Sunteți pe pagina 1din 3

VE R IFICAR EA C O EFI C I ENTU LU I G LO BAL

D E I Z O LA R E T E R M I C A A C LA D I R I I

Metodologia de calcul a izolarii termice a cladirii se regaseste in normativul


C107/1-97.

Coeficientul global de izolare termica al unei cladiri reprezinta suma pierderilor


de caldura prin transmisie directa prin aria anvelopei cladirii pentru o diferenta de
temperatura intre interior si exterior de 1K, la care se adauga pierderile de caldura
aferente reimprospatarii aerului interior, precum si cele datorate infiltratiilor
suplimentare de aer.

Formula de calcul pentru G:

unde:

Lj se numeste factor de cuplaj termic si se calculeaza ca fiind raportul intre aria


elementului de constructie si rezistenta corectata a elementului de constructie;

R0F aplicam lui R0F coeficientii termici de corectie pentru puntile termice (cpt)

cpt = 2045 % pentru pereti exteriori

= 1525 % pentruterasa

= 2535 % pentru pardoseala peste subsol

Din aceste intervale de valori vom lua valorile maxime.


j se numeste factor de corectie al temperaturii exterioare a anvelopei;

[-]

unte tj este temperatura din exteriorul anvelopei

V volumul incalzit direct sau indirect al cladirii

0.34 reprezinta produsul dintre capacitatea calorica masica a aerului (c a) si densitatea


aparenta a aerului (a)

n [h-1] reprezinta numarul de schimburi de aer pe ora, necesar conditiilor de confort


fiziologic

Relatia de verificare:

G GN

GN coeficient normat, se alege din anexa in functie de numarul de nivele (N), si de


raportul A/V. Acesta se calculeaza prin interpolare si se reduce cu 10 %.

Etape de calcul

1. Se calculeaza aria anvelopei cladirii (A)

A=APE+ATE+APd+At [m2]

APE aria peretilor exteriori

ATE aria golurilor

APd aria pardoseala peste subsol

At aria terasei

Ariile se calculeaza pe dimensiunile interioare.


2. Se stabileste inaltimea cladirii (H) de la nivelul finit al pardoselii pana la suprafata
inferioara a terasei

3. Se calculeaza volumul cladirii (V) incalzit direct si indirect

4. Se completeaza tabelul

5. Se alege n, numarul de schimburi de aer pe ora

6. Se calculeaza coeficientul global de izolare termica

7. Se alege din anexa GN

8. Se compara G GN

Daca G > GN 1) se va schimba tamplaria

2) se va mari grosimea stratului de izolatie sau se

va schimba materialul din care este facuta aceasta

3) se va modifica aria vitrata