Sunteți pe pagina 1din 5

Curs Drept Procesual Civil Curs 1 09.10.

2013

Actiunea civila este reglementata de art 29 si urmatoarele.

Art. 29 ne ofera definitia actiunii civile, respectiv ansamblul mijloacelor


procesuale prevazute de lege pentru protectia dreptului subiectiv pretins
de catre una dintre parti sau unei alte situatii juridice ca si pentru
asigurarea apararii partilor in proces.

Conditiile de exercitiu a actiunii civile numite si conditii pentru a fi


parte in proces

Dupa mai multi ani de controversa doctrinara in privinta conditiilor de


exercitare a actiunii civile, noul cod transeaza in art. 32 faptul ca acestea
sunt in numar de 4:

a) Afirmarea unui drept subiectiv civil/a unei pretentii


b) Interesul
c) Calitatea procesuala
d) Capacitatea procesuala

a) Afirmarea unui drept subiectiv civil/a unei pretentii

Pentru a se putea solicita concursul instantei in vederea protectiei unui


drept subiectiv civil este necesar ca acesta sa existe, sa fie nascut si
actual. Atunci cand dreptul subiectiv, desi exista, nu este nascut si
actual, mijlocul procesual de invocare a acestei neregularitati il
constituie EXCEPTIA DE PREMATURITATE (exceptie de fond
absoluta si peremptorie). Daca instanta gaseste intemeiata aceasta
exceptie, solutia va fi: respingerea cererii/actiunii ca fiind prematur
introdusa/ca prematura. (Solutie de inadmisibilitate generica), care nu
va intra in autoritate de lucru judecat pe fondul dreptului, ci doar cu
privire la solutia data in baza exceptiei.

Daca analizand materialul probator administrat in cauza, instanta


ajunge la concluzia ca dreptul subiectiv pretins nu exista, atunci solutia
va fi: respingerea cererii/actiunii ca
neintemeiata/nefondata/netemeinca. Aceasta solutie are aptitudinea de
a intra in autoritate de lucru judecat pe fondul dreptului, daca ramane
neschimbata in instantele de control judiciar, or daca nu se exercita nicio
cale de atac impotriva acelei hotarari.

b) Interesul

La randul sau, conditia interesului trebuie sa indeplineasca cumulativ,


urmatoarele cerinte:

- Sa fie determinat
- Sa fie legitim
- Sa fie personal
- Sa fie innascut si actual Atunci cand instanta constata ca nu e
intrunita cerinta ca interesul sa fie nascut si actual, mijlocul procesual
de invocare il constituie EXCEPTIA DE PREMATURITATE.

Daca nu sunt intrunite oricare dintre celelalte cerinte ale interesului,


mijlocul procesual de invocare il constituie EXCEPTIA LIPSEI DE
INTERES (de fond, absoluta, peremptorie); Daca instanta de judecata
admite exceptia, solutia va fi respingerea actiunii ca lipsita de interes
(solutie de inadmisibilitate generica); care nu intra in putere de lucru
judecat (PLJ) pe fondul cauzei.

Interesul reprezinta folosul practic urmarit de reclamant (sau alta parte


care formuleaza o cerere/actiune) in proces, are legatura cu scopul
urmarit in proces, dar nu se confunda intrutotul cu acesta; poate fi atat
material cat si moral; poate fi atat direct cat si indirect.
Exista situatii in care legea recunoaste anumitor persoane calitatea de a
actiona in justitie, chiar daca acestea nu justifica un interes personal, ci
unul colectiv sau general (exemplu: procurorul, asociatia pentru
protectia consumatorilor sau alte ONGuri, sindicatul, etc.). Cu titlul de
exceptie, legea prevede posibilitatea de actiona in justitie chiar atunci
cand dreptul subiectiv sau interesul nu sunt nascute si actuale la data
sesizarii instantei, insa vor fi in viitor in anumite materii. Astfel,
cererea pentru predarea unui bun la implinirea termenului stabilit in
contract se poate face si inainte de implinirea acelui termen.

Executarea la termen a obligatiei de intretinere, sau oricarei prestatii


cu caracter periodic poate fi ceruta printr-o actiune adresata instantei
mai inainte de implinirea termenului. De asemenea, sunt admisibile
inainte de a fi nascut si actual dreptul si interesul exercitatea acelor
cereri adresate instantei pentru preintampinarea unei pagube pe care
reclamantul ar suferi-o daca ar fi nevoit sa astepte implinirea
termenului. De principiu, apelul sau recursul, care invoca ca unic motiv
pentru calea de atac citarea nelegala a paratului la prima instanta s-ar
respinge ca lipsit de interes, plecand de la ideea ca viciul de procedura
al citarii nu ar putea fi invocat, decat de catre cel care a fost vatamat,
adica de paratul care nu a fost legal citat.

In mod exceptional, caile de atac nu vor fi respinse de plano de


interes atunci cand cele care le declara isi argumenteaza interesul de a
actiona pe motivul ca doreste recunoasterea si punerea in executare a
hotararii pronuntate in Romania in strainatate, ipoteza in care nu va
face dovada faptului ca cel cu care s-a judecat a avut cunostinta de
existenta procesului si i s-a dat posibilitatea sa se apere, atunci aceasta
neregularitate va constitui un impediment fiindu-i respinsa atat
recunoasterea cat si incercarea de a executa hotararea.

c) Calitatea procesuala

Notiune
Reprezinta identitatea dintre titularului dreptului subiectiv pretins si
reclamantul din actiune CALITATE PROCESUALA ACTIVA CPA,
respectiv identitatea dintre subiectul pasiv al raportului juridic civil RJC
si paratul din actiune CALITATE PROCESUALA PASIVA CPP.

Potrivit art. 36, teza 2, conform C.P.C., existenta sau inexistenta


drepturilor si a obligatiilor afirmate, precum si intinderea acestora,
constituie o chestiune de fond. In ipoteza in care reclamantul
pretindea de la parat o suma de bani, daca rezulta pe baza de probe ca
nu e intemeiata pretentia

*In procesul civil solutiile sunt in principiu de doua feluri:

PE EXCEPTIE

PE FOND

Mijlocul procesual de invocare a lipsei de identitate il constituie


EXCEPTIA LIPSEI CALITATII PROCESUALE ACTIVE/EXCEPTIA
LIPSEI CALITATII PROCESUALE PASIVE. Exceptie de fond, absoluta,
peremptorie.

Daca instanta admite exceptia, solutia va fi, dupa caz, respingerea


cererii ca fiind introdusa de o persoana fara CALITATE PROCESUALA
ACTIVA, respectiv ca fiind introdusa, impotriva unei persoane fara
CALITATE PROCESUALA PASIVA (solutie de admisibilitate generica).s

Calitatea procesuala este susceptibila de transmisiuni. Transmisiune


care poate fi de doua feluri: legala sau conventionala.

De regula, transmisiunea legala presupune succesiunea, mostenirea,


indiferent ca este vorba de o succesiune legala sau testamentara, etc.

Transmisiunea conventionala, de regula, se realizeaza pe baza unei


cesiuni de drept litigios care poate fi cu titlu oneros/gratuit sau care in
anumite conditii poate fi un contract translativ cu privire la dreptul dedus
judecatii in care de regula terul dobanditor cu titlu particular al acelui
drept nu are cunostinta de existenta litigiului, ce are ca obiect dreptul
transmis.

Transmisiunea calitatii procesuale determina ca tertul sa poata


deveni parte in proces, preluand drepturile si obligatiile procesuale ale
transmitatorului, exact cum acestea se gaseau la momentul transmisiunii.

Avem in vedere dispozitiile art. 39 CPC, situatia procesuala a


succesorilor sai