Sunteți pe pagina 1din 1

CONSTRUCTOR : ................................

ANTIER : .......................................
PUNCT DE LUCRU: .......................................
OBIECTUL: ......................................

PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA


CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE
Nr ..data..

Faza din lucrarea supusa verificarii:.......................................................................................


............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota):.........................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr. 5/2015; plansele nr......
.............................. Sau a dispozitiei de santier nr..................din data de.............
Concluzii: ............
.

..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

DIRIGINTE PROIECTANT SEF SANTIER R.T.E. si CQ

Numele
Prenumele
Semnatura

Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor, conform prevederile proiectului. Data:..................

DIRIGINTE PROIECTANT SEF SANTIER R.T.E. si CQ

Numele
Prenumele
Semnatura