Sunteți pe pagina 1din 12

REGULAMENT PRIVIND STABILIREA

CATEGORIEI DE IMPORTANTA
A CONSTRUCTIILOR
'
METODOLOGIE DE STABILIRE A CATEGORIEI
DE IMPORTANTA
' A CONSTRUC'flILOR

l
frl
!
Ii I

1,
.,.., "I
::

::, !:: 0 C 'T C O O C - - - - C'I

j36