Sunteți pe pagina 1din 15

ATLASE CORINT

FLORICA IBEA

ANATOMIA
OMULUI
ATLAS SCOLAR
Ediie revizuit
Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:19 AM Page 2

STRUCTURA CELULEI ANIMALE

Celula este unitatea morfofunc]ional\ [i genetic\ a organismelor vii. Componentele fundamentale ale
celulei sunt: citoplasma, nucleul [i membrana celular\.

reticul endoplasmatic rugos reticul endoplasmatic neted

centrozomi
citoplasm\
ribozomi

vezicule Golgi

mitocondrie membrana membrana nucleu nucleol microvili complex


celular\ nucleului Golgi

ribozomi ORGANITE
CELULARE

RETICUL
ENDOPLASMATIC RUGOS MITOCONDRIE COMPLEX GOLGI
2
Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:19 AM Page 3

TIPURI DE }ESUTURI
IMAGINI MICROSCOPICE

}ESUT MUSCULAR }ESUT MUSCULAR }ESUT MUSCULAR


NETED STRIAT DE TIP CARDIAC
alc\tuit din fibre muscu- alc\tuit din fibre muscu- formeaz\ miocardul: fibre
lare netede omogene cu lare striate: celule alungite cu musculare striate cu un singur
aspect fusiform. ~n partea numero[i nuclei situa]i peri- nucleu, dispuse `n re]ea, arti-
central\ `ngro[at\ este situat feric, cu aspect striat. culate prin discuri intercolare.
nucleul.

}ESUT EPITELIAL MULTISTRATIFICAT }ESUT NERVOS


alc\tuit din celule strns legate `ntre ele, format din celule specializate numite neu-
a[ezate `n mai multe straturi. roni [i celule cu rol de hr\nire [i sus]inere a
neuronilor (celule gliale).

}ESUT OSOS COMPACT }ESUT OSOS SPONGIOS


alc\tuit din canale haversiene, lame osoase este format din lame osoase, care delimi-
concentrice [i celule osoase a[ezate `n cavit\]i teaz\ cavit\]i de diferite m\rimi, `n care se afl\
osoase. m\duv\ ro[ie.
3
Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:19 AM Page 4

ELEMENTELE FIGURATE ALE SNGELUI


Sngele este o varietate de ]esut conjunctiv cu substan]a fundamental\ lichid\.

GLOBULE RO{II (HEMATII) imagine electronomicroscopic\


Hematiile sunt celule anucleate, de form\ discoidal\ biconcav\, care con]in hemoglobin\.

Granulocite

GLOBULE ALBE
(LEUCOCITE)
imagini microscopice
Monocite Limfocite
Leucocitele sunt celule mobile capabile s\ emit\ pseudopode.

TROMBOCITE (plachete sangvine) imagini microscopice


sunt fragmente celulare anucleate, de form\ variabil\.
4
Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:19 AM Page 5

NEURONUL
Neuronul este unitatea structural\ [i func]ional\ a sistemului nervos, alc\tuit\ din corp celular [i prelun-
giri (dendrite [i axon).

axon

nucleu
teac\ de
mielin\
corpul celular

dendrite

strangula]ie Ranvier

arboriza]ie terminal\
a axonului

butoni terminali

dendrite

corp celular
axon
Leg\tura dintre fibra ner-
voas\ [i fibra muscular\ se
nume[te plac\ motorie.
~n apropierea fibrei muscu-
lare, axonul neuronului `[i
pierde teaca de mielin\ [i se sensul conducerii
ramific\ `n numero[i butoni ter- influxului nervos
minali care p\trund `n ni[te
adncituri din membrana fibrei
musculare. Astfel se transmite fibre musculare
impulsul nervos de la
termina]iile nervoase la fibrele butoni
musculare. terminali

PLAC| MOTORIE
5
Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:19 AM Page 6

M|DUVA SPIN|RII
M\duva spin\rii este a[ezat\ `n canalul vertebral [i are form\ cilindric\. Pe suprafa]a ei se g\sesc mai
multe [an]uri dispuse longitudinal.

substan]\
alb\
M|DUVA SPIN|RII
(sec]iune transversal\)
imagine microscopic\
substan]\
cenu[ie

canal ependimar
[an] posterior [an] lateral

coarne posterioare

substan]\ cenu[ie
cordoane de
substan]\ alb\

r\d\cina dorsal\ coarne anterioare


(senzitiv\)
[an] anterior
nervi spinali (fisura median\
r\d\cina ventral\
(motorie) anterioar\)

piamater
cele 3
foi]e ale
arahnoid\ meningelui
care
protejeaz\
m\duva
ganglion spinal duramater

SUBSTAN}A ALB| DIN M|DUVA SPIN|RII SUBSTAN}A CENU{IE DIN M|DUVA SPIN|RII
imagine microscopic\ imagine microscopic\
este alc\tuit\ din fibre nervoase [i celule gliale. este alc\tuit\ din corpii neuronilor [i celule gliale.
6
Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:19 AM Page 7

SEC}IUNE LONGITUDINAL| PRIN ENCEFAL

creierul mare meninge

piele
gland\
cutia epifiz\
cranian\
scoar]\
cerebral\
corpul calos
(substan]\ alb\)

scoar]\
cerebeloas\

creierul mic
gland\ hipofiz\ (cerebel)

trunchi cerebral

emisfer\ cerebral\

emisfer\
cerebeloas\

bulb
rahidian

CREIER UMAN
fotografia unei sec]iuni longitudinale
7
Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:19 AM Page 8

FA}A EXTERN| A ENCEFALULUI


[an] profund
[an]uri superficiale
lob parietal

lob frontal giri ai


lobului parietal

giri ai
lobului frontal
lob occipital

[an] profund
cerebel
lob temporal

Suprafa]a emisferelor cerebrale este str\b\tut\ de bulb rahidian


[an]uri adnci care delimiteaz\ lobi [i [an]uri mai pu]in
adnci, acestea, la rndul lor, delimitnd girusuri.

LOCALIZ|RI ALE DIFERI}ILOR CENTRI NERVO{I


~n emisferele cerebrale, substan]a cenu[ie este dispus\ la exterior, formnd scoar]a cerebral\ care prezint\ un
mare num\r de arii corticale.

scoar]\
cerebral\

aria
vizual\

aria
centrul scrisului
olfactiv\
centrul vorbirii
zona de coordonare
centrul gustului [i men]inere a
echilibrului
aria auditiv\

centrul `n]elegerii cuvintelor auzite


centrul `n]elegerii cuvintelor scrise
8
Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:20 AM Page 9

STRUCTURA GLOBULUI OCULAR


ligament care
men]ine pozi]ia
cristalinului
sclerotic\
(tunica extern\)
pata galben\

pupil\ ven\

arter\
pata oarb\
iris

coroid\
cornee transparent\ (tunica mijlocie)

cristalin retin\
(tunica intern\)

celule celule epiteliu


cu bastona[e cu conuri pigmentar Peretele globului ocular
este format din trei tunici
concentrice:
1. sclerotica este fibroas\,
alb-sidefie [i opac\, iar la
partea anterioar\ este trans-
fibre ale parent\, formnd corneea.
nervului 2. coroida este vasculari-
optic zat\, ea asigurnd nutri]ia
ochiului.
3. retina este tunica ner-
voas\ alc\tuit\ din celule
nervoase a[ezate `n straturi.

zone de sinaps\ RETINA


imagine microscopic\
9
Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:20 AM Page 10

STRUCTURA URECHII
ureche
ureche extern\ medie ureche intern\

canale fibre
pavilion semicirculare melc nervoase

conduct
auditiv
extern

lobul urechii parte a osului timpan lan] de oscioare trompa lui


temporal (ciocan, nicoval\ Eustachio
[i sc\ri]\)

Urechea intern\ este format\ din


canale semicirculare labirintul osos `n interiorul c\ruia
orientate `n cele 3 se afl\ labirintul membranos.
direc]ii ale spa]iului

utricul\ nervul auzului


[i echilibrului

melc
membranos
sacul\

LABIRINT MEMBRANOS
10
Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:20 AM Page 11

STRUCTURA LIMBII

omu[or

r\d\cina
limbii

amigdal\
amigdal\

papile circumvalate d
papile
gustative
papile foliate
c

corpul
limbii
Zone diferite ale gustului: b
a. dulce
papile
b. s\rat
fungiforme
c. acru
d. amar a
vrful
limbii
~n mucoasa lingual\, mugurii gustativi sunt
grupa]i `n papile gustative. Papilele foliate sunt cili
r\spndite pe marginile posterioare ale limbii. gustativi por
gustativ

celule
senzitive

celule
de sus]inere

fibre
nervoase
senzitive

PAPILE GUSTATIVE MUGURE GUSTATIV


microfotografie
11
Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:20 AM Page 12

STRUCTURA PIELII
porii glandelor sudoripare receptor tactil fire de p\r

zon\ de
papile
dermice

mu[chi
al firului
de p\r epiderm\

fibre
nervoase

derm\
bulbul
firului
de p\r

arter\

ven\ hipoderm\

celule cu gr\sime gland\ sudoripar\ gland\ sebacee

Epiderma este un ]esut epitelial multistratificat. Derma, ]esut conjunctiv dens, prezint\, la contactul cu
epiderma, papile dermice.

epiderm\

derm\

RECEPTOR TACTIL PIELE


(corpuscul Pacini) imagine microscopic\
imagine microscopic\
12
Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:20 AM Page 13

SISTEMUL ENDOCRIN
Sistemul endocrin
cuprinde
totalitatea glandelor
cu secre]ie intern\ epifiz\
din organism.
Glandele endocrine
au `n structura lor hipofiz\
epitelii secretorii
ale c\ror celule produc
hormoni
care se vars\ tiroid\
direct `n snge.

trahee

timus

pl\mn inim\

pancreas
glande
suprarenale

rinichi

ovare testicule

laringe
TIROIDA TIROIDA
fa]a anterioar\ fa]a posterioar\
este situat\ `n partea ante- prezint\ patru glande
lobi rioar\ a gtului, la baza mici numite paratiroide.
laringelui. Este format\ din
doi lobi laterali, uni]i
trahee printr-un istm. paratiroide
13
Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:20 AM Page 14

SCHELETUL F|TULUI LA 4 LUNI


os frontal

os parietal oase nazale

os occipital maxilar

os temporal mandibul\

vertebr\ cervical\ atlas


vertebr\ toracal\ clavicul\ oasele
centurii
omoplat superioare

falange

oasele oasele
antebra]ului palmei
osul bra]ului
oasele `ncheieturii
stern
vertebr\ lombar\

coaste

vertebr\ sacral\
cordon ombilical

oasele centurii inferioare


osul coapsei

rotula

oasele gambei

oasele piciorului

14
Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:20 AM Page 15

SISTEMUL LOCOMOTOR VEDERE ANTERIOAR|


mu[chi frontal os frontal

mu[chi orbiculari orbit\

maxilar
mu[chi masticator
mandibul\
mu[chii gtului
clavicul\
mu[chi deltoid
omoplat
mu[chi biceps
coaste (12 perechi)
mu[chii toracici
[i cei humerus osul bra]ului
abdominali
coloana vertebral\

mu[chii antebra]ului radius


oasele
antebra]ului
uln\

mu[chii minii

oasele
minii

mu[chii coapsei osul sacrum

femur osul coapsei

rotula

fibul\

mu[chii gambei oasele


gambei

tibie

mu[chii piciorului oasele piciorului

Sistemul locomotor este alc\tuit din oase, articula]ii [i mu[chi. 15