
domeniu, inclusiv a normelor tehnice incidente.
A Toate competentele atestatelor de tip A1 i A2 i, n plus, realizeaz ncercri/
msurtori la echipamentele i instalaiile electrice de nalt tensiune, conform
reglementrilor din domeniu, inclusiv a normelor tehnice incidente.
A3 ncercri de echipamente i instalaii electrice n vederea certificrii conformitii
tehnice a centralelor electrice n raport cu normele tehnice aplicabile.
Bi Toate competenele atestatului de tip A1 i, n plus:
a) Execut instalaii electrice exterioare/ interioare aferente incintelor/cldirilor civile
i industriale,
b) Execut instalaii de utilizare de joas tensiune,
c) Execut, verific, msoar prize de pmnt, instalaii de legare la pmnt i de
paratrsnet aferente cldirilor civile i industriale i emite buletinele de
verificare/msurare aferente acestora.
Be Toate competenelor atestatului de tip Bi i, n plus, execut branamente electrice i
instalaii de racordare la joas tensiune, aeriene i/sau subterane, monofazate i
trifazate, destinate alimentrii cu energie electric a locurilor de consum, a locurilor
de producere sau a celor de consum i producere.
Bp Proiecteaz:
a) Instalaii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/cldirilor civile i
industriale,
b) Instalaii de utilizare de joas tensiune,
d) Branamente electrice i instalaii de racordare la joas tensiune, aeriene i/sau
subterane, monofazate i trifazate, destinate alimentrii cu energie electric a locurilor
de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum i producere.
B Toate competentele atestatelor de tip Be i Bp.
C1A Toate competenele atestatului de tip Bp i, n plus proiecteaz:
a) Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV 20 kV aeriene i/ sau subterane,

26/47
b) Posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de
conexiuni), inclusiv celulele aferente,
c) Staii de medie tensiune i partea electric de medie tensiune a staiilor de nalt
tensiune,
d) Reele electrice de iluminat public aeriene i/ sau subterane,
e) Reele de alimentare cu energie electric a ansamblurilor de locuine,
f) Instalaii electrice de cureni slabi aferente (circuite secundare),
g) Baterii staionare de acumulatori, instalaii electrice de compensare a factorului de
putere,
h) Instalaii de cabluri de fibr optic pentru transmitere de semnal,
i) Instalaii de comand, control i protecii prin relee.
C2A Toate competenele atestatului de tip Be i, n plus execut:
a) Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV 20 kV aeriene i/ sau subterane,
b) Posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de
conexiuni), inclusiv celulele aferente,
c) Staii de medie tensiune i partea electric de medie tensiune a staiilor de nalt
tensiune,
d) Reele electrice de iluminat public aeriene i/ sau subterane,
e) Reele de alimentare cu energie electric a ansamblurilor de locuine,
f) Instalaii electrice de cureni slabi aferente (circuite secundare),
g) Baterii staionare de acumulatori, instalaii electrice de compensare a factorului de
putere,
h) Instalaii de cabluri de fibr optic pentru transmitere de semnal,
i) Instalaii de comand, control i protecii prin relee,
j) Msurarea rezistenei de izolaie i continuitate circuite, msurarea rezistenei de
contact la PT,
k) Verificri i ncercri ale echipamentelor i instalaiilor electrice de medie tensiune,
aferente reelelor electrice de distribuie i posturilor de transformare.
C1B Toate competenele atestatului de tip C1A i, n plus proiecteaz linii electrice cu
tensiuni nominale de 0,4 kV 110 kV aeriene i/ sau subterane, inclusiv fir de gard
cu fibr optic inclus pe LEA de 110 kV, staii de medie tensiune i 110 kV, precum
i partea electric de medie tensiune a staiilor cu tensiuni nominale mai mari sau
egale cu 110 kV.
C2B Toate competenele atestatului de tip C2A i, n plus execut:
a) Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV 110 kV aeriene i/ sau subterane,
b) Instalare de fir de gard cu fibr optic inclus pe LEA de 110 kV,

27/47
c) Verificri i ncercri ale echipamentelor i instalaiilor electrice de nalt tensiune,
aferente reelelor electrice de distribuie i posturilor de transformare,
d) Staii de medie tensiune i 110 kV i partea electric de medie tensiune a staiilor
cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV.
D1 Toate competenele atestatului de tip C1B i, n plus proiecteaz linii electrice cu
orice tensiuni nominale standardizate aeriene i/ sau subterane, inclusiv fir de gard
cu fibr optic inclus pe LEA.
D2 Toate competenele atestatului de tip C2B i, n plus execut:
a) Linii electrice cu orice tensiuni nominale standardizate aeriene i/ sau subterane,
b) Instalare de fir de gard cu fibr optic inclus pe LEA,
c) Verificri i ncercri ale echipamentelor i instalaiilor electrice aferente reelelor
electrice de transport i distribuie.
E1 Toate competenele atestatului de tip C1B i, n plus proiecteaz staii electrice i
instalaii electrice aparinnd prii electrice a centralelor electrice cu orice tensiuni
nominale standardizate, inclusiv:
a) Instalaii electrice de cureni slabi (circuite secundare),
b) Instalaii de comand, control i protecii prin relee,
c) Instalaii electrice aferente serviciilor proprii din centrale i staii electrice.
E2PA Execut lucrri la instalaiile electrice de protecie i automatizri din staiile
electrice, inclusiv:
a) Instalaii electrice de cureni slabi (circuite secundare),
b) Instalaii de comand, control i protecii prin relee,
c) ) Instalaii electrice aferente serviciilor proprii din centrale i staii electrice.
E2 Toate competenele atestatului de tip E2PA, i, n plus execut staii electrice i
instalaii electrice aparinnd prii electrice a centralelor electrice cu orice tensiuni
nominale standardizate, inclusiv:
a) Instalaii electrice de cureni slabi (circuite secundare),
b) Instalaii de comand, control i protecii prin relee,
c) Instalaii electrice aferente serviciilor proprii din centrale i staii electrice.

28/47
ANEXA nr. 5 Lista cuprinznd dotrile tehnicomateriale ale solicitantului de atestat

Nr. Dotare Nr. buc. n proprietate / nchiriate de


crt. la______, n baza contractului
nr.____ din ______ / deinute
conform _________________
Spaii tehnologice/ netehnologice
1
2
...
Utilaje
1
2
...
Echipamente topografice
1
2
...
Scule, dispozitive
1
2
...
Aparate de msur, ncercare, verificare
1
2
...
Birotic, hardware, software
1
2
...

Prin prezenta list certific, pe propria rspundere, faptul c:


a) toate dotrile tehnico materiale precizate n tabelul de mai jos sunt deinute de operatorul
economic pe care l reprezint i pot fi verificate de ANRE;
b) aparatele de msurare, ncercare i verificare care fac parte din dotarea tehnico-material a
operatorului economic pe care l reprezint respect prevederile legale n domeniul metrologic.

Data _________________

Nume i prenume __________________________________


reprezentant legal al ________________________________
(numele operatorului economic solicitant de atestat)
Semntur (n original) ______________________

29/47
ANEXA nr. 6 Lista dotrilor minimale corespunztoare fiecrui tip de atestat

Tabel 6.1
Tip Spaii tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de msur, ncercare, Elemente de birotic
Atestat netehnologice verificare
A - spaiu destinat - mijloace auto de - truse de scule (electrician, - aparat de msurare a rezistenei prizelor de -
serviciilor funcionale/ transport persoane mecanic); pmnt;
puncte de lucru; i materiale. - unelte portabile. - autotransformator 230/250V, 8A;
- magazii/ depozite - trus de curent 1200A;
(pentru scule, - ampermetru tip clete 0-100A;
dispozitive, aparate de - transformator de separaie 230V/ 50-70V;
msurare, materiale, - transformator de curent de laborator 25A-50A-
utilaje, echipamente 100A/ 5A;
etc). - megohmetru sau inductor 500-2500 V t.c.;
- trusa de ncercri cu tensiune mrit, 2kV, t.a. cu
declanare n caz de defect;
- trusa de curent de 2000A;
- autotransformator 230/250V, min. 18A;
- ampermetru c.c. 30A i voltmetru t.c. 0,045V-
15V sau trus pentru msurat rezistene (ordin zeci
de ) sau echivalent;
- multimetru universal digital sau multimetru
universal analogic;
- cronometru (cu rezoluie de 0,01s)
- *aparat pentru msurarea rigiditii dielectrice a
uleiului;
- trus de curent-tensiune (min. 0-20A t.a., 0-440V
t.a.);
- *trus de ncercri cu tensiune mrit, 50kV t.a.,
75kV t.c., prevzut cu sistem de declanare n caz
de defect i cu sistem de msurare a curentului de
fug.

30/47
Tabel 6.2
Tip Spaii tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de msur, ncercare, Elemente de birotic
Atestat netehnologice verificare
A1 - spaiu destinat - mijloace auto de - truse de scule (electrician, - aparat de msurare a rezistenei prizelor de -
serviciilor funcionale/ transport persoane mecanic); pmnt;
puncte de lucru; i materiale. - unelte portabile. - ampermetru tip clete 0-100A;
- magazii/ depozite - megohmetru sau inductor 500-1000V t.c.;
(pentru scule, - multimetru universal digital sau multimetru
dispozitive, aparate de universal analogic.
msurare, materiale,
utilaje, echipamente
etc).

Tabel 6.3
Tip Spaii tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de msur, ncercare, Elemente de birotic
Atestat netehnologice verificare
A2 - spaiu destinat - mijloace auto de - truse de scule (electrician, - aparat de msurare a rezistenei prizelor de -
serviciilor funcionale/ transport persoane mecanic); pmnt;
puncte de lucru; i materiale. - unelte portabile. - ampermetru tip clete 0-100A;
- magazii/ depozite - trusa de ncercri cu tensiune mrit, 2kV t.a. cu
(pentru scule, declanare n caz de defect;
dispozitive, aparate de - megohmetru sau inductor 500-1000V t.c.;
msurare, materiale, - ampermetru c.c. 30A i voltmetru t.c. 0,045V-
utilaje, echipamente 15V sau trus pentru msurat rezistene (ordin zeci
etc). de ) sau echivalent;
- multimetru universal digital sau multimetru
universal analogic.

Tabel 6.4
Tip Spaii tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de msur, ncercare, Elemente de birotic
Atestat netehnologice verificare
A3 - spaiu destinat - mijloace auto de - truse de scule (electrician, - Sistem de achiziie i software dedicat avnd -
serviciilor funcionale/ transport persoane mecanic); minim de performane:
puncte de lucru; i materiale. - unelte portabile. a) 16 canale de intrare analogice cu conversie
- magazii/ depozite binar prin aproximaii succesive sau sistem de

31/47
(pentru scule, achiziie de tip modbus/ IEC101/104, cu
dispozitive, aparate de posibiliti de preluare a msurii de putere
msurare, materiale, disponibil, vitez vnt i mrimi de consemn, din
utilaje, echipamente echipamentele aparinnd centralelor electrice
etc). eoliene dispecerizabile (CEED),
b) rezoluie pe 12bii,
c) domeniu de intrare programabil, bipolar,
d) precizie 0.015% din valoarea citit,
e) liniaritate +/- 1bit,
f) rat de achiziie: de 0,5-0,1s (minimum 0,5 s
pentru fiecare mrime achiziionat), iar pentru
durate de nregistrare scurte de 10min se va
asigura o vitez de nregistrare de minim 40ms,
g) sistem de poziionare global (GPS) pentru
tampil de timp,
h) posibilitate de nregistrare n fiiere .xls.
- Traductori P, Q, U avnd minim de performane :
a) Precizie: mai bun de 0,3% din valoarea
nominal,
b) Timp de rspuns la 99% 500ms.
- Traductor de frecven cu minim de performane:
a) Domeniu de msurare: (45-55) Hz/-20mA/
+20mA,
b) Clasa de precizie: maxim 0.2% (mai bun de
0.005Hz),
c) Timp de rspuns (< 100ms): maxim 4
perioade ale frecvenei msurate (80ms la 50Hz).
- Generator de frecven variabil avnd minim de
performane:
a) Rezoluie < 2mHz (la 50Hz) stabilizat cu
cuar,
b) Semnal de ieire sinusoidal (0-100V ca)
frecven: 45-55Hz,
c) Frecvena generat va putea fi variat n trepte
sau cu ramp de: 1Hz/sec.
- Analizoare de calitate a energiei electrice de
clas A, cu GPS, cu posibilitatea de efectuare a
calculelor de perturbaii pe diferite intervale de
timp, prestabilite sau determinate post nregistrare,
32/47
ca de exemplu: determinarea perturbaiei pe un
interval de timp n care s-a realizat fiecare prob,
dar i pe interval de 1 sptmn (standardizat).
Analizorul trebuie s fie capabil s nregistreze
calitatea energiei electrice pe parcursul tuturor
testelor, dar i pe o perioad de minimum 2
sptmni de funcionare a CEED.

Tabel 6.5
Tip Spaii tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de msur, ncercare, Elemente de birotic
Atestat netehnologice verificare
B - spaiu destinat - mijloace auto de - prese pentru papuci; - megohmetre de 1000V; - configuraii PC;
serviciilor funcionale/ transport persoane - truse de scule (electrician, - voltmetre de t.a.0-300V, cl. 1,5; - programe profesionale
puncte de lucru; i materiale; mecanic); - aparat de msurare a rezistenei prizelor de pentru calcule electrice,
- atelier/ ateliere; - autotelescop/ - unelte portabile. pmnt; mecanice i economico-
- magazii/ depozite platform - rulete de minimum 2m; financiare,
(pentru scule, ridictoare cu bra - ublere. - echipamente specifice
dispozitive, aparate de (PRB). activitii de proiectare
msurare, materiale, asistat de calculator
utilaje, echipamente (imprimante normale i
etc). grafice, copiator ).

Tabel 6.6
Tip Spaii tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de msur, ncercare, Elemente de birotic
Atestat netehnologice verificare
Be - spaiu destinat - mijloace auto de - prese pentru papuci; - megohmetre de 1000V; -
serviciilor funcionale/ transport persoane - truse de scule (electrician, - voltmetre de t.a.0-300V, cl. 1,5;
puncte de lucru; i materiale; mecanic); - aparat de msurare a rezistenei prizelor de
- atelier/ ateliere; - autotelescop/ - unelte portabile. pmnt;
- magazii/ depozite platform - rulete de minimum 2m;
(pentru scule, ridictoare cu bra - ublere.
dispozitive, aparate de (PRB).
msurare, materiale,
utilaje, echipamente
etc).

33/47
Tabel 6.7
Tip Spaii tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de msur, ncercare, Elemente de birotic
Atestat netehnologice verificare
Bp - spaiu destinat - - - - configuraii PC;
serviciilor funcionale/ - programe profesionale
puncte de lucru; pentru calcule electrice,
- atelier/ ateliere. mecanice i economico-
financiare,
- echipamente specifice
activitii de proiectare
asistat de calculator
(imprimante normale i
grafice, copiator ).

Tabel 6.8
Tip Spaii tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de msur, ncercare, Elemente de birotic
Atestat netehnologice verificare
Bi - spaiu destinat - mijloace auto de - prese pentru papuci; - megohmetre de 1000V; -
serviciilor funcionale/ transport persoane - truse de scule (electrician, - voltmetre de t.a.0-300V, cl. 1,5;
puncte de lucru; i materiale. mecanic); - aparat de msurare a rezistenei prizelor de
- atelier/ ateliere; - unelte portabile. pmnt;
- magazii/ depozite - rulete de minimum 2m;
(pentru scule, - ublere.
dispozitive, aparate de
msurare, materiale,
utilaje, echipamente
etc).

Tabel 6.9
34/47
Tip Spaii tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de msur, ncercare, Elemente de birotic
Atestat netehnologice verificare
C1A - spaiu destinat - mijloace de teodolit, mir, jaloane, rulete (pentru - - configuraii PC i
serviciilor funcionale transport pentru cazul n care responsabilitile n programe profesionale
i activitilor de persoane i domeniul cadastrului/ topografiei pentru calcule electrice,
proiectare. echipamente sunt asigurate de angajaii mecanice i economico-
topografice. solicitantului). financiare, n domeniul
reelelor electrice cu
tensiuni nominale 0,4-
20kV;
- echipamente specifice
activitii de proiectare
asistat de calculator
(imprimante normale i
grafice, copiator ).

Tabel 6.10
Tip Spaii tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de msur, ncercare, Elemente de birotic
Atestat netehnologice verificare
C2A - spaiu destinat - macara; - dispozitive i scule pentru montat - megohmetre de 1000V, 2500V; -
serviciilor funcionale/ - autotelescop/ accesorii ale LES (de exemplu: trus - multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;
puncte de lucru; platform manonar, rachet, pres cu bacuri, - indicatoare de tensiune pentru 0,4-20kV;
- atelier/ ateliere; ridictoare cu bra butelie cu Brener, unelte de spat, - aparat pentru msurarea rezistenei prizelor de
- magazii/ depozite (PRB); lantern cu acumulatori, aparat pmnt;
(pentru scule, - mijloace de indicator prezen tensiune, etc); - aparate sau trus pentru msurarea rezistenei de
dispozitive, aparate de transport pentru - dispozitive i scule pentru montat contact;
msurare, materiale, persoane, materiale accesorii LEA (de exemplu: pres - binoclu de cmp;
utilaje, echipamente i echipamente, pentru papuci, trus de chei tubulare - rulete, ublere.
etc). - utilaje speciale i fixe, izolate, cremalier, tendon Pentru staii de medie tensiune i partea electric
pentru spat sau sau palan, dinamometru, etc) de medie tensiune a staiilor de nalt tensiune:
forat. - *dispozitiv pentru msurarea sgeii - megohmetru 5000V,
conductoarelor LEA; - punte Wheatstone, punte Thomson sau
- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 echivalente pentru msurat tangenta unghiului de
seturi; pierderi dielectrice cu generare tensiuni pn la
- truse de scule (electrician, 10000V,
mecanic); - surs pentru generarea unui curent primar
- aparat de sudare autogen; (transformator, grup electrogen).
- unelte portabile;
35/47
- teodolit (pentru cazul n care
responsabilitile n domeniul
cadastrului/ topografiei sunt asigurate
de un angajat al solicitantului).

Tabel 6.11
Tip Spaii tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de msur, ncercare, Elemente de birotic
Atestat netehnologice verificare
C1B - spaii destinate - mijloace de teodolit, mir, jaloane, rulete (pentru - - configuraii PC i
serviciilor funcionale transport pentru cazul n care responsabilitile n programe profesionale
i activitilor de persoane i domeniul cadastrului/ topografiei pentru calcule electrice,
proiectare. echipamente sunt asigurate de angajaii mecanice i economico-
topografice; solicitantului). financiare, n domeniul
reelelor electrice de 0,4-
400kV;
- echipamente specifice
activitii de proiectare
asistat de calculator
(imprimante normale i
grafice, plotter*, copiator
sau alte mijloace de
multiplicare).

Tabel 6.12
Tip Spaii tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de msur, ncercare, Elemente de birotic
Atestat netehnologice verificare
C2B - spaiu destinat - Macara; - dispozitive i scule pentru montat - megohmetre de 1000V, 2500V; -
serviciilor funcionale/ - Autotelescop/ accesorii ale LES (de exemplu: trus - multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;
puncte de lucru; platform manonar, rachet, pres cu bacuri, - autotransformator 230/250V, 8A;
- atelier/ ateliere; ridictoare cu bra butelie cu Brener, unelte de spat, - trus de curent-tensiune;
- laborator msurtori/ (PRB); lantern cu acumulatori, aparat - indicatoare de tensiune pentru 0,4-400kV;
ncercri electrice; - autolaborator indicator prezen tensiune); - aparat pentru msurarea rezistenei prizelor de
- magazii/ depozite PRAM; - dispozitive i scule pentru montat pmnt;
(pentru scule, - utilaje speciale accesorii LEA (pres pentru papuci, - aparate sau trus pentru msurarea rezistenei de
dispozitive, aparate de pentru spat sau trus de chei tubulare i fixe, izolate, contact;
36/47
msurare, materiale, forat; cremalier, tendon sau palan, - binoclu de cmp;
utilaje, echipamente - motocompresor; dinamometru, etc); - rulete, ublere.
etc). - mijloace de - *dispozitiv pentru msurarea sgeii Pentru staii de medie tensiune i 110 kV i partea
transport pentru conductoarelor LEA; electric de medie tensiune a staiilor cu tensiuni
persoane, materiale - unelte portabile; nominale mai mari sau egale cu 110 kV:
i echipamente; - prese papuci; - megohmetru 5000V,
- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 - punte Wheatstone, punte Thomson sau
seturi; echivalente pentru msurat tangenta unghiului de
- truse de scule (electrician, pierderi dielectrice cu generare tensiuni pn la
mecanic); 10000V,
- aparat de sudare autogen; - surs pentru generarea unui curent primar
- *dispozitiv mobil de ridicare pentru (transformator, grup electrogen).
stlpi metalici;
- *main de frnat;
- *main de tras;
- *crucior de derulat cu frn;
- pres mecanic pentru clemele de
nndire;
- teodolit (pentru cazul n care
responsabilitile n domeniul
cadastrului/ topografiei sunt asigurate
de un angajat al solicitantului).

Tabel 6.13
Tip Spaii tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de msur, ncercare, Elemente de birotic
Atestat netehnologice verificare
D1 - spaii destinate - mijloace de teodolit, mir, jaloane, rulete (pentru - - configuraii PC i
serviciilor funcionale transport pentru cazul n care responsabilitile n programe profesionale
i activitilor de persoane i domeniul cadastrului/ topografiei pentru calcule electrice,
proiectare. echipamente sunt asigurate de angajaii mecanice i economico-
topografice; solicitantului). financiare, n domeniul
reelelor electrice de 0,4-
400kV;
- echipamente specifice
activitii de proiectare
asistat de calculator
(imprimante normale i
grafice, plotter*, copiator

37/47
sau alte mijloace de
multiplicare).

Tabel 6.14
Tip Spaii tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de msur, ncercare, Elemente de birotic
Atestat netehnologice verificare
D2 - spaiu destinat - Macara; - dispozitive i scule pentru montat - megohmetre de 1000V, 2500V; -
serviciilor funcionale/ - Autotelescop/ accesorii ale LES (de exemplu: trus - multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;
puncte de lucru; platform manonar, rachet, pres cu bacuri, - autotransformator 230/250V, 8A;
- atelier/ ateliere; ridictoare cu bra butelie cu Brener, unelte de spat, - trus de curent-tensiune;
- laborator msurtori/ (PRB); lantern cu acumulatori, aparat - indicatoare de tensiune pentru 0,4-400kV;
ncercri electrice; - autolaborator indicator prezen tensiune); - aparat pentru msurarea rezistenei prizelor de
- magazii/ depozite PRAM; - dispozitive i scule pentru montat pmnt;
(pentru scule, - utilaje speciale accesorii LEA (pres pentru papuci, - aparate sau trus pentru msurarea rezistenei de
dispozitive, aparate de pentru spat sau trus de chei tubulare i fixe, izolate, contact;
msurare, materiale, forat; cremalier, tendon sau palan, - binoclu de cmp;
utilaje, echipamente - motocompresor; dinamometru, etc); - rulete, ublere.
etc). - mijloace de - *dispozitiv pentru msurarea sgeii
transport pentru conductoarelor LEA;
persoane, materiale - unelte portabile;
i echipamente; - prese papuci;
- scurtcircuitoare mobile, minimum 2
seturi;
- truse de scule (electrician,
mecanic);
- aparat de sudare autogen;
- *dispozitiv mobil de ridicare pentru
stlpi metalici;
- *main de frnat;
- *main de tras;
- *crucior de derulat cu frn;
- pres mecanic pentru clemele de
nndire;
- teodolit (pentru cazul n care
responsabilitile n domeniul
cadastrului/ topografiei sunt asigurate
de un angajat al solicitantului).

38/47
Tabel 6.15
Tip Spaii tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de msur, ncercare, Elemente de birotic
Atestat netehnologice verificare
E1 - spaii destinate - mijloace de teodolit, mir, jaloane, rulete (pentru - - configuraii PC i
serviciilor funcionale transport pentru cazul n care responsabilitile n programe profesionale
i activitilor de persoane i domeniul cadastrului/ topografiei pentru calcule electrice,
proiectare. echipamente sunt asigurate de angajaii mecanice i economico-
topografice; solicitantului). financiare, n domeniul
reelelor electrice cu
tensiuni nominale 0,4-
400kV;
- echipamente specifice
activitii de proiectare
asistat de calculator
(imprimante normale i
grafice, plotter*, copiator,
alte mijloace de
multiplicare).

Tabel 6.16
Tip Spaii tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de msur, ncercare, Elemente de birotic
Atestat netehnologice verificare
E2 - spaiu destinat - macara, - dispozitive i scule pentru montat - megohmetre de 1000V, 2500V, 5000V; -
serviciilor funcionale/ - autotelescop/ accesorii pentru bare (rulete, ublere, - instalaie pentru msurat cureni de fug, la
puncte de lucru; platform micrometre interior/ exterior, tensiunea de 50kV cc;
- atelier/ ateliere; ridictoare cu bra dispozitive pentru scos contactul fix/ - trus pentru msurat cderea de tensiune, cu
- laborator msurri/ (PRB), mobil, truse de pile normale i de In=100A cc;
ncercri electrice; - trailer pentru ceasornicrie, materiale specifice de - multimetru universal digital sau analogic;
- magazii/ depozite nlocuire aparataj; securitate a muncii de lucru la IT, - autotransformator 230/250V, 8A;
(pentru scule, - autolaborator etc); - surs pentru generarea unui curent primar
dispozitive, aparate de PRAM; - prese papuci; (transformator, grup electrogen),
msurare, materiale, - instalaie pentru - scurtcircuitoare mobile, minimum 2 - punte Wheatstone, punte Thomson sau
utilaje, echipamente recondiionarea seturi; echivalente pentru msurat tangenta unghiului de
etc). uleiului - truse de scule (electrician, pierderi dielectrice cu generare tensiuni pn la
electroizolant; mecanic); 10000V,
- utilaje speciale de - aparat de sudur autogen; - trus de curent-tensiune;
spat sau forat; - unelte portabile; - trus minut sau echivalent pentru msurarea

39/47
- motocompresor; timpilor de comutaie;
- mijloace de - aparat de polaritate;
transport pentru - indicatoare de tensiune pentru 0,4-400kV;
persoane, materiale - aparat pentru msurarea rezistenei la prizele de
i echipamente; pmnt;
- aparat pentru msurarea rezistenei de contact.

Tabel 6.18
Tip Spaii tehnologice/ Utilaje Scule, dispozitive Aparate de msur, ncercare, Elemente de birotic
Atestat netehnologice verificare
E2PA - spaiu destinat - autolaborator - dispozitive i scule pentru montat l) Aparate de msurare, ncercare, verificare: -
serviciilor funcionale/ PRAM; accesorii pentru bare (rulete, ublere, - megohmetre de 1000V, 2500V, 5000V;
puncte de lucru; - mijloace de micrometre interior/ exterior, - instalaie pentru msurat cureni de fug, la
- atelier/ ateliere; transport pentru dispozitive pentru scos contactul fix/ tensiunea de 50kV cc;
- magazii/ depozite persoane, materiale mobil, truse de pile normale i de - trus pentru msurat cderea de tensiune, cu
(pentru scule, i echipamente; ceasornicrie, materiale specifice de In=100A cc;
dispozitive, aparate de securitate a muncii de lucru la JT i - multimetru universal digital sau analogic;
msurare, materiale, MT, etc); - surs pentru generarea unui curent primar
utilaje, echipamente - prese papuci; (transformator, grup electrogen)
etc). - truse de scule (electrician, - punte Wheatstone, punte Thomson sau
mecanic); echivalente pentru msurat tangenta unghiului de
- unelte portabile; pierderi dielectrice cu generare tensiuni pn la
10000V;
- trus de curent-tensiune;
- trus minut sau echivalent pentru msurarea
timpilor de comutaie;
- aparat de polaritate;
- aparat pentru msurarea rezistenei la prizele de
pmnt;
- aparat pentru msurarea rezistenei de contact.

40/47
ANEXA nr. 7 - Model - Lista structurii de personal alocat activitilor supuse atestrii

Nr. Numele i prenumele Pregtirea Funcia n cadrul Nr./ Dat CIM sau Durata Gradul i tipul
crt. profesional (1) operatorului economic Contract prestri servicii CIM/Contract legitimaiei de
prestri servicii(2) electrician autorizat
1
2
...

Note:
(1) Se vor include informaii privind calificarea profesional (de ex. inginer/subinginer/maistru/muncitor calificat etc), precum i specializarea
precizat n diploma de calificare profesional (de exemplu energetic, electroenergetic, electrotehnic, electromecanic, etc.)
(2) Se va preciza perioada pe care este ncheiat CIM/Contractul de prestri servicii (perioad determinat sau nedeterminat), precum i durata muncii
(timp parial sau integral), dup caz.

Data _________________

Nume i prenume __________________________


reprezentant legal al ________________________
(numele operatorului economic solicitant de atestat)
Semntur (n original) ______________________

41/47
ANEXA nr. 8 - Lista personalului minim ce trebuie asigurat pe durata lucrrilor realizate conform fiecrui tipului de atestat

Responsabil Responsabil
Inginer/
n domeniul tehnic cu
Tipul de Electricieni subinginer Responsabil
Numrul de electricieni autorizai gradul(1) cadastrului, execuia(3), (4)
atestat calificai profil SSM (2), (4)
geodeziei i
electric(5)
cartografiei(4)
IIA IIB IIIA III B IVA IVB
A 1 1 2 1
A1 1 1 1
A2 1 1 1
A3 1 1 1
B 1 1 1
Bp 2
Be 1 1
Bi 1 1
C1A 2 1 1
C1B 2 2 1 1
C2A 1 5 1 1 1
C2B 1 10 1 1 1 1
D1 2 3 1 1
D2 1 1 15 1 1 1 1
E1 2 2 1 1
E2 1 15 1 1 1 1
E2PA 1 2 1 1 1

Note:
(1) La tipul de atestat B, unde sunt prevzui att un electrician autorizat cu grad tip A ct i unul cu grad tip B, cerina este ndeplinit i de ctre o
singur persoan care deine simultan att gradul de tip A ct i pe cel de tip B.
(2) Responsabil n domeniul securitii i sntii n munc (SSM), avnd n vedere prevederile Legii 319/ 2006 a securitii i sntii n munc sau
alt act normativ ulterior.
42/47
(3) Responsabilul tehnic cu execuia este autorizat de ANRE pentru instalaii electrice, n conformitate cu prevederile legale n vigoare, precum i de
MDRAP, n domeniile construcii civile, industriale i agrozootehnice, n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii.
(4) Cerinele privind asigurarea unui responsabil n domeniul securitii i sntii n munc (SSM), unui responsabil n domeniul cadastrului,
geodeziei i cartografiei, respectiv a unui responsabil tehnic cu execuia pot fi ndeplinite cumulat de ctre oricare dintre persoanele care fac parte din
structura de personal alocat activitilor care pot fi desfurate de titularul de atestat, care dein n plus acele caliti.
(5) Prin sintagma "ingineri/subingineri profil electric" se ntelege orice inginer/subinginer cu diplom ntr-unul dintre domeniile/specializrile acceptate
pentru autorizarea persoanelor fizice care proiecteaz sau, dup caz, execut instalaii electrice.

43/47
ANEXA nr. 9 Coninutul-cadru al unui atestat

Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei ANRE

n conformitate cu Decizia ANRE nr. ____/[data deciziei: ZZ.LL.AAAA] se acord


_________________[denumirea solicitantului]_________________
nregistrat n Registrului Comerului sub nr. [numrul de nregistrare al solicitantului],
avnd codul unic de nregistrare nr. [CUI nr. ...],

ATESTATUL
nr. / [data acordrii: ZZ.LL.AAAA]
de tip [tip atestat conform art.10 alin.(1)] pentru [descrierea de la art.10 alin. (1)]

Condiii de valabilitate asociate atestatului:

1. Atestatul este valabil 5 ani de la data deciziei de acordare.

2. Titularul atestatului are drepturile i trebuie s respecte obligaiile prevzute n Regulamentul


pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaz, execut i verific instalaii electrice,
aprobat prin ordin al preedintelui ANRE i precum i n orice alt reglementare aplicabil aprobat
de ANRE.

3. Nendeplinirea i/sau ndeplinirea necorespunztoare de ctre titularul


prezentului atestat a obligaiilor impuse de lege sau de reglementrile
aprobate de ANRE n desfurarea activitilor ce fac obiectul atestatului nu
atrage rspunderea penal, civil, contravenional, administrativ sau
material a ANRE, iar atestarea operatorilor economici nu conduce la transferul
de responsabiliti de la acetia ctre ANRE i nici nu i exonereaz pe acetia
de obligaiile ce le revin.

Data emiterii _____________.


Preedinte,
___________________

44/47
ANEXA nr. 10 - Coninutul-cadru al unei adrese de confirmare emise de ANRE

Autoritatea Naional de Reglementare n domeniul Energiei ANRE

n considerarea solicitrii depuse la ANRE cu nr. ____/[ZZ.LL.AAAA] i a documentelor prezentate


de solicitant, constatnd ndeplinirea de ctre acesta a cerinelor cuprinse la art. 5
alin. (2) lit. a), b) i e) din Regulamentul pentru atestarea operatorilor
economici care proiecteaz, execut i verific instalaii electrice, aprobat prin
Ordinul preedintelui ANRE nr. .... din ............., se emite prezenta
CONFIRMARE
prin care se recunoate dreptul ____________[denumirea
solicitantului]________________________,
avnd datele de identificare ___[dup caz, nr. de nregistrare n registrul comerului, nr.
fiscal etc.]__,
de a presta n Romnia servicii transfrontaliere de realizare de lucrri de
proiectare, executare i verificare instalaii electrice n Romnia, n limitele
competenelor acordate de urmtorul tip de atestat/urmtoarele tipuri de
atestate: [tip/tipuri atestat conform art.10] pentru [descrierea aferent de la art.10], pe o durat
cuprins de la data prezentei confirmri i pn la la data de [ZZ.LL.AAAA].

Pe durata de valabilitate a prezentei confirmri, _______ [denumirea solicitantului]_____ are


drepturile i obligaiile prevzute n Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care
proiecteaz, execut i verific instalaii electrice, aprobat prin ordin al preedintelui ANRE,
precum i n orice alt reglementare aplicabil aprobat de ANRE.

Nendeplinirea i/sau ndeplinirea necorespunztoare de ctre


_______[denumirea solicitantului]_____ a obligaiilor impuse de lege n
desfurarea activitilor ce fac obiectul atestatului/atestatelor menionate mai
sus nu atrage rspunderea penal, civil, contravenional, administrativ sau
material a ANRE, iar emiterea prezentei confirmri nu conduce la transferul de
responsabiliti ctre ANRE i nici nu l exonereaz pe _______[denumirea
solicitantului]_____ de obligaiile ce i revin.

Data emiterii _____________

45/47
Preedinte,
___________________

46/47
ANEXA nr. 11 Indicatori de referin pentru aprecierea activitii unui
titular de atestat

1. Pentru fiecare tip de atestat deinut de un titular de atestat se calculeaz Gradul de satisfacie
anual (pe perioade de 12 luni de la data acordrii atestatului), ca fiind media aritmetic a valorilor
indicatorului Gradul de satisfactie cuprins n formularele de apreciere primite de la beneficiarii
contractelor care s-au finalizat pe durata acelui an (celor 12 luni).
2. Gradul de satisfacie anual, trebuie s fie mai mic dect valorile limit, de referin, din tabelul
urmtor:

Tip atestat Valoare minim a Gradului de


satisfacie anual [puncte]
A1, B, Bp, Be, Bi 5
C2A, C2B, E2MT 5,5
C1A, C1B, D2, E2, E2PA 6
A, A2, A3, D1, E1 6,5

3. n baza gradului de satisfacie anual, ANRE calculeaz Gradul de satisfacie global al unui
titular de atestat, prin cumularea i medierea tuturor valorilor anuale ale acestuia, pentru toate
tipurile de atestate deinute de acel titular.

47/47
ANEXA nr. 12 Lista lucrrilor realizate de titularul de atestat

Lista lucrrilor realizate de titularul de atestat n perioada [ZZ.LL.AAAA] - [ZZ.LL.AAAA]

Nr Contract nr. Lucrari/servicii ce Beneficiar (parte a Data Data Apreciere


. ... fac obiectul contactului) ncheierii finalizrii contract
cr contractului contractul contractul finalizat
t. (descriere succint) ui ui (valoarea
Gradului de
satisfactie)
1
2
3
..
Gradul de satisfacie anual (media aritmetica a valorilor Gradului de satisfactie al contractelor finalizate n perioada
de referin):

Not: n tabel se trec att contractele ncheiate de titularul de atestat n perioada menionat, ct i cele
ncheiate anterior, care se finalizeaz n perioada respectiv.

48/47
ANEXA nr. 13 Model de formular de apreciere privind calitatea
lucrrilor realizate/ serviciilor prestate de un titular de atestat
Titular atestat__________________________________________, cu sediul n localitatea
____________, str. _________________________, nr. ____, bloc ___, scara ___, ap. ___, judeul
__________, nregistrat la Oficiul Registrului Comerului sub nr. _________, avnd codul
unic de nregistrare nr. _______________,
Contract nr. ________________ din __________________ pentru lucrri/servicii
realizate/prestate conform competenelor prevzute de Atestatul nr. __________ de tip ______
Beneficiar contract ___________________________________________, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului sub nr. _________, avnd codul unic de nregistrare nr. _______________,
Nr. Indicator Apreciere grad satisfacie aferent indicatorului ... [puncte]
Se incercuiete punctajul care indic msura satisfaciei beneficiarului.
(1 = cel mai puin mulumit; 10 = foarte mulumit)
1 Suntei mulumit de durata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lucrrilor/serviciilor n raport
cu prevederile contractuale?
2 Suntei mulumit de numrul i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pregtirea personalului alocat
lucrrilor/serviciilor
contractate?
3 Suntei mulumit de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
disponibilitatea si calitatea
dotrilor materiale,
materialelor i componentelor
utilizate, respective a
documentelor elaborate?
4 Suntei multumit de timpul i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
modul de rezolvare a
solicitrilor punctuale adresate
titularului de ateastat sau
personalului acestuia?
5 Suntei mulumit de calitatea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
global a lucrarilor realizate
sau a serviciilor prestate?
Grad de satisfacie (aferent contractului): ____________ [puncte]
(media aritmetica a aprecierilor acordate indicatorilor)
Not: formularul se completeaz de beneficiar n doua exemplare, dintre care unul se pred titularului de atestat, iar al
doilea rmne la beneficiar i poate fi solicitat de ANRE n cazul unor aciuni de control/investigaii/verificri cu privire
la activitatea titularului de atestat.

Completat de, Luat la cunotin,


Reprezentant legal al beneficiarului: Reprezentant legal al titularului de atesat:
Nume i prenume _______________________ Nume i prenume _______________________
Semntur (n original) __________________ Semntur (n original) ___________________
Data _________________ Data _________________

49/47