Sunteți pe pagina 1din 3

c.

Jocul silabelor;se pronun serii de silabe paronime n ritmul btilor din palm sau dup un
metronom.Exemplu:
pa, po, pu, pe,pi. ta, to, tu, te, ti
ba, bo, bu,be, bi. da, do ,du , di.
ga, go, gu, ghe, ghi. fa, fo, fu, fi.
ca, co , cu ,che, chi. va, vo, vu,vi.
sa, so ,su , se , si. a, o , u, i.
za, zo , zu, ze,zi. ja, jo, ju,ji.
MARI Repet ce spun eu.
exerciii pentru diferenierea consoanelor surde de cele sonore n cuvinte paronime:
P-B T-D C-G
paie-baie tata-data car-gar
papa-baba tare-dare caz-gaz
parc-barc tun-dun coal-goal
par-bar tac-dac coarn-goarn
poal-boal toamn-doamn cocoi-gogoi
pere-bere trepte-drepte ct-gt
pir-bir topor-dobor cnd-gnd
pile-bile tu-du cur-gur
pun-bun lat-lad crai-grai
prun-brun pot-pod creier-greier
alpine-albine roat-roade nuc-nug
paz-baz spate-spade lunc-lung
pufni-bufni pturi-pduri stnc-stng
pat-bat fac-fag
vatr-vadr trac-trag
cltite-cldite
a clti-a cldi
F-V S-Z -J
fat vat sare-zare ale-jale
far- var sac-zac apc-japc
file-vile seam-zeam ir jir
fii-vii oase-oaze pritur-prjitur
foi-voi oase-oaze prit-prjit
fin-vin rase-raze prit-prjit
faz-vaz sar-zar
fac-vac srit-zrit
fulg-vulg
fin-vin
MIERCURI Jocul: Cu ce sunet ncepe cuvntul.
a.exerciii pentru diferenierea sunetelor cu punct de articulare apropiat:
-S Z-J -CE-CI R-L
co-cos zale-jale ae-ace ras-las
old-sold zar-jar ine-cine cram-clam
coal-scoal zoi-joi el-cel rege-lege
la-las neap-nceap rac-lac
crete-creste muni-munci ramp-lamp
muc-musc pli-plci rup-
lup
pete-peste eap-ceap rad-
lad
pic-pisc roz-
loz
b.diferenierea unor cuvinte diferite (ca semnificaie) cu punct de articulare apropiat:
bard-barc-barz
rece-lege.rege
top-op-dop
duduie-gutuie
cer-ger
clon-glon
JOI Jocul: Spune la ce m-am gndit.
a.transformri de cuvinte prin nlocuire de sunete i silabe:
co-pac a-luna s.. ac me-re ca-s s-pun coa-j
co-pil a-dnc s.. apa ma-re ma-s s-mn cr-j
co-co a-pa s.. are soa-re tru-s s-ntos bir-j
co-vor a-cas s.. alb ta-re la-s vra-j
co-cor a-nimal s.. trugure pdu-re
co-joc a-rici s..tilou floa-re
co-vrig s..ifon za-re
mnca-re
fat.. gu. ci-ree mer-ge
mam..a fi- ci..orap min-ge
cas..a fa- ci-nema mu-ge
can..a ppu- ci..oar mul-ge
fust..a mnu- ci..rc fu-ge
rochi..a ci..ocane fri-ge

S-ar putea să vă placă și