Sunteți pe pagina 1din 678

CUPRINS

Explicarea simbolurilor }eseri de c`r`mizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78


Explicarea simbolurilor [i a prescurt`rilor . . . . . . . . . . 1 {eminee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Co[uri de fum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Norme de baz` Sisteme de ventilare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
{arpante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Unit`]i SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Construc]ii portante ale acoperi[ului detalii . . . . . . . 85
DIN 198.476.829.4999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
nvelitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Desene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Forme de acoperi[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Paginarea desenelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lucarne [i ferestre de mansard` . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Simboluri pentru desene n construc]ii . . . . . . . . . . . . 7
Poduri locuibile, amenajarea podurilor . . . . . . . . . . . . 90
Drenarea cl`dirilor [i a terenurilor . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Acoperiri n teras` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Conducte de ap` [i de canalizare . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Acoperiri n teras` detalii acoperi[uri calde . . . . . . . 93
Instala]ii de gaze n construc]ii supraterane . . . . . . . . 20
Acoperi[uri n teras` alternative acoperi[uri reci . . . 94
Instala]ii electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Plantarea acoperi[urilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Instala]ii de securizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Plantarea acoperi[urilor alc`tuirea acoperi[ului . . . . 97
Desenul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Plantarea acoperi[urilor extras:
Bazele dimension`rii Propor]ii Direct. Asoc. acoperi[.-gr`din` . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Construc]ii din materiale textile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Omul ca unitate de m`sur` [i scop . . . . . . . . . . . . . . . 28 Structuri pe re]ea de cabluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
M`sura tuturor lucrurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Structuri suspendate [i tensionate . . . . . . . . . . . . . . . 101
Dimensiuni [i necesarul de spa]iu . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Structuri spa]iale principii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Omul [i vehiculele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Structuri spa]iale utiliz`ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Omul [i locuin]a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Structuri multietajate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Clima spa]iilor interioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Plan[ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Biologia construc]iilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pardoseli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Ochiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Omul [i culoarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 nc`lzire ventilare
Baze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Aplica]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 nc`lzirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Aplica]ii: modulor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Parcuri de rezervoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Centrale energetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Proiectarea Centrale hidroelectrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Arhitectura solar` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Elemente de construc]ie ca rezultat al
Energia solar` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
prelucr`rii materialelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
R`cirea nc`perilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Forme arhitectonice ca rezultat al
Camere frigorifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
sistemelor constructive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tehnici de ventilare a nc`perilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Noi sisteme constructive [i noi forme . . . . . . . . . . . . . 47
Locuin]e [i forme ca expresie a Fizica construc]iilor Protec]ia cl`dirilor
epocii [i a modului de via]` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Procesul de desf`[urare a lucr`rilor . . . . . . . . . . . . . . 49 Protec]ia termic` termeni mecanisme . . . . . . . . . . 127
Lucr`ri preliminare colaborarea beneficiarului . . . . . 50 Protec]ia termic` difuzia vaporilor . . . . . . . . . . . . . . 128
Chestionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Protec]ia termic` tipuri constructive . . . . . . . . . . . . . 129
Detalii de protec]ie termic`: peretele exterior . . . . . . . 130
Conducerea lucr`rilor de construc]ie Protec]ia fonic` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Protec]ia fonic` la sunete aeriene . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Execu]ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Protec]ia fonic` la sunete aeriene [i structurale . . . . . 135
Conducerea lucr`rilor de construc]ie
dimensiuni de baz` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Protec]ia la vibra]ii sunete structurale . . . . . . . . . . . . 137
Dimensiuni de baz` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Acustica spa]iului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Dimensiunile referitoare la axe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Protec]ia la tr`snet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Normativul modul`rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Antene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Sistem de coordonate, dimensiunile coordonatelor . . . 64
Iluminat sticl` lumin` natural`
P`r]ile cl`dirii Iluminat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Terenul de funda]ie Iluminat tuburi cu materiale fluorescente pentru
funda]ii, gropi de funda]ie, [an]uri . . . . . . . . . . . . . . . . 65 instala]ii de publicitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Groapa de funda]ie sprijine, [an]uri, funda]ii . . . . . . 66 Sticla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Trasarea cl`dirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Mase plastice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Lucr`ri de terasament [i funda]ie . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Lumina natural` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Izolarea construc]iilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Lumina solar` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Drenaj pentru protec]ia amenaj`rilor constructive . . . . 71
Zid`rie din pietre naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Ferestre u[i
Zid`rie din pietre artificiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Luminatoare cupole de lumin` . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Pere]ii exteriori, felul de construc]ie cu Ferestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
economisirea energiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Ferestre de mansard` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

IX
CUPRINS
Cur`]area cl`dirilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 nc`peri ale locuin]ei
U[i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Dormitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Por]i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Dormitoare tipuri de paturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Sisteme de nchidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Dormitoare pozi]ionarea patului . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Siguran]a cl`dirilor [i a terenurilor . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Dormitoare ni[e de pat [i dulapuri-perete . . . . . . . . 261
Garderobele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Sc`ri ascensoare
B`i dot`ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Sc`ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Celule sanitare prefabricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Rampe sc`ri elicoidale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 B`i pozi]ia n locuin]` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Sc`ri de evacuare c`i de salvare . . . . . . . . . . . . . . . 201 B`i exemple de proiectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Sc`ri rulante pentru cl`diri ad`postind
magazine [i birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Piscine acoperite
C`i rulante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Ascensoare ascensoare pentru persoane n Piscine acoperite private . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
cl`diri pentru locuin]e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Piscine acoperite, detalii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Ascensoare ascensoare pentru persoane n birouri,
b`nci, hoteluri, ascensoare pentru paturi . . . . . . . . . . 206 Sp`l`torii-instala]ii de sp`lat
Ascensoare pentru bunuri de dimensiuni mici . . . . . 207
Ascensoare hidraulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Sp`l`torii-instala]ii de sp`lat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Ascensoare din sticl` pentru panoram` . . . . . . . . . . . 209
Balcoane
Str`zi Spa]ii de circula]ie Balcoane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Str`zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Circula]ia bicicletelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Drumuri str`zi
Autostr`zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Drumuri [i str`zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Tramvaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Spa]ii de circula]ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Ponderarea circula]iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Locuin]e de vacan]` tipuri de locuin]e construirea
Spa]ii de circula]ie protec]ia fonic` . . . . . . . . . . . . . . 222 cl`dirilor de lemn construc]ii ecologice cl`diri cu
multe niveluri
Gr`dini sere Locuin]e de vacan]` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Gr`dini - mprejmuiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 C`su]e de vacan]` c`su]e de gr`din` . . . . . . . . . . . 278
Pergole, alei, sc`ri, ziduri de sprijin . . . . . . . . . . . . . . . 225 Construirea cl`dirilor de lemn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Terasamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Pozi]ia cl`dirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Consolidarea versan]ilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Construc]ia de locuin]e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Plante ag`]`toare [i c`]`r`toare . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Locuin]e n[iruite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Straturi nalte [i pe movile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Locuin]e cuplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Gr`dini modele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Locuin]e cu atrium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Mobil` [i unelte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Locuin]e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Sera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Locuin]e cu sere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Copaci [i garduri vii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Locuin]e n form` de p`trat, cub sau cort . . . . . . . . . 292
Iazul de gr`din` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Locuin]e din lemn, construc]ii ecologice . . . . . . . . . . . 293
Iazul de not . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Locuin]e n pant` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Utilitatea apei de ploaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Locuin]e mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Piscine de gr`din` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Locuin]e exemple interna]ionale . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Locuin]e cu bazin de not n gr`din` . . . . . . . . . . . . . . 241 Cl`diri de locuin]e cu multe niveluri . . . . . . . . . . . . . . . 301
Cl`diri cu multe niveluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
nc`peri anexe intr`ri Locuin]e sociale de nchiriat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Vestibuluri, windfang-uri, intr`ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Cl`diri de locuin]e cu multe niveluri . . . . . . . . . . . . . . . 304
Intr`ri, garderobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Cl`diri de locuin]e cu accesul printr-un coridor . . . . . . 305
Holuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Cl`diri n terase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Spa]ii de depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Ad`posturi antiaeriene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

nc`peri gospod`re[ti Asanarea cl`dirilor vechi


nc`peri gospod`re[ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Asanarea cl`dirilor vechi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Evacuarea resturilor menajere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Conservare [i asanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Debarale, c`m`ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Crama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Buc`t`rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 {coli
Buc`t`rii mobilierul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 {coli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Locurile de luat masa vesel` [i mobilier . . . . . . . . . . 256 nc`peri de dimensiuni mari n construc]ia [colilor . . . 324

X
CUPRINS
Facult`]i c`mine studen]e[ti laboratoare Tehnologie de transport [i de depozitare . . . . . . . . . . 405
Facult`]i amfiteatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Hale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
nc`peri pentru desen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Cl`diri etajate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
C`mine studen]e[ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Grupuri sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Laboratoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Instala]ii de sp`lat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Dot`ri sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Vestiare, dulapuri haine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Gr`dini]e locuri de joac` hoteluri pentru tineret
C`mine de zi pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Modific`ri de func]iune
Echipamente [i locuri de joac` . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Hoteluri pentru tineret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Modific`ri de func]iune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

Ferme cre[terea animalelor


Biblioteci construc]ii administrative b`nci
Cote]e pentru animale mici n scop de hobby . . . . . 415
Biblioteci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Ferme avicole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Construc]ii administrative elemente de baz` . . . . . . 347
Ferme pentru ngr`[area porcilor . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Construc]ii administrative elemente de baz`,
Ferme pentru cre[terea porcilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
tipologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Grajduri de cai [i cre[terea cailor . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Dimensionarea, necesarul de suprafa]` . . . . . . . . . . . 354
Cre[terea vitelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Dimensionarea, distribu]ia spa]iului . . . . . . . . . . . . . . . 355
Cre[terea vitelor ngr`[area taurilor . . . . . . . . . . . . . 425
Dimensionarea, necesarul de spa]iu pentru
Ferme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
amenajare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Dimensionarea, construc]ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Ferme, clim` grajd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Dimensionarea, instala]ii tehnice n cl`dire . . . . . . . . . 360
Dimensionarea, locuri de lucru dotate cu monitoare . . 361 C`i ferate
Dimensionarea, necesarul de spa]iu pentru mobilier . 362 Instala]ii de cale ferat` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Organizarea n plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Triaje de marf` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
Construc]ii administrative, exemple . . . . . . . . . . . . . . . 364 G`ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Cl`diri nalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Elemente verticale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Parc`ri garaje construc]ii destinate parc`rilor
B`nci generalit`]i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 benzin`rii pompieri
B`nci seifuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Autog`ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Pompierii [i cl`direa pompierilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Pasaje acoperite tipologie
Autovehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Tipologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Autovehicule mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Exemple istorice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Parc`ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Autovehicule - viraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Acoperiri cu sticl`, luminatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Autovehicule - parc`ri [i ntoarceri . . . . . . . . . . . . . . . 449
Rampe de nc`rcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Magazine magazine universale magazine cu Rampe, poduri de nc`rcare, platforme ridic`toare . . . 451
autoservire Intr`ri, garaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Magazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Carport-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Magazine alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Garaje [i construc]ii destinate parc`rilor . . . . . . . . . . . 454
Livrarea produselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Cl`diri destinate parc`rilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Zonele dinaintea caselor [i Parc`ri [i construc]ii destinate parc`rilor . . . . . . . . . . . 457
centre de produse proaspete (pie]e) . . . . . . . . . . . . . . 383 Cl`diri destinate parc`rilor, exemple . . . . . . . . . . . . . . 458
M`cel`rii mari cu depozit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Benzin`rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Centre de carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Popasuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

Tehnici de depozitare Aeroporturi


Depozite nalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Aeroporturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Proiectare/logistic` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Reglement`ri referitoare la siguran]` . . . . . . . . . . . . . 388 Restaurante
Sisteme de rafturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Restaurante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
Restaurante, s`li de mese, restaurante rapide . . . . . . 470
Ateliere construc]ii industriale Buc`t`rii pentru restaurante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
Tmpl`rie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Buc`t`rii mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
ntreprinderi de dulgherit [i de prelucrare a lemnului . 392 Vagoane restaurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
Ateliere de repara]ii auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Ateliere autovehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Hoteluri moteluri cl`diri pentru congrese
Brut`rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Hoteluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Cl`diri industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Buc`t`rii de hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

XI
CUPRINS
Moteluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Radioterapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
Centre de congrese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Laborator, diagnosticare func]ional` . . . . . . . . . . . . . . 585
Fizioterapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
Gr`dini zoologice Clinici de zi, opera]ii ambulatorii . . . . . . . . . . . . . . . . 587
Gr`dini zoologice [i acvarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Zona de aprovizionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
Zona administrativ` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
Teatre cinematografe centre multifunc]ionale nv`]`mnt [i cercetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
circuri Urgen]a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
Teatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 Spitale speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
Cinematografe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Medicin` nuclear`, patologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
Centre multifunc]ionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 ngrijirea l`uzelor [i a nou-n`scu]ilor . . . . . . . . . . . . . . 598
Cinematografe drive-in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Zone de ngrijiri speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
Circuri, sta]ionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
Aziluri de b`trni centre de b`trni
Construc]ii sportive
Stadioane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Aziluri de b`trni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Zona destinat` spectatorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
Terenuri de joc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Biserici muzee sinagogi moschei
Amenaj`ri pentru atletism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 Biserici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
S`li pentru men]inerea condi]iei fizice [i pentru fitness 514 Orgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
Terenuri de tenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 Clopote, clopotni]e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
Golf miniatural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
Sinagogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
Terenuri de golf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
Moschei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
Sporturi nautice porturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
Sporturi nautice ambarca]iuni cu pnze . . . . . . . . . . 525 Muzee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
Amenaj`ri pentru sporturi nautice, b`rci cu motor . . . . 526 Exemple interna]ionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
Ambarca]iuni de sport b`rci cu rame . . . . . . . . . . . . 527 Exemple germane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
Centre hipice, manejuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
Trambuline de schi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 Cimitire
Patinoare, piste pentru patine cu rotile . . . . . . . . . . . . 531
Curse de vitez` pe rotile, skate boarding . . . . . . . . . . 533 Crematorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
Cros cu biciclete BMX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 Cimitire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
Poligoane de tir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
S`li de sport pentru gimnastic` [i jocuri . . . . . . . . . . . 537 Protec]ia la incendiu
Badminton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
Prevenirea incendiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
Squash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
Instala]ii de semnalizare a incendiului . . . . . . . . . . . . . 617
Piste de popice [i de bowling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
Piscine acoperite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 Instala]ii de sprinklere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
Bazine n aer liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 Instala]ii de stingere cu pulverizare de ap`
Bazine acoperite [i n aer liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 instala]ii de stingere a focului cu CO2 . . . . . . . . . . . . . 619
Saune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 Instala]ii de stingere cu pulbere,
S`li pentru jocuri mecanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 instala]ii de stingere cu spum` . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
Instala]ii de aspira]ie a fumului [i c`ldurii . . . . . . . . . . 621
Spitale cabinete medicale Conducte de ap` de stingere,
construc]ii pentru persoane cu handicap nchiderile de protec]ie la foc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
Cabinete medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 nchiderile n pere]ii pu]urilor de ascensor F 90 . . . . . . 625
Centre medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Comportamentul la incendiu al materialelor [i
Construc]ii pentru persoane cu handicap . . . . . . . . . . 560
elementelor de construc]ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
Construc]ii pentru persoane cu handicap, locuin]a . . . 561
Pere]i rezisten]i la incendiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
Spa]iul vital f`r` obstacole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
Spitale generalit`]i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564
Managementul proiectului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 M`suri greut`]i norme
Forme de construc]ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Unit`]i de m`sur` [i greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
Dimensionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Raportul unit`]ilor de m`sur` germane fa]` de cele engle-
Coridoare, u[i, sc`ri, ascensoare . . . . . . . . . . . . . . . . 571 ze[ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
Blocuri operatorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
Transformarea unit`]ilor de m`sur` engleze[ti n
Blocuri operatorii, nc`peri principale . . . . . . . . . . . . . 573
milimetri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
Supravegherea post-operatorie a pacien]ilor . . . . . . . 574
Opera]ii, m`suri de securitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 nc`rc`ri permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635
Filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
Sta]iile de terapie intensiv` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .642
Zona de tratament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
Zona de tratament - obstetric` . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .652
XII
Gerteprogramm
Bauprogramm

Licita]ia L fazele de activ. 6 +7 EXECU}IA


Atribuirea A
Lichidarea L faza de activitate 8
Amen
ajare
[antie
r
19 Supravegherea de [antier So 4 Zile
l Lucru

Pr
elu
Programul de execu]ie ar
e
tra
ns
po
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. rt
bit
um
Conducerea 10
ZL
lucr`rilor de
1 ZL
construc]ii Rost Decapare
de lucru Pavaj [i be
Preluare nzi margine
2 ZL
1 ZL
Livrare sol [i punere n oper`
16
,5
ZL

L
6,5 Z
`
n oper
nere
p. pu
Rost or t res
transp
de lucru sol, 0,5 ZL
are
Afn Nivelare

Strat prot
ec]ie ngh
e]
Amenajare de [antier Lucr`ri cofrare [i o]el
3 ZL
Lucr`ri sol Ridicare schele 2 ZL
Lucr`ri beton Demontare schele Substrat pietri[ 2 ZL
minos
Strat portant bitu
Planificarea termenelor cu procesele de lucru individuale Strat liant
1 ZL
Beton asfaltic 1 ZL
Acoperire sol 1 ZL
Programul utilajelor Poz.: 20 - 24
n tot. 20,5 ZL
Tipul ac- Coloana I [i
re
tivit`]ii Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep.
a va
.p I
Lucr`ri Eliberare [an cr uri a I
sol tier Lu ord oan
b ol
C 2 ZL
Lucr`ri
beton

Zile

Lucr`ri
cofrare Succesiunea proceselor:
Lucr`ri amenaj. [i eliberare [antier
arm`turi lucr`ri sol [i demolare
execu]ia profilului stradal
Lucr`ri lucr`ri pavare [i borduri
transport

Schele 21 Planificarea timpului de execu]ie


Amenaj.
de [antier
Programare liniar`
Lucr`ri
iarn`
Simulare
Num`rul
locurilor de munc` Tehnici de plan-re]ea
Lucru ntr-un schimb Lucru ntr-un schimb
22 Re]ele Altele
Lucru n 2 schimburi

Cel mai trziu Cele mai trzii momente


moment de
debut al cel mai trziu moment de debut
proiectului cel mai trziu moment de final
Timp
Calcul
napoi

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. O.- Dec.

Tampon
Nr. El. Proces Unitate Cantit. Efort h Durata Compara]ie
crt. cons. lucru h/E h/F.de timp Moment de Drumul critic Moment de Moment
final al
nainte

prescris de
Calcul

debut al Cele mai timpurii momente proiectului


(zi, s`pt., proiectului final al
lun`) Nod de start proiectului
cel mai timp. mom. de debut
Trebuie cel mai timp. mom. de final

Este 23 Calculul re]elei

Trebuie
Este Proces S`geat`

Trebuie
Este Re]ele Orientare Reprezentare

Eveniment Nod
20 List` de calcul 24 Orientarea re]elei

58

S-ar putea să vă placă și