Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA " Al.I.

CUZA IASI
FACULTATEA DE FILOSOFIE SI TIINE SOCIAL-POLITICE
Specializarea: FILOSOFIE
Forma de nvmnt: zi
Anul universitar: 2008-2009

FIA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei FILOSOFIE CONTEMPORAN Codul DA7


disciplinei
Anul de studiu III Semestrul II Tipul de evaluare Mixt (E/V) E2
Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob Nr. de 5
credite
Total ore din planul de nvmnt 56 Totalul ore studiu 70 Total ore pe semestru 126
individual
Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Lect.univ.dr. George Bondor Lect.univ.dr. George Bondor
nume, prenume)
Colectivul de specialitate Filosofie

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total C S LP
56 28 28 -

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare:
- nelegerea noiunilor specifice disciplinei;
- explicarea, analiza i interpretarea coninuturilor teoretice ale disciplinei;
- familiarizarea studenilor cu principalele concepte, probleme, teme i orientri ale filosofiei
contemporane

2. Instrumental-aplicative :
- utilizarea adecvat a noiunilor specifice;
- interpretarea unor texte i idei ale disciplinei;
Competene - analize ale diverselor fenomene (sociale, politice, morale, artistice) i alte aplicaii
specifice 3. Atitudinale:
disciplinei - promovarea unui sistem de valori intelectuale, culturale i morale;
- valorificare creativ a propriului potenial n activitile tiinifice;
- dezvoltarea capacitii de a lucra n echip;
- asumarea unor valori ce in de probitatea intelectual.
Coninutul disciplinei
Tematic curs Tematic seminar / lucrri practice
1. Teorii asupra modernitii 1. Paradox i clip (Kierkegaard)
Tematic 2. Teorii ale subiectului (Nietzsche, 2. Critica metafizicii tradiionale
general Heidegger, Ricoeur, Vattimo) (Nietzsche)
3. Critica reprezentrii (Heidegger, Foucault) 3. Imanena vieii i intuiia
4. Istoricitatea i subiectul hermeneutic (Bergson)
(Heidegger, Gadamer, Vattimo) 4. Metafizic i existen (G. Marcel)
5. Teorii ale postmodernismului (Lyotard) 5. Modernitate i filozofie critic
6. Jocuri de limbaj i vocabulare filosofice (Habermas)
(Wittgenstein, Rorty)
6. Dincolo de fiin (Marion)
7. Critica subiectului i raiunea comunicativ
(Habermas) 7. Postmodernism i metanaraiuni
8. Identitate i diferen (Nietzsche, (Lyotard)
Heidegger, Foucault, Deleuze) 8. Gndirea slab (Vattimo)
9. Diffrance i critica logocentrismului
(Derrida)
10. Regndirea subiectului n fenomenologia
francez

Bibliografie 1. F. Nietzsche, Voina de putere, Eikon, Oradea, 1999, pp. 309-338


obligatorie 2. S. Kierkegaard, Frme filosofice, Iai, 1994, pp. 39-65
selectiv 3. J. Habermas, Discursul filosofic al modernitii, ALL, Bucureti, 2000, pp. 281-316
4. J.-L. Marion, Fenomenul saturat, n Fenomenologie i teologie, Polirom, Iai, 1996, pp.
77-127
5. G. Vattimo, Dialectic, diferen, gndire slab, n Gndirea slab Pontica, Constana,
1998, pp. 10-26

La stabilirea notei finale se iau n considerare Ponderea exprimat n %


{total = 100%}
Media notelor acordate la seminar / lucrri practice 23,3
Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti 10
Notele acordate pentru referate, eseuri, traduceri, studii de caz 33,3
Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice i/sau la concursuri
profesionale
Nota acordat la examinarea final 33,3
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) : Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
- Prezen la seminarii de min. 50%; activitate la seminarii - Prezen la seminarii de min. 50%; activitate la seminarii
cuantificabil printr-o not; cuantificabil printr-o not;
- Nota final este media a 3 note: nota primit la seminar, - Nota final este media a 3 note: nota primit la seminar,
cea primit pentru un portofoliu cu lucrri i cea primit la cea primit pentru un portofoliu cu lucrri i cea primit la
examinarea final (examen oral, n sesiune). Pentru promovare, examinarea final (examen oral, n sesiune). Pentru a
aceast medie trebuie s fie minim 5. obine nota maxim, aceast medie trebuie s fie 10.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile
care nu sunt cerute)\
1. descifrarea i studiul notielor de curs 5 8. pregtire prezentri orale 3
2. studiu dup manual, suport de curs 8 9. pregtire examinare final 8
3. studiul bibliografiei minimale indicate 6 10. consultaii 1
4. documentare suplimentar n bibliotec 6 11. documentare pe net 6
5. activitate specific de pregtire pt. seminar / 5 12. alte activiti: participare sesiuni 5
lucrri practice comunicri tiinifice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate, 7 13. alte activiti: documentare pe 5
proiecte, traduceri etc. teren
7. pregtire teste periodice sau pariale - 14. alte activiti: proiecte de 5
cercetare

Total ore studiu individual (pe semestru) = 70

Titular curs: Lect. Dr. George Bondor


Semntura:
Titular seminar / lucrri practice: Lect. Dr. George Bondor
UNIVERSITATEA AL.I.CUZA IASI
FACULTATEA DE FILOSOFIE i TIINE SOCIAL-POLITICE
Specializarea: FILOSOFIE
Forma de nvmnt: zi
Anul universitar: 2008/2009

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: FILOSOFIE CONTEMPORAN

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:

Anul Anul III Total ore Forme de Nr. credite Cod


de Sem. I Sem. II verificare disciplin
studi C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
u
Nr. - - 2 2 28 28 - E2 5
ore

B. Obiectivele disciplinei:
1. nelegerea noiunilor specifice disciplinei;
2. explicarea, analiza i interpretarea coninuturilor teoretice ale disciplinei;
3. familiarizarea studenilor cu principalele concepte, probleme, teme i orientri ale
filosofiei contemporane

C. Metode de predare nvare: prelegerea, analiza i interpretarea unor texte importante ale
domeniului; sinteza, analiza, problematizarea, exemplificarea etc.

D. Forme i metode de evaluare:

- condiii: prezen la seminarii de minim 50%, elaborarea unui referat de seminar, parcurgerea
bibliografiei, participarea la dezbaterile de seminar; realizarea unui portofoliu de lucrri
(aplicaii, comentarii de text etc.)
- criterii: capacitatea de sintez a informaiilor, calitatea formulrii judecilor i rspunsurilor
n cadrul examinrii, rigoarea i originalitatea referatelor elaborate, nsuirea corespunztoare
a cunotinelor de specialitate; acurateea analizei conceptelor, ideilor, argumentelor filosofice;
buna nsuire a limbajului filosofiei
- forme: Evaluare mixt: o not la seminar, o not portofoliu de lucrri, o not la examenul
final (oral)
- formula notei finale: 33,3% activitatea de la seminar, 33,3% not portofoliu curs, 33,3%
examen final

E. Coninutul cursurilor / numr de ore pentru fiecare tem:


1. Teorii asupra modernitii: 2 ore
2. Teorii ale subiectului (Nietzsche, Heidegger, Ricoeur, Vattimo): 4 ore
3. Critica reprezentrii (Heidegger, Foucault): 2 ore
4. Istoricitatea i subiectul hermeneutic (Heidegger, Gadamer, Vattimo): 2 ore
5. Teorii ale postmodernismului (Lyotard): 2 ore
6. Jocuri de limbaj i vocabulare filosofice (Wittgenstein, Rorty): 4 ore
7. Critica subiectului i raiunea comunicativ (Habermas): 2 ore
8. Identitate i diferen (Nietzsche, Heidegger, Foucault, Deleuze): 4 ore
9. Diffrance i critica logocentrismului (Derrida): 2 ore
10. Regndirea subiectului n fenomenologia francez: 4 ore

F. Coninutul seminariilor / numr de ore pentru fiecare tem:


1. Orientri n filosofia contemporan: 4 ore
2. Paradox i clip (Kierkegaard): 4 ore
3. Critica metafizicii tradiionale (Nietzsche): 4 ore
4. Imanena vieii i intuiia (Bergson): 2 ore
5. Metafizic i existen (G. Marcel): 2 ore
6. Modernitate i filozofie critic (Habermas): 4 ore
7. Dincolo de fiin (Marion): 4 ore
8. Postmodernism i metanaraiuni (Lyotard): 2 ore
9. Gndirea slab (Vattimo): 2 ore

G. Bibliografie
1. E. Husserl, Meditaii carteziene, Humanitas, 1991;
2. Martin Heidegger, Sein und Zeit, 12. Auflage, Max Niemeyer Verlag, Tbingen, 1972 (Fiin i
timp, Humanitas, Bucureti, 2003);
3. Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode, in: Gesammelte Werke, Bd. 1 & Bd. 2, J.C.B.
Mohr (Paul Siebeck), Tbingen, 1990 (Adevr i metod, Teora, Bucureti, 2001);
4. Paul Ricoeur, Eseuri de hermeneutic, Humanitas, Bucureti, 1995;
5. F. Nietzsche, Voina de putere, Eikon, Oradea, 1999, pp. 309-338;
6. S. Kierkegaard, Frme filosofice, Iai, 1994, pp. 39-65;
7. J. Habermas, Discursul filosofic al modernitii, ALL, Bucureti, 2000, pp. 281-316;
8. J.-L. Marion, Fenomenul saturat, n Fenomenologie i teologie, Polirom, Iai, 1996, pp. 77-
127;
9. G. Vattimo, Dialectic, diferen, gndire slab, n Gndirea slab Pontica, Constana, 1998,
pp. 10-26.

Titular de curs: Lect. Dr. George Bondor


Semnatura

Titular de seminar: Lect. dr. George Bondor


Semnatura

S-ar putea să vă placă și