Sunteți pe pagina 1din 1

Se considera schema:

Aflai volumul de etan, msurat la 770 C i 3,5 atm, necesar obinerii a 44 kg compus e dac randamentul
global al transformrilor este de 80%. R:10,25 m cubi

Ecuatiile reactiilor
1. CH3-CH3 + Cl2 CH3-CH2-Cl + HCl
2. CH3-CH2-Cl CH2=CH2 + HCl
3. CH2=CH2 + H2O CH3-CH2-OH
4. CH3-CH2-OH + O2 CH3-COOH + H2O
5. CH2=CH2 + H2 CH3-CH3
6. CH3-CH2-OH + HOOC-CH3 < = > CH3-CH2-O-OC-CH3 + H2O

Din ecuatiile reactiilor chimice se observa ca din:


1 kmol CH3-CH3 se obtine 1 kmol CH3-CH2-OH
1 kmol CH3-CH3 se obtine 1kmol CH3-COOH

Rezulta ca 1 kmol acetat de etil se obtine din 2 kmoli CH3-CH3

Se determina numarul de kmoli de etan din care se obtin 44kg acetat de etil
2 kmoli CH3-CH3 .88 kg CH3-CH2-O-OC-CH3
x kmoli CH3-CH3 .44 kg CH3-CH2-O-OC-CH3
x = 1 kmol CH3-CH3

Se determina numarul de moli de etan introdusi


= numar de moli transformati 100/numar de moli introdusi
numar de moli introdusi = numar de moli transformati 100/ = 1 100/80 = 1,25 kmoli = 1250 moli etan

Se determina volumul de etan


pV = nRT
V = nRT/p = 12500,082350/3,5 = 10250 L = 10,25 m3