Sunteți pe pagina 1din 2

EXAMEN TAXONOMIE

Subiecte examen:
1. Ce este taxonomia?
2. De ce este necesara clasificarea organismelor?
3. Ce este biodiversitatea? Care sunt nivelele biodiversitatii?
4. Cine este considerat parintele taxonomiei? Justificati raspunsul.
5. Care este relatia dintre taxonomie, sistematica si clasificare? Justificati
raspunsul.
6. Care sunt scopurile si sarcinile Taxonomiei? Care din sarcinile taxonomiei au
importanta pentru
Ecologie si Protectia Mediului? Justificati raspunsul.
7. Precizati contributiile taxonomiei n Agricultura, Silvicultura si Controlul
integrat al daunatorilor.
8. Precizati contributiile taxonomiei n Conservarea biodiversitatii si Protectia
Mediului.
9. Definiti ierarhia taxonomica, taxonul si categoria taxonomica. Dati exemple de
taxoni si categorii
taxonomice.
10. Enumerati categoriile taxonomice principale si dati exemple de categorii
taxonomice intermediare.
11. Reprezentati relatia dintre ierarhia taxonomica si ierarhia
sistemica (ierarhia nivelurilor de
organizare a materiei).
12. Cum este definita specia n conceptia lineana a speciei? Care sunt punctele
tari si punctele slabe
ale conceptului morfologic al speciei?
13. Cum este definita specia n conceptia biologica a speciei? Care sunt punctele
tari si punctele slabe
ale conceptiei biologice a speciei?
14. Care sunt functiile populatiilor din structura unei specii, conform conceptiei
biologice a speciei?
15. Precizati importanta speciei n Ecologie si Protectia mediului.
16. Ce este subspecia? Precizati caracteristicile subspeciei.
17. Ce sunt taxonii supraspecifici? Precizati caracteristicile taxonilor
supraspecifici.
18. Prezentati pe scurt nomenclatura binomiala.
19. Ce sunt codurile de nomenclatura taxonomica? Care este scopul regulilor de
nomenclatura?
20. Care sunt problemele ridicate de nomenclatura binomiala?
21. Ce este nomenclatura trinomiala? Exemplificati.
22. Ce sisteme de clasificare a organismelor cunoasteti?
23. Precizati cte regnuri exista n lumea vie de pe Pamnt si prezentati pe scurt
caracteristicile lor.
24. Care este scopul determinarii organismelor? Enumerati sinonime ale notiunii de
determinare a
taxonilor. Explicati.
25. Prezentati pe scurt caile de determinare a organismelor.
26. Ce este o cheie de determinare? Care este scopul principal al unei chei de
determinare?
27. Prezentati pe scurt cheia de determinare dichotomica.
28. Precizati tipurile de chei dichotomice utilizate pentru determinarea
animalelor.
29. Unde este mai de folos o cheie pictoriala: pe teren sau n laborator ?
Justificati raspunsul.
30. Ce sunt caracterele taxonomice? Prezentati pe scurt tipurile de caractere
taxonomice. Dati exemple
de caractere ale plantelor sau animalelor si de trasaturi de caracter ale acestor
caractere.
31. Ce sunt caracterele de diagnoza? Dati exemple de caractere de
diagnoza care nu au valoare
taxonomica.
32. Definiti homologia si dati exemple de caractere homologe.
33. Definiti homoplazia. Precizati si exemplificati tipurile de homoplazie.
34. Prezentati pe scurt caracterele morfologice cu valoare taxonomica.
35. Prezentati pe scurt caracterele biochimice si genetice cu valoare taxonomica.
1
36. Prezentati pe scurt caracterele biologice cu valoare taxonomica.
37. Prezentati pe scurt caracterele ecologice cu valoare taxonomica.
38. Prezentati pe scurt caracterele eco-fiziologice cu valoare taxonomica.
39. Prezentati pe scurt caracterele etologice cu valoare taxonomica.
40. Care sunt cele trei tipuri de abordari n sistematica?
41. Ce este un arbore filogenetic?
42. Ce este un grup monofiletic sau clada?
43. Ce este o fenograma?
44. Ce este o cladograma?
45. Care sunt caracterele importante n alcatuirea unei cladograme?
Nota: Fiecare student va primi 2 subiecte de teorie + de transformat
o cheie pictoriala n cheie
dichotomica.