Sunteți pe pagina 1din 6

PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

I. DATE PERSONALE:

NUMELE ELEVULUI: Visan Eduard

CLASA: a VI-a

II. ECHIPA DE LUCRU: profesor de limba engleza: prof. Niculescu Gabriela

diriginte: prof. Niculicea Elena

consilier scolar:-

coala Gimnazial, comuna Apostolache


Problemele cu care se confrunta copilul/elevul (rezultatele evalurii complexe)
- ntrzierea reaciilor;
- Capacitate redusa de a memora si de a nelege;
- Dificultate in pronunie;
- Teama de necunoscut;
Prioriti pentru perioada -2016-2017:
- Adaptarea elevului la mediul colar;
- Adaptarea la disciplina: limba englez;
- nvarea unor elemente indispensabile pentru studiul limbii engleze (salut, prezentare);
- Introducerea in universul anglofon;
Structura programului de interventie personalizat

Criterii
Metode si
Metode si mijloace Perioada de minimale de
Obiective Continuturi instrumente de
de realizare interventie apreciere a
evaluare
progreselor
Conversatia
Tema : Diaries Dialogul
Lesson 1:Holiday snaps Exercitiul
Lesson 2: Dear Diary Explicatia
Identificarea
Lesson 3 : This book belongs to... Jocul didactic
sensului global al
Lesson 4 : Lucky colours exercitii de citire in Evaluare Observatia
unui mesaj S1-S5
Acte de vorbire: identifying and ritm propriu a formativa progresului
simplu rostit clar i
expressing family relationships, days of literelor, silabelor,
rar
the week, holiday activities cuvintelor,
Present Tense Simple propozitii,
fragmente scurte

Executarea de Tema Once upon a time Conversatia S5-S13 Evaluare Observatia


instruciuni simple Lesson 1: Welcome to Story Land Dialogul formativa progresului
articulate Lesson 2: Aquarius one last chance Exercitiul Evaluarea
clar i rar Lesson 3 : Riddles and jokes Explicatia performantei
Emiterea de enunuri Acte de vorbire : To Be / To Have Jocul didactic obtinute
simple despre Physical description -fise de
obiecte/ Everyday actions exercitii
persoane din Tema:Health * exerciii de raspus
universul familiar Lesson 1 : Whats the matter ? oral/scris la
Lesson 2 : A days wait intrebari
Lesson 3 : An apple a day
Acte de vorbire: Asking answering ;
Present Tense Simple ; Imperative ;
Speaking about food.
Tema: The Green Planet
Acte de vorbire: speaking about seasons
and climate
Observatia
Tema : Books and Libraries Conversatia progresului
Lesson 1:The books around us Dialogul Evaluarea
Lesson 2: The library a magic place Exercitiul performantei
Lesson 3 : Bookworms Explicatia obtinute
Executarea unor Lesson 4: Books we enjoy Jocul didactic se va
instruciuni scrise, Acte de vorbire : placing/ fisa de Evaluare evalua nivelul
S114-S18
simple locating/identifying objects ; Describing lucru formativa elevului in
i scurte (adjectives) diferentiata functie de
Tema : Round up I exerciii de progresul
Acte de vorbire : Asking and completare realizat, nu
answering / describing/ identifying propoziii de nivelul
clasei/
programei
Utilizarea unor Tema: Customs and traditions Conversatia S19-S26 Evaluare Observatia
cuvinte, sintagme, Lesson 1 : Halloween Dialogul formativa progresului
enunuri Lesson 2 : Halloween Party Exercitiul Evaluarea
n contexte familiare Lesson 3 : New Year Resolutions Explicatia performantei
Lesson 4 : Our calendar Jocul didactic obtinute
Acte de vorbire : vocabulary connected exercitii de citire
to food and drink/ cooking ; expressing dup
cardinal numerals - dates model/ repetare
Tema : Household items verbal
Lesson 1 : Useful things a unor cuvinte din
Lesson 2 : Its handy text
Lesson 3 : It doesnt work **exerciii de
Lesson 4 : Inventions in our home transcriere
Acte de vorbire : describing household a cuvintelor indicate
items, expressing thier position din
Tema: Round up II vocabular
Acte de vorbire: vocabulary connected **exerciii de
to food/ drink/ cooking/ household items alegere a
raspunsurilor
corecte,
din itemi cu dubl
intrare, cu ajutorul
unui
model dat sau prin
folosirea unui cod
de
culori(raspunsurile
corecte sunt scrise
cu o
anumit culoare)
Tema: People and places
Lesson 1 : People in the world
Lesson 2 : Spotlight on the UK
Lesson 3 : Talking about people
Lesson 4 : Around the world
Acte de vorbire: Present Tense Simple/
Adjectives ; Countries/ Nationalities ;
Jobs Conversatia
Tema: Communications Dialogul
Identificarea Lesson 1 : Talking and telephoning Exercitiul
sensului global al Lesson 2 : TV and Radio Explicatia
unui mesaj Lesson 3 : Postcards and letters Jocul didactic Observatia
simplu rostit clar i Lesson 4 : Codes exerciii de progresului
Evaluare
rar Acte de vorbire: to be to have ; asking-transcriere selectiv/S27-S34 Evaluarea
formativa
Executarea unor thanking ; adjectives describing weather/ n performantei
instruciuni scrise, food/ people/ places lan a unor texte/ obtinute
simple Tema: Cities of the world propoziii
i scurte Lesson 1 : Its a small world exerciii de
Lesson 2 : Cambridge and Los Angeles completare
Lesson 3 : A visit to London propoziii
Lesson 4 : The city of my dreams
Acte de vorbire: Adjectives describing
places
Tema : Round up III
Acte de vorbire : Describing people and
places
Evaluarea periodica : semestrial / anual
Obiective realizate :- imbunatatirea comprehensiunii textelor
Imbogatirea vocabularului
Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala
Dezvoltarea abilitatilor matematice de calcul si rezolvare de probleme
Dificultati intampinate : mentinerea lentorii ideatorii si a ritmului de executare a sarcinilor
Motivatia scazuta pentru invatare
Independenta redusa , rigiditate mintala , anxietate autonomie
personala deficitara

Metode cu impact pozitiv : recompensarea sociala, lucru pe grupe, intarirea pozitiva , modelarea comportamentala , explicatia ,
demonstratia
Negativ: -
Revizuirea PIP - semestrial si la sfarsitul anului scolar
Recomandari particulare : continuarea lucrului diferentiat
Rolul si modul de implicare a parintilor in program
- Tin legatura cu cadrele didactice
- Participa la sedinte de consiliere
- Comunica periodic cu cadrul didactic de sprijin , profesorii de la clasa
- Sustine copilul in realizarea sarcinilor , asigura o atmosfera de echilibru emotional
- Contribuie la dezvoltarea autonomiei personale implicandu-l in activitati corespunzatoare varstei
METODE DE INSTRUIRE

Din punct de vedere al finalitatilor urmarite,metodele sunt definite drept modalitati practice de actiune cu ajutorul carora,sub indrumarea
profesorului sau in mod independent,elevii achizitioneaza cunostinte,isi formeaza priceperi si deprinderi,capacitate si atitudini,personalitatea
autonoma si creative.

Modalitati de comunicare orala:

-metode expositive-povestirea,explicatia,descrierea

-metode interrogative-conversatia euristica


-metode care presupun discutii si dezbateri-problematizarea,metodele modern centrate pe elev(active)

Metode bazate pe contactul cu realitatea-demonstratia,modelarea,experimental

S-ar putea să vă placă și