Sunteți pe pagina 1din 1

Formaaplicabilapentru'Ordinul60/2015'ladata29ianuarie2015,valabilasiazi

ORDIN nr. 60 din 21 ianuarie 2015 pentru actualizarea


cuantumului indemnizaiei zilnice de delegare i detaare,
precum i a sumei ce reprezint compensarea cheltuielilor de
cazarealepersonaluluiaflatndelegarensituaiancareacesta
nu beneficiaz de cazare n structuri de primire turistic,
prevzute n anexa la Hotrrea Guvernului nr. 1.860/2006
privind drepturile i obligaiile personalului autoritilor i
instituiilor publice pe perioada delegrii i detarii n alt
localitate, precum i n cazul deplasrii, n cadrul localitii, n
interesulserviciului
Avndnvedereprevederileart.3dinHotrreaGuvernuluinr.1.860/2006privind
drepturile i obligaiile personalului autoritilor i instituiilor publice pe perioada
delegrii i detarii n alt localitate, precum i n cazul deplasrii, n cadrul
localitii,ninteresulserviciului,cumodificrileicompletrileulterioare,
n temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i
completrileulterioare,
ministrulfinanelorpubliceemiteurmtorulordin:
Art.1
(1) Cuantumul indemnizaiei zilnice de delegare i detaare prevzut la art. 9 din
anexa la Hotrrea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile i obligaiile
personaluluiautoritiloriinstituiilorpublicepeperioadadelegriiidetariinalt
localitate,precumincazuldeplasrii,ncadrullocalitii,ninteresulserviciului,cu
modificrileicompletrileulterioare,semajoreazla17lei.
(2) Cuantumul sumei ce reprezint compensarea cheltuielilor de cazare ale
personalului aflat n delegare prevzut la art. 28 din anexa la Hotrrea Guvernului
nr.1.860/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, i care nu se cazeaz n
condiiile art. 26 din Hotrrea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificrile i
completrileulterioare,semajoreazla45delei.
Art.2
PrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.
****
Ministrulfinanelorpublice,
DariusBogdanVlcov
PublicatnMonitorulOficialcunumrul68dindatade27ianuarie2015