Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA " Al.I.

CUZA IASI
FACULTATEA DE FILOSOFIE SI TIINE SOCIAL-POLITICE
Specializarea: Filosofie
Forma de nvmnt: zi
Anul universitar: 2008/2009

FIA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei ONTOLOGIE Codul DO8


disciplinei
Anul de studiu I Semestrul 2 Tipul de evaluare final (E) E
Regimul disciplinei (Ob) Ob Nr. de 5
credite
Total ore din planul de nvmnt 56 Totalul ore studiu 70 Total ore pe semestru 112
individual
Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrri practice
(grad didactic i tiinific,
LECTOR UNIV.DR. Valeriu Dr. Valeriu Gherghel
nume, prenume)
Gherghel
Colectivul de specialitate

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total C S LP
56 28 28 -

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare:
- achiziionarea noiunilor fundamentale ale domeniului: ontologie, fiin, obiect, entitate,
substan, accident, individ, specie, parte, ntreg, entitai posibile, entiti (im)posibile,
entiti imaginare etc.
- prezentarea i explicarea evoluiei acestor noiuni: de la ontologia Formelor i substanei
(Platon, Aristotel) la propunerile de ontologii regionale (Frege, Poli, Peter van Inwagen).

2. Instrumental-aplicative :
- exerciii cu privire la tipologia obiectelor (obiecte complete, obiecte incomplete, obiecte
parazitare);
Competene - exerciii i aplicaii n ontologia descriptiv, n ontologia categorial i n ontologia formal
specifice (formalizat).
disciplinei 3. Atitudinale:
- aprecierea critic a unor modaliti diferite de aceea a simului comun de a concepe lumea
i entitile;
- promovarea principiului ontologic leibnizian: existena e mai presus de inexisten;
- formarea unei atitudini de deschidere i nelegere fa de modurile revolute ale
gnditorilor de a se raporta la fiin i obiecte.
Coninutul disciplinei
Tematic curs Tematic seminar / lucrri practice
1. Definiii ale ontologiei (teorie a fiinei, 1. Teoria aristotelic a categoriilor
Tematic teoria general a obiectelor, teoria 2.Tipologia medieval a entitilor
general categoriilor etc.). (entiti reale i entiti mentale)
2.Tipuri de ontologie (ontologii generale i 3. Substan i proces
ontologii regionale) 4. Parte i ntreg: exerciii n
3. Structura unei ontologii mereologie
4. Tipuri de entiti; clasificarea lor 5. Teoria obiectelor imposibile,
5. Limitele ontologiei imaginare, derivate etc.
6. Mereologie i me-ontologie. 6. Tipologia modern a entitilor
7. Ontologia obiectelor mentale 7. Principiul plenitudinii: formularea
8. Lanul fiinei (principiul plenitudinii), medieval i formularea modern
n Evul Mediu i n contemporaneitate

Bibliografie 1. Afloroaei, tefan, Metafizica noastr de toate zilele, Bucureti: Humanitas, 2008.
obligatorie 2. Bohm, David, Plenitudinea lumii i ordinea ei, Bucureti: Humanitas, 1995.
selectiv 3. Devitt, Michael & Kim Sterelny, Limbaj i realitate: O introducere n filosofia
limbajului, Iai: Polirom, 2000.
4. Iancu, Lucica; Constantin Grecu, Logic i ontologie, Bucureti: Editura Trei, 1999
(antologie de texte).
5. Lovejoy, Arthur O., Marele lan al fiinei. Istoria ideii de plenitudine de la Platon la
Schelling, Bucureti: Humanitas, 1997.
6. Miroiu, Adrian, Argumentul ontologic. O cercetare logico-filosofic, Bucureti:
Editura ALL, 2001.
7. Ni, Adrian, Leibniz, Bucureti: Paideia, 1998.
8. Noica, Constantin, Tratat de ontologie, Bucureti, 1981.
9. Noica, Constantin, Concepte deschise n istoria filosofiei la Descartes, Leibniz i
Kant, Bucureti: Humanitas, 1995.
10. Prvu, Ilie, Existen i realitate n tiin i filosofie, Bucureti: Editura politic,1977.
11. Plantinga, Alvin, Natura necesitii, Bucureti: Editura Trei, 1998.

La stabilirea notei finale se iau n considerare Ponderea exprimat n %


{total = 100%}
Media notelor acordate la seminar / referate 20
Notele obinute la testele periodice 10
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti 10
Nota acordat la examenul final 50
Alte note 10

Cerine minime de promovare (pentru nota 5) : Cerine maxime de promovare (pentru nota
- minim 4 la examinarea final la care se adaug 1 10) :
punct pentru ndeplinirea n proporie de 50 % a -punctaj maxim pentru activitatea din timpul
activitilor de la seminar; anului (seminar, teste);
-punctaj maxim pentru lucrarea scris la
examenul final.
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs 5 8. pregtire prezentri orale 3
2. studiu dup manual, suport de curs 8 9. pregtire examinare final 8
3. studiul bibliografiei minimale indicate 6 10. consultaii 1
4. documentare suplimentar n bibliotec 6 11. documentare pe net 6
5. activitate specific de pregtire pt. seminar / 5 12. alte activiti: participare 5
lucrri practice sesiuni comunicri tiinifice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate, 7 13. alte activiti: 5
proiecte, traduceri etc. documentare pe teren
7. pregtire teste periodice sau pariale - 14. alte activiti: proiecte de 5
cercetare
Total ore studiu individual (pe semestru) = 70

Titular curs: LECTOR UNIV.DR. Valeriu Gherghel


Semntura:

S-ar putea să vă placă și