Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAIEI, CULTURII I CERCETRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Direcia General nvmnt Cahul


Gimnaziul ,,Mihail Koglniceanu
Catedra tiinelor exacte

Proiect de lung durat la


informatic
Clasa a IX-a

Cotihana 2017
APROBAT_______ ______ COORDONAT__________
Marin Nadejda, director al gimnaziului Crjeu Aliona , director-adjunct
________________________ 2017 ________________________ 2017

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT


la Informatic pentru clasa a IX-a
Anul de studii 2017 2018
Profesor Crintea Nina

Repartizarea orelor pe uniti de nvare


1. Metode de descriere a limbajelor. Vocabularul i sintaxa unui limbaj de 7 ore
programare de nivel inalt.
2. Conceptul de dat. Tipuri de date simple 7 ore
3. Conceptul de aciune. Instruciunile unui limbaj deprogramare de nivel inalt 12 ore
4. Tipuri de date structurate. Talouri unidimensionale. iruri de caractere 8 ore
TOTAL 34 ore

Not:
- Repartizarea orelor pe capitole este orientativ.
- Ordinea capitolelor poate fi schimbat dac nu este afectat logica tiinific sau didactic.
- Coninuturile se predau (de regul) n ordinea din manuale.

Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar modernizat, 2010


Manualul de baz : Anatol Grimalschi Informatica, manual clasa a 9-a,tiina 2016

Discutat i aprobat la edina catedrei


Proces - verbal nr. ___ din ___________ 2013
eful catedrei Bulat Simion_/_______/
Nr.de Indicatorii competenelor specifice (CS) Strategii Coninuturi Nr. Data Activiti de nvare i Observaii
ord. i subcompetenelor (SC) didactice, de evaluare
CS SC tema de ore
acasa
Unitatea I.
Metode de descriere a limbajelor. Vocabularul i sintaxa unui limbaj de programare de nivel nalt (7 ore)
1-2 Elaborarea - explicarea modului de Metode de descriere a 2 6.09 Exerciii de:
modelelor descriere a construciilor construciilor gramaticale: 11.09 - desenare a diagramelor
gramaticale prin alternare, sintactice corespunztoare
informatice ale - metalimbajul BNF.
concatenare, repetare i formulelor metalingvistice
obiectelor, includere opional; - diagrame sintactice propuse;
3 sistemelor i - identificarea unitilor Alfabetul limbajului. 18.09 - aplicare a diagramelor
proceselor frecvent lexicale ale limbajului de nivel Vocabularul limbajului. sintactice i formulelor
ntlnite n nalt 1 metalingvistice pentru
- utilizarea formulelor verificarea corectitudinii
activitatea BNF i diagramelor sintactice textelor propuse;
cotidian. pentru verificarea corectitudinii - de clasificare a caracterelor
textelor i unitilor lexicale; limbajului;
- aplicarea regulilor de formare a - descriere a unitilor lexicale
4 identificatorilor, irurilor, Uniti lexicale 1 25.09 ale limbajului.
numerelor, comentariilor; - simbolurile speciale: - precizare a identificatorilor
- cuvintele cheie; echivaleni;
- reprezentare a variabilelor
- identificatori;
din problemele propuse prin
5 Uniti lexicale 2 1 2.10 identificatori;
- separatori;
- numere;
- iruri de caractere.
6 Lecie de sintez 1 9.10

8 Lecie de evaluare 1 16.10

II
Conceptul de dat. Tipuri de date simple (7 ore)
9 Aplicarea - clasificarea tipurilor de date Conceptul de dat. 1 23.10 Exerciii de:
metodelor de simple n predefinite i definite Definirea tipurilor de - explicare a modului de
de utilizator, n ordinale i reprezentare a datelor intr-un
algoritmizare, de neordinale, n tipuri anonime i date. limbajul de programare de
10 formalizare, de definite explicit; Tipuri de date integer i 1 6.11 nivel inalt;
analiz, de sintez -precizarea mulimii de valori i real. - precizare a mulimii de
i de programare mulimi de operaii ale tipurilor valori i a mulimii de
pentru soluionarea de date integer, real, boolean, operatori a tipurilor de date
11 Tipuri de date boolean i 1 13.11
char, enumerare,subdomeniu. propuse;
problemelor legate char..
12 de prelucrarea - clasificarea datelor din Tipuri de date enumerare i 1 20.11 - determinare a tipurilor
digital a program n constante i subprogram. identice i a tipurilor
variabile; compatibile;
13 informaiei. - utilizarea tipurilor identice i Definirea tipurilor de date. 1 27.11 - precizare a mulimii de
tipurilor compatibile; Tipuri anonime i tipuri valori pe care le poate lua o
- aplicarea diagramelor definite explicit. variabil asociat cu un
sintactice i formulelor Tipuri identice i tipuri anumit tip de date;
metalingvistice ale unitilor compatibile. - precizare a operaiilor care
14 gramaticale pentru declaraii de pot fi efectuate asupra
tipuri, variabile i constante; Declaraii de variabile. 1 4.12 valorilor unei variabile;
Definiii de constante. - precizare a tipurilor
constantelor din programele
propuse.
15 Lecie de evaluare 1 11.12
Unitate III.
Conceptul de aciune. Instruciunile unui limbaj de programare de nivel inalt (12 ore)

Translarea - identificarea prilor Conceptul de aciune. 1 18.12 Exerciii de:


16 algoritmilor frecvent componente ale unui program; Afiarea informaiei - elaborare a programelor n
utilizai intr-un - utilizarea formulelor alfanumerice. Citirea datelor care se utilizeaz procedurile
metalingvistice i diagramele de la tastatur. predefinite de intrare i ieire;
limbaj de sintactice ale instruciunilor in - clasificare a instruciunilor
programare de nivel studiu pentru verificarea limbajului;
17 inalt. corectitudinii sintactice a Expresii. 1 15.01 - explicare a conceptului de
programelor elaborate; Evaluarea expresiilor. aciune;
- elaborarea programelor in care Tipul expresiilor. - transcriere a expresiilor din
19 se utilizeaz procedurile Instruciuni: 1 22.01 notaia matematic n limbaje
predefinite de citire / scriere; - efect nul : de programare de nivel nalt i
- elaborarea programelor in care - compus; invers;
se utilizeaz instruciunile in - de atribuire - utilizare a funciilor
studiu; predefinite ale limbajelor de
20 - elaborarea algoritmilor de - if-dac; 1 29.01 programare de nivel nalt;
rezolvare a problemelor din - evaluare a expresiilor
21 diferite domenii de activitate - case-caz; 1 5.02 limbajului de programare de
uman; nivel nalt;
- translarea algoritmilor 1 - elaborare a programelor
22 elaborai in programe;
- for-pentru; 12.02 pentru evaluarea expresiilor
- testarea programelor i analiza propuse i determinarea
23 rezultatelor - while-ct; 1 19.02 tipului lor;
24 - repeat-repet. 1 26.02 - clasificare a expresiilor n
funcie de tipul lor;
- explicare a rolului
instruciunii de efect nul i a
delimitatorului ; n
reprezentarea instruciunii de
efect nul;
- explicare a modului de
execuie a instruciunilor:
apel de procedur, atribuire,
dac, caz, pentru, cit, repet;
- reprezentare intuitiv (prin
desene) a structurii
programelor elaborate;
- elaborare a programelor in
care se utilizeaz instruciunile
in studiu;
- elaborare a algoritmilor de
rezolvare a problemelor din
diferite domenii de activitate
uman;
- translare a algoritmilor
elaborai in programe Pascal;
- testare a programelor i
analiz a rezultatelor.

25 Lecie de sintez 1 5.03


26 Lecie de evaluare 1 12.03
Unitatea IV.
Tipuri de date structurate unidimensionale (8 ore)
27- Rezolvarea - definirea formulelor Tipuri de date tablou 2 19.03 Exerciii de:
28 problemelor de metalingvistice i diagramelor unidimensional. 26.03 - determinare a tipului
sintactice ale declaraiilor de Tipul indicilor i tipul indicilor i tipului
activitate cotidian
tipuri de date tablou componentelor in funcie de
29- i elaborarea de unidimensional i ir de componentelor. 2 2.04 declaraiile propuse;
30 modele ale caractere; 23.04 - precizare a operaiilor care
31- fenomenelor - utilizarea subprogramelor Tipuri de date ir de 2 30.04 pot fi efectuate cu
32 studiate, folosind predefinite, destinate prelucrrii caractere. 7.05 componentele tablourilor
aplicaii irurilor; - explicare a proprietilor
educaionale; tipului de date ir de caractere;
- precizare a mulimii de
interpretarea valori i mulimii de operaii
rezultatelor obinute.
ale tipului de date ir de
caractere;
- prelucrare a componentelor
irurilor de caractere
(tergerea, substituirea,
inserarea caracterelor).
33 Lecie de evaluare final 1 14.05

34 Analiza rezultatelor 1 21.05