Sunteți pe pagina 1din 1

BENEFICIAR: Fam.

SALAI FLORIN LUCIAN si REBECA MARIA

OBIECTIV : LUCRARI DE CONSTRUIRE,EXTINDERE SI ETAJARE LOCUINTA C1

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

- a fundatiilor*
- a infrastructurii*
- a structurii de rezistenta *

Data : Ziua...........Luna.....................Anul.....................

Reprezentanti:
1. din partea beneficiarului Ing.Oprescu Irina indeplinind functia Diriginte santier
2. din partea proiectantului Ing.Visoiu Viorel indeplinind functia Proiectant Rezistenta
3. din partea antreprenorului SC.GRIZLLY SRL Ing.Ursu Eusebiu indeplinind functia
de Sef santier

intruniti in comisie de receptie, la cererea unitatii executate, in conformitate cu legea nr.


10/1995, am procedat la receptie lucrarilor privind:
fundatiile*
infrastructura*
structura de rezistenta*
Verificand lucrarile executate si documentele care atesta calitatea lucrarilor se constata:
1. Lucrarile sunt executate in conformitate cu planurile de executie ale
proiectului nr. .plansele nr . .
........................si cu detaliile de executie .
modificate din dispozitiile de santier nr. ..din

2 . Comisia hotaraste: se pot continua lucrarile de :


structura de rezistenta**
finisaje**
...................................................................................................... ..............................
........................................................................

PROIECTANT CONSTRUCTOR

SPECIALISTUL
BENEFICIARULUI

*Se anuleaza cele care nu fac obiectul receptiei


**Ramane numai pozitia care urmeaza fazei receptionate