Sunteți pe pagina 1din 172

PARTEA I

Anul 178 (XXII) Nr. 853 bis LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE Luni, 20 decembrie 2010

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului


nr. 2.514/2010 pentru aprobarea reglementrii tehnice
Normativ pentru producerea i executarea lucrrilor
din beton, beton armat i beton precomprimat
Partea 2: Executarea lucrrilor din beton, indicativ
NE 012/2-2010 .......................................................... 3171
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea reglementrii tehnice Normativ pentru producerea i executarea lucrrilor
din beton, beton armat i beton precomprimat Partea 2: Executarea lucrrilor din beton,
indicativ NE 012/2-2010*)
n conformitate cu prevederile art. 10 i art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile
ulterioare, ale art. 2 alin. (3) i (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementri tehnice i de cheltuieli aferente activitii de
reglementare n construcii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 203/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr. 1.016/2004 privind msurile pentru organizarea i realizarea
schimbului de informaii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, precum i al regulilor referitoare la serviciile societii
informaionale ntre Romnia i statele membre ale Uniunii Europene, precum i Comisia European, cu modificrile ulterioare,
avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 24 din 18 octombrie 2010 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 i
Procesul-verbal nr. 5 din 22 octombrie 2010 al Comitetului tehnic de coordonare general din cadrul Ministerului Dezvoltrii
Regionale i Turismului,
n temeiul art. 5 pct. II lit. e) i al art. 13 alin. (6) din Hotrrea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare,

ministrul dezvoltrii regionale i turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. Se aprob reglementarea tehnic Normativ pentru lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat, indicativ
producerea i executarea lucrrilor din beton, beton armat i NE 012-1999**) i nceteaz aplicabilitatea.
beton precomprimat Partea 2: Executarea lucrrilor din *
beton, indicativ NE 012/2-2010, elaborat de Institutul Naional Prezenta reglementare tehnic a fost adoptat cu
de Cercetare-Dezvoltare n Construcii, Urbanism i Dezvoltare respectarea procedurii de notificare nr. RO/466/2010 din
Teritorial Durabil URBAN-INCERC, prevzut n anexa care 11 octombrie 2010, prevzut de Directiva 98/34/CE a
face parte integrant din prezentul ordin. Parlamentului European i a Consiliului din 22 iunie 1998 de
stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaii n
Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, publicat n
Romniei, Partea I, i intr n vigoare la 30 de zile de la data Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene nr. L 204 din 21 iulie
publicrii. 1998, modificat prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului
Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, European i a Consiliului din 20 iulie 1998, publicat n Jurnalul
reglementarea tehnic Cod de practic pentru executarea Oficial al Comunitilor Europene nr. L 217 din 5 august 1998.

Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,


Elena Gabriela Udrea

Bucureti, 22 noiembrie 2010.


Nr. 2.514.

*) Ordinul nr. 2.514/2010 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010 i este reprodus i n acest numr bis.
**) Reglementarea tehnic Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat, indicativ NE 012-1999a fost
aprobat prin Ordinul ministrului lucrrilor publice i amenajrii teritoriului nr. 59/N/1999 i publicat n Buletinul Construciilor nr. 89/1999 Partea A i nr. 10/1999
Partea B, editat de ctre Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare i Economia Construciilor INCERC Bucureti.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 3

ANEX

NORMATIV PENTRU PRODUCEREA BETONULUI


I EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON,
BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT.
PARTEA 2: EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON

indicativ NE 012/2
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

CUPRINS

1. Domeniu de aplicare 6
2. Obiect 7
3. Documente de referin 8
4. Termeni, definiii, notaii 9
5. Cerine i criterii de performan privind executarea lucrrilor din beton,
beton armat i beton precomprimat 10
Trasarea de detaliu pentru cofraje i trasarea pentru montarea elementelor
6. 31
prefabricate
6.1 Prevederi comune 31
6.2 Trasarea lucrrilor de terasamente pentru fundaii realizate fr cofraj 32
6.3 Trasarea pentru montarea cofrajelor 33
6.4 Trasarea pentru montarea elementelor prefabricate 33
6.5 Condiii prealabile i condiii necesare n timpul efecturii trasrii 35
6.6 Recepia lucrrilor de trasare de detaliu pentru cofraje i pentru montarea 35
elementelor prefabricate
7. Cofraje i susineri 36
7.1 Prevederi generale 36
7.2 Montarea cofrajelor 43
7.3 Abateri admisibile la montarea cofrajelor 44
7.4 Verificarea i recepia cofrajelor i susinerilor acestora 45
7.5 Spaii de turnare realizate n teren 46
7.5.1 Prevederi generale 46
7.5.2 Abateri admisibile pentru spaii de turnare realizate n teren 47
7.5.3 Verificarea i recepia spaiilor de turnare realizate n teren 48
7.6 Condiii prealabile i condiii necesare n timpul executrii lucrrilor de cofraje
i susinerilor acestora 48
8. Armtura nepretensionat 50
8.1 Produse pentru armtura nepretensionat 50
8.2 Fasonarea armturii 51
8.3 Montarea armturii 53
8.4 nndirea barelor de armtur 55
8.5 Verificarea i recepia armturii montate 56
8.6 Condiii prealabile i condiii necesare pentru fasonarea i montarea armturii 57
9. Armtura pretensionat 59
9.1 Prevederi generale 59
9.2 Produse pentru armtura pretensionat 59
9.3 Armtura pretensionat postntins 60
9.4 Manipularea, transportul i depozitarea produselor pentru armtura
pretensionat 61
9.5 Confecionarea armturii pretensionate postntinse 62

3
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 5

9.6 Realizarea canalelor pentru armturi pretensionate postntinse 63


9.7 Montarea armturii pretensionate postntinse 66
9.8 Ancoraje pentru armtura pretensionat 66
9.9 Verificarea i recepia armturii pretensionate 67
9.10 Condiii prealabile i condiii necesare pentru confecionarea i montarea
armturii pretensionate 67
10. Piese nglobate n beton 68
11. Punerea n oper a betonului 69
11.1 Prevederi generale 69
11.2 Livrarea, transportul la antier i recepia betonului proaspt 70
11.3 Turnarea i compactarea betonului 71
11.4 Tratarea i protecia betonului dup turnare 76
11.5 Rosturi de lucru la turnarea betonului 80
11.6 Condiii prealabile i condiii necesare la punerea n oper a betonului 80
11.7 Decofrarea 81
11.8 Recepia lucrrilor de punere n oper a betonului 83
12. Precomprimarea 84
12.1 Prevederi generale 84
12.2 Efectuarea pretensionrii 86
12.3 Efectuarea lucrrilor de protecie a armturii pretensionate 87
12.4 Verificarea i recepia lucrrilor de precomprimare 93
13. Montarea elementelor prefabricate 94
13.1 Prevederi generale 94
13.2 Realizarea montrilor i mbinrilor 95
13.3 Executarea rosturilor la elemente sau construcii din bolari sau panouri
prefabricate asamblate prin precomprimare 95
13.4 Verificarea i recepia lucrrilor de montare a elementelor prefabricate 97
13.5 Condiii prealabile i condiii necesare pentru efectuarea lucrrilor de montare
a elementelor prefabricate 98
14. Tolerane geometrice 100
15. Controlul calitii i recepia lucrrilor 101
15.1 Prevederi generale 101
15.2 Clase de verificare 104
15.3 Verificarea elementelor de intrare n procesul de realizare a lucrrilor 105
15.4 Verificarea proceselor de realizare a lucrrilor 106
15.5 Recepia lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat 109

4
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Anexa A Documente de referin 114


Anexa B Prevederi care trebuie s fie coninute n proiectele lucrrilor din beton, beton
armat i beton precomprimat 117
Anexa C Clase de toleran pentru lucrri de construcii 120
Anexa D Abateri admisibile pentru cldiri 125
Anexa E1 Procedee de precomprimare pentru care nu este necesar un alt document tehnic
pentru utilizarea lor 133
Anexa E2 Determinarea pierderilor de tensiune prin frecare. Fia de pretensionare i fia
de injectare 147
Anexa F Recomandri privind stabilirea poziiei rosturilor de lucru 151
Anexa G Realizarea lucrrilor cu betoane speciale sau prin procedee deosebite 154
Anexa H Verificri privind betonul i punerea n oper a acestuia 159
Anexa X Verificarea impermeabilitii la ap a betoanelor 168

5
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 7

1 DOMENIU DE APLICARE

1.1 Prezenta reglementare tehnic reprezint partea a 2-a a documentului "Normativ pentru
producerea betonului i executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton
precomprimat i privete "Executarea lucrrilor din beton (indicativ NE 012/2).

Prevederile prezentului normativ se refer la executarea lucrrilor de construcii din beton,


beton armat i beton precomprimat realizate cu beton produs conform prevederilor
reglementrii tehnice "Normativ pentru producerea betonului i executarea lucrrilor din
beton, beton armat i beton precomprimat - Partea 1:Producerea betonului (indicativ NE
012/1).

1.2 Pentru lucrrile de construcii cu caracter specific se vor aplica i prevederile


reglementrilor tehnice din domeniul respectiv, precum i prevederile caietelor de sarcini
ntocmite de proiectant, dup caz.
Prin lucrri de construcii cu caracter specific se neleg urmtoarele:
a) construcii inginereti (drumuri, piste pentru aeroporturi, poduri, tunele, canale,
amenajari portuare, rezervoare i silozuri etc.)
b) construcii executate cu produse, procedee sau echipamente cu caracter de noutate,
pentru care trebuie s existe documente tehnice n conformitate cu reglementrile legale n
vigoare;
c) lucrri la care se utilizeaz betoane speciale: betoane foarte grele, betoane uoare,
betoane pe baza de rini sintetice, betoane refractare, betoane cu armare dispers, betoane
autocompactante;
d) lucrri la care se utilizeaz procedee tehnologice speciale: torcretare, vacumare etc.

1.3 Prevederile prezentului normativ au la baz urmtoarele premise:


a) existena proiectului construciei elaborat i verificat conform reglementrilor
legale;
b) executarea lucrrilor de construcii se realizeaz:
(i) cu personal avnd calificarea necesar i, dup caz, autorizarea pentru
lucrrile de sudur, respectiv atestarea pentru lucrrile de precomprimare;
(ii) cu produse care sunt conforme cu prevederile din proiect, reglementrile
tehnice aplicabile i reglementrile legislative;
(iii) n conformitate cu proiectul i cu cerinele i criteriile de performan
prevzute n prezentul normativ i, dup caz, n alte reglementri tehnice
aplicabile;
(iv) prin aplicarea, difereniat n funcie de categoria de importan a
construciei, a unui management al calitii n organizarea i executarea
lucrrilor;
c) mainile, utilajele i echipamentele utilizate sunt conforme cu prevederile legale
aplicabile;
d) cunoaterea i punerea n aplicare, la executarea lucrrilor, a prevederilor legale
privind igiena i protecia muncii, precum i a celor privind prevenirea i stingerea
incendiilor (PSI).
1.4 Prevederile prezentului normativ se adreseaz investitorilor (persoane fizice sau juridice),
proiectanilor, executanilor de lucrri, precum i organismelor de verificare i control
(verificarea i/sau expertizarea proiectelor; verificarea, controlul i/sau expertizarea
lucrrilor).

6
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

2 OBIECT

2.1 Prevederile prezentului normativ au ca obiect urmtoarele categorii de lucrri de


construcii:
a) trasarea de detaliu pentru cofraje i trasarea pentru montarea elementelor
prefabricate;
b) realizarea cofrajelor i a susinerilor acestora;
c) fasonarea i montarea armturilor, inclusiv a celor pretensionate;
d) montarea pieselor nglobate n beton;
e) punerea n opera a betonului:
(i) comanda pentru beton;
(ii) transportul betonului;
(iii) turnarea i compactarea betonului;
(iv) tratarea i protecia betonului dup turnare;
f) decofrarea;
g) precomprimarea i protecia armturilor pretensionate;
h) montarea elementelor prefabricate:
(i) aezarea la poziie;
(ii) realizarea mbinrilor (prin monolitizare, cu uruburi, prin precomprimare
etc.)
Normativul conine, de asemenea, prevederi privind controlul calitii lucrrilor de
construcii i recepia acestora.

2.2 Nu fac obiectul prezentului normativ lucrrile pentru executarea elementelor prefabricate
n ateliere sau uniti specializate.

2.3 Cerinele i criteriile de performan, care se refer la proiect i la categoriile de lucrri de


construcii (a)...(h) de la pct.2.1, sunt prezentate n capitolul 5, iar cele privind controlul
calitii lucrrilor i recepia acestora sunt prezentate n capitolul 15.

2.4 Prevederile referitoare la categoriile de lucrri precizate la pct.2.1 sunt dezvoltate n


capitole separate (capitolele 6...13), gruparea acestora lund n considerare i tipurile de
lucrri implicate (spre exemplu, montarea armturilor i pieselor de rezemare din zona de
ancorare, la elemente privind armtura pretensionat sau precomprimarea).

7
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 9

3 DOCUMENTE DE REFERIN

3.1 Documentele de referin cu caracter legislativ sunt prezentate n continuare:


a) Legea nr.10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare;
b) Hotrrea Guvernului nr.622/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe
pia a produselor pentru construcii, republicat.

3.2 Alte documente de referin sunt prezentate n anexa A.

8
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

4 TERMENI, DEFINIII, NOTAII

4.1 Sensul n care sunt utilizai termenii generali n prezentul normativ este urmtorul:

proiect documentaie tehnic pe baza creia se execut lucrrile i care cuprinde:


- piese scrise i desenate privind ansamblul i detaliile necesare executrii
lucrrilor;
- dispoziii de antier date de proiectant pe parcursul executrii lucrrilor;

proiect tehnologic proiect care are ca obiect modul de executare a unor lucrri anume;

documentaie tehnica privind sistemul (tehnologic) documentaie tehnic elaborat de


productorul unui sistem (de cofraje, procedeu de precomprimare etc.), care
trebuie avut n vedere la punerea n aplicare a acelui sistem;

proiectant unitate (persoan fizic sau juridic), elaboratoare a proiectului i care rspunde,
potrivit legii, de completitudinea acestuia, precum i de asisten tehnic la
executarea lucrrilor prevzute n proiect. n cazurile n care proiectul este
elaborat de mai multe persoane fizice i juridice, prin proiectant se nelege
proiectantul general;

executant - unitate (persoan fizic sau juridic) care realizeaz lucrrile de construcii. n
cazurile n care lucrrile sunt realizate de mai multe uniti, prin executant se
nelege antreprenorul general. n aceste cazuri, se subnelege c asigurarea
informrii reciproce, a continuitii n executarea lucrrilor (predare-primire
front de lucru etc.) i a calitii lucrrilor se realizeaz prin prevederi
contractuale corespunztoare, ncheiate ntre antreprenorul general i unitile
subcontractante;

dotri tehnice - scule, echipamente, maini, utilaje, mijloace de tansport etc. necesare, dup
caz, pentru executarea lucrrilor;

faciliti mijloace care permit, dup caz, utilizarea unor dotri tehnice: alimentare cu
energie electric, ap, aer comprimat, ci de acces etc.;

faz determinant (punct de oprire) stadiu fizic, la care, o lucrare de construcii odat
ajuns, nu mai poate continua fr acceptul scris al beneficiarului, proiectantului
i executantului i care se autorizeaz, dup caz, de ctre Inspectoratul de Stat n
Construcii.

4.2 n prezentul normativ se utilizeaz termeni i notaii definite n normativul NE 012-1.

4.3 n cazul unor termeni sau notaii specifice, acestea sunt explicitate acolo unde sunt
introduse prima dat n text.

9
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 11

5 CERINE I CRITERII DE PERFORMAN PRIVIND EXECUTAREA


LUCRRILOR DIN BETON, BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT

5.1 Cerinele i criteriile de performan sunt stabilite privind executarea lucrrilor:


a) pentru proiect, sub aspectele care intereseaz obiectul prezentului normativ;
b) pentru categoriile de lucrri precizate la pct.2.1 (a)...(h).
c) pentru activitile de management al calitii lucrrilor i de recepie a lucrrilor
(capitolul 15).

5.2 Cerine i criterii de performan privind proiectul sunt prezentate n tabelul 1.


Tabelul 1
Nr.crt Cerine Criterii de performan
1 Existena pe antier a a) existena, n clar, a datelor de identificare a unitii de
proiectului n forma proiectare i a persoanelor care au ntocmit proiectul;
legal, complet, b) existena dovezii verificrii tehnice a proiectului;
nsuit de executant c) prevederea n partea scris i n partea desenat, n form
clar i explicit, a:
(i) datelor necesare executrii lucrrilor;
(ii) datelor, condiilor i valorilor de control, dup caz,
necesare pentru verificarea calitii lucrrilor;
d) existena documentelor privind modificrile aduse proiectului
iniial ca urmare a:
(i) obieciunilor executantului fa de proiect;
(ii) solicitrilor din partea investitorului sau executantului,
inclusiv n perioada de executare a lucrrilor.

5.3 Cerine i criterii de performan privind trasarea de detaliu, pentru cofraje i pentru
montarea elementelor prefabricate, sunt prezentate n tabelul 2.
Tabelul 2
Nr. Cerine Criterii de performan Detalii la pct.
crt.
1 Existena elementelor a) existena documentelor de recepie a 6.1.2
de materializare pe lucrrilor de trasare a construciei; 6.1.3
teren a punctelor i b) existena documentelor de predare-
axelor de trasare a primire a elementelor de materializare pe
construciilor teren a punctelor i axelor de trasare a
construciei.

2 Asigurarea a) existena n proiect a datelor necesare, 6.1.7


conformitii trasrii complete; 6.1.6
de detaliu cu cerinele b) utilizarea metodelor, a aparatelor i
proiectului i cele ale instrumentelor adecvate i avnd precizia
reglementrilor necesar;
tehnice aplicabile, c) corelarea trasrii fa de repere cu poziia
dup caz elementelor nvecinate realizate deja.

10
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul 2 (continuare)
Nr. Cerine Criterii de performan Detalii la pct.
crt.
3 Realizarea trasrii de a) materializarea pe teren a elementelor de 6.2
detaliu astfel nct s trasare astfel nct: 6.3
poat fi utilizat cu (i) s permit aezarea sau montarea 6.4
uurin i s-i elementelor constructive ct mai
menin performanele simplu, posibil;
n condiiile executrii (ii) s se menin n stare
lucrrilor corespunztoare pe durata necesar
utilizrii lor;
b) asigurarea condiiilor de verificare a
trasrii efectuate.

4 Asigurarea condiiilor a) existena proiectului, 6.5


prealabile, precum i a b) asigurarea cmpului vizua liber pentru
celor necesare n utilizarea aparatelor i instrumentelor;
timpul efecturii c) asigurarea condiiilor specifice acestei
trasrii categorii de lucrri:
(i) dotri tehnice;
(ii) faciliti;
(iii) personal calificat;
(iv) materiale corespunztoare.

5.4 Cerine i criterii de performan pentru realizarea cofrajelor i a susinerilor acestora sunt
prezentate n tabelul 3.
Tabelul 3
Nr.crt Cerine Criterii de performan Detalii la pct.
1 Conformitatea cu a) poziia, n limita abaterilor 7.1.2
proiectul admisibile, n raport cu elementele 7.2
de trasare; 7.3
b) form i dimensiuni, n limitele 7.5.1
abaterilor admisibile, dup caz. 7.5.2

2 Rezisten, stabilitate i a) cunoaterea condiiilor de rezemare 7.1.3-7.1.5


indeformabilitate (teren, zone deja construite etc.);
b) alctuirea pe baza unui calcul de
rezisten i stabilitate;
c) existena, dup caz, a proiectului
tehnologic pentru cofraj.

3 Etaneitate, pentru a) asigurarea etaneitii cofrajului; 7.1.8


evitarea scurgerii laptelui b) asigurarea meninerii etaneitii, n
de ciment condiiile de punere n oper a
betonului la lucrarea respectiv.

11
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 13

Tabelul 3 (continuare)
Nr.crt Cerine Criterii de performan Detalii la pct.
4 Asigurarea condiiilor a) starea de curenie a cofrajului; 7.1.6
pentru realizarea i b) uurina decofrrii, prin: 7.1.7
meninerea integritii (i) pregtirea suprafeelor n contact
seciunii din beton cu betonul;
(ii) alctuire corespunztoare a
elementelor componente i a
susinerilor;
c) asigurarea condiiilor pentru etape
ulterioare ale desfurrii lucrrilor
(spre exemplu, precomprimare);
d) stabilirea, dup caz, prin proiectul
tehnologic, a etapelor i
modalitilor de decofrare.

5 Asigurarea condiiilor a) existena trasrii de detaliu; 7.6


prealabile pentru b) existena proiectului lucrrii, cu
executarea lucrrilor de datele necesare;
cofraje c) existena, dup caz, a:
(i) documentaiei tehnice privind
sistemele de cofraje utilizate;
(ii) datelor i condiiilor care
asigur compatibilitatea
pieselor care rmn nglobate,
cu betonul i cu
performanele elementelor
executate (spre exemplu,
etaneitate);
(iii) proiectului tehnologic privind
aceast categorie de lucrri;
(iv) produselor corespunztoare;
d) asigurarea condiiilor specifice
acestei categorii de lucrri:
(i) dotri tehnice;
(ii) faciliti;
(iii) personal calificat.

6 Recepia lucrrilor de a) verificarea lucrrilor executate; 7.4


cofraje i sprijiniri b) rezolvarea eventualelor 7.5.3
neconformiti;
c) ntocmirea documentelor de
recepie.

12
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

5.5 Cerine i criterii de performan pentru fasonarea i montarea armturilor sunt prezentate
n tabelul 4.
Prevederile din tabelul 4 nu se refer la armturile pretensionate, care sunt tratate la lucrrile
de precomprimare (pct. 5.9).
Tabelul 4
Nr.crt. Cerine Criterii de performan Detalii la
pct.
1 Fasonarea armturii n a) tipul i clasa produselor pentru 8.1
conformitate cu armturi; 8.2
proiectul b) dimensiunile
(i) diametrul nominal;
(ii) lungimile(x);
(iii) privind nndirile(x), dup caz;
c) forma(x)
-------
(x)
n limita abaterilor admisibile

2 Montarea armturii n a) conformitatea cu proiectul a armturii 8.3.1-8.3.4


conformitate cu fasonate (individual sau asamblat n 8.3.9
proiectul carcas), pentru criteriile (a)-(c) de la 8.4
nr.crt.1, verificat la montare;
b) respectarea poziiei relative ntre bare(x)
i fa de cofraj (acoperirea cu
beton)(xx);
c) respectarea poziiilor nndirilor barelor
i a lungimilor de suprapunere n cazul
acestui tip de nndire.
--------
(x) n limita abaterilor admisibile
(xx) se va avea n vedere corelarea cu dimensiunea
maxim a agregatelor i cu echipamentul de
vibrare pentru compactare

3 Asigurarea stabilitii a) tipul, dispunerea i fixarea 8.3.5-


formei i poziiei distanierilor care asigur acoperirea cu - 8.3.8
armturii pe parcursul beton;
executrii lucrrilor b) tipul dispunerea i fixarea distanierilor
ulterioare montrii (alii dect etrieri i agrafe) care
acesteia asigur distana ntre rnduri de
armturi;
c) fixarea armturii locale din zona de
ancorare a armturii pretensionate.

13
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 15

Tabelul 4 (continuare)
Nr.crt. Cerine Criterii de performan Detalii la
pct.
4 Asigurarea condiiilor a) existena proiectului lucrrii, cu datele 8.6
prealabile pentru necesare;
executarea lucrrilor de b) asigurarea condiiilor pentru realizarea
fasonare i montare a fasonrii armturii prin comand la
armturii prelucrtor, dac este cazul;
c) existena, dup caz, a datelor i
condiiilor pentru executarea nndirilor
cu alte procedee dect prin petrecere
(sudare, sisteme mecanice etc.);
d) existena documentelor de recepie a
lucrrilor de cofraje i sprijiniri;
e) asigurarea condiiilor specifice acestei
categorii de lucrri:
(i) dotri tehnice;
(ii) faciliti;
(iii) personal calificat;
(iv) materiale corespunztoare.

5 Recepia armturii a) verificarea armturii montate(x), 8.5


montate inclusiv verificarea calitii sudurilor,
dac este cazul;
b) rezolvarea neconformitilor, dac este
cazul;
c) ntocmirea documentelor de recepie(xx).
--------
(x)
verificarea armturii montate constituie faz
determinant ( punct de oprire);
(xx)
armtura montat intr n categoria lucrrilor
care devin ascunse

5.6 Cerine i criterii de performan privind montarea pieselor nglobate n beton sunt
prevzute n tabelul 5.
Prin piese nglobate n beton se neleg urmtoarele:
a) piese, de regul metalice, ancorate cu praznuri sau prin forma proprie, cu
rol constructiv sau tehnologic, inclusiv pentru formarea golurilor n beton;
b) uruburi pentru fixarea ulterioar a unor piese sau elemente de construcii;
c) piese necesare pentru amplasarea armturilor pretensionate postntinse
(teci, piese din zona de ancorare).
Armturile care ies din beton, n ateptare, pentru continuate sau monolitizare, sunt
tratate ca armturi i nu ca piese nglobate n beton.

14
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul 5
Nr. Cerine Criterii de performan Detalii la
crt. pct.

1 Montarea pieselor a) respectarea poziiei n raport cu cofrajul 10.3


nglobate n i cu reperele de trasare, precum i a
conformitate cu condiiilor suplimentare (verticalitate,
proiectul nclinare etc.), dup caz;
b) respectarea poziiei relative, n cazul
unor piese avnd legtur ntre ele (spre
exemplu, un grup de uruburi).

2 Asigurarea meninerii a) asigurarea stabilitii poziiei i a poziiei 10.3


condiiilor privind relative;
piesele nglobate, la b) utilizarea unor distanieri i/sau piese de
punerea n oper a legtur compatibile cu betonul,
betonului armatura i piesa fixat, sub aspectul
durabilitii, i suficient de rigide;
c) asigurarea etanrii fa de ptrunderea
laptelui de ciment, dac este cazul.

3 Asigurarea condiiilor a) existena documentelor de recepie a 10.2


prealabile pentru pieselor nglobate, care atest
executarea lucrrilor de conformitatea lor cu proiectul;
montare a pieselor b) existena proiectului cu datele i
nglobate condiiile necesare;
c) asigurarea condiiilor specifice acestei
categorii de lucrri:
(i) dotri tehnice;
(ii) faciliti
(iii) personal calificat;
(iv) materiale corespunztoare.

4 Recepia pieselor a) verificarea pieselor nglobate montate(x) 10.4


nglobate montate b) rezolvarea eventualelor neconformiti;
c) ntocmirea documentelor de recepie(xx).
--------
(x)
verificarea pieselor nglobate montate constituie
faz determinant ( punct de oprire);
(xx)
piesele nglobate montate intr n categoria
lucrrilor care devin ascunse

5.7 Cerine i criterii de performan privind punerea n oper a betonului sunt prezentate n
tabelul 6, avnd n vedere etapele de realizare a acestei categorii de lucrri, precizate la pct.
2.1 (e).

15
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 17

Tabelul 6
Nr. Cerine Criterii de performan Detalii la pct.
crt.
A. Comanda pentru beton
Not: Comanda pentru beton trebuie s fie n form scris, numit n continuare comand, fie c se
produce la staii de betoane, fie de echipe proprii care confecioneaz betonul pe antier pentru lucrarea
respectiv. Comanda trebuie s fie n conformitate cu prevederile aplicabile din NE 012-1.
1 Conformitatea comenzii - prevederea explicit n comand a 11.1
cu proiectul, privind cerinelor tehnice privind calitatea
cerinele tehnice pentru betonului specificate n proiect.
calitatea betonului
2 Compatibilitatea a) cuprinderea, n proiect sau caiete de
betonului comandat cu sarcini, a datelor i condiiilor
domeniul de utilizare privind caracteristicile betoanelor n
preconizat funcie de domeniul i condiiile de
utilizare a lucrrii respective, ntre
care, clasa de expunere;
b) prevederea explicit n comand,
dac este cazul, de date i condiii
privind:
(i) tipul cimentului care poate fi
utilizat (de exemplu: rezistent
la sulfai, cu cldur de
hidratare redus etc.);
(ii) tipul i natura agregatelor;
(iii) impermeabilitatea;
(iv) gelivitatea;
(v) rezistena la uzur;
(vi) rezistena la atacul chimic;
(vii) alte condiii speciale (aer
antrenat etc.).

3 Asigurarea a) cunoaterea zonelor n care se toarn


compatibilitii betonului betonul (aglomerare de armturi,
comandat cu condiiile de nlime de turnare, turnare prin
punere n oper a acestuia ferestre etc.), precum i a modului n
care se va efectua turnarea (cu ben i
descrcare direct, prin pompare etc.);
b) prevederea explicit n comand a
datelor i condiiilor privind, dup caz:
(i) consistena betonului;
(ii) dimensiunea maxim a agregatelor;
(iii) utilizarea aditivilor (acceleratori sau
ntrzietori de priz,
(super)plastifiani etc.);
(iv) condiii legate de temperatura
ambiant (timp friguros sau
clduros);
(v) condiii specifice betoanelor
speciale (cu agregate uoare,
autocompactante, turnate n cofraje
glisante, turnate sub ap
etc.

16
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

B Transportul betonului
Not: Se refer att la transportul betonului de la furnizor (staie de betoane), ct i la transportul din
interiorul antierului la locul de turnare.
1 Asigurarea pstrrii a) mpiedicarea pierderii laptelui de 11.2
compoziiei i ciment, prin etanare
caracteristicilor betonului corespunztoare;
proaspt n timpul b) evitarea intrrii n beton a unor
transportului substane sau materiale strine.

2 Asigurarea corelrii ntre a) prevederea n contractul cu


transportul betonului i furnizorul de beton, dac este
turnarea acestuia cazul, a duratei de transport,
precum i a modalitilor de
planificare a livrrilor;
b) asigurarea condiiilor de
staionare, pentru descrcare sau
ateptare, a mijloacelor de
transport al betonului de la
furnizori, att n incinta
antierului ct i, mai ales, pe ci
de circulaie sau alte spaii
publice.

3 Asigurarea condiiilor a) existena programului de livrare


prealabile pentru a betonului;
transportul n antier al b) asigurarea condiiilor specifice
betonului, dac este cazul acestei categorii de lucrri, dup
caz:
(i) dotri tehnice;
(ii) faciliti;
(iii) personal calificat.

C Turnarea i compactarea betonului


1 Asigurarea conformitii a) existena documentelor de 11.3
spaiului n care se toarn recepie a trasrii de detaliu a 11.5
betonul lucrrilor de cofraje, precum i a
montrii armturii i pieselor
nglobate;
b) verificarea strii cofrajului, mai
ales sub aspectul stabilitii,
cureniei, etaneitii i
pregtirii suprafeelor care vor
veni n contact cu betonul;
c) verificarea strii armturilor i a
pieselor nglobate, mai ales n
privina: poziiei, fixrii fa de
cofraj i ntre rnduri, strii de
curenie.

17
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 19

2 ndeplinirea a) existena procedurii de turnare a


formalittilor care permit betonului, acceptat de investitor;
efectuarea turnrii b) existena programului de livrare a
betonului betonului;
c) existena documentelor privind
calitatea i recepia betonului;
d) asigurarea supravegherii
operaiunilor de turnare i de
compactare a betonului;
e) stabilirea rosturilor de turnare i a
msurilor care trebuie luate n cazul
ntreruperii fortuite a turnrii
betonului.

3 Respectarea condiiilor a) verificarea betonului proaspt


specifice privind turnarea nainte de turnare;
i compactarea betonului b) nlimea de cdere a betonului;
c) grosimea i poziia straturilor
succesive de beton;
d) modul de compactare a betonului;
e) realizarea rosturilor de turnare;
f) realizarea rosturilor n cazul
ntreruperii fortuite a turnrii
betonului;
g) aplicarea condiiilor specifice
betoanelor speciale (cu agregate
uoare, autocompactante, torcretate,
turnate n cofraje glisante, turnate
sub ap, ciclopiene etc.);
h) realizarea epruvetelor
(cilindri/cuburi, prisme etc.) pentru
verificarea carcteristicilor betonului
ntrit.

4 Asigurarea condiiilor a) comanda pentru beton (conform A, 11.6


prealabile pentru turnarea pct.5.7), asigurarea transportului
i compactarea betonului betonului (conform B, pct.5.7) i
ndeplinirea cerinelor conform C.1
i C.2, pct.5.7, imediat naintea
nceperii turnrii betonului;
b) asigurarea condiiilor specifice
acestei categorii de lucrri:
(i) dotri tehnice;
(ii) faciliti;
(iii) spaii de circulaie i de
acces pentru turnarea i
compactarea betonului,
dup caz;
(iv) personal calificat.

18
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

D Tratarea i protecia betonului dup turnare


1 Cunoaterea metodelor i a) modalitile de tratare i protecie; 11.4
condiiilor adecvate de b) corelarea unor condiii privind
tratare i protecie a caracteristici ale betonului i, dup
betonului dup turnare caz, ale suprafeei acestuia, n
funcie de domeniul i condiiile de
utilizare preconizate i modalitile
de tratare i protecie;
c) cunoaterea comportrii betonului
respectiv, n perioada de ntrire i
cea urmtoare acesteia, precum i a
influenei unor condiii de mediu
asupra acestei comportri;
d) cunoaterea mijloacelor i a
produselor care se pot utiliza pentru
tratarea i protecia betonului
respectiv.

2 Respectarea condiiilor a) prevederea, n proiect sau caiete de


specifice privind tratarea sarcini, a metodelor i condiiilor de
i protecia betonului tratare i protecie a betonului,
dup turnare difereniat, dup caz, pe elemente
ale construciei;
b) stabilirea duratei de tratare i
protecie;
c) aplicarea metodelor i condiiilor de
tratare i protecie (inclusiv de
prelucrare a suprafeei betonului)
pe baza prevederilor din proiecte,
caiete de sarcini i/sau documentele
tehnice ale furnizorilor de produse
specifice, dup caz;
d) verificarea aplicrii metodelor i
condiiilor de tratare i protecie a
betonului.

3 Asigurarea condiiilor a) accesul liber la suprafeele/zonele


prealabile pentru tratarea pe care se aplic tratarea i protecia
i protecia betonului betonului;
dup turnare b) asigurarea condiiilor specifice
acestei categorii de lucrri:
(i) dotri tehnice;
(ii) faciliti;
(iii) personal calificat;
(iv) produse/materiale
corespunztoare.

19
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 21

5.8 Cerine i criterii de performan privind decofrarea elementelor sunt prezentate n


tabelul 7.
Tabelul 7
Nr. Cerine Criterii de performan Detalii la
crt. pct.
1 Asigurarea corelrii ntre a) cunoaterea vitezei de dezvoltare a 11.7
operaiunea de decofrare rezistenei betonului;
i evoluia rezistenei b) verificarea rezistenei betonului n
betonului vederea decofrrii.

2 Respectarea condiiilor a) condiii privind rezistena i


specifice privind deformabilitatea elementului
operaiunea de decofrare decofrat;
b) condiii privind integritatea
elementului decofrat;
c) condiii suplimentare, dup caz;
d) verificarea operaiunii de
decofrare.

3 Asigurarea condiiilor a) existena prevederilor


prealabile pentru corespunztoare n proiect, precum
decofrare i a datelor privind rezistena
betonului;
b) cunoaterea modului de sprijinire
ulterioar a elementelor, dac este
cazul;
c) asigurarea condiiilor specifice
acestei categorii de lucrri:
(i) dotri tehnice;
(ii) faciliti;
(iii) personal calificat.

5.9 Cerine i criterii de performan privind lucrrile de precomprimare sunt prezentate n


tabelul 8.
Prin lucrri de precomprimare se neleg urmtoarele:
a) confecionarea armturii pretensionate;
b) montarea armturii n canalele elementelor de construcie sau poziionarea ei n
exterior, dup caz, precum i montarea sistemelor de ancorare;
c) pretensionarea armturii;
d) protecia armturii pretensionate:
(i) injectarea canalelor dup pretensionarea armturilor;
(ii) protecia zonei ancorajelor armturii pretensionate.
Pentru alte procedee dect injectarea canalelor, precum i pentru procedeele de
protecie a armturilor pretensionate exterioare, se vor ntocmi caiete de sarcini care trebuie s
cuprind toate datele i condiiile necesare pentru a asigura realizarea calitativ
corespunztoare a acestor lucrri.
Nu fac obiectul prezentului normativ lucrrile de precomprimare a elementelor
prefabricate cu armtur prentins.

20
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul 8
Nr. Cerine Criterii de performan Detalii
crt. la pct.
A. Confecionarea armturii pretensionate
1 Conformitatea produselor a) tipul i marca oelului pentru armtura 9.1
utilizate cu prevederile pretensionat sau tipul i caracteristicile n 9.2
proiectului i ale cazul altor materiale dect oelul; 9.3
reglementrilor tehnice sau b) materialul, tipul i diametrul interior al
documentelor tehnice tecilor, precum i al pieselor de nndire a
legale, dup caz acestora, al pieselor pentru aerisire i
injectare i al pieselor de racord spre zona de
ancorare;
c) materialul i/sau tipul elementelor i
accesoriilor pentru ancorare.

2 Confecionarea armturii a) conformitatea cu proiectul privind tipul i 9.5


pretensionate caracteristicile produselor utilizate, precum
i alctuirea unitilor de armtur
pretensionat:
(i) n seciune (fascicule, bare
individuale etc.);
(ii) lungime;
b) aplicarea prevederilor documentaiei
tehnice privind procedeul de pretensionare;
(i) ordonare, legare, n cazul
fasciculelor;
(ii) lungime suplimentar pentru
instalaia de pretensionare;
(iii) condiii pentru prelucrare mecanic
sau de alt natur (pentru ancorare,
nndire etc.), dac este cazul;
(iv) alte condiii privind confecionarea,
dup caz.

3 Meninerea caracteristicilor a) condiii pentru depozitarea, manipularea i 9.4


produselor utilizate i ale transportul produselor utilizate, dup caz:
armturii pretensionate, pe (i) pentru armtura pretensionat;
durata depozitrii, (ii) elemente i accesorii pentru
manipulrii i transportului ancorare;
acestora (iii) teci i accesorii ale acestora;
b) condiii pentru depozitarea, manipularea i
transportul armturii pretensionate
confecionate.

21
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 23

Tabelul 8 (continuare, 2)
Nr. Cerine Criterii de performan Detalii
crt. la pct.
4 Recepia armturii a) verificarea armturii pretensionate 9.9
(x)
pretensionate confecionate confecionate , mai ales cu privire la:
(i) conformitatea cu punctele de la
nr.crt.1 i 2, pct. 5.9;
(ii) existena condiiilor de depozitare,
manipulare i transport, conform
nr.crt.3, pct.5.9;
b) rezolvarea eventualelor neconformiti;
c) ntocmirea documentelor de recepie a
armturii confecionate.
---------
(x)
verificarea armturii pretensionate
confecionate poate constitui faz determinant
(punct de oprire)

5 Asigurarea condiiilor a) existena proiectului; 9.10


prealabile pentru b) existena documentelor tehnice legale
confecionarea armturii privind procedeul de precomprimare
pretensionate adoptat precum si a documentaiei tehnice
privind procedeul utilizat;
c) asigurarea condiiilor specifice acestei
categorii de lucrri:
(i) dotri tehnice;
(ii) faciliti;
(iii) personal calificat;
(iv) produse/ materiale corespunztoare.

B Montarea armturii pretensionate


1 Conformitatea cu proiectul i a) accesibilitatea n lungul canalelor din beton 9.6
cu prevederile specifice ale i, dup caz, poziionarea corect a 9.7
documentaiei tehnice privind elementelor implicate n precomprimarea
procedeul de pretensionare exterioar;
utilizat b) conformitatea armturii n funcie de poziia
acesteia n element (alctuire, lungime) i
starea ei, avnd n vedere timpul trecut de la
recepia confecionrii acesteia.

22
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul 8 (continuare, 3)
Nr. Cerine Criterii de performan Detalii
crt. la pct.
2 Asigurarea proteciei armturii a) starea de curenie a canalelor (ap,
pretensionate pe perioada ml, alte materiale) care pot afecta
dintre montare i armtura, verificat nainte de
pretensionare introducerea acesteia;
b) protejarea temporar prin:
(ii) acoperirea armturii i, dac este
cazul, a ancorajelor;
(ii) nchiderea tecilor, pentru a nu
ptrunde apa sau impuriti.

3 Asigurarea condiiilor a) existena documentelor de recepie 9.10


prelabile pentru montarea privind montarea tecilor precum i pentru
armturii pretensionate confecionarea armturii;
b) existena proiectului i a documentaiei
tehnice a procedeului utilizat;
c) asigurarea condiiilor specifice acestei
categorii de lucrri;
(i) dotri tehnice;
(ii) faciliti;
(iii) personal calificat;
(iv) materiale corespunztoare.

C Pretensionarea armturii
1 Stabilirea valorilor de control a) determinarea pierderilor efective de 12.1
privind fora i alungirea tensiune prin frecare;
armturii pretensionate, b) definitivarea valorii forei de control i a
precum i a programului de alungirii armturii corespunztoare,
pretensionare inclusiv pentru pretensionare n etape,
dac este cazul, precum i a treptelor
de pretensionare pn la atingerea forei
de control;
c) precizarea ordinei de pretensionare;
d) precizarea datelor care trebuie s fie
trecute pe fia de pretensionare, precum
i a mrimilor i treptelor pentru care se
fac msurri care se nscriu n aceast
fi.

23
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 25

Tabelul 8 (continuare, 4)
Nr. Cerine Criterii de performan Detalii
crt. la pct.
2 Conformitatea efecturii a) conformitatea cu prevederile proiectului 12.2
pretensionrii i ale reglementrilor legale aplicabile n
ceea ce privete:
(i) realizarea forei de control n
limitele abaterilor admisibile;
(ii) ordinea de pretensionare;
(iii) ntocmirea fielor de
pretensionare;
b) aplicarea prevederilor din documentaia
tehnic, n ceea ce privete:
(i) utilizarea ancorajelor i a
celorlalte piese sau dispozitive
implicate;
(ii) procedura de lucru cu
instalaia de pretensionare.

3 Asigurarea condiiilor a) existena proiectului; 12.1


prealabile pentru b) existena procedurii de lucru privind
pretensionarea armturilor pretensionarea armturilor, pentru
procedeul de precomprimare utilizat;
c) existena documentelor de recepie
pentru confecionarea armturii
pretensionate;
d) asigurarea condiiilor specifice acestei
categorii de lucrri:
(i) dotri tehnice;
(ii) faciliti;
(iii) personal calificat;
(iv) materiale corespunztoare.

4 Recepia lucrrilor de a) verificarea lucrrilor de pretensionare(x) 12.4


pretensionare a armturilor b) rezolvarea eventualelor neconformiti;
c) ntocmirea documentelor de recepie a
lucrrilor de pretensionare a
armturilor(xx).

----------
(x)
verificarea lucrrilor de pretensionare poate constitui
faz determinant (punct de oprire);
(xx)
aceste lucrri intr n categoria lucrrilor care devin
ascunse

24
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul 8 (continuare, 5)
Nr. Cerine Criterii de performan Detalii
crt. la pct.
D Injectarea canalelor dup pretensionarea armturii
1 Cunoaterea compoziiei a) stabilirea prin proiect a tipului de 12.3
amestecului pentru injectare amestec de injectare, n funcie de
condiiile de exploatare preconizate;
b) efectuarea determinrilor preliminare
pentru stabilirea compoziiei i a
condiiilor specifice acesteia, pentru
injectare.

2 Conformitatea efecturii a) identificarea fiecrui canal i


operaiunii de injectare a verificarea:
canalelor dup pretensionarea (i) accesului materialului de injectare
armturii pe tot traseul canalului, precum i prin
derivaiile fcute din acesta;
(ii) etaneitii fiecrui canal i a
cazurilor n care acestea comunic
b) conformitatea materialelor utilizate i a
compoziiei amestecului pentru
injectare;
c) utilizarea echipamentelor sau
instalaiilor adecvate;
d) cunoaterea procedurii de injectare i a
msurilor care trebuie s fie luate n
cazul unor ntreruperi fortuite a
operaiei de injectare;
e) ntocmirea fielor de injectare.

3 Asigurarea condiiilor a) existena procedurii de lucru privind


prealabile pentru injectarea injectarea;
canalelor dup pretensionarea b) cunoaterea compoziiei materialului
armturii pentru injectare i a condiiilor
specifice acesteia;
c) existena documentelor de recepie
privind montarea tecilor i
pretensionarea armturii;
d) asigurarea condiiilor specifice acestei
categorii de lucrri:
(i) dotri tehnice;
(ii) faciliti;
(iii) personal calificat;
(iv) produse/materiale
corespunztoare.

25
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 27

Tabelul 8 (continuare, 6)
Nr. Cerine Criterii de performan Detalii
crt. la pct.
4 Recepia lucrrilor de injectare a) verificarea lucrrilor de injectare; 12.4
a canalelor dup b) rezolvarea evetualelor neconformiti;
pretensionarea armturilor c) ntocmirea documentelor de recepie a
lucrrilor de injectare a canalelor dup
pretensionarea armturilor(x).
________
(x)
aceste lucrri intr n categoria lucrrilor care
devin ascunse

E Protecia zonei ancorajelor armturii pretensionate


1 Stabilirea, prin proiect, a a) luarea n considerare a: 12.3
sistemului de protecie a zonei (i) tipului de ancoraj i a
ancorajelor armturii amplasrii acestuia;
pretensionate (ii) condiiilor de mediu i de
solicitare n exploatare;
(iii) compatibilitii sistemului cu
zona de amplasare a
ancorajelor i materialele
respective;
b) precizarea, n proiect sau caiete de
sarcini, a sistemului de protecie i a
condiiilor pentru realizarea acestuia.

2 Conformitatea efecturii a) cunoaterea sistemului de protecie i a 12.3.11


lucrrilor de protecie a zonei condiiilor pentru realizarea acestuia;
ancorajelor armturii b) aplicarea prevederilor documentaiei
pretensionate tehnice a sistemului de protecie, dac
este cazul;
c) verificarea strii corespunztoare a
ancorajelor i zonei acestora, nainte de
aplicarea sistemului de protecie,
constatrile fiind consemnate n fie
conform pct.(e) de mai jos;
d) conformitatea materialelor utilizate i a
procedurilor de punere n oper a
acestora;
e) ntocmirea fielor de protecie a zonei
ancorajelor armturii pretensionate.

26
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul 8 (continuare, 7)
Nr. Cerine Criterii de performan Detalii
crt. la pct.
3 Asigurarea condiiilor a) existena documentelor tehnice legale i a
prealabile pentru protecia documentaiei tehnice pentru sistemul de
zonei ancorajelor armturilor protecie aplicat, dac este cazul;
pretensionate b) existena documentelor de recepie privind
pretensionarea armturilor;
c) asigurarea condiiilor specifice acestei
categorii de lucrri:
(i) dotri tehnice;
(ii) faciliti;
(iii) personal calificat;
(iv) materiale corespunztoare.

4 Recepia lucrrilor de a) verificarea lucrrilor de protecie (x) 12.4


protecie a zonei ancorajelor b) rezolvarea eventualelor neconformiti;
armturilor pretensionate c) ntocmirea documentelor de recepie a
lucrrilor de protecie a zonei ancorajelor
armturilor pretensionate (xx).
________
(x)
- verificarea lucrrilor de protecie a zonei
ancorajelor poate constitui faza determinant (punct
de oprire)
(xx)
aceste lucrri intr n categoria lucrrilor care
devin ascunse

5.10 Cerine i criterii de performan privind lucrrile de montare a elementelor prefabricate


sunt prezentate n tabelul 9. n ceea ce privete semnificaiile termenilor privind cele dou
faze ale montrii elementelor prefabricate, acestea sunt:
- aezarea la poziie implic, pe lng poziionarea corespunztoare, n plan i pe
nlime, a elementelor prefabricate, montarea elementelor de reazem care pot fi
constituite fie din strat de mortar de poz, fie din sisteme de rezemare (metalice, cu
plci din neopren armat etc.);
- realizarea mbinrilor se refer la lucrrile care, dup aezarea la poziie a
elementelor prefabricate, realizeaz legturile n structur: armare i monolitizare cu
beton; mbinri cu uruburi; asamblare prin precomprimare etc.

27
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 29

Tabelul 9
Nr. Cerine Criterii de performan Detalii
crt la pct.
A Aezarea la poziie a elementelor prefabricate
1 Completitudinea a) existena datelor i condiiilor privind: 13.1
proiectului privind datele (i) elementele n ateptare din zona de
i condiiile de montare a aezare a elementului prefabricat
elementelor prefabricate (plci, armturi, uruburi etc.);
(ii) elementele n ateptare din
elementul prefabricat
(plci,armturi, goluri etc.);
(iii) interpunerea unor materiale la
aezarea elementului prefabricat
(mortar, sisteme de rezemare etc.);
(iv) prevederea spaiilor necesare pentru
realizarea lucrrilor de mbinare a
elementelor prefabricate;
b) existena datelor i condiiilor privind
aezarea elementelor prefabricate,
pentru:
(i) poziie (n plan i pe nlime) i
cote de nivel;
(ii) asigurarea stabilitii prin msuri
provizorii, dac este cazul,
(sprijiniri, reazeme etc.).

2 Conformitatea lucrrilor a) verificarea conformitii zonelor de 13.2


de aezare la poziie a aezare a elementelor prefabricate,
elementelor prefabricate(x) conform 1 a), pct.5.10 A;
----------
b) existena, dup caz, i aplicarea
(x)
n unele cazuri, pentru proiectului tehnologic pentru montarea
situaiile n care, dup aezare, elementelor prefabricate;
sunt prevzute lucrri de
mbinare, verificarea lucrrilor
c) trasarea reperelor pentru a asigura poziia
de aezare a elementelor i cotele de nivel corepunztoare;
prefabricate poate constitui faz d) utilizarea echipamentelor corepunztoare
determinant (punct de oprire) pentru:
(i) ridicarea i manipularea
elementelor prefabricate conform
prevederilor din proiect i cu
viteze i precizii de aezare
corepunztoare;
(ii) aplicarea, dac este cazul, a
msurilor provizorii de asigurare
a stabilitii;
e) aplicarea prevederilor documentaiei
tehnice pentru sistemele de rezemare
utilizate, dac este cazul;
f) conformitatea materialelor utilizate i a
modului de punere n oper a acestora,
dac este cazul.

28
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul 9 (continuare, 2)
Nr. Cerine Criterii de performan Detalii
crt la pct.
3 Asigurarea condiiilor a) existena documentelor tehnice legale 13.5
prealabile pentru aezarea i a documentaiei tehnice pentru
la poziie a elementelor sistemele de rezemare utilizate, dac
prefabricate este cazul;
b) existena documentelor de recepie
privind elementele pe care se realizeaz
aezarea;
c) existena documentelor de recepie
privind elementele prefabricate care se
monteaz;
d) existena proiectului, precum i a
proiectului tehnologic de montare, dac
este cazul;
e) asigurarea condiiilor specifice acestei
categorii de lucrri:
(i) dotri tehnice;
(ii) faciliti;
(iii) personal calificat;
(iv) materiale corespunztoare.

4 Recepia lucrrilor de a) verificarea aezrii la poziie a 13.4


aezare a elementelor elementelor prefabricate;
prefabricate(x) b) rezolvarea eventualelor neconformiti;
----------- c) ntocmirea documentelor de recepie a
(x)
se efectueaz n cazurile n lucrrilor de aezare la poziie a
care, dup aezarea la poziie, elementelor prefabricate.
nu mai sunt prevzute lucrri de
mbinare a elementelor
prefabricate

B Realizarea mbinrii elementelor prefabricate


1 Completitudinea a) existena n proiect a datelor, detaliilor 13.1
proiectului privind datele i condiiilor privind:
i condiiile de mbinare a (i) soluiile pentru mbinri;
elementelor prefabricate (ii) etapele pentru realizarea
mbinrilor, dac este cazul.

29
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 31

Tabelul 9 (continuare, 3)
Nr. Cerine Criterii de performan Detalii
crt la pct.
2 Conformitatea executrii a) cunoaterea i aplicarea prevederilor 13.3
lucrrilor de mbinare a proiectului, ale reglementrilor tehnice
elementelor prefabricate aplicabile, precum i ale documentaiei
tehnice a sistemului utilizat, dac este
cazul;
b) verificarea conformitii zonelor de
realizare a mbinrii (x);
c) existena, dup caz, i aplicarea
proiectului tehnologic pentru
realizarea mbinrilor;
d) conformitatea materialelor utilizate i a
modului de punere n oper a acestora.
____
(x)
n cazurile n care unele lucrri din mbinare
devin lucrri ascunse, aceast faz poate fi faz
determinant (punct de oprire)

3 Asigurarea condiiilor a) existena proiectului i a documentelor 13.5


prealabile pentru tehnice legale, dac este cazul, pentru
realizarea mbinrilor sistemele de mbinare utilizate;
elementelor prefabricate b) existena documentelor de recepie,
dac este cazul, pentru conformitatea
zonei mbinrii;
c) existena proiectului tehnologic, dac
este cazul;
d) asigurarea condiiilor specifice acestei
categorii de lucrri:
(i) dotri tehnice;
(ii) faciliti;
(iii) personal calificat i personal
autorizat, dac este cazul
(iv) materiale corespunztoare.

4 Recepia lucrrilor de a) verificarea aezrii la poziie i 13.4


aezare(x) i de realizare a realizrii mbinrilor elementelor
mbinrilor elementelor prefabricate;
prefabricate b) rezolvarea eventualelor neconformiti;
c) ntocmirea documentelor de recepie a
(x) a se vedea nota de la lucrrilor de aezare i de realizare a
nr.crt.A.4 de mai nainte mbinrilor elementelor prefabricate.

30
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

6. TRASAREA DE DETALIU PENTRU COFRAJE I TRASAREA PENTRU


MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE

6.1 Prevederi comune


6.1.1 Lucrrile din beton, beton armat i beton precomprimat sunt implicate n domeniul
general al construciilor, astfel:
a) n ansamblul lor, n cazurile n care betonul este materialul din care se realizeaz
structura construciilor;
b) n parte, n cazul general n care betonul este materialul din care se realizeaz
fundaiile sau infrastructura construciilor, indiferent de materialul din care este
alctuit structura acestora (metal, lemn, zidrie etc.).
n cazul b) trasarea de detaliu pentru cofrajele pentru fundaii i infrastructuri este
deosebit de important pentru toate categoriile i tipurile de construcii, fiecare avnd condiii
proprii specifice materialelor din care este alctuit structura acestora.

6.1.2 Trasarea de detaliu se realizeaz pe baza proiectelor, n raport cu punctele i reperele de


nivel, materializate pe teren odat cu trasarea pentru amplasarea construciilor, pentru
determinarea conturului i/sau axelor principale ale acestora. Materializarea acestor repere,
planimetrice i altimetrice, trebuie s fie astfel realizat nct s constituie puncte de referin
pe ntreaga durat a executrii construciei respective, servind la transmiterea cotelor n plan i
pe vertical la toate nivelurile acesteia.

6.1.3 nainte de a ncepe efectuarea trasrii de detaliu trebuie s se verifice, pe baza


documentelor de recepie a trasrii pentru amplasare, a proceselor verbale de predare-primire
i direct la faa locului, reperele care fixeaz conturul i/sau axele principale ale construciei
(linii de referin), precum i reperele de nivel.
Verificarea se refer, de asemenea, la corespondena dintre cotele din teren (n plan i
de nivel) i cele din proiect.

6.1.4 Trasarea de detaliu pentru cofraje i trasarea pentru montarea elementelor prefabricate se
refer, n principal la urmtoarele categorii de activiti:
a) trasarea lucrrilor de terasamente pentru fundaii realizate fr cofraj;
b) trasarea poziiei cofrajelor pentru fundaii continue sau izolate;
c) trasarea poziiei cofrajelor sau elementelor prefabricate n plan orizontal i
verificarea poziiei pe nlime a acestora;
d) trasarea cotelor de nivel pentru cofraje sau elemente prefabricate.
Trasarea pentru elemente avnd forme i poziii deosebite (cu forme curbe n plan
i/sau pe vertical, scri etc.) se realizeaz conform pct. 6.1.4 (b) (d), considernd o serie de
puncte i linii intermediare, stabilite prin proiect, care trebuie s asigure conformitatea formei
i poziiei acestor elemente cu prevederile din proiect.

6.1.5 Pentru fiecare categorie de trasare, se vor prevedea n proiect clasele de toleran, care
trebuie s fie respectate (a se vedea anexa C).
Toleranele la trasare trebuie s fie cu o clas mai reduse dect cele prevzute pentru
elementele respective dup executare sau montare.

6.1.6 Trasarea pentru elemente care se repet, pe vertical (spre exemplu, la etajele succesive
ale unei cldiri), sau pe orizontal (spre exemplu, iruri de stlpi) se va efectua, pentru fiecare
n parte, dup reperele de baz i nu fa de elementul precedent.

31
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 33

n cazurile n care se constat abateri ntre elemente succesive (cel existent i cel
pentru care se efectueaz trasarea) mai mari dect cele admisibile, se va ntiina proiectantul
pentru a stabili modul de tratare a neconformitii.

6.1.7 Pentru trasare se va utiliza aparatur corespunztoare ca domeniu de utilizare i precizie.


Precizia aparaturii utilizate la trasare va fi cu o clas mai mare dect cea prevzut pentru
toleranele la trasare.

6.2 Trasarea lucrrilor de terasamente pentru fundaii realizate fr cofraj

6.2.1 Trasarea lucrrilor de terasamente pentru fundaii realizate fr cofraj, de regul n


sptur, se realizeaz fa de axele fundaiilor respective, care trebuie s fie precizate n
proiect i materializate pe teren.

6.2.2 Trasarea se refer la stabilirea conturului spturii i materializarea acestuia cu repere,


astfel ca:
a) reperele s fie amplasate n afara zonei afectate de lucrri, n funcie i de
modul de efectuare a spturii (manual sau mecanizat), pentru a se menine
pe durata acestor lucrri;
b) conturul s poat fi reconstituit oricnd, pn la punerea n oper a betonului
din fundaie;
c) pornind de la forma conturului, s se poat determina forma pe vertical a
pereilor spturii.

6.2.3. n cazurile n care fundaia are suprafee nclinate, se va trasa i materializa i conturul
de la partea inferioar, n proiect fiind prevzute cotele pentru acest contur, precum i
unghiurile de nclinare ale suprafeelor respective.

6.2.4 n cazurile n care n fundaie se nglobeaz armturi sau alte piese (uruburi, plci cu
praznuri etc.), trasarea i materializarea poziiei acestora, conform prevederilor din proiect, se
efectueaz odat cu trasarea conturului fundaiei, avnd n vedere urmtoarele:
a) armturile sau uruburile se asambleaz sub form de carcase rigide, pentru a
menine distanele i poziiile relative dintre ele; trasarea se face pentru
axele carcaselor;
b) n cazul unor elemente singulare (fie bare de armtur sau uruburi, fie plci
sau alte piese), trasarea se face pentru fiecare poziie a acestora;
c) materializarea trasrii trebuie, astfel, realizat nct s se poat poziiona
elementele respective prin msurri uor de efectuat, spre exemplu prin linii
secundare fa de care se msoar distane pn la faa barelor sau pn la
marginea plcilor;
d) cota de nivel prevzut n proiect pentru elementele respective se msoar
fa de puncte sau suprafee ale acestor elemente i nu fa de suprafaa
betonului care se toarn, dac acest mod de msurare nu este indicat, n mod
explicit, n proiect;
e) n situaia n care se cere o precizie ridicat (spre exemplu, pentru uruburi n
care se vor monta piese metalice), poziia acestora va fi asigurat cu
abloane, trasarea se face, n acest caz, pentru poziia abloanelor.

32
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

6.3 Trasarea pentru montarea cofrajelor

6.3.1 Trasarea pentru montarea cofrajelor se refer la urmtoarele:


a) trasarea formei n plan a volumului cofrat;
b) trasarea formei pe nlime a volumului cofrat;
c) trasarea cotelor, de la partea de jos, dac este cazul, precum i de la partea de
sus, pn la care se toarn betonul n volumul cofrat.

6.3.2 Trasarea formei n plan a volumului cofrat se efectueaz fa de axele elementelor care
se toarn n cofraj i se materializeaz prin repere sau linii fa de care s se poat stabili, prin
msurri simple, poziia cofrajului respectiv, spre exemplu:
a) pentru cofraje care se confecioneaz la faa locului, prin trasarea poziiei
feei interioare a cofrajului;
b) pentru cofraje refolosibile, de inventar, i prin trasarea unor repere sau linii
secundare fa de care s se poat aeza elementele de cofraj prin msurri
relative la faa exterioar a acestora.

6.3.3 Trasarea formei pe nlime a volumului cofrat, n cazurile n care aceasta nu este
vertical, se efectueaz pe baza datelor din proiect, care trebuie s cuprind:
a) suprafeele de referin fa de care se efectueaz trasarea;
b) cotele, fa de aceste suprafee de referin, pentru puncte sau linii
intermediare semnificative pentru montarea cofrajelor n poziia
corespunztoare, conform pct. 6.3.2. (a) sau (b).

6.3.4 Trasarea cotelor de la partea de jos a fundului cofrajelor se efectueaz, dup caz, astfel:
a) pentru suprafee plane, orizontale sau nclinate, prin trasarea liniilor pe feele
laterale, de contur, precum i a cotelor unor puncte/linii intermediare ale
suprafeei care se cofreaz, fa de o suprafa de referin conform, dup
caz, pct.6.3.2 (a) sau (b);
b) pentru suprafee curbe sau de alt form, prin trasarea cotelor, fa de o
suprfa de referin, pe feele laterale, precum i pentru linii intermediare
semnificative, de asemenea conform pct. 6.3.2 (a) sau (b).

6.3.5 Trasarea cotelor pentru partea de sus, pn la care se toarn betonul, se efectueaz prin
marcarea pe feele laterale ale cofrajului, ntr-un mod care s permit identificarea acestei
marcri n condiiile de turnare a betonului (identificare direct sau prin msurare fa de
repere situate desupra limitei de turnare respective), precum i, n cazul unor suprafee de
ntindere mare, prin stabilirea unor modaliti de msurare punctual a cotei respective, la
distane convenabil alese.

6.4 Trasarea pentru montarea elementelor prefabricate

6.4.1 Trasarea pentru montarea elementelor prefabricate se refer la urmtoarele:


a) trasarea poziiei n plan;
b) trasarea cotei de aezare a elementelor prefabricate;
c) verificarea poziiei pe nlime a elementelor prefabricate.

6.4.2 Trasarea poziiei n plan pentru montarea elementelor prefabricate se efectueaz fa de


axele acestora, n raport cu axele construciei, conform prevederilor din proiect.

33
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 35

Materializarea reperelor pentru poziionarea n plan a elementelor prefabricate se


realizez fie prin marcarea poziiei axelor, fie prin marcarea poziiei fa de linii de margine
ale elementului (direct, sau la o distan dat de acestea, fa de o linie secundar).

6.4.3 Trasarea i marcarea poziiei n plan a elementelor prefabricate va fi nsoit de


verificarea general a poziiei trasate n ceea ce privete, dup caz:
a) gabaritele, astfel nct elementele s poat fi montate fa de elementele
existente;
b) alinierea sau poziia relativ, dac elementele care se monteaz sunt legate
ntre ele prin condiii privind poziia de montare;
c) conformitatea zonelor de aezare a elementelor prefabricate, ca dimensiuni
i poziie.

6.4.4 Trasarea cotei de aezare a elementelor prefabricate se refer la cota suprafeei finite pe
care se aeaz, la montare, elementele prefabricate, i are n vedere:
a) modul de rezemare i nlimea sistemului de rezemare, care poate fi strat de
mortar sau aparat de reazem (metalic, din neopren armat etc.);
b) abaterile la dimensiunea pe nlime ale elementelor n zona de rezemare
dac este cazul;
c) posibilitatea de rezemare provizorie i de reglare, n cazurile n care modul
de rezemere definitiv prevzut const n (sub)betonare ulterioar.

6.4.5 Trasarea i marcarea cotei de aezare a elementelor prefabricate va fi nsoit de


verificarea general a poziiei trasate n ceea ce privete, dup caz:
a) gabaritele, astfel nct elementele s poat fi montate fa de elementele
existente;
b) cotele comune, dac elementele care se monteaz sunt legate ntre ele prin
condiii privind cota de montare.

6.4.6 Verificarea poziiei pe nlime a elementelor se efectueaz la montare i se refer la


verticalitatea sau, dac este cazul, nclinarea acestora, conform prevederilor din proiect.

6.4.7 Trasarea, att cea pentru poziia n plan, ct i cea privind cota de aezare, se efectueaz
i pentru rezemarea pe elemente provizorii, n cazurile n care se folosesc asemenea reazeme
provizorii, la montarea elementelor prefabricate, n ateptare pn la realizarea mbinrii
definitive cu alte elemente prefabricate sau turnate monolit.

6.4.8 Toleranele prevzute n proiect pentru trasarea la montarea elementelor prefabricate


trebuie s aib n vedere:
a) evitarea cumulrii abaterilor n cazul montrii succesive (n plan i/sau pe
nlime) a elementelor prefabricate, prin prevederea de modaliti de reglare
att n planul suprafeei de rezemere, ct i pe nlime;
b) condiiile stabilite, dac este cazul, pentru poziia relativ a feelor
elementului n raport cu suprafaa de rezemare (pentru paralelismul cu faa
superioar, perpendicularitatea fa de alte suprafee etc.);
c) condiiile stabilite, dup caz, pentru dimensiunile elementului prefabricat
(lungime, dimensiuni transversale, nlime etc.).

34
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

6.5 Condiii prealabile i condiii necesare n timpul efecturii trasrii

6.5.1 Pentru efectuarea trasrii de detaliu pentru montarea cofrajelor i/sau a elementelor
prefabricate, este nescesar asigurarea condiiilor prealabile, precum i a celor necesare n
timpul efecturii trasrii.

6.5.2 Condiiile prealabile sunt, n principal, urmtorele:


a) existena, pe antier, a proiectului, care trebuie s cuprind toate datele
necesare trasrii de detaliu (linii de referin, cote n plan fa de acestea, cu
clase de toleran, cote de nivel, cu clase de toleran, alte detalii necesare);
b) existena documentelor de recepie a trasrii construciei i a elementelor de
materializare pe teren a acestei trasri;
c) specificarea aparaturii care se utilizeaz, n conformitate cu pct. 6.1.7;
d) specificarea i executarea sau procurarea, dup caz, a unor mijloace necesare
pentru efectuarea trasrii (schele/platforme, materiale auxiliare etc.).

6.5.3 Condiiile care trebuie asigurate n timpul efecturii trasrii sunt, n principal
urmtoarele:
a) existena aparaturii i a personalului de specialitate, pe perioadele necesare,
pe baza coordonrii cu desfurarea lucrrilor de executare a construciei;
b) asigurarea cmpului liber necesar pentru aparatura utilizat, precum i a
mijloacelor necesare (pct.6.5.2.d), dup caz.

6.6 Recepia lucrrilor de trasare de detaliu pentru cofraje i pentru montarea


elementelor prefabricate

6.6.1 Recepia lucrrilor de trasare de detaliu pentru cofraje i pentru montarea elementelor
prefabricate const n consemnarea efecturii lucrrilor, prin proces verbal de recepie
calitativ pe faze, care trebuie s cuprind cel puin urmtoarele:
a) identificarea poziiei i coordonatele punctelor i reperelor de nivel materializate pe
teren odat cu trasarea pentru amplasarea construciei, care au stat la baza trasrii de detaliu;
b) echipamentele utilizate pentru efectuarea trasrii de detaliu i, dup caz, procedurile
utilizate (tipul i denumirea echipamentelor, exactitatea acestora i menionarea
documentelor privind verificrile metrologice, codurile procedurilor .a.);
c) modul de materializare a trasrii efectuate;
d) predarea-primirea ntre executantul lucrrilor de trasare de detaliu i executantul
lucrrilor ulterioare (cofraje sau montare elemente prefabricate), a reperelor
materializate ale trasrii efectuate;
e) obligaia executantului trasrii de detaliu de a interveni n cazurile n care apar
neconformiti privind trasarea de detaliu la executarea lucrrilor ulterioare.

NOT: n cazurile n care executantul lucrrilor de construcii aplic un sistem de management al calitii (a se
vedea tabelul 20, I, nr.crt.2), la baza procesului verbal pentru recepia calitativ pe faze a lucrrilor de trasare de
detaliu, vor sta documentele aplicabile ale acestui sistem.

35
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 37

COFRAJE I SUSINERI

7.1 Prevederi generale

7.1.1 Tipurile de cofraje utilizate n mod curent sunt:


a) n funcie de situaia cofrajului, ncepnd din momentul turnrii betonului i pn la
decofrare:
cofraje fixe;
cofraje mobile (de exemplu: cofraje glisante, pitoare).
b) din punct de vedere al utilizrii componentelor:
cofraje de inventar, la care componentele se folosesc de mai multe ori;
cofraje unicat, la care componentele se utilizeaz o singur dat. De regul,
acestea sunt realizate din materiale lemnoase (de exemplu: cofraje din scnduri
pentru monolitizarea pe reazem a unei grinzi prefabricate);
cofraje pierdute, la care componentele intr n alctuirea elementelor din
beton care se toarn n antier (de exemplu predale din beton armat);
spaii realizate anterior n terasamente (gropi de fundaie etc.).
c) n funcie de calitatea suprafeei de beton obinut dup decofrare:
cofraje pentru beton aparent;
cofraje pentru beton brut, suprafeele obinute fiind acoperite ulterior cu
tencuial, placaje etc.
7.1.1.1 Principalele elemente componente ale cofrajului sunt:
a) cofrajul propriu zis, care alctuiete nchiderea volumului n care se toarn
betonul;
b) susinerea cofrajului (scheletul de susinere), care i asigur poziia i
stabilitatea formei, fiind amplasat la exteriorul acestuia;
c) elemente de legtur, amplasate n interiorul cofrajului, necesare, de
asemenea, pentru a-i asigura poziia i stabilitatea, dintre care unele rmn
nglobate n beton.

7.1.1.2 Prezentul normativ conine prevederi privind cofrajele fixe pentru beton brut (n
terasamente, pentru fundaii, unicate sau de inventar). n aceast categorie intr i cofrajele
care, demontate i montate succesiv pentru un acelai element de construcie (spre exemplu, o
pil de pod) nu intr, propriu zis, n categoria cofrajelor pitoare.
Cofrajele mobile, cofrajele pierdute i cofrajele pentru beton aparent fac obiectul unor
reglementri tehnice i/sau caiete de sarcini specifice pentru lucrri la care se utilizeaz aceste
tipuri de cofraje.

7.1.2 Asigurarea conformitii cu proiectul n ceea ce privete poziia, forma i dimensiunile


volumului cofrat, rezistena, stabilitatea i indeformabilitatea, precum i integritatea seciunii
din beton, se realizeaz prin:
a) utilizarea materialelor adecvate pentru cofraj;
b) realizarea corespunztoare a susinerilor i legturilor;
c) realizarea etaneitii;
d) aplicarea agenilor de decofrare corespunztori;
e) stabilirea i aplicarea corespunztoare a modalitilor i a etapelor de decofrare.

36
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

7.1.3 Materialele pentru confecionarea cofrajelor sunt, de regul, lemn (cherestea), produse
pe baz de lemn, metal sau produse pe baz de materiale sintetice.
Adecvarea materialelor pentru confecionarea cofrajelor se refer la:
a) rigiditatea proprie, care determin alctuirea scheletului de susinere a suprafeei
cofrajului;
b) lipsa gurilor, fisurilor, pentru asigurarea etaneitii;
c) limitarea absorbiei de ap, dac este cazul;
d) posibilitatea de mbinare, pentru asigurarea etaneitii suprafaei cofrajului;
e) limitarea rugozitii sau neregularitii suprafeei cofrajului, pentru asigurarea
desprinderii fr degradarea suprafeei betonului, la decofrare;
f) compatibilitatea cu betonul n cazul materialelor sintetice (absena degajrii de
ioni de clor sau producerea unor reacii chimice).

7.1.4 Realizarea susinerilor i legturilor cofrajelor se refer la:


a) eafodajele pe care sunt aezate cofrajele, dac este cazul;
b) scheletul de susinere i legturile care asigur forma i stabilitatea cofrajelor n
sine.
7.1.4.1 Eafodajele pot fi:
a) elemente simple (de tip pop) sau structuri spaiale, produse n acest scop, caz n
care se vor lua n considerare condiiile de montare i capacitile de rezisten i
stabilitate prevzute de productorii acestora;
b) elemente confecionate i montate pe antier, caz n care alctuirea i calculul
acestora se vor efectua n cadrul proiectului tehnologic privind cofrajele.

7.1.4.2 O atenie deosebit trebuie acordat modului de rezemare a eafodajelor, sub


urmtoarele aspecte:
a) luarea n considerare a capacitii de rezisten i de deformare a terenului,
rezemarea fcndu-se pe tlpi cu suprafa corespunztoare;
b) interzicerea utilizrii ca talp de rezemare a materialelor fragile (crmid, beton
poros autoclavizat, beton celular etc.);
c) luarea n considerare a evoluiei temperaturilor n cazul n care rezemarea trebuie
efectuat pe teren ngheat, pentru a se evita tasrile n cazul dezgherii terenului;
d) utilizarea unor sisteme de reglare pe nlime care s asigure att capacitatea de
reglare necesar, ct i stabilitatea i indeformabilitatea pe durata utilizrii
eafodajelor respective.

7.1.4.3 Cofrajele de inventar sunt alctuite, de regul, astfel nct s conin scheletul de
susinere i sunt prevzute cu sisteme de mbinare i legturi care asigur forma i stabilitatea,
necesitnd, eventual, sprijiniri sau rezemri intermediare.
Pentru aceast categorie de cofraje se vor lua n considerare domeniile de utilizare,
condiiile i prevederile privind montarea, stabilite de productorii acestora.

37
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 39

7.1.4.4 Cofrajele unicat, care se confecioneaz i se monteaz la faa locului, trebuie s fie
realizate pe baza proiectului tehnologic, care prevede alctuirea acestora (materialele pentru
cofrajul propriu-zis, scheletul de susinere i, dac este cazul, legturile) pe baza calculului i
a caracteristicilor materialelor utilizate.

7.1.5 Calculul cofrajelor i al susinerilor acestora (eafodajelor) are ca obiect:


a) stabilirea condiiilor pentru utilizarea cofrajelor i eafodajelor de inventar;
b) proiectarea cofrajelor i eafodajelor confecionate i montate pe antier (unicate).

7.1.5.1 Calculul cofrajelor i eafodajelor are n vedere urmtoarele categorii de aciuni:


a) ncrcri verticale produse de:
(i) greutatea proprie;
(ii) greutatea betonului proaspt, turnat n cofraj;
(iii) ncrcrile determinate de executarea lucrrilor (personalul care pune n
oper betonul, echipamentele i mijloacele pentru punerea n oper a
betonului etc.);
(iv) ncrcrile determinate de turnarea (cderea) i vibrarea betonului;
b) ncrcri orizontale produse de:
(i) presiunea lateral a betonului proaspt (acioneaz din interiorul
cofrajului);
(ii) ocurile produse la descrcarea (cderea) betonului;
(iii) aciunea vntului;
(iv) aciunea seismic;
(v) mpingerea pmntului i/sau presiunea apei, dac este cazul
(acioneaz din exteriorul cofrajului).

7.1.5.2 ncrcrile se iau cu valorile prevzute n tabelul 10.

Tabelul 10
Nr. Valoarea
Tipul ncrcrii Observaii
crt. ncrcrii
1 a) greutatea proprie pentru cofrajele de inventar se utilizeaz
- cherestea n cofraje 7,50 kN/m3 valorile date de productor
- cherestea n elemente de 6,00 kN/m3
susinere
- plci pe baz de lemn 8,50 kN/m3
2 b) greutatea betonului b greutatea specific n stare ntrit,
proaspt 24,00 kN/m3 conform proiect (kN/m3)
- beton obinuit nearmat 25,00 kN/m3
- beton obinuit armat 1,10b
- beton uor 1,15b
- beton foarte greu

38
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul 10 (continuare)
Nr. Valoarea
Tipul ncrcrii Observaii
crt. ncrcrii
3 c) ncrcri distribuite se ia n considerare suprafaa care poate
determinate de executarea afecta elementul respectiv
lucrrilor
- pentru cofraje 2,50 kN/m2
- pentru elemente de 1,50 kN/m2
susinere orizontale
- pentru elemente de 1,00 kN/m2
susinere verticale
4 d) ncrcri concentrate pentru alte mijloace de transport al
determinate de executarea betonului se ia ncrcarea conform
lucrrilor situaiei reale, dar nu mai puin de 1,30
- pentru o persoan care 1,30 kN kN/punct de aplicare a ncrcrii
transport o greutate
- pentru transport cu 2,80 kN/roat
tomberon de 0,175 m3
5 e) ncrcarea determinat de 1,20 kN/m2
turnarea i vibrarea
betonului
6 f) ncrcarea orizontal conform pct.
produs de presiunea 7.1.5.3
lateral a betonului
proaspt
7 g) ncrcarea orizontal conform pct.
produs la descrcarea 7.1.5.4
betonului
7.1.5.3 ncrcarea orizontal, tip f (tabelul 10), determinat de presiunea lateral a betonului
proaspt (turnat i apoi compactat prin vibrare), se consider aplicat static pe pereii
cofrajului cu distribuiile din fig.1, prezentate n funcie de viteza de betonare.

v d 1 m/h v = 1,19,9 m/h v t 10 m/h


Nivelul
betonului
Hp

Hp

Hp
H

Pmax
Pmax
Baza
cofrajului
Pinf Pmax

a b c
Fig. 1 Distribuia presiunilor laterale, determinate de betonul proaspt, pe pereii cofrajelor

39
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 41

Semnificaia notaiilor din fig.1 este urmtoarea:


v - viteza de betonare (m/h)
T - durata de timp n ore (h), apreciat, pentru umplerea cofrajului cu beton
H - nlimea la care se toarn betonul n cofraj (m)
Hp - nlimea (m) pentru care presiunea lateral a betonului este maxim (pmax)
pmax - presiunea maxim pe cofraj (kN/m2)
pinf - presiunea la baza cofrajului, conform fig.1 (kN/m2)
- coeficient cu valoarea din tabelul 11
1-4 coeficieni cu valorile din tabelul 11
- greutatea specific a betonului turnat (kN/m3)
Se folosesc urmtoarele relaii de calcul:
v=H/T; Hp= 1H; pmax=1234H; pinf= pmax.
Tabelul 11
Caracteristica D O1 O2 O3 O4
d1 0,00 0,55
Viteza 2 0,25 0,65
de 3 0,45 0,75
betonare 4 0,70 0,85
(m/h) 6 0,80 0,90
8 0,90 0.95
t 10 1,00 1,00
Lucrabilitatea 1 0,85
betonului 14 0,95
tasare 59 1,00
(cm) 1015 1,05
! 15 1,10
Dimensiunea minim d 15 0,90
a seciunii 1654 0,95
(cm) t 55 1,00
Temperatura d5 1,00
betonului proaspt 624 0,95
(0C) t 25 0,90

7.1.5.4 ncrcarea orizontal, tip g (tabelul 10), provenit din ocurile care se produc la
descrcarea betonului din mijloace de transport, se determin dup cum urmeaz:
a) din uniti discrete de transport (bene etc.), avnd capacitatea:
(i) sub 0,2 m3 ....................... 2,00 kN/m2
(ii) 0,2...0,7 m3 ..................... 4,00 kN/m2
(iii) peste 0,7 m3 .................... 6,00 kN/m2
b) la turnare prin jgheaburi sau plnii.... 2,00 kN/m2
c) la turnarea cu pompa.......................... 6,00 kN/m2

7.1.5.5 ncrcarea orizontal dat de aciunea vntului se determin n conformitate cu


prevederile reglementrilor tehnice aplicabile.

7.1.5.6 ncrcarea orizontal dat de aciunea seismic se determin n conformitate cu


prevederile standardului SR EN 1991-1-6, inclusiv anexa naional, privind aciunile pe
durata executrii lucrrilor.

40
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

7.1.5.7 ncrcarea orizontal dat de mpingerea pmntului i/sau presiunea apei se ia n


considerare, dac este cazul, pe baza situaiei avute n vedere pentru cofrajul respectiv.

7.1.5.8 Tipurile de ncrcri luate n considerare pentru calculul de rezisten i pentru


calculul deformaiilor sunt prevzute n tabelul 12 (notaiile conform tabelului 10).

Tabelul 12
Tipuri de ncrcri luate n
Nr. considerare pentru
Elementele pentru care se aplic prevederea
crt. calculul de calculul
rezisten deformaiilor
1 Cofrajele plcilor sau bolarilor i elementele
a+b+c+d a+b
orizontale de susinere a acestora
2 Elementele verticale de susinere a cofrajelor (popi,
a+b+c a+b
stlpi etc.)
3 Cofrajele stlpilor cu limea de maximum 30 cm i
f+g f
cofrajele pereilor cu grosimea de maximum 10 cm
4 Idem. nr.crt.3, cu dimensiuni mai mari, precum i
f f
cofrajele elementelor masive
5 Prile laterale ale cofrajelor grinzilor sau arcelor f f
6 Fundul cofrajelor la grinzi sau arce a+b+c a+b

Pentru eafodaje se iau n considerare urmtoarele categorii de ncrcri:


a) ncrcrile verticale cele mai defavorabile provenite de la cofraje (tabelul 12);
b) ncrcrile date de aciunea vntului, considerat cu perioadele de revenire
precizate n anexa naional la SR EN 1991-1-6, astfel:
(i) provenite de la cofraje, n cazurile n care nlimea este de pn la 6,0 m
i ncrcrile au valori semnificative;
(ii) provenite de la ansamblul cofraj-eafodaj, n cazurile n care nlimea
este mai mare de 6,0 m;
c) ncrcarea produs de aciunea seismic considerat conform precizrilor din
anexa naional la SR EN 1991-1-6.
Pentru ncrcrile date de aciunea vntului se vor lua n considerare att situaiile n
care cofrajele sunt pline cu beton, ct i cele n care n cofraje nu exist beton.

7.1.5.9 Calculul cofrajelor i eafodajelor se efectueaz, de regul, n ceea ce privete


rezistena acestora; n cazurile n care este prevzut n proiect, calculul se efectueaz i n ceea
ce privete deformaiile acestora.
Pentru calculul privind deformaiile cofrajelor i/sau ale ansamblului cofraj-eafodaj,
n proiect trebuie s fie precizate valorile maxime ale deformaiilor admisibile.

7.1.5.10 Pentru eafodajele care se monteaz pe elemente din beton realizate anterior, se va
acorda o atenie deosebit:
a) solicitrilor locale i transmiterii acestora n zonele de fixare, n special cnd se
utilizeaz elemente de prindere care sunt solicitate la forfecare i produc eforturi
locale de strivire n beton;
b) atingerii maturitii betonului, respectiv rezistenelor acestuia, la montarea i la
utilizarea cofrajelor.

41
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 43

7.1.5.11 Calculul privind cofrajele i eafodajele se materializeaz, n proiectul tehnologic,


prin:
a) stabilirea condiiilor pentru utilizarea elementelor de cofraj i de eafodaj de
inventar, respectiv pentru procurarea acestora;
b) alctuirea cofrajelor i eafodajelor n cazurile n care acestea se confecioneaz ca
unicate, la faa locului, avnd n vedere preluarea solicitrilor locale n zonele de
fixare, astfel nct s nu se produc deformarea local a cofrajelor peste limitele
admisibile.

7.1.6 Agenii de decofrare sunt produse aplicate pe suprafaa cofrajelor, care vin n contact cu
betonul, pentru a reduce aderena ntre betonul ntrit i cofraje, astfel ca la decofrare s nu se
deterioreze suprafaa betonului.

7.1.6.1 Agenii de decofrare trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:


a) s nu pteze betonul i s nu mpiedice aderena ulterioar a materialelor aplicate
pe suprafaa respectiv a betonului (tencuieli, adezivi pentru placaje etc.);
b) s nu afecteze negativ betonul, armtura i materialul din care este alctuit cofrajul,
dar nici mediul nconjurtor;
c) s-i pstreze neschimbate proprietile funcionale n condiiile climatice de
executare a lucrrilor;
d) s se aplice uor i s se poat verifica aplicarea lor corect.

7.1.6.2 Utilizarea agenilor de decofrare se face pe baza documentelor tehnice legale,


elaborate pe baza specificaiilor de produs ale productorilor, care trebuie s conin, dup
caz, prevederi privind domeniul de utilizare, precum i condiii i metode de aplicare.

7.1.6.3 Agenii de decofrare se aplic dup ce cofrajele au fost curate n prealabil.


Aplicarea se efectueaz, innd seama de perioada programat pentru turnarea
betonului i de perioada i/sau condiiile n care agenii de decofrare sunt eficace.

7.1.7 Asigurarea currii cofrajelor (a spaiului interior n care se toarn betonul), este
fundamental pentru respectarea cerinei eseniale privind rezistena mecanic i stabilitatea
elementelor/structurii din beton, beton armat i beton precomprimat.
Pentru asigurarea currii cofrajelor sunt de luat n considerare dou situaii:
a) situaia n care spaiul cofrat este accesibil direct pn la fundul cofrajului, caz n
care verificarea i curarea imediat naintea turnrii betonului se poate efectua cu
uurin;
b) situaia n care spaiul cofrat nu este accesibil direct pn la fundul cofrajului (spre
exemplu, stlpi, perei etc.), caz n care, pentru verificare i curare imediat
naintea turnrii betonului trebuie prevzute, la partea de jos a cofrajului, dar i n
alte zone, dac este cazul, ferestre de curare, astfel:
(i) dimensiunile s permit accesul pentru curare;
(ii) distana dintre acestea s fie astfel nct s poat fi realizat accesul pe
ntreg volumul cofrat;
(iii) s permit desfacerea i, mai ales, fixarea la loc i etanarea
corespunztoare.

7.1.8 Etaneitatea cofrajelor este, de asemenea, o condiie esenial pentru asigurarea calitii
betonului, n special n ceea ce privete rezistenele acestuia.

42
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

7.1.8.1 La cofrajele de inventar, etaneitatea trebuie s fie asigurat prin respectarea


prevederilor specificate de productorii acestora (mod de mbinare, eventuale alte condiii).
Pentru a menine condiiile necesare unei mbinri corespunztoare, cofrajele de
inventar trebuie s fie manipulate i depozitate astfel nct s nu se deterioreze (deformaii
generale sau locale, ndoiri, tirbituri etc.) i, de asemenea, s fie curate dup fiecare
decofrare, avnd grij s nu se produc deteriorarea acestora n cadrul operaiunii de curare.
O atenie deosebit trebuie acordat zonelor n care, dac este cazul, se realizeaz
completri ale cofrajului de inventar cu poriuni confecionate unicat, pe antier.

7.1.8.2 Cofrajele unicat, confecionate i montate pe antier, vor fi astfel executate nct s se
asigure etaneitatea, prin croirea i decuparea corespunztoare a materialelor.
n cazul utilizrii cherestelei, se va avea n vedere posibilitatea efecturii remedierilor
pentru situaia n care, pe perioada de la confecionarea cofrajului i pn la turnarea
betonului, se deschid interspaii datorit uscrii cherestelei.

7.2 Montarea cofrajelor

7.2.1 Montarea cofrajelor cuprinde urmtoarele:


a) executarea eafodajelor, dac este cazul;
b) aezarea cofrajelor la poziie, conform trasrii de detaliu;
c) definitivarea poziiei n plan i pe vertical, mbinarea ntre panouri, dac este
cazul, i fixarea cofrajelor;
d) verificarea i recepia cofrajelor.

7.2.2 Eafodajele se execut, de regul, pe baza proiectului tehnologic. n proiectul lucrrii


trebuie s fie precizat dac pentru eafodaje, la lucrarea respectiv, este necesar proiect
tehnologic, avnd n vedere urmtoarele:
a) la lucrrile la care eafodajele necesare nu pun probleme deosebite privind, n
special, rezistena mecanic i stabilitatea acestora, precum i n ceea ce privete
deformaiile admisibile, acestea pot fi realizate de executantul lucrrilor fr a
avea la baz un proiect tehnologic (spre exemplu, eafodaje cu nlime de pn la
6,0 m, care suport cofraje pentru elemente relativ uoare grinzi sau plci
plane);
b) la lucrrile la care eafodajele necesare pun probleme deosebite, se precizeaz prin
proiect necesitatea proiectului tehnologic, urmnd ca, n cazurile n care pentru
aceste eafodaje sunt anumite condiii speciale (privind, spre exemplu, susinerea
unor cofraje cu forme deosebite n plan i/sau pe nlime, necesitatea prevederii
unor reglaje etc.), proiectantul s elaboreze i caiet de sarcini pentru ntocmirea
proiectului tehnologic respectiv.

7.2.3 La executarea eafodajelor trebuie respectate prevederile aplicabile din prezentul


normativ, precum i cele din proiectul tehnologic, dup caz, lucrrile fiind realizate de
personal calificat pentru materialele i modul de alctuire i montare a eafodajelor respective.

7.2.4 Aezarea cofrajelor la poziie se realizeaz:


a) n plan, fa de reperele marcate la trasarea de detaliu;
b) pe nlime, prin:
(i) respectarea cotelor, fa de reperele de cot marcate la trasarea de detaliu;
(ii) reglarea n poziia vertical sau nclinat, dup caz.

43
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 45

La aezarea cofajelor la poziie se va da o atenie deosebit:


- zonelor de schimbare a poziiei suprafeelor cofrate (spre exemplu, la coluri
intrnde sau ieinde pe suprafeele verticale, sau la mbinarea dintre inima grinzilor
i plac), pentru a nu avea diminuri sau ngrori ale seciunilor din beton;
- amplasrii cofrajelor pentru golurile lsate n beton.

7.2.5 Definitivarea poziiei n plan i pe vertical se realizeaz odat cu fixarea cofrajelor,


prin:
a) fixarea pe nlimea reglat a popilor de susinere n cazul cofrajelor pentru plci,
astfel nct s nu permit deplasri relative ale panourilor/zonelor ncrcate (cu
beton proaspt sau din activitile de punere n oper a betonului), fa de cele
nencrcate;
b) fixarea la poziie a elementelor de susinere sau sprijinire a cofrajelor verticale sau
nclinate de nlime mare (pentru stlpi, perei etc.);
c) fixarea elementelor exterioare de susinere (caloi, nervuri etc.) ale cofrajelor de
dimensiuni mai reduse n seciunea transversal (grinzi, stlpi etc.);
d) fixarea elementelor interioare de legtur, de regul distanieri, pentru meninerea
distanei ntre feele cofrate.

7.2.6 Montarea cofrajelor, n relaie cu montarea armturilor, poate fi:


a) complet, nainte de montarea armturii, spre exemplu, n cazul plcilor, sau n
cazul n care armtura, sub form de carcas, poate fi introdus i poziionat,
inclusiv prin montarea distanierilor, fr a deranja cofrajul;
b) parial, nainte de montarea armturii, spre exemplu, o fa a unui perete, urmnd
ca, dup montarea armturii, s fie realizat nchiderea complet a cofrajului;
c) montare a cofrajului dup montarea armturii.

7.2.7 La montarea cofrajelor trebuie avute n vedere i urmtoarele:


a) efectuarea pregtirii i recepiei suprafeelor de beton care se afl n volumul cofrat
(proces verbal de recepie calitativ pe faze pentru lucrri care devin ascunse);
pregtirea se efectuaz fie pentru ca betonul turnat s adere la betonul existent fie,
dac este cazul, s nu adere la acesta;
b) meninerea cureniei n spaiul cofrat, precum i a armturilor, dac acestea sunt
montate anterior (spre exemplu, nu se va tia lemn pentru a nu rmne rumegu n
cofraj; nu se vor aplica produse pentru decofrare care s cad pe beton sau pe
armtur).

7.3 Abateri admisibile la montarea cofrajelor

7.3.1 Abaterile admisibile la montarea cofrajelor se refer la urmtoarele categorii de mrimi:


a) dimensiuni ale spaiului cofrat;
b) cote de nivel (pentru fundul cofrajului, nlimea de turnare a betonului etc.);
c) poziia axelor, n plan i pe nlime (care include rectilinitatea i
perpendicularitatea sau unghiul prevzut, dup caz);
d) forma suprafeei (care include planitatea i denivelarea local, dup caz).

44
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

7.3.2 Abaterile admisibile pentru dimensiuni, cote de nivel i poziie a axelor, dac nu sunt
cuprinse explicit n proiect, vor fi cele prevzute pentru elementele respective.

7.3.3 Abaterile admisibile privind forma suprafeei se stabilesc astfel:


a) pentru suprafee cu form deosebit (plci sau perei curbi etc.), se prevd n
caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnologic privind cofrajele
respective;
b) pentru celelalte situaii (cofraje pentru suprafee plane ale elementelor), abaterile
admisibile se vor nscrie n clasele de toleran (a se vedea anexa C), astfel:
(i) clasa TS,III, pentru planitate;
(ii) clasa TN,I, pentru denivelri locale.

7.4 Verificarea i recepia cofrajelor i susinerilor acestora

7.4.1 Verificarea cofrajelor i susinerilor acestora se efectueaz:


a) la terminarea lucrrilor de cofraje, pentru o etap de lucru, cnd se efectueaz i
recepia cofrajelor;
b) imediat nainte de punerea n oper a betonului n cofrajele respective, cnd se
efectueaz o nou verificare.

7.4.1.1 Verificarea cofrajelor i susinerilor acestora se efectueaz prin:


a) examinare direct i msurri simple;
b) msurri cu aparatur.
Prin msurri se urmrete confirmarea ncadrrii n toleranele prevzute pentru
montarea cofrajelor.

7.4.1.2 Verificarea cofrajelor i susinerilor acestora prin observare direct i msurri simple
se refer la urmtoarele:
a) compararea cu prevederile din proiectul tehnologic i/sau prevederile
productorului, n ceea ce privete:
(i) alctuirea de ansamblu: vizual;
(ii) tipurile de materiale i integritatea acestora: vizual, precum i analizarea
documentelor privind calitatea acestora;
(iii) dimensiunile: prin msurare;
(iv) mbinrile (elementele de fixare i contactul ntre elementele concurente
n mbinare): vizual i, prin solicitare cu mna, s nu aib joc n
mbinare;
b) aezarea corespunztoare a elementelor/panourilor cofrajelor propriu-zise, fa de
baza de rezemare, precum, i ntre ele: vizual poziie i fr spaii libere ntre
ele;
c) faptul c elementele de susinere sau legtur punctual (popi, contravntuiri
nclinate, legturi interioare etc.) sunt fixate: prin solicitare cu mna, s nu aib
joc; legturile interioare sunt corect montate: prin observare vizual;
d) starea de curenie: vizual;
e) aplicarea agenilor de decofrare: vizual;
f) dimensiunile, n cel puin 2 seciuni pentru fiecare element, precum i ale golurilor
i poziia relativ a acestora: prin msurare direct;
g) trasarea nlimii de turnare a betonului: prin msurare direct fa de fundul
cofrajului, sau fa de alte suprafee existente;
h) aspectul general al suprafeei care vine n contact cu betonul: vizual.

45
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 47

7.4.1.3 Verificrile cofrajelor prin msurri cu aparatur se refer la:


a) cote de nivel pentru fundul cofrajului;
b) axe, pentru spaiul cofrat i pentru goluri;
c) nclinri, dac este cazul;
d) verificri n toate punctele i seciunile, care trebuie s fie precizate n caietul de
sarcini ntocmit de proiectant, n cazul cofrajelor cu forme deosebite (plci sau
perei curbi etc.).

7.4.1.4 Neconformitile, fie n ceea ce privete alctuirea i montarea, fie n ceea ce privete
depirea toleranelor (abaterilor admisibile) la dimensiuni i/sau poziie, se consemneaz i
trebuie s fie rezolvate de executant.
Pentru a preveni apariia unor neconformiti, executantul trebuie s asigure un control
preliminar privind aprovizionarea, manipularea i depozitarea materialelor utilizate, precum i
un control al instruirii personalului care va executa lucrrile respective.

7.4.1.5 Verificarea cofrajelor i susinerilor acestora se face din nou, n intervalul de 24 de ore
nainte de montarea armturii, dac este cazul, precum i nainte de punerea n oper a
betonului, dac ntre aceste operaiuni a trecut o perioad mai lung.
Aceast a doua verificare se efectueaz prin observare direct i msurri simple,
conform pct. 7.4.1.2 i, dac se constat neconformiti, i prin msurri cu aparatur, dup
caz.

7.4.1.6 n cazurile n care executantul lucrrilor de construcii aplic un sistem de


management al calitii (a se vedea tabelul 20, I, nr.crt.2), executarea i verificarea lucrrilor
de cofraje i susineri ale acestora trebuie efectuate conform prevederilor aplicabile ale acestui
sistem (proceduri, instruciuni i nregistrri privind: aprovizionarea, recepia, manipularea,
depozitarea i trasabilitatea materialelor; executarea i verificarea lucrrilor; echipamentele de
msurare; calificarea personalului; tratarea neconformitilor etc.).

7.4.2 Recepia cofrajelor i susinerilor acestora const n consemnarea conformitii


lucrrilor, pe baza verificrii efectuate la terminarea lucrrilor i a rezolvrii eventualelor
neconformiti, printr-un proces verbal pentru recepia calitativ pe faze (pentru lucrri care
devin ascunse), cu participarea reprezentantului beneficiarului lucrrii i, n cazul unor cofraje
i/sau eafodaje deosebite, pentru care proiectantul a ntocmit caiete de sarcini, i cu
participarea proiectantului.

7.5 Spaii de turnare realizate n teren

7.5.1 Prevederi generale

7.5.1.1 Spaiile de turnare realizate n teren (cazul gropilor pentru turnarea fundaiilor sau al
turnrii pe suprafee orizontale sau nclinate sunt, n general, constituite n urma lucrrilor de
terasamente.

7.5.1.2 Principalele condiii privind realizarea spaiului de turnare n aceste cazuri, se refer la
urmtoarele:
a) starea terenului/terasamentului;
b) axe, dimensiuni i cote de nivel;
c) forma suprafeelor.

46
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

7.5.1.3 Condiiile privind starea terenului sau terasamentului se refer la:


a) starea terenului pentru turnarea direct n sptur:
(i) coeziunea suficient pentru a nu fi antrenat pmntul n beton, la punerea
n oper a betonului;
(ii) n cazurile n care, ntre realizarea spturii i turnarea betonului trece o
perioad mai lung, se va prevedea ca ultimul strat, de 5-10 cm grosime,
mai ales la fundul spturii, s fie spat cu puin timp (cca. 1...2 zile)
nainte de turnarea betonului;
(iii) n cazurile n care, terenul din sptur permite scurgerea laptelui de
ciment, se va cptui sptura cu folie din material sintetic sau hrtie
rezistent produs pentru asemenea utilizri;
b) starea terasamentului: pe lng cele de mai nainte, trebuie ndeplinite, verificate i
recepionate, prin proces verbal de recepie calitativ pe faze (pentru lucrri care
devin ascunse), condiiile prevzute n proiect sau caiet de sarcini, privind
caracteristicile de rezisten i deformabilitate ale terasamentului respectiv.

7.5.1.4 Condiiile privind axele, dimensiunile i cotele de nivel se refer la:


a) axe i dimensiuni n plan i pe nlime: se vor ncadra n abaterile admisibile
prevzute n proiect, sau conform prevederilor specifice artate n continuare;
b) cazuri n care, datorit naturii terenului sau altor condiii, la executarea spturii au
rezultat, n unele zone, dimensiuni mai mari, care au drept consecin consumuri
suplimentare de beton: se vor prevedea, dup caz, cofraje pe zonele respective;
c) cote de nivel: se vor ncadra, de asemenea, n abaterile admisibile prevzute n
proiect, cu meniunea c, pentru terasamente, aceste cote sunt cele rezultate dup
recepia terasamentului, conform pct. 7.5.1.3.b.

7.5.1.5 Condiiile privind forma suprafeelor se refer la:


a) planitatea sau, dup caz, forma curb a spturii, care trebuie s se ncadreze n
abaterile admisibile prevzute;
b) denivelrile locale, care trebuie, de asemenea, s nu afecteze dimensiunile sau
cotele de nivel (a se vedea pct. 7.5.1.4.b).

7.5.2 Abateri admisibile pentru spaii de turnare realizate n teren

7.5.2.1 Abaterile admisibile privind poziia axelor, n plan i pe nlime, sunt cele prevzute
pentru elementele respective.

7.5.2.2 Abaterile admisibile privind dimensiunile sunt, dup cum urmeaz:


a) n cazurile n care elementele care se toarn sunt armate i grosimea stratului de
acoperire cu beton a armturii este luat n considerare:
- 0 mm + 50 mm,
b) n celelalte cazuri:
- 24 mm+ 50 mm.
Dimensiunea este msurat fa de denivelarea cea mai ieind din suprafaa spturii7.5.2.3
Abaterile admisibile privind forma suprafeelor sunt:
a) pentru fundul spturii, abaterea de la planitate: 24 mm;
b) pentru pereii laterali ai spturii: 24 mm, dar a se vedea i pct. 7.5.1.4.b;
c) pentru suprafaa terasamentelor, dup recepia acestora, conform prevederilor din
proiect sau caiet de sarcini.

47
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 49

7.5.3 Verificarea i recepia spaiilor de turnare realizate n teren

7.5.3.1 Verificarea spaiilor de turnare realizate n teren const n:


a) verificarea axelor i a ncadrrii n tolerane, n plan, i pe nlime, dac este
cazul: cu aparatur adecvat;
b) verificarea dimensiunilor i a poziiei relative a acestora fa de axe i a verificrii
ncadrrii n tolerane: prin msurare direct n cel puin dou seciuni pentru
fiecare element;
c) verificarea aspectului suprafeelor i, dac este cazul, a planitii: prin msurare
direct;
d) stabilirea, dac este cazul, a necesitii amplasrii foliei de etanare fa de
scurgerea laptelui de ciment n teren;
e) verificarea strii de curenie a spaiului: prin observare vizual.

7.5.3.2 Verificarea spaiilor de turnare realizate n teren se efectueaz la terminarea lucrrilor


de sptur sau de terasamente precum i nainte de montarea armturii, dac este cazul,
precum i nainte de nceperea punerii n oper a betonului, n ceea ce privete pct. 7.5.3.1,
(c), (d) i (e).

7.5.3.3 Recepia spaiilor de turnare realizate n teren se efectueaz pe baza:


a) verificrii conform pct. 7.5.3.1;
b) verificrii documentelor de recepie a terasamentelor dac este cazul (a se vedea pct.
7.5.1.3.b);
c) verificarea cofrajelor de completare, dac este cazul (a se vedea pct. 7.5.1.4.b);
d) rezolvarea eventualelor neconformiti constatate la verificrile efectuate.
Recepia const n consemnarea conformitii lucrrilor ntr-un proces verbal pentru
recepia calitativ pe faze (pentru lucrri care devin ascunse), care trebuie s conin, dac
este cazul, referiri la executarea unor lucrri imediat nainte de punerea n oper a betonului
(spre exemplu, sparea unui ultim strat de pmnt a se vedea pct. 7.5.1.3.a)ii sau
amplasarea foliei de etanare).

7.6 Condiii prealabile i condiii necesare n timpul executrii lucrrilor de cofraje i


susinerilor acestora.

7.6.1 Pentru executarea lucrrilor de cofraje i susinerile acestora, este necesar asigurarea
condiiilor prealabile, precum i a celor necesare n timpul executrii lucrrilor.

7.6.2 Condiiile prealabile se refer, n principal, la urmtoarele:


a) existena, pe antier, a proiectului, care trebuie s cuprind toate datele necesare
pentru executarea cofrajelor (axe, dimensiuni, cote de nivel, cu clase de toleran,
alte detalii necesare);
b) existena, pe antier, a proiectului tehnologic privind cofrajele i susinerile
acestora, dac este cazul;

c) existena, dac este cazul, a recepiei lucrrilor de terasamente, cnd acestea sunt
implicate (de natura cofrajelor pierdute);
d) aprovizionarea i recepionarea cofrajelor i/sau eafodajelor de inventar,
complete, precum i a documentaiei tehnice privind utilizarea acestora sau, dup
caz, a tuturor materialelor necesare executrii, ca unicat, pe antier.

48
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

7.6.3 Condiiile care trebuie asigurate n timpul executrii lucrrilor se refer, n principal, la
urmtoarele:
a) dotri tehnice specifice necesare pentru montarea sau, dac este cazul, executarea
i montarea cofrajelor i eafodajelor pentru susinerea acestora (scule, dispozitive
etc.);
b) faciliti necesare, dup caz, pentru montarea sau executarea i montarea
cofrajelor i eafodajelor (energie electric, utilaje pentru ridicare i manipulare cu
precizia necesar etc.);
c) personal calificat pentru montarea sau executarea i montarea cofrajelor i
eafodajelor.

49
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 51

8. ARMTURA NEPRETENSIONAT

8.1 Produse pentru armtura nepretensionat

8.1.1 Produsele pentru armtura nepretensionat, care fac obiectul prezentului normativ, sunt
produsele din oel, neted, profilat sau amprentat, livrate ca atare sau sub form de plase sau
carcase sudate, uzinate.

8.1.2 Produsele pentru armtura nepretensionat realizate din alte materiale (spre exemplu,
bare compozite din fibre liate cu rini sintetice), armtura dispers i armtura rigid, pot fi
utilizate pe baza unor reglementri tehnice specifice.

8.1.3 Produsele din oel pentru armtura nepretensionat trebuie s fie n conformitate cu
prevederile specificaiei tehnice ST 009, iar utilizarea lor trebuie s se conformeze
prevederilor aplicabile din standardele seria SR EN 1992, SR EN 1994, SR EN 1996, SR EN
1998, mpreun cu anexele naionale ale acestora, celor din ST 009 i celor din prezentul
normativ.

8.1.4 Produsele din oel pentru armtura nepretensionat trebuie s fie identificabile n ceea ce
privete tipul i clasa produsului, asigurndu-se trasabilitatea lor ncepnd de la productor i
pn la punerea n oper. Pentru aceasta:
a) fiecare colac, fiecare legtur de bare sau plase sudate, fiecare carcas sudat,
trebuie s poarte o etichet durabil, bine ataat, care s conin:
- denumirea productorului;
- tipul i clasa produsului;
- numrul lotului i al colacului/legturii;
- marcajul de conformitate;
- tampila controlului de calitate.
b) documentele care nsoesc livrarea produselor trebuie s conin cel puin
urmtoarele informaii cuprinse n declaraia de conformitate eliberat de
productor, inclusiv o copie dup acest document:
- numele i adresa productorului;
- numrul certificatului de conformitate, ataat;
- referine la caracteristicile produsului:
numrul standardului de produs;
tipul i clasa produsului;
dimensiunea;
limita de curgere;
rezistena la rupere;
alungirea la fora maxim i la rupere;
coninutul de carbon echivalent pe oel lichid;
- date de identificare a arjei/lotului/colacului sau legturii.
Prin tipul produsului se nelege forma suprafeei:
- neted;
- cu profil periodic sau amprentat, caracterizat prin factorul de profil.

Prin clasa produsului se nelege ncadrarea n categoriile privind limita de curgere,


raportul ntre rezistena la rupere i limita de curgere, alungirea (la fora maxim i la rupere)
i sudabilitatea, conform specificaiei tehnice ST 009.

50
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

8.1.5 Marcarea, livrarea, transportul, manipularea i depozitarea produselor pentru armturi


trebuie s se fac astfel, nct s nu modifice caracteristicile acestora,
Produsele pentru armturi trebuie depozitate separat pe tipuri, clase i diametre, n
spaii amenajate i dotate corespunztor, astfel nct s se asigure:
- evitarea condiiilor care favorizeaz corodarea armturii, inclusiv prin ventilarea
spaiilor;
- evitarea murdririi acestora cu pmnt sau alte substane;
- accesul i identificarea uoar a fiecrui sortiment.

Suprafaa produselor pentru armturi nu trebuie s fie acoperit cu rugin neaderent i


nici cu substane care pot afecta negativ oelul, betonul sau aderena ntre ele.

8.1.6 Proiectantul va preciza n proiect, tipul i clasa produselor care trebuie s fie utilizate,
precum i diametrul i forma armturilor, notate distinct i unitar n tot cuprinsul proiectului.
n cazurile n care executantul nu poate aproviziona produsele conforme cu
prevederile din proiect, modificrile privind tipul i clasa produselor se pot face numai cu
acordul scris al proiectantului (dispozitie de antier, care face parte din proiect i intr n
cartea tehnic a construciei).
Trasabilitatea se refer la produsele utilizate efectiv n lucrare, precizndu-se
elementele i poziiile acestora n cazul care s-au utilizat alte produse dect cele prevzute
iniial n proiect, conform dispoziiei de antier.

8.1.7 Produsele pentru armturi, prevzute la pct.8.1.1, pot fi utilizate n urmtoarele condiii:
a) corespund prevederilor din proiect n ceea ce privete tipul i clasa produsului
(pct.8.1.4);
b) au atestat conformitatea conform prevederilor legale;
c) executantul efectueaz urmtoarele:
- verificarea caracteristicilor geometrice;
- ncercarea la traciune (rezistena la rupere, limita de curgere, alungirea dup
rupere), ncercarea la ndoire simpl i ncercarea la ndoire-dezdoire.
ncercrile se vor efectua pe cte 3 epruvete din fiecare lot i diametru, n
laboratoare avnd dotarea necesar.
n cazurile n care rezultatele determinrilor nu sunt corepunztoare, executantul
ia msurile necesare pentru aprovizionarea cu produse corespunztoare.

8.2 Fasonarea armturii

8.2.1 nainte de a trece la fasonarea armturii executantul trebuie s analizeze posibilitatea de


a realiza armarea conform prevederilor din proiect (privind, n special, montarea i fixarea
barelor, nndirile barelor, dar i turnarea i compactarea betonului) i s solicite, dac este
necesar, reexaminarea, mpreun cu proiectantul, a prevederilor din proiect.

8.2.2 Fasonarea armturii se poate efectua de ctre executant (n ateliere proprii i/sau la faa
locului, pe antier) sau prin comandarea acesteia, de ctre executant, la un prelucrtor
specializat n fasonarea armturii.

Fasonarea armturii se efectueaz n conformitate cu prevederile legale n vigoare n ceea ce


privete echipamentul tehnologic utilizat i personalul care execut aceast activitate.

51
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 53

n cazul fasonrii armturii prin comand la un prelucrtor, se aplic urmtoarele


condiii:
a) executantul, care emite comanda, trebuie s transmit prelucrtorului toate datele
din proiect privind armtura;
b) ncercrile produselor pentru armturi, conform pct. 8.1.7.c, vor fi efectuate de cel
care aprovizioneaz produsele i rapoartele de ncercare cu rezultatele obinute vor
face parte din documentele care nsoesc armtura fasonat;
c) prelucrtorul va nsoi armtura fasonat de declaraia de conformitate care trebuie
s se refere la:
(i) certificatele de conformitate ale produselor utilizate, anexate n copie;
(ii) declaraia c au fost respectate toate prevederile proiectului n ceea ce
privete: produsele utilizate, forma i dimensiunile armturilor, precum i
condiiile de fasonare;
d) armtura fasonat va fi recepionat de executant, pe baza prevederilor din proiect,
recepie care are n vedere i existena documentelor i marcajelor privind
trasabilitatea pentru produsele utilizate (a se vedea i subcap. 8.5).

8.2.3 Armtura fasonat n atelier (la executant sau prelucrtor) poate fi livrat, pentru
montare, fie sub form de elemente separate, fie asamblat n carcase.
n primul caz, elementele de acelai tip vor fi depozitate n pachete separate,
etichetate, astfel nct s se evite confundarea lor i s se asigure pstrarea formei i cureniei
lor pn la montarea acestora.
n al doilea caz, depozitarea i manipularea vor trebui s asigure indeformabilitatea,
precum i starea de curenie. Asamblarea n carcase va fi realizat n urmtoarele condiii:
a) nu se va utiliza sudarea pentru fixarea elementelor ntre ele;
b) fixarea elementelor ntre ele se face prin legarea cu srm neagr, fiind interzis
utilizarea srmei galvanizate care, prin atingerea cu armtura, poate forma pil
electric cu pericolul de coroziune care decurge din aceasta.

8.2.4 Fasonarea armturii trebuie efectuat cu respectarea urmtoarelor condiii:


a) fasonarea nu se execut la temperaturi sub 100C;
b) fasonarea cu maina a barelor cu profil periodic, la maini cu dou viteze, se va
face numai cu viteza mic;
c) ndoirea barelor se execut cu micare lent, cu vitez uniform, fr ocuri;
d) diametrul dornurilor utilizate pentru ndoirea barelor trebuie s fie:
(i) pentru bare cu diametrul nominal mai mic sau egal cu 16 mm, de cel
puin patru ori diametrul barei;
(ii) pentru bare cu diametrul nominal mai mare de 16 mm, de cel puin apte
ori diametrul barei;
e) forma i dimensiunile ciocurilor de la capetele barelor vor fi conform prevederilor
reglementrilor tehnice aplicabile i se vor preciza n proiect;
f) razele de ndoire pentru barele nclinate i pentru etrieri/agrafe vor fi, de asemenea,
cele prevzute n reglementrile tehnice aplicabile, ele trebuind s fie precizate n
proiect.

8.2.5 n cazul elementelor structurale, este interzis utilizarea metodei de a fasona i monta
barele de armtur n ateptare prin ndoirea acestora i montarea n cofraj, pentru ca dup
decofrare acestea s fie dezvelite, prin spargerea betonului n jurul lor, i s fie ndreptate.

52
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

n cazul n care executantul vrea s aplice aceast metod la armarea elementelor


nestructurale, va trebui s obin n prealabil acordul proiectantului care, prin dispoziia de
antier, va preciza condiiile pentru aplicarea acestei metode.

8.2.6 Bare sau piese n ateptare sunt bare de armtur sau piese speciale (spre exemplu,
tipuri de conectori), care ies din betonul unui element turnat (prefabricat sau in situ) n
vederea nglobrii n betonul care se va turna adiacent suprafeei respective (la rosturile de
lucru sau la mbinri prin monolitizare, spre exemplu), i care constituie armtur de
continuitate.

8.2.7 Clasele de tolerane la fasonarea armturii sunt urmtoarele (a se vedea anexa C):
a) la dimensiuni (lungime de tiere, dimensiuni totale i pariale):
(i) domeniul pn la 1,0 m: TD,VII
(ii) domeniul peste 1,0 m: TD,IX
b) la rectilinitate: TR,IV
c) la unghiuri: TU,II.

8.3 Montarea armturii

8.3.1 Montarea armturii se efectueaz n urmtoarele condiii:


a) recepionarea i verificarea cofrajelor n care se monteaz armtura imediat
naintea nceperii montrii armturii (pct.7.4.1.5 i 7.5.3.2);
b) asigurarea conformitii cu prevederile din proiect;
c) asigurarea bunei desfurri a punerii n oper a betonului;
d) asigurarea poziiei relative ntre bare i fa de cofraj.

8.3.2 Verificarea cofrajelor imediat nainte de montarea armturii trebuie s asigure faptul c
acestea i-au meninut conformitatea, constatat la recepie, mai ales n ceea ce privete:
a) stabilitatea i punerea sub efort a tuturor reazemelor punctuale (popi,
contravntuiri, legturi interioare etc.).
b) forma i dimensiunile;
c) etaneitatea;
d) starea de curenie.

8.3.3 Asigurarea conformitii cu proiectul se refer la tipurile i clasele produselor utilizate,


poziia relativ a acestora, ntre ele i fa de cofraj, precum i la poziia i tipul nndirilor, cu
ncadrarea n toleranele admisibile, care trebuie s fie precizate n proiect.

8.3.4 Asigurarea bunei desfurri a punerii n oper a betonului se refer la:


a) crearea posibilitii de circulaie a personalului implicat, n cazul n care armtura
este montat pe suprafeele orizontale/nclinate mari;
b) crearea, n cazul armturilor dese la partea de sus a elementelor, la intervale de
maximum 3,0 m, a unor spaii libere pentru ptrunderea betonului sau a furtunelor
prin care se descarc acesta;
c) crearea spaiilor necesare ptrunderii vibratorului, cu dimensiunile de minimum
2,5 ori diametrul acestuia, la intervale de maximum 5 ori nlimea elementului.
Crearea spaiilor libere se efectueaz fie prin amplasarea armturii n acord cu
proiectantul (pct.8.2.1), fie prin montarea unor bare n ultima etap de turnare a betonului.

8.3.5 Asigurarea poziiei relative ntre bare i fa de cofraj are n vedere:


a) legarea armturii la ncruciri;

53
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 55

b) montarea de distanieri ntre rndurile de armturi i fa de cofraj.

8.3.6 Legarea armturii la ncruciri se realizeaz numai cu srm neagr, fiind interzis
utilizarea srmei zincate, precum i fixarea cu sudur. Se utilizeaz dou fire de srm de
1,0...1,5 mm diametru.
Legarea armturii la ncruciri se va realiza astfel:
a) la reele de armturi din plci i perei:
(i) fiecare ncruciare, pe dou rnduri de ncruciri marginale, pe ntregul
contur;
(ii) restul ncrucirilor, n cmp, se vor lega n ah, din dou n dou;
b) la reelele de armturi din plci curbe subiri, se vor lega toate ncrucirile;
c) la grinzi i stlpi:
(i) toate ncrucirile cu colurile etrierilor i cu ciocurile agrafelor;
(ii) ncrucirile cu poriunile drepte ale etrierilor vor fi legate n ah, din
dou n dou;
(iii) barele nclinate se vor lega, n mod obligatoriu, de primii etrieri cu care
se ncrucieaz;
(iv) etrierii i agrafele montate nclinat, precum i fretele, se vor lega la
toate ncrucirile cu barele longitudinale.

8.3.7 Distanierii ntre rndurile de armtur se vor monta n urmtoarele condiii:


a) la reele de armturi din plci i perei:
(i) distanierii vor fi sub form de capre (la plci i perei) sau agrafe (la
perei) confecionate din bare din oel i legate de barele din cele dou
reele ntre care se monteaz, astfel nct s fie rezistente i stabile la
solicitrile care apar la punerea n oper a betonului;
(ii) dispunerea distanierilor va fi de cel puin 1 buc/m2 n cmpul reelelor la
plci i perei, i de cel puin 4 buc/m2 la reelele plcilor n consol;
b) la armtura dispus pe dou sau mai multe rnduri (de regul, n grinzi)
distanierii pot fi cupoane de bare din oel, cu diametrul corepunztor, montai la
cel mult 2,0 m ntre ei i legai de barele ntre care sunt amplasai.

8.3.8 Distanierii fa de cofraj asigur grosimea acoperirii cu beton a armturii i, prin


aceasta, au un rol esenial n ceea ce privete durabilitatea elementelor din beton armat.
Montarea distanierilor fa de cofraj se efectueaz n urmtoarele condiii:
a) se interzice utilizarea ca distanieri fa de cofraj a cupoanelor din bare din oel;
b) se pot utiliza urmtoarele tipuri de distanieri:
(i) prisme din mortar de ciment, de dimensiuni corespunztoare, prevzute cu
musti din srm neagr pentru legarea pe barele de armtur;
(ii) confecionai special, din material plastic;
c) amplasarea distanierilor fa de cofraj se va face astfel:
(i) cel puin 2 buc/m2 de plac sau perete;
(ii) cel puin 1 buc/m, n dou pri ale aceleiai laturi, pe fiecare latur, la
grinzi i stlpi.
Valoarea nominal a acoperirii cu beton (cnom) trebuie prevzut explicit n proiect,
pentru fiecare categorie de elemente n parte (fundaii, grinzi, stlpi, plci, perei etc.).

8.3.9 Clasele de toleran la montarea armturii sunt urmtoarele (a se vedea anexele C i D):
a) la distanele dintre barele de armtur:
(i) la fundaii: TD,IX, dar nu mai mult de r10 mm;
(ii) la plci i perei: TD,VIII, dar nu mai mult de r5 mm;

54
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

(iii) la stlpi i grinzi: TD,VIII, dar nu mai mult de r3 mm;


(iv) pentru etrieri, agrafe i frete: TD,IX, dar nu mai mult de r10 mm;
b) la acoperirea cu beton a armturii, fa de dimensiunea nominal (cnom, tabelul D.4,
nr.crt.2), n funcie de nlimea elementului (h), abaterile admise sunt:
(i) h d 150 mm: 10 mm;
(ii) h = 400 mm: - 10 mm +15 mm;
(iii) h t 2500 mm: - 10 mmm +20 mm
cu urmtoarele meniuni:
- pentru valori intermediare ale nlimii se va interpola liniar;
- la fundaii i elemente din beton n fundaii acoperirea poate fi sporit
cu 15 mm.

8.4 nndirea barelor de armtur


8.4.1 nndirea barelor de armtur se poate realiza n urmtoarele moduri:
a) prin petrecere;
b) prin sudare;
c) prin alte metode (cu manon i filet, specifice barelor cu profil periodic etc.).
Modul de nndire a barelor trebuie s fie prevzut n proiect, mpreun cu condiiile
specifice, dac este cazul, precum i cu abaterile admisibile.

8.4.2 nndirea barelor de armtur prin petrecere se face conform prevederilor proiectului n
ceea ce privete:
a) modul de realizare: cu spaiu ntre bare sau prin juxtapunere i legare;
b) poziia nndirilor n elemente;
c) lungimea de petrecere (lpa), fa de care trebuie prevzut abaterea
admisibil negativ, dar nu mai mult de 0,06 lpa.

8.4.3 nndirea barelor de armtur prin sudur poate fi realizat, de regul, prin sudare
electric, n mediu normal sau de bioxid de carbon, n urmtoarele moduri:
a) prin suprapunere;
b) cu eclise;
c) cap la cap cu topire intermediar;
d) cap la cap, n cochilie;
e) cap la cap, n semimanon de cupru.
Modul de nndire a barelor prin sudur va fi precizat n proiect, mpreun cu
eventualele condiii specifice, precum i cu abaterile admisibile.

8.4.4 Executarea nndirilor prin sudur, inclusiv privind calificarea sudorilor, precum i
verificarea calitii nndirilor (abateri admisibile, defecte admisibile etc.) se vor face conform
prevederilor reglementrilor tehnice specifice.

8.4.5 La realizarea nndirilor prin sudur se vor avea n vedere i urmtoarele:


a) nu trebuie s se efectueze suduri pe zonele ndoite ale barelor, iar n apropierea
cestora se vor respecta prevederile reglementrilor tehnice aplicabile;
b) nu se permite utilizarea sudurii la armturi din oeluri mbuntite pe cale
mecanic (spre exemplu, prin tragerea la rece), excepie fcnd sudurile prin
puncte la plase sudate executate industrial;
c) se va cere avizul proiectantului pentru condiiile de sudare a nndirilor de
continuitate ntre dou bare colineare, ancorate de o parte i de alta a unui gol n
beton, situate la distan relativ mic una de alta.

55
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 57

8.4.6 nndirea barelor de armtur se poate realiza i prin alte metode, numai cu avizul
proiectantului, care va prevedea i condiii specifice, dup caz.
Alte metode de nndire sunt, de exemplu:
- nndirea cu filet, normal sau conic;
- nndirea cu manon presat radial:
- nndirea cu manon i compoziie turnat la interior (oel topit sau alte
materiale);
- nndirea cap la cap, cu manon de poziionare (pentru armturi
comprimate).
Utilizarea acestor metode de nndire se va face pe baza prevederilor reglementrilor
tehnice specifice sau a documentelor tehnice legale, care trebuie s cuprind domeniile de
utilizare, toate condiiile de realizare, caracteristicile obinute i modurile de verificare a
calitii nndirilor realizate.

8.5 Verificarea i recepia armturii montate

8.5.1 Verificarea i recepia armturii montate se efectueaz:


a) la terminarea lucrrilor de montare, pentru o etap de lucru, cnd se face i recepia
lucrrilor;
b) imediat nainte de punerea n oper a betonului, cnd se efectueaz o nou
verificare.

8.5.2 Verificarea armturii montate se efectueaz prin examinare direct i msurri simple,
care se refer la urmtoarele:
a) tipul, clasa i trasabilitatea produselor: prin observare vizual i confruntare cu
documentele privind produsele respective;
b) diametrele i ncadrarea n tolerane privind dimensiunile i poziiile: prin msurare
direct, n cel puin dou seciuni, n fiecare zon n care armarea difer, o atenie
deosebit fiind acordat distanei fa de cofraj (acoperirea cu beton);
c) poziia i aspectul nndirilor: prin observare vizual i msurare direct, cu
urmtoarele precizri:
(i) pentru mbinri sudate sau realizate prin alte metode, executate n
atelier (de ctre executant sau prelucrtor), se vor lua n considerare
documentele de recepie care trebuie s fie ntocmite la atelier;
(ii) pentru mbinri executate la faa locului, se vor lua n considerare
documentele de recepie ntocmite de executant, dup realizarea
nndirilor respective;
d) legarea armturii la ncruciri i existena distanierilor, prin observare vizual i
apreciere, inclusiv prin solicitare manual, a stabilitii carcasei de armtur i a
fixrii distanierilor;
e) starea armturii, prin observare vizual i msurare, dup caz, privind:
(i) curenia: suprafaa armturii nu trebuie s fie acoperit de materii care
mpiedic aderena (pmnt, substane grase etc.);
(ii) starea de corodare, pentru care se aplic urmtoarele condiii:
- se accept starea existent n cazurile n care armtura prezint:
rugin superficial neaderent (brun-rocat), care se cur
uor prin tergere
rugin superficial aderent (brun-rocat sau neagr), cu
aspect mat, rugos, care nu se desprinde prin lovire;

56
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

- se msoar adncimea zonelor cu coroziune localizat (puncte,


pete) sau cu rugin n straturi care se desprind prin lovire, dup
curarea ruginii, urmnd ca:
n cazul n care reducerea seciunii este mai mic dect cea
corespunztoare abaterilor limit admisibile negative pentru
diametrul armturii, s se poat accepta starea existent, cu
avizul proiectantului;
n cazul n care reducerea seciunii este mai mare, s se
refuze recepia armturii.
Evaluarea strii armturii n cazurile n care aceasta prezint coroziune localizat sau
n straturi, prin msurarea reducerii seciunii, trebuie efectuat n zonele n care coroziunea
este vizibil avansat, n cel puin trei seciuni ale fiecrei bare de armtur.
n cazuri de dubii privind verificarea armturii montate conform celor artate mai
nainte, se vor prevedea msuri pentru a se clarifica situaia, iar pentru neconformiti se va
dispune remedierea lor.
Pentru a evita apariia neconformitilor este recomandat verificarea armturilor la
fasonarea acestora, nainte de montare.

8.5.3 O atenie deosebit va fi acordat verificrii armturii din zonele de ancorare a


armturilor pretensionate (alctuire, poziie, fixare).

8.5.4 Recepia armturii montate reprezint confirmarea conformitii acesteia cu proiectul i


prevederile reglementrilor tehnice aplicabile, pe baza verificrii efectuate, prin ncheierea
procesului verbal de recepie calitativ pe faze (pentru lucrri care devin ascunse), cu
participarea reprezentantului beneficiarului lucrrii; n cazul recepiei armturii elementelor
structurale, i cu participarea proiectantului.

8.5.5 Verificarea armturii se face din nou, n intervalul de 24 de ore nainte de punerea n
oper a betonului, conform pct. 8.5.2 (d) i (e).

8.5.6 n cazurile n care executantul lucrrilor de construcii aplic un sistem de management


al calitii (a se vedea tabelul 20, I, nr.crt.2), la baza procesului verbal de recepie calitativ pe
faze a lucrrilor de confecionare i montare a armturii nepretensionate vor sta documentele
aplicabile ale acestui sistem, la care se va face trimitere (proceduri, instruciuni i nregistrri
privind: aprovizionarea, recepia, manipularea, depozitarea i trasabilitatea materialelor;
executarea i verificarea lucrrilor; echipamentele de msurare; calificarea personalului;
tratarea neconformitilor etc.).
n celelalte cazuri, prin procesul verbal de recepie calitativ pe faze se vor consemna
toate datele precizate la pct. 8.5.2.

8.6 Condiii prealabile i condiii necesare pentru fasonarea i montarea armturii

8.6.1 Condiiile prealabile, precum i cele necesare pentru fasonarea i montarea armturii
sunt, n principal, urmtoarele:
(a) existena pe antier, a proiectului, cu toate datele necesare, menionate n prezentul
capitol;
(b) asigurarea condiiilor pentru realizarea fasonrii armturii prin comand la
prelucrtor, dac este cazul;
(c) existena datelor i condiiilor pentru executarea nndirilor cu alte procedee dect
prin petrecere, dac este cazul;

57
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 59

(d) existena documentelor de recepie a lucrrilor de cofraje i sprijiniri;


(e) asigurarea condiiilor specifice executrii lucrrilor.

8.6.2 Asigurarea condiiilor pentru realizarea fasonrii armturii prin comand la prelucrtor
se refer la:
a) ntocmirea corepunztoare a comenzii, prin precizarea condiiilor de fasonare i
recepie i nsoirea acesteia de toate datele necesare prevzute n proiectul lucrrii;
b) verificarea condiiilor la productor, n special n ceea ce privete manipularea i
depozitarea produselor implicate, utilajele folosite, precum i executarea
nndirilor prin sudur sau alte procedee;
c) recepia armturii fasonate i existena documentelor care s ateste calitatea
produselor utilizate i s asigure trasabilitatea.

8.6.3 Datele i condiiile pentru executarea nndirilor cu alte procedee dect prin petrecere se
refer la:
a) existena documentaiei tehnice legale privind procedeele respective;
b) aprovizionarea materialelor corespunztoare necesare;
c) existena echipamentelor i/sau dispozitivelor necesare, n stare bun de
funcionare;
d) calificarea personalului conform prevederilor din documentaia tehnic.

8.6.4 nainte de montarea armturii trebuie verificat existena documentelor de recepie a


lucrrilor de cofraje i sprijiniri i s fie efectuat verificarea imediat naintea montrii
armturii.

8.6.5 Condiiile specifice executrii lucrrilor se refer, n principal, la urmtoarele:


a) dotrile tehnice pentru fasonarea i montarea armturii, care trebuie s corespund
condiiilor prevzute pentru:
(i) ndreptat i debitat;
(ii) fasonat;
(iii) efectuarea nndirilor, att n atelier, ct i pe antier;
(iv) manipulare i transport, mai ales pentru carcase, att n atelier, ct i
pe antier;
(v) montare;
b) faciliti, de regul energie electric;
c) personal calificat pentru fasonare, montare i, dup caz, executare de nndiri;
d) materiale corepunztoare pentru efectuarea legturilor la ncruciri, pentru
distanieri, precum i, dup caz, pentru executarea nndirilor.

58
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

9. ARMTURA PRETENSIONAT

9.1 Prevederi generale

9.1.1 Pentru confecionarea, montarea, pretensionarea i potecia armturii postntinse se


prevede, de regul, proiect tehnologic (a se vedea pct.12.1.3) care, n ceea ce privete
armtura pretensionat, trebuie s cuprind aspecte privind:
a) conformitatea produselor utilizate cu proiectul, referitoare la:
- tipul i clasa produselor;
- modul de alctuire a armturii pretensionate (armtura propriu-zis, ancoraje
etc.):
- modul de realizare a canalelor sau de aezare a armturii pretensionate
exterioare:
- modul de protecie a armturii pretensionate i a ancorajelor;
b) asigurarea respectrii condiiilor prevzute n proiect, n documentaia tehnic
privind procedeul de pretensionare adoptat, precum i n prezentul normativ;
c) condiiile pentru corelarea ntre activitile legate de pretensionarea i cele legate
de executarea elementelor din beton care vor fi precomprimate, mai ales n ceea ce
privete depozitarea produselor pentru pretensionare i duratele ntre montarea i
pretensionarea armturilor, precum i ntre pretensionarea i protecia acestora;
d) condiiile pentru realizarea pretensionrii (spaii necesare, coordonarea asigurrii
facilitilor necesare etc.);
e) integrarea activitilor de pretensionare n etapele de realizare a construciei
inclusiv, dac este cazul, a precomprimrii n etape;
f) condiiile i modurile de verificare a lucrrilor legate de confecionarea i montarea
armturii pretensionate, inclusiv, dac este cazul, privind protecia temporar a
acesteia.

9.1.2 La executarea precomprimrii se vor utiliza numai elemente aparinnd aceluiai


procedeu de pretensionare (armturi, ancoraje, piese anex, instalaii de pretensionare).
Procedeele de pretensionare utilizate trebuie s fie conforme cu documentele tehnice
legale elaborate pentru acestea.
Pentru elementele procedeelor de pretensionare care sunt cuprinse n anexa E1 nu sunt
necesare alte documente tehnice pentru utilizarea lor.

9.1.3 Produsele utilizate la pretensionare trebuie s fie conform procedeelor respective i


trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s fac obiectul unui document tehnic legal, n cazurile n care nu sunt conforme cu
un standard romn sau cu prevederile din anexa E1;
b) s aib atestat conformitatea conform sistemului de atestare 1+.

9.2 Produse pentru pretensionare

9.2.1 Produsele pentru pretensionare, tratate n prezentul normativ, sunt dup cum urmeaz:
a) produse din oel, neted, profilat sau amprentat, din care se confecioneaz armtura
pretensionat, care pot fi:
(i) srme, netede sau amprentate;
(ii) toroane, confecionate prin mpletirea prin rsucire a srmelor;
(iii) bare netede sau profilate;

b) ancoraje pentru armtura pretensionat;

59
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 61

c) teci n care se amplaseaz armtura pretensionat, dac este cazul;


d) produse pentru injectare n vederea asigurrii proteciei armturii pretensionate i
a ancorajelor.
Pentru armtura pretensionat se elaboreaz procedee de pretensionare care fac referire
la: tipul i alctuirea armturii, a ancorajului sau blocajului, instalaia de pretensionare; pot fi
utilizate teci i produse pentru injectare, n mod corepunztor, dac este cazul.
Utilizarea procedeelor de pretensionare cu alte tipuri de armturi pretensionate, spre
exemplu, bare compozite alctuite din fibre liate cu rini sintetice, se face n conformitate cu
prevederile reglementrilor tehnice specifice sau ale documentelor tehnice legale pentru
procedeele respective, n completare la prevederile prezentului normativ.

9.3 Armtura pretensionat postntins

9.3.1 Produsele pentru armtura pretensionat postntins trebuie s fie n conformitate cu


prevederile standardelor de produs i cu cele ale specificaiei tehnice ST 009, iar utilizarea lor
trebuie s se conformeze prevederilor aplicabile din standardele seria SR EN 1992, SR EN
1998, mpreun cu anexele naionale ale acestora, celor din ST 009, precum i celor din
prezentul normativ. Produsele care nu sunt conform unui standard de produs romn, vor trebui
s fac obiectul unui document tehnic legal, care s conin toate datele necesare utilizrii lor.

9.3.2 Produsele din oel pentru armtura nepretensionat trebuie s fie identificabile n ceea
ce privete tipul i clasa produsului, asigurndu-se trasabilitatea lor ncepnd de la productor
i pn la punerea n oper. Pentru aceasta:
a) fiecare colac i fiecare legtur de bare trebuie s poarte o etichet durabil, bine
ataat, care s conin:
- denumirea productorului;
- tipul i clasa produsului;
- numrul lotului i al colacului/legturii;
- marcajul de conformitate;
b) documentele care nsoesc livrarea produselor trebuie s conin cel puin
urmtoarele informaii cuprinse n declaraia de conformitate eliberat de
productor, inclusiv o copie dup acest document:
- numele i adresa productorului;
- numrul certificatului de conformitate, ataat;
- referine la caracteristicile produsului:
numrul standardului de produs;
tipul i clasa produsului;
dimensiunea;
limita de elasticitate convenional (Rp0,1);
rezistena la rupere;
alungirea la fora maxim;
- date de identificare a arjei/lotului/colacului sau legturii.

Prin tipul produsului se neleg urmtoarele:


- forma (srm neted sau amprentat, toron, bar neted sau profilat);
- diametrul nominal.
Prin clasa produsului se nelege rezistena la rupere a acestuia.

60
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

9.3.3 Produsele pentru armtura pretensionat trebuie s satisfac i urmtoarele condiii:


a) n cazul n care au protecii permanente mpotriva coroziunii, aplicate la fabricare
(spre exemplu, toron gresat), specificaia de produs i documentele tehnice legale
trebuie s conin, pe lng caracteristicile oelului, date privind:
(i) rezultatele ncercrilor privind eficiena proteciei permanente aplicate,
att n cmp curent ct i, mai ales, n zona de ancorare (domenii de medii
corozive, durata meninerii eficienei proteciei, condiii de utilizare etc.);
(ii) condiii pentru utilizarea procedeului de pretensionare;
(iii) condiii de recepie la executant;
b) n cazul n care sistemul de ancorare prevede efectuarea unor prelucrri mecanice ale
acestor produse (spre exemplu, filetare, ambutisare etc.), acestea vor trebui s satisfac
i cerinele specifice acestor prelucrri, cerine i condiii stabilite de elaboratorul
procedului de pretensionare.

9.3.4 nlocuirea produselor pentru armtura pretensionat, prevzute n proiect, se poate face
numai cu aprobarea proiectantului, care va trebui s precizeze condiiile de utilizare pentru
produsele nlocuitoare.

9.4 Manipularea, transportul i depozitarea produselor pentru armtura pretensionat

9.4.1 Produsele pentru armtura pretensionate sunt deosebit de sensibile la coroziune, astfel
c, la manipularea transportul i depozitarea acestora, trebuie respectate urmtoarele:
a) transportul se efectueaz n vagoane nchise sau autocamioane prevzute cu prelate,
vehicule care trebuie curate, n prealabil, de resturi ce pot conduce la apariia de
fenomene de coroziune sau de murdrire a oelului;
b) depozitarea se face pe loturi i diametre, n spaii nchise corepunztor, prevzute cu
pardoseal i ferite de contactul cu materiale corozive. Modul de amplasare trebuie s
permit accesul la fiecare stiv, pentru realizarea unui control periodic al acesteia;
c) n cazul spaiilor de depozitare fr agresivitate sau cu agresivitate foarte slab i n
care umiditatea este mai mic de 60% nu se iau msuri suplimentare de protecie;
d) depozitarea n medii agresive este permis pentru diferite durate maxime, n funcie de
gradul de agresivitate, astfel:
(i) produse neprotejate:
- 90 de zile n medii cu agresivitate slab sau n amplasamente la
500...5000 m de la rmul Mrii Negre;
- nu se permite depozitarea n medii cu agresivitate medie sau
puternic, sau la mai puin de 500 m de la rmul Mrii Negre;
(ii) produse protejate:
- 365 de zile n medii cu agresivitate slab sau n amplasamente la
500...5000 m de la rmul Mrii Negre;
- 60 de zile n medii cu agresivitate medie sau la mai puin de 500 m
de la rmul Mrii Negre;
- nu se permite depozitarea n medii cu agresivitate puternic.
Clasele de agresivitate sunt definite n NE 012-1.
e) pentru oelurile provenite din import, condiiile de depozitare pentru medii cu
agresivitate vor fi indicate de furnizor sau de un institut de specialitate;
f) pentru colacii i tamburii prevzui cu ambalajele speciale de protecie, aplicate n
uzin, trebuie avut n vedere ca ambalajul s nu fie deteriorat la transport, manipulare
i depozitare; n condiiile n care s-a produs deteriorarea ambalajului se vor respecta
n continuare prevederile pentru armtura neprotejat.

61
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 63

Periodic, se verific, pe colaci de prob, eficiena ambalajului pentru condiiile de


depozitare efective;
g) pentru transportul, manipularea i depozitarea oelurilor trebuie s se ia msurile
necesare pentru a preveni:
- zgrierea, lovirea sau ndoirea;
- murdrirea cu pmnt, materii grase, praf etc.;
- contactul cu materialul incandescent provenind de la operaia de sudare i
tiere sau nclzire de la flacra aparatelor de sudur autogen;
- contactul prelungit cu diverse materiale de acoperire care pot menine
umezeala;
h) se interzice manipularea i transportul produselor prin tragere sau trre pe jos;
i) barele vor fi livrate drepte (rectilinii) i vor fi manipulate, transportate i depozitate
astfel nct s-i pstreze forma.

9.5 Confecionarea armturii pretensionate postntinse

9.5.1 Lucrri pregtitoare pentru confecionarea armturii pretensionate

9.5.1.1 La confecionarea armturii pretensionate se vor avea n vedere urmtoarele:


a) verificarea existenei declaraiei de conformitate pentru lotul de oel din care ur-
meaz a se executa armtura; n lipsa acesteia, sau dac exist ndoieli asupra
respectrii condiiilor de transport i depozitare - semnalate de unele forme de
coroziune - se vor efectua ncercri de verificare a calitii n conformitate cu
prevederile din standardele de produs, pentru a avea confirmarea c nu au fost
influenate defavorabil caracteristicile fizico-mecanice ale armturilor;
b) curarea de impuriti a suprafaei oelului i degresarea (dac este cazul), pentru a
se asigura o bun ancorare n blocaje, beton sau mortarul de injectare;
c) nu se vor utiliza oeluri, care prezint un nceput slab de coroziune, dect pe baza
unor probe concludente care s confirme c nu au fost influenate defavorabil
caracteristicile fizico-mecanice. n toate cazurile de incertitudine asupra aprecierii
strii de coroziune i a consecinelor acesteia, se cere un aviz de specialitate;
d) utilizarea de armturi, ce urmeaz s fie tensionate simultan, care s provin, n
limita posibilitilor, din acelai lot;
e) nu se vor utiliza zonele srmelor care au suferit o ndoire local, rmnnd
deformate, fiind interzis operaia de ndreptare. Barele care n timpul transportului
sau al depozitrii au suferit o uoar deformare, se pot ndrepta mecanic, la
temperaturi de cel puin +100C;
f) se interzice rebobinarea, n diverse scopuri tehnologice, a srmelor i toroanelor, la
diametre de rulare mai mici dect cele de livrare.

9.5.1.2 n cazul n care controlul efortului de pretensionare se face i prin alungirea armturii,
este necesar cunoaterea valorii modulului de elasticitate a armturii.

9.5.2 Confecionarea propriu-zis a armaturii postntinse

9.5.2.1 La tierea srmelor, toroanelor sau barelor, se utilizeaz scule i dispozitive care nu
deformeaz extremitile acestora, pentru a nu conduce la deteriorarea tecilor la introducerea
armturii n canale sau la imposibilitatea montrii unor dispozitive de avans, la extremitatea
fasciculelor.
Trebuie luate msurile necesare pentru ca oelul s nu fie murdrit cu pmnt, materii
grase etc., s nu fie ndoit sau zgriat n timpul operaiilor de tiere i confecionare.

62
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

9.5.2.2 La fasciculele la care srmele se blocheaz n ancoraje nainte de pretensionare,


necesitatea ndeprtrii proteciei temporare trebuie stabilit n proiectul tehnologic de
executare a lucrrilor.

9.5.2.3 Pentru a se evita degradarea proteciilor permanente ale armturilor, msurile minime,
care trebuie avute n vedere la confecionare i poziionare, vor fi indicate de productorul
armturilor sau de proiectant (n proiect), executantul urmnd a le adapta i completa n
funcie de tehnologiile de lucru utilizate.

9.5.2.4 Fasciculele se execut n ateliere centrale permanente ale unitilor specializate n


lucrri de beton precomprimat, n ateliere temporare de antier sau prin mpingerea direct, n
canale, a armturii derulate progresiv din colac i tierea succesiv la lungime.

9.5.2.5 Fasciculele executate n ateliere centrale vor fi nsoite, la livrare, de declaraia de


conformitate care trebuie s conin, n mod obligatoriu, copia declaraiei de conformitate
pentru srmele din care au fost confecionate fasciculele.

9.5.2.6 Asamblarea srmelor sau toroanelor sub form de fascicul se face prin legturi cu
srm moale, la capete i la distane de circa 200 mm; la extremiti se recomand ordonarea
acestora prin legare succesiv cu srm de circa 1 mm diametru, continu. Legturile de
srm intermediare se pot elimina sau reduce ca numr prin rsucirea elicoidal a fasciculului,
cu un pas de circa 250 mm. Toate legturile de srm vor avea capetele ndoite spre interiorul
fasciculului, pentru a nu mpiedica introducerea n teci.

9.5.2.7 n cazul n care pe antier se utilizeaz fascicule cu caracteristici diferite (lungime,


numr de srme etc.) sau din loturi diferite de srme sau toroane, este necesar s se prevad
marcaje corespunztoare, iar depozitarea s se fac pe tipuri de fascicule.

9.5.2.8 Pentru transportul i depozitarea armturilor postntinse, fasciculele neintroduse n teci


pot fi rulate cu dispozitive manuale sau mecanice. Diametrul de rulare se recomand s fie de
minimum 2100 mm n cazul fasciculelor executate din srm cu diametrul de 5 mm i de
minimum 2300 mm n cazul srmelor cu diametrul de 7 mm.
Fascicule se pot rula i introduse n evi de polietilen; n acest caz diametrul de rulare
trebuie determinat de rigiditatea evii i a numrului de srme din fascicul.
Diametrul de rulare a fasciculelor n teci speciale din tabl, trebuie indicat de
productor sau de elaboratorul procedeului de precomprimare care le utilizeaz.

9. 6 Realizarea canalelor pentru armturi pretensionate postntinse

9.6.1 Canalele pentru armturi pretensionate postntinse se pot realiza prin:


a) extragerea unor evi din elementul din beton, imediat dup ntrirea betonului,
realizndu-se astfel canale necptuite;
b) nglobarea n beton a unor teci confecionate anume sau a unor evi (din oel sau
material plastic), realizndu-se astfel canale cptuite.

9.6.2 Canalele i tecile trebuie s rspund urmtoarelor cerine principale:


- asigurarea obinerii razelor de curbur n concordan cu prevederile proiectului;
- asigurarea proteciei armturii pretensionate mpotriva coroziunii; n acest sens, este
interzis utilizarea tablei zincate la fabricarea tecilor;

63
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 65

- rigiditatea transversal a tecilor va trebui s fie n concordan cu solicitrile


provenite din etapele de executare a lucrrilor; grosimea tablei va fi de minimum 0,2 mm
pentru tecile de diametru mic i sporete pn la 0,6 mm pentru diametre mari;
- raportul ntre diametrul canalului i cel al fasciculului trebuie s permit introducerea
armturii pretensionate i injectarea n bune condiii a amestecului de injectare; diametrul
interior al tecii trebuie s fie cu minim 10 mm mai mare dect cel al armturii.

9.6.3 Utilizarea tecilor din polietilen, polipropilen sau PVC este permis numai la elemente
care nu se calculeaz la oboseal i cu condiia ca, n exploatare, temperatura s nu depeasc
+400C. De asemenea, n cazul tecilor din materiale plastice nu se utilizeaz tratamentul termic
pentru ntrirea betonului. Dac tecile din material plastic prezint ondulaii transversale la
interior i exterior, se poate renuna la restricia privind elementele calculate la oboseal.

9.6.4 nlocuirea tipului de teac prevzut n proiect se face numai cu avizul proiectantului.

9.6.5 Trebuie evitate schimbrile brute de seciune deoarece favorizeaz formarea de goluri
la injectare.

9.6.6 Se vor utiliza teci cu rigiditate transversal sporit n cazul unor condiii mai grele de
execuie n ceea ce privete pozarea acestora, introducerea fasciculelor, turnarea i
compactarea betonului etc.
De asemenea, se vor utiliza teci mai rigide i cu un numr ct mai redus de mbinri
cnd grosimea stratului de acoperire cu beton sau alte condiii nu permit intervenia ulterioar
pentru deblocarea zonelor de teac obturate accidental la betonare.

9.6.7 Trebuie prevzute orificii pentru injectare i pentru aerisire la ambele capete ale
canalului i n toate punctele unde se pot produce acumulri de aer sau de ap. n cazul
canalelor de lungime considerabil, pot fi necesare teuri pentru aerisire i/sau pentru injectare
n poziii intermediare.

9.6.8 Racordurile (teurile), pentru injectare i pentru aerisire, vor fi racordate la teci astfel
nct s nu reduc din diametrul interior al acestora.
O soluie posibil este utilizarea unui manon sau semimanon, prevzut cu eav
pentru injectare/aerisire, aplicat peste teac; gurirea acestuia se va face nainte de injectare cu
o unealt adecvat introdus prin eav.
n elementele realizate din tronsoane, racordurile pentru injectare/aerisire pot fi
amplasate n rosturile dintre tronsoane.

9.6.9 Toate mbinrile ntre teci trebuie asigurate mpotriva deplasrilor relative n timpul
diverselor operaii tehnologice (introducerea fasciculelor, betonare). n acest scop se pot
utiliza manoane exterioare similare tecilor, manoane fixate cu band adeziv sau alte
sisteme sigure.
Asamblarea cu muf (mam-tat) a tecilor din material plastic se va face n acelai
sens pe toat lungimea canalului, pentru a uura introducerea fasciculelor (dinspre partea tat).

9.6.10 n absena unor precizri prin proiect a abaterilor admisibile la poziionarea tecilor fa
de traseul din proiect, acestea se vor ncadra n urmtoarele limite:
a) pe direcia nlimii elementului (h)
- pentru nlimi pn la 200 mm(x)0,02 h
- pentru nlimi cuprinse ntre 200 i 1000 mm5 mm
- pentru nlimi mai mari de 1000 mm..10 mm

64
66 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

b) pe direcia limii elementului;


- pentru limi pn la 200 mm(x)..5 mm
- pentru limi cuprinse ntre 200 i 1000 mm 10 mm
- pentru limi mai mari de 1000 mm..20 mm
(x) pentru tecile aflate la marginea seciunii elementului, aceste abateri vor fi considerate pe direcia
respectiv, fr valorile negative.

n cazul mai multor fascicule, depirea abaterilor individuale, cu excepia celor de la


marginea seciunii, pot fi admise dac rezultanta centrelor de greutate ale canalelor se
ncadreaz n aceste limite.
n cazul canalelor din bolari prefabricai, abaterile la capetele aferente unui rost nu vor
depi 3 mm pentru traseul aceluiai canal.
Pentru diferene ntre diametrul fasciculului i cel al canalului mai mari de 15 mm sau
pentru rosturi mai late de 100 mm, abaterile nu vor depi 5 mm.

9.6.11 Dispozitivele de poziionare a tecilor vor fi realizate i amplasate conform prevederilor


proiectului sau detaliilor ntocmite de executant i avizate de proiectant.
Dispozitivele pot fi independente sau combinate cu elementele componente ale
armturii nepretensionate, cu condiia ca abaterile la montarea acestora s nu influeneze
defavorabil precizia de poziionare a tecilor.
Distanele ntre punctele de rezemare vor fi cuprinse ntre 500 i 1500 mm, n funcie
de rigiditatea longitudinal a tecilor. La tecile extrase, distana poate fi sporit pn la 2000
mm.
Este obligatorie amplasarea de dispozitive de poziionare n seciunile de schimbare a
curburii traseului.
Elementele orizontale pe care reazem tecile vor fi realizate din bare din oel rotund,
platbande sau profile, alese n funcie de rigiditatea transversal a tecilor.

n mod curent, se recomand utilizarea de bare cu diametrul 1014 mm. La tecile cu


fal sau din polietilen, fr fascicule n timpul betonrii, suprafaa de rezemare a tecii pe
distanier va fi mai mare, pentru a se evita deformarea transversal.
Dispozitivele de poziionare trebuie s mpiedice i deplasarea ascendent a
ansamblului teac-fascicul, datorit efectului de flotare a acestuia la betonare i vibrare.
Nu se admit dispozitive de poziionare a tecilor la care piesele metalice ajung la faa
betonului.

9.6.12 n zonele de capt, axa canalelor (cptuite sau necptuite) trebuie s fie perpen-
dicular pe suprafaa de rezemare a ancorajelor, pe lungimea prevzut n proiect sau n
specificaiile procedeelor de precomprimare. De asemenea, axa canalelor trebuie s fie dreapt
n zonele de cuplare a armturilor pretensionate.

9.6.13 nainte de nchiderea cofrajului sau de introducerea ansamblului rigid teci-carcase de


armturi n cofraje, este necesar s se verifice starea i poziia tecilor, lundu-se msuri de
remediere n ceea ce privete:
a) concordana traseului realizat cu prevederile proiectului;
b) deformaiile parazitare (erpuirea) n plan orizontal sau vertical, ntre punctele de
susinere, aceste deformaii putnd introduce frecri suplimentare de care nu s-a inut
seama la proiectare;
c) deteriorri (strpungeri, crpturi, deirri) nereparate ale tecii;
d) puncte insuficient etanate la mbinrile ntre teci;

65
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 67

e) montarea corespunztoare a dispozitivelor de aerisire sau de introducere a


amestecului de injectare.
Dup efectuarea verificrilor i a remedierilor, se ncheie proces verbal de recepie
calitativ pe faze (pentru lucrri care devin ascunse), pentru lucrrile de montare a tecilor,
aceasta fiind faz determinant.

9.7 Montarea armturii pretensionate postntinse

9.7.1 Montarea armturii pretensionate postntinse se poate realiza:


a) odat cu montarea tecilor sau evilor, armtura fiind introdus n acestea;
b) dup realizarea elementelor din beton, armtura fiind:
(i) confecionat anterior, n atelier;
(ii) introdus fir cu fir derulat direct din colac, n cazul fasciculelor.

9.7.2 Montarea armturii odat cu cea a tecilor se recomand pentru a spori rigiditatea
acestora n timpul operaiunilor de punere n oper a betonului. n aceste cazuri trebuie avute
n vedere urmtoarele:
a) asigurarea tuturor condiiilor pentru a nu se produce intrarea laptelui de ciment n
interiorul tecilor, pentru a bloca armtura din interior;
b) corelarea, sub aspectul duratelor, a termenelor de montare a fasciculelor, de punere n
oper a betonului i de pretensionare, pentru a evita sau a limita riscul de coroziune a
armturii pretensionate;
c) luarea msurilor de protecie, prin etanarea capetelor canalelor i protejarea prilor
aparente ale armturii pretensionate (cu evi din material plastic, prin nvelire cu folii
rezistente etc.).
Acest mod de montare a armturii nu este permis n medii agresive.

9.7.3 Montarea armturii pretensionate n canale, dup realizarea elementelor din beton, se
efectueaz prin tragere sau mpingere n canale; n cazul fasciculelor acestea trebuie s fie
prevzute cu o pies solidar cu captul fasciculului pentru a preveni degradarea tecii i
blocarea acestuia.
Varianta introducerii elementelor componente ale armturii derulate direct din colac se
poate aplica dac:
a) elementul component are o rigiditate suficient n raport cu lungimea i traseul
canalului, utilizndu-se, de regul, la toroane;
b) lungimea de tiere a fiecrui element poate fi realizat fr a implica sistemul de
ancorare a armturii pretensionate respective.

9.7.4 La fasciculele grele, cu traseu vertical sau cu nclinare mare, se recomand utilizarea
unor dispozitive cu tambur i frn cu care fasciculul s poat fi scos din canal n caz de
necesitate.
9.7.5 Armturile pretensionate interioare sau exterioare neaderente trebuie s fie izolate
corespunztor mpotriva umezelii i a agenilor agresivi cu aciune coroziv.

9.8 Ancoraje pentru armtura pretensionat

9.8.1 Ancorajele pentru armtura pretensionat, care fac parte din procedeul de pretensionare,
vor avea capacitatea de rezisten cel puin egal cu fora caracteristic de rupere a armturii
pretensionate pe care o ancoreaz, fr deformaii semnificative ale pieselor componente.

66
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

9.8.2 Ancorajele cu bucl i dorn nu vor fi utilizate la elemente supuse fenomenului de


oboseal.
Se recomand ca aceste ancoraje s fie amplasate n locauri speciale pentru a putea fi
protejate corespunztor cu beton sau mortar de protecie.

9.8.3 Sistemele de ancorare a fasciculelor prin nglobarea unuia din capete n beton fac
obiectul unor documente tehnice legale.

9.8.4 n cazul ancorajelor la care intervine i prelucrarea armturii pretensionate (spre


exemplu, ancoraje pentru srme cu bulbi la capete, sau pentru bare cu filet), se vor respecta
prevederile productorilor acestora, avndu-se n vedere, n special: modul de realizare;
toleranele la dimensiuni i form; modul de verificare a calitii privind prelucrarea armturii
i a ancorajelor.

9.8.5 Manipularea, transportul i depozitarea ancorajelor pentru armtura pretensionat vor


respecta prevederile aplicabile din subcap. 9.4.
Se va acorda atenie asigurrii trasabilitii ancorajelor utilizate, ncepnd de la
procurarea i recepia acestora i pn la punerea n oper.

9.8.6 Prevederile privind ancorajele se aplic i elementelor de cuplare a armturii


pretensionate.

9.9 Verificarea i recepia armturii pretensionate

9.9.1 Verificarea privind armtura pretensionat se face pentru:


a) armtura pretensionat, dup confecionare;
b) tecile pentru canale, dup montarea acestora;
c) armtura i piesele nglobate din zonele de ancorare;
d) armtura pretensionat montat, nainte de pretensionare.
Verificrile se fac prin observare direct sau msurri, dup caz, i examinarea
documentaiei, cu referire la:
(i) documentele privind calitatea produselor, elaborate de productor;
(ii) conformitatea cu proiectul;
(iii) conformitatea cu prevederile prezentului normativ i ale altor reglementri
tehnice, dac este cazul;
(iv) asigurarea trasabilitii.

9.9.2 Pe baza verificrilor indicate la pct.9.9.1 se ntocmete proces verbal de recepie


calitativ pe faze (pentru lucrri care devin ascunse).
La baza procesului verbal de recepie calitativ pe faze a lucrrilor de confecionare i
montare a armturii pretensionate vor sta documentele aplicabile ale acestui sistem, la care se
va face trimitere (proceduri, instruciuni i nregistrri privind: aprovizionarea, recepia,
manipularea, depozitarea i trasabilitatea materialelor; executarea i verificarea lucrrilor;
echipamentele de msurare; calificarea personalului; tratarea neconformitilor etc.).

9.10 Condiii prealabile i condiii necesare pentru confecionarea i montarea


armturii pretensionate.

Condiiile prealabile, precum i cele necesare pentru confecionarea i montarea


armturii pretensionate sunt cele aplicabile, prevzute la pct. 8.6.1; 8.6.2; 8.6.4 (privind
montarea tecilor pentru canale), 8.6.5 i 12.1.1.

67
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 69

10 PIESE NGLOBATE N BETON

10.1 Piesele nglobate n beton pot fi confecionate n ateliere proprii, prin comand la
furnizori, sau procurate de pe pia, conform prevederilor din proiect, care trebuie s conin
toate datele necesare pentru aceasta.
O categorie deosebit de piese nglobate n beton o constituie profilele de etanare care
se monteaz la rosturile din beton.

10.2 Piesele nglobate n beton se recepioneaz calitativ, conform prevederilor proiectului,


avnd n vedere, n mod deosebit, condiiile privind executarea sudurilor, dac este cazul
(tipul de sudur, lungimea i grosimea cordoanelor de sudur etc.), ntocmindu-se proces
verbal de recepie calitativ pe faze (pentru lucrri care devin ascunse).
n cazurile n care sunt piese nglobate asemenea, avnd poziii diferite sau fiind
montate n elemente diferite, se va asigura trasabilitatea acestora, de la procurare/livrare i
pn la montare.

10.3 Montarea pieselor nglobate n beton se face cu respectarea urmtoarelor condiii:


a) aezarea n poziie corespunztoare, n limita abaterilor admisibile prevzute n
proiect, n ceea ce privete:
(i) amplasarea fa de axele elementului;
(ii) amplasarea fa de suprafaa elementului;
(iii) cota de nivel, dac este cazul;
(iv) poziia, n cazurile n care piesele nglobate nu sunt simetrice;
b) fixarea sigur, pe cofraj sau pe elemente rigide independente, cu excepia cazurilor
n care:
(i) piesele fac parte din carcasa de armtur, care trebuie amplasat i fixat
corespunztor;
(ii) acestea sunt profile de etanare, care trebuie s fie fixate corespunztor,
fr a fi degradate sau deformate de armturile din zon;
c) etanarea corespunztoare, n cazurile n care piesele nglobate au goluri n care nu
trebuie s intre beton sau lapte de ciment;
d) ndeprtarea zgurii de pe suduri (a se vedea pct. 10.2) i verificarea strii de
curenie, mai ales sub aspectul aderenei prilor n contact cu betonul.

10.4 Dup montarea pieselor care se nglobeaz n beton se face recepia acestora, prin
verificarea ndeplinirii condiiilor prevzute la pct.10.3 i a documentelor de recepie conform
pct.10.2, i se ncheie proces verbal de recepie calitativ pe faze (lucrri care devin ascunse).
n cazurile n care de la aceast recepie i pn la punerea n oper a betonului a trecut
o perioad mai lung, care poate avea repercusiuni, mai ales, asupra condiiilor precizate la
alineatele (b), (c) i (d) de la pct. 10.3, se va face o nou verificare, imediat naintea turnrii
betonului.

68
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

11. PUNEREA N OPER A BETONULUI

11.1 Prevederi generale

11.1.1 Punerea n oper a betonului va fi condus nemijlocit de conductorul tehnic al


punctului de lucru, care are urmtoarele obligaii:
a) s aprobe nceperea turnrii betonului pe baza verificrii directe a urmtoarelor:
(i) starea cofrajelor i/sau a gropilor sau terasamentelor n care se toarn
betonul: verificare efectuat conform subcap. 7.4 i 7.5.3;
(ii) starea armturii: verificare efectuat conform subcap. 8.5;
(iii) starea tecilor/evilor montate pentru realizarea canalelor pentru armtura
pretensionat, dac este cazul: verificare efectuat conform pct. 9.6.13;
(iv) starea pieselor nglobate n beton: verificare efectuat conform pct. 10.4.
(v) starea rosturilor de turnare, dac este cazul;
b) s verifice comanda pentru beton (la furnizori externi sau la staia proprie de
preparare) avnd n vedere:
(i) prevederile de la pct. 11.1.3;
(ii) planificarea livrrilor;
(iii) eventuale alte condiii
c) s verifice faptul c sunt asigurate condiiile corepunztoare pentru transportul
betonului la locul de punere n oper, precum i mijloacele, facilitile i personalul
pentru punerea n oper a betonului, inclusiv cele necesare n caz de situaii
neprevzute;
d) s cunoasc i s supravegheze modul de turnare i compactare a betonului (cu
respectarea prevederilor privind rosturile de turnare), precum i prelevarea de probe
pentru ncercrile pe beton proaspt i beton ntrit, cu ntocmirea unei proceduri de
punere n oper, dac este cazul.
Aprobarea nceperii turnrii betonului trebuie s fie reconfirmat pe baza unor noi
verificri, n cazul n care au trecut 7 zile fr a ncepe turnarea sau au intervenit evenimente
de natur s modifice situaia constatat la data aprobrii.

11.1.2 Sunt necesare msuri speciale, determinate de temperatura mediului ambiant n timpul
turnrii i ntririi betonului, astfel:
a) n general se recomand ca temperatura betonului proaspt, nainte de
turnare, s fie cuprins ntre 5oC i 30oC;
b) n condiiile n care temperatura mediului n momentul turnrii sau n timpul
perioadei de ntrire scade sub5oC, se aplic prevederile de la art.5.2.8. din
NE 012-1. Pmntul, piatra, susinerile sau elementele structurale n contact
cu betonul ce urmeaz a fi turnat trebuie s aib o temperatur care s nu
provoace nghearea betonului nainte ca acesta s ating rezistena necesar
pentru a rezista la efectele ngheului;
c) n cazul n care temperatura mediului depete 30qC n momentul turnrii
sau n timpul perioadei de ntrire este necesar utilizarea unor aditivi
ntrzietori de priz eficieni i luarea de msuri suplimentare (de exemplu:
stabilirea de ctre un laborator autorizat sau acreditat a unei tehnologii
adecvate de preparare, transport, punere n oper i tratare a betonului).

11.1.3 Specificarea privind betonul, prevzut n proiect, pentru comanda la furnizori sau
pentru preparare n staii proprii, se face n conformitate cu prevederile NE 012-1, avnd n
vedere i eventuale alte condiii precizate n proiect.

69
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 71

n funcie de de tipul de utilizare a betonului, permeabilitatea la ap se determin prin:


- adncimea maxim de ptrundere a apei, conform SR EN 12390-8;
- gradele de impermeabilitate, conform Anexei X a prezentei reglementri.
NOT Pn la intrarea n vigoare a unor standarde/reglementri noi pentru condiiile privind permeabilitatea la
ap (clase tehnice, metode de ncercare etc.) i revizuirea n consecin a celor existente, care prevd asemenea
condiii, gradele de impermeabilitate la ap pentru betoane se determin conform prevederilor din anexa X.

11.1.4 Comanda pentru beton trebuie s fie conform cu prevederile aplicabile din NE 012-1.

11.1.5 Este obligatorie verificarea betonului la locul de turnare, pe probe, conform


prevederilor din anexa H
Epruvetele confecionate vor fi pstrate astfel:
a) epruvetele pentru verificarea clasei betonului pus n oper se pstreaz n
condiiile prevzute n SR EN 12390-2;
b) epruvetele de control pentru verificarea rezistenelor la compresiune la termene
intermediare se pstreaz n condiii similare betonului pus n oper;
c) epruvetele pentru determinarea altor caracteristici ale betonului, dac este cazul,
se pstreaz n condiiile prevzute n standardele de ncercare aplicabile.

11.1.6 Pentru betoanele puse n oper, pentru fiecare construcie, trebuie inut, la zi, condica
de betoane, care trebuie s cuprind cel puin urmtoarele:
a) datele privind bonurile de livrare sau documentele echivalente n cazul producerii
betonului de ctre executant;
b) locul unde a fost pus betonul n oper n lucrare;
c) ora nceperii i terminrii turnrii betonului;
d) temperatura betonului proaspt;
e) probele de beton prelevate i epruvetele turnate, modul de identificare a acestora i
rezultatele obinute la ncercarea lor;
f) msurile adoptate pentru protecia betonului proaspt turnat;
g) eventualele evenimente intervenite (ntreruperea turnrii, intemperii etc.);
h) temperatura mediului ambiant;
i) personalul care a supravegheat turnarea i compactarea betonului.
Datele din condica de betoane trebuie s asigure trasabilitatea betonului, de la
prepararea acestuia i pn la punerea lui n oper.

11.2 Livrarea, transportul la antier i recepia betonului proaspt

11.2.1 Livrarea betonului proaspt se va face conform prevederilor aplicabile din NE 012-1.
n plus, productorul de beton trebuie s menioneze pe bonul de livrare durata maxim de
transport recomandat pentru care nu se modific performanele i caracteristicile betonului
comandat.

11.2.2 Transportul betonului proaspt va fi efectuat cu luarea msurilor necesare pentru


meninerea caracteristicilor acestuia n stare proaspt, precum i pentru prevenirea segregrii,
pierderii componenilor sau contaminrii betonului. Mijloacele de transport trebuie s fie
etane, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

11.2.3 a) Recepia betonului proaspt livrat pe antier se efectueaz pe baza bonului


(documentului) de livrare, a examinrii vizuale a strii betonului proaspt i a verificrilor
caracteristicilor acestuia prin ncercri, conform prevederilor din anexa H.
b) n cazul betonului preparat lng locul de punere n oper, examinarea vizual i
verificarea caracteristicilor se efectueaz ca pentru betonul proaspt livrat pe antier.

70
72 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Datele privind livrarea betonului proaspt, inclusiv cel preparat n staii proprii sau pe
antier, vor fi nregistrate n condica de betoane.

11.3 Turnarea i compactarea betonului

11.3.1 Executarea lucrrilor de betonare nu poate s nceap dac nu este verificat


ndeplinirea, n detaliu, a urmtoarelor condiii prealabile:
a) ntocmirea procedurii pentru punerea n oper a betonului (planul de turnare) pentru
obiectul n cauz i acceptarea acesteia de ctre investitor;
b) asigurarea livrrii sau prepararea betonului n mod corespunztor;
c) stabilirea i instruirea formaiilor de lucru n ceea ce privete tehnologia de punere n
oper i msurile privind igiena, protecia muncii i PSI;
d) recepionarea calitativ a lucrrilor de spturi, cofraje i armturi (dup caz).

11.3.2 Betonul trebuie turnat i compactat astfel nct s se asigure c ntreaga armtur i
piesele nglobate sunt acoperite n mod adecvat, n intervalul toleranelor acoperirii cu beton
compactat, i c betonul va atinge rezistena i durabilitatea prevzute.

11.3.3 Trebuie realizat o compactare adecvat n zonele de variaie a seciunii transversale, n


seciunile nguste, n nie, n seciunile cu aglomerare de armtur i la nodurile dintre
elementele structurilor.

11.3.4 Viteza de turnare i compactare trebuie s fie suficient de mare pentru a evita formarea
rosturilor de turnare i suficient de redus pentru a evita tasrile sau suprancrcarea cofrajelor
i susinerilor acestora.
Rostul de turnare se poate forma n timpul turnrii dac betonul din stratul anterior se
ntrete nainte de turnarea i compactarea urmtorului strat de beton.

11.3.5 Pot fi stabilite condiii suplimentare de executare a lucrrilor cu privire la metoda i


viteza de turnare, n cazul n care exist prevederi suplimentare pentru finisarea suprafeei.

11.3.6 Trebuie evitat segregarea n timpul turnrii i compactrii betonului.

11.3.7 Pe durata turnrii i compactrii, betonul trebuie s fie protejat mpotriva radiaiei
solare nefavorabile, vnturilor puternice, ngheului, apei, ploii i zpezii.
n anexa G sunt cuprinse prevederi privind punerea n oper a betonului: cu agregate
uoare, autocompactant, ciclopian, aplicat prin torcretare, turnat n cofraje glisante sau turnat
sub ap.

11.3.8 Betonul trebuie s fie pus n lucrare imediat dup aducerea lui la locul de turnare, fr
a-i afecta caracteristicile.

11.3.9 La turnarea betonului trebuie respectate urmtoarele reguli generale:


a) cofrajele din lemn, betonul vechi sau zidriile - care sunt n contact cu betonul
proaspt - trebuie s fie udate cu ap att cu 23 ore nainte ct i imediat
nainte de turnarea betonului, dar apa rmas n denivelri trebuie s fie
nlturat;
b) descrcarea betonului din mijlocul de transport, se face n bene, pompe, benzi
transportoare, jgheaburi sau direct n cofraj;
c) refuzarea betonului adus la locul de turnare i interzicerea punerii lui n oper,
n condiiile n care nu se ncadreaz n limitele de consisten prevzute sau
prezint segregri; se admite mbuntirea consistenei numai prin utilizarea
unui aditiv superplastifiant cu respectarea prevederilor aplicabile din NE 012-1;

71
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 73

d) nlimea de cdere liber a betonului nu trebuie s fie mai mare de 3,0 m n


cazul elementelor cu lime de maximum 1,0 m i 1,5 m n celelalte cazuri,
inclusiv elemente de suprafa (plci, fundaii etc.);
e) turnarea betonului n elemente cofrate pe nlimi mai mari de 3,0 m se face
prin ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alctuit din
tronsoane de form tronconic), avnd captul inferior situat la maximum
1,5 m de zona care se betoneaz;
f) rspndirea uniform a betonului n lungul elementului, urmrindu-se
realizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm nlime i turnarea
noului strat nainte de nceperea prizei betonului turnat anterior (a se vedea i
pct. 11.3.10.f);
g) corectarea poziiei armturilor n timpul turnrii, n condiiile n care se
produce deformarea sau deplasarea acestora fa de poziia prevzut n
proiect (ndeosebi pentru armturile dispuse la partea superioar a plcilor n
consol);
h) urmrirea atent a nglobrii complete n beton a armturii, cu respectarea
grosimii acoperirii, n conformitate cu prevederile proiectului i ale
reglementrilor tehnice n vigoare;
i) nu este permis ciocnirea sau scuturarea armturii n timpul betonrii i nici
aezarea pe armturi a vibratorului;
j) urmrirea atent a umplerii complete a seciunii n zonele cu armturi dese,
prin ndesarea lateral a betonului cu ajutorul unor ipci sau vergele de oel,
concomitent cu vibrarea lui; n cazul n care aceste msuri nu sunt eficiente,
trebuie create posibiliti de acces lateral, prin spaii care s permit
ptrunderea vibratorului n beton;
k) luarea de msuri operative de remediere n cazul unor deplasri sau cedri ale
poziiei iniiale a cofrajelor i susinerilor acestora;
l) asigurarea desfurrii circulaiei lucrtorilor i mijloacelor de transport n
timpul turnrii pe podine astfel rezemate, nct s nu modifice poziia
armturii; este interzis circulaia direct pe armturi sau pe zonele cu beton
proaspt;
m) turnarea se face continuu, pn la rosturile de lucru prevzute n proiect sau
n procedura de executare;
n) durata maxim admis a ntreruperilor de turnare, pentru care nu este necesar
luarea unor msuri speciale la reluarea turnrii, nu trebuie s depeasc
timpul de ncepere a prizei betonului; n lipsa unor determinri de laborator,
aceasta se consider de 2 ore de la prepararea betonului, n cazul cimenturilor
cu adaosuri i 1,5 or n cazul cimenturilor fr adaosuri;
o) reluarea turnrii, n cazul cnd s-a produs o ntrerupere de turnare de durat
mai mare, numai dup pregtirea suprafeelor rosturilor, conform subcap.
11.5;
p) permiterea instalrii podinilor pentru circulaia lucrtorilor i mijloacelor de
transport local al betonului pe planeele betonate, precum i depozitarea pe
acestea a unor schele, cofraje sau armturi este permis numai dup 24 48
ore, n funcie de temperatura mediului i de tipul de ciment utilizat (de
exemplu 24 ore, dac temperatura este de peste 20qC i se folosete ciment de
tip I, avnd clasa mai mare de 32,5).

11.3.10 Compactarea betonului trebuie realizat dup cum urmeaz:


a) betonul trebuie astfel compactat nct s conin o cantitate minim de aer
oclus;

72
74 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

b) compactarea betonului este obligatorie i se poate face prin diferite


procedee, n funcie de consistena betonului, tipul elementului etc.;
c) n afara cazului n care se stabilete o alt metod, compactarea se
efectueaz cu vibrator de interior. Se admite compactarea manual (cu
maiul, vergele sau ipci, n paralel, dup caz, cu ciocnirea cofrajelor) n
urmtoarele cazuri:
- introducerea n beton a vibratorului nu este posibil din cauza
dimensiunilor seciunii sau desimii armturii i nu se poate aplica eficient
vibrarea extern;
- ntreruperea funcionrii vibratorului din diferite motive, caz n care
punerea n oper trebuie s continue pn la poziia corespunztoare unui
rost;
- este prevzut prin reglementri speciale (beton fluid, beton
monogranular, beton autocompactant);
d) vibrarea se utilizeaz ca metod de compactare i nu ca metod de deplasare
a betonului pe distane lungi, sau de prelungire a duratei de ateptare pe
antier nainte de turnare;
e) vibrarea cu vibratoare de adncime sau de suprafa se aplic sistematic
dup turnare pn la eliminarea aerului oclus. Se evit vibraiile excesive
care pot conduce la slbirea rezistenei suprafeei sau la apariia segregrii;
f) n mod normal, se recomand ca grosimea stratului de beton turnat s fie
mai mic dect nlimea tijei vibratoare, asigurndu-se sistematic vibrarea
i revibrarea suprafeei stratului anterior;
g) n cazul n care structura conine cofraje pierdute, trebuie luat n
considerare absorbia de energie a acestora, la selectarea metodei de
compactare i la stabilirea consistenei betonului;
h) n seciuni cu grosimi mari, reluarea compactrii stratului de suprafa este
recomandat pentru compensarea tasrii plastice a betonului situat sub
primul rnd de armturi orizontale;
i) cnd se utilizeaz numai vibratoare de suprafa, stratul de beton dup
compactare nu trebuie, n mod normal, s depeasc 100 mm, n afara
cazului n care se demonstreaz prin turnri de prob c sunt acceptabile
grosimi mai mari. Pentru a obine o compactare corespunztoare, poate fi
uneori necesar o vibrare suplimentar la margini;
j) n timpul compactrii betonului proaspt, trebuie evitat deplasarea
armturilor i/sau a cofrajelor;
k) betonul se compacteaz numai att timp ct este lucrabil.

11.3.11 Turnarea betonului n elemente verticale (stlpi, diafragme, perei) se face


respectndu-se urmtoarele prevederi suplimentare:
a) n cazul elementelor cu nlimea de maximum 3,0 m, dac vibrarea betonului nu
este stnjenit de grosimea redus a elementului sau de desimea armturilor, se
admite cofrarea tuturor feelor pe ntreaga nlime i turnarea pe la partea
superioar a elementului;
b) n cazul n care se ntrevd dificulti la compactarea betonului precum i n cazul
elementelor cu nlime mai mare de 3,0 m, se adopt una din soluiile:
(i) cofrarea unei fee pe maximum 1,0 m nlime i completarea cofrajului
pe msura turnrii;
(ii) turnarea i compactarea prin ferestrele laterale (a se vedea pct, 11.3.9.e);

73
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 75

c) n cazul pereilor de recipieni, cofrajul se monteaz pe una din fee pe ntreaga


nlime, iar pe cealalt fa, pe nlime de maximum 1,0 m, completndu-se pe
msura turnrii;
d) primul strat de beton trebuie s aib o consisten la limita maxim admis prin
procedura de executare a lucrrilor i trebuie s nu depeasc grosimea de 30 cm;
e) nu se admit rosturi de lucru nclinate rezultate din curgerea liber a betonului.

11.3.12 Turnarea betonului n grinzi i plci se face cu respectarea urmtoarelor prevederi


suplimentare:
a) turnarea grinzilor i a plcilor ncepe dup 1 2 ore de la terminarea turnrii
stlpilor sau pereilor pe care reazem, dac procedura de executare a lucrrilor nu
conine alte precizri;
b) grinzile i plcile care sunt n legtur se toarn, de regul, n acelai timp; se
admite crearea unui rost de lucru la 1/5 1/3 din deschiderea plcii i turnarea
ulterioar a acesteia;
c) la turnarea plcii se folosesc repere dispuse la distane de maximum 2,0 m, pentru
a asigura respectarea grosimii plcilor prevzute n proiect

11.3.13 Turnarea betonului n structuri n cadre se face acordnd o deosebit atenie zonelor
de la noduri, pentru a asigura umplerea complet a acestora.

11.3.14 Turnarea betonului n elemente masive, respectiv a elementelor la care cea mai mic
dimensiune este cel puin egal cu 1,5 m, se face avnd n vedere aspectele particulare
prezentate n continuare:
a) adoptarea de msuri speciale la stabilirea compoziiei betonului i a tehnologiei de
tunare, n vederea asigurrii calitii lucrrii. n scopul reducerii eforturilor din
temperatur i contracie, la stabilirea compoziiei i preparrii betonului se
urmrete:
- adoptarea unui tip de ciment cu cldur de hidratare redus (corelat cu clasa
betonului) i a unui dozaj ct mai sczut, utiliznd n acest scop un aditiv
reductor de ap i agregate cu dimensiuni ct mai mari;
- asigurarea unei temperaturi ct mai sczute pentru betonul proaspt,
reducerea temperaturii agregatelor prin stropire artificial, utilizarea de ap
rece, fulgi de ghea etc;
b) turnarea betonului n elemente masive se face fie n strat continuu, fie n trepte,
conform detaliilor din fig. 2. Aceste prevederi se aplic i n cazul elementelor cu
grosimea de 0,8 1,5 m, dac volumul acestora depete 100 m3;
c) detalierea tehnologiei de tunare a betonului se face n mod obligatoriu, prin caiete
de sarcini sau proceduri de executare a lucrrilor, innd seama de:
- capacitatea de turnare a betonului Cb exprimat n m3/h, respectiv cea mai
mic dintre valorile capacitii de preparare i a capacitii de transport de la
staie sau de la locul preparare la cel de punere n oper;
- durata de timp Ta maxim admis pentru turnarea unui nou strat sau treapt
de beton;
- grosimea stratului sau treptei, care nu poate depi 50 cm;
- numrul necesar de trepte suprapuse.

74
76 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Durata de timp, Ta, se stabilete cu ajutorul relaiei:


Ta = T - Tt - Ts,
n care:
T - durata de timp pn la nceperea prizei betonului;
Tt - durata de transport, ntre terminarea ncrcrii mijlocului de transport al betonului
la staia de preparare i terminarea descrcrii la locul de turnare;
Ts - durata de staionare i de transport local, pn la tunarea betonului.
Durata de timp T, pn la nceperea prizei betonului se determin de un
laborator de specialitate autorizat.
n lipsa unor asemenea determinri se pot avea n vedere valorile orientative
prezentate n tabelul 13.

Tabelul 13
Beton T (ore) pentru temperatura medie de:
100 C 100 200C > 200C
Fr aditivi ntrzietori 3 2 2
Cu aditivi ntrzietori 6 5 4

Grosimea stratului sau dimensiunile treptei (lime - B, grosime - H) se


stabilesc prin respectarea urmtoarelor condiii (a se vedea fig. 2) privind:
- grosimea stratului (H):
H CbTa / BL
H 50 cm
- dimensiunile treptei:
HL CbTa / nB
n care:
Cb i Ta conform celor artate mai nainte;
n intervalul maxim de suprapunere a treptelor (n exemplul din fig. 2, n=4,
rezultat pentru treptele 8/4 i urmtoarele)

Fig. 2 Turnarea betonului n elemente masive, n strat continuu, sau n trepte


(direcia de turnare este de la stnga spre dreapta)

75
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 77

11.3.15 Finisarea suprafeei prin netezire cu rigla sau mistria se efectueaz la intervale i
ntr-o manier care s permit obinerea finisrii specificate.
La finisarea suprafeei nu trebuie s rmn lapte de ciment.
n timpul finisrii nu se adaug ap, ciment, ageni de ntrire a suprafeei sau alte
materiale, dect n cazul n care se specific altfel.

11.4 Tratarea i protecia betonului dup turnare

11.4.1 Tratarea i protecia betonului, n perioada de dup turnare, au scopul de a asigura


atingerea caracteristicilor cerute pentru betonul respectiv, n funcie de domeniul de utilizare
i de condiiile de mediu din aceast perioad.

Caracteristicile avute n vedere sunt:


a) rezistenele i deformaiile betonului;
b) evitarea efectului contraciei betonului, a producerii fisurilor i, dup caz,
impermeabilitatea;
c) durabilitatea, n funcie de clasele de expunere.
Aceste caracteristici sunt determinate, din punctul de vedere al tratrii i proteciei betonului,
de:
(i) mpiedicarea evaporrii apei din beton;
(ii) evitarea, dup caz, a aciunilor mecanice duntoare (vibraii, impact etc.), a
ngheului sau a contaminrii cu substane duntoare (uleiuri, ageni agresivi etc.).

11.4.2 Prevederile privind tratarea i protecia betonului nu se refer la:


a) tratarea termic accelerat prin nclzire intern sau extern care, dac este cazul,
trebuie s fac obiectul unor prevederi speciale;
b) aplicarea unor produse care se nglobeaz n stratul de suprafa al betonului pentru
a-i conferi proprieti speciale (de exemplu, sclivisire):
c) tratarea suprafeei vzute pentru a-i conferi un aspect deosebit (de exemplu,
agregate monogranulare aparente).
Tratarea suprafeei betonului, conform punctelor (b) i (c), dac este cazul, trebuie
s fac obiectul caietelor de sarcini ntocmite de proiectant, pe baza cerinelor
beneficiarului lucrrii.

11.4.3 Principalele date necesare pentru aplicarea metodelor de tratare i protecie a betonului
sunt:
a) stabilirea, pe baza cunoaterii domeniului de utilizare, a condiiilor specifice
privind unele caracteristici ale betonului i, dup caz, a suprafeei acestuia (lipsa
fisurilor, duritate, porozitate, impermeabilitate etc.);
b) cunoaterea comportrii betonului utilizat, n ceea ce privete evoluia rezistenei n
timp, n funcie de tipurile de ciment, agregate i aditivi, precum i caracteristici
ale betonului proaspt (raport A/C, temperatur etc.), n perioada de ntrire i cea
dup ntrire;
c) cunoaterea influenei condiiilor de mediu (temperatur, umiditate, viteza
curenilor de aer n contact cu betonul etc.) asupra comportrii betonului respectiv
n perioada de ntrire i cea dup ntrire;
d) cunoaterea mijloacelor i produselor care se pot utiliza, pentru tratarea i protecia
betonului, n funcie de tipul betonului i de condiiile de mediu preconizate.

76
78 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

11.4.4 Prevederile specifice privind protecia i tratarea betonului trebuie s fie cuprinse n
proiect, n funcie de urmtoarele situaii:
a) necesitatea unor msuri deosebite, situaie n care aceste msuri trebuie stabilite pe
baza unor determinri, printr-un laborator de specialitate;
b) aplicarea unor msuri generale, comune, conform prevederilor de la pct.11.4.5...11.4.9.

11.4.5 Pentru protecia betonului se utilizeaz, de regul, urmtoarele metode, separat sau
combinat:
- pstrarea cofrajului n poziie;
- acoperirea suprafeei betonului cu folii impermeabile la vapori, fixate la
margini i la mbinri pentru a preveni uscarea;
- amplasarea de nvelitori umede pe suprafa i protejarea acestora mpotriva
uscrii;
- meninerea unei suprafee umede de beton, prin udare cu ap;
- aplicarea unui produs de tratare corespunztor.
Utilizarea produselor de tratare pentru protecie la mbinrile constructive, pe
suprafeele ce urmeaz a fi tratate sau pe suprafeele pe care este necesar aderarea altui
material, este permis numai dac acestea sunt ndeprtate complet nainte de urmtoarea
operaie, sau dac se dovedete c nu au nici un efect negativ asupra operaiilor ulterioare.

11.4.6 La stabilirea duratei de tratare i de protecie a betonului trebuie s fie avui n vedere
urmtorii parametri:
a) condiiile de mediu din perioada de exploatare a construciei exprimate prin clasele de
expunere stabilite n NE 012-1. n acest sens, se deosebesc dou situaii:
(i) construcii aflate n clasele de expunere X0 sau XC1;
(ii) construcii aflate n alte clase de expunere.
b) sensibilitatea betonului la tratare, n funcie de compoziie. Cele mai importante
caracteristici ale compoziiei betonului, care influeneaz durata tratrii betonului,
sunt: raportul ap/ciment (A/C), tipul i clasa cimentului, tipul i proporia aditivilor.
Betonul cu un coninut redus de ap (raport A/C mic) i care are n compoziie
cimenturi cu rezisten iniial mare (R) atinge un anumit nivel de impermeabilitate
mult mai rapid dect betonul preparat cu un raport A/C ridicat i cu cimenturi cu
rezisten iniial uzual (N), rezultnd durate ale tratrii diferite.
De asemenea, avnd n vedere c, n funcie de clasa de expunere, betoanele preparate
cu cimenturi de tip II - V compozite sunt mai sensibile la carbonatare dect betoanele
preparate cu cimenturi Portland de tip I, n cazul utilizrii aceluiai raport A/C, se
recomand prelungirea duratei de tratare pentru primul caz.
c) procentul din valoarea caracteristic a rezistenei la compresiune la 28 zile, la care
trebuie s ajung rezistena betonului n perioada de tratare. Pentru acest procent sunt
stabilite trei clase: 35%, 50% i 70%. n cazurile n care procentul necesar este mai
mare de 70%, se vor prevedea msuri speciale n proiect sau n caietul de sarcini.
d) viteza de dezvoltare a rezistenei betonului, care poate fi stabilit n funcie de:
- raportul (r) dintre valoarea medie a rezistenei la compresiune dup 2 zile (fcm2) i
valoarea medie a rezistenei la compresiune dup 28 zile (fcm28), determinate prin
ncercri iniiale sau bazate pe performanele cunoscute ale unui beton cu
compoziie similar (a se vedea NE 012-1).

77
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 79

e) condiiile de mediu n timpul tratrii: temperatura i expunerea direct la soare,


umiditatea, viteza vntului sau curenilor de aer, dup caz.

NOT: Durata tratrii betonului funcie de tipul de ciment utilizat la prepararea acestuia este specificat n
reglementri specifice de execuie, precum prezentul normativ. Duratele minime prezentate n anexa N
a normativului NE 012-1 (tabelul N.1) sunt prezentate cu titlu informativ.

11.4.7 Durata de tratare a betonului stabilit n funcie de parametrii prezentai la 11.4.6, se


determin dup cum urmeaz, pentru:
a) elemente nestructurale, pentru care nu se pun condiii privind tratarea: perioada
minim de tratare trebuie s fie de 12 ore, cu condiia ca priza s nu dureze mai mult
de 5 ore i temperatura la suprafaa betonului s nu fie sub 5 oC;
b) elemente structurale din construcii ce urmeaz a fi supuse doar condiiilor din clasele
de expunere X0 sau XC1, dac prin proiect nu se prevede altfel: conform condiiilor
pentru atingerea a 35% din valoarea caracteristic a rezistenei la compresiune la 28
zile, prevzute n tabelul 14;
c) elemente structurale din construcii ce urmeaz a fi expuse unor condiii
corespunztoare altor clase de expunere dect X0 sau XC1, astfel:
(i) dac acestea nu sunt supuse altor condiii prevzute n proiect: conform
condiiilor pentru atingerea a 50% din valoarea caracteristic a
rezistenei la compresiune la 28 zile, prevzute n tabelul 15;
(ii) dac acestea sunt supuse unor condiii prevzute n proiect (de exemplu
rezervoarele pentru lichide): conform condiiilor pentru atingerea a 70%
din valoarea caracteristic a rezistenei la compresiune la 28 zile,
prevzute n tabelul 16, avnd n vedere i precizrile de la pct. 11.4.6 c).

Tabelul 14
Temperatura la Perioada minim de tratare, zile
suprafaa Evoluia rezistenei betonului, r
betonului(1) rapid medie lent
(t), oC (r 0,50) (0,50 > r 0,30) (0,30 > r 0,15)
t 25 1,0 1,5 2,5
25 > t 15 1,0 2,5 5
15 > t 10 1,5 4 8
10 > t 5 (2) 2,0 5 11
(1) Temperaturile sunt cele msurate ziua, la ora 12
(2) Pentru temperaturi sub 5 oC, durata se prelungete cu o perioad egal cu timpul ct acestea au valori
sub 5 oC

78
80 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul 15
Temperatura la Perioada minim de tratare, zile
suprafaa Evoluia rezistenei betonului, r
betonului(1) rapid medie lent
(t), oC (r 0,50) (0,50 > r 0,30) (0,30 > r 0,15)
t 25 1,5 2,5 3,5
25 > t 15 2,0 4 7
15 > t 10 2,5 7 12
10 > t 5 (2) 3,5 9 18
(1) Temperaturile sunt cele msurate ziua, la ora 12
(2) Pentru temperaturi sub 5 oC, durata se prelungete cu o perioad egal cu timpul ct acestea au valori
sub 5 oC

Tabelul 16
Temperatura la Perioada minim de tratare, zile
suprafaa Evoluia rezistenei betonului, r
betonului(1) rapid medie lent
(t), oC (r 0,50) (0,50 > r 0,30) (0,30 > r 0,15)
t 25 3 5 6
25 > t 15 5 9 12
15 > t 10 7 13 21
10 > t 5 (2) 9 18 30
(1) Temperaturile sunt cele msurate ziua, la ora 12
(2) Pentru temperaturi sub 5 oC, durata se prelungete cu o perioad egal cu timpul ct acestea au valori
sub 5 oC

11.4.8 n cazul n care parametrii care determin durata tratrii nu pot fi cunoscui n detaliu,
se recomand aplicarea indicaiilor din fig. 3.

Condiii de mediu
n timpul tratrii

nefavorabile
I III Agresivitate pe
durata de
bune slab intens exploatare

I II
insensibil

Durata de tratare
II IV recomandat:

I 1...3 zile
sensibil

II 5...7 zile
III 10...14 zile
I III
IV ! 14 zile

Sensibilitatea
betonului
la tratare

Fig. 3 - Parametri i durata de tratare a betonului

79
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 81

11.4.9 Temperatura suprafeei betonului nu trebuie s scad sub 0C nainte ca suprafaa


betonului s ating o rezisten care poate suporta ngheul fr efecte negative (de regul, n
cazul n care rezistena atins de beton, fc, este mai mare de 5 N/mm2).

11.5 Rosturi de lucru la turnarea betonului

11.5.1 Rosturile de lucru sunt suprafeele pe care se ntrerupe turnarea betonului n elementele
n care, la proiectare, seciunea din beton este considerat continu. Aceasta face ca stabilirea
poziiei acestora, precum i tratarea corespunztoare a zonei, pentru continuarea turnrii
betonului, s fie deosebit de importante.

11.5.2 Pentru construcii cu caracter special, elemente de mare deschidere, construcii masive,
rezervoare, silozuri, cuve, radiere etc. poziia rosturilor de lucru trebuie indicat n proiect
precizndu-se i modul de tratare (benzi de etanare, prelucrare etc.).

11.5.3 Rosturile de lucru vor fi realizate innd seama de urmtoarele:


a) suprafaa rosturilor de lucru la stlpi i grinzi va fi, de regul, perpendicular pe
axa acestora, iar la plci i perei perpendicular pe suprafaa lor;
b) tratarea rosturilor de lucru:
- splare cu jet de ap i aer sub presiune dup sfritul prizei betonului (cca.
5 ore de la betonare sau n funcie de rezultatele ncercrilor de laborator,
pentru cazuri conform pct. 11.5.2);
- nainte de betonare suprafaa rostului de lucru va fi bine curat
ndeprtndu-se betonul ce nu a fost bine compactat i/sau se va freca cu
peria de srm pentru a nltura pojghia de lapte de ciment i oricare alte
impuriti, dup care se va uda;
- naintea betonrii, suprafaa betonului existent trebuie udat i lsat s
absoarb apa, dup regula: betonul trebuie s fie saturat dar suprafaa
zvntat.

11.5.4 La structurile din beton impermeabile, rosturile trebuie, de asemenea, realizate


impermeabile.

11.5.5 Cerinele enunate la pct.11.5.311.5.4 trebuie s fie ndeplinite i n cazul rosturilor


accidentale ce au aprut ca urmare a condiiilor climaterice, din cauza unor defeciuni, a
nelivrrii la timp a betonului etc. ( a se vedea pct. 11.1.1.c)

11.5.6 Recomandri privind stabilirea poziiei rosturilor de lucru sunt date n anexa F.

11.6 Condiii prealabile i condiii necesare la punerea n oper a betonului

11.6.1 Condiiile prealabile, precum i cele necesare la punerea n oper a betonului sunt, n
principal, urmtoarele:
a) existena, pe antier, a proiectului, cu toate datele necesare, menionate n acest
capitol;
b) ndeplinirea condiiilor prealabile privind aprobarea nceperii turnrii betonului
prevzute la pct.11.1.1, precum i a celor de la pct.11.3.1;
c) asigurarea condiiilor specifice punerii n oper a betonului.

80
82 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

11.6.2 Condiiile specifice punerii n oper a betonului sunt, n principal, urmtoarele:


a) dotri tehnice pentru transportul i turnarea betonului, pentru compactarea
betonului i, dup caz, pentru tratarea i protecia betonului;
b) faciliti necesare: energie electric, ap, aer comprimat etc.;
c) personal calificat pentru activitile respective;
d) materiale corespunztoare (spre exemplu, produse de tratare pentru protecia
betonului).
Pentru a evita ntreruperi ale turnrii betonului n afara rosturilor de lucru prevzute,
din cauza nefuncionrii mijloacelor de compactare prin vibrare, sau a altor ntreruperi
accidentale, se vor lua msuri de a exista alternative n asigurarea dotrilor tehnice, a
facilitilor respective, precum i a personalului calificat.

11.7 Decofrarea

11.7.1 La decofrare trebuie s se respecte urmtoarele prevederi:


a) elementele pot fi decofrate n cazul n care betonul are o rezisten suficient pentru
a putea prelua, integral sau parial, dup caz, solicitrile pentru care acestea au fost proiectate.
Trebuie acordat o atenie deosebit elementelor de construcie care, dup decofrare,
suport aproape ntreaga solicitare prevzut prin calcul.
b) se recomand urmtoarele valori ale rezistenei la compresiune la care se poate
decofra:
- prile laterale ale cofrajelor se pot ndeprta dup ce betonul a atins o
rezisten la compresiune de minimum 2,5 N/mm2, astfel nct s nu fie
deteriorate feele i muchiile elementelor;
- cofrajele feelor inferioare la plci i grinzi se pot ndeprta, meninnd sau
remontnd popi de siguran, numai n condiiile n care rezistena la
compresiune a betonului a atins, fa de clas, urmtoarele procente:
- 70 % pentru elemente cu deschidere de maximum 6,0 m;
- 85 % pentru elemente cu deschidere mai mare de 6,0 m;
c) ndeprtarea popilor de siguran se face la termenele stabilite n proiect.
Nu este permis ndeprtarea popilor de siguran ai unui planeu aflat imediat sub
altul care se cofreaz sau la care se toarn betonul.

11.7.2 Stabilirea rezistenelor la care au ajuns prile de construcie, n vederea decofrrii, se


face prin ncercarea epruvetelor de control, confecionate n acest scop i pstrate n condiii
similare elementelor n cauz (a se vedea anexa H, tabelul H1). La aprecierea rezultatelor
obinute pe epruvetele de control trebuie s se in seama de faptul c poate exista o diferen
ntre aceste rezultate i rezistena real a betonului din element (evoluia diferit a cldurii n
beton n cele dou situaii, tratarea betonului etc.), precum i fa de rezistena determinat
prin ncercri conform SR EN 206-1 i SR EN 12390-3.
n cazurile n care exist dubii n legtur cu aceste rezultate, se recomand ncercri
nedistructive. n tabelele 17, 18 i 19 se prezint recomandri cu privire la termenele minime
de decofrare i ndeprtare a popilor de siguran, precum i la termenele orientative de
ncercare a epruvetelor de beton n vederea stabilirii rezistenei betonului, n funcie de
temperatura mediului i de viteza de dezvoltare a rezistenei betonului.

11.7.3 Recomandri cu privire la termenele minime de decofrare a feelor laterale, n funcie


de temperatura mediului i de viteza de dezvoltare a rezistenei betonului, sunt date dup cum
urmeaz:

81
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 83

a) pentru feele laterale, n tabelul 17;

Tabelul 17
Temperatura mediului (qC)
Evoluia rezistenei betonului +5 + 10 + 15
Durata de la turnare (zile)
Lent 2 1 1/2 1
Medie 2 1 1

b) pentru feele inferioare ale cofrajelor, cu meninerea popilor de siguran, n


tabelul 18;
Tabelul 18
Temperatura mediului (qC)
+5 +10 +15 +5 +10 +15
Dimensiunile deschiderii elementului Evoluia rezistenei betonului
Lent Medie
Durata de la turnare (zile)
6,0 m 6 5 4 5 5 3
6,0 m 10 8 6 6 5 4

c) pentru ndeprtarea popilor de siguran, n tabelul 19;


Tabelul 19
Temperatura mediului (qC)
+5 +10 +15 +5 +10 +15
Dimensiunile deschiderii elementului Evoluia rezistenei betonului
Lent Medie
Durata de la turnare (zile)
6,0 m 18 14 9 10 8 5
6,0...12,0 m 24 18 12 14 11 7
12,0 m 36 28 18 28 21 14

NOTA Duratele prezentate n tabele sunt orientative, decofrarea urmnd a se face pe baza procedurilor de
executare (n funcie de tipul cimentului utilizat, temperatura mediului exterior) n momentul n care elementele
au atins rezistenele minime indicate n funcie de tipul de element i dimensiunile deschiderilor;
Dac n timpul ntririi betonului temperatura se situeaz sub + 5q C, atunci durata minim de
decofrare se prelungete cu durata respectiv.

11.7.4 n cursul operaiei de decofrare trebuie respectate urmtoarele reguli:


a) desfurarea operaiei trebuie supravegheat direct de ctre conductorul
punctului de lucru; n cazul n care se constat defecte de turnare (goluri, zone
segregate) care pot afecta stabilitatea construciei decofrate, se sisteaz
demontarea elementelor de susinere pn la aplicarea msurilor de remediere
sau consolidare;
b) susinerile cofrajelor se desfac ncepnd din zona central a deschiderii
elementelor i continund simetric ctre reazeme;
c) slbirea pieselor de descintrare (pene, vinciuri) se face treptat, fr ocuri;
d) decofrarea se face astfel nct s se evite preluarea brusc a ncrcrilor de ctre
elementele care se decofreaz, precum i ruperea muchiilor betonului sau
degradarea materialului cofrajului i susinerilor acestuia.

11.7.5 Pentru decofrarea elementelor cu deschideri mai mari de 12,0 m, precum i pentru
descintrarea eafodajelor care susin cintrele bolilor, arcelor, plcilor subiri etc., proiectul
trebuie s conin precizri n legtur cu executarea acestor operaii: numrul de reprize de
descintrare, nlimile de coborre etc.

82
84 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

11.7.6 n termen de 24 de ore de la decofrarea oricrei pri de construcie se face o


examinare amnunit a tuturor elementelor de rezisten ale structurii, de ctre conductorul
punctului de lucru, reprezentantul investitorului i de ctre proiectant (dac acesta a solicitat
s fie convocat), ncheindu-se un proces-verbal n care se vor consemna calitatea lucrrilor,
precum i eventuale defecte constatate. Este interzis efectuarea de remedieri nainte de
efectuarea acestei examinri.

11.8 Recepia lucrrilor de punere n oper a betonului

11.8.1 Recepia lucrrilor de punere n oper a betonului se efectueaz, pentru elemente sau
pri de construcie, dac este prevzut n proiect sau stabilit de beneficiar, dup decofrarea
elementelor sau prilor de construcie respective.

11.8.2 Aceast recepie are la baz:


a) proiectul lucrrii;
b) documentele privind calitatea betonului proaspt livrat i condica de betoane;
c) verificarea existenei corpurilor de prob, conform anexei H, tabelul H1, i a
trasabilitii acestora;
d) evaluarea strii betonului, prin sondaj, prin examinare vizual direct, mai ales n
zonele deosebite (nguste i nalte, n apropierea interseciilor de suprafae orientate
diferit etc.);
e) msurarea dimensiunilor (ale seciunilor, ale golurilor etc.) i a distanelor (poziia
relativ a elementelor, a pieselor nglobate, a golurilor etc.), prin sondaj.
La aceast recepie particip reprezentantul investitorului i este invitat proiectantul, n
urma verificrilor ncheindu-se un proces verbal de recepie calitativ.

11.8.3 n cazurile n care se constat neconformiti (la dimensiuni, poziii, armturi aparente
etc.), defecte (segregri, rosturi vizibile etc.) sau degradri (fisuri, poriuni dislocate etc.), se
procedeaz la ndesirea verificrilor prin sondaj, pn la verificarea ntregii suprafee vizibile,
consemnnd n procesul verbal toate constatrile fcute.
Remedierea neconformitilor, defectelor i/sau degradrilor nu se va efectua dect pe
baza acordului proiectantului, care trebuie s stabileasc soluii pentru fiecare categorie dintre
acestea.

83
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 85

12. PRECOMPRIMAREA
12.1 Prevederi generale
12.1.1 Executarea lucrrilor de precomprimare se realizeaz de ctre executanii care pot
asigura nivelul de calitate corespunztor cerinelor pentru structuri de construcii din beton
precomprimat, printr-un sistem de management al calitii certificat.
Lucrrile de precomprimare (pretensionare, injectare) vor fi executate numai de echipe
dotate cu personal, instalaii i echipamente corespunztoare i vor fi supraveghete de un
inginer competent n acest domeniu. Echipele vor avea n componen i personal atestat
profesional, conform prevederilor legale n vigoare, pentru executarea lucrrilor de
precomprimare.
12.1.2 Precomprimarea elementelor/structurilor, cu armtur pretensionat postntins se
efectueaz pe baza proiectului tehnologic care, pe lng prevederile legate de armtura
pretensionat (pct.9.1.1), trebuie s conin cel puin urmtoarele prevederi privind
pretensionarea i protecia armturilor i ancorajelor.
a) tipul de instalaie de pretensionare utilizat;
b) condiiile preliminare privind pretensionarea:
(i) rezistena betonului, conform prevederilor din proiect;
(ii) verificarea strii elementelor respective, n general, i a zonelor de
ancorare, n special;
(iii) verificarea strii eafodajelor, dac este cazul;
(iv) verificarea strii armturii pretensionate (inclusiv a acceselor n canale)
i a ancorajelor;
(v) determinarea pierderilor de tensiune prin frecare;
c) programul de pretensionare:
(i) ordinea de pretensionare a armturilor;
(ii) forele de control;
(iii) modul de msurare a forelor de control;
d) sistemele, produsele i instalaiile utilizate pentru protecia armturii pretensionate
i a ancorajelor;
e) programul operaiunilor pentru protecia armturii pretensionate;
f) documentele care trebuie s fie ntocmite privind pretensionarea i protecia
armturii pretensionate.
Prevederi privind determinarea pierderilor de tensiune prin frecare, precum i cele
privind fia de pretensionare i fia de injectare, sunt prezentate n anexa E2.
12.1.3 Proiectantul trebuie s prevad n proiect datele i condiiile privind prevederile de la
pct.12.1.2 (b) (f), precum i programul special de precomprimare, dac n proiect se prevede
ca precomprimarea s fie efectuat n etape, cu luarea n considerare a condiiilor concrete n
care se efectueaz operaiile respective.
Necesitatea ntocmirii proiectului tehnologic pentru pretensionare, va fi precizat n
proiect, dac este cazul, elaborndu-se pentru acesta caietul de sarcini.
De asemenea, proiectantul trebuie s definitiveze pe antier:
a) mrimea forei de control, innd seama de mrimea real a pierderilor de tensiune
prin frecare determinate pe antier;
b) mrimea alungirii de control a armturii pretensionate pentru efortul unitar de
control, innd seama de modulul de elasticitate al armturii i de pierderile de
tensiune prin frecare determinate pe antier. Alungirea se calculeaz pentru
lungimea total a armturii pretensionate, inclusiv poriunea necesar prinderii n
prese.

84
86 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

12.1.4 Conformitatea forei de pretensionare efective, stabilit pe baz de msurri n timpul


pretensionrii i consemnat n fiele de pretensionare, face parte din activitatea de executare
a lucrrilor, se refer la fiecare armatur pretensionat i este asigurat de personalul care
efectueaz lucrrile de pretensionare.
Exactitatea la realizarea forei trebuie s fie de minimum r3%, fiind determinat de
clasa de precizie a manometrului i de variaia pierderilor prin frecare n prese.

12.1.5 Se recomand ca toate datele din fiele de pretensionare s se completeze direct n


timpul efecturii lucrrilor. n acele cazuri n care condiiile de lucru nu fac posibil
ntocmirea direct a fielor, datele de pretensionare pot fi nscrise ntr-un caiet de lucru
completat n timpul pretensionrii, fiele ntocmindu-se pe baza datelor respective.
Citirile nregistrate se prelucreaz nainte de blocarea definitiv a ancorajelor, pentru a
se trage concluziile asupra realizrii alungirii prevzute.
Fiele de pretensionare reprezint unicul act valabil pentru stabilirea calitii ope-
raiilor de pretensionare. Acestea se anexeaz la Cartea tehnic a construciei.
n cazul unor structuri cu numr mare de fascicule cu caracteristici identice, n locul
fielor individuale se poate utiliza o fi comun pentru mai multe fascicule, datele fiind
reunite sub form tabelar adecvat.
Msurarea alungirii armturii pretensionate se ncepe dup realizarea primei trepte
considerate drept treapt zero convenional, iar valoarea alungirii corespunztoare
intervalului dintre presiunea zero i presiunea treptei alese ca zero convenional se obine prin
extrapolare.

12.1.6 Instalaiile de pretensionare trebuie s fie garantate de furnizor i verificate, pn la


capacitatea lor maxim, de executantul lucrrilor.

12.1.7 Utilizarea instalaiilor se face n conformitate cu indicaiile productorului i cu


regulile tehnologice de executare a elementelor din beton precomprimat.

12.1.8 La instalaiile la care se utilizeaz manometre trebuie respectate urmtoarele prevederi:


a) transportul, manipularea i depozitarea manometrelor trebuie s se fac cu
deosebit atenie pentru evitarea ocurilor;
b) pe lng manometrele utilizate trebuie s se dispun de nc o serie de manometre
de rezerv. Se atrage atenia asupra corelrii manometrelor gradate n bari cu cele
n atmosfere;
c) n afar de manometrele de lucru i cele de rezerv trebuie s se dispun i de un
manometru etalon, utilizat pentru verificarea periodic a manometrelor de lucru;
d) verificarea manometrelor de lucru se face cel puin sptmnal i imediat cnd
manometrele au suferit ocuri (de exemplu scparea armturii din pres, loviri
etc.); verificarea se face prin montarea n paralel a manometrului de lucru i a
manometrului etalon. Manometrul etalon trebuie verificat periodic, cel puin o
dat pe an, de o unitate de metrologie, precum i n caz de accidente produse n
timpul transportului sau utilizrii acestuia;
e) se recomand ca manometrele utilizate s aib urmtoarele caracteristici:
- clasa manometrelor de lucru s fie de maximum 1,6, iar pentru
manometrele etalon de maximum 1,0;
- diametrul cadranului s fie de minimum 100 mm pentru a permite o citire
ct mai exact;
- presiunea maxim admisibil a manometrului s fie cu cel puin 30% mai
mare dect presiunea maxim de lucru;

85
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 87

- s fie de tip antioc cu glicerin sau alt sistem mecanic sau hidraulic de
protecie, omologat.
12.1.9 Asigurarea respectrii tuturor prevederilor din prezenta reglementare tehnic privind
lucrrile de precomprimare revine inginerului atestat care conduce aceste lucrri.

12.2 Efectuarea pretensionrii

12.2.1 Pretensionarea armturilor se va face, de regul, la temperaturi de minimum +50C.

12.2.2 Este obligatoriu ca presa cu care se execut ntinderea armturii s reazeme pe


elementul ce se precomprim, n vederea realizrii scurtrii elastice a betonului n timpul
transferului.
nainte de montarea presei, n cazul fasciculelor, acestea vor fi ordonate pentru a putea
fi identificate, dup introducerea presei, n vederea montrii lor corespunztoare n ancorajul
de inventar.

12.2.3 Citirea indicaiilor manometrului se face numai la creterea foarte lent a presiunii sau
imediat n momentul opririi pompei, deoarece la descrcare valorile sunt influenate de
schimbarea sensului frecrilor interioare din pres.

12.2.4 Pretensionarea armturii pn la valoarea de control se va efectua n 4 sau 5 trepte. La


fiecare treapt se vor nota toate datele care s permit stabilirea alungirii i a forei de
pretensionare. Pentru aceasta este necesar ca:
a) presiunea corespunztoare treptelor de pretensionare s corespund unor diviziuni
ale cadranului manometrului;
b) primele dou trepte s fie egale ntre ele i egale cu cel mult 1/6 din efortul unitar
final;
c) s se reprezinte pe hrtie milimetric diagrama efort-alungire pentru verificarea
linearitii acesteia n vederea extrapolrii datelor, dac este necesar.

12.2.5 n cazuri speciale, n care pretensionarea fasciculelor pn la fora de control nu poate


fi realizat ntr-o singur operaie, se recomand ca n prima etap de pretensionare s se
ating 40 ... 60% din fora de control. Presarea intermediar a conului de ancorare se
recomand s se fac cu o for egal cu 70% din fora de presare final.
12.2.6 Alungirea armturii n cursul pretensionrii se determin cu precizia de 1 mm, prin:
a) msurarea deplasrii unor repere trasate pe armturi;
b) msurarea deplasrii pistonului.
n cazul b), pentru stabilirea alungirii efective, valorile obinute trebuie corectate prin
scderea deplasrii armturilor ca urmare a mpnrii progresive n ancorajul de inventar al
presei.
De regul, ansamblul format de srme i conul ancorajului de inventar se deplaseaz
simultan, astfel nct deplasarea conului reprezint valoarea de corecie.

12.2.7 Pentru a se evita apariia unei neuniformiti exagerate a eforturilor n armturi n cazul
fasciculelor, imediat dup mpnarea acestora n ancorajul de inventar al presei se traseaz
semne pe toate armturile (n vecintatea pieselor de ancorare), care trebuie s fie urmrite pe
parcursul tensionrii.
Dac se constat lunecri neuniforme importante (mai mari de 5 mm), fasciculul se
deblocheaz din ancorajul presei de pretensionare i se reia operaia de pretensionare.

86
88 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

12.2.8 La pretensionarea fiecrei armturi se compar valoarea alungirii efective


corespunztoare forei de control, cu alungirea prevzut n programul de pretensionare. La
pretensionarea din ambele capete, comparaia se face pentru ntreaga alungire, ntre valorile
nregistrate la cele dou extremiti putnd exista diferene, n funcie de viteza de realizare a
forei, asimetria fasciculului etc..
Dac diferenele constatate ntre alungirea prevzut i cea msurat sunt n limitele:
a) r5% : operaia de pretensionare se consider satisfctoare;
b) 5% la 10% : se permite sporirea temporar a forei de control, cu pn la 5% fa
de valoare prevzute n proiect, pentru ca alungirea msurat s fie cuprins n
limitele indicate la (a); dup atingerea valorii maxime, fora poate fi redus la
valoarea din proiect, efectundu-se blocarea ancorajului n acest situaie;
c) 5% la 10% : se efectueaz o verificare suplimentar a manometrelor i, n cazul
cnd acestea corespund etalonrii, pretensionarea se consider corespunztoare;
nainte de demontarea manometrelor pentru verificare, se recomand ca presiunea
s fie redus la minimum 20% pentru a se evita meninerea instalaiei la o presiune
prea ridicat;
d) mai mari de r10% : se opresc lucrrile de pretensionare i se anun proiectantul.
n cazul unor depiri semnificative ale domeniului respectiv, dup pretensionarea
unui numr de fascicule identice i stabilirea domeniului de variaie a alungirilor se caut s
se determine cauzele producerii acestora.
n cazul procedeelor de precomprimare cu ancoraje definitive deplasabile n timpul
pretensionrii (de exemplu, procedeul de ancorare a armturilor cu piulie), limitele extreme
(r10%) se vor reduce n conformitate cu specificaiile tehnice ale procedeului, iar n lipsa
acestora se vor adopta limitele r8%.

12.2.9 Dup efectuarea blocrii armturii pretensionate n ancoraj i ndeprtarea presei, la


ancorajele tip inel-con se traseaz un semn pe armturi la circa 100 mm de faa ancorajului,
care trebuie s fie inut sub urmire pn a doua zi pentru a se constata eventualele alunecri.
Dac asemenea alunecri au loc, pretensionarea se oprete i se dispune verificarea
ancorajelor (geometrie, duritate).

12.2.10 Tierea extremitilor armturilor se face n momentul nceperii pregtirilor pentru


injectare. Toate operaiile se fac cu atenie, evitndu-se ocurile i ndoirea armturilor, care
pot conduce la alunecarea armturilor din ancoraj. Tierea srmelor se face cu discuri rotative
sau cu flacr oxiacetilenic, la o distan de minimum 50 mm de ancoraj. Eventuala ndoire a
srmelor se face cu chei speciale; n acest caz se are n vedere sporirea lungimii de tiere a
srmelor. Tierea capetelor srmelor nu este necesar dac betonarea zonelor de capt permite
nglobarea lor la ntreaga lungime.

12.2.11 n cazul armturilor pretensionate exterioare, se va verifica, la fiecare treapt,


stabilitatea i eventualele deformaii sau deplasri ale elementelor pe care reazem armtura
pretensionat, de-alungul acesteia, deoarece aceste deformaii sau deplasri pot influena
valoarea alungirilor msurate.

12.3 Efectuarea lucrrilor de protecie a armturii pretensionate

12.3.1 Protecia armturii pretensionate se realizeaz, de regul, prin:


a) injectarea, n canale, a materialului de protecie prevzut n proiect;
b) acoperirea ancorajelor prin betonare sau cu alte sisteme, prevzute n proiect;

87
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 89

c) msuri speciale, pentru armturile pretensionate exterioare, prevzute n caiete de


sarcini, dar cel puin cele artate n continuare.
La realizarea proteciei armturii pretensionate se vor avea n vedere prevederile SR
EN 446 i SR EN 447.
Dac lucrrile de protecie a armturii pretensionate nu se efectueaz n scurt termen
de la terminarea pretensionrii (maximum 7 zile), nainte de a efectua lucrrile de protecie se
va examina starea armturii pretensionate n zonele vizibile rezultatul examinrii fiind
consemnat ntr-un document de constatare. n cazul apariiei unor fenomene de coroziune, se
va anuna proiectantul pentru a decide n privina continurii lucrrilor.

12.3.2 Principalele cerine privind injectarea canalelor armturilor pretensionate sunt


urmtoarele:
a) respectarea caracteristicilor materialului de injectare;
b) completitudinea umplerii canalelor, consemnat n fiele de injectare, pentru
fiecare canal n parte (a se vedea anexa E2).

12.3.3 Condiiile prealabile specifice, care trebuie avute n vedere nainte de nceperea
lucrrilor de injectare a canalelor armturilor pretensionate, sunt urmtoarele:
a) verificarea traseului canalului sub aspectul posibilitii de circulaie a amestecului
de injectare, precum i a posibilitii de aerisire;
b) asigurarea preparrii amestecului de injectare n condiiile i cantitile stabilite;
c) existena prevederilor, n specificaia de proiect, privind amestecul de injectare i
eventualele condiii speciale;
d) existena condiiilor tehnice specifice acestor lucrri (dotri tehnice, inclusiv pentru
nlocuiri, dac este cazul, faciliti etc.).

12.3.4 Conformitatea realizrii injectrii, n sensul asigurrii umplerii complete a canalelor i


a meninerii acestei umpleri, face parte din activitatea de executare a lucrrilor, se refer la
fiecare canal injectat pentru care se ntocmete fia de injectare i este asigurat de personalul
care efectueaz lucrrile de injectare.
Eventualele neconformiti, evideniate n fiele de injectare, se rezolv cu acordul
proiectantului.

12.3.5 O atenie deosebit la protecia de capt se acord ancorajelor cu bulb sau bucle pe
dorn.

12.3.6 Proteciile temporare ale armturilor, care se prevd a fi pstrate i dup realizarea
proteciei permanente pe baz de ciment, trebuie indicate n caietul de sarcini n urma
determinrilor efectuate de un laborator de specialitate, prin care s se confirme c nu sunt
afectate aderena i protecia mpotriva coroziunii.
12.3.7 Intervalele de timp n care trebuie realizat protecia permanent se stabilesc pe baza
prevederilor de la pct.9.4.1.
Eventualele prelucrri de la capete se vor proteja prin manoane sigure mpotriva
degradrilor mecanice sau coroziunii.
n aceste intervale de timp trebuie s se evite corodarea armturii, prin una sau mai
multe din urmtoarele msuri:
- mpiedicarea ptrunderii apei n canale;
- evacuarea apei ptrunse accidental n canale, prin orificiile de golire prevzute n
punctele de cot minim ale traseelor i suflare cu aer comprimat;
- protejarea prin nvelire a poriunii exterioare a fasciculelor.

88
90 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

n situiile excepionale n care termenul de realizare a proteciei nu poate fi respectat,


se cere avizul proiectantului asupra msurilor de protecie ce trebuie adoptate.

12.3.8 Operaiile de realizare a proteciei armturilor pretensionate (injectare, torcretare,


betonare) se fac la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse ntre +50C i +300C.
n cazul n care temperaturile nu se nscriu n limitele menionate, protecia armturilor
se poate face numai cu respectarea unor msuri speciale, care trebuie s fie avizate de
proiectant.

12.3.9 Este obligatorie stabilirea compoziiei amestecului (past de ciment) pentru injectare,
pe baza unor ncercri preliminare de laborator privind determinarea proprietilor
amestecului, cu respectarea urmtoarelor reguli:
- ncercrile se efectueaz pe cel puin dou probe diferite de ciment, prelevate din
lotul de ciment aprovizionat;
- pentru toate amestecurile se reproduc strict aceleai condiii de preparare (malaxare,
temperatur etc.).
Rezistena minim la compresiune a amestecului de injectare trebuie s fie stabilit n
proiect.
Este interzis utilizarea clorurii de calciu sau a altor substane care conin clor i care
favorizeaz corodarea armturilor.

12.3.10 Se recomand ca nainte de nceperea injectrii s se asigure utilajul i dispozitivele


de rezerv necesare (malaxor, pomp de injectare, furtune, srme pentru desfundat etc.) pentru
o eventual intervenie la toate punctele de acces ale fasciculului.
De asemenea, trebuie s se elimine orice neetaneitate a pompei i racordurilor, care
poate conduce fie la introducerea aerului n canal, fie la obturarea n timpul injectrii.
Nu se pot utiliza procedee de injectare la care deplasarea amestecului se face cu
ajutorul aerului comprimat.

12.3.11 Pregtirea ancorajelor n vederea injectrii se face innd seama de prevederile


proiectului.
Etanarea zonei ancorajelor n vederea injectrii se face fie cu mortar, beton sau rin
epoxidic, fie cu un capac metalic i garnitur de etanare fixat de placa metalic de sub
ancoraj.
Ambele variante trebuie s permit cuplarea sigur i etan a furtunului prin care se
face alimentarea cu amestecul de injectare i nchiderea sub presiune a circuitului. n acest
scop se pot utiliza fie buci de furtun sau eav din material plastic care se stranguleaz la
terminarea injectrii, fie robinei.

12.3.12 nainte de injectare se procedeaz la splarea canalului, precum i la verificarea


etaneitii i continuitii lui, utiliznd ap sub presiune sau aer comprimat trecut prin filtru
de ulei. Splarea trebuie s fie mai intens dac armtura a fost protejat cu ulei emulsionabil.
Aceste operaii se fac cu cel puin 15 minute nainte de nceperea injectrii, n cazul canalelor
cptuite i cu cel puin 60 minute, n cazul canalelor necptuite. Orice neetaneitate
constatat trebuie s fie reparat nainte de nceperea injectrii.
Eliminarea apei se recomand a se face cu aer comprimat, dac nu au fost prevzute
orificii de scurgere n punctele cele mai de jos ale canalului.

12.3.13 La fasciculele orizontale introducerea amestecului de injectare se face prin:


- axa ancorajului pentru fascicule rectilinii sau cu deviaii mici; la lungimi mai
mari de 30,0 m, pentru cazul canalelor necptuite, i 40,0 m pentru canale

89
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 91

cptuite, trebuie s se prevad teuri intermediare de control, intervenie sau


continuare a injectrii;
- teuri de injectare amplasate n punctul cel mai de jos al canalului, n cazul fas-
ciculelor cu traseu curb; distana ntre teuri nu trebuie s depeasc 20,0 m.

12.3.14 La fasciculele verticale sau oblice cu nclinare mare, introducerea amestecului de


injectare se face prin axa ancorajului de la partea inferioar a fasciculului.
Se recomand ca la fascicule cu lungime mai mare de 25,0 m s se prevad teuri de
control al umplerii sau de injectare n caz de necesitate (de exemplu cnd pompa nu poate
realiza presiunea necesar pentru ntreaga nlime a canalului).
La fasciculele verticale sau oblice cu nclinare mare, trebuie s se prevad teuri de
reinjectare amplasate la o distan cuprins ntre 1,5 i 3,0 m de ancorajul superior.

12.3.15 La fasciculele cu un capt ancorat prin nglobare n beton, modul de amplasare, n


aceast zon, a teurilor de injectare sau control, trebuie s garanteze umplerea pn la
contactul cu betonul n care este ancorat fasciculul.

12.3.16 n cazul elementelor realizate din bolari se recomand s se prevad cel puin cte un
teu de control pe traseul fiecrui fascicul.

12.3.17 Introducerea amestecului pentru injectare n canale se face cu respectarea


urmtoarelor reguli:
a) injectarea se face cu pompe prevzute cu membran, nec sau piston;
b) accesul n canal se face continuu i lent (6 12 m/min), toate orificiile n lungul
canalului fiind la nceput libere; se va avea grij deosebit ca prin pompare s nu
se introduc aer odat cu amestecul; diversele orificii trebuie s fie astupate pe
msur ce amestecul ajunge n dreptul lor. Dopurile de astupare a orificiilor
trebuie s fie umezite n prealabil pentru a putea fi ndeprtate ulterior;
c) n funcie de modul de desfurare a injectrii la primele fascicule, se poate avea n
vedere o reducere a fluiditii amestecului;
d) dup ce fluiditatea amestecului ieit prin ultimul orificiu este apropiat de cea
determinat iniial, orificiile se astup i se mrete presiunea cu circa 3 bar peste
presiunea de injectare a amestecului; aceast suprapresiune se menine constant
timp de circa 2 minute, n cazul canalelor cptuite, i de circa 3 minute, n cazul
canalelor necptuite. n cazul utilizrii aditivilor expansivi, presiunea se poate
reduce la 2 bar iar durata la 1 minut. n acest caz fie se utilizeaz dopuri din
materiale poroase, care s permit eliminarea apei separat din amestecul de
injectare, fie orificiile sunt lsate libere, ntr-o prim etap, i astupate ulterior;
e) canalele care comunic ntre ele trebuie s fie injectate simultan sau unul dup
altul fr ntrerupere, trebuind s existe certitudinea umplerii complete a tuturor
canalelor;
f) dup aproximativ 45 minute de la injectare, se procedeaz obligatoriu la rein-
jectare, fiind respectate aceleai condiii ca i la injectare; cantitatea de amestec
introdus la reinjectare trebuie s fie de maximum 10% din cea introdus la
injectare (nainte de racordarea pompei, accesul trebuie s fie desfundat cu o tij
metalic adecvat);
g) reinjectarea canalelor verticale sau oblice se face prin teurile prevzute special n
acest scop. Se recomand efectuarea reinjectrii chiar n cazul utilizrii unor
aditivi expansivi. Intervalul de timp la care se face reinjectarea este de
aproximativ 45 minute de la terminarea injectrii. Se recomand ca la primele
canale injectate s se fac dou sau trei reinjectri, la diverse intervale de timp,

90
92 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

pentru a se stabili intervalul optim de reinjectare, dup care efectul sedimentrii


amestecului de injectare devine neglijabil. n cazurile excepionale n care nu s-a
reuit efectuarea reinjectrii prin teul special prevzut, operaia respectiv se face
prin axa conului superior, permindu-se evacuarea apei separate la partea
superioar. Cantitatea de amestec introdus la reinjectare nu trebuie s depeasc,
sensibil, cantitatea necesar pentru nlocuirea golului format prin sedimentare;
h) la circa 24 ore dup terminarea operaiei de injectare toate golurile rmase la
orificiile de injectare, golire sau control, trebuie s fie umplute cu amestecul de
injectare, pn la faa betonului sau pn la captul evii teului. O atenie
deosebit trebuie s se acorde acestei operaii la fasciculele cu nclinri mari la
capete i la cele verticale. evile metalice ale teurilor de acces trebuie s fie
ndeprtate sau protejate, n cazul n care exist pericolul ca prin coroziune
betonul s fie deteriorat.

12.3.18 Pentru controlul calitii amestecului de injectare trebuie s se efectueze urmtoarele


probe cu metodele prevzute n standardele n vigoare:
- determinarea fluiditii: la fiecare arj de amestec;
- determinarea sedimentrii i a rezistenei la compresiune: o determinare pentru toat
cantitatea de amestec utilizat la injectarea fasciculelor dintr-un schimb, efectuat n
aceleai condiii.
Rezultatele obinute trebuie s fie nregistrate n fia de injectare.

12.3.19 Dac n perioada n care se fac injectarea i ntrirea amestecului de injectare,


temperatura mediului ambiant coboar sub +50C, este obligatorie izolarea elementelor de
atmosfera exterioar, cu ajutorul unor construcii sau amenajri auxiliare, nclzite la o
temperatur minim de +50C, cu aer cald, registre de evi cu ap cald sau abur, raze
infraroii, rezistene electrice etc.
Injectarea trebuie s se efectueze la minim 48 ore de la nceperea nclzirii.
nclzirea trebuie s continue cel puin 48 ore dup terminarea operaiei de injectare, n
funcie i de temperatura exterioar.
Pe toat perioada de nclzire trebuie s se msoare, din 6 n 6 ore, temperatura
realizat; valorile obinute se nregistreaz n coloana de observaii din fia de injectare.
Se recomand ca n toate cazurile n care injectarea se face n perioade foarte reci, s
se utilizeze amestecuri rezistente la nghe, verificate prin probe de laborator, care s confirme
c nu are loc creterea volumului dup meninerea timp de 36 ore la temperatura de +20C
...+50C i, apoi, coborrea rapid a temperaturii la -200C.
De regul, un volum de pori de 6 10% asigur obinerea unui amestec rezistent la
nghe.

12.3.20 n condiiile n care se prevede ca injectarea s se realizeze pe timp friguros, trebuie


s se ia msuri sporite de mpiedicare a ptrunderii apei n canale, cu ncepere de la pozarea
armturii i pn la efectuarea operaiei de injectare. Se recomand ca la aceste canale s se
prevad orificii n punctele inferioare, orientate n jos sau lateral, astfel ca eventuala ap
ptruns s se poat evacua liber.
n cazul n care, cu toate msurile luate, se constat, totui, c a ptruns ap n canale,
aceasta trebuie s fie evacuat imediat cu ajutorul aerului comprimat.

12.3.21 nainte de injectare trebuie s se procedeze la verificarea continuitii canalelor,


pentru a se detecta eventualele blocri datorate formrii unor dopuri de ghea; aceast verifi-
care se face, obligatoriu, numai cu aer comprimat, deoarece n cazul utilizrii apei, evacuarea

91
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 93

acesteia din canalele obturate este foarte anevoioas. Este interzis utilizarea, n acest scop, a
aburului.
n cazul n care se constat existena unui dop de ghea, se introduce aer comprimat
nclzit, att n canalul obturat, ct i n cele alturate (neobturate), pn la asigurarea
continuitii canalului (prin topirea complet a gheii), fapt care se verific prin ieirea liber a
aerului prin captul opus. Este interzis nclzirea armturii pretensionate prin trecerea unui
curent electric.
n ziua injectrii, trebuie s se procedeze la splarea i nclzirea pereilor canalelor i
la topirea eventualelor resturi de ghea rmase n canale. n acest scop, canalele se umplu cu
ap nclzit la 30... 400C, care se menine n canale timp de circa 15 minute. Aceast operaie
se efectueaz de minim dou ori.
Introducerea apei calde se face numai n acele canale pentru care exist certitudinea c
pot fi injectate n aceeai zi.
n cazul n care, din motive excepionale, unele canale splate nu pot fi injectate n
aceeai zi, este necesar evacuarea integral a apei din acestea, utilizndu-se aer comprimat
nclzit.
La pregtirea i introducerea amestecului de injectare se respect prevederile
menionate anterior, cu urmtoarele msuri suplimentare:
- apa de amestecare trebuie s fie la o temperatur ntre +300C i +400C;
- amestecul trebuie s fie la o temperatur de cel puin +200C n momentul
introducerii n canal;
- se recomand utilizarea de aditivi pentru sporirea volumului de pori al
amestecului i mbuntirea comportrii la nghe.

12.3.22 La elementele sau construciile din beton precomprimat la care se prevede ca


armtura pretensionat, aflat la exteriorul seciunii, s aib aderen cu betonul, prin proiect
trebuie s se prevad cel puin urmtoarele: modul de punere n oper a betonului sau a
mortarului de protecie; clasa mortarului sau a betonului; grosimea stratului; condiiile privind
impermeabilitatea.
Betonul sau mortarul de protecie trebuie s fie ct mai compact, iar clasa de rezisten
se recomand s fie egal cu cea a betonului din elemente, dar cel puin egal cu C20/25,
respectiv M30.
Acoperirea cu mortar sau beton se stabilete prin proiect, n funcie de agresivitatea
mediului (a se vedea pct. 9.4.1).
Pentru cazurile necuprinse n aceste prevederi se solicit avizul unui laborator de
specialitate.

12.3.23 La elementele la care faa opus celei pe care este plasat armtura pretensionat vine
n contact cu lichide sau cu materiale agresive, trebuie s se ia msuri - ncepnd cu fazele
premergtoare pretensionrii - ca protecia armturii s se fac dup remedierea neetaneitii
betonului, dac este cazul. Renunarea la aceast prevedere se poate face numai pe baza unor
prescripii speciale.

12.3.24 La elementele sau construciile la care protecia armturii exterioare este prevzut s
se fac prin torcretare, operaiile se fac n conformitate cu reglementrile tehnice aplicabile i
cu respectarea urmtoarelor prevederi:
a) la stabilirea sortului granular al nisipului i a dimensiunii maxime a granulei de
agregat se ine seama de distana minim liber dintre dou srme alturate i de
grosimea stratului de protecie;
b) efectuarea unei curri ngrijite a suprafeei, eventual prin sablare; dac exist
urme de rugin, acestea vor fi ndeprtate de pe armtur; dup sablare, se

92
94 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

efectueaz curarea suprafeei cu un jet de aer. Dac armtura a fost protejat


temporar, de exemplu cu lapte de ciment sau cu alte substane de protecie
temporar care reduc aderena, acestea trebuie s fie ndeprtate prin procedeul
care se dovedete mai eficient (sablare, jet de ap i aer comprimat etc.). n
condiiile n care se prevede meninerea proteciei temporare, curarea se va face
cu procedee care s nu conduc la degradarea acesteia;
c) aplicarea mortarului prin torcretare la protejarea armturilor nfurate sub tensiune
pe recipieni se face, de regul, dup umplerea cu ap a acestora i realizarea, n
msura n care este posibil, a presiunii maxime a apei, ce se dezvolt n
exploatare. Recipientul nu se golete pn la obinerea rezistenei torcretului,
prevzute n proiect.

12.3.25 Protecia armturilor cu beton sau mortar turnat se prevede prin proiect i se
realizeaz numai pe baza unor experimentri prealabile, prin care se stabilesc detaliile de
executare n funcie de condiiile specifice (distan ntre armturi, posibilitate de compactare,
aderena de stratul suport etc.).

12.3.26 Sistemele de protecie anticoroziv a suprafeei straturilor aplicate prin torcretare sau
turnare se adopt i se execut pe baza prevederilor din reglementrile specifice n vigoare.
Pentru cazurile necuprinse n aceste reglementri se cere avizul unui laborator de specialitate.

12.4 Verificarea i recepia lucrrilor de precomprimare

12.4.1 Verificarea lucrrilor de precomprimare const n:


a) verificarea documentelor privind confecionarea, montarea i recepia armturii
pretensionate (pct.9.9);
b) verificarea privind pretensionarea armturii;
c) verificarea privind protecia armturii pretensionate.

12.4.2 Verificarea privind pretensionarea armturii se refer la:


a) verificarea realizrii forei de control i verificarea meninerii acesteia, conform
condiiilor din prezentul normativ (pct.12.1 i 12.2), dac prin proiect nu se
prevede altfel, verificare care se efectueaz n timpul pretensionrii pentru fiecare
armtur pretensionat i se consemnaz n fiele de pretensionare;
b) verificarea strii elementelor precomprimate, n timpul i dup efectuarea
pretensionrii, mai ales n zonele de ancorare a armturii pretensionate, precum i,
dup caz, a elementelor de susinere a armturii exterioare de-a lungul acesteia i a
rosturilor la elemente asamblate prin precomprimare, verificare care se efectueaz
prin examinarea direct a tuturor acestor zone (fisuri, striviri locale etc.).

12.4.3 Verificarea privind protecia armturii pretensionate se refer la:


a) verificarea documentelor privind livrarea i recepia produselor implicate, a
conformitii cu prevederile proiectului, precum i a strii acestora, prin examinare
direct, dup caz;
b) luarea n considerare a documentelor privind starea armturii, n cazul precizat la
pct.12.3.1 aliniatul ultim;
c) verificri n timpul operaiunilor privind protecia armturii pretensionate
(injectare, betonare etc.) i a fielor ntocmite pentru aceste operaiuni.

12.4.4. Recepia lucrrilor de precomprimare efectuat pe baza verificrilor artate


(pct.12.4.112.4.3) se comenioneaz n procesul verbal de recepie calitativ pe faze (pentru
lucrri care devin ascunse). La recepia lucrrilor va fi invitat proiectantul.

93
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 95

13 MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE

13.1 Prevederi generale

13.1.1 Montarea elementelor prefabricate se efectueaz pe baza datelor din proiect, urmnd ca,
n funcie i de complexitatea lucrrilor de montare, prin proiect s se prevad necesitatea
ntocmirii proiectului tehnologic i elaborrii, de ctre proiectant, a caietului de sarcini.
Proiectul (proiectul tehnologic) va cuprinde cel puin urmtoarele:
a) cantitatea de elemente de montat, defalcat pe sortimente;
b) mijloacele de transport pn la locul de montare;
c) locul de depozitare pe antier i condiiile de aezare i rezemare (dac montarea
nu se execut direct de pe mijlocul de transport);
d) metodele de montare, utilajul necesar i amplasamentul acestuia;
e) ordinea de desfurare a operaiilor de montare;
f) formaiile de lucru necesare pentru montare;
g) graficul calendaristic de lucru pentru transportul i montarea elementelor
prefabricate, ntocmit n concordan cu ordinea de montare a elementelor i innd seama de
timpul necesar pentru ntrirea betonului de monolitizare a mbinrilor, dac este cazul;
h) modul de pregtire a suprafeelor pe care vor rezema elementele i a zonelor de
monolitizare;
i) modul de poziionare i regulile de verificare a respectrii abaterilor admisibile
pentru montare;
j) msurile necesare pentru fixarea provizorie a elementelor;
k) ordinea de executare a sudurilor i condiiile tehnice de calitate pe care trebuie s le
ndeplineasc sudurile;
l) etapele la care este necesar o recepie parial a lucrrilor de montare sau de
mbinare, precum i a altor lucrri secundare;
m) abaterile admisibile la montare.
La stabilirea msurilor necesare pentru fixarea provizorie a elementelor la montare se
vor avea n vedere prevederile standardelor SR EN 1991-1-6 i SR EN 1991-1-6/NB.

13.1.2 Montarea elementelor prefabricate structurale se va efectua sub conducerea i


supravegherea unui personal cu studii superioare n domeniul construciilor i a
responsabilului tehnic cu execia lucrrii.

13.1.3 Succesiunea operaiilor de montare este condiionat de posibilitatea executrii


mbinrilor definitive, care nu trebuie s fie stnjenit de elementele ce se monteaz n
continuare sau prin executarea altor lucrri.

13.1.4 Produsele necesare pentru rezemri umede (mortar) sau uscate (aparate de rezem
metalice, din neopren armat etc.), precum i pentru mbinri umede (monolitizri cu beton i
armtur) sau uscate (prin sudur, cu uruburi etc.) trebuie s fie conform proiectului i s
aib, dup caz, atestarea de conformitate cu standardele sau documentele tehnice legale de
referin.
Armtura i betonul se vor realiza i pune n oper n conformitate cu prevederile
prezentului normativ.
Piesele nglobate n beton se consider corespunztoare, dup cum urmeaz:
a) cele din elemente turnate in situ, pe care se monteaz elementele prefabricate, prin
recepia conform prevederilor prezentului normativ;

94
96 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

b) cele din elemente prefabricate (pentru mbinri i pentru manipulare), prin


documentele privind calitatea acestora, eliberate de productor.

13.2 Realizarea montrilor i mbinrilor

13.2.1 nainte de montare trebuie realizate urmtoarele:


a) verificarea suprafeelor care vin n contact i a celor care intr n mbinare, n
special sub urmtoarele aspecte:
(i) respectarea condiiilor privind dimensiunile i forma (planitate, rugozitate
etc.), dup caz;
(ii) prelucrarea corespunztoare (spre exemplu, perierea cu perie de srm i
splarea din abunden n cazul n care vin n contact cu beton de monolitizare
sau mortar de poz), dac este cazul;
(iii) poziia i forma corespunztoare a armturilor sau ale altor piese care intr
n mbinare;
(iv) starea de curenie;
b) trasarea de detaliu pentru poziia de aezare, cu repere att pe zonele de aezare, ct
i pe elementele care se monteaz;
c) verificarea cotei de nivel a suprafeelor de aezare pe care se monteaz elementele;
d) pregtirea mijloacelor provizorii de asigurare a stabilitii elementului montat pn
la realizarea mbinrii definitive, dac este cazul.

13.2.2 Pentru montarea elementelor prefabricate se vor folosi utilaje care s asigure montarea
n condiii de securitate.
La ridicarea elementelor prefabricate se va executa n prealabil o ridicare provizorie de
pn la cca. 20 mm nlime pentru verificarea prinderii elementelor n dispozitiv.
Elementele vor fi eliberate din dispozitivul de prindere numai dup realizarea corect a
rezemrii. Este obligatoriu a se asigura echilibrul stabil al tuturor elementelor montate sau
care reazem pe acestea. Asigurarea se va realiza naintea desprinderii elementului din
crligul macaralei, fie prin executarea mbinrilor definitive, fie prin mijloace provizorii.
Piesele de prindere provizorie nu vor putea fi demontate dect dup executarea mbinrii
definitive, respectiv n cazul mbinrilor umede sau mixte, dup cel puin 3 zile de la betonare.
Este interzis montarea de elemente pe alte elemente, care nu au fost fixate definitiv
(cu excepia cazurilor prevzute prin proiect).
mbinrile definitive trebuie s fie executate n cel mai scurt timp posibil de la
montare.
Indiferent de tipul elementului, la ridicarea i deplasarea orizontal n stare suspendat
a elementelor, trebuie utilizate cabluri/funii pentru oprirea balansrii.

13.3 Executarea rosturilor la elemente sau construcii din bolari sau panouri
prefabricate asamblate prin precomprimare

13.3.1 Umplerea rosturilor dintre elementele prefabricate (bolari sau panouri) se poate face
prin:
a) turnare de beton n spaii largi (100...200 mm)
b) matare sau injectare de mortar n rosturile avnd grosimea de 15...30 mm pentru
elemente cu nlimea pn la 1,5 m i de 35...55 mm pentru elemente cu nlimea mai mare
de 1,5 m.

95
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 97

c) lipirea cu rini epoxidice, caz n care grosimea rostului nu va depi 1 mm;


utilizarea rinilor se va face pe baza documentelor tehnice legale i a prevederilor
furnizorului
d) alte metode speciale, pe baza documentelor tehnice legale.

13.3.2 Bolarii sau panourile care urmeaz a fi asamblate prin precomprimare trebuie s
ndeplineasc urmtoarele cerine:
a) s fie recepionate bucat cu bucat i s corespund prevederilor proiectului;
b) s aib asigurat poziia relativ (coinciden, continuitate) a canalelor;
c) s fie executate corect feele din rost i suprafeele acestora s nu prezinte tirbituri,
rupturi sau fisuri.

13.3.3 Realizarea rosturilor trebuie s satisfac, dup caz, urmtoarele cerine:


a) s asigure legtura ntre materialul din rost (beton, mortar) i betonul din bolari;
aceast legtur se asigur, dup caz, prin amprentarea suprafeelor, prevederea de musti de
armtur i armarea cu plase a rostului;
b) s asigure condiia de etaneitate (forma rostului s permit aplicarea materialului
sau garniturii de umplere);
c) dimensiunile rostului trebuie s permit realizarea mbinrilor armturilor
nepretensionate i betonului n condiii corespunztoare;
d) rezistena betonului din rost trebuie s fie superioar cu o clas rezistenei betonului
din elemente; dimensiunea maxim a agregatelor trebuie s nu depeasc 3 mm pentru
rosturi cu grosimea pn la 25 mm, inclusiv, i 7 mm pentru rosturi peste 25 mm grosime;
controlul calitii materialului din rosturi se efectueaz la data nceperii precomprimrii i la
28 zile de la turnarea rosturilor, utiliznd :
- pentru mortar, prisme 40 40 160 mm sau cuburi cu latura de 70,7 mm;
- pentru beton, cuburi cu latura de 150 mm sau cilindri;
e) lungimea cordoanelor de sudur sau petrecerea buclelor de armtur din rost trebuie
s se ncadreze n limitele toleranelor din proiect.

13.3.4 Continuitatea i etaneitatea canalelor n rost se poate realiza n una din urmtoarele
variante:
- manoane recuperabile din caucic sau alt material;
- manoane nerecuperabile din tabl, polietilen sau PVC.

13.3.5 Pentru asamblare, bolarii sau panourile prefabricate se vor aeza pe reazeme (calaje,
platforme, fundaii netasabile), care s permit scurtarea elementului pe care l formeaz
(deplasarea lor) la precomprimare i descentrarea uoar a reazemelor intermediare, dndu-se
o atenie deosebit reazemelor de capt care trebuie s fie capabile s preia greutatea proprie a
ntregului element fr a se produce denivelri importante.

13.3.6 nainte de nceperea asamblrii se vor examina, nc o dat, cu atenie, bolarii sau
panourile prefabricate, pentru a avea certitudinea c acetia corespund din punct de vedere
calitativ cerinelor proiectului. De asemenea, este necesar s se verifice concordana dintre
lungimea real a elementului i cea prevzut n proiect.

13.3.7 nainte de aezarea bolarilor sau panourilor n poziia de asamblare:


- se vor ndeprta praful, murdria i eventualul strat superficial de lapte de ciment de
pe feele dinspre rosturi ale bolarilor i panourilor, cu ajutorul periei de srm i prin splarea
cu ap;
- se va verifica starea canalelor (obturare, curenie);

96
98 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

- se va analiza sigurana la rsturnare att a panourilor ct i a ntregului element i se


vor lua msuri de sprijinire adecvate, care s nu mpiedice deformarea elementului la
precomprimare.

13.3.8 Dup aezarea bolarilor sau panourilor n poziia de asamblare i pn la umplerea


rosturilor se vor lua msuri pentru a mpiedica murdrirea feelor interioare ale rosturilor i ale
canalelor.

13.3.9 nainte de umplerea rosturilor cu amestecuri pe baz de ciment, feele respective ale
bolarilor sau panourilor vor fi udate cu ap, lundu-se msurile necesare pentru ndeprtarea
apei de la baza rosturilor (a se vedea i pct. 11.5.3).

13.3.10 Compoziia i consistena materialului de umplere a rostului se vor stabili prin


ncercri preliminare.
Utilizarea aditivilor se face pe baza documentelor tehnice legale fiind ns obligatorii
ncercri preliminare, la antier; utilizarea concomitent a dou tipuri de aditivi se va face
numai cu avizul unui laborator autorizat.

13.3.11 Compactarea mortarului n rost se execut n general prin ndesare cu ipca sau cu
vergeaua metalic. Pentru o mai bun compactare se poate prevedea pe fiecare din feele
panoului o alveol semicircular, care s permit introducerea unui pervibrator n rost, atunci
cnd acesta este de grosime mare. n cazul n care se folosete metoda de compactare
interioar a mortarului sau betonului se va avea n vedere ca mijloacele de compactare s nu
deterioreze sau s nu deplaseze manoanele pentru realizarea canalelor n rost.

13.3.12 Dup turnare, se vor lua msuri de protecie a rosturilor att mpotriva ntririi rapide
(n cazul timpului excesiv de cald), ct i mpotriva ngheului (n cazul timpului friguros).

13.4 Verificarea i recepia lucrrilor de montare a elementelor prefabricate

13.4.1. Verificarea lucrrilor de montare a elementelor prefabricate se refer la:


a) verificarea poziiei, n plan i pe nlime, i verificarea ncadrrii n abaterile
admisibile, pentru fiecare element montat;
b) verificarea, prin observare vizual direct i, eventual, cu spioni, a modului de
rezemare, n cazul rezemrilor simple pe pat de mortar sau pe aparate de rezem, la
fiecare rezemare;
c) verificarea, prin observare vizual direct, prin sondaj, a mbinrilor prin sudur,
cu uruburi sau alte sisteme mecanice, uscate, precum i prin determinri
nedistructive, la mbinrile elementelor structurale;
d) verificarea, prin observare vizual direct i prin msurri simple, a armturilor
care intr n mbinare, precum i a spaiului destinat turnrii betonului, la fiecare
mbinare realizat prin monolitizare sau matare;
e) supravegherea operaiilor de turnare a betonului sau de matare (starea spaiului,
clasa betonului, caracteristicale betonului proaspt etc.), prelevarea epruvetelor
(cuburi sau cilindri) pentru fiecare arj de beton pus n oper, verificarea
aspectului betonului la decofrare i verificarea clasei betonului turnat.
Pentru lucrrile i zonele care devin ascunse (pct. 13.4.1be) se ncheie procese
verbale de recepie calitativ pe faze (pentru lucrri care devin ascunse).
Se ncheie, de asemenea, procese verbale privind conformitatea poziiei n plan i pe
nlime a elementelor prefabricate structurale, dup montare i fixarea definitiv.

97
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 99

13.4.2 Recepia lucrrilor de montare a elementelor prefabricate este consemnat prin proces
verbal de recepie calitativ, care are la baz:
a) documentele privind calitatea i recepia:
(i) elementelor prefabricate montate;
(ii) materialelor utilizate la rezemri i mbinri;
b) documentele privind calitatea lucrrilor de montare, ncheiate ca urmare a
verificrilor conform pct. 13.4.1;
c) examinarea, prin observarea vizual direct, a elementelor prefabricate montate,
inclusiv a rezemrilor i mbinrilor acestora.
La recepie este invitat proiectantul.

13.4.3 n cazurile n care executantul lucrrilor de construcii aplic un sistem de management


al calitii (a se vedea tabelul 20, I, nr.crt.2), la baza procesului verbal de recepie calitativ pe
faze a lucrrilor de montare a elementelor prefabricate vor sta documentele aplicabile ale
acestui sistem, la care se va face trimitere (proceduri, instruciuni i nregistrri privind:
aprovizionarea, recepia, manipularea, depozitarea i trasabilitatea materialelor; executarea i
verificarea lucrrilor; echipamentele de msurare; utilajele de construcii; echipamentul de
sudur; calificarea personalului; tratarea neconformitilor etc.).
n celelalte cazuri, prin procesul verbal de recepie calitativ pe faze se vor consemna
toate datele precizate la pct. 13.4.1 i 13.4.2.

13.5 Condiii prealabile i condiii necesare pentru efectuarea lucrrilor de montare a


elementelor prefabricate

13.5.1 Principalele condiii prealabile pentru realizarea lucrrilor de montare de elemente


prefabricate sunt:
a) recepionarea elementelor prefabricate procurate pentru montare;
b) asigurarea utilajelor, echipamentelor i dispozitivelor necesare pentru manipulare,
montare i fixare provizorie, conform graficului de montare, mai ales n situaiile,
de regul frecvente, n care acestea se realizeaz prin prestare de servicii;
c) efectuarea lucrrilor pregtitoare, cum sunt:
(i) executarea cilor necesare transportului elementelor i accesului utilajelor
de montare;
(ii) executarea cilor de rulare ale utilajelor de montare;
(iii) verificarea bunei funcionri a utilajelor de montare, precum i a
dispozitivelor de prindere i fixare provizorie;
(iv) executarea schelelor, dac este cazul, pentru accesul la zonele de lucru (de
rezemare, de desfacere din macara, de verificare a trasrii etc.).

13.5.2 Elementele prefabricate prevzute pentru montare trebuie s fie recepionate n


prealabil. Recepia se efectueaz prin analizarea documentelor privind calitatea acestora,
eliberate de productor, a prevederilor din proiect i examinare direct.

13.5.3 Documentele privind calitatea elementelor prefabricate sunt:


a) n cazul elementelor prefabricate de serie, introduse pe pia, declaraia de
conformitate conform prevederilor legale privind categoria elementelor respective;
b) n cazul elementelor prefabricate unicat (elemente executate pe baza unui anumit
proiect, pentru o anumit construcie, pe baza unei comenzi directe, cum este cazul, de regul,
a elementelor structurale pentru cldiri i construcii inginereti), declaraia de conformitate cu
proiectul (comanda), dat de productor conform sistemului 4 de atestare a conformitii,

98
100 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

urmnd a se face recepia calitativ a elementelor prefabricate respective i a introduce


documentele privind executarea lor n Cartea tehnic a construciei.
La executarea elementelor prefabricate din categoria (b), proiectantul poate stabili,
dac este cazul, faze determinante (puncte de oprire) la productorul acestora, pentru unele
lucrri care devin ascunse, executantul fiind obligat n aceste cazuri ca, prin comand i
contractul ncheiat cu productorul, s stabileasc modalitile practice care s asigure
realizarea verificrilor n aceste faze.

13.5.4 La loturile de elemente nestructurale, examinarea direct se poate face prin sondaj. La
elementele structurale aceasta se efectueaz pentru fiecare element n parte i are n vedere:
a) tipul elementelor i marcajele de identificare fa de documentele privind
calitatea, precum i pentru asigurarea trasabilitii;
b) starea general, sub aspectul formei i integritii betonului, cu examinri detaliate
i consemnri n cazul unor defecte sau degradri (segregri, tirbituri, armtur
vizibil, piese care trebuie s fie aparente i sunt acoperite cu beton, armturi n
ateptare pentru monolitizare lips sau neconforme, fisuri, rosturi de turnare,
denivelri necorespunztoare etc.);
c) starea i forma suprafeelor i pieselor implicate n zona de rezemare;
d) poziia i starea pieselor de agare pentru manipulare.
Recepia se efectueaz att pentru elementele prefabricate furnizate de productor, pe
baz de comand, ct i pentru cele realizate de executant, n ateliere proprii sau pe antier
(preturnate), i se consemneaz n procese verbale de recepie calitativ.

13.5.5 Elementele metalice preuzinate (spre exemplu, contravntuiri ntre stlpi sau grinzi din
beton armat, grinzi de rulare aezate pe stlpi din beton armat etc.) se vor recepiona n acelai
mod, cu menionarea caracteristicilor acestora i, dup caz, a defectelor i degradrilor
specifice tipului i modului de confecionare a elementelor respective.

13.5.6 Asigurarea detaliilor tehnice la montarea elementelor prefabricate se refer la:


a) aparatura i mijloacele, inclusiv privind accesele pentru trasare, n vederea aezrii
i reglrii poziiei elementelor prefabricate;
b) dotrile tehnice pentru manipularea, aezarea i reglarea poziiei, precum i pentru
fixarea provizorie, dac este cazul;
c) dotrile tehnice pentru fixarea definitiv (pentru sudare, montare cu uruburi etc.),
dac este cazul;
d) dotrile tehnice pentru realizarea mbinrilor umede, prin monolitizare (pentru
armtura de continuitate, cofraje, turnarea i vibrarea betonului), pentru perioada
programat pentru aceste lucrri, sau prin matare.

13.5.7 Asigurarea facilitilor necesare la montarea elementelor prefabricate: energie electric,


ap, aer comprimat dac este cazul etc.

13.5.8 Asigurarea personalului calificat pentru manipularea i montarea elementelor


prefabricate, precum i a celui necesar pentru realizarea mbinrilor definitive, dup caz.

13.5.9 Asigurarea materialelor corespunztoare necesare pentru realizarea mbinrilor


definitive, dup caz.

99
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 101

14 TOLERANE GEOMETRICE

14.1 Toleranele pentru mrimile geometrice pentru construcii (lungimi, nclinri,


rectilinitate, planitate, denivelri relative) sunt prezentate n anexa C.
Abateri admisibile pentru cldiri, pentru clasa de tolerane 1 (tolerane normale), sunt
prezentate n anexa D. Clasa de tolerane 1 ia n considerare ipotezele de proiectare din SR
EN 1992, pentru elemente structurale, precum i nivelul necesar de siguran pentru elemente
nestructurale.

14.2 Structura complet trebuie s se afle n intervalul admisibil al abaterilor pentru a se evita
efectele negative legate de:
a) rezistena mecanic i stabilitatea n stadii intermediare i n perioada de serviciu;
b) performanele de exploatare n timpul utilizrii cldirii;
c) compatibilitatea poziionrii pentru asamblarea structurii i a elementelor
nestructurale.

14.3 Cerinele pentru tolerane speciale trebuie precizate n proiect, n totalitate, i trebuie s
cuprind urmtoarele informaii:
a) alte abateri dect abaterile admisibile indicate n prezentul normativ;
b) orice alt mrime pentru care abaterea trebuie controlat, mpreun cu definirea
parametrilor i valorilor admisibile;
c) dac aceste tolerane speciale se aplic tuturor elementelor relevante sau numai
unora dintre elemente, care trebuie s fie identificate.

14.4 Toleranele pentru suprafeele de contact dintre elemente, n cazul n care forele se
transmit prin contactul direct al suprafeelor, nu sunt prevzute n prezentul normativ. Toate
cerinele legate de aceste suprafee trebuie s fie menionate n proiect.

14.5 Toleranele pentru elementele turnate sub ap nu sunt prevzute n prezentul normativ.

14.6 Dac o anumit abatere geometric face obiectul mai multor cerine similare, se aplic
cea mai strict cerin.

14.7 Prezentul normativ nu conine cerine privind combinaiile dintre toleranele la


executarea lucrrilor i deformaiile structurale.

14.8 Toleranele pentru poziia n plan se refer la axele secundare din plan.
Toleranele pentru poziia pe nlime se refer la axele secundare pe nlime, de
exemplu cot de nivel transferat.
Orice cerin privind axele secundare trebuie menionat n proiect.

100
102 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

15 CONTROLUL CALITII I RECEPIA LUCRRILOR

15.1 Prevederi generale

15.1.1 inerea sub control a realizrii lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat
este deosebit de important deoarece:
a) de calitatea acestor lucrri la realizarea structurilor depinde, n mod direct i
nemijlocit, satisfacerea cerinei eseniale privind rezistena i stabilitatea construciilor
respective, cu implicaiile cunoscute att n viaa oamenilor, ct i sub aspect economic;
b) fa de toate celelalte categorii de materiale utilizate pentru realizarea structurii
construciilor, betonul armat i betonul precomprimat au urmtoarele particulariti:
(i) n ceea ce privete caracteristicile mecanice efective ale betonului pus n
oper:
- depind, n mare msur, de modul efectiv de punere n oper (turnare,
compactare, tratare ulterioar), pentru fiecare zon a elementelor, n parte;
- nu se determin direct pe elementul realizat, ci pe corpuri de prob care,
dei preluate din acelai beton proaspt, sunt inute n condiii de mediu
standard pentru a se determina clasa de rezisten a betonului utilizat
(rezistenele efective depind n mare msur de condiiile de punere n
oper);
- valorile concludente sunt obinute, de regul, dup 28 de zile, timp n care,
n mod normal, elementele respective sunt, cel puin parial, puse sub
ncrcare;
(ii) n ceea ce privete armtura: aceasta devine lucrare ascuns, fiind greu de
a se mai obine informaii cu privire la aceasta (tip, diametre, poziii etc.);
(iii) eventualele lucrri de intervenie ulterioar, determinate de constatarea
unor neconformiti sau a unei comportri necorespunztoare, sunt foarte
dificil de realizat att sub aspectul conceperii lor, ct, mai ales, sub aspectul
executrii lor;
c) fiabilitatea n ceea ce privete proiectarea i executarea lucrrilor este avut n
vedere n codurile de proiectare, prin msuri privind considerarea valorilor reprezentative ale
aciunilor i stabilirea coeficienilor pariali de siguran.
Avnd n vedere cele artate, pentru inerea sub control a lucrrilor din beton, beton
armat i beton precomprimat trebuie aplicat o abordare preventiv, fapt care se manifest i
prin accentul pus pe verificarea elementelor la intrare n procesul de realizare a lucrrilor,
conform celor prezentate la subcap. 15.3.

15.1.2 Principalele cerine privind activitatea control al calittii lucrrilor sunt urmtoarele:
a) existena proiectului, complet i adus la zi (prin dispoziii de antier sau alte
documente valabile);
b) asigurarea, dac este cazul, a asistenei tehnice a proiectantului pe parcursul
executrii lucrrilor;
c) existena, la constructor, a reglementrilor legale i tehnice, aplicabile, pentru
lucrrile respective;
d) aplicarea unui sistem de management al calitii la realizarea lucrrilor.

NOT Sistemul de management al calitii conform SR EN ISO 9001, adaptat la specificul


lucrrilor de construcii, asigur realizarea acestei cerine.

101
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 103

15.1.3 Principiile de baz privind controlul modului de realizare a lucrrilor sunt:


a) o abordare preventiv privind calitatea, avnd n vedere particularitile artate la
pct. 15.1.1 b), prin aplicarea unui sistem de management al calitii, pentru evitarea
neconformitilor;
b) o abordare difereniat, care trebuie s satisfac urmtoarele cerine:
(i) exigena n verificarea calitii lucrrilor este aceeai, indiferent de
diferenierea n abordare;
(ii) cerinele eseniale stabilite prin legea privind calitatea n construcii se
aplic pentru toate cazurile, indiferent de diferenierea n abordare;
(iii) luarea n considerare i a altor cerine (funcionale, privind tehnologiile de
executare a lucrrilor etc.) i/sau a unui numr diferit de criterii de
performan asociate cerinelor, precum i a gradului de independen a
personalului care efectueaz verificrile;
c) niveluri de performan diferite, dup caz, care rezult n procesul de proiectare i
trebuie stabilite, clar i explicit, n proiect, pentru fiecare categorie de lucrri i fiecare criteriu
de performan;
d) diferenierea demersului pentru verificarea calitii lucrrilor se face n funcie de
urmtoarele criterii:
(i) categoria de importan a construciilor, stabilit conform reglementrilor
legale n vigoare;
(ii) cele trei niveluri de verificare, asociate claselor de fiabilitate, definite n
SR EN 1990, anexa B;
(iii) tipul lucrrilor de construcii care trebuie s fie realizate;
(iv) gradul de independen a personalului care efectueaz verificrile;
(v) cerinele explicite ale proprietarului/investitorului sau ale proiectantului
lucrrii.

15.1.4 Modul n care se difereniaz controlul calitii lucrrilor, n funcie de criteriile artate
la pct. 15.1.3 (d), este prezentat n tabelul 20.

Tabelul 20
Nr. Elemente care conduc Criterii avute n vedere (I IV) i condiii privind inerea sub
crt. la diferenieri control a realizrii lucrrilor
I Categoria de importan a construciei
A B C D
1 modul de preparare a n staii de betoane specializate, cu dozare se permite i
betonului automat prepararea pe
(independente sau ale constructorului) antier, cu
dozare
manual.
2 aplicarea de ctre - sistem al calitii certificat; elemente ale
constructor a unui sistem - personal autorizat sau atestat pentru lucrrile la unui sistem al
de management al care este cerut autorizarea, respectiv atestarea calitii,
calitii corelate, care
s asigure
capacitatea de
a menine un
nivel constant
de asigurare a
calitii.

102
104 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul 20 (continuare)
Nr. Elemente care conduc Criterii avute n vedere (I IV) i condiii privind inerea sub
crt. la diferenieri control a realizrii lucrrilor
II Cerine funcionale (CF)
fr CF deosebite cu CF deosebite
1 luarea n considerare a nu este cazul prevederea n comanda
unor caracteristici pentru beton de caracteristici
specifice pentru beton specifice i verificarea
acestora, dup caz, privind:
- tipul de ciment care poate fi
utilizat (de exemplu:
rezistent la sulfai, cu cldur
de hidratatre redus etc.);
- permeabilitatea la ap;
- comportarea la nghe-
dezghe;
- uzura mecanic;
- aerul antrenat.
2 luarea n considerare a nu este cazul prevederi specifice n
unor cerine specifice comanda pentru beton, dac
privind faa vzut a este cazul; aplicarea
betonului metodelor de lucru
corespunztoare i
verificarea acestora.
III Cerine privind tehnologiile de executare a lucrrilor
tehnhologii obinuite tehnologii deosebite
(glisare, turnare continu
etc.)
1 luarea n considerare a nu este cazul prevederi specifice n
unor cerine specifice comanda pentru beton, dac
privind betonul i este cazul; aplicarea
punerea lui n oper prevederilor specifice
tehnologiilor respective i
verificarea lucrrilor.
IV Clase de fiabilitate privind proiectarea i executarea
lucrrilor
RC3 RC2 RC1
1 nivelurile de verificare DSL3 DSL2 DSL3
a proiectrii i gradul verificare de ter verificare efectuat verificare
de independen a parte, efectuat de de alte persoane, efectuat de
persoanelor care alt unitate dect conform procedurii personalul care a
efectueaz verificarea cea care a elaborat unitii de elaborat
proiectul proiectare proiectul.
2 nivelurile de verificare IL3 IL2 IL1
a executrii lucrrilor verificare de ter verificare n autocontrol
i gradul de parte conformitate cu
independen a procedurile
persoanelor care constructorului
efectueaz verificarea

103
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 105

15.2 Clase de verificare

15.2.1 Controlul calitii lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat este n
responsabilitatea direct a constructorului acestor lucrri, dar, pe lng acesta, sunt implicai
toi factorii participani, n funcie de natura activitii lor i de fazele de realizare a lucrrilor.

NOT Prin constructor se neleg toate entitile care particip la executarea lucrrilor.
Responsabilitatea revine, pentru ntreaga lucrare i pentru categorii/pri de lucrri, acelor
entiti care ncheie contracte cu beneficiarul, pentru lucrrile respective.

15.2.2 Se disting dou etape principale privind controlul calittii lucrrilor:


a) verificarea elementelor de intrare n procesul de realizare a lucrrilor, n principal:
(i) proiectul, care furnizeaz datele tehnice privind construcia;
(ii) conformitatea produselor care intr n lucrare;
(iii) capabilitatea furnizorilor care efectueaz servicii pentru realizarea lucrrii
respective;
(iv) capabilitatea constructorului de a realiza lucrarea;
b) verificarea proceselor de executare a lucrrilor pentru fiecare categorie de lucrri i
faz/etap, ncepnd cu primirea frontului de lucru de la faza/etapa precedent i sfrind cu
predarea frontului de lucru pentru faza/etapa urmtoare sau recepionarea lucrrilor
respective.

15.2.3 Prevederile SR EN 1992-1-1 au n vedere numai proiectarea i executarea


lucrrilor ncadrate n clasa de fiabilitate RC2 (a se vedea tabelul 15.1), creia i corespund
nivelurile de verificare DSL2 i IL2.
Avnd n vedere faptul c n Romnia proiectele sunt verificate tehnic, conform
prevederilor legale, de o ter parte, condiia privind nivelul de verificare pentru proiectare
este ndeplinit inclusiv pentru nivelul DSL3, respectiv clasa de fiabilitate RC3.
Pentru verificrile privind executarea lucrrilor se fac urmtoarele precizri;
a) pentru elementele de intrare n procesul de realizare a lucrrilor (pct. 15.2.2.a (ii)-
(iv)) se aplic prevederile subcap. 15.3;
b) n cazul lucrrilor cu caracter specific (pct. 1.2), se aplic prevederile din
reglementrile tehnice specifice, precum i cele din caietele de sarcini, dac
acestea sunt mai restrictive sau mpun condiii suplimnetare, fa de cele
corespunztoare nivelului IL2 de verificare;
c) n funcie de categoria de importan a construciei i de implicarea lucrrilor
respective n posibile consecine sub aspectul riscului n ceea ce privete viaa i
pierderile economice, proiectantul poate stabili, prin proiect, niveluri diferite de
verificare fa de nivelul IL2, care corespunde prevederilor SR EN 1992-1-1,
astfel:
(i) nivelul IL1 de verificare, pentru construcii avnd categoria de importan
D i riscuri minore, sau pentru elemente/pri ale construciilor avnd
categoria de importan C sau D i care prezint riscuri minore;
(ii) nivelul IL3 de verificare pentru construcii avnd categoria de importan
A sau B; pentru elemente/pri ale construciilor avnd categoria de
importan A, B sau C i care prezint riscuri majore, precum i la
cererea investitorului;
d) verificrile prevzute n prezentul normativ sunt cele care corespund nivelului IL2
de verificare.
Diferenierea nivelurilor de verificare a executrii lucrrilor, aa cum se arat n
tabelul 20, nr. crt. IV.2, const n gradul de independen a personalului care efectueaz

104
106 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

verificrile. Pentru nivelul IL2 de verificare, constructorul trebuie s aplice un sistem de


management al calitii (pct. 15.1.2.d), prin care s asigure i independena personalului care
verific, fa de cel care execut lucrrile.

15.2.4 Dac prevede nivelurile IL1 sau IL3 de verificare, proiectantul trebuie s precizeze
condiiile efective care au fost avute n vedere pentru stabilirea acestora, inclusiv cerina
expres a investitorului (n cazul nivelului IL3 de verificare).

15.3 Verificarea elementelor de intrare n procesul de realizare a lucrrilor

15.3.1 Verificarea completitudinii proiectului are la baz urmtoarele principii:


a) nu se poate realiza o construcie corespunztoare dac aceasta nu are la baz un
proiect corespunztor;
b) nu se pot pune n eviden responsabilitile privind proiectul n condiiile n care
contractul de proiectare, ncheiat ntre beneficiarul lucrrii (proprietar/investitor) i proiectant
nu este ntocmit n mod corespunztor.
Proiectantul este implicat n verificarea calitii lucrrilor care se execut conform
proiectelor sale, indiferent de clasa de verificare, cel puin n urmtoarele etape:
(i) lucrrile pentru care este specificat legal participarea sa;
(ii) la recepia de la terminarea lucrrilor i la recepia final.
Proiectul, care st la baza executrii lucrrilor, trebuie s fie verificat tehnic, conform
prevederilor legale, nainte de a fi predat constructorului.
Constructorul trebuie s analizeze proiectul primit, sub aspectul fezabilitii, i s fac
obieciuni, dac este cazul, mai ales n ceea ce privete:
lipsuri i/sau neconcordane n detaliile din proiect i/sau n datele tehnice necesare;
posibilitatea de a aproviziona materialele/produsele prevzute;
capacitatea de a utiliza tehnologiile prevzute.
Obieciunile trebuie s fie rezolvate cu proiectantul, dup caz, prin meninerea
prevederilor din proiect, cu completri, sau prin modificri ale proiectului, avnd n vedere
propunerile constructorului.

15.3.2 Conformitatea produselor/materialelor care intr n lucrare trebuie s fie asigurat prin
parcurgerea urmtoarelor etape:
a) verificarea faptului c n proiect sunt prevzute toate datele (tipo-dimensiuni,
caracteristici tehnice, alte condiii, dup caz) necesare pentru identificarea i ntocmirea
comenzilor pentru procurarea produselor/materialelor;
b) cunoaterea caracteristicilor produselor/materialelor prevzute n proiect i
precizarea clar a acestora n comenzile date ctre furnizori;
c) analizarea contractelor cu furnizorii pentru a asigura aprovizionarea cu
produse/materiale corespunztoare, nsoite, dup caz, de documente care conin prevederile
productorilor privind manipularea, transportul, depozitarea i punerea n oper a
produselor/materialelor respective;
d) recepia produselor/materialelor sub aspect calitativ, la procurarea acestora, att pe
baza declaraiilor de conformitate, ct i prin verificri vizuale i, dup caz, msurri sau
ncercri/determinri;
e) verificarea produselor/materialelor sub aspect calitativ, imediat naintea de punerea
lor n oper i respingerea celor necorespunztoare, urmnd fie a fi nlocuite, fie a fi stabilite
cu proiectantul soluii alternative;
f) punerea n oper a produselor/materialelor corespunztoare, n conformitate cu
prevederile proiectului, ale productorilor, ale prezentului normativ, precum i ale altor
reglementri tehnice aplicabile, dac este cazul.

105
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 107

Pentru produsele care nu sunt specificate n proiect (spre exemplu: produse pentru
cofraje, produse pentru ungerea cofrajelor n vederea decofrrii, srm pentru legarea
armturilor, distanieri pentru asigurarea poziiei armturii), constructorului i revine obligaia
de a asigura ndeplinirea cerinelor/condiiilor privind realizarea de lucrri calitate, prin
utilizarea acestor produse.

15.3.3 Pentru serviciile furnizate (spre exemplu: lucrri de cofraje, confecionare armturi,
precomprimare), responsabilitatea asigurrii calitii acestora revine executantului, care
trebuie s fie n msur s in sub control realizarea activitilor respective, prin:
a) cunoaterea activitilor respective i a implicaiilor acestora n realizarea
lucrrilor conform proiectului;
b) cunoaterea capabilitii furnizorului, att din declaraii proprii, ct i din surse
independente de acesta;
c) prevederea clauzelor corespunztoare, detaliate, n contracte, privind condiiile
impuse pentru asigurarea calitii serviciilor respective, inclusiv, dac este cazul, aplicarea
managementului calitii de ctre furnizor;
d) supravegherea desfurrii activitilor respective, prin verificri pe parcursul
desfurrii lor;
e) recepia, dac este cazul, a serviciilor furnizate.

Laboratoarele la care se efectueaz ncercri i/sau determinri trebuie s aib


competene autorizate/acreditate, pentru domeniul respectiv, conform prevederilor legale.

15.3.4 n vederea asigurrii calitii lucrrilor de construcii, executantul trebuie s fac


dovada, n special n ceea ce privete:
a) funcionarea conform documentelor legale;
b) aplicarea unui sistem de management al calitii;
c) capacitatea tehnic, sub aspectul dotrilor cerute de tehnologiile prevzute,
confirmat i prin documente privind realizarea unor lucrri similare;
c) existena personalului autorizat sau atestat, dup caz, pentru executarea lucrrilor
pentru care este cerut autorizarea, respectiv atestarea.

15.3.5 Asigurarea calitii lucrrilor trebuie s fie urmrit i de investitor, prin:


a) analizarea contractelor cu proiectantul i cu executantul, n special n ceea ce
privete partea de obligaii i de responsabiliti;
b) asigurarea asistenei tehnice a proiectantului la desfurarea lucrrilor, n special la
analizarea situaiilor n care se produc neconformiti, dac este cazul, prin clauze n
contractul ncheiat cu acesta;
c) supravegherea desfurrii activitilor de realizare a lucrrilor, prin activitatea
permanent a dirigintelui de antier.

15.4 Verificarea proceselor de executare a lucrrilor

15.4.1 Prevederi generale

15.4.1.1 inerea sub control a proceselor de executare a lucrrilor, n scopul verificrii


conformitii acestora cu cerinele specificate n proiect i n reglementrile tehnice aplicabile,
cuprinde urmtoarele forme:
a) control intern, efectuat de fiecare entitate care efectueaz lucrri, n scopul
verificrii calitii acestora, care, la rndul su, cuprinde:

106
108 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

(i) control interior, desfurat de-a lungul tuturor stadiilor proceselor, dup
reguli prestabilite, alctuit din:
- autocontrol efectuat de personalul constructor asupra propriilor
operaii, cu corectarea imediat, de ctre acesta, a erorilor comise;
- control ierarhic, efectuat de efii ierarhici, asupra lucrrilor
personalului din subordine;
(ii) control exterior, efectuat prin sondaj, asupra lucrrilor efectuate, n toate
stadiile lor, de ctre personal independent al compartimentului de verificare a
calitii al executantului, mandatat direct de conducerea acestuia, i validarea
operaiilor de control interior;
b) control extern, efectuat de investitor sau de un organism independent acionnd n
numele acestuia, sau al autoritii de reglementare, cu misiunea de:
- a preveni riscul greelilor n managementul calitii;
- a asista pe investitor sau a reprezenta interesul autoritii de reglementare n
obinerea calitii;
- a valida controlul intern al executantului.
n cazul nivelului IL1 de verificare, se aplic numai controlul interior (pct. (a.i) de mai
nainte).
n cazul nivelului IL3 de verificare, se aplic i controlul extern efectuat de o ter
parte.

15.4.1.2 Verificarea conformitii, n domeniul construciilor, pentru betoanele utilizate i


pentru construcii n ansamblu, este diferit de cea a produselor, n general, datorit faptului
c acestea (betonul i construcia) sunt unicate, proiectate anume pentru construcia
respectiv. Aceast verificare se realizeaz prin recepie, activitate prin care se confirm, pe
baza documentelor tehnice i contractuale, dup caz, c sunt ndeplinite cerinele specificate.

15.4.1.3 Principalele cerine i criterii de performan pentru activitile de control intern sunt
prezentate n tabelul 21.
Pentru controlul extern, care se efectueaz, de regul, de organisme autorizate sau
acreditate, cerinele i criteriile de performan sunt luate n considerare i validate la
autorizarea sau acreditarea organismelor respective.

107
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 109

Tabelul 21
Nr. Cerina i criteriul de Nivelul de performan Verificarea conformrii la
crt. performan nivelul de performan
A Competena pentru efectuarea activitilor de verificare
1 Calificarea persoanelor care dup caz:
efectueaz verificarea -calificarea prevzut n
reglementarea tehnic
privind metoda de
verificare;
-practica profesional n
domeniul respectiv,
documentat
2 Aplicarea metodelor prevzute -existena i cunoaterea
conducerea unitii care
conform reglementrilor tehnice reglementrilor tehnice
execut lucrrile
specifice aplicabile;
-utilizarea
echipamentelor i
dispozitivelor prevzute;
-respectarea condiiilor
de mediu prevzute,
dup caz
3 ncrederea n mijloacele de -existena confirmrii
msurare metrologice, n perioada
de valabilitate
B Oportunitatea activitii de verificare
4 Respectarea duratelor dup caz:
tehnologice -nregistrare, confirmat,
privind prelevarea
probelor sau msurarea
n procesul de lucru;
-confirmarea scris a
ncheierii lucrrii care se
verific;
- beneficiarul (care a
-meninerea
ncheiat contractul)
documentului care atest
-proiectantul
durata prevzut pn la
- dirigintele de antier
verificare
5 Prezentarea rezultatelor n timp -durata tehnologic
util maxim, cunoscut,
impus de continuarea
lucrrilor
6 Durata de validitate a verificrii -durata maxim stabilit
efectuate prin reglementri
tehnice sau proiect

108
110 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul 21 (continuare)
Nr. Cerina i criteriul de Nivelul de performan Verificarea conformrii la
crt. performan nivelul de performan
C Documentarea activitii de verificare (nregistrri privind calitatea)
7 Recunoaterea documentelor de dup caz:
ctre factorii interesai -documente ale - beneficiarul (care a ncheiat
sistemului calitii, contractul)
recunoscut -proiectantul
-prin prevederi - dirigintele de antier
specifice n contract
8 Completitudinea documentelor -conform
reglementrilor tehnice
aplicabile sau
prevederilor din proiect
9 Termen de pstrare a dup caz:
documentelor (inclusiv -cel puin perioada de
- beneficiarul (care a ncheiat
securitatea integritii lor) garanie
contractul)
-permanent pentru cele
-proiectantul
care intr n Cartea
- dirigintele de antier
tehnic a construciei
10 Accesul la documente (include -pentru orice factor
trasabilitatea verificrilor) interesat
-luare n eviden i
spaiu de depozitare
corespunztor

15.4.1.4 Verificrile lucrrilor efectuate sunt prezentate n normativ, n capitolele respective,


dup cum urmeaz:
- cofraje: subcap. 7.4;
- spaii de turnare realizate n teren: subcap. 7.5.3;
- armtura nepretensionat montat: subcap. 8.5;
- armtura pretensionat montat: subcap. 9.9;
- piese nglobate montate: pct. 10.2 i 10.4;
- betonul i punerea n oper a acestuia: anexa H,
- precomprimare: subcap. 12.4;
- montare elemente prefabricate: subcap. 13.4.

15.4.2 Aciuni n cazul unor neconformiti

n cazul n care verificrile identific neconformiti, trebuie ntreprinse aciuni


adecvate pentru a se asigura c acestea sunt ndeprtate i situaia nu se va repeta. Dac sunt
neconformiti fa de condiiile din proiect sau din reglementrile tehnice aplicabile, se
analizeaz situaia mpreun cu proiectantul, pentru stabilirea msurilor care se impun a fi
luate.

15.5 Recepia lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat

15.5.1 Recepia lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat se efectueaz pentru
ntreaga construcie i pe pri din construcie (fundaie, tronson etc.). Aceast recepie are la
baz examinarea direct, efectuat pe parcursul executrii lucrrilor, precum i:

109
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 111

a) declaraiile de conformitate prevzute de reglementrile n vigoare pentru


materialele utilizate;
b) existena i coninutul proceselor verbale de recepie calitativ privind
cofrajele, armarea, aspectul elementelor dup decofrare, calitatea betonului
pus n lucrare, precum i existena i coninutul proceselor verbale pentru
fazele determinante i pentru lucrrile care devin ascunse;
c) existena i coninutul documentelor privind betonul livrat;
d) consemnrile din condica de betoane;
e) constatrile consemnate n cursul executrii lucrrilor n cadrul controlului
interior i/sau exterior;
f) confirmarea, prin procese verbale, a executrii corecte a msurilor de
remediere prevzute n diferitele documente examinate;
g) rapoartele privind calitatea betoanelor ntrite;
h) ncadrarea n abaterile admisibile, pentru:
- dimensiuni de ansamblu i cote de nivel;
- dimensiuni ale elementelor n raport cu prevederile proiectului;
- poziia golurilor prevzute n proiect;
- poziia relativ pe ntreaga nlime a construciei, a elementelor
verticale (stlpi, perei structurali) consemnndu-se eventuale dezaxri;
i) comportarea la proba de umplere cu ap, n cazul recipienilor;
j) respectarea condiiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind
materialele utilizate, compoziia betonului, impermeabilitatea, gelivitatea etc.;
k) orice alt verificare care se consider necesar.

15.5.2 n vederea recepiei structurii unei construcii, n cazurile n care se solicit de ctre
proiectant, constructorul trebuie s prezinte beneficiarului rapoarte de ncercri prin metode
nedistructive pe beton ntrit. Alegerea elementelor i numrului necesar de ncercri se face
de ctre proiectant. ncercrile prin metode nedistructive se efectueaz n conformitate cu
prevederile reglementrilor tehnice aplicabile.

15.5.3 Calitatea betonului se determin conform urmtoarelor criterii:

a) pentru betoane supuse unui control de certificare a produciei, conform tabelului 22;

Tabelul 22
Criteriul 1 Criteriul 2
Toate rezultatele
Nr. Numrul n al rezultatelor de Media a n rezultate individuale ale
crt. rezisten la compresiune pentru fcm ncercrilor
partea de obiect N/mm2 fci
N/mm2
1 1 neaplicabil fck 4
2 2 4 fck + 1 fck 4
3 56 fck + 2 fck 4
4 735 fck + (1.65 fck 4
2.85/n0.5)s
n care s = 4 N/mm2

110
112 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

b) pentru betoane nesupuse unui control de certificare a produciei, conform tabelului 23.

Tabelul 23
Criteriul 1 Criteriul 2
Toate rezultatele
Nr. Numrul n al rezultatelor de rezisten Media a n rezultate individuale ale
crt. la compresiune pentru partea de obiect fcm ncercrilor
N/mm2 fci
N/mm2
1 3 fck + 4 fck 4
2 15 fck + 1,48s fck 4

15.5.4 Verificarea calitii betonului pus n oper se face pe pri de obiect, pe baza ncercrii
epruvetelor prelevate la punerea n oper a betonului, precum i a examinrii directe i
msurrii.
Prin pri de obiect se neleg:
- prile de construcie delimitate de rosturile de lucru sau, n cazul elementelor
separate cu volum mic (spre exemplu, fundaii izolate), conform A.5.a din tabelul H1;
- prile de construcie precizate prin proiect sau proceduri speciale, dac acestea sunt
diferite de cele delimitate de rosturile de lucru (spre exemplu, n cazul turnrii
continue).
Verificarea calitii betonului pus n oper se refer la:
a) rezistena la compresiune, la 28 de zile (clasa de rezisten);
b) alte caracteristici, conform prevederilor din proiect (a se vedea tabelul H1,
A.5.c; E.3; E.4; F.3).

15.5.5 Pentru verificarea calitii betonului trebuie s se ia n considerare urmtoarele:


a) Privind clasa de rezisten la compresiune:
(i) rezultatele ncercrilor pe cilindri/cuburi, realizate din probe prelevate la
locul de punere n oper, trebuie s corespund prevederilor din tabelul H1,
G.1;
(ii) dac nu s-au efectuat ncercri obligatorii pe cilindri/cuburi prelevate la
locul de punere n oper, la frecvenele stabilite, sau dac rezultatele se
situeaz sub clasa prevzut n proiect, trebuie s se efectueze ncercri
nedistructive in-situ /extrageri de carote care s confirme calitatea
lucrrilor executate.
n cazul (i) rezultatele se analizeaz pe baza criteriilor de conformitate, nscriindu-se:
- rezultatele msurrilor;
- valorile determinate i criteriul de conformitate utilizat;
- conformitatea rezultatelor;
- clasa de rezisten efectiv realizat.
n cazul (ii) se analizeaz:
- rezultatele ncercrilor pe corpurile de prob, corelndu-se cu rezultatele
aferente zonei ncercate nedistructiv;
- rezultatele obinute pentru ncercri nedistructive/extrageri de carote/ncercri
in-situ.
b) Privind alte caracteristici ale betonului, criteriile de conformitate se stabilesc prin
proiect, iar rezultatele obinute trebuie s corespund prevederilor din tabelul H1,
E.3; E.4; F.3 i G.2.

111
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 113

Concluziile rezultate pe baza aplicrii criteriilor de conformitate, pentru fiecare parte


de obiect, pot fi: beton corespunztor sau beton necorespunztor. Neconformitile privind
calitatea betoanelor se rezolv conform prevederilor din tabelul H1, pentru fiecare caz de
neconformitate constatat.
Rezultatele verificrii se nscriu n raportul privind calitatea betoanelor.

15.5.6 Verificrile efectuate i constatrile rezultate la recepia structurii de rezisten se


consemneaz ntr-un proces verbal ncheiat ntre investitor, proiectant i constructor,
precizndu-se, n concluzie, dac structura n cauz se recepioneaz sau se respinge.
n cazurile n care se constat deficiene n executarea structurii, trebuie stabilite
msuri de remediere, iar dup realizarea acestora trebuie s se efectueze o nou recepie.

15.5.7 Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrri (zidrie, tencuieli, placaje, protecii,
alte finisaje) este admis numai pe baza dispoziiei date de proiectant.
Aceast dispoziie se poate da dup ncheierea recepiei structurii de rezisten sau, n
cazuri justificate, dup ncheierea recepiei pariale a structurii de rezisten.
Recepia parial const n efectuarea tuturor verificrilor artate la pct.15.5.1, cu
excepia verificrii rezistenei betonului ntrit, la 28 de zile, care se face la recepia
definitiv a structurii de rezisten.
n asemenea situaii, proiectantul trebuie s precizeze unele pri din elemente asupra
crora s se poat efectua determinri ulterioare i care nu se pot acoperi dect dup
ncheierea recepiei definitive a structurii.

15.5.8 Recepia construciilor din beton, beton armat i beton precomprimat se face n
conformitate cu prevederile legii.

112
114 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

ANEXE

113
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 115

Anexa A

DOCUMENTE DE REFERIN

A1. Standardele i reglementrile tehnice menionate ca documente de referin sunt


urmtoarele:

SR EN 197-1:2002; SR EN 197-1/A1:2004; SR EN 197-1/A3:2007


Ciment. Partea 1: Compoziie, specificaii i criterii de
conformitate ale cimenturilor uzuale

SR EN 206-1:2002 Beton. Partea 1: Specificaie, performan, producie i


conformitate, cu amendamentele SR EN 206-1:2002/A1:2005,
SR EN 206-1:2002/A2:2005 i erata SR EN 206-
1:2002/C91:2008

SR 13510:2006 Beton. Partea 1: Specificaie, performan, producie i


conformitate. Document naional de aplicare a SR EN 206-1, cu
erata SR 13510:2006/C91:2008

SR EN 446:2008 Paste pentru cabluri pretensionate. Procedur de injecie a


pastelor

SR EN 447:2008 Paste pentru cabluri pretensionate. Cerine pentru paste curente

SR EN 1339:2004 Dale de beton. Condiii i metode de ncercri, cu erata SR EN


1339:2004/AC:2006

SR EN 1990:2004; SR EN 1990:2004/A1:2006; SR EN 1990:2004/A1:2006/AC:2009.


Eurocod. Bazele proiectrii structurilor

SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod. Bazele proiectrii structurilor. Anexa naional

SR EN 1990:2004/A1:2006/NA:2006
Eurocod: Bazele proiectrii structurilor. Anexa A2: Aplicaie
pentru poduri. Anexa naional

SR EN 1991-1-6:2005; SR EN 1991-1-6:2005/AC:2008
Eurocod 1: Aciuni asupra structurilor.Partea 1-6: Aciuni
generale Aciuni pe durata execuiei

SR EN 1991-1-6:2005/NB:2008 Eurocod 1: Aciuni asupra structurilor.


Partea 1-6: Aciuni generale Aciuni pe durata execuiei.
Anexa naional

SR EN 1992-1-1:2004; SR EN 1992-1-1:2004/AC:2008
Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli
generale i reguli pentru cldiri

SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton.

114
116 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Partea 1-1: Reguli generale i reguli pentru cldiri.


Anexa naional

SR EN 1994-1-1:2004; SR EN 1994-1-1:2004/AC:2009
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oel i beton.
Partea 1-1: Reguli generale i reguli pentru cldiri

SR EN 1994-1-1:2004/NB:2008 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oel


i beton. Partea 1-1: Reguli generale i reguli pentru cldiri.
Anexa naional

SR EN 1996-1-1:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidrie. Partea 1-1:


Reguli generale pentru construcii de zidrie armat i nearmat

SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidrie.


Partea 1-1: Reguli generale pentru construcii de zidrie armat
i nearmat. Anex naional

SR EN 1998-1:2004; SR EN 1998-1:2004/AC:2010-06-01
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezisten la cutremur.
Partea 1:Reguli generale, aciuni seismice i reguli pentru
cldiri

SR EN 1998-1:2004/NA:2008
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezisten la cutremur.
Partea 1:Reguli generale, aciuni seismice i reguli pentru cldiri.
Anex naional

SR 3518:2009 ncercri pe betoane. Determinarea rezistenei la nghe-dezghe


prin msurarea variaiei rezistenei la compresiune i/sau
modulului de elasticitate dinamic relativ

SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 9001:2008/AC:2009


Sisteme de management al calitii. Cerine

SR EN 12350-1:2009 ncercare pe beton proaspt. Partea 1: Eantionare

SR EN 12350-2:2003 ncercare pe beton proaspt. Partea 2: ncercarea de tasare

SR EN 12350-3:2003 ncercare pe beton proaspt. Partea 3: ncercare Vebe

SR EN 12350-4:2002 ncercare pe beton proaspt. Partea 4: Grad de compactare

SR EN 12350-5:2002 ncercare pe beton proaspt. Partea 5: ncercare cu masa de


rspndire

SR EN 12350-7:2009 ncercare pe beton proaspt. Partea 7: Coninut de aer. Metode


prin presiune

SR EN 12390-1:2002, SR EN 12390-1:2002/AC:2006

115
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 117

ncercare pe beton ntrit. Partea 1: Form, dimensiuni i alte


condiii pentru epruvete i tipare

SR EN 12390-2:2009 ncercare pe beton ntrit. Partea 2: Pregtirea i pstrarea


epruvetelor pentru ncercri de rezisten

SR EN 12390-3:2009 ncercare pe beton ntrit. Partea 3: Rezistena la compresiune a


epruvetelor

SR EN 12390-5:2009 ncercare pe beton ntrit. Partea 5: Rezistena la ntindere prin


ncovoiere a epruvetelor

SR EN 12390-6:2002; SR EN 12390-6/AC:2006
ncercare pe beton ntrit. Partea 6: Rezistena la ntindere prin
despicare a epruvetelor

SR EN 12390-8:2009 ncercare pe beton ntrit. Partea 8: Adncimea de ptrundere a


apei sub presiune

SR EN 12504-1:2009 ncercri pe beton n structuri. Partea 1: Carote. Prelevare,


examinare i ncercri la compresiune

SR EN 12504-2:2002 ncercri pe beton n structuri. Partea 2: ncercri


nedistructive. Determinarea indicelui de recul

SR EN 12504-3:2006 ncercri pe beton n structuri. Partea 3: Determinarea forei de


smulgere

SR EN 12504-4:2004 ncercri pe beton n structuri. Partea 4: Determinarea


vitezei de propagare a ultrasunetelor
SR ENV 13670-1:2002 Execuia structurilor de beton. Partea 1:Condiii comune
SR EN 13791:2007 Evaluarea in-situ a rezistenei la compresiune a betonului din
structuri i din elemente prefabricate, cu erata SR EN
13791/C91:2007
SR EN 14487-1:2006 Beton pulverizat. Partea 1: Definiii, specificaii i conformitate

SR EN 14487-2:2007 Beton care se aplic prin pulverizare. Partea 2: Execuie


ST 009-2005 Specificaie tehnic privind produse din oel utilizate ca armturi:
cerine i criterii de performan (Ordinul minstrului transporturilor,
construciilor i turismului nr.1.944/2005 publicat n Monitorul
Oficial, Partea I, nr.1.086bis din 2 decembrie 2005), cu modificri
i completri ulterioare

NE 012/1-2007 Normativ pentru producerea betonului i executarea lucrrilor din


beton, beton armat i beton precomprimat. Partea 1: Producerea
betonului (Ordinul ministrului dezvoltrii, lucrrilor publice i
locuinelor nr.577/ 2008 publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr.
374 din 16 mai 2008)

116
118 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Anexa B

PREVEDERI CARE TREBUIE S FIE CONINUTE N PROIECTELE


LUCRRILOR DIN BETON, BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT

B1. Prevederile minime care trebuie s fie coninute n partea scris i n partea desenat a
proiectelor, definite conform pct. 4.1, sunt specificate, pentru fiecare categorie de lucrri, la
capitolele respective.
n continuare este prezentat succint lista acestor prevederi, cu urmtoarele observaii:
a) cuprinderea acestor prevederi minimale nu depinde de categoria de
importan a construciilor i nici de clasele de verificare pentru executarea
lucrrilor;
b) meniunea dac este cazul se refer la prevederi necesare n funcie de
condiiile de exploatare, de complexitatea lucrrilor, de condiiile de
executare a lucrrilor i altele asemenea.

B1.1 Prevederi privind trasarea:


- poziiile axelor, precum i a liniilor secundare pentru trasare, dup caz, cu clase de
toleran;
- cotele de nivel, cu clase de toleran;
- datele suplimentare necesare pentru trasarea elementelor cu forme i/sau poziii
deosebite, n plan i pe vertical;
- poziia n plan i cote, cu clase de toleran, pentru piese nglobate n fundaii;
- stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire), dac este cazul;
- condiii deosebite pentru efectuarea trasrii, dac este cazul.

B1.2 Prevederi privind cofrajele i susinerile acestora:


- dimensiunile n plan i pe vertical, cu clase de toleran;
- poziia relativ, n plan, fa de axe, cu clase de toleran;
- cota feei inferioare i/sau superioare, dup caz, cu clase de toleran;
- datele suplimentare necesare pentru executarea cofajelor cu forme i/sau poziii
deosebite, n plan i pe vertical;
- calculul cofrajelor i susinerii acestora, sau precizarea privind necesitatea unui proiect
tehnologic pentru cofraje, caz n care se elaboreaz caiet de sarcini pentru aceasta;
- precizarea necesitii calculului privind deformaiile cofrajului i condiiile, cu clase
de toleran, pentru deformaiile admisibile;
- precizarea condiiilor, conform subcap. 7.5.1 i 7.5.2, privind spaiile de turnare
realizate n teren (terasamente);
- precizarea condiiilor deosebite, dac este cazul, pentru:
planitatea suprafeei cofrate, cu clase de toleran;
rectilinitatea muchiilor, cu clase de toleran;
etaneitate;
agenii de decofrare;
- stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire);
- precizarea condiiilor privind modul de decofrare, dac este cazul.

117
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 119

B1.3 Prevederi privind armtura nepretensionat:


- tipul i clasa produselor prevzute pentru fiecare categorie de armturi;
- diametrul, precum i forma armturilor, notate distinct i unitar, cu clase de toleran,
dac este cazul;
- poziia relativ i fa de cofraj a fiecrei armturi;
- acoperirea cu beton, precum i condiii pentru distanieri, dac este cazul;
- poziiile i lungimile de suprapunere, cu clase de toleran, precum i alte condiii,
pentru nndirile prin suprapunere;
- condiii pentru alte moduri de nndire, dac este cazul, cu precizarea acestora;
- stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire);
- condiia, explicit, de a fi ncunotiinat n cazurile n care nu se utilizeaz tipul i/sau
clasa de produse prevzute n proiect.

B1.4 Prevederi privind armtura pretensionat:


- tipul i clasa produselor;
- procedeul de precomprimare;
- modul de alctuire (armtura propriu-zis, ancoraje etc.);
- modul de realizare a canalelor sau de aezare a armturii pretensionate exterioare;
- condiii pentru realizarea canalelor, mai ales sub urmtoarele aspecte:
poziia relativ n cofraj, cu clase de toleran;
forma i poziiile zonelor de racordare cu suprafaa pe care reazem
ancorajul;
poziiile teurilor de injectare i de aerisire;
modul de fixare n cofraj;
- stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire);
- modul de protecie temporar a armturii pretensionate i a ancorajelor, pentru a fi
aplicat dac este cazul;
- modul de protecie definitiv a armturii pretensionate i a ancorajelor;
- condiia, explicit, de a fi ncunotiinat proiectantul n cazurile n care nu se pot
utiliza tipul i/sau clasa de produse prevzute n proiect.

B1.5 Prevederi privind piesele nglobate n beton:


- detalii de executare pentru piesele care se confecioneaz sau datele necesare,
complete, pentru piesele care se procur de pe pia;
- poziia n cofraj, cu clase de toleran, n ceea ce privete:
amplasarea fa de axe;
amplasarea fa de suprafaa elementelor;
cotele de nivel, dac este cazul;
poziia, n cazul pieselor nesimetrice;
- condiii pentru recepia pieselor care se nglobeaz, dac este cazul;
- condiii privind montarea n cofraj, dac este cazul, de exemplu:
pentru benzile/profilele de etanare la rosturile de turnare;
pentru etanarea pieselor cu goluri care trebuie s rmn libere;
- stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire), dac este cazul.

B1.6 Prevederi privind punerea n oper a betonului:


- specificarea privind betonul:
clasa de rezisten;
alte condiii specifice, dup caz (clase de lucrabilitate, de permeabilitate, de
gelivitate, coninut de aer oclus etc.);
- condiii pentru betonul proaspt, dac este cazul (priz accelerat sau ntrziat etc.);

118
120 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

- determinrile care trebuie efectuate pe betonul proaspt;


- epruvetele necesare pentru elemente sau pri de construcie i etapele n care se
realizeaz acestea;
- amplasarea rosturilor de turnare sau condiia explicit a turnrii continue, fr
ntrerupere;
- modul de protecie i tratare a betonului;
- condiii privind decofrarea:
termene sau rezistene minime ale betonului;
meninerea unor sprijiniri, cu detalii;
- stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire), dup caz, pentru turnarea betonului,
tratarea i protecia acestuia i decofrare.

B1.7 Prevederi privind precomprimarea:


- date privind condiiile preliminare (rezistena betonului, condiii pentru verificarea
strii elementelor, eafodajelor, armturii etc.);
- programul de pretensionare (ordinea pretensionrii armturilor, forele de control);
- condiii privind corelarea ntre executarea elementelor din beton i efectuarea
pretensionrii, mai ales sub urmtoarelor aspecte:
protecia temporar a armturii pretensionate;
rezistena betonului la precomprimare;
pretensionarea n etape, dac este cazul;
integrarea acivitilor de pretensionare n etapele realizrii construciei;
- condiii privind protecia definitiv a armturilor pretensionate i ancorajelor, inclusiv
cele care privesc existena proteciei temporare, dac este cazul;
- alte condiii specifice, dac este cazul;
- stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire).
Proiectantul trebuie s asigure, pentru operaiunile de pretensionare:
participarea sa pe antier, la determinarea pierderilor prin frecare pentru care
trebuie s stabileasc tipurile i numrul de armturi pretensionate pentru care se vor face
determinri;
modul de rezolvare a cazurilor n care sunt abateri la realizarea forei de
control (a se vedea pct.12.2.8).

B1.8 Prevederi privind montarea elementelor prefabricate:


- condiii privind verificrile prealabile ale zonelor pe care reazem elementele care se
monteaz (cote, dimensiuni i starea suprafeei, cu clase de toleran);
- condiii privind pregtirea suprafeelor pe care se monteaz, dac este cazul;
- condiii privind recepia elementelor care se monteaz, dup caz;
- detalii complete privind modul de rezemare sau de mbinare privind, dup caz,
aparatele de reazem, monolitizrile, sudurile, mbinrile cu uruburi . a.;
- condiii, dac este cazul, pentru echipamentele i utilajele cu care se efectueaz
montarea;
- date i condiii privind mijloacele provizorii de asigurare a stabilitii elementelor
montate pn la realizarea situaiei definitive, dac este cazul;
- date i condiii pentru executarea rosturilor la elemente sau construcii din tronsoane
asamblate prin precomprimare, dac este cazul;
- alte condiii pentru montare sau situaiile dup montare, dac este cazul;
- stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire).

B2. n cazurile n care nu se cer condiii deosebite, n proiect trebuie fcut meniunea c se
vor respecta, pentru lucrarea sau caracteristica respectiv, prevederile din prezentul normativ.

119
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 121

Anexa C

CLASE DE TOLERANE PENTRU LUCRRI DE CONSTRUCII

C.1 Clasele de tolerane pentru lucrri de construcii sunt stabilite pentru categoriile de mrimi
uzuale conform tabelului C1.

Tabelul C1
Nr.crt. Mrimea considerat Simbolul toleranei Tabelul cuprinznd clasele de
toleran
1. Cot de nivel TH C2
2. Dimensiune, distan TD C3a; C3b
3. Pant, nclinare TPP; TPD C4; C5
4. Rectilinitate TR C6
5. Planitate TS C7
6. Perpendicularitate/unghi TU C8
7. Denivelare local TN C9

n cazul n care se admit tolerane mai mari dect cele prevzute n clasele de tolerane
specificate, acestea vor fi menionate explicit n proiectele respective.

C.2 La stabilirea claselor de tolerane s-a luat ca baz irul de numere Ra 10 i formulele de
calcul precizate la fiecare categorie de mrimi considerate. n tabelele C2 - C9 sunt date valori
pentru domenii ale mrimilor considerate, urmnd ca, atunci cnd este necesar, valorile
intermediare s se deduc prin interpolare liniar.

NOT: Valorile 0,24 , 2,4 i 24 nlocuiesc valorile 0,25 , 2,5 i 25 din irul Ra 10 , pentru a facilita exprimarea
toleranelo rrespective prin abateri limit simetrice.

Abaterile maxime admisibile se stabilesc, n funcie de condiiile specifice lucrrilor


respective, pentru tolerana T, n domeniul cuprins ntre 0...T sau T/2.

C.3 Pentru cotele de nivel se folosesc urmtoarele clase de toleran:


a) TH,I = 0,08 D (2,5 D k )
b) TH,II = 0,16 D (5 D k )
c) TH,III = 0,32 D (10 D k )
d) TH,IV = 0,64 D (20 D k )
e) TH,V = 1,00 D (30 D k )
n care:
D distana considerat, n m (Dk distana n km);
TH,i - tolerana, n mm.
Valorile toleranelor TH, pe domenii ale distanelor pe care se determin cotele de
nivel, sunt date n tabelul C 2.

120
122 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul C2
de la 0 16 50 100 160 250 500 800 1250 3200
D exclusiv
(m) pn la 16 50 100 160 250 500 800 1250 3200 orict
inclusiv
Clasa de tolerana (mm)
toleran
TH,I 0,32 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 3,2 4 6,4
TH,II 0,6 1 1,6 2 2,4 3,2 4 6,4 8 12
TH,II 1,2 2 3,2 4 5 6,4 8 10 16 24
TH,IV 2,4 4 6,4 8 10 16 20 24 32 50
TH,V 4 6,4 10 12 16 20 24 32 50 80

C.4 a) Pentru dimensiuni/distane se folosesc clasele de toleran TD,I TD,X , determinate pe


baza relaiei
TD,i = ai D
n care:
D distana considerat, n m;
TD,i tolerana pentru clasa i, n mm;
ai factor pentru clasa i, avnd urmtoarele valori:

TD,i TD,I TD,II TD,III TD,IV TD,V TD,VI TD,VII TD,VIII TD,IX TD,X
ai 0,3 0,5 0,75 1,25 2,0 3,0 5,0 8,0 12,5 20,0

b) Valorile toleranelor TD,I - TD,X , pe domenii ale dimensiunilor sau distanelor pe care se
aplic, sunt date n tabelul C3a pentru domeniul 0 9,0 m i n tabelul C3b pentru domeniul
peste 9,0 m.

Tabelul C3a
de la 0 0,1 0,3 0,9 3,0
D exclusiv
(m) pn la 0,1 0,3 0,9 3,0 9,0
inclusiv
Clasa de toleran tolerana (mm)
TD,I 0,24 0,4 0,6 0,8 1
TD,II 0,4 0,6 1 1,2 1,6
TD,III 0,8 1 1,8 2 2,4
TD,IV 1,2 1,6 2,4 3 4
TD,V 2 2,4 4 5 6
TD,VI 3 4 6 8 10
TD,VII 4 6 10 12 16
TD,VIII 6 10 16 20 24
TD,IX 10 16 24 32 40
TD,X 16 24 40 50 60

121
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 123

Tabelul C3b
de la 9 16 50 100 160 250 500 800 1250 3200
D exclusiv
(m) pn la 16 50 100 160 250 500 800 1250 3200 orict
inclusiv
Clasa de toleran tolerana (mm)
TD,I 1,2 2 3 4 5 6,4 8 10 16 24
TD,II 2 4 5 6,4 8 12 16 20 32 40
TD,III 3 5 8 10 12 16 20 32 40 64
TD,IV 5 8 12 16 20 24 32 40 64 100
TD,V 8 12 20 24 32 50 64 80 100 160
TD,VI 12 20 32 40 50 64 80 100 160 250
TD,VII 20 40 50 64 80 100 124 160 320 400
TD,VIII 32 50 80 100 124 200 250 320 500 630
TD,IX 50 80 124 160 200 250 320 500 630 1000
TD,X 80 160 200 250 320 400 500 630 1000 1600

c) n cazul msurrii pe pant, pentru care sistemele de msurare prevd tolerane mai mari,
n funcie de pant se poate proceda dup cum urmeaz:
i) alegerea metodei i instrumentelor de msurare care s asigure tolerana
prevzut;
ii) convenirea, cu proiectantul, asupra unei tolerane acceptabile, n funcie de
capacitatea de msurare, cnd nu se poate asigura tolerana prevzut.

C.5 Pentru pant/nclinare se folosesc clase de toleran exprimate prin pant TPP sau prin
distanele rezultate n funcie de unghiul pantei TPD.
a) Pentru toleranele exprimate prin pant se stabilesc clasele de toleran TPP,I - TPP,IV
conform tabelului C4.
Tabelul C4
Clasa de toleran TPP,I TPP,II TPP,III TPP,IV
Tolerana % 0,2 0,4 1 2
mm/m 2 4 10 20

b) Pentru toleranele exprimate prin distanele rezultate n funcie de unghiul pantei,


se stabilesc clasele de tolerane TPD,I TPD,II , determinate pe baza relaiei:

TPD,i = (1/ bi h )tg


n care:
h nlimea ntre partea superioar i inferioar a pantei considerate, n m;
unghiul pantei considerate, n grade sexazecimale;
TPD,i tolerana pentru clasa i, n mm;
bi factor pentru clasa i, avnd urmtoarele valori:

TPD,i TPD,I TPD,II


bi 100 50

122
124 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Valorile toleranelor TPD, pe domenii ale nlimilor (h) i pentru unghiurile () egale
cu 30 , 450 i 600 sunt datel n tabelul C5. Dac este necesar, pentru valori intermediare ale h
0

i/sau , valorile toleranelor se obin prin interpolare liniar.

Tabelul C5
de la 0 1,0 3,2 6,3 10,0 32,0
h exclusiv
(m) pn la 1,0 3,2 6,3 10,0 32,0 -
inclusiv
Clasa de tolerana (mm)
toleran
300 0,6 0,3 0,2 0,16 0,1 0,06
TPD,I 450 1 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1
600 1,6 1 0,8 0,6 0,3 0,2
300 1,2 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1
TPD,II 450 2 1,2 0,8 0,6 0,3 0,2
600 3,2 2 1,2 1 0,6 0,4

C.6 Abaterea de la rectilinitate reprezint distana maxim dintre profilul real i dreapta
adiacent considerat n limitele lungimii de referin. Dreapta de referin poate fi
materializat printr-un corp fizic (dreptar, fir ntins) sau printr-un ax optic (instrument de
vizare, laser).
Pentru rectilinitate se folosesc clasele de toleran TR,I TR,V, ale cror valori, n
funcie de lungimea de referin, sunt date n tabelul C6.
Tabelul C6
Lungimea de referin 3 10 100 500
(m)
Clasa de toleran tolerana (mm)
TR,I 0,4 0,6 1 2
TR,II 1 2 3,2 4
TR,III 2 4 6 8
TR,IV 5 8 12 16
TR,V 8 12 20 32

C.7 Abaterea de la planitate reprezint distana maxim dintre suprafaa real i planul
adiacent, considerat n limitele suprafeei de referin. Pentru msurri practice, planul de
referin poate fi materializat prin drepte de referin coninute n acest plan, pe oricare
direcie din acesta, msurarea fiind similar cu ce privind rectilinitatea.
Pentru planitate se folosesc clasele de toleran TS,I TS,V, ale cror valori, n funcie
de suprafaa de referin, sunt date n tabelul C7. n cazul n care dimensiunea minim a unei
suprafee are o valoare mai mic dect cea specificat n tabelul C7, se vor lua n considerare
toleranele corespunztoare dimensiunii minime i nu cele corespunztoare ariei suprafeei
respective.

123
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 125

Tabelul C7
2
Aria suprafeei de referin (m ) 10 100 1000 10000
Dimensiunea minim (m) 2 6 25 50
Clasa de toleran tolerana (mm)
TS,I 0,6 1 2 4
TS,II 2 3,2 4 8
TS,III 4 6 8 16
TS,IV 8 12 16 24
TS,V 12 20 32 50

C.8 Abaterea de la perpendicularitate/unghi se determin prin distana maxim dintre


planul/dreapta adiacent suprafeei/profilului real i unghiul nominal (900 sau cel prevzut),
considerat n limitele lungimii de referin.
Pentru perpendicularitate/unghi se folosesc clasele de toleran TU,I TU,V, ale cror
valori, n funcie de lungimea de referin, sunt date n tabelul C8.

Tabelul C8
Lungimea de referin 0,5 2 10 50 100
(m)
Clasa de toleran tolerana (mm)
TU,I 1 3,2 16 80 160
TU,II 4 16 80 400 800
TU,III 8 32 160 800 1600
TU,IV 12 50 250 1250 2500
TU,V 16 64 320 1600 3150

C.9 Denivelrile locale se caracterizeaz prin:


(i) hN nlimea proeminenei sau adncimea golului msurat fa de o zon
adiacent pe care se aeaz o plac plan de 100 x 200 mm;
(ii) AN aria suprafeei la intersecia planului de aezare a plcii plane, cu
proieminena/golul local.
Pentru denivelri locale se folosesc clasele de toleran TN,I TN,V, ale cror valori
sunt date n tabelul C9.

Tabelul C9
Clasa de TN,I TN,II TN,III TN,IV TN,V
toleran
hN max (mm) 2 4 8 20 40
AN max (mm2) 3 12 32 80 120

Stabilirea condiiilor privind denivelrile locale poate fi efectuat n urmtoarele situaii:


a) n cazul n care este necesar eliminarea acestora, prin prevederea clasei de
toleran i a densitii maxime a acestora (buci pe o suprafa dat);
b) n cazul n care este necesar existena acestora (pentru asigurarea unei rugoziti
dorite), prin prevederea clasei de toleran i a distanei maxime ntre acestea
(eventual i precizarea unei AN max mai mic dect cea prevzut pentru clasa de
toleran respectiv).

124
126 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Anexa D

ABATERI ADMISIBILE PENTRU CLDIRI

D1. Abaterile admisibile, notate , privind dimensiunile i geometria elementelor structurale


pentru cldiri, sunt prezentate pe figuri explicative.
Valorile precizate pentru fiecare tip de abatere corespund clasei de tolerane 1
(tolerane normale), care sunt luate n considerare n ipotezele de proiectare din SR EN 1992.

D2. Abateri admisibile pentru poziia fundaiilor sunt precizate pentru:

a) Poziia n plan: diferenele ntre distanele prevzute i cele efective msurate ntre
axele centrale ale fundaiei i axele secundare, pe direciile principale x-x i y-y

= 25 mm

b) Cota suprafeei de la partea superioar: diferena ntre distana pe vertical prevzut i


cea efectiv, msurat ntre cota de nivel secundar i suprafaa fundaiei

= 20 mm

125
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 127

D3. Abateri admisibile pentru poziia stlpilor i pereilor sunt precizate pentru:

a) Poziia n plan a unui stlp: diferenele ntre distanele prevzute i cele efective
msurate ntre axele centrale ale stlpului i axele secundare, pe direciile principale
x-x i y-y

= 25 mm

b) Poziia n plan a unui perete: diferena ntre distana prevzut i cea efectiv, msurat
ntre axa secundar i suprafaa peretelui paralel cu acesta

= 25 mm

c) Poziia unui stlp sau perete fa de linia vertical prin centrul su, de la nivelul de la
baz, n cldiri multietajate

Valoarea cea mai mare dintre


= 50 mm
i h/200n1/2
(n = numrul de etaje)

126
128 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

d) Distana ntre stlpi sau perei adiaceni: diferena ntre distana (L) prevzut i cea
efectiv, msurat ntre suprafeele stlpilor sau pereilor

Valoarea cea mai mare dintre


= 25 mm
i L/600

e) Abaterea ntre axele centrelor la stlpi i perei

Valoarea cea mai mare dintre


= 15 mm
i t/30 mm

f) nclinarea stlpului, la fiecare nivel, n cldiri cu unul sau mai multe etaje, msurat ca
n figur

Valoarea cea mai mare dintre


= 15 mm
i h/300

g) Curbura unui stlp ntre planeele unui etaj, msurat ca n figur, acolo unde valoarea
este maxim

Valoarea cea mai mare dintre


= 15 mm
i h/300

127
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 129

D4. Abateri admisibile pentru poziia grinzilor i plcilor (sau a altor elemente structurale
orizontale sau nclinate) sunt precizate pentru:

a) Poziia axei reazemului: diferena ntre distana prevzut i cea efectiv ntre
marginea reazemului i axa reazemului

Valoarea cea mai mare dintre


= 15 mm
i l/20

b) Poziia grinzii la mbinarea grind-stlp: distana ntre axa stlpului i axa grinzii, la
faa stlpului

Valoarea cea mai mare dintre


= 20 mm
i b/30

c) Distana ntre grinzi adiacente: diferena ntre distana (L) prevzut i cea efectiv,
msurat ntre axele grinzilor

Valoarea cea mai mare dintre


= 15 mm
i L/500

128
130 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

d) Diferena de nivel, neintenionat, ntre dou grinzi adiacente, sau nclinarea,


neintenionat, a unei grinzi sau a unei plci, msurat ca diferen de nivel ntre
laturile opuse, aflate la distana L

= (10+L/500) mm

e) Distana ntre plcile succesive, n zona de rezemare: diferena ntre distana (H)
prevzut i cea efectiv, msurat ntre feele superioare ale plcilor

= 15 mm

f) nlimea total la nivelul plcii superioare fa de nivelul secundar de la baza cldirii:


diferena ntre nlimea total (H) prevzut i cea efectiv, n funcie de mrimea
nlimii totale

H(m)
20 20 mm
> 20 <100 0,5(H+20) mm
t 100 0,2(H+200) mm

129
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 131

D5. Abateri admisibile pentru dimensiuni i form n seciuni transversale i pentru poziia
armturilor, sunt precizate pentru:

a) Dimensiunile laturilor (l): diferena ntre dimensiunea prevzut i cea efectiv, n


funcie de mrimea dimensiunii laturilor (ntre valorile prevzute se interpoleaz
liniar). Pentru fundaii turnate direct n teren se aplic prevederile de la subcapitolul
respectiv

l(mm)
< 150 10 mm
400 15 mm
t 2500 30 mm

b) Poziia armturii nepretensionate, ca diferen a acoperirii cu beton efective, fa de


acoperirea nominal (cnom), n funcie de nlimea seciunii, h (ntre valorile prevzute
se interpoleaz liniar)

h(mm)
150 10 mm
400 -10 ... +15 mm
t 2500 -10 ... +20 mm

c) Perpendicularitatea laturilor n seciune transversal: diferena, neintenionat, ntre


dimensiunile laturilor adiacente, n funcie de dimensiunea (l) a laturii analizate

Valoarea cea mai mare dintre


= 10 mm;
0,04 l,
dar max 20 mm

130
132 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

d) nclinarea seciunii transversale: diferena neintenionat, msurat pe lungimea laturii


analizate, fa de poziia prevzut, n funcie de dimensiunile seciunii (h, B)

= h/25 sau
b/25
dar max. 30 mm

e) Lungimea suprapunerii barelor de armtur (l) la nndirea barelor prin acest procedeu:
diferena ntre lungimea prevzut i cea efectiv

= -0,06 l

f) Poziia canalelor (tecilor) pentru armtura pretensionat, ca diferen a acoperirii cu


beton efective, fa de acoperirea nominal (y), n funcie de nlimea seciunii (h)

h(mm)
200 0,03 h
cea mai mic valoare dintre
30 mm;
>200
0,03 h;
15 mm

D6. Abateri admisibile pentru planitatea suprafeelor i rectiliniaritatea muchiilor, sunt date
pentru:

a) Planitatea suprafeei, msurat ca diferen maxim fa de o dreapt tangent la


suprafa, pe orice direcie, n funcie de modul de realizare a suprafeei i de lungimea
de referin (L)
Tip suprafa L(m)
suprafa 2,0 9 mm
cofrat 0,2 4 mm
suprafa 2,0 15 mm
necofrat 0,2 6 mm

131
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 133

b) Rectilinitatea muchiei, msurat ca diferen maxim, fa de o dreapt, n funcie de


lungimea de referin a acesteia (L)

L(m)
1,0 8 mm
>1,0 8 mm/m dar max. 20 mm

132
134 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Anexa E1

PROCEDEE DE PRECOMPRIMARE
PENTRU CARE NU ESTE NECESAR UN ALT DOCUMENT TEHNIC PENTRU
UTILIZAREA LOR

E1.1 Procedee de precomprimare

E1.1.1 Caracteristicile principale ale procedeelor de precomprimare, pentru care nu este


necesar un alt document tehnic pentru utilizarea lor, sunt prezentate n tabelul E1.1.

Tabelul E1.1
Nr. Caracteristici Fascicul Obs.
crt. 125 mm 127 mm 247 mm 487 mm
1 Seciunea, (mm2) 235 462 924 1846 a
inel-con sau inel-con sau inel-con sau inel-con cu
2 Tipul de la captul fix dorn dorn dorn caneluri sau -
ancoraj dorn
la captul tras inel-con inel-con inel-con inel-con cu
3 caneluri -
cptuit cu
4 teac din
band de 35 43 67 102 b
tabl sau evi 60 80
Diametrul metalice
interior minim cptuit cu
5 al canalului n teac din 67
funcie de PVC sau 34 43 70 80 b
modul de polietilen
realizare a necptuit,
acestuia,(mm) obinut prin
extragerea 35 50 67 102 b
6 unor evi 63 85
metalice sau
din material
plastic
7 Grosimea canal 30(20) 40 40 40 c;d
minim a cptuit
acoperirii cu canal
8 beton, (mm), necptuit 40(30) 50 50 50 c;d
n cazul:
9 Distana canal cptuit 30 30 30 40 -
minim
(lumina)
10 dintre canale canal 40 40 40 40 -
(mm), n necptuit
cazul:
11 Dimensiunile diametrul 80 110 160 196 -
ancorajului la (mm)
12 captul tras nlimea 55 75 80 140 -
(mm)
13 Dimensiunile diametrul 40 50 70 100 -
dornului la (mm)
14 captul fix lungimea 100 150 200 300 -
(mm)

133
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 135

Tabelul E1.1 (continuare)


Nr. Caracteristici Fascicul Obs.
crt. 125 mm 127 mm 247 mm 487 mm
15 Dimensiunile izolat 100x100x12 140x140x16 200x200x20 300x300x30 -
minime ale comun la
16 plcii de mai multe 10 14 18 20 -
repartiie, ancoraje
(mm) (grosimea)
Dimensiunile plcuelor de
17 rezemare a dornului pe placa 35x55x12 45x65x15 60x90x15 100x120x25 e
de repartiie, (mm)
Diametrul gurilor n plcile de
repartiie la captul cu ancoraj min. 40 mm min. 52 mm min. 72 mm min. 106 mm
18 inel-con: diametrul exterior max. 50 max. 65 mm max. 80 mm max. 115mm -
teac nglobat sau extras + 2 mm
mm, dar:
Dimensiunile nlime,
gurilor n perpendicular
19 plcile de pe axa 5053 6265 8486 125128 b
repartiie i dornului,
ale canalului (mm)
20 la captul cu lime, (mm) 3442 4252 8486 91112
dorn
pretensionare
21 Distana simultan a 230 (180) 260 (230) 260 400 f
minim (mm), dou
ntre axele a fascicule
22 dou ancoraje pretensionare 130 (90) 180 (130) 190 270 f
nvecinate, succesiv
pentru cazul: ancoraj inel-
23 con alturi de 100 (80) 155 (100) 170 200 g
dorn
Distana minim de la axul
24 ancorajului la marginea 70 (60) 90 (80) 120 160 h
seciunii, (mm)
25 Lungimi n fascicul cu 800 (650) 1150 (800) 1150 1500 f;i
plus (mm) dorn
pentru tragere de la
26 prindere n ambele 1400 (1200) 2100 (1400) 2100 2650 f;i
prese i capete
ancoraje
Gabaritul preselor la cursa 230x230x1200 260x300x1350 260x300x1350 400x450x1350
27 maxim, (mm) (180x180x (230x230x f
1000) 1200)
Spaiul liber, de la faa
28 ancorajului, necesar pentru 1400 1400 1700 2000 -
montarea presei pe fascicul,
centrat pe axul acestuia, (mm)

Observaii la tabelul E1.1:


a) n limita numrului maxim de srme prevzut n fascicule se pot folosi numai numere pare la
fasciculele 125 mm; 127 mm i 247 mm i multiplu de 3 pentru fascicule 487 mm.
b) Diametrul canalului se racordeaz la diametrul gurii din placa de repartiie, cu o pant de
aproximativ 2. Racordarea se poate face cu trompete din tabl sau piese de form adecvat,
recuperabile.
c) Valorile n parantez se refer la plci i perei cu grosimea pn la 100 mm inclusiv.
d) Valorile pot fi reduse cu 10 mm n cazul elementelor prefabricate.
e) Dimensiunea mare este perpendicular pe axa dornului.

134
136 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

f) Se recomand adoptarea primelor valori care permit folosirea unei game mai mari de instalaii
de tensionare.
g) Distanele sunt valabile n cazul n care orientarea gurii din placa de repartiie pemite aezarea
dornului astfel nct prelungirea axei acestuia s nu intersecteze ancorajul inel-con alturat.
h) Valorile n parantez se refer la cazul plcilor de repartiie comune la toate ancorajele.
La ancorajele cu dorn metalic, valorile sunt valabile pentru cazul n care dornul se dispune
paralel cu marginea cea mai apropiat a seciunii. n cazul n care dornul se dispune
perpendicular pe marginea cea mai apropiat, distana minim prescris se msoar din axa
plcuei de sub dorn, situat lng marginea seciunii.
La amplasarea ancorajelor de la partea de jos a seciunii trebuie s se in seama de modul de
rezemare a elementului i de gabaritul utilajului.
Distanele se sporesc, pe baza unei analize a strii de eforturi efectuat de proiectant, pentru
unele situaii speciale la care condiiile de armare transversal a zonelor de capt i de
compactare a betonului sunt mai dificile (exemplu: nervurile de ancorare de la rezervoarele
din beton precomprimat).

E1.2 Canalele pentru fascicule se pot realiza astfel:

E1.2.1 Canale cptuite

a) Teac fr fal executat prin nfurare elicoidal, din band laminat la rece
0,3 60 mm (tabelul E1.2).
Tabelul E1.2
Dint/Dext*) 35/40 45/50 67/72 80/85
(mm)
Masa (kg/m) 0,65 0,81 1,20 1,43
Tipul de fascicul la care se
125 mm 127 mm 247 mm 487 mm
utilizeaz
*) n funcie de dotarea mainii de confecionat, se pot executa i alte tipuri intermediare.

b) Teac cu fal elicoidal executat din band laminat la rece 0,6 137 mm (tabelul
E1.3).
Tabelul E1.3
Dint/Dext 90/95 102/107
(mm)
Masa (kg/m) 1,82 2,07
Tipul de fascicul la care se
487 mm 487 mm
utilizeaz

c) Teac din eav din PVC.


mbinarea evilor se poate face cu manoane din PVC sau prin mufare. n ambele
cazuri lipirea se va face cu adeziv corespunztor.
evile recomandate n funcie de tipul fasciculului sunt indicate n tabelul E1.4.
Nu se vor utiliza evi cu grosimea peretelui mai mare dect cea rezultat din tabel.

Tabelul E1.4
Dint/Dext 34/40 42,6/50 67,8/75
(mm)
Masa (kg/m) 0,525 0,805 1,210
Tipul de fascicul la care se
125 mm 127 mm 247 mm
utilizeaz

135
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 137

d) Teac din eav din polietilen.


evile recomandate n funcie de tipul fasciculului sunt indicate n tabelul E1.5.
mbinarea evilor se face prin sudare cap la cap. Dup sudare se va controla cu o pies
calibrat dac bavura de material, format la interiorul evii, nu va mpiedica introducerea
fasciculului.
evile din polietilen pot fi rulate, ceea ce permite evitarea mbinrilor.
Pentru condiii tehnologice mai uoare sau pe baz de verificri experimentale se pot
utiliza i evi cu grosimea pereilor mai redus, recomandabil fr mbinri pe traseu.
Nu este permis utilizarea evilor cu grosimea mai mare dect cea indicat n tabel.

Tabelul E1.5
Dint/Dext 35,4/40 44,2/50 69,2/75
(mm)
Masa (kg/m) 0,285 0,440 0,976
Tipul de fascicul la care se
125 mm 127 mm 247 mm
utilizeaz

e) Teac format din evi metalice cu pereii subiri.


Diametrul interior al evilor trebuie s respecte valorile minime prevzute n tabelul
E1.1.
Controlul i certificarea calitii la antier a diverselor tipuri de teci se va face prin
examinarea documentelor de livrare, a dimensiunilor, a integritii seciunii transversale, a
falului etc.

E1.2.2 Canale necptuite

E1.2.2.1 Se recomand ca executarea canalelor necptuite prin extragerea evilor/tecilor s se


aplice numai n cazul elementelor prefabricate; nu se recomand aplicarea acestui procedeu n
cazul construciilor monolite.
Pentru realizarea prin extragere se pot utiliza evi (din PVC, din polietilen sau
metalice) sau teci fr fal, prin deirarea acestora dup ntrirea betonului. Lungimea
canalelor, ce se pot realiza cu acest procedeu este urmtoarea:
(i) cu evi din PVC sau polietilen:
- lungime maxim de 9 m, pentru trasee rectilinii sau cu deviaie
unghiular pn la 5 inclusiv;
- lungime maxim de 7 m, pentru trasee curbe cu deviaie unghiular
cuprins ntre 5 i 20.
(ii) cu evi metalice:
- lungime maxim de 6 m, numai pentru trasee rectilinii sau cu
deviaii foarte mici.
(iii) cu teci fr fal:
- lungimea maxim 12...18 m (cu condiia ca banda s nu fie nndit
pe lungimea tecii).
Pentru lungimi mai mari de canal, evile se pot extrage de la ambele capete ale
canalului, prevzndu-se piese de nndire, care rmn nglobate n beton.
Nu se recomand utilizarea evilor din PVC cnd temperatura mediului nconjurtor, n
momentul extragerii este sub +5C, deoarece devin casante sub aceast temperatur.

E1.2.2.2 Pentru prinderea evilor n vederea extragerii, acestea vor fi prevzute cu un cap de
extragere confecionat conform fig. E1.1, montat prin nclzirea evii.

136
138 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

E1.2.2.3 nainte de introducerea n cofraje, se va verifica dac evile nu au crpturi, tirbituri


etc.

E1.2.2.4 Se recomand ca montarea evilor n poziia din proiect s se fac dup montarea
ntregii armturi obinuite, precum i a unuia din pereii laterali ai cofrajului.
Pentru a se asigura traseul prevzut n proiect, evile vor fi aezate n poziie cu
ajutorul unor grtare din oel-beton dispuse la cel mult 1,5 m unul de altul i fixate prin legare
de armtura obinuit a elementului. evile nu se vor lega cu srm de aceste grtare sau de
armtura nepretensionat.
Pe msura introducerii n cofraj, evile vor fi unse cu vaselin, ulei etc.
evile vor depi captul cofrajului cu minim 45 cm, n cazul traseelor avnd unghiul
de deviaie pn la 5 inclusiv i cu minimum 80 cm, n cazul traseelor avnd unghiul de
deviaie mai mare de 5.

E1.2.2.5 Timpul optim de extragere se va stabili la executarea primului element, deoarece


depinde de o serie de parametri variabili de la caz la caz (tipul de ciment utilizat, raportul
A/C, temperatura exterioar, lungimea elementului etc.).
Dac timpul de ateptare nainte de extragere este prea scurt, se pot produce deformri
ale canalului, iar dac este prea lung, fora necesar extragerii crete peste limitele normale,
putnd duce chiar la ruperea evii. Pentru condiii medii de execuie, timpul optim de
extragere este de 1 ... 2 ore de la terminarea turnrii betonului. Pentru a se prentmpina
blocarea tecii n beton trebuie ca, de cteva ori, n aceast perioad, teaca s fie uor
deplasat, fie prin bti scurte, fie prin rotire.
Se recomand ca extragerea s se fac cu mijloace manuale (troliu cu cablu). Fora de
extragere va trebui s nu produc eforturi unitare n eav mai mari de 10 N/mm2.
n cazul n care unghiul dintre cablul de extragere i axul evii depete 10, eava
se va ghida la ieirea din cofraj, cu o rol pus pe o capr de susinere, la o distan de circa
80 cm de captul cofrajului.

E1.2.2.6 Controlul continuitii canalelor se va verifica la maximum 12 ore de la extragerea


evilor pentru a se putea remedia eventualele deficiene.

137
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 139

Fig. E1.1 Cap de extragere

E1.3 Ancoraje pentru fascicule

E1.3.1 Condiii tehnice de realizare a ancorajelor:


a) forma i dimensiunile elementelor componente ale ancorajelor trebuie s
corespund prevederilor din fig. E1.2, E1.3, E1.4, E1.5, E1.6 i E1.7;
b) abaterile limit la dimensiunile indicate n figurile menionate i dimensiunile
netolerate vor fi conform standardelor aplicabile.

E1.3.2 Reguli pentru verificarea calitii

E1.3.2.1 Verificarea calitii ancorajelor se face bucat cu bucat conform procedurii


sistemului de management al calitii aplicat de productor. La cererea beneficiarului,
delegatul acestuia poate asista la verificare.

138
140 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

E1.3.2.2 Verificarea calitii materialului se face pe baza declaraiei de conformitate i a


certificrii conformitii pentru materialul respectiv i include verificri/ncercri privind
comportarea la ageni corozivi.

E1.3.2.3 Se vor efectua verificri n ce privete:


a) dimensiunile i nscrierea acestora n toleranele prevzute;
b) forma i starea profilului suprafeei exterioare a conurilor;
c) lipsa fisurilor sau altor defecte de structur, n care scop se vor utiliza metode de
control nedistructive ca: ultrasunete, gamagrafie, solicitare de prob (la inele) cu
un dorn conic presat pn la 90% din fora normat de rupere a fasciculului
corespunztor inelului;
La conuri se permite ca verificarea s se fac vizual (cu lupa).
d) duritatea Brinell (HB) pentru inele, respectiv Rockwell (HRC) pentru conuri;
verificarea duritii, se face pentru fiecare element de ancoraj n parte. ncercrile
de duritate se vor face n minimum 3 puncte distribuite relativ uniform pe una din
feele plane ale inelului sau conului.
Media valorilor citite trebuie s fie cuprins n limitele prevzute n fig.E1.2
E1.6, cu condiia ca valorile extreme s nu fie mai mici, respectiv mai mari cu 3%
dect limitele domeniului prevzut.
Controlul duritii fiecrui element de ancoraj va fi efectuat i garantat de unitatea
care efectueaz tratamentul termic al ancorajelor.

E1.3.3 Livrare

Ancorajele metalice tip inel-con pentru orice tip de fascicul se livreaz pe loturi,
ambalate n lzi de lemn i protejate mpotriva coroziunii.
Fiecare lot de ancoraje va fi nsoit de documente privind calitatea prin care se
confirm ndeplinirea condiiilor tehnice de calitate.
Toate piesele componente ale ancorajelor metalice tip inel-con vor fi marcate astfel
nct s se poat identifica productorul i lotul de fabricaie.

139
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 141

Fig.E1.2 Ancoraj pentru fascicul 12 5 mm

140
142 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Fig.E1.3 Ancoraj pentru fascicul 12 7 mm

141
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 143

Fig.E1.4 Ancoraj pentru fascicul 24 7 mm

142
144 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Fig.E1.5 Ancoraj pentru fascicul 48 7 mm - inel

143
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 145

Fig.E1.6 Ancoraj pentru fascicul 48 7 mm - con

144
146 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Dimensiunile plcilor
Tipul fasciculului Diametrul Lungimea a de rezemare a Observaii
dornului, dornului,L (mm) dornului pe placa de
(mm) (mm) repartiie
(mm)
max. 12 5 mm 40 100 31 35x55x12 Srmele pe un
max. 12 7 mm 50 150 43 45x65x15 rnd pe dorn
max. 24 7 mm 70 200 85 60x90x15
max. 48 7 mm 100 300 93 100x120x25 Srmele pe dou
rnduri pe dorn

Fig.E1.7 Ancoraj cu bucl i dorn

E1.4 Instalaii de pretensionare

E1.4.1 Tipurile i principalele caracteristici tehnice ale instalaiilor de pretensionare sunt


prezentate n tabelul E1.6.

145
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 147

Tabelul E1.6
Nr. Denumirea Domeniu de utilizare Caracteristici tehnice principale
crt.
1 Pres de pretensionare fascicule 12 5 mm - fora maxim: 350 kN
F = 400 kN - aria seciunii active a pistonului
de tensionare: 77,2 cm2
- aria seciunii active a pistonului
de presare a conului: 32 cm2
- cursa maxim: 300 mm
- masa net(x): 40 kg
2 Pres de pretensionare fascicule 12 5 mm - fora maxim: 650 kN
F = 600 kN fascicule 12 7 mm - aria seciunii active a pistonului
de tensionare: 156,4 cm2
- aria seciunii active a pistonului
de presare a conului: 70,6 cm2
- cursa maxim: 300 mm
- masa net(x): 115 kg
3 Pres de pretensionare fascicule 12 5 mm - fora maxim: 1250 kN
F = 1250 kN fascicule 12 7 mm - aria seciunii active a pistonului
fascicule 24 7 mm de tensionare: 284,5 cm2
- aria seciunii active a pistonului
de presare a conului: 144,7 cm2
- cursa maxim: 300 mm
- masa net(x): 200 kg
4 Pres de pretensionare fascicule 48 7 mm - fora maxim: 2500 kN
F = 2500 kN - aria seciunii active a pistonului
de tensionare: 575 cm2
- aria seciunii active a pistonului
de presare a conului: 350 cm2
- cursa maxim: 300 mm
- masa net(x): 510 kg
5 Pres de pretensionare fascicule 48 7 mm - fora maxim: 2500 kN
F = 2500 kN - aria seciunii active a pistonului
de tensionare: 598,8 cm2
- aria seciunii active a pistonului
de presare a conului: 235,6 cm2
- cursa maxim: 300 mm
- masa net(x): 440 kg
6 Electropomp de acionarea preselor de - presiunea de regim: 400 bar
nalt presiune pretensionare de - presiunea maxim: 500 bar
3002500 kN - debit nominal: 4 l/minut
- motor electric 4 kW
- masa net(x): 125 kg
7 Pomp manual de acionarea preselor de - presiunea de regim: 400 bar
nalt presiune pretensionare de - presiunea maxim: 500 bar
300 i 600 kN - masa net(x): 125 kg
(x)
Masa net reprezint numai masa componentelor care se manipuleaz simultan n timpul operaiilor de
pretensionare, piesele care se manipuleaz separat nefiind incluse n masa net prevzut.

146
148 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Anexa E2

DETERMINAREA PIERDERILOR DE TENSIUNE PRIN FRECARE.


FIA DE PRETENSIONARE I FIA DE INJECTARE

E2.1 Determinarea pierderilor de tensiune prin frecare

E2.1.1 Tipurile i numrul armturilor pretensionate de acelai tip, la care se fac determinri
ale pierderilor prin frecare, se stabilesc de proiectant.
n cazul n care nu se fac determinri pe toate tipurile de armturi pretensionate, se vor
alege trasee rectilinii i trasee curbe, pentru a se putea separa coeficientul de frecare liniar k,
de coeficientul de frecare n zonele curbe, .

E2.1.2 n cazul fasciculelor cu ancoraje inel-con, la aceast operaiune nu se vor monta


conurile dintre srme.
Determinarea pierderilor de tensiune prin frecare se face cu ajutorul a dou instalaii
de pretensionare, montndu-se cte o pres la fiecare capt al armturii pretensionate.
Pretensionarea se efectueaz numai cu o singur pres (activ) iar la cealalt pres (pasiv) se
scoate pistonul n afar i se nchide camera de presiune (tragere).
Pe baza citirii presiunilor la manometrele celor dou instalaii se determin forele la
cele dou capete ale armturii pretensionate, astfel:

- la captul activ, F1:


F1 = A p1(1 f1)
- la captul opus (pasiv), F2:
F2 = A p2(1 + f2)
n care:
A aria seciunii active a pistonului presei;
p1 presiunea la instalaia activ;
p2 presiunea la instalaia pasiv;
f1 coeficientul de frecare interioar pentru presa activ;
f2 coeficientul de frecare interioar pentru presa pasiv.
Pierderea de tensiune (F) datorit frecrii pe traseul armturii pretensionate este:

F = F1 F2

E2.1.3 Coeficientul de frecare liniar, k, exprimat n valoare pe metru de canal liniar, se


determin cu relaia:
F
ln 2
F
k  1
L
n care:
L lungimea canalului rectiliniu, (m)

E2.1.4 Coeficientul de frecare n zonele curbe, , exprimat n valoare pe metru de canal curb,
se determin cu relaia:

147
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 149

F
kL  ln 2
F
P  L
1

6M
0

n care:
deviaiile unghiulare ale zonelor curbe, n radiani (se poate nlocui cu raportul
Li/ri, n care Li este lungimea zonelor curbe, n metri, i ri sunt razele de
curbur, n metri).
Se poate determina o singur valoare medie a coeficientului , sau valori medii pe
grupe de armturi cu deviaii unghiulare apropiate.

E2.2 Fia de pretensionare pentru armturi postntinse

E2.2.1 Fiele de pretensionare pentru armturi postntinse se ntocmesc dup modelul


prezentat n continuare, avnd n vedere urmtoarele:
a) Fiele de pretensionare se completeaz la executarea operaiei respective, cnd
trebuie efectuate toate calculele pentru a avea certitudinea c valoarea alungirii efective se
ncadreaz n limitele prevzute n programul de pretensionare;
b) Pentru construciile la care caracteristicile ce trebuie trecute n fie (lungimea ntre
repere, alungirea prevzut n proiect, presiunea la pretensionare i la blocare etc.) sunt
aceleai pentru un numr mare de fascicule, aceste valori vor fi completate o singur dat, pe
prima fi.
c) Modul de completare a fiei de pretensionare este artat n fig.E2.1, cu urmtoarele
precizri:
- n coloanele 1i 2 se trec att presiunile citite pe cadranele manometrelor, ct i
cele efective, corespondena dintre cele dou valori deducndu-se pe baza
etalonrii manometrelor; diferenele de maximum 1 % ntre cele dou valori pot fi
neglijate;
- datele de la reetalonarea manometrelor de lucru vor fi trecute pe pagina a 2-a a
fiei de pretensionare a fasciculului la care s-au introdus noile valori ale
presiunilor;
- forele trecute n coloana 3 se deduc din diagramele for-presiune efectiv stabilite
la determinarea frecrilor n instalaia de pretensionare (conform pct.E2.1); n
exemplul dat, presiunile efective sunt egale pentru ambele instalaii deoarece s-au
presupus frecri egale n cele dou prese;
- pentru presiunile efective i, respectiv, forele de pretensionare s-au considerat
valori i trepte ct mai egale, astfel ca uniformitatea alungirilor s poat fi urmrit
chiar pe parcursul pretensionrii i, de asemenea, transpunerea valorilor pe
diagrama for-alungire s se poat face mai uor;
- deplasarea srmelor n ancorajul piesei, coloanele 4 i 5, se asimileaz cu cea a
conului de inventar al presei i se msoar la instalaiile la care nu se pot pune
repere pe srme, alungirea msurndu-se prin deplasarea pistonului presei;
- n coloanele 10 i 11 sunt trecute alungirile corectate, obinute din cele brute la
care s-a inut seama de deplasarea srmelor n ancorajul presei (col 4 i 5);
- alungirea total, coloana 14, se stabilete adugnd, la valoarea obinut pornind de
la zero convenional (151 mm n cazul exemplului), alungirea ntre 0 i 50 bar care

148
150 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

se consider egal cu cea dintre 50 i 100 bar, respectiv 20 mm; alungirea total se
poate stabili i prin extrapolare pentru presiunea maxim:
416
151 171,6 mm
416  50
d) Alungirile se pot nregistra i grafic, pe hrtie milimetric, comparndu-se cu
diagrama calculat. Diagramele trasate se vor anexa la fiele de pretensionare.
e) Dosarul fielor de pretensionare va cuprinde i o copie a pogramului de
pretensionare.

Fig.E2.1 Model pentru fia de pretensionare

E2.3 Fia de injectare pentru armturi pretensionate postntinse

E2.3.1 Fiele de injectare se ntocmesc dup modelul prezentat n fig. E2.2, avnd n vedere
urmtoarele:
a) fiele de injectare se completeaz la executarea operaiei respective cnd trebuie
efectuate toate determinrile specificate pentru a avea certitudinea c amestecul
de injectare are caracteristicile (fluiditate, sedimentare) corespunztoare.
b) coloanele 11 i 12 din fia de injectare se completeaz numai pentru un singur
canal din ntreaga serie de canale injectate n acelai schimb de lucru i cu aceeai
compoziie a amestecului de injectare. Celelalte coloane se completeaz pentru
toate canalele injectate.
c) n coloana 16 Observaii se trec eventualele incidente aprute n timpul injectrii
canalului, de exemplu: canal nfundat, ntreruperea injectrii datorit defectrii
utilajului etc.

149
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 151

Fig.E2.2 Model pentru fia de injectare

150
152 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Anexa F

RECOMANDRI PRIVIND STABILIREA POZIIEI ROSTURILOR DE LUCRU

F1 Prevederi generale

F1.1 n msura n care este posibil, trebuie s se evite rosturile de lucru, organizndu-se
punerea n oper a betonului astfel nct turnarea s se efectueze fr ntrerupere la nivelul
respectiv sau ntre dou rosturi de dilatare. Cnd rosturile de lucru nu pot fi evitate, poziia
acestora trebuie stabilit prin proiect sau procedura de executare a lucrrilor.

F1.2 Numrul rosturilor de lucru trebuie s fie minim pentru c acestea pot avea, n cazul n
care sunt tratate necorespunztor, o capacitate de rezisten mai mic, la ntindere i forfecare,
n comparaie cu restul structurii. De asemenea, exist riscul de diminuare a impermeabilitii
n rost, cu consecine n reducerea gradului de protecie mpotriva coroziunii armturii.

F1.3 Rosturile de lucru trebuie s fie localizate n zone ale elementelor (structurii) care nu
sunt supuse la eforturi mari n timpul exploatrii.

F1.4 Pentru construcii cu caracter special, elemente de mare deschidere, construcii masive,
rezervoare, silozuri, cuve, radiere etc., n afara poziiei rosturilor de lucru, trebuie indicat n
proiect i modul special de tratare a acestora (benzi de etanare, prelucrare etc.).

F2 Poziia rosturilor de lucru

La stabilirea poziiei rosturilor de lucru trebuie respectate urmtoarele reguli:

F2.1 La stlpi se prevd rosturi de lucru numai la baza acestora (fig. F1 seciunea I-I); n cazul
unor tehnologii speciale se admit rosturi la 30... 50 mm sub grind sau plac.

F2.2 La grinzi, dac din motive justificate nu se poate evita ntreruperea turnrii betonului,
rosturile se pot amplasa n conformitate cu fig. F1, n zonele marcate cu seciunea II-II.

F2.3 n cazul n care grinzile se betoneaz separat, rostul de lucru se prevede la 30...50 mm
sub nivelul inferior al plcii sau al vutei acesteia.

F2.4 La plci, rostul de lucru trebuie amplasat la 1/51/3 din deschiderea plcii.

151
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 153

Fig.F1 Poziia rosturilor de lucru la stlpii i riglele cadrelor

F2.5 La planee cu nervuri, cnd turnarea se face n direcia nervurilor, rostul se prevede n
zona cuprins ntre 1/2 i 1/3 din deschiderea nervurilor (fig. F2a).

F2.6 La planee cu nervuri, cnd turnarea se face perpendicular pe direcia nervurilor rostul se
prevede n zona cuprins ntre 1/5 i 1/3 din deschiderea grinzii principale; trebuie ca,
totodat, pe ct posibil, n plac rostul s fie amplasat la 1/5...1/3 din deschiderea plcii (fig.
F2b).

Fig. F2 Poziia rosturilor de lucru la planee cu nervuri

F2.7 La boli i arce se admit rosturi de lucru perpendiculare pe directoare, acestea mprind
bolta sau arcul n bolari dispui simetric fa de cheie; nu se admit rosturi avnd suprafaa n
plan orizontal.

152
154 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

F2.8 La boli cu lungime mare, rosturile de lucru se pot amplasa prin mprirea lungimii
bolii, astfel nct s rezulte boli mai scurte.
F2.9 La plci curbe subiri i la perei de rezervoare pentru lichide nu se admit rosturi de
lucru; turnarea betonului trebuie efectuat fr ntrerupere.

F2.10 La fundaii de utilaje supuse la solicitri dinamice pot fi prevzute rosturi n zone cu
eforturi reduse numai cu prevederea n proiect a unei armri corespunztoare.

F2.11 n cazul pereilor structurali sau pereilor de lungime mare, se pot prevedea rosturi
verticale pentru evitarea fisurrii din contracie sau limitarea frontului de lucru; asemenea
rosturi se dispun la maximum 15 m ntre ele i se realizeaz cu un cofraj al suprafeei rostului
confecionat cu icane (din lemn sau tabl) sau cu tabl expandat.

F2.12 n cazul elementelor masive cu lungimea mai mare de 20,0 m se prevd rosturi de lucru
verticale cofrate cu tabl expandat sau cofraje crendu-se ploturi care se toarn alternativ;
dimensiunile ploturilor se stabilesc de proiectant cu acordul constructorului.

F2.13 n cazul elementelor masive avnd grosime mare (de regul peste 2,5 m) se prevede un
rost de lucru orizontal, crendu-se dou lamele suprapuse; pentru asigurarea conlucrrii
lamelelor se adopt una (sau ambele) dintre urmtoarele soluii:
- crearea de praguri, de tip crenel, pe vertical;
- dispunerea unor armturi suplimentare de legtur, ancorate corespunztor n
betonul de sub rost i de deasupra acestuia.

153
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 155

Anexa G

REALIZAREA LUCRRILOR CU BETOANE SPECIALE


SAU PRIN PROCEDEE DEOSEBITE

G1 Generaliti

Prezenta anex cuprinde unele prevederi privind executarea lucrrilor de construcii


cu:
a) betoane cu agregate uoare;
b) betoane autocompactante;
c) betoane ciclopiene;
d) betoane aplicate prin torcretare;
e) betoane turnate n cofraje glisante;
f) betoane turnate sub ap.

G2 Betoane cu agregate uoare

Betonul cu agregate uoare nu trebuie pompat dect dac se demonstreaz c procesul


de pompare nu are vreun efect semnificativ asupra rezistenei betonului ntrit.
Pierderea de rezisten a acestuia se poate datora fragilizrii zonei de tranziie ntre
pasta de ciment i agregate datorit apei absorbite i expulzate de agregate n timpul i dup
operaiunile de pompare. Reamestecarea betonului dup pompare poate atenua acest fenomen.

G3 Betoane autocompactante

n cazul utilizrii betonului autocompactant, compactarea betonului se datoreaz


efectului gravitaiei.
Procedurile pentru punerea n oper a acestui tip de beton trebuie stabilite prin
referine privind experiena constructorului i/sau prin ncercri iniiale privind obinerea
compactitii dorite.
Cerine complementare celor prevzute n NE 012-1 privind proprietile betonului
proaspt i criteriile de conformitate trebuie s fac obiectul unui acord ncheiat cu
productorul betonului autocompactant.

G4 Betoane ciclopiene

G4.1 n elementele masive de beton care nu sunt supuse la solicitri importante se pot ngloba
bolovani de piatr, realizndu-se betonul ciclopian. Proporia de bolovani nglobai este de
maximum 30 % n cazul utilizrii betonului de clas mai mare de C8/10, inclusiv.
Nu este permis utilizarea betonului ciclopian la realizarea elementelor de construcii
n medii cu agresivitate chimic sau cnd se impun condiii de impermeabilitate.

G4.2 Bolovanii ce urmeaz a fi nglobai trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:


a) nu trebuie s aib crpturi;
b) dimensiunile lor nu trebuie s depeasc 1/6 din cea mai mic dimensiune a
elementului de construcie n care sunt introdui;
c) raportul dintre dimensiunea maxim i minim nu trebuie s depeasc 2,5;
d) roca din care provin s fie stabil i negeliv;
e) nainte de a fi introdui n beton, trebuie s fie curai i splai, de preferin cu jet
de ap sub presiune.

154
156 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

G4.3 La executarea betonului ciclopian trebuie respectate urmtoarele reguli:


a) se toarn un prim strat de beton n grosime de 25 cm care se bate cu maiul sau se
vibreaz cu pervibratoare. Peste acesta se toarn al doilea strat de beton de circa
15 cm grosime, n care se ndeas, prin batere cu maiul de lemn, bolovanii aezai
la o distan de cel puin 20 cm de marginea zonei care se umple cu beton.
Distana dintre bolovani trebuie s fie cea minim necesar introducerii
pervibratorului cu care se efectueaz compactarea betonului n care se nglobeaz
bolovanii.
b) straturile urmtoare se execut n acelai mod, la ultimul strat realizndu-se o
acoperire cu beton de cel puin 20 cm.
c) la turnarea betonului n fundaii masive, pentru asigurarea unei bune legturi n
rosturile de turnare orizontale, bolovanii se las ieii n afar cu cel puin jumtate
din volumul lor. Betonul se vibreaz sau se bate cu maiul ntre bolovani fr a-i
disloca, ns, din masa betonului. La reluarea turnrii ntreaga suprafa a
betonului, inclusiv a bolovanilor, se cur, se ud i, peste aceasta, se aterne un
strat de mortar de ciment de circa 2 3 cm, de aceeai clas cu cea betonului.
d) nu se recomand stropirea bolovanilor cu lapte de ciment nainte de introducerea
lor n beton.
e) nu se admite aezarea bolovanilor dac betonul a nceput s fac priz.

G5 Betoane aplicate prin torcretare

Pentru betonul aplicat prin torcretare, executarea lucrrilor se realizeaz n


conformitate cu cerinele standardului SR EN 14487 prile 1 i 2 referitoare le cerinele
privind executarea lucrrilor.

NOT SR EN 14487-2 prezint informaiile i cerinele tehnice care trebuie incluse n proiectele
privind executarea acestui tip de lucrri.

G6 Betoane turnate n cofraje glisante

G6.1 Betonul turnat n cofraje glisante trebuie s prezinte o priz corespunztoare. Turnarea
betonului trebuie efectuat cu materiale adecvate i prin aplicarea de metode care s garanteze
c acoperirea cu beton a armturii, calitatea betonului i finisarea suprafeei sunt realizate
conform cerinelor.

G6.2 n prima faz de ntrire, betonul trebuie s ating rezistenele necesare desprinderii de
cofraj, meninerii formei i asigurrii stabilitii tijelor de susinere.
La stabilirea vitezei de glisare trebuie s se ia n considerare timpul necesar atingerii
unei rezistene de:
- 0,15...0,2 N/mm2 la desprinderea de cofraj;
- circa 0,4 N/mm2 la ieirea din cofraj.
Rezistena se apreciaz mai nti prin efectuarea ncercrilor preliminare, iar n timpul
executrii, prin mpungerea betonului cu o vergea din oel cu diametrul de 10...12 mm.

G6.3 Verificarea betonului turnat n cofraje glisante se face pe beton proaspt i pe probe
pstrate n condiii standard, la vrsta de 28 zile. La acest termen betonul trebuie s aib
rezistena corespunztoare clasei de beton prevzute i, dac este cazul, gradul de
impermeabilitate i/sau gelivitate stabilite prin proiect.

155
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 157

G6.4 Cerinele pentru betonul proaspt se refer la consistena betonului la locul de punere n
oper care, prin determinare cu metoda tasrii, trebuie s fie astfel:
- 70 r 20 mm cnd punerea n oper a betonului se face cu bena, iar armturile sunt rare;
- 100 r 20 mm cnd punerea n oper a betonului se face prin pompare;
- 120 r 20 mm cnd se folosesc aditivi superplastifiani sau elementele au armturi dese.
Temperatura betonului proaspt la locul de punere n oper, n funcie de dimensiunea
cea mai mic a seciunii elementului, trebuie sa fie cuprins ntre limitele indicate n tabelul
urmtor.

Temperatura betonului proaspt


Dimensiunea minim a seciunii elementului (q C)
minim maxim
< 0,3 m 10 30
0,3...1 m 5 30
1...2 m 5 25
>2m 5 20

NOT Productorul trebuie s stabileasc tasarea betonului proaspt care trebuie obinut la staia de
betoane, astfel nct la locul de punere n oper, innd seama de condiiile de mediu i de
durata total de transport, s se realizeze tasarea prevzut de constructor.

G6.5 Compoziia betonului se stabilete pe baz de ncercri preliminare, inclusiv pe baza


recomandrilor prevzute n NE 012-1.

Cerinele privind materialele componente i compoziia betonului sunt urmtoarele:


a) Pentru ciment:
Dac prin proiect sau proceduri nu sunt prevzute condiii speciale, care s impun
utilizarea altor cimenturi, se recomand utilizarea cimenturilor n conformitate cu NE 012-1.
b) Pentru agregate:
n general se folosesc agregate de balastier, astfel nct dimensiunea maxim a
granulelor de agregat s fie cel mult 1/6 din grosimea elementului de beton care se toarn n
cofraj glisant. n cazurile n care se utilizeaz agregate de concasare, granulozitatea
agregatului total trebuie s se nscrie n zona imediat superioar (cu coninut mai ridicat n
pri fine) celei indicate n mod normal la dozajul de ciment respectiv.
c) Pentru aditivi:
n vederea mbuntirii lucrabilitii betonului proaspt i a caracteristicilor de
rezisten i durabilitate ale betonului ntrit, la prepararea betonului se recomand utilizarea
unuia din urmtoarele tipuri de aditivi:
- aditiv plastifiant/antrenor de aer pentru betoane de clas mai mic de C 30/37;
- aditiv superplastifiant pentru betoane de clas egal sau mai mare de C 35/45;
- aditiv ntrzietor n cazurile n care, din diferite motive (transport, glisare pe timp
clduros, adoptarea unor viteze mici de glisare), se depete durata limit admis
ntre turnarea a dou straturi succesive sau se ntrevede realizarea unei rezistene mai
mari de 0,2 N/mm2 la desprinderea de cofraj; se evit asocierea cu un alt tip de
aditiv.

NOT - n cazurile n care la betoane preparate cu aditivi plastifiani/antrenori de aer sau


superplastifiani apare necesar i prelungirea duratei de meninere a betonului n stare
proaspt atunci, pe lng aditivul de baz, se poate aduga un aditiv ntrzietor, ns numai
n conformitate cu prevederile din NE 012-1.

156
158 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

G6.6 Prepararea i transportul betonului destinat executrii construciilor prin metoda


cofrajelor glisante se efectueaz conform prevederilor din NE 012-1, acelea din prezentul
normativ, precum i conform precizrilor urmtoare:
- transportul betonului de la staie pn la locul de punere n oper se face cu mijloace
autoagitatoare;
- transportul betonului pe vertical se face cu bene ridicate cu macaraua, pompe de
beton, skipuri, boburi etc.
- betonul se descarc n mijloace de transport pe orizontal (roabe, tomberoane) i se
repartizeaz uniform n cofrajul glisant.
n cazul utilizrii pompelor de beton, descrcarea se poate face direct n cofrajul
glisant.

G6.7 Punerea n oper a betonului trebuie efectuat, dupa cum urmeaz:


- turnarea betonului se face n straturi orizontale uniforme de 20...25 cm grosime, care se
succed la intervale de timp stabilite n funcie de compoziia betonului, de condiiile de
mediu i viteza de glisare, astfel nct s se asigure o bun legtur ntre straturi i,
deci, continuitatea elementului;
- compactarea betonului se face prin vibrare cu vibratoare de interior, de ctre o echip
instruit special n acest scop. Compactarea betonului trebuie suplimentat cu o
compactare manual (cu ipci/ vergele), dac este cazul;
- viteza de glisare n condiii normale de temperatur i de lucru trebuie s fie cuprins
ntre 10...25 cm/h. Aceasta poate fi redus pn la 5 cm/h n cazuri excepionale
(condiii de timp friguros, eventuale intemperii etc.).

NOT Executantul trebuie s ia toate msurile tehnico-organizatorice pentru ca operaia de glisare s


se desfoare continuu i n bune condiii. n acest scop se va corela ritmul de preparare,
transport i punere n oper a betonului cu viteza de glisare, innd seama de condiiile de
mediu, de complexitatea i durata operaiilor ce trebuie efectuate imediat naintea turnrii
betonului.

G6.8 Tratarea betonului se face n conformitate cu prevederile prezentei reglementri. n


condiii normale de temperatur, dup ieirea din cofrajul glisant betonul trebuie meninut n
stare umed minimum 7 zile i protejat de aciunea razelor solare i a vntului minimum 24
ore.
n perioada de timp friguros trebuie luate msuri de protecie astfel nct betonul
recent decofrat s se menin la o temperatur de + 10...+ 15 qC timp de minimum 3 zile de la
turnare, dac n proiect nu se prevede un timp mai ndelungat.

G7 Betoane turnate sub ap

G7.1 Betonul turnat sub ap trebuie s aib proprieti speciale n stadiile proaspt i ntrit,
consistena necesar pentru a putea fi pus n oper uor, structur dens chiar i fr
compactare, precum i s nu segrege.
Turnarea betonului sub ap se face numai n incinte cu ap stttoare sau ap care a
fost adus n aceast stare lund msuri corespunztoare.
n cazul n care nu se folosesc aditivi speciali sau adaosuri, nu este admis cderea
liber a betonului prin ap, chiar pe distane foarte scurte.
Pentru a nu se solubiliza sau segrega, betonul se poate turna prin tuburi. Turnarea prin
tuburi fixe sau mobile trebuie s se fac continuu; captul inferior al tubului trebuie s fie

157
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 159

imersat n beton pe minimum 40 cm n cazul cderii libere a betonului prin tuburi i pe circa
100 cm n cazul pomprii acestuia.

G7.2 La stabilirea compoziiei betonului turnat sub ap se fac urmtoarele recomandri:


a) n ceea ce privete consistena
Pentru betoane turnate sub ap se folosete o consisten corespunztoare clasei S3 sau
S4 n funcie de modul de turnare prin cdere liber, prin tuburi, sau prin pompare. n cazul
betoanelor pompate pentru a se preveni blocajul furtunelor, deoarece betonul nu trebuie s
conin o cantitate mare de ap, se impune utilizarea aditivilor mari reductori de ap.
b) n ceea ce privete agregatele
Pentru a se obine o bun lucrabilitate la un raport ap/ciment mic i amestec compact
fr mijloace suplimentare de compactare, se recomand utilizarea de agregate rotunde cu o
suprafa neted. Se recomand folosirea unei granuloziti continue, avnd n vedere
pericolul mai mic de segregare fa de amestecurile cu granulozitate discontinu. Se
recomand, pentru a nu provoca dificulti la turnare, ca dimensiunea maxim a agregatelor s
fie de 32 mm.
c) n ceea ce privete cimentul
n general se recomand majorarea cu circa 10 % a dozajului de ciment n comparaie
cu cerinele normale pentru a mbunti coeziunea betonului proaspt prin solubilizare i
pentru a asigura o cantitate suficient de ciment dup o posibil solubilizare care apare
aproape inevitabil. Coninutul de ciment trebuie stabilit innd seama c un dozaj mare poate
provoca fisuri termice. Utilizarea cimenturilor cu adaosuri este recomandat pentru betonul
turnat sub ap n vederea creterii rezistenei sale la atacul chimic i reducerii cldurii de
hidratare.

G7.3 n cazuri speciale, pe baza unor experimentri de laborator i a unor proceduri pentru
amestecuri special proiectate, prin utilizarea unor aditivi speciali i adaosuri, betonul poate fi
turnat prin cdere liber prin ap.

G7.4 n cazul fundaiilor la care spturile se execut cu epuismente, dac apa nu se poate
evacua complet i pe fundul gropii rmne un strat de ap de circa 10....15 cm grosime, se
admite n mod excepional, turnarea betonului sub ap, situaie n care punerea n oper ncepe
de la un col al fundaiei, turnndu-se un prim strat de beton care iese deasupra nivelului apei
i care se extinde treptat pe ntreaga suprafa. n aceast caz se toarn beton cu tasare zero sau
uscat (preparat la umiditatea saturat a agregatelor, cu spor de ciment 10 - 15 %). Punerea n
oper trebuie s continue apoi n uscat, prin turnarea betonului deasupra stratului turnat
anterior.

158
160 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Anexa H

VERIFICRI PRIVIND BETONUL I PUNEREA N OPER A ACESTUIA

H1 Sunt avute n vedere urmtoarele trei categorii de betoane, n funcie de modul de


producere a acestora:
a) betoane produse n staii specializate, cu dozare automat i cu dotare i personal
corespunztoare:
i) betoane cu proprieti specificate;
ii) betoane cu compoziie specificat;
b) betoane produse pe antier, cu dozare manual, care sunt betoane cu compoziie
specificat.
Betoanele din categoria (a) pot fi produse fie n staii independente de constructor, fie
n staii ale acestuia, amplasate n zona antierului.

H2 Premizele avute n vedere sunt urmtoarele:


a) pentru betoanele livrate de staii este efectuat controlul de conformitate i controlul
produciei;
b) pentru betoanele produse pe antier sunt luate msurile necesare pentru evaluarea
conformitii pentru betoane cu compoziie prescris;
c) comanda pentru beton conine toate datele necesare;
NOT: Aceste premize specific faptul c betoanele sunt produse n conformitate cu prevederile NE 012-1.

d) cofrajele i susinerile acestora, armturile (nepretensionate i, dac este cazul,


pretensionate) i piesele nglobate, au fost montate corespunztor i recepionate
calitativ, astfel c nainte de turnarea betonului se face doar o verificare vizual
a meninerii situaiei existente la aceste recepii calitative pe faze de lucrri.

H3 Verificrile pentru inerea sub control a lucrrilor privind punerea n oper a betoanelor i
decofrarea sunt prevzute n tabelul H1.
Urmtorii termeni din acest tabel sunt utilizai cu sensul artat n continuare (termenii
amestec i arj au sensul definit n NE 012-1):

lot (cantitate de) beton, de acelai tip, pus n oper pe o zon a construciei delimitat
de rosturi de turnare.
n cazurile n care:
- volumul de beton al unui lot este foarte mare, condiiile se refer la
volume mai mici din acelai lot, stabilite prin proiect;
- elementele n care se pune n oper betonul sunt de volum mic
(spre exemplu, fundaii izolate pentru stlpi), lotul cuprinde
elemente care se toarn ntr-un schimb (o zi);
- betonul provine de la mai multe staii, condiiile se refer la
betoanele primite de la fiecare staie;
- pe aceeai zon se pun n oper mai multe tipuri de beton,
condiiile se refer la fiecare tip de beton;

prob beton prelevat dintr-o arj, identificabil pentru asigurarea trasabilitii, pe


care se fac ncercri pe beton proaspt sau se confecioneaz epruvete pentru
ncercri pe beton ntrit. Dac nu este prevzut altfel, probele se preleveaz
cnd descrcarea arjei a ajuns la cca. din volumul total al acesteia;

159
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 161

tip de beton beton cu o anumit compoziie (proiectat sau prescris), realizat de un


anumit productor i produs cu componente din aceeai surs i cu
aceleai caracteristici.

H4 Prin analizarea situaiei cu proiectantul se nelege faptul c acesta este ncunotiinat de


constructor de situaia de neconformitate creat i, n cunotin de cauz, stabilete msurile
i modalitile de continuare a lucrrilor. Aceste msuri pot fi, n funcie de caz, de la
consolidare sau demolare, pn la a nu lua nici o msur suplimentar.
Tabelul H1
Nr. Obiectul Caracteristicile Metodele de Frecvena Msuri
crt. verificrii sau condiiile verificare verificrii n cazul
prevzute neconformitii
A La livrare, pe betonul proaspt
1 Bonul de livrare -conformitatea examinare la fiecare arj respingerea
cu comanda pentru direct livrrii
beton
- existena tuturor
datelor, conform NE
012-1, pct.7.3
2 Consistena -clase de consisten - evaluare - la fiecare arj pentru valorile
betonului sau valori specificate vizual determinrilor
prevzute n - fiecare tip de pe probe (a se
comand - ncercri beton, pe vedea Nota)
pe probe schimb de lucru
conform SR sau max.20 m3,
EN 12350- i n caz de
2, SR EN dubiu
12350-3, SR
EN 12350-4
i SR EN
12350-5

3 Temperatura +5+30 oC msurare, la fiecare arj nu se pun n


betonului (pe timp conform pe probe oper betoane cu
friguros, clduros, NE 012-1, pct.5.2.8 temperatura sub
sau dac este +5 oC sau peste
prevzut n proiect) +30 oC
4 Alte caracteristici, Pentru lucrrile de construcii care necesit condiii speciale de turnare sau
cerute prin proiect tratare i pentru construciile la care sunt prevzute condiii speciale de
i prevzute n exploatare, proiectantul va indica n proiect caracteristicile suplimentare ale
comanda pentru betonului proaspt care trebuie s fie determinate (spre exemplu, volumul de
beton aer antrenat sau raportul A/C), metoda de determinare, precum i condiiile de
ateptare, care trebuie luate pn la obinerea rezultatelor.

NOT: Livrarea de beton se respinge dac nu se ncadreaz n toleranele/abaterile prevzute n NE 012-1, tabelele 11
i 18, pentru clasele sau valorile specificate ale consistenei betonului.
n cazul unor valori sczute n raport cu valorile precizate prin referin la clase sau valori specificate, se admite
mbuntirea consistenei betonului numai prin adugarea de aditivi (super)plastifiani, cu respectarea prevederilor
aplicabile din NE 012-1.

160
162 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul H1 (continuare, 2)
Nr. Obiectul Caracteristicile Metodele Frecvena Msuri
crt. verificrii sau condiiile de verificrii n cazul
prevzute verificare neconformitii
5 Prelevarea probelor
i confecionarea
epruvetelor pentru
ncercri pe beton cel puin o
ntrit prob pentru
a) pentru verificarea SR EN 12390-1 fiecare tip de
rezistenei la beton, lot,
compresiune la 28 schimb (zi) i,
zile (3 cuburi sau n funcie de
cilindri clasa de
confecionai dintr-o rezisten:
prob) -100 m3
(C16/20)
-50 m3
(>C16/20)

conform repetarea
b) pentru verificarea proiect, dar cel prelevrii
rezistenei la SR EN 12390-1 puin 2 probe probelor i
compresiune la pentru fiecare confecionrii
termene categorie de epruvetelor,
intermediare lucrri dac aceasta se
(epruvete de implicat poate efectua
control) (decofrare,
precomprimare
etc.)
c) pentru
determinarea altor
caracteristici
(3 epruvete
confecionate dintr-
o prob)
conform
i) permeabilitate SR EN 12390-8
nr.crt.5, pct.a)
la ap NE 012-2, 11.1.3. i anexa X

ii) comportare la conform


nghe-dezghe SR 3518 nr.crt.5, pct.a)
iii) rezistena la SR EN 1339 cel puin o
abraziune (anexa G) prob pe tip de
beton i lot

iv) rezistene la SR EN 12390-5 conform


ntindere SR EN 12390-6 prevederilor din
SR EN 12390-6:2002/AC proiect

161
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 163

Tabelul H1 (continuare, 3)
Nr. Obiectul Caracteristicile Metodele de Frecvena Msuri
crt. verificrii sau condiiile verificare verificrii n cazul
prevzute neconformitii
B nainte de punerea n oper a betonului
1 Starea cofrajelor,
sub aspectele:
a) stabilitatea meninerea examinare ntreaga nenceperea sau
susinerilor; situaiei de la direct suprafa oprirea turnrii
b) starea de recepia cofrat betonului, pn
curenie; calitativ pe la remedierea
c) eteneitatea; faze de lucrri situaiei
d) aplicarea a cofrajelor
produselor pentru
decofrare
2 Starea armturilor i
a pieselor nglobate,
montate, cu privire
la:
a) poziionarea i meninerea examinare toat armtura nenceperea sau
fixarea fa de situaiei de la direct i (nepretensionat oprirea turnrii
cofraj; recepia prin i, dac este betonului, pn
b) starea de calitativ, pe msurare, n cazul, la remedierea
curenie; faze de lucrri, caz de dubiu pretensionat) i situaiei
c) poziia relativ a cofrajelor toate piesele
ntre bare; nglobate,
d) modul de montate
asigurare a
circulaiei
personalului
implicat, fr a
afecta armtura
3 Starea n zona
rosturilor de turnare
existente, dac este
cazul, sub aspectele: examinare ntreaga nenceperea
a) starea suprafeei direct i suprafa a turnrii
betonului; pct. 11.5 prin rostului de betonului pn
b) starea i poziia msurare, n turnare la remedierea
elementelor de caz de dubiu situaiei
etanare, dac
este cazul;
c) starea de
curenie
4 ndeplinirea nenceperea
condiiilor prealabile cunoaterea la fiecare etap turnrii
i a condiiilor pct. 11.6 situaiei de turnare a betonului pn
necesare la punerea n existente betonului la remedierea
oper a betonului situaiei

162
164 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul H1 (continuare, 4)
Nr. Obiectul Caracteristicile Metodele de Frecvena Msuri
crt. verificrii sau condiiile verificare verificrii n cazul
prevzute neconformitii

C La turnarea i compactarea betonului


1 Condiiile legate de
planul de turnare, n
special:
a) condiii - temperatur - msurare
meteorologice; - precipitaii - observare
direct i
prognoz,
dac este consemnarea
cazul pe ntreaga strii de fapt i
perioad de analizarea
b) viteza de turnare, subcap. 11.3 evaluare punere n situaiei cu
succesiunea i vizual oper proiectantul
grosimea
straturilor

2 Omogenitatea aspect uniform - refuzarea


betonului la turnare, n ceea ce livrrii, dac nu
la betoane cu privete evaluare la fiecare arj este posibil
consisten mare, consistena i vizual reamestecarea
transportate fr repartizarea -atenionarea
agitare ntre partea productorului
fin i i refuzarea
agregatele livrrii n caz
mari de repetare
3 Compactarea consemnarea
betonului evaluare pe ntreaga strii de fapt i
subcap. 11.3 vizual perioad de analizarea
turnare situaiei cu
proiectantul
4 Starea cofrajelor -msurri,
stabilitatea evaluare pe ntreaga consemnarea
formei, a vizual perioad de strii de fapt
dimensiunilor turnare i analizarea
i a poziiei situaiei cu
proiectantul;
-oprirea
turnrii, dac
este cazul

163
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 165

Tabelul H1 (continuare, 5)
Nr. Obiectul Caracteristicile Metodele de Frecvena Msuri
crt. verificrii sau condiiile verificare verificrii n cazul
prevzute neconformitii
D La tratarea i protecia betonului dup turnare
1 Condiiile de mediu n perioada de
imediat dup turnarea tratare
betonului:
a) temperatur; pct.11.4.7 - msurare zilnic, la orele
11.4.8 7; 12 i 19

b) precipitaii; se acoper examinare - consemnarea


betonul n direct strii de fapt i,
primele 12 ore n cazul unor
de la turnare degradri (fisuri,
exfolieri etc.)
c) nsorire direct; n cazurile examinare - analizarea
d) vnt, cureni de prevzute n direct situaiei cu
aer proiect, se proiectantul
acoper
betonul
2 Aplicarea metodei de subcap. 11.4 la aplicarea
tratare i, dac este observare metodei i,
cazul, direct ulterior, zilnic,
prevederile din pentru toat
proiect sau suprafaa
caiet de sarcini tratat, n
perioada de
tratare
E La decofrare
1 Rezistena betonului, pentru primele
n cazul elementelor elemente de un
portante care suport pct. 11.7.1 sau ncercarea acelai tip, nu se decofreaz
ncrcri de la prevederile din epruvetelor ncepnd cu dect la
decofrare proiect de control data prezumat atingerea
pe baza vitezei rezistenei
de dezvoltare a prevzute
rezistenei
2 Condiiile de maximum consemnarea
meninere a din deschidere strii de fapt i,
sprijinirilor (pe fiecare n cazul unor
provizorii la latur, la degradri,
elemente portante plci), poate s apreciere la fiecare analizarea
care preiau momente rmn fr vizual element portant situaiei cu
ncovoietoare i/sau sprijiniri proiectantul
fore tietoare provizorii n
timpul
decofrrii

164
166 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul H1 (continuare, 6)
Nr. Obiectul Caracteristicile Metodele de Frecvena Msuri
crt. verificrii sau condiiile verificare verificrii n cazul
prevzute neconformitii
3 Starea betonului, sub
aspectele: -suprafa
a) forma i aspectul continu (cu -examinare consemnarea
suprefeei; excepia altor vizual defectelor i/sau
b) prezena condiii n degradrilor, cu
segregrilor; proiect), de precizarea
c) prezena fisurilor; culoare poziiilor i
d) dislocri, pori, uniform, fr ntreaga dimensiunilor,
pete, segregri, suprafa pe planuri ale
neuniformiti de fisuri sau alte elementelor
alt natur; defecte respective i
analizarea
e) acoperirea -conform -msurri situaiei cu
armturii, dac proiect proiectantul
este cerut prin
proiect
4 Poziia i conformitatea msurri toate
dimensiunile cu proiectul suprafeele de consemnarea
elementelor, precum rezemare situaiei
i a pieselor pentru existente i
nglobate elementele analizarea
structurale acesteia cu
prefabricate, cu proiectantul
consemnarea
situaiei reale,
restul, n caz de
dubiu
F La precomprimare
1 Rezistena betonului ncepnd cu nu se efectueaz
ncercarea data prezumat precomprimarea
conform epruvetelor pe baza vitezei dect dup
proiect de control de dezvoltare a atingerea
rezistenei rezistenei
prevzute
2 Starea elementului
care se precomprim,
sub aspectele:
a) integritatea nu se efectueaz
seciunii de beton precomprimarea
(segregri, fisuri, conform examinare la fiecare dect dup
dislocri etc.); proiect direct i element care se analizarea
b) existena, poziia (modul de msurare n precomprim situaiei cu
i starea pieselor rezemare, dac caz de dubiu proiectantul,
nglobate este cazul) obinerea
implicate (plci acordului scris
de rezemare, evi al acestuia
de injectare i
aerisire etc.);
c) mod de rezemare

165
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 167

Tabelul H1 (continuare, 7)
Nr. Obiectul Caracteristicile Metodele de Frecvena Msuri
crt. verificrii sau condiiile verificare verificrii n cazul
prevzute neconformitii

3 Starea elementului, la fiecare


n timpul i dup element care se
precomprimare, precomprim
privind:
a) stabilitatea -msuri -examinare -n timpul -se opresc
general, ca preliminare de direct i precomprimrii operaiunile de
urmare a stabilitate, monitorizare precomprimare
modificrii dac este cazul prin i se monteaz
modului de msurri, sprijiniri
rezemare (dac dac este adecvate (care
este cazul); cazul nu mpiedec
deformarea
elementului
datorit
precomprimrii)

-dac apar n
b) apariia unor -nu trebuie s -examinare -n timpul timpul
degradri apar direct precomprimrii precomprimrii,
(striviri locale, degradri i minimum 24 se oprete
fisuri etc.) ore dup precomprimarea;
aceasta -se consemneaz
degradrile cu
precizarea
poziiei i
dimensiunilor pe
planul
elementului i se
analizeaz
situaia cu
proiectantul care
trebuie s
stabileasc
modul de
continuare a
precomprimrii
G Verificarea calitii betonului pus n lucrare
1 Rezistena la conform ncercarea pe fiecare parte consemnarea
compresiune (clasa proiect, pe epruvetelor de obiect situaiei
de rezisten), pe baza criteriilor de control; conform pct. existente i
pri de obiect de la pct. SR EN 15.5.4 analizarea
15.5.3 12390-2 acesteia cu
SR EN proiectantul
12390-3

166
168 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr. Obiectul Caracteristicile Metodele de Frecvena Msuri


crt. verificrii sau condiiile verificare verificrii n cazul
prevzute neconformitii

2 Alte caracteristici, conform ncercarea pe fiecare parte consemnarea


conform A.5.c de proiect epruvetelor de obiect situaiei
mai nainte de control (a conform pct. existente i
se vedea 15.5.4 analizarea
A.5.c) acesteia cu
proiectantul
3 Dimensiuni, conform examinare pe fiecare parte consemnarea
defecte, degradri proiect direct i de obiect situaiei
i prevederilor msurri conform pct. existente i
din prezentul 15.5.4 analizarea
normativ sau acesteia cu
alte proiectantul
reglementri
tehnice
aplicabile

167
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 169

Anexa X

VERIFICAREA IMPERMEABILITII LA AP A BETOANELOR

X1 Gradul de impermeabilitate la ap a betoanelor se noteaz Pnx, n care:


n valoarea prescris a presiunii maxime a apei (N/mm2);
x valoarea prescris a adncimii limit de ptrundere a apei (cm).

X2 Epruvetele pentru verificarea gradului de impermeabilitate la ap, pot fi:


- cuburi cu latura de 140 mm (150 mm) sau 200 mm;
- prisme de 140x140xlp sau 200x200xlp, n care: lp 100 mm i lp x;
- cilindri cu diametrul de minimum140 mm i nlimea de maximum 200 mm.
La alegerea dimensiunii minime a epruvetelor (lmin) se ine seama i de dimensiunea
maxim a agregatelor (amax), astfel:
- lmin/amax 4, pentru agregate avnd amax < 71 mm;
- lmin/amax 3, pentru agregate avnd amax 71 mm.
Epruvetele cilindrice pot fi carote extrase din lucrare.

X3 Epruvetele trebuie s aib, la ncercare, vrsta de 90 zile pentru betoane hidrotehnice, sau
28 zile pentru betoane destinate celorlalte categorii de construcii.
Epruvetele confecionate din beton proaspt trebuie s ndeplineasc urmtoarele
condiii:
- pentru o verificare sunt necesare minimum 3 epruvte;
- pstrarea epruvetelor se face astfel:
pn la decofrare la temperatura de (203)C i umiditate relativ de
(655) %;
n primele 7 zile dup decofrare, n ap la temperatura de (202)C;
n continuare, n aer, la temperatura de (203)C i umiditate relativ
de (655)%, cu excepia betoanelor hidrotehnice care se menin n
aceleai condiii ca i n primele 7 zile.

X4 Instalaia pentru verificarea gradului de impermeabilitate la ap trebuie s permit


supunerea uneia din feele epruvetei (faa de infiltraie) la aciunea apei sub presiune, reglabil
n trepte constante, i observarea direct i concomitent a feei opuse (faa de exfiltraie),
precum i a feelor laterale.
Instalaia trebuie s cuprind cel puin 3 posturi de ncercare concomitent, legate n
baterie la acelai dispozitiv de punere sub presiune a apei.
Etanarea epruvetelor pe feele de infiltraie i de exfiltraie se face cu inele de
etanare din cauciuc, avnd diametrul astfel:
- 70 mm, pentru epruvetele cubice sau paralelipipedice cu latura de 140 mm
(150 mm) sau cilindrice;
- 100 mm pentru epruvetele cubice sau paralelipipedice cu latura de 200 mm.

X5 Faa de infiltraie se alege astfel nct s fie, fa de direcia de turnare a epruvetei, n


aceeai poziie ca suprafaa betonului din lucrare, spre exemplu:
- pentru betonul de pe fundul unui rezervor, faa de infiltraie a epruvetei va fi
faa de turnare a acesteia, iar pentru betonul din pereii rezervorului, va fi
una din feele laterale ale epruvetei;
- n cazul carotelor, faa de infiltraie va fi cea a suprafeei betonului din
lucrare.

168
170 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Pregtirea epruvetelor se face astfel:


a) Se traseaz, centric, pe faa de infiltraie, un cerc cu diametrul corespunztor celui
al inelului de etanare i suprafaa acestui cerc se freac cu o perie de srm, sau se ciocnete
uor cu o buciard cu masa de maximum 500 g, pentru a ndeprta stratul superficial de piatr
de ciment.
b) Epruvetele cilindrice se etaneizeaz pe suprafaa lateral, cu 1 2 zile nainte,
spre exemplu, prin peliculizare cu rini sintetice.

X6 Instalaia se verific, nainte de montarea epruvetelor, prin:


- introducerea apei n posturile de ncercare i eliminarea aerului din
conductele de distribuie a apei sub presiune;
- nchiderea robinetelor de acces a apei, ridicarea presiunii la o valoare cu cca.
0,1 N/mm2 mai mare dect presiunea maxim la care se va supune epruveta
i meninerea acesteia timp de cel puin o or, timp n care aceast presiune
nu trebuie s scad.

X7 Condiiile de mediu pentru efectuarea ncercrii sunt:


- temperatura (20 4)oC;
- umiditatea relativ a aerului (65 5)%.

X8 ncercarea se desfoar astfel:


a) se aeaz pe inelele de etanare epruvetele, pregtite aa cum s-a artat mai nainte,
asigurndu-se contactul pe toat lungimea acestora, dup ce, n prealabil, s-a asigurat nivelul
corespunztor al apei astfel nct ntre feele de infiltraie i suprafaa apei s nu rmn aer,
dup care se fixeaz cu sistemul de strngere.
b) se ridic presiunea apei, n trepte, astfel:
0,2 N/mm2 timp de 48 ore;
0,4 N/mm2 timp de 24 ore;
0,8 N/mm2 timp de 24 ore;
1,6 N/mm2 timp de 24 ore.
n cazul n care gradul de impermeabilitate prescris corespunde unei presiuni
intermediare, treptele se completeaz i se opresc la aceast presiune, care va fi meninut timp
de 24 ore. Astfel, spre exemplu, pentru gradul de impermeabilitate P12X, treptele de presiune i
duratele de meninere a acestora vor fi:
0,2 N/mm2 timp de 48 ore;
0,4 N/mm2 timp de 24 ore;
0,8 N/mm2 timp de 24 ore;
1,2 N/mm2 timp de 24 ore.
ncercarea se termin dup scurgerea duratei de 24 ore pentru presiunea maxim
prevzut pentru ncercare sau, dac este cazul, la apariia apei pe faa de exfiltraie. Dup
ntreruperea funcionrii instalaiei, epruvetele se scot din posturile de ncercare n cel mai
scurt timp, care nu trebuie s depeasc o or de la terminarea ncercrii.
Epruvetele la care adncimea limit prescris de ptrundere a apei este mai mic dect
nlimea lor, verificarea adncimii de ptrundere se face prin msurarea acesteia, dup
despicarea conform metodei de determinare a rezistenei la traciune.

X9 Interpretarea rezultatelor se face separat pentru fiecare serie de trei epruvete, n cazul
confecionrii lor din beton proaspt, i individual, n cazul carotelor extrase din lucrare,
astfel:
a) n cazul n care adncimea limit de ptrundere a apei este egal cu nlimea
epruvetei, gradul de impermeabilitate prevzut se consider realizat, dac:

169
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010 171

(i) cel puin dou epruvete, din seria de trei, nu prezint exfiltraii de
ap pe faa de exfiltraie;
(ii) carota n cauz nu prezint exfiltraii de ap pe faa de exfiltraie
b) n cazul n care adncimea limit de ptrundere a apei este mai mic dect
nlimea epruvetei, gradul de impermeabilitate prevzut se consider realizat, dac:
(i) media aritmetic a adncimilor maxime de ptrundere a apei n
cele trei epruvete ale seriei este mai mic sau cel mult egal cu
adncimea limit prevzut, cu condiia ca cel puin dou din cele trei
epruvete s aib adncimea maxim de ptrundere a apei mai mic sau
cel mult egal cu adncimea limit;
(ii) adncimea maxim de ptrundere a apei, n carota n cauz, este mai
mic sau cel mult egal cu adncimea limit prevzut.
n cazul seriei de trei epruvete confecionate din beton proaspt, se poate elimina
rezultatul obinut pe cel mult o epruvet, dac:
- betonul prezint defecte, rezultatul fiind sensibil diferit de celelalte dou, cu
condiia ca adncimea maxim de ptrundere a apei din cele dou epruvete
s fie mai mic sau cel mult egal cu adncimea limit prevzut;
- apar exfiltraii laterale, care determin incheierea ncercrii dac presiunea nu
mai poate fi meninut constant pentru treapta respectiv, cu aceeai
condiie ca mai nainte.
Situaia privind eliminarea unei epruvete se consemneaz n raportul de ncercare.

170
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR

Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti

&JUYDGY|518728]
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 853 bis/20.XII.2010 conine 172 de pagini. Preul: 68,80 lei ISSN 14534495
Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.