Sunteți pe pagina 1din 37

ORDIN Nr.

465 din 15 aprilie 2015


pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare
trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2015,
pentru modificarea i completarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea
contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005, precum
i pentru modificarea i completarea altor norme metodologice
n domeniul contabilitii publice
EMITENT: MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 263 din 20 aprilie 2015

n baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile
i completrile ulterioare, ale art. 80 alin. (2) i ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanele
publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilitii
nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,

ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:

ART. 1
Se aprob Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale
ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2015, prevzute n
anexa nr. 1.
ART. 2
Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale
instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2009, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 242 i 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific
dup cum urmeaz:
1. anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie" se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 2;
2. anexa 27 "Situaia plilor efectuate la titlul 56 <<Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare>>" se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 3;
3. anexa 41 "Corelaii ntre formularele de situaii financiare" se modific i se nlocuiete cu anexa
nr. 4.
ART. 3
Normele metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul
de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
1.186 i 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i
se completeaz conform anexei nr. 5.
ART. 4
La pct. 2.8.(1) lit. d) din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor
financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 96/2015, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 81 din 30
ianuarie 2015, sintagma: "n contabilitatea trezoreriei centrale se evideniaz plile efectuate din
bugetul de stat pentru Societatea Romn de Radiodifuziune i Societatea Romn de Televiziune
prin nregistrarea 658 (682) = 770" se elimin.
ART. 5
Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrant din prezentul ordin.
ART. 6
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog orice alte dispoziii contrare acestuia.
ART. 7
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul finanelor publice,


Eugen Orlando Teodorovici

Bucureti, 15 aprilie 2015.


Nr. 465.
ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum
i a unor raportri financiare lunare n anul 2015

CAPITOLUL I
Situaii financiare trimestriale i raportri financiare lunare

1. Situaiile financiare care se ntocmesc de instituiile publice la finele trimestrelor I, II i III n anul
2015 se compun din: bilan, contul de rezultat patrimonial, situaia fluxurilor de trezorerie, conturi
de execuie bugetar i anexe la situaiile financiare, care includ politici contabile i note
explicative.
Situaiile financiare trimestriale se ntocmesc conform modelelor aprobate prin:
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i
a unor raportri financiare lunare n anul 2009, cu modificrile i completrile ulterioare (anexele
1, 2, 3, 4 - 7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 i 40a - 40c la situaiile financiare);
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i
a unor raportri financiare lunare n anul 2010, cu completrile ulterioare (anexele 27 i 28 la
situaiile financiare);
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i
a unor raportri financiare lunare n anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 - 13, 29 i 31b);
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2011
(anexele 20a i 20b la situaiile financiare);
- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice, nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31
decembrie 2012 (anexa 19 la situaiile financiare);
- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i
a unor raportri financiare lunare n anul 2013, (anexa 16 la situaiile financiare);
- prezentul ordin.
2.(1). n ceea ce privete ntocmirea conturilor de execuie pentru venituri i cheltuieli n anul
2015:
- informaiile referitoare la prevederi bugetare se completeaz potrivit structurii indicatorilor
aprobai prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, prin Legea bugetului asigurrilor
sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/2014, prin Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale,
cu modificrile i completrile ulterioare, precum i celorlalte acte normative n vigoare;
- informaiile referitoare la: drepturi constatate, ncasri realizate, pli efectuate, cheltuieli
efective se completeaz n funcie de noile surse de finanare evideniate n structura analitic a
conturilor contabile (de exemplu: pentru sursa 10 - bugetul instituiilor publice i activitilor
finanate integral sau parial din venituri proprii, informaiile se preiau de la sursele: E, F i G).
2.(2). Situaiile financiare trimestriale se ntocmesc pe modelele prevzute la pct. 1 din prezentele
norme metodologice, utiliznd conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III, potrivit
anexei nr. 1 "Planul de conturi general pentru instituiile publice", aprobate prin Ordinul ministrului
delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice
privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru
instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.917/2005, Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014 pentru
modificarea i completarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii
instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a
acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005, precum i potrivit
anexei nr. 5 la prezentul ordin.
2.(3).1. La completarea formularului "Situaia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaiile
financiare) n anul 2015 se vor avea n vedere urmtoarele:
Coloanele de la 1 la 9 se completeaz n mod similar cu anul 2014, astfel:
Veniturile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurrilor sociale de
stat (sursa A), bugetului asigurrilor pentru omaj (sursa A), bugetului Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului
Trezoreriei Statului (sursa J) se completeaz n "Situaia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la
situaiile financiare) cu ncasrile diminuate cu restituirile din venituri, evideniate n conturile:
5200100, 5210100, 5240100, 52501, 5710100, 57401, 5750100.
Plile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurrilor sociale de stat
(sursa A), bugetului asigurrilor pentru omaj (sursa A), bugetului Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului
Trezoreriei Statului (sursa J) se completeaz n "Situaia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la
situaiile financiare) cu soldurile conturilor de finanare bugetar 7700000 "Finanare de la buget"
aferente fiecrei surse de finanare.
Soldul pentru conturile de finanare bugetar se stabilete ca diferen ntre pli efectuate i
ncasri (sume recuperate din finanarea anului curent reprezentnd reconstituirea creditelor
bugetare i sume recuperate din finanarea anilor precedeni) i reflect totalul plilor nete de
cas.
Dup coloana 10 se introduc coloanele de la 11 la 15, care se completeaz astfel:
Coloana 10 - la ncasri se completeaz cu veniturile ncasate diminuate cu restituirile din venituri,
pentru bugetul instituiilor finanate integral din venituri proprii (sursa F), evideniate n contul:
5600101 "Disponibil n lei al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii - Disponibil
curent la trezorerie".
Coloana 10 - la pli se completeaz cu soldul contului 7700000 "Finanarea de la buget",
reprezentnd plile nete de cas, efectuate din bugetul de venituri proprii (sursa F).
Coloana 11 - la ncasri se completeaz cu veniturile ncasate diminuate cu restituirile din venituri
pentru bugetul instituiilor finanate din venituri proprii i subvenii (sursa G), evideniate n contul:
5610100 "Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii".
Coloana 11 - la pli se completeaz cu soldul contului 7700000 "Finanarea de la buget",
reprezentnd plile nete de cas, efectuate din bugetul de venituri proprii i subvenii (sursa G).
Coloana 12 - la ncasri se completeaz cu veniturile ncasate diminuate cu restituirile din venituri
pentru bugetul activitilor finanate integral din venituri proprii (sursa E), bugetul activitii de
privatizare (sursa H), evideniate n contul: 5620101 "Disponibil n lei al activitilor finanate
integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie".
Coloana 12 - la pli se completeaz cu soldul contului 7700000 "Finanarea de la buget"
reprezentnd plile nete de cas, efectuate din bugetele activitilor finanate integral din venituri
proprii (sursa E) i bugetul activitii de privatizare (sursa H).
Coloana 13 - la ncasri se completeaz cu veniturile ncasate diminuate cu restituirile din venituri
pentru bugetele creditelor externe (sursa B) i bugetele creditelor interne (sursa C), evideniate n
conturile: 5130101 "Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe contractate de stat la
trezorerie", 5140101 "Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe garantate de stat la
trezorerie", 5160101 "Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe contractate de
autoritile administraiei publice locale la trezorerie", 5170101 "Disponibil n lei din mprumuturi
interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale la trezorerie", la codurile
bugetare de venituri 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" i 41.03.00 "Sume aferente
creditelor externe".
La raportrile trimestriale, pentru conturile: 5130301 "Disponibil n lei al bugetului creditelor
interne din sume neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi
contractate de stat", 5130302 "Disponibil n lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate
n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi contractate de stat", 5140301
"Disponibil n lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate n anul curent i reportate n
anul urmtor - din mprumuturi garantate de stat", 5140302 "Disponibil n lei al bugetului
creditelor externe din sume neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din
mprumuturi garantate de stat", 5160301 "Disponibil n lei al bugetului creditelor interne din sume
neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi contractate de autoritile
administraiei publice locale", 5160302 "Disponibil n lei al bugetului creditelor externe din sume
neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi contractate de autoritile
administraiei publice locale", 5170301 "Disponibil n lei al bugetului creditelor interne din sume
neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi garantate de autoritile
administraiei publice locale", 5170302 "Disponibil n lei al bugetului creditelor externe din sume
neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi garantate de autoritile
administraiei publice locale", se completeaz soldul iniial pe rd. 14, iar sumele care au fost
transferate la nceputul anului din conturile de disponibil n conturile bugetelor respective se
completeaz pe rd. 14.3.
Coloana 13 - la pli se completeaz cu soldul contului 7700000 "Finanarea de la buget",
reprezentnd plile nete de cas, efectuate din bugetul creditelor externe (sursa B) i bugetul
creditelor interne (sursa C).
Coloana 14 - la ncasri se completeaz cu veniturile ncasate diminuate cu restituirile din venituri
pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) evideniate n contul: 5150103
"Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor
externe nerambursabile (sursa D)".
La raportrile trimestriale, pentru contul 5150600 "Disponibil al bugetului fondurilor externe
nerambursabile din sume neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor" se completeaz
soldul iniial pe rd. 14, iar sumele care au fost transferate la nceputul anului din contul de
disponibil n contul bugetului respectiv se completeaz pe rd. 14.3.
Coloana 14 - la pli se completeaz cu soldul contului 7700000 "Finanarea de la buget",
reprezentnd plile nete de cas, efectuate din bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa
08/D).
Coloana 15 - la ncasri se completeaz cu ncasrile n conturile de disponibil rmase deschise pe
numele instituiilor publice dup efectuarea operaiunilor de regularizare prevzute de Ordinul
ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
execuia bugetelor de venituri i cheltuieli ale instituiilor publice autonome, instituiilor publice
finanate integral sau parial din venituri proprii i activitilor finanate integral din venituri
proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor
externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc i bugetelor privind activitatea de privatizare,
gestionate de instituiile publice, indiferent de modalitatea de organizare i finanare a acestora, cu
modificrile i completrile ulterioare. Coloana 15 - la pli se completeaz cu plile din conturile
de disponibil rmase deschise pe numele instituiilor publice dup efectuarea operaiunilor de
regularizare prevzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Casele sectoriale de pensii nu completeaz ca i solduri iniiale n coloana 15 deficitele la finele
anului 2014 aferente bugetului asigurrilor sociale de stat, transmise la 31 decembrie 2014, care
au fost nscrise n coloana 10.
Rezultatele din anii precedeni ale bugetului local, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetului
asigurrilor pentru omaj, bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate,
bugetului Fondului pentru mediu, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului instituiilor publice
finanate integral din venituri proprii, bugetului instituiilor publice finanate din venituri proprii i
subvenii, bugetului activitilor finanate integral din venituri proprii, bugetului aferent activitii
de privatizare, bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), n situaia n care este
aprobat cu buget de venituri i cheltuieli, soldul iniial al contului 5150600 "Disponibil al bugetului
fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate n anul curent i reportate n anul
urmtor", n situaia n care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri i soldurile
iniiale ale conturilor de disponibil din mprumuturi din sume neutilizate n anul curent i reportate
n anul urmtor, se raporteaz la rndul 14 "Numerar i echivalent de numerar la nceputul anului"
pe coloanele bugetelor respective n formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie".
Sumele utilizate din excedentul anului precedent sub form de mprumut, evideniate la rd. 14.2,
se raporteaz n cursul exerciiului la ncasri la "Numerar din activitatea de finanare". Plile
efectuate n cursul exerciiului din aceste sume se raporteaz la "Numerar din activitatea
operaional" sau "Numerar din activitatea de investiii", n funcie de natura cheltuielilor, dup
caz.
La rndul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaz sumele
restituite la excedent din mprumuturi.
La sfritul exerciiului financiar, sumele raportate la rd. 14.1 i 14.2 trebuie s fie egale.
Rndurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" i 14.2 "Sume utilizate din
excedentul anului precedent" se completeaz pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru
mediu, bugetul instituiilor publice finanate integral din venituri proprii, bugetul instituiilor
publice finanate din venituri proprii i subvenii, bugetul activitii finanate integral din venituri
proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, n situaia n care este aprobat cu
buget de venituri i cheltuieli, bugetul aferent activitii de privatizare.
Rndul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se
completeaz pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), n situaia existenei
doar a unui buget de cheltuieli, precum i pentru bugetul creditelor interne i bugetul creditelor
externe cu sumele transferate la nceputul anului din conturile de disponibil n conturile bugetelor
respective.
n formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaiile financiare) corelaiile dintre
fluxurile de trezorerie din activitatea operaional, activitatea de investiii i activitatea de
finanare i clasificaia bugetar, prevzute n Normele metodologice privind ntocmirea,
semnarea, depunerea, componena i modul de completare a situaiilor financiare trimestriale ale
instituiilor publice n anul 2006, precum i modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 616/2006, nu se respect n situaia plilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte
cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", titlul 58 "Proiecte cu finanare
din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020" i de la titlul 65
"Cheltuieli aferente programelor cu finanare rambursabil".
Plile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din
activitatea operaional, din activitatea de investiii i din activitatea de finanare, n funcie de
natura acestora.
Sumele ncasate la codul bugetar 40.16.00 "Sume primite n cadrul mecanismului decontrii
cererilor de plat" se raporteaz n "Situaia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaiile
financiare) la activitatea operaional.
Instituiile publice finanate integral din bugetul de stat i instituiile publice de subordonare local
finanate integral din bugetul local nregistreaz sumele rambursate n contul plilor efectuate de
la sursa de finanare (A), n conturile de venituri ale bugetului de stat sau local (pentru care
Trezoreria Statului elibereaz extrase de cont beneficiarilor/partenerilor pe ale cror coduri de
identificare fiscal sunt deschise conturile respective), n creditul contului 8077000 "Sume
solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare n curs de virare la
buget". Aceste sume nu se raporteaz n anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie".
Instituiile publice au obligaia s prezinte la unitile Trezoreriei Statului la care au deschise
conturile "Situaia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaiile financiare) pentru obinerea vizei
privind exactitatea plilor nete de cas i a soldurilor conturilor de disponibiliti, dup caz, pentru
asigurarea concordanei datelor din contabilitatea instituiilor publice cu cele din contabilitatea
unitilor Trezoreriei Statului. Datele nscrise n "Situaia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la
situaiile financiare) trebuie s corespund cu datele din evidena Trezoreriei Statului, altfel aceasta
va restitui situaia instituiei publice respective pentru a introduce coreciile corespunztoare. Viza
Trezoreriei Statului se acord pentru datele nscrise pe rndurile 14 i 15 coloana 3 i urmtoarele.
2.(3).2. n formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situaiile financiare), la rndurile
15 i 16 se nscriu numai diferenele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din
reevaluarea soldurilor conturilor de numerar i echivalent de numerar la sfritul perioadei de
raportare.
La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la administraiile judeene ale finanelor
publice i Direcia General Regional a Finanelor Publice Bucureti, dup caz, formularul "Situaia
fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situaiile financiare) va fi nsoit de copii ale extraselor de cont
pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibiliti deschise la instituiile de
credit.
2.(4).1. Formularele "Contul de execuie a bugetului instituiei publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12
i 17 la situaiile financiare) se ntocmesc numai pentru veniturile ncasate n anul curent (fr
cuprinderea excedentului rezultat din anii precedeni), n structura bugetului aprobat.
n formularele "Contul de execuie a bugetului instituiei publice - Venituri" (anexele 5, 9 i 17 la
situaiile financiare) vor fi evideniate att veniturile ncasate prin trezorerie, ct i veniturile n
valut ncasate prin instituiile de credit, care nu au tranzitat conturile de venituri din trezorerie.
Nu se ntocmesc formularele "Contul de execuie a bugetului instituiei publice - Venituri" pentru
bugetele creditelor interne i bugetele creditelor externe.
n cazul bugetelor fondurilor externe nerambursabile - sursa D, formularul "Contul de execuie a
bugetului instituiei publice - Venituri" se ntocmete numai n cazul n care bugetul a fost aprobat
cu venituri. Nu se cuprind n formularul "Contul de execuie a bugetului instituiei publice -
Venituri" sumele ncasate la codul bugetar 41.04 "Sume aferente FEN".
2.(4).2. Compartimentele de contabilitate a creanelor bugetare din cadrul direciilor generale
regionale ale finanelor publice vor centraliza i vor transmite formularul "Contul de execuie a
bugetului instituiilor publice - Venituri" (anexa 5 la situaiile financiare) avnd ca anexe
formularele ce poart viza Trezoreriei Statului pentru administraiile judeene ale finanelor publice
pe care le coordoneaz.
2.(5). n formularele "Contul de execuie a bugetului instituiei publice - Cheltuieli" (anexele 6, 11,
15, 16 i 18 la situaiile financiare) i "Contul de execuie a bugetului instituiilor publice -
Cheltuieli" (anexele 7 i 7b la situaiile financiare) vor fi evideniate att cheltuielile pltite prin
trezorerie, ct i cheltuielile bugetare pltite n valut prin instituiile de credit, dar care nu s-au
efectuat din sume n lei transferate din conturile de cheltuieli din trezorerie.
2.(6). Formularul "Situaia plilor efectuate i a sumelor declarate pentru cota-parte aferent
cheltuielilor finanate din FEN postaderare" (anexa 19 la situaiile financiare) se ntocmete potrivit
prevederilor pct. 4.20 din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor
financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul finanelor publice, nr. 71/2013 i ale cap. I pct. 5 din Normele metodologice
privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i
a unor raportri financiare lunare n anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru
buget nr. 505/2013.
n aplicarea instruciunilor prevzute n normele metodologice menionate mai sus se vor avea n
vedere i urmtoarele:
- la completarea informaiilor referitoare la pli, pe lng plile efectuate de la titlul 56 "Proiecte
cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se vor cuprinde i plile
efectuate de la titlul 58 "Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014 - 2020";
- la completarea informaiilor referitoare la rambursri, pe lng sumele ncasate la capitolul 45
"Sume primite de la Uniunea European/ali donatori n contul plilor efectuate i prefinanri" se
vor cuprinde i sumele ncasate la capitolul 48 "Sume primite de la Uniunea European/ali
donatori n contul plilor efectuate i prefinanri aferente cadrului financiar 2014 - 2020";
- coloana 8 nu se completeaz cu informaii privind sumele justificate i acceptate de ctre
autoritile cu competene n gestionarea fondurilor europene aferente Mecanismului financiar al
Spaiului Economic European 2009 - 2014 i Mecanismului financiar norvegian.
2.(7). Formularul "Situaia plilor efectuate la titlul 56 <<Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare>>" (anexa 27 la situaiile financiare) i modific denumirea n:
"Situaia plilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 i titlul
58)".
n anexa 27 "Situaia plilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul
56 i titlul 58)", totalul plilor raportate de instituiile publice la titlul 56 "Proiecte cu finanare din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" i la titlul 58 "Proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020" se detaliaz pe fiecare surs de
finanare, pe naturi de cheltuieli, i trebuie s corespund cu totalul plilor raportate n anexa 7
sau 7b la situaiile financiare, la cele dou titluri (coloana 6).
2.(8). Unitile de nvmnt preuniversitar ai cror conductori au calitatea de ordonatori teriari
de credite depun la unitatea administrativ-teritorial formularul "Bilan" cuprinznd toate activele,
datoriile i capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finanare a acestora.
Formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situaiile financiare) ce se depune la
unitatea administrativ-teritorial va cuprinde veniturile i cheltuielile instituiei efectuate din
bugetul local.
"Situaia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaiile financiare) ce se depune la unitatea
administrativ-teritorial va cuprinde i coloana 3 pentru finanarea de la bugetul de stat n scop
informativ, fr a fi adunat la coloana 1 - Total.
Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitile teritoriale ale Ministerului Educaiei i
Cercetrii tiinifice, unitile de nvmnt preuniversitar ntocmesc formularele: "Contul de
execuie a bugetului de stat" (anexele nr. 6 i 7 la situaiile financiare), "Contul de rezultat
patrimonial" (anexa 2 la situaiile financiare) i "Situaia fluxurilor de trezorerie" (anexele 3 i 4 la
situaiile financiare), pe care le prezint inspectoratelor colare n vederea centralizrii. Aceste
formulare vor cuprinde veniturile i cheltuielile instituiei efectuate din bugetul de stat.
n mod experimental, unitile de nvmnt preuniversitar de stat vor ntocmi formularul "Bilan"
i detaliat pe cele dou sectoare, buget de stat i, respectiv, buget local. O copie a formularului
"Bilan" ntocmit experimental pentru sectorul buget de stat va fi depus n scop informativ i
pentru verificare la inspectoratele colare, fr a fi centralizat de acestea n bilanul propriu. Acesta
va conine numai operaiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie
2015, avnd ca solduri iniiale soldurile finale raportate la 31 decembrie 2014.
2.(9).1. Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului Afacerilor
Interne i Serviciului Romn de Informaii depun la Casa Naional de Pensii Publice formularul
"Contul de execuie a bugetului instituiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaiile financiare),
formularul "Contul de execuie a bugetului instituiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaiile
financiare), formularul "Contul de execuie a bugetului instituiei publice - Venituri" (anexa 5 la
situaiile financiare) i formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaiile financiare).
Casa Naional de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finanelor Publice: "Contul de execuie a
bugetului instituiei publice - Venituri" (anexa 5 la situaiile financiare), "Contul de execuie a
bugetului instituiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaiile financiare), "Contul de execuie a
bugetului instituiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaiile financiare) i "Situaia fluxurilor de
trezorerie" (anexa 3 la situaiile financiare), ntocmite distinct pentru activitatea proprie i
centralizat mpreun cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Aprrii Naionale, ale
Ministerului Afacerilor Interne i ale Serviciului Romn de Informaii.
2.(9).2. Ministerul Aprrii Naionale, Ministerul Afacerilor Interne i Serviciul Romn de Informaii
vor prezenta la Ministerul Finanelor Publice situaiile financiare trimestriale centralizate pentru
total activitate, precum i situaiile financiare anuale ntocmite distinct pe subsectorul S1311
"Administraia central" i S1314 "Asigurri sociale" care trebuie s cuprind conturile de execuie
elaborate n structura bugetelor de venituri i cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat,
respectiv n structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurrilor sociale de stat.
2.(10). Sectoarele instituionale potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 2010) sunt
urmtoarele:
- societi nefinanciare (S.11);
- societi financiare (S.12):
- banca central (S.121);
- societi care accept depozite, exclusiv banca central (S.122);
- fonduri de pia monetar (S.123);
- fonduri de investiii, altele dect fondurile de pia monetar (S.124);
- ali intermediari financiari, exclusiv societile de asigurare i fondurile de pensii (S.125);
- auxiliari financiari (S.126);
- instituii financiare captive i alte entiti creditoare (S.127);
- societi de asigurare (SA) (S.128);
- fondurile de pensii (FP) (S.129).
- administraii publice (S.13):
- administraia central (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1311);
- administraii locale (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1313);
- fonduri de securitate social (S.1314).
- gospodriile populaiei (S.14);
- instituii fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei (S.15);
- restul lumii (S.2).
2.(10).1. Formularul "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ....." (anexa 40a la situaiile financiare) se completeaz de
ministere i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, alte autoriti
publice autonome i instituii publice de subordonare central, indiferent de sursa de finanare a
cheltuielilor.
n subsectorul administraie public central (exclusiv fondurile de securitate social) (cod S.1311) -
reprezentnd organisme centrale a cror competen se ntinde pe tot teritoriul rii, cu excepia
administraiilor sistemelor de asigurri sociale - se cuprind instituiile publice definite n Legea nr.
500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, incluznd
Parlamentul, Administraia Prezidenial, ministerele, celelalte organe de specialitate ale
administraiei publice, alte autoriti publice, instituiile publice autonome, precum i instituiile
publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanare a acestora.
2.(10).2. Formularul "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ....." (anexa 40b la situaiile financiare) se completeaz de unitile
administrativ-teritoriale i instituiile publice de subordonare local, indiferent de sursa de
finanare a cheltuielilor.
n subsectorul administraie public local (exclusiv fondurile de securitate social) (cod S.1313) -
reprezentnd administraiile publice a cror competen se ntinde numai pe o unitate
administrativ local se cuprind instituiile publice locale definite n Legea nr. 273/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, incluznd comunele, oraele, municipiile, sectoarele
municipiului Bucureti, judeele, municipiul Bucureti, instituiile i serviciile publice din
subordinea acestora, cu personalitate juridic, indiferent de modul de finanare a acestora.
2.(10).3. Formularul "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ........" (anexa 40c la situaiile financiare) se
completeaz de instituii i autoriti publice finanate din bugetul asigurrilor sociale de stat,
bugetul asigurrilor pentru omaj, bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
n subsectorul Fonduri de securitate social (cod S.1314) se cuprind autoritile care administreaz
sistemele de asigurri sociale (sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale,
sistemul asigurrilor pentru omaj, sistemul asigurrilor sociale de sntate, sistemul asigurrilor
pentru accidente de munc i boli profesionale i altele asemenea), precum i instituiile teritoriale
din subordinea acestora, indiferent de modul de finanare, dup cum urmeaz:
- Casa Naional de Asigurri de Sntate i instituiile subordonate;
- Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii
Judectoreti;
- Casa Naional de Pensii Publice i instituiile subordonate;
- Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Aprrii Naionale, ale Ministerului Afacerilor Interne
i ale Serviciului Romn de Informaii;
- Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc i instituiile subordonate.
2.(10).4. n sfera de cuprindere a sectoarelor instituionale potrivit manualului Sistemului European
de Conturi (SEC 2010) se mai cuprind:
a) societi nefinanciare (cod S.11) - sectorul societi nefinanciare (S.11) cuprinde unitile
instituionale dotate cu personalitate juridic, care sunt productori de pia i a cror activitate
principal const n producerea de bunuri i servicii nefinanciare, cum sunt: regii autonome,
companii naionale, societi naionale, societi comerciale cu capital public sau privat, societi
cooperatiste, societi agricole, instituii fr scop lucrativ aflate n serviciul societilor
nefinanciare (asociaii patronale, ale meteugarilor) i alte asemenea;
b) societi financiare (cod S.12), unde se includ:
- banca central (cod S.121) - Banca Naional a Romniei;
- societi care accept depozite, exclusiv banca central (S.122) - cuprinde toate societile i
cvasisocietile financiare, cu excepia celor clasate n subsectoarele banca central i fonduri de
pia monetar, care sunt implicate n principal n intermediere financiar i a cror activitate
const n primirea de depozite i/sau substitute apropiate pentru depozite de la alte uniti
instituionale, prin urmare nu numai de la instituii financiare monetare i, pe cont propriu,
acordarea de mprumuturi i/sau efectuarea de investiii n titluri de valori, cum sunt instituiile de
credit i alte asemenea;
- fonduri de pia monetar (S.123) - este format din toate societile financiare i cvasisocietile,
cu excepia celor clasificate n subsectoarele banca central i instituii de credit, care sunt
implicate n principal n intermedierea financiar. Activitatea acestora const n a emite aciuni sau
uniti ale fondurilor de investiii drept substitut pentru depozite i a investi n principal n
aciuni/uniti ale fondurilor de investiii monetare, titluri pe termen scurt de natura datoriei i/sau
depozite.
Urmtorii intermediari financiari sunt inclui n subsectorul S.123: fondurile de investiii, inclusiv
fondurile comune de plasament, organisme de plasament colectiv i alte fonduri de investiii ale
cror aciuni sau uniti sunt substitut pentru depozite;
- fonduri de investiii, altele dect fondurile de pia monetar (S.124) - cuprinde toate sistemele
de investiii colective, cu excepia celor clasificate n subsectorul fondurilor de pia monetar, care
sunt implicate n principal n intermediere financiar. Activitatea acestora const n emiterea de
aciuni sau uniti ale fondurilor de investiii care nu sunt substitut pentru depozite i efectuarea,
pe cont propriu, de investiii, n principal n active financiare, altele dect active financiare pe
termen scurt, i n active nefinanciare (de obicei bunuri imobiliare);
- ali intermediari financiari, exclusiv societile de asigurare i fondurile de pensii (S.125) -
cuprinde toate societile i cvasisocietile financiare a cror activitate principal const n
furnizarea de servicii de intermediere financiar prin subscrierea de angajamente provenind de la
uniti instituionale sub alte forme dect bani, depozite sau titluri de participare la fondurile de
investiii ori angajamente legate de domeniul asigurrilor, pensii i sisteme standardizate de
garantare, cum sunt: fonduri de investiii (fonduri deschise de investiii, societi de investiii i alte
asemenea), instituii financiare nebancare (societi de leasing financiar, societi de credit de
consum, societi de credit ipotecar, uniti cu personalitate juridic emitente de carduri de debit,
societi de factoring, case de ajutor reciproc, societi de microfinanare, fonduri de garantare a
creditelor i alte asemenea), instituii de plat, societi de servicii de investiii financiare, case de
compensare cu funcie de contraparte central;
- auxiliari financiari (S.126) - cuprinde toate societile i cvasisocietile financiare a cror funcie
principal const n exercitarea de activiti strns legate de intermedierea financiar, fr a fi ele
nsele intermediari financiari, cum sunt: registrele acionarilor, case de schimb valutar, burse de
valori, case de compensare fr funcie de contraparte central, societi de administrare a
fondurilor mutuale, ali auxiliari financiari a cror activitate este asociat cu intermedierea
financiar.
Tot la codul S.126 se include: Autoritatea de Supraveghere Financiar;
- instituii financiare captive i alte entiti creditoare (S.127) - cuprinde toate societile i
cvasisocietile financiare care nu sunt implicate nici n activiti de intermediere financiar, nici n
furnizarea de servicii auxiliare i ale cror active sau pasive nu sunt, n marea lor majoritate,
tranzacionate pe pieele libere;
- societi de asigurare (S.128) - cuprinde toate societile i cvasisocietile financiare a cror
funcie principal const n furnizarea de servicii de intermediere financiar rezultate din
mutualizarea riscurilor, n principal sub form de asigurri directe sau reasigurri, cum sunt:
societi de asigurri, grupuri financiare de asigurri;
- fonduri de pensii (S.129) - cuprinde toate societile i cvasisocietile financiare a cror funcie
principal const n furnizarea de servicii de intermediere financiar rezultate din mutualizarea
riscurilor sociale i necesitilor persoanelor asigurate (asigurri sociale), cum sunt: fonduri de
pensii private sau administrate privat.
Fondurile de pensii n calitate de sisteme de asigurri sociale asigur venituri dup pensionare i,
adesea, indemnizaii n caz de deces sau handicap;
c) gospodriile populaiei (S.14) - cuprinde persoane sau grupuri de persoane att n calitate de
consumatori, ct i de ntreprinztori, productori de bunuri de pia sau de servicii financiare i
nefinanciare de pia (productori de pia), cu condiia ca producia de bunuri i servicii s nu fie
realizat de uniti distincte tratate drept cvasisocieti. Acest sector include, de asemenea,
persoanele fizice sau grupurile de persoane fizice n calitate de productori de bunuri i servicii
nefinanciare exclusiv pentru consum final propriu.
Acest sector instituional cuprinde, de asemenea: asociaiile familiale i persoanele fizice care
desfoar activiti economice n mod independent, asociaiile de persoane fr personalitate
juridic (altele dect cvasisocietile), care sunt productori de bunuri i servicii pentru pia,
instituiile fr scop lucrativ i fr personalitate juridic aflate n serviciul gospodriilor populaiei,
persoanele instituionalizate (n mnstiri, uniti de asisten social i alte asemenea);
d) instituii fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei (S.15) - cuprinde instituiile fr
scop lucrativ dotate cu personalitate juridic ce deservesc gospodriile populaiei i care sunt
productori nonpia privai. Resursele lor principale sunt cotizaii voluntare, n bani sau n natur,
efectuate de gospodriile populaiei n calitate de consumatori, din vrsmintele provenite de la
administraiile publice i din veniturile din proprietate, cum sunt: sindicate, grupuri profesionale,
societi tiinifice, asociaii de consumatori, biserici i comuniti religioase, cluburi sociale,
recreative, culturale i sportive, organizaii de caritate, asociaii i fundaii de binefacere finanate
prin transferuri voluntare (n numerar sau n natur), provenite de la alte entiti i alte asemenea;
e) restul lumii (S.2.) - este o grupare de uniti care nu se caracterizeaz prin funcii i resurse;
aceasta cuprinde unitile nerezidente n msura n care acestea efectueaz operaiuni cu uniti
instituionale rezidente sau au alte relaii economice cu unitile rezidente. Conturile acestui sector
furnizeaz o vedere de ansamblu a relaiilor economice care leag economia rii cu restul lumii.
Sunt incluse instituiile Uniunii Europene i organizaiile internaionale.
2.(10).5. n vederea ntocmirii corecte a formularului "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ........" (anexa 40a la situaiile financiare), a
formularului "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
local la data de ........" (anexa 40b la situaiile financiare) i a formularului "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate) la data de ........" (anexa 40c la situaiile financiare), instituiile publice trebuie s dezvolte
conturile contabile n analitice distincte, astfel nct acestea s poat furniza informaii detaliate pe
sectoare, precum i pe subsectoarele administraiei publice: subsectorul administraie public
central, subsectorul administraie public local, subsectorul asigurri sociale.
2.(11). Precizrile privind dezvoltarea conturilor sintetice n conturi analitice n scop de raportare a
balanei de verificare la Ministerul Finanelor Publice, prevzute n cap. III la pct. 10, lit. b.5) i b.6)
din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale
instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2014, aprobate prin
Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completrile ulterioare, rmn valabile i
n anul 2015.
2.(12). Societatea Romn de Radiodifuziune i Societatea Romn de Televiziune depun
trimestrial la Ministerul Finanelor Publice formularul "Contul de execuie a bugetului instituiei
publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaiile financiare) i formularul "Contul de execuie a bugetului
instituiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaiile financiare).
2.(13). Modelele formularelor valabile pentru raportrile trimestriale i lunare n anul 2015 sunt
publicate pe site-ul Ministerului Finanelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de
activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie.

CAPITOLUL II
Depunerea situaiilor financiare trimestriale i a raportrilor financiare lunare

1. Situaiile financiare trimestriale ntocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de


stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale, precum i de
administraiile judeene ale finanelor publice i Direcia general regional a finanelor publice
Bucureti pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finanelor Publice la termenul prevzut la
art. 36 alin. (7) din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, respectiv pentru trimestrul I - 11 mai, pentru trimestrul II - 10 august, iar pentru
trimestrul III - 9 noiembrie 2015.
2. Situaiile financiare ntocmite de instituiile publice de subordonare central ai cror conductori
au calitatea de ordonatori secundari i teriari de credite se depun la instituiile ierarhic superioare,
potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) i (9) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
3. Situaiile financiare ntocmite de instituiile de subordonare local ai cror conductori au
calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administraiile judeene ale finanelor
publice i Direcia General Regional a Finanelor Publice Bucureti, potrivit prevederilor art. 36
alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
4. Autoritile publice, ministerele i celelalte organe ale administraiei publice centrale, instituiile
publice autonome, precum i unitile administrativ-teritoriale i instituiile subordonate acestora,
indiferent de sursa de finanare, ntocmesc raportrile financiare lunare prevzute la cap. II
"Raportri financiare lunare" din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor
financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul
2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.
4.(1). Execuia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare" i execuia cheltuielilor efectuate de la titlul 58 "Proiecte cu
finanare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020" se
raporteaz distinct n formularul "Contul de execuie a bugetului instituiilor publice - Cheltuieli"
(anexa 7 la situaiile financiare) i formularul "Contul de execuie a bugetului instituiilor publice -
Cheltuieli" (anexa 7b la situaiile financiare).
Formularele se completeaz cu informaiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la
finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare,
credite bugetare trimestriale cumulate i pli efectuate pentru raportrile lunilor ianuarie -
noiembrie, iar pentru raportrile lunii decembrie se completeaz cu informaiile referitoare la
credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare iniiale,
credite bugetare definitive i pli efectuate.
Detalierea pe clasificaia economic se efectueaz pe capitole, titluri, articole i alineate de
cheltuieli, att n programare, ct i n execuie.
4.(2). Termenele de depunere la Ministerul Finanelor Publice a raportrilor financiare lunare n
anul 2015 sunt cele prevzute la cap. III "Depunerea situaiilor financiare trimestriale i a
raportrilor financiare lunare" din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare
lunare n anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.
5. Autoritile publice, ministerele i celelalte organe ale administraiei publice centrale, instituiile
publice autonome, precum i unitile administrativ-teritoriale i instituiile subordonate acestora,
indiferent de sursa de finanare, transmit raportrile financiare lunare i n format electronic,
nsoite de o adres de naintare scanat i semnat de conductorul instituiei publice i de
conductorul compartimentului financiar-contabil sau de alt persoan mputernicit s
ndeplineasc aceast funcie.
6. Autoritile publice, ministerele i celelalte organe ale administraiei publice centrale, instituiile
publice autonome, precum i unitile administrativ-teritoriale i instituiile subordonate acestora,
care raporteaz lunar conturile de execuie bugetar solicitate prin prezentele norme
metodologice i indicatori din bilan, vor urmri concordana datelor lunare transmise cu cele
raportate prin situaiile financiare trimestriale. n cazul unor diferene majore, se vor comunica
cauzele acestor diferene, precum i corecia datelor raportate.
7. Sanciunile pentru nerespectarea reglementrilor emise de Ministerul Finanelor Publice cu
privire la ntocmirea, semnarea i depunerea la Ministerul Finanelor Publice i la unitile
teritoriale ale acestuia, precum i la instituiile publice ierarhic superioare a situaiilor financiare
trimestriale i anuale ale instituiilor publice sunt prevzute la art. 42 alin. (1) i (8) din Legea nr.
82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.

ANEXA 2
(Anexa 3 la situaiile financiare)

SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:


A - Buget local ct. 5210100/7700000
B - Buget asigurri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102/7700000
C - Buget asigurri pentru omaj ct. 5740101 + 5740102/7700000
D - Buget Fond naional unic de asigurri sociale de sntate ct. 5710100/7700000
E - Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000
F - Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000
G - Buget instituii publice finanate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000
H - Buget instituii publice finanate din venituri proprii i subvenii ct. 5610100/7700000
I - Buget activiti finanate din venituri proprii i buget activiti de privatizare ct.
5620101/7700000
J - Buget mprumuturi interne i externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/7700000
K - Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000
L - Alte disponibiliti (ct. 5xx)

cod 03 - lei -
______________________________________________________________________________
|Denumirea |Cod |TOTAL|CASA |Buget | A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L|
|indicatorului |rnd| |ct. |de | | | | | | | | | | | | |
| | | |5310101|stat*) | | | | | | | | | | | | |
| | | | |ct. | | | | | | | | | | | | |
| | | | |5200100| | | | | | | | | | | | |
| | | | |/ | | | | | | | | | | | | |
| | | | |7700000| | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| A | B |1 = 2| 2 | 3 | 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|
| | |+ 3 +| | | | | | | | | | | | | | |
| | |... +| | | | | | | | | | | | | | |
| | |15 | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|NUMERAR DIN | 1| | | | | | | | | | | | | | | |
|ACTIVITATEA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|OPERAIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|ncasri | 2| | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|Pli | 3| | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|Numerar net din| 4| | | | | | | | | | | | | | | |
|activitatea | | | | | | | | | | | | | | | | |
|operaional | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(rd. 02 - rd. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|03) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|NUMERAR DIN | 5| | | | | | | | | | | | | | | |
|ACTIVITATEA DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|INVESTIII | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|ncasri | 6| | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|Pli | 7| | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|Numerar net din| 8| | | | | | | | | | | | | | | |
|activitatea de | | | | | | | | | | | | | | | | |
|investiii (rd.| | | | | | | | | | | | | | | | |
|06 - rd. 07) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|NUMERAR DIN | 9| | | | | | | | | | | | | | | |
|ACTIVITATEA DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|FINANARE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|ncasri | 10| | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|Pli | 11| | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|Numerar net din| 12| | | | | | | | | | | | | | | |
|activitatea de | | | | | | | | | | | | | | | | |
|finanare (rd. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|10 - rd. 11) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|CRETEREA | 13| | | | | | | | | | | | | | | |
|(DESCRETEREA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|NET DE NUMERAR| | | | | | | | | | | | | | | | |
|I ECHIVALENT | | | | | | | | | | | | | | | | |
|DE NUMERAR (rd.| | | | | | | | | | | | | | | | |
|04 + rd. 08 + | | | | | | | | | | | | | | | | |
|rd. 12) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|NUMERAR I | 14| | | | | | | | | | | | | | | |
|ECHIVALENT DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|NUMERAR LA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|NCEPUTUL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ANULUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|Sume recuperate|14.1| | | | | | | | | | | | | | | |
|din excedentul | | | | | | | | | | | | | | | | |
|anului | | | | | | | | | | | | | | | | |
|precedent**) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|Sume utilizate |14.2| | | | | | | | | | | | | | | |
|din excedentul | | | | | | | | | | | | | | | | |
|anului | | | | | | | | | | | | | | | | |
|precedent**) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|Sume | 143| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| X| x| | | x|
|transferate din| | | | | | | | | | | | | | | | |
|disponibilul | | | | | | | | | | | | | | | | |
|neutilizat la | | | | | | | | | | | | | | | | |
|finele anului | | | | | | | | | | | | | | | | |
|precedent***) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|NUMERAR I | 15| | | | | | | | | | | | | | | |
|ECHIVALENT DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|NUMERAR LA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|SFRITUL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|PERIOADEI (rd. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|13 + rd. 14 + | | | | | | | | | | | | | | | | |
|rd. 14.1 - rd. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|14.2 - rd. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|14.3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_______________|____|_____|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

*) La unitile administrativ-teritoriale i unitile de nvmnt preuniversitar coloana 3 nu se


adun la coloana 1 - Total.
**) Rndurile 14.1 i 14.2 se completeaz pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu,
Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii i subvenii, bugetele activitilor cu venituri
proprii, bugetele activitii de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D -
n situaia existenei unui buget de venituri i cheltuieli).
***) Rndul 14.3 se completeaz pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) n
situaia existenei doar a unui buget de cheltuieli i pentru bugetul creditelor interne i bugetul
creditelor externe.

Conductorul instituiei, Conductorul compartimentului Viza trezoreriei


financiar-contabil,
......................... ............................... . .............
ANEXA 3
(Anexa 27 la situaiile financiare)

Situaia plilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare


(titlul 56 i titlul 58) la data de ..............

Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:


A - Bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate (s05 - sntate)
B - Bugetul instituiilor publice i activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii (s10 -
local)
C - Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurri + local)
D - Bugetul creditelor externe (s06 - stat + local)
E - Bugetul creditelor interne (s07 - stat + local)
F - Bugetul instituiilor publice i activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii (s20
stat + asigurri + autonome)
G - Bugetul instituiilor publice i activitilor finanate integral din venituri proprii (s10 stat +
autonome)

- lei -
____
|cod |
|56 |
|____|_________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | |din |
| | | | | | | | | | | | | |care:|
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
|Nr. |Denumirea |Cod |Buget|Buget |Bugetul|Bugetul| A| B| C| D| E| F| G |
|crt.|indicatorilor |rnd|de |local |asigu- |asigu- | | | | | | | |
| | | |stat |(s02 -|rrilor|rrilor| | | | | | | |
| | | |(s01 |local)|sociale|pentru | | | | | | | |
| | | |- | |de stat|omaj | | | | | | | |
| | | |stat)| |(s03 - |(s04 - | | | | | | | |
| | | | | |bass) |omaj) | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6| 7| 8| 9|10| 11 |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 1|Total pli | 01| | | | | | | | | | | |
| |(titlul VIII | | | | | | | | | | | | |
| |cod 56 + titlul| | | | | | | | | | | | |
| |X cod 58) (rd. | | | | | | | | | | | | |
| |2 + rd. 11) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 2|Total pli | 02| | | | | | | | | | | |
| |(titlul VIII | | | | | | | | | | | | |
| |cod 56) (rd. 03| | | | | | | | | | | | |
| |la rd. 10) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 3|Cheltuieli de | 03| | | | | | | | | | | |
| |personal | | | | | | | | | | | | |
| |(titlul I) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 4|Bunuri i | 04| | | | | | | | | | | |
| |servicii | | | | | | | | | | | | |
| |(titlul II) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 5|Subvenii | 05| | | | | | | | | | | |
| |(titlul IV) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 6|Transferuri | 06| | | | | | | | | | | |
| |ntre uniti | | | | | | | | | | | | |
| |ale | | | | | | | | | | | | |
| |administraiei | | | | | | | | | | | | |
| |publice (titlul| | | | | | | | | | | | |
| |VI) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 7|Alte | 07| | | | | | | | | | | |
| |transferuri | | | | | | | | | | | | |
| |(titlul VII) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 8|Asisten | 08| | | | | | | | | | | |
| |social (titlul| | | | | | | | | | | | |
| |IX) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 9|Alte cheltuieli| 09| | | | | | | | | | | |
| |(titlul XI) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 10|Active | 10| | | | | | | | | | | |
| |nefinanciare | | | | | | | | | | | | |
| |(titlul XIII) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 11|Total pli | 11| | | | | | | | | | | |
| |(titlul X cod | | | | | | | | | | | | |
| |58) (rd. 12 la | | | | | | | | | | | | |
| |rd. 19) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 12|Cheltuieli de | 12| | | | | | | | | | | |
| |personal | | | | | | | | | | | | |
| |(titlul I) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 13|Bunuri i | 13| | | | | | | | | | | |
| |servicii | | | | | | | | | | | | |
| |(titlul II) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 14|Subvenii | 14| | | | | | | | | | | |
| |(titlul IV) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 15|Transferuri | 15| | | | | | | | | | | |
| |ntre uniti | | | | | | | | | | | | |
| |ale | | | | | | | | | | | | |
| |administraiei | | | | | | | | | | | | |
| |publice (titlul| | | | | | | | | | | | |
| |VI) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 16|Alte | 16| | | | | | | | | | | |
| |transferuri | | | | | | | | | | | | |
| |(titlul VII) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 17|Asisten | 17| | | | | | | | | | | |
| |social (titlul| | | | | | | | | | | | |
| |IX) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 18|Alte cheltuieli| 18| | | | | | | | | | | |
| |(titlul XI) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|
| 19|Active | 19| | | | | | | | | | | |
| |nefinanciare | | | | | | | | | | | | |
| |(titlul XIII) | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|____|_____|______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|_____|

Conductorul instituiei, Conductorul compartimentului


.......................... financiar-contabil,
..............................
ANEXA 4
(Anexa 41 la situaiile financiare)

Corelaii ntre formularele de situaii financiare pentru sectorul administraia public (S1311 +
S1313 + S1314)

Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):
Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat
patrimonial" (cod 02).
Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat
patrimonial" (cod 02).

NOT:
Corelaiile nu se respect n urmtoarea situaie:
la situaiile financiare trimestriale.
Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat
patrimonial" (cod 02).
Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat
patrimonial" (cod 02).

Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) cu anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ..."
(cod 03) i anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 04):
(Rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul
anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) + rd. 14 col. 1 din formularul anexa
4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 04).
(Rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul
anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) + rd. 17 col. 1 din formularul anexa
4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 04).

Corelaii ntre formularele de situaii financiare pentru subsectorul administraia central (S1311)

Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):
Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat
patrimonial" (cod 02).
Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat
patrimonial" (cod 02).

NOT:
Corelaiile nu se respect n urmtoarele situaii:
1) la situaiile financiare trimestriale;
2) la Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice, cu soldul contului 1210000 "Rezultatul
patrimonial", n cazul instituiilor publice de subordonare local cu finanare i din bugetul de stat
i din bugetul local (de exemplu: "uniti de nvmnt preuniversitar");
3) la "unitile teritoriale ale Ageniei Naionale de Administrare Fiscal", ca urmare a efecturii
nregistrrilor la nivelul unitilor teritoriale subordonate:
891 "Bilan de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial"
sau:
121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilan de nchidere"
Excepia de la punctul 3 nu este valabil pentru situaiile financiare centralizate la nivelul Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal, unde corelaia de mai sus trebuie respectat.

Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat
patrimonial" (cod 02).
Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat
patrimonial" (cod 02).

NOT:
Corelaiile nu se respect n urmtoarele situaii:
1) la Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice, cu soldul contului 1210000 "Rezultatul
patrimonial", n cazul instituiilor publice de subordonare local cu finanare i din bugetul de stat
i din bugetul local (de exemplu: "uniti de nvmnt preuniversitar");
2) la "unitile teritoriale ale Ageniei Naionale de Administrare Fiscal", ca urmare a efecturii
nregistrrilor la nivelul unitilor teritoriale subordonate:
891 "Bilan de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial"
sau:
121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilan de nchidere"
Excepia de la punctul 2 nu este valabil pentru situaiile financiare centralizate la nivelul Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal, unde corelaia de mai sus trebuie respectat.

Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ..."
(cod 03):
Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03).

NOT:
Corelaia nu se respect n cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta urmtoarea
corelaie:
Rd. 41 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) + rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 04).

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03).

NOT:
Corelaia nu se respect n urmtoarele situaii:
1) La Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice, cu soldul contului 7700000 "Finanarea de la
buget" - bugetul de stat, n cazul instituiilor publice de subordonare local cu finanare i din
bugetul de stat i din bugetul local (de exemplu: "uniti de nvmnt preuniversitar");
2) n cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta urmtoarea corelaie:
Rd. 41 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) + rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).

Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..."
(cod 04):
Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).
Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).

Corelaii ntre formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin bunuri,
lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) i anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare
ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17):
Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 + rd. 62 + rd. 86 col. 01 din formularul
anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
central la data de ..." (cod 17).
Rd. 04 col. 02 din formularul 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin bunuri,
lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 + rd. 62 + rd. 86 col. 02 din formularul anexa
40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la
data de ..." (cod 17).
Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 82 col. 01 din formularul anexa 40a
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data
de ..." (cod 17).
Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 82 col. 02 din formularul anexa 40a
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data
de ..." (cod 17).
Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 85 col. 01 din formularul anexa 40a
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data
de ..." (cod 17).
Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 85 col. 02 din formularul anexa 40a
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data
de ..." (cod 17).

Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17):
Titluri de participare:
Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 01 din
formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ..." (cod 17).
Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 02 din
formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ..." (cod 17).
Creane comerciale i avansuri:
Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).
Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).
Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).
Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).
Creanele bugetului general consolidat:
Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).

NOT:
Corelaia nu se respect n cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta urmtoarea
corelaie:
Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).

Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).

NOT:
Corelaia nu se respect n cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta urmtoarea
corelaie:
Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).

Sume de primit de la Comisia European/ali donatori:


Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 336 + rd. 337 + rd. 338 + rd. 339) col. 01 din
formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ..." (cod 17).
Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 336 + rd. 337 + rd. 338 + rd. 339) col. 02 din
formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ..." (cod 17).

Conturi la trezorerie, casa n lei:


Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data
de ..." (cod 17).
Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data
de ..." (cod 17).
Dobnd de ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie:
Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 14 + rd. 15) col. 01 din
formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ..." (cod 17).
Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 14 + rd. 15) col. 02 din
formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ..." (cod 17).
Conturi la instituii de credit, BNR, casa n valut:
Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 +
rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).
Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 +
rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).

NOT:
Corelaiile de la rd. 33, rd. 33.1, 35 i 35.1 nu se respect n cazul Trezoreriei Centrale a Statului,
unde se vor respecta urmtoarele corelaii:
Rd. 41 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din
formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ..." (cod 17).
Rd. 41 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din
formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ..." (cod 17).
Rd. 41.1 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 17 + rd. 22 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 01
din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ..." (cod 17).
Pentru respectarea acestei corelaii se va proceda astfel:
Suma raportat la 31 decembrie 2014 la rd. 33.1 n bilan se va prelua la rd. 41.1 n bilan.
Suma raportat la 31 decembrie 2014 la rd. 15 n anexa 40a se va prelua la rd. 22 n anexa 40a.
Rd. 41.1 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 17 + rd. 22 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 02
din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ..." (cod 17).

Datorii comerciale i avansuri:


Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).
Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).
Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).
Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).
mprumuturi pe termen lung:
Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 391 + rd. 437 + rd. 447) col. 01 din formularul
anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
central la data de ..." (cod 17).
Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 391 + rd. 437 + rd. 447) col. 02 din formularul
anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
central la data de ..." (cod 17).
Provizioane pe termen lung:
Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 489 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).
Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 489 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).
Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile:
Rd. 64 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 01 din formularul
anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
central la data de ..." (cod 17).
Rd. 64 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 02 din formularul
anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
central la data de ..." (cod 17).
Sume datorate Comisiei Europene/altor donatori:
Rd. 66 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).
Rd. 66 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).
mprumuturi pe termen scurt:
(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col.
01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ..." (cod 17).

NOT:
Corelaia nu se respect n cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta urmtoarea
corelaie:
(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 01 din
formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ..." (cod 17).
(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col.
02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ..." (cod 17).

NOT:
Corelaia nu se respect n cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta urmtoarea
corelaie:
(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 02 din
formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ..." (cod 17).

Salariile angajailor:
Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).
Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:
Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).
Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).
Provizioane pe termen scurt:
Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 489.3 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).
Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 489.3 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).

Corelaii ntre formularul "Bilan" anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie" (cod 03) i anexa 40a
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data
de ..." (cod 17):
Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd.
04 + rd. 05 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).

NOT:
Corelaia de mai sus nu se respect n cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta
urmtoarea corelaie:
Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd.
16 + rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd.
04 + rd. 05 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).

NOT:
Corelaia nu se respect n urmtoarele situaii:
1) la Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice, cu soldul contului 7700000 "Finanarea de la
buget" - bugetul de stat n cazul instituiilor publice de subordonare local cu finanare i din
bugetul de stat i din bugetul local (de exemplu: "uniti de nvmnt preuniversitar");
2) n cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta urmtoarea corelaie:
Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd.
16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).

Corelaii ntre formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) i anexa 40a
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data
de ..." (cod 17):
Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 34 +
rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).

NOT:
Corelaia de mai sus nu se respect n cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta
urmtoarea corelaie:
Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 42 +
rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 34 +
rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod
17).

NOT:
Corelaia de mai sus nu se respect n cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta
urmtoarea corelaie:
Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 42 +
rd. 63 + rd. 66 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 54
col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice
din administraia central la data de ..." (cod 17).
Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 54
col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice
din administraia central la data de ..." (cod 17).

Corelaii ntre formularele de situaii financiare la subsectorul Administraia local (S1313)

Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):
Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat
patrimonial" (cod 02).
Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat
patrimonial" (cod 02).

NOT:
Corelaiile nu se respect n urmtoarele situaii:
1) la situaiile financiare trimestriale;
2) la unitile administrativ-teritoriale:
- n cazul instituiilor publice de subordonare local cu finanare i din bugetul de stat i din bugetul
local (de exemplu: "uniti de nvmnt preuniversitar"), n bilanul centralizat al unitii
administrativ-teritoriale se va prelua i rezultatul patrimonial al instituiilor subordonate finanate
din bugetul de stat, n timp ce n "Contul de rezultat patrimonial" al bugetului local acesta nu va fi
preluat.

Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat
patrimonial" (cod 02).
Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat
patrimonial" (cod 02).

NOT:
Corelaiile nu se respect n urmtoarea situaie:
1) la unitile administrativ-teritoriale:
n cazul instituiilor publice de subordonare local cu finanare i din bugetul de stat i din bugetul
local (de exemplu: "uniti de nvmnt preuniversitar"), n bilanul centralizat al unitii
administrativ-teritoriale se va prelua i rezultatul patrimonial al instituiilor subordonate finanate
din bugetul de stat, n timp ce n "Contul de rezultat patrimonial" al bugetului local acesta nu va fi
preluat.

Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...."
(cod 03):
Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03)

NOT:
Corelaia nu se respect n urmtoarele situaii:
1) la unitile administrativ-teritoriale, n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care
provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n bilanul centralizat i
care nu sunt raportate n fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;
2) la unitile de nvmnt preuniversitar care au finanare i din buget de stat i din buget local,
n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care provin din finanarea de la bugetul de
stat, ale cror solduri sunt raportate n bilan i care nu sunt raportate n fluxul de trezorerie ale
acestora.

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03).

NOT:
Corelaia nu se respect n urmtoarele situaii:
1) la unitile administrativ-teritoriale, n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care
provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n bilanul centralizat i
care nu sunt raportate n fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;
2) la unitile de nvmnt preuniversitar care au finanare i din buget de stat i din buget local,
n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care provin din finanarea de la bugetul de
stat, ale cror solduri sunt raportate n bilan i care nu sunt raportate n fluxul de trezorerie ale
acestora.

Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..."
(cod 04):
Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).
Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).

Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18):
Titluri de participare:
Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 126 + rd. 134 + rd. 142 col. 01 din formularul
anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local
la data de ..." (cod 18).
Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 126 + rd. 134 + rd. 142 col. 02 din formularul
anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local
la data de ..." (cod 18).
Creane comerciale i avansuri:
Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18);
Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
Creanele bugetului general consolidat:
Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
Sume de primit de la Comisia European:
Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
Conturi la trezorerie, cas n lei:
Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 8 + rd. 19 col. 01 din formularul anexa 40b
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data
de ..." (cod 18).
Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 8 + rd. 19 col. 02 din formularul anexa 40b
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data
de ..." (cod 18).
Dobnd de ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie:
Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 9 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23 col. 01 din
formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ..." (cod 18).
Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 9 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23 col. 02 din
formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ..." (cod 18).
Conturi la instituii de credit, BNR, casa n valut:
Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66 col.
01 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ..." (cod 18).
Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66 col.
02 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ..." (cod 18).
Dobnd de ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie:
Rd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65 col. 01 din
formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ..." (cod 18).
Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65 col. 02 din
formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ..." (cod 18).
Datorii comerciale i avansuri:
Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
mprumuturi pe termen scurt:
Rd. 70 + rd. 71 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282 col. 01
din formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ..." (cod 18).
Rd. 70 + rd. 71 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282 col. 02
din formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ..." (cod 18).
Salariile angajailor:
Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:
Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
Provizioane pe termen scurt:
Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 343 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 343 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
mprumuturi pe termen lung:
Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 241 + rd. 290 + rd. 298 col. 01 din formularul
anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local
la data de ..." (cod 18).
Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 241 + rd. 290 + rd. 298 col. 02 din formularul
anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local
la data de ..." (cod 18).
Provizioane pe termen lung:
Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 342.1 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 342.1 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).

Corelaii ntre formularul anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) i anexa
40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data
de ..." (cod 18):
Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd.
04 + rd. 05 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).

NOT:
Corelaia nu se respect n urmtoarele situaii:
1) la unitile administrativ-teritoriale, n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care
provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n anexa 40b i nu sunt
raportate n fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;
2) la unitile de nvmnt preuniversitar care au finanare i din buget de stat i din buget local,
n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care provin din finanarea de la bugetul de
stat, ale cror solduri sunt raportate n anexa 40b i nu sunt raportate n fluxul de trezorerie ale
acestora.

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) + rd.
15 col. 03 din formularul anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd. 04 +
rd. 05 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).

NOT:
Corelaia nu se respect n urmtoarele situaii:
1) la unitile administrativ-teritoriale, n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care
provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n anexa 40b i nu sunt
raportate n fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;
2) la unitile de nvmnt preuniversitar care au finanare i din buget de stat i din buget local,
n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care provin din finanarea de la bugetul de
stat, ale cror solduri sunt raportate n anexa 40b i nu sunt raportate n fluxul de trezorerie ale
acestora.

Corelaii ntre formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) i anexa 40b
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data
de ..." (cod 18):
Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 36 +
rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 36 +
rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 35
col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice
din administraia local la data de ..." (cod 18).
Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 35
col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice
din administraia local la data de ..." (cod 18).

Corelaii ntre formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin bunuri,
lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) i anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare
ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18):
Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 01 din formularul
anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local
la data de ..." (cod 18).
Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 02 din formularul
anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local
la data de ..." (cod 18).
Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 52 col. 01 din formularul anexa 40b
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data
de ..." (cod 18).
Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 52 col. 02 din formularul anexa 40b
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data
de ..." (cod 18).
Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 62 col. 01 din formularul anexa 40b
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data
de ..." (cod 18).
Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 62 col. 02 din formularul anexa 40b
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data
de ..." (cod 18).
Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data
de ..." (cod 18).
Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data
de ..." (cod 18).

Corelaii ntre formularele de situaii financiare din subsectorul Asigurri sociale (S1314)

Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):
Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat
patrimonial" (cod 02).
Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat
patrimonial" (cod 02).

NOT:
Corelaia nu se respect n urmtoarea situaie: la situaiile financiare trimestriale.

Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat
patrimonial" (cod 02).
Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat
patrimonial" (cod 02).

Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...."
(cod 03):
Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03).
Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03).

Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data..."
(cod 04):
Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).
Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).

Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19):
Titluri de participare:
Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 01 din formularul
anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 02 din formularul
anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Creane comerciale i avansuri:
Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Creanele bugetului general consolidat:
Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Sume de primit de la Comisia European:
Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Conturi la trezorerie, casa n lei:
Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale
(de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale
(de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Dobnd de ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie:
Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 01 din
formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 02 din
formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Conturi la instituii de credit, BNR, casa n valut:
Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 01 din
formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 02 din
formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Dobnd de ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie:
Rd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 01 din
formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 02 din
formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Datorii comerciale i avansuri:
Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
mprumuturi pe termen lung:
Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 246 + rd. 291 + rd. 300) col. 01 din formularul
anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 246+ rd. 291 + rd. 300) col. 02 din formularul
anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Provizioane pe termen lung:
Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 332.1 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 332.1 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
mprumuturi pe termen scurt:
Rd. 70 + rd. 71 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col.
01 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 70 + rd. 71 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col.
02 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Salariile angajailor:
Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:
Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Provizioane pe termen scurt:
Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).

Corelaii ntre formularul anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) i anexa
40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor
sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19):
Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd.
04 + rd. 05 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd.
04 + rd. 05 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).

Corelaii ntre formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) i anexa 40c
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale
(de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19):
Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 31 +
rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare
ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..."
(cod 19).
Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 31 +
rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare
ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..."
(cod 19).
Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 30
col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice
din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 30
col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice
din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).

Corelaii ntre formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin bunuri,
lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) i anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare
ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..."
(cod 19):
Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 col. 01 din formularul anexa 40c
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale
(de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 col. 02 din formularul anexa 40c
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale
(de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 47 col. 01 din formularul anexa 40c
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale
(de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 47 col. 02 din formularul anexa 40c
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale
(de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 57 col. 01 din formularul anexa 40c
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale
(de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 57 col. 02 din formularul anexa 40c
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale
(de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 60 col. 01 din formularul anexa 40c
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale
(de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin
bunuri, lucrri, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 60 col. 02 din formularul anexa 40c
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale
(de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
ANEXA 5

Modificri i completri la Normele metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii


instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituii publice i instruciunile de aplicare a
acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005

I. Capitolul VI "Planul de conturi general pentru instituii publice" se modific i se completeaz


astfel:
1. Clasa 1 "Conturi de capitaluri", grupa 10 "Capital, rezerve, fonduri" se modific i se completeaz
dup cum urmeaz:
- La contul sintetic de gradul I: 102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului" se
elimin urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
10200 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului";
1020000 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului".
- Dup contul sintetic de gradul I: 102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului"
se introduc urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
10201 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului";
1020101 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului";
1020102 "Fondul bunurilor care alctuiesc proprietatea privat a instituiei publice".
- La contul sintetic de gradul I: 104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor
administrativ-teritoriale" se elimin urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
10400 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale";
1040000 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale".
- Dup contul sintetic de gradul I: 104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al
unitilor administrativ-teritoriale" se introduc urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
10401 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale";
1040101 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale";
1040102 "Fondul bunurilor care alctuiesc proprietatea privat a instituiei publice din
administraia local".
2. Clasa 5 "Conturi la trezorerii i instituii de credit", grupa 56 "Disponibil al instituiilor publice i
activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii" se modific i se completeaz astfel:
- La contul sintetic de gradul II: 56201 "Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii" se
elimin urmtorul cont sintetic de gradul III:
5620100 "Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii".
- Dup contul sintetic de gradul II: 56201 "Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii" se
introduc urmtoarele conturi sintetice de gradul III:
5620101 "Disponibil n lei al activitilor finanate integral din venituri proprii - Disponibil curent la
trezorerie";
5620102 "Disponibil n lei al activitilor finanate integral din venituri proprii - Disponibil curent la
instituii de credit";
5620103 "Disponibil n valut al activitilor finanate integral din venituri proprii - Disponibil
curent la instituii de credit".
3. Clasa 6 "Conturi de cheltuieli", grupa 65 "Alte cheltuieli operaionale" se modific i se
completeaz astfel:
- La contul sintetic de gradul I: 658 "Alte cheltuieli operaionale" se elimin urmtoarele conturi
sintetice de gradul II i III:
65800 "Alte cheltuieli operaionale";
6580000 "Alte cheltuieli operaionale.
- Dup contul sintetic de gradul I: 658 "Alte cheltuieli operaionale" se introduc urmtoarele
conturi sintetice de gradul II i III:
65801 "Alte cheltuieli operaionale";
6580101 "Alte cheltuieli operaionale - transfer active fixe i stocuri ntre instituii publice";
6580109 "Alte cheltuieli operaionale - alte operaiuni".
4. Clasa 7 "Conturi de venituri i finanri", grupa 77 "Finanri, subvenii, transferuri, alocaii
bugetare cu destinaie special, fonduri cu destinaie special" se modific i se completeaz
astfel:
- La contul sintetic de gradul I: 779 "Venituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit" se elimin
urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
77900 "Venituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit";
7790000 "Venituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit".
- Dup contul sintetic de gradul I: 779 "Venituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit" se
introduc urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
77901 "Venituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit";
7790101 "Venituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe i stocuri ntre
instituii publice";
7790109 "Venituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit - alte operaiuni".
II. Anexa nr. 2 "Dezvoltarea conturilor sintetice n conturi analitice n scop de raportare a Balanei
de verificare la Ministerul Finanelor Publice" la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.
2.021/2013 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice privind organizarea i
conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i
instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
1.917/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 831 i 831 bis din 24 decembrie
2013, se modific i se completeaz astfel:
- contul 4280101 "Alte datorii n legtur cu personalul sub 1 an" se dezvolt n analitic pe
clasificaia funcional i clasificaia economic a cheltuielilor numai n cazul n care operaiunile
respective implic plata unor cheltuieli aferente bugetului instituiei (de exemplu: nu se dezvolt
pe clasificaia cheltuielilor n situaia garaniilor gestionarilor care se pstreaz ntr-un cont de
disponibil distinct i nu reprezint o cheltuial n bugetul instituiei la momentul restituirii);
- contul 4500600 "Sume avansate de Comisia European/ali donatori - fonduri externe
nerambursabile postaderare" se dezvolt n analitic pe clasificaia veniturilor numai n situaia n
care implic ncasarea unui venit n bugetul instituiei (de exemplu: nu se dezvolt pe clasificaia
veniturilor la Autoritatea de Certificare i Plat);
- contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" se dezvolt n analitic pe clasificaia
veniturilor numai n situaia n care implic ncasarea unui venit n bugetul instituiei (de exemplu:
nu se dezvolt pe clasificaia veniturilor n cazul pieselor rezultate din dezmembrarea unui activ fix
i care se folosesc n continuare);
- contul 5620101 "Disponibil n lei al activitilor finanate integral din venituri proprii - Disponibil
curent la trezorerie" se dezvolt pe clasificaia veniturilor;
- contul 5620102 "Disponibil n lei al activitilor finanate integral din venituri proprii - Disponibil
curent la instituii de credit" se dezvolt pe clasificaia veniturilor i clasificaia funcional i
economic a cheltuielilor;
- contul 5620103 "Disponibil n valut al activitilor finanate integral din venituri proprii -
Disponibil curent la instituii de credit" se dezvolt pe clasificaia veniturilor i clasificaia
funcional i economic a cheltuielilor.
III. n ntreg cuprinsul Normelor metodologice se modific i se completeaz simbolurile i
denumirile conturilor, precum i detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de
gradul II i gradul III, potrivit prevederilor pct. I din anexa nr. 5.